Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: /JETJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 30. april 2012 J.nr.: /JETJ Notat om hvornår et produkt eller et markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne om brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger (eller 76 i mærkningsbekendtgørelsen) Fødevarestyrelsen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen. Det gælder også den del af lovgivningen, der har til formål at beskytte forbrugerne mod vildledning. Der er samtidig et klart flertal i Folketinget, som i forbindelse med Fødevareforlig 2.0 har ønsket, at Fødevarestyrelsen opprioriterer kontrolindsatsen i forhold til vildledende markedsføring af fødevarer. Der er i anprisningsforordningen fastlagt klare regler for brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger, blandt andet med det formål at beskytte forbrugerne mod vildledning. Der er derudover i lovgivningen etableret et generelt forbud mod, i markedsføringen af fødevarer, at henvise til anbefalinger fra læger eller til en gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Der har i en række aktuelle sager vist sig, at det i konkrete tilfælde kan være svært at træffe afgørelse om, hvorvidt et produktnavn eller et markedsføringsudsagn er omfattet af anprisningsforordningens definition af en ernæringsanprisning eller en sundhedsanprisning og dermed er omfattet af reglerne i forordningen. Det har ligeledes i konkrete tilfælde vist sig svært at vurdere, om et produktnavn eller et markedsføringsudsagn er omfattet af forbuddet mod henvisning til anbefaling fra læger eller til gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Der er brandnavne, produktnavne og markedsføringsudsagn, som befinder sig i en gråzone, hvor det er vanskeligt entydigt at vurdere, om de er omfattet af reglerne. Dette er baggrunden for dette notat, der har som målsætning at støtte de tilsynsførende i deres arbejde med at foretage disse vurderinger. De tilsynsførende vil i alle tilfælde skulle udøve et konkret skøn, og det er ikke muligt at udarbejde en vejledning, der inddrager alle de forskellige forhold, som kan være relevante at inddrage ved et sådan skøn. Ambitionen er imidlertid, at dette notat vil kunne være til hjælp i vurderingen af disse sager.

2 Hensigten med notatet er alene at bidrage til vurderingen af, hvorvidt et brandnavn, produktnavn eller markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen. Notatet tager således ikke stilling til, hvorvidt et givent navn eller udsagn, som måtte blive vurderet omfattet, er lovligt eller ej. Til brug for vurderingen af navnets/udsagnets lovlighed henvises til anprisningsvejledningen, som findes på og på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Udgangspunktet i forhold til kontrollen på området er, at der skal sanktioneres efter gældende praksis, hvis det vurderes, at produktnavne, markedsføringsudsagn, mv., er i strid med lovgivningen og vildleder forbrugerne. Hvis en konkret anprisning af et givent produkt ikke giver anledning til bemærkninger i kontrollen kan den tilsynsførende i relevant omfang vejlede virksomheden om reglerne. Vejledningen kan konkret indeholde oplysninger om at samme markedsføring i en anden kontekst vil kunne være i strid med reglerne og vildledende for forbrugerne. Virksomheden bør således, hvis den befinder sig i en gråzone, gøres opmærksom på, at ændringer i den kontekst, hvor et givent produktnavn, markedsføringsudsagn, mv. anvendes, vil kunne give anledning til en anden vurdering. Det angives på kontrolrapporten præcist hvilken anprisning der er kontrolleret af/på hvilket produkt (hjemmeside, skilt mærkning mv.), og at der ikke er anmærkninger. Hvis der er ydet vejledning anføres dette også på kontrolrapporten. Side 2/9

3 Relevante definitioner og bestemmelser Ernærings- og sundhedsanprisninger En anprisning er i anprisningsforordningen defineret som ethvert budskab eller enhver fremstilling, der ikke er obligatorisk, herunder billeder, grafik eller symboler uanset form, som angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber En ernæringsanprisning er defineret som enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af: a) den energi (kalorieværdi), som den i) giver ii) giver i nedsat eller øget grad, eller iii) ikke giver, og/eller b) de næringsstoffer eller andre stoffer, som den i) indeholder ii) indeholder i nedsat eller øget omfang, eller iii) ikke indeholder En sundhedsanprisning er enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed. Forbud mod henvisning til anbefaling fra læger eller til gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Det er, jf. 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen, forbudt ved mærkning, reklamer m.v., at anvende angivelser om, at fødevarer er anbefalet af læger, eller at indtagelse af den pågældende fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Ved vurderingen af, hvorvidt et produktnavn, markedsføringsudsagn eller lignende er i strid med dette forbud, skal der lægges vægt på mærkningsdirektivets ordlyd, som ikke er lige så bred som mærkningsbekendtgørelsens ordlyd: Mærkningen og dennes nærmere udformning må ikke tillægge et levnedsmiddel egenskaber til forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber (Mærkningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b.) I det følgende gennemgås en liste af forhold, som i alle tilfælde, bør inddrages i en vurdering af om et brandnavn, et produktnavn eller et markedsføringsudsagn falder indenfor definitionen af en ernæringseller sundhedsanprisning eller er omfattet af forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Det er vigtigt at fremhæve, at en vurdering ikke kan foretages på baggrund af et enkelt forhold. Det er alene en samlet vurdering af de nævnte forhold (den samlede kontekst, herunder virksomhedens oplysninger om relevante forhold), der kan give anledning til en endelig vurdering. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over de forhold, som det kan være relevant at inddrage i en vurdering af, om et givent produktnavn, brandnavn eller markedsføringsudsagn af forbrugerne vil blive opfattet som en ernærings- eller sundhedsanprisning eller en lægeanbefaling mv. Derfor skal den tilsynsførende sikre sig, at de relevante oplysninger og begrundelser fra virksomheden foreligger, før der træffes afgørelse i sagen. Side 3/9

4 1. Angiver, indikerer eller antyder det undersøgte brandnavn, produktnavn eller markedsføringsudsagn en ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig funktion? Ord eller ordsammensætninger i et brandnavn, produktnavn eller et markedsføringsudsagn, der rimeligt klart angiver, at forbrugeren kan forvente, at produktet har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en sammenhæng med sundhed, vil typisk være omfattet af reglerne i anprisningsforordningen. De skal dog stadig vurderes ud fra en samlet kontekst. Eksempler på rimelige klare angivelser af en ernæringsmæssig egenskab, en sundhedsmæssig funktion eller en lægeanbefaling mv.: - Lavt indhold af fedt - Nedsat indhold af sukker - Indeholder omega 3 - Godt for hjertet - Energi til dine muskler - Vitamin C styrker dit immunforsvar - Doktor Hannibal anbefaler, at man spiser fiskefrikadeller hver dag - Anbefales af doktor Weissnicht - Forebygger forkølelse Det vil dog, selv når der i markedsføringen anvendes ord eller ordsammensætninger med rimelige klare angivelser, være væsentligt, at se på om der er forhold, der kan have betydning for, om forbrugerne opfatter en ellers rimelig klar angivelse, som alt andet end en ernærings- eller sundhedsanprisning eller en lægeanbefaling mv. Det er, når brandnavne, produktnavne eller markedsføringsudsagn alene indeholder en indikation eller en antydning, endnu vigtigere, at se på, om der er forhold, der kan have betydning for, om forbrugerne opfatter indikationen eller antydningen, som en ernærings- eller sundhedsanprisning eller en lægeanbefaling mv., eller det modsatte. 2. Kan brandnavnet i det konkrete tilfælde påvirke forbrugeropfattelsen - når det er et produktnavn eller et markedsføringsudsagn, der undersøges? Hvis et givent produkt markedsføres under et brand, som forbrugerne normalt vil forbinde med produkter, der er sundhedsfremmende, vil det kunne understøtte en vurdering af, at et produktnavn eller et markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Eksempler herpå kunne være: - Markedsføringsudsagnet Hjertegod på et produkt, der sælges under brandnavnet Nordic Health Foods Side 4/9

5 - Produktnavnet Power Brændstof på et produkt, der sælges under brandnavnet High Performance Sports Nutrition Hvis et givent produkt omvendt markedsføres under et brandnavn, som forbrugerne normalt ikke forbinder med produkter, der er sundhedsfremmende, vil det understøtte en vurdering af, at et produktnavn eller et markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, ikke er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Et eksempel herpå kunne være: - Produktnavnet Power Brændstof på et produkt, der sælges under brandnavnet Slikmunden 3. Kan produktnavnet i det konkrete tilfælde påvirke forbrugeropfattelsen - når det er et brandnavn eller markedsføringsudsagn, der undersøges? Hvis et givent produkt markedsføres ved et produktnavn, som forbrugerne vil forbinde med et produkt, der er sundhedsfremmende, vil det understøtte en vurdering af, at markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Et eksempel på et produktnavn der kan understøtte en vurdering af, at et markedsføringsudsagn er omfattet kunne være: - Hvis du vil nyde og yde mere på et produkt med navnet Sports Choko Bar Hvis et givent produkt markedsføres ved et produktnavn, som forbrugerne ikke vil forbinde med et produkt, der er sundhedsfremmende, vil det understøtte en vurdering af, at markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, ikke er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Et eksempel på et produktnavn der kan understøtte en vurdering af, at et markedsføringsudsagn ikke er omfattet kunne være: - Anbefalet af Dr. Jeckyll på et produkt med navnet Hideous Licorice 4. Kan andre markedsføringsudsagn på produktet i det konkrete tilfælde påvirke forbrugeropfattelsen - når det er et brandnavn, produktnavn eller markedsføringsudsagn, der undersøges? Hvis der på et produkt anføres forskellige markedsføringsudsagn, vil disse i nogle tilfælde kunne understøtte en vurdering af, at brandnavn, produktnavn eller et markedsføringsudsagn, der kan opfattes, at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen Side 5/9

6 Et eksempel på et markedsføringsudsagn, der kunne understøtte en vurdering af, at et markedsføringsudsagn er omfattet, kunne være: - Markedsføringsudsagn på et produkt som rigt på kostfibre vil pege i retning af, at udsagnet Glad mave er en sundhedsanprisning. Forskellige markedsføringsudsagn på et produkt vil i andre tilfælde kunne understøtte en vurdering af, at markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, ikke er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen Et eksempel på markedsføringsudsagn, der kunne understøtte en vurdering af at et markedsføringsudsagn ikke er omfattet, kunne være: - Markedsføringsudsagn på et produkt som Smager så godt og Forkæl dig selv vil pege i retning af, at udsagnet Glad mave ikke er en sundhedsanprisning. 5. Er der andre egenskaber ved produktet, der kan påvirke forbrugeropfattelsen? Der kan være forskellige egenskaber ved et produkt, som vil kunne tale for eller imod, at et markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, kan vurderes omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Et eksempel på en produktegenskab, der kunne understøtte en vurdering af, at et markedsføringsudsagn ikke er omfattet, kunne være: - Produktnavnet Hjertegod på hjerteformede kager. Er der tale om et produkt som er omfattet af de offentlige kostråd, som fx spis mere frugt og grønt vil det også kunne spille en rolle i forhold til forbrugeropfattelsen af konkrete markedsføringsudsagn, og hvor alvorligt det specifikke udsagn bliver opfattet. Et eksempel herpå kunne være navnet Hvis du vil have mere sex på et skilt ved fx hvidkål, hvor forbrugeren selvfølgelig afhængig af den samlede kontekst, lige såvel kan opfatte navnet, som et signal om, at det er godt at spise 6-om-dagen, som han vil kunne opfatte det som en anprisning af særlige egenskaber ved hvidkål. Er førstnævnte gældende bør det ikke vurderes som en sundhedsanprisning. 6. Indgår produktet i en serie af produkter, der kan påvirke forbrugeropfattelsen? Hvis produktet indgår i en serie af produkter, der på grund af markedsføringen typisk af forbrugerne opfattes som sundhedsfremmende eller det modsatte, vil det være relevant at inddrage dette i vurderingen af om et markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, er omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Side 6/9

7 Eksempler på en serie af produkter, som kan påvirke forbrugeropfattelsen, og som kan understøtte, at et produktnavn er omfattet af reglerne kunne være: - Produktnavnet Hjertets ven på et produkt under en produktserie, der alle indeholder markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion. - Produktnavnet Hjertets ven på en produktserie, der hedder Vital. Et eksempel på en serie af produkter, som kan påvirke forbrugeropfattelsen, og som kan understøtte, at et produktnavn ikke er omfattet kunne være: - Produktnavnet Power chokobar på et produkt under produktserien Når du trænger til noget sødt. 7. Markedsføres produktet primært visse steder eller i visse sammenhænge, der kan påvirke forbrugerforståelsen? Hvis produktet kun markedsføres visse steder, i visse sammenhænge eller overfor visse målgrupper, vil det kunne understøtte en vurdering af, at produktnavn eller et markedsføringsudsagn anvendes med det formål at markedsføre en fødevare som sundhedsfremmende. Eksempler på dette kunne være: - Produktet optræder stort set udelukkende sammen med andre produkter, der markedsføres som sundhedsfremmende fx på et apotek, i en helsekostforretning eller i et supermarked, hvor der er indrettet en særskilt afdeling/hylde, hvor der markedsføres helseprodukter. - Produktet markedsføres stort set udelukkende i medier, der henvender sig til personer, der er interesseret i sundhedsfremme eller i lige netop den type anprisninger, som et givent markedsføringsudsagn vurderes at kunne falde ind under. Omvendt vil et produkt kunne markedsføres et sted, i en sammenhæng eller overfor en målgruppe, hvor det kan have en væsentlig indflydelse på, hvorledes de anvendte markedsføringsudsagn opleves, opfattes og forstås af forbrugerne. Til eksempel vil et produktnavn som relax kunne opfattes meget forskelligt, hvis produktet sælges i en helsekostforretning, set i forhold til, hvis det sælges i en bar. Tilsvarende vil markedsføringen af et produkt i et supermarked kunne opfattes forskelligt alt efter om det placeres på slikhylden eller sammen med slankekostprodukter. 8. Kan firmaprofilen påvirke forbrugerforståelsen? Er firmaet kendt for et produktsortiment, der stort set udelukkende henvender sig til personer, der ønsker sundhedsfremmende fødevarer, vil det kunne understøtte en vurdering af, at et brandnavn, produktnavn eller markedsføringsudsagn anvendes med det formål at markedsføre en fødevare som sundhedsfremmende. Et eksempel på dette kunne være: Side 7/9

8 - Et firma, der er specialiseret i at levere produkter til helsekostforretninger, helsecentre eller lignende, hvor forbrugerne på forhånd kan have en forventning om, at de spiser en sundhedsfremmende fødevare. Hvis et firmas produktsortiment omvendt ikke blandt forbrugerne har nogen positiv sundhedsprofil og eventuelt snarere har det modsatte, vil det kunne understøtte en vurdering af, at produktnavn eller et markedsføringsudsagn ikke anvendes med det formål at markedsføre en fødevare som sundhedsfremmende. Et eksempel på dette kunne være: - Et produkt med navnet Power frugtgummi, som sælges af en førende slikproducent. 9. Kan fødevaretypen påvirke forbrugerforståelsen? Forbrugeropfattelsen af et brandnavn, produktnavn eller markedsføringsudsagn, vil i høj grad kunne afhænge af den type fødevare, hvor navnet eller udsagnet anvendes. Fødevarer, der har et specifikt ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål, som kosttilskud, berigede fødevarer, fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål eller rawfood (fx frugt/grøntsmoothies), giver forbrugerne en forventning om en ernæringsmæssig eller fysiologisk effekt. Derfor vil produktnavne eller markedsføringsudsagn, der kan opfattes at angive, indikere eller antyde en sundhedsfremmende funktion, i mange tilfælde kunne vurderes omfattet af reglerne i anprisningsforordningen eller af forbuddet i 76, stk. 1, i mærkningsbekendtgørelsen. Der vil derfor også kunne opstå situationer, hvor ellers sammenlignelige produktnavne eller markedsføringsudsagn, vil blive vurderet forskelligt, alt afhængigt af om de anvendes fx på kosttilskud eller andre fødevarer. Eksempel: - Produktnavnet Glad mave vil blive opfattet forskelligt af forbrugeren, hvis det anvendes på et kosttilskud til sammenligning med en flødebolle. Produktnavne og markedsføringsudsagn vil ligeledes kunne opfattes forskelligt af forbrugerne indenfor kategorien almindelige fødevarer, afhængigt af om forbrugerne som udgangspunkt forbinder fødevaren med en sundhedsfremmende funktion eller ej. Eksempel: - Produktnavnet Energibooster vil kunne blive opfattet forskelligt af forbrugerne afhængigt af, om der er tale om en fødevare, som forbrugerne på forhånd har en forventning om er sundhedsfremmende. 10. Er budskabet så utroværdigt eller morsomt, at det påvirker forbrugeropfattelsen? Side 8/9

9 Nogle budskaber i produktnavne eller markedsføringsudsagn er så utroværdige, at forbrugerne godt kan gennemskue, at budskaberne er for sjov. Vurderingen af om dette er tilfældet afhænger dog af den kontekst budskabet er placeret i (fødevare, salgssted, mv.). Eksempler på sjove budskaber, der ud fra en samlet vurdering af konteksten, kunne vurderes ikke at være i strid med reglerne: - Doctor Sugars Choice (produktnavn på fx småkager, slik eller lignende) - Kur mod kedsomhed (udsagn på fødevarer) - Modvirker kærestesorg (udsagn på fx chokolade) - Giver mod på en travl hverdag (udsagn på fx kaffe) - Forebygger ulvetimen (udsagn på snack gulerødder) - Når du har brug for trøst (udsagn på fx en slikkepind) 11. Er der tale om et varemærke, en handelsbetegnelse eller et fantasinavn? Vurderer man ud fra en samlet betragtning, at et brandnavn et produktnavn falder ind under definitionen af en ernærings- eller sundhedsanprisning, så er det vigtigt at være opmærksom på følgende: 1. Et varemærke, en handelsbetegnelse eller et fantasinavn, der falder inden for definitionen af en ernærings- eller sundhedsanprisning, kan anvendes uden en egentlig godkendelse, hvis de er ledsaget af en beslægtet ernærings- eller sundhedsanprisning, som er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser (jf. artikel 1, stk. 3). 2. Et varemærke eller en handelsbetegnelse, der lovligt er markedsført inden den 1. januar 2005 og som ikke er i overensstemmelse med forordningen, må markedsføres indtil den 19. januar 2022 (jf. artikel 28, stk. 2). Side 9/9

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006)

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) Indhold 1. Indledning 2. Definitioner 3. Anvendelsesområde 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle meddelelser 3.1.1 Anprisning

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger VEJ nr. 9372 af 28/05/2018 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Anvendelsesområde... 6 2.1 Reglerne gælder for alle kommercielle meddelelser...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Vejledning om anprisningsforordningen

Vejledning om anprisningsforordningen VEJ nr 9371 af 26/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-33-00062 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

Udkast til. Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger Udkast til Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger VEJ nr. XXXX af 22/02/2018 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Definitioner...4 2. Anvendelsesområde...6 2.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Den juridiske vildledningsvurdering

Den juridiske vildledningsvurdering Den juridiske vildledningsvurdering Ved Fuldmægtig, cand.jur. Sofie Faltum Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen Disposition Det retlige vildledningsbegreb En helhedsvurdering Anprisninger Eksempler

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning

Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2017-27-31-00296 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til kosttilskudsbekendtgørelse og -vejledning Bekendtgørelse om kosttilskud og vejledning om kosttilskud blev i

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013 Regler for dyrkning og anvendelse af tang Disposition Hvilke regler er relevante? Hvad skal virksomhederne gøre? Hvad gør Fødevarestyrelsen? Relevante regler om: Fødevaresikkerhed og ansvar mv. Hygiejne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning

Folketinget (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. juni Beretning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 237 Offentligt Beretning nr. 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN Møde d. 25. nov. 2014 i Fødevarestyrelsens kontaktgruppe og i Dialogforum for anprisninger.

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet Rapport Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød Ursula Kehlet 20. september 2013 Proj.nr. 2002310-13 Version 1 UNK/MT Baggrund SAMMENDRAG I 2012 vedtog EU en liste over 222 tilladte sundhedsanprisninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 331/8 DA 18.11.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1228/2014 af 17. november 2014 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01522/Dep.sagsnr. 16039 Den 30. november 2012 FVM 100 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 424 endelig 2003/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ernærings- og sundhedsanprisninger af

Læs mere

Artikel 1: Energi og sukker

Artikel 1: Energi og sukker Artikel 1: Energi og sukker Selvom der er meget fokus på, hvor vigtigt det er at spise sundt, viser de seneste undersøgelser, at danskerne stadig har svært at holde fingrene fra de søde sager og fedtet.

Læs mere

tlf

tlf Måltidspartnerskabet Etableringen af Måltidspartnerskabet Ernæring og sundhed er et emne, der i stadigt stigende omfang optager samfundet. Med henblik på at kunne medvirke til at få befolkningen - via

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Kostpolitik - En sund start på livet

Kostpolitik - En sund start på livet Kostpolitik - En sund start på livet Udarbejdet af forældrerepræsentanter og pædagoger i Børnehuset Himmelblå 2016 Hvorfor en kostpolitik Børnene opholder sig mange af deres vågne timer i institutionen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 7. december 2018 Sagsnr. 18/01499 (32561) SOJAAN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE af indskærpelse i sag om vildledende markedsføring af et pastaprodukt i Høje-Taastrup Kommune Miljø-

Læs mere

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Kostpolitik for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommunes sundhedspolitik har som gennemgående tema, at det sunde valg skal være det lette valg. Vigtigheden og tilgængeligheden af sund kost blandt borgerne

Læs mere

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 25. april 2006 Klage over tv-reklamen Slush Ice maskine fra OBH Nordica Denmark A/S sendt på TV 2/Danmark

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere