Statisk dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk dokumentation"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse Boligselskab EMNE: STATISK DOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG DOKUMENT NR.: SAGSNR.: B Rettelser jf. rettelsesblade EKO STF TOJ A Udbud EKO STF TOJ Til myndighedsgodkendelse EKO STF TOJ REV. BESKRIVELSE DATO UDFØRT KONTROL GODKENDT X ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj 17 DK-4400, Kalundborg Tlf.:

3 A1. Projektgrundlag Side: 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROJEKTGRUNDLAG Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Referencer Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima- og miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Udførelse Konstruktionsmaterialer Grund og jord Beton Armering Stål Murværk Træ Laster Lastkombinationer Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Snelast Vindlast Jordtryk Vandtryk Ulykkeslaster Masselaster Andre laster Bilag til A1. Projektgrundlag 27

4 A1. Projektgrundlag Side: 4 af 28 1 PROJEKTGRUNDLAG 1.1 Bygværket Baggrunden for nærværende aktiviteter er en del af gennemførelsen af en fysisk helhedsplan for Afd. 10 Grønningen, Slagelse Boligselskab. Projektet omfatter renovering af 216 boliger samt opførelse af ny fællesbygning med integreret ny materialegård Bygværkets art og anvendelse Boligblokke Boligblokkene er opført 1966, og er en typisk bebyggelse fra den periode, hvor der blev gennemført mange elementbyggerier i Danmark. Bebyggelsen er oprindeligt opført af Larsen og Nielsen. Bebyggelsen består af 7 4 etagers boligblokke hver med et bebygget areal på 570 m², et boligareal på 2280 m² og kælder på 570 m². Blokkene er 51 m x 11, 5 m og er 16,5 m høje. Årsagen til renoveringen er blandt andet at betonen er under nedbrydning og den karbonisering der er begyndt i betonen kan ikke standes. Derfor udføres ny klimaskærm, samt udvidelse og inddækning af altanerne. Efter aftale med Landsbyggefonden udføres der 16 boliger efter reglerne om tilgængelighed og de i enderne af blokkene 6 og 7, se ovenstående skitse. Etableringen af tilgængelighedsboligerne sker ved etablering af to elevatortårne i eksisterende bygningskrop samt renovering af badeværelserne. Se nedenstående plan.

5 A1. Projektgrundlag Side: 5 af 28 Eksisterende vægge er vist stiplet og nye vægge er skraveret. Fællesbygning Fællesbebyggelsen består af 346 m 2 bebyggelse, som er delt i et materieldepot/garage og manskabsområde og ved siden af en sal med køkken til beboerne til diverse arrangementer. Huset er 6 meter højt, 14 meter bredt og 26 meter langt.

6 A1. Projektgrundlag Side: 6 af Konstruktioners art og opbygning Boligblokke Boligblokkene er opført som et traditionelt betonelementbyggeri fra 1960 erne. For størstedelen af blokkene er funderingen direkte mens blok 7 er pælefunderet. Byggeriet er udført med bærende tværvægge med etageadskillelser samt tagdæk i huldækelementer. Hvor der i kældrene er etableret sikringsrum er dækket dog udført i insitu betondæk. Facade og gavlelementer er udført af sandwichelementer. Altanerne er udført tilbagetrukket med et brystningselement i front. Hovedparten af badeværelserne er udført som præfabrikerede kabineelementer, der indgår i den statiske konstruktion. På tagdækelementerne er udført en tagkonstruktion af gitterspærfag med en tagbelægning af eternitbølgeplader. Efter renovering For de almindelige boliger ændres der ikke indvendigt på de bærende konstruktioner. I indgangsfacaden fjernes ydervæggen i trapperummet og et let facadeparti i glas monteres på en stålkonstruktion. Brystningen på altanerne nedtages. Altanpladen bevares og et let fremskudt altanmodul monteres med skråbånd til de tilstødende tværvægge. I tilgængelighedsboligerne omlægges 3 lejligheder i hvert plan i den ene gavl på blok 6 og 7 til 2 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. I den forbindelse nedrives dele af etagedækket og nye bærende betonvægge etableres for elevatorskakt og bæring for nye etage dæk. Efter understøbning af eksisterende kældervægge etableres en elevatorgrube i kælderen. Elevatorskakten føres op gennem tagrummet og tagfladen. Fællesbygning Byggeriet er med bærende og stabiliserende vægge i letbeton, samt 3 charniere limtræsrammer og vindkryds. Ydervæggen består af helvægselementer med isolering og puds, og lette konstruktioner med træskelet mellem limtræsrammer. Selvbærende terrændæk i in-situ beton. Tag over letbetonvægge udføres som huldæk, og tag ved limtræsrammer som en ventileret tagkonstruktion opbygget på stedet. Bygningerne funderes på borede brøndfundamenter, som får afleveret last fra fundamentsbjælker. Byggeriet er opdelt i følgende konstruktionsafsnit: Boligblokke: Betonarbejder: Understøbning Elevatorgrube Stribefundamenter Ramning af stålrørspæle Etagedæk Betonvægge Stålkonstruktioner: Stålrørspæle Altaner Trækonstruktioner:

7 A1. Projektgrundlag Side: 7 af 28 Reetablering af tagkonstruktion Fælleshus: Betonkonstruktioner: Fundamenter Terrændæk Huldækelementer Vægelementer Stålkonstruktioner: Diverse beslag mv. Vindkryds Trækonstruktioner: Limtræsrammer Trækassetter Udførelse Som følge af det valgte statiske system stilles der krav til udførelsen, herunder krav til udførelsesrækkefølge, midlertidige konstruktionsafstivninger. Af hensyn til hurtig styrkeudvikling og dermed et tidligere afforskallingstidspunkt kan den krævede betonstyrke sættes højere end angivet i pkt Beskrivelser, modeller og tegninger Omfang af gældende tegningsmateriale fremgår af Statisk Dokumentation, Del A3. Ydermere udarbejdes der en række beskrivelser for arbejdets udførelse inden udførelse som anført nedenfor: Jordarbejder Betonarbejder, pladsstøbt Betonelementleverance Betonelementmontage Arkitekten har udarbejdet følgende beskrivelser med relevans for konstruktionerne: Tømrerarbejde Altaner 1.2 Grundlag Normer og standarder Beregningerne er udført i henhold til senest redigerede udgave af følgende normer: Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990:2007 EN 1990 DK NA:2010 EN 1990 DK NA:2010-Tillæg Eurocode 1 - Last på bygværker EN Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Tillæg til nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

8 A1. Projektgrundlag Side: 8 af 28 EN DK NA:2007-till Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, tillæg 1, 2010 EN Del 1-2: Generelle laster - Brandlast EN DK NA:2011 Nationalt anneks. Del 1-2: Generelle laster Brandlast EN Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-3: Generelle laster Snelast. Normudvalgets udredning omkring snelast EN Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast tillæg EN Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-5: Generelle laster - Termiske laster, tillæg EN Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA:2007 EN DK NA:2010-till. Eurocode 2 - Betonkonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2011 DS/EN DK NA: 2010 Eurocode 3 - Stålkonstruktioner EN EN DK NA:2010 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast, tillæg Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Koldformede elementer og beklædning af tyndplade Del 1-4: Rustfrit stål Del 1-5: Pladekonstruktioner Pladekonstruktioner Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner

9 A1. Projektgrundlag Side: 9 af 28 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2011 Eurocode 5 - Trækonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2007 Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner EN EN DK NA:2008 EN DK NA:2010-till1 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN Eurocode 7 - Geoteknik EN EN DK NA:2010 EN DK NA:2011 Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Letbeton Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Del 1-8: Samlinger Samlinger Del 1-9: Udmattelse Udmattelse Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - brandteknisk dimensionering Generelle regler - brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering Generelt - Brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmeret murværk Del 1: Generelle regler Del 1: Nationalt anneks Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning. Del 1-1: Generelle regler Del 1-2: Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Udmattelse

10 A1. Projektgrundlag Side: 10 af 28 DS/EN 1520:2011 DS/EN 1520 DK NA:2011 Autoklaveret porebeton EN EN DK NA:2008 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med tilhørende designannekser Sikkerhed Konsekvensklasse: Dokumentationsklasse: CC2 (middel) IKT-værktøjer Microsoft Office Excel 2010 herunder ISC-applikationer. Mathcad ver med egen udarbejdede applikationer. Microsoft Office Word 2010 Murværksprojektering, version 6.0 Middel iht. SBI-223, tabel 1 (middel konsekvensklasse og traditionelt byggeri) Referencer Bygningsreglement BR-10 SBI-anvisning 223, 1. udgave, 2009, Statens byggeforskningsinstitut (SBI 223) Teknisk ståbi, 21. udgave 2012 (STÅBI). Stålkonstruktioner efter DS/EN Betonkonstruktioner efter DS/EN Stål & brand, Håndbog i brandsikring af stålkonstruktioner. Dansk Brandværnskomité Brandteknisk Vejledning nr. 30. Brandtekniske eksempler. Dansk Brandteknisk Institut. Betonelementer, håndbog i 4 bind, Betonelementforeningen 1991 HILTI projekteringshåndbog Strongtie Produktkatalog Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Ved gavlene i blok 4 og blok 7 er der fundet stærkt sætningsgivende moseaflejringer ned til 3 5 m under terræn. På arealet mellem blokkene er der placeret drænledninger. Mellem blokkene er der fjernvarmeledninger lagt i betonkanaler. Fælleshuset er placeret på randen af en opfyldt tidligere grusgrav med fyld af forurenet jord klasse Geotekniske forhold Boligblokke Geoteknisk institut har i januar 1965 udarbejdet en geoteknisk rapport for jordbundsforholdene ved boligblokkene. Under dele af blok 4 og blok 7 er fundet moseaflejringer. Disse er underlejret af glacialt smeltevandsler og moræneler 3 m 5 m under terræn. Under de øvrige blokke findes glaciale aflejringer vurderet til ca. 1 m fra kældergulvniveau. Der kan således regnes med en dyb direkte fundering på glaciale sand- og leraflejringer. Vandspejlet regnes at ligge ca. en meter under terræn. Der skal således regnes med tørholdelse ved lænsepumper ved udgravning i kælder. Projektet gennemføres i geoteknisk kategori 2.

11 A1. Projektgrundlag Side: 11 af 28 Fælleshus Der er foretaget 6 stk. komplette lagfølgeboringer med vingeforsøg og optagning af omrørte jordprøver af firmaet Jord og Teknik Sag nr I de udførte boringer er der truffet et massivt blandet fyldlag, der varierer i tykkelse mellem 2,3 og 3,7 meter. Under fyldmassen træffes en sandet leraflejring af senglacial alder, der i dybder under terræn varierer mellem 3,1 og 4,1 meter, og går over i glaciale moræneler aflejringer. Moræneler fortsætter indtil boringens respektive slutdybde. For at opnå fundering på fast underlag skal fundamenter føres til kote 57,85 eller der skal opnås en vingestyrke i lertilfældet på min. 150 kn/m 2. For at sikre mod sammenskridning af fyldlagene bores brøndfundamenterne med forringsrør. Der kan forventes grundvand i boringerne op til kote Klima- og miljøtekniske forhold Boligblokke Der er konstateret forurening i boligblokkene i form af asbest, blyholdig maling og PCB. Der vil før renoveringsarbejderne blive foretaget en sanering for at fjerne disse stoffer i de områder hvor der skal foretages bygningsarbejder. Fælleshus Der er fundet jordforurening ved fælleshuset i fyldlaget. Jordforureningen antager klasse 2 til klasse 4, og jordentreprenøren skal tage forholdsregler for behandling af forurenet jord. Der foreligger miljøboringer som kategoriserer jordforureningen 1.4 Konstruktioner Statisk virkemåde Boligblokke Tilgængelighedsboliger: De eksisterende badeværelsesmoduler fjernes. De er en integreret del af det bærende system så tilstødende dæk enten fjernes eller understøttes. Nye insitudæk udstøbes successivt sammen med nye bærende insitubetonvægge og elevatorskaktvægge udstøbes på nye fundamenter. Der etableres en elevatorgrube, der nødvendiggør en successiv understøbning af eksisterende tilstødende fundamenter. Desuden udføres et taghus i forbindelse med elevatoren så den tilstrækkelige overhøje sikres over elevatorstolen. De nye tværvægge samarmeres med facadeelementerne. I blok 7 regnes med pælefundering med stålrørspæle. Det statiske system bliver efter ombygningen enkeltspændte betondækplader der simpelt overfører den lodrette last til tværvæggene og derfra til fundamentet. Den vandrette last overføres til dækskiven, der overfører de vandrette kræfter til fundamentet. Her bliver den vandrette last dels overført til kælderdækket og dels til jorden som passivt jordtryk. Altanrenovering Den eksisterende altan består af en altanplade og et brystningselement der er hægtet på forkanten af altanpladen. Brystningselementet demonteres ved renoveringen og en ny let altankonstruktion fabrikeret som et system påmonteres facaden ud for den eksisterende altan. De lodrette belastninger optages dels i forkanten af den eksisterende altanplade dels i to hængestropper, der fastgøres til de tilstødende tværvægge i bygningens betonkonstruktion.. Vandrette laster på langs af bygningen overføres dels som forskydning i forkanten af altanpladen, dels som et kraftpar vinkelret på facaden, der optages i de tilstødende tværvægge. Indgangsparti Trapperummets facadevæg fjernes, og et nyt let facadeparti monteres på et bærende stålskelet monteret på trapperummets tværvægge. Det eksisterende statiske system er ikke ændret idet den lodrette last stadig overføres til trapperummets vægge og den vandrette last hidrørende fra vind overføres til samme vægge. Fælleshus Byggeriet udføres som skivebygninger med afstivende vægge i beton samt limtræsrammer. Facader og indvendige letbetonvægge udføres som lodret bærende. Tagkonstruktionen udføres som et fladt

12 A1. Projektgrundlag Side: 12 af 28 tag opbygget af 3 charniere limtræsrammer og trækassetter og betondæk, der hviler af på vægge over stueetage. De bærende hovedkonstruktioner udføres som elementer i letbeton, eller som 3 charniere limtræsrammer. I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af bygningens opbygning og statiske virkemåde. Vandrette laster Vind på facade på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til tværgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til tværgående fundamenter. Vind på facade på den høje del bliver ført ind i limtræsrammerne via trækassetter, og limtræsrammerne fører lasten til fundament. Vind på gavl på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til langsgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til langsgående fundamenter. Vind på gavl på den høje del bliver ført til tagskive og terrændæk af afstivende søjler. Lasterne i tagskiven bliver ført til vindtrækbånd via skivevirkning i trækassetter, og vindtrækbåndet forankres i limtræsrammerne som fører lasten til fundament. Lodrette laster Lodret last på den lave del af bygningen bliver ført via huldækelementerne til bærende tværgående vægge, og via væggene til fundament. Lodret last på den høje del af bygningen bliver ført via trækassetter til limtræsrammerne og letbetonelementer, som fører lasten til fundamentet Funktionskrav Generelt stilles der krav til stivhederne som angivet i normer og standarder og leverandørernes anvisninger. Nedennævnte krav anvendes som vejledning for fastlæggelsen: Maksimale udbøjninger på baggrund af karakteristisk last: Tag/loft 1) Dæk Vægge og Bjælker og Vinduesfacader facader dæk 2) Total last L/200 L/250 L/200 L/400 L/300 Variabel last L/400 L/500 L/400 L/500 L/300 (<15mm) 1. For tagterrasser skal de maksimalt tilladte deformationer reduceres med 20% 2. Gælder for bjælker og dæk, som understøtter lodrette elementer For udkragede elementer kan tabelværdierne øges med 50 %, svarende til at den frie søjlelængde benyttes som L. Maksimale vandrette udbøjninger for bygninger fastsættes til følgende iht. figur A1.2 [10]: Vandret udbøjning af flere etagers bygning: u < H/500 Vandret udbøjning af enkelte etager: u i < h i < H/400 Relevante funktionskrav: Krav vedr. egenfrekvens iht. EN 1990 DK NA:2007 A1.4.4 Minimal egenfrekvens af etagedæk for last svarende til den hyppige kombination (se afsnit om lastkombinationer): 8 Hz Levetid For bærende konstruktioner regnes med en levetid på mindst 50 år Robusthed For husbygningskonstruktioner i normal konsekvensklasse, hvor hovedkonstruktionen består af sammenhængende vægge og dæk, kan kravet i DS/EN 1990 DK NA:2007 Anneks E (4) om vurdering af robustheden, normalt anses for imødekommet, såfremt følgende konstruktive regler er opfyldt ifølge DS/EN 1992 FU:2009 [9.10.2]:

13 A1. Projektgrundlag Side: 13 af Periferi-trækforbindelser. Langs omkredsen af hver etageadskillelse skal der være anordnet en randarmering, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 40 kn. Randarmeringen skal være forankret til etageadskillelsen, således at forskydningskræfter kan overføres. 2. Interne trækforbindelser. Etageadskillelser skal være armerede svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning. 3. Vandrette trækforbindelser. I vægge der indgår i det konstruktive system, skal der i toppen være etableret forankringer til etageadskillelserne, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 15 kn/m Brand Der skal generelt regnes med en et nominelt brandforløb efter standardbrandkurven. Bygningerne opdeles i følgende anvendelseskategorier: Bygningsafsnit Anvendelse Anvendelseskategori Boligblokkene 1-7 Bolig 4 Fælleshus: Forsamling 3 Værksted/kontor 1 Bærende og afstivende konstruktioner (vægge og bjælker) udføres som R 60 bygningsdele. Etageadskillelser (betondæk) udføres som REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) bygningsdele. Der stilles ingen brandmæssige krav til tagkonstruktionen Udførelse Udførelsen skal ske efter leverandørens anvisninger. 1.5 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Boligblokke: I de geotekniske beregninger regnes boligblokkene iht. geoteknisk rapport (bilag A1.2) med direkte, dyb fundering på glaciale aflejringer samt pælefundering. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 100 kn/m 2. Sand: I sandaflejringer anvendes følgende parametre: γ = 19 kn/m² Plan friktionsvinkel φ pl = 36. Fælleshus: For fælleshuset ligger geoteknisk rapport Bilag A1.3 til grund. Der funderes på brøndfundamenter på glaciale aflejringer. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 150 kn/m 2. γ = 19 kn/m²

14 A1. Projektgrundlag Side: 14 af Beton Alle betonkonstruktioner udføres i henhold til DS/EN 1992 og DS2426/DS482. Kontrolklasse: Partialkoefficienter for beton: Normal Pladsstøbt beton: γ c : 1,45 Elementer: γ c : 1,40 Der anvendes betonkvaliteter som angivet i det følgende: Renselag :Beton C 04 f ck > 4 MPa - Passiv miljøklasse Fundamenter :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udstøbning af minipæle :Beton C 30 f ck > 30 MPa - Passiv miljøklasse Kældervægge :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udvendige kælderhalse :Beton C 35 f ck > 25 MPa - Aggressiv miljøklasse Understøbning, fugeudstøbning :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Passiv miljøklasse Forspændte huldæk :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Passiv miljøklasse Elevatorgruber :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Aggressiv miljøklasse Trapper Beton C 35 f ck > 35 MPa - Moderat miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 35 f ck > 35 MPa Aggressiv miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 25 f ck > 25 MPa Moderat miljøklasse Armering Partialkoefficienter for armering. Der anvendes følgende armeringskvaliteter: γ s : 1,20 Kamstål (Y) B 550: f yk = 550 MPa, d= 8-25 mm f yd = 458 MPa Stål Alle stålkonstruktioner skal udføres i henhold til DS/EN Udførelsesklasse: Kontrolklasse: Partialkoefficienter for stål: EXC2 Normal γ M2 = 1,35 Uvarslet svigt γ M1 = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve γ M0 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve Type: S235 efter DS/EN Styrke: f yk = 235 MPa, t 16 f yk = 225 MPa, 16 < t 40 f yk = 215 MPa, 40 < t 63 f yk = 215 MPa, 63 < t 80 Type: S355 efter DS/EN Styrke: f yk = 355 MPa, t 16 f yk = 345 MPa, 16 < t 40 f yk = 335 MPa, 40 < t 63

15 A1. Projektgrundlag Side: 15 af 28 f yk = 325 MPa, 63 < t 80 Bolte generelt: Rustfaste bolte skal være rustfaste i kvalitet A4/A2. Øvrige skal minimum udføres i kvalitet 8.8. Partialkoefficienter for bolte: γ M2 = 1,35 Bolte/nitters bæreevne samt ved hulrandsbæreevne γ M3 = 1,35 Friktionssamlinger γ M4 = 1,10 Injektionsboltes hulrandsbæreevne Svejsning: a-mål =5 Korrosion: Alle ståldele skal korrosionsbeskyttes i henhold til det miljø, hvor de indbygges. Der anvendes reglerne i Dansk Standards anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner DS/ENV : Murværk Der udføres ikke murværkskonstruktioner Træ Alle trækonstruktioner udføres i henhold til DS/EN Partialkoefficienter for træ: γ m : 1,30 for limtræ og pladematerialer γ m : 1,35 for øvrige produkter og forbindelser Trækvaliteter: Konstruktionstræ: C18 Limtræ: 1.6 Laster GL32h Belastninger tages i henhold til DS/EN 1990 og DS/EN 1991 samt diverse leverandørkataloger Lastkombinationer I brudgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer. Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, V Snelast, S Gunstig Ugunstig Kategori 1 Kategori 2 STR-1 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*α 2*Q*K FI 0,45*V*K FI 0,45*S*K FI Nyttelast dominerende 1) STR-2 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0 0 Kun nyttelaster 1) STR-3 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-4 (6.10b) 0,9*G 0 0 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-5 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0,45*V*K FI 1,5*S*K FI Snelast dominerende STR-6 (6.10a) 1,2*G*K FI Egenlast dominerende STR-7 (6.12b) Egenlast dominerende 1,0*G Ψ 2,1*Q Ψ 2,2*Q 0 0 Note 1): Der regnes med fuld last på én etage og reduceret last på øvrige etager. Reduktionsfaktoren er givet ved: n 1 n n 1 0, hvor n er antal etager over den belastede konstruktionsdel. Reduktionen benyttes kun for nyttelast kategori A, B, C og D. For øvrige kategorier er α n = 1.

16 A1. Projektgrundlag Side: 16 af 28 I anvendelsesgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer: Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, Snelast, V S ANV-1 (6.14a) Karakteristisk ANV-2 (6.14b) Hyppig ANV-3 (6.14c) Kvasipermanent Kategori 1 Kategori 2 G Q 0,5*Q 0,3*V 0,3*S G 0,3*Q 0,2*Q 0 0 G 0,2*Q 0,2*Q Permanente laster Fælleshus: Tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap, 2 lag 0,10 25 mm krydsfiner ,13 Trækasetter m. 400 mm isolering 400 0,50 Installationer 0,25 Sum 0,98 Limtræsramme 0,600 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,84 kn/m Limtræsramme 0,200 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,28 kn/m Dækelementer ved fladt tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap 3 lag. 0,15 Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 180 3, mm. Isolering 400 0,8 0,32 Installationer 0,25 Sum 3,57 Bærende facade 180 mm. beton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,32 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 4,62 Bærende facade 120 mm. letbeton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 2,52

17 A1. Projektgrundlag Side: 17 af 28 Tværvægge 180 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 3,33 Sum 3,33 Langsgående invedige vægge 120 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Sum 2,22 Terrændæk 175 mm. selvbærende mm kn/m³ kn/m² Beton ,20 30 mm. mørtel + 20 mm. klinker ,10 Sum 5,30 Træskelet facade mm kn/m³ kn/m² Træ på træ beklædning 0,25 Trækasetter 0,50 Gips 0,23 Sum 0,98 Boligblokke: Permanent last opland g g Vindfang m kn/m² kn/m Tag, isolering + tagdækning 2,7125 0,50 1,36 Tag, 180 mm huldæk 2,7125 3,00 8,14 Vægge, 120 mm letbeton 2,8 2,88 8,06 Sum 17,56 Tag mm kn/m³ kn/m² Tagkonstruktion 0,50 Sum 0,50 Tagdæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,31 Tagdæk, nyt mm kn/m³ kn/m² Insitu betondæk 180 mm ,32 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 4,63

18 A1. Projektgrundlag Side: 18 af 28 Etagedæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvkonstruktion 0,25 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,56 Etagedæk, nyt, badeværelse mm kn/m³ kn/m² Afretning + fliser ,84 Nedhægt loft 0,05 Insitu betondæk ,32 Installationer 0,25 Sum 6,46 Ikke-bærende facade mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Hulrumsisolering, 50 mm 50 0,6 0,03 Sandwichelement, 95 mm + 65 mm ,84 Sum 4,35 Forplader, sandwichelementer mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Forplade, 65 mm ,56 Sum 2,04 Etagedæk, selvbærende terrændæk mm kn/m³ kn/m² Pladsstøbt ,32 Gulvopbygning (afretning+klinker) 1,50 Lette skillevægge 0,50 Isolering 0,20 Sum 6,52 Etagedæk, dæk over kælder mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvopbygning, strøgulv 0,20 Installationer 0,25 Sum 3,45 Andre: Permanent last, let altan: sættes til 1,00 kn/m 2. Glasfacade: sættes til 0,60 kn/m 2.

19 A1. Projektgrundlag Side: 19 af Nyttelaster Følgende nyttelaster benyttes iht. nedenstående skema. Lodret nyttelast Kategori Fladelast Punktlast kn/m² kn Fælleshus Samlingslokaler med bordopst. C1 2,5 3,0 Kontorarealer/Let erhverv. B 2,5 2,5 Adgangsveje B-C1 5,0 4,0 Nyttelast på tagflader: H 0,0 1,5 Kørelast under 3500 kg G 3,0 20 Oplagring E 7,5 7 Boligblokke Bolig A1 1,5 2,0 Trapper A4 3,0 2,0 Tagrum A2 0,5 0,5 Altaner A5 2,5 2,0 Overfladelast på terræn G 5,0 90

20 A1. Projektgrundlag Side: 20 af Naturlaster Bygningen er belastet med naturlaster hidrørende fra sne, vind og jord jf. nedenstående afsnit Snelast Eksponeringsfaktoren C e sættes til 1,0. Termisk faktor C t sættes til 1,0. s k er den karakteristiske terrænværdi, som sættes til 0,9 kn/m². Fælleshus: Taghældningen regnes til 5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Ophobning Under udhæng fra limtræsrammer på fladt tag kan der opstå sneophobning, svarende til: μ w = (b 1 + b 1 )/2*h γ * h / s k (3, ,875) / 2*0,875 2 kn/m 3 * 0,875 / 0,9 kn/m 2 8,071 1,944 μ 2 = μ w + μ s 1, μ 2 = 1,944 S op = μ 2 x C e x C t x s k = (1,944) * 1,0 x 1,0 x 0,9 = 1,75 kn/m 2, dog ikke samtidigt med nyttelast. Boligblokke: Taghældningen regnes til 26,5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit ,5 taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Vindlast Vindlasten fastsættes iht. DS/EN Det fremgår af nedenstående kort at byggeprojektet er placeret i en variation af landbrugsland/skov og villakvarter. Det vurderes, at bygningen kan regnes beliggende i terrænkategori II, svarende til område med lav vegetation, for retninger syd og øst. Retninger nord og vest henføres til terrænkategori III.

21 A1. Projektgrundlag Side: 21 af 28 Kortudsnit: Fælleshus: Bygningshøjden er 6,0 m for fælleshuset. Der ses bort fra opragende punktformige bygningsdele som skorstene, antenner og lign. Vindens karakteristiske hastighedstryk: 0,59 kn/m²

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A:

A1 PROJEKTGRUNDLAG. Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup. Rev. A. Sag nr.: Ændringer rev. A: A1 PROJEKTGRUNDLAG Rev. A Nærbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr.: 17.06.134 Ændringer rev. A: - A1.6.2 Permanente laster: Tagkonstruktioner over ny spisesal og fitnessrum forberedes for last

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Brand. Branddimensionering

Brand. Branddimensionering Side 1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere