ÅRSBERETNING fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder"

Transkript

1 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

2 FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet i de næste tre år blev fastlagt. Vi startede året med en strategiproces, som mundede ud i en ny strategi for med fem strategiske fokusområder, som skal styrke DIEH som dét nationale samlingssted for Etisk Handel. Vi har som led i udmøntningen af strategien ansøgt Danida om støtte til et projekt om en styrket dansk indsats inden for Etisk Handel og fået bevilliget 5 mil kr. over de næste tre år til indsatsen var også året, hvor vi var vidner til en forfærdelig industriulykke. Rana Plaza styrtede sammen i Bangladesh, en bygning som husede flere tekstilfabrikker. Mere end 1100 arbejdere omkom og endnu flere blev såret. Mange vestlige virksomheder får produceret i Bangladesh og flere herunder danske fik produceret netop på fabrikkerne i Rana Plaza komplekset. Det internationale samfund krævede handling og en historisk aftale blev indgået mellem de globale fagforbund og vestlige virksomheder om forbedring af brand- og bygningssikkerheden i Bangladesh. DIEH og Udenrigsministeriet tog initiativ til etableringen af et dansk partnerskab for ansvarlig tøj-og tekstilproduktion i Bangladesh. Et partnerskab mellem regeringen og den danske tøj- og tekstilbranche om forbedringer af forholdene for tekstilarbejderne og en mere grøn produktion. Aktiviteterne i partnerskabet koordineres i regi af DIEH. DIEH har etableret et samarbejde med de tilsvarende initiativer i England og Norge om en fælles indsats i Bangladesh. Vi har som led i udmøntningen af samarbejdet ansøgt Danida om støtte til et fælles projekt og har fået bevilliget 5 mil kr. over de næste tre år til indsatsen. Det var også i 2013, at det offentlige lancerede et værktøj, som skal hjælpe offentlige indkøbere med at sikre etiske hensyn, ligesom at en opdateret version af CSR-kompasset blev tilgængelig. Vi har i begge tilfælde fulgt arbejdet tæt og kommet med kommentarer til værktøjerne. DIEH fortsatte i 2013 sit fokus på levelønsproblematikken og deltog bl.a.i den europæiske konference om leveløn arrangeret af den tyske og hollandske regering med det formål at udarbejde en fælles europæisk hensigtserklæring samt handlingsplan for implementering af en leveløn specifikt i industrisektoren i Sydøstasien. Det nordiske samarbejde har ligeledes været i fokus i 2013 i forbindelse med udmøntningen af et projekt under Nordisk Ministerråd. DIEH har sammen med Initiativ for Etisk Handel Norge været i dialog med en række relevante interessenter i Sverige og Finland om mulighederne for etablering af en fælles nordisk platform for Etisk Handel. DIEH fik i 2013 seks nye medlemmer. Jeg håber, at vi i det kommende år kan byde flere nye virksomheder og organisationer velkomne og dermed styrke DIEH som dét nationale samlingssted for Etisk Handel, der i endnu større udstrækning bidrager til forbedringer i de globale værdikæder og påvirker den internationale udvikling inden for Etisk handel. Rigtig god læselyst! Forsidefoto: Søren Zeuth Ung kvindelig tekstilarbejder fra Dhaka, Bangladesh DIEHs formål er gennem samarbejde mellem virksomheder, offentlige instanser, organisationer og fagbevægelse m. fl. at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier ved at styrke medlemmernes indsats inden for Etisk Handel. Udtrykket Etisk Handel dækker over ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring. DIEH er med sine 58 medlemmer fra et bredt udsnit af virksomheder, offentlige instanser, folkelige organisationer, fagbevægelsen og erhvervsorganisationer et samlingssted for Etisk Handel i Danmark. DIEH er samlingspunkt og koordinerende for diskussion, debat og aktiviteter om Etisk Handel i Danmark med det formål at samarbejde om konkrete og holdbare løsninger på etiske dilemmaer i relation til Etisk Handel. NY STRATEGI Som medlem af DIEH siger man Ja til at arbejde med Etisk Handel i praksis og forpligter sig til at: 1. indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til DIEH og Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel, 2. bruge sin indflydelse til at fremme forståelsen af Etisk Handel og tilslutningen til initiativet, 3. respektere alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet i deres globale aktiviteter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer for Etisk Handel, 4. fastlægge politikker og strategier for sit arbejde med Etisk Handel, herunder etiske retningslinjer for ens globale aktiviteter. De etiske retningslinjer skal leve op til internationale konventioner og skal som minimum også gælde for medlemmernes egne ansatte både i Danmark og i udlandet, 5. implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation og i organisationens globale værdikæder og iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforholdene og 6. rapportere årligt til initiativet om sin indsats i forhold til Etisk Handel. I 2013 fastlagde DIEH en ny treårig strategi og samtidig blev en ny vision og mission formuleret. DIEH vil fokusere på fem strategiske områder og ønsker gennem sine aktiviteter at sætte et konkret og synligt aftryk på debatten om Etisk Handel i Danmark, bidrage til forbedringer i de globale værdikæder og påvirke den internationale udvikling inden for Etisk Handel. DIEH har omsat strategien til handlingsplaner og fået treårige bevillinger fra den strategiske CSR-pulje under Danida til dels en styrket dansk indsats inden for Etisk Handel og til forbedringstiltag i tekstilindustrien i Bangladesh. DIEH har i løbet af 2013 afholdt 18 arrangementer med fokus på relevante problemstillinger i relation til Etisk Handel, herunder en række arrangementer i regi af partnerskabet for ansvarlig tøj- og tekstilproduktion i Bangladesh. Derudover har vi udbudt træning for medlemmernes leverandører i Kina og Indien gennem samarbejdet med Initiativ for Etisk Handel Norge. Vi har i 2013 fortsat vores fokus på Etisk Handel i forbindelse med indkøb gennem agenter. Mette Boye Formand for DIEH og Udviklingschef i Forbrugerrådet Tænk NY VISION: høje etiske standarder i globale værdikæder NY MISSION: at skabe reelle forbedringer i virksomheders globale værdikæder gennem dialog og samarbejde om Etisk Handel i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE DIEH stiller den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer - Vi er indgangen til viden og netværk om Etisk Handel DIEH styrker medlemmernes kapacitet til at drive Etisk Handel - Vi hjælper med at skabe fremdrift for Etisk Handel via tilbud om ny viden, debat, afrapporteringer mv. OM DIEH...3 PARTNERSKAB FOR ANSVARLIG TØJ- OG TEKSTILPRODUKTION I BANGLADESH NORDISK NETVÆRK FOR NATIONALE ETISK HANDEL INITIATIVER...11 MEDLEMMERNES FOKUS OG INDSATS DIEH har internationalt udsyn - Vi samarbejder internationalt og bidrager aktivt til at udbrede kendskabet til multistakeholder initiativer ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS LEVELØNSPROBLEMATIKKEN...10 KASTEDISKRIMINATION...10 MEDLEMSOVERSIGT BESTYRELSE OG MEDARBEJDERE...15 DIEH vil højne og nuancere debatten om Etisk Handel - Vi er synlige med nuanceringer, gode eksempler mv i den offentlige debat om Etisk Handel DIEH fremmer medlemmernes samarbejde hjemme og ude - Vi samarbejder om konkrete løsninger på etiske dilemmaer i medlemmernes globale værdikæder 2 3

3 Foto: BESTSELLER PARTNERSKAB FOR ANSVARLIG TØJ-OG TEKSTILPRODUKTION I BANGLADESH På initiativ af DIEH og Udenrigsministeriet indgik regeringen, fagforeninger, folkelige organisationer og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche den 17. maj et partnerskab om at arbejde for at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i Bangladesh og sikre en mere grøn produktion. Partnerskabet var et resultat af længere tids fokus og samarbejde mellem DIEH og Udenrigsministeriet om løsninger på udfordringerne i tøj- og tekstilindustrien i Bangladesh. Partnerskabet blev etableret kort tid efter den tragiske industriulykke i Bangladesh, hvor mere end 1100 tekstilarbejdere omkom i ruinerne fra den sammenstyrtede bygning Rana Plaza. Den danske regering og den danske tøj- og tekstilbranche valgte at gå sammen og etablere et partnerskab med fokus på forbedring af forholdene for landets 4 mio. tekstilarbejdere og dermed sikre reel handling. DIEH fik rollen som koordinator af partnerskabet. Der har i 2013 været afholdt en række arrangementer i regi af partnerskabet. FAKTA OM BANGLADESH Tidl. Udviklingsminister Christian Friis Bach Hverken den danske regering, de danske tekstilfabrikanter eller de danske tøjkøbere kan være tjent med, at tekstilarbejderne i Bangladesh arbejder under kummerlige forhold til en ussel løn. Nu forpligter vi hinanden på at skabe forbedringer, og det skal vi måles på i de kommende år. DIEH Morten Lehmann, Næstformand En bredt partnerskab med alle interessenter, som vi har indgået, er den eneste vej frem for den svære opgave at forbedre arbejdsforholdene ved symaskinerne i Bangladesh. Når både regering, fagforbund, folkelige foreninger og tøjbranchen spiller ind med hvad de kan gøre, så har vi chancen for at flytte noget. Det her er et startskud på et forstærket bredt samarbejde, som jeg ser frem til. FAKTA OM PARTNERSKABET Det danske Partnerskab for Ansvarlig Tøj- og Tekstilproduktion i Bangladesh er et partnerskab indgået mellem regeringen, fagforeninger, folkelige organisationer og hovedparten af den danske tøj- og tekstilbranche. Partnerskabet fokuserer på tre områder som er: arbejdstagerrettigheder og sikkerhed grønnere produktion øget gennemsigtighed Partnerne vil koordinere deres aktiviteter og indsats i regi af DIEH og mødes i foråret 2014 for en fælles evaluering. Initiativerne for Etisk Handel i Danmark, Norge og England vil igangsætte fælles tiltag som partnerne kan trække på i arbejdet med at efterleve forpligtelserne i partnerskabsaftalen. Partnerskabet består af 36 partnere heraf 19 virksomheder og en lang række organisationer og ministerier. Befolkningstallet er blandt det største i verden og er anslået til 162 mio., hvoraf de fleste indbyggere lever under FNs fattigdomsgrænse på 2 dollars om dagen. Befolkningstætheden svarer rundt regnet til, at hele den danske befolkning flyttede nord for Limfjorden. Det forventes at befolkningen når 250 mio. i år Omkring 4 mio. mennesker er ansat i tøj- og tekstilindustrien, hvoraf størstedelen er kvinder. Bangladesh er verdens anden største eksportør af tøj og tekstiler næst efter Kina. Tøj og tekstiler udgør ca. 77 % af den samlede eksport. MEDLEMSMØDE OM FORBEDRING AF ARBEJDSFORHOLDENE I BANGLADESH Den 14. marts holdte DIEH et medlemsmøde om arbejdsforholdene i Bangladesh. Etiske udfordringer og dilemmaer i samhandlen med Bangladesh og lokale initiativer blev præsenteret af en repræsentant fra ambassaden i Bangladesh. Derudover præsenterede repræsentanter fra henholdsvis 3F, Red Barnet og forskellige danske virksomheder deres arbejde i Bangladesh. På mødet blev endvidere internationale tiltag og initiativer præsenteret af en repræsentant fra Initiativ for Etisk Handel i England. Forslag til fælles tiltag blev diskuteret og muligheder for støtte til forbedringstiltag gennem Danida blev præsenteret af en repræsentant fra Udenrigsministeriet. NORDISK MØDE OM DEN INTERNATIONALE AFTALE OM BRANDOG BYGNINGSSIKKERHED Den 24. juni holdte DIEH i samarbejde med Udenrigsministeriet og Initiativ for Etisk Handel Norge et informationsmøde for den nordiske tøj- og tekstilbranche om den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh (Accorden). Mødet var et vigtigt led i udmøntningen af det danske partnerskab, hvor partnerne har forpligtet sig til at støtte op om aftalen. var der paneldiskussion, hvor også Bodil Brannström fra Helly Hansen og Peter McAllister fra Initiativ for Etisk Handel i England deltog. Efter mødet blev der holdt et dansk pressemøde, hvor Bestseller, IC Companys, DK Company, PWT Group, COOP Danmark og Dansk Supermarked annoncerede, at de ville underskrive aftalen. På mødet præsenterede generalsekretæren for UNI Global Union, Philip Jennings og Andy Brown fra N Brown Group Accorden samt gav en status på implementeringsprocessen. Efterfølgende 4 5

4 FORBEDRINGSTILTAG I BANGLADESH FAKTA OM ACCORDEN Den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh (Accorden) er en historisk aftale mellem de internationale fagforbund IndustriAll og UNI Global Union og den internationale tøjbranche. Aftalen løber over en 5-årig periode, og målsætningen er at skabe en sikker og bæredygtig beklædningsindustri i Bangladesh, hvor arbejdere ikke skal frygte for brand, bygningskollaps eller andre ulykker, som kunne have været undgået ved rimelige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Indtil nu har mere end 150 virksomheder underskrevet aftalen. Accorden dækker på nuværende tidspunkt kun tøjbranchen, og dermed har virksomheder, der producerer boligtekstiler som for eksempel JYSK ikke mulighed for at blive en del af aftalen. DIEH udarbejdede i forbindelse med halvårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza statusrapporter, som beskrev de forskellige aktiviteter, som er iværksat på såvel nationalt som internationalt niveau og status for udmøntningen af det danske Partnerskab. Statusrapporterne dannede baggrund for et møde i det danske partnerskab 30. oktober. På mødet fortalte en repræsentant for den danske ambassade i Bangladesh om den aktuelle situation i landet og de forskellige tiltag som er iværksat i landet efter Rana Plaza ulykken. En repræsentant fra Institut for Menneskerettigheder fortalte om deres arbejde med at lancere landerapporter, herunder rapporten om tekstilindustrien i Bangladesh og deres arbejde i Bangladesh i samarbejde med Social Accountability International (SAI) under projektet Pillars in Practice støttet af den amerikanske regering. Derudover havde DIEH fået Professor Doug Miller til at fortælle om levelønsproblematikken i landet. Doug Miller præsenterede eksempler på, hvordan producenterne havde formået at øge produktiviteten ved at effektivisere produktionslinjerne og på den måde finansiere lønstigninger. Tidl. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr Northumbrias Universitet Det er positivt at flere danske virksomheder har besluttet, at de vil skrive under på den internationale aftale. Vi løfter nu engang bedst i flok. Både virksomheder, fagbevægelse, organisationer, forbrugere og vi politikere bærer en del af ansvaret for at sikre bedre arbejdsforhold i tøjindustrien. Den udfordring bliver nu løftet til gavn for fabriksarbejderne i Bangladesh. Doug Miller, Emeritus Professor Brands cannot pay a living wage, the owners of the factories can. What the brands can do is cost for a living wage in their price they pay to their suppliers and join forces and together try to solve the problem. Brands have to start working together with the governments, multistakeholders initiatives, NGOs, Unions etc. if they want results within this area. UNI global union Philip Jennings, Generalsekretær We welcome the decision by the six Great Dane retailers to sign the agreement. The retail sector is answering the call for a socially responsible supply chain. We know that lives depend on it, with the will to succeed shown by the Danish companies and now globally more than 150 brands who have signed the Accord we will achieve the goal of making Bangladeshi garment factories safer places to work. MØDE OM SOCIAL DIALOG I BANGLADESH Den 11. september holdte DIEH dialogmøde om fagbevægelsens rolle og udfordringer i forhold til at fremme social dialog i Sydøstasien. På mødet deltog Amirul Haque Amin, Præsident for en af de nationale fagbevægelser for tekstilarbejdere i Bangladesh, han beskrev, hvordan fagbevægelsen i landet møder modvilje fra såvel lovgiverne som fra fabriksejernes side. Anton Marcus, generalsekretær for fagbevægelsen for arbejdere i Sri Lankas frihandelszoner, fortalte at man i Sri Lanka på trods af flere års erfaring med fagbevægelsesarbejde stadig oplever de samme problemer, som nu gør sig gældende i Bangladesh, og 6 det er på trods af at den nationale arbejdslovgivning i Sri Lanka er god, men der er massive problemer med håndhævelsen heraf. Anton Marcus gav dog også en række eksempler på, hvordan man via social dialog har opnået såvel bedre forhold for arbejderne som en øget produktivitet. Der var på mødet en positiv dialog mellem mødets deltagere, og det blev tydeligt at der er rum for samarbejde fremover, og at DIEHs medlemmer har mulighed for at påvirke den sociale dialog i lande som Bangladesh i en positiv retning ved at lægge pres på egne leverandører. FORBEDRINGSTILTAG I BANGLADESH INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM FORBEDRINGER National Handlingsplan for Brand- og Bygningssikkerhed og reformer af arbejdslovgivning Bangladeshiske regering og ILO DIEH har sammen med de tilsvarende initiativer i England og Norge udarbejdet forslag til en fælles koordineret indsats inden for tøj-og tekstilindustrien i Bangladesh. Dette har bl.a. udmøntet sig i DIEHs ansøgning til Danida på et fælles projekt til bl.a. fremme af social dialog i Bangladesh og etablering af en fælles repræsentation for initiativerne i landet. Projektet skal facilitere multistakeholder samarbejde internationalt og lokalt i Bangladesh. International Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed (Accord) 150 tøjvirksomheder fra 20 lande og to internationale fagforbund EU Sustainability Compact Fælles initiativ mellem EU, ILO og den bangladeshiske regering ILO Better work Bangladesh Fælles ILO/IFC program Dansk Partnerskab for Ansvarlig Tøj- og Tekstilproduktion i Bangladesh 36 partnere - tøj- og tekstilbranchen, regeringen, fagbevægelsen og NGO er 7

5 ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS OFFENTLIGE INDKØB Ansvarlig indkøbspraksis var også i 2013 et vigtigt fokusområde for DIEH. Det er vigtigt, at virksomhederne i overensstemmelse med FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv udviser nødvendig omhu og forebygger menneskerettighedsovertrædelser i deres leverandørkæder. En ansvarlig indkøbspraksis er et centralt element i ansvarlig virksomhedsadfærd. Træning af indkøbere og omlægning af indkøbspraksis er vigtig, for at undgå at presse leverandørerne så meget på leveringstider og priser, at det får en negativ indvirkning på arbejdsforholdene ud igennem kæderne herunder arbejdernes arbejdstid og løn. På DIEHs træningskurser i ansvarlig indkøbspraksis får deltagerne en forståelse af, hvordan deres egen indkøbspraksis kan være med til at påvirke etiske forhold hos leverandøren samt længere ude i værdikæden. Deltagerne får indsigt i andre virksomheders udfordringer og mulighed for at diskutere mulige løsninger med andre. Deltagerne bliver introduceret for konkrete redskaber, som de kan gøre brug af i deres egen virksomhed. Det overordnede koncept for DIEHs træningskursus er blevet til gennem et samarbejde mellem DIEH, Initiativ for Etisk Handel i England og Muriel Johnson. De enkelte træningssektioner tilpasses deltagerne på kurserne. Indkøb gennem agenter, distributører eller andre mellemled tilfører et ekstra led til en i forvejen kompleks leverandørkæde. DIEH har i 2013 udarbejdet en oversigtsrapport, som viste, at der er stor mangel på case-eksempler og vejledninger på området var knap startet før Danwatch var på gaden med en rapport om problematiske arbejdsforhold i gummiindustrien. Naturgummi bruges bl.a. gummihandsker, som især hospitalsvæsenet herhjemme er storforbruger af. I slutningen af 2013 offentliggjorde DanWatch endnu en rapport, hvor en af de store elektronik leverandører til det offentlige blev anklaget for ikke have styr på arbejdsforholdene hos sine kinesiske underleverandører. Her henviste Danwatch til at offentlige indkøber bl.a. kan få hjælp fra DIEH til at påbegynde arbejdet med GUIDE FOR INDKØB GENNEM AGENTER OG MELLEMLED TRÆNING AF AGENTER OG MELLEMLED WORKSHOP OM INDIREKTE INDKØB DIEH har sammen med en række virksomhedsmedlemmer udarbejdet en guide for indkøb gennem agenter og mellemled. Guiden sætter fokus på, hvad man som indkøber skal være opmærksom på, og hvordan man lever op til sit ansvar i henhold til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, når man køber ind gennem agenter og andre mellemled for herigennem at sikre, at produkterne er produceret under ansvarlige forhold. DIEH har i 2013 indgået et samarbejde med Social Accountability International (SAI) om udvikling af et træningsmodul for agenter og andre mellemled. Det overordnede træningskoncept er blevet fastlagt, og udarbejdelse af træningsmateriale for en pilottræning af agenter og mellemled i 2014 blev påbegyndt. DIEH afholdte den 20. august en workshop om indirekte indkøb og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Fokus for DIEHs workshop var udfordringer inden for indirekte indkøb såsom merchandise produkter. Workshoppen blev indledt med en introduktion til FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv af Edwin Koster fra SAI. Edwin Koster introducerede, hvordan man kan arbejde med at sikre sit ansvar i leverandørkæden i dialog med agenter og distributører inden for rammen af retningslinjerne. I DanWatch har vi lige så stort fokus på offentligt indkøb som på private virksomheder, fordi staten og kommunerne køber stort ind. Dermed har det offentlige styrken til at stille krav om, at varerne er produceret under ansvarlige forhold og med respekt for menneskerettigheder og miljø. DanWatch dokumenterer, når offentligt indkøb ikke lever op til internationale retningslinjer for etisk handel - og til egne standarder - og formidler det til både de offentlige indkøbere selv og til skatteyderne, der finansierer indkøbene. Målet med vores fokus på offentligt indkøb er, at indkøberne tager ansvar for deres aktiviteter. Vi synes, det er vigtigt, at DIEH har taget problemstillingerne op og finder løsninger på udfordringerne. ARBEJDSFORHOLD I GUMMIINDUSTRIEN OG ELEKTRONIKINDUSTRIEN INDKØB GENNEM AGENTER OG MELLEMLED DIEH har i 2013 haft forsat fokus på kompleksiteten og udfordringerne ved ansvarlig indkøbspraksis, når man køber ind gennem agenter, distributører og andre mellemled. DIEH etablerede i 2012 i samarbejde med flere af initiativets store virksomhedsmedlemmer et projekt med fokus på virksomhedernes indkøb, som fortrinsvist bliver foretaget gennem agenter og andre mellemled, og kun i få tilfælde direkte hos producenten DanWatch Eva Hesse Lundström, Direktør TRÆNINGSKURSER FOR INDKØBERE DIEH afholdte i 2013 to velbesøgte træningskurser for indkøbere i ansvarlig indkøbspraksis et i København og et i Billund. Indkøbere fra både virksomheder og organisationer deltog. Kurserne blev udbudt i samarbejde med Muriel Johnson, som er Ethical Trade ekspert og tidligere Social Compliance Manager fra Marks & Spencer. Også det offentliges indkøb har været i fokus i DIEHs fokus i 2013 tog udgangspunkt i to kritiske rapporter fra DanWatch om uacceptable arbejdsforhold hos leverandører til det offentlige og i lanceringen af et nyt værktøj til offentlige indkøbere. Etisk Handel. Kritikken fra DanWatch udfordrede det offentlige i forhold til, hvordan de skal arbejde med forhold, der vedrører leverandører i hele værdikæden. DIEH har afholdt møder med relevante interessenter for at diskutere problemstillingerne og identificere tiltag, som DIEH kan iværksætte for at understøtte det offentlige i deres arbejde med Etisk Handel i praksis. Specielt spørgsmålet om, hvordan man kan følge op på etiske retningslinjer ved offentlige indkøb, var i fokus. VÆRKTØJ TIL OFFENTLIGE INDKØBERE Det offentlige lancerede i slutningen af 2013 det nye værktøj den ansvarlige indkøber, som er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Danske Regioner, Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, CABI og SKI. Værktøjet er målrettet offentlige indkøbere og skal hjælpe indkøberne med at stille etiske krav i deres udbud. lemsmøde i november DIEH ønsker at støtte op om dette værktøj og samtidig være med til at udvikle understøttende aktiviteter, som den offentlige sektor kan drage nytte af, og som højner niveauet af etiske indkøb i det offentlige. Værktøjet blev præsenteret for DIEHs medlemmer på et med- til at udforme en standard, som sikrer at de virksomheder, der opnår standarden har de nødvendige due-diligence processer. Workshoppen blev rundet af med praktiske eksempler, hvor deltagerne fik forskellige cases, som skulle løses med udgangspunkt i FNs retningslinjer. Claire Teurlings, programme Manager i EPPA (European Promotional Products Association) fortalte om EPPAs arbejde i forhold 8 9

6 LEVELØNSPROBLEMATIKKEN DIEH har gennem en årrække haft fokus på levelønsproblematikken, og i 2013 var der en række aktiviteter på området. I marts måned holdte DIEH et medlemsmøde, hvor DIEHs foreløbige holdningspapir og anbefalinger på leveløn blev præsenteret og fulgt op af diskussion af de identificerede problemstillinger. FÆLLES EUROPÆISK INDSATS I november måned deltog DIEH i en europæisk konference om leveløn, som var arrangeret af den tyske og hollandske regering samt det tyske Round Table of Code of Conduct. Formålet med konferencen var at sikre en samlet tilslutning til en fælles hensigtserklæring og udfærdige en handlingsplan for implementering af en leveløn specifikt i industrisektoren i Sydøstasien, som skal danne udgangspunkt for en fælles europæisk indsats. Handlingsplanen beskriver en række tiltag, som de forskellige aktører kan iværksætte for at forbedre transparens, foreningsfrihed og forretningspraksis vigtige instrumenter for at implementere en leveløn. DIEH vil i starten af 2014 præsentere danske virksomheder og interessenter for resultaterne af konferencen og håber, at man kan få en samlet dansk tilslutning til henholdsvis hensigtserklæringen samt det videre arbejde, som er beskrevet i handlingsplanen. Europæisk handlingsplan på leveløn AKTØRER: EMNER: Regering Transparens Virksomhed Foreningsfrihed Fagforeninger & NGO er Forretningspraksis Multistakeholder initiativer Politisk engagement NORDISK NETVÆRK FOR NATIONALE ETISK HANDEL INITIATIVER DIEH igangsatte i 2013 i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge projektet Nordic Ethical Trading Framework. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd, som led i udmøntningen af den nordiske CSR strategi, som blev lanceret i Projektets fokus er at styrke samarbejdet i den nordiske region inden for Etisk Handel og sikre erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af landene. Ligesom der er et ønske om at styrke samarbejdet i forhold til de udfordringer, der er i virksomheders globale værdikæder. For at kunne udpege hvilke aktører, der er relevante for projektet i henholdsvis Sverige og Finland, har DIEH og det norske Initiativ for Etisk Handel fået fortaget kortlægninger af relevante aktører og eksisterende tiltag inden for Etisk Handel i de to lande. DIEH har i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge udarbejdet en informationsfolder om projektet og det nordiske netværk for nationale Etisk Handel initiativer. Folderen er blevet distribueret til relevante interessenter i Sverige og Finland. Der er blevet etableret kontakt til relevante interessenter i både Sverige og Finland, og sammen med disse er der indkaldt til informationsmøder i både Sverige og Finland i starten af DIEH Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Vi har i 2013 afholdt flere af vores arrangementer i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel Norge og invitereret interessenter fra de andre nordiske lande. Repræsentanter fra forskellige interessentgrupper i Sverige og Finland deltog således i det nordiske møde i København om den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh. Vi vil også fremover invitere vores nordiske venner til vores møder for herigennem at styrke samarbejdet i Norden. KASTEDISKRIMINATION Mennesker, som berøres af kastediskrimination, oplever systematisk diskrimination og krænkelser mod deres civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. I lande som Indien foregår kastediskrimination alle steder i samfundet og på alle niveauer selvom det er forbudt i forhold til loven. DIEH har i samarbejde med Dalit Solidaritetsnetværk i Danmark udformet et baggrundsdokument på Kastediskrimination, som beskriver udfordringerne i forbindelse med kastediskrimination, som påvirker omkring 260 mio. mennesker verden over, dog mest udbredt i Sydøstasien. FÆLLES INDSATS DIEH var i december måned vært for et Nordisk møde om kastediskrimination, hvor deltagerne blev introduceret til udfordringerne i forbindelse med kastediskrimination. På mødet blev DIEHs baggrundsdokument fremlagt og diskuteret. Det blev besluttet, at man i regi af Initiativerne for Etisk Handel vil udforme et fælles baggrundsdokument samt anbefalinger til, hvordan virksomheder kan arbejde kastediskriminationsproblematikken. Foto: Jakob Carlsen/ IDSN 10 11

7 MEDLEMMERNES FOKUS OG INDSATS I 2013 NYE MEDLEMMER MEDLEMSRAPPORTERING DIEH fik i 2013 flere nye medlemmer. DIEH holder løbende introduktionskurser for nye medlemmer og kortlægger medlemmernes indsats for at kunne bistå dem bedst muligt i implementeringen af Etisk Handel i praksis. Medlemmerne rapporterer årligt om deres indsats i forhold til DIEHs medlemsforpligtelser. Rapporterne bruges til at tilrettelægge initiativets videre indsats og fokus. Introduktionskursus Ressourcekortlægning DIEH holdte den 12. november introduktionskursus for nye medlemmer og medlemmers nye medarbejdere. Kurset blev holdt hos JYSK i Brabrand. For at kunne støtte medlemmerne bedst muligt i deres arbejde med Etisk Handel i praksis kortlægges nye medlemmers ressourcer, udfordringer og forventninger. International Labour Organization/Crozet M. DIEHs introduktionskursus er en præsentation af initiativet, og formålet er at fortælle om udfordringerne inden for Etisk Handel, og hvad medlemmer kan få ud af at deltage i de aktiviteter som afholdes i initiativet. Deltagerne bliver ligeledes introduceret til DIEHs medlemsforpligtelser samt implementeringsprincipper. Vi har stillet Lars Kristensen, der er Indkøbschef i PWT Group, en række spørgsmål vedrørende deres arbejde med Etisk Handel og deres medlemskab af DIEH. Virksomheden PWT Group ejer de to danske herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner, som til sammen har omkring 150 butikker rundt om i Danmark, Norge og Grønland. PWT group har hovedsæde i Ålborg og omkring 535 ansatte i Danmark. Hvad er Etisk Handel for jer? Etisk handel for os, er at drive en ordentlig, forsvarlig og korrekt forretning. At drive virksomhed forpligter det forpligter i forhold til at gøre det ordentligt og rigtigt på en lang række parametre, hvor etisk handel er et meget vigtigt område. Etisk Handel er og skal være fundamentet for at drive en god og sund virksomhed. Hvordan arbejder I med Etisk Handel i dag? Vi arbejder hver eneste dag på at levere nogle gode og ansvarlige produkter til vores kunder. Vi øver os i at blive endnu dygtigere til netop denne øvelse, og hele tiden at kigge op og se hvilke strømninger der influerer på det arbejde, og blandt andet i forhold til dette forventer vi, at initiativet kan hjælpe os. Hvad er pt. jeres største udfordringer inden for arbejdet Etisk Handel? Vi producerer en stor del af vores produkter i Østen. Nogle af produkterne køber vi gennem mellemforhandlere, andre direkte hos faste leverandører til huset i det hele taget en meget bred leverandørskare. Det betyder store afstande og det kan være udfordrende, i forhold til blandt andet at sikre Etiske Handel, så godt som vi ønsker. Vi er, grundet konkurrence, hele tiden i markedet med henblik på nye leverandører, nye spændende produkter, osv. Det er en konstant og omfangsrig proces, der stiller store krav til os, som virksomhed, i forhold til at sikre ordentlige arbejds- og miljøforhold hos de leverandører vi indgå aftaler med. Hvorfor har I meldt jer ind i DIEH? Som et led i vores arbejde med udvikling af egen CSR-strategi, besluttede vi at medlemskab i DIEH var et naturligt skridt. Vi havde ved flere lejligheder hørt om initiativet og initiativets arbejde. At være en del af et dansk initiativ giver rigtig god mening for os. Hvad forventer I at få ud af jeres medlemskab? Vi forventer at blive en del af et initiativ, hvor vi kan udveksle erfaringer med andre danske virksomheder, et forum hvor vi kan tale med hinanden, og lytte til andre interessenter, med det sigte at blive klogere og dygtigere. Samtidig er det vores forventning 12 LEGO ITP Group om mål og fremskridt i 2013 om tiltag de har iværksat for at implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation Vi har lavet en Human Rights Risk Assessment af vores fulde værdikæde. Den har identificeret risikoelementer, hvor vi kan styrke indsatsen yderligere, og områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel - ikke mindst for børns ret til leg og udvikling. Nu ved vi, hvor i værdikæden vi skal sætte ind, og på den baggrund har vi udformet en Politik for Ansvarlighed og Menneskerettigheder og en strategi, der skal guide vores arbejde. Vi er glade for fremdriften, der har gjort det klarere for os, hvad menneskerettigheder er i en LEGO-kontekst - både på områder, som produktsikkerhed og medarbejdersikkerhed, hvor vi står uhyre stærkt og på områder - eksempelvis i leverandørkæden - hvor der fortsat er plads til forbedring. Nu hvor strategien skal føres ud i livet, har vi nogle steder behov for at øge vores indflydelse i samarbejde med andre aktører, da vi ikke kan ændre verden på egen hånd. Vi vil også gerne bruge gode løsninger, der er testet i praksis af andre virksomheder. Her er DIEH et stærkt forum, der samler alle gode kræfter og forpligter alle medlemsgrupper til at bidrage til positiv forandring for mennesker. Etisk Handel er et vigtigt emne på alle bestyrelsesmøder, hvilket betyder, at vi har bestyrelsens fulde opbakning til diverse tiltag inden for Etisk Handel. Ydermere har vi et årligt, obligatorisk, internt informationsmøde omkring Etisk Handel. Her bliver alle vores medarbejdere gjort opmærksomme på vigtigheden af etisk handel, og de får en status på vores nuværende/fremtidige strategiske arbejde med Etisk Handel, og hvad dette betyder. De er ligeledes opmærksomme på, hvorfor dette er vigtigt, og hvad det betyder for både os selv og vores kunder. Novozymes om tiltag de har iværksat som understøtter Etisk Handel i værdikæden: Vi har siden 2012 kørt et forløb vi kalder Supplier Innovation Day. Formålet er at komme tættere på udvalgte leverandører og udnytte den viden der findes, til at optimere løsninger i værdikæden eller finde alternativer. Ved at udvælge et konkret fokusområde med innovation for øje, ønsker vi at undersøge muligheder, der bl.a. kan have miljømæssige og sociale aspekter i fokus. Flere projekter er udsprunget af disse forløb, og vi har ligeledes gode forventninger til det fremover. at få konkret og relevant information og værktøjer, som vi kan inddrage i vores arbejde med CSR og arbejdet med Etiske Handel i vores virksomhed. Vi håber og forventer at vi bliver dygtigere via vores deltagelse i initiativet. 13

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K

Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk. DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel. + 45 2162 26 66 info@dieh.dk www.dieh.dk DIEH HUB Overgaden Oven Vandet 10, st 1415 København K DIEH SEKRETARIAT St. Søndervoldstræde 9, st. 1419 København K Foto:

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1.

Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deltagere: Se bilag 1. Referat fra 1. møde i Rådet for Samfundsansvar den 20. august 2009 kl. 9.30-11.30 i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Deltagere: Se bilag 1. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer v. formanden

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere