ÅRSBERETNING fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder"

Transkript

1 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

2 FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet i de næste tre år blev fastlagt. Vi startede året med en strategiproces, som mundede ud i en ny strategi for med fem strategiske fokusområder, som skal styrke DIEH som dét nationale samlingssted for Etisk Handel. Vi har som led i udmøntningen af strategien ansøgt Danida om støtte til et projekt om en styrket dansk indsats inden for Etisk Handel og fået bevilliget 5 mil kr. over de næste tre år til indsatsen var også året, hvor vi var vidner til en forfærdelig industriulykke. Rana Plaza styrtede sammen i Bangladesh, en bygning som husede flere tekstilfabrikker. Mere end 1100 arbejdere omkom og endnu flere blev såret. Mange vestlige virksomheder får produceret i Bangladesh og flere herunder danske fik produceret netop på fabrikkerne i Rana Plaza komplekset. Det internationale samfund krævede handling og en historisk aftale blev indgået mellem de globale fagforbund og vestlige virksomheder om forbedring af brand- og bygningssikkerheden i Bangladesh. DIEH og Udenrigsministeriet tog initiativ til etableringen af et dansk partnerskab for ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh. Et partnerskab mellem regeringen og den danske tøj- og tekstilbranche om forbedringer af forholdene for tekstilarbejderne og en mere grøn produktion. Aktiviteterne i partnerskabet koordineres i regi af DIEH. DIEH har etableret et samarbejde med de tilsvarende initiativer i England og Norge om en fælles indsats i Bangladesh. Vi har som led i udmøntningen af samarbejdet ansøgt Danida om støtte til et fælles projekt og har fået bevilliget 5 mil kr. over de næste tre år til indsatsen. Det var også i 2013, at det offentlige lancerede et værktøj, som skal hjælpe offentlige indkøbere med at sikre etiske hensyn, ligesom at en opdateret version af CSR-kompasset blev tilgængelig. Vi har i begge tilfælde fulgt arbejdet tæt og kommet med kommentarer til værktøjerne. DIEH fortsatte i 2013 sit fokus på levelønsproblematikken og deltog bl.a.i den europæiske konference om leveløn arrangeret af den tyske og hollandske regering med det formål at udarbejde en fælles europæisk hensigtserklæring samt handlingsplan for implementering af en leveløn specifikt i industrisektoren i Sydøstasien. Det nordiske samarbejde har ligeledes været i fokus i 2013 i forbindelse med udmøntningen af et projekt under Nordisk Ministerråd. DIEH har sammen med Initiativ for Etisk Handel Norge været i dialog med en række relevante interessenter i Sverige og Finland om mulighederne for etablering af en fælles nordisk platform for Etisk Handel. DIEH fik i 2013 seks nye medlemmer. Jeg håber, at vi i det kommende år kan byde flere nye virksomheder og organisationer velkomne og dermed styrke DIEH som dét nationale samlingssted for Etisk Handel, der i endnu større udstrækning bidrager til forbedringer i de globale værdikæder og påvirker den internationale udvikling inden for Etisk handel. Rigtig god læselyst! Forsidefoto: Søren Zeuth Ung kvindelig tekstilarbejder fra Dhaka, Bangladesh DIEHs formål er gennem samarbejde mellem virksomheder, offentlige instanser, organisationer og fagbevægelse m. fl. at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel. Udtrykket Etisk Handel dækker over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring. DIEH er med sine 58 medlemmer fra et bredt udsnit af virksomheder, offentlige instanser, folkelige organisationer, fagbevægelsen og erhvervsorganisationer et samlingssted for Etisk Handel i Danmark. DIEH er samlingspunkt og koordinerende for diskussion, debat og aktiviteter om Etisk Handel i Danmark med det formål at samarbejde om konkrete og holdbare løsninger på etiske dilemmaer i relation til Etisk Handel. NY STRATEGI Som medlem af DIEH siger man Ja til at arbejde med Etisk Handel i praksis og forpligter sig til at: 1. indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til DIEH og Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel, 2. bruge sin indflydelse til at fremme forståelsen af Etisk Handel og tilslutningen til initiativet, 3. respektere alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet i deres globale aktiviteter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer for Etisk Handel, 4. fastlægge politikker og strategier for sit arbejde med Etisk Handel, herunder etiske retningslinjer for ens globale aktiviteter. De etiske retningslinjer skal leve op til internationale konventioner og skal som minimum også gælde for medlemmernes egne ansatte både i Danmark og i udlandet, 5. implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation og i organisationens globale værdikæder og iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforholdene og 6. rapportere årligt til initiativet om sin indsats i forhold til Etisk Handel. I 2013 fastlagde DIEH en ny treårig strategi og samtidig blev en ny vision og mission formuleret. DIEH vil fokusere på fem strategiske områder og ønsker gennem sine aktiviteter at sætte et konkret og synligt aftryk på debatten om Etisk Handel i Danmark, bidrage til forbedringer i de globale værdikæder og påvirke den internationale udvikling inden for Etisk Handel. DIEH har omsat strategien til handlingsplaner og fået treårige bevillinger fra den strategiske CSR-pulje under Danida til dels en styrket dansk indsats inden for Etisk Handel og til forbedringstiltag i tekstilindustrien i Bangladesh. DIEH har i løbet af 2013 afholdt 18 arrangementer med fokus på relevante problemstillinger i relation til Etisk Handel, herunder en række arrangementer i regi af partnerskabet for ansvarlig tøj- og tekstilproduktion i Bangladesh. Derudover har vi udbudt træning for medlemmernes leverandører i Kina og Indien gennem samarbejdet med Initiativ for Etisk Handel Norge. Vi har i 2013 fortsat vores fokus på Etisk Handel i forbindelse med indkøb gennem agenter. Mette Boye Formand for DIEH og Udviklingschef i Forbrugerrådet Tænk NY VISION: høje etiske standarder i globale værdikæder NY MISSION: at skabe reelle forbedringer i virksomheders globale værdikæder gennem dialog og samarbejde om Etisk Handel i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE DIEH stiller den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer - Vi er indgangen til viden og netværk om Etisk Handel DIEH styrker medlemmernes kapacitet til at drive Etisk Handel - Vi hjælper med at skabe fremdrift for Etisk Handel via tilbud om ny viden, debat, afrapporteringer mv. OM DIEH...3 PARTNERSKAB FOR ANSVARLIG TØJ- OG TEKSTILPRODUKTION I BANGLADESH NORDISK NETVÆRK FOR NATIONALE ETISK HANDEL INITIATIVER...11 MEDLEMMERNES FOKUS OG INDSATS DIEH har internationalt udsyn - Vi samarbejder internationalt og bidrager aktivt til at udbrede kendskabet til multistakeholder initiativer ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS LEVELØNSPROBLEMATIKKEN...10 KASTEDISKRIMINATION...10 MEDLEMSOVERSIGT BESTYRELSE OG MEDARBEJDERE...15 DIEH vil højne og nuancere debatten om Etisk Handel - Vi er synlige med nuanceringer, gode eksempler mv i den offentlige debat om Etisk Handel DIEH fremmer medlemmernes samarbejde hjemme og ude - Vi samarbejder om konkrete løsninger på etiske dilemmaer i medlemmernes globale værdikæder 2 3

3 Foto: BESTSELLER PARTNERSKAB FOR ANSVARLIG TØJ-OG TEKSTILPRODUKTION I BANGLADESH På initiativ af DIEH og Udenrigsministeriet indgik regeringen, fagforeninger, folkelige organisationer og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche den 17. maj et partnerskab om at arbejde for at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i Bangladesh og sikre en mere grøn produktion. Partnerskabet var et resultat af længere tids fokus og samarbejde mellem DIEH og Udenrigsministeriet om løsninger på udfordringerne i tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh. Partnerskabet blev etableret kort tid efter den tragiske industriulykke i Bangladesh, hvor mere end 1100 tekstilarbejdere omkom i ruinerne fra den sammenstyrtede bygning Rana Plaza. Den danske regering og den danske tøj- og tekstilbranche valgte at gå sammen og etablere et partnerskab med fokus på forbedring af forholdene for landets 4 mio. tekstilarbejdere og dermed sikre reel handling. DIEH fik rollen som koordinator af partnerskabet. Der har i 2013 været afholdt en række arrangementer i regi af partnerskabet. FAKTA OM BANGLADESH Tidl. Udviklingsminister Christian Friis Bach Hverken den danske regering, de danske tekstilfabrikanter eller de danske tøjkøbere kan være tjent med, at tekstilarbejderne i Bangladesh arbejder under kummerlige forhold til en ussel løn. Nu forpligter vi hinanden på at skabe forbedringer, og det skal vi måles på i de kommende år. DIEH Morten Lehmann, Næstformand En bredt partnerskab med alle interessenter, som vi har indgået, er den eneste vej frem for den svære opgave at forbedre arbejdsforholdene ved symaskinerne i Bangladesh. Når både regering, fagforbund, folkelige foreninger og tøjbranchen spiller ind med hvad de kan gøre, så har vi chancen for at flytte noget. Det her er et startskud på et forstærket bredt samarbejde, som jeg ser frem til. FAKTA OM PARTNERSKABET Det danske Partnerskab for Ansvarlig Tøj- og Tekstilproduktion i Bangladesh er et partnerskab indgået mellem regeringen, fagforeninger, folkelige organisationer og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche. Partnerskabet fokuserer på tre områder som er: arbejdstagerrettigheder og sikkerhed grønnere produktion øget gennemsigtighed Partnerne vil koordinere deres aktiviteter og indsats i regi af DIEH og mødes i foråret 2014 for en fælles evaluering. Initiativerne for Etisk Handel i Danmark, Norge og England vil igangsætte fælles tiltag som partnerne kan trække på i arbejdet med at efterleve forpligtelserne i partnerskabsaftalen. Partnerskabet består af 36 partnere heraf 19 virksomheder og en lang række organisationer og ministerier. Befolkningstallet er blandt det største i verden og er anslået til 162 mio., hvoraf de fleste indbyggere lever under FNs fattigdomsgrænse på 2 dollars om dagen. Befolkningstætheden svarer rundt regnet til, at hele den danske befolkning flyttede nord for Limfjorden. Det forventes at befolkningen når 250 mio. i år Omkring 4 mio. mennesker er ansat i tøj- og tekstilindustrien, hvoraf størstedelen er kvinder. Bangladesh er verdens anden største eksportør af tøj og tekstiler næst efter Kina. Tøj og tekstiler udgør ca. 77 % af den samlede eksport. MEDLEMSMØDE OM FORBEDRING AF ARBEJDSFORHOLDENE I BANGLADESH Den 14. marts holdte DIEH et medlemsmøde om arbejdsforholdene i Bangladesh. Etiske udfordringer og dilemmaer i samhandlen med Bangladesh og lokale initiativer blev præsenteret af en repræsentant fra ambassaden i Bangladesh. Derudover præsenterede repræsentanter fra henholdsvis 3F, Red Barnet og forskellige danske virksomheder deres arbejde i Bangladesh. På mødet blev endvidere internationale tiltag og initiativer præsenteret af en repræsentant fra Initiativ for Etisk Handel i England. Forslag til fælles tiltag blev diskuteret og muligheder for støtte til forbedringstiltag gennem Danida blev præsenteret af en repræsentant fra Udenrigsministeriet. NORDISK MØDE OM DEN INTERNATIONALE AFTALE OM BRANDOG BYGNINGSSIKKERHED Den 24. juni holdte DIEH i samarbejde med Udenrigsministeriet og Initiativ for Etisk Handel Norge et informationsmøde for den nordiske tøj- og tekstilbranche om den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh (Accorden). Mødet var et vigtigt led i udmøntningen af det danske partnerskab, hvor partnerne har forpligtet sig til at støtte op om aftalen. var der paneldiskussion, hvor også Bodil Brannström fra Helly Hansen og Peter McAllister fra Initiativ for Etisk Handel i England deltog. Efter mødet blev der holdt et dansk pressemøde, hvor Bestseller, IC Companys, DK Company, PWT Group, COOP Danmark og Dansk Supermarked annoncerede, at de ville underskrive aftalen. På mødet præsenterede generalsekretæren for UNI Global Union, Philip Jennings og Andy Brown fra N Brown Group Accorden samt gav en status på implementeringsprocessen. Efterfølgende 4 5

4 FORBEDRINGSTILTAG I BANGLADESH FAKTA OM ACCORDEN Den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh (Accorden) er en historisk aftale mellem de internationale fagforbund IndustriAll og UNI Global Union og den internationale tøjbranche. Aftalen løber over en 5-årig periode, og målsætningen er at skabe en sikker og bæredygtig beklædningsindustri i Bangladesh, hvor arbejdere ikke skal frygte for brand, bygningskollaps eller andre ulykker, som kunne have været undgået ved rimelige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Indtil nu har mere end 150 virksomheder underskrevet aftalen. Accorden dækker på nuværende tidspunkt kun tøjbranchen, og dermed har virksomheder, der producerer boligtekstiler som for eksempel JYSK ikke mulighed for at blive en del af aftalen. DIEH udarbejdede i forbindelse med halvårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza statusrapporter, som beskrev de forskellige aktiviteter, som er iværksat på såvel nationalt som internationalt niveau og status for udmøntningen af det danske Partnerskab. Statusrapporterne dannede baggrund for et møde i det danske partnerskab 30. oktober. På mødet fortalte en repræsentant for den danske ambassade i Bangladesh om den aktuelle situation i landet og de forskellige tiltag som er iværksat i landet efter Rana Plaza ulykken. En repræsentant fra Institut for Menneskerettigheder fortalte om deres arbejde med at lancere landerapporter, herunder rapporten om tekstilindustrien i Bangladesh og deres arbejde i Bangladesh i samarbejde med Social Accountability International (SAI) under projektet Pillars in Practice støttet af den amerikanske regering. Derudover havde DIEH fået Professor Doug Miller til at fortælle om levelønsproblematikken i landet. Doug Miller præsenterede eksempler på, hvordan producenterne havde formået at øge produktiviteten ved at effektivisere produktionslinjerne og på den måde finansiere lønstigninger. Tidl. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr Northumbrias Universitet Det er positivt at flere danske virksomheder har besluttet, at de vil skrive under på den internationale aftale. Vi løfter nu engang bedst i flok. Både virksomheder, fagbevægelse, organisationer, forbrugere og vi politikere bærer en del af ansvaret for at sikre bedre arbejdsforhold i tøjindustrien. Den udfordring bliver nu løftet til gavn for fabriksarbejderne i Bangladesh. Doug Miller, Emeritus Professor Brands cannot pay a living wage, the owners of the factories can. What the brands can do is cost for a living wage in their price they pay to their suppliers and join forces and together try to solve the problem. Brands have to start working together with the governments, multistakeholders initiatives, NGOs, Unions etc. if they want results within this area. UNI global union Philip Jennings, Generalsekretær We welcome the decision by the six Great Dane retailers to sign the agreement. The retail sector is answering the call for a socially responsible supply chain. We know that lives depend on it, with the will to succeed shown by the Danish companies and now globally more than 150 brands who have signed the Accord we will achieve the goal of making Bangladeshi garment factories safer places to work. MØDE OM SOCIAL DIALOG I BANGLADESH Den 11. september holdte DIEH dialogmøde om fagbevægelsens rolle og udfordringer i forhold til at fremme social dialog i Sydøstasien. På mødet deltog Amirul Haque Amin, Præsident for en af de nationale fagbevægelser for tekstilarbejdere i Bangladesh, han beskrev, hvordan fagbevægelsen i landet møder modvilje fra såvel lovgiverne som fra fabriksejernes side. Anton Marcus, generalsekretær for fagbevægelsen for arbejdere i Sri Lankas frihandelszoner, fortalte at man i Sri Lanka på trods af flere års erfaring med fagbevægelsesarbejde stadig oplever de samme problemer, som nu gør sig gældende i Bangladesh, og 6 det er på trods af at den nationale arbejdslovgivning i Sri Lanka er god, men der er massive problemer med håndhævelsen heraf. Anton Marcus gav dog også en række eksempler på, hvordan man via social dialog har opnået såvel bedre forhold for arbejderne som en øget produktivitet. Der var på mødet en positiv dialog mellem mødets deltagere, og det blev tydeligt at der er rum for samarbejde fremover, og at DIEHs medlemmer har mulighed for at påvirke den sociale dialog i lande som Bangladesh i en positiv retning ved at lægge pres på egne leverandører. FORBEDRINGSTILTAG I BANGLADESH INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM FORBEDRINGER National Handlingsplan for Brand- og Bygningssikkerhed og reformer af arbejdslovgivning Bangladeshiske regering og ILO DIEH har sammen med de tilsvarende initiativer i England og Norge udarbejdet forslag til en fælles koordineret indsats inden for tøj-og tekstilindustrien i Bangladesh. Dette har bl.a. udmøntet sig i DIEHs ansøgning til Danida på et fælles projekt til bl.a. fremme af social dialog i Bangladesh og etablering af en fælles repræsentation for initiativerne i landet. Projektet skal facilitere multistakeholder samarbejde internationalt og lokalt i Bangladesh. International Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed (Accord) 150 tøjvirksomheder fra 20 lande og to internationale fagforbund EU Sustainability Compact Fælles initiativ mellem EU, ILO og den bangladeshiske regering ILO Better work Bangladesh Fælles ILO/IFC program Dansk Partnerskab for Ansvarlig Tøj- og Tekstilproduktion i Bangladesh 36 partnere - tøj- og tekstilbranchen, regeringen, fagbevægelsen og NGO er 7

5 ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS OFFENTLIGE INDKØB Ansvarlig indkøbspraksis var også i 2013 et vigtigt fokusområde for DIEH. Det er vigtigt, at virksomhederne i overensstemmelse med FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv udviser nødvendig omhu og forebygger menneskerettighedsovertrædelser i deres leverandørkæder. En ansvarlig indkøbspraksis er et centralt element i ansvarlig virksomhedsadfærd. Træning af indkøbere og omlægning af indkøbspraksis er vigtig, for at undgå at presse leverandørerne så meget på leveringstider og priser, at det får en negativ indvirkning på arbejdsforholdene ud igennem kæderne herunder arbejdernes arbejdstid og løn. På DIEHs træningskurser i ansvarlig indkøbspraksis får deltagerne en forståelse af, hvordan deres egen indkøbspraksis kan være med til at påvirke etiske forhold hos leverandøren samt længere ude i værdikæden. Deltagerne får indsigt i andre virksomheders udfordringer og mulighed for at diskutere mulige løsninger med andre. Deltagerne bliver introduceret for konkrete redskaber, som de kan gøre brug af i deres egen virksomhed. Det overordnede koncept for DIEHs træningskursus er blevet til gennem et samarbejde mellem DIEH, Initiativ for Etisk Handel i England og Muriel Johnson. De enkelte træningssektioner tilpasses deltagerne på kurserne. Indkøb gennem agenter, distributører eller andre mellemled tilfører et ekstra led til en i forvejen kompleks leverandørkæde. DIEH har i 2013 udarbejdet en oversigtsrapport, som viste, at der er stor mangel på case-eksempler og vejledninger på området var knap startet før Danwatch var på gaden med en rapport om problematiske arbejdsforhold i gummiindustrien. Naturgummi bruges bl.a. gummihandsker, som især hospitalsvæsenet herhjemme er storforbruger af. I slutningen af 2013 offentliggjorde DanWatch endnu en rapport, hvor en af de store elektronik leverandører til det offentlige blev anklaget for ikke have styr på arbejdsforholdene hos sine kinesiske underleverandører. Her henviste Danwatch til at offentlige indkøber bl.a. kan få hjælp fra DIEH til at påbegynde arbejdet med GUIDE FOR INDKØB GENNEM AGENTER OG MELLEMLED TRÆNING AF AGENTER OG MELLEMLED WORKSHOP OM INDIREKTE INDKØB DIEH har sammen med en række virksomhedsmedlemmer udarbejdet en guide for indkøb gennem agenter og mellemled. Guiden sætter fokus på, hvad man som indkøber skal være opmærksom på, og hvordan man lever op til sit ansvar i henhold til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, når man køber ind gennem agenter og andre mellemled for herigennem at sikre, at produkterne er produceret under ansvarlige forhold. DIEH har i 2013 indgået et samarbejde med Social Accountability International (SAI) om udvikling af et træningsmodul for agenter og andre mellemled. Det overordnede træningskoncept er blevet fastlagt, og udarbejdelse af træningsmateriale for en pilottræning af agenter og mellemled i 2014 blev påbegyndt. DIEH afholdte den 20. august en workshop om indirekte indkøb og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Fokus for DIEHs workshop var udfordringer inden for indirekte indkøb såsom merchandise produkter. Workshoppen blev indledt med en introduktion til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv af Edwin Koster fra SAI. Edwin Koster introducerede, hvordan man kan arbejde med at sikre sit ansvar i leverandørkæden i dialog med agenter og distributører inden for rammen af retningslinjerne. I DanWatch har vi lige så stort fokus på offentligt indkøb som på private virksomheder, fordi staten og kommunerne køber stort ind. Dermed har det offentlige styrken til at stille krav om, at varerne er produceret under ansvarlige forhold og med respekt for menneskerettigheder og miljø. DanWatch dokumenterer, når offentligt indkøb ikke lever op til internationale retningslinjer for etisk handel - og til egne standarder - og formidler det til både de offentlige indkøbere selv og til skatteyderne, der finansierer indkøbene. Målet med vores fokus på offentligt indkøb er, at indkøberne tager ansvar for deres aktiviteter. Vi synes, det er vigtigt, at DIEH har taget problemstillingerne op og finder løsninger på udfordringerne. ARBEJDSFORHOLD I GUMMIINDUSTRIEN OG ELEKTRONIKINDUSTRIEN INDKØB GENNEM AGENTER OG MELLEMLED DIEH har i 2013 haft forsat fokus på kompleksiteten og udfordringerne ved ansvarlig indkøbspraksis, når man køber ind gennem agenter, distributører og andre mellemled. DIEH etablerede i 2012 i samarbejde med flere af initiativets store virksomhedsmedlemmer et projekt med fokus på virksomhedernes indkøb, som fortrinsvist bliver foretaget gennem agenter og andre mellemled, og kun i få tilfælde direkte hos producenten DanWatch Eva Hesse Lundström, Direktør TRÆNINGSKURSER FOR INDKØBERE DIEH afholdte i 2013 to velbesøgte træningskurser for indkøbere i ansvarlig indkøbspraksis et i København og et i Billund. Indkøbere fra både virksomheder og organisationer deltog. Kurserne blev udbudt i samarbejde med Muriel Johnson, som er Ethical Trade ekspert og tidligere Social Compliance Manager fra Marks & Spencer. Også det offentliges indkøb har været i fokus i DIEHs fokus i 2013 tog udgangspunkt i to kritiske rapporter fra DanWatch om uacceptable arbejdsforhold hos leverandører til det offentlige og i lanceringen af et nyt værktøj til offentlige indkøbere. Etisk Handel. Kritikken fra DanWatch udfordrede det offentlige i forhold til, hvordan de skal arbejde med forhold, der vedrører leverandører i hele værdikæden. DIEH har afholdt møder med relevante interessenter for at diskutere problemstillingerne og identificere tiltag, som DIEH kan iværksætte for at understøtte det offentlige i deres arbejde med Etisk Handel i praksis. Specielt spørgsmålet om, hvordan man kan følge op på etiske retningslinjer ved offentlige indkøb, var i fokus. VÆRKTØJ TIL OFFENTLIGE INDKØBERE Det offentlige lancerede i slutningen af 2013 det nye værktøj den ansvarlige indkøber, som er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, CABI og SKI. Værktøjet er målrettet offentlige indkøbere og skal hjælpe indkøberne med at stille etiske krav i deres udbud. lemsmøde i november DIEH ønsker at støtte op om dette værktøj og samtidig være med til at udvikle understøttende aktiviteter, som den offentlige sektor kan drage nytte af, og som højner niveauet af etiske indkøb i det offentlige. Værktøjet blev præsenteret for DIEHs medlemmer på et med- til at udforme en standard, som sikrer at de virksomheder, der opnår standarden har de nødvendige due-diligence processer. Workshoppen blev rundet af med praktiske eksempler, hvor deltagerne fik forskellige cases, som skulle løses med udgangspunkt i FNs retningslinjer. Claire Teurlings, programme Manager i EPPA (European Promotional Products Association) fortalte om EPPAs arbejde i forhold 8 9

6 LEVELØNSPROBLEMATIKKEN DIEH har gennem en årrække haft fokus på levelønsproblematikken, og i 2013 var der en række aktiviteter på området. I marts måned holdte DIEH et medlemsmøde, hvor DIEHs foreløbige holdningspapir og anbefalinger på leveløn blev præsenteret og fulgt op af diskussion af de identificerede problemstillinger. FÆLLES EUROPÆISK INDSATS I november måned deltog DIEH i en europæisk konference om leveløn, som var arrangeret af den tyske og hollandske regering samt det tyske Round Table of Code of Conduct. Formålet med konferencen var at sikre en samlet tilslutning til en fælles hensigtserklæring og udfærdige en handlingsplan for implementering af en leveløn specifikt i industrisektoren i Sydøstasien, som skal danne udgangspunkt for en fælles europæisk indsats. Handlingsplanen beskriver en række tiltag, som de forskellige aktører kan iværksætte for at forbedre transparens, foreningsfrihed og forretningspraksis vigtige instrumenter for at implementere en leveløn. DIEH vil i starten af 2014 præsentere danske virksomheder og interessenter for resultaterne af konferencen og håber, at man kan få en samlet dansk tilslutning til henholdsvis hensigtserklæringen samt det videre arbejde, som er beskrevet i handlingsplanen. Europæisk handlingsplan på leveløn AKTØRER: EMNER: Regering Transparens Virksomhed Foreningsfrihed Fagforeninger & NGO er Forretningspraksis Multistakeholder initiativer Politisk engagement NORDISK NETVÆRK FOR NATIONALE ETISK HANDEL INITIATIVER DIEH igangsatte i 2013 i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge projektet Nordic Ethical Trading Framework. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd, som led i udmøntningen af den nordiske CSR strategi, som blev lanceret i Projektets fokus er at styrke samarbejdet i den nordiske region inden for Etisk Handel og sikre erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af landene. Ligesom der er et ønske om at styrke samarbejdet i forhold til de udfordringer, der er i virksomheders globale værdikæder. For at kunne udpege hvilke aktører, der er relevante for projektet i henholdsvis Sverige og Finland, har DIEH og det norske Initiativ for Etisk Handel fået fortaget kortlægninger af relevante aktører og eksisterende tiltag inden for Etisk Handel i de to lande. DIEH har i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge udarbejdet en informationsfolder om projektet og det nordiske netværk for nationale Etisk Handel initiativer. Folderen er blevet distribueret til relevante interessenter i Sverige og Finland. Der er blevet etableret kontakt til relevante interessenter i både Sverige og Finland, og sammen med disse er der indkaldt til informationsmøder i både Sverige og Finland i starten af DIEH Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Vi har i 2013 afholdt flere af vores arrangementer i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge og invitereret interessenter fra de andre nordiske lande. Repræsentanter fra forskellige interessentgrupper i Sverige og Finland deltog således i det nordiske møde i København om den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh. Vi vil også fremover invitere vores nordiske venner til vores møder for herigennem at styrke samarbejdet i Norden. KASTEDISKRIMINATION Mennesker, som berøres af kastediskrimination, oplever systematisk diskrimination og krænkelser mod deres civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. I lande som Indien foregår kastediskrimination alle steder i samfundet og på alle niveauer selvom det er forbudt i forhold til loven. DIEH har i samarbejde med Dalit Solidaritetsnetværk i Danmark udformet et baggrundsdokument på Kastediskrimination, som beskriver udfordringerne i forbindelse med kastediskrimination, som påvirker omkring 260 mio. mennesker verden over, dog mest udbredt i Sydøstasien. FÆLLES INDSATS DIEH var i december måned vært for et Nordisk møde om kastediskrimination, hvor deltagerne blev introduceret til udfordringerne i forbindelse med kastediskrimination. På mødet blev DIEHs baggrundsdokument fremlagt og diskuteret. Det blev besluttet, at man i regi af Initiativerne for Etisk Handel vil udforme et fælles baggrundsdokument samt anbefalinger til, hvordan virksomheder kan arbejde kastediskriminationsproblematikken. Foto: Jakob Carlsen/ IDSN 10 11

7 MEDLEMMERNES FOKUS OG INDSATS I 2013 NYE MEDLEMMER MEDLEMSRAPPORTERING DIEH fik i 2013 flere nye medlemmer. DIEH holder løbende introduktionskurser for nye medlemmer og kortlægger medlemmernes indsats for at kunne bistå dem bedst muligt i implementeringen af Etisk Handel i praksis. Medlemmerne rapporterer årligt om deres indsats i forhold til DIEHs medlemsforpligtelser. Rapporterne bruges til at tilrettelægge initiativets videre indsats og fokus. Introduktionskursus Ressourcekortlægning DIEH holdte den 12. november introduktionskursus for nye medlemmer og medlemmers nye medarbejdere. Kurset blev holdt hos JYSK i Brabrand. For at kunne støtte medlemmerne bedst muligt i deres arbejde med Etisk Handel i praksis kortlægges nye medlemmers ressourcer, udfordringer og forventninger. International Labour Organization/Crozet M. DIEHs introduktionskursus er en præsentation af initiativet, og formålet er at fortælle om udfordringerne inden for Etisk Handel, og hvad medlemmer kan få ud af at deltage i de aktiviteter som afholdes i initiativet. Deltagerne bliver ligeledes introduceret til DIEHs medlemsforpligtelser samt implementeringsprincipper. Vi har stillet Lars Kristensen, der er Indkøbschef i PWT Group, en række spørgsmål vedrørende deres arbejde med Etisk Handel og deres medlemskab af DIEH. Virksomheden PWT Group ejer de to danske herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner, som til sammen har omkring 150 butikker rundt om i Danmark, Norge og Grønland. PWT group har hovedsæde i Ålborg og omkring 535 ansatte i Danmark. Hvad er Etisk Handel for jer? Etisk handel for os, er at drive en ordentlig, forsvarlig og korrekt forretning. At drive virksomhed forpligter det forpligter i forhold til at gøre det ordentligt og rigtigt på en lang række parametre, hvor etisk handel er et meget vigtigt område. Etisk Handel er og skal være fundamentet for at drive en god og sund virksomhed. Hvordan arbejder I med Etisk Handel i dag? Vi arbejder hver eneste dag på at levere nogle gode og ansvarlige produkter til vores kunder. Vi øver os i at blive endnu dygtigere til netop denne øvelse, og hele tiden at kigge op og se hvilke strømninger der influerer på det arbejde, og blandt andet i forhold til dette forventer vi, at initiativet kan hjælpe os. Hvad er pt. jeres største udfordringer inden for arbejdet Etisk Handel? Vi producerer en stor del af vores produkter i Østen. Nogle af produkterne køber vi gennem mellemforhandlere, andre direkte hos faste leverandører til huset i det hele taget en meget bred leverandørskare. Det betyder store afstande og det kan være udfordrende, i forhold til blandt andet at sikre Etiske Handel, så godt som vi ønsker. Vi er, grundet konkurrence, hele tiden i markedet med henblik på nye leverandører, nye spændende produkter, osv. Det er en konstant og omfangsrig proces, der stiller store krav til os, som virksomhed, i forhold til at sikre ordentlige arbejds- og miljøforhold hos de leverandører vi indgå aftaler med. Hvorfor har I meldt jer ind i DIEH? Som et led i vores arbejde med udvikling af egen CSR-strategi, besluttede vi at medlemskab i DIEH var et naturligt skridt. Vi havde ved flere lejligheder hørt om initiativet og initiativets arbejde. At være en del af et dansk initiativ giver rigtig god mening for os. Hvad forventer I at få ud af jeres medlemskab? Vi forventer at blive en del af et initiativ, hvor vi kan udveksle erfaringer med andre danske virksomheder, et forum hvor vi kan tale med hinanden, og lytte til andre interessenter, med det sigte at blive klogere og dygtigere. Samtidig er det vores forventning 12 LEGO ITP Group om mål og fremskridt i 2013 om tiltag de har iværksat for at implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation Vi har lavet en Human Rights Risk Assessment af vores fulde værdikæde. Den har identificeret risikoelementer, hvor vi kan styrke indsatsen yderligere, og områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel - ikke mindst for børns ret til leg og udvikling. Nu ved vi, hvor i værdikæden vi skal sætte ind, og på den baggrund har vi udformet en Politik for Ansvarlighed og Menneskerettigheder og en strategi, der skal guide vores arbejde. Vi er glade for fremdriften, der har gjort det klarere for os, hvad menneskerettigheder er i en LEGO-kontekst - både på områder, som produktsikkerhed og medarbejdersikkerhed, hvor vi står uhyre stærkt og på områder - eksempelvis i leverandørkæden - hvor der fortsat er plads til forbedring. Nu hvor strategien skal føres ud i livet, har vi nogle steder behov for at øge vores indflydelse i samarbejde med andre aktører, da vi ikke kan ændre verden på egen hånd. Vi vil også gerne bruge gode løsninger, der er testet i praksis af andre virksomheder. Her er DIEH et stærkt forum, der samler alle gode kræfter og forpligter alle medlemsgrupper til at bidrage til positiv forandring for mennesker. Etisk Handel er et vigtigt emne på alle bestyrelsesmøder, hvilket betyder, at vi har bestyrelsens fulde opbakning til diverse tiltag inden for Etisk Handel. Ydermere har vi et årligt, obligatorisk, internt informationsmøde omkring Etisk Handel. Her bliver alle vores medarbejdere gjort opmærksomme på vigtigheden af etisk handel, og de får en status på vores nuværende/fremtidige strategiske arbejde med Etisk Handel, og hvad dette betyder. De er ligeledes opmærksomme på, hvorfor dette er vigtigt, og hvad det betyder for både os selv og vores kunder. Novozymes om tiltag de har iværksat som understøtter Etisk Handel i værdikæden: Vi har siden 2012 kørt et forløb vi kalder Supplier Innovation Day. Formålet er at komme tættere på udvalgte leverandører og udnytte den viden der findes, til at optimere løsninger i værdikæden eller finde alternativer. Ved at udvælge et konkret fokusområde med innovation for øje, ønsker vi at undersøge muligheder, der bl.a. kan have miljømæssige og sociale aspekter i fokus. Flere projekter er udsprunget af disse forløb, og vi har ligeledes gode forventninger til det fremover. at få konkret og relevant information og værktøjer, som vi kan inddrage i vores arbejde med CSR og arbejdet med Etiske Handel i vores virksomhed. Vi håber og forventer at vi bliver dygtigere via vores deltagelse i initiativet. 13

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder

Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder 01 FORORD DIEH OG ETISK HANDEL Velkommen til DIEHs årsberetning 2012. DIEH har

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 Dansk Initiativ for Etisk Handel DIEH årsberetning 2015 2015 et år med nye udfordringer og flere muligheder 2015 har været et

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel I Dansk Initiativ for Etisk Handel CVR-nr. 97 54 Årsrapport for 213 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 214 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring 01 FORORD Velkommen til den fjerde udgave af Dansk

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL Fremmer international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling Pragmatisk, konstruktiv og overbevist om at udfordringer

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2008 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden DIEH - EN REALITET! Velkommen til første udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning. 2008

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 3 2016 - et stærkt år med vind i sejlene Ny strategi har skabt resultater Internationale og nationale vinde blæser i retning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Nordisk tekstilhandlingsplan

Nordisk tekstilhandlingsplan - hvor langt er vi med implementeringen? Anne-Mette Lysemose Bendsen Miljøteknologi Tirsdag den 7. februar 2017 Agenda Kort om planen Baggrund og lancering Formål og vision for planen Fokuspunkter og initiativer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere