SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf"

Transkript

1 Mads Syberg (MSYB) Sendt: 16. juli :50 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: John Erik Krouel Emne: SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf Til Banedanmark. Efter gennemgang af det fremsendte høringsmateriale (Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted"), vurder Havarikommissionen at dette ikke umiddelbart indeholder information som påvirker Havarikommissionens undersøgelsesarbejde. Havarikommissionen har derfor ingen bemærkninger. Med venlig hilsen Bo Haaning Chef for Jernbaneenheden / Souschef for Havarikommissionen Havarikommissionen Langebjergvænget Roskilde Tlf.: Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: Post HCLJ Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater som den bygger på: 1

2 Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

3 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Jakob Svane Sendt: 24. juli :05 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Annette Christensen Emne: Idefasehøring Dansk Industri har modtaget Idefasehøringsmaterialet til jernbanekrydsningen ude af niveau ved Ringsted. DI er positiv over for den skitserede løsning, men har ingen bemærkninger til den konkrete og tekniske udformning af projektet. DI vil dog gerne støtte op om, at der gennemføres et så robust projekt som muligt, som kan sikre den maksimale hastighed, kapacitet og driftsikkerhed på jernbanen. Krydsningen ved Ringsted bliver et nøglepunkt for den fremtidige danske jernbaneinfrastruktur, i henhold til såvel Femernforbindelsen som timemodellen. Derfor er det strategisk afgørende, at der vælges en fremtidssikret løsning for krydsningen ved Ringsted. Med venlig hilsen Jakob Svane Konsulent Infrastruktur (+45) (+45) (Mobile) di.dk

4 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Jesper Højte Stenbæk Sendt: 25. juli :18 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Ove Holm Emne: Høringssvar, Dansk Erhverv Dansk Erhverv har modtaget Banedanmarks høring af 9. juli 2013 vedrørende hastighedsopgradering af banen ved Ringsted. En opgradering vil give en hurtigere og mere fleksibel betjening af gods- og persontog. Vi er på den baggrund overordnet positive over for projektet. Vi skal dog bemærke, at de trafikale gener, der nævnes som 10. punkt herunder også bør omfatter eventuelle gener for vejtrafikanter, som måtte blive berørt, idet vi må opfordre til en tæt koordination med Vejdirektoratet og relevante kommunale vejbestyrelser i forbindelse med realiseringen af projektet. Med venlig hilsen Jesper Højte Stenbæk Chefkonsulent MOBIL: DIREKTE: Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV T BØRSEN F DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR

5 Nr 4 Udfletning vest for Ringsted fra Poul Brandt Jensen Fra: Poul Brandt Jensen Sendt: 28. juli :25 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Udfletning vest for Ringsted Hej Lars Jeg har læst følgende på Jeres hjemmeside: "... sikre en niveaufri udfletning for tog i retning mod henholdsvis Næstved og Odense." "Etablering af en jernbanebro vest for Ringsted der fører spor i retning mod Odense over spor i retning mod Næstved. " Og undrer mig over at man kun er gået halvvejs, idet der så "mangler" en bro øst for Ringsted for at have niveaufri udfletning mod henholdsvis Roskilde og Køge. Også her kunne man vel spare 90 mio kr ved at etablere den nu, sammen med den nye bane København Rngsted. Jeg er klar over at man skal prioritere pengene, og det er vel derfor der kun implementeres en "halv" løsning. Men hvorfor er den vestlige bro så valgt og ikke den østlige? Har du en link til en forundersøgelse eller lignende angående dette.? Jeg har læst "Idefasehøringen". Men den siger kun hvad der er besluttet, ikke hvorfor. Med venlig hilsen Poul Brandt Jensen Ingeniør. Enghave Park Allerød Side

6 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Claus Jensen Sendt: 8. august :49 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Høringssvar på Hastighedsopgradering Ringsted Kære Projekt DB Schenker Rail er positiv for ethvert tiltag, der gør jernbane mere attraktiv. Og stiller sig gerne til rådighed med information om vores nuværende og fremtidige brug af Ringsted Station. I forbindelse med projektet Hastighedsopgradering Ringsted har vi følgende anmærkninger: - Hvordan har man tænkt ind at der kører godstog mellem Jylland og Sjælland, som i fremtiden ikke skal via Femern-forbindelsen? Vi forventer også i fremtiden de samme muligheder som i dag. - Tog til/fra Ringsted i retning mod Jylland hvordan skal disse ekspederes i fremtiden? Vi forventer også i fremtiden de samme muligheder som i dag. - Påvirker dette projekt rangering og betjening af vores kunder i Ringsted? Vi kan ikke acceptere at der i byggefasen ikke tages hensyn til dette. - Nedlægges der spor på godsterrænet? Spor 60 (rangerhovedet mod vest og spor 93 Hvalsøsporet i østenden er vitale for vores betjening af kunderne og ekspedition af tog) - Hvalsøsporet bør ikke inddrages og være en del af den nye bane Ringsted København uden at der findes alternativ sporbindelse ud til Dansk Auto Logik. Vi ser frem til at blive inddraget i projektet, så vi i fællesskab kan løse ovenstående udfordringer Med venlig hilsen/mit freundlichen Grüssen/Best regards Claus Jensen Head of Service Design & Resource Planning DB Schenker Rail Scandinavia A/S Spotorno Allé 12 DK-2630 Taastrup Tlf Mobil

7

8

9 Dansk Handicap Forbund Bygge og Trafikpolitisk Udvalg /Lena Nielsen, Holtevej 10, 4571 Grevinge Tlf.: , e mail: Banedanmark Hastighedsopgradering gennem Ringsted E mail: 10. august 2013 Høringssvar vedr. hastighedsopgradering gennem Ringsted Dansk Handicap Forbund / Bygge og Trafikpolitisk Udvalg har modtaget Banedanmarks idéfasemateriale i høring vedr. hastighedsopgradering gennem Ringsted. Projektet er et led i en ny højhastighedsstrækning fra København over Køge til Ringsted, som igen er et led i den såkaldte Timemodel, som skal reducere rejsetiden mellem de største byer til 1 times rejsetid København Odense, Odense Århus og Århus Ålborg og senere udvidelse til andre større byer som Esbjerg, Herning og Sønderborg. Adgang til den kollektive trafik er en af Dansk Handicap Forbunds mærkesager, og da den påtænkte handicaptilgængelighed ikke fremgår af det fremsendte materiale, vil vi hermed anbefale følgende til medtagelse i den videre proces i dette projekt samt i alle videre etaper af denne Timemodel. Redegørelse for spontantilgængelighed Til brug for den videre proces anbefaler vi at medtage en detaljeret redegørelse for og tilpasning til projekternes spontantilgængelighed i forhold til alle målgrupper af passagerer med handicap. En redegørelse, der tager udgangspunkt i en konkret vurdering af, om den påtænkte tilgængelighed vil kunne give passagerer med handicap adgang til og i tog spontant og ved egen hjælp dvs. uden forhåndsvarsel og uden at gøre os afhængige af andre personers assistance. Tilpasning til spontantilgængelighed For kørestolsbrugere er den allerstørste barriere for spontantilgængelighed de elendige adgangsforhold fra perron til tog med for høje trin fra perron til tog, for stor afstand mellem perron og tog og monsterliftene, de stationsbaserede lifte, der kræver 48 timers forhåndsvarsel for at kunne blive betjent af udefra kommende personale. For at sikre spontantilgængelighed anbefaler vi at en række forhold varetages, som forudsætter et tæt samarbejde med handicaporganisationerne og et konstruktivt samarbejde mellem de adskilte ansvarsområder i forhold til Banedanmark med ansvar for perroner og togoperatørerne med ansvar for tog. Niveaufri adgang fra perron til tog Dansk Handicap Forbund kæmper for løbende at få afsat midler til tilpasning af perronerne, hele perronen eller partielt, så de med den europæiske standard på 55 cm over skinner passer til reel niveaufri indstigning i lavtgulvstog. Når der anlægges helt nye perroner efterleves denne europæiske standard for perronhøjde, men nyanlæg sker yderst sjældent, og for de eksisterende perroner er det en dyr løsning, som derfor går så uendelig langsomt, at der med dette tempo sandsynligvis vil gå mere end år, før spontanrejsemålet er nået med denne strategi, og vi som kørestolsbrugere og mange andre med os har opnået niveaufri adgang og ligeværdighed i forhold til at kunne tage toget. Dansk Handicap Forbund - Blekinge Boulevard Taastrup Telefon CVR Danske Bank reg konto

10 Som kørestolsbrugere kan vi ikke ved egen hjælp forcere et lodret trin fra perron til tog, der er højere end 2,5 cm, og/eller et vandret luftgab mellem perron og tog, der er større end 5 cm. Så indtil de mange gamle perroner er hævede eller sænkede helt eller delvist og dermed tilpasset til niveaufri adgang fra perron til tog, vil det være af største vigtighed at tilgængeligheden i disse projekter nytænkes med krav om at togene herunder højhastighedstog som en midlertidig løsning altid skal være udstyret med et automatisk udskydeligt trinbrædt, eller en indbygget rampe som i dobbeltdækkerne eller i S togene, eller en kørestolslift. Det helt afgørende for vores mulighed for spontanrejser er, at disse ramper og lifte er indbygget i togene, og at de betjenes af lokoførerne eller andet ombord personale. Valget af det rigtige ombordtagningsgrej afhænger af den højde og afstandsforskel mellem perron og tog, der med de forskellige togtyper skal overvindes og vurderet for hele den aktuelle strækning. TSI PRM For at kunne medtage os som kørestolsbrugere og mini crossbrugere skal ramper og lifte opfylde nogle bestemte standarder; for de indbyggede ramper i forhold til bredde og rampehældning, og for de togmonterede lifte i forhold til løftekapacitet og liftladets længde og bredde. Da det trods ihærdige forsøg herpå stort set ikke er lykkedes os at få ændret nogle af de værste europæiske standarder i TSI PRM gør vi opmærksom på, at standarderne for tilgængelighed i TSI PRM heller ikke efter den igangværende revision vil kunne opfylde vores behov for at kunne tage toget spontant og ved egen hjælp, da TSI PRM standarderne for ramper med 18 % og 15 % hældninger er alt for stejle til at vi som kørestolsbrugere kan forcere dem ved egen hjælp, og da TSI PRM selv ved anlæg af splitnye perroner og nye tog fortsat tillader de stationsbaserede monsterlifte og de 48 timers forhåndsvarsel, mv. Dette for at forebygge at vi på denne henvendelse blot vil modtage det sædvanlige svar: at projekterne vil efterleve standarderne i TSI PRM. Disse standarder er de minimumsstandarder, som alle EUs nationalstater kunne nå til enighed om, og de er efter vores opfattelse antikvariske i forhold til moderne kørestolsbrugeres behov og forventninger i de nordiske samfund. Opgradering af perron 4 og 5 Af oplægget Idefasehøring hastighedsopgradering gennem Ringsted fremgår på side 6 7 flg.: Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted betyder at gennemkørende passagertog kan køre uhindret igennem stationen med 200 km/t. Dette medfører at perron 4 og 5 opgraderes, så Banedanmarks afstandskrav til sikkerhedszoner ved 200 km/t opfyldes. Vi kender ikke de faktiske forhold ved Ringsted Station og er usikre på, hvad den angivne opgradering af perron 4 og 5 omfatter, men hvis forholdene ikke er ok i forhold til spontantilgængelighed vil vi anbefale etablering af optimal tilgængelighed for alle målgrupper af passagerer med handicap i forbindelse med denne opgradering tilpasning af perronhøjde, etablering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter, mv. I håb om lydhørhed og samarbejde om opgaven. Dansk Handicap Forbund Bygge og Trafikpolitiske Udvalg Dansk Handicap Forbund - Blekinge Boulevard Taastrup Telefon CVR Danske Bank reg konto

11 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Ebbe Rasmussen Sendt: 10. august :42 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Gitte Nielsen g.l.nielsen Emne: Sorøvej 82, 4100 mat 5c Torpet Prioritet: Høj Til BaneDanmark Som følge af debatoplægget om hastighedsopgradering af togdriften gennem Ringsted. Som nabo til vestbanen, giver det os en del bekymringer i forhold til hastigheden på togene der passere vores matrikkel skal øges. Vores bekymringer går på følgende punkter: 1) Støj. Den øgede hastighed vil uundgåligt frembringe mere støj, hvilket ikke ligefrem gør det mere atraktivt at være nabo til banelegmet. Ydermere vil det påvirke efterspørgselen på husene langs banelegmet i negativ retning, mere end det gør i dag. 2) Støv. Allrede i dag, hvor enkelte tog passere med 160 km/t - hvivler togene en del støv indover matrilken. Dette vil som en selvfølge ikke blive mindre ved en øgening af hastigheden. 3) Magnetfelter. Da hastigheden skal øges, skal der uværligt mere strøm igennem køreledningerne. Denne større gennemgang af strøm kan ikke undgåes, at skabe et større magnetfelt omkring banelegmet - hvor vi har vores gang i dagligdagen. 4) Rystelser. Allrede i dag, mærkes rysterlserne op i vores hus med de nuværrende hastigheder. Ved en øgning af hastigheden på strækningen, vil vore bekymring være skader på huset som sætningsskader på ejendommen. Værst er det i vintermånederne, hvor sammensætningen af jordlagene gør, at flere rystelser mærkes. Konklusion: Støjen er i forvejen i en grad, at der burde være en støjmur. Der er i sin tid givet støtte til støjvinduer til husejere på strækningen. Det hjælper når alt er lukket. Men der er ikke meget ved, at skulle holde døre og vinduer lukket i sommermånederne pga støj ej heller være ude i haven hvor togene kommer larmene forbi. Det kan ikke nytte, at en blandning af bremse og grusstøv hvivler endnu mere ind over grunden - som det er i dag, hvor vi bor ud for det røde lys inden stationen, har vi rigelige af den slags. Da vi opholder os i umiddelbar nærhed til køreledningerne til banelegmet, skal der gøres en indsats for at minimere det magnetfelt der uværligt vil er der som vil blive kraftigere. At rystelserne omkring banelegmet vil stige er uundgåeligt. På grund af en stigning af disse rystelser, forventes det fra vores side, at disse påvirkninger undersøges grundigt. I vintermånederne mærker vi i højere grad til disse. det er vores bekymring at der kan fremkomme skader på bygninger.

12 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 2 of Med venlig hilsen Ebbe Tetsche-Rasmussen Sorøvej Ringsted

13 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Rune Jon Jensen Sendt: 12. august :52 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: DSBPOST [DSB] Emne: Idefasehøring Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Hej Mads DSB er enig i at projektet bør gennemføres for at sikre den nødvendige fremtidige kapacitet og en forbedret hastighedsprofil. DSB bemærker i øvrigt at: - Projektet koordineres med øvrige store anlægsprojekter og eventuelle større sporfornyelser, så generne for kunderne under anlægsperioden samlet set bliver så små som muligt. - Eventuelle aflastningsforanstaltninger afklares og finansieres som en del af projektet. - DSB har anlagt en passagertunnel som muligvis berøres af de ny spor. Der skal træffes nærmere aftaler herom. - VVM undersøgelsen bør belyse støjniveau på perron når tog passerer den ny jernbanebro og perronerne. - DSB forventer at projektet ud over ny perron for spor 4 og 5 også at de øvrige perroner må opgraders i henhold til TSI PRM, herunder en samlet NOBO certificering af Blok perroner. Såfremt DSB skal deltage økonomisk heri skal det ske efter særlig aftale. Med venlig hilsen Rune Jon Jensen Direktionsassistent Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: DSBPOST [DSB]; FP - DSBFirst - DSBFirst info [DSBFirst]; Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater

14 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 2 of som den bygger på: Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

15 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Thomas Rask Eriksen Sendt: 13. august :59 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Marian Petrea Kaagh; Niels Chr. Brix; Jørn Hougaard Sørensen; Gert Elze; Birte Mikaelsen Emne: Svar på idefasehøring Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf Til rette vedkommende ved Banedanmark Idet vi takker for nedenstående henvendelse om idéfasehøring vedr. jeres projekt ved Ringsted, kan det oplyses, at vi ingen el-anlæg har i området og ej heller har planer om samme. Vores nærmeste el-anlæg ses på nedenstående kort. Anlægget er vist som en sort linje vest for Langemosevej vest for Ringsted, hvor vi har vores transformerstation og vores 132 kv luftledning. Ud fra jeres vedhæftede debatoplæg ses det ikke, at projektet vedrører vores station med teksten RIN_132 vist på nedenstående kort. Kontakt os gerne ved spørgsmål. Med venlig hilsen Thomas Rask Eriksen Landinspektør VE, Plan og Miljø Mobil Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: Energinet.dk; Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater som den bygger på: Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

16

17 Mads Syberg (MSYB) Sendt: 17. august :05 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Høringsforslag til hastighedsopgradering ringsted. Har man overvejet at kombinere den vestlige flyover med en østlig, der hvor Køge banen møder Roskilde banen(ved Fjellebro). For hvis man også bygger en østlig flyover, er man fri for at modkørende toge skal krydse hinanden. Det ville jo være dumt at f.eks et godstog mod Fehmarn(fra Køge), skal krydse et passagertog mod Roskilde i niveau. M.V.H Thomas Ø. Larsen 1

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Høringliste for idéfasehøring "Niveaufri udfletning Ringsted Øst" 8. januar til 19. februar 2015

Høringliste for idéfasehøring Niveaufri udfletning Ringsted Øst 8. januar til 19. februar 2015 Høringliste for idéfasehøring "Niveaufri udfletning Ringsted Øst" 8. januar til 19. februar 2015 Nr. Kat: Navn mailadresse Postadresse Telefon mobil Emner Sendt til Afsnit 1 V Dansk Byggeri bra@danskbyggeri.dk

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K trm@trm.dk + ahvh@trm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 22. april 2015 SAGSNR.: 2015-906

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere