Statisk dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk dokumentation"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse Boligselskab EMNE: STATISK DOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG DOKUMENT NR.: SAGSNR.: B Rettelser jf. rettelsesblade EKO STF TOJ A Udbud EKO STF TOJ Til myndighedsgodkendelse EKO STF TOJ REV. BESKRIVELSE DATO UDFØRT KONTROL GODKENDT X ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj 17 DK-4400, Kalundborg Tlf.:

3 A1. Projektgrundlag Side: 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROJEKTGRUNDLAG Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktioners art og opbygning Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger Grundlag Normer og standarder Sikkerhed IKT-værktøjer Referencer Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima- og miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Funktionskrav Levetid Robusthed Brand Udførelse Konstruktionsmaterialer Grund og jord Beton Armering Stål Murværk Træ Laster Lastkombinationer Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Snelast Vindlast Jordtryk Vandtryk Ulykkeslaster Masselaster Andre laster Bilag til A1. Projektgrundlag 27

4 A1. Projektgrundlag Side: 4 af 28 1 PROJEKTGRUNDLAG 1.1 Bygværket Baggrunden for nærværende aktiviteter er en del af gennemførelsen af en fysisk helhedsplan for Afd. 10 Grønningen, Slagelse Boligselskab. Projektet omfatter renovering af 216 boliger samt opførelse af ny fællesbygning med integreret ny materialegård Bygværkets art og anvendelse Boligblokke Boligblokkene er opført 1966, og er en typisk bebyggelse fra den periode, hvor der blev gennemført mange elementbyggerier i Danmark. Bebyggelsen er oprindeligt opført af Larsen og Nielsen. Bebyggelsen består af 7 4 etagers boligblokke hver med et bebygget areal på 570 m², et boligareal på 2280 m² og kælder på 570 m². Blokkene er 51 m x 11, 5 m og er 16,5 m høje. Årsagen til renoveringen er blandt andet at betonen er under nedbrydning og den karbonisering der er begyndt i betonen kan ikke standes. Derfor udføres ny klimaskærm, samt udvidelse og inddækning af altanerne. Efter aftale med Landsbyggefonden udføres der 16 boliger efter reglerne om tilgængelighed og de i enderne af blokkene 6 og 7, se ovenstående skitse. Etableringen af tilgængelighedsboligerne sker ved etablering af to elevatortårne i eksisterende bygningskrop samt renovering af badeværelserne. Se nedenstående plan.

5 A1. Projektgrundlag Side: 5 af 28 Eksisterende vægge er vist stiplet og nye vægge er skraveret. Fællesbygning Fællesbebyggelsen består af 346 m 2 bebyggelse, som er delt i et materieldepot/garage og manskabsområde og ved siden af en sal med køkken til beboerne til diverse arrangementer. Huset er 6 meter højt, 14 meter bredt og 26 meter langt.

6 A1. Projektgrundlag Side: 6 af Konstruktioners art og opbygning Boligblokke Boligblokkene er opført som et traditionelt betonelementbyggeri fra 1960 erne. For størstedelen af blokkene er funderingen direkte mens blok 7 er pælefunderet. Byggeriet er udført med bærende tværvægge med etageadskillelser samt tagdæk i huldækelementer. Hvor der i kældrene er etableret sikringsrum er dækket dog udført i insitu betondæk. Facade og gavlelementer er udført af sandwichelementer. Altanerne er udført tilbagetrukket med et brystningselement i front. Hovedparten af badeværelserne er udført som præfabrikerede kabineelementer, der indgår i den statiske konstruktion. På tagdækelementerne er udført en tagkonstruktion af gitterspærfag med en tagbelægning af eternitbølgeplader. Efter renovering For de almindelige boliger ændres der ikke indvendigt på de bærende konstruktioner. I indgangsfacaden fjernes ydervæggen i trapperummet og et let facadeparti i glas monteres på en stålkonstruktion. Brystningen på altanerne nedtages. Altanpladen bevares og et let fremskudt altanmodul monteres med skråbånd til de tilstødende tværvægge. I tilgængelighedsboligerne omlægges 3 lejligheder i hvert plan i den ene gavl på blok 6 og 7 til 2 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang. I den forbindelse nedrives dele af etagedækket og nye bærende betonvægge etableres for elevatorskakt og bæring for nye etage dæk. Efter understøbning af eksisterende kældervægge etableres en elevatorgrube i kælderen. Elevatorskakten føres op gennem tagrummet og tagfladen. Fællesbygning Byggeriet er med bærende og stabiliserende vægge i letbeton, samt 3 charniere limtræsrammer og vindkryds. Ydervæggen består af helvægselementer med isolering og puds, og lette konstruktioner med træskelet mellem limtræsrammer. Selvbærende terrændæk i in-situ beton. Tag over letbetonvægge udføres som huldæk, og tag ved limtræsrammer som en ventileret tagkonstruktion opbygget på stedet. Bygningerne funderes på borede brøndfundamenter, som får afleveret last fra fundamentsbjælker. Byggeriet er opdelt i følgende konstruktionsafsnit: Boligblokke: Betonarbejder: Understøbning Elevatorgrube Stribefundamenter Ramning af stålrørspæle Etagedæk Betonvægge Stålkonstruktioner: Stålrørspæle Altaner Trækonstruktioner:

7 A1. Projektgrundlag Side: 7 af 28 Reetablering af tagkonstruktion Fælleshus: Betonkonstruktioner: Fundamenter Terrændæk Huldækelementer Vægelementer Stålkonstruktioner: Diverse beslag mv. Vindkryds Trækonstruktioner: Limtræsrammer Trækassetter Udførelse Som følge af det valgte statiske system stilles der krav til udførelsen, herunder krav til udførelsesrækkefølge, midlertidige konstruktionsafstivninger. Af hensyn til hurtig styrkeudvikling og dermed et tidligere afforskallingstidspunkt kan den krævede betonstyrke sættes højere end angivet i pkt Beskrivelser, modeller og tegninger Omfang af gældende tegningsmateriale fremgår af Statisk Dokumentation, Del A3. Ydermere udarbejdes der en række beskrivelser for arbejdets udførelse inden udførelse som anført nedenfor: Jordarbejder Betonarbejder, pladsstøbt Betonelementleverance Betonelementmontage Arkitekten har udarbejdet følgende beskrivelser med relevans for konstruktionerne: Tømrerarbejde Altaner 1.2 Grundlag Normer og standarder Beregningerne er udført i henhold til senest redigerede udgave af følgende normer: Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990:2007 EN 1990 DK NA:2010 EN 1990 DK NA:2010-Tillæg Eurocode 1 - Last på bygværker EN Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Tillæg til nationalt anneks. Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger

8 A1. Projektgrundlag Side: 8 af 28 EN DK NA:2007-till Nationalt anneks. Del 1-1: Almindelige laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, tillæg 1, 2010 EN Del 1-2: Generelle laster - Brandlast EN DK NA:2011 Nationalt anneks. Del 1-2: Generelle laster Brandlast EN Del 1-3: Generelle laster Snelast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-3: Generelle laster Snelast. Normudvalgets udredning omkring snelast EN Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010 Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-4: Generelle laster Vindlast tillæg EN Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Del 1-5: Almindelige laster - Termiske laster EN DK NA:2010-till Nationalt anneks. Del 1-5: Generelle laster - Termiske laster, tillæg EN Del 1-6: Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster - Last på konstruktioner under udførelse EN Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast EN DK NA:2007 EN DK NA:2010-till. Eurocode 2 - Betonkonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2011 DS/EN DK NA: 2010 Eurocode 3 - Stålkonstruktioner EN EN DK NA:2010 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast Nationalt anneks. Generelle laster Ulykkeslast, tillæg Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Koldformede elementer og beklædning af tyndplade Del 1-4: Rustfrit stål Del 1-5: Pladekonstruktioner Pladekonstruktioner Del 1-6: Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner

9 A1. Projektgrundlag Side: 9 af 28 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Eurocode 4 - Kompositkonstruktioner EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2011 Eurocode 5 - Trækonstruktioner EN EN DK NA:2011 EN EN DK NA:2007 Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner EN EN DK NA:2008 EN DK NA:2010-till1 EN EN DK NA:2007 EN EN DK NA:2007 EN Eurocode 7 - Geoteknik EN EN DK NA:2010 EN DK NA:2011 Eurocode 9 - Aluminiumskonstruktioner EN DK NA:2007 EN DK NA:2007 EN DK NA:2011 Letbeton Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning Del 1-8: Samlinger Samlinger Del 1-9: Udmattelse Udmattelse Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler - brandteknisk dimensionering Generelle regler - brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering Generelt - Brandteknisk dimensionering Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Generelle regler - Brandteknisk dimensionering Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmeret murværk Del 1: Generelle regler Del 1: Nationalt anneks Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning. Del 1-1: Generelle regler Del 1-2: Brandteknisk dimensionering Del 1-3: Udmattelse

10 A1. Projektgrundlag Side: 10 af 28 DS/EN 1520:2011 DS/EN 1520 DK NA:2011 Autoklaveret porebeton EN EN DK NA:2008 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med tilhørende designannekser Sikkerhed Konsekvensklasse: Dokumentationsklasse: CC2 (middel) IKT-værktøjer Microsoft Office Excel 2010 herunder ISC-applikationer. Mathcad ver med egen udarbejdede applikationer. Microsoft Office Word 2010 Murværksprojektering, version 6.0 Middel iht. SBI-223, tabel 1 (middel konsekvensklasse og traditionelt byggeri) Referencer Bygningsreglement BR-10 SBI-anvisning 223, 1. udgave, 2009, Statens byggeforskningsinstitut (SBI 223) Teknisk ståbi, 21. udgave 2012 (STÅBI). Stålkonstruktioner efter DS/EN Betonkonstruktioner efter DS/EN Stål & brand, Håndbog i brandsikring af stålkonstruktioner. Dansk Brandværnskomité Brandteknisk Vejledning nr. 30. Brandtekniske eksempler. Dansk Brandteknisk Institut. Betonelementer, håndbog i 4 bind, Betonelementforeningen 1991 HILTI projekteringshåndbog Strongtie Produktkatalog Forundersøgelser Grunden og lokale forhold Ved gavlene i blok 4 og blok 7 er der fundet stærkt sætningsgivende moseaflejringer ned til 3 5 m under terræn. På arealet mellem blokkene er der placeret drænledninger. Mellem blokkene er der fjernvarmeledninger lagt i betonkanaler. Fælleshuset er placeret på randen af en opfyldt tidligere grusgrav med fyld af forurenet jord klasse Geotekniske forhold Boligblokke Geoteknisk institut har i januar 1965 udarbejdet en geoteknisk rapport for jordbundsforholdene ved boligblokkene. Under dele af blok 4 og blok 7 er fundet moseaflejringer. Disse er underlejret af glacialt smeltevandsler og moræneler 3 m 5 m under terræn. Under de øvrige blokke findes glaciale aflejringer vurderet til ca. 1 m fra kældergulvniveau. Der kan således regnes med en dyb direkte fundering på glaciale sand- og leraflejringer. Vandspejlet regnes at ligge ca. en meter under terræn. Der skal således regnes med tørholdelse ved lænsepumper ved udgravning i kælder. Projektet gennemføres i geoteknisk kategori 2.

11 A1. Projektgrundlag Side: 11 af 28 Fælleshus Der er foretaget 6 stk. komplette lagfølgeboringer med vingeforsøg og optagning af omrørte jordprøver af firmaet Jord og Teknik Sag nr I de udførte boringer er der truffet et massivt blandet fyldlag, der varierer i tykkelse mellem 2,3 og 3,7 meter. Under fyldmassen træffes en sandet leraflejring af senglacial alder, der i dybder under terræn varierer mellem 3,1 og 4,1 meter, og går over i glaciale moræneler aflejringer. Moræneler fortsætter indtil boringens respektive slutdybde. For at opnå fundering på fast underlag skal fundamenter føres til kote 57,85 eller der skal opnås en vingestyrke i lertilfældet på min. 150 kn/m 2. For at sikre mod sammenskridning af fyldlagene bores brøndfundamenterne med forringsrør. Der kan forventes grundvand i boringerne op til kote Klima- og miljøtekniske forhold Boligblokke Der er konstateret forurening i boligblokkene i form af asbest, blyholdig maling og PCB. Der vil før renoveringsarbejderne blive foretaget en sanering for at fjerne disse stoffer i de områder hvor der skal foretages bygningsarbejder. Fælleshus Der er fundet jordforurening ved fælleshuset i fyldlaget. Jordforureningen antager klasse 2 til klasse 4, og jordentreprenøren skal tage forholdsregler for behandling af forurenet jord. Der foreligger miljøboringer som kategoriserer jordforureningen 1.4 Konstruktioner Statisk virkemåde Boligblokke Tilgængelighedsboliger: De eksisterende badeværelsesmoduler fjernes. De er en integreret del af det bærende system så tilstødende dæk enten fjernes eller understøttes. Nye insitudæk udstøbes successivt sammen med nye bærende insitubetonvægge og elevatorskaktvægge udstøbes på nye fundamenter. Der etableres en elevatorgrube, der nødvendiggør en successiv understøbning af eksisterende tilstødende fundamenter. Desuden udføres et taghus i forbindelse med elevatoren så den tilstrækkelige overhøje sikres over elevatorstolen. De nye tværvægge samarmeres med facadeelementerne. I blok 7 regnes med pælefundering med stålrørspæle. Det statiske system bliver efter ombygningen enkeltspændte betondækplader der simpelt overfører den lodrette last til tværvæggene og derfra til fundamentet. Den vandrette last overføres til dækskiven, der overfører de vandrette kræfter til fundamentet. Her bliver den vandrette last dels overført til kælderdækket og dels til jorden som passivt jordtryk. Altanrenovering Den eksisterende altan består af en altanplade og et brystningselement der er hægtet på forkanten af altanpladen. Brystningselementet demonteres ved renoveringen og en ny let altankonstruktion fabrikeret som et system påmonteres facaden ud for den eksisterende altan. De lodrette belastninger optages dels i forkanten af den eksisterende altanplade dels i to hængestropper, der fastgøres til de tilstødende tværvægge i bygningens betonkonstruktion.. Vandrette laster på langs af bygningen overføres dels som forskydning i forkanten af altanpladen, dels som et kraftpar vinkelret på facaden, der optages i de tilstødende tværvægge. Indgangsparti Trapperummets facadevæg fjernes, og et nyt let facadeparti monteres på et bærende stålskelet monteret på trapperummets tværvægge. Det eksisterende statiske system er ikke ændret idet den lodrette last stadig overføres til trapperummets vægge og den vandrette last hidrørende fra vind overføres til samme vægge. Fælleshus Byggeriet udføres som skivebygninger med afstivende vægge i beton samt limtræsrammer. Facader og indvendige letbetonvægge udføres som lodret bærende. Tagkonstruktionen udføres som et fladt

12 A1. Projektgrundlag Side: 12 af 28 tag opbygget af 3 charniere limtræsrammer og trækassetter og betondæk, der hviler af på vægge over stueetage. De bærende hovedkonstruktioner udføres som elementer i letbeton, eller som 3 charniere limtræsrammer. I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af bygningens opbygning og statiske virkemåde. Vandrette laster Vind på facade på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til tværgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til tværgående fundamenter. Vind på facade på den høje del bliver ført ind i limtræsrammerne via trækassetter, og limtræsrammerne fører lasten til fundament. Vind på gavl på den lave del bliver ført til henholdsvis tagskive og terrændækskive. Tagskiven fører lasterne via skivevirkning til langsgående stabiliserende letbetonvægge, og via dem til fundament. Terrændækskiven fører lasten via skivevirkning til langsgående fundamenter. Vind på gavl på den høje del bliver ført til tagskive og terrændæk af afstivende søjler. Lasterne i tagskiven bliver ført til vindtrækbånd via skivevirkning i trækassetter, og vindtrækbåndet forankres i limtræsrammerne som fører lasten til fundament. Lodrette laster Lodret last på den lave del af bygningen bliver ført via huldækelementerne til bærende tværgående vægge, og via væggene til fundament. Lodret last på den høje del af bygningen bliver ført via trækassetter til limtræsrammerne og letbetonelementer, som fører lasten til fundamentet Funktionskrav Generelt stilles der krav til stivhederne som angivet i normer og standarder og leverandørernes anvisninger. Nedennævnte krav anvendes som vejledning for fastlæggelsen: Maksimale udbøjninger på baggrund af karakteristisk last: Tag/loft 1) Dæk Vægge og Bjælker og Vinduesfacader facader dæk 2) Total last L/200 L/250 L/200 L/400 L/300 Variabel last L/400 L/500 L/400 L/500 L/300 (<15mm) 1. For tagterrasser skal de maksimalt tilladte deformationer reduceres med 20% 2. Gælder for bjælker og dæk, som understøtter lodrette elementer For udkragede elementer kan tabelværdierne øges med 50 %, svarende til at den frie søjlelængde benyttes som L. Maksimale vandrette udbøjninger for bygninger fastsættes til følgende iht. figur A1.2 [10]: Vandret udbøjning af flere etagers bygning: u < H/500 Vandret udbøjning af enkelte etager: u i < h i < H/400 Relevante funktionskrav: Krav vedr. egenfrekvens iht. EN 1990 DK NA:2007 A1.4.4 Minimal egenfrekvens af etagedæk for last svarende til den hyppige kombination (se afsnit om lastkombinationer): 8 Hz Levetid For bærende konstruktioner regnes med en levetid på mindst 50 år Robusthed For husbygningskonstruktioner i normal konsekvensklasse, hvor hovedkonstruktionen består af sammenhængende vægge og dæk, kan kravet i DS/EN 1990 DK NA:2007 Anneks E (4) om vurdering af robustheden, normalt anses for imødekommet, såfremt følgende konstruktive regler er opfyldt ifølge DS/EN 1992 FU:2009 [9.10.2]:

13 A1. Projektgrundlag Side: 13 af Periferi-trækforbindelser. Langs omkredsen af hver etageadskillelse skal der være anordnet en randarmering, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 40 kn. Randarmeringen skal være forankret til etageadskillelsen, således at forskydningskræfter kan overføres. 2. Interne trækforbindelser. Etageadskillelser skal være armerede svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning. 3. Vandrette trækforbindelser. I vægge der indgår i det konstruktive system, skal der i toppen være etableret forankringer til etageadskillelserne, som er i stand til at optage en karakteristisk last på 15 kn/m Brand Der skal generelt regnes med en et nominelt brandforløb efter standardbrandkurven. Bygningerne opdeles i følgende anvendelseskategorier: Bygningsafsnit Anvendelse Anvendelseskategori Boligblokkene 1-7 Bolig 4 Fælleshus: Forsamling 3 Værksted/kontor 1 Bærende og afstivende konstruktioner (vægge og bjælker) udføres som R 60 bygningsdele. Etageadskillelser (betondæk) udføres som REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) bygningsdele. Der stilles ingen brandmæssige krav til tagkonstruktionen Udførelse Udførelsen skal ske efter leverandørens anvisninger. 1.5 Konstruktionsmaterialer Grund og jord Boligblokke: I de geotekniske beregninger regnes boligblokkene iht. geoteknisk rapport (bilag A1.2) med direkte, dyb fundering på glaciale aflejringer samt pælefundering. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 100 kn/m 2. Sand: I sandaflejringer anvendes følgende parametre: γ = 19 kn/m² Plan friktionsvinkel φ pl = 36. Fælleshus: For fælleshuset ligger geoteknisk rapport Bilag A1.3 til grund. Der funderes på brøndfundamenter på glaciale aflejringer. Ler: For leraflejringer i funderingsniveau for stribefundamenter: Udrænet karakteristisk forskydningsstyrke c u,k = 150 kn/m 2. γ = 19 kn/m²

14 A1. Projektgrundlag Side: 14 af Beton Alle betonkonstruktioner udføres i henhold til DS/EN 1992 og DS2426/DS482. Kontrolklasse: Partialkoefficienter for beton: Normal Pladsstøbt beton: γ c : 1,45 Elementer: γ c : 1,40 Der anvendes betonkvaliteter som angivet i det følgende: Renselag :Beton C 04 f ck > 4 MPa - Passiv miljøklasse Fundamenter :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udstøbning af minipæle :Beton C 30 f ck > 30 MPa - Passiv miljøklasse Kældervægge :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Moderat miljøklasse Udvendige kælderhalse :Beton C 35 f ck > 25 MPa - Aggressiv miljøklasse Understøbning, fugeudstøbning :Beton C 25 f ck > 25 MPa - Passiv miljøklasse Forspændte huldæk :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Passiv miljøklasse Elevatorgruber :Beton C 35 f ck > 35 MPa - Aggressiv miljøklasse Trapper Beton C 35 f ck > 35 MPa - Moderat miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 35 f ck > 35 MPa Aggressiv miljøklasse Selvbærende terrændæk Beton C 25 f ck > 25 MPa Moderat miljøklasse Armering Partialkoefficienter for armering. Der anvendes følgende armeringskvaliteter: γ s : 1,20 Kamstål (Y) B 550: f yk = 550 MPa, d= 8-25 mm f yd = 458 MPa Stål Alle stålkonstruktioner skal udføres i henhold til DS/EN Udførelsesklasse: Kontrolklasse: Partialkoefficienter for stål: EXC2 Normal γ M2 = 1,35 Uvarslet svigt γ M1 = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve γ M0 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve Type: S235 efter DS/EN Styrke: f yk = 235 MPa, t 16 f yk = 225 MPa, 16 < t 40 f yk = 215 MPa, 40 < t 63 f yk = 215 MPa, 63 < t 80 Type: S355 efter DS/EN Styrke: f yk = 355 MPa, t 16 f yk = 345 MPa, 16 < t 40 f yk = 335 MPa, 40 < t 63

15 A1. Projektgrundlag Side: 15 af 28 f yk = 325 MPa, 63 < t 80 Bolte generelt: Rustfaste bolte skal være rustfaste i kvalitet A4/A2. Øvrige skal minimum udføres i kvalitet 8.8. Partialkoefficienter for bolte: γ M2 = 1,35 Bolte/nitters bæreevne samt ved hulrandsbæreevne γ M3 = 1,35 Friktionssamlinger γ M4 = 1,10 Injektionsboltes hulrandsbæreevne Svejsning: a-mål =5 Korrosion: Alle ståldele skal korrosionsbeskyttes i henhold til det miljø, hvor de indbygges. Der anvendes reglerne i Dansk Standards anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner DS/ENV : Murværk Der udføres ikke murværkskonstruktioner Træ Alle trækonstruktioner udføres i henhold til DS/EN Partialkoefficienter for træ: γ m : 1,30 for limtræ og pladematerialer γ m : 1,35 for øvrige produkter og forbindelser Trækvaliteter: Konstruktionstræ: C18 Limtræ: 1.6 Laster GL32h Belastninger tages i henhold til DS/EN 1990 og DS/EN 1991 samt diverse leverandørkataloger Lastkombinationer I brudgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer. Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, V Snelast, S Gunstig Ugunstig Kategori 1 Kategori 2 STR-1 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*α 2*Q*K FI 0,45*V*K FI 0,45*S*K FI Nyttelast dominerende 1) STR-2 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*α 1*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0 0 Kun nyttelaster 1) STR-3 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-4 (6.10b) 0,9*G 0 0 1,5*V*K FI 0 Vindlast dominerende STR-5 (6.10b) 1,0*G*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 1,5*0,5*Q*K FI 0,45*V*K FI 1,5*S*K FI Snelast dominerende STR-6 (6.10a) 1,2*G*K FI Egenlast dominerende STR-7 (6.12b) Egenlast dominerende 1,0*G Ψ 2,1*Q Ψ 2,2*Q 0 0 Note 1): Der regnes med fuld last på én etage og reduceret last på øvrige etager. Reduktionsfaktoren er givet ved: n 1 n n 1 0, hvor n er antal etager over den belastede konstruktionsdel. Reduktionen benyttes kun for nyttelast kategori A, B, C og D. For øvrige kategorier er α n = 1.

16 A1. Projektgrundlag Side: 16 af 28 I anvendelsesgrænsetilstanden regnes med følgende lastkombinationer: Lastkombinationer Permanente laster, G Nyttelaster, Q Naturlaster Vindlast, Snelast, V S ANV-1 (6.14a) Karakteristisk ANV-2 (6.14b) Hyppig ANV-3 (6.14c) Kvasipermanent Kategori 1 Kategori 2 G Q 0,5*Q 0,3*V 0,3*S G 0,3*Q 0,2*Q 0 0 G 0,2*Q 0,2*Q Permanente laster Fælleshus: Tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap, 2 lag 0,10 25 mm krydsfiner ,13 Trækasetter m. 400 mm isolering 400 0,50 Installationer 0,25 Sum 0,98 Limtræsramme 0,600 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,84 kn/m Limtræsramme 0,200 x 0,200 x 7 kn/m 3 = 0,28 kn/m Dækelementer ved fladt tag mm kn/m³ kn/m² Tagpap 3 lag. 0,15 Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 180 3, mm. Isolering 400 0,8 0,32 Installationer 0,25 Sum 3,57 Bærende facade 180 mm. beton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,32 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 4,62 Bærende facade 120 mm. letbeton mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Isolering 350 0,175 0,06 Puds ,23 Sum 2,52

17 A1. Projektgrundlag Side: 17 af 28 Tværvægge 180 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 3,33 Sum 3,33 Langsgående invedige vægge 120 mm mm kn/m³ kn/m² Letbetonvæg ,5 2,22 Sum 2,22 Terrændæk 175 mm. selvbærende mm kn/m³ kn/m² Beton ,20 30 mm. mørtel + 20 mm. klinker ,10 Sum 5,30 Træskelet facade mm kn/m³ kn/m² Træ på træ beklædning 0,25 Trækasetter 0,50 Gips 0,23 Sum 0,98 Boligblokke: Permanent last opland g g Vindfang m kn/m² kn/m Tag, isolering + tagdækning 2,7125 0,50 1,36 Tag, 180 mm huldæk 2,7125 3,00 8,14 Vægge, 120 mm letbeton 2,8 2,88 8,06 Sum 17,56 Tag mm kn/m³ kn/m² Tagkonstruktion 0,50 Sum 0,50 Tagdæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,31 Tagdæk, nyt mm kn/m³ kn/m² Insitu betondæk 180 mm ,32 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 4,63

18 A1. Projektgrundlag Side: 18 af 28 Etagedæk, eksisterende mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvkonstruktion 0,25 Isolering 300 0,2 0,06 Installationer 0,25 Sum 3,56 Etagedæk, nyt, badeværelse mm kn/m³ kn/m² Afretning + fliser ,84 Nedhægt loft 0,05 Insitu betondæk ,32 Installationer 0,25 Sum 6,46 Ikke-bærende facade mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Hulrumsisolering, 50 mm 50 0,6 0,03 Sandwichelement, 95 mm + 65 mm ,84 Sum 4,35 Forplader, sandwichelementer mm kn/m³ kn/m² Facadepuds ,23 Facadeisolering ,25 Forplade, 65 mm ,56 Sum 2,04 Etagedæk, selvbærende terrændæk mm kn/m³ kn/m² Pladsstøbt ,32 Gulvopbygning (afretning+klinker) 1,50 Lette skillevægge 0,50 Isolering 0,20 Sum 6,52 Etagedæk, dæk over kælder mm kn/m³ kn/m² Huldæk 180 mm, inkl. fugebeton 3,00 Gulvopbygning, strøgulv 0,20 Installationer 0,25 Sum 3,45 Andre: Permanent last, let altan: sættes til 1,00 kn/m 2. Glasfacade: sættes til 0,60 kn/m 2.

19 A1. Projektgrundlag Side: 19 af Nyttelaster Følgende nyttelaster benyttes iht. nedenstående skema. Lodret nyttelast Kategori Fladelast Punktlast kn/m² kn Fælleshus Samlingslokaler med bordopst. C1 2,5 3,0 Kontorarealer/Let erhverv. B 2,5 2,5 Adgangsveje B-C1 5,0 4,0 Nyttelast på tagflader: H 0,0 1,5 Kørelast under 3500 kg G 3,0 20 Oplagring E 7,5 7 Boligblokke Bolig A1 1,5 2,0 Trapper A4 3,0 2,0 Tagrum A2 0,5 0,5 Altaner A5 2,5 2,0 Overfladelast på terræn G 5,0 90

20 A1. Projektgrundlag Side: 20 af Naturlaster Bygningen er belastet med naturlaster hidrørende fra sne, vind og jord jf. nedenstående afsnit Snelast Eksponeringsfaktoren C e sættes til 1,0. Termisk faktor C t sættes til 1,0. s k er den karakteristiske terrænværdi, som sættes til 0,9 kn/m². Fælleshus: Taghældningen regnes til 5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Ophobning Under udhæng fra limtræsrammer på fladt tag kan der opstå sneophobning, svarende til: μ w = (b 1 + b 1 )/2*h γ * h / s k (3, ,875) / 2*0,875 2 kn/m 3 * 0,875 / 0,9 kn/m 2 8,071 1,944 μ 2 = μ w + μ s 1, μ 2 = 1,944 S op = μ 2 x C e x C t x s k = (1,944) * 1,0 x 1,0 x 0,9 = 1,75 kn/m 2, dog ikke samtidigt med nyttelast. Boligblokke: Taghældningen regnes til 26,5. Derfor bestemmes formfaktorerne af EN FU:2010 afsnit ,5 taghældning (μ 1 =0,8) => S = μ 1 x C e x C t x s k = 0,72 kn/m² Vindlast Vindlasten fastsættes iht. DS/EN Det fremgår af nedenstående kort at byggeprojektet er placeret i en variation af landbrugsland/skov og villakvarter. Det vurderes, at bygningen kan regnes beliggende i terrænkategori II, svarende til område med lav vegetation, for retninger syd og øst. Retninger nord og vest henføres til terrænkategori III.

21 A1. Projektgrundlag Side: 21 af 28 Kortudsnit: Fælleshus: Bygningshøjden er 6,0 m for fælleshuset. Der ses bort fra opragende punktformige bygningsdele som skorstene, antenner og lign. Vindens karakteristiske hastighedstryk: 0,59 kn/m²

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007.

Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge. Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner. Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007. Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Kontorbyggeri på Stuhrs Brygge Tema: Projektering af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: B6, forårssemesteret 2007 Synopsis:

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007. 1 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE).

9/11/2002. Statik og bygningskonstruktion. Introduktion. Introduktion. Kursus-sammenhæng: Projekt Enhedskursus (PE). Statik og bygningskonstruktion Program lektion 1 8.30-9.15 Introduktion Planlovgivning Byggelovgivning 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Konstruktionsnormerne Grænsetilstande Partialkoefficientmetoden 10.15 10.45

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere