Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning"

Transkript

1 Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning

2 Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om potentiel personskade. For at undgå mulig personskade eller død, skal du følge alle sikkerhedsmeddelelser i forbindelse med dette symbol ADVARSEL - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG - indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade. FORSIGTIG - bruges uden sikkerhedsadvarsel og indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skade på ejendom. Fjernelse af originalt udstyr, tilføjelse af tilbehør eller ændring af køretøjet kan påvirke køretøjets sikkerhed og i nogle jurisdiktioner ulovliggøre brugen af det. Følg alle produktanvisninger og alle instruktioner i bilens instruktionsbog med hensyn til tilbehør og modifkationer. Undersøg dit lands og/eller stats love med hensyn til drift af et køretøj med tilbehør og ændringer. Du alene har ansvaret for at placere, sikre og bruge din Mio på en måde, som ikke vil medføre ulykker, personskade eller skade på ejendom. Kør altid på en sikker måde. Monter ikke din Mio på en måde, som kan forstyrre sikker drift af køretøjet, anvendelse af air-bags og andet sikkerhedsudstyr. Betjen ikke Mio, mens du kører. Inden du bruger Mio første gang, skal du gøre dig bekendt med produktet og dets brug. På hovedveje kan afstanden til en udkørsel udregnet af Mio være længere end afstanden anført på vejskilte. Vejskilte angiver afstanden til begyndelsen på en udkørsel, mens Mio viser afstanden til næste vejkryds, f.eks. enden af en udkørsel eller vej. Når du forbereder dig på dreje af fra en vej, skal du altid følge afstanden på vejskiltet. Brugen af oplysninger vedrørende sikkerheds- eller hastighedskameraer kan være underlagt lokale love i anvendelseslandet. Det er dit ansvar at tjekke, at du har ret til at bruge oplysningerne i dit land eller i landet, hvor oplysningerne bruges. Tv-, videoafspiller- og AV-indgangs- funktionerne MÅ IKKE bruges under kørslen. Bruges de, kan det medføre en ulykke. Overhold disse advarsler. Mio påtager sig INTET ansvar i denne forbindelse. Håndter ikke Mio, mens den er varm. Lad produktet køle af uden for direkte sollys. Længerevarende lytning til Mio med fuld styrke i hovedtelefoner kan skade hørelsen. Udsæt ikke Mio for direkte sollys i længere tid i f.eks. en parkeret bil. Overophedning kan skade enheden. For at undgå tyveri, må du ikke efterlade Mio, holderen eller nogen ledninger i en parkeret bil, så man kan se delene udefra. Advarsel til bilister i U.S.A. Statslige love kan forbyde bilister i stater såsom Arizona, Californien og Minnesota at montere ting på forruden under kørslen. Sørg for at tjekke og følge de senest opdaterede, statslige love. En alternativ monteringsmåde kan være anført på produktets æske - eller se mio.com for yderligere monteringsmåder. Mio er ikke ansvarlig for nogen bøder eller skader som følge af, at disse oplysninger ikke er fulgt. Hvis du ikke følger disse advarsler osv, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Mio er ikke ansvarlig for installation eller brug af din Mio, der medfører eller bidrager til død, personskade, skade på ejendom, eller som overtræder loven. 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtig sikkerhedsinformation...2 Velkommen...6 Hvordan bruger jeg berøringsskærmen?...7 Hvordan kommer jeg i gang?...8 Hovedmenu...9 Hvordan kommer jeg fra A til B?...10 Hvad hvis jeg drejer forkert?...10 Brug af Tastaturskærmen...10 Hvordan indstiller jeg min tastaturpræferencer?...11 Hvordan virker prædiktiv tekst (abc, def...)?...11 Hvordan planlægger jeg min første tur?...12 Hvordan indstiller jeg mine rutepræferencer?...14 Hvordan søger jeg efter et interessepunkt (POI)?...15 Hvordan ser jeg min rute?...17 Hvordan bruger jeg udforskningskortet?...18 Hvordan finder jeg en POI med POI-gruppen?...18 Hvordan finder jeg et POI på min rute?...19 Hvordan indstiller jeg mine POI præferencer?...20 Hvordan forhåndsviser jeg min rute?...21 Hvordan ser jeg min rutestatistik?...22 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har været?...23 Hvordan finder jeg de nærmeste POI?...25 Mine steder...26 Hvordan gemmer jeg et sted som Mit sted eller Mit hjem?...26 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har gemt?...27 Hvordan navigerer jeg til Mit hjem?...27 Hvordan redigerer jeg navnet på et sted i Mine steder?...27 Hvordan sletter jeg et gemt sted?...28 Hvordan navigerer jeg til en NavPix TM?...28 Hvordan navigerer jeg til et NavPix TM i et album?...29 Hvordan ser jeg et NavPix TM på fuld skærm?...29 Hvordan gemmer jeg et NavPix TM som en foretrukken?...30 Hvordan tilføjer eller ændrer jeg et NavPix TM navn?...30 Hvordan sletter jeg NavPix TM fra et album?...31 Hvordan optager jeg et sted eller en tur?...32 Hvordan optager jeg GPS koordinaterne for mit sted?...32 Hvordan optager jeg et sted med en stemmeoptagelse?...32 Hvordan optager jeg en tur?...33 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har optaget?...33 Hvordan ser jeg en tur, jeg har optaget?...33 Hvordan deler jeg en tur, jeg har optaget?...33 Hvordan opretter jeg en tur med mange stop?...34 Hvordan sletter jeg et rutepunkt på min tur?...36 Hvordan ændrer jeg rutepunkternes rækkefølge?...36 Hvordan ændrer jeg et planlagt navn på en tur?...37 Hvordan springer jeg et rutepunkt over på en multistop-tur?...37 Hvordan foretager jeg et håndfrit opkald?...38 Hvordan parrer jeg min Mio med en Bluetooth mobiltelefon?...38 Parret telefon - detaljeskærm...39 Konfigurering af internet-indstillinger...39 Hvordan foretager jeg et telefonopkald?...40 Hvordan modtager jeg et telefonopkald?

4 Hvordan tilføjer jeg en kontakt til min Mio?...41 Hvordan søger jeg en kontakt i min telefonbog?...42 Hvordan foretager jeg et telefonopkald til en kontakt?...42 Hvordan ser jeg min opkaldhistorik?...43 Hvordan sletter jeg min opkaldhistorik?...43 Hvordan parrer jeg min Mio med Bluetooth hovedtelefoner?...43 Hvad er Google Local Search?...45 Hvordan søger jeg en POI med Google Local Search...45 Hvad er MioMore Service?...47 Hvordan foretager jeg en lokal søgning?...47 Hvordan søger jeg vejhjælp?...48 Hvordan får jeg vejrinformation?...49 Hvordan downloader jeg MioMore Service opdateringer?...50 Hvordan afspiller jeg medier?...51 Afspilning af lydfiler...51 Hvordan lytter jeg til en musikfil på Mio?...51 Hvordan får jeg lyd gennem bilens højtalere?...53 Hvordan indstiller jeg Mio s lydudgangskanaler, så de kan høres i bilens FM-radio?...53 Hvordan modtager jeg løbende trafikinformation via TMC?...54 Hvordan ved jeg, at der er opstået en trafikhændelse?...54 Trafikoversigtsskærm...55 Hvordan ser jeg en liste med alle hændelser på min rute?...55 Hvordan ser jeg trafikdetaljer?...56 Hvordan ved jeg, om en ruteomlægning anbefales?...57 Hvordan undgår jeg en hændelse på min rute?...57 Hvordan annullerer jeg en omkørsel uden om en hændelse på min rute?...58 Trafikmeddelelser...59 Trafik-indstillinger...60 TMC-service...60 Meddelelser om trafikhændelser...60 Vælg hændelsessorteringstype...60 Gåen...62 Hvordan indstiller jeg navigationstilstand til gåen?...62 Hvad kan jeg brugertilpasse?...63 Lydstyrke...63 Sikkerhedsindstillinger...63 Rutevalg...64 Kortvisning...65 Skærmens lysstyrke...65 Bluetooth...66 Sprog...67 Stemme...67 Strømstyring...67 Enheder...68 Lyd ved tryk på skærmen...68 Valg mellem knapper og glidende brugerflade...69 Lydudgangssignal...69 Slet gemte oplysninger...70 Nulstil GPS...70 Gendan standardindstillinger...70 Demonstration...70 Pauseskærm...71 Om...71 Interessepunkt-kategorier...72 Trafik og andre TMC hændelser...75 Tillæg...76 For yderligere oplysninger...76 Hastighedsbegrænsning...76 Fartkontrol POI...76 FM-sender...76 Ansvarsfraskrivelse

5 Ophavsret

6 Velkommen Tak, fordi du har anskaffet dig denne Mio. Denne brugervejledning er udarbejdet til at hjælpe dig med betjeningen af din Mio - fra den første installation og til fortsat brug. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder at bruge Mio. Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen Det er vigtigt, at du forstår brugervejledningens vendinger og typografiske konventioner. Formatering Den følgende formatering i teksten indeholder en særlig information: Konvention Fed skrift Kursiv Informationstype Komponenter eller enheder, der vises på skærmen, herunder knapper, overskrifter, områdenavne og -funktioner. Angiver navnet på en skærm. Ikoner Følgende ikoner findes i brugervejledningen: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel Vendinger Brugervejledningen anvender nedenstående vendinger til beskrivelse af brugerhandlinger: Vending Tryk på Tryk og hold Vælg Beskrivelse Tryk på og slip et punkt på berøringsskærmen. Tryk og hold på et punkt på berøringsskærmen i 2-3 sekunder. Berør et punkt på en liste eller tryk på en kommando i menuen. 6

7 Hvordan bruger jeg berøringsskærmen? Som standard starter Mio i knaptilstand. For at rulle op og ned og for at dokke/afdokke skal du bruge knapperne i højre side af hovedsiden. Du kan skifte til Slide Touch TM tilstand på følgende måde: Tryk på MY MIO (MIO) Valg mellem knapper og glidende brugerflade. I Slide Touch TM tilstand ændrer Mio berøringsskærm-funktionerne sig dynamisk: For at se alle funktionerne på en menu, skal du trække skærmen op og ned. For at se den næste skærm, skal du trykke let på en ikon eller vælge en funktion. For at dokke en menu til venstre skal du trykke let på menuens venstre kant. For at dokke en menu til højre skal du trykke let på menuens højre kant. Hovedmenuens funktioner og deres rækkefølge kan være forskellig alt efter din region, de installerede kort og din Mio model. 7

8 Hvordan kommer jeg i gang? Første gang, du bruger din Mio, kan det tage nogle minutter at oprette en GPS forbindelse. Hvordan tænder jeg for Mio første gang? Når du starter første gang, skal du gøre som følger: 1. Læs den vigtige sikkerhedsinformation (se "1Vigtig sikkerhedsinformation" på side 2). 2. Anbring Mio i bilen. Følg anvisningerne i Hardware User Manual (Hardware-brugervejledning). FORSIGTIG: Sørg for, at Mio ikke forstyrrer førerens udsyn eller airbags's og sikkerhedsudstyrs funktion. 3. Tænd for Mio Mio tænder, og Sprog-skærmen ses. 4. Vælg dit foretrukne sprog På Vælg sprog-skærmen og tryk på det foretrukne sprog. Du kan ændre det foretrukne sprog, mens du bruger Mio. Se venligst "Sprog" på side Læs advarselsmeddelelsen a) Sikkerhedsaftale-skærmen ses, når du har valgt det foretrukne sprog. Læs sikkerhedsaftale-meddelelsen. b) For at bekræfte, at du har læst og forstået meddelelsen, skal du trykke let på Accepter. Vejledning vil vise: 6. Se vejledning For at springe Vejledning-skærmene over, skal du trykke let på Spring over. For at bevæge dig fremad gennem Vejledning skærmene, skal du trykke let på Næste. For at se den foregående skærm, tryk på. For at forhindre Tutorial (Vejledning) i at dukke op ved hver start, skal du trykke let på Show on start-up (Vis ved start-op) for at fravælge den. Når du er færdig med Tutorial (Vejledning), ses Kort skærmen. Hvis du har et GPS-fix, ses din nuværende position på kortet. 8

9 Hovedmenu Hovedmenuen er dit udgangspunkt, når du søger en destination. Med Hovedmenuen kan du brugertilpasse din Mio, modtage opdateret trafikinformation (ikke til rådighed på alle modeller) samt foretage og modtage telefonopkald (ikke til rådighed på alle modeller). For til enhver tid at gå til hovedmenuen, tryk på. Søg efter steder, områder og veje til hjælp til planlægning af din rute. Udforsk området området omkring din nuværende position eller destination. Se kortskærmen. Afdok menuen for at indtaste en adresse, der skal navigeres til, Modtag live trafikoplysninger på ruten og indstil trafikindstillinger. Konfigurer Mio for øge din navigationsoplevelse. Brug Mio som håndfrit bilsæt. Gå til dine gemte steder, ture osv. Søg Google online for live information vedrørende interessepunkter (POI). Registrer en positions GPS koordinater med en stemmeoptagelse eller med en tur. Søg online for live information vedrørende POI. Indstil og naviger til din hjemmeadresse. Søg efter de nærmeste tankstationer. Tilføj eller begynd en planlagt tur med multiple rutepunkter. Søg efter de nærmeste restauranter, cafeer, hurtigmadsteder og andre spisesteder. Søg efter de nærmeste parkeringspladser. Søg efter de nærmeste nødtjenester, herunder hospitaler og politi. Søg efter de nærmeste touristattraktioner. Søg efter de nærmeste banker og pengeautomater. Hovedmenuens funktioner og deres rækkefølge kan være forskellig alt efter din region, de installerede kort og din Mio model. 9

10 Hvordan kommer jeg fra A til B? Mio er udstyret med kort, som giver vejdetaljer med henblik på dør-til-dør-navigation, inklusive interessepunkter såsom indkvartering, parkeringspladser, tankstationer, togstationer og lufthavne. Når du... skal du... skal søge efter en adresse, skal finde et navngivent sted, funktion, attraktion eller offentligt sted, skal søge efter live information vedrørende POI, ønsker at navigere til et for nyligt besøgt sted, trykke let på FIND og derefter Find en vejadresse for at søge efter adressen. Hvis du kender adressen, du leder efter, skal du bruge Kortskærmen til at indlæse en adresse. Skal du trykke let på FIND og Find via søgeord for at søge efter et interessepunkt. trykke let på MIOMORE for at søge efter et POI. Trykke let på MINE STEDER og Seneste steder. ADVARSEL: Af sikkerhedshensyn skal du indtaste destinationsoplysningerne, inden du begynder turen. Indtast ikke en destination under kørslen. Hvad hvis jeg drejer forkert? Back-On-Track - Automatisk omdirigering Du vil blive omdirigeret, hvis du drejer forkert. En meddelelse om, at din rute omregnes, vises øverst på skærmen. For at annullere en ruteomregning, skal du trykke let på x. En advarsel, som beder dig bekræfte annulleringen, ses. Hvis bekræftet, annulleres både omregningen og din nuværende rute. Brug af Tastaturskærmen Keyboard screen (Tastaturskærmen) ses, når du bedes om at indtaste tekst, f.eks. når du søger et vejnavn. Søgeresultater oplistes i matchende orden med de tætteste matcher på skærmen. Der vises maksimalt 99 resultater. Keyboard screen (Tastaturskærmen) kan vises på forskellig måde alt efter oplysningerne, der skal indtastes, herunder alfabet, nummer, alternative tegn og kombinationer af disse. For at vælge et tegn, tryk på tegnet. For at indtaste store bogstaver, tryk på. For at slette et tegn, tryk på. Tryk og hold på for at slette hele teksten. For at se flere tegn, tryk på for at vælge en anden tastaturskærm. 10

11 Hvordan indstiller jeg min tastaturpræferencer? På Keyboard screen (Tastatur-skærmen), tryk på. Keyboard (Tastatur)-indstillingsskærmen ses. Hvordan virker prædiktiv tekst (abc, def...)? Med Prædiktiv tekst kan der søges efter adresser med et enkelt tryk på en knap for hvert bogstaver i stedet for med multiple tryk. Når du indtaster et bogstav fra en adresse, sammenligner Mio alle mulige kombinationer med de installerede kort og afgør, hvilken adresse du har til hensigt at skrive. Et eksempel: For at indtaste London, tryk på JKL MNO MNO DEF. Mio vil sammenligne alle mulige kombinationer og vise London på listen over søgeresultater. Der kan føjes flere bogstaver til for at indsnævre søgningen. 11

12 Hvordan planlægger jeg min første tur? Det er let at planlægge din første tur med Mio. Der er flere måder at vælge destinationen på. Følg nedenstående for at navigere til en vej, som du kender, med FIND adresseguiden. - Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som Mit hjem, trykke på. Gem-skærmen ses.tryk på Gem som Mit hjem. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. 12

13 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet 13

14 Hvordan indstiller jeg mine rutepræferencer? Du kan øge navigationsoplevelsen ved at modificere aspekter af ruten og ruteberegningerne. 1. På KORT-skærmen, tryk på afdokke-knappen og på Andre indstillinger. Andre indstillinger skærmen ses. 2. Gør som følger: indstille rutetype for din rute, trykke på Rutetype. Rutetype-skærmen ses. Vælg din rutetypepræference fra listen. Kortest - ruten med den korteste, fysiske længde Nemmest - den enkleste rute med de færreste sving. Foretrækker motoveje, hvor det er formålstjenligt. Økonomisk - ruten med de færreste antal stop, vendinger og byområder, hvilket sparer brændstof. Hurtigst - den hurtigste rute ved navigation At vælge den kortest rutetype i stedet for den hurtigst rutetype kan medføre meget længere rejsetid. indstille vejtypemuligheder til din rute, trykke på Vejtyper. Vejtyper-skærmen ses. Vælg din rutepræference fra listen. Undgåelse af færgeruter kan forhindre dig i at navigere mellem bestemte lande, selvom der findes en bro eller en tunnel. indstille din kortskærm-præference, indstille antallet af manøvrer vist på listen med manøvrer, se frakørselsvisninger på ruten, indstille, hvordan du ønsker at modtage alarmer vedrørende fartkontrol-kameraer, optælle kilometer for din rute for at få udgiftsrapporter, føre en GPS log for din tur, registrere din tur, trykke på Kort funktionen for at vælge mellem en 3D eller 2D visning af Kort-skærmen. trykke på Viste manøvrer. Viste manøvrer-skærmen ses. Vælg din manøvrepræference på listen. trykke på Frakørselsvisninger for at slå den Til eller Fra. trykke på Stedadvarsler. Stedadvarsler-skærmen ses. Vælg en fartkontrol-kamera kategori på listen og vælg den ønskede indstilling. trykke på Km-optælling for at slå den Til eller Fra. trykke på GPS-logføring for at slå den Til eller Fra. trykke på Optag rute for at slå den Til eller Fra. 14

15 Hvordan søger jeg efter et interessepunkt (POI)? Et POI er et/en navngivent sted, funktion, attraktion eller offentligt sted, som kan vises med en ikon på kortet. POI er er grupperet i kategorier såsom tankstationer, parker, strande og museer. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. 15

16 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet 16

17 Hvordan ser jeg min rute? Når en rute er blevet beregnet, ses Kort-skærmen. Du vil blive ledt til din destination med talte og visuelle instruktioner. Punkt Beskrivelse Retning og afstand til Retningen og afstanden til næste sving. næste sving Tryk på for at høre stemmeinstruktionen igen. Nuværende rute Din nuværende rute er fremhævet. Nuværende position I Kørsel er din nuværende position markeret med. I Gåen er din nuværende position markeret med. Tilføj rutepunkt til ruten Tilføj et sted som rutepunkt på ruten. Tryk på for at fjerne rutepunktet fra ruten. Omkørsel Indlægger omkørsler på ruten for at undgå de næste 1,6, 3,2, 8, 16 eller 32 kilometer. Pausér rute Pauserer den nuværende rute. Tryk på for at stoppe pausering den nuværende rute. Annuller rute Annullerer den nuværende rute. Lydstyrke Fjerner og bringer lyden tilbage. Afstands- og Tryk for at udvide og vælge de følgende muligheder: tidsoplysninger DTG (afstand til destination) TTG (tid til destination) Km/t eller m/t (hastighed) og kompasretning ETA (forventet ankomst) Tid Zoom For at zoome ud, tryk og hold på. For at zoome ind, tryk og hold på +. 17

18 Hvordan bruger jeg udforskningskortet? Med Explore (Udforskning)-kortet kan du udforske det lokale område for at finde interessepunkter (POI) eller navigere til en adresse. Hvis du ikke har et GPS fix, viser kortet din seneste, kendte position. Tryk på og træk kortet for at udforske det ønskede lokalområde. Tryk på kortet for at se en gruppe interessepunkter (POI) i det omkringliggende område. Tryk på en POI-ikon for at få yderligere oplysninger og for at navigere til POI. Punkt +, POI-gruppe Beskrivelse Angiver din nuværende positions retning. Tryk for at kortet kan vende tilbage til din nuværende position. For at zoome ind og ud, tryk og hold på eller +. Ved at zoom ind eller ud øges eller reduceres området indenfor udforskningsområdet. For at se en POI-gruppe skal du trykke på et område på Explore (Udforskning)-kortet Tryk på en ikon eller på et vejnavn i POI-gruppen for at få oplysninger og muligheder. Øger eller reducerer antallet af POI vist på kortet, hvilket igen vil påvirke antallet af resultater. Kun synlige POI ses i POI-gruppen.* * Zoomes der for langt ud, nedsættes antallet af viste POI til nul med følgeligt ingen resultater. Hvordan finder jeg en POI med POI-gruppen? Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. 18

19 navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. Hvordan finder jeg et POI på min rute? Gør som følger: beregne en ny rute, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. tilføje stedet som et rutepunkt, trykke på Tilføj som rutepunkt. Kort-skærmen ses, og ruten genberegnes. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted. ringe til POI trykke på. Denne funktion findes ikke på alle modeller. 19

20 Hvordan indstiller jeg mine POI præferencer? Interessepunkter (POI) er grupperet i kategorier. Du kan vælge enten at vise (eller skjule) ikoner af alle POI kategorier på kortskærmene eller kun vise ikoner for udvalgte kategorier. Du kan f.eks. kun være interesseret i underholdsningssteder og ønsker at deaktivere andre kategorier såsom skoler. 1. På Explore (Udforskning)-skærmen, tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand og tryk på Indstillinger for steder. Indstillinger for steder-skærmen ses. 2. Gør som følger: vise alle POI-ikoner (dvs ikoner for alle kategorier), ikke at vise POI ikoner, trykke på Vis alle. trykke på Skjul alle. vælge en specifik POI kategori ikon, der skal ses på kortskærmen, Dine indstillinger gemmes automatisk. Skjulning af POI vil forhindre dig i at finde dem, når du bruger udforske-tilstand/gruppe-søgning. trykke på den ønskede POI kategori for at Vis eller Skjul kortskærmen. Gentag indtil alle ønskede kategorier er valgt. 20

21 Hvordan forhåndsviser jeg min rute? Rutedemonstration: Forhåndsvisning af rute. Planlæg og se en rute uden et GPS fix - f.eks. når du befinder dig indendørs. Forhåndsvis en rute på følgende måde: 1. Vælg et afgangspunkt. Hvis du har et GPS fix, behøver du ikke vælge et afgangspunkt medmindre du ønsker, at den demonstrerede rute skal starte et andet sted. a) Find-skærmen ses. b) Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. c) Rul ned og tryk på Fra. Leaving from (Kører fra...) -skærmen ses. d) Tryk på Find et sted og find derefter adresseguiden for at finde dit afgangspunkt. 2. Vælg et destinationspunkt med KORT eller FIND adresseguiderne, Mine Steder menuen eller Udforske-kortet. 3. På Preview (Forhåndsvis)-skærmen, tryk på. Din rute beregnes, og Kort-skærmen ses. 4. Tryk på afdok-knappen eller på kanten af den dokkede menu. Kør-skærmen ses. 5. Tryk på Rutedemonstration. Kort-skærmen viser den beregnede rute i rutedemonstrationstilstand. 6. Gør som følger: øge demonstrationshastihgeden, trykke på. nedsætte demonstrationshastigheden, trykke på. pausere demonstrationen, trykke på. annullere demonstrationen, trykke på. 21

22 Hvordan ser jeg min rutestatistik? Mio giver oplysninger om: Afstand til destination Forventet ankomst Den tilbagelagte distance Gennemsnitshastighed Maksimal hastighed Hvor længe turen har varet Tid, du har holdt stille. For at se din rutestatistik på en planlagt rute: 1. Kort-skærmen ses. 2. Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. 3. Tryk på. Route Statistics (Rutestatistik)-skærmen ses. 22

23 Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har været? For at gøre navigation til en adresse let, gemmer Mio automatisk alle dine startsteder og destinationer på en liste med seneste steder. 1. ELLER Kort-skærmen ses. 2. Tryk på afdok-knappen eller tryk på den dokkede menu i Slide Touch TM tilstand for at afdokke menuskærmen. 3. Tryk på Seneste steder. Seneste steder-skærmen ses. 4. Tryk på et seneste sted. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 5. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. gemme stedet som en foretrukken, trykke på. Gem-skærmen ses. Tryk på Gem som Mit sted eller tryk på Gem som Mit hjem. 23

24 udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet gemme det som et rutepunkt på din nuværende rute, Trykke på Seneste steder. Vælge et sted på listen. trykke på Tilføj som rutepunkt. 24

25 Hvordan finder jeg de nærmeste POI? 1. Gør som følger: søge efter de nærmeste tankstationer, søge efter de nærmeste nødservicer, søge efter nærmeste restauranter søge efter de nærmeste touristattraktioner, søge efter de nærmeste parkeringspladser, søge efter de nærmeste banker og pengeautomater. 2. En liste med den valgte POI kategori, baseret på dit nuværende sted, vises. 3. Tryk på det ønskede punkt på listen og tryk derefter på på forhåndsvisskærmen. 25

26 Mine steder Mine steder har alle dine gemte og optagede steder. Det indeholder POI, NavPix TM og albummer, som du har downloaded på din Mio via MioMore Desktop. Hvordan gemmer jeg et sted som Mit sted eller Mit hjem? 1. Søg efter en adresse, indtil Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 2. Tryk på Føj til Mine steder Gem-skærmen ses. 3. Tryk på Gem som Mit sted. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 4. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. navigere til et andet sted, trykke på. Find-skærmen ses. Tryk på en af Find-mulighederne for at søge efter et sted. udforske området nær stedet, trykke på. Explore Map (Udforsk kort)-skærmen ses. Tryk på afdok-knappen eller tryk på dokket-menuen i Slide Touch TM tilstand for at se menufunktionerne. Foretag et af følgende: o Tryk på Gader for at udforske veje nær stedet o Tryk på Areas (Områder) for at udforske områder nær stedet o Tryk på en POI kategori for at udforske POI nær stedet tilføje eller ændre stednavn, trykke på Omdøb. Keyboard (Tastatur)-skærmen ses. Når du har indtastet et navn for det foretrukne sted, skal du trykke på OK. Mine steder-forhåndsvisskærmen ses. 26

27 slette det foretrukne sted, trykke på. Hvordan navigerer jeg til et sted, jeg har gemt? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på den foretrukne destination, som du ønsker at køre til. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på. Mio beregner ruten fra dit nuværende sted. Kort-skærmen ses. Hvordan navigerer jeg til Mit hjem? Hvis du ikke har en adresse som Mit hjem, vil du, den første gang du prøver at navigere til Mit hjem, blive bedt om at søge efter en adresse med adresse-indlæsningsguiden. 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på Mit hjem. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på. Mio beregner ruten fra dit nuværende sted. Kort-skærmen ses. Hvordan redigerer jeg navnet på et sted i Mine steder? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Vælg et sted, der skal ændres. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 27

28 3. Tryk på Omdøb. Keyboard (Tastatur)-skærmen ses. 4. Når du har ændret navnet, skal du trykke på OK. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. Hvordan sletter jeg et gemt sted? 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Vælg stedet, som du ønsker at slette. Preview (Forhåndsvis)-skærmen ses. 3. Tryk på Slet. Stedet er slettet. Mine steder-skærmen ses. Hvordan navigerer jeg til en NavPix TM? NavPix er et billede, normalt af et sted, som indeholder indlejrede GPS koordinater, som der kan navigeres til. Prøve NavPix TM billeder kan være forinstalleret på din Mio. Du kan søge online og downloade NavPix TM billeder fra Flickr og NavPix TM webstedet. For at kunne navigere til et NavPix TM sted, skal enten et GPS fix have været til rådighed, da NavPix TM blev taget, eller GPS koordinater er blevet tilføjet med MioMore Desktop. Se MioMore Desktop Manual (MioMore Desktop-vejledning) for yderligere oplysninger vedrørende import af NavPix til din Mio. 1. Mine steder-skærmen ses. 2. Tryk på det NavPix TM, som du ønsker at navigere til. NavPix Details (NavPix detaljer)-skærmen ses. 3. Gør som følger: beregne ruten, åbne Kort-skærmen og begynde at navigere, trykke på. Kort-skærmen ses. 28

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 520

Brugervejledning Nokia Lumia 520 Brugervejledning Nokia Lumia 520 5.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 520 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsæt SIM-kortet 5 Indsæt hukommelseskortet

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere