Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010"

Transkript

1 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori... 3 Bygningens varme/energiramme... 4 Mindste krav til varmeisolering af bygningsdele... 6 Isolering af huset & teori... 9 Papiruldsgranulat... 9 Glasskumgranulat pct. Genbrugsmateriale Hårdt og let materiale Fakta om vinduer Vægge og Varme Loft Ventilation Vinduer Diverse Mulige indtægter besparelser Vinduer (energi rigtige vinduer) besparelse Isolering (bedste isolerende materiale) besparelse Jordvarme besparelse Nye og gamle krav Fremtids bolig i Beskriv livet for husets familie Anno i Konklusion Litteraturliste S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 2

3 Indledning Vi har i et stykke tid beskæftiget os med bl.a. isolering og renovering af huse, og ikke mindst hvad det kan betyde for vores månedlige vand, varme og elregninger. Vi har fået til opgave at lave overslag over de forbedringer og renoveringer der evt. kunne udføres på huset på lindeallé 7C, og finde en fremtidsmulighed for en almindelig Co2 neutral fremtidsbolig i sønderborg, med henblik på at opfylde kravene til ProjektZERO. Teori Af vores samlede brug af strøm og mængde Co2 bliver ca. 40 % brugt i bygninger, hvor den største post er opvarmningen. Netop derfor er det meget vigtigt at isoleringen er optimal, så man ikke bruger den dyre energi på at fyre for fuglene. Isolering anses da også for at være det mest effektive instrument man som boligejer kan tage i brug for at forbedre verdens klimaproblemer. I nybyggeri har der i efterhånden en del år være større fokus på energieffektivitet. Krav og regler til isolering er blevet strammet op, men faktisk udgør nybyggeri kun ca. 1 % af den eksisterende bestand af boliger og bygninger. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 3

4 Bygningens varme/energiramme Energikravene til nybyggeriet er baseret på energirammer. Ordet energiramme er et udtryk for en bygnings samlede behov for at får tilført energi til opvarmning, ventilation, varmt vand, køling og eventuel belysning. For de bygninger som ikke anvendes til bolig eller overnatning, indgår også energirammen i form af energiforbrug til grundbelysning. Formålet med energirammen er at sikre så lavt energiforbrug uden at man begrænser sine ideer til at formgive. Energirammen indeholder en justering i forhold til bygningens areal, sådan at de små bygninger får en højere energiramme end større bygninger. I energirammeberegninger skal der tages højde for følgende punkter (Linjer med kursiv er udregnet for huset) Klimaskærm. Ydre flader samt tag, den del af bygningen som lidt påvirkes af vejret. Huset er på 47 m 2 Bygningens placering og orientering. Placering af bygningen i forhold til verdenshjørnerne, placering på byggegrunden, skyggeforhold og lægivere. Huset ligger i forhold til verdenshjørnerne meget perfekt, fordi solen vil skinne ind døgnet rundt, som huset vil få en god udnyttelse af, især i vinterperioderne, dermed er der heller ikke nogen større træer eller buske som skygger ind til huset. Dagslysorientering og udeklima. Bygningens muligheder for udnyttelse af sollyset og udeklimaets påvirkning på bygningen. Huset har som sagt en godt udnyttelse af sollyset da det giver en vis varme ind i huset. Men dermed der ikke er nogen træer ved huset, så vil vinden have en større effekt på huset, for eksempel ved storm kan de ældre tegl gå i stykker. Varmeanlæg og varmtvandsforsyning. Information om det valgte system til opvarmning af bygningen og til opvarmning af varmt vand. Heri se på hvor effektivt varmeanlægget er til udnyttelse af brændsel for eksempel. Huset har som varmeanlæg Naturgas til opvarmning af huset og også til opvarmning af varmt vand. Varmeanlægget laver varme til 3 huse. Varmeanlægget eller gasfyret blev lavet i 1986, så den er 24 gammel, og jo ældre den bliver jo dårligere udnyttelse giver det, og når den er ca. 24 år gammel udnytter fyret mindre end 80 % af gasset, så man burde have overvejet at skifte det for længst, enten ved at forny det eller skifte til en anden alternativ energikilde. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 4

5 Bygningens varmeakkumulerende egenskaber. En kort beskrivelse af bygningens konstruktion, om det er tungt eller let byggeri (mursten, tegl, træ). Huset er bygget af mursten (tegl, kalksandsten, cementsten), med ydervægge på 300 mm. I sig selv er mursten som materiale god til at isolere, og dermed har kalksandsten en god rumlydsisolerende effekt. Tagdækningsmateriale er tagpap med taghældning. Ventilation eller køleanlæg. Heri hvor effektivt anlæggene er. Der er ingen ventilation eller køleanlæg i huset. Solindfald og solafskærmning. Tagudhæng, overdækning, markiser og afskærmning for kraftigt sollys (solenergiindfald). På huset er der tagudhæng hele vejen rundt om huset, som så ud til at den indeholdte lidt fugt. Så vidt vi kunne se så var der ikke nogen solafskærmning, markiser eller overdækning. Solvarme og solceller. Energi, der tilføres bygningen. Der er ingen solvarme eller solceller i huset. Naturlig ventilation. En beskrivelse af ventilation, luftskifte (størrelse og kapacitet). Der er naturlig ventilation i huset, via vinduerne. Varmepumper. En beskrivelse af varmepumpetypen (Jordvarme, luft til luft, luft til vand), heri dets effektivitet og kapacitet. Huset har ikke nogen varmepumpe, som er en mulighed for huset at skifte til. Varmeforsyning. Forsyning og rørledning som ligger udenfor bygningens isolering. 1 Vandforsyning er offentligt alment vandforsyningsanlæg. Der er rørledninger fra varmeanlægget (naturgas) og ind til huset, som er graveret ind i jorden uden isolering. Energirammen er bestemt i bygnings-reglementet, og er afhængig af den enkelte bygnings anvendelse og areal. Der findes forskellige energirammer for forskellige typer bygninger for enfamiliehuse, kollegier, hoteller og for skoler, kontorer og institutioner. Forskellen for disse to kategorier er, belysning, som er nogle højere for skoler, kontorer og institutioner, og er dermed omfattet af energirammen. Dermed er der to lavenergiklasser for begge kategorier, hvor lavenergiklasse 1 er 50 % af den tilsvarende energiklasse, og lavenergiklasse 2 er 75 % af den tilsvarende energiklasse. Ifølge bygningsreglement 2006 skal nye byggeri dimensioneres efter følgende energirammer. 1 S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 5

6 Energiramme for enfamiliehuse, kollegier, hoteller Almindelige krav Lavenergiklasse 1 Lavenergiklasse 2 70+(2200/A) kwh/m 2 pr. år 35+(1100/A) kwh/m 2 pr. år 50+(1600/A) kwh/m 2 pr. år Energiramme for skoler, kontorer, institutioner 2 Almindelige krav Lavenergiklasse 1 Lavenergiklasse 2 95+(2200/A) kwh/m 2 pr. år 50+(1100/A) kwh/m 2 pr. år 70+(1600/A) kwh/m 2 pr. år Energirammerne skal forstås således at enfamiliehuse højst må bruge 70 kwh/m 2 pr. år tillagt 2200 kwh/m 2 pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Energiramme for Lindevang 7C Huset er på 47 m 2 Almindelige krav Lavenergiklasse 1 Lavenergiklasse 2 70+(2200/47) = 116,809 kwh/m 2 pr. år 35+(1100/47) = 58,404 kwh/m 2 pr. år 50+(1600/47) = 84,043 kwh/m 2 pr. år kwh/m 2 pr. år er et udtryk for bygningens maksimale energiforbrug. Der skal tages hensyn til varmetabet gennem væggene, døre og vinduer og gennem gulv og tag når man beregner det årlige energibehov, dertil skal der også tages hensyn til produktionen af varmt vand, varme og anden teknisk energiudfoldelse. Da elforbruget forurener mere end andre forsyningsformer skal det ganges med en faktor på 2,5 som er fastsat af Energistyrelsen. Derved beregnes således energiforbruget = +, 3 Mindste krav til varmeisolering af bygningsdele U-værdier (transmissionskoefficienter) er et udtryk for bygningsdeles isoleringsevne. Værdierne skal være mindst mulige, og dermed ikke overskrides fra de angivne værdier i bygningsreglementet. Kravene til U- værdier gælder kun for bygningsdele med rum med temperatur på mindst 15 o C. Dog kan U-værdier æn S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 6

7 dres og vinduesareal øges, hvis et tilbygningsvarmetab ikke bliver større end, hvis kravene i overnævnte energirammer var opfyldte. Kravene nedenunder i tabellen skal være opfyldte for sommerhuse, mens vil ombygninger forstås en ændring på mere end 25 % af klimaskærmen eller 25 % af offentlige ejendomsværdi. U-værdi defineres som størrelsen af varmetabet i watt gennem 1 m 2 af bygningsdelen, ved en temperaturforskel på 1 kelvin (eller grad Celsius). Dermed har U-værdien enheden W/m 2 K. Selvom en bygning opfylder kravene til energirammen, må det dimensionerende transmissionstab for bygninger eksklusive vinduer og døre op til 3 etager ikke overstige 6 W pr. m 2 klimaskærm eksklusive vinduer og døre. Dimensionerende transmissionstab er det varmemængde der pr. tidsenhed strømmer gennem rummets ellers bygningens begrænsningsflader på grund af temperaturforskelle. For bygninger på 3 etager og derover må transmissionstabet ikke overstige 8 W pr. m 2 klimaskærm eksklusive vinduer og døre. Krav til U-værdier 4 Bygningsdel Tilbygning/ændret anvendelse Maksimal U- Sommerhuse Værdi Lette ydervægge 0,20 0,40 0,30 Tunge ydervægge, ydervægge mod jord 0,20 0,40 0,30 Skillevægge mod kolde rum 0,40 0,50 0,40 Etagedæk mod kolde rum 0,40 0,40 0,40 Etagedæk med gulvvarme mod varme rum 0,70 Terrændæk, kældergulv, krybekælder 0,15 0,30 0,20 uden gulvvarme Terrændæk, kældergulv, krybekælder med 0,12 0,30 0,15 gulvvarme Loft og tagkonstruktion, skunkvægge 0,15 0,25 0,20 Flade tage og skråvægge 0,15 0,25 0,20 Vinduer og yderdøre 1,50 2,30 2,30 Ovenlys 1,80 2,30 2,30 Fundamenter uden gulvvarme 0,15 0,40 0,20 Fundamenter med gulvvarme 0,12 0,20 0,15 Omkring vinduer/døre 0,03 0,06 0,06 Omkring ovenlys 0,10 0,20 0,15 4 Larsen, Jørgen: Grundlæggende byggeviden. Erhvervsskolernes Forlag side 134. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 7

8 Bygningsmæssige energibesparende foranstaltninger skal vurderes ud fra et rentabilitetskriterium, hvor besparelsen ganget med levetiden divideret med investering skal være større end 1,33 for at være rentabel. Dermed er følgende beregningsmæssige levetider sat af Energistyrelsen 40 år for efterisolering 20 år for øvrige efterisoleringsarbejder 10 år for renovering af kedelanlæg 5 år for automatik og fugetætningsarbejder 5 Rockwool anbefaler følgende isoleringstykkelser til almindelige byggeri for at opfylde energirammen: Anbefalede isoleringstykkelser 6 Terrændæk uden gulvvarme Terrændæk med gulvvarme Etageadskillelse over ventileret kryberum Etageadskillelse mod uopvarmede rum Etageadskillelse med gulvvarme mod opvarmede rum Tung ydervæg Let ydervæg Kælderydervæg mod jord Loft, skunkvæg, skråvæg 200 mm 260 mm 200 mm mm 150 mm 150 mm til 200 mm 190 mm 260 mm 150 mm til 200 mm 340 mm til 360 mm 5 Larsen, Jørgen: Grundlæggende byggeviden. Erhvervsskolernes Forlag side Larsen, Jørgen: Grundlæggende byggeviden. Erhvervsskolernes Forlag side 135. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 8

9 Isolering af huset & teori Papiruldsgranulat Papiruld er et granuleret, miljøvenligt isoleringsmateriale, fremstillet af genbrugspapir. Papirisoleringen har fremragende egenskaber, både når den benyttes i nybyggeri og når den benyttes til efterisolering af bestående bygninger. Igennem de senere år har granuleret papirisolering vundet større og større indpas overalt i verden, og det fremstår i dag som det optimale valg af isoleringsmateriale, når man kigger på isoleringsegenskaberne, varmeregningen, miljøet, tidsbesparelsen ved selve isoleringen og ikke mindst på prisen. CBI s papiruld er testet og veldokumenteret efter europæiske normer og standarder, og er naturligvis brandhæmmende, ligesom det er imprægneret imod svamp, skadedyr og råd. Gode Egenskaber: Fugtbestandigt - Dampbremse/spærre kan undværes. Høj brandmodstand - papiruld isolerer branden, så konstruktionerne ikke bryder samme. CBI papiruld kan ikke smelte og forkuller kun langsomt. Ingen råd, mug og skadedyr - De salte, som CBI bliver imprægneret med virker udtørrende, så skadedyr og utøj ikke kan leve i materialet. Borsalte er desuden brandhæmmende. CBI papiruld består af organiske fibre, der tillader fugt at passere, uden det går ud over isoleringsevnen. Derfor kan dampspærren ofte undværes andre steder end ved badeværelset. Det giver et mere naturligt og bedre indeklima. Hvis du eksempelvis efterisolerer et loftsrum på et 120 m2 stort hus fra 50 mm til 250 mm, vil du reducere udslippet af C02 med mere end 1,5 tons pr. år. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 9

10 Glasskumgranulat Ovenstående er et udmærket isoleringsmateriale, men vi må ikke glemme at der er mange andre. Vi er stødt på et andet produkt, der ser ud til at være mindst lige så godt. Genbrugsglas isolerer bedre Et genbrugsmateriale produceret af affaldsglas kan spare byggeriet for mange penge og sikre bedre isolering. Glas-skumgranulat slår traditionelle isoleringsmaterialer på alle parametre, og det er tilmed produceret udelukkende med strøm fra vandkraft. Det giver forhåbninger om mere miljøvenlige boliger og et nyt marked for miljørigtige byggematerialer. 100 pct. Genbrugsmateriale En smart teknik, omdanner flasker og andet affaldsglas til stærke, men lette klumper granulat, som har banet vejen for et rent og unikt produkt til alle former for isolering. Først og fremmest er glasskumgranulatet superisolerende i forhold til alle andre metoder på markedet. Det er billigt, det modstår fugt og ild, og så vejer det meget lidt samtidig med, at det er hårdt som sten. Hårdt og let materiale Glasskum er meget hårdt, hvilket gør det velegnet til dræning og som kapillarbrydende lag. Hårdheden gør også, at glasskum er trykfast, sikrer mod radon og er resistent overfor alle påvirkninger såsom kemi, bakterier og fugt. Glasskum giver en utrolig god bæreevne i gulvkonstruktioner, og den overlegne styrke gør, at fundering med pæle eller andre opfyldninger overflødiggøres. Samtidig er glas-skummet så let, at det kan benyttes som efterisolering i eksempelvis tagkonstruktioner og hulmure. Det betyder, at man med glas-skumgranulat kan nøjes med ét isoleringsprodukt i hele bygningen. Dette produkt mener vi kunne være en meget god og Banebrydende løsning for at få isoleret og efterisoleret husets vægge, men også på tagene. Nu var vi ikke indenfor, men hvis det var tiltrængt kunne man også bruge det i gulvene. Grunden til at vi har skrevet banebrydende er at det ikke er et særligt brugt materiale S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 10

11 Fakta om vinduer Når du beder om en energibesparende løsning hos din rådgiver, så understreg, at du vil have hele vinduets dokumenterede varmetab og ikke kun rudens! Der skal være tale om en helhedsvurdering, hvor der også tages højde for varmetabet ved ramme/karm og kanten i evt. energirude. I ældre huse før 1950 kan det bedre betale sig, at energiforbedre eksisterende vinduer frem for, at skifte dem ud. Både økonomisk og æstetisk. Det er meget sjældent at et vindue er så dårligt at det ikke med fordel kan istandsættes Eksisterende vinduer i nyere huse bør udskiftes, hvis der er materiel skade på ramme/karm som ikke kan repareres, ellers skiftes kun selve ruden til en energirude. Man skal også her bede om energiforholdene for hele vinduet og husk, aluminium er en god varmeleder! Vægge og Varme I boligen på lindeallé 7C foreslår vi at man som første prioritet i stedet for det naturgasfyr der stod ude i skuret, hvor rørene ikke var isolerede og varmen fra selve fyret sivede nærmest direkte udenfor da det ikke var særlig meget isolering i skuret, og det var faktisk meget varme der gik til spilde da rummet faktisk var temmelig varmt. Man taber også energi ved at få varmen fra fyret og over i huset da rørene var gravet ned i jorden hvor varmen først skulle igennem for at komme ind i huset, disse rør var ikke isolerede! Rørene er 6 meter i jorden og uisolerede. Så man bør enten få lagt jordvarme, når det skal lægges skal man typisk ha m slange gravet i jorden, det er ret dyrt at få lavet, men det kan betale sig da man kan spare ca. halvdelen af sin varmeregning hver måned. Hvis det ikke er muligt at man så i hvert fald får fjernvarme. Især nu hvor der faktisk er nedgravede fjernvarmskabler oppe i vejen. Det hjælper selvfølgelig ikke det store hvis alt varmen bare fiser ud af bygningen så en anden vigtig ting er at man får efterisoleret væggen hvilke kun har mellem 50-80mm hulrum hvilket er isoleret med hulrumsgranulat. Enten i form af indvendig efterisolering, men smartest mener vi det ville være at få udvendig efterisolering så man undgår kuldebroerne i hjørnerne. Nu ved vi ikke hvilken slags hulrumsisolering der er brugt, men hvis man isolere med papiruldsgranulat er det ikke nødvendigt med et indvendigt dampspær. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 11

12 Hvis man ikke har det kunne man efterisolere indvendig og sætte et dampspær op på det opstillede treskelet hvor man herefter isolere ovenpå. Loft Loftet er isoleret med 150mm isolering hvilket ikke er nok. Man bør overveje at få fyldt 200mm ekstra papirisolering op, hvilket gør at det bliver helt tæt mellem stue og loftrum. Samtidig skal den 60x60cm bredde loftslem som sidder i gangen isoleres da den ikke er det endnu. Man kunne også få alternativ strøm ved at sætte solcellepanler op. Ventilation. Angående ventilation, hvilken der ikke var noget af, andet end det man selv luftede ud, kan man også godt gøre noget ved. Nu ved vi ikke lige hvad tagrummet bruges til og hvor meget plads der er, men der er faktisk muligt, ligesom i f.eks. et certificeret passivt hus, at få det man kalder ufodyser, som fungere ved at man muligvis kunne sætte den medhørende pumpe på loftsrummet, det giver et behageligt indeklima da ventilationen foregår ved at der selvfølgelig om vinteren kommer varm luft ind og omvendt om sommeren, men luften der cirkulere i huset der suges ind af den ene dyse bliver ført langs nogle isolerede rør ind i en filtrerings, rense og støvfilter, hvilket gør at luften hele tiden er frisk og behagelig selvom luften genbruges, samtidig er der mindre støv da der er et støvfilter. Vinduer Vinduerne så halvslidte ud og går ud fra at de ikke er særlig godt isolerede da der var revner flere steder omkring vinduerne og husets energimærke er sat til omkring et F. Man skal huske at selvom man måske køber ruder der er energimærkede A, er det nogle gange sådan at det kun er selve ruden og ikke rammen, hvilke kan være f.eks. af aluminium og dermed kulde ledende, og giver en kuldebro, så det skal man være opmærksom på. Det er muligt at få, ikke kun 2-lags men 3-lags vinduer, med 3 lag glas, som er placeret fem centi- S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 12

13 meter fra hinanden, og som indimellem glaslagene er fyldt med en gas der isolere godt. Det gør at der nærmest ikke slipper noget varme ud. Et groft overslag viser at en familie i et almindeligt hus kan spare kroner om året på varmeregningen ved at have de bedste A-mærkede vinduer i forhold til de dårligste A-mærkede vinduer. Diverse Toilette kan udskiftes da det er rigtig nemt at få nogle mere energivenlige eller mindre vandbrugende toiletter, f.eks. dem med stort og lille skyl. Nu kunne vi ikke komme indenfor, men mange huse er ikke isoleret omkring radiatoren, som ofte er placeret under et vindue og i et indhak hvilket betyder at væggen er meget tyndere der og det medfører at isoleringen er meget dårligere og varmen fra radiatoren siver lige ud gennem væggen. Hvis det er tilfældet i Boligen på Lindeallé 7C bør man få sat en afskærmer på radiatoren, så varmen reflekteres ind i huset i stedet for ud af væggen. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 13

14 Mulige indtægter besparelser Vinduer (energi rigtige vinduer) besparelse At gøre ens hus CO2 neutralt har mange positive følger, man spare mange penge på varme regning, man øger huset værdi, man gavner miljøet og man får et bedre indeklima Af al den energi man bruger i et traditionelt ældre dansk hus forsvinder ca. 30 % af al den energi ud igennem ikke klima venlige vinduer og derfor er det vigtigste for at få et energi rigtigt hus, at man får skiftet sine gamle vinduer ud til moderne energi glas. Der er store besparelser at hente ved at gøre dette også selvom din bolig allerede har dobbelt lags vinduer gør det stadig en stor forskel at få energi rigtige vinduer sat i din bolig. Det kan spare dig ca. 15 % eller mere på din varme rigning årligt For eksempel Familien thuesen havde gamle vinduer fra 1971 med termoruder, men da de fik udskiftet deres gamle ruder til nye moderne energi rigtige vinduer sparede det dem kroner årligt og som en anden gevinst har familien reduceret sit samlede CO2-udslip med 1.5 tons om året. Dvs. hvis vi tager en traditionel familie der ca. bor i deres hus 30 år er det en CO2 forbedring på 45 tons CO2 på 30 år. Isolering (bedste isolerende materiale) besparelse Opvarmning koster typisk cirka 50 procent af hele energiforbruget i et dansk familie hus, så der kan være mange penge at spare ved at holde varmen inden døre. For eksempel kan du typisk i et hus med oliefyr alene ved at øge loftsisoleringen fra 100 til 300 mm på 120 kvadratmeter loft spare cirka kroner årligt. Plus reducerer dit CO2-udslip med mere end 760 kilo. Men man kan opnå endnu større besparelser. Hvis man har et lidt ældre husk kan man spare helt op til 50 % på varmeregningen ved bedre isolering, dette svare til omkring kroner årligt. Dette er fordi at ældre danske huse normalt er meget dårligt isoleret De fleste af alle parcelhuse i Danmark er bygget før 1979, hvor de første væsentlige stramninger af isoleringskravene blev indført. Natur energi: Solceller kan sænke din elregning og få din CO2 udledningen til at falde markant. De svingende energi priser og de faldende priser på solceller gør denne løsning meget attraktiv og udbredt pga. af den økonomiske besparelse man kan få sig, selv om tilbage betalings tiden er forholdsvis lang (læn- S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 14

15 gere end andre vedvarende energi løsninger) Et typisk solcelleanlæg på m 2 kan spare dig cirka kroner årligt på elregningen. Samtidig sænker du dit CO 2 -udslip med 0,6 ton. Og gevinsten bliver større, hvis prisen på strøm skulle stige i fremtiden. En ekstra fordel er, at solceller er en ret enkel og vedligeholdelsesfri teknologi, som er nemmere end nogen anden vedvarende energiform at installere i din bolig. Med solceller på taget kan du sænke din elregning markant. Her giver vi dig et overblik over økonomien i forskellige typer og størrelser solcelleanlæg. Så hurtigt tjener solcelleanlægget sig hjem Med et solcelleanlæg kan du dække store dele af dit elforbrug. Man kan sige, at du er en slags elkraftværk. Jo mere strøm dit solcelleanlæg producerer, jo hurtigere kan du tjene din investering i anlægget hjem. Den strøm, dit anlæg leverer målt i kwh reducerer din elregning, så din besparelse ved at have et solcelleanlæg afgøres af, hvor stor en ydelse anlægget har, og hvor høj kwh-prisen inklusive afgift og moms er. Det skal bemærkes, at du set over et helt år ikke må "levere" mere el til elselskabet, end du selv forbruger, hvilket du under normale omstændigheder heller ikke være i stand til. Med den nuværende kwh-pris og de aktuelle priser på komplette solcelleløsninger tager det år at betale et solcelleanlæg tilbage afhængigt af anlæggets størrelse og af prisen på el. Med de generelt stigende priser på el kan det vise sig, at du har opnået en fornuftig forrentning, når det endelige regnskab en dag gøres op. Og med de stadigt faldende priser på solceller kan det i løbet af ganske få år blive almindeligt, at boligejere investerer i solcelleanlæg, ikke mindst fordi du som ejer med lidt fingersnilde selv kan udføre en stor del af installationen. I skemaet herunder giver vi eksempler på simpel tilbagebetalingstid inklusive montering ved en ydelse på 2 kwp (typisk gennemsnit for solcelleanlæg på danske enfamilieshuse) og på 4 kwp samt ved varierende kwh-priser. Foruden en kwh-pris tæt på det nuværende niveau (2009) er der indsat eksempler med højere gennemsnitligt prisniveau i hele anlæggets økonomiske tilbagebetalingstid. Der er ikke taget højde for løbende vedligeholdelse, reparation, eller at anlæggets ydelse kan falde lidt hen over årene. Reelt skal der altså lægges nogle år til den angivne tilbagebetalingstid realistisk set 2-4 år. I skemaets eksempel med et 2 kwp-anlæg får du en årlig elproduktion på cirka kwh årligt. Da 1 kwh S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 15

16 fra elkraftværket fører til udledning af 0,49 kilo CO2, opnår du en ganske markant klimaeffekt, nemlig en CO2-reduktion på knap 1 ton årligt. Udgiften til en eventuel lånefinansiering af solcelleanlægget er ikke medregnet. Eksempler på tilbagebetalingstid Anlæggets Indkøbspris Anlæggets ydelse Ved gnmsn. kwh-pris i anlæggets levetid Simpel tilbagebetalingstid kr. 2 kwp 1,75 kr.* 25 år kr. 2 kwp 2,00 kr. 22 år kr. 2 kwp 2,50 kr. 18 år kr. 2 kwp 3,50 kr. 13 år Priskorrigeret 25. november Priserne er kun vejledende. Anlæggets Indkøbspris Anlæggets ydelse Ved gnmsn. kwh-pris i anlæggets levetid Simpel tilbagebetalingstid kr. 4 kwp 1,75 kr.* 24 år kr. 4 kwp 2,00 kr. 21 år kr. 4 kwp 2,50 kr. 17 år kr. 4 kwp 3,50 kr. 12 år Priskorrigeret 25. november Priserne er kun vejledende. Cirka det nuværende niveau (2009). Kan variere afhængigt af elselskab og egn af landet. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 16

17 Jordvarme besparelse Hent varmen op af havejorden og spar halvdelen af din varmeregning Man kan reducere ens varmeudgift med op til 50 % årligt, jordvarme er stabilt og nemt i dagligdagen og det ender som regel I en overskudsforretning. På den allerkoldeste vinterdag er der masser af varmeenergi at hente I jorden omkring dig. Selv på den allerkoldeste vinterdag er der stadig masser af varmeenergi i jorden omkring dit hus.med et jordvarmeanlæg kan du droppe oliefyret eller elvarmen og i stedet udnytte jordens oplagrede solenergi. På den måde kan du spare op til halvdelen af din varmeudgift og oveni skåne klimaet for flere tusind kilo CO 2 hvert eneste år.i dag kan du få gennemprøvede og godkendte jordvarmeanlæg med meget lang, vedligeholdelsesfri drift. Normalt holder et jordvarmeanlæg i 20 år. Den gode økonomi i de moderne, driftsikre anlæg betyder, at din investering typisk er tjent hjem på mellem 6 og 10 år. Herefter er det en overskudsforretning, hvor du kan spare over kroner hvert år. Frostfri væske under havens overflade. Jordvarmeanlægget består af slanger med frostfri væske ude i havens jord og af en varmepumpe inde i huset. Bortset fra et årligt, lovpligtigt serviceeftersyn passer det stort set sig selv og leverer varme døgnet rundt, hele året, år efter år. Jordvarme er meget billig varme, men ikke helt gratis. Jordvarmeanlægget bruger lidt el for at fungere. Men et moderne jordvarmeanlæg leverer dig typisk mere end tre gange så meget energi i form af varme, som det tilføres i form af el. Derfor er jordvarmeanlægget en god forretning. Der gælder Sænk din regning til varmt vand med op til 70 procent og regningen til varme med op til 30 procent, betaler sig ofte hjem igen på ganske få år. Med et solvarmeanlæg får du næsten gratis brugsvand fra marts til september. Du kan få dækket en stor del af familiens energibehov de næste Sparer over kroner om året Familien Delholm på Fyn har installeret et solvarmeanlæg, som får hjælp fra et pillefyr om vinteren. Så nu er familien næsten 100 procent CO2-neutral, når det gælder opvarmning af boligen. Samtidig sparer familien alene på solvarmeanlægget mere end kroner om året i forhold til det tidligere natursgasfyr. Som en lidt usædvanlig løsning har de sat solfangeren på taget af et udhus med ekstra meget sol på. Anlægget producerer mest varme om sommeren, men hen over hele året kan det faktisk dække op til procent af dit samlede behov for varmt brugsvand og op til procent af energibehovet til opvarmning af dit hus. I vinterhalvåret skal solvarmeanlægget suppleres med en anden energikilde for at sikre dig tilstrækkelig varmeenergi det kan være et pillefyr, en brændeovn eller et naturgas-/oliefyr. Solvarmeanlægget giver en kraftig reduktion i boligens CO2-udledning, især hvis det erstatter et gammelt oliefyr. Anlægget sparer alene 0,5-2 ton CO2 om året, vurderer Teknologisk Institut. Så det ville redu- S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 17

18 cere Danmarks CO2-udledning markant, alene hvis der blev brugt solvarmeanlæg alle de steder, hvor det er praktisk og fornuftigt. Nye og gamle krav For nybyggeri gælder det at der skal ligges op til 200 mm gulvisolering i konstruktionen. Samme mængde er formodentlig også passende til efterisolering af et eksisterende hus. Hvis der lægges en ordentlig gulvisolering forhindrer du effektivt at der er fodkoldt i dit hus og at et evt. gulvvarmeanlæg ikke står og spilder energi ved at opvarme jorden under huset. Det vigtigste sted at isolere i hele huset er dog loftet, da varmen som bekendt stiger til vejrs. Selvom isoleringen er den sammen, så siver der typisk 15 procent mere varme ud gennem et loft end gennem en væg. For nybyggeri gælder det derfor at der skal lægges op til 250 mm tag isolering i konstruktionen. Dette er formodentlig også en passende mængde at efterstræbe hvis du efterisolerer dit eksisterende hus. S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 18

19 Fremtids bolig i 2029 En stor del af vores energi forbrug går til huse, og det ønsker sønderborg kommune at ændre, ved at gå 2 Zero, det er et projekt der skal gøre sønderborg til et C 0 frit område. 2 Man har lavet undersøgelser i kommunen og fundet ud af hvordan C er 0 fordelt i sønderborg, og det fordelt sådan her. Privat handel og service 6% Kommune og region 7% Landbrug 8% Vejtransport 27% Industrielle virksomheder 27% Boliger 25% 2 C 0 forbruget skal bringes ned på 0 i 2029 og for at komme ned på 0 er vi nødt til at isoler huse bedre og finde ny energi kild til opvarmning og strøm. Så et fremtid huse i 2029 skal være bygget med god isolering og grøn energi til opvarmning og elektricitet. Det er vigtigt for sønderborg beboer, hvis de skal nå ned på nullet, begynd at går efter el sparende apparater, måler der opdater dem om deres energi forbrug, så de kan selv følg med deres energiforbrug, fordi det hjælper og måle sin energi forbrug engang om ugen, ved at gør det finder man ud hvor man kan sparer. Beskriv livet for husets familie Anno i Energiforsyning I 2029 ville familien Anno modtag deres elektricitet fra vindmøller, som sønderborg kommune har planner om skulle være sæt op i 2015 eller lidt efter og det er grøn energi, men ikke billigt energi, der arbejdes på at udvikle en måler der fortæller en hvornår der er overskud strøm, og når der er overskud strøm, er strømmen meget billige, måleren kan bruges på denne måde, at når der står der overskud strøm, det er typisk om aften der er det, men når der overskud strømme kan f.eks. start opvasker eller vaskemaskinen til S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 19

20 og på den måde spar man på strømmen og nogen kan det være der blæser meget og der kommer overskud strømme, og måleren skal fortæl en ved for f.eks. lys grøn så man kan se at der er billigt strøm. Varmenergiforsyning Varmen skal komme fra fjernvarm og som er bedste for familien Anno fordi der ikke er plads til jordervarm, som er det er det bedste varmforsyning og det er dyrt at få installeret man, det betaler siger hurtigt ind igen, familiens fjernvarme, som er grønt energi, fordi varmen kommer fra geotermisk anlæg og Biogasanlæg som er klar allerede i 2015, så familien kan være sikkert på deres varmforsyning er grønt til Apparater I 2029 vil familie Annos Apparater være energi mærket A-D Energi mærkerne ligger fra A til G, hvor er det bedste energi mærk. Køle-/fryseapparater S ø n d e r b o r g T e k n i s k G y m n a s i u m Side 20

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solsortevej 2 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juni 2016 Til den 1. juni 2026. Energimærkningsnummer 311180384

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trekanten 13 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-018201 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tuevej 5 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juni 2015 Til den 22. juni 2025. Energimærkningsnummer 311120600

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ahrendtsgade 012 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022448 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere