Gammel institution får ny energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel institution får ny energi"

Transkript

1 Tirsdag dn 4. augus årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion får ny nrgi Dn 1. novmbr 2014 flyd dn offnlig insiuion Egbjrghus for fysisk og psykisk handicappd, il ny og sørr lokalir. Dn ny adrss var Saionsvj 74, og insiuionn bgns i dag som Handicapcnr Sydøsfyn, Sydbo, Egbjrghus. Dn 12. dcmbr 2014 fik Yupaporn Saracha fra Saracha Enrgi i Snsrup, a vid a d var hnds bud dr vand. Yupaporn r fød i Thailand, og hun r gif md Kim Davidsn. Sammn drivr d firma, som bland and sælgr solcllpanlr. D gaml bygningr på Assnsvj 129 har så omm sidn. D drjr sig om dn knd bygning Egbjrghus, som blv bygg år Som villa for n glværksdirkør, mn dr har vær insiuion i bygningrn i rigig mang år. I novmbr sids år, skull d gaml Egbjrghus sælgs i lukk, offnlig udbud. Planrn r ikk på plads Nu r al d formll papirarbjd i ordn. Parr har naurligvis mang god ankr om hvad d 820 kvadramr (når kældrn ælls md) skal anvnds il. Yupaporn: - Vi klargør lokalirn, søvsugr, gør rn md mr. Kim og jg har indil nu brug 70 lir hvid maling, mn dr skal bru- gs mg mr, indn vi r færdig. Kim ilføjr: - Mns vi malr og rnovrr, går vi og ænkr kraiv på, hvad vi skal brug bygningrn il. Saracha Enrgi skal i hvr fald brug nog af pladsn il konorfacilir, lagr, m.v. Mulighrdrn r mang, måsk skull dr udljs værlsr? Vi får s. Mn én ing r sikkr. Dr skal monrs solcllpanlr på d gaml Egbjrghus. Yupaporn Saracha og Kim Davidsn har ravl md a lægg ny planr for d gaml Egbjrghus. Skal du hav din græsplæn omlag g D kan vær md rullgræs llr nysånin V. Åby A/S Murrarbjd Tømrrarbjd Malrarbjd Søbarbjd Rnovringsarbjd r g J klar! Frdd bygningr Kirkrsaurring Enrgirigig løsningr Thrmografi Toalnrprisr Tlf Rullgræs Frrua Komprssor Brico Pinox Suprdc ræbskyls 5 L. Nysåning HavRné Skal hækkn frårsklipps? - bsil id nu på lf Vævrvj Snsrup Mobil: CVR: Nyborgvj Svndborg Tlf mandag-frdag lørdag-søndag Ug 32, ilbuddn gældr fra 4. il 10. augus 2015, Så læng lagr havs. ROLIGHEDSVÆNGET FAABORG

2 Sid 2 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Kunsudsillingn LM 43 Black Swan augus i Bryggrgaardn, Nørrgad, Faaborg. Pr Madsn, Aag Jørgnsn og Roma Dyrhaug vd mobiln. Kunsnrgruppn LM 43 r opkald fr Langmarkn 43 i Ulbøll. D r saml hr il planlægning af drs fælls kunsudsilling. Fra vnsr: Torbn Nbro Roma Dyrhaug Hllmai Tof Aag Jørgnsn Pr Madsn Margi Høll J Schapiro og Ilona Hammrshøj. Udsillingn r mål, mn vjn dril r n vigig procs! Ilona Hammrshøj og J Schapiro. På højr sid ss Margi Høll, som har sy dn flo kjol. Torbn Nbro og Hllmai Tof, hyggr sig sammn md dn sor balldansrfigur., Når 8 kunsnr samls om fælls kunsudsillingsprojk, så udviklr dr sig n kæmpsor idébank. Måsk skæv ankr, dr skabs vd n god sparring mllm kraiv sjæl. Mål r, a d sammn skal skab n kunsudsilling md iln Black Swan i Bryggrgaardn i Faaborg. Udsillingn forgår fra 7. il 9. augus. Gruppn dr kaldr sig LM 43, har bas i Ulbøll. I cirka års id, har d slå drs idér sammn, og for sykk id sidn fik d idn, som d arbjdr i fællsskab på lig nu: A lav n maudsilling ovr filmn Black Swan. E psykologisk drama/hrillr. Filmn bog all kunsnrn fra LM 43. D oplvd hisorin om dn ung pig, på hvis vgn modrn, og andr i omgangskrdsn havd al for sor ambiionr. Darn kæmpr for a find såsd i forhold il sin omgivlsrs forvnning. En smuk hisori, bygg på balln Svansøn. God gruppdynamik D 8 kunsnr vidrænk på frasr, og fand n plan. All sa drs prsonlig præg på planlægningn af udsillingn. Mn også i fællsskab fik d mang idr i gang. For ksmpl a lav n sor balldansrdukk i ovrsørrls. D skal såmænd nok få dn sor udsillingshal i Bryggrgårdn fyld op. D 8 kunsnr r: Torbn Nbro (idémand og skulpør) Roma Dyrhaug (malrir og gningr) Hllmai Tof (mariondukkr) Aag Jørgnsn (foograf. Skal så for udsillingns plakar) Pr Madsn (har lav logo il udsillingn, og lvr dn mobil, alså ophængning af balldansr, som også r md i udsillingn) Margi Høll (msr i kjolsyning, m.v.) J Schapiro (kuns i fibrbon, og voksfigurr) og Ilona Hammrshøj (voksmalrir, m.v.). Lig om lid Vi nærmr os md hasig skrid dn sor udsilling i Bryggrgårdn. Torbn: Førs når vi sår drud kan vi lav n ralisisk plan. Når vi har rumm og d mang plakar, dukkr og kunsværkr som skal sills op. I fællsskab r d all md il a skab n spændnd procs. Flo kuns bygg op omkring n rørnd hisori om n ung pig. Dr holds frnisring i Bryggrgaardn dn 6. augus klokkn 19. Pall Chrisiansn STnSTrup undrvognscntr Bds mod rus 3 års bhandlingsinrval 30 års garani TcTyl MIlJØ Til nyr bilr Rducrr søjn i din bil md op il 5 db Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani Tcyl Miljø r vandbasr og indholdr kun 2 % opløsningsmiddl. TcTyl voks Hvis din bil r rusbsky Kan brugs il frbhandling af/på all rusbskylss produkr. Mg færr luggnr og ingn løb fra panlr m.m. Skal kun bhandls hvr 3. år 30 års rusgarani TcTyl cntr STnSTrup Julsbjrgvj Snsrup ALTID GRATIS LÅNEBIL md vrdns bds undrvognsbhandling følgr alid grais lånbil.

3 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 3 Tilbudd gældr hl 2015 Tilbudd gældr fra 31 juli 20 spmbr 2015 BUFFET 2015 KORNBLOMST BUFFET Chilibag laks md ingfær, hril kold barnaiscrm Langidsbag orsk md grøn couscous Porvinsmarinr kylling md æblchuny Hjmmbag brød Kalvculo hril sauc spagnol Svinmørbrad md snnpscrumbl ilsmag md løvsikk Spinasoufflé md risd karoflr Karofflsala varir fr d 4 årsidr Romainsala md ris rug og frillicé Bønnsala md kryddrurpso Sprød grøn vnd i cirus, knasnd mandlr og crm fa Hjmmbag brød Nøddfragilié md hindbærmouss sam skovns bær Ganach af Blcolad på konfkbund md srjf af mocca D sød og d syrlig pif af frisk frug Pris pr. couvr ud af hus kr. 250,- Forr/hovdr kr. 225,- hovdr/dssr kr. 200,- hovdr kr. 175,- Lvring minimum 15 couvrr, afhnning minimum 10 couvrr. Prisrn r xcl. lvringsomkosningr Smørdamp lang md mynurr, hrpå sprød bacon Røg ørrdbrandad md rød salaløg Brssalo md pi karoflr vnd i ssamoli, hril snnp-sragon crm Hjmmbag brød Oksmørbrad hril krafig oksglac Glasr svinbrys fra frilandsgris Pomms rissolés md grill majs Rispasa vnd i dild-vinaigr Bag blomkålsflagr md parmsan og jomfru i d grønn Fldsala md syld sikklbær og ribs Frsknsalsa md lim og chili Hjmmbag brød Chscak md havns bær Chokoladbrowni md ganach og pcannøddr Pris pr. couvr ud af hus kr. 278,- Forr/hovdr kr. 248,- Hovdr/dssr kr. 230,- Hovdr kr. 200,- Lvring min. 15 couvrr, afhnning min. 10 couvrr. Prisn r ks. lvringsomkosningr. Slskabslokalr & Dinr Transpoabl v/hll og Sørn Grønning - Brolandvj 7, Bullrup Agdrup - Tlfon mail: Kornbloms buff + buff /1 sid ann 2015.indd 1 25/06/

4 Sid 4 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tims Squar Nw York Jg og n bid af D sor Æbl : Nw York slår bnn væk undr dig! Når man r van il sydfynsk bindingsværksidyl og sokrosr, så r d n ud af kroppn-oplvls a ag på fri i Nw York! Jg silld mig op mid på Broadway. Trodsig vnnd på sor oplvlsr, og d kom il mig md n far som målsøgnd rakr. Hr r vibraionr som n blinknd diskokslamp, dr drjr hurig rund og skifr farv. Man skal vær mg ung i d, hvis man ikk ladr sig flå md af sorbyns nrgi. For hr kan al sk, og al skr. Imns r dr ingn indfød nwyorkr, Mindsmærk World Trad Cnr Mmorial dr også r knd som Ground Zro Glasspjlingr i skyskrabr dr hævr så mg som øjnbryn. In r for mærklig. Al r oplv mang gang før. D accprr al, d kan al, og d har al. Hr r vis al for mg af d hl! I dnn uudømmlig ho spo af n by. D sor skyskrabr r skud il vjrs som bonrakr, lig sidn 1890 rn. Fakisk skull dr nu vær 4493 af slagsn. Mang md ar dco facadr fra Nw England idn. Ellr dn hæslig, arkikonisk brualism. For ikk a al om nuidns huskadralr i sål og glas. I n glirnd vrikal vrdn. Dr r højr opad nd hn ad gadn. Vor hrr bvars! Smoggn fra bilrns udsødning, llr d dr r værr, drivr nd ad bygningsdinosaurrn. Alligvl lskr jg byns pondus! Drømmn om Amrika blv allrd indfri fr n halv dag. Nu r så lvnd, a foridn forsvindr. Byns puls r sørs sværdighd Man kunn måsk nævn n Top 10 lis ovr ing, dr r værd a oplv i Th Big Appl. Måsk r Nw Yorks sørs sværdighd dn vig dunknd puls af liv. Hr r hylnd brandbilr og ambulancr, hr r hærskarr af mnnskmyrr. Lainor, muslimr, indr, afrikanr, og almindlig dansk mrvar. En god bland folkvælling. Finansvrdnn har hr udvikl sig mr grådig, nd andr sdr. Al r sørr hr. Imns rullr gul axir gnnm byn. På jag fr kundr, dr skal il og fra Downown, Midown, llr Upown Manhaan. Mn glm d. Man kan alligvl ikk nå a oplv d hl. For mns du oplvr nog unik, går du samidig glip af nog uforglmmlig. Mn ag slv n bid af d sor æbl. Tims Squar, vrdns korsvj Hvis du oplvr, a dr r hkisk på 5h Avnu, så skull du prøv a skif scn il Tims Squar. Midpunk af cnrum, kærnn i d sor æbl. Vd vrdns ms bfærdd korsvj. Sørs af al r lys fra d sor, cirka 15 mr høj lysrklamr af billboardypn, bland md nonlys i all rgnbuns farvr. Md pulsrnd lys. En rklam slukks, og n ny dukkr op. På n gansk almindlig afn, forsøgr usindr af mnnskr a ilkæmp sig bar n såplads på Tims Squar. Blo så læng a d kan ag foo af d bølgnd mnnskhav, og rklamrns Tchnicolor-show. On off. Og forfra ign. Bds som jg gik sammn md familin i mnnskmængdn, kiggd jg lig ind i øjnn på n yk, gul slang. Dn bugd sig nysgrrig mllm os forbipassrnd. Calin cab foran Mxican caf En mand syns, a d var sjov a s folks rakion. Slangn var i øjnhøjd, fordi han bar dn på armn. Jg vg lang udn om. D har nok ikk vær n gifslang, dr kunn bid folk, mn n oaldop kvælrslang. Slv md dn oplvls in mn, så føl vi os drag af a bsøg Tims Squar, all d afnr, vi var i Nw York. Broadway-arns ryllri D brøm ars glirvrdn. D r sor a komm il a oplv n musical på Broadway. Lysrklamrn glimr. Majsic Thar spillr Th Phanom of h Opra Nw Amsrdam Thar frmførr Aladdin. S. Jams Thar: Somhing Ron og i Imprial r d Ls Misrabls. D r sor a komm il musical på Broadway. Slv prisn r sor. Cirka 1000 kronr pr. prson. Man r ikk dn samm A s dnn ufalig by og dns sorhd, forandrr én for alid. Nu syns jg ikk mr a London og Paris r sor byr. Mn båd d, og Nw York, har hvr sin charm. Byrns individull sværdighdr r fanasisk, og samidig så glimrnd bskrv af d knd rjsbogsforfar. Pall Chrisiansn

5 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 5 TopHaFESTEN ang 49. g s u g u a p u r s n S i Fs Snsrup IF sår klar: Bubbl fooball, d årlig illøbssykk: D boblr af nrgi! Top Ha fsn bærs af mang frivillig hændr Md fælls kræfr løfr lokalsamfund i Snsrup og omgn sin sor Top Ha fs. Fra onsdag dn 5. augus, il og md lørdag dn 8. augus. For 49. gang. Tovholdr An Jul syns d r djlig, a når folk spørgs om a giv n hånd md vd dn sor 4 dags fs, så r d sraks klar. Fsn bærs på vlvilj. D social fundamn r drmd i ordn for a driv n idræsforning som Snsrup IF. An Jul forsær: Vi r n brd forning, og dr r plads il all! All vd, a d r nød il a yd for a nyd. D r vi i fællsskab md il a skab vd a afhold vors Top Ha fs. Komin bag Top Ha Års Top Ha komié bsår af An Jul, Lass B. Prsn, Pia Sørnsn, Chrisian Hansn, Sig Jnsn, Andrs Grz Sørnsn og Run Vvr Woldby. Komin holdr på a bygg på d gaml koncp ign i år. Vi Mn dr r også bygg nog god op omkring frdag afn, hvor cyklsponsorløb og grill fra Slagrpigrn findr sd. I år r dr mulighd for a vær md i n lodrækning om wkndophold, il n værdi af 1500 kronr. For hvr 100 kronr n sponsor har yd il års sponsorløb, får sponsorn lod i konkurrncn. Binglsn r blo, a pngn r blv indbal indn sponsorløb dn 7. augus. Vindrn rækks i fsl dn 7. klokkn 21. Høj musik og kulør lampr Mor og far hyggr sig i fsl md grillmad fra Slagrpigrn frdag afn, og d vil nyd dn musikalsk undrholdning frmfør af DJ Drsn. På samm id frdag afn, r dr høj musik og kulør lampr passnd for børn og ung fra 0. il 7. klass. Dr r nmlig sodavandsdiskok i l. An Jul ilføjr, a afnn r dl op fra klokkn 19 for børn fra od ønskr all n g! s f a TopH Foo: Nils Ov Pdrsn På programm lørdag dn 8. augus, r dr boblfodbold. Vi håbr a d voksn, som skal spill md på bann lørdag klokkn 13, får lad op il dn sor nrgiudfoldls, som d skal i gang md. D skull vis vær mg hæmmnd for n fodboldkamp, a spillrn r lukk ind i n gnnmsigig plasicbobl. An Jul, Tovholdr for års Topha fs 0. il og md 3. klass, og fra klokkn 21, kørr d drud ad for børn fra 4., il og md 7. klass. på d næs sidr om al d, I kan oplv vd a bsøg Top Ha fsn. Sådan går d slag i slag fra onsdag il lørdag. Følg md Pall Chrisiansn Al hvad du ændr på Mn for publikum vil dr udn vivl opså morsomm siuaionr undr spill. Dr r kun 3 mand på hvr hold. Mn når vi skrivr, a dr skal lads op, så hnydr vi il a lørdagn sarr md grais kaff og rundsykkr fra klokkn 8.30 il 9.30 i øll. Og så kan bubbl ball spillrn, sammn md all øvrig gæsr, også lig nå d grais sildbord, som Top Ha fsn invirr på fra klokkn il Bubbl fooball r ilbagvndnd illøbssykk Dr kan ilmlds hold á 3 prsonr il Andrs Grz Sørnsn på Tværvj nr. 6. Som mdhjælpr vd kampn dlagr Sig Jnsn. Han forællr, a sids år dlog 9-10 hold. En kamp r sa il a var 5 minur. Mn al kan sk på d fm minur. Sig: Vi koncnrr os udlukknd om a spill md voksnhold i år. Sids år var dr også børnhold, mn d vis sig a d var al for forskllig i aldr og sørrls. Som i nogl ilfæld gav n al for ulig kamp. Mn glæd jr il d sjov kamp. D sarr lørdag klokkn 13. Bliv smar klæd på il rimlig prisr Vi har smar øj il mor/dar Fra sr Ndrdl fra 99Buksr fra 169Topp fra 50Kjolr fra Sam mg mr D balr sig a gå i Conny s Modcnr Lang kjolr 1/2 pris KondiorBagr i Snsrup Saionsvj Snsrup Tlf Saionsvj Snsrup Tlf / mobil: Åbn lngs id r: Tirsdag Onsdag Torsdag Saionsvj Snsrup Tlf

6 Sid g1an5g Tirsdag dn 4. Augus 2015 TopHaFESTEN 49 us aug 5 p u r ns Fs i S Top Ha fsn i Snsrup r også børnns fs! Kanonoplvlsr i børnhøjd Når man kiggr på programm for Top Ha fsn, så r d ydlig, a arrangørrn også har priorir børnn høj. Torsdag dn 6. augus klokkn 17 r dr fodboldsævn for børn og ung. Pr Bill forællr, a fodboldsævn for børn og ung forgår på dn måd, a Snsrup IF s ungdomshold spillr mod invird klubbr udfra. Hr kan nævns hold fra Egbjrg, Kirkby og Glamsbjrg. Trænr Pr Bill vil så på sidlinjn og hold vågn øj md alnrn. E lignnd princip vil kør om frdagn, hvor dr r fodboldurnring for snior damr og hrrr, sam hrrr og oldboyshold. Så dr skal nok komm sving i boldn undr Top Ha fsn. For børnn arrangrs også d sor sodavandsdiskok i l på pladsn om frdagn. Opdl i o aldrsgruppr, fra klass og fra 4. il og md 7. klass. Mn børndyrsku lørdag fra klokkn 9 il 12.30, r også md il a ilrækk børnns opmærksomhd. Hr kan d komm og udsill drs kældyr. E ny ilag vd børndyrsku r, a dr r mulighd for a børnns kaninr kan dlag i kaninhop, og dr vil vær n kyndig insrukør il sd. For a hjælp barn og kaninn på vj. I år vil dr også vær mulighd for ponyridning. D r jo mg populær hos børnn. Kræmmrmarkd for børn og voksn Top Ha fsns kræmmrmarkd givr bland and børnn mulighd for a få rydd op i lgøjskassn. Så andr børn også kan få glæd af d brug lgøj. For d voksn r d også n kærkommn ljlighd il a få rydd op i gmmrn. Måsk r dr andr, som kunn hav glæd af din ing. D r alid hygglig a gå rund mllm kræmmr bodrn og ag n snak om n god handl. Båd hos børn- og voksn kræmmrn. Forudn d nævn arrangmnr, så r dr også n rækk andr ilag, som vil vækk børnns sor inrss: Hoppborg, fisk dam, og så lskr børn jo alid a hygg sig sammn md all gnraionr i familin. D r dr rig ljlighd il i Snsrups sor byfs. Har du olifyr?! vor læng har du råd il a vn us på 140 m2 md oliforbrug på på a skif il fjrnvarm? GOD TOPHAT FESHar T!du olifyr?! i (2200 l à kr. 8,50) il fyr og pump orsnsfjr rvic og vdlighold om år Foo: Nils Ov Pdrsn 2200 l oli kr ,kr. 700,kr. 320,kr ,kr ,v. opsparing il ny kdl og oli ank. fsudgifr md fjrnvarm,5 MWh à kr. 480) kr , afgif (140 m2 à kr. 18,50) kr ,onnmn kr , om år 11. Hvor læng har dukr.råd il885 a,-vn på a skif il fjrnvarm? En kass Hl Fri valg 3,5-4 kg. rlig b Hussp på 140 m md på 2200 l oli arl s oliforbrug kr Sommrilbud, Sk. ak Snsru Oli (2200 l àfor kr. 8,50) kr ,p Fjr Ernva nrm årlig varmrgning yd rligr oplypå snin gr ogkr. få for 130m² inrssan, rgning på, hva d du kan spar vd vær El il kunn fyr ogfjrnvarm pump kr. varmfor 700,a skifn mulighd, il fjrn. Jr dr bor indn for vors Skorsnsfjr 320,-på hjmmsidn. nuværnd forsyningsområd.kr. S Prisr Srvic og vdlighold kr ,I al om år kr ,Afkøling + pan Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hos vjforbrugr r rup n dl drsru har høj rurmpraur mllm 36 og 28 + v.dr opsparing il ny ogpn oliank. 577kdl 1 Sn Tlfon rup-fjv.d 60 C, d burd kunn gørs bdr og rsulrr k nsr up-fjv.dki n sørr varm Drifsudgifr md fjrnvarm Vi ønskr all n god8 sommr. Årlig bsparls kr..835,bsyrlsn. Konak Snsrup Fjrnvarm for ydrligr oplysningr og få n brgning på, hvad du kan spar vd a skif il fjrnvarm. Snsrup Fjrnvarm A.M.B.A Hosrupvj Snsrup Tlfon ,uAnSE FørpriS rgning nd nødvndig. rurmpraur for r 35 C. (16,5Gnnmsnis MWh à kr. 480) kr.byn7.920,s v.(140 God hjmmsidn. à kr.på18,50) kr ,Fas afgif m2råd Abonnmn kr ,Konak oplysningr om ovnnævn. I al om åros hvis I ønskr ydrligr kr ,- Svinkam Albani øl r Vi fj ophan! fs g kom o d! m r æ v Tilbuddn gældr hl ug 32 SnSrup Saionsvj Snsrup Tlf

7 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 7 TopHa 20. g1an5 g FESTEN 49 Fs i Snsrup Følg os på facbook og på snsrupif.dk TopHa ønskr gæsr og dla gr rigig god fornøjls! Fsprogramm: Onsdag dn 5. augus Lørdag dn 8. augus. Kl Snsrup Cyklklub kørr 2. ap af klubmsrskab Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn - Salg af kaff og kag i pausn Kl Fspladsn og øll åbnr Kl Grais kaff og rundsykkr i øll KL Enré kr. 20 Børndyrsku Mllm kl og Tilmlding il Chrisina Fuglsang mobil Ellr mail: Torsdag dn 6. augus Kl Fspladsn åbn Kl Udsilling af Nyborg brdskab, Hjmmværn og byns lasbilr Kl Spillgild i halln - Kl åbns dørn. Frdag dn 7. augus Kl Fspladsn lukkr Kræmmrmarkd børn/voksn - Børnsand 40 kr. Voksnsand 100 kr. Familisand 125 kr. - Tilmlding il Pia Rasmusn Bøgvæng 2, Mobil Conny Jnsn, Egvæng 30, Mobil (sids fris dn 2. augus) 4H, D grønn pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Kl Fspladsn åbn Kl Gæ vægn på grisn Kl Øll åbn Kl Snsrup Cyklklub kørr sids dl af klubmsrskab Kl Bodrn åbnr Kl Grisn vjs Kl Cyklsponsor løb Kl Grais sildbord i øll Kl Fodboldurnring snior damr/ hrr sam oldboys Kl Bubbl fooball for snior - Dlagr pris 150 kr pr. hold (3 dlagr) Enré kr. 30 kl Aldr fra 0. il og md 3. klass kl Aldr fra 4. il og md 7. klass - Musik: DJ Drsn Kl ROCKCITY MC SY FYN på pladsn. - Tilmldings fris d. 2 augus il Andrs Sørnsn, Tværvj 6 Kl PASSER DIN NØGLE??? - 1. Præmi: kr. Sponsorr af John s Tømrr Værksdog Låssrvic Præmi: kr. Sponsorr af XL-Byg Jns Schulz, Svndborg. Jus Lik Rain Lørdag d. 8. augus kl TopHa fs i halln (dørn åbns kl ) Jus Lik Rain DJ Morn LP *Musik: Mad mdbrings llr buffn bsills sammn md billn, billr og buff købs hos An Jul, Tglbakkn 23. mobil (sns frdag dn 7. augus.) Mnu pris: 100.-kr (for hvr kuvr dr sælgs går 10 kr. il Top Ha) *Billrn kan købs i forsalg il kr. 150 Enr prisn vd indgangn kr. 200 TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG FOREFINDES DER PÅ FESTPLADSEN: Hoppborg, Bodr, Tombola, Pølsbar, Æblskivr, Ølcurling, Fiskdam og andr akivir. R il ændringr forbholds Kl Fodboldsævn børn og ung Kl Fs i øll. - Til fordl for Topha, sår slagrpigrn klar vd grilln. Mnu pris 70 kr. - Salg af kaff og æblskivr i pausn - Dlagr pris 30 kr. Kl Øll åbn Sodavandsdiskok i l på pladsn Kl Rvy i dn lill hal - Kl åbns dørn Klip ud!

8 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Tirsdag dn 4. Augus 2015 us aug 5 p u r ns Fs i S Lørdag dn 8. augus r års Snsrup-fs! Du kan rgn md god musik fra Jus Lik Rain All srømmr mod Snsrup Halln lørdag afn. Dn musikalsk sid af sagn lvrs af Jus Lik Rain og DJ Morn LP. Jus Lik Rain bsår af 4 særdls ruinrd og sammnspilld musikr, md n sor rfaring fra fsr og koncrr. D har alsidig rproir md musikalsk undrholdning, dr appllrr il nhvr smag og aldr. Vær md il ndnu n gang a dlag i n fs, dr formår a løf ag på Snsrup Halln. Endnu n gang. Hiv fa i naborn, vnnrn og familin. Få gang i dansskon, og oplv fslig indslag, af dn ms uforudsiglig slags S mr om prisr, md mr i programannoncn i dnn avis. D r også mg spændnd, hvm dr blivr udnævn il års SiF r Dnn ildsjæl blivr også udnævn dnn afn. Sids år gik iln il Jan Chrisiansn. Billrn il Top Ha fsn, sam il buffn, kan købs hos An Jul, Tglbakkn 23. Tlf Sns frdag dn 7. augus. Års Top Ha buff bsår af oksfil, fyld kyllingfil md bacon, ovnkaroflr, rødvinssauc, jordbærsala, pasasala og mlonsala. Tænk, hvis du vand? D blivr pludslig n mg sjovr Top Ha fs, hvis du uvn får sukk konan kronr (1. præmi), llr kronr (2. præmi) i håndn. D r ikk dso mindr n mulighd hvis du vil invsr n 100-kron i a dlag i dn spændnd nøglkonkurrnc. Din indkøb nøgl kan afprøvs på fspladsn lørdag frmiddag. Hr har John Tømrr n dør sånd. Hvis din indkøb nøgl passr i låsn, så r d rar png din. Madn lvrs af Lissy fra halln, og for hvr kuvr dr sælgs, går d 10 kronr il Top Ha fsn. Du kan også vælg a mdbring madn slv. Præmin på kronr r sponsr af John s Tømrrværksd, og 2. præmin på kronr r sponsr af XL-Jns Schulz i Svndborg. Lori slur lørdag dn 8. augus på fspladsn, når d solg nøglr r afprøv. Og d o vindr r fund. Sns klokkn 16. Pngn udbals vd Top Ha fsn om afnn. Chrisnsn, Pr Hansn, Pr Bill, Hnning Grz Pdrsn, Prbn Nilsn og Kaj Dall Rasmussn. Hold ndlig ikk di spillgén ilbag. Nøglrn kan købs hos Dagli -Brugsn i Snsrup, hos Pall Chrisiansn Finn Juhl Pdrsn, Torbn SnSrup ForSamlingShuS +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU Vi ønskr all n - sd hvor fsn holds! +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU TopHa Fs god +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ +HQU\ SURIHVVLRQHO VW YVXJHU TopHa dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EST NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU GOD TOPHAT Fdŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU dŝů 723 +$7 ƉƌŝƐ NU EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ Udljning udn vær v/kirsn Spillgildfri ug sarr ign onsdag d.19. aug. Udljning af flagallé ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ EŽƌŵĂůƉƌŝƐ Ŭƌ ϮϯϮϬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ ǁǁǁ ũƶśůɖ ĚŬ -XKO 3 -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS -XKO 37OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 6DOJ RJ VHUYLFH -XKO 3 6DOJ RJ VHUYLFH 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN $VVHQVYHM 6WHQVWUXS $VVHQVYHM 6WHQVWUXS 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN 7OI ± ( ± PDLO SRVW#MXKOS GN Enrprnørfirma Assnsvj Snsrup Tlf God Topha fs CÆCAR S MURERSERVICE OG FACADERENOVERING ALBJERG'S MASKINTEC A/S FACADERENOVERING - FACADEISOLERING - MURERARBEJDE Lindvj Snsrup CVR TLF Tlf Mobil: Fax:

9 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 9 Dr r mang god grund il a vælg Andlskassn. Hr sr du 7 af dm. Flmming Lund Filialdirkør Tlf.: Ann-Gr Højgård Kundrådgivr Tlf.: Bina Nilsn Kundrådgivr Tlf.: Erik Jssn Kundrådgivr Tlf.: Hll Bb Krog Tønns Kundrådgivr Tlf.: Pr Rasmussn Kundmdarbjdr Tlf.: Jan Thomsn Kundrådgivr Tlf.: Skif il Andlskassn En prsonlig rådgivr, dr kndr dig og din økonomi. Og som r il a få fa i, når dr r bhov for d. D kan du forvn, når du r kund i Andlskassn. Drfor r du alid mg vlkommn il a ring llr mail dirk il os du slippr for lfonslusr og callcnr. Hvis du ikk r kund i Andlskassn, r d nm a skif. Vi klarr al d prakisk i forbindls md skif, også konakn il di idligr pnginsiu. Konak os, hvis du vil hør, hvad vi kan gør for dig og din økonomi. Vi glædr os il a hør fra dig. Svndborgvj Kværndrup Tlfon Andlskassn n dl af Dansk Andlskassrs Bank A/S

10 Sid g1an5g 49 TopHaFESTEN Dr kicksars md lokalrvy onsdag afn: Kom og få god grin r 7 rvyskuspillr md. Gngangr fra sids år, plus par ny. D liggr i aldrsklassn fra 15 år il 69 år. Musikldsaglsn il rvyn lvrs af Th Svnssons. E 2-mands orksr, dr rods si svnskklingnd navn, r pær-snsrupsk. D glad rvyløjr gnags md n forsilling lørdag frmiddag klokkn 14. Endnu rækplasr En af Top Ha fsns arrangmnr, som i særlig grad rækkr folk fra nær og fjrn, d r d sor spillgild i Brdr. Rasmussn STENSTRUP A/S halln. Daon r orsdag dn 6. augus klokkn 19. Dr r n særlig fslig smning dnn afn, hvor alln rullr ovr skærmn, og gvinsrn rækks hjm af d glad spillgilddlagr. Md som opråbr vd spillgild kan du mød Pr Engsrøm. Kom og s om dr r hld i brikkrn. Cyklsponsorløb md mr Onsdag dn 8. kørr Snsrup Cyklklub sin 2. ap af klubmsrskabrn, og d slus af frdag dn 7. augus md afrunding af klubmsrskabrn. Hvad vjr grisn? I d righoldig program, r dr også n mass ksraakivir. Hr kan bland and nævns d populær øll, bodr md 4H, D Grønn Pigspjdr og KFUM spjdrn vil vær på pladsn. Mn som n lill sjov konkurrncakivi r Gæ vægn på grisn, som findr sd lørdag dn 8. augus fra klokkn 9.00 il Dn som kommr æs på grisns rigig væg, vindr grisn som præmi. Er dr o, som gær d samm, og bgg r komm æs på vægn, så dls d om grisn. Dyr vil bliv vj klokkn 12.30, oplysr An Jul. Som du sr, så r dr mang god anldningr il a bsøg Top Ha fsn. Vi ss drud. KDC Kranr V/ Klaus Dluran Chrisnsn Din lokal bådranspor Vi ønskr Kranr op il 110 T/M Spcialranspor Blokvogn Langgodsvogn indil 40 mr us aug 5 p u r ns Fs i S D forgår frdag fra klokkn il Når klokkn r blv så løbr d sor cyklsponsorløb af sabln. D r n af Top Ha fsns sor akivir, hvor dr cykls djlig sponsorkronr hjm il Top Ha fsn. Sids år lykkds d dlagrn a cykl cirka kronr hjm. Skal dnn rkord slås i år? Foo: Nils Ov Pdrsn Dr blivr sor undrholdning i Dn lill Hal onsdag dn 5. augus, Top Ha fsns førs dag. Hr kan du klokkn oplv Top Ha rvyn Måsk blivr du slv ram af sairns svirpnd kårspids, når lokal prsonr spidds i rvyn. D blivr ign i år fyld md fs og farvr, skchs og sang. Måsk r d din nabo dr får lill hip md på vjn? Så kom og få larmusklrn rør. AnnMari Raahaug sår for opsæningn af rvyn. Ligsom hun gjord sids år. Ann-Mari forællr a dr Tirsdag dn 4. Augus 2015 Tlf Conainrudljning Affaldskørsl md grab Maskinbaksning Grus og sn God TopHa-fs! Rparaion Ny insallaionr Vdligholdls af Sjl- og moorbåd Forårsklargøring Vinrsrvic s! f a h p o all n go smdgårdsvj 2 Kirkby snsrup lf LIT TAU s EF T F. v/ Jns Chr. Bøgh BLIkkE ns LAg ErI VEnTILAT Ion God TOphaT fs KonTaKT os på Tlf Nordr Ringvj Snsrup Tlf w w w.li TTAUs.dk Tvdvj Svndborg Foo: Nils Ov Pdrsn John s Låssrvic Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup John s TømrrværksTd Tlf Assnsvj 176, 5771 snsrup n l l a r k s! n s f VI ø T a h p o god T S r Apr S rm MurKloAKMS nsrup Au. 771 S 5 4 vj s n o i a S lf d rbj ona rn b oak Isok r kl d Mur rdarbj jo

11 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 11 HENRIK S Dinr & Smørrbrød dinr ransporabl lf langgad 41, sp, 5750 ring Pr. 1. juli 2015 r jg blv vær for Sandhols Lyndls Forsamlingshus Fsilbud 2015 Forrr - Vælg slv pris pr. couvr kr 25,- Sranoskink m. honningmlon, flødsuv spina og hjmmbag grovflus. Rro rjcockail m. icbrg - rjr - aspargs og hjmmbag grovflus md smør Lakspaé m. rjr, aspargs, dilddrssing og hjmmbag flus Hjmmlav hønssala på ananasbund pyn md pimn srvrs md hjmmbag grovflus. 2 Tarlr md høns i aspargs, pyn md oma og prsill. kødrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 89,- Gl. dags okssg md hvid karoflr, glasr løg, gulrøddr, sauc, sur og sød sam fransk karoflr. Kalvsg llr svinkam sg som vild, md sur/sød, waldorfsala, hvid, brun og fransk karoflr og vildsauc. buff (kan ikk ændrs) pris pr. couvr kr. 89,- Hlsg ungdyrsfil, Mxico krydr kyllingsykkr og kryddrsg nakkkam. Hril små kryddrsg karoflr, kold karofflsala. Salabar md plukk sala, årsidns grøn og frisk frug, nøddr og ahornsirup, omablanding md majs, fa og olivn, pasasala md jalpno og pimn. Grill Slv Buff al inklusiv kun 89,- pr. prson min. 10 kuvrr Vælg mllm 3 slags lækkr krydr kød, ca g. pr. prson. F.ks. nakkkol, sak af oksfil, hakkbøf, lammkol, forsg kylling, forsg sparribs, lakskol pakk i foli llr sor grill pøls. Hril mixd sala, md åridns grøn,frug og drssing, omasala, colslaw, zaziki, kold karofflsala m. urr llr forbag bagkaroffl m. crm fraich drssing, og hjmmbag flus m. krnr. Tilvalg af ksra kød pr. dl kr. 16,- kød - Fri Valg - Vælg slv buff 4 slags kød pris pr. couvr kr. 115,- Hlsg ungdyrsfil, glasr skink, hlsg lammkøll, lasagn, Hawai kalkun, græsk frikadllr m. fa, kylling Mxico, kryddrsg nakkfil, brassir cuv, grillkøll md barbcu. Salabar md plukk sala, årsidn grøn og frisk frug, rødkålssala md mandarinr, nødd og ahornssirup, omablanding md majs, olin, fa, pasasala md jalapno og pimn. karoflr Fri Valg 2 slags Spicy flødkaroflr, kold karofflsala llr små kryddrkaroflr. Srvrs md sragonsauc og Mojo drssing. lækkr smørrbrød Pæn blag 19,- Høj blag 24,- Husk! vi lvrr sgn varm og klar il srvring Fs al incl. i nøglhus fra kr. 375,- Fslokalr md plads op il 120 prsonr rund bord Vi ilbydr Fs m/all inclusiv fra 495,- kaffbord fra 60,- adrssn r: Nørrgad 3, 5672 Broby Hnriks pølsbord pris pr. couvr kr. 89,- Pølsbord a la Hnrik md 6 slags god skår pålæg anr flo md divrs ilbhør. Lun frikadllr md rødkål, lun lvrposj md champignon og bacon. Excl. brød og smør. ksra: En slags os - f.ks. gammlos md løg og sky. pris pr. couvr kr. 18,- Brød og smør. pris pr. couvr kr. 14,- dssrr - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Vors klassikr: Hjmmlav is m. nøddr, chokolad og pyn Rro cironfromag - Pandkagr md hjmmlav vaniliis og syløj. namad - Vælg slv pris pr. couvr kr. 25,- Lasagn md mixd sala 1/4 kylling md sala og hj. bag flus. Hj. lav frikadllr md kold karofflsala Aspargssupp md kødbollr og hj. bag flus. 2 sk. hodog md ilbhør. brunch all inclusiv pris pr. couvr kr. 109,- Frskrøg laks md aspargs - Scrambl gg - Risd cocailpølsr - Ris bacon - Kold skink md oma og agurk, rullpøls m. løg og sky, lun lvrposj - Pandkagr m. ahornsirup. - Skæros, bri, marmlad og nulla. Rugbrød, franskbrød, vælg mllm rundsykkr llr grovbrød og smør Winrbrød - Frugfad 3 rrs luksus-mnu pris pr. couvr kr. 176,- Tapas m. hj. røg laks, rygoscrm m. radissr, sranoskink, hj. røg dyrkøll m. hvidløgsbrød, aioli, og olivn. Buff bsånd af rosasg kalvfil, Hlsg lammkøll md hvidløg og rosmarin sam lækr chicknwings. Små kryddrsg karoflr, lækkr plukk sala md årsidns bær, lun slikaspargs og rød mojoog sragonsauc. Dssrfad md jordbærrifli, chokoladkag og oslagkag m. frisk frug. bsilling og v. spørgsmål vdr. ilbuddn, bsvars på lf llr s mg mr på all rr - minimumsbsilling 10 couvrr.

12 Sid 12 UGE 32 Bil & Moor NU OGSÅ CERTIFICERET RUDECENTER god Husk vi har alid syn. fr ilbud på srvic d fls Vors prisr slår ok Find os på facbo Søg blo på p Tknicar Kværndru Fia 500L srækkr sig for familirn Opfyld familins bhov for massr af plads, sor bagagrum og god moorkraf udn Srvic Srvic a gå på kompromis md dsrvic Rparaion Srvic Rparaion sign og kørglæd. Fia 500L Srvic Rparaion Srvic Bilsalg Rparaion r d prakisk mdbilsalgvi rparrr ViLiving rparrr Rparaion all mærkr Bilsalg Rparaion Klargøring lm af dn ikonisk 500-famiBilsalg Vi rparrr Vi rparrr il syn all mærkr Klargøring il syn kommr md bagagall mærkr all mærkr li og Bilsalg Vi rparrr Bilsalg Klargøring il syn Klargøring il syn Rudrparaion Vi rparrr Vi rparrr all mærkr Rudrparaion rum på 630 lir, Klargøring il syn all mærkr god plads il Rudrparaion Rudrparaion Oprrværksd Klargøring all mærkr il syn 5 passagrr Oprrværksd og ndda md Rudrparaion Oprrværksd Oprrværksd Udljning mulighd for syv. Biln har af bus & auocampr Rudrparaion Udljning af bus & auocampr Oprrværksd Udljning af bus & auocampr 105 hskræfr og fås il n Udljning af bus & auocampr Udljning af bus & auocampr Oprrværksd fordlagig sommrpris. Srvic Rparaion Bilsalg Klargøring il syn Rudrparaion jning afudljning 8-9 prs. auocampr afbus 8-9l. prs. l. auocampr Oprrværksd Udljning af prs. bus l.bus auocampr Udljning af bus & auocampr bus gprs. af 8-9 prs.l. busauocampr l.8-9 auocampr Flo dsign, lgan linjr og Prisr pr. dag fra kr. 600,Prisr pr. dag fra kr. 600,Prisr dag &fraauocampr kr. 7600,Udljning afpr.bus r.risr dagpr.fra kr.fra 600,dag kr. 600,ialinsk kørglæd r måsk Udljning af 8-9 prs. bus l. auocampr ikk præcis d, man for- gsidr Sydfyns Auo & & bindr Sydfyns Auo Åbningsidr Sydfyns Auomd & n rummlig og afåbningsidr 8-9 prs.sydfyns Sydfyns Auo & Auo & dag Camprsrvic Camprsrvic Camprsrvic Prisr pr. fra kr. 600,Mandag orsdag Camprsrvic kompak familibil il n skarp - orsdag Mandag - orsdag Camprsrvic g Svndborgvj 383, V. Åby , V. Åby Svndborgvj 383,Svndborgvj pris.v.d r ikk dso mindr Svndborgvj 383, Åby V. Åby Svndborgvj 383, V. Åby 5600 Faaborg 5600 Faaborg 5600 Faaborg 5600 Faaborgnår d gældr Fia ilfæld, 5600 Tlf: Tlf:Faaborg Tlf: Tlf: dr nop nu fås 500L Living, Tlf: Frdag Frdag Mandag - orsdag nd16.30 ag Åbn sø Frdag Sydfyns Auo & Camprsrvic i udgavn md 105 hskræfr il bar kr. D gør dn il d oplag valg for familir, dr r på udkig fr n MPV, hvor man får rigig mg plads for pngn. Hos Fia mnr vi, a familibilr sagns kan vær båd n fornøjls a kør i og s på. Md 500L Living har vors dsignr og ingniørr skab n bil, hvor dr ikk aln r god md plads og høj il lof. Dn fornr også vors ialinsk dsign-dna md all d krav, dr sills il modrn familibilr i form af rummlighd og bkvmmlig båd i hvrdagn og på frir, sigr Sffn Holm, dr r prsschf hos Fia Danmark. Auoværksd Svndborgvj 383, V. Åby Ara Sydfyns Auo &kriniv g finansi 5600 Faaborg Camprsrvic Tlf: Rnn r lig nu mg lav på bilfinansiring 383, V.vinrhjul, Åby Toyoa Avnsis Svndborgvj 1,8 vv-i s.car, Klima, anhængrræk, srvc ok, mg vlhold, km Pris kr Faaborg Rnaul Grand Scnic 1,5 Dci 7 Sædr blåmal, Navigaion, alu, kr. farpilo, km Tlf: Pris Misubish Col 1,5 inspor coolpack 5 dørs sormal, Aircon, alufælg, lrudr, km Pris kr Vw Polo 1,4 5 dørs sor, ny modl, Alufælg, Farpilo, c.lås, km Pris kr Toyoa Aygo 5 dørs sor og sølvmal, aircon, c.lås, lrudr, diod lygr for, 5 sk il salg. fra km, Pris fra Pris kr. Bagagrumms 630 lir sikrr, a dr r riglig md plads il båd n sammnklapp barn- llr klapvogn, dagligvarr llr kuffrr. Md Fias ffkiv Cargo Magic Spac -sysm kan bagagrumm dsudn l jusrs i r nivaur, så skrøblig gnsand kan adskills fra d ung. Massr moorkraf og udsyr Fia 500L Living lvrs md r forskllig moorr. På bnzinsidn lvrs 500L Living md dn unikk og særk TwinAir Turbomoor md 105 kraffuld hs og på dislsidn kan dr vælgs i mllm o MuliJ urbodisl moorr, n 1.3 md 95 hk sam n 1.6 md 120 hk, som også bydr på mg høj drjningsmomn på hl 320 nm Kværndrup - Nyvj prs. bus l. auocampr isr pr. dag fra kr. 500,r. dag fra kr. 600,Åbningsidr Tirsdag dn 4. Augus 2015 i di lokalområd... Plads il frin Sår kør-slv-frin for dørn, sørgr Fia 500L Living for, a man slippr for bsvær md a find plads il børn og voksn, kældyr, bagag og hvad dr llrs kommr md, når familin agr på fri. Fia 500L Living r nmlig 20 cm længr nd Fia 500L, og sadig md n oallængd på blo 4,35 mr r d dn ns bil i sin sørrls, hvor man har mulighd for udvid il syv sædr. Prisn for d ksra o sædr r kr., hvilk gør biln il inrssan alrnaiv il lang sørr og dyrr bilr md ilsvarnd anal sædr. Fia 500L Living r dsign md fokus på komfor, og all daljr r funkionl udform. Udovr kompl sandardudsyr bl.a. md Fias uconnc sysm md ouch-scrn, Bluooh og mdiaplayr, kan Fia 500L Living bsills md n mængd ksraudsyr såsom ny spændnd pakkløsningr md lædrsædr og ingrr navigaion md bak-kamra, dr gør biln ndnu lr a parkr. Fia 500L Living fås i n lang rækk farvr, som givr dig mulighd for a gør din bil ksra prsonlig. Du kan vælg mllm 19 forskllig farvr, sks forskllig farvkombinaionr il inriør og ual af forskllig fælg. Kørr d for dig?. 1 og 32cl. 3 g u dag in kk i lu gg r fri d. 9. augus, b d l o h sd søndag Værk g d. 25. juli il ra lørda F S Sall allvors vorsbilr bilrpå på S all vors bilr ViVihjælpr afafbiln hjælprogså ogsåmd mdfinansiring/lasing finansiring/lasing biln BilliG Lv. syn, Lv.omkosningr omkosningr3680,3680,-inkludrr Inkludrr syn,pladr pladrogogsrvic srvicførførlvring. lvring. på BiluDljninG Mød Mødosospåpåfacbook facbookwww.facbook.dk Prsonbil fra 199,- incl. 100 km vi har lig nu ca 25 Flybil fra 499,- incl. 100 km Minibus fra 799,- incl. 100 km bilr på lagr S all vors bilr på Bakkvj 5750 Ring Bakkvj Ring Vi12 hjælpr også md finansiring/lasing af biln Lv. omkosningr 3680,- Inkludrr syn, pladr og srvic før lvring. Mød os på facbook Bakkvj Ring Øsr Skrning Auoværksd v/ Jørgn Jnsn, Ø. Skrningvj 17 B, Ollrup Tlfon Hr får du srvic, kvali og god ilbud

13 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 13 Srvic af aircondiion 598,inkl. klimavæsk og anibakrirns i kondnsr E srvic af bilns aircondiion/klimaanlægg, r md il a sikr afkøling og afdugning af din bil, båd sommr og vinr. Drudovr undgår du bakrir, som kan frmkald allrgi ond i halsn og snu sam luggnr. KP Bilr SHELL V. Skrning lf Fåborgvj V. Skrning En lasbil, som man alid givr forkørslsr Highwayn s og moorvjns skønhd, r n mg flo og lakskinnnd Langnæs ruck. Dn hr r s på n rasplads i Pnnsylvania, USA. Foran på kofangrn sår Rbl off Road. Cirka 99% af all rucks i USA har lang moorhjlm, modsa hrhjmm. - vi passr god på din bil! Nu skal bilns nummrpladr sidd ordnlig fas: Få d nu lig fix indn 15. novmbr! Max s Brugbilr Claus Clmmsn fra CWC Ellrs kan dr vank bødr Auo i Hundsrup har i lang hos polii, hvis d ikk r id mind sin kundr om a blv udfør indn dn 15. d skal hav drs nummr- novmbr i år. Så få d lig pladr på biln solid mon- fix, ikk? r. Claus: D r halvand år sidn a Folking vdog Rglrn n ksra solid fasgørls af Fra dn 15. novmbr 2015 nummrpladr. Mn nu r skal du monr din numdr sa n dao for, hvornår mrpladr på di kørøj, så Vrdns bds moor. d skal vær udfør. nummrpladrn ikk kan 1) ForVrdns rdj år i ræk.moor. bds 1) For rdj år i ræk. Vrdns bds moor. moor. Vrdns bds For rdj i ræk. Forår rdj år i ræk.1) abs llr fjrns. Nummrpladrn på prson- og varbilr skal du fasgør md minds o skrur llr bol. D r valgfri på andr kørøjr. Fassæningn må ikk gå ud ovr nummrpladns læslighd. Skrur og bol skal vær dækk af n fassiddn- 1) AN TIL MINIPRIS kr./md kr./md kr./md. Ford Fisa. Pris fra kr ,- FRA FRA FRA FRA Ford Fisa.kr./md. Pris fra kr ,1.295 Ford Fisa. Pris fra kr ,- ford.dk Manul aircondiion Vi rparr al mllm nummrpladrn dhn rmalkarnikdurmsodm rparr din bil Klimaanlæg Ford Fisa. Pris fra kr ,- FIESTA VAN d hæ i samm farv som d sd på nummrpladn, hvor du fasgør dm. Hæn skal sidd så god fas, a dn kun kan fjrns md værkøj. Nummrpladrn fra før 1. april 1976, og hisorisk nummrpladr r friag for a opfyld kravn. D skal fasgørs på n måd, dr passr il kørøj. El-rudr foran 1) Fords 1.0 EcoBoos moorpassagr-, r kår ilsid Engin Of Th Yar 2012, 2013 og 2014 af passagrairbag Førr-, D-akivring og knæairbag md hjulkapslr 2) ford.dk Ford Fisa Trnd hk 3D finansir via Ford Crdi (ksmpl vd variabl rn): Radio/CD-afspillr il førr md DAB, 3,5 kr. inkl. lvring ford.dk (3.780 kr.), udbaling krdibløb kr., løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., ESP inkl. Marix display, 4 forhøjalr, ABSkr., ogsaml bakksard kofangr variabl dbiorrn 3,03%, ÅOP 7,61%, samld krdiomkosningr kr., saml bløb ford.dk rabjningsknappr, AUX, USB ogdr skal bals assisanc n og opvarmd ilbag kr. Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kask Fjrnbjn cnrallås md 1 lollisync md auomaisk nødopkald 1) oforsikrs. Dr opnås n lavr rn når lånpriodn r 84 mdr. llr korr. Baling via Ns forudsæs Fords 1.0 EcoBoos moor r kår il Engin Of Th Yar 2012, 2013 og 2014 pop nøgl og n sandardnøgl kl. auomaisk kør2) llrs illæggs gbyr 25 kr.fipr. indil 30/6 har r il Ford Fisa 1.0på 65hk 3D nansir viagældnd Ford Crdi (ksmpl vd2015. variabl kr. a inkl.forryd lvring konrakn 1) Fords 1.0Trnd EcoBoos moor r ydls. kår il Engin Of Th Yar 2012, 2013 Købr ogrn): 2014 Tripcompur isk ndblændlig (mn ikk f r krdiaf allovn Forrydlssfrisn r mdr., dag, fra afaln indgå. Biln kan (3.780 kr.), udbaling kr., saml 19. krdibløb kr., løbid måndlig ydlsr kr., 2) køb) 1) Fords 1.0 EcoBoos moor r kår il Engin Of Thvd Yar 2012, 2013 og 2014 Ford Fisa Trnd3,03%, hk 3D7,61%, finansir via Ford Crdi (ksmpl variabl rn): kr. inkl. lvring Lændsø ilåop førr dbiorrn samld krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals vær visvariabl md ksraudsyr. 2) Ford Fisa Trnd hk 3D finansir viakr., Ford Crdi (ksmpl vd variabl rn): (3.780 kr.), udbaling kr., saml krdibløb løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., kr. inkl. lvring 4-vjs jusrbar førrsæd ilbag kr. Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kaskrud A++ A+ variabl 20,4-30,3 km/l, CO g/km kr., (3.780 kr.), udbaling saml krdibløb kr., løbid 96 mdr., måndlig ydls kr., 2 7,61%, samld dbiorrn 3,03%, ÅOP krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals oforsikrs. Dr opnås n lavr rn når lånpriodn r 84 mdr. llr korr. Baling via Ns forudsæs 3,03%, ÅOP30/6 7,61%, samld krdiomkosningr kr., saml bløb dr skal bals ilbag kr. Ford forrningsbinglsr og2015. krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kaskllrs illæggs gbyr påvariabl 25Crdis kr. pr.dbiorrn ydls. Gældnd indil Købr har r il a forryd konrakn ilbag kr.når Ford Crdis forrningsbinglsr og krdivurdringskrav r gældnd. Biln skal kask(mn ikk køb) r krdiaf allovn 19. Forrydlssfrisn r dag, afkorr. aln r indgå. Biln oforsikrs. Drf opnås n lavr rn lånpriodn r mdr. fra llr Baling viakan Ns forudsæs oforsikrs. Drpr.opnås n Gældnd lavr rnindil når lånpriodn 84 mdr. korr. Baling via Ns forudsæs vær visillæggs md ksraudsyr. llrs gbyr på 25 kr. ydls. 30/ r Købr harllr r il a forryd konrakn llrs illæggs gbyr på 25 kr. pr. ydls. Gældnd indil 30/ Købr har r il a forryd konrakn A++ A+ køb) (mn ikk f-r krdiaf allovn 20,4 30,3 km/l, CO g/kmforrydlssfrisn r 14 dag, fra afaln r indgå. Biln kan 2 (mn ikk køb) fr krdiafallovn 19. Forrydlssfrisn r 14 dag, fra afaln r indgå. Biln kan vær visodnsvj md ksraudsyr Svndborg vær vis md ksraudsyr. A++ A+ 20,4 CO20, ,3 114 g/km ,3 km/l, A+ 23 km/l, CO g/km 2 Tlf. 62 A N. Kjær Bilcnr Snslag Rus - opprofssionl auovæksd Vi har båd rfaringn il a klar d ældr bilmodllr og fruddannlsn il a håndr knikkn i d ny bilr. Vi søgr for a du hurig r kørnd ign. Vi ilbydr: A/C og klima srvic og rp. Fjlkod-udmåling Klargøring il syn Snslag-rparaion Al i dæk og fælg Forsikringsskadr Lånbil ilbyds Finansiringsilbud 3 års garani på ALLE ny rsrvdl Forsikringsskadr Køb og salg af bilr - alid 20 opklargjor bilr il salg - s dm på maxbrugbilr.dk Al i modrn måludsyr og mang andr ing, kig ind for n snak - vi glædr os il a s dig Al i d nys udsyr Rparaion af all bilmærkr Max s Brugbilr Skrninggårdsvj Vsr Skrning Tlf v/ Claus W. Clmmsn Srrbyvj 51 Hundsrup 5762 Vsr Skrning Srvic o g rparaio n af ALLE bilm æ - også ind rkr n for garanip riodn! - di lokal auoværksd, spcial i Toyoa Hr får du srvic, kvali og god ilbud

14 ds ny modllr bydr på dn hl rigig oplvls, og fssionll gnskabr gør dm l og ffkiv a arbjd D r udsyr md Clan Powr -moorr, som givr mindr onr, sørr syrk og mindr bnzinforbrug. Dsudn har Sid air 14purg, cylindrdæksl md snaplås og bolufrnsning, sofindikaor. CS 2245 S og CS 2250 S har dsudn Spin Sar, ør savn ksra l a sar sam værkøjsfri kædspænding. Tlfonavln 3.995,- Dyrskoln har 10 års jubilæum i år: SERED CS 2250 S, 2,4 kw, 5,1 kg. SERED CS 2245 S, 2,1 kw, 4,9/5,1 kg. Tirsdag dn 4. Augus , d for finansiring via Jonsrdkor hør mr lokal Jonsrd-forhandlr Jonsrd. All righs rsrvd. Srvic Rsrvdl il hav og park maskinr Landbrugs-, Skov-, hav- og parkmaskinr kædr, drp. ar Børn fik kørkor il kaninpasning Salg Srvic Rsrvdl Rp. af all fabrikar Erhvrv / og priva Srvic-Vagn Tlf v/Kur 23Krog, 14 Rngøring d r os md dn samm dam fra os, hvr gang Rudmvj 151, 5750 Ring IngrId s salon INGRID S SALON v/ingrid Chrisnsn v/ingrid Chrisnsn Rødmvj 12, Snsrup rødmvj 12, snsrup, lf Tlf Tlf Lukk mandag il kl Lukk onsdag Rparaion af all bilmærkr Al i d nys udsyr v/ Claus W. Clmmsn Srrbyvj 51 Hundsrup 5762 Vsr Skrning Sommråbning: Torsdag Frdag og lørdag Søndag Lukk mandag - irsdag kl kl kl onsdag Vinduspolring ilbyds ilbud lf LITTAU s EFTF givs Jns Chr. Bøgh Tvdvj Svndborg Blikknslagri Vnilaion UGEPAKKE 600 g 600 g 4 sk. 4 sk. 8 sk. 32 D førs år kalds dyrskoln for Bondgårdsskol. Arrangmn har alid forgå i ug 32, mn i år blv d ændr il ug 31. D r måsk årsagn il, a dr kun M Å N E D S PA K K E N grais ME D INS PIR ER EN DE OP SK RIF TER dlagr 8 børn i år. Aanall har i gnnmsni idligr ligg på børn. Og hvad r formål md dyrskoln? Hlna Pandll: D børn som har ilmld sig, skal lær om pasning og plj, båd af landbrugsdyr og kældyr. Børnn lærr båd ori og prakik. D skal bland and på bsøg i R Dyrpark i Jylland, og ud a bsøg n bondgård md kør. 90,- Dværgkaninrn r især børnns sor favorir. Dyrskolns lvr får mulighd for a ag kørkor il kaninpasning. Hr ss d bland and i paravidn, hvor d skal bsvar spørgsmål vd n afkrydsningss. 4H har god ilag md sin dyrskol. Pall Chrisiansn Musikgudsjns Snsrup Sognpræs Mariann Aagaard Skovmand har snd os følgnd. Kirkn r god AuJgUuNI sd a ly il ord, - og il mus sik. Hvis man llrs har slukk for mobiln, og ikk kan DU FINDER 15 OPSKRIFTER nås af forsyrrlsn. Rumm PÅ MESTERSLAGTEREN.DK HVER MÅNED r minn il koncnraion. 1 sk. bbq Skinksg 600 g hakk Kalv - 4 sk. Kolr Musikkn r god il a bygg Kyllingbrys - 4 skog Flæsk - 4 sk. fyld bro mllm ord og vors 1 sk. Grillkam m/svæ. fyld Nakksaks 4 sk. Skinkschnizlr r - 8 sk. Grillpølsr hvr for sig liv, og vors liv 10 sk. Sgflæsk i ski - 1 sk. Nakkfil sammn. Okskød g hakk vr - 2 x 600 g hakk Sk Musikkn kan sig d uudink kø d 1 sk græsk Farsbrød g Pandr siglig, musikkn agr ord alvorlig, forlængr ord, ndog ud ovr ords gn Følg os på græns. Måsk? Rudkøbing lf , Snsrup lf , Svndborg lf Kørkor il kaninr På Akivisgårdn r dr massr af dyr som skal passs: Kaninr, marsvin, får, høns og ændr, md flr. D givr børnn n sor glæd a oplv samvær md dyrn. Søndag d. 9. augus kl ,- PÅLÆGSPAKKE 5 skivr Rullpøls 5 skivr Hamburgrryg 5 skivr Salkød 5 skivr Roasbf 5 skivr Spgpøls + 1 lill Lvrposj H Dyrskoln på Akivisgårdn i Snsrup, kan i år fjr 10 års jubilæum. Hlna Pandll har dlag i all 10 år som hjælpr, og i d snr år har hun så som ansvarlig for dyrskoln. VI EL SK ER KØ D RAB få dn ATHÆFT 8. ugp akk E: Hakk okskød Hakk skinkkød Nakkkolr Kyllingbrys m/bacon Grillpølsr H Dyrskolns børn r saml på Akivisgårdn. Nogl af børnn har ag drs kær kaninr md il foografring. Hll Pandll ss øvrs il vnsr 995,- Ordløs musik, dr alr Man alr om onsprog, mn hvordan kan onr vær sprog? Musikkn vd dnn gudsjns agr si udgangspunk i d sproglig, slvom dn r ordløs. Dn har si udspring i n blanding af jødisk folkmusik og jødisk liurgisk musik. Siln hddr Klzmr. Luhr sa musikkn høj og mn, a dn havd fands sidn skablsns id. Som ung havd han modag musikundrvisning, og han kunn spill på båd fløj og lu. Luhr mn, a musik kunn glæd d bdrøvd, opmunr d forvivld, nddæmp hadfuld sind og fordriv Djævln. Næsn al musik var gavnlig og god, mn Luhr, mn dn var allrbds, hvis dn blv brug il a pris Gud. Blo d a hør musik, mn Luhr, var gavnlig for sjæln. Mn han anså d for a vær allrms vlgørnd, a man slv sang. D var Luhrs mål, a hl mnighdn gnnm sang skull dlag i lovprisningn af Gud og forkyndlsn af vangli vd højmssn. Grn sånd. D gør vi vd musikgudsjnsn i Snsrup kirk søndag dn 9. augus kl Efr gudsjnsn bydr vi på glas vin i våbnhus. Mdvirknd Jacob Hdgaard orgl/klavr og Jns Schou, klarin, slur sognpræs Mariann Aagaard Skovmand

15 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 15 Vi sælgr fra g garnri og kan drfor garanr markds bds KVALITET il markds bds PRIS Sor udvalg i blomsr og saudr ÅbningSidr: Mandag il frdag kl Lørdag il søndag kl Vi liggr i Hundsrup mllm Svndborg og Faaborg Filippavj 41, Hundsrup 5762 Vsr Skrning

16 Sid 16 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Ollrup Vandværk har i år ksisr i 80 år: E modrn vandværk Efr krign, i augus 1945, var d nødvndig a lukk for vand om nan. Fordi flygningn på Folkhøjskoln havd sor vandforbrug. I anldning af, a Ollrup Vandværk har 80 års jubilæum, så har bsyrlsn lav jubilæumsskrif. Ollrup Vandværk A.m.b.a., frmsår som modrn vandværk. Dr blv nmlig bygg ny vandværk i 2000, og d har løbnd forny ldningr i vjn. Samidig r dr i 2013 og 2014 forny boringr, dr nu sår fyuld modrn md ny råvandssaionr. Forningn r mg opag af a følg md idn. Dr r bl.a. lav ovrvågning af vandværksbygningn, på lugrn il vandforsyningn, sam vd boringrn. Vd ldningsbrud orinrs forbrugrn dls via sms, dls vd skriflig bskd. Bsyrlsn mnr, a vandværk opfyldr d krav, som modrn vandværk skal hav. Følgnd r md i bsyrlsn: Aksl Pdrsn, formand sidn 1981, Pdr Skov, næsformand Ov Pilgaard, skrær sam Flmming Khlr og Prbn Jnsn. Rigmor Hnriksn r kassrr, og Kur Lundvald r vandværkspassr. Vandværks hisori Kild: Ollrup Vandværks 80 års jubilæumsskrif: Andlsslskab Ollrup Vandværk blv dann vd n sifnd gnralforsamling i Ollrup Forsamlingshus dn 14. augus Dn allrførs bsyrls bsod af: Garnr Karl Rasmussn, forsandr Lars Bækhøj, ømrrmsr Pr Rasmussn, sndkr Rasmus Hansnog gårdjr Rasmus Dilv Rasmussn. Som rvisorr valgs fhv. banformand Hans Jacob Mognsn og købmand Robr Wihn. Vd sarn gnd dr sig 36 forbrugr. Vandværk skull læggs på n grund, ilhørnd gårdjr Dilv Rasmussn. Smd Harald Andrsn fik vdrlag på 50 kronr årlig for a før ilsyn md vandværks pumpanlæg. Værk sas i gang dn 23. dcmbr På gnralforsamlingn dn 28. novmbr 1938 var anall af forbrugr, nå op på 50. På bsyrlssmød i 1940 drøfd man ovrgangn fra jævnsrøm il vkslsrøm, og om man skull gå fra cnrifugalpumpr il smplpumpr. D blv dog ikk vdag i dn omgang. Vand il ysk værnmag På bsyrlssmød dn 29. novmbr 1943 bsluds d a lvr vand il dn ysk værnmag for 50 ør pr. kubikmr. Tyskrn hold på d idspunk Folkhøjskoln bsa. Ny ilbygning i 1963 En ny ilbygning il vandværk blv bslu på mød dn 25. okobr 1963, og d skull udførs af murr Svnd Andrsn. For a skaff mr vand forogs 3 boringr i Åmosn i løb af 1967, mn udn ilfrdssillnd rsula. Man forhandld drfr md grv Ahlfld på Hvidkild om illadls il a bor på Nilsrups mark nor for Åmosn. mn da d blv afslå, fik man lov a bor på n mark ilhørnd Harald Nilsn, Skovmarkn. D var også nord for Åmosn. Dnn sids boring gav ovrvældnd rsula, nmlig 300 kubikmr i imn. Ny hovdldning I løb af 1971 ndlagds n nu hovdldning il udsykningsområd i Ø. Skrning. Ellrs gik årn slag i slag md udskifningr af navn i bsyrlsn. Vd gnralforsamlingn dn 30. april 1981 blv Aksl Pdrsn formand, og Aksl Øsbjrg næsformand. Ov Pilgaard skrær. Vandværks 50 års jubilæum blv fjr dn 14. augus Aksl Pdrsn formand for Ollrup Vandværk sidn 1981 Md åbn hus på vandværk, og om afnn blv dr hold fs på Vsr Skrning Kro md sor dlagls. I januar 1987 ønskd 30 bbor på Skovmarksvj og Tørvlong a bliv ilslu værk. Dn 13. mars 1889 havd Ollrup Vandværk 364 andlshavr var anall 376. Frmm vd 80 års jubilæ i år, r dr 430 andlshavr. Vi ønskr Ollrup Vandværk il lykk md jubilæ. Pall Chrisiansn Håndværkr Malr Auo Malrfirma Løgskov Auo A R T- D E C O Vsr Nørrmarksvj Vsr Skrning Arkikr murr - Tømrr - Sndkr Vi ilbydr al indn for... Al i rparaionr, rusarbjd, klar il syn, forsikringsskadr m.m. Vi hnr og bringr fr afal! Tømrr-, sndkr- og glarmsrarbjd Nybygning, ilbygning, ombygning Al indn for varmbhandl ræmballag Gravarbjd V/Knnh Lund Tlf Conainr v/ Finn og Pr Pdrsn Lj n conainr Billf.: Fax: Løgskov Snsrup Vognmand Knud Pdrsn & Sønnr i/s TLF v/ Knn J. Krogh Sørn Mohr Al vognmandskørsl udførs Tankranspor naional/inrnaional Conainrudljning Grus & sn lvrs Træ- og affaldskørsl md kran Arbjd md rndgravr Holmlundsvj 3 Tlf Fax lf El Vsr Aaby Ins. Forrning Svndborgvj 413. V. Åby 5600 Faaborg Tlf Bil Tlf Al I El-InsAllAIonEr reparaion og salg AF hvidevarer Manglr du n håndværkr? All form ømrr- ogr for sndkra udførs rbjdr dk Annoncr lf

17 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 17 Kryds & værs Dlag i Dn Lill Avis Kryds & Tværs og vind gavkor il annoncørrn hr på sidn. DENNE UGE rækkr vi 1 vindr bland all indsnd rigig løsningr. Præmin r gavkor à kr Gavkor snds dirk il vindrn. 1 2 Nu kan du også snd løsningn pr. mail Ulbøll Fjællbrovjn Vsr Skrning Tlf.: Fjællbrovjn 1 Ulbøll Os Fjællbrovjn 5762 Vsr Skrning Vsr Skrning Tlf.: Bak off Tlf Gallri Håndkøbsmdicin Os All dag 8-19 Eksklusiv sarinlys - Brugskuns Gavariklr - Sor udvalg i udplanningsplanr il god prisr Odnsvj Kværndrup ULBØLLE Bak off Åbn all ugns dag 8-19 Gallri Håndkøbsmdicin Ulbøll Fjællbrovjn Vsr Skrning Tlf.: Åbn all ugns dag 8-19 Os Bak off Gallri Håndkøbsmdicin Åbn all ugns dag VIND GAVEKORT! Dnn ug rækkr vi lod om 1 gavkor à kr. 100,- fra KP Bilr 6 7 Eg båndrykkri 9 Grais udbringning i nærområd Al i begravelsesbinderi v. Jan Parsbrg Saionsvj 15 a 5771 Snsrup KP Bilr SHELL V. Skrning lf Fåborgvj V. Skrning Rudkøbing lf Snsrup lf Svndborg lf Følg os på KondiorBagr i Snsrup Saionsvj Snsrup Tlf Skriv dnn ugs kodord og snd løsningn il DEN LILLE AVIS, Korsvangn 15, 5750 Ring mrk. kuvrn krydsord. Løsningn skal vær os i hænd sns mandag kl Navn: Adrss: Pos-nr.: Kodord: By: Løsning og vindr Ug 32: byrådssal Gavkor il Blomsrhus, Snsrup Lis Pdrsn Gl. Nyborgvj kværndrup Lokalrdakør på 5 bogsavr?

18 Egns - Øsr Skrning Fælls sognudflug il Middlfar Lopp- og l kræmmrmarkd GRATIS Lørdag dn 8. augus holds dr sor lopp- og kræmmrmarkd i Vsr Skrning Forsamlingshus. Dr r mulighd for a rhvrv nogl spændnd ing, ga- Vil du ha n sandplads i forsamlingshus, så kosr d kun 100 kr. Tlf ). Kældyr Hundræning Søndag dn 30. augus kl r dr gudsjns i Ø.Skrning kirk. Holdsar søndag d. 16. augus Sids ilmlding dn 14. augus Vi har flr hold ring og hør mr på Efr gudsjnsn r dr n l frokos i Øsr Skrning, indn bussn kørr il CLAY Kramikmusum i Middlfar. Ca afgår bussn fra mus, kørr rund om Hindsgavl slo og ad d små vj, så dr r mulighd for a s nog Vi forvnr a vær ilbag i Øsr Skrning kl ÅBENT man-frdag kl Tilmlding: Sns irsdag dn 18.augus il Egns præsgård, lf llr mail: D r grais a dlag. Babysalmsang Til all børn i 3. klass Klinikkr / Salonr Augus Tandimplanabhandling Paradonosbhandling Kronr og bror Kosmisk andbhandling Blgning af ændr Torsdag dn 3. spmbr bgyndr d års juniorkonfirmandr. Undrvisningn findr sd i Egns præsgård. Egns H.C. Hildalgo Wulff md am Udljning af flagallén i Ulbøll, Hundsrup, V. Skrning, Ollrup llr Ø. Skrning. Ø. Skrning 09. aug. 10. s.. riniais Bojsn-Møllr 16. aug. 11. s.. riniais Bojsn-Møllr 23. aug. 12. s.. riniais Kirkkaff 30. aug. 13. s.. riniais Sognudflug Hnvndls il Hnning Grub Andrsn Tlf Udljning og v. madlavning 1` i }Ê }ÊiÛÌ Ê >` >Û }Ê v/ Mariann Jørgnsn ÛÉ >À > iê À}i Ãi Konak: l. Sognpræs Torbn Poulsn Egns præsgård Højnsvj 169, 5700 Svndborg Træffs bds irsdag il frdag mllm kl Tlf Mail: kordgn J Ørbæk Larsn ræffs i præsgårdn irsdag og frdag kl Mail: organis Pavl rfsgaard Jnsn Tlf Mail: gravr gns kirk Bo Nissn Tlf gravr Ø. Skrning kirk Hnrik Torpgård Hansn lf gns Mnighdsråd: Formand Bri Lund-Krisnsn Tlf Kirkværg Kirsn Aaslund Tlf Øsr Skrning Mnighdsråd: Formand Hans Bak-Hansn Tlf Kirkværg Karl V. Krisnsn Tlf Hjmmsid: ÈÓÓ{ÊÎ n{êi ÊÈÓÓ{ÊÎ nx Bsyrlsn iãìþài Ãi (-/,Ê-, ÊÊ ", Arakiv ljlighd på 65 m² md adgang il sor fællshus dr bland and indholdr sor gæsværls md g bad og oil Klar il indflyning. Sniorbofællsskab Højmarkn Morn Pdrs Vj 24, Snsrup Hann D. Clausn Lægxam. fodpljr Srandvjn 89, V. Åby, Lj Gudsjnsr - augus Egvæng Snsrup lf andklinikkn-sydfyn.dk jns Fod dv nik kli Ta n d k l i n i k k n TANDKLINIKKEN Har du lys il a bliv juniorkonfirmand. Læs mg mr på kirkrns hjmmsid www. gns-oskrning.dk llr konak præsgårdn for ydrligr oplysningr. bar klik ind på dnlillavis.dk " Dr skal vær min. 4 ilmld før hold opsars. Sælgs: E rund bambusbord 0,90m plus 4 sol il salg for 500 kr. Tlf Yvonn Hansn - Hovdvjn 88, 5771 Snsrup Åkildvj 24, i priodn orsdag d. 20. augus il orsdag d. 8. okobr. Lkionrn findr sålds sd hvr orsdag kl. 10 i nævn priod. Babysalmsang forsås af kirkrns organis, Pavl Rfsgaard Jnsn, som insrurr salmr og øvlsr sam siddr vd klavr. Tilmlding il Pavl via -mail: Tilbudd r grais. Sælgs: 4 sk. 11 kg. gasflaskr 75 kr. pr. sk. Tlf Læg di navn og lfonnr. all opkald vil bliv bsvar TANDKLINIKKEN i konfirmandsun i Ø. Skrning sognhus. Køb og salg fra priva il priva md ilbud undr kronr ranr il fornufig png. Enr 10 kr. " Kirkhilsn Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sran Sid 18 Hnv. il Gyda Brdahl Tlf: Mobil: Tlf Tlfonid mllm onsdag lukk Hvad skr dr i dnn ug?

19 Tirsdag dn 4. Augus 2015 Sid 19 Bkndgørlsr Så r vi klar ign! Frin r ovr og vi skal igang ign md a find ud af hvad moion vi vil dyrk hr il frår/vinr. Spillgild Efrlysning HUSK IVU s i V. Skrning Forsamlingshus Hvr orsdag kl Bussrn kørr som sædvanlig D kunn vær spinning. Kan du god lid a få svd på pandn og prss dig slv lid og samidig hørr n mass god musik, ja så får du hl pakkn hr. Hr r ingn højrsvings bilisr, ingn modvind og du bhøvr ingn cyklhjlm mn drfor kan d god vær lid op ad bakk alligvl. Tlf Vi sarr op mandag dn 3. augus Frm il okobr har vi hold mandag, irsdag, orsdag og lørdag. Gå ind på OSGIcykling.dk for a s vors hold og idspunkr. For n prøvim, konak Andras Bruun på mobilnr: llr n af insrukørrn. Kørsl - VI CYKLER FOR LIVET TræningssTarT håndbold Tlf Kispyn Grais Krans udbringning Bårbukr Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Opsar: U5 + U6 drng/pigr (årg. 09- og snr) Tirsdag kl /09-15 U8 drng/pigr (årg ) Tirsdag kl /09-15 U10 drng/pigr (årg ) Mandag kl Onsdag kl /08-15 Mandag kl Onsdag kl /08-15 U14 + U16 pigr (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U14 Drng (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U16 Drng (årg ) Onsdag kl Frdag kl /08-15 U18 pigr: (årg 96-97) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 U18 drng (årg ) Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 Dam Snior Tirsdag kl Torsdag /08-15 Tirsdag kl Torsdag kl /08-15 Ydrligr oplysningr fås hos: Pggy Salomonsn Hrr Snior Tlfon Tlfon Afalr ræffs grn hjmm hos Dm Afalr ræffs grn hjmm hos Dm Skargad Svndborg Skargad Svndborg Bdmænd: Pr Honoré, Jns Bdmænd: Pr Honoré, Jns Nils Krisian Pdrsn, Lis Lo Nils Krisian Pdrsn, Lis Lo Produkion Mark & Sorm Grafisk Korsvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax Al i bgravlssbindri Lad d sids farvl bliv prsonlig Grais udbringning i nærområd Al i bgravlssbindri g båndrykkri grais udbringning i nærområd Kabl, Kabl, Pdrsn Pdrsn v. Jan Parsbrg Saionsvj 15 a 5771 Snsrup Eg båndrykkri al i bgravlssbindri Knud Hansns Bgravlssforrning Valdmarsgad 50, Svndborg Tlfon Lægvagn Jordmodrvagn Kiroprakorvagn og oplysr vaghavnds navn Tandlægvagn Insallaørvagn undr Faaborg El-værk wknd & hlligdag Rdakion Pall Chrisiansn, lfon Annoncr Jan Lindorf, lfon Posnummrdækning 5762 Vsr Skrning, 5771 Snsrup 5772 Kværndrup, dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Avisn påagr sig in ansvar som følg af fjl i ks og annoncr. Avisn forbholdr sig r il a fly vnull særplacringr såfrm produkionn krævr d. Avisn påagr sig hllr ikk nog rsaningsansvar for annoncr, som vd v. misforsåls ikk r mdag i blad. Annoncr dr sridr mod avisns forrningsordn opags ikk. Ollrup Byorv Vagr Ania Grundahl og Morn Byof Dn lokal bdmand Blomsrhus Villa Flora Grais udbringning il kirkr i nærområd Når du har brug for os, r vi æ på også sønog hlligdag dnlillavis.dk Udgivr /Ansvarshavnd Sfan Mark Pdrsn Tlf Magaard lf Magaards Blomsr v/ing Bobjrgvj 25 Lund også søn- og hlligdag også søn- og hlligdag Parkring og indgang Kullinggad 16 Parkring og indgang Kullinggad 16 U12 Drng (årg ) Blomsrbukr Poplanr Årsidns frug og Grøn Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Bgravls Tid: Ingn kl kl kl Ingn kl Ingn kl Ingn Ingn kl kl Ingn Blomsr Vsr Skrning Bilrn Sæson 2015/2016 Hold: Søndag d. 9. augus Egns Kirk Øsr Skrning Kirk Ollrup Kirk Kirkby Kirk Vsr Skrning Kirk Ulbøll Kirk Hundsrup Kirk Snsrup Kirk Lund Kirk Vsr Åby Kirk Aasrup Kirk Kværndrup Kirk Krarup Kirk Bsyrlsn D forgår i V. Skrning halln. Gudsjnsr Annoncr Indlvringsfrisr Korrkurannoncr: Sns orsdag kl Mindr annoncr: Sns frdag kl Rubrik: Sns mandag kl. 9.00

20 Sid 20 Tirsdag dn 4. Augus 2015 SIDSTE CHANCE UDSALG PÅ HØREAPPARAT Prøv GRATIS hørappara SPAR OP TIL 50% på udvalg hørapparar og ilbhør* Gå ikk glip af god ilbud HØRELSEN BETYDER ALT VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG RING OG BESTIL TID NU PÅ CHARLOTTENLUND, Jægrsborg Allé 18 ESBJERG, Srandbygad FREDERICIA, Nørr Voldgad 30 FAABORG, Hrrgårdscnr 104 HADERSLEV, Sorgad 33 HELSINGØR, Hovdvagssræd 7 HILLERØD, Hlsingørsgad 4 HJØRRING, Bangårdspladsn 3 HOLBÆK, Smdlundsgad 43 HOLSTEBRO, Garnrivj 5 HORSENS, Spdalsø Torv 6 Offnlig ilskud på op il 6.386,- kr og ilskud fra danmark på op il kr. KOLDING, Slosgad 12 KØBENHAVN, Esplanadn 24 KØGE, Nørrgad 28A LEMVIG, Øsrgad 9 MIDDELFART, Jrnbangad 75 NYBORG, Nørrvoldgad 33 NÆSTVED, Ringsdgad 27A ODENSE, Nørrgad 71 ODENSE, Rosngårdcnr RANDERS, Øsrvold 42 RINGKØBING, Godhaabsvj 1 sam i SPANIEN, Fungirola ROSKILDE, Ringsdgad 26 RUDKØBING, Øsrpor 2A SILKEBORG, Bios Gård 11 SLAGELSE, Langs Gaard 12 SVENDBORG, Vsrgad 153 SØNDERBORG, Prlgad 1 VEJLE, Vsr Engvj 1 VIBORG, Gravn 28 AARHUS, Valdmarsgad 32 AABENRAA, Borgmsr Finks Gad 4 AALBORG, Marn Turis Gad 5 *på gnbaling. HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar 2014. Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts 2014. Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter

Nakskov Idrætscenter. Profilavis - februar 2014. Nyt stort Svømmecenter åbner i Nakskov 1. marts 2014. Lolland Kommune og. Nakskov Idrætscenter Tirsdag 18. fbruar 2014 Ny sor Svømmcnr åbnr i Nakskov 1. mars 2014 Profilavis - fbruar 2014 Lolland Kommun og åbnr dørn il ny svømmcnr 2 Sor visionr for frmidn i Nakskov Idræscnr 5 Borgr og brugr glædr

Læs mere

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN

LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR. 11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Hrrgård md g produkionskøkkn Sødkirsbær kogs il dlikassr LÆS OM: MASKINHØST AF ÆBLER TIL MOST IMPRÆGNERET INSEKTHEGN NR.11/12. NOVEMBER/DECEMBER 2010 Sminis Løg Ny god

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med Tirsdag dn 22. APRIL 214 14. årgang nr. 17 Vi dækkr 1% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 575 Ring, 56 Faaborg og 57 Svndborg Nyt fra Egskov Møll: Stormn»Allan«var hård vd Egskov

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt.

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 2-Rejse dagbog. 11-Hvad synes folk om turen? skole. russiske familie. 8. klasserne på udveksling i Skt. KRIDTEN Holm Skols Skolblad Særnummr fbruar 2010 8. klassrn på udvksling i Sk. Prsborg 2-Rjs dagbog 5- I russisk 8-Min skol russisk famili 11-Hvad syns folk om urn? REJSEDAGBOG E russisk vnyr D. 29. SEPTEMBER

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte

Hold gulvene rene. Rubett skrabemåtte T l ko n o r r, b u k k r & j o r d b r u g r ALT TIL n d l Kval - ald! f r å r 2 012 KONTORET - nm & lokal Hold gulvn rn LED Lamp l Phon Dasonc - 5 bhaglg lysndsllngr, højalr, afspllr fra Phon o.a. Fås

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Slagter Stjernholm. www.slagterstjernholm.dk www.slagterstjernholm-aarhus.dk

Slagter Stjernholm. www.slagterstjernholm.dk www.slagterstjernholm-aarhus.dk Sagr Stjrnhom www.sagrstjrnhom.dk www.sagrstjrnhom-aarhus.dk Lad jufrokosn biv idt ud ovr d sædvanig Hos os r a produkr hjd, og af bds dansk kvait. - D båd ss og smags! 4950 Frisksagd jugæs Stor frisk

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk Tirsdag dn 20. oktobr 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Christiansfld info@tht-ugavis.dk www.tht-ugavis.dk Uddls gratis til all husstand i: Allr, Bjrning, Christiansfld, Errstd, Fjlstrup, Frørup, Hjls, Hjlsmind,

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt Nordfalstrs Avis God png at spar på salært Brudkjol? Nørr Alslv Ejndomshandl Kig ind! www.dinbutik.nt Klik på Li sjør brudkjolr j Tidsbstilling nødvndig g j Vi Piil Mæglrn Din lokal avis på Nord- og Nordøstfalstr

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere