MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport, der viser en rekordindtjening. Og det er jo en helt god tradition. NORDEN opnåede sidste år et nettoresultat på USD 336 mio., som var en del bedre end forventet - af årsager, jeg kommer til senere i min beretning. De seneste to år har vi mødtes på baggrund af, at tørlastmarkederne har været historisk stærke, og det drog Rederiet naturligvis fordel af. I år er det anderledes. Vi oplevede i 2005 en normalisering af markederne, og syretesten for NORDENs særlige forretningsmodel er jo netop, om vi er i stand til at fastholde en robust indtjening, når markederne vender - ved at agere langsigtet, ved at styre risici stramt, ved at have de rigtige mennesker og ved at have den rette fleksibilitet i sammensætningen af vores flåde. Jeg synes, man må sige, at vores forretningsmodel bestod med glans i 2005, og at den også viser sin duelighed med de forventninger, vi i dag lægger frem for AFDELINGERNES DRIFT OG RESULTATER Jeg vil i dag først give et overblik over resultaterne i vore to afdelinger - Tørlast og Tank. Det bliver rimeligt kort, da årets gang jo er beskrevet fyldigt og detaljeret i årsrapporten. På tørlastmarkedet gik vi ind i 2005 med en forventning om, at vi efter 2 år med supercyklus og rekordhøje fragtrater ville se et faldende og mere volatilt marked. Det kom til at holde stik. Baltic Dry Index startede på et højt niveau, men glæden var kort, for herefter fulgte 4-5 måneders ubrudt nedtur. Så kom der en vis stabilisering, men den blev afløst af nye fald. Samlet sluttede Baltic Dry Index 25% lavere end i Hvad skete der? Ja, overordnet så vi væksten i efterspørgslen på tørlasttransporter falde til ca. 4%. Det er en ordentlig og god vækst, men den syner ikke af meget, når efterspørgslen i de 2 foregående år voksede 10-11% årligt. Men man kan sige, at markedet normaliseredes, drevet især af to forhold: For det første faldt væksten i Kinas import af jernmalm fra 40% til godt 30%. For det andet var der lavere efterspørgsel på kultransporter, blandt andet fordi Japan fik gang i sine atomkraftværker igen. Og modsat så vi udbudet - den globale tørlastflåde - vokse med omkring 5%, så udbudet steg mere end efterspørgslen. I NORDEN havde vi valgt fra årets første dag at afdække 71% af alle kendte skibsdage til fragtrater, der var aftalt i bedre markeder. Det er jo en del af Rederiets strategi at mindske sårbarheden over for udsving i markedet og få så forudsigelige pengestrømme og så robust en indtjening, som det er muligt. Derfor beskæftiger vi en passende høj andel af skibene langsigtet på fornuftige aftaler med gode, solide kunder. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S AMALIEGADE KØBENHAVN K

2 Side 2 af 13 Den langsigtede afdækning lønnede sig specielt i I vore 2 største segmenter - Handymax og Panamax - var NORDENs gennemsnitlige dagsindsejling henholdsvis 11% og 12% højere end i spotmarkedet. I vores mindste segment - Capesize - var NORDENs TC ækvivalent lavere end i spotmarkedet, fordi vore aktive skibe er chartret ud i 3 år til fastlagte rater. Men det betyder omvendt, at vi har sikret solid indtjening fra vore Capesizeskibe her i 2006, og Capesize er jo det mest volatile segment i tørlastmarkedet. Den samlede kapacitet - antallet af skibsdage - steg 13%, og tørlastafdelingen havde godt og vel skibsdage til rådighed. Det er det højeste antal nogensinde. Væksten var dog ikke så høj som i tidligere år, fordi vi tilpasser tempoet til markedsforholdene. Tørlasts driftsindtjening før salgsavancer og afskrivninger - EBITDA - faldt 17% til USD 165 mio. Men det skal altså holdes op mod, at tørlastmarkedet under ét faldt 25%. Omvendt havde vi væsentligt højere indtægter fra salg af skibe end året før - nemlig USD 80 mio. - og det betød, at den primære driftsindtjening steg 2% til USD 239 mio. Når man tager markedsforholdene i betragtning, er det alt i alt et godt resultat. Tørlast skabte 90% af NORDENs omsætning og 73% af den primære indtjening. Mens vi i tørlast gik ind i 2005 med en meget høj afdækning, startede tankafdelingen året med relativt flere åbne skibsdage, og det var der to gode grunde til. For det første forventede vi et fornuftigt marked, og for det andet ville vi give den nye Norient Product Pool den fornødne kapacitet til at komme godt fra start. Vi var heldige og dygtige, for markedet blev rigtig fornuftigt - det blev bedre end i 2004, og det blev også mere attraktivt, end vi havde ventet. Samlet sluttede raterne - målt ved Baltic Clean Tanker Index - 7% højere for hele året. I de første måneder var raterne høje på grund af vintersejladsen. Så fulgte en vis afmatning med sommersæsonens komme, men det billede ændredes brat, da orkanerne Katrina og Rita i september hærgede Den mexicanske Golf og satte flere raffinaderier i USA ud af drift. Det fik øjeblikkeligt raterne til at stige, og de høje rater holdt sig frem til november. Det kan synes mærkeligt, at orkanerne fik så stor effekt i et år, hvor verdens efterspørgsel på tanktransport ellers ikke kunne følge med udbudet. Den globale tankflåde voksede 7,3%. Men man må forstå markedet sådan, at kapacitetsudnyttelsen af verdensflåden er så høj, og balancen mellem udbud og efterspørgsel er så delikat, at selv mindre uventede begivenheder øjeblikkelig kan få balancen til at tippe - og få raterne til stige drastisk. Til den situation bidrager også, at raffineringskapaciteten i USA og Europa er spændt til bristepunktet, og nye raffinaderier opføres stort set kun i Mellemøsten og Asien. Derfor skal de 2

3 raffinerede produkter transporteres over længere afstande for at nå forbrugerne i den vestlige verden, og det er naturligvis også til fordel for NORDEN og andre rederier. Side 3 af 13 NORDEN øgede sidste år kapaciteten i tank med 25% til godt 5,500 skibsdage. Og som det ses af søjlerne, lå hele væksten inden for de to produkttank-segmenter - MR og SR. Alle NORDENs MR-skibe var beskæftiget i spotmarkedet, og de sejlede over USD hjem dagligt, hvilket var højere end både spotmarkedet og 12-måneders markedsgennemsnit for T/C. NORDENs SR-skibe sejlede både i spotmarkedet og på langtidscertepartier, og deres dagsindsejling var lidt under 12-måneders markedsgennemsnittet og spotmarkedet, men - som det ses - var NORDENs T/C ækvivalent væsentligt højere end i Anderledes med vore Aframax råolie-tankere, som sejler fast på lange aftaler for store olieselskaber. Derfor er skibenes indsejling ret konstant, men lavere end i spotmarkedet, selv om det faldt. Næsten alle vore produkttankere blev opereret af Norient Product Pool, som NORDEN stiftede 1. januar sammen med det cypriotiske rederi INC. Tankesættet bag Pool en var jo, at vi ved at sam-sejle de to rederiers skibe kunne få større kritisk masse og øge den geografiske dækning, og jeg er glad for at sige, at Pool en har virket helt efter hensigten. Vi har haft stor fornøjelse af have flere skibe i søen. Vi har øget vores tilbud til kunderne, og vi har også fået adgang til ny forretning, for eksempel vintersejlads med is-klasse tankere i Hvidehavet, den Botniske Bugt og den Finske Golf. Tankafdelingens indtjening før salgsavancer og afskrivninger - EBITDA - steg 37% til USD 57 mio. Og efter salgsavancer på USD 48 mio. fik afdelingen et primært driftsresultat på USD 97 mio. Det er de bedste resultater i afdelingens historie. Vi har sagt før, at tankafdelingen vil komme til at fylde mere i NORDENs bøger. Det er vores mål at få en bedre balance mellem tørlast og tank, og dette mål skal ikke nås ved at drosle ned i tørlast, men ved at øge kadencen i tank. Vi tog et skridt mod dette mål i 2005, hvor tankafdelingen bidrog med 30% af Rederiets primære driftsresultat. REDERIETS HOVEDTAL Resultaterne i de to afdelinger summer sig op til følgende hovedtal for NORDEN: Omsætningen steg 11% til USD 1,3 mia. Stigningen skyldes især, at vi rådede over flere skibsdage, ligesom produkttankerne havde en højere dagsindsejling. Vækst har stået højt på dagsordenen de senere år. Som det ses af søjlerne i diagrammet, er Rederiets omsætning i runde tal 5-doblet siden En ganske markant udvikling. EBITDA - resultatet før afskrivninger og salgsavancer - faldt 7% til USD 216 mio. Forklaringen gav jeg før: Raterne på tørlastmarkedet satte sig med 25%, og vi havde en del 3

4 Side 4 af 13 åbne skibsdage, som vi måtte beskæftige til lavere fragtrater. Det spillede også en rolle, at vi måtte betale højere hyrer for at chartre skibe ind på kortere T/C aftaler. I lyset af, hvad der skete på tørlastmarkedet, er der god grund til at være tilfredse med den opnåede driftsindtjening. Salgsavancerne blev USD 120 mio., og hertil kommer avancer på USD 8 mio., som indgår i posten Resultatandele fra joint-venture. Vi solgte 12 skibe - heraf 2 delvist ejede - og udnyttede dermed markedets stærke appetit på moderne tonnage til at tage betydelige gevinster hjem. Det er en integreret del af NORDENs forretning at stabilisere indtjening og pengestrømme ved - fra tid til anden - at sælge skibe. Vi gør det ret pragmatisk, ved at vi vejer gevinsten fra et salg op mod den gevinst, som vi kunne få ved at eje skibet under givne forudsætninger. Og hvis vægtskålen falder entydigt ud til fordel for et salg, så sælger vi normalt, hvis vi kan dække vores behov for kapacitet på anden måde. 12 skibe lyder af meget, og det er mange. Når vi var så aktive sælgere, skyldes det, at vi vurderede, at 2005 i høj grad var sælgers marked. Det var et godt år at tage gevinster hjem og så reinvestere pengene i kommende år med lavere skibspriser. Jeg skal også understrege, at selv om vi solgte skibe, så voksede flåden af egne skibe faktisk. Det kommer jeg tilbage til senere. Indtægterne fra skibssalg bidrog til, at NORDEN fik et resultat af primær drift på USD 328 mio. Set i et historisk lys, så har vi i den periode, hvor vi 5-doblede omsætningen, faktisk 6-doblet overskudgraden. Den er steget fra godt 4% i 2002 til over 25% sidste år. Det sætter vist en tyk streg under værdien af NORDENs fortsatte vækst. I regnskabet optræder for første gang posten dagsværdigregulering af visse sikringsinstrumenter. Posten er en direkte følge af, at NORDEN er gået over til at aflægge regnskab efter IFRS standarderne. Under den gamle regnskabspraksis kunne vi føre disse værdireguleringer af sikringsinstrumenter over egenkapitalen, men det må vi ikke mere. Derfor har vi nu denne post i resultatopgørelsen med en gevinst på USD 26 mio. Efter finansielle poster, skat og andele til mindretalsaktionærer fik NORDEN et nettoresultat på USD 336 mio. - det er i runde tal DKK 2 mia. Resultatet er en del bedre end forventet, og de positive overraskelser kom fra den bedre driftsindtjening i tank, højere avancer fra skibssalg og - som nævnt - værdireguleringerne af sikringsinstrumenter. Det var resultatopgørelsen. Inden vi helt slipper regnskabstallene, skal vi se på pengestrømmene og værdierne i NORDEN. Pengestrømmene først: Driften skabte en likviditet på næsten en kvart milliard USD mod godt USD 190 mio. året før. Investeringerne skabte en likviditet på USD 10 mio., og det kan se mærkeligt ud, at vi ligefrem skaber likviditet ved at investere. Forklaringen er, at vi godt nok investerede USD 4

5 Side 5 af mio. i skibe og nybygninger. Men vi fik et endnu større beløb ind i provenu fra salg af skibe. Som det ses af figuren, var 2005 et meget aktivt år med køb og salg af tonnage - faktisk det mest aktive år nogensinde. Finansiering brugte vi USD 76 mio. på. Halvdelen var udbytte til aktionærerne, resten gik til køb af egne aktier samt indfrielse af gæld og afdrag på gæld. Facit blev herefter, at likviditeten voksede med USD 178 mio., så NORDEN ultimo året populært sagt havde USD 312 mio. i kassen. Kassebeholdningen overstiger den rentebærende gæld med godt USD 200 mio. NORDEN er altså gældfrit og finansielt meget stærkt rustet til fremtiden. Og jeg kommer senere i min beretning til, hvad vi vil bruge denne finansielle styrke til - og hvorfor den er så vital for Rederiet. De gode resultater betød, at NORDENs egenkapital voksede til USD 611 mio. - næsten DKK 3,4 mia. - som jo er en anden målestok for Rederiets finansielle styrke. Når vi opgør balancen, så indgår Rederiets egne skibe til kostprisen minus af- og nedskrivninger. Det er altså den bogførte værdi af skibene, og den er forsigtigt opgjort. Men vi beder også uafhængige skibsmæglere vurdere markedsværdien af vore skibe og nybygninger, og skibsmæglerne nåede frem til, at markedsværdien af flåden ved årets udgang oversteg den bogførte værdi med USD 246 millioner - næsten en kvart milliard. Fordeler vi værdierne på aktierne, så steg den indre værdi pr. aktie sidste år steg til næsten DKK baseret på de bogførte værdier. Men tager vi merværdierne af skibene med, får vi Net Asset Value, og den steg 76% til DKK Merværdierne er de mørkeblå områder på søjlerne. Og når man ser på søjlerne, får man et tydeligt billede af, at NOR- DENs ekspansion af flåden øger værdiskabelsen til aktionærerne. Net Asset Value omfatter ikke værdien af NORDENs mange købsoptioner. Og disse købsoptioner har en værdi, fordi mange optionsaftaler er indgået i år, hvor priserne på både brugt tonnage og nybygninger var lavere, end de er i dag, og hvor fragtraterne generelt var dårligere end i dag. Så de priser, som NORDEN enten kan købe eller langtidschartre optionsskibene til - ja, de priser er en del lavere, end hvis vi i dag skulle gå i markedet for at chartre eller købe tilsvarende skibe. Optionerne er et særkende for NORDEN. Jeg ved ikke, om vi direkte er det Rederi i verden, der har flest købsoptioner. Men jeg tør godt sige, at vi er et af de rederier globalt, der har flest. Vi synes, optionerne er et fremragende instrument, fordi de giver os maksimal fleksibilitet. En option giver os retten til enten købe et skib eller forlænge vores timecharter, alt efter hvad der lønner sig bedst, men vi kan også helt lade være at udnytte denne ret - det ser vi nøgternt på med afsæt i vores behov og bedømmelse af markedet. Når vi udnytter optionerne, sker det i god forståelse med vore providers fra især Japan. Netop fordi optionerne er et særkende for NORDEN, har vi de senere år fået mange opfordringer til at vise deres værdi. Bestyrelsen og direktionen har talt på knapper, fordi 5

6 Side 6 af 13 en sådan værdi i sagens natur er teoretisk. Når man beregner værdien, er man nødt til at opstille forudsætninger for, hvordan fragtrater, skibspriser, renter og valutakurser vil udvikle sig fremover. Og det kan ikke blive andet end kvalificerede antagelser på baggrund af omfattende analyser af historiske data. Men for at give vore aktionærer et fair billede af NORDENs teoretiske værdier har vi valgt at tage springet. Vi vil fremover mindst vise optionernes værdi en gang årligt. Værdien var her i begyndelsen af året USD 533 mio. før skat - eller ca. DKK 3,2 mia. Det svarer til DKK pr. aktie. Og herefter er den samlede værdi pr. aktie næsten DKK pr. aktie - over dobbelt så meget som den indre værdi pr. aktie, når vi alene lægger de bogførte værdier til grund. Principperne i beregningen er beskrevet på side 4 i årsrapporten. VÆRDISKABELSE Værdien pr. aktie er en parameter for værdiskabelsen i NORDEN. Andre parametre er naturligvis aktiekursen og udbyttet. Og uanset hvilken parameter, vi ser på, så er ledetråden for NORDEN, at vi ved at gøre en forskel til det bedre for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere også skaber værdier til aktionærerne. I de 5 år frem til og med 2005 fik NORDENs aktionærer et gennemsnitligt årligt afkast på 71% i form af udbytter og stigende aktiekurs. Vælger vi at måle værdiskabelsen over 3 år, var afkastet til aktionærerne 107% om året. Dermed kan man sige, at målet om at skabe et fornuftigt, langsigtet afkast i form af udbytter og aktiekurs er blevet nået. Dette mål gælder uændret. Derfor foreslår bestyrelsen, at Rederiet udbetaler et udbytte på DKK 200 pr. aktie. Det er en fordobling af det ordinære udbytte fra 2004, og det svarer til, at næsten DKK 460 mio. udloddes til aktionærerne. Vi mener, at vi med det udbytte på den ene side giver aktionærerne et fornuftigt afkast og på den anden side sikrer, at NORDEN har den finansielle styrke til også i mere turbulente markeder at afholde de investeringer, som er forudsætningen for at skabe det langsigtede afkast til aktionærerne. Jeg kommer tilbage til disse investeringer om lidt. Men lad mig blot nævne, at NORDEN i de kommende år netto vil investere betydeligt større beløb i udbygningen af flåden, og jeg siger netto, fordi vi ikke påregner at få de samme beløb ind ved salg som i Med et samlet udbytte på DKK 200 pr. aktie returnerer vi 22% af årets nettoresultatet til aktionærerne. Og når man sammenligner med 2004, hører det jo med, at det ordinære udbytte for det år var DKK 100. Hertil kom så et ekstraordinært udbytte på DKK 175 for at markere det kvantespring i indtjeningen, som vi så i 2004, hvor nettoresultatet blev firedoblet. Vi så ikke samme kvantespring i 2005, og i tilgift har vi mere udfordrende markeder foran os. Det kræver en god finansiel stødpude. ET STØRRE NORDEN 6

7 Side 7 af 13 Ikke flere regnskabstal - i hvert fald ikke foreløbig. Derimod vil jeg gerne sige nogle ord om en anden og mindst ligeså vigtig form for kapital - nemlig medarbejderne. NORDEN vokser, og NORDEN bliver ved at vokse. Til søs - på skibene - steg antallet af medarbejdere med 33%. Vi havde på årets sidste dag 261 søfolk på lønningslisten, og vi får flere fremover i takt med, at flåden af egne skibe vokser. Sidste år var vi ude for at rekruttere seniorofficerer i Danmark, og alle i branchen kan skrive under på, at de er en knap og meget efterspurgt vare. Derfor var det meget opmuntrende, at vi kunne ansætte 10 højt kvalificerede danske seniorofficerer og samtidig fik kontakt til flere kaptajner, overstyrmænd, maskinchefer og førstemestre, som gerne ville arbejde for NORDEN. Og dem får vi forhåbentlig glæde af fremover. Vi uddanner også selv officerer, og det bliver vi ved med - der var 16 officersaspiranter på skibene sidste år. Desuden vil vi i år skabe en dedikeret pool af yngre officerer på Filippinerne, så vi løbende kan trække folk ind, som kender NORDENs procedurer og høje krav til sikkerhed og service. På land slog vi i januar sidste år dørene op for det 5. oversøiske kontor - i Indien. Det skete i tråd med vores strategi om at være kundefokuserede. Det er vigtigt at være tæt på kunderne - den personlige kontakt kan ikke erstattes af telefon, fax og . I hvert fald ikke i det lange løb. Derfor er det vigtigt at være repræsenteret lokalt, og vi kan se, at de oversøiske kontorer genererer en stadigt stigende del af NORDENs indtægter. Derfor analyserer vi, hvor og hvornår der er ræson i at åbne nye kontorer. Og ud over kontorerne har vi jo også rejsende port captains, der dækker de vigtigste havne verden over - de hjælper vore skibe og viser NORDEN-flaget lokalt. Vi udvidede medarbejderstyrken på land med 32% til 123 ansatte - mange er selvfølgelig danskere, men der er stadig flere lokale ansatte på udekontorerne. Alle virksomheder ved, at det bliver sværere at rekruttere nye folk herhjemme med de små ungdomsårgange og den høje beskæftigelse. Det er en af grundene til, at vi i år sammen med andre rederier tager de første elever ind på en ny shipping-uddanelse. Når det gælder rekrutteringen af mere erfarne folk, kigger vi i højere grad uden for rederierhvervet og uden for Danmark Vi bliver flere medarbejdere i København, og det betyder - desværre - at vi er ved at vokse ud af Amaliegade 49. Vi har bogstaveligt talt inddraget alle pulterkamre i det gamle hus til kontorer, men pladsen er særdeles trang, og selv om vore hjerter hænger ved den traditionsrige ejendom, der har huset NORDEN siden 1892, så vil det uundgåeligt betyde, at vi i en ikke alt for fjern fremtid er nødt til at flytte til et nyt hovedsæde. Vi kan ikke lade for snævre rammer blokere den fortsatte vækst. Vi gennemførte i januar et generationsskifte i ledelsen, da Carsten Mortensen tog over som adm. direktør. Skiftet har været godt og gnidningsfrit, og vi står nu med en stærk og kompetent ledergruppe, der også aldersmæssigt er blandet godt. 7

8 Side 8 af 13 Vi har i det hele taget en talentfuld og dedikeret medarbejderstab, og den skal vi passe godt på. Derfor har vi skabt et bredere tilbud til medarbejderne. Vi er blevet mere systematiske i medarbejdernes personlige og faglige udvikling - og den indsats styrkes yderligere her i Vi tror også på, at Rederiets særlige kultur og værdier er meget vigtige parametre for de ansatte, og da der jo er kommet mange nye folk til, skal vi sikre, at alle forstår det samme ved NORDENs kerneværdier - troværdighed, fleksibilitet og empati - og at alle udlever værdierne på samme måde over for kunder og hinanden. Derfor indleder vi en værdiproces her i Når det gælder medarbejdernes økonomiske udkomme, mener vi, at vi har en god kombination af en fair markedsløn og incitamentsbaseret aflønning, ikke mindst bonus. Vi giver bonus for at sikre, at der konstant er damp på kedlerne at ledere og medarbejdere arbejder målrettet for at skabe værdier til Rederiet, kunderne og aktionærerne. Vi giver også bonus som et skulderklap, fordi medarbejderne igen i 2005 skabte exceptionelle resultater. Exceptionelt kan man vist godt kalde et overskud på DKK 2 mia. Og så giver vi bonus, fordi rederierhvervet i bund og grund er internationalt. Incitamentsbaseret aflønning er kutyme i de rederier, vi er oppe mod, når vi konkurrerer om de bedste folk. Så hvis vi vil stå os i konkurrencen, skal vi bruge samme instrument som resten af branchen gør. NORDEN betalte sidste år USD 7 mio. i individuelle bonusser til de ansatte, herunder direktion og ledere. Beløbet er uændret fra 2004, selv om NORDENs indtjening steg. Derudover har vi betalt, hvad der svarer til 4 måneders løn til ansatte, der opfyldte en række kriterier - i 2004 blev der udbetalt et halvt års løn. Og lad mig her tilføje med adresse til især direktionens og ledergruppens variable aflønning, at den jo dikteres af NOR- DENs resultater. I et fremragende år som 2005 er den variable løn høj. I år med lavere indtjening er den variable løn selvfølgelig mindre. Ud over bonus tildelte vi i december aktier fra Rederiets egenbeholdning til en større gruppe medarbejdere. Det gjorde vi for at fremme samhørigheden mellem medarbejdere og aktionærer yderligere ved at knæsætte, at begge parter har en interesse i, at aktiekursen stiger. Desuden har vi her i marts 2006 tildelt aktieoptioner til i alt 35 ledende medarbejdere. Jeg varslede på sidste års generalforsamling, at bestyrelsen var gået i tænkeboks for at finde ud af, hvad der skulle afløse Rederiets gamle optionsprogram, og resultatet af vore overvejelser blev de aktieoptioner, som har en teoretisk værdi på DKK 9,6 mio. Ordningen er selvsagt skruet sammen, så optionerne først har en værdi, når aktionærerne har fået deres i form af stigende aktiekurs. 8

9 Side 9 af 13 NORDEN vil også fremover overveje aktiebaserede incitamentsordninger for at styrke interessefællesskabet mellem medarbejdere og aktionærer. BESTYRELSENS HONORAR NORDEN har ikke noget aktivt optionsprogram for bestyrelsen. Bestyrelsen vil ikke fraskrive sig muligheden for en dag at foreslå, at der etableres et program, for selv om optioner til bestyrelsen ikke harmonerer med de vejledninger, der gælder i Danmark, så mener bestyrelsen, at optioner under de rette omstændigheder kan være et udmærket instrument til de mennesker, der skaber værdierne - herunder bestyrelsen. Og det er jo et tankesæt, der er ganske udbredt i de angelsaksiske lande. Bestyrelsen har derimod sit vederlag, og det er der redegjort for på side 67 i årsrapporten. Vi indstiller, at det samlede vederlag i år hæves fra USD til USD Vi har sammenlignet NORDENs honorar med andre selskabers, og vi kan se, at NORDEN har et klart efterslæb. Desuden vurderer vi, at honoraret ikke står mål med indsatsen i en virksomhed, der er blevet betydeligt større og mere kompleks. Derfor foreslår vi efter 2 års pause, at basishonoraret hæves fra DKK til DKK , mens næstformanden og formanden får henholdsvis 1,5 gang og 2,5 gange så meget. Med de honorarer er vi nogenlunde på niveau med sammenlignelige selskaber. Opgjort i DKK vil honoraret samlet vokse fra DKK 1,6 mio. til DKK 3 mio. Ud over der ordinære honorar har formanden - undertegnede - fået et vederlag på DKK for ekstraordinære opgaver, der lå ud over, hvad man kan forlange af medlemmer af bestyrelsen. EJERFORHOLD For nylig fastlagde bestyrelsen strategien for NORDENs udvikling i de næste 3 år. Afsættet for strategien er, at NORDEN er et selvstændigt, børsnoteret rederi. Jeg har sagt det før - og jeg vil gerne gentage det - at vi altid er åbne over for alliancer, samarbejder og opkøb, hvis de skaber værdier for NORDENs aktionærer og kunder. Men det er som selvstændigt rederi, at NORDEN bedst udlever sin særlige forretningsmodel og drager fordele af den kritiske masse, vi allerede har i Tørlast, og som vi er ved at få i Tank. For 3 uger siden udsendte vores største aktionær, Torm, en meddelelse til Fondsbørsen, hvor Torm skrev, at de var tilfredse med - og nu citerer jeg - NORDENs opnåede resultat og forventningsbilledet for På den baggrund vil Torm i den kommende periode aktivt vurdere sin aktiebesiddelse i NORDEN. Citat slut. Det var ordene. Og selv om det måske ikke var krystalklart, hvad de betød, fik vi hurtigt en indikation, da Torms direktør udtalte, at et salg af aktierne bestemt var en mulighed. Vi har derfor - som tidligere - tilbudt Torm og deres rådgivere vores hjælp i en eventuel salgsproces. 9

10 Side 10 af 13 Det tilkommer naturligvis ikke ledelsen af et børsnoteret selskab at vælge sine aktionærer, for når en aktie er børsnoteret, kan alle købe aktien. Sådan er det, og sådan skal det være. Men når det er sagt, vil jeg gerne tilføje, at det har været en betydelig udfordring af have Torm med ombord, fordi Torm fra allerførste dag har villet noget andet end det store flertal af NORDENs aktionærer - nemlig slå de to rederier sammen. Dette skisma har eksisteret, siden Torm i sommeren 2002 bankede endog meget højlydt på vores dør. Bestyrelsen har i de 4 år, der er gået, forsøgt at skærme direktion og medarbejdere af, så de kunne koncentrere sig om at passe forretningen og udvikle Rederiet. Men selvfølgelig har det været en udfordring for medarbejderne, at de til tider ikke vidste, om de var købt eller solgt - for nu at sætte det på spidsen. Derfor vil jeg gerne udtrykke en stor og varm tak til ledere og medarbejdere, fordi de loyalt har holdt skruen i vandet, selv om der har været konkurrenter, der flittigt har fisket i det, de troede var rørte vande. Jeg håber, aktionærerne vil støtte mig i denne tak, for den er virkelig fortjent. Nu kan man så håbe, at Torms overvejelser og erklæringer denne gang fører til en løsning - og gerne en løsning, der betyder, at vi får en mere likvid NORDEN-aktie og mange nye aktionærer at servicere. Vi medvirker som nævnt gerne i en professionel salgsproces. Lad mig i den forbindelse nævne, at vi de senere år har forbedret kommunikationen med aktiemarkedet og andre interessenter, og NORDEN kom jo i juni 2005 ind i Fondsbørsens næstvigtigste indeks - MidCap+. Vi er på et rimeligt stade i dag, og jeg kan love, at vi ved, hvordan vi kan blive bedre. STRATEGIEN Jeg kan også love, at en eventuel afklaring af ejerforholdene ikke bliver en sovepude. Ledelsen vil arbejde ligeså støt og målbevidst som hidtil med at skabe værdier til aktionærer og kunder. Overordnet følger vi den kurs, der har været stukket ud siden : Det vil sige, at vi udbygger flåden støt og kontrolleret, og at vi samtidig styrer alle risici stramt ved at beskæftige en passende del af flåden langsigtet. Vi skal også bevare fokus på de store, gode kunder og servicere dem bedst muligt. Vi løber ikke efter de kortsigtede gevinster. Vi har været på markedet i 135 år og skal være her mindst ligeså længe. Derfor agerer vi langsigtet, ordentligt og fornuftigt. NORDEN opererede ved udgangen af skibe, hvoraf vi selv ejede de 10. Flåden af egne skibe voksede med 3, selv om vi som før nævnt solgte en del skibe. Men vigtigere end dette øjebliksbillede er det, at vi øgede antallet af skibe til levering med 39% - fra 36 til 50. Vi indgik sidste år aftaler om at langtidsindbefragte 14 skibe med købsoptioner, og vi bestilte også yderligere nybygninger. Og i februar lagde vi yderligere alen til den fremtidige vækst i flåden ved at langtidschartre 4 MR tankere med købsoptioner. De skibe får vi leveret i

11 Side 11 af 13 Jeg vil godt dvæle lidt ved de 5 nybygninger, vi bestilte i 2005: Det var 3 dobbeltskrogede Handymax bulkcarriers og 2 dobbeltskrogede SR-produkttankere. Sidstnævnte er søsterskibe til en serie på 6, som allerede var i ordre. Alle skibe kommer fra kinesiske værfter. Japan har i mange år været hovedkilden til ny kapacitet i NORDEN. Det er sammen med japanske partnere, at vi oftest indgår strukturerede aftaler, hvor NORDEN forpligter sig til at langtidsindbefragte skibe ofte med købsoptioner. Vi værdsætter og plejer de historisk stærke bånd til Japan, for de er vitale for NORDEN. Korea er naturligvis også betydningsfuld, og landets værfter har leveret mange skibe til Rederiet. Relationen til Kina er nyere, men ikke mindre vigtig af den grund. Kina har bygget skibe til NORDEN siden 2003, og vi har i dag status som repeat customer hos den statslige værftsorganisation CSSC. I december 2005 besøgte en stor delegation af NORDEN-folk og kunder, samarbejdspartnere og leverandører Kina og var på den måde med til at besegle det enorme riges stadig voksende betydning for Rederiet. I runde tal havde vi et skibsanløb på Kina hver tredje dag i Vores tørlasttransporter på Kina voksede med næsten 50%. Vi bygger skibe i landet, og vi indchartrer også skibe fra kinesiske ejere. Og vi har et kontor i Shanghai i vækst. Derfor benyttede vi besøget til at betale noget tilbage til Kina. Dels ved nye ordrer, dels ved at indstifte flerårige legater på Shanghai Maritime University. Højdepunktet på rejsen var dog den ceremoni, hvor Hendes Højhed, Prinsesse Alexandra, navngav en af vore nybygninger en IMO tdw. produkttanker fra Guangzhou International Shipyard. Skibet fik naturligvis navnet NORD PRINCESS, og selv for mig og mine kolleger, som efterhånden har oplevet en del skibsdåb, så var denne ceremoni noget helt specielt. Prinsessen gjorde det fantastisk som Gudmor, da hun klippede snoren og lod champagnen springe og velsignede skibet med held og lykke. Ganske som hun gjorde det fremragende som NORDENs gæst på den flere dage lange rundtur i Kina. Nybygninger bliver sammen med strukturerede aftaler - altså langtidsindbefragtninger med købsoptioner - og direkte køb af skibe vigtigere for NORDEN fremover. Vi har i både Tank og Tørlast oplevet et stilskifte, hvor mange ejere efter de gode år er så finansielt stærke, at de hellere tager chancen og opererer et skib selv frem for at chartre det ud til NORDEN. Eller også vil de kun chartre ud på vilkår, som ikke er fornuftige for os. Desuden ser vi i begge segmenter men mest i Tank at det bliver strategisk vigtigere at kontrollere skibe, og at både kunder og konkurrenter bliver større og større. På den baggrund er det kun naturligt, at NORDEN satser mere på vækst i kerneflåden, som er de skibe, vi enten ejer eller har langtidsindbefragtet, og som sejler under vores flag og skorstensmærke. Vi kommer til at eje flere skibe for at få den kapacitet, der er nødvendig for fortsat lønsom vækst. Vi vil som hovedregel købe disse skibe kontant for at placere Rederiets likviditet fornuftigt og værdiskabende. Ved at købe kontant oparbejder vi også en betydelig friværdi i skibene, som vi eventuelt kan belåne, og som sammen med vores betydelige finansielle styrke vil give os mulighed for at forfølge de investeringsmu- 11

12 Side 12 af 13 ligheder, som jo også opstår, efter konjunkturerne har vendt herunder køb af skibe og måske køb af andre Rederier. NORDEN vil i år investere mellem USD 180 mio. og USD 220 mio. i flåden. Vi tager levering af 4 nybygninger og køber samtidig 5 tørlastskibe, så antallet af ejede skibe næsten fordobles. Samtidig tilgår der i 2006 kerneflåden 15 langtidsindbefragtede skibe. Frem til 2009 har NORDEN 19 købsoptioner, der kan udnyttes, og som det ser ud nu, vil vi udnytte en stor del af dem, og det er selvfølgelig også i det perspektiv, man skal se Rederiets økonomiske styrke. Vi skal have råd til at gøre, hvad der er fornuftigt og værdiskabende. Flere skibe betyder dog ikke, at NORDEN opgiver sin fleksibilitet. Vi vil stadig operere en flåde, som er et mix af egne skibe, langtidsindbefragtninger med og uden købsoptioner og korte skibe. NORDEN kan via sine købsoptioner udbygge flåden til priser, der med dagens målestok er billige. Det giver os en væsentlig konkurrencefordel, at vi har en så billig kerneflåde. Og fleksibiliteten er jo intakt, fordi vi ikke behøver købe skibene, men kan forlænge lejen af dem ud over typisk 5-7 år hvis det er mest fordelagtigt. En større flåde giver stordriftsfordele, fleksibilitet og større geografisk dækning. Det ser vi allerede i Tørlast, hvor NORDEN i Handymax-segmentet er blandt verdens 3 største operatører med en markedsandel på cirka 5%. Den markedsandel vil vi øge i de kommende år. Samtidig ønsker vi for at skabe større synergier - at øge markedsandelen i Panamax-segmentet, som p.t. er omkring 3%. I det tredje segment Capesize ønsker vi derimod at fastholde den nuværende flåde. I Tank vil vi især skalere op i produkttank. I SR-segmentet venter vi at tredoble den aktive flåde til mere end 20 skibe i 2008, hvad der vil give NORDEN en global markedsandel på cirka 4%. SR skibe er de mest effektive skibe til transporter over kortere distancer. I MRsegmentet vil vi mere end fordoble antallet af NORDEN-skibe, fordi MR-tankerne er så velegnede til transporten over lange afstande af raffinerede produkter. Vi fortsætter altså arbejdet med at få Tankafdelingen til at fylde endnu mere i NORDENs bøger. Så strategien for begge vore afdelinger er fortsat vækst. Men vi har en let fod på speederen, og vi er klar til at bremse op, hvis markederne udvikler sig meget ugunstigt. FORVENTNINGER TIL 2006 På kort sigt udmønter denne strategi sig i følgende forventninger. Vi forventer et tørlastmarked, som bliver lidt lavere end sidste år, men stadig vel over det historiske gennemsnit. Vores tørlastafdeling gik ind i året med godt kendte skibsdage, hvoraf 64% var afsat året ud til fornuftige rater, og afdelingen vurderer konstant, hvornår dækning og kapacitet skal tilpasses markedsforholdene. Markedet er lige nu ganske robust, og der er flere opmuntrende tegn: Stigende skibspriser, høj vækst i Kina og god fremgang i verdensøkonomierne. Den store ubekendte er imidlertid ophugning. De 12

13 Side 13 af 13 gode år har gjort, at der næsten ikke er ophugget skibe. Over en fjerdedel af verdens tørlastflåde er mere end 20 år gammel, men endnu ser vi ikke tegn til ophugning i større stil. Vi forventer, at tørlastafdelingen vil opnå et primært driftsresultat på USD mio. Tankafdelingen indledte året med omkring kendte skibsdage, hvoraf 62% er beskæftiget året ud. Alle Aframax-skibsdage er dækket af, mens vi opererer en god del af tonnagen i produkttank i spotmarkedet gennem NORIENT Product Pool. Tankafdelingen vil også løbende lægge ny kapacitet til, når det kan svare sig, ligesom afdelingen hele tiden ser på, om afdækningen skal øges. Selv om raterne lige nu er lidt nede, forventer vi for hele året et godt marked kun marginalt lavere end i Og vi regner med, at Tankafdelingen får et primært driftsresultat på USD mio. uden nogen indtægter fra skibssalg. Samlet betyder det, at NORDEN venter et nettoresultat på mellem USD 120 og USD 140 mio. Forventningerne er i forhold til årsrapporten opjusteret med gevinsten ved salget af NORD BULKER, som vi afhændede først på måneden. Og disse forventninger er vi ganske komfortable ved. Dels er USD 39 mio. allerede sikret ved salg af 3 skibe. Dels mener vi, at vi er fornuftigt positioneret i markederne i både tørlast og tank, og endelig har Rederiets drift i første kvartal fulgt de lagte planer. Jeg sagde på sidste års generalforsamling, at de beslutninger, vi traf dengang - hvor vi jo stod på toppen af en historisk super-cyklus - skulle være med til at sikre, at Rederiet også var en succes, når markederne engang normaliseredes. Nu er markederne normaliseret, og hvis man holder forventningerne til 2006 op mod sidste års resultater, vil man se, at selv om avancerne fra skibssalg ventes at blive USD 90 mio. lavere, og selv om sidste års indtægt på USD 26 mio. fra reguleringer af sikringsinstrumenter forvandles til en forventet udgift på USD 19 mio. - altså en forværring på 45 mio. - ja, så er vores prognose altså et nettoresultat i niveauet trekvart milliard DKK, som vil være det tredjebedste resultat i NORDENs historie. Og det er vel den bedste målestok for, at de senere års vækststrategi helt bogstaveligt lønner sig - også i normale markeder. NORDEN er på rette kurs. Tak til medarbejdere og ledere for en god og engageret indsats. Og tak til aktionærerne for opmærksomheden. 13

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere