Coaching som narrativsamskabende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching som narrativsamskabende"

Transkript

1 Foredragsrække Coaching Forskning og Praksis, IFI, KU Coaching som narrativsamskabende praksis intervention og oplevede effekter Reinhard Stelter & Lene Gilkrog Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Københavns Universitet Dias 1 Intentionen med foredraget Projektidé og -design Case som udgangspunkt At dyrke sit talent i et senmodernt perspektiv Interventionsteori Resultater fra den kvalitative undersøgelse Projektet er økonomisk støttet af Team Danmark Dias 2 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 1

2 Projektidé og -design Projektidé Unge idrætstalenter skal kunne håndtere tre centrale udfordringer: at skabe sig en karriere inden for eliteidræt at udvikle en identitet som ungt menneske at skabe sammenhæng mellem idrætskarriere skole- og privatliv. Forskningsprojektets intervention har til formål at stimulere de ressourcer, der ligger i gensidig kompetenceudvikling og i en fællesskabsbaseret refleksionsproces at sætte fokus på motivation, stresshåndtering og handlingskontrol Dias 3 Projektidé og -design Randomiseret studie som inkluderer følgende: 1. Gruppe coaching 8 x 1½ h sessioner over 12 uger + 2. Afslapningstræning (12 x 1 h over 12 uger) 3. kontrolgruppe (N=32 i hver gruppe). Undersøgelsesmetoder: Pre, intermediate post og follow-up assessment (Assessment af stress, motivation og handlingskontrol) Qualitative studier Oplevede indvirkning(en af dem præsenteres her) Follow-up Dias 4 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 2

3 Case fra gruppecoaching 6 deltagere. Samtale klip mellem Maria og Patrick Maria taler om sit ønske til træneren: Det er utrolig vigtig for mig, at min træner ser mig som talent ellers går det ikke rigtig for mig! Patrick: Nej, du skal stole på dig selv. Jeg kan ikke forstå at du gør dig afhængig af hvad din træner tænker. Det vigtigste er at du selv tro du kan! Coach: Patrick, jeg kan høre at du er meget engageret i Marias fortælling. Hvad siger dette engagement om dig selv? Patrick fortæller om sin tid, der han gik i 4. klasse og al de udfordringer han var konfronteret med dengang udfordringer, der har ført til at han NU tro han kan. Dias 5 Coaching at skabe et refleksionsrum Coaching skal præsenteres som udviklingssamtale og samskabelsesproces mellem coach og fokusgruppe med det formål at give deltagere rum og mulighed for refleksion og ny forståelse 1. af egne oplevelser i den konkrete kontekst og 2. af deres samspil, deres relationer og forhandlinger med andre i specifikke kontekster og situationer Dias 6 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 3

4 At dyrke sit talent skal ses i forhold til den samfundsmæssige forandring At dyrke sit talent kan sættes i sammenhæng med at søgen efter identitet og en vej til selviscenesættelse Man dyrker sit talent overvejende for sin egen skyld (ikke for en klub, et orkester, en arbejdsplads eller et ensemble) At udvikle sit talent skal anses som en meningsfuld aktivitet. Hvis aktiviteten ikke længer opleves som meningsfuld, vil det føre til dropout og karrierestop Fokus på mening og værdier bliver altafgørende for at finde orientering Coaching skal dermed fokusere mest på mening/værdier ift fokuspersonens handling Dias 7 Mening som central dimension i coachingprocessen Mening Værdiorientering Værdi Formål Motivation Effekt Mål Implementering Resultat Dias 8 Stelter, 2009 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 4

5 Derfor favoriserer jeg Coaching i et refleksionsperspektiv Coaching som dialog mellem to ligestillede parter idealet: at skabe en symmetrisk relation Coaching som den genuine dialog mellem to mennesker (Buber, 2007) Coaching bygger på withness-thinking i stedet for aboutness-thinking (representational) (Shotter,2006) Dialogen tager udgangspunkt i refleksionens domæne, hvor forskellige refleksionsperspektiver er inviteret her har den systemiske tilgang sin værdi Coaching sætter fokus på multiversalitet flere stemmer, flere og lokale sandheder Coaching er meningsskabelse i fællesskab Dias 9 Dialogue The Art of Thinking together William Isaacs (1999) Dialogue fulfills deeper, more widespread needs than simply getting to yes. The aim of a negotiation is to reach agreement among parties who differ. The intention of dialogue is to reach new understanding and, in doing so, to form a totally new basis from which to think and act. In dialogue, one not only solves problems, one dissolves them. We do not merely try to reach agreement, we try to create a context from which many new agreements might come. (p. 19) Dias 10 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 5

6 Withness-thinking John Shotter (2006) Withness (dialogic)-talk/thinking occurs in those reflective interactions that involve our coming into living, interactive contact with an other s living being, with their utterance, with their bodily expressions, with their words, their works. It is a meeting of outsides, of surfaces, of two kinds of flesh (Merleau-Ponty, 1968), such that they come into touch or contact with each other. In the interplay of living moments intertwining with each other, new possibilities of relation are engendered, new interconnections are made, new shapes of experience can emerge. (p. 600) Coaching Seeing with another s words in mind Dias 11 Den genuine dialog Martin Buber (2007) Dialogen er for Buber en begivenhed, hvor hver deltager har den anden med sin nuværende og specifikke værensmåder i sinde med den hensigt at skabe gensidighed i deres relation. Ifølge Buber er jeg-du et grundord: Jeg og du er hinandens forudsætning og dermed ko-dependent. Jeg et bliver til i relationen. Gennem dialogen bidrager den ene til at skabe den anden, gennem dialogen skabes mening og autenticitet for den enkelte, og man bliver til gennem den anden. Relationen kan dermed anses for den central byggesten til personlig meningsskabelse og selvforståelse. Dias 12 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 6

7 Mening som central begrebskategori i coachingprocessen Mening er fundamental, fordi vi tilskriver vores oplevelser, handlinger, livs- og arbejdspraksisser og vores samspil med andre en bestemt værdi. Tingene fremstår som menings- eller betydningsfulde, når vi forstår vores egen måde at tænke og handle på, bl.a. ved at lave bestemte fortællinger om os selv og den verden vi lever i og handle derefter. Mening vokser frem gennem erfaring, samspil med andre, gennem den kultur vi lever i og gennem de fortællinger som vi og andre udformer. Mening udvikles i fællesskab via withness-thinking (Shotter, 2006) Dias 13 Coaching som proces til personlig og social betydningsdannelse Jeg ønsker at forbinde et fænomenologiskoplevelsesorienteret perspektiv Med et socialkonstruktionistisk-relationelt perspektiv Begge tilgange bygger på at skabe mening gennem coaching, enten i form af individuelle oplevelser eller i form af refleksion over sociale processer. Min ambition Jeg stiler mod en teoretisk fundering af coaching, der vender sig væk fra et individualpsykologisk perspektiv og hen imod et relationelt, kulturelt, narrativ og værdiorienteret perspektiv Dias 14 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 7

8 To grundlæggende former for meningsskabelse 1. Mening skabes gennem konkrete oplevelser og erfaringer man har i de forskellige livskontekster. Denne form for oplevelsesbaseret meningsskabelse skal sættes i forbindelse med teorien om æstetisk læring og withness-thinking. 2. Mening skabes gennem de sociale forhandlinger og fortællinger, som finder sted i mange forskellige sammenhænge, hvor man deler liv og arbejde med andre. Denne form for relationel meningsskabelse skal belyses med social lærings teori og narrativ tænkning, hvor man i konkrete praksisfællesskaber og i samspil med andre samskaber virkeligheden. Dias 15 Narrativ og samskabende coaching en manual (se også Stelter & Law, 2010) Både coach og fokusperson(er) er eksperter. Alle parter bidrager til fælles menings- og vidensproduktion, som er del af en løbende udviklings- og transformationsproces Værdsæt den viden, som samskabes mellem jer/lokalt i gruppen. Undgå generaliseringer. Værdsæt forskellighed som mulighed for videreudvikling (af gruppen) Parafrasering af fokuspersonens udsagn, meningstolkning på egne præmisser, modellering, associative kommentarer, ny-arrangering Generøs lytning på bedste vis at bygge videre på fokuspersonens udsagn. Generative (frugtbare) samtaler Spontant lydhør for den anden og den andens forskellighed. Vær samtidig naivt undrende og uimponeret/uærbødig ift. det der siges Flydende positionstilstand redefinition af egen og andres position og dermed udvikling Dias 16 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 8

9 Narrativ og samskabende coaching en manual (se også Stelter & Law, 2010) Spørgsmål, som inviterer til et perspektivskift (forskellige typer cirkulære spørgsmål). Invitation til brugen af metaforer både hos fokusperson og coach. Koblingen mellem handling (målsætning/formål) og værdier/identitet og vice versa Kobling af bestemte værdier til bestemte personer i ens omgangskreds eller fortid Bevidningsdokumenter et digt, en genfortælling (brug fokuspersonens ord) Dias 17 Bevidningsdokument fra en 18-årig dreng Vejen til glæde Sendt som til coachen efter en af de sidste coachingsessioner Det er svært altid at få livet til at hænge helt sammen. Men man må finde glæden på en måde. Livet er en lang march mod døden og der er ingen der kan komme udenom. Men selve vejen dertil er hvad man gør det til. Hvor meget vil du selv gøre for at finde glæden i dit liv. Det er det lykken kommer an på. Livet er ondt. Vi skal alle dø en dag. Disse ting fik jeg at vide helt fra da jeg var lille. Der blev ikke lagt skjul på noget og jeg fik tingenes sande værdier at vide. Men mine forældre sagde også til mig, at lige meget hvor svært livet end ville være ville de altid være der for mig. Jeg er blevet mobbet fra omkring 3-4 klasse og op til 7 klasse. Her havde jeg meget lavt selvværd og livet var meget svært for mig. I denne tid kunne jeg mærke at mine forældre og mine bedsteforældre var der for mig og gav mig den tryghed jeg havde brug for. Jeg har også altid haft nogle gode venner jeg kunne tale med og som jeg kunne hygge mig med i de gode tider især. Men i de dårlige tider har vennerne også været en god support for mig til at komme videre. Alt dette er en del af hvem jeg er i dag. Men det er kun et lille minde om det der er tilbage i den stærke mentalitet. Denne stærke mentalitet er en søgen efter lykke på den daglige vej gennem hundrede af udfordringer. Disse udfordringer kan være svære valg. Nogle gange vælger man rigtigt og andre gange vælger man forkert. Det vigtigste er at lytte efter hvad ens eget hjerte føler. Man kan godt tale med andre om det, men den endelige afgørelse skal selv tages. Lige meget hvilken vej man kommer hen skal man være glad for, hvad denne nye vej har bragt med sig. Man skal gå ind i sin hverdag med et åbent sind og gøre de ting man sætter sig for 100 %. Hvis man kun gør tingene halvt er fornøjelsen af det endelige resultat heller ikke lige så stort. Man kan derfor heller ikke blive glad for ens arbejdsindsats. Dias 18 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 9

10 Oplevede effekter En kvalitativ undersøgelse Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter Af: Thomas Behrens & Lene Gilkrog Dias 19 Disposition Formål Metoder Eksempler Konklusioner Perspektiver Spørgsmål? Dias 20 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 10

11 Problemformulering Hvorledes oplever og erfarer udvalgte unge sportstalenter den narrative gruppecoachings indvirkning på deres måde at tænke, føle og handle på i forhold til deres hverdags- og idrætsliv? Dias 21 Metode- og analysedesign Empiri-indsamling Semistruktureret interviewguide 6 interviewpersoner ud af 24 udøvere Analyse Fortolkende Fænomenologisk Analyse med inspiration fra Kritisk Narrativ Analyse 3 unikke fortællinger Cross-case-analyser Dias 22 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 11

12 Social meningsskabelse At være en del af en gruppe new understanding and shaping of new realites takes places in a process of co-creation between coach and coachees (Stelter, 2010, p.7) Ekstern bevidning Situeret læring og praksisfællesskab (Lave & Wenger, 2003) At dele noget med andre Det ku være, jeg sku gøre det samme. Social support Nye fortællinger skabes i og af fællesskabet Nye plot og narrativer skabes Virkeligheden skabes på baggrund af den sociale og sproglige samtale Mulighed for at omskabe sin identitet Mulighed for at ud veksle erfaringer og konstruere løsninger, håb og sociale værdier Mening og værdi i selv at komme med løsninger Coachen er IKKE den kloge mand Dias 23 Nye selvfortællinger Handlestrategier Reflektionsrummets muligheder Tilladt at spørge Tilladt at udforske Tilladt at udfordre Tilladt at ændre holdning/mening Tilladt at tænke højt Tilladt at diskutere mulige resultater af nye handlingsstrategier Feedback Hvad vil jeg bruge Hvad vil jeg ikke tage med Nye syn på sig selv Vi er alle eksperter! Fælles reference Samme udfordringer Dias 24 Interventionen er blevet et springbræt til fremtidige udfoldelser af nye MENNINGSFULDE handlemuligheder! Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 12

13 Fokus på det det handler om Italesættelse: Den rigtige indstilling Holde fokus Egen indstilling At være i nuet Kropslige metaforer Den følte fornemmelse (Gendlin) Fra ligegyldig til positiv Fokus på det, der kan gøres noget ved Fokus på succesoplevelserne Dias 25 Vi kan ikke konkludere, at det er den positive tilgang i coachingen, der alene er årsagen til, at udøverne er blevet opmærksomme på deres indstilling i situationen. Men vi kan konstatere, at gruppecoachingen har indvirket positivt på udøvernes tilgang til situationer i deres liv. Motivation Adfærdsbekræftelse medfører øget handling Italesættelse af styrker ved at ofre Oplevelse af øget handlekompetence Træningsmotivation: Fokus Være i nuet Meningsdannelse i socialt praksisfællesskab Værdiorienteret i social meningskontekst Indre Mening & Værdi Dias 26 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 13

14 Konklusioner Transfer mellem sportsliv, skoleliv og hverdagsliv Transfer mellem de forskellige sportsgrene Arbejdsmetoderne i den fremlagte teori understøttes Bevidsthed om flere identiteter Bevidsthed om flere virkeligheder Bevidsthed om de mentale redskaber, der skal trænes yderligere Dias 27 Konklusioner 1. Deltagere udvikler handlestrategier til at klare udfordringer, som de møder i deres hverdags-, skole- og idrætsliv. 2. Deltager er blevet bedre til at fokusere. De bruger ikke bare denne evne i sporten, men også i forbindelse med skolen. Evnen til at fokusere er især opstået på baggrund af udøvernes egen italesættelse af at være i nuet. Det har desuden bevirket, at de har opøvet kompetencer til at håndtere pressede situationer og stress konstruktivt. 3. Deltagere har nemmere ved at motivere sig i forhold til træningen netop på baggrund af den nye forståelse af at være fokuseret. Dias 28 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 14

15 Summa summarum Forløbet har styrket deltagerne mentalt Gruppen som socialt læringsrum har haft en essentiel betydning for udøvernes læring og ikke mindst for deres fælles meningsdannelse. Projektets resultater viser tydeligt, at der ligger et stort potentiale i det anvende narrativ gruppecoaching som mental tilgang til elitesporten ikke mindst fordi udøverne udvikler deres syn på deres identitet som "hele" mennesker og ikke blot som sportsudøvere. Dias 29 Perspektiver Sportens verden Sundhed Ungevejledning Arbejdspladser Ledelsesudvikling Dias 30 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 15

16 Spørgsmål Jeg fandt ud, at det hele alligevel ikke var så slemt Det har jeg virkelig været glad for at lære at se positivt på tingene og selv gøre noget AKTIVT. Det er en måde at være med til at skabe omgivelserne på skabe sig selv på!? At man har åbnet op, og har fået lov til at blive klogere, på hvad andre gør og måske også kan bruge det selv i sine egne episoder, så man ikke bare gør, som man plejer Jeg synes, at jeg har fået indfriet nogle ANDRE forventninger. Noget jeg slet ikke havde forventet noget meget bedre. Dias 31 Holde fokus på det jeg ved, jeg kan! Og nu ved jeg, at jeg er ekspert i min egen sportsgren. Og ekspert i mit eget liv Og selvom jeg godt vidste det i forvejen, så fik jeg det nemmere ind under huden, da jeg hørte en anden fortælle det. Og det kan jeg helt sikkert bruge! Referencer Behrens, T. & Gilkrog, L. (2010). En kvalitativ undersøgelse Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter. København: Institut for Idræt (se: Buber, M. (2007). Jeg og du. København: Hans Reizels Forlag. Isaacs, W. (1999). Dialogue: The art of thinking together. Strawberry Hills, NSW: Currency. Beck, U. (2000). What is globalization? Oxford: Policy. Gendlin, E. (1962): Experiencing and the creation of meaning. Northwestern University Press. Gergen, K. J. (2006). Det mættede selv Identifikationsdilemmaer i nutiden. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. Giddens, A. (1999). Modernitet og selvidentitet Selvet og samfundet under sen-moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. Keupp, H. (1999). Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt. Lave, J. & Wenger, E. (2003): Situeret læring og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag. Dias 32 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 16

17 Referencer Shotter, J. (2006). Understanding process from within: An argument for withness-thinking. Organization Studies, 27, Stelter, R. (red.) (2002). Coaching - læring og udvikling. København: Dansk Psykologisk Forlag. Stelter, R. (2008). Learning in the light of the first-person approach. In T. S. S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (eds.). The learning body (pp ). Copenhagen: Danish University School of Education Press. Stelter, R. (2008). Coaching samtaler om oplevelser og sam-handlinger i praksis. En fænomenologisksocialkonstruktionistisk integrationsmodel. I K. Gørtz & A. Prehn (red.). Coaching i perspektiv en grundbog (pp ). København: Hans Reitzels Forlag. Stelter, R. (2009). Coaching as a Reflective Space in a Society of Growing Diversity. International Coaching Psychology Review, 4, 2, Stelter, R. & Law, H. (2010). Coaching narrative-collaborative practice. International Coaching Psychology Review, 5, 2, Stern, D. N. (2004). Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. København: Hans Reitzels Forlag. Dias 33 Reinhard Stelter & Lene Gilkrog 17

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter lige efter interventionens afslutning Thomas Henriksen, Louis Emil Clausen, Lene Gilkrog, Thomas Behrens & Reinhard

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Coachingens landskab netop nu

Coachingens landskab netop nu Attractor Sommeruniversitet, Middelfart 10.-12. aug. 2009 Coachingens landskab netop nu Reinhard Stelter PhD, Professor og forskergruppeleder Accred. Coachingpsykolog Coaching Psychology Unit Institut

Læs mere

Narrativ gruppecoaching En hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse af unge eliteudøveres oplevelse - et halvt år efter interventionen

Narrativ gruppecoaching En hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse af unge eliteudøveres oplevelse - et halvt år efter interventionen Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Narrativ gruppecoaching En hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse af unge eliteudøveres oplevelse - et halvt år efter interventionen Andreas Rytsel-Nielsen

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching

Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching Reinhard Stelter KL Ledertræf, Kolding 10. sept. 2013 Navn oplægsholder Navn KUenhed Styrk dit personlige lederskab med Tredje Generations Coaching Reinhard Stelter Professor i sports- og coachingpsykologi,

Læs mere

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching

Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching MPG - forelæsning, fredag d. 27. august 2010 Offentlig ledelse i en forandringstid: Perspektiver i dialogisk coaching Reinhard Stelter, ph.d. Professor i coachingpsykologi Accred. coachingpsykolog Coaching

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Tredje generations coaching - har coaching stadig en berettigelse?

Tredje generations coaching - har coaching stadig en berettigelse? Fyraftensseminar Dansk Magisterforening 30. september 2015 - har coaching stadig en berettigelse? Navn oplægsholder Navn KUenhed Professor i sports- og coachingpsykologi Visiting professor, CBS Master

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching

Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Foredragsrække Coaching forskning og praksis, 25.4.2017 Coaching som Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Professor, ph.d. (psyk)

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers 2. Eksternalisering 3. Kollektiv narrativ

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert 1 07-02-2014 mini-seminar om talentudvikling indenfor elitesport Talentudvikling

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling

TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling TEORI U som ramme for innovativ organisationsudvikling Kan Teori U anvendes i vandselskaberne? Hvad er meningen? DANVA lederforum, 5. december 2012 Váslav Havel om tidens udfordringer: Jeg mener, der er

Læs mere

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis

Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Fortælling, refleksion og fællesskab Præsentation af Kollektiv Narrativ Praksis Helene Valgreen, SKUDs generalforsamling Tirsdag 26/2 2013 helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers

Læs mere

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra Talentets motivation Rasmus Henning, Europamester 2004 Lars Smith, TRI4 elite team Page 1 Marts-06 Author Lars Smith Disposition TRI4 baggrund Hvordan bliver et ungt talent motiveret til at give sig i

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Samfundsmæssige ændringer medfører behovet for coaching og også behovet for at revurdere coach-coachee forholdet

Samfundsmæssige ændringer medfører behovet for coaching og også behovet for at revurdere coach-coachee forholdet Foredragsrække 8 april 2014 Coach-coachee relationen i hyperkompleksitetens tidsalder Professor i sports- og coachingpsykologi, PhD Sektionsleder Accred. coachingpsykolog www.rstelter.dk & www.nexs.ku.dk/coaching

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Kollegial supervision på et narrativt grundlag

Kollegial supervision på et narrativt grundlag Kollegial supervision på et narrativt grundlag 12.45 Oplæg om kollegial supervision på narrativt grundlag og erfaringer fra Tårnby skole 13.10 Øvelse - fra problemhistorie til foretrukken historie m. bevidning

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Fortællinger og arbejdsmiljø

Fortællinger og arbejdsmiljø Fortællinger og arbejdsmiljø Aut. organisationspsykolog Anne Lehnschau 1 Workshop Velkommen og præsentation af konsulenter Hvad og hvorfor historiefortælling (del 1.) Hvad er et kulturglimt og metaforer

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter

Narrativ gruppecoachings indvirkning på unge sportstalenter Institut for idræt Det Naturvidenskabelige Falkultet Københavns Universitet Nørre Allé 51, 2200 København N. Tlf.: 3532 0829 - Fax: 3532 0870 E-mail: ifi@ifi.ku.dk - www.ifi.ku.dk En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Gennemgang af Mark L. Savickas

Læs mere

Coaching af etniske teenagedrenge

Coaching af etniske teenagedrenge Coaching af etniske teenagedrenge Mie Maar Andersen & Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt og Ernæring NEXS Københavns Universitet www.nexs.ku.dk/coaching Dias 1 www.holdspil.ku.dk/forskning/projekt4/rapporter/speciale_mie_maar.pdf

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + COACHING v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + Disposition - Hvad skal vi igennem på de næste 45 minutter? Dialogforståelse Coaching: Som redskab Coaching: Værktøjer Coaching: Øvelse

Læs mere

DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS

DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS DE VIGTIGE FORÆLDRE FOR BARNETS RESILIENS OPLÆG VED METTE MENDRUP OG DITTE SENNICKSEN, TEAM BØRN, CENTER FOR PÅRØRENDE MALMØ 29.MAJ 2017 PRÆSENTATION Mette Mendrup Samtalemedarbejder, lærer Ditte Sennicksen

Læs mere

Hvordan udvikler talenter feel for the game i det sanselige samspil med hinanden under træning?

Hvordan udvikler talenter feel for the game i det sanselige samspil med hinanden under træning? Hvordan udvikler talenter feel for the game i det sanselige samspil med hinanden under træning? Ole Lund PhD i Idræt, Syddansk Universitet, og Postdoc ved Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Nogle perspektiver og vinkler Chef for EVU-forretningsudvikling Koncernadministration Hanne Moltke Hanne@newstories.dk www.newstories.dk hegm@phmetropol.dk www.phmetropol.dk

Læs mere

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling

Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Teori U en ramme for innovativ organisationsudvikling Drop vanetænkning - Og giv plads til nyskabende handlinger Foreningsfællesskabet LIGEVÆRD, 11.nov. 2011 PROGRAM Oplæg om at løse nutidens problemer

Læs mere

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan?

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Side 1 Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Introduktion

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Sensemaking og coaching Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Agenda Mål med i dag Lidt om mig Sensemaking nogle teoretiske kernepunkter Relationen mellem mening og handling Sensemaking og identitetsskabelse

Læs mere

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom!

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Fortællinger skaber en ramme at forstå både fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder i. Vi skal starte med at arbejde med sprogets delelementer.

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S

SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S SPARRINGSGRUPPEN PROCES, METODE OG VÆRKTØJER V. JAKOB THAYSEN, UDVIKLINGSKONSULENTERNE A/S METODE OG VÆRKTØJER - DER BIDRAGER KONSTRUKTIVT TIL DIN OG ANDRES LÆRING OG UDVIKLING Give andre noget at vokse

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Hvem er I? gør en forskel for Danmarks fremtid.

Hvem er I? gør en forskel for Danmarks fremtid. Skolen i fremtiden Hvem er I? nogle af de 12.000 engagerede forældre, der har sagt ja til at arbejde i en skolebestyrelse de næste 4 år hovedparten af jer har børn i indskolingen et lille flertal er kvinder

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt. Mogens Jacobsen /

Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt. Mogens Jacobsen / 1 BSPR Lektion 5 / Gabriela Goldschmidt Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Hvad er en skitse? (Ordnet.dk) 2 Tegning el.lign. der angiver hvordan noget skal udføres, samles el.lign.; tegning, plan el.lign. som

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Coaching, selvet og identitet

Coaching, selvet og identitet Foredragsrække Coaching Forskning og Praksis, den 28.11.2017 Coaching, selvet og identitet Professor, PhD Accred. coachingpsykolog (ISCP) Coaching Psychology Unit Institut for Idræt og Ernæring (NEXS)

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek

Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Kursus i pædagogfaglig ledelse af social inklusion og facilitering af aktionslæring 25. marts 2015 Lis Rahbek UNIVERSITY COLLEGE U N I V E R S I T Y

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges?

Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? Sundhedspædagogik i sygeplejen - hvordan kan det bruges? SKA 04.03.2015 Marie Lavesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Samarbejde med sundhedsprofessionelle (akut) Generelt

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching

Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Kunsten at dvæle i dialogen Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching Professor, ph.d. (psyk) Accred. coachingpsykolog (ISCP) Leder af Coaching Psychology Unit,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere