Turistinformations- og bookingsystemer. - en casesamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistinformations- og bookingsystemer. - en casesamling"

Transkript

1 Turistinformations- og bookingsystemer - en casesamling af Carl Henrik Marcussen Bornholms Forskningscenter Oktober 1996

2

3 Forord Denne bog behandler et felt, som udvikler sig med stor hastighed i disse år, nemlig anvendelsen af telematik indenfor turisterhverv. Telematik er betegnelsen for grænseområdet mellem EDB og telekommunikation. Pga. den hastige udvikling kan der være grund til at nævne, at manuskriptet til denne publikation blev afsluttet i juli Bogen giver via 15 cases fra 7 forskellige lande eksempler på de muligheder, som beslutningstagere står overfor i forbindelse med elektronisk markedsføring og distribution/salg af turistprodukter - med særlig vægt på hoteller. Booking og informationsystemer i forbindelse med hotelreservationer er et område under eksplosiv forvandling. De nye elektroniske medier - ikke mindst Internettet - har i løbet af meget kort tid revolutioneret kommunikationssystemerne. Bogen skal betragtes som en del af projektet Bornholms teknologiske udvikling, der foruden forfatteren har deltagelse af Seniorforsker Kresten Storgaard, SBI, Seniorforsker, Ph.D. Birgit Jæger, AKF og forsker Jesper Manniche, Bornholms Forskningscenter, hvori man har beskæftiget sig med forskellige informationsteknologiske udviklingsmuligheder indenfor en række udvalgte brancher, herunder turisterhverv. Nærværende publikation er dog forfattet af forsker, Ph.D. Carl Henrik Marcussen, Bornholms Forskningscenter, alene. Den vil med fordel kunne læses af alle - i de skandinaviske lande - med interesse for bogens tema. Review er foretaget af docent Wolfgang Framke, Handelshøjskolen i København. Forfatteren har på dette sted ønsket at videregive en samlet tak til alle de interviewpersoner samt kolleger, der på forskellig vis har bidraget til realiseringen af denne bog. Svend Lundtorp Bornholms Forskningscenter Oktober 1996 Hans Kristensen SBI Anders Larsen AKF

4

5 Indholdsoversigt / Resumé Case 1-2 er systemer, som anvendes af turistbureauer. Case 3-7 omhandler systemer, som primært anvendes af slutbrugere. Alle de 7 første systemer er primært informationssystemer, hvorimod case 8-15 er bookingsystemer. Case 8-11 omhandler bookingsystemer, som anvendes af rejsebureauer (samt luftfartsselskaber). Case er hotelrepræsentationsfirmaer for uafhængige hoteller og case er hotelkæder, som via en central database er koblet op mod de bookingsystemer, som anvendes af rejsebureauer. Figur A Betydningen af de i denne casesamling gennemgåede systemer for hhv. fritidsturisme og forretningsturisme / forretnings-rejsende. 1. Dandata 2. Turismus Info. Tyrol 3. T-Online 4. Internet / WWW 5. CD-ROM Case nummer / System 6. Info.-standere 7. Tekst-TV 8. GDS'erne 9. Galileo 10. Smart 11. Start Business Leisure 12. Utell 13. Hotelbanken 14. Radisson/SAS 15. Best Western 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Leisure Business Systemernes vurderede relative betydning for 'leisure' og 'business' rejsende.

6 Figur 1 skal blot tages som en rettesnor og er primært forfatterens egen vurdering baseret på den viden, som er oparbejdet i.f.t. udarbejdelsen af denne bog. Flere af de business orienterede systemer vil i fremtiden søge at arbejde sig ind i fritidsturismeområdet. Dette gælder f.eks. Utell. Det omvendte vil også være tilfældet. F.eks. må det forventes, at informationsudbydere på Internettet fremover også vil søge at nå business markedet, herunder virksomheder med betydeligt rejsebehov, via Internettet. Figur 1 indikerer i øvrigt, at de egentlige bookingsystemer, case 8-15, primært er rettet mod forretningsrejsende / forretningsturisme. Der er i dag en rivende udvikling indenfor elektroniske, computerbaserede medier, som henvender sig til slutbrugerne. Herunder er Internet/World Wide Web (WWW), den mest omtalte og hurtigst voksende platform. Selv om det i mange lande fortsat er en relativt beskeden andel af befolkningen, der anvender Internettet, gør vækstraten, at turistvirksomheder og organisationer er nødt til at forholde sig til mediet. I visse lande er de nationale on-line services fortsat en vigtigere kanal end Internet/WWW. Dette gælder f.eks. T-Online i Tyskland, der tidligere kaldtes Bildschirmtext/Btx. 1 Et andet medie, som knytter sig til computeranvendelse er CD-ROM, der må antages at vinde stigende udbredelse også indenfor rejse- og turistbranchen, idet en stigende procentdel af husstandene i mange lande er udstyret med computere med CD-ROM drev. Informationsstandere er et medie, som ligeledes vinder stigende udbredelse. Der findes eksempler på, at disse er opstillet på udvalgte steder i en række forskellige lande. Disse standere betjenes som regel v.h.a. et touch screen. Tekst-TV er et informationsmedie, som giver mulighed for at nå ud til en meget stor procentdel af befolkningen i et givet land, og kan også med fordel anvendes af selv mindre udbydere af rejse- og turistprodukter. Der er eksempler på, at de samme informationer distribueres via flere forskellige af de nævnte medier, men kombinationsmulighederne er langt fra fuldt udnyttet. Rejsebureauerne selv og de rejsebureaurettede reservationssystemer (CRS er) er under pres fra de nye medier. 2 Det er således langt billigere for produktejerne - som f.eks. hoteller - at modtage reservationer via Internet / WWW end via CRS erne. Selv om Internet / WWW startede som et informationssystem eller -platform er det stærkt på vej til at blive en egentlig salgskanal, der også kan anvendes til distribution af rejseog turistprodukter. Hotelkæder og flyselskaber, der traditionelt har distribueret deres produkter via rejsebureauer og CRS er, begynder i stigende grad at benytte WWW som en supplerende distributionskanal. 1 Det gælder også Minitel (Teletel) i Frankrig, der dog ikke er behandlet særskilt i denne casesamling. 2 Det samme gælder i øvrigt de informationssystemer, som hidtil har været anvendt på og af turist -bureuer.

7 Indholdsfortegnelse: Indledning...15 Del I. Turistinformationssystemer...17 Case 1. Dandata, Danmark...19 Kort introduktion / Systemets virkemåde...19 Historie...20 Nuværende brug...20 Fremtidsperspektiver...25 Markedsføringsmæssige implikationer...26 Strategiske/øvrige implikationer...26 Referencer til Dandata-casen...27 Case 2. Tourismus Informations Systeme GmbH, Tyrol, Østrig...29 Kort introduktion / Systemets virkemåde...29 Historie / Baggrund...30 Nuværende brug...32 Fremtidsperspektiver...35 Markedsføringsmæssige implikationer...36 Strategiske/øvrige implikationer...36 Referencer til T.I.S.-casen...36 Case 3. T-Online, Tyskland...38 Kort introduktion / Systemets virkemåde...38 Historie / Baggrund...39 Nuværende brug...39 Fremtidsperspektiver...44 Markedsføringsmæssige implikationer...46 Strategiske/øvrige implikationer...46 Referencer til T-Online casen...47 Case 4. Internet/WWW...48 Kort introduktion / Systemets virkemåde...48 Historie / Baggrund...50 Nuværende brug - Antal brugere...50 Demografiske kendetegn ved de nuværende Internetbrugere...55 Eksempler på nuværende brug - Udvælgelseskriterier...56 Eksempler på nuværende brug - De nordiske lande...57 Eksempler på nuværende brug - Storbritannien...61 Eksempler på nuværende brug - Tyskland...62 Eksempler på nuværende brug - øvrige Europa...64 Eksempler på nuværende brug - Globale systemer, hvori europæiske lande indgår68 Fremtidsperspektiver...73

8 Markedsføringsmæssige implikationer...74 Strategiske/øvrige implikationer...75 Referencer til Internet-casen - ud over de ovenfor nævnte http-adresser...77 Case 5. Bornholm på CD-ROM...79 Kort introduktion / Systemets virkemåde...79 Historie / Baggrund...79 Nuværende brug / Erfaringer ifm. projektgennemførelsen...80 Fremtidsperspektiver...83 Markedsføringsmæssige implikationer...84 Strategiske og øvrige implikationer...86 Referencer til CD-ROM casen...87 Case 6. Informationsstandere: INFO Z, Schweiz...88 Kort introduktion / Systemets virkemåde...88 Historie / Baggrund...89 Nuværende brug...90 Fremtidsperspektiver...93 Markedsføringsmæssige implikationer...93 Strategiske implikationer...94 Referencer til INFO Z casen...97 Case 7. Tekst-TV som et medie til markedsføring af turistprodukter...98 Kort introduktion / Systemets virkemåde...98 Historie / Baggrund...99 Nuværende brug...99 Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske/øvrige implikationer Referencer til Tekst-TV-casen Afrunding på del I om turistinformationssystemer Del II Computerbaserede (telematikbaserede) reservationssystemer Case 8 Global Distribution Systems: Fortid, nutid - fremtid? Kort introduktion / Systemernes virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Referencer til GDS-casen Case 9. Galileo International og Galileo Danmark Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer...126

9 Referencer til Galileo-casen Case 10. Smart Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Organisation Ticketing Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Smart-casen Case 11. Start, Tyskland Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Organisation og ejerskab Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Start-casen Case 12. Utell International, UK Kort introduktion - Hvordan systemet virker Historie Nuværende brug / Utell i dag Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Utell-casen Case 13. HotelBanken (c/o Fidelio Nordic Sverige AB, tidl. Nordic Team) Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Hotelbank-casen Case 14. Radisson Hotels Worldwide (USA) - herunder Radisson SAS Et eksempel på et hotelkædesamarbejde, som har direkte GDS-adgang Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver...175

10 Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Radisson/SAS-casen Case 15. Best Western International, Inc., USA Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Best Western-casen Afrunding på del II om bookingsystemer Perspektiver Litteraturhenvisninger Appendix A Stikordsregister...203

11 Oversigt over figurer: Figur 1 Betydningen af de i denne casesamling gennemgåede systemer for hhv. fritidsturisme og forretningsturisme / forretnings-rejsende....5 Figur 2 Startmenu i Dandata...19 Figur 3 Hvem bruger produktregisteret? Fordeling efter antal timer (1993)...23 Figur 4 Fordeling af produkter og søgninger på kategorier i produkt-registeret (1995)...24 Figur 5 Tourismus Informations Systeme, T.I.S Figur 6 Virtual Tourist II - Klikbart kort...49 Figur 7 Udbredelsen af Internettet per region ultimo 1994 / primo Figur 8 Estimeret antal Internet-brugere per land i Vesteuropa i 1994, 1995 og Figur 9 Internetbrugere 1995 og 1996 som procent af befolkning per land i Vesteuropa...54 Figur 10 Hovedmenu i Bornholm på CD-ROM...79 Figur 11 Systemstrukturen / informationskonceptet i INFO Z...89 Figur 12 Informationsstandere, informationsudbydere og brugere...92 Figur 13 Tekst-TV på dansk TV Figur 14 GDS-systemernes virkemåde Figur 15 Antal rejsebureaulokationer for de fire globale og fem regionale CRS er, Figur 16 Antal terminaler på rejsebureauer for de fire GDS er og fem regionale CRS er, oktober Figur 17 Fordeling af antal lokationer og antal terminaler på rejsebureauer i Europa/Rusland, oktober Figur 18 Galileo internationalt og nationalt Figur 19 Enheder i A.P.Møller Gruppen indenfor rejsebranchen Figur 20 Smarts ejerstruktur Figur 21 Smart DK's organisation Figur 22 Grundideen i Start - et lokalt distributions-system Figur 23 Hvilke reservationssystemer benytter tyske rejsebureaer? Figur 24 Start gruppen Figur 25 Utell International - Hvordan systemet virker Figur 26 Den geografiske fordeling af Utells hoteller (1994/95) Figur 27 Fordelingen af hoteller repræsenteret af Utell i Vesteuropa Figur 28 Utells andel af hoteller o.lign. i forskellige vesteuropæiske lande 1994/95154 Figur 29 Utell Internationals ejerstruktur Figur 30 HotelBank - et skandinavisk hotelreservationssystem Figur 31 Ejerstrukturen omkring HotelBanken / Fidelio Nordic Figur 32 Radissons telekommunikationsbaserede hotelreservationssystem...171

12 Figur 33 Den geografiske fordeling af 323 Radisson-hoteller, Figur 34 Hoteller indenfor Radisson SAS Worldwide i Vesteuropa (1996) Figur 35 PMS: Property Management System - til internt brug på hoteller Figur 36 Den geografiske fordeling af Best Westerns hoteller (1996) Figur 37 Best Western hoteller i forskellige vesteuropæiske lande (1994 og 1996)..181 Figur 38 Best Westerns andel af hoteller o.lign. i forskellige vesteuropæiske lande (1996) Figur 39 Konvergens mellem informations- og reservations/booking-systemer Figur 40 Hvem risikerer at blive forbigået af hotelbooking via Internetet: Hotelrepresentationsfirmaer/hotelkæder, switch firmaerne, GDS er ne og rejsebureauerne...190

13 Oversigt over tabeller: Tabel 1 Typiske karakteristika ved produkter listet i DIS'er og CRS'er...17 Tabel 2 Teknologibaserede systemer til information og reservation Tabel 3 Nuværende brug af T-Online...40 Tabel 4 Indhold og omfang af Copenhagen Now på Tabel 5 Klasificeringsmodel for hotelpræsentationer o.lign. på Tabel 6 Fordele og ulemper for hotelejere og rejsende ved hotelbooking via Tabel 7 Indhold af Bornholm på CD-ROM...81 Tabel 8 Tekst-TV viewing i Danmark, gn.snit for uge 1-12, 1996, i målgruppen 12 år Tabel 9 Sammenligning af forskellige elektroniske turistinformationsmedier Tabel 10 Hoteller i de tre største GDS-systemer Tabel 11 Omfang af Smart i Skandinavien, Tabel 12 Start PC'ere og lokationer - ultimo Tabel 13 Antal ansatte i Start Gruppen Tabel 14 Elektroniske distributionskanaler for hoteller Tabel 15 Hvilke distributionskanaler skal hoteller vælge? Tabel 16 Økonomiske hovedtal for Fidelio Nordic Tabel 17 Gebyr fra hoteller til HotelBanken per transaktion per GDS Tabel 18 Hvordan Radissons SAS Scandinavia Hotel i København modtager reservationer Tabel 19 Nogle fordele og ulemper for vendors ved GDS er og LDS er Tabel 20 Fordele og ulemper for hotelejere ved hhv. kæder og repræsentationsfirmaer Tabel 21 Fire typer af rejsebureauer...192

14

15 Indledning Der er en stigende anvendelse af informationsteknologi indenfor rejse- og turistbranchen, herunder telekommunikation-baserede systemer, der sammenknytter geografisk spredte lokaliteter. Faktisk hævdes turist- samt telekommunikations- og IT-brancherne at være de hurtigst voksende og hastigst skiftende brancher i verden. 3 Formålet med denne publikation er at give en samlet fremstilling af en række eksempler på, hvorledes moderne kommunikations- og informationsteknologi kan anvendes på en innovativ måde indenfor rejse- og turistbranchen. Moderne kommunikations- og informationsteknologi (herefter benævnt telematik) skal forstås som en sammenkædning af EDB og telekommunikation eller anden overførsel af data ved elektroniske midler. Data kan være tal, tekst, lyd og billeder. Substitutter for telekommunikation kan være CD-medier eller disketter. Denne case-samling skal via en række danske og udenlandske eksempler på innovativ anvendelse af telematik belyse følgende problemstillinger: Hvorledes kan den moderne kommunikations- og informationsteknologi (telematik) anvendes af turistbureauer, rejsebureauer og turistvirksomheder - specielt hoteller - ifm. markedsføring og salg, dvs. informationsformidling og booking? Hvilke markedsføringsmæssige og strategiske implikationer medfører udviklingen indenfor telematik for rejse- og turistbranchen - primært set med de små og mellemstore turistvirksomheders øjne? Publikationen skal give et overblik over feltet for praktikere/beslutningstagere indenfor rejse- og turistbranchen med en almen interesse for de muligheder, der ligger i en mere effektiv udnyttelse af den moderne informationsteknologi, og kan endvidere anvendes som supplerende litteratur for nuværende eller tidligere studerende på turismeuddannelser, EDB-uddannelserne og på de erhvervsøkonomiske uddannelser - også ifm. speciale- og hovedopgaveskrivning indenfor turistområdet. 3 Indbydelse til konferencen Tourism Marketing & Management: Adopting Information Technologies - The 2nd annual PATA/PTC confererence, d i Los Angeles. 15

16 16

17 Del I. Turistinformationssystemer Der kan sonders mellem turistinformationssystemer og booking-/reservationssystemer. Flyselskabernes store computerbaserede reservationssystemer gik oprindeligt under navnet Computerized Reservation Systems, CRS er. De største CRS er kaldes nu GDS er, Global Distribution Systems. Den væsentligste forskel mellem informations- og bookingsystemer er naturligvis, at der ikke er indbygget nogen reservationsfaciliteter i de rene informationssystemer. I den engelsksprogede litteratur taler man om destinationsinformationsystemer, DIS er. I nedenstående tabel er sammenfattet en række typiske forskelle mellem de produkter, som er anført i hhv. DIS'er og CRS'er: Tabel A Typiske karakteristika ved produkter listet i DIS'er og CRS'er Destinationsinfo.systemer, DIS'er Computerbaserede reservationssystemer, CRS'er Uafhængige firmaer Kædefirmaer Små og mellemstore firmaer Store firmaer Heterogene produkter Homogene produkter Fritidsrejse-produkter Forretningsrejse-produkter Lav-pris-produkter Høj-pris-produkter Hjemmemarkedet Det internationale marked Produkter, som bookes på forbrugstidspunktet Produkter, som bookes i forvejen Produkter, som ikke nødvendigvis har inter- Produkter med internationale betalingsfaciliter nationale betalingsfaciliteter Skræddersyede rejser Standardrejser (Fly-)uafhængig rejse i privatbil Rejse med et element af flyrejse Kilde: Sheldon (1993) p DIS'er kan siges at være de små firmaers svar på de store firmaers CRS'er. Det kan diskuteres, om ovennævnte tabel fortsat gælder - efter f.eks. Internettets/WWWs gennembrud. WWW som informationssystem/-platform henvender sig i al fald ikke kun til hjemmemarkedet, men ellers synes de nævnte forskelle fortsat at gælde. Foruden sondringen mellem systemer, der skal give information og systemer, der skal give mulighed for reservation, kan der sonders mellem systemer, der anvendes før afrejsen, under transit og under ophold. 17

18 Tabel B Teknologibaserede systemer til information og reservation - før afrejsen, under transit og under ophold. Anvendelsestidspunkt Informations systemer Reservations systemer Før afrejsen - med betjening Før afrejsen - uden betjening Under transit - med betjening Under transit - uden betjening Under ophold - med betjening Under ophold - uden betjening T-Online. WWW. (on-line services) CD-ROM-mediet. Info.standere ved trafikknudepunkter, på rastepladser, etc. DIS'er hos turistbureauer, f.eks. Dandata. Informationsstandere på destinationen. CRS'er på rejsebureauer Fremover i stigende grad: Internet/WWW, T-Online Virksomhedsspecifikke systemer til transport eller overnatning m.v. Gratis-tlf. til fx. Hoteller evt. kombineret med fax, f.eks. på banegårde, rastepladser. Reservationssystemer hos turistbureauer. Reservationsstandere med mulighed for at foretage opkald til f.eks. hoteller. I bogens del I gennemgås en række eksempler på computerbaserede turistinformations - systemer. Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 er et dansk landsdækkende DIS. er et østrigsk regionalt DIS. er et tysk landsdækkende generelt Videotex-system (PC-baseret), der også dækker turistbranchen. er en introduktion til mulighederne i anvendelsen af det globale, centerløse, åbne netværk World Wide Web(WWW) på Internetet til udbredelse af turistrelateret information. Der vil blive inddraget eksempler fra en række europæiske lande. er et dansk eksempel på et forsøg på at udnytte et moderne medie, nemlig CD- ROM, til distribution af turistinformation om et område, nemlig Bornholm. Der gives samtidig en række udenlandske eksempler på anvendelsen af CD-ROMmediet indenfor rejse- og turistbranchen. er et schweizisk eksempel på telematik-baserede informationsstandere for turister og fastboende. De danske InfoVision og I-Punkt systemer omtales kort. omhandler Tekst-TV som annonceringsmedie. Der tages udgangspunkt i dansk TV2 s Tekst-TV og der drages paraleller til svensk TV4. 18

19 Case 1. Dandata, Danmark Kort introduktion / Systemets virkemåde Dandata er et landsdækkende, centraliseret EDB-baseret on-line system, der ejes og drives af Danmarks Turistråd (DT). Dandata består af følgende delsystemer, nemlig et fotoarkiv med registrering af DT's fotos, et produktregister med oplysninger om danske turistprodukter, en statistikdatabase (STABAS) med statistiske oplysninger om overnatninger og døgnforbrug, elektronisk post til/fra alle on-line brugere, en rapportgenerator, som tillader sofistikerede søgninger af produktoplysninger, en on-line version af DT's nyhedsbrev TurismeNyt. Figur B Startmenu i Dandata On-line tilslutning til produktregistret er gratis for Danmarks 115 autoriserede turistbureauer og 84 autoriserede servicebureauer (1996-tal). Andre skal betale for on-line 19

20 tilslutning til produktregisteret og STABAS. 4 Derefter er on-line adgang til de øvrige delsystemer gratis. - Alternativt er der mulighed for - mod betaling - at få adgang til Dandata via DT's off-line service, hvor oplysninger leveres i form af papirudskrifter, adresselabels eller på diskette. Historie Produktregisteret blev som det første delsystem påbegyndt i 1983 og har været i drift som offentligt tilgængelig informationsdatabase siden I maj 1990 åbnede DT on-line adgang til Dandatas Produktregister via Teledata-systemet. og rapportgeneratoren blev ligeledes gjort tilgængelig i Statistikdatabasen blev åbnet i En markedsdatabank blev påbegyndt i 1989 og i 1990 kom den i drift som offentligt tilgængelig informationsdatabase, siden 1992 i en forbedret version, men den blev nedlagt i 1994, idet den kun blev benyttet i ringe omfang. Den indeholdt faktuelle oplysninger om de vigtigste danske turistmarkeder. Oplysninger om kunder, konkurrenter og markedsføringen af Danmark på markedet ligger nu hos DT s markedskontorer i udlandet. Nuværende brug Det kan iflg. DT ofte være både besværligt, dyrt og tidskrævende at indsamle relevante turistmæssige oplysninger. Mange af de oplysninger, man har brug for, skal normalt stykkes sammen fra flere forskellige kilder. Det kan være et problem at styre oplysningerne og holde dem ajour. Ideen med Dandata er at indsamle oplysninger systematisk, lagre dem centralt i standardiseret form med henblik på distribution og løbende sørge for, at de er ajourførte og korrekte. Dandata er primært brugerrettet mod turisterhvervene og marketingselskaber, der anvender systemet til brochureproduktion, produktinformation til rejsearrangører, analyser af produktudbud og detailplanlægning af markedsføring. Systemet anvendes også i et vist omfang til direkte informationsbetjening af turister. Der er per 2/5 96 tilsluttet 120 turistinformationssteder med on-line adgang til Dandata, dvs. primært de autoriserede turistbureauer. Tilslutning til Dandata er et krav i autorisationsordningen, idet de autoriserede turistbureauer skal være i stand til at tilbyde informationer om hele Danmark. DT's seks markedskontorer i Stockholm, Oslo, London, Hamborg, Leiden/Haag og Milano har også on-line adgang og det samme har en række eksterne brugere. 4 Prisen for systembrug i DT er kr. p.a. + moms for produktregisteret og det samme for STABAS. Der ydes en rabat, hvis man tegner abonnement på begge baser, idet de samlet kan fås for kr. årligt. Online brugere med direkte tilknytning til det danske turisterhverv ydes 30% rabat. Der er mulighed for 14 dages gratis tilslutning. 20

21 DT selv anvender Dandata som grundlag for en lang række aktiviteter: Brochureproduktion, informativ betjening af turoperatører, rejsebureauer og konsumenter på markederne, markedsundersøgelser og detailplanlægning af markedsføringen, analyser af produkterne og udbuddet, fremfinding af potentielle samarbejdspartnere og gennemførelse af direct mail fremstød. Fotoarkivet rummer farvedias. Man kan søge informationer om disse billeder via Dandata, f.eks. geografisk eller emnemæssigt. Derefter er det muligt at bestille fotos. Formålet med fotoarkivet er primært at have billeder til DT s brochureproduktion. De billeder, der ligger i fotoarkivet er underlagt nogle yderst komplicerede copyright regler. Produktregisteret er den mest omfangsrige del af Dandata-systemet og indeholder faktainformation om alle de vigtigste danske turistprodukter, i starten af 90 erne og i midten af 90 erne ca Der er to typer oplysninger i produktregistret: Generelle, tekstmæssige oplysninger om produkterne og ferielandet Danmark. Detaljerede oplysninger om de enkelte produkter og udbydere. Foruden selve systemdriften står DT for indsamling og ajourføring af de generelle, landsdækkende oplysninger. De 111 danske autoriserede turistbureauer har ansvaret for indsamling og ajourføring af alle detailoplysninger om de enkelte turistprodukter i de respektive lokalområder. Dette sker via en række såkaldte Dandatakontorer, hvoraf der p.t. er 93. Disse turistbureauer har on-line forbindelse til Dandata. Samtlige produkter er beskrevet i standardiseret form med oplysninger på dansk, engelsk og tysk. Ajourføringsgraden ligger på gennemsnitligt 2 gange per produkt per år (iflg. DT 1995b p. 12). DT tillader Dandata-systemet at være selvregulerende m.h.t. informationskvalitet. Hvis forkert, vildledende eller overflødig information inkluderes, mener DT at konsekvenserne for leverandøren vil sikre selvregulering. Dandata arbejder også ud fra den forudsætning, at hvis information ikke er i systemer, er den ikke tilgængelig nogetsteds (Sheldon 1993). Faktadelen af DT s brochureproduktion baserer sig udelukkende på Dandata. Oplysningerne i produktregisteret er opdelt i følgende 6 emner (produktområder), der relaterer til de fundamentale spørgsmål, en turist må formodes at stille i forbindelse med en rejse. Derudover er der i 1996 en særlig kategori for Kulturby Generel rejse- og turistinformation 4. Seværdigheder 2. Transport 5. I byen 3. Indkvartering 6. Aktiv ferie 21

22 ad 1) Indrejse-, opholds- og udrejsebestemmelser, praktiske oplysninger som f.eks. banker og nødhjælp, turistinformationssteder, incoming rejsebureauer. ad 2) Flytransport, skibsruter, togtransport, biludlejere, turistvognmænd, vejafstande. ad 3) Bolig-bytte-ferie, bondegårdsferie/ferie-på-landet, camping, hoteller, feriehoteller og kroer, hytter, konference- og kongressteder, private værelser, vandrerhjem. - Disse indkvarterings-oplysninger er særdeles detaljerede. Hotelregisteret er det mest omfattende i systemet. En præsentation af samtlige registrerede oplysninger om et hotel fylder i mange tilfælde mellem 3 og 5 skærmbilleder. ad 4) Kort- og rabatordninger, sightseeing, bygningsværker og bymiljøer, forlystelsesparker, haver og parker, kirker og klostre, monumenter, museer og samlinger, naturområder, oldtidsminder og ruiner, slotte, herregårde og palæer, virksomheder, zoologiske haver og dyreparker. ad 5) Spise- og udskænkningssteder, musik- og dansesteder, begivenheder, kasinoer, shopping. ad 6) Svømmehaller og bade/vandlande, cykeludlejere, cykelferier, golfbaner, golfferier, helsesteder, kursteder og sanatorier, helseferier, højskoler, jagt, kreative ferier, fiskevande, fisketure og fiskeferier, båd- og surfudlejere, fritidshavne, sejlferier, hesteudlejere, rideferier, sports- og idrætsanlæg, sports- og motionsferier. Produktregisteret er styret af menuer, som leder søgeren frem mod de ønskede produktoplysninger. Der kan foretages søgninger på eksempelvis navne eller geografiske områder. Produktregistret benyttes hyppigt af turistbureauerne (43% af antal timer), DT's markedskontorer samt DT's brochureafdeling (faktaredaktion) og informationsafdeling (i alt 23% målt på antal timer). Produktregisteret udgør iflg. DT et meget vigtigt element i serviceringen af turisterne, såvel via skriftligt materiale som via ekspeditionerne på turistbureauerne. 22

23 Figur C Hvem bruger produktregisteret? Fordeling efter antal timer (1993) Kbh. Turistinformation 22% Uddannelsesinstitutioner 2% Turistbureauerne 43% Eksportgrupper incl. WOCO 10% DT, faktaredaktionen 3% DT, informationsafd. 8% DT, markedskontorerne 12% Kilde: Baseret på DT (1995b) pp Anm.: Summen af timetallene for de ovennævnte grupper er i alt timer. Sammenlagt blev de dengang godt registrerede produkter fremfundet mere end gange i løbet af Det svarer til, at hvert produkt i gennemsnit blev fremsøgt 26,5 gange. Dette var i 1995 steget til godt produkter, der blev fremfundet ca gange (inkl. ca via rapportgeneratoren), dvs. 26,5 gange i gennemsnit som i En række af de informations- og serviceaktiviteter, som gennemføres af turistbureauerne, de regionale eksportgrupper og DT m.fl. ville således ikke kunne varetages uden dette system. 23

24 Figur D Fordeling af produkter og søgninger på kategorier i produkt-registeret (1995) Generelt I byen Aktiv ferie Sevæ rdigheder Søgninger, % Produkter, % Indkvartering Transport Turistinformation 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Anm.: Baseret på data fra DT. Antallet af produkter i produktregisteret var godt i Antallet af produktsøgninger var ca Stastikdatabasen (STABAS) indeholder statistiske oplysninger om turistovernatningerne i Danmark fordelt på forskellige overnatningsformer, dvs. hoteller, campingpladser, vandrerhjem, feriehuse og lystbåde. Der er en geografisk fordeling af overnatningstallene med amtet som den mindste enhed. Disse data er hentet fra Danmarks Stastik. Det er muligt at se sæsonudsving for de forskellige overnatningsformer, da overnatningstallene opgøres og ajourføres månedligt. Det elektroniske postsystem muliggør forsendelser mellem alle brugere. DT kan udsende generelle eller individuelt rettede meddelelser til tilsluttede abonnenter på samme måde, som det er muligt via egen terminal at nå en bestemt person/bureau eller udvalgte dele af brugerkredsen. Hermed er der introduceret et alternativ til meddelser per telefon, brev eller fax. Efter login til Dandata oplyses umiddelbart om der er forsendelser til den pågældende person i den elektroniske postkasse. Rapportgeneratoren muliggør totalt individuelle søgninger, beregninger og skræddersyede former for udskrifter, så de ikke blot svarer til skærmbillederne. DT afholder forår og efterår en række 1- eller 2-dages kurser i København for on-line brugere i produktregister (herunder søgning for alle on-line brugere og opdatering for Dandatakontorer), STABAS og rapportgenerator. Det er muligt - uden forudgående kursus og uden brug af manual - at anvende både produktregister og statistikdatabasen, hvilket må tages som udtryk for, at systemet er ganske brugervenligt. Derimod kræver det absolut brug af manual og/eller gennemført kursus for at anvende rapportgeneratoren. 24

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D About Greenland 3 RABAT T I L 1. O K TO 14 20 RAB Bliv synlig for 650.000 unikke besøgende årligt Du betaler kun for klik, der giver trafik og forretning til dig Gratis annoncevisninger - Ingen faste omkostninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER 1 2 INDEX 6 10 12 14 16 24 26 Nye Muligheder Priser Responsiv Design Rækkevidde Placering Lead Generering Kontakt 3 4 NYE MUL IGHEDER OMKRING SYNL IGHEDEN AF DIT SEL

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere