Statisk dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk dokumentation"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse Boligselskab EMNE: STATISK DOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG DOKUMENT NR.: SAGSNR.: B Rettelser jf. rettelsesblade EKO STF TOJ A Udbud EKO STF TOJ Til myndighedsgodkendelse EKO STF TOJ REV. BESKRIVELSE DATO UDFØRT KONTROL GODKENDT X ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj 17 DK-4400, Kalundborg Tlf.:

3 A1. Projektgrundlag Side: 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROJEKTGRUNDLAG Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Referencer Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima- og miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Udførelse Konstruktionsmaterialer Grund og jord Beton Armering Stål Murværk Træ Laster Lastkombinationer Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Snelast Vindlast Jordtryk Vandtryk Ulykkeslaster Masselaster Andre laster Bilag til A1. Projektgrundlag 27

4 A1. Projektgrundlag Side: 4 af 28 1 PROJEKTGRUNDLAG 1.1 Bygværket Baggrunden for nærværende aktiviteter er en del af gennemførelsen af en fysisk helhedsplan for Afd. 10 Grønningen, Slagelse Boligselskab. Projektet omfatter renovering af 216 boliger samt opførelse af ny fællesbygning med integreret ny materialegård Bygværkets art og anvendelse Boligblokke Boligblokkene er opført 1966, og er en typisk bebyggelse fra den periode, hvor der blev gennemført mange elementbyggerier i Danmark. Bebyggelsen er oprindeligt opført af Larsen og Nielsen. Bebyggelsen består af 7 4 etagers boligblokke hver med et bebygget areal på 570 m², et boligareal på 2280 m² og kælder på 570 m². Blokkene er 51 m x 11, 5 m og er 16,5 m høje. Årsagen til renoveringen er blandt andet at betonen er under nedbrydning og den karbonisering der er begyndt i betonen kan ikke standes. Derfor udføres ny klimaskærm, samt udvidelse og inddækning af altanerne. Efter aftale med Landsbyggefonden udføres der 16 boliger efter reglerne om tilgængelighed og de i enderne af blokkene 6 og 7, se ovenstående skitse. Etableringen af tilgængelighedsboligerne sker ved etablering af to elevatortårne i eksisterende bygningskrop samt renovering af badeværelserne. Se nedenstående plan.

5 A1. Projektgrundlag Side: 5 af 28 Eksisterende vægge er vist stiplet og nye vægge er skraveret. Fællesbygning Fællesbebyggelsen består af 346 m 2 bebyggelse, som er delt i et materieldepot/garage og manskabsområde og ved siden af en sal med køkken til beboerne til diverse arrangementer. Huset er 6 meter højt, 14 meter bredt og 26 meter langt.

6 A1. Projektgrundlag Side: 6 af Konstruktioners art og opbygning Boligblokke Boligblokkene er opført som et traditionelt betonelementbyggeri fra 1960 erne. For størstedelen af blokkene er funderingen direkte mens blok 7 er pælefunderet. Byggeriet er udført med bærende tværvægge med etageadskillelser samt tagdæk i huldækelementer. Hvor der i kældrene er etableret sikringsrum er dækket dog udført i insitu betondæk. Facade og gavlelementer er udført af sandwichelementer. Altanerne er udført tilbagetrukket med et brystningselement i front. Hovedparten af badeværelserne er udført som præfabrikerede kabineelementer, der indgår i den statiske konstruktion. På tagdækelementerne er udført en tagkonstruktion af gitterspærfag med en tagbelægning af eternitbølgeplader. Efter renovering For de almindelige boliger ændres der ikke indvendigt på de bærende konstruktioner. I indgangsfacaden fjernes ydervæggen i trapperummet og et let facadeparti i glas monteres på en stålkonstruktion. Brystningen på altanerne nedtages. Altanpladen bevares og et let fremskudt altanmodul monteres med skråbånd til de tilstødende tværvægge. I tilgængelighedsboligerne omlægges 3 lejligheder i hvert plan i den ene gavl på blok 6 og 7 til 2 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. I den forbindelse nedrives dele af etagedækket og nye bærende betonvægge etableres for elevatorskakt og bæring for nye etage dæk. Efter understøbning af eksisterende kældervægge etableres en elevatorgrube i kælderen. Elevatorskakten føres op gennem tagrummet og tagfladen. Fællesbygning Byggeriet er med bærende og stabiliserende vægge i letbeton, samt 3 charniere limtræsrammer og vindkryds. Ydervæggen består af helvægselementer med isolering og puds, og lette konstruktioner med træskelet mellem limtræsrammer. Selvbærende terrændæk i in-situ beton. Tag over letbetonvægge udføres som huldæk, og tag ved limtræsrammer som en ventileret tagkonstruktion opbygget på stedet. Bygningerne funderes på borede brøndfundamenter, som får afleveret last fra fundamentsbjælker. Byggeriet er opdelt i følgende konstruktionsafsnit: Boligblokke: Betonarbejder: Understøbning Elevatorgrube Stribefundamenter Ramning af stålrørspæle Etagedæk Betonvægge Stålkonstruktioner: Stålrørspæle Altaner Trækonstruktioner:

7 A1. Projektgrundlag Side: 7 af 28 Reetablering af tagkonstruktion Fælleshus: Betonkonstruktioner: Fundamenter Terrændæk Huldækelementer Vægelementer Stålkonstruktioner: Diverse beslag mv. Vindkryds Trækonstruktioner: Limtræsrammer Trækassetter Udførelse Som følge af det valgte statiske system stilles der krav til udførelsen, herunder krav til udførelsesrækkefølge, midlertidige konstruktionsafstivninger. Af hensyn til hurtig styrkeudvikling og dermed et tidligere afforskallingstidspunkt kan den krævede betonstyrke sættes højere end angivet i pkt Beskrivelser, modeller og tegninger Omfang af gældende tegningsmateriale fremgår af Statisk Dokumentation, Del A3. Ydermere udarbejdes der en række beskrivelser for arbejdets udførelse inden udførelse som anført nedenfor: Jordarbejder Betonarbejder, pladsstøbt Betonelementleverance Betonelementmontage Arkitekten har udarbejdet følgende beskrivelser med relevans for konstruktionerne: Tømrerarbejde Altaner 1.2 Grundlag Normer og standarder Beregningerne er udført i henhold til senest redigerede udgave af følgende normer: Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990:2007 EN 1990 DK NA:2010 EN 1990 DK NA:2010-Tillæg Eurocode 1 - Last på bygværker EN Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Tillæg til nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

8 A1. Projektgrundlag Side: 8 af 28 EN DK NA:2007-till Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, tillæg 1, 2010 EN Del 1-2: Generelle laster - Brandlast EN DK NA:2011 Nationalt anneks. Del 1-2: Generelle laster Brandlast EN Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-3: Generelle laster Snelast. Normudvalgets udredning omkring snelast EN Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast tillæg EN Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-5: Generelle laster - Termiske laster, tillæg EN Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA:2007 EN DK NA:2010-till. Eurocode 2 - Betonkonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2011 DS/EN DK NA: 2010 Eurocode 3 - Stålkonstruktioner EN EN DK NA:2010 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast, tillæg Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Koldformede elementer og beklædning af tyndplade Del 1-4: Rustfrit stål Del 1-5: Pladekonstruktioner Pladekonstruktioner Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner

9 A1. Projektgrundlag Side: 9 af 28 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2011 Eurocode 5 - Trækonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2007 Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner EN EN DK NA:2008 EN DK NA:2010-till1 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN Eurocode 7 - Geoteknik EN EN DK NA:2010 EN DK NA:2011 Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Letbeton Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Del 1-8: Samlinger Samlinger Del 1-9: Udmattelse Udmattelse Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - brandteknisk dimensionering Generelle regler - brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering Generelt - Brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmeret murværk Del 1: Generelle regler Del 1: Nationalt anneks Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning. Del 1-1: Generelle regler Del 1-2: Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Udmattelse

10 A1. Projektgrundlag Side: 10 af 28 DS/EN 1520:2011 DS/EN 1520 DK NA:2011 Autoklaveret porebeton EN EN DK NA:2008 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med tilhørende designannekser Sikkerhed Konsekvensklasse: Dokumentationsklasse: CC2 (middel) IKT-værktøjer Microsoft Office Excel 2010 herunder ISC-applikationer. Mathcad ver med egen udarbejdede applikationer. Microsoft Office Word 2010 Murværksprojektering, version 6.0 Middel iht. SBI-223, tabel 1 (middel konsekvensklasse og traditionelt byggeri) Referencer Bygningsreglement BR-10 SBI-anvisning 223, 1. udgave, 2009, Statens byggeforskningsinstitut (SBI 223) Teknisk ståbi, 21. udgave 2012 (STÅBI). Stålkonstruktioner efter DS/EN Betonkonstruktioner efter DS/EN Stål & brand, Håndbog i brandsikring af stålkonstruktioner. Dansk Brandværnskomité Brandteknisk Vejledning nr. 30. Brandtekniske eksempler. Dansk Brandteknisk Institut. Betonelementer, håndbog i 4 bind, Betonelementforeningen 1991 HILTI projekteringshåndbog Strongtie Produktkatalog Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Ved gavlene i blok 4 og blok 7 er der fundet stærkt sætningsgivende moseaflejringer ned til 3 5 m under terræn. På arealet mellem blokkene er der placeret drænledninger. Mellem blokkene er der fjernvarmeledninger lagt i betonkanaler. Fælleshuset er placeret på randen af en opfyldt tidligere grusgrav med fyld af forurenet jord klasse Geotekniske forhold Boligblokke Geoteknisk institut har i januar 1965 udarbejdet en geoteknisk rapport for jordbundsforholdene ved boligblokkene. Under dele af blok 4 og blok 7 er fundet moseaflejringer. Disse er underlejret af glacialt smeltevandsler og moræneler 3 m 5 m under terræn. Under de øvrige blokke findes glaciale aflejringer vurderet til ca. 1 m fra kældergulvniveau. Der kan således regnes med en dyb direkte fundering på glaciale sand- og leraflejringer. Vandspejlet regnes at ligge ca. en meter under terræn. Der skal således regnes med tørholdelse ved lænsepumper ved udgravning i kælder. Projektet gennemføres i geoteknisk kategori 2.

11 A1. Projektgrundlag Side: 11 af 28 Fælleshus Der er foretaget 6 stk. komplette lagfølgeboringer med vingeforsøg og optagning af omrørte jordprøver af firmaet Jord og Teknik Sag nr I de udførte boringer er der truffet et massivt blandet fyldlag, der varierer i tykkelse mellem 2,3 og 3,7 meter. Under fyldmassen træffes en sandet leraflejring af senglacial alder, der i dybder under terræn varierer mellem 3,1 og 4,1 meter, og går over i glaciale moræneler aflejringer. Moræneler fortsætter indtil boringens respektive slutdybde. For at opnå fundering på fast underlag skal fundamenter føres til kote 57,85 eller der skal opnås en vingestyrke i lertilfældet på min. 150 kn/m 2. For at sikre mod sammenskridning af fyldlagene bores brøndfundamenterne med forringsrør. Der kan forventes grundvand i boringerne op til kote Klima- og miljøtekniske forhold Boligblokke Der er konstateret forurening i boligblokkene i form af asbest, blyholdig maling og PCB. Der vil før renoveringsarbejderne blive foretaget en sanering for at fjerne disse stoffer i de områder hvor der skal foretages bygningsarbejder. Fælleshus Der er fundet jordforurening ved fælleshuset i fyldlaget. Jordforureningen antager klasse 2 til klasse 4, og jordentreprenøren skal tage forholdsregler for behandling af forurenet jord. Der foreligger miljøboringer som kategoriserer jordforureningen 1.4 Konstruktioner Statisk virkemåde Boligblokke Tilgængelighedsboliger: De eksisterende badeværelsesmoduler fjernes. De er en integreret del af det bærende system så tilstødende dæk enten fjernes eller understøttes. Nye insitudæk udstøbes successivt sammen med nye bærende insitubetonvægge og elevatorskaktvægge udstøbes på nye fundamenter. Der etableres en elevatorgrube, der nødvendiggør en successiv understøbning af eksisterende tilstødende fundamenter. Desuden udføres et taghus i forbindelse med elevatoren så den tilstrækkelige overhøje sikres over elevatorstolen. De nye tværvægge samarmeres med facadeelementerne. I blok 7 regnes med pælefundering med stålrørspæle. Det statiske system bliver efter ombygningen enkeltspændte betondækplader der simpelt overfører den lodrette last til tværvæggene og derfra til fundamentet. Den vandrette last overføres til dækskiven, der overfører de vandrette kræfter til fundamentet. Her bliver den vandrette last dels overført til kælderdækket og dels til jorden som passivt jordtryk. Altanrenovering Den eksisterende altan består af en altanplade og et brystningselement der er hægtet på forkanten af altanpladen. Brystningselementet demonteres ved renoveringen og en ny let altankonstruktion fabrikeret som et system påmonteres facaden ud for den eksisterende altan. De lodrette belastninger optages dels i forkanten af den eksisterende altanplade dels i to hængestropper, der fastgøres til de tilstødende tværvægge i bygningens betonkonstruktion.. Vandrette laster på langs af bygningen overføres dels som forskydning i forkanten af altanpladen, dels som et kraftpar vinkelret på facaden, der optages i de tilstødende tværvægge. Indgangsparti Trapperummets facadevæg fjernes, og et nyt let facadeparti monteres på et bærende stålskelet monteret på trapperummets tværvægge. Det eksisterende statiske system er ikke ændret idet den lodrette last stadig overføres til trapperummets vægge og den vandrette last hidrørende fra vind overføres til samme vægge. Fælleshus Byggeriet udføres som skivebygninger med afstivende vægge i beton samt limtræsrammer. Facader og indvendige letbetonvægge udføres som lodret bærende. Tagkonstruktionen udføres som et fladt

12 A1. Projektgrundlag Side: 12 af 28 tag opbygget af 3 charniere limtræsrammer og trækassetter og betondæk, der hviler af på vægge over stueetage. De bærende hovedkonstruktioner udføres som elementer i letbeton, eller som 3 charniere limtræsrammer. I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af bygningens opbygning og statiske virkemåde. Vandrette laster Vind på facade på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til tværgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til tværgående fundamenter. Vind på facade på den høje del bliver ført ind i limtræsrammerne via trækassetter, og limtræsrammerne fører lasten til fundament. Vind på gavl på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til langsgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til langsgående fundamenter. Vind på gavl på den høje del bliver ført til tagskive og terrændæk af afstivende søjler. Lasterne i tagskiven bliver ført til vindtrækbånd via skivevirkning i trækassetter, og vindtrækbåndet forankres i limtræsrammerne som fører lasten til fundament. Lodrette laster Lodret last på den lave del af bygningen bliver ført via huldækelementerne til bærende tværgående vægge, og via væggene til fundament. Lodret last på den høje del af bygningen bliver ført via trækassetter til limtræsrammerne og letbetonelementer, som fører lasten til fundamentet Funktionskrav Generelt stilles der krav til stivhederne som angivet i normer og standarder og leverandørernes anvisninger. Nedennævnte krav anvendes som vejledning for fastlæggelsen: Maksimale udbøjninger på baggrund af karakteristisk last: Tag/loft 1) Dæk Vægge og Bjælker og Vinduesfacader facader dæk 2) Total last L/200 L/250 L/200 L/400 L/300 Variabel last L/400 L/500 L/400 L/500 L/300 (<15mm) 1. For tagterrasser skal de maksimalt tilladte deformationer reduceres med 20% 2. Gælder for bjælker og dæk, som understøtter lodrette elementer For udkragede elementer kan tabelværdierne øges med 50 %, svarende til at den frie søjlelængde benyttes som L. Maksimale vandrette udbøjninger for bygninger fastsættes til følgende iht. figur A1.2 [10]: Vandret udbøjning af flere etagers bygning: u < H/500 Vandret udbøjning af enkelte etager: u i < h i < H/400 Relevante funktionskrav: Krav vedr. egenfrekvens iht. EN 1990 DK NA:2007 A1.4.4 Minimal egenfrekvens af etagedæk for last svarende til den hyppige kombination (se afsnit om lastkombinationer): 8 Hz Levetid For bærende konstruktioner regnes med en levetid på mindst 50 år Robusthed For husbygningskonstruktioner i normal konsekvensklasse, hvor hovedkonstruktionen består af sammenhængende vægge og dæk, kan kravet i DS/EN 1990 DK NA:2007 Anneks E (4) om vurdering af robustheden, normalt anses for imødekommet, såfremt følgende konstruktive regler er opfyldt ifølge DS/EN 1992 FU:2009 [9.10.2]:

13 A1. Projektgrundlag Side: 13 af Periferi-trækforbindelser. Langs omkredsen af hver etageadskillelse skal der være anordnet en randarmering, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 40 kn. Randarmeringen skal være forankret til etageadskillelsen, således at forskydningskræfter kan overføres. 2. Interne trækforbindelser. Etageadskillelser skal være armerede svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning. 3. Vandrette trækforbindelser. I vægge der indgår i det konstruktive system, skal der i toppen være etableret forankringer til etageadskillelserne, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 15 kn/m Brand Der skal generelt regnes med en et nominelt brandforløb efter standardbrandkurven. Bygningerne opdeles i følgende anvendelseskategorier: Bygningsafsnit Anvendelse Anvendelseskategori Boligblokkene 1-7 Bolig 4 Fælleshus: Forsamling 3 Værksted/kontor 1 Bærende og afstivende konstruktioner (vægge og bjælker) udføres som R 60 bygningsdele. Etageadskillelser (betondæk) udføres som REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) bygningsdele. Der stilles ingen brandmæssige krav til tagkonstruktionen Udførelse Udførelsen skal ske efter leverandørens anvisninger. 1.5 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Boligblokke: I de geotekniske beregninger regnes boligblokkene iht. geoteknisk rapport (bilag A1.2) med direkte, dyb fundering på glaciale aflejringer samt pælefundering. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 100 kn/m 2. Sand: I sandaflejringer anvendes følgende parametre: γ = 19 kn/m² Plan friktionsvinkel φ pl = 36. Fælleshus: For fælleshuset ligger geoteknisk rapport Bilag A1.3 til grund. Der funderes på brøndfundamenter på glaciale aflejringer. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 150 kn/m 2. γ = 19 kn/m²

14 A1. Projektgrundlag Side: 14 af Beton Alle betonkonstruktioner udføres i henhold til DS/EN 1992 og DS2426/DS482. Kontrolklasse: Partialkoefficienter for beton: Normal Pladsstøbt beton: γ c : 1,45 Elementer: γ c : 1,40 Der anvendes betonkvaliteter som angivet i det følgende: Renselag :Beton C 04 f ck > 4 MPa - Passiv miljøklasse Fundamenter :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udstøbning af minipæle :Beton C 30 f ck > 30 MPa - Passiv miljøklasse Kældervægge :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udvendige kælderhalse :Beton C 35 f ck > 25 MPa - Aggressiv miljøklasse Understøbning, fugeudstøbning :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Passiv miljøklasse Forspændte huldæk :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Passiv miljøklasse Elevatorgruber :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Aggressiv miljøklasse Trapper Beton C 35 f ck > 35 MPa - Moderat miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 35 f ck > 35 MPa Aggressiv miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 25 f ck > 25 MPa Moderat miljøklasse Armering Partialkoefficienter for armering. Der anvendes følgende armeringskvaliteter: γ s : 1,20 Kamstål (Y) B 550: f yk = 550 MPa, d= 8-25 mm f yd = 458 MPa Stål Alle stålkonstruktioner skal udføres i henhold til DS/EN Udførelsesklasse: Kontrolklasse: Partialkoefficienter for stål: EXC2 Normal γ M2 = 1,35 Uvarslet svigt γ M1 = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve γ M0 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve Type: S235 efter DS/EN Styrke: f yk = 235 MPa, t 16 f yk = 225 MPa, 16 < t 40 f yk = 215 MPa, 40 < t 63 f yk = 215 MPa, 63 < t 80 Type: S355 efter DS/EN Styrke: f yk = 355 MPa, t 16 f yk = 345 MPa, 16 < t 40 f yk = 335 MPa, 40 < t 63

15 A1. Projektgrundlag Side: 15 af 28 f yk = 325 MPa, 63 < t 80 Bolte generelt: Rustfaste bolte skal være rustfaste i kvalitet A4/A2. Øvrige skal minimum udføres i kvalitet 8.8. Partialkoefficienter for bolte: γ M2 = 1,35 Bolte/nitters bæreevne samt ved hulrandsbæreevne γ M3 = 1,35 Friktionssamlinger γ M4 = 1,10 Injektionsboltes hulrandsbæreevne Svejsning: a-mål =5 Korrosion: Alle ståldele skal korrosionsbeskyttes i henhold til det miljø, hvor de indbygges. Der anvendes reglerne i Dansk Standards anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner DS/ENV : Murværk Der udføres ikke murværkskonstruktioner Træ Alle trækonstruktioner udføres i henhold til DS/EN Partialkoefficienter for træ: γ m : 1,30 for limtræ og pladematerialer γ m : 1,35 for øvrige produkter og forbindelser Trækvaliteter: Konstruktionstræ: C18 Limtræ: 1.6 Laster GL32h Belastninger tages i henhold til DS/EN 1990 og DS/EN 1991 samt diverse leverandørkataloger Lastkombinationer I brudgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer. Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, V Snelast, S Gunstig Ugunstig Kategori 1 Kategori 2 STR-1 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*α 2*Q*K FI 0,45*V*K FI 0,45*S*K FI Nyttelast dominerende 1) STR-2 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0 0 Kun nyttelaster 1) STR-3 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-4 (6.10b) 0,9*G 0 0 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-5 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0,45*V*K FI 1,5*S*K FI Snelast dominerende STR-6 (6.10a) 1,2*G*K FI Egenlast dominerende STR-7 (6.12b) Egenlast dominerende 1,0*G Ψ 2,1*Q Ψ 2,2*Q 0 0 Note 1): Der regnes med fuld last på én etage og reduceret last på øvrige etager. Reduktionsfaktoren er givet ved: n 1 n n 1 0, hvor n er antal etager over den belastede konstruktionsdel. Reduktionen benyttes kun for nyttelast kategori A, B, C og D. For øvrige kategorier er α n = 1.

16 A1. Projektgrundlag Side: 16 af 28 I anvendelsesgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer: Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, Snelast, V S ANV-1 (6.14a) Karakteristisk ANV-2 (6.14b) Hyppig ANV-3 (6.14c) Kvasipermanent Kategori 1 Kategori 2 G Q 0,5*Q 0,3*V 0,3*S G 0,3*Q 0,2*Q 0 0 G 0,2*Q 0,2*Q Permanente laster Fælleshus: Tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap, 2 lag 0,10 25 mm krydsfiner ,13 Trækasetter m. 400 mm isolering 400 0,50 Installationer 0,25 Sum 0,98 Limtræsramme 0,600 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,84 kn/m Limtræsramme 0,200 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,28 kn/m Dækelementer ved fladt tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap 3 lag. 0,15 Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 180 3, mm. Isolering 400 0,8 0,32 Installationer 0,25 Sum 3,57 Bærende facade 180 mm. beton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,32 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 4,62 Bærende facade 120 mm. letbeton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 2,52

17 A1. Projektgrundlag Side: 17 af 28 Tværvægge 180 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 3,33 Sum 3,33 Langsgående invedige vægge 120 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Sum 2,22 Terrændæk 175 mm. selvbærende mm kn/m³ kn/m² Beton ,20 30 mm. mørtel + 20 mm. klinker ,10 Sum 5,30 Træskelet facade mm kn/m³ kn/m² Træ på træ beklædning 0,25 Trækasetter 0,50 Gips 0,23 Sum 0,98 Boligblokke: Permanent last opland g g Vindfang m kn/m² kn/m Tag, isolering + tagdækning 2,7125 0,50 1,36 Tag, 180 mm huldæk 2,7125 3,00 8,14 Vægge, 120 mm letbeton 2,8 2,88 8,06 Sum 17,56 Tag mm kn/m³ kn/m² Tagkonstruktion 0,50 Sum 0,50 Tagdæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,31 Tagdæk, nyt mm kn/m³ kn/m² Insitu betondæk 180 mm ,32 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 4,63

18 A1. Projektgrundlag Side: 18 af 28 Etagedæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvkonstruktion 0,25 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,56 Etagedæk, nyt, badeværelse mm kn/m³ kn/m² Afretning + fliser ,84 Nedhægt loft 0,05 Insitu betondæk ,32 Installationer 0,25 Sum 6,46 Ikke-bærende facade mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Hulrumsisolering, 50 mm 50 0,6 0,03 Sandwichelement, 95 mm + 65 mm ,84 Sum 4,35 Forplader, sandwichelementer mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Forplade, 65 mm ,56 Sum 2,04 Etagedæk, selvbærende terrændæk mm kn/m³ kn/m² Pladsstøbt ,32 Gulvopbygning (afretning+klinker) 1,50 Lette skillevægge 0,50 Isolering 0,20 Sum 6,52 Etagedæk, dæk over kælder mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvopbygning, strøgulv 0,20 Installationer 0,25 Sum 3,45 Andre: Permanent last, let altan: sættes til 1,00 kn/m 2. Glasfacade: sættes til 0,60 kn/m 2.

19 A1. Projektgrundlag Side: 19 af Nyttelaster Følgende nyttelaster benyttes iht. nedenstående skema. Lodret nyttelast Kategori Fladelast Punktlast kn/m² kn Fælleshus Samlingslokaler med bordopst. C1 2,5 3,0 Kontorarealer/Let erhverv. B 2,5 2,5 Adgangsveje B-C1 5,0 4,0 Nyttelast på tagflader: H 0,0 1,5 Kørelast under 3500 kg G 3,0 20 Oplagring E 7,5 7 Boligblokke Bolig A1 1,5 2,0 Trapper A4 3,0 2,0 Tagrum A2 0,5 0,5 Altaner A5 2,5 2,0 Overfladelast på terræn G 5,0 90

20 A1. Projektgrundlag Side: 20 af Naturlaster Bygningen er belastet med naturlaster hidrørende fra sne, vind og jord jf. nedenstående afsnit Snelast Eksponeringsfaktoren C e sættes til 1,0. Termisk faktor C t sættes til 1,0. s k er den karakteristiske terrænværdi, som sættes til 0,9 kn/m². Fælleshus: Taghældningen regnes til 5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Ophobning Under udhæng fra limtræsrammer på fladt tag kan der opstå sneophobning, svarende til: μ w = (b 1 + b 1 )/2*h γ * h / s k (3, ,875) / 2*0,875 2 kn/m 3 * 0,875 / 0,9 kn/m 2 8,071 1,944 μ 2 = μ w + μ s 1, μ 2 = 1,944 S op = μ 2 x C e x C t x s k = (1,944) * 1,0 x 1,0 x 0,9 = 1,75 kn/m 2, dog ikke samtidigt med nyttelast. Boligblokke: Taghældningen regnes til 26,5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit ,5 taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Vindlast Vindlasten fastsættes iht. DS/EN Det fremgår af nedenstående kort at byggeprojektet er placeret i en variation af landbrugsland/skov og villakvarter. Det vurderes, at bygningen kan regnes beliggende i terrænkategori II, svarende til område med lav vegetation, for retninger syd og øst. Retninger nord og vest henføres til terrænkategori III.

21 A1. Projektgrundlag Side: 21 af 28 Kortudsnit: Fælleshus: Bygningshøjden er 6,0 m for fælleshuset. Der ses bort fra opragende punktformige bygningsdele som skorstene, antenner og lign. Vindens karakteristiske hastighedstryk: 0,59 kn/m²

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Projektgruppe:

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere