MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller"

Transkript

1 MASTERPLAN fri grundskole og børnehave i Klitmøller

2 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller Målsætninger Skolens målsætning Børnehavens målsætning Målsætning for SFO Målsætning for pasning af 0-3 årige Værdigrundlag Det hele menneske Lysten til at lære Plads Dagligdagen Børnehaven og SFO Legen Planlagte aktiviteter Koncentration og fordybelse Konflikter og følelser Skolen Faglighed Struktur Traditioner Madkultu Omgangsform Økonomi Takster opstarten Bygninger Daglig drift Andre indtægter forældre Støttekredsen Formelle ting og sager Klasser Bestyrelsen Friplads... 14

3 3 1 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og Nationalpark Thy har en stor plads i børnenes hverdag, og hav, søer, åer, klithede og skovområder er vigtige elementer. Vi samarbejder med de lokale foreninger og virksomheder, der opererer i naturen. Vi er glade for at bo og vokse op i Klitmøller med alt, hvad det indebærer af foreningsliv, historie, the Cold Hawaii, fiskeri, natur og friluftsliv. Vi har et inkluderende fælleskab, hvor alle kan deltage på lige fod og bidrage. Vores forskelligheder ser vi som ressourcer.

4 4 2 Målsætninger Børn skal have det godt og være trygge. De skal udvikle sig til gode samfundsborgere med forståelse af demokrati og lyst til at tage medansvar. De har et godt kendskab til historien og en fortrolighed med naturen. De hviler i sig selv i kraft af et godt selvværd, men er ikke sig selv nok. De er åbne over for det ukendte og har lyst til at lære nyt. Disse målsætninger gælder som fundamentet for hele børnelivet i Klitmøller, men her følger en lidt nærmere præcisering: 2.1 Skolens målsætning Grundlaget for skolen er hverken religiøst eller politisk. Lysten til at lære skal styrkes hos børnene. Det at være nysgerrig er entydigt værdifuldt. Blandt børn og voksne trives en kultur, hvor det er prisværdigt at være dygtig (bogligt, musisk, kreativt, sportsligt, praktisk) og hvor venlighed, hjælpsomhed, optimisme, gå-på mod, indsats for fællesskabet, livsglæde og empati er kendetegnende for vores omgang med hinanden. Vi tilstræber at tilbyde svømmeundervisning og vil gerne opnå at alle børn lærer at svømme. 2.2 Børnehavens målsætning Børnehaven vil som skolen skabe et udviklende miljø med nærværende og engagerede voksne, der er med til at danne grundlag for tryghed, glæde og udvikling. Et miljø som tilgodeser det hele menneske både følelsesmæssigt, socialt, motorisk, kreativt, sprogligt og musisk. Nysgerrigheden og interessen for omverdenen skal styrkes. 2.3 Målsætning for SFO I SFO en arbejder vi ud fra begrebet det gode børneliv og begrebet den meningsfulde fritid. Vi lægger vægt på sammenhæng og helhed i børnenes liv ( hverdags-, skole-, og fritidsliv ). Der er tæt samarbejde mellem forældre, børnehave og skole. Vi drager nytte af vores fysiske rammer og beliggenhed. 2.4 Målsætning for pasning af 0-3 årige Vi ønsker et tæt samarbejde mellem dagpleje og børnehave. Skolen tilbyder dagplejen motoriske og rytmiske legestuer på skolen.

5 5 3 Værdigrundlag Vi tager udgangspunkt i et fælles sæt værdier, som gælder i SFO, børnehave og skole. Hele barndommen i Klitmøller skal være sammenhængende, tryg og tæt på naturen. Med følgende tre begreber forsøger vi at indkredse værdigrundlaget : Det hele menneske Lysten til at lære Plads 3.1 Det hele menneske Det er vigtigt, at børn udvikler sig til hele mennesker. Et helt menneske er et menneske, der er i harmoni med sig selv, et menneske, der kan finde ud af at agere i relationer med andre, og et menneske med et godt selvværd. Vi tager udgangspunkt i barnets nysgerrighed. Vi prioriterer udeliv, sundhed, kreativitet og musik. Vi insisterer på medansvar, inkluderer nærmiljøet, historien og naturen og oplever og begejstres sammen. Sådan sikrer vi en personlig udvikling af hele mennesker. 3.2 Lysten til at lære DDen enkeltes nysgerrighed er et udgangspunkt, og vi har et socialt inkluderende fællesskab, så vi møder barnet, der hvor det er nu, og tager det alvorligt. Hvis de udfordringer børnene stilles overfor er meningsfulde bevares lysten til at lære. Vi vil etablere et miljø, hvor eleverne oplever ejerskab over processen, og hvor lærerstyringen virker fremmende på elevernes eget initiativ og egne erfaringer. Det er vigtigt at lave en god sammenhæng mellem teori og praksis, hvor vekselvirkningen hjælper med til, at erfaringerne huskes, og teorien bliver meningsfuld. Den enkelte føler sig set og mødt, der hvor vedkommende er. 3.3 Plads Plads skal opfattes både som den plads vi giver hinanden til at være forskellige og den plads vi har omkring os, her hvor vi bor. Sidstnævnte udmøntes i, at børnene kommer meget ud i naturen og får et godt kendskab til lokalsamfundet. Førstnævnte indebærer både, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og at her er plads til, at alle deltager. Alle er forskellige, og det er en styrke. Inden for rammere af vores værdier og vision giver vi de ansatte plads til at udfolde deres engagement på den måde, de selv finder det mest inspirerende.

6 6 4 Dagligdagen Et tæt samarbejde mellem forældre, skolen, børnehaven, SFO en og dagplejen og de forskellige frivillige foreninger i byen er meget vigtigt for os. Området i og omkring børnehaven og skolen bliver opfattet som et børnekraftcenter. Her mødes og færdes byens børn. Vi vil have en fælles kost og bevægelsespolitik for børnehave, skole og SFO.

7 7 4.1 Børnehaven og SFO Vi mener, det er vigtigt at lade børn bruge alle deres sanser. Vi elsker udelivet og prioriterer derfor børnenes naturlige nysgerrighed og motoriske udfoldelse i naturen meget højt. Vores dagligdag er en vekselvirkning mellem børnenes frie leg og planlagte aktiviteter ude og inde. Børnenes evner til at tage vare på sig selv og medarbejdernes mål herom bliver afstemt indenfor barnets nærmeste udviklingszone (alder, modenhed og kulturelle baggrund). Vi drager fordel af byens beliggenhed. Børnene udvikler sig i et miljø, som styrker det enkelte barns selvstændighed, selvværd, mod og tro på sig selv. Samtidig skal det udvikle barnets empati og lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres behov og ønsker. Vores pædagogik skal være med til at udvikle børnenes kompetencer indenfor : Læring og erfaringsdannelse Kammerater og venskaber Det frie og kropslige Leg Demokrati og medbestemmelse Madlavning og køkkenaktiviteter er en integreret del af børnenes hverdag. Vi vil skabe en god madkultur og tilstræber, at råvarerne er økologiske Legen Vi prioriterer legen meget højt, da vi ser den som en vigtig del af livsprocessen. Legen er en meget vigtig del af barnets hverdag, idet det er gennem legen, at barnet prøver sine færdigheder af og finder nye udfordringer og muligheder. Børnene laver aftaler med hinanden, indgår spilleregler og træner sociale kompetencer. Vi prioriterer dels, at legetøjet er af god kvalitet, og at der ikke er for meget, dels at de fysiske rammer lægger op til mange forskellige lege Planlagte aktiviteter Planlagte aktiviteter skal forstås bredt. Det kan være noget der opstår spontant, enten fra børnene eller de voksne, fra det ene minut til det andet, eller det kan være noget vi har tilrettelagt, f.eks. op til højtiderne, temaer/emner vi arbejder med, eller det kan være daglige pligter. Der skal altid være plads til det gyldne minut, dvs. at når noget opstår spontant som optager børnene, bør de voksne give plads og rum til denne spontane fordybelse. Vi omtaler disse situationer som det gyldne minut, fordi det er her barnet er top motiveret for læring. Fælles for det hele er, at det er lysten der driver værket, der er ingen der bliver tvunget til noget, men vi er opmærksomme på, at der er nogle børn som skal presses lidt en gang imellem, for bagefter at have haft en succesoplevelse Koncentration og fordybelse Børnene får opbakning og rum til at koncentrere sig om fordybelsen. Vi bruger de mange små rum både ude og inde. Det er godt at fordele børn ude og inde, så der ikke bliver for megen trængsel. Vi er ofte i små grupper. Derfor kan man godt få et nej til at være med i en aktivitet eller en leg en gang imellem Konflikter og følelser Vi opfatter konflikter som legale, værdifulde og erfaringsgivende. Børnene skal som udgangspunkt selv bearbejde og løse deres konflikter, men de voksne er der til at hjælpe med at sætte ord på, hvis det skønnes nødvendigt af børnene eller de voksne. Den voksne giver barnet opbakning til at rumme verden som den er på godt og ondt.

8 8

9 9 4.2 Skolen Vi vil til stadighed søge efter de bedste læringsmetoder til det enkelte barn, således at skolen bidrager til at skabe harmoniske børn, der udvikler evnen og lysten til at lære. Vi bruger generelt de læringsmetoder der i praksis har vist sig at fungere, og er altid åben for udvikling og ændringer der kan gavne det enkelte barn. Børnene anspores til at være nysgerrige, undres, reflektere og forholde sig kritisk til de informationer de modtager. Undervisningen skal foregå i en veksling mellem teori og praksis, og den flyttes ofte ud i lokalområdet. Skoledagen har en struktur, og det er lærerne, der laver den Faglighed Vi lægger vægt på faglighed, men for os er ordet faglighed ikke ensbetydende med, at sidde på en stol og modtage informationer. Faglighed betyder dygtighed, men for at opnå dygtighed kræver det lysten til at lære. Lyst er grundlaget for alt læring. Vi vil være progressive og nytænkende, vi vil kunne tilgodese det enkelte barn bedst muligt, og i samarbejde med barnet, lærerne og forældrene sammensættes personlige og udviklende mål for den enkelte. Vi har jævnligt besøg af gæstelærere, der underviser i deres kompetenceområder (temauger eller workshops). Læreren kan lave tests for at se, hvor hjælp er mest nødvendig, hvis læreren vurderer, at det er en god måde at kontrollere effekten af undervisningen Struktur Vi laver hold/klasser, hvor man ikke kun opdeler børnene efter alder. Vi giver god plads til at lege sig til de første færdigheder, i stedet for at producere tidligt skoletrætte børn. Vi kan også lave hold, der rykker helt fantastisk i f.eks. læsning, hvilket igen giver en positiv afsmitning til de elever, som har knap så travlt. Vi ved, at alt vanskeligt går bedst, når man er frisk, og det er man i de første 2-3 timer på dagen. Det er der, man skal lære at lytte, læse, skrive og regne. Når man op ad dagen er ved at gå kold, får man noget sund mad og kan skifte over til det kreative, hvor tankerne kan flyve til fag, hvor man får sig rørt og kommer ud. Vil vil udvikle en morgensamling som start på dagen.

10 Traditioner Et vigtig instrument for os til at skabe struktur i løbet af året og til at skabe kontinuitet for børnene er en række faste traditioner (som vi løbende tilpasser). Her er et katalog over idéer: samarbejde med kirken, præst og organist om krybbespil en fælles morgensamling børnehave og skolen. luciaoptog og sang på Klitrosen. årlig udflugt eller ekskursion klassefester med overnatning på skolen store klasse plukker blåbær, brombær og hyben første fredag i det nye skoleår de ældste børn er hjælpere for de yngste i pauser og når vi er af sted hele skolen. de små besøger Thisted Museum og lærer samme dag at gå i lyskryds m.v. eldag for de store på Thy-Mors Energi. de store deltager i bevægelsesdag på Skyum Idrætsskole. sommerafslutning med teater, taler og roser til afgangselever, diskotek og det store kagebord. 1. skoledag hvor der pyntes med vilde blomster. Gamle forældre sørger for kaffe og rundstykker til nye forældre. sidste dag i november er klippeklistredag og der serveres risengrød emneuger med folk fra byen som gæstelærere.

11 Madkultur Vi vil gerne arbejde hen imod, at børnene får tilbudt mad i skolen. Måltidet indgår som en vigtig del af børnenes dagligdag. Spisefrikvarteret i skolen er langt, sådan at der er ro omkring spisesituationen, og at det er hyggeligt. Forældre er altid velkomne. 4.3 Omgangsform Skolen, børnehaven og SFO en forlanger, at børn og personale omgås hinanden med respekt og ligeværdighed. Vi tolererer ikke mobning og støtter, at børnene udvikler empati og omsorg for hinanden og andre mennesker. Børnene skal føle ejerskab og ansvar for deres skole og børnehave. De kan deltage i de forskellige arbejdsfunktioner, der passer den daglige drift (kogekone, pedel m.fl.). Gennemsigtig dagligdagsstruktur forældre e velkomne, også I undervisningslokalet.

12 12 5 Økonomi Sparekassen Thy er vores bankforbindelse. Brandt Revision er vores revisor. Dansk Friskoleforening er vores organisation og rådgiver. Vi har fået hjælp til at lave et budget og afprøve det realistiske i projektet. Der er mange ubekendte størrelser i budgettet, men vores rådgivere vurderer, at det ser fornuftigt og levedygtigt ud. 5.1 Takster Børnehave: Skole: SFO: 2100 kr. i 12 måneder 1400 kr. i 12 måneder 325 kr. i 12 måneder Der er søskenderabat i skole og børnehave: Man betaler fuld pris for den dyreste plads. Man betaler halv pris for den næste plads, og resten er gratis. 5.2 Opstarten Vi har en kassekredit på kr. til lærerlønninger etc. Det er nødvendigt, fordi statstilskuddet udbetales bagud. Vi regner med at have 48 børn i skolen i skoleåret 2010/2011 i klasse. 25 børn i SFO og 26 børn i børnehave Bygninger Bygningstilskuddet pr. skoleelev er i 2010 kr pr. elev. Vi forventer altså at have ca kr. om året at gøre godt med til at forrente et eventuelt kreditforeningslån til erhvervelse/ombygning af lokaler til brug for skolen. 5.3 Daglig drift Ca. 14 børn pr. lærer. Lederen underviser, ca halv tid. 5.4 Andre indtægter På længere sigt kan skolen eller støtteforeningen generere andre indtægter ved at udbyde læring og oplevelser til det samfund vi er en del af. Man kunne f.eks. tænke sig et samarbejde om at levere lærerkræfter, undervisningsmaterialer og fysiske rammer til skoven, nationalparken eller turistorganisationer.

13 13 6 Forældre For at vores skole og børnehave fungerer, er det en betingelse, at forældrene er engagerede og føler et ejerskab. Der er ikke lagt op til forældrerengøring og deltagelse i eventuelle arbejdsdage er frivillig. Men skolen og børnehaven er forældrenes. Det vil sige, at den først og fremmest bæres af forældrenes samlede engagement og medejerskab. Forældrenes deltagelse er også et redskab til at udvikle andre relationer forældrene imellem, hvilket vi anser for en vigtig funktion. 6.1 Støttekredsen Skolen og børnehaven har en støttekreds, hvor alle kan melde sig ind.

14 14 7 Formelle ting og sager 7.1 Klasser Skolen tilbyder undervisning fra 0. til og med 7. klasse. 7.2 Bestyrelsen Bestyrelsen er sammensat sådan, at de flest medlemmer er forældre, som har børn i skolen og børnehaven. Vi åbner dog muligheden for at reservere pladser i bestyrelsen til nære samarbejdspartnere, som kan være interessede. Det kunne f.eks. være Nationalpark Thy. 7.3 Friplads Det er muligt at få økonomisk friplads i børnehaven og i skolen

15 15 Det hele menneske Lysten til at lære Plads fri grundskole og børnehave i Klitmøller Foto mettejohnsen.dk Design onno.dk print fjerritslev-tryk.dk

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere