LEASING. Februar Lease eller eje? Flere og flere leaser grønne firmabiler. Bedre nøgletal og handlemuligheder. Nye regler stopper god fidus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEASING. Februar 2008. Lease eller eje? Flere og flere leaser grønne firmabiler. Bedre nøgletal og handlemuligheder. Nye regler stopper god fidus"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE LEASING Februar 2008 Lease eller eje? I dag er leasing blevet almindeligt for mange virksomheder. Grundlæggende er der tale om en lejeaftale, men der er dog god grund til at gøre sig klart, hvilken type leasing man har brug for. Skal det være operationel eller finansiel leasing Nye regler stopper god fidus Fra 2009 er det ikke længere en god forretning for et dansk firma at lease sine biler i udlandet. Til den tid er det nemlig slut med at få refunderet momsen for biler, der leases i udlandet. Bedre nøgletal og handlemuligheder Med et sale & lease back arrangement kan virksomheden skaffe sig bedre nøgletal, frigiven kapital og handlemuligheder. Det er dog vigtigt at sikre sig de rette betingelser i den efterfølgende lejekontrakt. Flere og flere leaser grønne firmabiler Virksomhedernes stigende interesse for at lease miljørigtige biler handler både om god økonomi og godt image. I dag er den miljørigtige biltype blevet en del af de fleste leasingselskabers udbud. Læs mere på side 4 Læs mere på side 6 Læs mere på side 8 Læs mere på side 10 CROSS BORDER LEASING - LÆS MERE SIDE 5 ANNONCE ANNONCE Den rette vej til ny bil... Tlf.: VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I JYLLANDS-POSTEN FEBRUAR 2008

2 2 LEASING ANNONCEINDSTIK Indledning Leasing er til gavn for alle typer virksomheder Næsten alt kan leases, og leasing er en måde at anskaffe sig driftsaktiver på, som alle virksomheder kan have gavn af. På næsten alle områder kan leasing anvendes som alternativ til traditionel lånefinansiering. Det være sig driftsinventar, driftsmateriel eller ejendomme. Råvarer og færdigvarer dog undtaget. Fordelene ved leasing er mange. Bl.a. kan virksomheden friholde sin likviditet til brug for kerneaktiviteter. Virksomheden lægger ikke alle sine finansielle æg i samme kurv. Og det giver en fast og forudberegnelig udgift i hele leasingaftalens løbetid. Uanset efterfølgende ændringer i leasingtagers kreditværdighed. De forhold viser deres værdi netop i disse tider med kreditkrise! Men leasing er også andet end en finansieringsform. Således er der i mange tilfælde fordele og services tilknyttet leasingaftalen, som supplerer det finansielle element. Det kan fx være i form af vedligeholdelse af det leasede aktiv, mængderabatter ved indkøb eller for bilers vedkommende administration af kørselsregnskab for en virksomheds sælgerkorps. Alt i alt er leasing en finansieringsform og kunne man sige det - driftsform -, som alle virksomheder bør overveje at gøre brug af i en eller anden form. Hos leasingselskaberne foregår der løbende en produktudvikling til gavn og glæde for kunderne. Det være sig i form af nye services i tilknytning til det leasede aktiv eller udvikling af koncepter for leasing af nye typer aktiver. Som eksempel på at kun fantasien sætter grænserne kan nævnes leasing af feriehuse på campingpladser. Men den rette produktudvikling kan kun finde sted, hvis der er gode rammevilkår. I regi af interesseorganisationen Finans og Leasing arbejder leasingbranchen derfor løbende på at forbedre vilkårene. Finans og Leasing er interesseorganisation for danske finansieringsselskaber og har 43 medlemmer, hvoraf de 32 udbyder leasing. Foreningen varetager selskabernes interesser i forhold til myndigheder, organisationer m.v. På foreningens hjemmeside kan man se, hvilke leasingselskaber, der er medlem af foreningen. Finans og Leasing hilser EUmomspakken fra december sidste år velkommen. Pakken betyder, at der fra 2010 skal betales dansk moms, uanset hvor leasinggiver er bosat. Danske leasingselskaber stilles således lige i konkurrencen med andre udenlandske selskaber, som er underlagt en lavere momssats. Det er vigtigt, at danske virksomheder allerede nu tager højde herfor ved indgåelse af nye leasingaftaler. Finans og Leasing arbejder også for, at der er gennemskuelige og redelige forretningsforhold. Til det brug har foreningen bl.a. sidste år opstillet en standardkontrakt for privat billeasing. Såvel FDM som Forbrugerombudsmanden har øvet stor indflydelse på kontrakten, som på en klar og afbalanceret måde fastlægger parternes rettigheder og pligter. Foreningen gennemfører også hvert år en række kurser for medlemmernes medarbejdere om den nærmere teknik (juridisk og skatte-, moms-, og regnskabsmæssigt) i leasing, således at de er godt klædt på til at servicere kunderne. Disse nævnte tiltag er med til at understøtte, at det danske leasingmarked vokser år for år. Forrige år blev således ca. 10 % af de faste bruttoinvesteringer i DK finansieret via leasing. Og de senere år er leasingmarkedet vokset betydeligt mere end den økonomiske udvikling ellers tilsiger. I 2007 så vi således en omsætningsforøgelse på ca. 7,5 pct. Vi har derfor grund til at tro, at leasing vil fortsætte med at vinde indpas som en attraktiv finansieringsform. Jeg ønsker alle god læselyst! Christian Brandt, direktør i interesseorganisationen Finans og Leasing Indhold For alle som vil leje det man kan eje side 4 Spar penge ved at leje bilen på den anden side af grænsen side 5 Fidus med lavere moms i udlandet ryger i 2010 side 6 Leasing i Europa på vej frem side 7 Leasing vinder frem hos danske virksomheder side 8 Et aktiv på paletten side 8 Grønne firmabiler i overhalingsbanen side 10 Ekspertpanel side 11 MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Projektleder Esme Emma Sutcu Stockholm Oslo København Helsinki London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bruxelles Malmö Warsaw LEASING - EN TITEL FRA MEDIAPLANET APS Projektleder: Esme Emma Sutcu, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Erhvervsudvikler: Jonas Sand, Mediaplanet ApS Tekster: Gregers Lohse, Camilla Karlsen, Jens Kisker, Jacob Friis, InPublic Layout : Simon Arnfeldt, Mediaplanet ApS Repro: Jane Erving Lund, Favrskov-gruppen A/S Distribueres med Jyllands-Posten Februar Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. Hvordan foretrækker du at arbejde? r på kontoret r i hjemmet r på farten Regus har løsningen! Indflytningsklare kontorer Virtuelle kontorer Møderum Business lounges Ballerup - København City - Tuborg - Lyngby Sydhavnen - Søborg 950 locations 400 cities 70 countries One call

3

4 4 LEASING ANNONCEINDSTIK Leje eller lease For alle som vil leje det man kan eje Leasing er fremtidens løsning for firmaer, der ønsker at koncentrere sig om det, de er bedst til, siger mange. Men hvad vil det sige at lease, og er det virkelig en fordel at leje alting til sit firma? Vi forsøger at give et overblik. AF GREGERS LOHSE, INPUBLIC Billeasing, IT-leasing og ejendomsleasing. Grænserne for hvad man kan leje i stedet for at eje, har rykket sig gennem de seneste år. Mange danske virksomheder lejer allerede en stor del af deres udstyr, hvad enten det drejer sig om kontormaskiner eller maskiner til industriproduktion. Men hvad vil det egentlig sige at lease? Lease betyder grundlæggende at leje, og det er omtrent muligt at leje næsten alt, hvad man kan købe og eje. En almindelig lejekontrakt på en lejlighed til beboelse er et eksempel, hvor lejeren overtager brugsretten mod en månedlig husleje, men hvor ejendomsretten naturligvis er udlejerens. Det er jo også udlejeren, som har købt ejendommen, og derfor er økonomisk ansvarlig for den, forklarer Bjarne Astrup Jensen, som er professor ved Copenhagen Business School (CBS). Han fortsætter: Det karakteristiske ved leasingaftaler er, at brugsretten af det man leaser, overgår til lejeren mod betaling af leasingydelser, uden at denne har skullet skaffe finansieringen til et køb. På den anden side forbliver ejendomsretten udlejerens, med hvad deraf følger skattemæssigt og ansvarsmæssigt, forklarer Bjarne Astrup Jensen. Leasingbegrebet del af outsourcingbegrebet Leasingbegrebet er efterhånden blevet mere eller mindre en del af begrebet outsourcing, hvor virksomheder i stedet koncentrerer sig om deres kernekompetencer, og køber forskellige ydelser af underleverandører i stedet for at have kapital og personaleressourcer bundet i dem, fortæller Bjarne Astrup Jensen. For ham er det tydeligt at se, at leasing er gået ind og har overtaget på områder, hvor virksomheder før i tiden bare ejede produkterne. Det kunne eksempelvis være firmaer, der nu går ind og lejer transportydelser fra vognmænd i stedet for at have deres egen vognpark. En anden ting kunne være når virksomheder leaser IT- produkter og ydelser udefra i stedet for at have en IT-afdeling med specialister ansat, siger Bjarne Astrup Jensen. To forskellige former for leasing Overordnet kan man tale om to forskellige former for leasing. Nemlig finansiel leasing og operationel leasing. Finansiel leasing er, når leasingtager overtager alle fordele og ulemper, der knytter sig til ejendomsretten. Operationel leasing er derimod, når udlejeren beholder disse fordele og ulemper. Biler entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, ejendomme og IT-udstyr er ifølge Bjarne Astrup Jensen nogle af de ting, som oftest bliver leaset. Og vælger man som firma at lease sit udstyr, medfører det både fordele og ulemper. Det karakteristiske ved leasingaftaler er, at brugsretten af det man leaser, overgår til lejeren mod betaling af leasingydelser... Fordelen er, at man får fuld brugsret over det lejede, som er 100 procent finansieret af udlejer. Samtidig er leasingydelserne fradragsberettigede og opdateringer og egentlige udskiftninger af det man leaser, kan foregå mere fleksibelt og hyppigere, end hvis virksomhederne selv ejer produkterne, forklarer Bjarne Astrup Jensen. Ulemper ved leasing Leasing kan dog også være forbundet med ulemper, påpeger Lars Rasmussen, der er salgschef for HP Finansiel Services i Danmark. Som jeg ser det, er der én stor ulempe ved at lease som virksomhed, og det er det faktum, at det man leaser, er uopsigeligt i lejeperioden. Det betyder dog ikke, at man ikke kan købe udstyret eller levere det tilbage, men man skal til gengæld betale for den fulde lejeperiode. Det betyder eksempelvis, at hvis man lejer en printer for syv år, men leverer den tilbage efter to, så skal man stadig betale nutidsværdien af lejen for en syvårig periode, siger Lars Rasmussen. Det er Bjarne Astrup Jensen enig i. Ulempen er, at leasingkontrakter normalt er langvarige, svære og ofte ganske dyre at komme ud af før tid, hvis det viser sig fordelagtigt. Det er også ofte sådan, at virksomheden ikke har afskrivningsretten på leasingydelsen, hvilket skal ses i sammenhæng med de fradragsberettigede leasingydelser, forklarer Bjarne Astrup Jensen. Han påpeger samtidig, at der aldrig er noget, som er gratis i forretningsverdenen. Det kan umiddelbart virke som en billig løsning at betale en månedlig ydelse i stedet for at skulle skaffe kapitalen til at købe den selv. Men i det lange løb kan denne løsning vise sig at blive dyrere end selv at købe, siger Bjarne Astrup Jensen. Your Driving Partner Til virksomheden, der forventer Hurtig og personlig service Personlig og seriøs rådgivning Leasing af nye og lettere brugte køretøjer med skattemæssige fordele Stordriftsfordele Globale fordele - lokalt nærvær Kontakt eller ring på for yderligere information

5 ANNONCEINDSTIK LEASING 5 Border Leasing Spar penge ved at leje bilen på den anden side af grænsen De færreste er klar over det. Men leaser du eksempelvis en bil gennem et firma med base i udlandet, har du mulighed for at betale mindre i både moms og leje. AF GREGERS LOHSE, INPUBLIC Billigere for både lejer og udlejer. Således kan fordelene ved Cross Border Leasing af biler opsummeres. Begrebet dækker over en simpel konstruktion hvor lejeren befinder sig i Danmark, mens udlejeren er ude for landets grænser. For kunden der leaser, er det en stor fordel, fordi finansieringsgrundlaget for bilen bliver lavere for udlejeren. Det betyder en billigere leje for kunden, som samtidig kan glæde sig over ikke at skulle betale dansk moms, forklarer Knud Løkkegaard, der er direktør for firmaet Intercar Leasing. Firmaet er et agentur for udenlandske leasingvirksomheder i Danmark. Cross Border Leasing Vælger man Cross Border Leasing ved eksempelvis at lease en bil gennem et tysk firma, betyder det, man er underlagt tysk momslovgivning. Den tyske moms er på 19 procent i forhold til den danske på 25 procent. Dermed sparer man 6 procent i forhold til at lease biler i Danmark. Derudover har den danske lejer mulighed for at søge de 19 procents moms retur fra de tyske myndigheder, hvilket betyder, at leasingkontrakten kan blive helt momsfri. Hvilke firmaer som benytter sig af Cross Border Leasing, vil Knud Løkkegaard ikke ud med, men siger følgende: Der er ganske mange, som benytter sig af Cross Border Leasing her i landet. Men generelt må man sige, at Danmark er noget tilbagestående i forhold til andre lande som England og Tyskland. De leasede bilflåder i de lande er meget større, siger Knud Løkkegaard. Cross Border Leasing kan lade sig gøre på grund af den nuværende EU-lovgivning. Den slår nemlig fast, at hvis en leasingvirksomhed opererer i eksempelvis Danmark, men har hjemsted i et andet EU land, kan virksomheden købe biler hos danske bilforhandlere. Derefter kan disse virksomheder få hele bilens momsbeløb retur hos de danske skattemyndigheder. FirmaLeasing Nye modeller Saab 9-3 II SportCombi Lige nu har vi næsten biler - så godt som nye - klar til levering. Leasingbil måneder. Du bestemmer selv! VW Golf GT Sport 1.9 TDI 19,6 km/l hk - ACC - 16 alu - cruise 36 måneder Incl km pr. år Fuld finansiering Fast rente Fuld service med dæk Erstatningsbil LeasingYdelse pr. måned excl. moms kr ,- Grøn ejerafgift & kaskoforsikring: kr. 868,- INGEN førstegangsydelse Skattegrundlag kr ,- Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Bilerne har oftest ekstraudstyr og en meget lav skatteværdi. Spørg altid Europcar når du overvejer at lease. Måske har vi lige den rette... Flere attraktive leasingbiler på Telefon

6 6 LEASING ANNONCEINDSTIK Moms Fidus med lavere moms i udlandet ryger i 2010 Om to år gælder der nye regler for betaling af moms i EU-lande. Det får betydning for firmaer, der eksempelvis leaser biler på den anden side af Danmarks grænser. AF CAMILLA KARLSEN, INPUBLIC Måske er din virksomhed blandt dem, der har opdaget, at der kan være penge at spare på moms, hvis firmabilen bliver leaset syd for grænsen. Det er egentlig ret smart. Lidt for smart, synes EU s medlemslande, der har råbt på fair konkurrence i flere år, og nu er deres bønner blevet hørt. I december sidste år blev EU s ministerråd for transport, telekommunikation og energi enige om detaljerne for fremtidens momsregler. Og de betyder, at fidusen med at få refunderet moms fra udlandet forsvinder 1. januar 2010, hvor et firma, der ligger i Danmark, vil blive underlagt de danske momsregler på 25 procent, selvom det lejer i udlandet. Dermed vil der ikke længere være nogen momsmæssig fordel ved at kigge ud i horisonten og finde et land med lavere moms end 25 procent. Indtil nu har der været et momsmæssigt incitament ved at lease i udlandet, fordi man undgår momsbelastning, forklarer Benny Hjortkær Hansen, der er momspartner i KPMG, et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Som reglerne er i dag, kan en dansk virksomhed helt undgå momsbelastning, selvom den tyske leasingyder opkræver 19 procent i moms. Finten er den, at en dansk momsregistreret virksomhed efterfølgende får momsen tilbagebetalt i Tyskland. De nye regler er samlet i den såkaldte momspakke, og en helt afgørende ændring er på leasingområdet, hvor en tjenesteydelse fremover skal beskattes i det land, hvor kunden opholder sig, og ikke hvor leverandøren har adresse. Det gælder kun ved langtidsudlejning, altså alt over 30 dage. Og det er uanset om det er en bil eller en anden genstand, man tager med sig til Danmark. Momspartner i KPMG Benny Hjortkær Hansen nævner, at reglerne også får betydning på et andet fordelagtigt område for de danske firmaer, der benytter sig af leasing i udlandet. Tyske selskaber har tilknyttet en række serviceydelser som fx reparation og olieskift, der er kørt med ind i leasingpakken, og den er der ligeledes fuld momsrefusion på for det danske firma. Men i Danmark får man ikke momsfradrag på driftsomkostninger, så den gevinst vil også forsvinde i I Skatteministeriet vurderer man dog, at de nye momsregler på leasingområdet ikke får særlig stor betydning for de danske virksomheder. Der er nemlig ikke mange, der gør brug af at leje på den anden side af grænsen. Kontorchef Karsten Aasberg Karlsen fortæller, at de nuværende europæiske momsregler, som altså står på vippen til at blive ændret, trådte i kraft tilbage i Samme år gik Folketinget i aktion og indførte fradragsret på dele af momsen, når man lejer en bil i Danmark. Politikerne var ikke interesserede i grænseoverskridende biludlejning. Så i dag er der altså et delvist momsfradrag, når man leaser i Danmark. På bundlinjen svarer det til, at man kan få fradrag for 62 procent af den betalte moms, siger kontorchef Karsten Aasberg Karlsen. Han fortsætter: Hos Skat er det vores helt klare skøn, at det er ret få, der leaser biler i udlandet, og der tror vi, at en god del af forklaringen er på grund af de tiltag Folketinget iværk sat te i Hos Skat er det vores helt klare skøn, at det er ret få, der leaser biler i udlandet, og der tror vi, at en god del af forklaringen er på grund af de tiltag Folketinget iværksatte i Vi har udregnet, at når momspakken bliver indført, vil den årlige provenuvirkning for biler kun udgøre en million, mens det samme tal for rutebiler er 300 millioner. Så de nye regler får da en klar betydning især for busselskaberne, og det gør det også for de BENNY HJORTKÆR HANSEN, MOMSPARTNER I KPMG få, der lejer biler over grænsen, siger kontorchef i Skatteministeriet Karsten Aasberg Karlsen. Selvom momspakken ikke får voldsomme konsekvenser for andre virksomheder end busselskaberne, så tør momspartner fra KPMG Benny Hjortkær Hansen dog godt spå om fremtiden på markedet. Der er nok ingen tvivl om, at der vil blive en øget efterspørgsel på danske leasingselskaber på bekostning af andre lande. Det kommer nok allerede til at slå igennem i løbet af de næste par år, for med momspakken er der ikke vedtaget nogen overgangsregler. Ydelser, der bliver faktureret på den anden side af 1. januar 2010, bliver altså underkastet de danske momsregler, siger momspartner Benny Hjortkær Hansen. Stop for billig moms i 2010 En ny EU-momspakke betyder, at det fra den første januar 2010 ikke længere er muligt at slippe billigere i moms, hvis man har leaset sin bil i udlandet. Hidtil har det været muligt kun at betale moms i det land, hvor bilerne leases, og ikke hvor de bruges. Dermed kan det ikke længere betale sig at eksempelvis lease firmabilen i Tyskland med det formål at slippe for momsen. Beregn din leasingaftale på forhånd Er du i tvivl om hvad en leasingaftale vil betyde for lige præcis dit firma. Så klik ind på www. leasingberegner.dk. Her kan du nemlig beregne, hvordan en finansiel leasingaftale skal optages i dit regnskab. Beregningen tager blandt andet højde for de resterende leasingafgifter, samt om du benytte en fast eller variabel ydelse. Bag hjemmesiden står interesseorganisationen Finans og Leasing. En leasingaftale er ikke en maskeret købskontrakt En leasingkontrakt må ikke indeholde en tilbagekøbspligt for leasingtageren, som mange frygter. Det ville nemlig betyde, at leasingtageren får overdraget ejendomsretten. Sker det alligevel, vil det betyde, at aftalen bliver underkendt både civilretsligt og skatteretsligt. Leasing i eksplosiv vækst Selvom Danmark halter langt bagefter lande som USA, England og Tyskland er leasing stadig i eksplosiv vækst herhjemme. Tal fra interesseorganisationen Finans og Leasing har vist en mangedobling af antallet af indgåede leasingkontrakter hos danske virksomheder. I 1999 blev der således indgået nye kontrakter for 20,5 mia. kroner. Det tal var steget til 112,17 mia. kroner i Dansk ErhvervsFinansiering A/S Dansk ErhvervsFinansiering er et finansieringsselskab, som primært beskæftiger sig med leasingfinansiering. Dansk ErhvervsFinansiering er et konkurrencedygtigt alternativ til de øvrige aktører i markedet. Dansk ErhvervsFinansiering tilbyder attraktive og fleksible finansieringsløsninger til dansk erhvervsliv, herunder leasingfinansiering af transportudstyr, entreprenørmaskiner, produktionsmaskiner og landbrugsudstyr. Dansk ErhversFinansiering er et 100% dansk ejet finansieringsselskab, som ejes af en række lokale danske pengeinstitutter. Klik dig til mere viden om Dansk ErhvervsFinansiering og de finansieringsløsninger vi tilbyder. Ledigt job: Finansieringsrådgiver søges - se mere på: Hugos Gaard Brogade 19 L DK-4600 Køge Tlf

7 ANNONCEINDSTIK LEASING 7 Leasingaftaler i Europa Leasing i Europa på vej frem Aldrig før har europæiske virksomheder underskrevet så mange leasingaftaler, som de har i dag. Men det er specielt lande som Storbritannien og Tyskland, der trækker læsset, mens lande som Danmark og Norge halter bagefter. AF GREGERS LOHSE, INPUBLIC Europæiske virksomheder leaser som aldrig før. Samlet set blev der nemlig underskrevet nye leasingkontrakter for 297,5 billioner euro i Det viser tal fra Leaseurope, der er den europæiske føderation af leasingvirksomheder i Europa. Leaseeuropes medlemmer dækker leasing på mange forskellige områder, såsom IT-udstyr, varevogne, industriudstyr og ejendomme. Totalt set havde den samlede kontrakt portefølje en værdi af 630 billioner. De svimlende beløb hænger sammen med de mange fordele, der er ved leasing for europæiske virksomheder, forklarer Jacqueline Mills, der er Senior Adviser hos Leaseurope. Fordelen ved at lease er blandt andet, at man kan bruge udstyret, uden at skulle bekymre sig om eventuel vedligeholdelse. En anden fordel ved leasing af eksempelvis IT-udstyr er, at der kan følge service, hotline og forsikring med i leasingaftalen, forklarer Jacqueline Mills. og køretøjer stod for 16 procent, mens udstyr og ejendomme stod for henholdsvis 34 og 16 procent. Men det samlede antal leasingkontrakter i Europa er ingenting i forhold til USA. Leasing i USA I USA har man benyttet leasing i en meget længere periode end i Danmark. Helt konkret kan man jo derovre nu lease alt, hvad man skal bruge for at drive for eksempel en fast-food restaurant. Sådanne tilstande er vi stadig langt væk fra i Europa, fortæller Fredrik Widlund, der er CEO for den nordiske region hos finansieringsselskabet Nordic Capital GE Capital Solutions, som er involveret i finansieringen af leasingaftaler. Han forklarer, at leasing i USA er nået meget længere end bare at handle om udlejning af eksempelvis industriudstyr. Når man leaser i USA følger der som regel altid en pakke med til det klassiske produkt. Leaser du eksempelvis IT-udstyr, følger der typisk produkter og service med i pakken, forklarer Frederik Widlund. Penetrationsraten Leasings bidrag til økonomien som helhed er også betydelig. Bidraget bliver udregnet efter det som kaldes penetrationsraten. Det vil sige, at man udregner hvor stor en del af de europæiske finansieringer, der er finansieret ved hjælp af leasing. Penetrationsraten er således steget stødt de seneste år og nåede i 2006 op på 19 procent. Sammenligner man det med år 2000 var tallet lige under 12 procent. Den sikre vækst er et bevis på, at leasing fortsat er en populær finansieringsmetode i Europa, og vores forventninger er, at denne popularitet vil fortsætte, siger Jacqueline Mills fra Leaseurope. Den samme vækst ser man i USA, her var penetrationsraten dog helt oppe på 27,7 procent i 2006 MEDLEMMER AF LEASEEUROPE I EUROPÆISKE LANDE OG REGIONER Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Middelhavslande Benelux, AT & CH CCE Nordiske lande Leaseeurope total Fakta VÆRDIEN AF NYE LEASING KONTRAKTER INDGÅET I 2006 MIL. EURO 50,539 54,956 36,099 48,109 27,537 28,776 33,396 18, ,511 KILDE: FREDRIK WIDLUND, SAMT JACQUELINE MILLS SENIOR ADVISER LEASE EUROPE Skattemæssige fordele Leasing kan også have skattemæssige fordele, og specielt for små firmaer kan leasing være den eneste måde at få deres forretning op at stå, da de simpelthen ikke ville have kapitalen til at investere i udstyret selv. Ens egenkapital forbliver med andre ord intakt. Samtidig slipper man for at bekymre sig om det brugte udstyr. Da du ikke ejer det produkt, som du leaser, skal du heller ikke bekymre dig om at skaffe dig af med det igen. Derfor kan du levere det leasede udstyr tilbage til ejeren, uden at bekymre dig om udgiften til at bortskaffe det, siger Jacqueline Mills. Almindelige personbiler var den mest eftertragtede leasing produkt i procent af de samlede leasingprodukter stod disse biler nemlig for. Firmabiler

8 8 LEASING ANNONCEINDSTIK Sale & lease back Leasing vinder frem hos danske virksomheder Leasing har gennem de sidste år bidt sig fast som et godt alternativ til at eje aktiver. Direktør for interesseorganisationen Finans og Leasing påpeger, at der nu for alvor er sket en mentalitetsændring hos danske virksomheder. AF GREGERS LOHSE, INPUBLIC Et aktiv på paletten Sale & lease back er et velegnet instrument til udnyttelsen af værdierne i virksomhedens ejendomme og udstyr. Forbedrede nøgletal og frigiven kapital er nogle af fordelene, men metoden egner sig bedre til visse områder end andre. AF JENS KISKER, INPUBLIC De fleste kender til virksomheders leasing af biler og udstyr fra kopimaskiner til maskiner i produktionen, og på samme måde kan man også lease ejendomme. Som oftest sker leasing af ejendomme imidlertid ved sale & lease back, hvor virksomheden sælger sin ejendom til en investor samtidig med at han får en længerevarende lejeaftale på ejendommen, forklarer John Skovbjerg, storkundechef hos CB Richard Ellis A/S. Den frigivne kapital kan blandt andet bruges til at finansiere vækst i virksomheden eller opkøb... er det er stor beslutning at indgå en sale & lease back-aftale, og John Skovbjerg råder derfor til, at man tænker sig godt om og søger professionel rådgivning, hvis man overvejer dette. Rådgivningen skal naturligvis vedrøre alle ejendomsrelaterede forhold, ligesom det er væsentligt at afdække de relevante skattemæssige problemstillinger. Sale & lease back har hidtil været mest brugt på domicil- og kontorejendomme samt lager- og logistikejendomme. I takt med investormarkedets udvikling er der i dag også mulighed for indgåelse af sale & lease back-aftaler vedrørende mere produktionsprægede ejendomme af mere kompleks karakter, slutter John Skovbjerg. Tallene taler for sig selv. I 2007 blev underskrevet leasingkontrakter for over 34 mia. kroner. Det er en stigning på 7,2 procent i forhold til Specielt last-, og personbiler er det helt store trækplaster hos danskerne. Rullende materiale Hvis man kigger på statistikken, kan man se at knap to tredjedele af alt hvad der bliver leaset i Danmark er rullende materiel, forklarer Christian Brandt, der er direktør for interesseorganisationen Finans og Leasing. Han forklarer den store interesse for at lease rullende materiel med at det ikke behøver at blive nævnt i virksomhedens balance. Hvis man er en virksomhed, som laver en operationel leasing på en lastbil, har det en regnskabsmæssig fordel. Det betyder desuden, at man kan koncentrere sig om sine kernekompetencer, fordi man ikke har en masse udgifter til køb af materiel, siger Christian Brandt. Leasing har eksisteret i Danmark siden 1960erne og har gennem alle årene været i fremgang. Men det er specielt i de seneste år, der for alvor har været fremgang på området. Leasing vinder i øjeblikket frem, fordi der er meget stor konkurrence på markedet, hvilket igen er med til at skabe opmærksomhed om det i offentligheden. Han påpeger samtidig, at der er sket en holdningsændring hos danskerne. Mentalt er det for alvor ved at gå op for folk, at man ikke behøver at eje for eksempel en bil for at føle ejerskab over den. Hvis du leaser, behøver du ikke bruge hele din likviditet på at købe materiel. Det giver et større spillerum i for- hold til banken. Samtidig er det god købmandslogik ikke at lægge alle æggene i samme kurv, forklarer Christian Brandt. Ifølge ham kan vi stadig forvente en vækst i antallet af leasingkontrakter herhjemme. Hvis man kigger på statistikken, kan man se at knap to tredjedele af alt hvad der bliver leaset i Danmark er rullende materiel... Man plejer jo at sige, at vi halter nogle år tilbage i forhold til USA. Det er også tilfældet med leasing, hvor virksomheder i langt højere grad gør brug af det. Sale & lease back På begge sider af bordet kan der ifølge John Skovbjerg være fordele ved sale & lease back. Investoren opnår et afkast på den kapital, der er investeret i ejendommen, mens virksomheden dels fjerner ejendommen fra balancen, og samtidig opnår en fleksibilitet i forhold til sine fremtidige dispositioner. Den frigivne kapital kan blandt andet bruges til at finansiere vækst i virksomheden eller opkøb. Hvis man ejer en stor ejendom og vil noget andet på et senere tidspunkt, kan et sale & lease back desuden frigøre virksomheden fra ejendommen og give mulighed for at disponere på lang sigt uden hensyn til ejendommen. Virksomheden er dog begrænset af de bindinger, der naturligvis er i lejekontrakten, fortæller John Skovbjerg. Da virksomhedens ejendomme ofte udgør en stor del af balancen, JOHN SKOVBJERG, STORKUNDECHEF HOS CB RICHARD ELLIS A/S Cross-Border-Leasing - den omkostningsbesparende leasingform! * spar i moms på både bil og leasingfakturaer * spar i registreringsafgift * bilerne er registreret i Danmark på danske plader * nye biler til fordelagtige priser og * brugte biler til lav beskatning fra udlandet kørt få km og med meget ekstraudstyr * handicap- og skolebusser * sale-and-lease-back af bilflåder der frigør kapital Lad os få lov til at give din virksomhed et godt tilbud, det vil du ikke fortryde. InterCarLeasing Ørskovvej 2 - DK Bredsten - tel.: fax.: Dygtige freelance journalister søges Vi søger freelancejournalister med erfaring fra dags- og ugepressen til at skrive Mediaplanets temaaviser, der udgives som indstik i Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken. Vores niche er tematiserede aviser med fagbladets fokus og i dagspressens oplagstal. Af disse kan nævnes: Før livet slutter, Outsourcing, Økonomi for virksomhedsledere, Forretningsrejser samt Kommunikationsteknologi. Mediaplanet producerer årligt mere end 525 temaaviser i 14 lande i Europa, USA og Asien. De redaktionelle opgaver omfatter ansvar for hele det redaktionelle indhold i en publikation. Hvert tillæg består af minimum 16 sider med 50 % redaktionelt stof. Som journalist har du normalt 2 uger til at levere manuskriptet. Det præcise antal artikler og antal ord fastlægges på et forberedende redaktionsmøde. Alle vores journalister skal have : En rigtig god beherskelse af dansk og grammatik Et godt kendskab til it, økonomi eller sundhed er nødvendigt Evnen til at arbejde hurtigt og at få manuskriptet færdig i overensstemmelse med stramme deadlines Et godt øje for detaljen og evnen til at tage ansvar Kunne du tænke dig at bidrage til vores temaaviser og nå en bred vifte af læsere? Send en ansøgning og eksempler på artikler til: Produktionsleder Frida Seiersen Mediaplanet ApS Købmagergade 55 3sal 1150 København K Hvis du har nogle spørgsmål bedes du henvende dig til overstående på

9 > SPECIALIST I ERHVERVSUDLEJNING Find dit lejemål på datea.dk Kontorlejemål tæt på Hillerødmotorvejen Ejendommen ligger i Værløse Erhvervspark. Lejemålene ligger hhv. i stueplan og 1. sal i størrelserne 525 m²/ 710 m²/ 718 m²/ 718 m² og 752 m² i alt m². Mulighed for at leje kælder til arkiv. Der er mulighed for at leje/deltage i en andel af mødelokaler og kantine i stueetagen. Indretningen er yderst fleksibel, da lejemålene har lette vægge. Der er særdeles gode parkeringsforhold på ejendommen. VÆRLØSE Lejrvej Kontor 525 m²/710 m²/718 m²/ 718 m²/752 m² Kim Nissen Sag Lyst og veldisponeret kontormiljø Veldisponeret pænt lyst lejemål med mørke trægulve. P.t. indrettet med storrum, 2 mødelokaler og 4 kontorer. Ejendommen er beliggende i udbygget erhvervskvarter med gode tilkørselsforhold til bl.a. Hillerødmotorvejen. Lejemålet ligger i velholdt repræsentativ ejendom med personelevator og gode parkeringsforhold. Lejemålet overtages med eksisterende indretning og istandsat. ALLERØD Gydevang 43 Kontor 624 m² Helle Nielsen Sag Fleksible kontorer i Herlevs erhvervsområde I nyere og velholdt kontorejendom i den attraktive del af Herlevs erhvervsområde udlejes kontorlejemål i stuen, på 1. sal og 2. sal. Lejemålene rummer en blanding af mindre og større kontorer. Flytbare skillevægge giver fleksible indretningsmuligheder. Ejendommen ligger centralt blot 300 m fra ring 3, 1 km fra Herlev Hovedgade og 700 m fra Herlev Station. Der er gode p-forhold. HERLEV Lyskær 9 Kontor: 456 m²/508 m²/ 964 m² Kælder: 80 m²/272 m² Luise Knokgaard Sag Nabo til Amalienborg Ejendommen, som har et flot indgangsparti og atriumgård, består af 6 etager. Lejemålet kan lejes etagevis fra 374 m² til 600 m². På 6. sal kan lejes 220 m² arkiv, som dog hænger sammen med 5. salen på 379 m² kontor. Er i dag indrettet med cellekontorer og mødelokaler. Der er personelevator i ejendommen. Mulighed for leje af p-pladser i nærtliggende parkeringshus. Tæt på metrostation, S-tog og gode busforbindelser. KØBENHAVN K Fredericiagade 16 Kontor 374 m² m² Helle Nielsen Sag Sammenhæng Vores styrke. Din fordel. Søger din virksomhed nye lokaler? Vores erhvervsmæglere og projektledere hjælper dig smidigt og professionelt på plads i dit nye lejemål, hvad enten du søger domicil, kontor, butik eller lager. DATEA besidder ekspertisen inden for alle aspekter af udvikling, drift og administration af ejendomme, og vi skaber sammenhæng mellem disse kompetencer. Det nyder du godt af som erhvervslejer hos DATEA. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Telefon datea.dk

10 10 LEASING ANNONCEINDSTIK Grønne firmabiler Grønne firmabiler i overhalingsbanen Moderne virksomheder går efter en grøn bilpark, der både gør sig godt og oveni hatten er billigere at fylde brændstof på AF JACOB FRIIS, INPUBLIC Det bliver mere og mere almindeligt at sætte sig ind bag rattet i en miljørigtig, leaset firmabil. Kombinationen af billigt brændstofforbrug og en bilpark, der emmer af socialt ansvar, ligger nemlig lige til mange moderne virksomheders højreben. Leasingmarkedet har været voksende siden slutningen af 1990 erne, og i dag er lidt over halvdelen af alle firmabiler leasede. Men hvor det tidligere var driftsøkonomien, der var fokus på, kigger virksomhederne i dag også i høj grad på den miljømæssige side af sagen. Og det mærker man tydeligt hos Peugeot Danmark, der satte salgsrekord i 2007, hvor knap personbiler blev langet over disken. Heraf var 32 procent af bilerne firmabiler, mens omkring 60 procent eller næsten 4000 af disse var leasede, fortæller PR- og informationschef Janne Bock. Det er jo ikke nyt for Peugeot at producere miljørigtige biler med HDi-dieselmotorer og partikelfiltre, men efter at CO2 og klimaændringer for alvor er kommet på dagsordenen, kan vi mærke en yderligere stigning interessen for vores biler, siger hun. Grøn leasing er godt for alle At leasingselskabernes miljøprofil er blevet skærpet er man enig i hos leasingselskabernes brancheorganisation, Finans og Leasing. Hele bevidstheden om, at nu skal der gøres noget for miljøet, er jo så sådan set udgangspunktet. For eksempel virker det ikke nær så smart at køre rundt i en stor firehjulstrækker i dag, som det gjorde tidligere, siger organisationens direktør, Christian Brandt. Og så spiller nedsættelsen af afgifterne på de miljørigtige biler jo selvfølgelig også ind. Men frem for alt er mange af vores medlemmers kunder, virksomhederne, interesserede i at have en bilpark, der passer ind i deres bæredygtige miljøimage, siger Christian Brandt, der ikke er i tvivl om, at tendensen er kommet for at blive. Han understreger, at de miljørigtige bilers lave brændstofforbrug også skaber et mere komfortabelt miljø i virksomhedernes tegnebøger, og at dette stadig er en meget vigtig faktor i forhold til valget af netop disse biler. En win-win-win-situation Leasingselskaberne tilpasser sig naturligvis kundernes ønsker. Men samtidig går kundernes miljøtrend hånd i hånd med, at også leasingselskaberne ønsker at være på god fod med miljøet. Og på den måde bliver der så at sige tale om en win-win-winsituation. Der er ganske enkelt tale om rigtig god business for alle parter, siger Christian Brandt. En anden og absolut ikke uvæsentlig faktor hos leasingselskaberne er bilernes fremtidige brugtsalgsværdi. Her er det selvfølgelig vigtigt med en god portion fingerspitzgefühl, for det er meget væsentligt for at drive sådan en forretning. Og man kunne da for eksempel godt forestille sig, at det ikke ligefrem bliver lettere at komme af med en stor benzinsluger i fremtiden, siger Christian Brandt. I forvejen er en leaset firmabilpark oftest mere miljøvenlig end gennemsnittet, fordi den typisk består af helt eller næsten nye biler. Men mange leasingselskaber er i fuld gang med at skærpe miljøprofilerne. Indtil videre ligger Danmarks næststørste leasingselskab, ALD Automotive, forrest i feltet. Her har man blandt andet samarbejdet med rådgivningsfirmaet COWI om at lave et miljøindeks, der så at sige rangdeler bilsortimentet efter brændstoftype, alder og vægt, og som virksomheder kan gøre brug af, når der skal skiftes ud i firmaflåden. Men flere andre arbejder på højtryk med at skabe værktøjer til de miljøbevidste kunder. Hos landets største leasingaktør, Nordania, har man en stor miljøpakke i støbeskeen, men er allerede så småt startet indefra. Sælgere med firmabil må således kun køre i dieselbiler, og der vanker en lønforhøjelse til dem, der vælger de allermest miljøvenlige af slagsen. Specialister i it-leasing fra 5000 kr. Fordele med Avis Leasing Leasing af alle personbiler og varevogne Løbende professionel rådgivning og service Overblik over alle omkostninger med det rette Mix Attraktive bilforsikringer Brændstofaftale med op til 1,10,- kr. i rabat pr liter & 35% rabat på bilvask Rabat på leje og mini-lease af biler Alle udgifter på én faktura Lave beskatningsgrundlag I er meget velkomne til at høre nærmere om det rette Mix og få tilsendt et tilbud Tlf.: GRENKELEASING ApS Marielundvej 48, 3. sal :: 2730 Herlev Tlf: :: Fax: Mail: ::

11 ANNONCEINDSTIK LEASING 11 Ekspertpanel Ekspertpanel Spørgsmål til panelet POUL HVIDBERG - ISS HENRIK BECH-HANSEN - NORDANIA LEASING JENS HOECK - DELOITTE 1. Hvilken leasingform benytter man sig mest af i Danmark og hvorfor? Den mest udbredte form for leasing i Danmark er finansiel leasing, og det er oftest blandt de mindre virksomheder at finansiel leasing er aktuel. De industrier der benytter sig mest af leasing er servicesektoren og industrisektoren, det er primært leasing af transportmidler Benytter sig oftest af finansiel leasing, med det formål ikke at binde kapital i sin finansiering af aktiver via et traditionelt pengeinstitut lån/ kontant køb, da der ved valget af finansiel leasing på større aktiver typisk er indregnet en restværdi. En anden vigtig er den økonomiske fleksibilitet, det at optimere/anvende virksomhedens cashflow bedst muligt. Operationel leasing passer det bedre ind på større virksomheder (større antal enheder). Man låner aktivet for en bestemt periode og når den er slut afleveres aktivet tilbage og så låner man et nyt aktiv for en ny periode. Her er det mere fokus på Total Cost of Ownership (TCO). Danmark har vi hidtil haft størst tradition for at bruge finansiel leasing. I takt med at flere og flere virksomheder retter fokus mod kerneforretningen, kan vi dog konstatere, at operationel leasing får større og større udbredelse. Ikke mindst når vi taler firmabiler, hvor virksomhederne i stigende grad vælger at outsource hele driften af bilflåden. Leasing har i betydelig omfang været fokuseret mod erhvervslivet. Men i de senere år har også leasingtilbud til private set sin udbredelse. Samtidig er der sket en udvikling i retning af at operationel leasing får en stadig større udbredelse. Baggrunden herfor skal findes i, at brugerne primært virksomhederne fokuserer på at outsource opgaver, der ikke er kerneopgaver. Og typisk vil det at eje, og drive f.eks. en bilflåde, ikke blive anset som kerneforretning. 2. Hvilke udfordringer står man overfor når man skal lease i dag? Først og fremmest skal man have undersøgt om køb (kontant) eller leasing er den mest økonomiske løsning. Det er bestemt ikke sikkert at leasing altid er det bedste. Såfremt leasing er den rigtige økonomiske finansiering, så skal man tage stilling til om det skal være finansiel eller operationel leasing. Det er her der typisk er behov for sparring med ens revisor og/eller finansielle rådgiver. Som virksomhed består den primære udfordring i at vurdere, hvornår leasing er den rigtige finansie-ringsløsning i forhold til den forretning man driver. Deri ligger selvfølgelig også, at vi som branche har en vigtig opgave i forhold til at anskueliggøre fordelene ved leasing og øge kendskabet til lea-sing som finansieringsløsning. Den primære udfordring i forbindelse med leasing er at identificere den udbyder, som har specialviden i det aktiv man ønsker at lease. Navnlig det at opnå optimale priser på aktivet ved udløb af leasingperioden kræver specialviden, men også adgangen til en effektiv vedligeholdelses organisation er afgørende. Endelig må der fokuseres på fleksibiliteten i forhold til udskiftning af materiel under vejs. 3. Hvordan kan det være, at Danmark er bagefter de andre vestlige lande i forhold til finansiering gennem leasing? Leasing i Danmark fik en ikke alt for positiv start. Her blev det hurtigt således at kunne du ikke låne penge i banken, så kunne du altid lease. Der var stribevis af eksempler på dårlige leasingarrangementer. En branche jeg selv har været tæt på er leasing af kopimaskiner (ICT udstyr), en branche der tidligere havde et meget blakket ry. I dag ser vi meget sjældent noget til fortids problemer, fordi branchen selv har udfærdiget regelsæt for god skik ved leasing at deres udstyr. Danmark og også Europa er ikke bagud når det kommer til operationel leasing, hvis vi sammenligner med USA, her er til eksempel operationel leasing af biler et meget begrænset fænomen, men dette er også historisk bestemt. En del af forklaringen bunder nok i kultur og traditioner. Hvor vi i Danmark har haft en stærk tradi-tion for gerne at ville eje vores aktiver selv, har man i udlandet set en udpræget tendens til at leje (og lease) forskellige aktiver og forbrugsgoder. Tendensen er dog aftagende, forstået på den måde, at leasing nu også i Danmark er ved at finde fodfæste i den brede befolkning. Ikke mindst med lan-ceringen af privatleasing. Der har historisk været en lidt negativ klang knyttet til leasing. Det var for virksomheder der ikke kunne finansiere anskaffelsen af aktiver selv. Dette er heldigvis historie nu. Og alle ser leasing som en effektiv måde at anskaffe driftsmidler, hvor der er behov for fleksibilitet på løbetid og art. 4. Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Der ingen tvivl om at privat leasing er et rigtig godt finansieringsalternativ til den traditionelle låne-baserede finansiering. Jeg tror bestemt at vi vil se meget mere til privat leasing fremover og i andre afskygninger. Der er sikkert mange for hvem det bedre kan betale sig med privat bil leasing end den traditionelle finansiering, men de ikke gjort regnestykket op og forsætter selvom privat leasing kunne være bedre. Så husk at man skal regne på tingene. På erhvervssiden vil flere og flere virksomheder overveje leasing som finansieringsløsning, hvad enten vi snakker firmabiler, IT-løsninger eller ejendomme. På privatsiden er jeg overbevist om, at leasing står over for et reelt, folkeligt gennembrud. Vi har allerede set de første tegn på, at dansker-ne lige så gerne vil leje (via afdragsfrie lån) som eje deres bolig. På samme måde ser vi nu, at man-ge danskere overvejer at privatlease deres bil, fordi de på den måde slipper for uforudsete udgifter til service og vedligehold og for de tab, der oftest er forbundet med at skulle sælge en brugt bil. For os at se vil leasingmarkedet vokse i betydelig grad i de kommende år. Der er fokus på at virksomheden bruger sin likviditet på den primære aktivitet og lader andre om at levere støtteprocesserne til virksomheden. Dette er samtidig en konsekvens af at den teknologiske levetid på en række aktiver f.eks. edb udstyr er ret begrænset. Derfor er det vigtigt for virksomhederne løbende at kunne opdatere denne type udstyr. Det rummer leasing mulighed for.

12

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

Fri bil eller egen bil et valg der er penge værd Hvad betaler sig bedst firmabil eller skattefri kilometergodtgørelse?

Fri bil eller egen bil et valg der er penge værd Hvad betaler sig bedst firmabil eller skattefri kilometergodtgørelse? Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce firmabilen April 2008 Fri bil eller egen bil et valg der er penge værd Hvad betaler sig bedst firmabil eller skattefri kilometergodtgørelse?

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET FRANCHISING

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET FRANCHISING DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Sep 10 FRANCHISING TIPS TIL AT LYKKES MED FRANCHISING Genvej til succes Kom hurtigere og billigere i gang med et franchisekoncept FOTO: TORBEN KLINT Franchising

Læs mere

MORGENDAGENS Konference

MORGENDAGENS Konference ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE September 2008 MORGENDAGENS Konference Lær faget At mestre planlægningen af møder og konferencer kræver et professionelt overblik og en

Læs mere

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Sådan kan din virksomhed skære det overflødige fedt fra side 04 Nyt analyseværktøj kan spå om fremtiden side 06 Fra bondegård til topmoderne

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE E-FAKTURA OUTSOURCING REVISION REKRUTTERING APRIL 2005 IFRS-regnskaber for fuld styrke Den nye internationale

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere