TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK KATALOG. PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk"

Transkript

1 PAPIRISOLERING DANMARK - når kvalitet er afgørende! ApS Isolering & renovering med system og naturlige materialer TEKNISK KATALOG Intelligent Insulation System

2 Thermofloc_Teknisk katalog Generelle produktegenskaber Bygningsfysik Samlet oversigt Tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Detaljeret oversigt over tagkonstruktioner D1 & D2 tagkonstruktion med fuldspær-isolering 18 D3 & D4 tagkonstruktion med fuldspær-isolering 19 D5 & D6 tagkonstruktion med isolering på spærene 20 D7 tagkonstruktion passivhus 21 Detaljeret oversigt over vægkonstruktioner W1 ydervæg med træbeklædning 22 W2 ydervæg pudset 22 W3 ydervæg pudset 23 W4 ydervæg med skalmur 23 W5 ydervæg 24 W6 bygningsskillevæg F-B/F90-B 24 W7 & W8 ydervæg pudset 25 W9 ydervæg blokhus 26 W10 ydervæg passivhus 26 W11 ydervæg plader i massivt træ 27 W12 ydervæg med udvendig isolering 27 W13 ydervæg med kerneisolering 28 W14 endevæg F-B/F90-B 28 W & W16 endevæg F-B/F90-B 29 Detaljeret oversigt over lofter og gulve DB1 tværbåndsloft & DB2 etageloft DB3 & DB4 etageloft 31 DB5 etageloft & DB6 hvælvingsloft 32 DB7 & DB8 etageloft 33 DB9 & DB10 etageloft 34 DB11 & DB12 etageloft 35 DB13 & DB14 etageloft 36 DB & DB16 etageloft 37 Sammenligning af isoleringsmaterialer 38 natureplus-certified 39

3 Intelligent Insulation System Thermofloc Isoleringssystem - fra kælder til tag! ➐ ➋ ➑ ➌ ➏ Thermofloc papirisolering som tagisolering mellem spær ➋ Thermofloc papirisolering åbent fyld som isolering af bygningens afsluttende loftrum ➌ Thermofloc papirisolering som isolering af ydervægge Thermofloc isoleringskugler som bærende underkonstruktion til gulve Thermofloc gulvisolering som hulrumsisolering i etageadskillelser ➏ Thermofloc papirisolering som isolering på kælderloft ➐ Thermofloc undertag ➑ Thermofloc dampbremse* * Iflg. bygningsreglementet er der ikke lovmœssig krav om brug af dampspærre/dampbremse ved samtidig anvendelse af papirisolering. Heller ikke ved blower door test. 3

4 Thermofloc_Generelle produktegenskaber THERMOFLOC Papirisolering THERMOFLOC GULVISOLERING Thermofloc papirisolering består af cellulosefibre og har mange væsentlige produktegenskaber, der muliggør en effektiv isolering med reducering af energiomkostninger, naturligvis under en økologisk betragtning. Det, af aviser fremstillede isoleringsmateriale, er specielt kendetegnet ved, at det isolerer optimalt i både årets kolde og varme måneder. Dermed bidrages der til en effektiv reducering af energiomkostningerne for såvel varmeanlægget om vinteren, som for klimaanlægget om sommeren. I mere end 21 europæiske lande udføres der dagligt byggeprojekter under anvendelse af THERMOFLOC papirisolering, og dag for dag stiger antallet af bygherrer, der er overbevist om de mange fordele THERMOFLOC isoleringssystemet byder forbrugerne. Thermofloc gulvisolering skal i modsætning til papirisolering til indblæsning, fordeles manuelt og anvendes udelukkende som ikke bærende isolering på horisontalt plan (øverste etageadskillelse, i gulvet mellem strøkonstruktioner). For at sikre en bedre manuel håndtering komprimeres isoleringsmaterialet mindre kraftigt i emballagen. Thermofloc gulvisolering pakkes i sække à 12 kg og leveres med 24 sække pr. palle. Isoleringsmaterialet fordeles ganske enkelt i den ønskede isoleringstykkelse og trækkes derefter plant. Forbruget ligger på ca. 35 kg pr. m 3. De tekniske data er de samme som for papirisolering til indblæsning. 4

5 Intelligent Insulation System THERMOFLOC ISOLERINGSKUGLER Thermofloc isoleringskugler granulat af cellulosefibre der kan bruges til gulvkonstruktion. Granulatet har en kornstørrelse på 3 8 mm og fyldes ganske enkelt på underlaget i den ønskede højde og trækkes derefter plant. Dermed kan der fremstilles underkonstruktioner med en højde på mm mm. Thermofloc isoleringskugler har en høj rumvægt (0 kg/m 3 ) hvilket gør at materialet kan anvendes til konstruktion af bærende isoleringslag. Ydermere har materialet en fremragende lydisoleringsværdi -ligegyldigt om der er tale om et betonloft eller et bjækelag, -med Thermofloc isoleringskugler kan isoleringsegenskaberne forbedres betydeligt i begge konstruktionstyper. Thermofloc indblæsningsteknik Indblæsning af THERMOFLOC sker ved hjælp af dertil specielt udstyrede indblæsningsmaskiner. Papirisoleringen blæses med trykluft ind via slanger og derfra videre ind i konstruktionens hulrum, hvor det sammenpresses til den rigtige densitet jf. forarbejdningsinstruktionerne. Dette medfører, at der opstår et gennemgående isoleringslag uden kuldebroer. Denne specielle teknik har store fordele for såvel entreprenøren som for bygherren. Bygherren får altid en tætsluttende isolering uden kuldebroer. Samtidig betales der kun for de aktuelle m 2, -ingen spild eller fraskæringer. Entreprenøren letter arbejdsgangen, idet isoleringen kan foretages sidst i byggefasen. Gamle tage kan efterisoleres uden at tagstenene skal fjernes. Isoleringens egenskaber skaber et diffusionsåbent isoleringslag, hvilket bygherren vil nyde godt af, i form af et åndbart og behageligt indeklima. 5

6 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Varmeisolering Som følge af oliekrisen i halvfjerdserne begyndte man i de vestlige lande at udvikle mere bæredygtige metoder for energiforbrug. Under krisen var man nødt til at skære kraftigt ned på energiforbruget, hvilket gjorde at man i de vestlige lande blev mere bevidst om, hvor afhængige vi er af fossile energikilder. I kølvandet på oliekrisen opstod der således et ønske om at begrænse denne afhængighed. Eftersom varmeenergien til vores bygninger står for en tredjedel af det samlede energiforbrug, fik offentligheden også øjnene op for det hidtil skødesløse energiforbrug, der gik til bygninger. Et af de afgørende nøglebegreber, for en bygnings energiforbrug, der kom fokus på, var U-værdien. Selve begrebet og U-værdiens størrelse blev inden længe et synonym for energibesparende byggemetoder. I løbet af de seneste år har motivationen for at opnå lavere og lavere U-værdier ændret sig grundlæggende. På grund af det øgede kendskab til drivhuseffekten og forskningen omkring, hvad der udløser den, blev opmærksomheden igen skærpet omkring det stadigvæk forholdsvis skødesløse forbrug af energi. Hovedårsagen til drivhuseffekten viste sig at være et alt for stort udslip af kuldioxid (CO 2 ) samtidig med at der blev drevet rovhugst i regnskovene. Der blev afholdt multinationale topmøder, hvor man aftalte at reducere CO 2 -udslippet. Alle lande forpligtede sig til at reducere deres udslip af drivhusgassen CO 2 til halvdelen inden for en bestemt tidsfrist. En termisk forbedring af en bygnings ydre flader resulterer i at energiforbruget til varme, kan reduceres helt ned til en fjerdedel. I kraft af at varmeforbruget til bygninger udgør en meget stor del af det samlede energiforbrug, er der altså et stort potentiale for besparelser og dermed for at reducere CO 2 -udslippet. Derfor stilles der stadig større krav til den termiske kvalitet af en bygnings yderflader i form af reglementer for varmeisoleringen. opnå et så behageligt klima som muligt for brugeren. Dette behagelige klima opnår man dog ikke kun ved at de ydre bygningsdele har en så lav U-værdi som muligt; der er en lang række andre faktorer, der også har en afgørende indflydelse. I nogle publikationer er det blevet forsøgt at opstille grænser for sådan et behageligt indeklima. I disse publikationer nævnes der en lang række parametre, der skal beskrive den subjektive oplevelse af behagelighed. Blandt disse parametre finder man ud over overfladetemperaturen på de omgivende flader (der har direkte forbindelse til U-værdien), rummets luftfugtighed, lufthastigheden, aktivitetsgraden men også personernes påklædning. Når man taler om et behageligt klima i en bygning, kan man dog ikke nøjes med at se på vintermånederne. Man kan også komme ud for et ubehageligt indeklima i sommermånederne. Det skyldes en for kraftig opvarmning af rummet på grund af energien fra solens stråler. For at der ikke skal opstå sådan et klima, som i forbindelse med træbygninger tit kaldes for barakklima, skal man sørge for at konstruktionsdelene har en passende varmekapacitet. Om sommeren opvarmer solen overfladerne på de ydre konstruktionsdele i løbet af dagen. Om natten afkøles de ydre konstruktionsdele igen. Derved opstår der en såkaldt varmebølge der strømmer igennem bygningsdelen. Om sommeren har isoleringen til opgave at finde ud af, hvor godt bygningsdelen kan dæmpe og forsinke denne bølge. Når det lykkes at forskyde de maksimale temperaturer tilstrækkelig meget og/eller at dæmpe maksimumtemperaturerne, opnår man et velafbalanceret og behageligt indeklima der både er velegnet til boliger og arbejdspladser. Helt grundlæggende er formålet med at optimere de varmeisolerende egenskaber i en bygnings yderflader at Det er ikke kun bygningsdelenes varmeledningsevner, der er afgørende for varmeisoleringen om sommeren, men 6

7 Intelligent Insulation System også grovdensiteten og den specifikke varmekapacitet. Et begreb, der tit bliver brugt i den sammenhæng er termisk diffusivitet. Den termiske diffusivitet (eller temperaturledningsevnen) giver et hurtigt overblik over de forskellige byggematerialers egnethed. Jo mindre den termiske diffusivitet er, desto bedre er effekten på varmeisoleringen om sommeren. reduktion af udslip samt en lav termisk diffusivitet til varmeisoleringen om sommeren. Thermofloc opfylder disse to krav i særdeles høj grad. Thermofloc er et virkelig godt isoleringsmateriale om vinteren og hjælper med til at holde temperaturerne inden i en bygning, nede på et udholdeligt niveau, om sommeren. Et isoleringsmateriale bør opfylde begge krav, lav varmeledningsevne til varmeisoleringen om vinteren, og a termisk diffusivitet varmeledningsevne c varmekapacitet p grovdensitet 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 Termisk diffusivitet [10e- 6 m 2 /s] Varmeledningsevne [W/m 2 K] Tegl Mineraluld Polystyren Nåletræ 7

8 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Fugtbeskyttelse Grunden til at mange træhuse siges at have et godt indeklima, skyldes dels den meget lave termiske diffusivitet men også en række andre positive egenskaber som naturlige byggematerialer har. Træ kan i vid udstrækning optage og gemme fugtighed uden at løbe nogen risiko. Denne egenskab i byggematerialer kaldes for sorptionsevnen. Evnen til at optage vand fra luftens relative fugtighed, ved en konstant temperatur, kaldes for sorptionsisotermen. Når luftfugtigheden i et rum stiger fra % til 60 % kan træ optage og igen afgive 5 kg vand. Det betyder at træ med ubehandlede overflader eller med en naturlig overfladebehandling, udligner fugtighedsbalancen og modvirker ekstreme værdier for fugtigheden. Thermofloc stammer oprindeligt fra træ og har derfor lignende værdier. Det vil sige, ved at bruge Thermofloc i træhuse får man, som følge af kombinationen af de to materialer-træ og Thermofloc, et højt potentiale for at lagre fugtighed. Dette potentiale kan dog kun udnyttes hvis de overflader der vender ind mod rummene, ikke er for tætte. For store mængder fugtighed i en konstruktion kan naturligvis ikke udlignes ikke engang af et materiale der er god til at lagre fugtighed. Det bør i alle tilfælde undgås at udsætte konstruktionen for konstant gennemfugtning. Masserelateret vandindhold i % Sorptionsisotermer for træ 20,0 17,5,0 10,0 7,5 5,0 2, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Relativ luftfugtighed Alle forholdsregler der træffes for at undgå utilladelige mængder af fugt, betegnes samlet som fugtbeskyttelse. For at kunne bedømme hvilken virkning fugt har, er man nødt til først at kende til de mekanismer der kan medføre at der opstår fugt i en konstruktion. Der kan komme fugt ind i en konstruktion på tre forskellige måder: byggefugt nedbør og utætheder processer til transport af vanddamp Byggefugt er den mængde vand der er nødvendig under opførelse af et bygningsværk og som findes i de bygningsdele der bruges i byggeriet. Der kan især komme store mængder fugt ind i konstruktionen når det drejer sig om bygningsværker af beton eller murværk. Når man har at gøre med bygningsværker af træ, vil der for det meste kun komme en ubetydelig mængde fugt ind i bygningen ad denne vej. En undtagelse er dog, hvis der bruges frisk træ der ikke er tørret. Hvis der bruges frisk træ, skal man ved brug af diffusionsåbne konstruktioner sørge for at den fugt der kommer ind, også kan slippe ud af konstruktionen igen. Fugt fra nedbør skal hindres i at trænge ind i konstruktionen ved hjælp af velegnede tætningselementer. Hvis der utilsigtet trænger nedbørsvand ind i konstruktionen, skal det sikres at fugten kan slippe ud af konstruktionen igen. Det kan aldrig udelukkes fuldstændigt at der trænger fugt ind i installationsledninger eller andre dele af indretningen gennem utætheder. De valgte konstruktioner bør på den ene side give mulighed for at lækagesteder opdages hurtigt og at fugten på den anden side ikke hindres for kraftigt i at slippe ud. Med hensyn til processer til transport af vanddamp skelnes der mellem to transportprocesser. Den ene transportproces er vanddampdiffusion, den anden er vanddampkonvektion. Med konvektion føres der cirka 10 gange så meget vand ind i konstruktionen som med diffusion. Derfor skal man forhindre konvektion i konstruktioner med tilsvarende velplanlagte og veludførte aftætninger. 8

9 Intelligent Insulation System I forbindelse med vanddampdiffusion kan der afgives fugt (kondensation) ved 4 processer: Den beregnede kondensvandsmasse skal så opfylde følgende krav: Primærkondensation: Der opstår kondensation i en konstruktions bagventilation på grund af stor vanddampbelastning på konstruktionens kolde yderflade. Sekundærkondensation: Der trænger varm, fugtig luft ind i bagventilationen og den sætter sig som kondensvand på konstruktionens yderflader der stadig er kolde. Denne sekundærkondensation opstår hyppigt i overgangsmånederne. Overfladekondensation: De ydre bygningsdeles indvendige overfladetemperatur kommer ned under rumluftens grænsetemperatur og der dannes kondensvand på overfladen. Indvendig kondensation i en konstruktion: Der dannes kondensvand inden i en konstruktion på grund af en ufordelagtig rækkefølge af lag. For at forhindre overfladekondensvand er det tilstrækkeligt at sørge for at de ydre bygningsdele har en tilpas god varmeisolering. I moderne konstruktioner kan faren for overfladekondensation stort set udelukkes på grund af den høje standard inden for varmeisolering. Kondensation inden i bygningsdele kan ikke altid forhindres. Derfor giver DIN 4108 henvisninger til bedømmelse af konstruktioners egnethed. Krav i henhold til DIN : a) Det vand der optræder inden i bygningskomponenten i vinterperioden, skal kunne afgives til omgivelserne igen i sommerperioden. b) De byggematerialer der kommer i berøring med kondensvand, må ikke beskadiges (fx som følge af korrosion, svampeangreb). c) I tag- og vægkonstruktioner må kondensvandsmassen ikke overskride 1,0 kg/m 2. d) Hvis der forekommer kondensvand på berøringsflader kapillært på lag der ikke kan optage vand, må kondensvandsmassen ikke overskride 0,5 kg/m 2 for at vandet kan løbe af og dryppe af (fx berøringsflader på fiberisoleringsmateriale eller luftlag på den ene side og dampspærre- eller betonlag på den anden side). e) For træ må det masserelaterede fugtindhold ikke øges med mere end 5 %, for træmaterialer må det ikke øges med mere end 3 % (gælder ikke for træuldsplader og flerlagsplader iht. DIN 1101). Kravene iht. DIN 4108: DIN 4108 giver mulighed for på to måder at påvise konstruktionens egnethed med hensyn til fugtbeskyttelse. Standarden angiver bygningskomponenter for hvilke der ikke kræves nogen beregnet dokumentation. Den del af DIN-standarden der behandler klimabetinget fugtbeskyttelse er ved at blive revideret, og i fremtiden vil det for flere trækonstruktioner både til vægge, loft og tag ikke være nødvendigt at forelægge dokumentation. Derfor henvises der her til den fremtidige standard. For alle andre konstruktioner for hvilke der kræves dokumentation, skal der gennemføres en beregnet dokumentation for kondensvandsmassen i henhold til DIN

10 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem Lydudbredelse I DIN 4109 skelnes der mellem forskellige typer lyd. Luftbåret støj er lyd der breder sig i luften. Strukturlyd er lyd der breder sig i faste stoffer. Trinstøj er lyd der opstår som strukturlyd når man går på et loft, en trappe el. lign, og delvist afgives til rummet nedenunder i form af luftbåret støj. Støjdæmpningen har til opgave at beskytte brugerne af en bygning mod for kraftige lyde. Kravene er defineret i DIN Her fastlægges det påkrævede lydreduktionstal erf. R w,r og det påkrævede reduktionstal for trinstøj L n, w for en adskillende bygningsdel inklusive lydudbredelse via flankerende bygningsdele. Bygningsdele DIN 4109 erf. R w,r db erf. L n,w db Lofter under almindeligt benyttelige tagrum, fx tørrelofter, pulterrum og adgang til dem Lofter over kældere, entréer, trappeopgange under opholdsrum Lofter over gennemkørsler, indkørsler til parkeringskældre og lignende under opholdsrum Lejlighedsskillevæg og vægge mellem fremmede arbejdsrum 53 - Vægge i trappeopgange og vægge op til entréer/gange 52 - Vægge til legerum eller lignende fællesrum 55 - Vægge mellem entréer/gange og soverum Lofter mellem undervisningslokaler eller lignende rum Lydisolering For at samle kraft til hverdagens opgaver har mennesket i sin afmålte fritid brug for ro. I vores hektiske tid med konstant baggrundsstøj fra computere, trafik, hi-fianlæg og mobiltelefoner, er stilhed blevet en sjælden og kostbar ting. Men det er vigtigt at vide at lyde fra omgivelserne opfattes meget subjektivt. To forskellige lyde med samme lydintensitet kan både opfattes som behagelig (musik) og ubehagelig (naboens slagboremaskine). Selv den samme lydkilde kan opfattes forskelligt af forskellige personer (høj musik på et diskotek). Ubehagelige lyde betegner vi som støj eller larm. Lydisoleringens opgave er at undgå denne ubehagelige støj. Når man ser på lydisolering, er man først nødt til at udelukke en række subjektive bedømmelseskriterier. Derfor er det nødvendigt at definere begrebet lyd i en størrelse der kan måles. Lyd er betegnelsen for mekaniske svingninger og bølger i luften. Disse lydbølger sætter vores trommehinder i svingninger hvilket vores hjerne tolker som toner, klange eller larm. Med moderne målemetoder kan man registrere lydens svingninger helt nøjagtigt. Vejen mellem øret og opfattelsen kan man dog ikke dokumentere med måleapparater. Da mennesket er i stand til at opfatte meget store forskelle i lydbølgernes tryksvingninger inden for den menneskelige hørelses frekvensområde (ca. 16 til Hz), har man indført lydtryksniveauet i db i stedet for den absolutte angivelse af tryksvingninger. Den lydstyrke der opfattes af mennesket, er dog ikke kun afhængig af disse tryksvingninger men også af lydens tilhørende frekvens. For at kunne klassificere en lyds lydstyrke med ét eneste tal har man indført en vægtning der modsvarer den menneskelige hørelse. 10

11 Intelligent Insulation System Vægtningskurve til angivelse af en lyd med ét tal (A-vægtning). Det tal der angives i henhold til denne A-vægtningskurve svarer til værdien ved 0 Hz Lydtryk [db] Frekvens [Hz] Egnetheden kan dokumenteres med målinger inklusive disse alternative metoder eller via den beregningsmetode der angives i bilag 1 til DIN Matematisk beregning af det vægtede lydreduktionstal R L,w,R,i for en flankerende bygningsdel iht. DIN foretages efter følgende ligning: I bilag 1 til DIN 4109 angives følgende beregningsmetode: S R L,w,R,i = R L,w,R,i + 10lg T l 10lg i db S 0 l 0 R w,r R L,w,R,i n ( -R w,r -R L,w,R,i 10 n 10 R w,r = db i-1 Beregningsværdi for det vægtede lydreduktionstal for en adskillende bygningsdel uden langsgående overførsel via flankerende bygningsdele i db Beregningsværdi for det vægtede bygnings-lydreduktionstal for den i. bygningsdel på bygningen i db Antal flankerende bygningsdele (sædvanligvis n = 4) ( R L,w,R,i Beregnet værdi for det vægtede laboratorie-lydreduktionstal i db for den i. flankerende bygningsdel iht. DIN på basis af målinger eller efter eksemplerne i DIN S T Skillevæggens areal i m 2 S 0 Referenceareal i m 2 (for vægge S 0 = 10 m 2 l i Fælles kantlængde mellem den adskillende bygningsdel og den flankerende bygningsdel i m l 0 Referencelængde i m for lofter, sænkede lofter, gulve 4,5 m vægge 2,8 m 11

12 Thermofloc_Bygningsfysik Isoleringssystem For rum med en loftshøjde på omkring 2,5 m til 3 m og en skillevægsbredde på omkring 4 m til 5 m bliver de logaritmiske andele meget små. Dermed kan ligning forenkles som følger: R L,w,R,i = R L,w,R,i db I tabellerne i bilag 1 til DIN 4109 er der angivet værdier for L n,w,eq,r for massive lofter og træbjælkelofter. For værdien for loftsbelægningens trinlydsforbedring er der i bilag 1 til DIN 4109 angivet beregningsværdier afhængigt af den dynamiske stivhed. Ifølge de nyeste undersøgelser kan Thermofloc isoleringskugler klassificeres som hørende til stivhedsklassen indtil MN/m 2 og giver dermed for massive lofter sammen med et støbt gulv en trinlydsforbedring på 22 db. For at kunne bedømme trinlydsdæmpningen skal der egentlig skelnes mellem tre områder af et loft for at kunne bedømme konstruktionen. Trinlydsdæmpningen i et loft er afhængig af den egentlig bærende konstruktions kvalitet, af hvor egnet gulvopbygningen er og af egenskaberne i et eventuelt sænket loft. I bilag 1 til DIN 4109 angives følgende beregningsmetode til bestemmelse af det vægtede standard-trinlydsniveau: Empiriske værdier for lydreduktionstallene R w,r og L n,w,r for Thermofloc opbygninger er angivet i nærværende dokumenter. Disse værdier skal bekræftes ved målinger. Som beregningsværdier for lydreduktionstallene R L,w,R,i for de enkelte flankerende bygningsdele kan der bruges resultater fra målinger på testbænk. Uafhængigt heraf fremgår disse værdier også af bilag 1 til DIN L n,w,r,i = L n,w,eq,r L w,r (TSM R = TSM eq = VM R ) L n,w,eq,r det massive lofts ækvivalent vægtede standard-trinlydsniveau (ækvivalent trinlydsreduktionsværdi) (TSM eq,r ) uden loftsbelægning (beregningsværdi) dl w,r værdi for loftsbelægningens trinlydsforbedring (beregningsværdi) (VM R ) 12

13 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Intelligent Insulation System Tagkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring D1 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underdækning Underdag Spær/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Lægter e= (Heraklith) Gipsplade 23-0,1 36,9 2,8 64,1 16,0 48 F60-B D2 D3 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underlagsbane Spær/THERMOFLOC papirisolering Lægter 2-6 cm Dampbremse* Lægter installationsniveau Gipsplade Evt. 2. lag gipsplade Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underlagsbane Spær/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Udligningslægter Gipsplade ,1 24 0,25 0,25 18,8 1,4 19,4 12,6 43 F-B 16,7 1,3 17,2 42 F-B D4 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade 19-33,9 2,6 41,0 13,7 49 F-B D5 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Underdækning Underdag Højkant/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Brandsikringsforskalling Spær synlige 24-0,1 38 0,23 51,1 3,9 71,1,5 44 F-B D6 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Spær synlige 19-24,1 1,8 29,4 13,9 41 F-B D7 Tagdækning Taglægter 4/5 Kontralægter 5/8 Bitumineret blød fiberplade Dobbeltribbet bærer/thermofloc papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade ,10 0,09 39,9 3,0 128,9 17,4 49 F-B 13

14 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Vægkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring W1 Træbeklædning Lægter Isoleringsplade i træfiber Stræk/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter (installationsniveau) Gipsplader ,1 0,23 35,6 2,7 18,5 7,5 45 F-B W2 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld OSB/krydsfiner Stræk/THERMOFLOC papirisolering Lægter/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplader ,1 18,8 1,4 51,8 18,1 F-B W3 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplade 35-0,1 33,9 2,6 46,4,4 46 F-B W4 Skalmur Lægter Isoleringsplade i træfiber Stræk/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter Gipsplade ,1 35,8 2,7 38,2 17,2 52 F90-B F-B W5 Facade (klinker, træ, puds) Lægter Bitumineret blød fiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade ,8 1,4 32,6,8 43 F-B W6 Gipsplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Gipsplade 20 0,24 33,2 2,5 12,6 9,6 46 F-B W7 Kalkcementmørtel Gipsplader OSB/krydsfiner Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Lægter Gipsplader - 0,1 0,24 35,8 2,7 6,9 6,8 46 F-B W8 Kalkcementmørtel Blød træfiberplade Gipsplader Stræk/THERMOFLOC papirisolering Gipsplader Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsplader - 0,1 0,23 26,8 2,0 18,5 7,5 46 F90-B 14

15 Intelligent Insulation System Vægkonstruktioner Nr ILL. Konstruktion Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring W9 Blokplanke Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Profil-træforskalling 70-0,1 0,33 0,28 0,24 49,4 3,8 41,3 11,7 41 F-B W 10 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Blød fiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter/THERMOFLOC papirisolering Gipsplade ,10 0,09 0,08 19,2 1,5 292,3 22,6 F-B W 11 Træforskalling Lægter Blød fiberplade Lægter/THERMOFLOC papirisolering Plade i limet krydsfiner Gipsplade ,2 4,1 99,7 11,0 45 F-B W 12 Kalkcementmørtel Letvægtsplade af træuld Lægter/THERMOFLOC papirisolering Murværk , 0,33 0,28 0,24 61,2 4,7 294,3 16,9 54 F90 W 13 Mursten THERMOFLOC papirisolering Mursten Indvendigt puds ,37 0,31 0,26 0,23 78,6 6,0 1,5,1 F90 W 14 Pudssystem MW varmeisoleringssystem Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade 1-0,1 7,5 0,6 13,7 13,5 F-B F90-B W Gipsfiberplade Gipsfiberplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade - 0,1 0,24 7,5 0,6 7,8 11,1 63 F-B F90-B W 16 Kalciumsilikatplade Gipsfiberplade Stræk/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* (sd = 2,3 m) Gipsfiberplade 10-0,1 0,25 7,4 0,6 7,6 10,7 63 F-B F90-B

16 Thermofloc_Samlet oversigt tag-, væg-, loft- og gulvkonstruktioner Loft- og gulvkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring DB1 Træuldsplade Blindgulv Tværbånd/THERMOFLOC papirisolering Strøforskalling Dampbremse* Gipsplader ,1 13,8 1,1 7,4 7, F-B DB2 Bræddegulv Blindgulv Mellemlægstræ/THERMOFLOC papirisolering Massivt loft ,48 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 0,25 318,1 24,2 185,7 11, F90 DB3 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Dampbremse* Fjederskinne Gipsplader 2-lags 19-0,1 0,24 18,7 1,4 21,3 13, F60-B DB4 Plankegulv Isoleringsplade i træfiber Betonflise OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Fjederskinne Gipsplader ,32 0,27 0,24 11,7 0,9 43,4 13, F-B DB5 Gipsfiber-tørgulv Trinlydsisolerende plade Betonflise OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Fjederskinne Gipsplader ,36 0, 0,26 0,23 11,7 0,9 28,1 12,3 57 F-B DB6 THERMOFLOC papirisolering Natursten - 0,23 117,2 8,9 217,2 10,8 DB7 Træplanker Bløde papirisolering N-F Dækplade af bløde fibre THERMOFLOC kugler Beskyttelse mod dryssende fibre Brandsikringsforskalling , ,48 0,45 0,42 0, 0,38 0,36 0,34 0,32 49,4 3,8 10,7 8,3 73 F-B DB8 Støbt gulv Trinlydsisolerende plade THERMOFLOC kugler OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter Gipsplade ,2 3,6 420,2 5, F-B 16

17 Intelligent Insulation System Loft- og gulvkonstruktioner Nr ILL. KONSTRUKTION Tykkelse [mm] isoleringstykkelse [mm] U-værdi [W/m K] Diffusionsbedømmelse Akkumuleringsvirksom masse [kg/m²] Kapacitet [W/m²] Amplitudedæmpning [-] Faseforskydning [h] R WR [db] L nw [db] Brandsikring DB9 Træplanker THERMOFLOC kugler OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Beklædning ,1 2,9 82,1,3 67 F-B DB 10 Træplanker Bløde fibre N-F Dækplade af bløde fibre OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering OSB/krydsfiner Lægter Gipsplade ,23 47,2 3,6 422,4 23, F-B DB 11 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC papirisolering Beskyttelse mod dryssende fibre Lægter Gipsplade 19-0,1 0,38 0,35 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 13,9 1,1 4,2 6, F-B DB 12 Træplanker Lægter/THERMOFLOC papirisolering Stålbetonloft Loftspuds ,70 0,58 0, 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 1,1 22,9 93,6 9, F90 DB 13 OSB/krydsfiner Bjælker/THERMOFLOC kugler + papirisolering eksisterende isoleringslag Lægter Luft Pudsbærer Loftspuds ,26 0,25 0,24 0,24 31,3 2,4 4,6 23, F60-B DB 14 Træplanker Bløde papirisolering N-F Dækplade af bløde fibre THERMOFLOC kugler Betonloft ,54 0, 0,47 0,44 0,41 0,39 0,37 0,35 310,9 23,7 44,7 8, F90 DB Stentøj Gipsfiberplade Blød træfiberplade THERMOFLOC kugler Stålbetonloft 25 2x ,33 0,32 0, 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 314,0 23,9 125,5 10, F90 DB 16 Gulvbelægning Undergulvsplade Blød træfiberplade THERMOFLOC kugler Stålbetonloft 18 2x ,41 0,39 0,36 0,35 0,33 0,32 0, 0,29 0,28 313,8 23,9 93,5 8, F90 17

18 Thermofloc_Tagkonstruktioner TAG Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,25- W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Tagopbygning med fuldspær-isolering D1 ekstra akkumuleringsvirksom masse indenfor Tagopbygning med fuldspær-isolering D2 med installationsniveau C Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 Underdækning THERMOFLOC undertag THERMOFLOC undertag Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Lægter 2-6 cm ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➑ Lægter e= (Heraklith) ➑ Lægter installationsniveau ➒ Gipsplade ➒ Gipsplade/evt. 2. lag gipsplade Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 38,99 [kg/m 2 ] 18,77 [kg/m 2 ] Kapacitet 2,82 [W/m K] 1,43 [W/m K] Faseforskydning,99 [h] 12,61 [h] Amplitudedæmpning 64,14 [-] 19,44 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F60-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 48 db DIN 4109 R WR = 43 db DIN ,26 0,24 0,10 0,10 18

19 Intelligent Insulation System Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,25- W/m K Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➏ ➐ Tagopbygning med fuldspær-isolering D3 med udligningslægter og underlagsbane Tagopbygning med fuldspær-isolering D4 med OSB- og blød fiberplade Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 THERMOFLOC undertag Bitumineret blød fiberplade Spær/THERMOFLOC papirisolering Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ THERMOFLOC dampbremse* ➏ OSB/krydsfiner ➐ Udligningslægter ➐ Gipsplade ➑ Gipsplade Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 16,70 [kg/m 2 ] 38,89 [kg/m 2 ] Kapacitet 1,27 [W/m K] 2,58 [W/m K] Faseforskydning 12,47 [h] 13,66 [h] Amplitudedæmpning 17,21 [-],99 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 42 db DIN 4109 R WR = 49 db DIN ,26 0,24 0,10 19

20 Thermofloc_Tagkonstruktioner TAG Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = 0,23- W/m K ➋➌ ➏ ➐ ➑ ➒ Isoleringstykkelse = - mm U-værdi = - W/m K ➋➌ ➏ ➐ Tagopbygning med isolering på spærene D5 udvendig underdag, diffusionsåben underlagsbane, spærene synlige indenfor Tagopbygning med isolering på spærene D6 med OSB- og blød fiberplade C Tagdækning Tagdækning ➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5 ➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8 Underdækning Bitumineret blød fiberplade THERMOFLOC undertag Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Højkant/THERMOFLOC papirisolering ➏ OSB/krydsfiner ➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ Spær synlige ➑ Brandsikringsforskalling ➒ Spær synlige Tekniske Data Varmeisolering U= [W/m K] DIN 4108 U= [W/m K] DIN 4108 Akkumuleringsvirksom masse 24,07 [kg/m 2 ] 13,9 [kg/m 2 ] Kapacitet 1,83 [W/m K] 1,83 [W/m K] Faseforskydning 13,90 [h] 13,90 [h] Amplitudedæmpning 29,42 [-] 29,4 [-] Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108 Brand F-B DIN 4102 F-B DIN 4102 Lyd R WR = 41 db DIN 4109 R WR = 41 db DIN

PAPIRISOLERING. Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk

PAPIRISOLERING. Intelligent Insulation System. www.thermofloc.dk : : v e j e n t i l e t s u n d t o g e n e r g i r i g t i g t h u s! PAPIRISOLERING D A N M A R K A P S T E K N I S K K ATA L O G Intelligent Insulation System www.thermofloc.dk Thermofloc_ Teknisk katalog

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell

Anvendelsesområde og forarbejdning Tekniske Data Betegnelse climacell Pure comfort Anvendelsesområde og forarbejdning climacell anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre boliger. Anvendelsesområderne er stort set ubegrænsede. climacell kan anvendes til isolering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere