Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning"

Transkript

1 Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning

2 Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om potentiel personskade. For at undgå mulig personskade eller død, skal du følge alle sikkerhedsmeddelelser i forbindelse med dette symbol ADVARSEL - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. FORSIGTIG - bruges uden sikkerhedsadvarsel og indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skade på ejendom. Fjernelse af originalt udstyr, tilføjelse af tilbehør eller ændring af køretøjet kan påvirke køretøjets sikkerhed og i nogle jurisdiktioner ulovliggøre brugen af det. Følg alle produktanvisninger og alle instruktioner i bilens instruktionsbog med hensyn til tilbehør og modifkationer. Undersøg dit lands og/eller stats love med hensyn til drift af et køretøj med tilbehør og ændringer. Du alene har ansvaret for at placere, sikre og bruge din Mio på en måde, som ikke vil medføre ulykker, personskade eller skade på ejendom. Kør altid på en sikker måde. Monter ikke din Mio på en måde, som kan forstyrre sikker drift af køretøjet, anvendelse af air-bags og andet sikkerhedsudstyr. Betjen ikke Mio, mens du kører. Inden du bruger Mio første gang, skal du gøre dig bekendt med produktet og dets brug. På hovedveje kan afstanden til en udkørsel udregnet af Mio være længere end afstanden anført på vejskilte. Vejskilte angiver afstanden til begyndelsen på en udkørsel, mens Mio viser afstanden til næste vejkryds, f.eks. enden af en udkørsel eller vej. Når du forbereder dig på dreje af fra en vej, skal du altid følge afstanden på vejskiltet. Brugen af oplysninger vedrørende sikkerheds- eller hastighedskameraer kan være underlagt lokale love i anvendelseslandet. Det er dit ansvar at tjekke, at du har ret til at bruge oplysningerne i dit land eller i landet, hvor oplysningerne bruges. Tv-, videoafspiller- og AV-indgangs- funktionerne MÅ IKKE bruges under kørslen. Bruges de, kan det medføre en ulykke. Overhold disse advarsler. Mio påtager sig INTET ansvar i denne forbindelse. Håndter ikke Mio, mens den er varm. Lad produktet køle af uden for direkte sollys. Længerevarende lytning til Mio med fuld styrke i hovedtelefoner kan skade hørelsen. Udsæt ikke Mio for direkte sollys i længere tid i f.eks. en parkeret bil. Overophedning kan skade enheden. For at undgå tyveri, må du ikke efterlade Mio, holderen eller nogen ledninger i en parkeret bil, så man kan se delene udefra. Advarsel til bilister i U.S.A. Statslige love kan forbyde bilister i stater såsom Arizona, Californien og Minnesota at montere ting på forruden under kørslen. Sørg for at tjekke og følge de senest opdaterede, statslige love. En alternativ monteringsmåde kan være anført på produktets æske - eller se mio.com for yderligere monteringsmåder. Mio er ikke ansvarlig for nogen bøder eller skader som følge af, at disse oplysninger ikke er fulgt. Hvis du ikke følger disse advarsler osv, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Mio er ikke ansvarlig for installation eller brug af din Mio, der medfører eller bidrager til død, personskade, skade på ejendom, eller som overtræder loven. 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtig sikkerhedsinformation...2 Velkommen...6 Hvordan bruger jeg berøringsskærmen?...7 Hvordan kommer jeg i gang?...8 Hovedmenu...9 Hvordan kommer jeg fra A til B?...10 Hvad hvis jeg drejer forkert?...10 Brug af Tastaturskærmen...10 Hvordan indstiller jeg min tastaturpræferencer?...11 Hvordan virker prædiktiv tekst (abc, def...)?...11 Hvordan planlægger jeg min første tur?...12 Hvordan indstiller jeg mine rutepræferencer?...14 Hvordan søger jeg efter et interessepunkt (POI)?...15 Hvordan ser jeg min rute?...17 Hvordan bruger jeg udforskningskortet?...18 Hvordan finder jeg en POI med POI-gruppen?...18 Hvordan finder jeg et POI på min rute?...19 Hvordan indstiller jeg mine POI præferencer?...20 Hvordan forhåndsviser jeg min rute?...21 Hvordan ser jeg min rutestatistik?...22 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har været?...23 Hvordan finder jeg de nærmeste POI?...25 Mine steder...26 Hvordan gemmer jeg et sted som Mit sted eller Mit hjem?...26 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har gemt?...27 Hvordan navigerer jeg til Mit hjem?...27 Hvordan redigerer jeg navnet på et sted i Mine steder?...27 Hvordan sletter jeg et gemt sted?...28 Hvordan navigerer jeg til en NavPix TM?...28 Hvordan navigerer jeg til et NavPix TM i et album?...29 Hvordan ser jeg et NavPix TM på fuld skærm?...29 Hvordan gemmer jeg et NavPix TM som en foretrukken?...30 Hvordan tilføjer eller ændrer jeg et NavPix TM navn?...30 Hvordan sletter jeg NavPix TM fra et album?...31 Hvordan optager jeg et sted eller en tur?...32 Hvordan optager jeg GPS koordinaterne for mit sted?...32 Hvordan optager jeg et sted med en stemmeoptagelse?...32 Hvordan optager jeg en tur?...33 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har optaget?...33 Hvordan ser jeg en tur, jeg har optaget?...33 Hvordan deler jeg en tur, jeg har optaget?...33 Hvordan opretter jeg en tur med mange stop?...34 Hvordan sletter jeg et rutepunkt på min tur?...36 Hvordan ændrer jeg rutepunkternes rækkefølge?...36 Hvordan ændrer jeg et planlagt navn på en tur?...37 Hvordan springer jeg et rutepunkt over på en multistop-tur?...37 Hvordan foretager jeg et håndfrit opkald?...38 Hvordan parrer jeg min Mio med en Bluetooth mobiltelefon?...38 Parret telefon - detaljeskærm...39 Konfigurering af internet-indstillinger...39 Hvordan foretager jeg et telefonopkald?...40 Hvordan modtager jeg et telefonopkald?

4 Hvordan tilføjer jeg en kontakt til min Mio?...41 Hvordan søger jeg en kontakt i min telefonbog?...42 Hvordan foretager jeg et telefonopkald til en kontakt?...42 Hvordan ser jeg min opkaldhistorik?...43 Hvordan sletter jeg min opkaldhistorik?...43 Hvordan parrer jeg min Mio med Bluetooth hovedtelefoner?...43 Hvad er Google Local Search?...45 Hvordan søger jeg en POI med Google Local Search...45 Hvad er MioMore Service?...47 Hvordan foretager jeg en lokal søgning?...47 Hvordan søger jeg vejhjælp?...48 Hvordan får jeg vejrinformation?...49 Hvordan downloader jeg MioMore Service opdateringer?...50 Hvordan afspiller jeg medier?...51 Afspilning af lydfiler...51 Hvordan lytter jeg til en musikfil på Mio?...51 Hvordan får jeg lyd gennem bilens højtalere?...53 Hvordan indstiller jeg Mio s lydudgangskanaler, så de kan høres i bilens FM-radio?...53 Hvordan modtager jeg løbende trafikinformation via TMC?...54 Hvordan ved jeg, at der er opstået en trafikhændelse?...54 Trafikoversigtsskærm...55 Hvordan ser jeg en liste med alle hændelser på min rute?...55 Hvordan ser jeg trafikdetaljer?...56 Hvordan ved jeg, om en ruteomlægning anbefales?...57 Hvordan undgår jeg en hændelse på min rute?...57 Hvordan annullerer jeg en omkørsel uden om en hændelse på min rute?...58 Trafikmeddelelser...59 Trafik-indstillinger...60 TMC-service...60 Meddelelser om trafikhændelser...60 Vælg hændelsessorteringstype...60 Gåen...62 Hvordan indstiller jeg navigationstilstand til gåen?...62 Hvad kan jeg brugertilpasse?...63 Lydstyrke...63 Sikkerhedsindstillinger...63 Rutevalg...64 Kortvisning...65 Skærmens lysstyrke...65 Bluetooth...66 Sprog...67 Stemme...67 Strømstyring...67 Enheder...68 Lyd ved tryk på skærmen...68 Valg mellem knapper og glidende brugerflade...69 Lydudgangssignal...69 Slet gemte oplysninger...70 Nulstil GPS...70 Gendan standardindstillinger...70 Demonstration...70 Pauseskærm...71 Om...71 Interessepunkt-kategorier...72 Trafik og andre TMC hændelser...75 Tillæg...76 For yderligere oplysninger...76 Hastighedsbegrænsning...76 Fartkontrol POI...76 FM-sender...76 Ansvarsfraskrivelse

5 Ophavsret

6 Velkommen Tak, fordi du har anskaffet dig denne Mio. Denne brugervejledning er udarbejdet til at hjælpe dig med betjeningen af din Mio - fra den første installation og til fortsat brug. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder at bruge Mio. Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen Det er vigtigt, at du forstår brugervejledningens vendinger og typografiske konventioner. Formatering Den følgende formatering i teksten indeholder en særlig information: Konvention Fed skrift Kursiv Informationstype Komponenter eller enheder, der vises på skærmen, herunder knapper, overskrifter, områdenavne og -funktioner. Angiver navnet på en skærm. Ikoner Følgende ikoner findes i brugervejledningen: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel Vendinger Brugervejledningen anvender nedenstående vendinger til beskrivelse af brugerhandlinger: Vending Tryk på Tryk og hold Vælg Beskrivelse Tryk på og slip et punkt på berøringsskærmen. Tryk og hold på et punkt på berøringsskærmen i 2-3 sekunder. Berør et punkt på en liste eller tryk på en kommando i menuen. 6

7 Hvordan bruger jeg berøringsskærmen? Som standard starter Mio i knaptilstand. For at rulle op og ned og for at dokke/afdokke skal du bruge knapperne i højre side af hovedsiden. Du kan skifte til Slide Touch TM tilstand på følgende måde: Tryk på MY MIO (MIO) Valg mellem knapper og glidende brugerflade. I Slide Touch TM tilstand ændrer Mio berøringsskærm-funktionerne sig dynamisk: For at se alle funktionerne på en menu, skal du trække skærmen op og ned. For at se den næste skærm, skal du trykke let på en ikon eller vælge en funktion. For at dokke en menu til venstre skal du trykke let på menuens venstre kant. For at dokke en menu til højre skal du trykke let på menuens højre kant. Hovedmenuens funktioner og deres rækkefølge kan være forskellig alt efter din region, de installerede kort og din Mio model. 7

8 Hvordan kommer jeg i gang? Første gang, du bruger din Mio, kan det tage nogle minutter at oprette en GPS forbindelse. Hvordan tænder jeg for Mio første gang? Når du starter første gang, skal du gøre som følger: 1. Læs den vigtige sikkerhedsinformation (se "1Vigtig sikkerhedsinformation" på side 2). 2. Anbring Mio i bilen. Følg anvisningerne i Hardware User Manual (Hardware-brugervejledning). FORSIGTIG: Sørg for, at Mio ikke forstyrrer førerens udsyn eller airbags's og sikkerhedsudstyrs funktion. 3. Tænd for Mio Mio tænder, og Sprog-skærmen ses. 4. Vælg dit foretrukne sprog På Vælg sprog-skærmen og tryk på det foretrukne sprog. Du kan ændre det foretrukne sprog, mens du bruger Mio. Se venligst "Sprog" på side Læs advarselsmeddelelsen a) Sikkerhedsaftale-skærmen ses, når du har valgt det foretrukne sprog. Læs sikkerhedsaftale-meddelelsen. b) For at bekræfte, at du har læst og forstået meddelelsen, skal du trykke let på Accepter. Vejledning vil vise: 6. Se vejledning For at springe Vejledning-skærmene over, skal du trykke let på Spring over. For at bevæge dig fremad gennem Vejledning skærmene, skal du trykke let på Næste. For at se den foregående skærm, tryk på. For at forhindre Tutorial (Vejledning) i at dukke op ved hver start, skal du trykke let på Show on start-up (Vis ved start-op) for at fravælge den. Når du er færdig med Tutorial (Vejledning), ses Kort skærmen. Hvis du har et GPS-fix, ses din nuværende position på kortet. 8

9 Hovedmenu Hovedmenuen er dit udgangspunkt, når du søger en destination. Med Hovedmenuen kan du brugertilpasse din Mio, modtage opdateret trafikinformation (ikke til rådighed på alle modeller) samt foretage og modtage telefonopkald (ikke til rådighed på alle modeller). For til enhver tid at gå til hovedmenuen, tryk på. Søg efter steder, områder og veje til hjælp til planlægning af din rute. Udforsk området området omkring din nuværende position eller destination. Se kortskærmen. Afdok menuen for at indtaste en adresse, der skal navigeres til, Modtag live trafikoplysninger på ruten og indstil trafikindstillinger. Konfigurer Mio for øge din navigationsoplevelse. Brug Mio som håndfrit bilsæt. Gå til dine gemte steder, ture osv. Søg Google online for live information vedrørende interessepunkter (POI). Registrer en positions GPS koordinater med en stemmeoptagelse eller med en tur. Søg online for live information vedrørende POI. Indstil og naviger til din hjemmeadresse. Søg efter de nærmeste tankstationer. Tilføj eller begynd en planlagt tur med multiple rutepunkter. Søg efter de nærmeste restauranter, cafeer, hurtigmadsteder og andre spisesteder. Søg efter de nærmeste parkeringspladser. Søg efter de nærmeste nødtjenester, herunder hospitaler og politi. Søg efter de nærmeste touristattraktioner. Søg efter de nærmeste banker og pengeautomater. Hovedmenuens funktioner og deres rækkefølge kan være forskellig alt efter din region, de installerede kort og din Mio model. 9

10 Hvordan kommer jeg fra A til B? Mio er udstyret med kort, som giver vejdetaljer med henblik på dør-til-dør-navigation, inklusive interessepunkter såsom indkvartering, parkeringspladser, tankstationer, togstationer og lufthavne. Når du... skal du... skal søge efter en adresse, skal finde et navngivent sted, funktion, attraktion eller offentligt sted, skal søge efter live information vedrørende POI, ønsker at navigere til et for nyligt besøgt sted, trykke let på FIND og derefter Find en vejadresse for at søge efter adressen. Hvis du kender adressen, du leder efter, skal du bruge Kortskærmen til at indlæse en adresse. Skal du trykke let på FIND og Find via søgeord for at søge efter et interessepunkt. trykke let på MIOMORE for at søge efter et POI. Trykke let på MINE STEDER og Seneste steder. ADVARSEL: Af sikkerhedshensyn skal du indtaste destinationsoplysningerne, inden du begynder turen. Indtast ikke en destination under kørslen. Hvad hvis jeg drejer forkert? Back-On-Track - Automatisk omdirigering Du vil blive omdirigeret, hvis du drejer forkert. En meddelelse om, at din rute omregnes, vises øverst på skærmen. For at annullere en ruteomregning, skal du trykke let på x. En advarsel, som beder dig bekræfte annulleringen, ses. Hvis bekræftet, annulleres både omregningen og din nuværende rute. Brug af Tastaturskærmen Keyboard screen (Tastaturskærmen) ses, når du bedes om at indtaste tekst, f.eks. når du søger et vejnavn. Søgeresultater oplistes i matchende orden med de tætteste matcher på skærmen. Der vises maksimalt 99 resultater. Keyboard screen (Tastaturskærmen) kan vises på forskellig måde alt efter oplysningerne, der skal indtastes, herunder alfabet, nummer, alternative tegn og kombinationer af disse. For at vælge et tegn, tryk på tegnet. For at indtaste store bogstaver, tryk på. For at slette et tegn, tryk på. Tryk og hold på for at slette hele teksten. For at se flere tegn, tryk på for at vælge en anden tastaturskærm. 10

11 Hvordan indstiller jeg min tastaturpræferencer? På Keyboard screen (Tastatur-skærmen), tryk på. Keyboard (Tastatur)-indstillingsskærmen ses. Hvordan virker prædiktiv tekst (abc, def...)? Med Prædiktiv tekst kan der søges efter adresser med et enkelt tryk på en knap for hvert bogstaver i stedet for med multiple tryk. Når du indtaster et bogstav fra en adresse, sammenligner Mio alle mulige kombinationer med de installerede kort og afgør, hvilken adresse du har til hensigt at skrive. Et eksempel: For at indtaste London, tryk på JKL MNO MNO DEF. Mio vil sammenligne alle mulige kombinationer og vise London på listen over søgeresultater. Der kan føjes flere bogstaver til for at indsnævre søgningen. 11

12 Hvordan planlægger jeg min første tur? Det er let at planlægge din første tur med Mio. Der er flere måder at vælge destinationen på. Følg nedenstående for at navigere til en vej, som du kender, med FIND adresseguiden. - Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som Mit hjem, trykke på. Gem-skærmen ses.tryk på Gem som Mit hjem. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. 12

13 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet 13

14 Hvordan indstiller jeg mine rutepræferencer? Du kan øge navigationsoplevelsen ved at modificere aspekter af ruten og ruteberegningerne. 1. På KORT-skærmen, tryk på afdokke-knappen og på Andre indstillinger. Andre indstillinger skærmen ses. 2. Gør som følger: indstille rutetype for din rute, trykke på Rutetype. Rutetype-skærmen ses. Vælg din rutetypepræference fra listen. Kortest - ruten med den korteste, fysiske længde Nemmest - den enkleste rute med de færreste sving. Foretrækker motoveje, hvor det er formålstjenligt. Økonomisk - ruten med de færreste antal stop, vendinger og byområder, hvilket sparer brændstof. Hurtigst - den hurtigste rute ved navigation At vælge den kortest rutetype i stedet for den hurtigst rutetype kan medføre meget længere rejsetid. indstille vejtypemuligheder til din rute, trykke på Vejtyper. Vejtyper-skærmen ses. Vælg din rutepræference fra listen. Undgåelse af færgeruter kan forhindre dig i at navigere mellem bestemte lande, selvom der findes en bro eller en tunnel. indstille din kortskærm-præference, indstille antallet af manøvrer vist på listen med manøvrer, se frakørselsvisninger på ruten, indstille, hvordan du ønsker at modtage alarmer vedrørende fartkontrol-kameraer, optælle kilometer for din rute for at få udgiftsrapporter, føre en GPS log for din tur, registrere din tur, trykke på Kort funktionen for at vælge mellem en 3D eller 2D visning af Kort-skærmen. trykke på Viste manøvrer. Viste manøvrer-skærmen ses. Vælg din manøvrepræference på listen. trykke på Frakørselsvisninger for at slå den Til eller Fra. trykke på Stedadvarsler. Stedadvarsler-skærmen ses. Vælg en fartkontrol-kamera kategori på listen og vælg den ønskede indstilling. trykke på Km-optælling for at slå den Til eller Fra. trykke på GPS-logføring for at slå den Til eller Fra. trykke på Optag rute for at slå den Til eller Fra. 14

15 Hvordan søger jeg efter et interessepunkt (POI)? Et POI er et/en navngivent sted, funktion, attraktion eller offentligt sted, som kan vises med en ikon på kortet. POI er er grupperet i kategorier såsom tankstationer, parker, strande og museer. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. 15

16 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet 16

17 Hvordan ser jeg min rute? Når en rute er blevet beregnet, ses Kort-skærmen. Du vil blive ledt til din destination med talte og visuelle instruktioner. Punkt Beskrivelse Retning og afstand til Retningen og afstanden til næste sving. næste sving Tryk på for at høre stemmeinstruktionen igen. Nuværende rute Din nuværende rute er fremhævet. Nuværende position I Kørsel er din nuværende position markeret med. I Gåen er din nuværende position markeret med. Tilføj rutepunkt til ruten Tilføj et sted som rutepunkt på ruten. Tryk på for at fjerne rutepunktet fra ruten. Omkørsel Indlægger omkørsler på ruten for at undgå de næste 1,6, 3,2, 8, 16 eller 32 kilometer. Pausér rute Pauserer den nuværende rute. Tryk på for at stoppe pausering den nuværende rute. Annuller rute Annullerer den nuværende rute. Lydstyrke Fjerner og bringer lyden tilbage. Afstands- og Tryk for at udvide og vælge de følgende muligheder: tidsoplysninger DTG (afstand til destination) TTG (tid til destination) Km/t eller m/t (hastighed) og kompasretning ETA (forventet ankomst) Tid Zoom For at zoome ud, tryk og hold på. For at zoome ind, tryk og hold på +. 17

18 Hvordan bruger jeg udforskningskortet? Med Explore (Udforskning)-kortet kan du udforske det lokale område for at finde interessepunkter (POI) eller navigere til en adresse. Hvis du ikke har et GPS fix, viser kortet din seneste, kendte position. Tryk på og træk kortet for at udforske det ønskede lokalområde. Tryk på kortet for at se en gruppe interessepunkter (POI) i det omkringliggende område. Tryk på en POI-ikon for at få yderligere oplysninger og for at navigere til POI. Punkt +, POI-gruppe Beskrivelse Angiver din nuværende positions retning. Tryk for at kortet kan vende tilbage til din nuværende position. For at zoome ind og ud, tryk og hold på eller +. Ved at zoom ind eller ud øges eller reduceres området indenfor udforskningsområdet. For at se en POI-gruppe skal du trykke på et område på Explore (Udforskning)-kortet Tryk på en ikon eller på et vejnavn i POI-gruppen for at få oplysninger og muligheder. Øger eller reducerer antallet af POI vist på kortet, hvilket igen vil påvirke antallet af resultater. Kun synlige POI ses i POI-gruppen.* * Zoomes der for langt ud, nedsættes antallet af viste POI til nul med følgeligt ingen resultater. Hvordan finder jeg en POI med POI-gruppen? Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. 18

19 navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. Hvordan finder jeg et POI på min rute? Gør som følger: beregne en ny rute, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. tilføje stedet som et rutepunkt, trykke på Tilføj som rutepunkt. Kort-skærmen ses, og ruten genberegnes. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. 19

20 Hvordan indstiller jeg mine POI præferencer? Interessepunkter (POI) er grupperet i kategorier. Du kan vælge enten at vise (eller skjule) ikoner af alle POI kategorier på kortskærmene eller kun vise ikoner for udvalgte kategorier. Du kan f.eks. kun være interesseret i underholdsningssteder og ønsker at deaktivere andre kategorier såsom skoler. 1. På Explore (Udforskning)-skærmen, tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand og tryk på Indstillinger for steder. Indstillinger for steder-skærmen ses. 2. Gør som følger: vise alle POI-ikoner (dvs ikoner for alle kategorier), ikke at vise POI ikoner, trykke på Vis alle. trykke på Skjul alle. vælge en specifik POI kategori ikon, der skal ses på kortskærmen, Dine indstillinger gemmes automatisk. Skjulning af POI vil forhindre dig i at finde dem, når du bruger udforske-tilstand/gruppe-søgning. trykke på den ønskede POI kategori for at Vis eller Skjul kortskærmen. Gentag indtil alle ønskede kategorier er valgt. 20

21 Hvordan forhåndsviser jeg min rute? Rutedemonstration: Forhåndsvisning af rute. Planlæg og se en rute uden et GPS fix - f.eks. når du befinder dig indendørs. Forhåndsvis en rute på følgende måde: 1. Vælg et afgangspunkt. Hvis du har et GPS fix, behøver du ikke vælge et afgangspunkt medmindre du ønsker, at den demonstrerede rute skal starte et andet sted. a) Find-skærmen ses. b) Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. c) Rul ned og tryk på Fra. Leaving from (Kører fra...) -skærmen ses. d) Tryk på Find et sted og find derefter adresseguiden for at finde dit afgangspunkt. 2. Vælg et destinationspunkt med KORT eller FIND adresseguiderne, Mine Steder menuen eller Udforske-kortet. 3. På Preview (Forhåndsvis)-skærmen, tryk på. Din rute beregnes, og Kort-skærmen ses. 4. Tryk på afdok-knappen eller på kanten af den dokkede menu. Kør-skærmen ses. 5. Tryk på Rutedemonstration. Kort-skærmen viser den beregnede rute i rutedemonstrationstilstand. 6. Gør som følger: øge demonstrationshastihgeden, trykke på. nedsætte demonstrationshastigheden, trykke på. pausere demonstrationen, trykke på. annullere demonstrationen, trykke på. 21

22 Hvordan ser jeg min rutestatistik? Mio giver oplysninger om: Afstand til destination Forventet ankomst Den tilbagelagte distance Gennemsnitshastighed Maksimal hastighed Hvor længe turen har varet Tid, du har holdt stille. For at se din rutestatistik på en planlagt rute: 1. Kort-skærmen ses. 2. Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. 3. Tryk på. Route Statistics (Rutestatistik)-skærmen ses. 22

23 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har været? For at gøre navigation til en adresse let, gemmer Mio automatisk alle dine startsteder og destinationer på en liste med seneste steder. 1. ELLER Kort-skærmen ses. 2. Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. 3. Tryk på Seneste steder. Seneste steder-skærmen ses. 4. Tryk på et seneste sted. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 5. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted eller tryk på Gem som Mit hjem. 23

24 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet gemme det som et rutepunkt på din nuværende rute, Trykke på Seneste steder. Vælge et sted på listen. trykke på Tilføj som rutepunkt. 24

25 Hvordan finder jeg de nærmeste POI? 1. Gør som følger: søge efter de nærmeste tankstationer, søge efter de nærmeste nødservicer, søge efter nærmeste restauranter søge efter de nærmeste touristattraktioner, søge efter de nærmeste parkeringspladser, søge efter de nærmeste banker og pengeautomater. 2. En liste med den valgte POI kategori, baseret på dit nuværende sted, vises. 3. Tryk på det ønskede punkt på listen og tryk derefter på på forhåndsvisskærmen. 25

26 Mine steder Mine steder har alle dine gemte og optagede steder. Det indeholder POI, NavPix TM og albummer, som du har downloaded på din Mio via MioMore Desktop. Hvordan gemmer jeg et sted som Mit sted eller Mit hjem? 1. Søg efter en adresse, indtil Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 2. Tryk på Føj til Mine steder Gem-skærmen ses. 3. Tryk på Gem som Mit sted. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 4. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet tilføje eller ændre stednavn, trykke på Omdøb. Keyboard (Tastatur)-skærmen ses. Når du har indtastet et navn for det foretrukne sted, skal du trykke på OK. Mine steder-forhåndsvisskærmen ses. 26

27 slette det foretrukne sted, trykke på. Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har gemt? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på den foretrukne destination, som du ønsker at køre til. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på. Mio beregner ruten fra dit nuværende sted. Kort-skærmen ses. Hvordan navigerer jeg til Mit hjem? Hvis du ikke har en adresse som Mit hjem, vil du, den første gang du prøver at navigere til Mit hjem, blive bedt om at søge efter en adresse med adresse-indlæsningsguiden. 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på Mit hjem. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på. Mio beregner ruten fra dit nuværende sted. Kort-skærmen ses. Hvordan redigerer jeg navnet på et sted i Mine steder? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Vælg et sted, der skal ændres. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 27

28 3. Tryk på Omdøb. Keyboard (Tastatur)-skærmen ses. 4. Når du har ændret navnet, skal du trykke på OK. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. Hvordan sletter jeg et gemt sted? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Vælg stedet, som du ønsker at slette. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på Slet. Stedet er slettet. Mine steder-skærmen ses. Hvordan navigerer jeg til en NavPix TM? NavPix er et billede, normalt af et sted, som indeholder indlejrede GPS koordinater, som der kan navigeres til. Prøve NavPix TM billeder kan være forinstalleret på din Mio. Du kan søge online og downloade NavPix TM billeder fra Flickr og NavPix TM webstedet. For at kunne navigere til et NavPix TM sted, skal enten et GPS fix have været til rådighed, da NavPix TM blev taget, eller GPS koordinater er blevet tilføjet med MioMore Desktop. Se MioMore Desktop Manual (MioMore Desktop-vejledning) for yderligere oplysninger vedrørende import af NavPix til din Mio. 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på det NavPix TM, som du ønsker at navigere til. NavPix Details (NavPix detaljer)-skærmen ses. 3. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. 28

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D J F b Forrudeholder B H G E A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere