Gammel institution får ny energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel institution får ny energi"

Transkript

1 Tirsdag dn 4. augus årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion får ny nrgi Dn 1. novmbr 2014 flyd dn offnlig insiuion Egbjrghus for fysisk og psykisk handicappd, il ny og sørr lokalir. Dn ny adrss var Saionsvj 74, og insiuionn bgns i dag som Handicapcnr Sydøsfyn, Sydbo, Egbjrghus. Dn 12. dcmbr 2014 fik Yupaporn Saracha fra Saracha Enrgi i Snsrup, a vid a d var hnds bud dr vand. Yupaporn r fød i Thailand, og hun r gif md Kim Davidsn. Sammn drivr d firma, som bland and sælgr solcllpanlr. D gaml bygningr på Assnsvj 129 har så omm sidn. D drjr sig om dn knd bygning Egbjrghus, som blv bygg år Som villa for n glværksdirkør, mn dr har vær insiuion i bygningrn i rigig mang år. I novmbr sids år, skull d gaml Egbjrghus sælgs i lukk, offnlig udbud. Planrn r ikk på plads Nu r al d formll papirarbjd i ordn. Parr har naurligvis mang god ankr om hvad d 820 kvadramr (når kældrn ælls md) skal anvnds il. Yupaporn: - Vi klargør lokalirn, søvsugr, gør rn md mr. Kim og jg har indil nu brug 70 lir hvid maling, mn dr skal bru- gs mg mr, indn vi r færdig. Kim ilføjr: - Mns vi malr og rnovrr, går vi og ænkr kraiv på, hvad vi skal brug bygningrn il. Saracha Enrgi skal i hvr fald brug nog af pladsn il konorfacilir, lagr, m.v. Mulighrdrn r mang, måsk skull dr udljs værlsr? Vi får s. Mn én ing r sikkr. Dr skal monrs solcllpanlr på d gaml Egbjrghus. Yupaporn Saracha og Kim Davidsn har ravl md a lægg ny planr for d gaml Egbjrghus. Skal du hav din græsplæn omlag g D kan vær md rullgræs llr nysånin V. Åby A/S Murrarbjd Tømrrarbjd Malrarbjd Søbarbjd Rnovringsarbjd r g J klar! Frdd bygningr Kirkrsaurring Enrgirigig løsningr Thrmografi Toalnrprisr Tlf Rullgræs Frrua Komprssor Brico Pinox Suprdc ræbskyls 5 L. Nysåning HavRné Skal hækkn frårsklipps? - bsil id nu på lf Vævrvj Snsrup Mobil: CVR: Nyborgvj Svndborg Tlf mandag-frdag lørdag-søndag Ug 32, ilbuddn gældr fra 4. il 10. augus 2015, Så læng lagr havs. ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG

2 Sid 2 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Kunsudsillingn LM 43 Black Swan augus i Bryggrgaardn, Nørrgad, Faaborg. Pr Madsn, Aag Jørgnsn og Roma Dyrhaug vd mobiln. Kunsnrgruppn LM 43 r opkald fr Langmarkn 43 i Ulbøll. D r saml hr il planlægning af drs fælls kunsudsilling. Fra vnsr: Torbn Nbro Roma Dyrhaug Hllmai Tof Aag Jørgnsn Pr Madsn Margi Høll J Schapiro og Ilona Hammrshøj. Udsillingn r mål, mn vjn dril r n vigig procs! Ilona Hammrshøj og J Schapiro. På højr sid ss Margi Høll, som har sy dn flo kjol. Torbn Nbro og Hllmai Tof, hyggr sig sammn md dn sor balldansrfigur., Når 8 kunsnr samls om fælls kunsudsillingsprojk, så udviklr dr sig n kæmpsor idébank. Måsk skæv ankr, dr skabs vd n god sparring mllm kraiv sjæl. Mål r, a d sammn skal skab n kunsudsilling md iln Black Swan i Bryggrgaardn i Faaborg. Udsillingn forgår fra 7. il 9. augus. Gruppn dr kaldr sig LM 43, har bas i Ulbøll. I cirka års id, har d slå drs idér sammn, og for sykk id sidn fik d idn, som d arbjdr i fællsskab på lig nu: A lav n maudsilling ovr filmn Black Swan. E psykologisk drama/hrillr. Filmn bog all kunsnrn fra LM 43. D oplvd hisorin om dn ung pig, på hvis vgn modrn, og andr i omgangskrdsn havd al for sor ambiionr. Darn kæmpr for a find såsd i forhold il sin omgivlsrs forvnning. En smuk hisori, bygg på balln Svansøn. God gruppdynamik D 8 kunsnr vidrænk på frasr, og fand n plan. All sa drs prsonlig præg på planlægningn af udsillingn. Mn også i fællsskab fik d mang idr i gang. For ksmpl a lav n sor balldansrdukk i ovrsørrls. D skal såmænd nok få dn sor udsillingshal i Bryggrgårdn fyld op. D 8 kunsnr r: Torbn Nbro (idémand og skulpør) Roma Dyrhaug (malrir og gningr) Hllmai Tof (mariondukkr) Aag Jørgnsn (foograf. Skal så for udsillingns plakar) Pr Madsn (har lav logo il udsillingn, og lvr dn mobil, alså ophængning af balldansr, som også r md i udsillingn) Margi Høll (msr i kjolsyning, m.v.) J Schapiro (kuns i fibrbon, og voksfigurr) og Ilona Hammrshøj (voksmalrir, m.v.). Lig om lid Vi nærmr os md hasig skrid dn sor udsilling i Bryggrgårdn. Torbn: Førs når vi sår drud kan vi lav n ralisisk plan. Når vi har rumm og d mang plakar, dukkr og kunsværkr som skal sills op. I fællsskab r d all md il a skab n spændnd procs. Flo kuns bygg op omkring n rørnd hisori om n ung pig. Dr holds frnisring i Bryggrgaardn dn 6. augus klokkn 19. Pall Chrisiansn STnSTrup undrvognscntr Bds mod rus 3 års bhandlingsinrval 30 års garani TcTyl MIlJØ Til nyr bilr Rducrr søjn i din bil md op il 5 db Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani Tcyl Miljø r vandbasr og indholdr kun 2 % opløsningsmiddl. TcTyl voks Hvis din bil r rusbsky Kan brugs il frbhandling af/på all rusbskylss produkr. Mg færr luggnr og ingn løb fra panlr m.m. Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani TcTyl cntr STnSTrup Julsbjrgvj Snsrup ALTID GRATIS LÅNEBIL md vrdns bds undrvognsbhandling følgr alid grais lånbil.

3 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 3 Tilbudd gældr hl 2015 Tilbudd gældr fra 31 juli 20 spmbr 2015 BUFFET 2015 KORNBLOMST BUFFET Chilibag laks md ingfær, hril kold barnaiscrm Langidsbag orsk md grøn couscous Porvinsmarinr kylling md æblchuny Hjmmbag brød Kalvculo hril sauc spagnol Svinmørbrad md snnpscrumbl ilsmag md løvsikk Spinasoufflé md risd karoflr Karofflsala varir fr d 4 årsidr Romainsala md ris rug og frillicé Bønnsala md kryddrurpso Sprød grøn vnd i cirus, knasnd mandlr og crm fa Hjmmbag brød Nøddfragilié md hindbærmouss sam skovns bær Ganach af Blcolad på konfkbund md srjf af mocca D sød og d syrlig pif af frisk frug Pris pr. couvr ud af hus kr. 250,- Forr/hovdr kr. 225,- hovdr/dssr kr. 200,- hovdr kr. 175,- Lvring minimum 15 couvrr, afhnning minimum 10 couvrr. Prisrn r xcl. lvringsomkosningr Smørdamp lang md mynurr, hrpå sprød bacon Røg ørrdbrandad md rød salaløg Brssalo md pi karoflr vnd i ssamoli, hril snnp-sragon crm Hjmmbag brød Oksmørbrad hril krafig oksglac Glasr svinbrys fra frilandsgris Pomms rissolés md grill majs Rispasa vnd i dild-vinaigr Bag blomkålsflagr md parmsan og jomfru i d grønn Fldsala md syld sikklbær og ribs Frsknsalsa md lim og chili Hjmmbag brød Chscak md havns bær Chokoladbrowni md ganach og pcannøddr Pris pr. couvr ud af hus kr. 278,- Forr/hovdr kr. 248,- Hovdr/dssr kr. 230,- Hovdr kr. 200,- Lvring min. 15 couvrr, afhnning min. 10 couvrr. Prisn r ks. lvringsomkosningr. Slskabslokalr & Dinr Transpoabl v/hll og Sørn Grønning - Brolandvj 7, Bullrup Agdrup - Tlfon mail: Kornbloms buff + buff /1 sid ann 2015.indd 1 25/06/

4 Sid 4 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tims Squar Nw York Jg og n bid af D sor Æbl : Nw York slår bnn væk undr dig! Når man r van il sydfynsk bindingsværksidyl og sokrosr, så r d n ud af kroppn-oplvls a ag på fri i Nw York! Jg silld mig op mid på Broadway. Trodsig vnnd på sor oplvlsr, og d kom il mig md n far som målsøgnd rakr. Hr r vibraionr som n blinknd diskokslamp, dr drjr hurig rund og skifr farv. Man skal vær mg ung i d, hvis man ikk ladr sig flå md af sorbyns nrgi. For hr kan al sk, og al skr. Imns r dr ingn indfød nwyorkr, Mindsmærk World Trad Cnr Mmorial dr også r knd som Ground Zro Glasspjlingr i skyskrabr dr hævr så mg som øjnbryn. In r for mærklig. Al r oplv mang gang før. D accprr al, d kan al, og d har al. Hr r vis al for mg af d hl! I dnn uudømmlig ho spo af n by. D sor skyskrabr r skud il vjrs som bonrakr, lig sidn 1890 rn. Fakisk skull dr nu vær 4493 af slagsn. Mang md ar dco facadr fra Nw England idn. Ellr dn hæslig, arkikonisk brualism. For ikk a al om nuidns huskadralr i sål og glas. I n glirnd vrikal vrdn. Dr r højr opad nd hn ad gadn. Vor hrr bvars! Smoggn fra bilrns udsødning, llr d dr r værr, drivr nd ad bygningsdinosaurrn. Alligvl lskr jg byns pondus! Drømmn om Amrika blv allrd indfri fr n halv dag. Nu r så lvnd, a foridn forsvindr. Byns puls r sørs sværdighd Man kunn måsk nævn n Top 10 lis ovr ing, dr r værd a oplv i Th Big Appl. Måsk r Nw Yorks sørs sværdighd dn vig dunknd puls af liv. Hr r hylnd brandbilr og ambulancr, hr r hærskarr af mnnskmyrr. Lainor, muslimr, indr, afrikanr, og almindlig dansk mrvar. En god bland folkvælling. Finansvrdnn har hr udvikl sig mr grådig, nd andr sdr. Al r sørr hr. Imns rullr gul axir gnnm byn. På jag fr kundr, dr skal il og fra Downown, Midown, llr Upown Manhaan. Mn glm d. Man kan alligvl ikk nå a oplv d hl. For mns du oplvr nog unik, går du samidig glip af nog uforglmmlig. Mn ag slv n bid af d sor æbl. Tims Squar, vrdns korsvj Hvis du oplvr, a dr r hkisk på 5h Avnu, så skull du prøv a skif scn il Tims Squar. Midpunk af cnrum, kærnn i d sor æbl. Vd vrdns ms bfærdd korsvj. Sørs af al r lys fra d sor, cirka 15 mr høj lysrklamr af billboardypn, bland md nonlys i all rgnbuns farvr. Md pulsrnd lys. En rklam slukks, og n ny dukkr op. På n gansk almindlig afn, forsøgr usindr af mnnskr a ilkæmp sig bar n såplads på Tims Squar. Blo så læng a d kan ag foo af d bølgnd mnnskhav, og rklamrns Tchnicolor-show. On off. Og forfra ign. Bds som jg gik sammn md familin i mnnskmængdn, kiggd jg lig ind i øjnn på n yk, gul slang. Dn bugd sig nysgrrig mllm os forbipassrnd. Calin cab foran Mxican caf En mand syns, a d var sjov a s folks rakion. Slangn var i øjnhøjd, fordi han bar dn på armn. Jg vg lang udn om. D har nok ikk vær n gifslang, dr kunn bid folk, mn n oaldop kvælrslang. Slv md dn oplvls in mn, så føl vi os drag af a bsøg Tims Squar, all d afnr, vi var i Nw York. Broadway-arns ryllri D brøm ars glirvrdn. D r sor a komm il a oplv n musical på Broadway. Lysrklamrn glimr. Majsic Thar spillr Th Phanom of h Opra Nw Amsrdam Thar frmførr Aladdin. S. Jams Thar: Somhing Ron og i Imprial r d Ls Misrabls. D r sor a komm il musical på Broadway. Slv prisn r sor. Cirka 1000 kronr pr. prson. Man r ikk dn samm A s dnn ufalig by og dns sorhd, forandrr én for alid. Nu syns jg ikk mr a London og Paris r sor byr. Mn båd d, og Nw York, har hvr sin charm. Byrns individull sværdighdr r fanasisk, og samidig så glimrnd bskrv af d knd rjsbogsforfar. Pall Chrisiansn

5 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 5 TopHaFESTEN ang 49. g s u g u a p u r s n S i Fs Snsrup IF sår klar: Bubbl fooball, d årlig illøbssykk: D boblr af nrgi! Top Ha fsn bærs af mang frivillig hændr Md fælls kræfr løfr lokalsamfund i Snsrup og omgn sin sor Top Ha fs. Fra onsdag dn 5. augus, il og md lørdag dn 8. augus. For 49. gang. Tovholdr An Jul syns d r djlig, a når folk spørgs om a giv n hånd md vd dn sor 4 dags fs, så r d sraks klar. Fsn bærs på vlvilj. D social fundamn r drmd i ordn for a driv n idræsforning som Snsrup IF. An Jul forsær: Vi r n brd forning, og dr r plads il all! All vd, a d r nød il a yd for a nyd. D r vi i fællsskab md il a skab vd a afhold vors Top Ha fs. Komin bag Top Ha Års Top Ha komié bsår af An Jul, Lass B. Prsn, Pia Sørnsn, Chrisian Hansn, Sig Jnsn, Andrs Grz Sørnsn og Run Vvr Woldby. Komin holdr på a bygg på d gaml koncp ign i år. Vi Mn dr r også bygg nog god op omkring frdag afn, hvor cyklsponsorløb og grill fra Slagrpigrn findr sd. I år r dr mulighd for a vær md i n lodrækning om wkndophold, il n værdi af 1500 kronr. For hvr 100 kronr n sponsor har yd il års sponsorløb, får sponsorn lod i konkurrncn. Binglsn r blo, a pngn r blv indbal indn sponsorløb dn 7. augus. Vindrn rækks i fsl dn 7. klokkn 21. Høj musik og kulør lampr Mor og far hyggr sig i fsl md grillmad fra Slagrpigrn frdag afn, og d vil nyd dn musikalsk undrholdning frmfør af DJ Drsn. På samm id frdag afn, r dr høj musik og kulør lampr passnd for børn og ung fra 0. il 7. klass. Dr r nmlig sodavandsdiskok i l. An Jul ilføjr, a afnn r dl op fra klokkn 19 for børn fra od ønskr all n g! s f a TopH Foo: Nils Ov Pdrsn På programm lørdag dn 8. augus, r dr boblfodbold. Vi håbr a d voksn, som skal spill md på bann lørdag klokkn 13, får lad op il dn sor nrgiudfoldls, som d skal i gang md. D skull vis vær mg hæmmnd for n fodboldkamp, a spillrn r lukk ind i n gnnmsigig plasicbobl. An Jul, Tovholdr for års Topha fs 0. il og md 3. klass, og fra klokkn 21, kørr d drud ad for børn fra 4., il og md 7. klass. på d næs sidr om al d, I kan oplv vd a bsøg Top Ha fsn. Sådan går d slag i slag fra onsdag il lørdag. Følg md Pall Chrisiansn Al hvad du ændr på Mn for publikum vil dr udn vivl opså morsomm siuaionr undr spill. Dr r kun 3 mand på hvr hold. Mn når vi skrivr, a dr skal lads op, så hnydr vi il a lørdagn sarr md grais kaff og rundsykkr fra klokkn 8.30 il 9.30 i øll. Og så kan bubbl ball spillrn, sammn md all øvrig gæsr, også lig nå d grais sildbord, som Top Ha fsn invirr på fra klokkn il Bubbl fooball r ilbagvndnd illøbssykk Dr kan ilmlds hold á 3 prsonr il Andrs Grz Sørnsn på Tværvj nr. 6. Som mdhjælpr vd kampn dlagr Sig Jnsn. Han forællr, a sids år dlog 9-10 hold. En kamp r sa il a var 5 minur. Mn al kan sk på d fm minur. Sig: Vi koncnrr os udlukknd om a spill md voksnhold i år. Sids år var dr også børnhold, mn d vis sig a d var al for forskllig i aldr og sørrls. Som i nogl ilfæld gav n al for ulig kamp. Mn glæd jr il d sjov kamp. D sarr lørdag klokkn 13. Bliv smar klæd på il rimlig prisr Vi har smar øj il mor/dar Fra sr Ndrdl fra 99Buksr fra 169Topp fra 50Kjolr fra Sam mg mr D balr sig a gå i Conny s Modcnr Lang kjolr 1/2 pris KondiorBagr i Snsrup Saionsvj Snsrup Tlf Saionsvj Snsrup Tlf / mobil: Åbn lngs id r: Tirsdag Onsdag Torsdag Saionsvj Snsrup Tlf

6 Sid g1an5g Tirsdag dn 4. Augus 2015 TopHaFESTEN 49 us aug 5 p u r ns Fs i S Top Ha fsn i Snsrup r også børnns fs! Kanonoplvlsr i børnhøjd Når man kiggr på programm for Top Ha fsn, så r d ydlig, a arrangørrn også har priorir børnn høj. Torsdag dn 6. augus klokkn 17 r dr fodboldsævn for børn og ung. Pr Bill forællr, a fodboldsævn for børn og ung forgår på dn måd, a Snsrup IF s ungdomshold spillr mod invird klubbr udfra. Hr kan nævns hold fra Egbjrg, Kirkby og Glamsbjrg. Trænr Pr Bill vil så på sidlinjn og hold vågn øj md alnrn. E lignnd princip vil kør om frdagn, hvor dr r fodboldurnring for snior damr og hrrr, sam hrrr og oldboyshold. Så dr skal nok komm sving i boldn undr Top Ha fsn. For børnn arrangrs også d sor sodavandsdiskok i l på pladsn om frdagn. Opdl i o aldrsgruppr, fra klass og fra 4. il og md 7. klass. Mn børndyrsku lørdag fra klokkn 9 il 12.30, r også md il a ilrækk børnns opmærksomhd. Hr kan d komm og udsill drs kældyr. E ny ilag vd børndyrsku r, a dr r mulighd for a børnns kaninr kan dlag i kaninhop, og dr vil vær n kyndig insrukør il sd. For a hjælp barn og kaninn på vj. I år vil dr også vær mulighd for ponyridning. D r jo mg populær hos børnn. Kræmmrmarkd for børn og voksn Top Ha fsns kræmmrmarkd givr bland and børnn mulighd for a få rydd op i lgøjskassn. Så andr børn også kan få glæd af d brug lgøj. For d voksn r d også n kærkommn ljlighd il a få rydd op i gmmrn. Måsk r dr andr, som kunn hav glæd af din ing. D r alid hygglig a gå rund mllm kræmmr bodrn og ag n snak om n god handl. Båd hos børn- og voksn kræmmrn. Forudn d nævn arrangmnr, så r dr også n rækk andr ilag, som vil vækk børnns sor inrss: Hoppborg, fisk dam, og så lskr børn jo alid a hygg sig sammn md all gnraionr i familin. D r dr rig ljlighd il i Snsrups sor byfs. Har du olifyr?! vor læng har du råd il a vn us på 140 m2 md oliforbrug på på a skif il fjrnvarm? GOD TOPHAT FESHar T!du olifyr?! i (2200 l à kr. 8,50) il fyr og pump orsnsfjr rvic og vdlighold om år Foo: Nils Ov Pdrsn 2200 l oli kr ,kr. 700,kr. 320,kr ,kr ,v. opsparing il ny kdl og oli ank. fsudgifr md fjrnvarm,5 MWh à kr. 480) kr , afgif (140 m2 à kr. 18,50) kr ,onnmn kr , om år 11. Hvor læng har dukr.råd il885 a,-vn på a skif il fjrnvarm? En kass Hl Fri valg 3,5-4 kg. rlig b Hussp på 140 m md på 2200 l oli arl s oliforbrug kr Sommrilbud, Sk. ak Snsru Oli (2200 l àfor kr. 8,50) kr ,p Fjr Ernva nrm årlig varmrgning yd rligr oplypå snin gr ogkr. få for 130m² inrssan, rgning på, hva d du kan spar vd vær El il kunn fyr ogfjrnvarm pump kr. varmfor 700,a skifn mulighd, il fjrn. Jr dr bor indn for vors Skorsnsfjr 320,-på hjmmsidn. nuværnd forsyningsområd.kr. S Prisr Srvic og vdlighold kr ,I al om år kr ,Afkøling + pan Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hos vjforbrugr r rup n dl drsru har høj rurmpraur mllm 36 og 28 + v.dr opsparing il ny ogpn oliank. 577kdl 1 Sn Tlfon rup-fjv.d 60 C, d burd kunn gørs bdr og rsulrr k nsr up-fjv.dki n sørr varm Drifsudgifr md fjrnvarm Vi ønskr all n god8 sommr. Årlig bsparls kr..835,bsyrlsn. Konak Snsrup Fjrnvarm for ydrligr oplysningr og få n brgning på, hvad du kan spar vd a skif il fjrnvarm. Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hosrupvj Snsrup Tlfon ,uAnSE FørpriS rgning nd nødvndig. rurmpraur for r 35 C. (16,5Gnnmsnis MWh à kr. 480) kr.byn7.920,s v.(140 God hjmmsidn. à kr.på18,50) kr ,Fas afgif m2råd Abonnmn kr ,Konak oplysningr om ovnnævn. I al om åros hvis I ønskr ydrligr kr ,- Svinkam Albani øl r Vi fj ophan! fs g kom o d! m r æ v Tilbuddn gældr hl ug 32 SnSrup Saionsvj Snsrup Tlf

7 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 7 TopHa 20. g1an5 g FESTEN 49 Fs i Snsrup Følg os på facbook og på snsrupif.dk TopHa ønskr gæsr og dla gr rigig god fornøjls! Fsprogramm: Onsdag dn 5. augus Lørdag dn 8. augus. Kl Snsrup Cyklklub kørr 2. ap af klubmsrskab Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn - Salg af kaff og kag i pausn Kl Fspladsn og øll åbnr Kl Grais kaff og rundsykkr i øll KL Enré kr. 20 Børndyrsku Mllm kl og Tilmlding il Chrisina Fuglsang mobil Ellr mail: Torsdag dn 6. augus Kl Fspladsn åbn Kl Udsilling af Nyborg brdskab, Hjmmværn og byns lasbilr Kl Spillgild i halln - Kl åbns dørn. Frdag dn 7. augus Kl Fspladsn lukkr Kræmmrmarkd børn/voksn - Børnsand 40 kr. Voksnsand 100 kr. Familisand 125 kr. - Tilmlding il Pia Rasmusn Bøgvæng 2, Mobil Conny Jnsn, Egvæng 30, Mobil (sids fris dn 2. augus) 4H, D grønn pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Kl Fspladsn åbn Kl Gæ vægn på grisn Kl Øll åbn Kl Snsrup Cyklklub kørr sids dl af klubmsrskab Kl Bodrn åbnr Kl Grisn vjs Kl Cyklsponsor løb Kl Grais sildbord i øll Kl Fodboldurnring snior damr/ hrr sam oldboys Kl Bubbl fooball for snior - Dlagr pris 150 kr pr. hold (3 dlagr) Enré kr. 30 kl Aldr fra 0. il og md 3. klass kl Aldr fra 4. il og md 7. klass - Musik: DJ Drsn Kl ROCKCITY MC SY FYN på pladsn. - Tilmldings fris d. 2 augus il Andrs Sørnsn, Tværvj 6 Kl PASSER DIN NØGLE??? - 1. Præmi: kr. Sponsorr af John s Tømrr Værksdog Låssrvic Præmi: kr. Sponsorr af XL-Byg Jns Schulz, Svndborg. Jus Lik Rain Lørdag d. 8. augus kl TopHa fs i halln (dørn åbns kl ) Jus Lik Rain DJ Morn LP *Musik: Mad mdbrings llr buffn bsills sammn md billn, billr og buff købs hos An Jul, Tglbakkn 23. mobil (sns frdag dn 7. augus.) Mnu pris: 100.-kr (for hvr kuvr dr sælgs går 10 kr. il Top Ha) *Billrn kan købs i forsalg il kr. 150 Enr prisn vd indgangn kr. 200 TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG FOREFINDES DER PÅ FESTPLADSEN: Hoppborg, Bodr, Tombola, Pølsbar, Æblskivr, Ølcurling, Fiskdam og andr akivir. R il ændringr forbholds Kl Fodboldsævn børn og ung Kl Fs i øll. - Til fordl for Topha, sår slagrpigrn klar vd grilln. Mnu pris 70 kr. - Salg af kaff og æblskivr i pausn - Dlagr pris 30 kr. Kl Øll åbn Sodavandsdiskok i l på pladsn Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn Klip ud!

8 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Tirsdag dn 4. Augus 2015 us aug 5 p u r ns Fs i S Lørdag dn 8. augus r års Snsrup-fs! Du kan rgn md god musik fra Jus Lik Rain All srømmr mod Snsrup Halln lørdag afn. Dn musikalsk sid af sagn lvrs af Jus Lik Rain og DJ Morn LP. Jus Lik Rain bsår af 4 særdls ruinrd og sammnspilld musikr, md n sor rfaring fra fsr og koncrr. D har alsidig rproir md musikalsk undrholdning, dr appllrr il nhvr smag og aldr. Vær md il ndnu n gang a dlag i n fs, dr formår a løf ag på Snsrup Halln. Endnu n gang. Hiv fa i naborn, vnnrn og familin. Få gang i dansskon, og oplv fslig indslag, af dn ms uforudsiglig slags S mr om prisr, md mr i programannoncn i dnn avis. D r også mg spændnd, hvm dr blivr udnævn il års SiF r Dnn ildsjæl blivr også udnævn dnn afn. Sids år gik iln il Jan Chrisiansn. Billrn il Top Ha fsn, sam il buffn, kan købs hos An Jul, Tglbakkn 23. Tlf Sns frdag dn 7. augus. Års Top Ha buff bsår af oksfil, fyld kyllingfil md bacon, ovnkaroflr, rødvinssauc, jordbærsala, pasasala og mlonsala. Tænk, hvis du vand? D blivr pludslig n mg sjovr Top Ha fs, hvis du uvn får sukk konan kronr (1. præmi), llr kronr (2. præmi) i håndn. D r ikk dso mindr n mulighd hvis du vil invsr n 100-kron i a dlag i dn spændnd nøglkonkurrnc. Din indkøb nøgl kan afprøvs på fspladsn lørdag frmiddag. Hr har John Tømrr n dør sånd. Hvis din indkøb nøgl passr i låsn, så r d rar png din. Madn lvrs af Lissy fra halln, og for hvr kuvr dr sælgs, går d 10 kronr il Top Ha fsn. Du kan også vælg a mdbring madn slv. Præmin på kronr r sponsr af John s Tømrrværksd, og 2. præmin på kronr r sponsr af XL-Jns Schulz i Svndborg. Lori slur lørdag dn 8. augus på fspladsn, når d solg nøglr r afprøv. Og d o vindr r fund. Sns klokkn 16. Pngn udbals vd Top Ha fsn om afnn. Chrisnsn, Pr Hansn, Pr Bill, Hnning Grz Pdrsn, Prbn Nilsn og Kaj Dall Rasmussn. Hold ndlig ikk di spillgén ilbag. Nøglrn kan købs hos Dagli -Brugsn i Snsrup, hos Pall Chrisiansn Finn Juhl Pdrsn, Torbn SnSrup ForSamlingShuS +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU Vi ønskr all n - sd hvor fsn holds! +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU TopHa Fs god +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU TopHa dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EST NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU GOD TOPHAT Fdŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ Udljning udn vær v/kirsn Spillgildfri ug sarr ign onsdag d.19. aug. Udljning af flagallé ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ -XKO 3 -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS -XKO 37OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN Enrprnørfirma Assnsvj Snsrup Tlf God Topha fs CÆCAR S MURERSERVICE OG FACADERENOVERING ALBJERG'S MASKINTEC A/S FACADERENOVERING - FACADEISOLERING - MURERARBEJDE Lindvj Snsrup CVR TLF Tlf Mobil: Fax:

9 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 9 Dr r mang god grund il a vælg Andlskassn. Hr sr du 7 af dm. Flmming Lund Filialdirkør Tlf.: Ann-Gr Højgård Kundrådgivr Tlf.: Bina Nilsn Kundrådgivr Tlf.: Erik Jssn Kundrådgivr Tlf.: Hll Bb Krog Tønns Kundrådgivr Tlf.: Pr Rasmussn Kundmdarbjdr Tlf.: Jan Thomsn Kundrådgivr Tlf.: Skif il Andlskassn En prsonlig rådgivr, dr kndr dig og din økonomi. Og som r il a få fa i, når dr r bhov for d. D kan du forvn, når du r kund i Andlskassn. Drfor r du alid mg vlkommn il a ring llr mail dirk il os du slippr for lfonslusr og callcnr. Hvis du ikk r kund i Andlskassn, r d nm a skif. Vi klarr al d prakisk i forbindls md skif, også konakn il di idligr pnginsiu. Konak os, hvis du vil hør, hvad vi kan gør for dig og din økonomi. Vi glædr os il a hør fra dig. Svndborgvj Kværndrup Tlfon Andlskassn n dl af Dansk Andlskassrs Bank A/S

10 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Dr kicksars md lokalrvy onsdag afn: Kom og få god grin r 7 rvyskuspillr md. Gngangr fra sids år, plus par ny. D liggr i aldrsklassn fra 15 år il 69 år. Musikldsaglsn il rvyn lvrs af Th Svnssons. E 2-mands orksr, dr rods si svnskklingnd navn, r pær-snsrupsk. D glad rvyløjr gnags md n forsilling lørdag frmiddag klokkn 14. Endnu rækplasr En af Top Ha fsns arrangmnr, som i særlig grad rækkr folk fra nær og fjrn, d r d sor spillgild i Brdr. Rasmussn STENSTRUP A/S halln. Daon r orsdag dn 6. augus klokkn 19. Dr r n særlig fslig smning dnn afn, hvor alln rullr ovr skærmn, og gvinsrn rækks hjm af d glad spillgilddlagr. Md som opråbr vd spillgild kan du mød Pr Engsrøm. Kom og s om dr r hld i brikkrn. Cyklsponsorløb md mr Onsdag dn 8. kørr Snsrup Cyklklub sin 2. ap af klubmsrskabrn, og d slus af frdag dn 7. augus md afrunding af klubmsrskabrn. Hvad vjr grisn? I d righoldig program, r dr også n mass ksraakivir. Hr kan bland and nævns d populær øll, bodr md 4H, D Grønn Pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Mn som n lill sjov konkurrncakivi r Gæ vægn på grisn, som findr sd lørdag dn 8. augus fra klokkn 9.00 il Dn som kommr æs på grisns rigig væg, vindr grisn som præmi. Er dr o, som gær d samm, og bgg r komm æs på vægn, så dls d om grisn. Dyr vil bliv vj klokkn 12.30, oplysr An Jul. Som du sr, så r dr mang god anldningr il a bsøg Top Ha fsn. Vi ss drud. KDC Kranr V/ Klaus Dluran Chrisnsn Din lokal bådranspor Vi ønskr Kranr op il 110 T/M Spcialranspor Blokvogn Langgodsvogn indil 40 mr us aug 5 p u r ns Fs i S D forgår frdag fra klokkn il Når klokkn r blv så løbr d sor cyklsponsorløb af sabln. D r n af Top Ha fsns sor akivir, hvor dr cykls djlig sponsorkronr hjm il Top Ha fsn. Sids år lykkds d dlagrn a cykl cirka kronr hjm. Skal dnn rkord slås i år? Foo: Nils Ov Pdrsn Dr blivr sor undrholdning i Dn lill Hal onsdag dn 5. augus, Top Ha fsns førs dag. Hr kan du klokkn oplv Top Ha rvyn Måsk blivr du slv ram af sairns svirpnd kårspids, når lokal prsonr spidds i rvyn. D blivr ign i år fyld md fs og farvr, skchs og sang. Måsk r d din nabo dr får lill hip md på vjn? Så kom og få larmusklrn rør. AnnMari Raahaug sår for opsæningn af rvyn. Ligsom hun gjord sids år. Ann-Mari forællr a dr Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tlf Conainrudljning Affaldskørsl md grab Maskinbaksning Grus og sn God TopHa-fs! Rparaion Ny insallaionr Vdligholdls af Sjl- og moorbåd Forårsklargøring Vinrsrvic s! f a h p o all n go smdgårdsvj 2 Kirkby snsrup lf LIT TAU s EF T F. v/ Jns Chr. Bøgh BLIkkE ns LAg ErI VEnTILAT Ion God TOphaT fs KonTaKT os på Tlf Nordr Ringvj Snsrup Tlf w w w.li TTAUs.dk Tvdvj Svndborg Foo: Nils Ov Pdrsn John s Låssrvic Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup John s TømrrværksTd Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup n l l a r k s! n s f VI ø T a h p o god T S r Apr S rm MurKloAKMS nsrup Au. 771 S 5 4 vj s n o i a S lf d rbj ona rn b oak Isok r kl d Mur rdarbj jo

11 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 11 HENRIK S Dinr & Smørrbrød dinr ransporabl lf langgad 41, sp, 5750 ring Pr. 1. juli 2015 r jg blv vær for Sandhols Lyndls Forsamlingshus Fsilbud 2015 Forrr - Vælg slv pris pr. couvr kr 25,- Sranoskink m. honningmlon, flødsuv spina og hjmmbag grovflus. Rro rjcockail m. icbrg - rjr - aspargs og hjmmbag grovflus md smør Lakspaé m. rjr, aspargs, dilddrssing og hjmmbag flus Hjmmlav hønssala på ananasbund pyn md pimn srvrs md hjmmbag grovflus. 2 Tarlr md høns i aspargs, pyn md oma og prsill. kødrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 89,- Gl. dags okssg md hvid karoflr, glasr løg, gulrøddr, sauc, sur og sød sam fransk karoflr. Kalvsg llr svinkam sg som vild, md sur/sød, waldorfsala, hvid, brun og fransk karoflr og vildsauc. buff (kan ikk ændrs) pris pr. couvr kr. 89,- Hlsg ungdyrsfil, Mxico krydr kyllingsykkr og kryddrsg nakkkam. Hril små kryddrsg karoflr, kold karofflsala. Salabar md plukk sala, årsidns grøn og frisk frug, nøddr og ahornsirup, omablanding md majs, fa og olivn, pasasala md jalpno og pimn. Grill Slv Buff al inklusiv kun 89,- pr. prson min. 10 kuvrr Vælg mllm 3 slags lækkr krydr kød, ca g. pr. prson. F.ks. nakkkol, sak af oksfil, hakkbøf, lammkol, forsg kylling, forsg sparribs, lakskol pakk i foli llr sor grill pøls. Hril mixd sala, md åridns grøn,frug og drssing, omasala, colslaw, zaziki, kold karofflsala m. urr llr forbag bagkaroffl m. crm fraich drssing, og hjmmbag flus m. krnr. Tilvalg af ksra kød pr. dl kr. 16,- kød - Fri Valg - Vælg slv buff 4 slags kød pris pr. couvr kr. 115,- Hlsg ungdyrsfil, glasr skink, hlsg lammkøll, lasagn, Hawai kalkun, græsk frikadllr m. fa, kylling Mxico, kryddrsg nakkfil, brassir cuv, grillkøll md barbcu. Salabar md plukk sala, årsidn grøn og frisk frug, rødkålssala md mandarinr, nødd og ahornssirup, omablanding md majs, olin, fa, pasasala md jalapno og pimn. karoflr Fri Valg 2 slags Spicy flødkaroflr, kold karofflsala llr små kryddrkaroflr. Srvrs md sragonsauc og Mojo drssing. lækkr smørrbrød Pæn blag 19,- Høj blag 24,- Husk! vi lvrr sgn varm og klar il srvring Fs al incl. i nøglhus fra kr. 375,- Fslokalr md plads op il 120 prsonr rund bord Vi ilbydr Fs m/all inclusiv fra 495,- kaffbord fra 60,- adrssn r: Nørrgad 3, 5672 Broby Hnriks pølsbord pris pr. couvr kr. 89,- Pølsbord a la Hnrik md 6 slags god skår pålæg anr flo md divrs ilbhør. Lun frikadllr md rødkål, lun lvrposj md champignon og bacon. Excl. brød og smør. ksra: En slags os - f.ks. gammlos md løg og sky. pris pr. couvr kr. 18,- Brød og smør. pris pr. couvr kr. 14,- dssrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Vors klassikr: Hjmmlav is m. nøddr, chokolad og pyn Rro cironfromag - Pandkagr md hjmmlav vaniliis og syløj. namad - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Lasagn md mixd sala 1/4 kylling md sala og hj. bag flus. Hj. lav frikadllr md kold karofflsala Aspargssupp md kødbollr og hj. bag flus. 2 sk. hodog md ilbhør. brunch all inclusiv pris pr. couvr kr. 109,- Frskrøg laks md aspargs - Scrambl gg - Risd cocailpølsr - Ris bacon - Kold skink md oma og agurk, rullpøls m. løg og sky, lun lvrposj - Pandkagr m. ahornsirup. - Skæros, bri, marmlad og nulla. Rugbrød, franskbrød, vælg mllm rundsykkr llr grovbrød og smør Winrbrød - Frugfad 3 rrs luksus-mnu pris pr. couvr kr. 176,- Tapas m. hj. røg laks, rygoscrm m. radissr, sranoskink, hj. røg dyrkøll m. hvidløgsbrød, aioli, og olivn. Buff bsånd af rosasg kalvfil, Hlsg lammkøll md hvidløg og rosmarin sam lækr chicknwings. Små kryddrsg karoflr, lækkr plukk sala md årsidns bær, lun slikaspargs og rød mojoog sragonsauc. Dssrfad md jordbærrifli, chokoladkag og oslagkag m. frisk frug. bsilling og v. spørgsmål vdr. ilbuddn, bsvars på lf llr s mg mr på all rr - minimumsbsilling 10 couvrr.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

4.000 besøgende i Ollerup

4.000 besøgende i Ollerup Tirsdag den 9. Juni 2015 105. årgang nr. 24 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Demokratiet og Grundloven længe

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.:

FESTTILBUD Vælg mellem mange retter, f.eks.: Tirsdag den 11. Februar 2014 104. årgang nr. 7 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Sydfynske Billedmagere gjorde

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Gori 99 Extreme HUSK: eller Gori 100 Advance. Vi holder åbent St. Bededag kl. 9.00 til 16.00

Gori 99 Extreme HUSK: eller Gori 100 Advance. Vi holder åbent St. Bededag kl. 9.00 til 16.00 105. ÅRGANG NR. 18 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Affaldsindsamlingen i Stenstrup er i gang: 7-10 frivillige

Læs mere

Palle Christiansen journalist@denlilleavis.dk Der var mødt mange borgere op i Filippahuset i torsdags. TANDKLINIKKEN

Palle Christiansen journalist@denlilleavis.dk Der var mødt mange borgere op i Filippahuset i torsdags. TANDKLINIKKEN 104. ÅRGANG NR. 6 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Skal Hundstrup lukke med Filippahuset? Hundstrupperne til

Læs mere

lam. Nul erfaring, og en verden der begrænses af fårefoldens indelukke. Man har lidt

lam. Nul erfaring, og en verden der begrænses af fårefoldens indelukke. Man har lidt Mandag den 30. marts 2015 105. årgang nr. 14 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Så er fårsiden reddet: Nååårh,

Læs mere

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas

Højt fra træets grønne. eller Driving home for Christmas 103. ÅRGANG NR. 50 Vi stiller et par julespørgsmål til læserne: Højt fra træets grønne top eller Driving home for Christmas Nu er nedtællingen til julefesten for alvor gået i gang, og vi har stillet nogle

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Kom bare med og træd nærmere Med dejlig forårsoptimisme i sindet, fortæller Brian Kastrupsen, formand for Stenstrup IF s cykelafdeling, at det

Kom bare med og træd nærmere Med dejlig forårsoptimisme i sindet, fortæller Brian Kastrupsen, formand for Stenstrup IF s cykelafdeling, at det Tirsdag den 25. Febuar 2014 104. årgang nr. 9 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg Så ta r vi cyklerne frem Kom bare

Læs mere

Plads til en mere Der var faktisk blevet gjort plads til en mere, og det var filialchef Henning Damm fra Sparekassen Faaborg i Vester Skerninge.

Plads til en mere Der var faktisk blevet gjort plads til en mere, og det var filialchef Henning Damm fra Sparekassen Faaborg i Vester Skerninge. ONSDAG den 3. april 2013 - siden 1910 102. Årgang - nr. 14 Hemmelig gæst i Bøgebjerghallen: Afbrød æggekagespisning med en check på 7.500 kr. Filialchef Henning Damm giver her den rare check videre til

Læs mere

Læs på side 18 AVISEN. Udgivet den 1. juni 2010 LEMMY FIALIN CLAUS OLSEN VERNER SØRENSEN MICHAEL NØRRUNG MALENE LOFF SKRÆ

Læs på side 18 AVISEN. Udgivet den 1. juni 2010 LEMMY FIALIN CLAUS OLSEN VERNER SØRENSEN MICHAEL NØRRUNG MALENE LOFF SKRÆ Thomas Brandt - tilbage til kontra og hårdt arbejde Læs på side 18 Arne og Lisbeth - et helt håndboldliv Læs på side 4 AVISEN Udgivet den 1. juni 2010 Kasper Jørgensen - klar til nye mål med GOG En stærk

Læs mere

Midtvends yssel AvisNR. 35 tirsdag den 26. august 2014 til samtlige husstande ÅRG. 64

Midtvends yssel AvisNR. 35 tirsdag den 26. august 2014 til samtlige husstande ÅRG. 64 Midtvends yssel AvisNR. 35 tirsdag den 26. august 2014 til samtlige husstande ÅRG. 64 UGENS SNAPSHOT Naturens egne frugter... STORSKOVEN: Her i sensommeren er der masser af oplevelser, når man går eller

Læs mere

Han fik drømmejobbet. Portræt af Fårup Sommerlands nye direktør Per Dam. www.blokhusavis.dk e-mail: blokhusavis@blokhus.dk

Han fik drømmejobbet. Portræt af Fårup Sommerlands nye direktør Per Dam. www.blokhusavis.dk e-mail: blokhusavis@blokhus.dk NR. 1 * BLOKHUS AVIS * Vinterferien 2012 * ÅRGANG 11 GRATIS KOSTENLOS www.blokhusavis.dk e-mail: blokhusavis@blokhus.dk Se side 3 Bag Klitten "Det kan godt være at alle veje fører til Rom - men de fører

Læs mere

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED

Bork Avis. 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn NYHED Det er DIN avis! Bork Avis 3. udgave - 2014 - Avisen for Nr. Bork, Sdr. Bork, Obling og Bork Havn Bork erhvervsmøde Den 12. november afholdte vi møde med Bork erhverv på Bork Kro, for at blive enige om

Læs mere

De bedste konkurrencefotos Se side 12 RINGTÆPPEBUSSEN. Se boligmarked på Nordøstfyn fra side 19. Du har en formue - skal vi lægge en plan?

De bedste konkurrencefotos Se side 12 RINGTÆPPEBUSSEN. Se boligmarked på Nordøstfyn fra side 19. Du har en formue - skal vi lægge en plan? KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.kertemindeugeavis.dk TIRSDAG DEN 12. MAJ 2009. NR. 20. 4. ÅRGANG Aqua Art Havedamcenter Over 20.000 fisk på lager. Guldemder 8-12 cm... 10/stk 70.- Guldfisk Comet

Læs mere