Gammel institution får ny energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel institution får ny energi"

Transkript

1 Tirsdag dn 4. augus årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion får ny nrgi Dn 1. novmbr 2014 flyd dn offnlig insiuion Egbjrghus for fysisk og psykisk handicappd, il ny og sørr lokalir. Dn ny adrss var Saionsvj 74, og insiuionn bgns i dag som Handicapcnr Sydøsfyn, Sydbo, Egbjrghus. Dn 12. dcmbr 2014 fik Yupaporn Saracha fra Saracha Enrgi i Snsrup, a vid a d var hnds bud dr vand. Yupaporn r fød i Thailand, og hun r gif md Kim Davidsn. Sammn drivr d firma, som bland and sælgr solcllpanlr. D gaml bygningr på Assnsvj 129 har så omm sidn. D drjr sig om dn knd bygning Egbjrghus, som blv bygg år Som villa for n glværksdirkør, mn dr har vær insiuion i bygningrn i rigig mang år. I novmbr sids år, skull d gaml Egbjrghus sælgs i lukk, offnlig udbud. Planrn r ikk på plads Nu r al d formll papirarbjd i ordn. Parr har naurligvis mang god ankr om hvad d 820 kvadramr (når kældrn ælls md) skal anvnds il. Yupaporn: - Vi klargør lokalirn, søvsugr, gør rn md mr. Kim og jg har indil nu brug 70 lir hvid maling, mn dr skal bru- gs mg mr, indn vi r færdig. Kim ilføjr: - Mns vi malr og rnovrr, går vi og ænkr kraiv på, hvad vi skal brug bygningrn il. Saracha Enrgi skal i hvr fald brug nog af pladsn il konorfacilir, lagr, m.v. Mulighrdrn r mang, måsk skull dr udljs værlsr? Vi får s. Mn én ing r sikkr. Dr skal monrs solcllpanlr på d gaml Egbjrghus. Yupaporn Saracha og Kim Davidsn har ravl md a lægg ny planr for d gaml Egbjrghus. Skal du hav din græsplæn omlag g D kan vær md rullgræs llr nysånin V. Åby A/S Murrarbjd Tømrrarbjd Malrarbjd Søbarbjd Rnovringsarbjd r g J klar! Frdd bygningr Kirkrsaurring Enrgirigig løsningr Thrmografi Toalnrprisr Tlf Rullgræs Frrua Komprssor Brico Pinox Suprdc ræbskyls 5 L. Nysåning HavRné Skal hækkn frårsklipps? - bsil id nu på lf Vævrvj Snsrup Mobil: CVR: Nyborgvj Svndborg Tlf mandag-frdag lørdag-søndag Ug 32, ilbuddn gældr fra 4. il 10. augus 2015, Så læng lagr havs. ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG

2 Sid 2 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Kunsudsillingn LM 43 Black Swan augus i Bryggrgaardn, Nørrgad, Faaborg. Pr Madsn, Aag Jørgnsn og Roma Dyrhaug vd mobiln. Kunsnrgruppn LM 43 r opkald fr Langmarkn 43 i Ulbøll. D r saml hr il planlægning af drs fælls kunsudsilling. Fra vnsr: Torbn Nbro Roma Dyrhaug Hllmai Tof Aag Jørgnsn Pr Madsn Margi Høll J Schapiro og Ilona Hammrshøj. Udsillingn r mål, mn vjn dril r n vigig procs! Ilona Hammrshøj og J Schapiro. På højr sid ss Margi Høll, som har sy dn flo kjol. Torbn Nbro og Hllmai Tof, hyggr sig sammn md dn sor balldansrfigur., Når 8 kunsnr samls om fælls kunsudsillingsprojk, så udviklr dr sig n kæmpsor idébank. Måsk skæv ankr, dr skabs vd n god sparring mllm kraiv sjæl. Mål r, a d sammn skal skab n kunsudsilling md iln Black Swan i Bryggrgaardn i Faaborg. Udsillingn forgår fra 7. il 9. augus. Gruppn dr kaldr sig LM 43, har bas i Ulbøll. I cirka års id, har d slå drs idér sammn, og for sykk id sidn fik d idn, som d arbjdr i fællsskab på lig nu: A lav n maudsilling ovr filmn Black Swan. E psykologisk drama/hrillr. Filmn bog all kunsnrn fra LM 43. D oplvd hisorin om dn ung pig, på hvis vgn modrn, og andr i omgangskrdsn havd al for sor ambiionr. Darn kæmpr for a find såsd i forhold il sin omgivlsrs forvnning. En smuk hisori, bygg på balln Svansøn. God gruppdynamik D 8 kunsnr vidrænk på frasr, og fand n plan. All sa drs prsonlig præg på planlægningn af udsillingn. Mn også i fællsskab fik d mang idr i gang. For ksmpl a lav n sor balldansrdukk i ovrsørrls. D skal såmænd nok få dn sor udsillingshal i Bryggrgårdn fyld op. D 8 kunsnr r: Torbn Nbro (idémand og skulpør) Roma Dyrhaug (malrir og gningr) Hllmai Tof (mariondukkr) Aag Jørgnsn (foograf. Skal så for udsillingns plakar) Pr Madsn (har lav logo il udsillingn, og lvr dn mobil, alså ophængning af balldansr, som også r md i udsillingn) Margi Høll (msr i kjolsyning, m.v.) J Schapiro (kuns i fibrbon, og voksfigurr) og Ilona Hammrshøj (voksmalrir, m.v.). Lig om lid Vi nærmr os md hasig skrid dn sor udsilling i Bryggrgårdn. Torbn: Førs når vi sår drud kan vi lav n ralisisk plan. Når vi har rumm og d mang plakar, dukkr og kunsværkr som skal sills op. I fællsskab r d all md il a skab n spændnd procs. Flo kuns bygg op omkring n rørnd hisori om n ung pig. Dr holds frnisring i Bryggrgaardn dn 6. augus klokkn 19. Pall Chrisiansn STnSTrup undrvognscntr Bds mod rus 3 års bhandlingsinrval 30 års garani TcTyl MIlJØ Til nyr bilr Rducrr søjn i din bil md op il 5 db Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani Tcyl Miljø r vandbasr og indholdr kun 2 % opløsningsmiddl. TcTyl voks Hvis din bil r rusbsky Kan brugs il frbhandling af/på all rusbskylss produkr. Mg færr luggnr og ingn løb fra panlr m.m. Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani TcTyl cntr STnSTrup Julsbjrgvj Snsrup ALTID GRATIS LÅNEBIL md vrdns bds undrvognsbhandling følgr alid grais lånbil.

3 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 3 Tilbudd gældr hl 2015 Tilbudd gældr fra 31 juli 20 spmbr 2015 BUFFET 2015 KORNBLOMST BUFFET Chilibag laks md ingfær, hril kold barnaiscrm Langidsbag orsk md grøn couscous Porvinsmarinr kylling md æblchuny Hjmmbag brød Kalvculo hril sauc spagnol Svinmørbrad md snnpscrumbl ilsmag md løvsikk Spinasoufflé md risd karoflr Karofflsala varir fr d 4 årsidr Romainsala md ris rug og frillicé Bønnsala md kryddrurpso Sprød grøn vnd i cirus, knasnd mandlr og crm fa Hjmmbag brød Nøddfragilié md hindbærmouss sam skovns bær Ganach af Blcolad på konfkbund md srjf af mocca D sød og d syrlig pif af frisk frug Pris pr. couvr ud af hus kr. 250,- Forr/hovdr kr. 225,- hovdr/dssr kr. 200,- hovdr kr. 175,- Lvring minimum 15 couvrr, afhnning minimum 10 couvrr. Prisrn r xcl. lvringsomkosningr Smørdamp lang md mynurr, hrpå sprød bacon Røg ørrdbrandad md rød salaløg Brssalo md pi karoflr vnd i ssamoli, hril snnp-sragon crm Hjmmbag brød Oksmørbrad hril krafig oksglac Glasr svinbrys fra frilandsgris Pomms rissolés md grill majs Rispasa vnd i dild-vinaigr Bag blomkålsflagr md parmsan og jomfru i d grønn Fldsala md syld sikklbær og ribs Frsknsalsa md lim og chili Hjmmbag brød Chscak md havns bær Chokoladbrowni md ganach og pcannøddr Pris pr. couvr ud af hus kr. 278,- Forr/hovdr kr. 248,- Hovdr/dssr kr. 230,- Hovdr kr. 200,- Lvring min. 15 couvrr, afhnning min. 10 couvrr. Prisn r ks. lvringsomkosningr. Slskabslokalr & Dinr Transpoabl v/hll og Sørn Grønning - Brolandvj 7, Bullrup Agdrup - Tlfon mail: Kornbloms buff + buff /1 sid ann 2015.indd 1 25/06/

4 Sid 4 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tims Squar Nw York Jg og n bid af D sor Æbl : Nw York slår bnn væk undr dig! Når man r van il sydfynsk bindingsværksidyl og sokrosr, så r d n ud af kroppn-oplvls a ag på fri i Nw York! Jg silld mig op mid på Broadway. Trodsig vnnd på sor oplvlsr, og d kom il mig md n far som målsøgnd rakr. Hr r vibraionr som n blinknd diskokslamp, dr drjr hurig rund og skifr farv. Man skal vær mg ung i d, hvis man ikk ladr sig flå md af sorbyns nrgi. For hr kan al sk, og al skr. Imns r dr ingn indfød nwyorkr, Mindsmærk World Trad Cnr Mmorial dr også r knd som Ground Zro Glasspjlingr i skyskrabr dr hævr så mg som øjnbryn. In r for mærklig. Al r oplv mang gang før. D accprr al, d kan al, og d har al. Hr r vis al for mg af d hl! I dnn uudømmlig ho spo af n by. D sor skyskrabr r skud il vjrs som bonrakr, lig sidn 1890 rn. Fakisk skull dr nu vær 4493 af slagsn. Mang md ar dco facadr fra Nw England idn. Ellr dn hæslig, arkikonisk brualism. For ikk a al om nuidns huskadralr i sål og glas. I n glirnd vrikal vrdn. Dr r højr opad nd hn ad gadn. Vor hrr bvars! Smoggn fra bilrns udsødning, llr d dr r værr, drivr nd ad bygningsdinosaurrn. Alligvl lskr jg byns pondus! Drømmn om Amrika blv allrd indfri fr n halv dag. Nu r så lvnd, a foridn forsvindr. Byns puls r sørs sværdighd Man kunn måsk nævn n Top 10 lis ovr ing, dr r værd a oplv i Th Big Appl. Måsk r Nw Yorks sørs sværdighd dn vig dunknd puls af liv. Hr r hylnd brandbilr og ambulancr, hr r hærskarr af mnnskmyrr. Lainor, muslimr, indr, afrikanr, og almindlig dansk mrvar. En god bland folkvælling. Finansvrdnn har hr udvikl sig mr grådig, nd andr sdr. Al r sørr hr. Imns rullr gul axir gnnm byn. På jag fr kundr, dr skal il og fra Downown, Midown, llr Upown Manhaan. Mn glm d. Man kan alligvl ikk nå a oplv d hl. For mns du oplvr nog unik, går du samidig glip af nog uforglmmlig. Mn ag slv n bid af d sor æbl. Tims Squar, vrdns korsvj Hvis du oplvr, a dr r hkisk på 5h Avnu, så skull du prøv a skif scn il Tims Squar. Midpunk af cnrum, kærnn i d sor æbl. Vd vrdns ms bfærdd korsvj. Sørs af al r lys fra d sor, cirka 15 mr høj lysrklamr af billboardypn, bland md nonlys i all rgnbuns farvr. Md pulsrnd lys. En rklam slukks, og n ny dukkr op. På n gansk almindlig afn, forsøgr usindr af mnnskr a ilkæmp sig bar n såplads på Tims Squar. Blo så læng a d kan ag foo af d bølgnd mnnskhav, og rklamrns Tchnicolor-show. On off. Og forfra ign. Bds som jg gik sammn md familin i mnnskmængdn, kiggd jg lig ind i øjnn på n yk, gul slang. Dn bugd sig nysgrrig mllm os forbipassrnd. Calin cab foran Mxican caf En mand syns, a d var sjov a s folks rakion. Slangn var i øjnhøjd, fordi han bar dn på armn. Jg vg lang udn om. D har nok ikk vær n gifslang, dr kunn bid folk, mn n oaldop kvælrslang. Slv md dn oplvls in mn, så føl vi os drag af a bsøg Tims Squar, all d afnr, vi var i Nw York. Broadway-arns ryllri D brøm ars glirvrdn. D r sor a komm il a oplv n musical på Broadway. Lysrklamrn glimr. Majsic Thar spillr Th Phanom of h Opra Nw Amsrdam Thar frmførr Aladdin. S. Jams Thar: Somhing Ron og i Imprial r d Ls Misrabls. D r sor a komm il musical på Broadway. Slv prisn r sor. Cirka 1000 kronr pr. prson. Man r ikk dn samm A s dnn ufalig by og dns sorhd, forandrr én for alid. Nu syns jg ikk mr a London og Paris r sor byr. Mn båd d, og Nw York, har hvr sin charm. Byrns individull sværdighdr r fanasisk, og samidig så glimrnd bskrv af d knd rjsbogsforfar. Pall Chrisiansn

5 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 5 TopHaFESTEN ang 49. g s u g u a p u r s n S i Fs Snsrup IF sår klar: Bubbl fooball, d årlig illøbssykk: D boblr af nrgi! Top Ha fsn bærs af mang frivillig hændr Md fælls kræfr løfr lokalsamfund i Snsrup og omgn sin sor Top Ha fs. Fra onsdag dn 5. augus, il og md lørdag dn 8. augus. For 49. gang. Tovholdr An Jul syns d r djlig, a når folk spørgs om a giv n hånd md vd dn sor 4 dags fs, så r d sraks klar. Fsn bærs på vlvilj. D social fundamn r drmd i ordn for a driv n idræsforning som Snsrup IF. An Jul forsær: Vi r n brd forning, og dr r plads il all! All vd, a d r nød il a yd for a nyd. D r vi i fællsskab md il a skab vd a afhold vors Top Ha fs. Komin bag Top Ha Års Top Ha komié bsår af An Jul, Lass B. Prsn, Pia Sørnsn, Chrisian Hansn, Sig Jnsn, Andrs Grz Sørnsn og Run Vvr Woldby. Komin holdr på a bygg på d gaml koncp ign i år. Vi Mn dr r også bygg nog god op omkring frdag afn, hvor cyklsponsorløb og grill fra Slagrpigrn findr sd. I år r dr mulighd for a vær md i n lodrækning om wkndophold, il n værdi af 1500 kronr. For hvr 100 kronr n sponsor har yd il års sponsorløb, får sponsorn lod i konkurrncn. Binglsn r blo, a pngn r blv indbal indn sponsorløb dn 7. augus. Vindrn rækks i fsl dn 7. klokkn 21. Høj musik og kulør lampr Mor og far hyggr sig i fsl md grillmad fra Slagrpigrn frdag afn, og d vil nyd dn musikalsk undrholdning frmfør af DJ Drsn. På samm id frdag afn, r dr høj musik og kulør lampr passnd for børn og ung fra 0. il 7. klass. Dr r nmlig sodavandsdiskok i l. An Jul ilføjr, a afnn r dl op fra klokkn 19 for børn fra od ønskr all n g! s f a TopH Foo: Nils Ov Pdrsn På programm lørdag dn 8. augus, r dr boblfodbold. Vi håbr a d voksn, som skal spill md på bann lørdag klokkn 13, får lad op il dn sor nrgiudfoldls, som d skal i gang md. D skull vis vær mg hæmmnd for n fodboldkamp, a spillrn r lukk ind i n gnnmsigig plasicbobl. An Jul, Tovholdr for års Topha fs 0. il og md 3. klass, og fra klokkn 21, kørr d drud ad for børn fra 4., il og md 7. klass. på d næs sidr om al d, I kan oplv vd a bsøg Top Ha fsn. Sådan går d slag i slag fra onsdag il lørdag. Følg md Pall Chrisiansn Al hvad du ændr på Mn for publikum vil dr udn vivl opså morsomm siuaionr undr spill. Dr r kun 3 mand på hvr hold. Mn når vi skrivr, a dr skal lads op, så hnydr vi il a lørdagn sarr md grais kaff og rundsykkr fra klokkn 8.30 il 9.30 i øll. Og så kan bubbl ball spillrn, sammn md all øvrig gæsr, også lig nå d grais sildbord, som Top Ha fsn invirr på fra klokkn il Bubbl fooball r ilbagvndnd illøbssykk Dr kan ilmlds hold á 3 prsonr il Andrs Grz Sørnsn på Tværvj nr. 6. Som mdhjælpr vd kampn dlagr Sig Jnsn. Han forællr, a sids år dlog 9-10 hold. En kamp r sa il a var 5 minur. Mn al kan sk på d fm minur. Sig: Vi koncnrr os udlukknd om a spill md voksnhold i år. Sids år var dr også børnhold, mn d vis sig a d var al for forskllig i aldr og sørrls. Som i nogl ilfæld gav n al for ulig kamp. Mn glæd jr il d sjov kamp. D sarr lørdag klokkn 13. Bliv smar klæd på il rimlig prisr Vi har smar øj il mor/dar Fra sr Ndrdl fra 99Buksr fra 169Topp fra 50Kjolr fra Sam mg mr D balr sig a gå i Conny s Modcnr Lang kjolr 1/2 pris KondiorBagr i Snsrup Saionsvj Snsrup Tlf Saionsvj Snsrup Tlf / mobil: Åbn lngs id r: Tirsdag Onsdag Torsdag Saionsvj Snsrup Tlf

6 Sid g1an5g Tirsdag dn 4. Augus 2015 TopHaFESTEN 49 us aug 5 p u r ns Fs i S Top Ha fsn i Snsrup r også børnns fs! Kanonoplvlsr i børnhøjd Når man kiggr på programm for Top Ha fsn, så r d ydlig, a arrangørrn også har priorir børnn høj. Torsdag dn 6. augus klokkn 17 r dr fodboldsævn for børn og ung. Pr Bill forællr, a fodboldsævn for børn og ung forgår på dn måd, a Snsrup IF s ungdomshold spillr mod invird klubbr udfra. Hr kan nævns hold fra Egbjrg, Kirkby og Glamsbjrg. Trænr Pr Bill vil så på sidlinjn og hold vågn øj md alnrn. E lignnd princip vil kør om frdagn, hvor dr r fodboldurnring for snior damr og hrrr, sam hrrr og oldboyshold. Så dr skal nok komm sving i boldn undr Top Ha fsn. For børnn arrangrs også d sor sodavandsdiskok i l på pladsn om frdagn. Opdl i o aldrsgruppr, fra klass og fra 4. il og md 7. klass. Mn børndyrsku lørdag fra klokkn 9 il 12.30, r også md il a ilrækk børnns opmærksomhd. Hr kan d komm og udsill drs kældyr. E ny ilag vd børndyrsku r, a dr r mulighd for a børnns kaninr kan dlag i kaninhop, og dr vil vær n kyndig insrukør il sd. For a hjælp barn og kaninn på vj. I år vil dr også vær mulighd for ponyridning. D r jo mg populær hos børnn. Kræmmrmarkd for børn og voksn Top Ha fsns kræmmrmarkd givr bland and børnn mulighd for a få rydd op i lgøjskassn. Så andr børn også kan få glæd af d brug lgøj. For d voksn r d også n kærkommn ljlighd il a få rydd op i gmmrn. Måsk r dr andr, som kunn hav glæd af din ing. D r alid hygglig a gå rund mllm kræmmr bodrn og ag n snak om n god handl. Båd hos børn- og voksn kræmmrn. Forudn d nævn arrangmnr, så r dr også n rækk andr ilag, som vil vækk børnns sor inrss: Hoppborg, fisk dam, og så lskr børn jo alid a hygg sig sammn md all gnraionr i familin. D r dr rig ljlighd il i Snsrups sor byfs. Har du olifyr?! vor læng har du råd il a vn us på 140 m2 md oliforbrug på på a skif il fjrnvarm? GOD TOPHAT FESHar T!du olifyr?! i (2200 l à kr. 8,50) il fyr og pump orsnsfjr rvic og vdlighold om år Foo: Nils Ov Pdrsn 2200 l oli kr ,kr. 700,kr. 320,kr ,kr ,v. opsparing il ny kdl og oli ank. fsudgifr md fjrnvarm,5 MWh à kr. 480) kr , afgif (140 m2 à kr. 18,50) kr ,onnmn kr , om år 11. Hvor læng har dukr.råd il885 a,-vn på a skif il fjrnvarm? En kass Hl Fri valg 3,5-4 kg. rlig b Hussp på 140 m md på 2200 l oli arl s oliforbrug kr Sommrilbud, Sk. ak Snsru Oli (2200 l àfor kr. 8,50) kr ,p Fjr Ernva nrm årlig varmrgning yd rligr oplypå snin gr ogkr. få for 130m² inrssan, rgning på, hva d du kan spar vd vær El il kunn fyr ogfjrnvarm pump kr. varmfor 700,a skifn mulighd, il fjrn. Jr dr bor indn for vors Skorsnsfjr 320,-på hjmmsidn. nuværnd forsyningsområd.kr. S Prisr Srvic og vdlighold kr ,I al om år kr ,Afkøling + pan Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hos vjforbrugr r rup n dl drsru har høj rurmpraur mllm 36 og 28 + v.dr opsparing il ny ogpn oliank. 577kdl 1 Sn Tlfon rup-fjv.d 60 C, d burd kunn gørs bdr og rsulrr k nsr up-fjv.dki n sørr varm Drifsudgifr md fjrnvarm Vi ønskr all n god8 sommr. Årlig bsparls kr..835,bsyrlsn. Konak Snsrup Fjrnvarm for ydrligr oplysningr og få n brgning på, hvad du kan spar vd a skif il fjrnvarm. Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hosrupvj Snsrup Tlfon ,uAnSE FørpriS rgning nd nødvndig. rurmpraur for r 35 C. (16,5Gnnmsnis MWh à kr. 480) kr.byn7.920,s v.(140 God hjmmsidn. à kr.på18,50) kr ,Fas afgif m2råd Abonnmn kr ,Konak oplysningr om ovnnævn. I al om åros hvis I ønskr ydrligr kr ,- Svinkam Albani øl r Vi fj ophan! fs g kom o d! m r æ v Tilbuddn gældr hl ug 32 SnSrup Saionsvj Snsrup Tlf

7 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 7 TopHa 20. g1an5 g FESTEN 49 Fs i Snsrup Følg os på facbook og på snsrupif.dk TopHa ønskr gæsr og dla gr rigig god fornøjls! Fsprogramm: Onsdag dn 5. augus Lørdag dn 8. augus. Kl Snsrup Cyklklub kørr 2. ap af klubmsrskab Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn - Salg af kaff og kag i pausn Kl Fspladsn og øll åbnr Kl Grais kaff og rundsykkr i øll KL Enré kr. 20 Børndyrsku Mllm kl og Tilmlding il Chrisina Fuglsang mobil Ellr mail: Torsdag dn 6. augus Kl Fspladsn åbn Kl Udsilling af Nyborg brdskab, Hjmmværn og byns lasbilr Kl Spillgild i halln - Kl åbns dørn. Frdag dn 7. augus Kl Fspladsn lukkr Kræmmrmarkd børn/voksn - Børnsand 40 kr. Voksnsand 100 kr. Familisand 125 kr. - Tilmlding il Pia Rasmusn Bøgvæng 2, Mobil Conny Jnsn, Egvæng 30, Mobil (sids fris dn 2. augus) 4H, D grønn pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Kl Fspladsn åbn Kl Gæ vægn på grisn Kl Øll åbn Kl Snsrup Cyklklub kørr sids dl af klubmsrskab Kl Bodrn åbnr Kl Grisn vjs Kl Cyklsponsor løb Kl Grais sildbord i øll Kl Fodboldurnring snior damr/ hrr sam oldboys Kl Bubbl fooball for snior - Dlagr pris 150 kr pr. hold (3 dlagr) Enré kr. 30 kl Aldr fra 0. il og md 3. klass kl Aldr fra 4. il og md 7. klass - Musik: DJ Drsn Kl ROCKCITY MC SY FYN på pladsn. - Tilmldings fris d. 2 augus il Andrs Sørnsn, Tværvj 6 Kl PASSER DIN NØGLE??? - 1. Præmi: kr. Sponsorr af John s Tømrr Værksdog Låssrvic Præmi: kr. Sponsorr af XL-Byg Jns Schulz, Svndborg. Jus Lik Rain Lørdag d. 8. augus kl TopHa fs i halln (dørn åbns kl ) Jus Lik Rain DJ Morn LP *Musik: Mad mdbrings llr buffn bsills sammn md billn, billr og buff købs hos An Jul, Tglbakkn 23. mobil (sns frdag dn 7. augus.) Mnu pris: 100.-kr (for hvr kuvr dr sælgs går 10 kr. il Top Ha) *Billrn kan købs i forsalg il kr. 150 Enr prisn vd indgangn kr. 200 TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG FOREFINDES DER PÅ FESTPLADSEN: Hoppborg, Bodr, Tombola, Pølsbar, Æblskivr, Ølcurling, Fiskdam og andr akivir. R il ændringr forbholds Kl Fodboldsævn børn og ung Kl Fs i øll. - Til fordl for Topha, sår slagrpigrn klar vd grilln. Mnu pris 70 kr. - Salg af kaff og æblskivr i pausn - Dlagr pris 30 kr. Kl Øll åbn Sodavandsdiskok i l på pladsn Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn Klip ud!

8 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Tirsdag dn 4. Augus 2015 us aug 5 p u r ns Fs i S Lørdag dn 8. augus r års Snsrup-fs! Du kan rgn md god musik fra Jus Lik Rain All srømmr mod Snsrup Halln lørdag afn. Dn musikalsk sid af sagn lvrs af Jus Lik Rain og DJ Morn LP. Jus Lik Rain bsår af 4 særdls ruinrd og sammnspilld musikr, md n sor rfaring fra fsr og koncrr. D har alsidig rproir md musikalsk undrholdning, dr appllrr il nhvr smag og aldr. Vær md il ndnu n gang a dlag i n fs, dr formår a løf ag på Snsrup Halln. Endnu n gang. Hiv fa i naborn, vnnrn og familin. Få gang i dansskon, og oplv fslig indslag, af dn ms uforudsiglig slags S mr om prisr, md mr i programannoncn i dnn avis. D r også mg spændnd, hvm dr blivr udnævn il års SiF r Dnn ildsjæl blivr også udnævn dnn afn. Sids år gik iln il Jan Chrisiansn. Billrn il Top Ha fsn, sam il buffn, kan købs hos An Jul, Tglbakkn 23. Tlf Sns frdag dn 7. augus. Års Top Ha buff bsår af oksfil, fyld kyllingfil md bacon, ovnkaroflr, rødvinssauc, jordbærsala, pasasala og mlonsala. Tænk, hvis du vand? D blivr pludslig n mg sjovr Top Ha fs, hvis du uvn får sukk konan kronr (1. præmi), llr kronr (2. præmi) i håndn. D r ikk dso mindr n mulighd hvis du vil invsr n 100-kron i a dlag i dn spændnd nøglkonkurrnc. Din indkøb nøgl kan afprøvs på fspladsn lørdag frmiddag. Hr har John Tømrr n dør sånd. Hvis din indkøb nøgl passr i låsn, så r d rar png din. Madn lvrs af Lissy fra halln, og for hvr kuvr dr sælgs, går d 10 kronr il Top Ha fsn. Du kan også vælg a mdbring madn slv. Præmin på kronr r sponsr af John s Tømrrværksd, og 2. præmin på kronr r sponsr af XL-Jns Schulz i Svndborg. Lori slur lørdag dn 8. augus på fspladsn, når d solg nøglr r afprøv. Og d o vindr r fund. Sns klokkn 16. Pngn udbals vd Top Ha fsn om afnn. Chrisnsn, Pr Hansn, Pr Bill, Hnning Grz Pdrsn, Prbn Nilsn og Kaj Dall Rasmussn. Hold ndlig ikk di spillgén ilbag. Nøglrn kan købs hos Dagli -Brugsn i Snsrup, hos Pall Chrisiansn Finn Juhl Pdrsn, Torbn SnSrup ForSamlingShuS +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU Vi ønskr all n - sd hvor fsn holds! +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU TopHa Fs god +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU TopHa dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EST NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU GOD TOPHAT Fdŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ Udljning udn vær v/kirsn Spillgildfri ug sarr ign onsdag d.19. aug. Udljning af flagallé ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ -XKO 3 -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS -XKO 37OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN Enrprnørfirma Assnsvj Snsrup Tlf God Topha fs CÆCAR S MURERSERVICE OG FACADERENOVERING ALBJERG'S MASKINTEC A/S FACADERENOVERING - FACADEISOLERING - MURERARBEJDE Lindvj Snsrup CVR TLF Tlf Mobil: Fax:

9 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 9 Dr r mang god grund il a vælg Andlskassn. Hr sr du 7 af dm. Flmming Lund Filialdirkør Tlf.: Ann-Gr Højgård Kundrådgivr Tlf.: Bina Nilsn Kundrådgivr Tlf.: Erik Jssn Kundrådgivr Tlf.: Hll Bb Krog Tønns Kundrådgivr Tlf.: Pr Rasmussn Kundmdarbjdr Tlf.: Jan Thomsn Kundrådgivr Tlf.: Skif il Andlskassn En prsonlig rådgivr, dr kndr dig og din økonomi. Og som r il a få fa i, når dr r bhov for d. D kan du forvn, når du r kund i Andlskassn. Drfor r du alid mg vlkommn il a ring llr mail dirk il os du slippr for lfonslusr og callcnr. Hvis du ikk r kund i Andlskassn, r d nm a skif. Vi klarr al d prakisk i forbindls md skif, også konakn il di idligr pnginsiu. Konak os, hvis du vil hør, hvad vi kan gør for dig og din økonomi. Vi glædr os il a hør fra dig. Svndborgvj Kværndrup Tlfon Andlskassn n dl af Dansk Andlskassrs Bank A/S

10 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Dr kicksars md lokalrvy onsdag afn: Kom og få god grin r 7 rvyskuspillr md. Gngangr fra sids år, plus par ny. D liggr i aldrsklassn fra 15 år il 69 år. Musikldsaglsn il rvyn lvrs af Th Svnssons. E 2-mands orksr, dr rods si svnskklingnd navn, r pær-snsrupsk. D glad rvyløjr gnags md n forsilling lørdag frmiddag klokkn 14. Endnu rækplasr En af Top Ha fsns arrangmnr, som i særlig grad rækkr folk fra nær og fjrn, d r d sor spillgild i Brdr. Rasmussn STENSTRUP A/S halln. Daon r orsdag dn 6. augus klokkn 19. Dr r n særlig fslig smning dnn afn, hvor alln rullr ovr skærmn, og gvinsrn rækks hjm af d glad spillgilddlagr. Md som opråbr vd spillgild kan du mød Pr Engsrøm. Kom og s om dr r hld i brikkrn. Cyklsponsorløb md mr Onsdag dn 8. kørr Snsrup Cyklklub sin 2. ap af klubmsrskabrn, og d slus af frdag dn 7. augus md afrunding af klubmsrskabrn. Hvad vjr grisn? I d righoldig program, r dr også n mass ksraakivir. Hr kan bland and nævns d populær øll, bodr md 4H, D Grønn Pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Mn som n lill sjov konkurrncakivi r Gæ vægn på grisn, som findr sd lørdag dn 8. augus fra klokkn 9.00 il Dn som kommr æs på grisns rigig væg, vindr grisn som præmi. Er dr o, som gær d samm, og bgg r komm æs på vægn, så dls d om grisn. Dyr vil bliv vj klokkn 12.30, oplysr An Jul. Som du sr, så r dr mang god anldningr il a bsøg Top Ha fsn. Vi ss drud. KDC Kranr V/ Klaus Dluran Chrisnsn Din lokal bådranspor Vi ønskr Kranr op il 110 T/M Spcialranspor Blokvogn Langgodsvogn indil 40 mr us aug 5 p u r ns Fs i S D forgår frdag fra klokkn il Når klokkn r blv så løbr d sor cyklsponsorløb af sabln. D r n af Top Ha fsns sor akivir, hvor dr cykls djlig sponsorkronr hjm il Top Ha fsn. Sids år lykkds d dlagrn a cykl cirka kronr hjm. Skal dnn rkord slås i år? Foo: Nils Ov Pdrsn Dr blivr sor undrholdning i Dn lill Hal onsdag dn 5. augus, Top Ha fsns førs dag. Hr kan du klokkn oplv Top Ha rvyn Måsk blivr du slv ram af sairns svirpnd kårspids, når lokal prsonr spidds i rvyn. D blivr ign i år fyld md fs og farvr, skchs og sang. Måsk r d din nabo dr får lill hip md på vjn? Så kom og få larmusklrn rør. AnnMari Raahaug sår for opsæningn af rvyn. Ligsom hun gjord sids år. Ann-Mari forællr a dr Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tlf Conainrudljning Affaldskørsl md grab Maskinbaksning Grus og sn God TopHa-fs! Rparaion Ny insallaionr Vdligholdls af Sjl- og moorbåd Forårsklargøring Vinrsrvic s! f a h p o all n go smdgårdsvj 2 Kirkby snsrup lf LIT TAU s EF T F. v/ Jns Chr. Bøgh BLIkkE ns LAg ErI VEnTILAT Ion God TOphaT fs KonTaKT os på Tlf Nordr Ringvj Snsrup Tlf w w w.li TTAUs.dk Tvdvj Svndborg Foo: Nils Ov Pdrsn John s Låssrvic Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup John s TømrrværksTd Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup n l l a r k s! n s f VI ø T a h p o god T S r Apr S rm MurKloAKMS nsrup Au. 771 S 5 4 vj s n o i a S lf d rbj ona rn b oak Isok r kl d Mur rdarbj jo

11 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 11 HENRIK S Dinr & Smørrbrød dinr ransporabl lf langgad 41, sp, 5750 ring Pr. 1. juli 2015 r jg blv vær for Sandhols Lyndls Forsamlingshus Fsilbud 2015 Forrr - Vælg slv pris pr. couvr kr 25,- Sranoskink m. honningmlon, flødsuv spina og hjmmbag grovflus. Rro rjcockail m. icbrg - rjr - aspargs og hjmmbag grovflus md smør Lakspaé m. rjr, aspargs, dilddrssing og hjmmbag flus Hjmmlav hønssala på ananasbund pyn md pimn srvrs md hjmmbag grovflus. 2 Tarlr md høns i aspargs, pyn md oma og prsill. kødrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 89,- Gl. dags okssg md hvid karoflr, glasr løg, gulrøddr, sauc, sur og sød sam fransk karoflr. Kalvsg llr svinkam sg som vild, md sur/sød, waldorfsala, hvid, brun og fransk karoflr og vildsauc. buff (kan ikk ændrs) pris pr. couvr kr. 89,- Hlsg ungdyrsfil, Mxico krydr kyllingsykkr og kryddrsg nakkkam. Hril små kryddrsg karoflr, kold karofflsala. Salabar md plukk sala, årsidns grøn og frisk frug, nøddr og ahornsirup, omablanding md majs, fa og olivn, pasasala md jalpno og pimn. Grill Slv Buff al inklusiv kun 89,- pr. prson min. 10 kuvrr Vælg mllm 3 slags lækkr krydr kød, ca g. pr. prson. F.ks. nakkkol, sak af oksfil, hakkbøf, lammkol, forsg kylling, forsg sparribs, lakskol pakk i foli llr sor grill pøls. Hril mixd sala, md åridns grøn,frug og drssing, omasala, colslaw, zaziki, kold karofflsala m. urr llr forbag bagkaroffl m. crm fraich drssing, og hjmmbag flus m. krnr. Tilvalg af ksra kød pr. dl kr. 16,- kød - Fri Valg - Vælg slv buff 4 slags kød pris pr. couvr kr. 115,- Hlsg ungdyrsfil, glasr skink, hlsg lammkøll, lasagn, Hawai kalkun, græsk frikadllr m. fa, kylling Mxico, kryddrsg nakkfil, brassir cuv, grillkøll md barbcu. Salabar md plukk sala, årsidn grøn og frisk frug, rødkålssala md mandarinr, nødd og ahornssirup, omablanding md majs, olin, fa, pasasala md jalapno og pimn. karoflr Fri Valg 2 slags Spicy flødkaroflr, kold karofflsala llr små kryddrkaroflr. Srvrs md sragonsauc og Mojo drssing. lækkr smørrbrød Pæn blag 19,- Høj blag 24,- Husk! vi lvrr sgn varm og klar il srvring Fs al incl. i nøglhus fra kr. 375,- Fslokalr md plads op il 120 prsonr rund bord Vi ilbydr Fs m/all inclusiv fra 495,- kaffbord fra 60,- adrssn r: Nørrgad 3, 5672 Broby Hnriks pølsbord pris pr. couvr kr. 89,- Pølsbord a la Hnrik md 6 slags god skår pålæg anr flo md divrs ilbhør. Lun frikadllr md rødkål, lun lvrposj md champignon og bacon. Excl. brød og smør. ksra: En slags os - f.ks. gammlos md løg og sky. pris pr. couvr kr. 18,- Brød og smør. pris pr. couvr kr. 14,- dssrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Vors klassikr: Hjmmlav is m. nøddr, chokolad og pyn Rro cironfromag - Pandkagr md hjmmlav vaniliis og syløj. namad - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Lasagn md mixd sala 1/4 kylling md sala og hj. bag flus. Hj. lav frikadllr md kold karofflsala Aspargssupp md kødbollr og hj. bag flus. 2 sk. hodog md ilbhør. brunch all inclusiv pris pr. couvr kr. 109,- Frskrøg laks md aspargs - Scrambl gg - Risd cocailpølsr - Ris bacon - Kold skink md oma og agurk, rullpøls m. løg og sky, lun lvrposj - Pandkagr m. ahornsirup. - Skæros, bri, marmlad og nulla. Rugbrød, franskbrød, vælg mllm rundsykkr llr grovbrød og smør Winrbrød - Frugfad 3 rrs luksus-mnu pris pr. couvr kr. 176,- Tapas m. hj. røg laks, rygoscrm m. radissr, sranoskink, hj. røg dyrkøll m. hvidløgsbrød, aioli, og olivn. Buff bsånd af rosasg kalvfil, Hlsg lammkøll md hvidløg og rosmarin sam lækr chicknwings. Små kryddrsg karoflr, lækkr plukk sala md årsidns bær, lun slikaspargs og rød mojoog sragonsauc. Dssrfad md jordbærrifli, chokoladkag og oslagkag m. frisk frug. bsilling og v. spørgsmål vdr. ilbuddn, bsvars på lf llr s mg mr på all rr - minimumsbsilling 10 couvrr.

12 Sid 12 UGE 32 Bil & Moor NU OGSÅ CERTIFICERET RUDECENTER god Husk vi har alid syn. fr ilbud på srvic d fls Vors prisr slår ok Find os på facbo Søg blo på p Tknicar Kværndru Fia 500L srækkr sig for familirn Opfyld familins bhov for massr af plads, sor bagagrum og god moorkraf udn Srvic Srvic a gå på kompromis md dsrvic Rparaion Srvic Rparaion sign og kørglæd. Fia 500L Srvic Rparaion Srvic Bilsalg Rparaion r d prakisk mdbilsalgvi rparrr ViLiving rparrr Rparaion all mærkr Bilsalg Rparaion Klargøring lm af dn ikonisk 500-famiBilsalg Vi rparrr Vi rparrr il syn all mærkr Klargøring il syn kommr md bagagall mærkr all mærkr li og Bilsalg Vi rparrr Bilsalg Klargøring il syn Klargøring il syn Rudrparaion Vi rparrr Vi rparrr all mærkr Rudrparaion rum på 630 lir, Klargøring il syn all mærkr god plads il Rudrparaion Rudrparaion Oprrværksd Klargøring all mærkr il syn 5 passagrr Oprrværksd og ndda md Rudrparaion Oprrværksd Oprrværksd Udljning mulighd for syv. Biln har af bus & auocampr Rudrparaion Udljning af bus & auocampr Oprrværksd Udljning af bus & auocampr 105 hskræfr og fås il n Udljning af bus & auocampr Udljning af bus & auocampr Oprrværksd fordlagig sommrpris. Srvic Rparaion Bilsalg Klargøring il syn Rudrparaion jning afudljning 8-9 prs. auocampr afbus 8-9l. prs. l. auocampr Oprrværksd Udljning af prs. bus l.bus auocampr Udljning af bus & auocampr bus gprs. af 8-9 prs.l. busauocampr l.8-9 auocampr Flo dsign, lgan linjr og Prisr pr. dag fra kr. 600,Prisr pr. dag fra kr. 600,Prisr dag &fraauocampr kr. 7600,Udljning afpr.bus r.risr dagpr.fra kr.fra 600,dag kr. 600,ialinsk kørglæd r måsk Udljning af 8-9 prs. bus l. auocampr ikk præcis d, man for- gsidr Sydfyns Auo & & bindr Sydfyns Auo Åbningsidr Sydfyns Auomd & n rummlig og afåbningsidr 8-9 prs.sydfyns Sydfyns Auo & Auo & dag Camprsrvic Camprsrvic Camprsrvic Prisr pr. fra kr. 600,Mandag orsdag Camprsrvic kompak familibil il n skarp - orsdag Mandag - orsdag Camprsrvic g Svndborgvj 383, V. Åby , V. Åby Svndborgvj 383,Svndborgvj pris.v.d r ikk dso mindr Svndborgvj 383, Åby V. Åby Svndborgvj 383, V. Åby 5600 Faaborg 5600 Faaborg 5600 Faaborg 5600 Faaborgnår d gældr Fia ilfæld, 5600 Tlf: Tlf:Faaborg Tlf: Tlf: dr nop nu fås 500L Living, Tlf: Frdag Frdag Mandag - orsdag nd16.30 ag Åbn sø Frdag Sydfyns Auo & Camprsrvic i udgavn md 105 hskræfr il bar kr. D gør dn il d oplag valg for familir, dr r på udkig fr n MPV, hvor man får rigig mg plads for pngn. Hos Fia mnr vi, a familibilr sagns kan vær båd n fornøjls a kør i og s på. Md 500L Living har vors dsignr og ingniørr skab n bil, hvor dr ikk aln r god md plads og høj il lof. Dn fornr også vors ialinsk dsign-dna md all d krav, dr sills il modrn familibilr i form af rummlighd og bkvmmlig båd i hvrdagn og på frir, sigr Sffn Holm, dr r prsschf hos Fia Danmark. Auoværksd Svndborgvj 383, V. Åby Ara Sydfyns Auo &kriniv g finansi 5600 Faaborg Camprsrvic Tlf: Rnn r lig nu mg lav på bilfinansiring 383, V.vinrhjul, Åby Toyoa Avnsis Svndborgvj 1,8 vv-i s.car, Klima, anhængrræk, srvc ok, mg vlhold, km Pris kr Faaborg Rnaul Grand Scnic 1,5 Dci 7 Sædr blåmal, Navigaion, alu, kr. farpilo, km Tlf: Pris Misubish Col 1,5 inspor coolpack 5 dørs sormal, Aircon, alufælg, lrudr, km Pris kr Vw Polo 1,4 5 dørs sor, ny modl, Alufælg, Farpilo, c.lås, km Pris kr Toyoa Aygo 5 dørs sor og sølvmal, aircon, c.lås, lrudr, diod lygr for, 5 sk il salg. fra km, Pris fra Pris kr. Bagagrumms 630 lir sikrr, a dr r riglig md plads il båd n sammnklapp barn- llr klapvogn, dagligvarr llr kuffrr. Md Fias ffkiv Cargo Magic Spac -sysm kan bagagrumm dsudn l jusrs i r nivaur, så skrøblig gnsand kan adskills fra d ung. Massr moorkraf og udsyr Fia 500L Living lvrs md r forskllig moorr. På bnzinsidn lvrs 500L Living md dn unikk og særk TwinAir Turbomoor md 105 kraffuld hs og på dislsidn kan dr vælgs i mllm o MuliJ urbodisl moorr, n 1.3 md 95 hk sam n 1.6 md 120 hk, som også bydr på mg høj drjningsmomn på hl 320 nm Kværndrup - Nyvj prs. bus l. auocampr isr pr. dag fra kr. 500,r. dag fra kr. 600,Åbningsidr Tirsdag dn 4. Augus 2015 i di lokalområd... Plads il frin Sår kør-slv-frin for dørn, sørgr Fia 500L Living for, a man slippr for bsvær md a find plads il børn og voksn, kældyr, bagag og hvad dr llrs kommr md, når familin agr på fri. Fia 500L Living r nmlig 20 cm længr nd Fia 500L, og sadig md n oallængd på blo 4,35 mr r d dn ns bil i sin sørrls, hvor man har mulighd for udvid il syv sædr. Prisn for d ksra o sædr r kr., hvilk gør biln il inrssan alrnaiv il lang sørr og dyrr bilr md ilsvarnd anal sædr. Fia 500L Living r dsign md fokus på komfor, og all daljr r funkionl udform. Udovr kompl sandardudsyr bl.a. md Fias uconnc sysm md ouch-scrn, Bluooh og mdiaplayr, kan Fia 500L Living bsills md n mængd ksraudsyr såsom ny spændnd pakkløsningr md lædrsædr og ingrr navigaion md bak-kamra, dr gør biln ndnu lr a parkr. Fia 500L Living fås i n lang rækk farvr, som givr dig mulighd for a gør din bil ksra prsonlig. Du kan vælg mllm 19 forskllig farvr, sks forskllig farvkombinaionr il inriør og ual af forskllig fælg. Kørr d for dig?. 1 og 32cl. 3 g u dag in kk i lu gg r fri d. 9. augus, b d l o h sd søndag Værk g d. 25. juli il ra lørda F S Sall allvors vorsbilr bilrpå påwww.hbilr.dk S all vors bilr ViVihjælpr afafbiln hjælprogså ogsåmd mdfinansiring/lasing finansiring/lasing biln BilliG Lv. syn, Lv.omkosningr omkosningr3680,3680,-inkludrr Inkludrr syn,pladr pladrogogsrvic srvicførførlvring. lvring. på BiluDljninG Mød Mødosospåpåfacbook facbookwww.facbook.dk Prsonbil fra 199,- incl. 100 km vi har lig nu ca 25 Flybil fra 499,- incl. 100 km Minibus fra 799,- incl. 100 km bilr på lagr S all vors bilr på Bakkvj 5750 Ring Bakkvj Ring Vi12 hjælpr også md finansiring/lasing af biln Lv. omkosningr 3680,- Inkludrr syn, pladr og srvic før lvring. Mød os på facbook Bakkvj Ring Øsr Skrning Auoværksd v/ Jørgn Jnsn, Ø. Skrningvj 17 B, Ollrup Tlfon Hr får du srvic, kvali og god ilbud

13 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 13 Srvic af aircondiion 598,inkl. klimavæsk og anibakrirns i kondnsr E srvic af bilns aircondiion/klimaanlægg, r md il a sikr afkøling og afdugning af din bil, båd sommr og vinr. Drudovr undgår du bakrir, som kan frmkald allrgi ond i halsn og snu sam luggnr. KP Bilr SHELL V. Skrning lf Fåborgvj V. Skrning En lasbil, som man alid givr forkørslsr Highwayn s og moorvjns skønhd, r n mg flo og lakskinnnd Langnæs ruck. Dn hr r s på n rasplads i Pnnsylvania, USA. Foran på kofangrn sår Rbl off Road. Cirka 99% af all rucks i USA har lang moorhjlm, modsa hrhjmm. - vi passr god på din bil! Nu skal bilns nummrpladr sidd ordnlig fas: Få d nu lig fix indn 15. novmbr! Max s Brugbilr Claus Clmmsn fra CWC Ellrs kan dr vank bødr Auo i Hundsrup har i lang hos polii, hvis d ikk r id mind sin kundr om a blv udfør indn dn 15. d skal hav drs nummr- novmbr i år. Så få d lig pladr på biln solid mon- fix, ikk? r. Claus: D r halvand år sidn a Folking vdog Rglrn n ksra solid fasgørls af Fra dn 15. novmbr 2015 nummrpladr. Mn nu r skal du monr din numdr sa n dao for, hvornår mrpladr på di kørøj, så Vrdns bds moor. d skal vær udfør. nummrpladrn ikk kan 1) ForVrdns rdj år i ræk.moor. bds 1) For rdj år i ræk. Vrdns bds moor. moor. Vrdns bds For rdj i ræk. Forår rdj år i ræk.1) abs llr fjrns. Nummrpladrn på prson- og varbilr skal du fasgør md minds o skrur llr bol. D r valgfri på andr kørøjr. Fassæningn må ikk gå ud ovr nummrpladns læslighd. Skrur og bol skal vær dækk af n fassiddn- 1) AN TIL MINIPRIS kr./md kr./md kr./md. Ford Fisa. Pris fra kr ,- FRA FRA FRA FRA Ford Fisa.kr./md. Pris fra kr ,1.295 Ford Fisa. Pris fra kr ,- ford.dk Manul aircondiion Vi rparr al mllm nummrpladrn dhn rmalkarnikdurmsodm rparr din bil Klimaanlæg Ford Fisa. Pris fra kr ,- FIESTA VAN d hæ i samm farv som d sd på nummrpladn, hvor du fasgør dm. Hæn skal sidd så god fas, a dn kun kan fjrns md værkøj. Nummrpladrn fra før 1. april 1976, og hisorisk nummrpladr r friag for a opfyld kravn. D skal fasgørs på n måd, dr passr il kørøj. El-rudr foran 1) Fords 1.0 EcoBoos moorpassagr-, r kår ilsid Engin Of Th Yar 2012, 2013 og 2014 af passagrairbag Førr-, D-akivring og knæairbag md hjulkapslr 2) ford.dk Ford Fisa Trnd hk 3D finansir via Ford Crdi (ksmpl vd variabl rn): Radio/CD-afspillr il førr md DAB, 3,5 kr. inkl. lvring ford.dk (3.780 kr.), udbaling krdibløb kr., løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., ESP inkl. Marix display, 4 forhøjalr, ABSkr., ogsaml bakksard kofangr variabl dbiorrn 3,03%, ÅOP 7,61%, samld krdiomkosningr kr., saml bløb ford.dk rabjningsknappr, AUX, USB ogdr skal bals assisanc n og opvarmd ilbag kr. Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kask Fjrnbjn cnrallås md 1 lollisync md auomaisk nødopkald 1) oforsikrs. Dr opnås n lavr rn når lånpriodn r 84 mdr. llr korr. Baling via Ns forudsæs Fords 1.0 EcoBoos moor r kår il Engin Of Th Yar 2012, 2013 og 2014 pop nøgl og n sandardnøgl kl. auomaisk kør2) llrs illæggs gbyr 25 kr.fipr. indil 30/6 har r il Ford Fisa 1.0på 65hk 3D nansir viagældnd Ford Crdi (ksmpl vd2015. variabl kr. a inkl.forryd lvring konrakn 1) Fords 1.0Trnd EcoBoos moor r ydls. kår il Engin Of Th Yar 2012, 2013 Købr ogrn): 2014 Tripcompur isk ndblændlig (mn ikk f r krdiaf allovn Forrydlssfrisn r mdr., dag, fra afaln indgå. Biln kan (3.780 kr.), udbaling kr., saml 19. krdibløb kr., løbid måndlig ydlsr kr., 2) køb) 1) Fords 1.0 EcoBoos moor r kår il Engin Of Thvd Yar 2012, 2013 og 2014 Ford Fisa Trnd3,03%, hk 3D7,61%, finansir via Ford Crdi (ksmpl variabl rn): kr. inkl. lvring Lændsø ilåop førr dbiorrn samld krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals vær visvariabl md ksraudsyr. 2) Ford Fisa Trnd hk 3D finansir viakr., Ford Crdi (ksmpl vd variabl rn): (3.780 kr.), udbaling kr., saml krdibløb løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., kr. inkl. lvring 4-vjs jusrbar førrsæd ilbag kr. Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kaskrud A++ A+ variabl 20,4-30,3 km/l, CO g/km kr., (3.780 kr.), udbaling saml krdibløb kr., løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., 2 7,61%, samld dbiorrn 3,03%, ÅOP krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals oforsikrs. Dr opnås n lavr rn når lånpriodn r 84 mdr. llr korr. Baling via Ns forudsæs 3,03%, ÅOP30/6 7,61%, samld krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals ilbag kr. Ford forrningsbinglsr og2015. krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kaskllrs illæggs gbyr påvariabl 25Crdis kr. pr.dbiorrn ydls. Gældnd indil Købr har r il a forryd konrakn ilbag kr.når Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kask(mn ikk køb) r krdiaf allovn 19. Forrydlssfrisn r dag, afkorr. aln r indgå. Biln oforsikrs. Drf opnås n lavr rn lånpriodn r mdr. fra llr Baling viakan Ns forudsæs oforsikrs. Drpr.opnås n Gældnd lavr rnindil når lånpriodn 84 mdr. korr. Baling via Ns forudsæs vær visillæggs md ksraudsyr. llrs gbyr på 25 kr. ydls. 30/ r Købr harllr r il a forryd konrakn llrs illæggs gbyr på 25 kr. pr. ydls. Gældnd indil 30/ Købr har r il a forryd konrakn A++ A+ køb) (mn ikk f-r krdiaf allovn 20,4 30,3 km/l, CO g/kmforrydlssfrisn r 14 dag, fra afaln r indgå. Biln kan 2 (mn ikk køb) fr krdiafallovn 19. Forrydlssfrisn r 14 dag, fra afaln r indgå. Biln kan vær visodnsvj md ksraudsyr Svndborg vær vis md ksraudsyr. A++ A+ 20,4 CO20, ,3 114 g/km ,3 km/l, A+ 23 km/l, CO g/km 2 Tlf. 62 A N. Kjær Bilcnr Snslag Rus - opprofssionl auovæksd Vi har båd rfaringn il a klar d ældr bilmodllr og fruddannlsn il a håndr knikkn i d ny bilr. Vi søgr for a du hurig r kørnd ign. Vi ilbydr: A/C og klima srvic og rp. Fjlkod-udmåling Klargøring il syn Snslag-rparaion Al i dæk og fælg Forsikringsskadr Lånbil ilbyds Finansiringsilbud 3 års garani på ALLE ny rsrvdl Forsikringsskadr Køb og salg af bilr - alid 20 opklargjor bilr il salg - s dm på maxbrugbilr.dk Al i modrn måludsyr og mang andr ing, kig ind for n snak - vi glædr os il a s dig Al i d nys udsyr Rparaion af all bilmærkr Max s Brugbilr Skrninggårdsvj Vsr Skrning Tlf v/ Claus W. Clmmsn Srrbyvj 51 Hundsrup 5762 Vsr Skrning Srvic o g rparaio n af ALLE bilm æ - også ind rkr n for garanip riodn! - di lokal auoværksd, spcial i Toyoa Hr får du srvic, kvali og god ilbud

14 ds ny modllr bydr på dn hl rigig oplvls, og fssionll gnskabr gør dm l og ffkiv a arbjd D r udsyr md Clan Powr -moorr, som givr mindr onr, sørr syrk og mindr bnzinforbrug. Dsudn har Sid air 14purg, cylindrdæksl md snaplås og bolufrnsning, sofindikaor. CS 2245 S og CS 2250 S har dsudn Spin Sar, ør savn ksra l a sar sam værkøjsfri kædspænding. Tlfonavln 3.995,- Dyrskoln har 10 års jubilæum i år: SERED CS 2250 S, 2,4 kw, 5,1 kg. SERED CS 2245 S, 2,1 kw, 4,9/5,1 kg. Tirsdag dn 4. Augus , d for finansiring via Jonsrdkor hør mr lokal Jonsrd-forhandlr Jonsrd. All righs rsrvd. Srvic Rsrvdl il hav og park maskinr Landbrugs-, Skov-, hav- og parkmaskinr kædr, drp. ar Børn fik kørkor il kaninpasning Salg Srvic Rsrvdl Rp. af all fabrikar Erhvrv / og priva Srvic-Vagn Tlf v/Kur 23Krog, 14 Rngøring d r os md dn samm dam fra os, hvr gang Rudmvj 151, 5750 Ring IngrId s salon INGRID S SALON v/ingrid Chrisnsn v/ingrid Chrisnsn Rødmvj 12, Snsrup rødmvj 12, snsrup, lf Tlf Tlf Lukk mandag il kl Lukk onsdag Rparaion af all bilmærkr Al i d nys udsyr v/ Claus W. Clmmsn Srrbyvj 51 Hundsrup 5762 Vsr Skrning Sommråbning: Torsdag Frdag og lørdag Søndag Lukk mandag - irsdag kl kl kl onsdag Vinduspolring ilbyds ilbud lf LITTAU s EFTF givs Jns Chr. Bøgh Tvdvj Svndborg Blikknslagri Vnilaion UGEPAKKE 600 g 600 g 4 sk. 4 sk. 8 sk. 32 D førs år kalds dyrskoln for Bondgårdsskol. Arrangmn har alid forgå i ug 32, mn i år blv d ændr il ug 31. D r måsk årsagn il, a dr kun M Å N E D S PA K K E N grais ME D INS PIR ER EN DE OP SK RIF TER dlagr 8 børn i år. Aanall har i gnnmsni idligr ligg på børn. Og hvad r formål md dyrskoln? Hlna Pandll: D børn som har ilmld sig, skal lær om pasning og plj, båd af landbrugsdyr og kældyr. Børnn lærr båd ori og prakik. D skal bland and på bsøg i R Dyrpark i Jylland, og ud a bsøg n bondgård md kør. 90,- Dværgkaninrn r især børnns sor favorir. Dyrskolns lvr får mulighd for a ag kørkor il kaninpasning. Hr ss d bland and i paravidn, hvor d skal bsvar spørgsmål vd n afkrydsningss. 4H har god ilag md sin dyrskol. Pall Chrisiansn Musikgudsjns Snsrup Sognpræs Mariann Aagaard Skovmand har snd os følgnd. Kirkn r god AuJgUuNI sd a ly il ord, - og il mus sik. Hvis man llrs har slukk for mobiln, og ikk kan DU FINDER 15 OPSKRIFTER nås af forsyrrlsn. Rumm PÅ MESTERSLAGTEREN.DK HVER MÅNED r minn il koncnraion. 1 sk. bbq Skinksg 600 g hakk Kalv - 4 sk. Kolr Musikkn r god il a bygg Kyllingbrys - 4 skog Flæsk - 4 sk. fyld bro mllm ord og vors 1 sk. Grillkam m/svæ. fyld Nakksaks 4 sk. Skinkschnizlr r - 8 sk. Grillpølsr hvr for sig liv, og vors liv 10 sk. Sgflæsk i ski - 1 sk. Nakkfil sammn. Okskød g hakk vr - 2 x 600 g hakk Sk Musikkn kan sig d uudink kø d 1 sk græsk Farsbrød g Pandr siglig, musikkn agr ord alvorlig, forlængr ord, ndog ud ovr ords gn Følg os på græns. Måsk? Rudkøbing lf , Snsrup lf , Svndborg lf Kørkor il kaninr På Akivisgårdn r dr massr af dyr som skal passs: Kaninr, marsvin, får, høns og ændr, md flr. D givr børnn n sor glæd a oplv samvær md dyrn. Søndag d. 9. augus kl ,- PÅLÆGSPAKKE 5 skivr Rullpøls 5 skivr Hamburgrryg 5 skivr Salkød 5 skivr Roasbf 5 skivr Spgpøls + 1 lill Lvrposj H Dyrskoln på Akivisgårdn i Snsrup, kan i år fjr 10 års jubilæum. Hlna Pandll har dlag i all 10 år som hjælpr, og i d snr år har hun så som ansvarlig for dyrskoln. VI EL SK ER KØ D RAB få dn ATHÆFT 8. ugp akk E: Hakk okskød Hakk skinkkød Nakkkolr Kyllingbrys m/bacon Grillpølsr H Dyrskolns børn r saml på Akivisgårdn. Nogl af børnn har ag drs kær kaninr md il foografring. Hll Pandll ss øvrs il vnsr 995,- Ordløs musik, dr alr Man alr om onsprog, mn hvordan kan onr vær sprog? Musikkn vd dnn gudsjns agr si udgangspunk i d sproglig, slvom dn r ordløs. Dn har si udspring i n blanding af jødisk folkmusik og jødisk liurgisk musik. Siln hddr Klzmr. Luhr sa musikkn høj og mn, a dn havd fands sidn skablsns id. Som ung havd han modag musikundrvisning, og han kunn spill på båd fløj og lu. Luhr mn, a musik kunn glæd d bdrøvd, opmunr d forvivld, nddæmp hadfuld sind og fordriv Djævln. Næsn al musik var gavnlig og god, mn Luhr, mn dn var allrbds, hvis dn blv brug il a pris Gud. Blo d a hør musik, mn Luhr, var gavnlig for sjæln. Mn han anså d for a vær allrms vlgørnd, a man slv sang. D var Luhrs mål, a hl mnighdn gnnm sang skull dlag i lovprisningn af Gud og forkyndlsn af vangli vd højmssn. Grn sånd. D gør vi vd musikgudsjnsn i Snsrup kirk søndag dn 9. augus kl Efr gudsjnsn bydr vi på glas vin i våbnhus. Mdvirknd Jacob Hdgaard orgl/klavr og Jns Schou, klarin, slur sognpræs Mariann Aagaard Skovmand

15 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 15 Vi sælgr fra g garnri og kan drfor garanr markds bds KVALITET il markds bds PRIS Sor udvalg i blomsr og saudr ÅbningSidr: Mandag il frdag kl Lørdag il søndag kl Vi liggr i Hundsrup mllm Svndborg og Faaborg Filippavj 41, Hundsrup 5762 Vsr Skrning

16 Sid 16 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Ollrup Vandværk har i år ksisr i 80 år: E modrn vandværk Efr krign, i augus 1945, var d nødvndig a lukk for vand om nan. Fordi flygningn på Folkhøjskoln havd sor vandforbrug. I anldning af, a Ollrup Vandværk har 80 års jubilæum, så har bsyrlsn lav jubilæumsskrif. Ollrup Vandværk A.m.b.a., frmsår som modrn vandværk. Dr blv nmlig bygg ny vandværk i 2000, og d har løbnd forny ldningr i vjn. Samidig r dr i 2013 og 2014 forny boringr, dr nu sår fyuld modrn md ny råvandssaionr. Forningn r mg opag af a følg md idn. Dr r bl.a. lav ovrvågning af vandværksbygningn, på lugrn il vandforsyningn, sam vd boringrn. Vd ldningsbrud orinrs forbrugrn dls via sms, dls vd skriflig bskd. Bsyrlsn mnr, a vandværk opfyldr d krav, som modrn vandværk skal hav. Følgnd r md i bsyrlsn: Aksl Pdrsn, formand sidn 1981, Pdr Skov, næsformand Ov Pilgaard, skrær sam Flmming Khlr og Prbn Jnsn. Rigmor Hnriksn r kassrr, og Kur Lundvald r vandværkspassr. Vandværks hisori Kild: Ollrup Vandværks 80 års jubilæumsskrif: Andlsslskab Ollrup Vandværk blv dann vd n sifnd gnralforsamling i Ollrup Forsamlingshus dn 14. augus Dn allrførs bsyrls bsod af: Garnr Karl Rasmussn, forsandr Lars Bækhøj, ømrrmsr Pr Rasmussn, sndkr Rasmus Hansnog gårdjr Rasmus Dilv Rasmussn. Som rvisorr valgs fhv. banformand Hans Jacob Mognsn og købmand Robr Wihn. Vd sarn gnd dr sig 36 forbrugr. Vandværk skull læggs på n grund, ilhørnd gårdjr Dilv Rasmussn. Smd Harald Andrsn fik vdrlag på 50 kronr årlig for a før ilsyn md vandværks pumpanlæg. Værk sas i gang dn 23. dcmbr På gnralforsamlingn dn 28. novmbr 1938 var anall af forbrugr, nå op på 50. På bsyrlssmød i 1940 drøfd man ovrgangn fra jævnsrøm il vkslsrøm, og om man skull gå fra cnrifugalpumpr il smplpumpr. D blv dog ikk vdag i dn omgang. Vand il ysk værnmag På bsyrlssmød dn 29. novmbr 1943 bsluds d a lvr vand il dn ysk værnmag for 50 ør pr. kubikmr. Tyskrn hold på d idspunk Folkhøjskoln bsa. Ny ilbygning i 1963 En ny ilbygning il vandværk blv bslu på mød dn 25. okobr 1963, og d skull udførs af murr Svnd Andrsn. For a skaff mr vand forogs 3 boringr i Åmosn i løb af 1967, mn udn ilfrdssillnd rsula. Man forhandld drfr md grv Ahlfld på Hvidkild om illadls il a bor på Nilsrups mark nor for Åmosn. mn da d blv afslå, fik man lov a bor på n mark ilhørnd Harald Nilsn, Skovmarkn. D var også nord for Åmosn. Dnn sids boring gav ovrvældnd rsula, nmlig 300 kubikmr i imn. Ny hovdldning I løb af 1971 ndlagds n nu hovdldning il udsykningsområd i Ø. Skrning. Ellrs gik årn slag i slag md udskifningr af navn i bsyrlsn. Vd gnralforsamlingn dn 30. april 1981 blv Aksl Pdrsn formand, og Aksl Øsbjrg næsformand. Ov Pilgaard skrær. Vandværks 50 års jubilæum blv fjr dn 14. augus Aksl Pdrsn formand for Ollrup Vandværk sidn 1981 Md åbn hus på vandværk, og om afnn blv dr hold fs på Vsr Skrning Kro md sor dlagls. I januar 1987 ønskd 30 bbor på Skovmarksvj og Tørvlong a bliv ilslu værk. Dn 13. mars 1889 havd Ollrup Vandværk 364 andlshavr var anall 376. Frmm vd 80 års jubilæ i år, r dr 430 andlshavr. Vi ønskr Ollrup Vandværk il lykk md jubilæ. Pall Chrisiansn Håndværkr Malr Auo Malrfirma Løgskov Auo A R T- D E C O Vsr Nørrmarksvj Vsr Skrning Arkikr murr - Tømrr - Sndkr Vi ilbydr al indn for... Al i rparaionr, rusarbjd, klar il syn, forsikringsskadr m.m. Vi hnr og bringr fr afal! Tømrr-, sndkr- og glarmsrarbjd Nybygning, ilbygning, ombygning Al indn for varmbhandl ræmballag Gravarbjd V/Knnh Lund Tlf Conainr v/ Finn og Pr Pdrsn Lj n conainr Billf.: Fax: Løgskov Snsrup Vognmand Knud Pdrsn & Sønnr i/s TLF v/ Knn J. Krogh Sørn Mohr Al vognmandskørsl udførs Tankranspor naional/inrnaional Conainrudljning Grus & sn lvrs Træ- og affaldskørsl md kran Arbjd md rndgravr Holmlundsvj 3 Tlf Fax lf El Vsr Aaby Ins. Forrning Svndborgvj 413. V. Åby 5600 Faaborg Tlf Bil Tlf Al I El-InsAllAIonEr reparaion og salg AF hvidevarer Manglr du n håndværkr? All form ømrr- ogr for sndkra udførs rbjdr dk Annoncr lf

17 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 17 Kryds & værs Dlag i Dn Lill Avis Kryds & Tværs og vind gavkor il annoncørrn hr på sidn. DENNE UGE rækkr vi 1 vindr bland all indsnd rigig løsningr. Præmin r gavkor à kr Gavkor snds dirk il vindrn. 1 2 Nu kan du også snd løsningn pr. mail Ulbøll Fjællbrovjn Vsr Skrning Tlf.: Fjællbrovjn 1 Ulbøll Os Fjællbrovjn 5762 Vsr Skrning Vsr Skrning Tlf.: Bak off Tlf Gallri Håndkøbsmdicin Os All dag 8-19 Eksklusiv sarinlys - Brugskuns Gavariklr - Sor udvalg i udplanningsplanr il god prisr Odnsvj Kværndrup ULBØLLE Bak off Åbn all ugns dag 8-19 Gallri Håndkøbsmdicin Ulbøll Fjællbrovjn Vsr Skrning Tlf.: Åbn all ugns dag 8-19 Os Bak off Gallri Håndkøbsmdicin Åbn all ugns dag VIND GAVEKORT! Dnn ug rækkr vi lod om 1 gavkor à kr. 100,- fra KP Bilr 6 7 Eg båndrykkri 9 Grais udbringning i nærområd Al i begravelsesbinderi v. Jan Parsbrg Saionsvj 15 a 5771 Snsrup KP Bilr SHELL V. Skrning lf Fåborgvj V. Skrning Rudkøbing lf Snsrup lf Svndborg lf Følg os på KondiorBagr i Snsrup Saionsvj Snsrup Tlf Skriv dnn ugs kodord og snd løsningn il DEN LILLE AVIS, Korsvangn 15, 5750 Ring mrk. kuvrn krydsord. Løsningn skal vær os i hænd sns mandag kl Navn: Adrss: Pos-nr.: Kodord: By: Løsning og vindr Ug 32: byrådssal Gavkor il Blomsrhus, Snsrup Lis Pdrsn Gl. Nyborgvj kværndrup Lokalrdakør på 5 bogsavr?

18 Egns - Øsr Skrning Fælls sognudflug il Middlfar Lopp- og l kræmmrmarkd GRATIS Lørdag dn 8. augus holds dr sor lopp- og kræmmrmarkd i Vsr Skrning Forsamlingshus. Dr r mulighd for a rhvrv nogl spændnd ing, ga- Vil du ha n sandplads i forsamlingshus, så kosr d kun 100 kr. Tlf ). Kældyr Hundræning Søndag dn 30. augus kl r dr gudsjns i Ø.Skrning kirk. Holdsar søndag d. 16. augus Sids ilmlding dn 14. augus Vi har flr hold ring og hør mr på Efr gudsjnsn r dr n l frokos i Øsr Skrning, indn bussn kørr il CLAY Kramikmusum i Middlfar. Ca afgår bussn fra mus, kørr rund om Hindsgavl slo og ad d små vj, så dr r mulighd for a s nog Vi forvnr a vær ilbag i Øsr Skrning kl ÅBENT man-frdag kl Tilmlding: Sns irsdag dn 18.augus il Egns præsgård, lf llr mail: D r grais a dlag. Babysalmsang Til all børn i 3. klass Klinikkr / Salonr Augus Tandimplanabhandling Paradonosbhandling Kronr og bror Kosmisk andbhandling Blgning af ændr Torsdag dn 3. spmbr bgyndr d års juniorkonfirmandr. Undrvisningn findr sd i Egns præsgård. Egns H.C. Hildalgo Wulff md am Udljning af flagallén i Ulbøll, Hundsrup, V. Skrning, Ollrup llr Ø. Skrning. Ø. Skrning 09. aug. 10. s.. riniais Bojsn-Møllr 16. aug. 11. s.. riniais Bojsn-Møllr 23. aug. 12. s.. riniais Kirkkaff 30. aug. 13. s.. riniais Sognudflug Hnvndls il Hnning Grub Andrsn Tlf Udljning og v. madlavning 1` i }Ê }ÊiÛÌ Ê >` >Û }Ê v/ Mariann Jørgnsn ÛÉ >À > iê À}i Ãi Konak: l. Sognpræs Torbn Poulsn Egns præsgård Højnsvj 169, 5700 Svndborg Træffs bds irsdag il frdag mllm kl Tlf Mail: kordgn J Ørbæk Larsn ræffs i præsgårdn irsdag og frdag kl Mail: organis Pavl rfsgaard Jnsn Tlf Mail: gravr gns kirk Bo Nissn Tlf gravr Ø. Skrning kirk Hnrik Torpgård Hansn lf gns Mnighdsråd: Formand Bri Lund-Krisnsn Tlf Kirkværg Kirsn Aaslund Tlf Øsr Skrning Mnighdsråd: Formand Hans Bak-Hansn Tlf Kirkværg Karl V. Krisnsn Tlf Hjmmsid: ÈÓÓ{ÊÎ n{êi ÊÈÓÓ{ÊÎ nx Bsyrlsn iãìþài Ãi (-/,Ê-, ÊÊ ", Arakiv ljlighd på 65 m² md adgang il sor fællshus dr bland and indholdr sor gæsværls md g bad og oil Klar il indflyning. Sniorbofællsskab Højmarkn Morn Pdrs Vj 24, Snsrup Hann D. Clausn Lægxam. fodpljr Srandvjn 89, V. Åby, Lj Gudsjnsr - augus Egvæng Snsrup lf andklinikkn-sydfyn.dk jns Fod dv nik kli Ta n d k l i n i k k n TANDKLINIKKEN Har du lys il a bliv juniorkonfirmand. Læs mg mr på kirkrns hjmmsid www. gns-oskrning.dk llr konak præsgårdn for ydrligr oplysningr. bar klik ind på dnlillavis.dk " Dr skal vær min. 4 ilmld før hold opsars. Sælgs: E rund bambusbord 0,90m plus 4 sol il salg for 500 kr. Tlf Yvonn Hansn - Hovdvjn 88, 5771 Snsrup Åkildvj 24, i priodn orsdag d. 20. augus il orsdag d. 8. okobr. Lkionrn findr sålds sd hvr orsdag kl. 10 i nævn priod. Babysalmsang forsås af kirkrns organis, Pavl Rfsgaard Jnsn, som insrurr salmr og øvlsr sam siddr vd klavr. Tilmlding il Pavl via -mail: Tilbudd r grais. Sælgs: 4 sk. 11 kg. gasflaskr 75 kr. pr. sk. Tlf Læg di navn og lfonnr. all opkald vil bliv bsvar TANDKLINIKKEN i konfirmandsun i Ø. Skrning sognhus. Køb og salg fra priva il priva md ilbud undr kronr ranr il fornufig png. Enr 10 kr. " Kirkhilsn Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sran Sid 18 Hnv. il Gyda Brdahl Tlf: Mobil: Tlf Tlfonid mllm onsdag lukk Hvad skr dr i dnn ug?

19 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 19 Bkndgørlsr Så r vi klar ign! Frin r ovr og vi skal igang ign md a find ud af hvad moion vi vil dyrk hr il frår/vinr. Spillgild Efrlysning HUSK IVU s i V. Skrning Forsamlingshus Hvr orsdag kl Bussrn kørr som sædvanlig D kunn vær spinning. Kan du god lid a få svd på pandn og prss dig slv lid og samidig hørr n mass god musik, ja så får du hl pakkn hr. Hr r ingn højrsvings bilisr, ingn modvind og du bhøvr ingn cyklhjlm mn drfor kan d god vær lid op ad bakk alligvl. Tlf Vi sarr op mandag dn 3. augus Frm il okobr har vi hold mandag, irsdag, orsdag og lørdag. Gå ind på OSGIcykling.dk for a s vors hold og idspunkr. For n prøvim, konak Andras Bruun på mobilnr: llr n af insrukørrn. Kørsl - VI CYKLER FOR LIVET TræningssTarT håndbold Tlf Kispyn Grais Krans udbringning Bårbukr Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Opsar: U5 + U6 drng/pigr (årg. 09- og snr) Tirsdag kl /09-15 U8 drng/pigr (årg ) Tirsdag kl /09-15 U10 drng/pigr (årg ) Mandag kl Onsdag kl /08-15 Mandag kl Onsdag kl /08-15 U14 + U16 pigr (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U14 Drng (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U16 Drng (årg ) Onsdag kl Frdag kl /08-15 U18 pigr: (årg 96-97) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U18 drng (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 Dam Snior Tirsdag kl Torsdag /08-15 Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 Ydrligr oplysningr fås hos: Pggy Salomonsn Hrr Snior Tlfon Tlfon Afalr ræffs grn hjmm hos Dm Afalr ræffs grn hjmm hos Dm Skargad Svndborg Skargad Svndborg Bdmænd: Pr Honoré, Jns Bdmænd: Pr Honoré, Jns Nils Krisian Pdrsn, Lis Lo Nils Krisian Pdrsn, Lis Lo Produkion Mark & Sorm Grafisk Korsvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax Al i bgravlssbindri Lad d sids farvl bliv prsonlig Grais udbringning i nærområd Al i bgravlssbindri g båndrykkri grais udbringning i nærområd Kabl, Kabl, Pdrsn Pdrsn v. Jan Parsbrg Saionsvj 15 a 5771 Snsrup Eg båndrykkri al i bgravlssbindri Knud Hansns Bgravlssforrning Valdmarsgad 50, Svndborg Tlfon Lægvagn Jordmodrvagn Kiroprakorvagn og oplysr vaghavnds navn Tandlægvagn Insallaørvagn undr Faaborg El-værk wknd & hlligdag Rdakion Pall Chrisiansn, lfon Annoncr Jan Lindorf, lfon Posnummrdækning 5762 Vsr Skrning, 5771 Snsrup 5772 Kværndrup, dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Avisn påagr sig in ansvar som følg af fjl i ks og annoncr. Avisn forbholdr sig r il a fly vnull særplacringr såfrm produkionn krævr d. Avisn påagr sig hllr ikk nog rsaningsansvar for annoncr, som vd v. misforsåls ikk r mdag i blad. Annoncr dr sridr mod avisns forrningsordn opags ikk. Ollrup Byorv Vagr Ania Grundahl og Morn Byof Dn lokal bdmand Blomsrhus Villa Flora Grais udbringning il kirkr i nærområd Når du har brug for os, r vi æ på også sønog hlligdag dnlillavis.dk Udgivr /Ansvarshavnd Sfan Mark Pdrsn Tlf Magaard lf Magaards Blomsr v/ing Bobjrgvj 25 Lund også søn- og hlligdag også søn- og hlligdag Parkring og indgang Kullinggad 16 Parkring og indgang Kullinggad 16 U12 Drng (årg ) Blomsrbukr Poplanr Årsidns frug og Grøn Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Bgravls Tid: Ingn kl kl kl Ingn kl Ingn kl Ingn Ingn kl kl Ingn Blomsr Vsr Skrning Bilrn Sæson 2015/2016 Hold: Søndag d. 9. augus Egns Kirk Øsr Skrning Kirk Ollrup Kirk Kirkby Kirk Vsr Skrning Kirk Ulbøll Kirk Hundsrup Kirk Snsrup Kirk Lund Kirk Vsr Åby Kirk Aasrup Kirk Kværndrup Kirk Krarup Kirk Bsyrlsn D forgår i V. Skrning halln. Gudsjnsr Annoncr Indlvringsfrisr Korrkurannoncr: Sns orsdag kl Mindr annoncr: Sns frdag kl Rubrik: Sns mandag kl. 9.00

20 Sid 20 Tirsdag dn 4. Augus 2015 SIDSTE CHANCE UDSALG PÅ HØREAPPARAT Prøv GRATIS hørappara SPAR OP TIL 50% på udvalg hørapparar og ilbhør* Gå ikk glip af god ilbud HØRELSEN BETYDER ALT VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG RING OG BESTIL TID NU PÅ CHARLOTTENLUND, Jægrsborg Allé 18 ESBJERG, Srandbygad FREDERICIA, Nørr Voldgad 30 FAABORG, Hrrgårdscnr 104 HADERSLEV, Sorgad 33 HELSINGØR, Hovdvagssræd 7 HILLERØD, Hlsingørsgad 4 HJØRRING, Bangårdspladsn 3 HOLBÆK, Smdlundsgad 43 HOLSTEBRO, Garnrivj 5 HORSENS, Spdalsø Torv 6 Offnlig ilskud på op il 6.386,- kr og ilskud fra danmark på op il kr. KOLDING, Slosgad 12 KØBENHAVN, Esplanadn 24 KØGE, Nørrgad 28A LEMVIG, Øsrgad 9 MIDDELFART, Jrnbangad 75 NYBORG, Nørrvoldgad 33 NÆSTVED, Ringsdgad 27A ODENSE, Nørrgad 71 ODENSE, Rosngårdcnr RANDERS, Øsrvold 42 RINGKØBING, Godhaabsvj 1 sam i SPANIEN, Fungirola ROSKILDE, Ringsdgad 26 RUDKØBING, Øsrpor 2A SILKEBORG, Bios Gård 11 SLAGELSE, Langs Gaard 12 SVENDBORG, Vsrgad 153 SØNDERBORG, Prlgad 1 VEJLE, Vsr Engvj 1 VIBORG, Gravn 28 AARHUS, Valdmarsgad 32 AABENRAA, Borgmsr Finks Gad 4 AALBORG, Marn Turis Gad 5 *på gnbaling. HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

best brains. Designmanual

best brains. Designmanual Dsignmanual Indhold 1.0 Logo 2.0 Typografi 3.0 Farvr 4.0 Foosil 5.0 Brug af logo 6.0 Visior 7.0 Cas sablon 8.0 Powrpoin sablon 9.0 Divrs lmnr 1.0 Logo Hr sår navn for dn ovrordnd forning Logo for Bs Brains

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere