Generalforsamling 29. sept. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 29. sept. 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 29. sept Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte fra Jammerbugt Kommunes event fond har vi kunnet medvirke til en god markedsføring af Han Herred. Et oplagt sted for markedsføringen er i København, og her er vi godt hjulpet af egnens flydende ambassade i form af fiskerbåden HM800 Jammerbugt, der indrettet som fiskebutik ligger fortøjet neden for Nyhavn. Kutteren og salget af friske fisk er en enestående mulighed for at skabe opmærksomhed om vores egn, og jeg skal opfordre jer til at vende forbi kutteren, hvis I er i København. Her kan man få en let frokost i form af fiskefrikadeller eller fiskefilet er en mulighed, som også mange københavnere benytter. Og der er faktisk faciliteter til at arrangere et forretningsmøde her i meget utraditionelle omgivelser. Thorup fiskerne gennemførte en event i København i juni måned med uddeling af kg. rødspætter for at skabe opmærksomhed om båden, og UHH deltog i seancen. Vi havde formået Svinkløv kokken Kenneth Hansen til at stå og grille fisk på kajen, og vi uddelte masser af brochurer blandt de mange gæster. Sommerens største arrangement var European golfturneringen Made in Denmark i Gatten i august. Med de varslede tilskuere var det oplagt at agitere for, at overnatningen skulle foregå i Han Herred frem for den noget længere transport til Aalborg. Med deltagelse af de to golfklubber i Han Herred deltog vi med en stand på feriemessen i Herning i februar, og under selve golfturneringen havde UHH en iøjnefaldende og populær stand i golfcentret i Gatten. Vores umiddelbare bud er, at vi havde besøg af mellem 2000 og 2500 gæster på standen, hvor vi serverede fiskehapser her fra Klitrosen, snaps fra Nordisk Brænderi i Hjortdal og øl fra bryggerlauget i Fjerritslev og da de var tørlagt bød vi på Alverdens Kasper fra Rene. Vi fik en god snak med mange af gæsterne, og vi fik en lang række adresser, som vi efterfølgende kan bruge til markedsføring af Han Herred. Ud over e mail adresser fik vi også oplyst postnumre, og vi kan således konstatere, at gæsterne på standen kom fra hele Danmark, fra Sydsjælland til Skagen. Blandt svarene var der størst interesse for B&B overnatninger, tæt fulgt af hotelovernatninger og længere nede på listen sommerhuse og camping. På initiativ af UHH var de fleste af egnens forretningsdrivende iført rød hvide trøjer i golf ugen, og i samarbejde med Fjerritslev Handelsstandsforening blev flagene hejst i Fjerritslev, og FUT toget blev fragtet til Gatten smykket med flotte billeder fra Han Herred. Vi er enige om, at vi vil prøve at gentage succes en med golf aktiviteter de kommende to år vel vidende, at de fleste jo havde engageret sig med overnatning for i år inden vi fik dem i tale. Udvikling Han Herred har gennemført en evaluering på eventen blandt overnatningssteder og forretningsfolk, som vi må betragte som tilfredsstillende. Samme weekend var der DM i Mountainbike i Slettestrand, og det er vores indtryk, at stort set alle overnatningsfaciliteter var i brug, ligesom der var ekstraordinær stor handel i mange forretninger. Weekenden efter blev DM i beachhåndbold afviklet i Fjerritslev, så Han Herred har haft gode muligheder for at blive eksponeret.

2 I den betop vedtagne budgetaftale åbner kommunen for at lave en visionsplan for Kollerup Svinkløv Slettestrand området det vil vi følge med stor interesse og opmærksomhed. Vi må også glæde os over, at der nu er oprettet et fjernarbejderhus i Tranum, der jo med sin giga internetforbindelse betegnes som Europas måske hurtigske landsby. Endvidere kan vi glæde os over den flotte renovering af Tinghuset i Fjerritslev, og det nybyggede fiskehus i Thorupstrand, hvor der i øvrigt netop er åbnet fiskebutik. Det er godt, at vi har mange ildsjæle, der fører gode ideer ud i livet. Specielt, når vi samtidig må konstatere, at Han Herred mister mange gode arbejdspladser i forbindelse med Ticans lukning af slagteriet i Fjerritslev. Derfor er der til stadighed brug for gode ideer til udvikling af Han Herred, og brug for ildsjæle til at føre dem ud i livet. Udvikling Han Herred vil deltage langt hen ad vejen, men vi skal selvfølgelig ikke gå ind og tage ejerskab for gode tanker og ideer, som allerede har sin gang på jorden. Derfor håber vi, at der på mødet i aften kommer ideer op til at styrke udviklingen i Han Herred hvad enten vi snakker bosætning, erhvervsudvikling eller turisme. Og hermed er ordet frit Derefter indledtes en god og positiv debat, som grundlæggende gav positive tilkendegivelser til foreningen og dens bestyrelse: Aage Dissing påpegede, at vi ikke skal regne med at der kommer nogen og hjælper. Man skal selv undersøge forskellige former for finansiering. Selv at søge netværk, gerne større netværk for at få inspiration. Sten Stenbæk, Fjerritslev Gymnasium, orienterede om ca. 100 unge der i samarbejde med UCN skal arbejde med innovative projekter, hovedsagelig indenfor oplevelsesøkonomi. Noget lignende foregik forrige år. Opfordrede virksomhederne, at tage godt imod de unge. Det kan måske danne nyttige og varige netværk, hindre at for mange af unge flytter alt for langt væk. Projektet løber i januar, februar og marts. Ved interessetilkendegivelse, kontakt endelig Sten Stenbæk på gym.dk Ole Stavad bifaldt Gymnasiets indsats. Kan godt forestille sig et godt udbytte af samarbejdet. Nævnte kommunens samarbejde med de lokale ejendomsmæglere omkring bosætnings kampagnen for Jammerbugt kommune. Fortalte om egne oplevelser fra et par dage på UHHs stand i Gatten. En god oplevelse at få så mange mennesker i tale og berette om Han Herred. HS 800 tilstedeværelse i Hovedstaden er en uvurderlig ambassade for Han Herred. Der bør bruges maksimale kræfter for at styrke indsatse. Den repræsenterer hele Jammerbugt kommune. Har i øvrigt ønske om, at få mere Øster Han Herred ind i UHH. Peter Eigenbroth er enig vedr. mere Ø. Han Herred. I øvrigt skal vi arbejde sammen for hele Jammerbugt kommune.

3 Otto Kjær Larsen syntes, det er et godt projekt, der blev beskrevet fra Fjerritslev Gymnasium Vil gerne støtte op omkring projektet. Berettede om kontakt med og i Vest Himmerlands kommune på standen i Gatten. De tilbød UHH at være med på Smagen af Vesthimmerland, næste år. Bemærkede i Gatten, at standen blev lagt mærke til fra anden side! Martin Eigenbroth mente UHH blev betragtet som modpol til Blokhus, men at uddelingen og fordelingen af eventpuljen viste, at ressourcerne fordeles ligeligt. Lignende fordelinger kan og bør også gælde indenfor øvrige erhverv. Der bør satses på en mere effektiv markedsføring, gerne med utraditionelle og mere moderne metoder, og vi skal finde og fortælle de gode historier. Ulf Nielsen berettede om flere eksempler på skilteproblematik i Jammerbugt kommune. Trine Henriksen orienterede om, at hun er blevet valgt ind i den nye aktionsgruppe for LAG Jammerbugt / Vesthimmerland. Der er således en repræsentant for det nye LAG i vores lokalområde. John Kronborg orienterede om sit kendskab til 5 6 unge familier der har bosat sig i Slettestand området. Man arbejder på de virksomheder der er her. Her er man tæt på mulighederne for børnepasning, skoler, de fritidsinteresser der generelt dækker for hele familien. Jakub Jakobsen mente, kryptisk, at det var svært at få hjælp til de daglige problemer, der er og opstår i virksomheden. Efterlyser én kontaktperson som indgang til støtte og vejledning. Ulla Flintholm pointerede, at denne slags opgaver ikke er et kærneområde for UHH. Der er dækning for dette ved Jammerbugt kommune. Erik Braad mente ikke det gjorde noget at kende til den slags problemer, men vi kan selvfølgelig ikke sagsbehandle. Klavs Poulsen mente at man bør hæve overliggeren og få sat gang i flere projekter, arbejde på flere og nye events. Ole Stavad spurgte ind til de kritikpunkter der har været fremført? Har vi medarbejdere, der sidder i vejen? Kan ikke forstå det, vi har en god dialog må vi høre? Erik Tornøe: Jeg har været ansat ved kommunen man kan ikke afvige reglerne. Brug kræfter på at styrke hele kommunen. Steen Andersen har efter sin tid i byrådet, fundet ud af, at Jammerbugt kommune er en landkommune. Havde kommentarer til skilteproblematikken. Ulla Flintholm: Fokuser på det vi har, fortæl den gode historie. Ref. Knud Christensen

4 Referat fra generalforsamlingen i Udvikling Han Herred Valg af dirigent Erik Braad blev valgt, Og konstaterede at generalforsamlingens var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Formand Peter Eigenbroth aflagde flg. beretning: En stor del af foreningens aktiviteter er blevet gennemgået under debatmødet forud for generalforsamlingen. Så derfor vil jeg gå lidt let hen over det her i min beretning. Vores primære indsatsområde har været markedsføring af Han Herred, og det har været muligt gennem den støtte, vi har fået fra Jammerbugt Kommunes eventfond. Som nævnt har de to største begivenheder været vores deltagelse i uddeling af fisk i København, samt aktiviteterne i forbindelse med golfturneringen i Gatten, bl.a. en stand i både Herning og i golfcentret. Vi har haft en god evaluering fra forretningsdrivende og overnatningssteder, og vi har selvfølgelig også noteret os ting, som vi vil ændre, hvis vi får økonomisk grundlag for at gentage succes en næste år. Foreløbig har vi bestilt en stand på feriemessen i Herning igen i februar Vi har desuden kunnet medvirke til markedsføringen af Mountainbike konkurrencen i Slettestrand samt i Beachhåndbold mesterskaberne. Sidste år startede gode ildsjæle arrangementet med Sange ved Havet, der gennemføres ved havbådehuset i Slettestrand. Også disse arrangementer har vi kunnet understøtte økonomisk, og til gengæld blev der gennemført en ekstra sang aften i golf ugen. Der har været stor opbakning til disse aftener af både lokale og af turister, og de er nu blevet en god tradition, som fortsættes. Med tilskuddet fra Jammerbugt Kommune har vi således haft mulighed for at markedsføre Han Herred på mange ledder, i bestræbelserne på at sikre en udvikling også her i den vestlige del af kommunen. Vi oplever ofte nok, at fokus rettes mod kommunens østlige del, og vi må selv gøre en indsats for også at fastholde en udvikling her i Han Herred. Vi har da også oplevet en stigende interesse i medierne for vores forening og vores aktiviteter. Således var der i august et dobbelt opslag i Nordjyskes Magasin Nord om Udvikling Han Herred, og vi har valgt at indrykke en side i et annonce tillæg om erhvervsliv og bosætning i Jammerbugt Kommune, som udkommer sidst i oktober. I turisme sammenhæng taler man meget om destinationer. I Jammerbugt Kommune har vi Destination Blokhus og Destination Svinkløv Slettestrand. Nu er det på tale, at der skal etableres en Destination Limfjorden. Det er et fokusområde for Udvikling Han Herred at fastholde og styrke betegnelsen Han Herred, og vi opfordrer til, at de sidstnævnte to destinationer samles under betegnelsen Destination Han Herred. Dermed vil vi destinationsmæssigt også omfatte Thorupstrand, der med stærk branding ikke mindst omkring kutteren i København har stor markedsføringsværdi for Han Herred og Jammerbugten.

5 Grundtanken med foreningen Udvikling Han Herred var også at styrke båndene mellem Øster og Vester Han Herred. Vi må konstatere, at indsatsen og opbakningen primært har koncentreret sig om den vestlige del af Han Herred. Det håber vi må ændre sig i fremtiden. Vi har haft nogle styringsmæssige problemer omkring vores medlemsdatabase og har først for nyligt konstateret, at vi ikke havde helt så mange medlemmer, som vi troede. Det har vi fået rettet lidt op på i aften, men vi vil fortsat arbejde for at foreningen får flere medlemmer, og at vi dermed får mere økonomisk styrke til at arbejde for et Han Herred i udvikling. Det skal dog ikke afholde os fra fortsat at arbejde for at få tilført økonomiske midler udefra til at fremme udviklingen. I den sammenhæng er det glædeligt at konstatere, at Jammerbugt Kommune igen har sat midler af til en eventpulje i den nye budgetaftale. Vi har været så heldige, at vi kunne knytte Brovst s tidligere erhvervschef Knud Christensen til foreningen, da han sidste år gik på pension og vi kunne tilbyde ham arbejde på nedsat tid! Det har været en stor lettelse for ikke mindst mig som formand at kunne uddelegere nogle opgaver til Knud, og vi har helt sikkert haft en bedre styring af vores projekter, end hvis bestyrelsen skulle have klaret det i en sparsom fritid. Derfor skal der lyde et varmt velkommen til Knud i foreningen, med tak for den indsats du yder. Når vi om lidt skal gennemgå regnskabet, giver det på ingen måde udtryk for den aktivitet, der faktisk har været. Den allervæsentligste del af pengestrømmen er nemlig foregået efter regnskabsafslutningen Det har givet overvejelser i bestyrelsen, om vi ikke skal ændre regnskabsperioden til at følge kalenderåret. Det vil kræve nogle vedtægtsændringer, som ikke kunne nås til denne generalforsamling, men jeg kunne godt forestille mig, at vi på et tidspunkt indkalder til en ekstraordinær generalforsamling for at klare denne øvelse. Som sagt kunne jeg fortælle meget mere om vores deltagelse på de to events i hhv. København og i Gatten, og dermed står jeg selvfølgelig klar til at svare på spørgsmål, hvis der skulle være nogle. Og dermed skal jeg sætte beretningen til debat Hvilket udløste flg. kommentarer: Ole Stavad udtrykte stor tak til Peter Eigenbroth for samarbejdet og for altid at have godt styr på tingene. Samme tak til Ulla Flintholm Ulla Flintholm opfordrede de tilstedeværende til at deltage på standene i hhv. Herning og Gatten det er en rigtig fin oplevelse. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent. v/ kasserer Henrik Jensen. Regnskab, budget og kontingent blev godkendt. Kontingentsatser er: Virksomheder kr. 800, + moms Foreninger kr. 300, + moms Private kr. 200, + moms Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

6 Valg af bestyrelse. På valg var: Otto Kjær Larsen, Henrik Jensen og Ulla Flintholm. Alle blev genvalgt. I stedet for Per Lorenzen, der ikke ønskede genvalg, blev Kirsten Monrad Hansen (Pipsen), Thorupstrand valgt Valg af revisor Genvalgt blev Brandt Revision & Rådgivning v/ Søren B. Møller. Eventuelt Der var ingen indlæg under dette punkt. Ref. Knud Christensen

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere