Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009"

Transkript

1 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr /PH

2 1/25 Indholdsfortegnelse Ad Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg... 2 Ad Kompensation for manglende arbejde mv Ad Værkstedsfaciliteter i Arresthuset i Sønderborg... 4 Ad Undervisning i Arresthuset i Sønderborg... 4 Ad 2.3. Behandling... 6 Ad 2.4. Fritid... 7 Ad Ændringer siden sidst... 8 Ad Den generelle vedligeholdelsesstand Ad Telefonordningen i Arresthuset i Sønderborg Ad 3.3. Talsmandsordning Ad 3.4. Besøg Ad 3.5. Forplejning Ad 3.6. Rygning Ad 3.7. Vask af indsattes private tøj Ad 5.5. Begrundelse og notatpligt Ad 5.7. Politianmeldelse Ad 5.8. Kompetence Opfølgning Underretning... 25

3 2/25 Den 3. december 2010 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. oktober 2009 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 4. marts 2011 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 6. januar 2011 fra Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg Ifølge et timeregistreringsskema som jeg havde modtaget sammen med et opdateret notat af 25. november 2010 om beskæftigelsen i arresthusene i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, var den samlede beskæftigelsesgrad i Arresthuset i Sønderborg 79,5 pct. for perioden 1. januar 2010 til 31. august Jeg bad (alligevel) arresthuset om at oplyse nærmere om hvordan beskæftigelsessituationen i arresthuset havde udviklet sig siden inspektionen den 23. oktober Jeg bemærkede at jeg fra en nyhed den 31. august 2010 på hjemmesiden var opmærksom på at arresthuset på det tidspunkt lige havde fået (endnu) en ny opgave. Arrestinspektøren har oplyst at beskæftigelsessituationen i arresthuset det seneste år har lidt under finanskrisen. Det er dog lykkedes at opnå næsten fuld beskæftigelse. Arresthuset kan beskæftige 6-7 indsatte i arbejdsrummene, 3 indsatte som gangmænd, 2 indsatte med bygningsvedligeholdelse, 5 indsatte med undervisning og 4-5 indsatte med forbehandling. Resten laver cellearbejde når der er sådant arbejde. Arresthuset har herudover en smykkeproduktion der tilbydes kvindelige indsatte, og syopgaver.

4 3/25 Det tilføjes at jeg er bekendt med at resultatkravet med hensyn til beskæftigelse er nedsat fra 60 til 45 pct. af budgetbelægningen i resultatkontrakterne med arresthusene for Jeg er endvidere bekendt med den artikel i Bladet Kriminalforsorgen nr. 7, marts 2011, der omtaler beskæftigelsen i bl.a. Arresthuset i Sønderborg. Jeg noterede mig at arresthuset fordeler det arbejde der er, når der ikke er nok arbejde til alle de indsatte. Jeg gik ud fra at arresthuset også benytter sig af de andre initiativer der var nævnt i et svar af 28. september 2009 fra justitsministeren til Retsudvalget. Jeg gik således ud fra at arresthuset (når der ikke er tilstrækkelig beskæftigelse) overvejer om de indsatte kan tilbydes opgaver med f.eks. yderligere rengøring i arresthuset eller eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver mv. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvilke initiativer der har været iværksat i arresthuset. Arrestinspektøren har oplyst at man i arresthuset i en periode har lavet en arbejdsfordeling så de indsatte har udført mindre arbejde end en normal dagsmængde, men stadig har fået normal arbejdsdusør. Det er sket for at skaffe beskæftigelse til alle. Arrestinspektøren har videre oplyst at der i december 2010 var fuld beskæftigelse i arresthuset. Arrestinspektøren har videre oplyst at de indsatte, som anført ovenfor, har mulighed for at være beskæftiget som gangmænd og for at være beskæftiget med mindre vedligeholdelsesopgaver i arresthuset. Arresthuset benytter sig således af de andre initiativer der er nævnt i justitsministerens svar til Retsudvalget af 28. september Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at arresthuset også fremover overvejer om de indsatte kan tilbydes opgaver med f.eks. yderligere rengøring i arresthuset eller eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver mv. når det ikke er muligt at tilbyde de indsatte anden beskæftigelse i arresthuset. Ad Kompensation for manglende arbejde mv. Jeg noterede mig at de indsatte havde været beskæftiget med at lave billeder som et projekt. Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset havde foretaget kompensation på andre måder når der har manglet arbejdsopgaver, og i givet fald hvordan der er kompenseret.

5 4/25 Arrestinspektøren har henvist til svarene under pkt Det er desuden oplyst at arresthuset har udvidet de indsattes mulighed for fællesskab, så de nu kan have fællesskab fra kl i stedet for først kl Jeg har noteret mig at arresthuset har udvidet tiden for fællesskab i arresthuset. Ad Værkstedsfaciliteter i Arresthuset i Sønderborg Siden min sidste inspektion af arresthuset er der etableret et nyt værksted, men det havde så vidt jeg forstod ikke ført til at flere indsatte normalt er beskæftiget i værkstederne. Jeg bad arresthuset om at oplyse om det var korrekt forstået, og om det er i det nye eller det gamle værksted at der kan være 4 indsatte beskæftiget. Arrestinspektøren har oplyst at det er muligt at beskæftige 4 indsatte i begge arbejdsrum, dvs. i alt 8. Jeg har noteret mig at det nu er muligt at beskæftige i alt 8 indsatte på værkstederne (mod tidligere 6 indsatte), og jeg går ud fra at arresthuset også normalt beskæftiger så mange som muligt på værkstederne. Ad Undervisning i Arresthuset i Sønderborg Selv om jeg gik ud fra at arresthuset i forbindelse med en generel undersøgelse af undervisningen i arresthusene som jeg havde omtalt i rapporten, havde udtalt sig om behovet for undervisning i arresthuset, bad jeg i forlængelse af det oplyste under inspektionen af Arresthuset i Tønder om at arresthusene håber og satser på mere undervisning også arresthuset om at oplyse hvad der fremadrettet er behov for af undervisning. Arrestinspektøren har oplyst at der er behov for at tilføre yderligere undervisningsressourcer til alle områdets arresthuse, og at spørgsmålet om at tilføre yderligere ressourcer aktuelt beror i direktoratet.

6 5/25 Direktoratet har oplyst at der på baggrund af de nugældende økonomiske rammer ikke er planer om at tilføre yderligere ressourcer til undervisningen i arresthusene. Direktoratet forventer at det med udrulningen af det sikrede pc-netværk (som nu er taget i brug i arresthusene) vil blive muligt at opretholde et større udbud af uddannelsestilbud i arresthusene primært gennem mulighederne for fjernundervisning. Derudover forventes en mere tidssvarende og relevant undervisning med det sikrede pc-netværk, hvilket øger kvaliteten af undervisningstilbuddet. I udtalelser af 21. og 29. juni 2011 i sagerne om mine inspektioner af arresthusene i Esbjerg og Vejle har direktoratet oplyst at direktoratet vil have arresthusenes ønsker om flere ressourcer med i overvejelserne ved tilrettelæggelsen af undervisningen fremover, men direktoratet har samtidig understreget at det kun kan ske inden for de økonomiske rammer som kriminalforsorgen til enhver tid har. Jeg har noteret mig at der efter arrestinspektørens opfattelse er behov for flere ressourcer til undervisningen i (bl.a.) Arresthuset i Sønderborg. Jeg har også noteret mig det som direktoratet har oplyst om tilførsel af flere ressourcer. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvem der varetager undervisningen, og hvilke fag der kan undervises i. Arrestinspektøren har oplyst at arresthuset aktuelt har ansat en ekstern lærer som underviser i dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag og historie. Jeg bad arresthuset om at oplyse i hvilket omfang der i dag anvendes pc i undervisningen. Arrestinspektøren har i udtalelsen af 6. januar 2011 oplyst at der på dette tidspunkt ikke var pc-undervisning, men at der var trukket kabler i december 2010 med henblik på at installere 4 pc'er der skal anvendes til undervisning via det sikrede pc-netværk.

7 6/25 Direktoratet har oplyst at det sikrede pc-netværk er taget i brug, og at der er afholdt kurser for lærere i brugen af det sikrede pc-netværk, herunder de lærere der er tilknyttet et arresthus. Indsatte, herunder varetægtsfængslede, kan således bruge pcnetværket som en del af deres undervisningsaktivitet. Jeg har noteret mig det oplyste og beder arresthuset om at oplyse om erfaringerne indtil videre med brugen af det sikrede pc-netværk. Også fordi der i dag generelt satses mere på undervisning, bad jeg desuden arresthuset om at oplyse om arresthuset eller læreren er opsøgende og således opfordrer indsatte der ikke selv henvender sig, men kan have behov for undervisning, til at deltage i undervisning (også selv om det måtte være muligt at beskæftige alle de indsatte i arbejdsdriften). Arrestinspektøren har oplyst at personalet opfordrer de indsatte til at melde sig til undervisning. Direktoratet har henholdt sig hertil, men har samtidig bemærket at det ikke er tilstrækkeligt alene at opfordre de indsatte til at melde sig til undervisning. Der bør ligeledes informeres grundigt om undervisningstilbuddets art og omfang med hensyntagen til den indsattes ønsker og behov for undervisning. Direktoratet vil gøre arresthuset og arrestinspektøren opmærksom herpå. Jeg har noteret mig det oplyste og er enig med direktoratet i at de indsatte bør informeres grundigt om undervisningstilbuddene i arresthuset. Jeg har noteret mig at direktoratet ville gøre arresthuset og arrestinspektøren opmærksom herpå, og jeg går herefter ud fra at personalet også informerer de indsatte grundigt om undervisningstilbuddene i arresthuset når de opfordrer dem til at deltage i undervisning. Ad 2.3. Behandling Jeg bad arresthuset om at oplyse hvordan, herunder hvor ofte, motivationsbehandlingen foregår i arresthuset, og hvor mange der normalt deltager i sådan behandling. Arrestinspektøren har oplyst at der tilbydes forbehandling 2 gange om ugen, og at der i gennemsnit er 5 indsatte der deltager i forbehandlingen, der varetages af eksterne misbrugskonsulenter.

8 7/25 Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Jeg bad desuden arresthuset om at oplyse hvordan de indsatte orienteres om muligheden for at deltage i motivationsbehandling. Arrestinspektøren har oplyst at de indsatte ved indsættelsessamtalen informeres om muligheden for at deltage i forbehandling. Hvis den indsatte ikke mener han er motiveret, forsøger socialrådgiveren fra KIF endnu en gang at spørge ham ved deres første samtale. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Ad 2.4. Fritid Jeg udledte af husordenen at de indsatte kan leje en PlayStation for en uge ad gangen. Jeg bad arresthuset om at oplyse om det er korrekt forstået. Jeg bad også om at få oplyst hvor mange PlayStations arresthuset råder over til udlejning til de indsatte, og hvad de indsatte skal betale i leje for en PlayStation. Arrestinspektøren har bekræftet at de indsatte kan leje en PlayStation for en uge ad gangen. Arrestinspektøren har desuden oplyst at arresthuset har 10 PlayStations til rådighed til udlejning, og at det koster 5 kr. pr. dag at leje en PlayStation. Arrestinspektøren har videre oplyst at der ikke er den store efterspørgsel efter at leje PlayStation da de indsatte har dvd i deres tv. Dvd er inkluderet i prisen på de 6,00 kr. som de indsatte betaler i leje pr. dag for tv.

9 8/25 Arresthuset havde planer om et multirum til brug for undervisning, forbehandling og fritid. Jeg bad om nærmere oplysninger om disse planer, herunder oplysning om hvilke fritidsaktiviteter der efter planen vil kunne finde sted i dette rum, og hvor mange indsatte der vil kunne benytte rummet samtidig. Arrestinspektøren har oplyst at det er et stort ønske at kunne etablere et multirum på loftet i arresthuset for at udnytte de mange kvadratmeter. Det vil give mulighed for et undervisningsrum/forbehandlingsrum. Samtidig vil det give mulighed for at op til 6 indsatte ad gangen kan benytte rummet til samvær, såsom kortspil, billard m.m. Arrestinspektøren har videre oplyst at der ikke er ansøgt om penge til projektet, da der endnu ikke foreligger tilbud på udførelsen. Arrestinspektøren har over for direktoratet telefonisk yderligere oplyst at ønsket om at etablere et multirum stadig kun er et ønske, eftersom det ikke er blevet mere konkretiseret på grund af den økonomiske situation i kriminalforsorgen. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Jeg anbefalede at arresthuset i husordenen oplyser nærmere om de fritidsaktiviteter der er mulighed for i arresthuset. Jeg bad arresthuset om at underrette mig om hvad der skete i anledning af min anbefaling. Arrestinspektøren har oplyst at fritidsaktiviteterne omfatter madlavning, kondirum samt bordfodbold og bordtennis under gårdturen, og at der vil blive indføjet oplysning herom i en revideret udgave af husordenen. Direktoratet har henholdt sig til hertil. Ad Ændringer siden sidst Arrestforvareren havde oplyst at arresthuset havde indsendt ansøgninger til direktoratet om opsætning af kameraovervågning på gangarealerne og en elektrisk port. Jeg bad om at få oplyst udfaldet af direktoratets behandling af ansøgningerne.

10 9/25 Arrestinspektøren har oplyst at den elektriske port er opsat (i overensstemmelse med Arbejdstilsynets påbud herom), og at spørgsmålet om eventuel kameraovervågning på gangarealerne behandles i direktoratets sikkerhedsenhed. Arresthuset har oplyst at der ikke er indsendt en projektansøgning idet det fortsat er uafklaret hvorvidt det vil blive et sikkerhedsmæssigt krav. For så vidt angår opsætning af kameraovervågning har direktoratet bemærket følgende: Direktoratets Sikkerhedsenhed har ikke fra Arresthuset i Sønderborg modtaget en ansøgning om opsætning af kameraovervågning på gangarealerne. Sikkerhedsenheden aflagde den 8. november 2010 sikkerhedsbesøg i arresthuset. Arresthuset oplyste i den forbindelse, at der tidligere var indsendt en ansøgning til direktoratet om midler til opsætning af kameraovervågning på etagerne samt i værkstedet. I tilslutning hertil kan det oplyses, at direktoratets Ressourcestyringskontor den 30. december 2008 har modtaget en skrivelse fra arresthuset vedrørende etablering af kameraovervågning. Skrivelsen var imidlertid uden medfølgende prisoverslag. Ressourcestyringskontoret har på den baggrund i januar 2009 meddelt arresthuset, at ansøgningen er medtaget på ventelisten over vedligeholdelsesarbejder, men at arresthuset skal indhente et tilbud fra SIKOM, før der kan tages stilling til sagen. Direktoratets Ressourcestyringskontor har endnu ikke modtaget et tilbud, ligesom der ikke har været yderligere henvendelser fra arresthuset omkring dette. Såfremt arresthuset fortsat har et ønske omkring opsætning af kameraovervågning, skal arresthuset indhente og fremsende et tilbud til direktoratets Ressourcestyringskontor og Sikkerhedsenhed. Direktoratet vil herefter foretage en vurdering af tilbuddet samt af muligheden for eventuelt at bevilge penge til det. Fra min senere inspektion i februar 2010 af arresthusene i Esbjerg og Vejle var jeg bekendt med at arrestinspektøren havde sat en bygningsanalyse i gang i alle områ-

11 10/25 dets arresthuse for at afdække mulighederne for forbedringer hvis det skulle blive økonomisk muligt. Jeg bad om at blive underrettet om resultatet af gennemgangen af Arresthuset i Sønderborg. Arrestinspektøren har oplyst at han sammen med en medarbejder fra embedet i 2009 og starten af 2010 gennemgik områdets 10 arresthuse med henblik på at vurdere mulighederne for forbedringer og eventuelle kapacitetsudvidelser. På grund af kriminalforsorgens trængte økonomi blev der imidlertid ikke udarbejdet nogen projektbeskrivelser vedrørende de foreslåede ændringer, og der findes heller ikke en skriftlig bygningsanalyse. Jeg har noteret mig det oplyste og har i sagen om inspektionen af Arresthuset i Tønder bemærket at jeg går ud fra at der eventuelt senere vil kunne blive tale om at udarbejde en beskrivelse og analyse som nævnt. Ad Den generelle vedligeholdelsesstand Det fremgik af arrestforvarerens brev af 1. september 2009 at arresthuset havde fået bevilget midler til at renovere besøgsrum og skolestue. Jeg bad om at få oplyst hvor langt dette renoveringsarbejde var kommet, og hvad det mere præcist omfattede. Arrestinspektøren har oplyst at besøgsrum og skolestue er blevet renoveret. Der er blevet malet og lagt nye gulve. Møblerne er blevet udskiftet, og der er nu tv med dvd, bøger og legetøj til besøgende børn i besøgsrummet. Arrestforvareren havde i brevet også oplyst at arresthuset havde indsendt ansøgning til direktoratet om at få udskiftet vinduer i celler og på gangareal. Jeg bad om at få oplyst udfaldet af direktoratets behandling af denne ansøgning. Arrestinspektøren har oplyst at direktoratet har imødekommet arresthusets ønske om nye vinduer på gangarealerne. Arbejdet med at udskifte vinduerne som omfattede i alt 29 vinduer begyndte i uge 46 og blev afsluttet umiddelbart før julen 2010.

12 11/25 Det fremgår af en af 23. februar 2011 fra arrestinspektøren til direktoratet at arrestforvarerens henvendelse til direktoratet om udskiftning af vinduer på gangarealerne, som var af ældre dato, var affødt af et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af træk. Personalet i betjentkontoret i arresthuset havde oplyst at det trak voldsomt ind i kontoret når vinden stod på, og døren ud til gangarealet var åben. Det er videre oplyst at cellevinduerne er af nyere dato end vinduerne på gangarealerne, og at arrestinspektøren efter samtaler med arrestforvareren konstaterede at der ikke var problemer med træk fra disse vinduer. Efter samråd med direktoratet (ressourcestyringskontoret) og arrestforvareren valgte arrestinspektøren ikke at prioritere en udskiftning af cellevinduerne. Der blev i den forbindelse også lagt vægt på de begrænsede økonomiske midler. Jeg bad også arresthuset om at oplyse i hvilken vedligeholdelsesmæssig stand cellerne, herunder celleinventaret, var. Arrestinspektøren har telefonisk til Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyst at arrestforvareren generelt beskriver cellerne og celleinventaret som værende af middelstandard. Alt inventar blev udskiftet for 5 år siden, og siden da er der udskiftet inventar der er gået i stykker. Der har været praktisk og økonomisk mulighed for at renovere halvdelen af cellerne (det vil sige 13) inden for de seneste 5 år. Arresthuset sørger i øvrigt løbende for at cellerne, herunder celleinventaret, vedligeholdes i det omfang der er mulighed for det. Den høje udnyttelse af arrestkapaciteten samt kriminalforsorgens økonomiske situation sætter dog for tiden naturlige grænser for mulighederne.

13 12/25 Ad Telefonordningen i Arresthuset i Sønderborg Når direktoratet havde afsluttet sine overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere, gik jeg ud fra at arresthuset ville tage stilling til om det gav anledning til at ændre det anførte i husordenen om varetægtsarrestanters adgang til private telefonsamtaler. Arrestinspektøren har oplyst at man vil afvente udfaldet af direktoratets overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Direktoratet har efterfølgende i brev af 1. juli 2011 i sagen om min inspektion af Arresthuset i Svendborg oplyst at direktoratets stillingtagen i denne sag er udskudt til efteråret Jeg har noteret mig det oplyste og kan oplyse at jeg i min samtidige opfølgningsrapport om inspektionen af Arresthuset i Tønder har udtalt at jeg går ud fra at arrestinspektøren vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne for arresthusene i området i lyset af resultatet af direktoratets overvejelser. Jeg har bedt om at blive underrettet om resultatet heraf, f.eks. ved fremsendelse af det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Tønder. Jeg går således ud fra at husordenerne vil få samme indhold på dette punkt, men hvis det ikke bliver tilfældet, beder jeg også om at få det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Sønderborg. Jeg gik ud fra at arresthuset i afsnittet om varetægtsarrestanter ville tilføje oplysning om at anmodninger fra varetægtsarrestanter om at føre telefonsamtaler med forsvareren i almindelighed imødekommes, og at sådanne samtaler ikke påhøres eller aflyttes. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i den anledning. Arrestinspektøren har oplyst at arresthuset har tilrettet husordenen så det fremgår at anmodninger fra varetægtsarrestanter om at føre telefonsamtaler med forsvareren i almindelighed imødekommes, og at sådanne samtaler ikke påhøres eller aflyttes.

14 13/25 Jeg anbefalede samtidig at arresthuset tilføjer en overskrift til afsnittet om varetægtsarrestanter og (ligesom det er sket for så vidt angår afsonere) henviser til reglerne om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i anledning af min anbefaling. Arrestinspektøren har oplyst at husordenen vil blive tilrettet i overensstemmelse med resultatet af direktoratets overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Direktoratet har henset til at direktoratet endnu ikke har afsluttet overvejelserne om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere henholdt sig til det af arrestinspektøren anførte. For så vidt angik gengivelsen af reglerne for afsonere i husordenen gik jeg ud fra at arresthuset ville tilføje oplysning om afsoneres adgang til at telefonere til forsvarer mfl. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i den anledning. Arrestinspektøren har oplyst at husordenen er tilrettet og har til direktoratet fremsendt en ændret husorden hvor der er oplysning om afsoneres adgang til at telefonere til deres forsvarer. Jeg har ikke modtaget denne husorden. Arrestinspektøren har derudover oplyst at arrestinspektøren, bl.a. på baggrund af de bemærkninger der er fremkommet i forbindelse med de seneste inspektionssager, vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne for arresthusene i området med henblik på at sikre at reglerne i samtlige arresthuse indeholder en gengivelse af hovedindholdet i straffuldbyrdelseslovens 57. I samme forbindelse vil der også komme en beskrivelse af en afsoners mulighed for kontakt til sin forsvarer. Man vil endvidere i det omfang der i det enkelte arresthus er behov for det også fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af telefonering, jf. telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2. Jeg har i opfølgningsrapporten om inspektionen af Arresthuset i Tønder noteret mig det oplyste, og jeg har bedt om et eksemplar af den relevante del af husordenen for

15 14/25 dette arresthus når den er revideret i overensstemmelse hermed. Da arrestinspektøren vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne, går jeg ud fra at husordenerne vil få samme indhold, men hvis det ikke bliver tilfældet, beder jeg også om at få det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Sønderborg. Selv om afsnittet i husordenen om afsoneres adgang til at telefonere er identisk med det der blev indsat efter min sidste inspektion, anbefalede jeg at bemyndigelsen i telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2, og (når de ovennævnte overvejelser er afsluttet) varetægtsbekendtgørelsens 79, til at fastsætte nærmere regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at telefonere blev udnyttet. I den nugældende telefonbekendtgørelse (nr. 232 af 5. marts 2011) findes den nævnte bestemmelse ikke længere i 4, stk. 2, men i 5, stk. 2. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i anledning af min anbefaling. For så vidt angår afsoneres adgang til at telefonere har direktoratet henvist til det anførte ovenfor hvorefter arrestinspektøren i forbindelse med ovennævnte samlede gennemgang også vil fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af denne adgang i det omfang der i det enkelte arresthus er behov for det. For så vidt angår varetægtsarrestanters adgang til at telefonere har arrestinspektøren oplyst at man vil afvente resultatet af direktoratets overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Jeg har i opfølgningsrapporten om inspektionen af Arresthuset i Tønder noteret mig det oplyste. Jeg beder om underretning om resultatet af arrestinspektørens overvejelser om at fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af adgangen til at telefonere i Arresthuset i Sønderborg. Ad 3.3. Talsmandsordning Det er oplyst i husordenen at de indsatte kan henvende sig til personalet hvis de ønsker at få udleveret de regler som arresthuset har fastsat efter talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1. Hvis der var sket ændringer i disse regler som jeg fik udleveret i forbindelse med sidste inspektion, bad jeg arresthuset om at sende mig en kopi af reglerne.

16 15/25 Arrestinspektøren har oplyst at der ikke er sket ændringer i reglerne siden min sidste inspektion. Jeg bad også arresthuset om at oplyse nærmere om hvordan talsmandsordningen fungerer, herunder hvor de indsattes samtaler med talsmanden finder sted. Arrestinspektøren har oplyst at talsmandsordningen fungerer sådan at der i perioder er en indsat der påtager sig hvervet. I andre perioder er der ingen der ønsker det. Et medlem fra personalegruppen har ansvaret for at der bliver holdt valg efter reglerne. Møder med talsmanden bliver holdt på personalekontoret. Talsmandsbekendtgørelsen er ophængt på opslagstavlerne på gangen. Arrestinspektøren har desuden oplyst at indsatte kan føre samtaler med talsmanden hvor det findes praktisk muligt, f.eks. i et besøgsværelse, i talsmandens celle, i indsattes egen celle, på gårdtursarealet eller på gangen. Ad 3.4. Besøg Jeg hæftede mig ved at arresthuset i husordenen havde anført følgende i forbindelse med udstedelse af besøgstilladelse: Opmærksomheden henledes på, at givne oplysninger kontrolleres i det centrale kriminalregister. Jeg gik ud fra at arresthuset indhenter skriftligt samtykke til at indhente oplysninger fra kriminalregistret, og at arresthuset er opmærksom på at indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret kan undlades hvis det ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde skønnes unødvendigt. Jeg gik ud fra at arresthuset ville præcisere husordenen på det punkt, og jeg bad om at blive underrettet om hvad der skete i den anledning.

17 16/25 Arrestinspektøren har oplyst at husordenen er blevet rettet. Af den tilrettede husorden fremgår det at der i almindelighed indhentes oplysninger fra kriminalregistret, og at det forudsætter at den besøgende giver samtykke hertil. Jeg bad desuden arresthuset om at oplyse om der i overensstemmelse med et brev af 5. november 2004 fra direktoratet nu var et skab til lagener og kondomer i arresthusets besøgsrum i stedet for en bowle. Hvis det er tilfældet, gik jeg ud fra at det oplyste i husordenen om at det er muligt at få udleveret kondomer hos personalet (således) kun er et ekstra tilbud. Jeg bad dog om at få oplyst om det forholdt sig sådan. Arresthuset har oplyst at der er kondomer til rådighed i besøgsrummet. Kondomerne er placeret udenfor børnehøjde i et glas med låg så de er umiddelbart tilgængelige. Glasset er placeret i besøgsrummet i et skab med et forhæng for. I skabet er der også engangslinned. Muligheden for at få udleveret ekstra kondomer hos personalet skal ses som et ekstra tilbud. Ad 3.5. Forplejning Talsmanden klagede over flere forhold ved forplejningen i arresthuset ( Sdr. Ommemaden ), og han afleverede i den forbindelse et brev som han den 18. oktober 2009 havde skrevet til Direktoratet for Kriminalforsorgen om det forhold. Det ene forhold medtog jeg i rapporten. Det drejer sig om talsmandens utilfredshed med at ordningen hvorefter tilbehøret til pålægspakkerne (salater mv.) blev købt hos købmanden, var afskaffet og erstattet af tilbehør i små bakker fra produktionskøkkenet i Statsfængslet ved Sdr. Omme. Han nævnte at der ikke er ret meget i disse bakker, at det ikke giver de indsatte samme mulighed for selv at vælge mellem forskelligt tilbehør, at det er væsentligt dyrere at give de indsatte små bakker, og at det er spild af emballage mv.

18 17/25 Under min efterfølgende samtale med ledelsen blev det bl.a. oplyst at arrestinspektøren for tiden var ved at lave en beregning på den nye ordning i forhold til den tidligere ordning og ville rette henvendelse til direktoratet om det. Jeg bad direktoratet om at underrette mig om direktoratets svar til talsmanden, og arrestinspektøren om at underrette mig om henvendelsen til direktoratet og svaret herpå. Jeg modtog herefter kopi af et brev af 5. januar 2010 fra direktoratet til talsmanden som jeg har citeret fra i rapporten. Da jeg endnu ikke havde modtaget underretning om den henvendelse som arrestinspektøren ville sende til direktoratet og direktoratets svar på henvendelsen, bad jeg om oplysning om status vedrørende dette forhold. Jeg afventede i øvrigt underretning om hvad der videre var sket med hensyn til denne henvendelse. Arrestinspektøren har oplyst at direktoratet har afsluttet sagen, jf. brevet af 5. januar 2010 fra direktoratet til talsmanden for de indsatte i Arresthuset i Sønderborg som jeg har modtaget en kopi af. Arrestinspektøren har telefonisk over for direktoratet supplerende oplyst at arrestinspektøren ikke har sendt en henvendelse til direktoratet vedrørende indkøb af tilbehør til pålægspakkerne. Der er henvist til at direktoratets orientering om myndighedskrav til håndtering af levnedsmidler gjorde at man ikke forfulgte dette yderligere. Jeg har noteret mig at arrestinspektøren ikke har foretaget den nævnte beregning, og derfor heller ikke har rettet henvendelse til direktoratet herom, samt hvad der er baggrunden herfor. Jeg bad desuden om oplysning om erfaringerne indtil videre med den ændring der fra marts 2010 var sket med hensyn til den kolde forplejning. Arrestforvareren har oplyst at der ikke er modtaget klager over den kolde forplejning. Arrestinspektøren har på den baggrund valgt ikke at forfølge sagen yderligere og har ikke rejst spørgsmål herom over for direktoratet. Direktoratet har henholdt sig hertil uden at komme med yderligere oplysninger om erfaringerne med ændringen af den kolde forplejning.

19 18/25 Under min senere inspektion af Arresthuset i Frederikshavn rejste talsmanden dette sted nogle spørgsmål om forplejningen af de indsatte i arresthusene, herunder problemer med væde i pålægsbakkerne. I min skriftlige opfølgning til talsmanden orienterede jeg ham om de ændringer i kostforplejningen der var sket siden september Jeg nævnte også at jeg i denne sag om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg havde bedt direktoratet om at oplyse om erfaringerne indtil videre med ændringen med hensyn til den kolde forplejning, men at direktoratet ikke havde svaret på dette i den udtalelse som jeg havde modtaget i sagen. Da talsmandens klage over forplejningen ikke vedrørte Arresthuset i Frederikshavn, men var en mere generel klage over (visse forhold ved) forplejningen, besluttede jeg at udskille dette spørgsmål fra inspektionssagen og oprette en særskilt sag. I denne sag bad jeg om direktoratets bemærkninger til det talsmanden havde anført. Jeg modtog svar fra direktoratet i denne sag i brev af 5. maj I dette brev har direktoratet anført følgende: Direktoratet skal beklage, at man ikke i inspektionssagen vedrørende Arresthuset i Frederikshavn [Sønderborg, min rettelse] har orienteret ombudsmanden om de foreløbige erfaringer med den nye kostforplejningsordning. Direktoratet er imidlertid af den opfattelse, at de nye 28 middagsretter og 12 pålægspakker generelt er blevet vel modtaget af de indsatte. Opfattelsen bygger bl.a. på den løbende dialog med produktionskøkkenerne, men også på, at direktoratet kun har modtaget ganske få klager fra indsatte i de ca. 18 måneder, den nye ordning har eksisteret dette skal ses i lyset af, at der i perioden er serveret ca middagsretter og ca pålægspakker. Direktoratet er som nævnt i løbende dialog med produktionskøkkenerne om muligheden for at forbedre konceptet og de enkelte retter og pålægspakker. Det er endvidere besluttet at udvide denne kreds med 2-3 repræsentanter fra arresthusene for også at inddrage brugersynspunkter i den fremadrettede udvikling. Det er tanken, at kostgruppen mødes et par gange om året og efter behov, hvis det i særlige tilfælde skønnes påkrævet. For så vidt angår problemet med væde i pålægsbakken kan direktoratet oplyse, at man er bekendt med problematikken, der skyldes, at noget tilbehør afgiver mere væde end andet. Det er klart utilfredsstillende, hvis pålægspakken ikke kan

20 19/25 serveres uden denne utilsigtede mængde væde, og direktoratet vil finde en løsning på problemet. Direktoratet fik tidligere, hvor tilbehøret til pålægget blev serveret separat emballeret, klager over frås med emballagen og ønsker derfor ikke umiddelbart at gå tilbage til denne ordning. Der arbejdes for øjeblikket på at finde alternativer til de typer tilbehør, som har givet anledning til problemet. Direktoratet forventer, at produktionskøkkenerne i løbet af 2 uger vil erstatte de pågældende typer tilbehør. I brev af 5. august 2011 har direktoratet oplyst at det tilbehør der gav anledning til problemet med væde, nu er udskiftet. Jeg har i den nævnte sag noteret mig det oplyste, som ikke har givet mig anledning til bemærkninger. Jeg har i denne sag om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg noteret mig at det er direktoratets opfattelse at (både de nye 28 middagsretter og) de 12 pålægspakker generelt er blevet vel modtaget af de indsatte. Jeg har endvidere noteret mig at denne opfattelse bl.a. bygger på at direktoratet kun har modtaget ganske få klager over forplejningen efter at den nye ordning blev indført. Som det fremgår af citatet fra direktoratets udtalelse ovenfor, serveres tilbehøret ikke længere i separate bakker som det var tilfældet på tidspunktet for min inspektion af Arresthuset i Sønderborg, jf. gengivelsen ovenfor af den klage som jeg modtog fra talsmanden under min inspektion den 23 oktober 2009 af dette arresthus. På denne baggrund, og da direktoratet kun har modtaget ganske få klager over forplejningen efter at den nye ordning blev indført, foretager jeg mig ikke mere i anledning af klagen fra talsmanden i Arresthuset i Sønderborg under min inspektion dér den 23. oktober Det gælder også den del af klagen der vedrørte omfanget af tilbehøret og manglende valgmulighed efter indførelsen af den nye ordning. Ad 3.6. Rygning Jeg henstillede til arresthuset at ophæve forbuddet i husordenen mod at ryge i besøgslokalerne og bringe praksis i overensstemmelse med 2 i Justitsministeriets be-

21 20/25 kendtgørelse nr. 907 af 16. juli Jeg bad arresthuset om at underrette mig om hvad der skete i anledning af min henstilling. Arrestinspektøren har oplyst at forbuddet mod at ryge i besøglokalerne er ophævet. Jeg tager det oplyste til efterretning. Under min samtale med talsmanden fremsatte han ønske om at det bliver muligt for kriminalforsorgen at tilbyde de indsatte hjælp til at holde op med at ryge. Jeg sendte dette spørgsmål videre til direktoratet, der svarede talsmanden i brev af 12. januar Direktoratet udtrykte heri forståelse for ønsket om hjælp til at holde op med at ryge når man sidder i fængsel eller arresthus, og direktoratet ville derfor undersøge muligheden for at tilbyde rygestopkurser til de indsatte. I rapporten bad jeg direktoratet om at oplyse hvad der herefter var sket i sagen. Direktoratet har oplyst følgende: Som en konsekvens af reglerne om røgfrie miljøer (rygeloven) må der ikke ryges i institutionernes fællesrum såsom køkkener, opholdsrum, tv-stuer, gangarealer, hvor der kan færdes andre, som derved ufrivilligt kunne blive udsat for passiv rygning. De indsattes adgang til rygning blev således væsentligt indskrænket i forhold til før lovens vedtagelse. I forbindelse med udsendelsen, i sommeren 2007, af bekendtgørelse om begrænsning af indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum mv. anførte direktoratet ved brev af 17. juli 2007 til Kriminalforsorgens institutioner, at den enkelte institution med jævne mellemrum bør tilbyde de indsatte rygeafvænningskurser. Hvordan et sådant tilbud om rygeafvænningskurser nærmere tilrettelægges er op til den enkelte institution. Udgifter hertil forudsættes afholdt inden for den enkelte institutions egen budgetramme. Indsatte, som kan få tilladelse til udgang, vil kunne deltage i de gratis rygestopkurser med særligt uddannede rygestopkonsulenter, som tilbydes af de fleste kommuner. Kurserne omfatter typisk fem møder. Der vil ofte også være mulighed for individuel rådgivning om rygestop. På Sundhedsstyrelsens portal:

22 21/25 kan fås et overblik over udbuddet af rygestopkurser mv. i den enkelte kommune samt en beskrivelse af det nærmere indhold af kurserne. For de indsatte, som ikke kan gøre brug af de gratis tilbud om rygeafvænning uden for arresthuset, er institutionen forpligtet til med jævne mellemrum at tilbyde interne rygestopkurser. Det bemærkes i den forbindelse, at nogle kommuner tilbyder skræddersyede rygestopkurser til virksomheder og institutioner mod betaling. Det er op til den enkelte institution selv at beslutte, om interne kurser skal tilrettelægges med ekstern bistand eller ved at uddanne personale eller indsatte i institutionen som rygestopkonsulenter. Det skal for god ordens skyld oplyses, at direktoratet har sendt et endeligt svar til den pågældende indsatte med kopi til Arresthuset i Sønderborg i overensstemmelse med ovenstående. Jeg har noteret mig det oplyste og beder Arresthuset i Sønderborg om at oplyse hvordan arresthuset overholder forpligtelsen til at tilbyde rygestopkurser med jævne mellemrum til indsatte der ikke kan gøre brug af rygestopkurser uden for arresthuset. Jeg henleder samtidig direktoratets opmærksomhed på at der muligvis kan være behov for på ny at henlede alle kriminalforsorgens institutioners opmærksom på forpligtelsen til med jævne mellemrum at tilbyde rygestopkurser til indsatte der ikke kan gøre brug af rygestopkurser uden for arresthuset. Jeg går ud fra at direktoratet vil overveje om der er et sådant behov. Ad 3.7. Vask af indsattes private tøj Jeg henstillede til arresthuset at ændre det anførte i husordenen om at (gangmandens) vask af indsattes tøj sker på de indsattes eget ansvar. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Direktoratet har oplyst at det nu fremgår af husordenen at vask som foretages af de indsatte selv, sker på de indsattes eget ansvar. Vask der foretages af gangmanden, sker på arresthusets ansvar. Jeg tager det oplyste til efterretning.

23 22/25 Ad 5.5. Begrundelse og notatpligt I en af bødeforlægssagerne fremgik det at der ved undersøgelse af den indsattes celle med hundefører blev fundet en tilvirket bonflaske og en hashblanding. I forlægget blev den indsatte sigtet for overtrædelse af straffuldbyrdelseslovens 67, nr. 5 om indtagelse af ulovlige stoffer. Bødeforlægget var på 50 kr. som ifølge normalreaktionsskemaet også er normalreaktionen ved indtagelse af hash, mens normalreaktionen ved besiddelse af hash mellem 0 og 3 gram er 75 kr., og ved besiddelse af rygeredskaber er 50 kr. (første gang). Da sagen ud fra notatets gengivelse af de faktiske omstændigheder (alene) omhandlede besiddelse af ulovlige stoffer og effekter og ikke (også) indtagelse af stoffer bad jeg arresthuset om at oplyse hvorfor der var henvist til 67, nr. 5, og ikke 67, stk. 6, jf. 1, stk. 3, i lov om euforiserende stoffer (for så vidt angår fundet af hashen) og 67, nr. 7, jf. genstandsbekendtgørelsens 35, stk. 2 og 2, stk. 1, nr. 2 (for så vidt angår bonflasken). Arrestinspektøren har af arresthuset fået oplyst at det er en fejl at der blev henvist til 67, nr. 5. Ad 5.7. Politianmeldelse Der var ikke i de 3 konkrete sager hvor der blev fundet hash, oplysning om at der var indgivet politianmeldelse. Der var i sagerne tale om henholdsvis en hashblanding, 2 hashklumper på i alt ca. 1,2 gram og hashmix. Jeg bad arresthuset om at oplyse om der i disse sager blev indgivet politianmeldelse. Hvis det var tilfældet, bad jeg også om at få oplyst om politiet i den forbindelse blev orienteret om udfaldet af disciplinærsagen, jf. pkt. 11, 3. afsnit, i disciplinærstrafvejledningen, om den indsatte blev orienteret, og om der i så fald var gjort notat om orienteringen af den indsatte i den indsattes personjournal. Arrestinspektøren har oplyst at der ikke blev indgivet politianmeldelse i de nævnte sager da det blev vurderet at der var tale om bagatelagtige mængder. Arrestinspektøren har videre oplyst at det er en fejl, og at praksis derfor fremadrettet ændres så der ved fremtidige fund vil blive indgivet politianmeldelse uanset mængde.

24 23/25 Det fremgår endvidere af arrestinspektørens udtalelse at der ved politianmeldelse altid sker underretning af politiet om disciplinærstraf, ligesom det altid noteres i forhørsprotokollen. Ad 5.8. Kompetence Arrestinspektøren har udarbejdet Delegationsregler for arresthusene i Syd- og Sønderjylland og Fyn, der har været gældende siden 1. april Ifølge disse regler var kompetencen til at træffe afgørelse i (alle) disciplinærsager delegeret til arrestforvarerne, der ikke uden arrestinspektørens samtykke kan delegere denne kompetence videre. 3 af bødeforlæggene var udfærdiget af en fængselsfunktionær. Jeg bad om at få oplyst om de pågældende funktionærer havde kompetence til at behandle disse sager. Arrestinspektøren har oplyst at delegationsreglerne er rettet, og at fængselsbetjentene nu har kompetence til at udfærdige bødeforlæg. De reviderede delegationsregler er den 4. januar 2011 udsendt til alle områdets arresthuse. Direktoratet har på baggrund af arrestinspektørens svar lagt til grund at fængselsbetjentene i de nævnte sager ikke havde kompetence til at udfærdige bødeforlæg. Direktoratet har udtalt at direktoratet finder det beklageligt at kompetencereglerne ikke blev overholdt i sagerne, og at direktoratet har meddelt arrestinspektøren dette. Direktoratet har noteret sig at problemstillingen fremadrettet er løst på den måde at fængselsbetjentene nu er blevet tildelt denne kompetence. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at fængselsbetjente har truffet afgørelse i sager om bødeforlæg, da de efter de delegationsregler der gjaldt indtil den 4. januar 2011, ikke havde kompetence hertil. I sagen om inspektionen af Arresthuset i Tønder har jeg ligesom direktoratet noteret mig at fængselsbetjente nu er tillagt kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager, og jeg har udtalt at jeg ingen bemærkninger har til denne delegation. Jeg har i den forbindelse noteret mig at bødeforlægssager er indgået i den gennemgang af sa-

25 24/25 ger som arrestinspektøren har foretaget som led i sit tilsyn med behandlingen af sager i arresthuset, jf. også nedenfor for så vidt angår Arresthuset i Sønderborg. Jeg har samtidig bemærket at jeg går ud fra at det også vil være tilfældet fremover i alle arresthusene i området. I sagen om inspektionen i 2008 af Arresthuset i Assens havde arrestinspektøren oplyst at arrestinspektøren ifølge resultatkontrakten for 2010 mellem områdets arresthuse og direktoratet er forpligtet til at foretage stikprøvevis kontrol af brugen af forhørsprotokollen og normalreaktionsskemaet i områdets arresthuse. I sagen om inspektionen samme dag af Arresthuset i Svendborg havde arrestinspektøren oplyst at det var hensigten at der 2 gange om året skulle foretages gennemgang af disciplinærsager mv. i arresthusene i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn. Under inspektionerne i oktober 2009 blev det oplyst at arrestinspektøren var i færd med en undersøgelse af området for anvendelse af disciplinærstraf, og jeg bad om oplysning om resultatet af denne undersøgelse for så vidt angår Arresthuset i Sønderborg. Arrestinspektøren har vedlagt 2 endelige notater af henholdsvis 28. marts 2010 og 6. september 2010 om interne inspektioner af arresthuset i Sønderborg der har omfattet en gennemgang af både forhørssager og bødeforlægssager (samt sager om udelukkelse fra fællesskab; i førstnævnte notat er det tillige oplyst at der ingen sager var i 2009 om anvendelse af magt og håndjern). Førstnævnte notat omfatter gennemgang af sager fra 2009, men omfatter ikke alle de sager som jeg har gennemgået i rapporten. 3 af de 6 bødeforlægssager som indgik i min gennemgang, er ikke med i notatet. Det drejer sig om sager med allokeringsnumrene 528/2009/0024, 528/2009/0035 og 528/2009/0026. Jeg beder om at få oplyst hvorfor disse sager ikke er indgået i arrestinspektørens gennemgang. Jeg har noteret mig indholdet af arrestinspektørens notater, og at det udtrykkeligt fremgår at arresthusets bemærkninger er indarbejdet i notaterne. Det bemærkes for en ordens skyld at jeg ikke har taget stilling til arrestinspektørens gennemgang af de enkelte sager (hvoraf jeg kun kender de sager nærmere der indgik i min gennemgang af sager i rapporten).

26 25/25 Opfølgning Jeg afventer underretning mv. om enkelte forhold. Jeg beder også denne gang om at arresthuset og arrestinspektøren sender deres svar tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Sønderborg, Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2927-628/PH 1/22 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Haderslev...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2927-628/PH 1/48 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse mv.... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2923-628/PH 1/39 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse... 3 2.1. Arbejde... 4 2.1.1. Den generelle

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2534-6282/TAN 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2536-6282/TAN 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere