Turistinformations- og bookingsystemer. - en casesamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistinformations- og bookingsystemer. - en casesamling"

Transkript

1 Turistinformations- og bookingsystemer - en casesamling af Carl Henrik Marcussen Bornholms Forskningscenter Oktober 1996

2

3 Forord Denne bog behandler et felt, som udvikler sig med stor hastighed i disse år, nemlig anvendelsen af telematik indenfor turisterhverv. Telematik er betegnelsen for grænseområdet mellem EDB og telekommunikation. Pga. den hastige udvikling kan der være grund til at nævne, at manuskriptet til denne publikation blev afsluttet i juli Bogen giver via 15 cases fra 7 forskellige lande eksempler på de muligheder, som beslutningstagere står overfor i forbindelse med elektronisk markedsføring og distribution/salg af turistprodukter - med særlig vægt på hoteller. Booking og informationsystemer i forbindelse med hotelreservationer er et område under eksplosiv forvandling. De nye elektroniske medier - ikke mindst Internettet - har i løbet af meget kort tid revolutioneret kommunikationssystemerne. Bogen skal betragtes som en del af projektet Bornholms teknologiske udvikling, der foruden forfatteren har deltagelse af Seniorforsker Kresten Storgaard, SBI, Seniorforsker, Ph.D. Birgit Jæger, AKF og forsker Jesper Manniche, Bornholms Forskningscenter, hvori man har beskæftiget sig med forskellige informationsteknologiske udviklingsmuligheder indenfor en række udvalgte brancher, herunder turisterhverv. Nærværende publikation er dog forfattet af forsker, Ph.D. Carl Henrik Marcussen, Bornholms Forskningscenter, alene. Den vil med fordel kunne læses af alle - i de skandinaviske lande - med interesse for bogens tema. Review er foretaget af docent Wolfgang Framke, Handelshøjskolen i København. Forfatteren har på dette sted ønsket at videregive en samlet tak til alle de interviewpersoner samt kolleger, der på forskellig vis har bidraget til realiseringen af denne bog. Svend Lundtorp Bornholms Forskningscenter Oktober 1996 Hans Kristensen SBI Anders Larsen AKF

4

5 Indholdsoversigt / Resumé Case 1-2 er systemer, som anvendes af turistbureauer. Case 3-7 omhandler systemer, som primært anvendes af slutbrugere. Alle de 7 første systemer er primært informationssystemer, hvorimod case 8-15 er bookingsystemer. Case 8-11 omhandler bookingsystemer, som anvendes af rejsebureauer (samt luftfartsselskaber). Case er hotelrepræsentationsfirmaer for uafhængige hoteller og case er hotelkæder, som via en central database er koblet op mod de bookingsystemer, som anvendes af rejsebureauer. Figur A Betydningen af de i denne casesamling gennemgåede systemer for hhv. fritidsturisme og forretningsturisme / forretnings-rejsende. 1. Dandata 2. Turismus Info. Tyrol 3. T-Online 4. Internet / WWW 5. CD-ROM Case nummer / System 6. Info.-standere 7. Tekst-TV 8. GDS'erne 9. Galileo 10. Smart 11. Start Business Leisure 12. Utell 13. Hotelbanken 14. Radisson/SAS 15. Best Western 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Leisure Business Systemernes vurderede relative betydning for 'leisure' og 'business' rejsende.

6 Figur 1 skal blot tages som en rettesnor og er primært forfatterens egen vurdering baseret på den viden, som er oparbejdet i.f.t. udarbejdelsen af denne bog. Flere af de business orienterede systemer vil i fremtiden søge at arbejde sig ind i fritidsturismeområdet. Dette gælder f.eks. Utell. Det omvendte vil også være tilfældet. F.eks. må det forventes, at informationsudbydere på Internettet fremover også vil søge at nå business markedet, herunder virksomheder med betydeligt rejsebehov, via Internettet. Figur 1 indikerer i øvrigt, at de egentlige bookingsystemer, case 8-15, primært er rettet mod forretningsrejsende / forretningsturisme. Der er i dag en rivende udvikling indenfor elektroniske, computerbaserede medier, som henvender sig til slutbrugerne. Herunder er Internet/World Wide Web (WWW), den mest omtalte og hurtigst voksende platform. Selv om det i mange lande fortsat er en relativt beskeden andel af befolkningen, der anvender Internettet, gør vækstraten, at turistvirksomheder og organisationer er nødt til at forholde sig til mediet. I visse lande er de nationale on-line services fortsat en vigtigere kanal end Internet/WWW. Dette gælder f.eks. T-Online i Tyskland, der tidligere kaldtes Bildschirmtext/Btx. 1 Et andet medie, som knytter sig til computeranvendelse er CD-ROM, der må antages at vinde stigende udbredelse også indenfor rejse- og turistbranchen, idet en stigende procentdel af husstandene i mange lande er udstyret med computere med CD-ROM drev. Informationsstandere er et medie, som ligeledes vinder stigende udbredelse. Der findes eksempler på, at disse er opstillet på udvalgte steder i en række forskellige lande. Disse standere betjenes som regel v.h.a. et touch screen. Tekst-TV er et informationsmedie, som giver mulighed for at nå ud til en meget stor procentdel af befolkningen i et givet land, og kan også med fordel anvendes af selv mindre udbydere af rejse- og turistprodukter. Der er eksempler på, at de samme informationer distribueres via flere forskellige af de nævnte medier, men kombinationsmulighederne er langt fra fuldt udnyttet. Rejsebureauerne selv og de rejsebureaurettede reservationssystemer (CRS er) er under pres fra de nye medier. 2 Det er således langt billigere for produktejerne - som f.eks. hoteller - at modtage reservationer via Internet / WWW end via CRS erne. Selv om Internet / WWW startede som et informationssystem eller -platform er det stærkt på vej til at blive en egentlig salgskanal, der også kan anvendes til distribution af rejseog turistprodukter. Hotelkæder og flyselskaber, der traditionelt har distribueret deres produkter via rejsebureauer og CRS er, begynder i stigende grad at benytte WWW som en supplerende distributionskanal. 1 Det gælder også Minitel (Teletel) i Frankrig, der dog ikke er behandlet særskilt i denne casesamling. 2 Det samme gælder i øvrigt de informationssystemer, som hidtil har været anvendt på og af turist -bureuer.

7 Indholdsfortegnelse: Indledning...15 Del I. Turistinformationssystemer...17 Case 1. Dandata, Danmark...19 Kort introduktion / Systemets virkemåde...19 Historie...20 Nuværende brug...20 Fremtidsperspektiver...25 Markedsføringsmæssige implikationer...26 Strategiske/øvrige implikationer...26 Referencer til Dandata-casen...27 Case 2. Tourismus Informations Systeme GmbH, Tyrol, Østrig...29 Kort introduktion / Systemets virkemåde...29 Historie / Baggrund...30 Nuværende brug...32 Fremtidsperspektiver...35 Markedsføringsmæssige implikationer...36 Strategiske/øvrige implikationer...36 Referencer til T.I.S.-casen...36 Case 3. T-Online, Tyskland...38 Kort introduktion / Systemets virkemåde...38 Historie / Baggrund...39 Nuværende brug...39 Fremtidsperspektiver...44 Markedsføringsmæssige implikationer...46 Strategiske/øvrige implikationer...46 Referencer til T-Online casen...47 Case 4. Internet/ Kort introduktion / Systemets virkemåde...48 Historie / Baggrund...50 Nuværende brug - Antal brugere...50 Demografiske kendetegn ved de nuværende Internetbrugere...55 Eksempler på nuværende brug - Udvælgelseskriterier...56 Eksempler på nuværende brug - De nordiske lande...57 Eksempler på nuværende brug - Storbritannien...61 Eksempler på nuværende brug - Tyskland...62 Eksempler på nuværende brug - øvrige Europa...64 Eksempler på nuværende brug - Globale systemer, hvori europæiske lande indgår68 Fremtidsperspektiver...73

8 Markedsføringsmæssige implikationer...74 Strategiske/øvrige implikationer...75 Referencer til Internet-casen - ud over de ovenfor nævnte http-adresser...77 Case 5. Bornholm på CD-ROM...79 Kort introduktion / Systemets virkemåde...79 Historie / Baggrund...79 Nuværende brug / Erfaringer ifm. projektgennemførelsen...80 Fremtidsperspektiver...83 Markedsføringsmæssige implikationer...84 Strategiske og øvrige implikationer...86 Referencer til CD-ROM casen...87 Case 6. Informationsstandere: INFO Z, Schweiz...88 Kort introduktion / Systemets virkemåde...88 Historie / Baggrund...89 Nuværende brug...90 Fremtidsperspektiver...93 Markedsføringsmæssige implikationer...93 Strategiske implikationer...94 Referencer til INFO Z casen...97 Case 7. Tekst-TV som et medie til markedsføring af turistprodukter...98 Kort introduktion / Systemets virkemåde...98 Historie / Baggrund...99 Nuværende brug...99 Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske/øvrige implikationer Referencer til Tekst-TV-casen Afrunding på del I om turistinformationssystemer Del II Computerbaserede (telematikbaserede) reservationssystemer Case 8 Global Distribution Systems: Fortid, nutid - fremtid? Kort introduktion / Systemernes virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Referencer til GDS-casen Case 9. Galileo International og Galileo Danmark Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer...126

9 Referencer til Galileo-casen Case 10. Smart Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Organisation Ticketing Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Smart-casen Case 11. Start, Tyskland Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Organisation og ejerskab Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Start-casen Case 12. Utell International, UK Kort introduktion - Hvordan systemet virker Historie Nuværende brug / Utell i dag Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Utell-casen Case 13. HotelBanken (c/o Fidelio Nordic Sverige AB, tidl. Nordic Team) Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Hotelbank-casen Case 14. Radisson Hotels Worldwide (USA) - herunder Radisson SAS Et eksempel på et hotelkædesamarbejde, som har direkte GDS-adgang Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver...175

10 Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Radisson/SAS-casen Case 15. Best Western International, Inc., USA Kort introduktion / Systemets virkemåde Historie Nuværende brug Fremtidsperspektiver Markedsføringsmæssige implikationer Strategiske implikationer Referencer til Best Western-casen Afrunding på del II om bookingsystemer Perspektiver Litteraturhenvisninger Appendix A Stikordsregister...203

11 Oversigt over figurer: Figur 1 Betydningen af de i denne casesamling gennemgåede systemer for hhv. fritidsturisme og forretningsturisme / forretnings-rejsende....5 Figur 2 Startmenu i Dandata...19 Figur 3 Hvem bruger produktregisteret? Fordeling efter antal timer (1993)...23 Figur 4 Fordeling af produkter og søgninger på kategorier i produkt-registeret (1995)...24 Figur 5 Tourismus Informations Systeme, T.I.S Figur 6 Virtual Tourist II - Klikbart kort...49 Figur 7 Udbredelsen af Internettet per region ultimo 1994 / primo Figur 8 Estimeret antal Internet-brugere per land i Vesteuropa i 1994, 1995 og Figur 9 Internetbrugere 1995 og 1996 som procent af befolkning per land i Vesteuropa...54 Figur 10 Hovedmenu i Bornholm på CD-ROM...79 Figur 11 Systemstrukturen / informationskonceptet i INFO Z...89 Figur 12 Informationsstandere, informationsudbydere og brugere...92 Figur 13 Tekst-TV på dansk TV Figur 14 GDS-systemernes virkemåde Figur 15 Antal rejsebureaulokationer for de fire globale og fem regionale CRS er, Figur 16 Antal terminaler på rejsebureauer for de fire GDS er og fem regionale CRS er, oktober Figur 17 Fordeling af antal lokationer og antal terminaler på rejsebureauer i Europa/Rusland, oktober Figur 18 Galileo internationalt og nationalt Figur 19 Enheder i A.P.Møller Gruppen indenfor rejsebranchen Figur 20 Smarts ejerstruktur Figur 21 Smart DK's organisation Figur 22 Grundideen i Start - et lokalt distributions-system Figur 23 Hvilke reservationssystemer benytter tyske rejsebureaer? Figur 24 Start gruppen Figur 25 Utell International - Hvordan systemet virker Figur 26 Den geografiske fordeling af Utells hoteller (1994/95) Figur 27 Fordelingen af hoteller repræsenteret af Utell i Vesteuropa Figur 28 Utells andel af hoteller o.lign. i forskellige vesteuropæiske lande 1994/95154 Figur 29 Utell Internationals ejerstruktur Figur 30 HotelBank - et skandinavisk hotelreservationssystem Figur 31 Ejerstrukturen omkring HotelBanken / Fidelio Nordic Figur 32 Radissons telekommunikationsbaserede hotelreservationssystem...171

12 Figur 33 Den geografiske fordeling af 323 Radisson-hoteller, Figur 34 Hoteller indenfor Radisson SAS Worldwide i Vesteuropa (1996) Figur 35 PMS: Property Management System - til internt brug på hoteller Figur 36 Den geografiske fordeling af Best Westerns hoteller (1996) Figur 37 Best Western hoteller i forskellige vesteuropæiske lande (1994 og 1996)..181 Figur 38 Best Westerns andel af hoteller o.lign. i forskellige vesteuropæiske lande (1996) Figur 39 Konvergens mellem informations- og reservations/booking-systemer Figur 40 Hvem risikerer at blive forbigået af hotelbooking via Internetet: Hotelrepresentationsfirmaer/hotelkæder, switch firmaerne, GDS er ne og rejsebureauerne...190

13 Oversigt over tabeller: Tabel 1 Typiske karakteristika ved produkter listet i DIS'er og CRS'er...17 Tabel 2 Teknologibaserede systemer til information og reservation Tabel 3 Nuværende brug af T-Online...40 Tabel 4 Indhold og omfang af Copenhagen Now på Tabel 5 Klasificeringsmodel for hotelpræsentationer o.lign. på Tabel 6 Fordele og ulemper for hotelejere og rejsende ved hotelbooking via Tabel 7 Indhold af Bornholm på CD-ROM...81 Tabel 8 Tekst-TV viewing i Danmark, gn.snit for uge 1-12, 1996, i målgruppen 12 år Tabel 9 Sammenligning af forskellige elektroniske turistinformationsmedier Tabel 10 Hoteller i de tre største GDS-systemer Tabel 11 Omfang af Smart i Skandinavien, Tabel 12 Start PC'ere og lokationer - ultimo Tabel 13 Antal ansatte i Start Gruppen Tabel 14 Elektroniske distributionskanaler for hoteller Tabel 15 Hvilke distributionskanaler skal hoteller vælge? Tabel 16 Økonomiske hovedtal for Fidelio Nordic Tabel 17 Gebyr fra hoteller til HotelBanken per transaktion per GDS Tabel 18 Hvordan Radissons SAS Scandinavia Hotel i København modtager reservationer Tabel 19 Nogle fordele og ulemper for vendors ved GDS er og LDS er Tabel 20 Fordele og ulemper for hotelejere ved hhv. kæder og repræsentationsfirmaer Tabel 21 Fire typer af rejsebureauer...192

14

15 Indledning Der er en stigende anvendelse af informationsteknologi indenfor rejse- og turistbranchen, herunder telekommunikation-baserede systemer, der sammenknytter geografisk spredte lokaliteter. Faktisk hævdes turist- samt telekommunikations- og IT-brancherne at være de hurtigst voksende og hastigst skiftende brancher i verden. 3 Formålet med denne publikation er at give en samlet fremstilling af en række eksempler på, hvorledes moderne kommunikations- og informationsteknologi kan anvendes på en innovativ måde indenfor rejse- og turistbranchen. Moderne kommunikations- og informationsteknologi (herefter benævnt telematik) skal forstås som en sammenkædning af EDB og telekommunikation eller anden overførsel af data ved elektroniske midler. Data kan være tal, tekst, lyd og billeder. Substitutter for telekommunikation kan være CD-medier eller disketter. Denne case-samling skal via en række danske og udenlandske eksempler på innovativ anvendelse af telematik belyse følgende problemstillinger: Hvorledes kan den moderne kommunikations- og informationsteknologi (telematik) anvendes af turistbureauer, rejsebureauer og turistvirksomheder - specielt hoteller - ifm. markedsføring og salg, dvs. informationsformidling og booking? Hvilke markedsføringsmæssige og strategiske implikationer medfører udviklingen indenfor telematik for rejse- og turistbranchen - primært set med de små og mellemstore turistvirksomheders øjne? Publikationen skal give et overblik over feltet for praktikere/beslutningstagere indenfor rejse- og turistbranchen med en almen interesse for de muligheder, der ligger i en mere effektiv udnyttelse af den moderne informationsteknologi, og kan endvidere anvendes som supplerende litteratur for nuværende eller tidligere studerende på turismeuddannelser, EDB-uddannelserne og på de erhvervsøkonomiske uddannelser - også ifm. speciale- og hovedopgaveskrivning indenfor turistområdet. 3 Indbydelse til konferencen Tourism Marketing & Management: Adopting Information Technologies - The 2nd annual PATA/PTC confererence, d i Los Angeles. 15

16 16

17 Del I. Turistinformationssystemer Der kan sonders mellem turistinformationssystemer og booking-/reservationssystemer. Flyselskabernes store computerbaserede reservationssystemer gik oprindeligt under navnet Computerized Reservation Systems, CRS er. De største CRS er kaldes nu GDS er, Global Distribution Systems. Den væsentligste forskel mellem informations- og bookingsystemer er naturligvis, at der ikke er indbygget nogen reservationsfaciliteter i de rene informationssystemer. I den engelsksprogede litteratur taler man om destinationsinformationsystemer, DIS er. I nedenstående tabel er sammenfattet en række typiske forskelle mellem de produkter, som er anført i hhv. DIS'er og CRS'er: Tabel A Typiske karakteristika ved produkter listet i DIS'er og CRS'er Destinationsinfo.systemer, DIS'er Computerbaserede reservationssystemer, CRS'er Uafhængige firmaer Kædefirmaer Små og mellemstore firmaer Store firmaer Heterogene produkter Homogene produkter Fritidsrejse-produkter Forretningsrejse-produkter Lav-pris-produkter Høj-pris-produkter Hjemmemarkedet Det internationale marked Produkter, som bookes på forbrugstidspunktet Produkter, som bookes i forvejen Produkter, som ikke nødvendigvis har inter- Produkter med internationale betalingsfaciliter nationale betalingsfaciliteter Skræddersyede rejser Standardrejser (Fly-)uafhængig rejse i privatbil Rejse med et element af flyrejse Kilde: Sheldon (1993) p DIS'er kan siges at være de små firmaers svar på de store firmaers CRS'er. Det kan diskuteres, om ovennævnte tabel fortsat gælder - efter f.eks. Internettets/WWWs gennembrud. WWW som informationssystem/-platform henvender sig i al fald ikke kun til hjemmemarkedet, men ellers synes de nævnte forskelle fortsat at gælde. Foruden sondringen mellem systemer, der skal give information og systemer, der skal give mulighed for reservation, kan der sonders mellem systemer, der anvendes før afrejsen, under transit og under ophold. 17

18 Tabel B Teknologibaserede systemer til information og reservation - før afrejsen, under transit og under ophold. Anvendelsestidspunkt Informations systemer Reservations systemer Før afrejsen - med betjening Før afrejsen - uden betjening Under transit - med betjening Under transit - uden betjening Under ophold - med betjening Under ophold - uden betjening T-Online. WWW. (on-line services) CD-ROM-mediet. Info.standere ved trafikknudepunkter, på rastepladser, etc. DIS'er hos turistbureauer, f.eks. Dandata. Informationsstandere på destinationen. CRS'er på rejsebureauer Fremover i stigende grad: Internet/WWW, T-Online Virksomhedsspecifikke systemer til transport eller overnatning m.v. Gratis-tlf. til fx. Hoteller evt. kombineret med fax, f.eks. på banegårde, rastepladser. Reservationssystemer hos turistbureauer. Reservationsstandere med mulighed for at foretage opkald til f.eks. hoteller. I bogens del I gennemgås en række eksempler på computerbaserede turistinformations - systemer. Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 er et dansk landsdækkende DIS. er et østrigsk regionalt DIS. er et tysk landsdækkende generelt Videotex-system (PC-baseret), der også dækker turistbranchen. er en introduktion til mulighederne i anvendelsen af det globale, centerløse, åbne netværk World Wide Web(WWW) på Internetet til udbredelse af turistrelateret information. Der vil blive inddraget eksempler fra en række europæiske lande. er et dansk eksempel på et forsøg på at udnytte et moderne medie, nemlig CD- ROM, til distribution af turistinformation om et område, nemlig Bornholm. Der gives samtidig en række udenlandske eksempler på anvendelsen af CD-ROMmediet indenfor rejse- og turistbranchen. er et schweizisk eksempel på telematik-baserede informationsstandere for turister og fastboende. De danske InfoVision og I-Punkt systemer omtales kort. omhandler Tekst-TV som annonceringsmedie. Der tages udgangspunkt i dansk TV2 s Tekst-TV og der drages paraleller til svensk TV4. 18

19 Case 1. Dandata, Danmark Kort introduktion / Systemets virkemåde Dandata er et landsdækkende, centraliseret EDB-baseret on-line system, der ejes og drives af Danmarks Turistråd (DT). Dandata består af følgende delsystemer, nemlig et fotoarkiv med registrering af DT's fotos, et produktregister med oplysninger om danske turistprodukter, en statistikdatabase (STABAS) med statistiske oplysninger om overnatninger og døgnforbrug, elektronisk post til/fra alle on-line brugere, en rapportgenerator, som tillader sofistikerede søgninger af produktoplysninger, en on-line version af DT's nyhedsbrev TurismeNyt. Figur B Startmenu i Dandata On-line tilslutning til produktregistret er gratis for Danmarks 115 autoriserede turistbureauer og 84 autoriserede servicebureauer (1996-tal). Andre skal betale for on-line 19

20 tilslutning til produktregisteret og STABAS. 4 Derefter er on-line adgang til de øvrige delsystemer gratis. - Alternativt er der mulighed for - mod betaling - at få adgang til Dandata via DT's off-line service, hvor oplysninger leveres i form af papirudskrifter, adresselabels eller på diskette. Historie Produktregisteret blev som det første delsystem påbegyndt i 1983 og har været i drift som offentligt tilgængelig informationsdatabase siden I maj 1990 åbnede DT on-line adgang til Dandatas Produktregister via Teledata-systemet. og rapportgeneratoren blev ligeledes gjort tilgængelig i Statistikdatabasen blev åbnet i En markedsdatabank blev påbegyndt i 1989 og i 1990 kom den i drift som offentligt tilgængelig informationsdatabase, siden 1992 i en forbedret version, men den blev nedlagt i 1994, idet den kun blev benyttet i ringe omfang. Den indeholdt faktuelle oplysninger om de vigtigste danske turistmarkeder. Oplysninger om kunder, konkurrenter og markedsføringen af Danmark på markedet ligger nu hos DT s markedskontorer i udlandet. Nuværende brug Det kan iflg. DT ofte være både besværligt, dyrt og tidskrævende at indsamle relevante turistmæssige oplysninger. Mange af de oplysninger, man har brug for, skal normalt stykkes sammen fra flere forskellige kilder. Det kan være et problem at styre oplysningerne og holde dem ajour. Ideen med Dandata er at indsamle oplysninger systematisk, lagre dem centralt i standardiseret form med henblik på distribution og løbende sørge for, at de er ajourførte og korrekte. Dandata er primært brugerrettet mod turisterhvervene og marketingselskaber, der anvender systemet til brochureproduktion, produktinformation til rejsearrangører, analyser af produktudbud og detailplanlægning af markedsføring. Systemet anvendes også i et vist omfang til direkte informationsbetjening af turister. Der er per 2/5 96 tilsluttet 120 turistinformationssteder med on-line adgang til Dandata, dvs. primært de autoriserede turistbureauer. Tilslutning til Dandata er et krav i autorisationsordningen, idet de autoriserede turistbureauer skal være i stand til at tilbyde informationer om hele Danmark. DT's seks markedskontorer i Stockholm, Oslo, London, Hamborg, Leiden/Haag og Milano har også on-line adgang og det samme har en række eksterne brugere. 4 Prisen for systembrug i DT er kr. p.a. + moms for produktregisteret og det samme for STABAS. Der ydes en rabat, hvis man tegner abonnement på begge baser, idet de samlet kan fås for kr. årligt. Online brugere med direkte tilknytning til det danske turisterhverv ydes 30% rabat. Der er mulighed for 14 dages gratis tilslutning. 20

21 DT selv anvender Dandata som grundlag for en lang række aktiviteter: Brochureproduktion, informativ betjening af turoperatører, rejsebureauer og konsumenter på markederne, markedsundersøgelser og detailplanlægning af markedsføringen, analyser af produkterne og udbuddet, fremfinding af potentielle samarbejdspartnere og gennemførelse af direct mail fremstød. Fotoarkivet rummer farvedias. Man kan søge informationer om disse billeder via Dandata, f.eks. geografisk eller emnemæssigt. Derefter er det muligt at bestille fotos. Formålet med fotoarkivet er primært at have billeder til DT s brochureproduktion. De billeder, der ligger i fotoarkivet er underlagt nogle yderst komplicerede copyright regler. Produktregisteret er den mest omfangsrige del af Dandata-systemet og indeholder faktainformation om alle de vigtigste danske turistprodukter, i starten af 90 erne og i midten af 90 erne ca Der er to typer oplysninger i produktregistret: Generelle, tekstmæssige oplysninger om produkterne og ferielandet Danmark. Detaljerede oplysninger om de enkelte produkter og udbydere. Foruden selve systemdriften står DT for indsamling og ajourføring af de generelle, landsdækkende oplysninger. De 111 danske autoriserede turistbureauer har ansvaret for indsamling og ajourføring af alle detailoplysninger om de enkelte turistprodukter i de respektive lokalområder. Dette sker via en række såkaldte Dandatakontorer, hvoraf der p.t. er 93. Disse turistbureauer har on-line forbindelse til Dandata. Samtlige produkter er beskrevet i standardiseret form med oplysninger på dansk, engelsk og tysk. Ajourføringsgraden ligger på gennemsnitligt 2 gange per produkt per år (iflg. DT 1995b p. 12). DT tillader Dandata-systemet at være selvregulerende m.h.t. informationskvalitet. Hvis forkert, vildledende eller overflødig information inkluderes, mener DT at konsekvenserne for leverandøren vil sikre selvregulering. Dandata arbejder også ud fra den forudsætning, at hvis information ikke er i systemer, er den ikke tilgængelig nogetsteds (Sheldon 1993). Faktadelen af DT s brochureproduktion baserer sig udelukkende på Dandata. Oplysningerne i produktregisteret er opdelt i følgende 6 emner (produktområder), der relaterer til de fundamentale spørgsmål, en turist må formodes at stille i forbindelse med en rejse. Derudover er der i 1996 en særlig kategori for Kulturby Generel rejse- og turistinformation 4. Seværdigheder 2. Transport 5. I byen 3. Indkvartering 6. Aktiv ferie 21

22 ad 1) Indrejse-, opholds- og udrejsebestemmelser, praktiske oplysninger som f.eks. banker og nødhjælp, turistinformationssteder, incoming rejsebureauer. ad 2) Flytransport, skibsruter, togtransport, biludlejere, turistvognmænd, vejafstande. ad 3) Bolig-bytte-ferie, bondegårdsferie/ferie-på-landet, camping, hoteller, feriehoteller og kroer, hytter, konference- og kongressteder, private værelser, vandrerhjem. - Disse indkvarterings-oplysninger er særdeles detaljerede. Hotelregisteret er det mest omfattende i systemet. En præsentation af samtlige registrerede oplysninger om et hotel fylder i mange tilfælde mellem 3 og 5 skærmbilleder. ad 4) Kort- og rabatordninger, sightseeing, bygningsværker og bymiljøer, forlystelsesparker, haver og parker, kirker og klostre, monumenter, museer og samlinger, naturområder, oldtidsminder og ruiner, slotte, herregårde og palæer, virksomheder, zoologiske haver og dyreparker. ad 5) Spise- og udskænkningssteder, musik- og dansesteder, begivenheder, kasinoer, shopping. ad 6) Svømmehaller og bade/vandlande, cykeludlejere, cykelferier, golfbaner, golfferier, helsesteder, kursteder og sanatorier, helseferier, højskoler, jagt, kreative ferier, fiskevande, fisketure og fiskeferier, båd- og surfudlejere, fritidshavne, sejlferier, hesteudlejere, rideferier, sports- og idrætsanlæg, sports- og motionsferier. Produktregisteret er styret af menuer, som leder søgeren frem mod de ønskede produktoplysninger. Der kan foretages søgninger på eksempelvis navne eller geografiske områder. Produktregistret benyttes hyppigt af turistbureauerne (43% af antal timer), DT's markedskontorer samt DT's brochureafdeling (faktaredaktion) og informationsafdeling (i alt 23% målt på antal timer). Produktregisteret udgør iflg. DT et meget vigtigt element i serviceringen af turisterne, såvel via skriftligt materiale som via ekspeditionerne på turistbureauerne. 22

23 Figur C Hvem bruger produktregisteret? Fordeling efter antal timer (1993) Kbh. Turistinformation 22% Uddannelsesinstitutioner 2% Turistbureauerne 43% Eksportgrupper incl. WOCO 10% DT, faktaredaktionen 3% DT, informationsafd. 8% DT, markedskontorerne 12% Kilde: Baseret på DT (1995b) pp Anm.: Summen af timetallene for de ovennævnte grupper er i alt timer. Sammenlagt blev de dengang godt registrerede produkter fremfundet mere end gange i løbet af Det svarer til, at hvert produkt i gennemsnit blev fremsøgt 26,5 gange. Dette var i 1995 steget til godt produkter, der blev fremfundet ca gange (inkl. ca via rapportgeneratoren), dvs. 26,5 gange i gennemsnit som i En række af de informations- og serviceaktiviteter, som gennemføres af turistbureauerne, de regionale eksportgrupper og DT m.fl. ville således ikke kunne varetages uden dette system. 23

24 Figur D Fordeling af produkter og søgninger på kategorier i produkt-registeret (1995) Generelt I byen Aktiv ferie Sevæ rdigheder Søgninger, % Produkter, % Indkvartering Transport Turistinformation 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Anm.: Baseret på data fra DT. Antallet af produkter i produktregisteret var godt i Antallet af produktsøgninger var ca Stastikdatabasen (STABAS) indeholder statistiske oplysninger om turistovernatningerne i Danmark fordelt på forskellige overnatningsformer, dvs. hoteller, campingpladser, vandrerhjem, feriehuse og lystbåde. Der er en geografisk fordeling af overnatningstallene med amtet som den mindste enhed. Disse data er hentet fra Danmarks Stastik. Det er muligt at se sæsonudsving for de forskellige overnatningsformer, da overnatningstallene opgøres og ajourføres månedligt. Det elektroniske postsystem muliggør forsendelser mellem alle brugere. DT kan udsende generelle eller individuelt rettede meddelelser til tilsluttede abonnenter på samme måde, som det er muligt via egen terminal at nå en bestemt person/bureau eller udvalgte dele af brugerkredsen. Hermed er der introduceret et alternativ til meddelser per telefon, brev eller fax. Efter login til Dandata oplyses umiddelbart om der er forsendelser til den pågældende person i den elektroniske postkasse. Rapportgeneratoren muliggør totalt individuelle søgninger, beregninger og skræddersyede former for udskrifter, så de ikke blot svarer til skærmbillederne. DT afholder forår og efterår en række 1- eller 2-dages kurser i København for on-line brugere i produktregister (herunder søgning for alle on-line brugere og opdatering for Dandatakontorer), STABAS og rapportgenerator. Det er muligt - uden forudgående kursus og uden brug af manual - at anvende både produktregister og statistikdatabasen, hvilket må tages som udtryk for, at systemet er ganske brugervenligt. Derimod kræver det absolut brug af manual og/eller gennemført kursus for at anvende rapportgeneratoren. 24

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN

SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN SÅDAN REJSER DANSKERNE 2017 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN ER DU OPDATERET PÅ DANSKERNES FERIEREJSER? DANSKERNES ÆNDREDE REJSEADFÆRD STILLER NYE KRAV Danskernes rejsevaner, bookingadfærd samt måde at søge

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN 5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN &KULVWLDQ%/HJDUWK%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW %DJJUXQG Siden 1993 har DSB, HT og NT samarbejdet om udviklingen af elektronisk køreplan for både bus og tog - det såkaldte Projekt Rejseplanlægger.

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3

Onlinebooking.dk. Book online nemt som 1 2 3 Onlinebooking.dk Book online nemt som 1 2 3 Med onnlinebooking kan du tilbyde din kunder at booke deres ferie direkte hjemme fra deres stue. Derved slipper campingpladsen for al administration, og butikken

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver TYSKLAND: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 2 Volumen: 5.000.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Ferier med fokus på madoplevelser Tyskland generelt Tyskland hotel Højsæson: Juli, august,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere