TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk"

Transkript

1 PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! ApS Isolering & renovering med system og naturlige materialer TEKNISK KATALOG Intelligent Insulation System

2 Thermofloc_Teknisk katalog Generelle produktegenskaber Bygningsfysik Samlet oversigt Tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Detaljeret oversigt over tagkonstruktioner D1 & D2 tagkonstruktion med fuldspær-isolering 18 D3 & D4 tagkonstruktion med fuldspær-isolering 19 D5 & D6 tagkonstruktion med isolering på spærene 20 D7 tagkonstruktion passivhus 21 Detaljeret oversigt over vægkonstruktioner W1 ydervæg med træbeklædning 22 W2 ydervæg pudset 22 W3 ydervæg pudset 23 W4 ydervæg med skalmur 23 W5 ydervæg 24 W6 bygningsskillevæg F-B/F90-B 24 W7 & W8 ydervæg pudset 25 W9 ydervæg blokhus 26 W10 ydervæg passivhus 26 W11 ydervæg plader i massivt træ 27 W12 ydervæg med udvendig isolering 27 W13 ydervæg med kerneisolering 28 W14 endevæg F-B/F90-B 28 W & W16 endevæg F-B/F90-B 29 Detaljeret oversigt over lofter og gulve DB1 tværbåndsloft & DB2 etageloft DB3 & DB4 etageloft 31 DB5 etageloft & DB6 hvælvingsloft 32 DB7 & DB8 etageloft 33 DB9 & DB10 etageloft 34 DB11 & DB12 etageloft 35 DB13 & DB14 etageloft 36 DB & DB16 etageloft 37 Sammenligning af isoleringsmaterialer 38 natureplus-certified 39

3 Intelligent Insulation System Thermofloc Isoleringssystem - fra kælder til tag! ➐ ➋ ➑ ➌ ➏ Thermofloc papirisolering som tagisolering mellem spær ➋ Thermofloc papirisolering åbent fyld som isolering af bygningens afsluttende loftrum ➌ Thermofloc papirisolering som isolering af ydervægge Thermofloc isoleringskugler som bærende underkonstruktion til gulve Thermofloc gulvisolering som hulrumsisolering i etageadskillelser ➏ Thermofloc papirisolering som isolering på kælderloft ➐ Thermofloc undertag ➑ Thermofloc dampbremse* * Iflg. bygningsreglementet er der ikke lovmœssig krav om brug af dampspærre/dampbremse ved samtidig anvendelse af papirisolering. Heller ikke ved blower door test. 3

4 Thermofloc_Generelle produktegenskaber THERMOFLOC Papirisolering THERMOFLOC GULVISOLERING Thermofloc papirisolering består af cellulosefibre og har mange væsentlige produktegenskaber, der muliggør en effektiv isolering med reducering af energiomkostninger, naturligvis under en økologisk betragtning. Det, af aviser fremstillede isoleringsmateriale, er specielt kendetegnet ved, at det isolerer optimalt i både årets kolde og varme måneder. Dermed bidrages der til en effektiv reducering af energiomkostningerne for såvel varmeanlægget om vinteren, som for klimaanlægget om sommeren. I mere end 21 europæiske lande udføres der dagligt byggeprojekter under anvendelse af THERMOFLOC papirisolering, og dag for dag stiger antallet af bygherrer, der er overbevist om de mange fordele THERMOFLOC isoleringssystemet byder forbrugerne. Thermofloc gulvisolering skal i modsætning til papirisolering til indblæsning, fordeles manuelt og anvendes udelukkende som ikke bærende isolering på horisontalt plan (øverste etageadskillelse, i gulvet mellem strøkonstruktioner). For at sikre en bedre manuel håndtering komprimeres isoleringsmaterialet mindre kraftigt i emballagen. Thermofloc gulvisolering pakkes i sække à 12 kg og leveres med 24 sække pr. palle. Isoleringsmaterialet fordeles ganske enkelt i den ønskede isoleringstykkelse og trækkes derefter plant. Forbruget ligger på ca. 35 kg pr. m 3. De tekniske data er de samme som for papirisolering til indblæsning. 4

5 Intelligent Insulation System THERMOFLOC ISOLERINGSKUGLER Thermofloc isoleringskugler granulat af cellulosefibre der kan bruges til gulvkonstruktion. Granulatet har en kornstørrelse på 3 8 mm og fyldes ganske enkelt på underlaget i den ønskede højde og trækkes derefter plant. Dermed kan der fremstilles underkonstruktioner med en højde på mm mm. Thermofloc isoleringskugler har en høj rumvægt (0 kg/m 3 ) hvilket gør at materialet kan anvendes til konstruktion af bærende isoleringslag. Ydermere har materialet en fremragende lydisoleringsværdi -ligegyldigt om der er tale om et betonloft eller et bjækelag, -med Thermofloc isoleringskugler kan isoleringsegenskaberne forbedres betydeligt i begge konstruktionstyper. Thermofloc indblæsningsteknik Indblæsning af THERMOFLOC sker ved hjælp af dertil specielt udstyrede indblæsningsmaskiner. Papirisoleringen blæses med trykluft ind via slanger og derfra videre ind i konstruktionens hulrum, hvor det sammenpresses til den rigtige densitet jf. forarbejdningsinstruktionerne. Dette medfører, at der opstår et gennemgående isoleringslag uden kuldebroer. Denne specielle teknik har store fordele for såvel entreprenøren som for bygherren. Bygherren får altid en tætsluttende isolering uden kuldebroer. Samtidig betales der kun for de aktuelle m 2, -ingen spild eller fraskæringer. Entreprenøren letter arbejdsgangen, idet isoleringen kan foretages sidst i byggefasen. Gamle tage kan efterisoleres uden at tagstenene skal fjernes. Isoleringens egenskaber skaber et diffusionsåbent isoleringslag, hvilket bygherren vil nyde godt af, i form af et åndbart og behageligt indeklima. 5

6 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Varmeisolering Som følge af oliekrisen i halvfjerdserne begyndte man i de vestlige lande at udvikle mere bæredygtige metoder for energiforbrug. Under krisen var man nødt til at skære kraftigt ned på energiforbruget, hvilket gjorde at man i de vestlige lande blev mere bevidst om, hvor afhængige vi er af fossile energikilder. I kølvandet på oliekrisen opstod der således et ønske om at begrænse denne afhængighed. Eftersom varmeenergien til vores bygninger står for en tredjedel af det samlede energiforbrug, fik offentligheden også øjnene op for det hidtil skødesløse energiforbrug, der gik til bygninger. Et af de afgørende nøglebegreber, for en bygnings energiforbrug, der kom fokus på, var U-værdien. Selve begrebet og U-værdiens størrelse blev inden længe et synonym for energibesparende byggemetoder. I løbet af de seneste år har motivationen for at opnå lavere og lavere U-værdier ændret sig grundlæggende. På grund af det øgede kendskab til drivhuseffekten og forskningen omkring, hvad der udløser den, blev opmærksomheden igen skærpet omkring det stadigvæk forholdsvis skødesløse forbrug af energi. Hovedårsagen til drivhuseffekten viste sig at være et alt for stort udslip af kuldioxid (CO 2 ) samtidig med at der blev drevet rovhugst i regnskovene. Der blev afholdt multinationale topmøder, hvor man aftalte at reducere CO 2 -udslippet. Alle lande forpligtede sig til at reducere deres udslip af drivhusgassen CO 2 til halvdelen inden for en bestemt tidsfrist. En termisk forbedring af en bygnings ydre flader resulterer i at energiforbruget til varme, kan reduceres helt ned til en fjerdedel. I kraft af at varmeforbruget til bygninger udgør en meget stor del af det samlede energiforbrug, er der altså et stort potentiale for besparelser og dermed for at reducere CO 2 -udslippet. Derfor stilles der stadig større krav til den termiske kvalitet af en bygnings yderflader i form af reglementer for varmeisoleringen. opnå et så behageligt klima som muligt for brugeren. Dette behagelige klima opnår man dog ikke kun ved at de ydre bygningsdele har en så lav U-værdi som muligt; der er en lang række andre faktorer, der også har en afgørende indflydelse. I nogle publikationer er det blevet forsøgt at opstille grænser for sådan et behageligt indeklima. I disse publikationer nævnes der en lang række parametre, der skal beskrive den subjektive oplevelse af behagelighed. Blandt disse parametre finder man ud over overfladetemperaturen på de omgivende flader (der har direkte forbindelse til U-værdien), rummets luftfugtighed, lufthastigheden, aktivitetsgraden men også personernes påklædning. Når man taler om et behageligt klima i en bygning, kan man dog ikke nøjes med at se på vintermånederne. Man kan også komme ud for et ubehageligt indeklima i sommermånederne. Det skyldes en for kraftig opvarmning af rummet på grund af energien fra solens stråler. For at der ikke skal opstå sådan et klima, som i forbindelse med træbygninger tit kaldes for barakklima, skal man sørge for at konstruktionsdelene har en passende varmekapacitet. Om sommeren opvarmer solen overfladerne på de ydre konstruktionsdele i løbet af dagen. Om natten afkøles de ydre konstruktionsdele igen. Derved opstår der en såkaldt varmebølge der strømmer igennem bygningsdelen. Om sommeren har isoleringen til opgave at finde ud af, hvor godt bygningsdelen kan dæmpe og forsinke denne bølge. Når det lykkes at forskyde de maksimale temperaturer tilstrækkelig meget og/eller at dæmpe maksimumtemperaturerne, opnår man et velafbalanceret og behageligt indeklima der både er velegnet til boliger og arbejdspladser. Helt grundlæggende er formålet med at optimere de varmeisolerende egenskaber i en bygnings yderflader at Det er ikke kun bygningsdelenes varmeledningsevner, der er afgørende for varmeisoleringen om sommeren, men 6

7 Intelligent Insulation System også grovdensiteten og den specifikke varmekapacitet. Et begreb, der tit bliver brugt i den sammenhæng er termisk diffusivitet. Den termiske diffusivitet (eller temperaturledningsevnen) giver et hurtigt overblik over de forskellige byggematerialers egnethed. Jo mindre den termiske diffusivitet er, desto bedre er effekten på varmeisoleringen om sommeren. reduktion af udslip samt en lav termisk diffusivitet til varmeisoleringen om sommeren. Thermofloc opfylder disse to krav i særdeles høj grad. Thermofloc er et virkelig godt isoleringsmateriale om vinteren og hjælper med til at holde temperaturerne inden i en bygning, nede på et udholdeligt niveau, om sommeren. Et isoleringsmateriale bør opfylde begge krav, lav varmeledningsevne til varmeisoleringen om vinteren, og a termisk diffusivitet varmeledningsevne c varmekapacitet p grovdensitet 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Termisk diffusivitet [10e- 6 m 2 /s] Varmeledningsevne [W/m 2 K] Tegl Mineraluld Polystyren Nåletræ 7

8 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Fugtbeskyttelse Grunden til at mange træhuse siges at have et godt indeklima, skyldes dels den meget lave termiske diffusivitet men også en række andre positive egenskaber som naturlige byggematerialer har. Træ kan i vid udstrækning optage og gemme fugtighed uden at løbe nogen risiko. Denne egenskab i byggematerialer kaldes for sorptionsevnen. Evnen til at optage vand fra luftens relative fugtighed, ved en konstant temperatur, kaldes for sorptionsisotermen. Når luftfugtigheden i et rum stiger fra % til 60 % kan træ optage og igen afgive 5 kg vand. Det betyder at træ med ubehandlede overflader eller med en naturlig overfladebehandling, udligner fugtighedsbalancen og modvirker ekstreme værdier for fugtigheden. Thermofloc stammer oprindeligt fra træ og har derfor lignende værdier. Det vil sige, ved at bruge Thermofloc i træhuse får man, som følge af kombinationen af de to materialer-træ og Thermofloc, et højt potentiale for at lagre fugtighed. Dette potentiale kan dog kun udnyttes hvis de overflader der vender ind mod rummene, ikke er for tætte. For store mængder fugtighed i en konstruktion kan naturligvis ikke udlignes ikke engang af et materiale der er god til at lagre fugtighed. Det bør i alle tilfælde undgås at udsætte konstruktionen for konstant gennemfugtning. Masserelateret vandindhold i % Sorptionsisotermer for træ 20,0 17,5,0 10,0 7,5 5,0 2, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Relativ luftfugtighed Alle forholdsregler der træffes for at undgå utilladelige mængder af fugt, betegnes samlet som fugtbeskyttelse. For at kunne bedømme hvilken virkning fugt har, er man nødt til først at kende til de mekanismer der kan medføre at der opstår fugt i en konstruktion. Der kan komme fugt ind i en konstruktion på tre forskellige måder: byggefugt nedbør og utætheder processer til transport af vanddamp Byggefugt er den mængde vand der er nødvendig under opførelse af et bygningsværk og som findes i de bygningsdele der bruges i byggeriet. Der kan især komme store mængder fugt ind i konstruktionen når det drejer sig om bygningsværker af beton eller murværk. Når man har at gøre med bygningsværker af træ, vil der for det meste kun komme en ubetydelig mængde fugt ind i bygningen ad denne vej. En undtagelse er dog, hvis der bruges frisk træ der ikke er tørret. Hvis der bruges frisk træ, skal man ved brug af diffusionsåbne konstruktioner sørge for at den fugt der kommer ind, også kan slippe ud af konstruktionen igen. Fugt fra nedbør skal hindres i at trænge ind i konstruktionen ved hjælp af velegnede tætningselementer. Hvis der utilsigtet trænger nedbørsvand ind i konstruktionen, skal det sikres at fugten kan slippe ud af konstruktionen igen. Det kan aldrig udelukkes fuldstændigt at der trænger fugt ind i installationsledninger eller andre dele af indretningen gennem utætheder. De valgte konstruktioner bør på den ene side give mulighed for at lækagesteder opdages hurtigt og at fugten på den anden side ikke hindres for kraftigt i at slippe ud. Med hensyn til processer til transport af vanddamp skelnes der mellem to transportprocesser. Den ene transportproces er vanddampdiffusion, den anden er vanddampkonvektion. Med konvektion føres der cirka 10 gange så meget vand ind i konstruktionen som med diffusion. Derfor skal man forhindre konvektion i konstruktioner med tilsvarende velplanlagte og veludførte aftætninger. 8

9 Intelligent Insulation System I forbindelse med vanddampdiffusion kan der afgives fugt (kondensation) ved 4 processer: Den beregnede kondensvandsmasse skal så opfylde følgende krav: Primærkondensation: Der opstår kondensation i en konstruktions bagventilation på grund af stor vanddampbelastning på konstruktionens kolde yderflade. Sekundærkondensation: Der trænger varm, fugtig luft ind i bagventilationen og den sætter sig som kondensvand på konstruktionens yderflader der stadig er kolde. Denne sekundærkondensation opstår hyppigt i overgangsmånederne. Overfladekondensation: De ydre bygningsdeles indvendige overfladetemperatur kommer ned under rumluftens grænsetemperatur og der dannes kondensvand på overfladen. Indvendig kondensation i en konstruktion: Der dannes kondensvand inden i en konstruktion på grund af en ufordelagtig rækkefølge af lag. For at forhindre overfladekondensvand er det tilstrækkeligt at sørge for at de ydre bygningsdele har en tilpas god varmeisolering. I moderne konstruktioner kan faren for overfladekondensation stort set udelukkes på grund af den høje standard inden for varmeisolering. Kondensation inden i bygningsdele kan ikke altid forhindres. Derfor giver DIN 4108 henvisninger til bedømmelse af konstruktioners egnethed. Krav i henhold til DIN : a) Det vand der optræder inden i bygningskomponenten i vinterperioden, skal kunne afgives til omgivelserne igen i sommerperioden. b) De byggematerialer der kommer i berøring med kondensvand, må ikke beskadiges (fx som følge af korrosion, svampeangreb). c) I tag- og vægkonstruktioner må kondensvandsmassen ikke overskride 1,0 kg/m 2. d) Hvis der forekommer kondensvand på berøringsflader kapillært på lag der ikke kan optage vand, må kondensvandsmassen ikke overskride 0,5 kg/m 2 for at vandet kan løbe af og dryppe af (fx berøringsflader på fiberisoleringsmateriale eller luftlag på den ene side og dampspærre- eller betonlag på den anden side). e) For træ må det masserelaterede fugtindhold ikke øges med mere end 5 %, for træmaterialer må det ikke øges med mere end 3 % (gælder ikke for træuldsplader og flerlagsplader iht. DIN 1101). Kravene iht. DIN 4108: DIN 4108 giver mulighed for på to måder at påvise konstruktionens egnethed med hensyn til fugtbeskyttelse. Standarden angiver bygningskomponenter for hvilke der ikke kræves nogen beregnet dokumentation. Den del af DIN-standarden der behandler klimabetinget fugtbeskyttelse er ved at blive revideret, og i fremtiden vil det for flere trækonstruktioner både til vægge, loft og tag ikke være nødvendigt at forelægge dokumentation. Derfor henvises der her til den fremtidige standard. For alle andre konstruktioner for hvilke der kræves dokumentation, skal der gennemføres en beregnet dokumentation for kondensvandsmassen i henhold til DIN

10 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Lydudbredelse I DIN 4109 skelnes der mellem forskellige typer lyd. Luftbåret støj er lyd der breder sig i luften. Strukturlyd er lyd der breder sig i faste stoffer. Trinstøj er lyd der opstår som strukturlyd når man går på et loft, en trappe el. lign, og delvist afgives til rummet nedenunder i form af luftbåret støj. Støjdæmpningen har til opgave at beskytte brugerne af en bygning mod for kraftige lyde. Kravene er defineret i DIN Her fastlægges det påkrævede lydreduktionstal erf. R w,r og det påkrævede reduktionstal for trinstøj L n, w for en adskillende bygningsdel inklusive lydudbredelse via flankerende bygningsdele. Bygningsdele DIN 4109 erf. R w,r db erf. L n,w db Lofter under almindeligt benyttelige tagrum, fx tørrelofter, pulterrum og adgang til dem Lofter over kældere, entréer, trappeopgange under opholdsrum Lofter over gennemkørsler, indkørsler til parkeringskældre og lignende under opholdsrum Lejlighedsskillevæg og vægge mellem fremmede arbejdsrum 53 - Vægge i trappeopgange og vægge op til entréer/gange 52 - Vægge til legerum eller lignende fællesrum 55 - Vægge mellem entréer/gange og soverum Lofter mellem undervisningslokaler eller lignende rum Lydisolering For at samle kraft til hverdagens opgaver har mennesket i sin afmålte fritid brug for ro. I vores hektiske tid med konstant baggrundsstøj fra computere, trafik, hi-fianlæg og mobiltelefoner, er stilhed blevet en sjælden og kostbar ting. Men det er vigtigt at vide at lyde fra omgivelserne opfattes meget subjektivt. To forskellige lyde med samme lydintensitet kan både opfattes som behagelig (musik) og ubehagelig (naboens slagboremaskine). Selv den samme lydkilde kan opfattes forskelligt af forskellige personer (høj musik på et diskotek). Ubehagelige lyde betegner vi som støj eller larm. Lydisoleringens opgave er at undgå denne ubehagelige støj. Når man ser på lydisolering, er man først nødt til at udelukke en række subjektive bedømmelseskriterier. Derfor er det nødvendigt at definere begrebet lyd i en størrelse der kan måles. Lyd er betegnelsen for mekaniske svingninger og bølger i luften. Disse lydbølger sætter vores trommehinder i svingninger hvilket vores hjerne tolker som toner, klange eller larm. Med moderne målemetoder kan man registrere lydens svingninger helt nøjagtigt. Vejen mellem øret og opfattelsen kan man dog ikke dokumentere med måleapparater. Da mennesket er i stand til at opfatte meget store forskelle i lydbølgernes tryksvingninger inden for den menneskelige hørelses frekvensområde (ca. 16 til Hz), har man indført lydtryksniveauet i db i stedet for den absolutte angivelse af tryksvingninger. Den lydstyrke der opfattes af mennesket, er dog ikke kun afhængig af disse tryksvingninger men også af lydens tilhørende frekvens. For at kunne klassificere en lyds lydstyrke med ét eneste tal har man indført en vægtning der modsvarer den menneskelige hørelse. 10

11 Intelligent Insulation System Vægtningskurve til angivelse af en lyd med ét tal (A-vægtning). Det tal der angives i henhold til denne A-vægtningskurve svarer til værdien ved 0 Hz Lydtryk [db] Frekvens [Hz] Egnetheden kan dokumenteres med målinger inklusive disse alternative metoder eller via den beregningsmetode der angives i bilag 1 til DIN Matematisk beregning af det vægtede lydreduktionstal R L,w,R,i for en flankerende bygningsdel iht. DIN foretages efter følgende ligning: I bilag 1 til DIN 4109 angives følgende beregningsmetode: S R L,w,R,i = R L,w,R,i + 10lg T l 10lg i db S 0 l 0 R w,r R L,w,R,i n ( -R w,r -R L,w,R,i 10 n 10 R w,r = db i-1 Beregningsværdi for det vægtede lydreduktionstal for en adskillende bygningsdel uden langsgående overførsel via flankerende bygningsdele i db Beregningsværdi for det vægtede bygnings-lydreduktionstal for den i. bygningsdel på bygningen i db Antal flankerende bygningsdele (sædvanligvis n = 4) ( R L,w,R,i Beregnet værdi for det vægtede laboratorie-lydreduktionstal i db for den i. flankerende bygningsdel iht. DIN på basis af målinger eller efter eksemplerne i DIN S T Skillevæggens areal i m 2 S 0 Referenceareal i m 2 (for vægge S 0 = 10 m 2 l i Fælles kantlængde mellem den adskillende bygningsdel og den flankerende bygningsdel i m l 0 Referencelængde i m for lofter, sænkede lofter, gulve 4,5 m vægge 2,8 m 11

12 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem For rum med en loftshøjde på omkring 2,5 m til 3 m og en skillevægsbredde på omkring 4 m til 5 m bliver de logaritmiske andele meget små. Dermed kan ligning forenkles som følger: R L,w,R,i = R L,w,R,i db I tabellerne i bilag 1 til DIN 4109 er der angivet værdier for L n,w,eq,r for massive lofter og træbjælkelofter. For værdien for loftsbelægningens trinlydsforbedring er der i bilag 1 til DIN 4109 angivet beregningsværdier afhængigt af den dynamiske stivhed. Ifølge de nyeste undersøgelser kan Thermofloc isoleringskugler klassificeres som hørende til stivhedsklassen indtil MN/m 2 og giver dermed for massive lofter sammen med et støbt gulv en trinlydsforbedring på 22 db. For at kunne bedømme trinlydsdæmpningen skal der egentlig skelnes mellem tre områder af et loft for at kunne bedømme konstruktionen. Trinlydsdæmpningen i et loft er afhængig af den egentlig bærende konstruktions kvalitet, af hvor egnet gulvopbygningen er og af egenskaberne i et eventuelt sænket loft. I bilag 1 til DIN 4109 angives følgende beregningsmetode til bestemmelse af det vægtede standard-trinlydsniveau: Empiriske værdier for lydreduktionstallene R w,r og L n,w,r for Thermofloc opbygninger er angivet i nærværende dokumenter. Disse værdier skal bekræftes ved målinger. Som beregningsværdier for lydreduktionstallene R L,w,R,i for de enkelte flankerende bygningsdele kan der bruges resultater fra målinger på testbænk. Uafhængigt heraf fremgår disse værdier også af bilag 1 til DIN L n,w,r,i = L n,w,eq,r L w,r (TSM R = TSM eq = VM R ) L n,w,eq,r det massive lofts ækvivalent vægtede standard-trinlydsniveau (ækvivalent trinlydsreduktionsværdi) (TSM eq,r ) uden loftsbelægning (beregningsværdi) dl w,r værdi for loftsbelægningens trinlydsforbedring (beregningsværdi) (VM R ) 12

13 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Intelligent Insulation System Tagkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring D1 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underdækning Underdag Spær/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Lægter e= (Heraklith) Gipsplade 23-0,1 36,9 2,8 64,1 16,0 48 F60-B D2 D3 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underlagsbane Spær/THERMOFLOC papirisolering Lægter 2-6 cm Dampbremse* Lægter installationsniveau Gipsplade Evt. 2. lag gipsplade Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underlagsbane Spær/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Udligningslægter Gipsplade ,1 24 0,25 0,25 18,8 1,4 19,4 12,6 43 F-B 16,7 1,3 17,2 42 F-B D4 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade 19-33,9 2,6 41,0 13,7 49 F-B D5 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underdækning Underdag Højkant/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Brandsikringsforskalling Spær synlige 24-0,1 38 0,23 51,1 3,9 71,1,5 44 F-B D6 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Spær synlige 19-24,1 1,8 29,4 13,9 41 F-B D7 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Dobbeltribbet bærer/thermofloc papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade ,10 0,09 39,9 3,0 128,9 17,4 49 F-B 13

14 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Vægkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring W1 Træbeklædning Lægter Isoleringsplade i træfiber Stræk/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter (installationsniveau) Gipsplader ,1 0,23 35,6 2,7 18,5 7,5 45 F-B W2 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld OSB/krydsfiner Stræk/THERMOFLOC papirisolering Lægter/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplader ,1 18,8 1,4 51,8 18,1 F-B W3 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplade 35-0,1 33,9 2,6 46,4,4 46 F-B W4 Skalmur Lægter Isoleringsplade i træfiber Stræk/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter Gipsplade ,1 35,8 2,7 38,2 17,2 52 F90-B F-B W5 Facade (klinker, træ, puds) Lægter Bitumineret blød fiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade ,8 1,4 32,6,8 43 F-B W6 Gipsplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade 20 0,24 33,2 2,5 12,6 9,6 46 F-B W7 Kalkcementmørtel Gipsplader OSB/krydsfiner Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter Gipsplader - 0,1 0,24 35,8 2,7 6,9 6,8 46 F-B W8 Kalkcementmørtel Blød træfiberplade Gipsplader Stræk/THERMOFLOC papirisolering Gipsplader Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplader - 0,1 0,23 26,8 2,0 18,5 7,5 46 F90-B 14

15 Intelligent Insulation System Vægkonstruktioner Nr ILL. Konstruktion Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring W9 Blokplanke Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Profil-træforskalling 70-0,1 0,33 0,28 0,24 49,4 3,8 41,3 11,7 41 F-B W 10 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Blød fiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter/THERMOFLOC papirisolering Gipsplade ,10 0,09 0,08 19,2 1,5 292,3 22,6 F-B W 11 Træforskalling Lægter Blød fiberplade Lægter/THERMOFLOC papirisolering Plade i limet krydsfiner Gipsplade ,2 4,1 99,7 11,0 45 F-B W 12 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Lægter/THERMOFLOC papirisolering Murværk , 0,33 0,28 0,24 61,2 4,7 294,3 16,9 54 F90 W 13 Mursten THERMOFLOC papirisolering Mursten Indvendigt puds ,37 0,31 0,26 0,23 78,6 6,0 1,5,1 F90 W 14 Pudssystem MW varmeisoleringssystem Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade 1-0,1 7,5 0,6 13,7 13,5 F-B F90-B W Gipsfiberplade Gipsfiberplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade - 0,1 0,24 7,5 0,6 7,8 11,1 63 F-B F90-B W 16 Kalciumsilikatplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade 10-0,1 0,25 7,4 0,6 7,6 10,7 63 F-B F90-B

16 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Loft- og gulvkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring DB1 Træuldsplade Blindgulv Tværbånd/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* Gipsplader ,1 13,8 1,1 7,4 7, F-B DB2 Bræddegulv Blindgulv Mellemlægstræ/THERMOFLOC papirisolering Massivt loft ,48 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 0,25 318,1 24,2 185,7 11, F90 DB3 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Fjederskinne Gipsplader 2-lags 19-0,1 0,24 18,7 1,4 21,3 13, F60-B DB4 Plankegulv Isoleringsplade i træfiber Betonflise OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Fjederskinne Gipsplader ,32 0,27 0,24 11,7 0,9 43,4 13, F-B DB5 Gipsfiber-tørgulv Trinlydsisolerende plade Betonflise OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Fjederskinne Gipsplader ,36 0, 0,26 0,23 11,7 0,9 28,1 12,3 57 F-B DB6 THERMOFLOC papirisolering Natursten - 0,23 117,2 8,9 217,2 10,8 DB7 Træplanker Bløde papirisolering N-F Dækplade af bløde fibre THERMOFLOC kugler Beskyttelse mod dryssende fibre Brandsikringsforskalling , ,48 0,45 0,42 0, 0,38 0,36 0,34 0,32 49,4 3,8 10,7 8,3 73 F-B DB8 Støbt gulv Trinlydsisolerende plade THERMOFLOC kugler OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter Gipsplade ,2 3,6 420,2 5, F-B 16

17 Intelligent Insulation System Loft- og gulvkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring DB9 Træplanker THERMOFLOC kugler OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Beklædning ,1 2,9 82,1,3 67 F-B DB 10 Træplanker Bløde fibre N-F Dækplade af bløde fibre OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter Gipsplade ,23 47,2 3,6 422,4 23, F-B DB 11 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Beskyttelse mod dryssende fibre Lægter Gipsplade 19-0,1 0,38 0,35 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 13,9 1,1 4,2 6, F-B DB 12 Træplanker Lægter/THERMOFLOC papirisolering Stålbetonloft Loftspuds ,70 0,58 0, 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 1,1 22,9 93,6 9, F90 DB 13 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC kugler + papirisolering eksisterende isoleringslag Lægter Luft Pudsbærer Loftspuds ,26 0,25 0,24 0,24 31,3 2,4 4,6 23, F60-B DB 14 Træplanker Bløde papirisolering N-F Dækplade af bløde fibre THERMOFLOC kugler Betonloft ,54 0, 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 310,9 23,7 44,7 8, F90 DB Stentøj Gipsfiberplade Blød træfiberplade THERMOFLOC kugler Stålbetonloft 25 2x ,33 0,32 0, 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 314,0 23,9 125,5 10, F90 DB 16 Gulvbelægning Undergulvsplade Blød træfiberplade THERMOFLOC kugler Stålbetonloft 18 2x ,41 0,39 0,36 0,35 0,33 0,32 0, 0,29 0,28 313,8 23,9 93,5 8, F90 17

18 Thermofloc_Tagkonstruktioner TAG Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,25- W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Tagopbygning med fuldspær-isolering D1 ekstra akkumuleringsvirksom masse indenfor Tagopbygning med fuldspær-isolering D2 med installationsniveau C Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 Underdækning THERMOFLOC undertag THERMOFLOC undertag Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Lægter 2-6 cm ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➑ Lægter e= (Heraklith) ➑ Lægter installationsniveau ➒ Gipsplade ➒ Gipsplade/evt. 2. lag gipsplade Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 38,99 [kg/m 2 ] 18,77 [kg/m 2 ] Kapacitet 2,82 [W/m K] 1,43 [W/m K] Faseforskydning,99 [h] 12,61 [h] Amplitudedæmpning 64,14 [-] 19,44 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F60-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 48 db DIN 4109 R WR = 43 db DIN ,26 0,24 0,10 0,10 18

19 Intelligent Insulation System Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,25- W/m K Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➏ ➐ Tagopbygning med fuldspær-isolering D3 med udligningslægter og underlagsbane Tagopbygning med fuldspær-isolering D4 med OSB- og blød fiberplade Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 THERMOFLOC undertag Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ THERMOFLOC dampbremse* ➏ OSB/krydsfiner ➐ Udligningslægter ➐ Gipsplade ➑ Gipsplade Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 16,70 [kg/m 2 ] 38,89 [kg/m 2 ] Kapacitet 1,27 [W/m K] 2,58 [W/m K] Faseforskydning 12,47 [h] 13,66 [h] Amplitudedæmpning 17,21 [-],99 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 42 db DIN 4109 R WR = 49 db DIN ,26 0,24 0,10 19

20 Thermofloc_Tagkonstruktioner TAG Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,23- W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➏ ➐ Tagopbygning med isolering på spærene D5 udvendig underdag, diffusionsåben underlagsbane, spærene synlige indenfor Tagopbygning med isolering på spærene D6 med OSB- og blød fiberplade C Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 Underdækning Bitumineret blød fiberplade THERMOFLOC undertag Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Højkant/THERMOFLOC papirisolering ➏ OSB/krydsfiner ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ Spær synlige ➑ Brandsikringsforskalling ➒ Spær synlige Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 24,07 [kg/m 2 ] 13,9 [kg/m 2 ] Kapacitet 1,83 [W/m K] 1,83 [W/m K] Faseforskydning 13,90 [h] 13,90 [h] Amplitudedæmpning 29,42 [-] 29,4 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 41 db DIN 4109 R WR = 41 db DIN

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A

PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A TEKNOLOGI RAPPORT PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A Kl. 1.1 Roskilde HTX Regitze, Lene & Jesper Indholdsfortegnelse Problemformulering.(Lene)... 4 Årsager til den globale opvarmning(regitze)...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Produktkatalog 2012. tra

Produktkatalog 2012. tra katalog 2012 e tra Bygningsisolering Danmark April 2012 1 Indhold Røde og hvide striber siden1937... 3 PAROC Stenuld Naturlig og bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 7 PAROC extra næste

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE Systemet og grundlaget 04 Fremstilling 05 Bæredygtighed 06 Individuel arkitektur 07 Nyt byggeri 08 Overbygning 09 Byfornyelse 10 Industri- og erhvervsbyggeri 11 Indretning

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere