KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 den 27/ Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Formand: Anker Haldbæk (AH) AFBUD Seniorleder: Jan Heilmann (JH) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU5) 4. Meddelelser a. DBWF Damebowling JA TAK Medlem ud af forbundsbestyrelsen b. KBU Gæstebogen Idrætsforum 3. oktober Fastholdelse af medlemmer turnering/spørgeskema 5. Økonomi a. Opløsning af CBT b. Økonomisk aftale vedrørende fastholdelse af træner c. Medlemsrekruttering tilskud BK Rolling Stones d. Partner 2009 krav genfremsendt 6. Senior a. Old Boys/Girls (håndhævelse af unionernes forskellige regler for spilletøj) 7. Ungdom a. Ændring i KM Mix afholdes over 1 dag b. Talentteamet trøjer + Bornholm 8. Turnering a. Kontrol af kampe b. Op- og nedrykningsregler c. Ansøgning fra BK Sisu vedrørende spiller i ungdom 3 d. Flytning af kamp BBK95 e. Jackpot trækker deres 3 mands hold 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen og bad IS om at lede mødet :37/ BM Side 1

2 Ad. 2 Godkendelse af dagsorden LMS har et ekstra punkt: Punkt 8f: Flytning af kamp Joker - Slagelse AS har et ekstra punkt: Punkt 8g: Forslag fra forbundet finalerunder for Mix Turneringen LM roser, at strukturen på dagsorden bliver ændret, så de enkelte emner diskuteres under de specifikke ansvarsområder uanset hvem der sætter emnet på dagsordenen.. Derudover blev den fremsendte dagsorden godkendt uden yderligere ændringer. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU5) Der er ingen ændring eller opfølgning på referat af FU5. Ad. 4 Ad. 4a Meddelelser: DBwF Damebowling JA TAK: DM/DT udvalget har hen over sommeren udsendt et brev til samtlige klubber med et spørgsmål om, hvad vi gør for at få flere damebowlere. Af de svar der er indkommet, er der mange der taler for, at damerækkerne bliver ændret til 4-mands hold. MG spørger om, hvad der i så fald vil ske med rækker i Københavnsserien skal det så også ændres til 4-mands hold? Der er bred enighed om, at dette må være op til repræsentantskabet. Medlem ud af forbundsbestyrelsen: Der er kommet en meddelelse fra forbundsbestyrelsen at Kenneth Rugaard har trukket sig fra forbundsbestyrelsen. Det vil sige, at der nu kun sidder 3 personer i forbundsbestyrelsen. LJ er sikker på, at der sker noget inden længe, men vi må tage den derfra. LM orienterede om, at han er ved at få en aftale med forbundet om et økonomimøde. Ved dog ikke om det bliver til noget, for kassereren fra FBwU har meddelt, at hun kun er i stand til at holde møde om hverdagen mellem kl. 8 og kl. 16. På det tidspunkt er der formodentlig ingen af de andre der kan da de alle er arbejdsramt. Der er fra DM/DT-udvalget kommet en skrivelse omkring op- og nedrykning. Her står der noget om, at en klub ikke kan have to hold placeret på samme niveau (f.eks. 1 hold i 2 division Øst og et hold i 2 division Syd) Det er ikke hele FU der har modtaget denne information, og LJ vil videresende den mail han har modtaget. Ad. 4b KBU Gæstebogen: :37/ BM Side 2

3 Der er mange bowlingspillere der har givet udtryk for, at man savner Gæstebogen på KBUs hjemmeside. LJ mener derfor, at vi skal diskutere de eksisterende muligheder. Gæstebogen blev lukket fordi der gennem længere tid havde været en personlig hetz mod en enkelt hal / en enkelt leder af en hal, som endte op med anonyme indlæg. Denne form for kommunikation kunne KBU ikke lægge navn til, og besluttede derfor at lukke gæstebogen til der var fundet en administrator som kunne lave en eller anden form for censur. Selv om det endnu ikke er lykkedes at finde en administrator, så har FU nu besluttet at tømme gæstebogen for gamle indlæg, og åbne den igen. Dette dog med den begrænsning, at alle indlæg bliver videresendt på mail til MG og BM, som begge forsøger at reagere hvis der er indlæg som KBU ikke kan lægge navn til. Der vil i en note på gæstebogen bliver gjort opmærksom på, at indlæg kan bliver fjernet af webmasteren. Idrætsforum 3. oktober: En gang om året afholder Københavns Kommune et idrætsforum. KBU er i den forbindelse inviteret til et møde på Københavns rådhus. Indbydelsen er kommet via forbundet, og LJ vil tilmelde de som ønsker at deltage, men arrangementet henvender sig primært til de store holdsport. Fastholdelse af medlemmer Turnering/spørgeskema: LJ har udarbejdet et forslag til en ny turnering som skal afvikles på hverdagsaftner i forskellige haller. Turneringen er direkte målrettet mod dem, som ikke deltager i vores primære turnering. LJ sender sit forslag ud, så FU har mulighed for at kommentere. Sammen med indbydelsen til denne turnering, vil der blive udarbejdet et spørgeskema til klubberne vi kan ikke gøre noget, hvis klubberne ikke vil være med. LJ planlægger en møderække med kredse og klubber, hvor ideen kan blive diskuteret. Det kunne være et element, at man kunne opstille kredshold. Materiale vil blive fremsendt til kredse og klubber sidst i oktober. Arrangementerne skal hvile i sig selv, og vi skal ikke ud og have hallerne til at ryste op med specielle tilbud. Ad. 5 Ad. 5a Økonomi Opløsning af CBT LM har tidligere meldt ud, at medlemmerne fra CBT ville blive spærret indtil klubbens gæld til KBU (turneringsafgifter til KBU, SBwU og DBwF) var blevet betalt. Et enkelt af klubbens medlemmer har klaget over denne afgørelse, og LM har i den forbindelse været i dialog med forbundet. LM har desuden søgt viden på hjemmesider om foreningsret, og må nu erkende (på trods af tidligere praksis), at KBU ikke kan gøre de enkelte medlemmer økonomisk ansvarlig for klubbens afgifter mv. til unionerne :37/ BM Side 3

4 Dette blev kraftigt diskuteret, men FU måtte erkende, at unionen ikke har sanktionsmuligheder over for klubbens medlemmer kun over for klubben, som er opløst. I princippet må klubben have lavet et afsluttende regnskab, og det bør af klubbens love have fremgået, hvad et eventuelt overskud skulle bruges til ved en eventuel opløsning af klubben. Vi diskuterede muligheden for fremadrettet at lave noget lovmæssigt, for at sikre at en sådan situation ikke opstår igen. LM slår fast, at KBU ikke kan gå imod de foreningsretlige regler i vores love. FU har dog den holdning, at der er spillere der må have moralske skrupler når vi møder dem ude i hallerne. Ad. 5b Økonomisk aftale vedrørende fastholdelse af træner FU har tidligere diskuteret hvordan vi kan fastholde vores trænerkapacitet. Få gjort vores trænere dygtigere og få dem til fortsat at arbejde for KBU. LJ foreslår i den forbindelse, at Kim Larsen bliver tilmeldt diplomtræneuddannelsen nu. Uddannelsen koster hvis specialforbundet anbefaler optagelse. KBUs andel vil være, at indgå en låneaftale med Kim Larsen. Det vil sige, at Kim låner kr af unionen. som tilbagebetales over de næste 4 år, ved at han yder en indsats primært med KBUs ungdom. Kim deltager i træningen af talentteamet, og han vil på den måde tilbagebetale sin gæld til KBU. LJ tage også diplomtræneruddannelsen, men betaler selv. Det vil være en kæmpe fordel, at de er to der gennemfører uddannelsen sammen. De gør det begge for KBU, men også for hele bowlingsporten. MG mener det er en fed ide, hvis man kan skrive sig ud af det. LM har kun et problem med tilbagebetalingen, som formodentlig er skattepligtig. LJ mener, at lånet nedskrives løbende i stedet for udbetaling af diæter og kørepenge. LJ fortsætter med, at forbundet nu skal ud af busken. De skal have et træner 3 kursus. LJ har endnu et emne til diplomtræneruddannelsen i tankerne (Patrick Markussen), men de er enige om at han skal vente en omgang er i gang med en uddannelse i det virkelige liv. Ad. 5c Medlemsrekruttering tilskud til BK Rolling Stones LM fortæller, at forretningsudvalget tidligere har behandlet en ansøgning fra BK Rolling Stones, hvor vi bevilligede op til kr til et gratis bowling arrangement. Eneste betingelse var, at klubben fremsendte et regnskab for arrangementet, samt en kort beretning om hvorledes arrangementet var forløbet. LM har nu modtaget et regnskab og beretning fra klubben hvor Frank Rasmussen bl.a. skriver: Vi har nu afsluttet vores gratis bowling arrangementer og kan med glæde træde KBUs skepsis under fode. Mellem 135 og 140 gratister mødte frem og vores klub kan notere en fremgang fra 14 medlemmer til 40 medlemmer. I forbindelse med KBUs 40 års jubilæum fik unionen en pengegave fra forbundet, som var øremærket til medlemsrekruttering. Af denne gave er der i KBUs regnskab :37/ BM Side 4

5 endnu kr ,00 tilbage, som LM foreslår, at KBU yder til BK Rolling Stones som et ekstra tilskud. Dette blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5d Partner 2009 krav genfremsendt LMS har fået en henvendelse fra Lise Klitte fra Partner 2009, som har læst referat af UB3 hvor det bliver nævnt, at der i kontrakten med World Cup hallen står, at unionen har en frist på 14 dages varsel til ændring/afbestilling af baner. Lise Klitte henviser til, at KBU i december 2011 flytter en af klubbens kampe fra de 13/1 til den 14/ på grund af en fejlbooking. Det viste sig efterfølgende, at Partner 2009 ikke kunne stille hold den 14/1 som kampen blev flyttet til. Klubben valgte derfor at flytte kampen til en anden dag. World Cup hallen har den forretningsgang, at klubberne bliver opkrævet et gebyr på 250 kr. hvis en kamp flyttes mere end 14 dage før den fastlagte spilledato, og et gebyr på 400 kr. hvis en kamp flyttes med mindre end 14 dages varsel. Lise Klitte mener nu, at KBU skal betale den afgift som klubben er blevet opkrævet, fordi de ønskede at flytte kampen (med mindre end 14 dages varsel). Der er bred enighed om, at KBU i nogle situationer er nødt til at flytte en kamp. Det er herefter klubbernes eget ansvar at få den flyttede kamp ændret, hvis den ikke passer klubbens spillere. Den afgift som hallen eventuelt vil opkræve for denne flytning har intet med KBU at gøre, og KBU kan derfor ikke dække den udgift som Partner 2009 har fået. LM giver Lise Klitte et afslag. Ad. 6 Ad. 6a Senior I KBU love står der, at en klubdragt består af ensartet klubbluse i samme farve og underdel i samme farve. I SBwU love står der, at en spiller skal bære klubdragt. Er en spiller ikke reglementeret påklædt, skal dommeren indberette spilleren med navn og licensnummer. Der kan i særlig tilfælde gives tidsbestemt dispensation til alternativ underdel til klubdragten. Hvis lovene ikke overholdes kan konsekvensen være en bøde til klubben. Denne forskel giver store udfordringer i Old Boys/Girls turneringen, hvor der deltager hold fra begge unioner, og dommeren derfor skal håndhæve unionernes forskellige regler for spilletøj. Der var problemer ved OBG1 i World Cup hallen, hvor der var en KBUs spiller der klagede over, at der var et hold fra SBwU (en helt nystartet klub) der havde en spiller der stillede op i hvide bukser. Det var en ny klub der lige er startet. MG tjekkede de andre hold, og der var spredte problemer over hele linjen. I propositioner for OBG står der, der skal spilles i lovlig klubdragt, dispensation for bluser ikke kan finde sted - samt at KBU / SBwU s ordens- og spilleregler i øvrigt skal respekteres. LM ser et problem i, at vi dømmer rene klubhold på en måde, at blandede hold (spillere fra flere forskellige klubber) på en anden måde. Reglerne for unionen og forbundet er for så vidt ens, men det er sanktionsmulighederne der er forskellige. Som dommer skal man bare indberette hvad man mener der er forkert. Det er :37/ BM Side 5

6 herefter andre der skal tage stilling til konsekvensen af dette. Der var herefter en længere generel diskussion om forskelligheden i forbundets og unionens spilleregler og regler for klubdragt. Der var bred enighed om, at vi i KBU må arbejde hen imod en ensretning. Har vi særlige regler i KBU som vi ikke kan fravige, så må vi arbejde på at få disse regler med i forbundets regler. Det er ikke holdbart at vi har hver vores spilleregler, og regler for klubdragt. I forbindelse med ovennævnte diskussion blev en tanke nævnt om et decideret dommerudvalg, som havde ansvar for dommerbesættelsen i alle haller. En klub som BK Rolling Stones kan få problemer, da klubben kun har 2 uddannede dommer, som skal dække alle klubbens hjemmebanekampe. MG har følgende kommentar: Ifølge KBUs regler og love, så er det ikke tilladt med en spillende dommer. Hvad sker der med BK Rolling Stones, hvis de anvender en spillende dommer. LM svarer, at i yderste konsekvens, så vil de tabe kampen. LJ indskyder, at der er dommerkursus i Glostrup tirsdag i uge 43 AS fortæller videre fra seniorlederens ansvarsområde: Der er sendt indbydelse ud til KM Mix, her har MG været en stor hjælp. Der bliver sendt indbydelse ud til næste OBG i den kommende weekend, stævnet afholdes i Næstved. MG supplerer med, at indbydelsen kommer så tidligt ud, fordi hallen i Næstved forlanger 3 ugers frist for afmeldelse af baner. AS afslutter med, at der er trukket lod til KBU-cup, og denne vil blive fremsendt til klubberne og KBUs hjemmeside i den kommende weekend. Der deltog ikke mange klubber i lodtrækningen, og man overvejer at gøre det på en anden måde fremover (lodtrækning i forbindelse med et stævne). Ad. 7 Ad. 7a Ungdom Ændring i KM-Mix afholdes over 1 dag Der har tidligere været forslag fremme om, at man skulle ændre propositionerne i KM-mix, så et hold skulle bestå af 1 pige og 2 drenge for på den måde at få flere unge mennesker ud og spille dette mesterskab. Denne ændring i propositionerne blev diskuteret på det ungdomsledermøde der blev afholdt i september, og der var ikke stemning for 3-mands mix-hold, så man bibeholder de nuværende propositioner. På grund af få deltagere, så vil mesterskabet bliver afholdt over én dag og med 2 starter. MG spørger ind til, om man her vil benytte elektronisk tilmelding og betaling. Dette er der ikke interesse for. MG fortsætter med, at en deltagerbetaling på kr. 240,00 er for stor for ungdommen set i lyset af, at de spiller i en gratis hal. Der var bred enighed om, at dette stævne var dyrt specielt set i lyset af, at vi spillede billigere i åbningsstævnet for seniorer, hvor der desuden var pengepræmier. LM tager historiebogen frem og fortæller, at der er sket et skred i deltagerbetalingen :37/ BM Side 6

7 ved ungdomsstævner, da man begyndte at få landsdækkende stævner. Man har tidligere brugt overskud fra seniorstævner til at dække udgiften til ungdomsstævner dette stoppede, da mange ungdomsstævner blev landsdækkende. Det vil ikke være rimeligt for alle KBUs seniorspillere, at de skal finansiere landsdækkende ungdomsstævner så derfor er denne praksis lige så stille gået i sig selv. Man kan ikke opkræve en pris for KBU spillere og en pris for de øvrige. LM fortsætter med, at man i KM er godt kunne fortsætte dette princip, for der har vi ikke fremmede spillere med. LJ har den holdning, at det er ungdommen vi skal bygge på, vi skal holde fast i dem og skal måske favorisere dem i stævner som er stævner for rene KBU spillere. MG foreslår at man reviderer den fastsatte pris for deltagelse i KM-Mix for ungdom. Ad. 7b Talentteamet trøjer + Bornholm AA fortæller, at hun har bestilt nye trøjer til dette års talentteam og disse bliver æblegrønne. LM spørger ind til prisen, og ifølge AA skulle trøjerne blive billigere end sidste år. I forbindelse med talentteamet er der kommet en henvendelse fra Susanne Malmberg fra Bornholm. Susanne fortæller at der er 3 deltagere fra Bornholm, og det koster klubberne kr. pr gang at sende en ungdomsspiller over til talenttræning. Fra Bornholm ønsker man at have talenttræning på øen (derved vil spilleren undgå at miste en skoledag). Kim Larsen har indvilliget i at tage turen til Bornholm LM mener ikke, at vi rent økonomisk kan forsvare at afholde talentteam på Bornholm en gang om måneden det har unionen ikke økonomi til. Efter en diskussion kommer man frem til, at det vil være rimeligt at tilbyde talenttræning på Bornholm hver anden måned. LJ får en aftale på plads med Kim Larsen. BM indskyder, at dette så vel må give en billiger baneleje, når talentteamet træner i København, for så er der ikke behov for så mange baner. Dette skulle vel ikke betyde et fuldt talentteam både i København og på Bornholm. Konklusionen blev, at man starter et talentteam op på Bornholm fra januar måned (og kun hver anden måned). Talentteamet i København fortsætter, men med færre baner. AA fortsætter med en livlig diskussion på ungdomsledermødet vedrørende sagen med en ynglingespiller i ungdom 3. Da punktet er på dagsordenen under turneringen, vælger vi at udskyde diskussionen til dette tidspunkt. AA fortsætter med, at man på ungdomsledermødet diskuterede snit på spillerne i de forskellige rækker. Ifølge tilmeldingen til holdturneringen står der, at der skal indsendes et snit til ungdomslederen på de unge mennesker som man forventer, vil deltage på klubbens forskellige hold. Der var enighed om, at dette udelukkende er for de unge menneskers egen skyld MG afslutter med, at det med antallet af ungdomsspillere med licens i denne sæson er helt uden betydning :37/ BM Side 7

8 På ungdomsledermødet diskuterede man årsagen til den nedgang vi ser af ungdomsspillere i år. AA fortæller, at Sisu kom med et bud på årsagen som blev diskuteret. Der blev nedsat et udvalg, som skal finde årsagen, og komme med forslag til forbedringer. IS mener, at det vil være en fordel at afholde ungdomsledermødet til foråret, så man her kan diskuterer den kommende sæsons turnering. MG opfatter, at man fra klubberne er foruroliget over, at en del unge mennesker søger hen til større klubber. I Jylland er der stor tilstrømning til Trekanten, og her i KBU er der stor tilstrømning til Sisu. Hvis en klub melder ud, at de ikke vil deltage i eliteserien, så forsvinde de unge mennesker der har ambitioner. AA er blevet kontaktet af Camilla Keller fra Sundby. De har et ungdomshold, som de gerne vil ændre til et kredshold. Ifølge KBUs love er der ingen problemer i dette. MG tager et problem op med transporten til Landsturneringen som blev afholdt i Ålborg. Her bliver der arrangeret fællestransport fra Sjælland til Ålborg. Herfra er det efterfølgende kommet frem, at buschaufføren ikke levede op til de forventninger vi som union har til en transport af vores unge mennesker. - der var bowlingkugler i bussen (var ikke placeret i bagagerummet under bussen) - der blev kørt for stærkt (også ved et vejarbejde) - der blev overhalet inden om osv. MG giver udtryk for, at de voksne der var med bussen (og dette uanset om det var forældre eller ledere), burde have grebet ind. Man vil nu efterfølgende tage kontakt til busselskabet. Ad. 8 Ad. 8a Turnering Kontrol af kampe LJ konstaterer, at der har været en livlig mailkorrespondance (som ikke er gået til hele FU) omkring kontrol af kampresultater, og spørger ind til hvordan proceduren rent praktisk er. Henvendelsen drejer sig primært om, hvis en spiller bliver registreret som ukendt på bowlingportalen. Tidligere har proceduren været, at man tjekkede scoretavlen, for at se hvad klubben har skrevet om spillerne og derefter rettet i bowlingportalen. Nu må vi bede klubberne om at få rettet indberetningen LMS fortæller, at hun har sendt et svar til Bent Holst Rasmussen, med kopi til Michael Pedersen. AA spørger ind til, hvorfor man kan indtaste en ukendt spiller. LMS svarer, at en spiller kan være ukendt, hvis man ikke forstår proceduren med at søge spilleren. LM mener at problemet løser sig selv. I år er der mange holdledere som pludselig selv skal ind på bowlingportalen for at udskrive scoretavler holdledere som måske ikke tidligere har benyttet bowlingportalen, fordi mange klubber har haft en enkelt :37/ BM Side 8

9 person med ansvar for indtastning af resultater. AS indskyder, at spillere med licens er på bowlingportalen i dag. LM afslutter med, at opdateringen af bowlingportalen nu virker hvilket ikke hele tiden har været tilfældet. Ad. 8b Op- og nedrykningsregler Dette emne er delvist diskuteret under meddelelser fra DBwF, Det er dog stadig et spørgsmål, hvem der tjekker dette i KBU. LM er ikke sikker på at proceduren er fuldstændig på plads, aftalen er at Bent Holst Rasmussen tjekker manuelt. MG nævner kort problemet med hold der ikke møder op til en kamp. Her skal man taste ej mødt flere gange. Ad. 8c Ansøgning fra BK Sisu vedrørende spiller i ungdom 3 På sidste møde diskuterede vi en situation hvor Sisu stillede med en ynglinge spiller i ungdom 3 som er forbehold puslingespillere og helt nye juniorspillere. Det blev her besluttet af denne ynglingespiller ikke havde ret til at spille på holdet, og hans kegler skulle trækkes ud. LMS har efterfølgende fået en henvendelse fra Yvonne Nielsen fra Sisu, som kommer med en begrundelse for, at denne spiller er brugt på klubbens ungdom 3 hold. Den pågældende spiller er spastiker og har dermed store problem med sin motorik. Spilleren er desuden langt under sin alder og har det derfor fint med at spille med puslingespillere på holdet og er spillemæssigt på samme niveau som de øvrige spillere i ungdom 3. LM husker at vi afviste spillerens berettigelse til at spille på et ungdom 3 hold sidste gang, men vi var på det tidspunkt ikke fuldstændig klar over situationen. Det er en velbegrundet ansøgning som Yvonne Nielsen fra Sisu har sendt. LMS indskyder, at der i henvendelsen desuden står, at der på ungdomsledermødet ikke var modstand mod at denne spiller kunne deltage i ungdom 3. Der var bred enighed om, at sagen nu stiller sig anderledes, og at spilleren derfor får dispensation til at spille på et hold i ungdom 3. LMS fremsender et svar, at det accepteres, at den pågældende spiller deltager i ungdom 3 resten af denne sæson. Holdlederen skal medtage den fremsendte dispensation ved alle de kampe hvor spilleren deltager. Yderligere ansøgninger om deltagelse i ungdom 3 behandles enkeltvis. Ad. 8d Flytning af kamp BBK95. LMS har fået en henvendelse fra Susanne Malmberg fra BBK95, som gerne vil flytte :37/ BM Side 9

10 ungdomskampe til den 27/10. Der er ikke sendt kampflytning frem med 14 dages varsel. AA indskyder, at flytningen er godkendt af modstanderne og hallen (Tårnby). Der er bred enighed, om også ungdomshold skal overholde fristen for en kampflytning, og at en kampflytning SKAL godkendes af TUR-formanden inden den er gældende. Flytningen bliver godkendt men med en påtale til klubben om, at reglerne fremover skal overholdes. Ad. 8e Jackpot trækker deres 3 mands hold LMS har fået en henvendelse fra Jackpot, at de desværre er nødt til at trække deres 3-mands herrehold i Række 1 Herrer. LMS informere dem om, at de kommer til at betale baneleje og afgifter for hele turneringen. Holdets modstandere skal spille deres kampe uden modstander. Ad. 8f Flytning af kamp mellem Joker og Slagelse I forbindelse med et tjek af kampe registreret på KBUs hjemmeside op imod bowlingportalen er der konstateret forskellig dato for afvikling af kampen mellem Joker og Slagelse i 2. division Syd damer. Kampen skulle ifølge turneringsplanen være spillet den 22/9, men er på bowlingportalen ændret til den 10/11. Det viser sig, at Slagelse har kontaktet Joker, om de kunne flytte kampen. De to hold er blevet enige, men KBU er ikke blevet informeret. Kampen er blevet ændret på bowlingportalen af SBwU. LM slår fast, at proceduren er, at klubberne SKAL kontakter TUR-formanden i den union hvor kampen skal afvikles. BM mener, at klubberne formodentlig har handlet i god tro. Det burde have været SBwU der afviste at behandle flytningen. LMS godkender flytningen over for Joker, men gør samtidig opmærksom på hvilken procedure der skal følges fremover. LMS kontakter desuden SBwU og fortæller, at de ikke må flytte kampe i KBUs område. Hvis der i denne sag bliver et økonomisk mellemværende med hallen, så må det bliver SBwU der skal udrede dette :37/ BM Side 10

11 Ad. 8g Ad. 9 Forslag fra forbundet landsdækkende finalerunde for Mix-turneringen AS har læst en mail fra forbundet, hvor man lægger op til, at man vil forsøge en landsdækkende finalerunde for unionernes Mix-tuneringer (de to bedste Mix-hold fra her union). AS sender mail fra forbundet ud til hele FU, så forslaget kan blive behandlet på næste møde. Eventuelt LJ forsøger at lave S-træf 11/11 her bliver prisen sat lidt op i forhold til de tidligere. Denne gang vil invitationen også bliver fremsendt til klubber under DFIF ifølge forbundet er det OK, at vi tilbyder ledige pladser til dem. Dette S-træf bliver formodentlig afholdt i Herlev eller i Ballerup. Mødet sluttede: 21: :37/ BM Side 11

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 29/10 2012 Rødovre den 1. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA)

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere