Gadehandel i København. Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gadehandel i København. Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker."

Transkript

1 Gadehandel i København Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker.

2 TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG I PARKER Gadehandel i København Du skal have Københavns Kommunes tilladelse, før du må sælge varer på offentlige veje og pladser, eller i kommunens parker. Sælgere der har betalt for en tilladelse, bærer et klistermærke. Så kan kunderne, politiet og kommunens tilsynspersonale nemt genkende dem. Tilladelsesklistermærket giver ret til at drive mobilt gadesalg på offentlige veje og pladser, med stop undervejs for at betjene kunder. TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG PÅ ØSTERBRO, NØRREBRO, VESTERBRO/KGS. ENGHAVE, VALBY, VANLØSE, BRØNSHØJ-HUSUM, BISPEBJERG, AMAGER ØST, AMAGER VEST TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG I INDRE BY

3 Mobilt salg (f.eks. fra kaffeknallerter, ladcykler) kaldes mobil gadehandel eller nogen gange omførsel. Salg fra en fast plads (f.eks. pølsevogne, frugttelte) kaldes stader. Der er enlang venteliste til stadepladser, men tilladelsen til mobilt gadesalg fås på 10 dage. Du kan få tilladelsen på Priser for mobilt gadesalg: Sted Pris (pr. år) Sommertillæg juni-juli-august Brokvarterer samt 0,- 0,- Amager, Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Valby, Vanløse Indre by og Christianshavn 4.580, ,- Københavns Kommunes parker 4.580,- (vejl.) 0,- (vejl.)

4 Retningslinjer for mobilt gadesalg Alle der vil drive mobil gadehandel fra cykler, knallerter og lignende på offentlige veje og pladser i København, skal først søge om Teknik- og Miljøforvaltningens tilladelse til anbringelse på vejarealet, jfr. vejlovens 102. Tilladelsen skal anbringes synligt - f.eks. på cyklens side. Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. Cykler mm. skal være fleksible i deres anbringelse. De må f.eks. ikke stå på fortovet, blokere ganglinjen for synshandicappede, blokere færdselsarealet på gågader eller kørebaner, eller anbringes så de mindsker adgangen til monumenter, butikker, restauranter og udstillingsvinduer. Mobilt gadesalg giver mulighed for midlertidigt ophold. Cykler mm.skal flyttes til nye steder flere gange dagligt. Der skal betales en årlig brugerafgift for mobilt gadesalg i indre by. På grund af særlig trængsel i sommersæsonen, skal der betales en yderligere sæsonafgift for mobilt gadesalg i indre by i månederne juni, juli og august. Mobilt gadesalg må kun finde sted på offentligt vejareal. Mobilt gadesalg på fx butikkers parkeringspladser, i parker eller i Amager Strandpark skal aftales med grundejeren. Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen. Der må ikke spilles musik eller råbes.

5 Indregistrerede biler og trailere må ikke anbringes på fortove, pladser og gågader, lignende arealer, som er forbeholdt fodgængere og andre funktioner end trafik og parkering. Sælgende skal altid flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som fx arrangementer, udendørs servering, faste stader, vejarbejde, o.l. Sælgende skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet eller forvaltningen. Tilladelsen er individuel, og kan indeholde specifikke begrænsninger for anbringelse - fx på grund af trængsel eller salgsstedets form. Forvaltningen kan tilbagekalde eller ændre tilladelsen efter brud på vilkårene, på grund af trængselsproblemer, eller hvis særligt uforudsete forhold gør det nødvendigt. Brud på disse vilkår eller salg uden tilladelse vil medføre bortvisning, politianmeldelse og bødestraf. Det forudsættes selvfølgelig at alle handlende indhenter de nødvendige godkendelser fra andre myndig heder. F.eks. bestemmer Erhvervs- og Selskabs styrelsen hvilke varer der må sælges.

6

7

8 baskets or other loose objects on the pavement. You may not play music or shout. Registered vehicles and trailers may not be placed on sidewalks, squares, pedestrian streets and similar areas reserved for pedestrians and other uses than motorized traffic and parking. Street vendours must always move, if an area must be used for other purposes - e.g. public events, outdoor restaurants, fixed spot street-sales ( stader ), road-works, etc. Vendours must immediately follow any instructions from the police or Technical and Environmental officials. The Technical and Environmental administrationmay change or recall a street vending permit after breaches of these conditions, in case of traffic-isues caused by street-trade, or if unforseen circumstances necessitates it. Each permit is specific to the applicant, and can include limitations for placement - e.g. due to pedestrian traffic or the shape of the cart. Breaches of these conditions or sales without a permit will incur eviction, report to the police, and a fine. You must ensure that all other permits for your business are in order. For instance, the Danish Comerce and Copanies Agency (Phone ) have regulations for which kinds of products can be sold via omførsel. In general, only a narrowly defined range of non-alcoholic consumeables may be sold in this way.

9 Conditions for outdoor-sales in Copenhagen Anyone conducting sales from bikes, mopeds, etc. in the public roads and squares of Copenhagen, must first aplly for a permit to placement from the Technical- and Environmental Administration, according to the law of public roads, 102. The permit must be placed visibly -.e.g. on the side of the bicycle. Mobile sales must not hamper traffic, pedestrians or accesibility. Bikes etc. must be flexible in their placement. They may, for instance, not be placed on sidewalks, block the marked line of traffic for the blind, block the trafficareas of roads or pedestian streets, or be placed where they hamper access to monuments, shops, restaurants or window displays. Omførsel is defined by temporary stays. Bicycles etc. must therefore be moved to new spots regularly - several times each day. Sales in the Inner City incurs a yearly fee. Due to heightened traffic in the summer months, an additional one-time season-fee must be paid by anyone wishing to conduct sales in June, July and August. Sales must only take place in public roads and squares. Sales in e.g. supermarket parking lots, parks, or at Amager Strandpark must be nego tiated with the land-owner. You may not place any signs, umbrellas, chairs, lamps,

10 Mobile sales (e.g. using coffee-mopeds or bicycles) are called mobil gadehandel in Danish or sometimes omførsel. Sales from a fixed spot (e.g. hotdog-vendours, fruit tents) are called stader. There is a long waiting-list for fixed spots in the Inner City, but you can usually get a permit for mobile sales within 10 days, provided you have a valid Danish address. Get your permit on Pricing for mobile sales Location Price (per year) Extra summer fee The bridges, Amager, 0,- 0,- Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Valby, Vanløse (areas outside the Inner City) June-July-August Inner City and Christianshavn 4.580, ,- City Parks 4.580,- 0,- (to be negotiated) (to be negotiated)

11 TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG I PARKER TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG I INDRE BY TILLADELSE TIL MOBILT GADESALG PÅ ØSTERBRO, NØRREBRO, VESTERBRO/KGS. ENGHAVE, VALBY, VANLØSE, BRØNSHØJ-HUSUM, BISPEBJERG, AMAGER ØST, AMAGER VEST Street vendors in Copenhagen You need a permit from the City of Copenhagen to sell anything in public streets and squares, or in parks owned by the City. Vendours who have purchased the required permit all carry an official sticker, identyfying them to costumers, City Officials and the police. The sticker allows you to conduct mobile sales in public roads and squares, with stays to service costumers.

12 Street vendors in Copenhagen You need a permit from the City of Copenhagen to sell anything in public streets and squares, or in parks owned by the City.

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS CONTENTS 4 5 Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) INDHOLD 18 19 Velkomst af rektor for Cphbusiness Praktisk information (A-Z) 2 3 Ais for alcohol alumni

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

REJSETILBUD Fra My-Light

REJSETILBUD Fra My-Light My-Light 1/11 Navn: Adresse: Post nr. By: Land: Danmark E-mail: my-light@my-light.dk Dato: 12. november 2014 Tilbudsnr: 402E Brammersgade 22.3 8000 Aarhus C Denmark www.my-light.dk usarejser@my-light.dk

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere