Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi"

Transkript

1 Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen

2 Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og Mark Lorenzen København: Copenhagen Business School Kan citeres mod kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Indledning 7 3. Hvordan måler man ophavsretsøkonomi? 9 4. Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi Appendiks 1. Branchekoder Appendiks 2. Referencer

4 4

5 1. Forord Denne rapport består af udvalgt bilagsmateriale fra bogen Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser. Bogen, som udgives 2010 af forlaget Samfundslitteratur, er baseret på analyser foretaget ved Copenhagen Business School s center for kreative og oplevelsesøkonomi, imagine.. Nærværende rapport indeholder ingen af bogens analyser eller diskussioner, og fokuserer i stedet på at præsentere det vigtigste af bogens talmateriale. Rapporten indeholder en kort indledning, hvor ophavsrettens økonomiske betydning og kobling til oplevelsesøkonomi forklares og vigtigheden af kvantitative analyser af den danske ophavsretsøkonomi eksemplificeres. Derefter forklares udregningsmetoderne kort, før talmaterialet præsenteres. Talmaterialet er baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, foretaget Forskningsassistent, cand. merc. jur, Kunal Singla har forestået det statistiske analysearbejde. Rapporten er, ligesom bogen Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser, udarbejdet af Kunal Singla samt lektor ved Copenhagen Business School Mark Lorenzen. Tak til cand. scient. soc., Phdstuderende, Kristina Vaarst Andersen for uvurderlig bistand. Analyserne bag rapporten samt Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser er finansieret af Danske Jazz, Beat og Folkemusik Auditorier, KODA, og Tuborgfondet. Mark Lorenzen København, Juni

6 6

7 2. Indledning I Danmark sker der ligesom i andre lande en omstilling af erhvervslivet, væk fra landbrug og traditionelle fremstillingserhverv og imod mere vidensbaserede. Et tegn på dette, som vi efterhånden har vænnet os til gennem en årrække, er en enorm vækst i servicene fra banker til sushirestauranter, fra bilforhandlere til sekretærer. At erhvervslivet, der tilbyder forskellige slags services vokser meget hurtig,t er et helt generelt træk ved alle vestlige lande, og det er der masser af beskæftigelse i. Der er imidlertid ikke nødvendigvis megen vækst og eksport i serviceerhvervene populært sagt kan vi ikke leve af at klippe hinanden. Der er derfor brug for at interessere sig specielt for de nye og voksende, der repræsenterer det, Danmark skal leve af i fremtiden, fordi de skaber høj værdi og eksport. En gruppe af sådanne, man faktisk har interesseret sig for i nogle år, er de højteknologiske. Selvom de ikke vokser helt så hurtigt i størrelse som servicene, har de en langt højere og hurtigere voksende værditilvækst. Værditilvækst er en måde at måle virksomheders økonomiske temperatur på, hvor meget de bidrager til samfundsøkonomien: Hvor meget er de i stand til at sælge deres produkter for, sammenlignet med hvor meget de selv køber af andre. Fordi de højteknologiske har så høj værditilvækst er de altså et interessant bud på den type erhvervsaktivitet Danmark skal leve af i fremtiden. Som følge heraf har der været enormt politisk fokus på at udvikle disse : De teknisk- naturvidenskabelige uddannelser og forskning er blevet opprioriteret, og der er oprettet støtteprogrammer og offentlige fonde til gavn for f.eks. bioteknologi, nanoteknologi, og ICT. Private investorer og fonde har også længe foretrukket at investere i sådanne frem for mere traditionelle fremstillingserhverv. Men der findes en gruppe langt ældre og mere veletablerede, der også har et endog meget stort potentiale for Danmarks konkurrenceevne og vækst: Ophavsretsne, altså de danske, der lever af ophavsretsbeskyttelse af deres produkter: Musik, tekst, film, software, og så videre. Det er disse, der gives nogle vigtige nøgletal om i nærværende rapport. Den kvantitative, statistisk baserede analyse af de danske ophavsrets præsenteret i denne rapport kan anvendes på mange forskellige måder, og i rapporten vil vi ikke gå ind i en nærmere analyse og diskussion af tallene for sådanne analyser og diskussioner, se bogen Ophavsret i Den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser, som udkommer fra forlaget Samfundslitteratur senere i Men det er tydeligt, at tallene kan give vigtige fingerprej, ikke bare om de danske ophavsretss størrelse, men også deres udvikling og økonomiske potentiale. Ud fra talmaterialet præsenteret i denne rapport kan man argumentere, at ophavsretsne er ligeså vigtige, måske endda endnu vigtigere, end de højteknologiske, for Danmarks konkurrenceevne og vækst. Det er der tre årsager til. For det første viser tallene at de danske ophavsrets (i deres snævreste definition, altså de ophavsretsbaserede, jvfr. rapportens afsnit 3) er meget større end de danske højteknologiske. Dette kan ses på beskæftigelsen: Her er antallet af årsværk i 2006 indenfor ophavsretsne mere end dobbelt så stort som antallet af årsværk indenfor de højteknologiske. Det kan også ses på omsætningen: Omsætningen af ophavsretsne er næsten dobbelt så høj som de højteknologiske. Hvor de højteknologiske udgør 2.6% af totalomsætningen af dansk erhvervsliv, udgør ophavsretsne 4.6%. Den anden årsag til at man kan argumenteret at de danske ophavsrets er potentielt endnu vigtigere end de højteknologiske for Danmarks konkurrenceevne og vækst, er at tallene i nærværende rapport viser at de vokser hurtigere. Specielt målt på omsætningen kan det ses, at udviklingen for ophavsretsne er endnu mere positiv end de højteknologiske. Den tredje, og meget vægtige, årsag er, at vi kan se ud fra tallene i rapporten ikke bare at oplevelsesne har en markant højere værditilvækst end resten af dansk erhvervsliv næsten lige 7

8 så højt som de højteknologiske men også at ophavsretsnes værditilvækst vokser meget hurtigere end de højteknologiske s. Ophavsretsne vokser og udvikler sig så spændende økonomisk vokser, fordi de udgør en del af kernen i oplevelsesøkonomien. Mange af de mest kendte oplevelser, såsom musik, film, TV, computerspil og bøger, er baseret på ophavsret. I oplevelsesøkonomien er mantraet, at virksomheder, der producerer oplevelser, indgår i mange og stadigt skiftende samarbejder med andre virksomheder, og derved skaber nye spændende oplevelsesprodukter. Og det er netop det, ophavsretsbaserede virksomheder i stigende grad gør. Pladeselskaber mødes med teleselskaber og skaber mobilabonnementer der også er musikabonnementer. Filmproducenter går sammen med supermarkeder og laver mad der samtidig er legetøj. At ophavsretsne i stigende grad samarbejder aktivt med andre er en del af forklaringen på deres vækst og økonomiske udvikling. Og som ekstra bonus skaber det betydelig vækst spillovers i de andre, de leger med. Men oplevelsesøkonomien betyder både nye muligheder og nye svære udfordringer for ophavsretsne. Det er svært at lave og tjene penge på ophavsretsprodukter i topklasse og samtidig udforske nye potentialer i oplevelsesøkonomien. At for eksempel finde nye måder at sælge sine computerspil online samtidig med at man åbent og modigt afprøver nye måder at bruge sådanne spil i andre, f.eks. i undervisning, i fødevarebranchen, osv. Rapportens talmateriale lægger op til debat. Når man eksempelvis sammenholder rapportens tal for værditilvæksten i ophavsretsne med tallene for de højteknologiske s værditilvækst, virker det ikke samfundsøkonomisk rationelt, at både offentlige og private investeringer i Danmark traditionelt har undgået ophavsretsne. Tallene i nærværende rapport antyder også, at offentlige investeringer i uddannelse, forskning og erhvervsfremme i ophavsretsne har et stort samfundsøkonomisk potentiale. rapporten lægger dermed op til at øge det politiske og strategiske fokus på ophavsretsne, fordi de som en vigtig del af den danske oplevelsesøkonomi er noget af det, Danmark i fremtiden skal leve af. 8

9 3. Hvordan måler man ophavsretsøkonomi? Mange er på forskellig vis og i forskellig grad afhængige af ophavsrettigheder, og tilsammen bidrager de betydeligt til den danske samfundsøkonomi. Rapportens analyse baseres på de analysekategorier der er udstukket af WIPO (2002) og EU Kommissionen (2003). Her opereres der med en kernegruppe af ophavsrets, de såkaldte ophavsretsbaserede, samt med andre, de ophavsretsafhængige og ophavsretsrelaterede, der i forskellig grad oplever økonomiske spillovers fra de ophavsretsbaserede. Vi skal kort forklare disse analysekategorier i det følgende, samt give en kort beskrivelse af de, vi har valgt at sammenligne ophavsretsne med for at give et bedre billede af deres samfundsøkonomiske værdi: De højteknologiske. Ophavsretsbaserede Ophavsretsbaserede er den snævreste definition af ophavsrets. Disse, for hvilke ophavsret er helt central, kaldes på engelsk for core copyright, fordi det er netop disse, der er i centrum i produktionen af materiale omfattet af lovgivningen om ophavsret. Alle, der primært skaber, producerer eller distribuerer produkter og andre goder omfattet af ophavsrettigheder, tilhører denne gruppe. Ophavsrettighederne udgør grundlaget for disse s eksistens, og de kan kun bidrage til samfundsøkonomien, fordi lovgivningen sikrer dem rettigheder til værkerne bag deres produkter. Brancherne omfatter: Presse og litteratur. Branchegruppen omfatter både pressebureauer, diverse trykkerier, før og efterbehandling samt udgivelse af bøger, blade, dagblade og andre udgivelser. Derudover er også bog og papirhandlere inkluderet, ligesom biblioteker og arkiver også medregnes til denne branchegruppe. Pressebureauer samt biblioteker og arkiver er ikke omfattet af regnskabsstatistikken, og deres indtjening er derfor ikke oplyst til Danmarks Statistik. Så vidt muligt estimeres disse s omsætning med udgangspunkt i tilgængelige data. 1 Musik, teaterproduktioner og opera. Denne branchegruppe omfatter alle led i produktionen og mangfoldiggørelse af musik, teater og opera. Både drift af teater, koncertsale og kulturhuse er inkluderet, ligesom selve den udøvende kunstneriske virksomhed, samt reproduktion og udgivelse af den kunstneriske produktion. Udøvende kunstnerisk virksomhed og drift af teatre, koncertsale og kulturhuse er ikke omfattet af regnskabsstatistikken, og deres indtjening er derfor ikke oplyst til Danmarks Statistik. Film og video. Branchegruppen omfatter udover selve produktionen af film og video også formidling og fremvisning af film og video. Disse er ikke omfattet af regnskabsstatistikken, og deres indtjening er derfor ikke oplyst til Danmarks Statistik. Radio og TV. Branchegruppen er sammensat af to : TV og radiovirksomhed og telekommunikation. TV og radiovirksomhed er ikke omfattet af regnskabsstatistikken, og deres 1 Dette gælder for alle, der ikke indberetter regnskabsdata til Danmarks Statistik. 9

10 indtjening er derfor ikke oplyst til Danmarks Statistik. regnskabsstatistikken fra Telekommunikation indgår først i Fotografi. Denne branchegruppe omfatter kun selve den fotografiske virksomhed, fremstilling af udstyr og forarbejdning er inkluderet i andre branchegrupper. Kunsthandel og gallerivirksomhed. Branchegruppen indeholder kun kunsthandel og gallerivirksomhed. Reklame. Denne branchegruppe dækker over ne reklame og markedsføringsbureauer. Software og databaser. Denne branchegruppe omfatter både udviklingen af software, databehandling og databaseværter og formidlere. Udvikling af software var indtil 2003 slået sammen med Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Ophavsretsafhængige De ophavsretsafhængige betegnes også ofte som ophavsretsbranchens hardware producenter. Det er, hvis forretning er knyttet til produktionen af udstyr til produktion og forbrug af ophavsretsbaserede produkter. De, der her defineres som ophavsretsafhængige, er altså, som ikke selv skaber og producerer produkter omfattet af ophavsrettigheder, men alligevel er direkte afhængige af sådanne produkter. Hvis man ikke medtog de ophavsretsafhængige, ville den samfundsøkonomiske effekt af ophavsrettigheder blive fejlagtig lille. Selvom man med rette kan argumentere, at produktionen af fjernsyn, dataudstyr og fotografiapparater ikke i sig selv er baseret på ophavsrettigheder, så er disse apparater unægtelig nært knyttet til den kunstneriske ophavsretsbaserede produktion af tv, software og bøger. Som eksempelvis branchen Foto" og filmudstyr illustrerer, er koblingen dog ikke entydig, da de goder, de ophavsretsafhængige producerer, også kan bruges til andet end ren ophavsretsbaseret produktion i dette tilfælde eksempelvis familiefotos. Det er en væsentlig årsag til, at de to grupper af adskilles i denne analyse. Brancherne omfatter: TV radio og andet apparatur. Denne branchegruppe indeholder fremstilling af TV radio og andet apparatur, samt engroshandel og forretninger, der sælger apparaterne. Computere og andet ITudstyr. Denne branchegruppe spænder fra fremstilling til en gros og detailhandel med computere og andet ITudstyr. Før 2003 var både en gros og detailhandel slået sammen med de tilsvarende kategorier for kontormaskiner. Foto og filmudstyr. Denne branchegruppe dækker over fremstilling af fotografisk udstyr, handel med fotografiske artikler og fotoforretninger. Musikinstrumenter. Denne branchegruppe indeholder fremstilling og handel med musikinstrumenter. Fotokopiering. Denne branchegruppe spænder fra fremstilling til en gros og detailhandel med kontormaskiner. Før 2003 var både en gros og detailhandel slået sammen med de tilsvarende kategorier for computere og ITudstyr. 10

11 Papir. Denne branchegruppe spænder fra fremstilling af papirmasse, papir og pap til engroshandel med bøger, papir og pap. Ophavsretsrelaterede Koblingen til ophavsret er mere uklar og af varierende styrke for de ophavsretsrelaterede. Problematikken om hvor stor en del af nes aktiviteter, der skal tilskrives ophavsrettigheder, er endnu større for de ophavsretsrelaterede end for de ophavsretsafhængige. Der er tale om en meget sammensat gruppe af, der alle på en eller anden måde og i forskellig grad har en relation til ophavsret. Nogle analyser vælger derfor at udelade disse, mens andre opdeler dem i flere grupperinger. I denne analyse har vi valgt at følge tidligere udarbejdede retningslinjer fra WIPO og EU Kommissionen og bibeholde gruppen af. Det skal dog understreges, at det ikke er al aktivitet inden for disse, der kan tilskrives ophavsrettigheder. Brancherne omfatter: Tøj, tekstiler og fodtøj. Denne branchegruppe indeholder både produktions, en gros detailleddet, der er koblet til tøj, tekstiler og fodtøj. og Juveler og mønter. Branchegruppen omfatter både fremstilling af smykker, engroshandel med varerne og urmagere, guldsmede og juvelerforretninger. bijouterivarer, Møbler. Denne branchegruppe spænder fra fremstilling af møbler over engroshandel forretninger, der handler med møbler. til Husholdning, porcelæn og glas. Denne branchegruppe er ganske blandet og indeholder både fremstilling af glas, glasprodukter, tekstilvarer (undtagen beklædningstekstiler), diverse træprodukter, husholdnings og toiletartikler af pap og papir og diverse færdige metalprodukter. Dertil kommer engroshandel med disse produktgrupper. Tapet og tæpper. Denne branchegruppe omfatter fremstilling af boligtekstiler, tæpper og tapet, engroshandel og forretninger med boligtekstiler, tæpper, farve og tapet. Legetøj og spil. Denne branchegruppe spænder fra fremstilling af legetøj og spil over engroshandel til forretninger, der handler med legetøj og spil. Arkitektur, ingeniørvirksomhed og tilsyn. Denne branchegruppe indeholder kun arkitektur, ingeniørvirksomhed og tilsyn. branchen Indretningsarkitekter. Denne branchegruppe omfatter indretningsarkitekter, industrielt design. formgivning og Museer. Museer er det eneste indhold i denne kategori. Denne branche er ikke regnskabsstatistikken, og dens indtjening er derfor ikke oplyst til Danmarks Statistik. omfattet af Højteknologiske Som grundlag for sammenligning af ophavsretsne præsenterer rapporten nøgletal for de danske højteknologiske. I kraft af deres høje værditilvækst og vækst gennem en årrække samt en del hype har der været generel politisk konsensus om, at disse er et interessant bud på den type 11

12 erhvervsaktivitet, Danmark skal leve af i fremtiden. Derfor udgør de et særdeles interessant benchmark for at bedømme den samfundsøkonomiske betydning af ophavsretsne. Rapporten fokuserer på to grupper af højteknologiske : Højteknologiske (hightech). Dette er med en høj forsknings og udviklingsgrad, defineret af OECD som hvor udgifter til F&U udgør mindst 7% af omsætningen. Disse omfatter IT og elektronikvirksomheder, medicinal, pharma og biotechvirksomheder, samt leverandører til flybranchen. Medium hightech. Dette er, hvor udgifter til F&U udgør mellem 2.5% og 7% af omsætningen. Disse omfatter virksomheder indenfor den kemiske industri, maskinindustri, samt leverandører til bilbranchen og andre der fremstiller transportmidler. 12

13 4. Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi Ophavsretsnes andel af dansk erhvervsliv i dag Tabel 1. Andel af henh. ophavsretbaserede, ophavsretafhængige og ophavsretrelaterede relativt ift. samlede i Danmark i 2006 Andel ift. samlede i Danmark i 2006 / Udvikling i %point siden 1999 / Andel Firmaer Andel Ansatte i årsværk Udvikling i % siden 1999 Andel Andel Beskæftigede Omsætning i tkr. Andel Værditilvækst i tkr. Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 3,63% 0,08% 2,22% 0,98% 0,33% 25,28% 0,39% 0,06% 17,94% 0,37% 0,08% 28,35% 0,19% 0,04% 28,38% 0,41% 0,04% 10,0% 0,34% 0,14% 73,75% 0,86% 0,04% 5,23% 3,73% 0,04% 1,02% 1,19% 0,42% 25,99% 0,20% 0,05% 37,57% 0,15% 0,05% 52,03% 1,10% 0,09% 7,61% 0,04% 0,02% 29,36% 0,58% 0,36% 161,73% 0,47% 0,10% 25,99% 3,96% 1,68% 29,80% 1,25% 1,54% 55,26% 0,27% 0,03% 11,15% 0,23% 0,01% 2,28% 0,86% 0,38% 30,97% 0,07% 0,04% 38,11% 0,49% 0,21% 72,44% 0,78% 0,06% 8,51% 4,63% 0,46% 8,98% 1,14% 0,68% 37,18% 0,10% 0,00% 4,56% 0,19% 0,02% 11,74% 1,85% 0,10% 5,90% 0,04% 0,02% 33,68% 0,70% 0,41% 136,30% 0,59% 0,29% 33,10% 6,63% 2,08% 45,60% 1,65% 1,31% 44,38% 0,05% 0,01% 40,45% N/A (*) 2,95% 0,01% (**) 0,37% 0,08% 0,02% 21,92% 1,21% 0,68% 129,03% 0,68% 0,24% 25,96% 13

14 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) Alle Ophavsret 0,09% 0,00% 5,22% 1,04% 0,41% 65,85% 6,64% 0,35% 5,60% 11,31% 0,84% 0,01% 0,00% 41,44% 1,22% 0,27% 28,74% 5,26% 0,14% 2,74% 10,21% 0,45% 0,02% 0,00% 19,06% 1,05% 0,17% 14,27% 5,16% 2,15% 29,43% 10,17% 4,01% 0,01% 0,00% 1,36% 3,38% 1,21% 55,84% 6,74% 0,22% 3,15% 14,76% 0,54% 0,01% 0,00% 8,64% 1,89% 0,08% 4,28% 12,25% 3,57% 41,15% 16,22% 1,18% 8,06% 4,61% 28,27% 3,77% 7,83% (*): N/A: Oplysning er ikke tilgængelig i Danmarks Statistiks nomenklatur i 2003 (**):Data om værditilvækst inden for Radio og tv i 1999 er ikke tilgængelig hos Danmarks Statistik, og er derfor udeladt, i stedet er værditilvæksten i 2003 benyttet. 14

15 4.2. Ophavsretsnes udvikling Tabel 2.a. Firmaer Antal firmaer i absolutte tal / Udvikling i antal firmaer siden 1999 i absolutte tal / Udvikling i antal firmaer siden 1999 i % Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret ,57% ,79% ,30% ,70% ,76% 15,19% 19,00% 20,15% ,30% 10,87% 16,90% 26,05% ,76% 20,90% 27,78% 37,17% ,15% 12,32% 35,07% 37,20% ,10% 0,68% 11,93% 17,56% ,23% 65,14% 80,37% 85,69% ,42% 1,94% 11,71% 12,46% ,01% 10,73% 0,86% 12,45%

16 AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) ,29% ,32% ,00% ,85% ,50% ,86% ,24% ,86% 16

17 Tabel 2.b. Beskæftigelse i årsværk Antal ansatte i årsværk i absolutte tal / Udvikling i antal ansatte i årsværk siden 1999 i absolutte tal / Udvikling i antal ansatte i årsværk siden 1999 i % Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret ,99% ,00% ,24% ,14% / ,80% 13,61% 24,26% 23,71% ,43% 35,90% 47,11% 41,81% ,68% 36,38% 52,07% 56,71% ,98% 3,35% 2,33% 4,77% ,86% 17,48% 23,25% 23,25% ,39% 72,31% 102,06% 169,80% ,27% 3,66% 24,82% 29,87% ,58% 24,43% 38,17% 45,80%

18 AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) ,18% ,78% ,85% ,45% ,86% ,39% ,71% ,91% 18

19 Tabel 2.c. Beskæftigelse i antal beskæftigede Antal beskæftigede i absolutte tal / Udvikling i antal beskæftigede siden 1999 i absolutte tal / Udvikling i antal beskæftigede siden 1999 i % Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret ,36% ,48% ,69% ,88% ,78% 9,71% 32,42% 30,61% ,10% 51,05% 71,93% 72,39% ,99% 37,17% 46,65% 51,57% ,41% 14,73% 8,85% 7,06% ,57% 14,87% 5,83% 4,01% ,12% 67,69% 96,37% 167,45% ,85% 24,70% 77,74% 68,29% ,10% 5,30% 16,14% 25,54%

20 AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) ,64% ,83% ,35% ,48% ,99% ,28% ,97% ,46% 20

21 Tabel 2.d. Omsætning (i kr.) Omsætning i tkr. i absolutte tal / Udvikling i omsætning i tkr. siden 1999 i absolutte tal / Udvikling i omsætning i tkr. siden 1999 i % Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret ,48% ,28% ,73% ,14% ,42% ,83% ,90% ,23% ,35% ,10% ,93% ,04% ,87% ,71% ,28% ,91% ,75% ,99% ,69% ,11% ,24% ,92% ,58% ,01% ,18% ,94% ,89% ,86% ,94% ,42% ,34% ,30% ,59% 5,47% 47,47% 54,99%

22 AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) ,44% ,21% ,99% ,22% ,07% ,53% ,30% ,10% 22

23 Tabel 2.e. Værditilvækst (i kr.) Værditilvækst i tkr. i absolutte tal / Udvikling i værditilvækst i tkr. siden 1999 i absolutte tal / Udvikling i værditilvækst i tkr. siden 1999 i % Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur 2: Musik, teater, opera 3: ,13% ,29% ,55% ,52% ,14% 10,14% 7,94% 11,55% ,57% 153,49% 192,10% 123,34% N/A (*) N/A (*) N/A (*) N/A (*) N/A (*) Film og video 4: Radio og tv 5: Fotografi 6: Software og databaser 7: Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret AFHÆNGIGE N/A (*) N/A (*) N/A (*) ,44% ,20% ,25% ,56% (**) 4,04% ,05% ,24% ,53% ,27% ,42% ,69% ,35% ,59% ,81% ,97% ,16% ,20% ,73% ,76%

24 8,17% 81,17% 78,30% 65,83% Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) ,05% ,77% ,29% ,15% (*): Data ikke tilgængelig (**): 2003 bruges som startår grundet manglende data for

25 4 3. Ophavsretsne fordelt på danske regioner i dag Data i nedenstående tabeller kommer fra Danmarks Statistiks regnskabsstatistik. Data for de danske regioner haves fra 2003 og frem. Tabel 3.a. Arbejdssteder fordelt på regioner i 2006 Antal arbejdssteder i region i 2006 i absolutte tal / Andel arbejdssteder i region ift. samlede i DK i 2006 / Udvikling i andel arbejdssteder i region ift. samlede i DK siden 2003 i %point / Udvikling i andel arbejdssteder i region ift. samlede i DK siden 2003 i % Ophavsret BASEREDE Region Nordjylland 684 7,39% 0.39% Region Midtjylland ,74% 0,66% Region Syddanmark ,08% 0,04% Region Hovedstaden ,81% 1,04% Region Sjælland ,98% 0,73% 1: Presse og litteratur 4.96% % 0.36% 3,44% % 0.27% 0,25% % 0.07% 2,22% % 0.97% 7,13% % 0.42% 2: Musik, teater, opera 4.07% 12 7,32% 1.48% 1.22% 18 10,98% 2.95% 0.42% 23 14,02% 0.89% 2.45% ,20% 2.04% 3.41% 9 5,49% 3.27% 3: 25.30% 36.70% 6.74% 3.17% 37.35% N/A N/A N/A N/A N/A Film og video 4: Radio og tv 57 8,20% 1.63% ,42% 0.66% ,43% 2.99% ,59% 2.72% 72 10,36% 2.01% 5: Fotografi 16.62% 67 5,51% 0.16% 3.45% ,93% 1.80% 17.18% ,50% 0.67% 5.99% ,40% 2.44% 24.13% 93 7,65% 0.19% 2.90% 10.51% 5.26% 4.29% 2.45% 25

26 6: Software og databaser 65 6,00% 0.44% ,71% 3.29% ,08% 0.95% ,38% 1.27% 71 6,55% 1.78% 7: Reklame 7.93% 194 7,35% 0.03% 22.80% ,42% 1,83% 7.28% ,33% 0,60% 2.17% 1,206 45,70% 2,60% 21.40% ,08% 0,02% 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed 0.43% 29 10,47% 2,26% 9,84% 60 21,66% 1,66% 3,80% 49 17,69% 0,95% 5,38% ,88% 2,79% 0,25% 23 8,30% 1,24% Ophavsret AFHÆNGIGE 17,74% 320 8,97% 0.10% 8,30% ,30% 0.06% 5,08% ,57% 0.20% 7,13% ,55% 0.70% 13,01% ,60% 0.46% Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) 1.15% ,73% 0.37% 0.30% ,22% 0,69% 1.10% ,80% 0,34% 1.75% ,54% 0,88% 3.81% ,71% 0,51% Alle Ophavsret 4,08% ,77% 3,01% ,28% 1,85% ,20% 2,35% ,23% 4,21% ,99% 0,12% 0,12% 0,19% 0,20% 0,46% 1,36% 0,56% 1,10% 0,49% 3,96% 26

27 Tabel 3.b. Omsætning fordelt på regioner i 2006 Omsætning i region i 2006 i absolutte tal / Omsætning i region ift. samlede i DK i 2006 / Udvikling i omsætning i region ift. samlede i DK siden 2003 i %point / Udvikling i omsætning i region ift. samlede i DK siden 2003 i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Ophavsret BASEREDE ,49% 2,87% ,08% 0,04% ,52% 0,38% ,72% 2,37% ,20% 0,08% 1: Presse og litteratur 45,15% ,27% 0,32% 0,23% ,85% 0,01% 3,37% ,85% 0,01% 3,99% ,49% 0,03% 1,99% ,54% 0,29% 2: Musik, teater, opera 4,55% ,61% 1,97% (*) 0,06% ,87% 0,94% 0,07% ,11% 3,66% 0,07% ,89% 13,74% 4,20% ,52% N/A 3: 42,47% (*) 100,58% 149,06% 19,32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Film og video 4: Radio og tv N/A ,85% 0,67% ,93% 0,26% ,55% 0,41% N/A 5: Fotografi ,68% 2,29% 3,63% ,42% 0,32% 2,33% ,08% 0,75% 0,70% ,91% 1,27% ,92% 0,58% 6: Software og databaser 52,28% ,55% 1,44% ,36% 3,79% ,75% 2,59% ,13% 12,98% ,21% 27

28 0,41% (*) 2,49% 1,24% (*) 18,21% 0,34% 7: Reklame 12,92% (*) ,94% 0,48% 28,03% ,20% 0,18% 31,14% (*) ,64% 0,99% 28,94% ,14% 2,11% 39,27% ,08% 0,47% 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed 13,85% ,82% 0,88% 0,98% ,17% 2,71% 9,27% ,83% 1,35% 3,23% ,27% 0,96% 17,81% ,91% 1,45% Ophavsret AFHÆNGIGE 10,08% ,05% 0,01% 13,95% ,59% 3,56% 7,05% ,31% 4,62% 2,08% ,11% 9,67% 22,82% ,94% 1,48% Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) 0,14% ,10% 0,56% 15,38% ,54% 2,82% 46,53% ,33% 1,52% 17,44% ,80% 0,03% 27,30% ,23% 1,84% Alle Ophavsret 7,34% ,68% 8,72% ,29% 7,66% ,59% 0,10% ,04% 21,88% ,47% 0,06% 1,68% 0,28% 2,63% 0,46% 0,87% 6,72% 2,01% 5,43% 7,58% (*): 2003tal er ikke tilgængelige. 2005tal benyttes som startår i stedet. 28

29 Tabel 3.c. Årsværk fordelt på regioner i 2006 Antal ansatte i årsværk i region i 2006 i absolutte tal / Andel ansatte i årsværk i region ift. samlede i DK i 2006 / Udvikling i ansatte i årsværk i region ift. samlede i DK siden 2003 i %point / Udvikling i ansatte i årsværk i region ift. samlede i DK siden 2003 i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Ophavsret BASEREDE ,76% 1,28% ,53% 0,44% ,56% 12,64% ,23% 1,36% ,91% 0,44% 1: Presse og litteratur 21,22% ,36% 0,21% 2,02% ,81% 0,61% 0,61% ,53% 0,57% 2,53% ,35% 0,11% 8,07% ,95% 0,06% 2: Musik, teater, opera 2,96% 33 5,68% 1.88% 2,40% 9 1,49% 0.02% 3,83% 36 6,36% 3.06% 0,26% ,36% 24.24% 0,72% 1 0,12% N/A 3: 49.55% 1.13% 93.03% 39.02% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Film og video 4: Radio og tv N/A ,54% 1.10% ,78% 0.24% ,10% 0.10% N/A 5: Fotografi 50 6,09% 1.91% 4.92% ,94% 2.79% 1.87% ,86% 1.34% 0.19% ,98% 1.22% 18 2,13% 1.68% 6: Software og databaser 45.70% 518 4,19% 0.44% 10.06% ,17% 1.04% 6.53% 458 3,70% 1.52% 2.78% ,61% 0.40% 44.05% 165 1,33% 0.08% 29

30 7: Reklame 11.83% 9.32% 29.11% 0.51% 6.74% ,84% 20,68% 14,32% 54,47% 3,68% 0.65% 2,19% 0,43% 2,32% 0,09% 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed 10.50% 11 6,03% 0,23% 11,83% 44 23,84% 1,20% 2,93% 33 18,01% 5,77% 4,08% 87 47,24% 5,24% 2,30% 9 4,88% 0,44% Ophavsret AFHÆNGIGE 3,72% ,74% 2.23% 5,30% ,14% 1.59% 24,25% ,78% 3.16% 12,47% ,57% 0.34% 8,27% ,77% 1.00% Ophavsret RELATEREDE Brancher (*) 34.20% ,77% 0,57% 6.74% ,84% 1,69% 26.45% ,59% 0,41% 0.66% ,46% 0,58% 14.72% ,34% 1,27% Alle Ophavsret 6,07% ,22% 5,54% ,51% 1,92% ,22% 1,93% ,06% 14,04% ,96% 0,38% 0,58% 0,10% 0,38% 0,65% 5,02% 2,21% 0,62% 0,88% 8,89% 30

31 4.4. De højteknologiske s udvikling Tabel High tech Firmaer/ Udvikling i absolutte tal siden 1999 / Årsværk/ Udvikling i absolutte tal siden 1999 / Beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal siden 1999 / Omsætning i tkr,/ Udvikling i absolutte tal siden 1999 / Værditilvækst i tkr,/ Udvikling i absolutte tal siden 1999 / Medium high tech Tabel High tech Firmaer/ absolutte tal siden 1999 / Årsværk/ absolutte tal siden 1999 / Beskæftigede/ Forskel i absolutte tal siden 1999 / Omsætning i tkr,/ absolutte tal siden 1999 / Værditilvækst i tkr,/ absolutte tal siden 1999 / Medium high tech 1,43% ,06% 5,19% ,27% 5,23% ,19% 36,30% ,56% 33,88% ,92% 31

32 4.5. Ophavsretsne og de højteknologiske sammenlignet Tabel 5.a Værditilvækst i tkr. per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per firma / Udvikling i absolutte tal/ Beskæftigelse per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Værditilvækst i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Ophavsret BASEREDE : Presse og litteratur : Musik, teater, opera : Film og video N/A (*) N/A (*) : Radio og tv N/A (*) N/A (*) : Fotografi : Software og databaser :

33 Reklame 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsret AFHÆNGIGE Ophavsret RELATEREDE (*) High tech Medium high tech (*): data ikke tilgængelig 33

34 Tabel 5.b Værditilvækst i tkr. per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per firma / Udvikling i absolutte tal/ Beskæftigelse per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Værditilvækst i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Ophavsret BASEREDE ,48% ,63% ,10% ,23% ,77% 1: Presse og litteratur ,01% ,11% ,26% ,89% ,06% 2: Musik, teater, opera 3: Film og video 4: Radio og tv ,35% N/A (*) N/A (*) N/A (*) ,96% ,86% ,20% ,25% ,94% ,29% ,09% N/A (*) N/A (*) N/A (*) ,46% ,73% ,90% 5: Fotografi 6: Software og databaser ,33% ,37% ,73% ,37% ,66% ,96% ,42% ,31% ,77% ,01% 7: Reklame ,05% ,25% ,05% ,50% ,36% 8:

35 Kunsthandel og gallerivirksomhed 11,63% 11,66% 5,40% 5,90% 5,93% Ophavsret AFHÆNGIGE ,02% ,29% ,68% ,42% ,75% Ophavsret RELATEREDE (*) High tech ,64% ,89% ,22% ,16% ,27% ,61% 15,08% 6,23% 22,22% 22,73% Medium high tech ,21% ,89% ,40% ,15% ,60% (*): data ikke tilgængelig 35

36 Tabel 5.c Værditilvækst i tkr. per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per firma / Udvikling i absolutte tal/ Beskæftigelse per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Værditilvækst i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Ophavsret BASEREDE ,40% ,80% ,28% ,88% ,10% 1: Presse og litteratur ,96% ,54% ,47% ,48% ,89% 2: Musik, teater, opera ,63% ,66% ,24% ,82% ,85% 3: Film og video N/A (*) ,56% ,45% N/A (*) ,19% 4: Radio og tv ,96% ,98% ,14% ,37% ,27% 5: Fotografi ,20% ,35% ,44% ,07% ,76% 6: Software og databaser ,26% ,25% ,55% ,41% ,45% 7: Reklame ,29% ,56% ,33% ,85% ,16% 36

37 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed ,25% ,15% ,96% ,42% ,16% Ophavsret AFHÆNGIGE ,57% ,06% ,21% ,41% ,56% Ophavsret RELATEREDE (*) ,70% ,99% ,09% ,56% ,12% High tech ,03% 19,76% 2,19% 24,77% 22,44% Medium high tech ,86% ,87% ,21% ,62% ,61% (*): data ikke tilgængelig 37

38 Tabel 5.d Værditilvækst i tkr. per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per firma / Udvikling i absolutte tal/ Beskæftigelse per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Værditilvækst i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Ophavsret BASEREDE ,18% ,02% ,15% ,95% ,82% 1: Presse og litteratur ,67% ,07% ,56% ,22% ,10% 2: Musik. teater. Opera ,87% ,13% ,07% ,89% ,84% 3: Film og video N/A (*) ,60% ,77% N/A (*) ,08% 4: Radio og tv 5: Fotografi ,32% ,72% ,67% ,05% ,41% ,87% ,60% ,23% ,54% ,97% 6: Software og databaser ,00% ,16% ,87% ,69% ,06% 7: Reklame ,90% ,28% ,11% ,34% ,87% 38

39 8: Kunsthandel og gallerivirksomhed ,13% ,75% ,15% ,57% ,97% Ophavsret AFHÆNGIGE ,22% ,57% ,67% ,97% ,06% Ophavsret RELATEREDE (*) ,82% ,26% ,94% ,07% ,98% High tech ,24% 31,40% 2,23% 34,23% 34,40% Medium high tech ,67% ,14% ,45% ,02% ,99% 39

40 Tabel 5.e Værditilvækst i tkr. per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per firma / Udvikling i absolutte tal/ Beskæftigelse per firma/ Udvikling i absolutte tal/ Værditilvækst i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Omsætning i tkr. per beskæftigede/ Udvikling i absolutte tal/ Ophavsret BASEREDE 1: Presse og litteratur ,19% ,77% ,73% ,30% ,39% ,11% ,65% ,48% ,84% ,45% 2: Musik. teater. opera ,18% ,85% ,76% ,56% ,25% 3: Film og video 4: Radio og tv N/A (*) ,91% ,56% ,03% ,49% ,97% N/A (*) ,38% ,73% ,25% 5: Fotografi ,62% ,73% ,34% ,34% ,65% 6: Software og databaser ,13% ,59% ,03% ,17% ,11% 7: Reklame ,69% ,03% ,64% ,04% ,21% 8:

41 Kunsthandel og gallerivirksomhed ,63% ,84% ,65% ,61% ,46% Ophavsret AFHÆNGIGE ,44% ,44% ,98% ,71% ,21% Ophavsret RELATEREDE (*) ,07% ,23% ,01% ,96% ,30% High tech % Medium high tech 35,82% ,63% 38,28% ,15% 3,86% ,66% 41,28% ,08% 43,83% ,15% 41

42 42

43 Appendiks 1. Branchekoder Det følgende er de anvendte NACE koder for kategorier i henh. ophavsret samt hightech og mediumhigh tech. Se Dansk branchekode 2003 (rev. 2005). Ophavsretbaserede Presse og litteratur Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af uge, distrikts og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Anden udgivervirksomhed Avistrykkerier Andre trykkerier Bogbinderier Prepressarbejde Anden virksomhed i forbindelse med trykning Bog og papirhandlere Pressebureauer Biblioteker og arkiver Musik, teaterproduktioner og opera Udgivelse af lydoptagelser Reproduktion af lydoptagelser Udøvende kunstnerisk virksomhed Drift af teater og koncertsale, kulturhuse mv. Film og video Film og videoproduktion 43

44 92.12 Film og videoformidling Biografer Radio og tv 64.2 Telekommunikation Tv og radiovirksomhed Fotografi Fotografisk virksomhed Software og databaser Udvikling af standardsoftware Databehandling Databaseværter og formidlere Reklame Reklame og markedsføringsbureauer Kunsthandel og gallerivirksomhed Kunsthandel og gallerivirksomhed Ophavsretafhængige Tv, radio og anden apparatur Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Engroshandel med radio og tv mv Radio og tvforretninger Computer og udstyr 2 Ny kategori oprettet i

45 30.02 Fremstilling af computere og andet itudstyr Engroshandel med computere og itudstyr Detailhandel med computere og standardsoftware 4 Musikinstrumenter Fremstilling af musikinstrumenter Forhandlere af musikinstrumenter Foto og filmudstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Engroshandel med fotografiske artikler Fotoforretninger Fotokopiering Fremstilling af kontormaskiner Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr Detailhandel med kontormaskiner 6 Papir Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papir og pap Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Ophavsretrelaterede Tøj, tekstiler og fodtøj 3 Ny kategori oprettet i Ny kategori oprettet i Ny kategori oprettet i Ny kategori oprettet i

46 17.7 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer 18 Beklædningsindustri 19.2 Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko og træskofabrikker Engroshandel med beklædning og fodtøj Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk Detailhandel med beklædningsartikler Skotøjsforretninger Lædervareforretninger Juveler og mønter 36.2 Fremstilling af smykker, guld og sølvvarer Fremstilling af bijouterivarer Engroshandel med guld og sølvvarer Urmager og guldsmedeforretninger Guldsmede og juvelerforretninger Møbler 36.1 Fremstilling af møbler Engroshandel med møbler Møbelforretninger Husholdning, porcelæn og glas 17.4 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af husholdnings og toiletartikler af papir og pap 26.1 Fremstilling af glas og glasprodukter 46

47 28.75 Fremstilling af andre færdige metalprodukter Engroshandel med porcelæns og glasvarer Engroshandel med andre husholdningsartikler Tapet og tæpper Fremstilling af boligtekstiler Tæppefabrikker Fremstilling af tapet Engroshandel med tæpper Boligtekstilforretninger Farve og tapetforretninger Tæppeforretninger 7 Legetøj og spil Fremstilling af legetøj og spil Engroshandel med legetøj og spil Detailhandel med legetøj og spil Arkitektur, ingeniørvirksomhed og tilsyn 74.2 Arkitekt og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning Indretningsarkitektur Indretningsarkitekter Formgivning og industrielt design 9 Museer 7 Ny kategori oprettet i Ny kategori oprettet i Ny kategori oprettet i

48 92.52 Museer High tech : Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker 30: Fremstilling af kontormaskiner og itudstyr 32: Fremstilling af telemateriel 33: Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv. 35.3: Flyfabrikker og værksteder Medium hightech 24.1: Fremstilling af basiskemikalier 24.2: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 24.3: Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer 24.5: Fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler, poleremidler samt parfume. 24.6: Fremstilling af andre kemiske produkter 24.7: Fremstilling af kemofibre 29: Maskinindustri 31: Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 34: Fremstilling af biler mv. 35.2: Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv. 35.4: Fremstilling af motorcykler, cykler mv. 35.5: Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 10 Branchekoderne for High tech samt Mediumhigh tech er oversat af Danmarks Statistik fra OECD s ISIC koder til NACE koder. 48

49 Appendiks 2. Referencer Danmarks Statistik (2002), Generel Erhvervsstatistik, august 2005: Generel firmastatistik EU Kommissionen (2003), The Contribution of Copyright and related rights to the European Economy. World Intellectual Property Organization (WIPO)(2003), Guide on Surveying the Economic Contribution of the CopyrightBased Industries. 49

EXECUTIVE SUMMARY... 4 1 INTRODUKTION... 6 2 OPHAVSRET... 11 3 OPHAVSRETSBRANCHERNE... 16 4 RAPPORTENS DATAGRUNDLAG... 25

EXECUTIVE SUMMARY... 4 1 INTRODUKTION... 6 2 OPHAVSRET... 11 3 OPHAVSRETSBRANCHERNE... 16 4 RAPPORTENS DATAGRUNDLAG... 25 Forord Denne rapport er udarbejdet i regi af forskningscenteret imagine.. ved Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi på Copenhagen Business School. Første del af rapporten er udarbejdet af

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Bag om tallene 123. Bag om tallene. Metodebeskrivelse og tabelbilag

Bag om tallene 123. Bag om tallene. Metodebeskrivelse og tabelbilag Bag om tallene 123 Bag om tallene Metodebeskrivelse og tabelbilag 124 Bag om tallene 2. IT-erhvervene Talmaterialet til belysning af IT-erhvervene og deres strukturudvikling er baseret på Firmastatistikken,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

9. It-produkter. 9.1 Introduktion

9. It-produkter. 9.1 Introduktion It-produkter 149 9. It-produkter 9.1 Introduktion It-produkter er et vigtigt grundlag for analyser It-produkter består af varer tjenesteydelser It-produkter kan betegnes som det primære element, der binder

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer IT-stillinger og -kompetencer 87 6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer 6.1 Indledning IT-kvalifikationer: en indikator på IT-parathed og -udviklingspotentiale IT-kompetencer kan erhverves på

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

2.2 Strukturudviklingen i IT-erhvervene

2.2 Strukturudviklingen i IT-erhvervene IT-erhvervene 27 2. IT-erhvervene 2.1 Indledning IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har oplevet den største vækst i de senere år, og forventningerne til - og ønsker om - fortsat vækst og udvikling

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere