SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf"

Transkript

1 Mads Syberg (MSYB) Sendt: 16. juli :50 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: John Erik Krouel Emne: SV: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf Til Banedanmark. Efter gennemgang af det fremsendte høringsmateriale (Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted"), vurder Havarikommissionen at dette ikke umiddelbart indeholder information som påvirker Havarikommissionens undersøgelsesarbejde. Havarikommissionen har derfor ingen bemærkninger. Med venlig hilsen Bo Haaning Chef for Jernbaneenheden / Souschef for Havarikommissionen Havarikommissionen Langebjergvænget Roskilde Tlf.: Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: Post HCLJ Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater som den bygger på: 1

2 Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

3 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Jakob Svane Sendt: 24. juli :05 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Annette Christensen Emne: Idefasehøring Dansk Industri har modtaget Idefasehøringsmaterialet til jernbanekrydsningen ude af niveau ved Ringsted. DI er positiv over for den skitserede løsning, men har ingen bemærkninger til den konkrete og tekniske udformning af projektet. DI vil dog gerne støtte op om, at der gennemføres et så robust projekt som muligt, som kan sikre den maksimale hastighed, kapacitet og driftsikkerhed på jernbanen. Krydsningen ved Ringsted bliver et nøglepunkt for den fremtidige danske jernbaneinfrastruktur, i henhold til såvel Femernforbindelsen som timemodellen. Derfor er det strategisk afgørende, at der vælges en fremtidssikret løsning for krydsningen ved Ringsted. Med venlig hilsen Jakob Svane Konsulent Infrastruktur (+45) (+45) (Mobile) di.dk

4 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Jesper Højte Stenbæk Sendt: 25. juli :18 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Ove Holm Emne: Høringssvar, Dansk Erhverv Dansk Erhverv har modtaget Banedanmarks høring af 9. juli 2013 vedrørende hastighedsopgradering af banen ved Ringsted. En opgradering vil give en hurtigere og mere fleksibel betjening af gods- og persontog. Vi er på den baggrund overordnet positive over for projektet. Vi skal dog bemærke, at de trafikale gener, der nævnes som 10. punkt herunder også bør omfatter eventuelle gener for vejtrafikanter, som måtte blive berørt, idet vi må opfordre til en tæt koordination med Vejdirektoratet og relevante kommunale vejbestyrelser i forbindelse med realiseringen af projektet. Med venlig hilsen Jesper Højte Stenbæk Chefkonsulent MOBIL: DIREKTE: Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV T BØRSEN F DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR

5 Nr 4 Udfletning vest for Ringsted fra Poul Brandt Jensen Fra: Poul Brandt Jensen Sendt: 28. juli :25 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Udfletning vest for Ringsted Hej Lars Jeg har læst følgende på Jeres hjemmeside: "... sikre en niveaufri udfletning for tog i retning mod henholdsvis Næstved og Odense." "Etablering af en jernbanebro vest for Ringsted der fører spor i retning mod Odense over spor i retning mod Næstved. " Og undrer mig over at man kun er gået halvvejs, idet der så "mangler" en bro øst for Ringsted for at have niveaufri udfletning mod henholdsvis Roskilde og Køge. Også her kunne man vel spare 90 mio kr ved at etablere den nu, sammen med den nye bane København Rngsted. Jeg er klar over at man skal prioritere pengene, og det er vel derfor der kun implementeres en "halv" løsning. Men hvorfor er den vestlige bro så valgt og ikke den østlige? Har du en link til en forundersøgelse eller lignende angående dette.? Jeg har læst "Idefasehøringen". Men den siger kun hvad der er besluttet, ikke hvorfor. Med venlig hilsen Poul Brandt Jensen Ingeniør. Enghave Park Allerød Side

6 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Claus Jensen Sendt: 8. august :49 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Høringssvar på Hastighedsopgradering Ringsted Kære Projekt DB Schenker Rail er positiv for ethvert tiltag, der gør jernbane mere attraktiv. Og stiller sig gerne til rådighed med information om vores nuværende og fremtidige brug af Ringsted Station. I forbindelse med projektet Hastighedsopgradering Ringsted har vi følgende anmærkninger: - Hvordan har man tænkt ind at der kører godstog mellem Jylland og Sjælland, som i fremtiden ikke skal via Femern-forbindelsen? Vi forventer også i fremtiden de samme muligheder som i dag. - Tog til/fra Ringsted i retning mod Jylland hvordan skal disse ekspederes i fremtiden? Vi forventer også i fremtiden de samme muligheder som i dag. - Påvirker dette projekt rangering og betjening af vores kunder i Ringsted? Vi kan ikke acceptere at der i byggefasen ikke tages hensyn til dette. - Nedlægges der spor på godsterrænet? Spor 60 (rangerhovedet mod vest og spor 93 Hvalsøsporet i østenden er vitale for vores betjening af kunderne og ekspedition af tog) - Hvalsøsporet bør ikke inddrages og være en del af den nye bane Ringsted København uden at der findes alternativ sporbindelse ud til Dansk Auto Logik. Vi ser frem til at blive inddraget i projektet, så vi i fællesskab kan løse ovenstående udfordringer Med venlig hilsen/mit freundlichen Grüssen/Best regards Claus Jensen Head of Service Design & Resource Planning DB Schenker Rail Scandinavia A/S Spotorno Allé 12 DK-2630 Taastrup Tlf Mobil

7

8

9 Dansk Handicap Forbund Bygge og Trafikpolitisk Udvalg /Lena Nielsen, Holtevej 10, 4571 Grevinge Tlf.: , e mail: Banedanmark Hastighedsopgradering gennem Ringsted E mail: 10. august 2013 Høringssvar vedr. hastighedsopgradering gennem Ringsted Dansk Handicap Forbund / Bygge og Trafikpolitisk Udvalg har modtaget Banedanmarks idéfasemateriale i høring vedr. hastighedsopgradering gennem Ringsted. Projektet er et led i en ny højhastighedsstrækning fra København over Køge til Ringsted, som igen er et led i den såkaldte Timemodel, som skal reducere rejsetiden mellem de største byer til 1 times rejsetid København Odense, Odense Århus og Århus Ålborg og senere udvidelse til andre større byer som Esbjerg, Herning og Sønderborg. Adgang til den kollektive trafik er en af Dansk Handicap Forbunds mærkesager, og da den påtænkte handicaptilgængelighed ikke fremgår af det fremsendte materiale, vil vi hermed anbefale følgende til medtagelse i den videre proces i dette projekt samt i alle videre etaper af denne Timemodel. Redegørelse for spontantilgængelighed Til brug for den videre proces anbefaler vi at medtage en detaljeret redegørelse for og tilpasning til projekternes spontantilgængelighed i forhold til alle målgrupper af passagerer med handicap. En redegørelse, der tager udgangspunkt i en konkret vurdering af, om den påtænkte tilgængelighed vil kunne give passagerer med handicap adgang til og i tog spontant og ved egen hjælp dvs. uden forhåndsvarsel og uden at gøre os afhængige af andre personers assistance. Tilpasning til spontantilgængelighed For kørestolsbrugere er den allerstørste barriere for spontantilgængelighed de elendige adgangsforhold fra perron til tog med for høje trin fra perron til tog, for stor afstand mellem perron og tog og monsterliftene, de stationsbaserede lifte, der kræver 48 timers forhåndsvarsel for at kunne blive betjent af udefra kommende personale. For at sikre spontantilgængelighed anbefaler vi at en række forhold varetages, som forudsætter et tæt samarbejde med handicaporganisationerne og et konstruktivt samarbejde mellem de adskilte ansvarsområder i forhold til Banedanmark med ansvar for perroner og togoperatørerne med ansvar for tog. Niveaufri adgang fra perron til tog Dansk Handicap Forbund kæmper for løbende at få afsat midler til tilpasning af perronerne, hele perronen eller partielt, så de med den europæiske standard på 55 cm over skinner passer til reel niveaufri indstigning i lavtgulvstog. Når der anlægges helt nye perroner efterleves denne europæiske standard for perronhøjde, men nyanlæg sker yderst sjældent, og for de eksisterende perroner er det en dyr løsning, som derfor går så uendelig langsomt, at der med dette tempo sandsynligvis vil gå mere end år, før spontanrejsemålet er nået med denne strategi, og vi som kørestolsbrugere og mange andre med os har opnået niveaufri adgang og ligeværdighed i forhold til at kunne tage toget. Dansk Handicap Forbund - Blekinge Boulevard Taastrup Telefon CVR Danske Bank reg konto

10 Som kørestolsbrugere kan vi ikke ved egen hjælp forcere et lodret trin fra perron til tog, der er højere end 2,5 cm, og/eller et vandret luftgab mellem perron og tog, der er større end 5 cm. Så indtil de mange gamle perroner er hævede eller sænkede helt eller delvist og dermed tilpasset til niveaufri adgang fra perron til tog, vil det være af største vigtighed at tilgængeligheden i disse projekter nytænkes med krav om at togene herunder højhastighedstog som en midlertidig løsning altid skal være udstyret med et automatisk udskydeligt trinbrædt, eller en indbygget rampe som i dobbeltdækkerne eller i S togene, eller en kørestolslift. Det helt afgørende for vores mulighed for spontanrejser er, at disse ramper og lifte er indbygget i togene, og at de betjenes af lokoførerne eller andet ombord personale. Valget af det rigtige ombordtagningsgrej afhænger af den højde og afstandsforskel mellem perron og tog, der med de forskellige togtyper skal overvindes og vurderet for hele den aktuelle strækning. TSI PRM For at kunne medtage os som kørestolsbrugere og mini crossbrugere skal ramper og lifte opfylde nogle bestemte standarder; for de indbyggede ramper i forhold til bredde og rampehældning, og for de togmonterede lifte i forhold til løftekapacitet og liftladets længde og bredde. Da det trods ihærdige forsøg herpå stort set ikke er lykkedes os at få ændret nogle af de værste europæiske standarder i TSI PRM gør vi opmærksom på, at standarderne for tilgængelighed i TSI PRM heller ikke efter den igangværende revision vil kunne opfylde vores behov for at kunne tage toget spontant og ved egen hjælp, da TSI PRM standarderne for ramper med 18 % og 15 % hældninger er alt for stejle til at vi som kørestolsbrugere kan forcere dem ved egen hjælp, og da TSI PRM selv ved anlæg af splitnye perroner og nye tog fortsat tillader de stationsbaserede monsterlifte og de 48 timers forhåndsvarsel, mv. Dette for at forebygge at vi på denne henvendelse blot vil modtage det sædvanlige svar: at projekterne vil efterleve standarderne i TSI PRM. Disse standarder er de minimumsstandarder, som alle EUs nationalstater kunne nå til enighed om, og de er efter vores opfattelse antikvariske i forhold til moderne kørestolsbrugeres behov og forventninger i de nordiske samfund. Opgradering af perron 4 og 5 Af oplægget Idefasehøring hastighedsopgradering gennem Ringsted fremgår på side 6 7 flg.: Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted betyder at gennemkørende passagertog kan køre uhindret igennem stationen med 200 km/t. Dette medfører at perron 4 og 5 opgraderes, så Banedanmarks afstandskrav til sikkerhedszoner ved 200 km/t opfyldes. Vi kender ikke de faktiske forhold ved Ringsted Station og er usikre på, hvad den angivne opgradering af perron 4 og 5 omfatter, men hvis forholdene ikke er ok i forhold til spontantilgængelighed vil vi anbefale etablering af optimal tilgængelighed for alle målgrupper af passagerer med handicap i forbindelse med denne opgradering tilpasning af perronhøjde, etablering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter, mv. I håb om lydhørhed og samarbejde om opgaven. Dansk Handicap Forbund Bygge og Trafikpolitiske Udvalg Dansk Handicap Forbund - Blekinge Boulevard Taastrup Telefon CVR Danske Bank reg konto

11 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Ebbe Rasmussen Sendt: 10. august :42 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Gitte Nielsen g.l.nielsen Emne: Sorøvej 82, 4100 mat 5c Torpet Prioritet: Høj Til BaneDanmark Som følge af debatoplægget om hastighedsopgradering af togdriften gennem Ringsted. Som nabo til vestbanen, giver det os en del bekymringer i forhold til hastigheden på togene der passere vores matrikkel skal øges. Vores bekymringer går på følgende punkter: 1) Støj. Den øgede hastighed vil uundgåligt frembringe mere støj, hvilket ikke ligefrem gør det mere atraktivt at være nabo til banelegmet. Ydermere vil det påvirke efterspørgselen på husene langs banelegmet i negativ retning, mere end det gør i dag. 2) Støv. Allrede i dag, hvor enkelte tog passere med 160 km/t - hvivler togene en del støv indover matrilken. Dette vil som en selvfølge ikke blive mindre ved en øgening af hastigheden. 3) Magnetfelter. Da hastigheden skal øges, skal der uværligt mere strøm igennem køreledningerne. Denne større gennemgang af strøm kan ikke undgåes, at skabe et større magnetfelt omkring banelegmet - hvor vi har vores gang i dagligdagen. 4) Rystelser. Allrede i dag, mærkes rysterlserne op i vores hus med de nuværrende hastigheder. Ved en øgning af hastigheden på strækningen, vil vore bekymring være skader på huset som sætningsskader på ejendommen. Værst er det i vintermånederne, hvor sammensætningen af jordlagene gør, at flere rystelser mærkes. Konklusion: Støjen er i forvejen i en grad, at der burde være en støjmur. Der er i sin tid givet støtte til støjvinduer til husejere på strækningen. Det hjælper når alt er lukket. Men der er ikke meget ved, at skulle holde døre og vinduer lukket i sommermånederne pga støj ej heller være ude i haven hvor togene kommer larmene forbi. Det kan ikke nytte, at en blandning af bremse og grusstøv hvivler endnu mere ind over grunden - som det er i dag, hvor vi bor ud for det røde lys inden stationen, har vi rigelige af den slags. Da vi opholder os i umiddelbar nærhed til køreledningerne til banelegmet, skal der gøres en indsats for at minimere det magnetfelt der uværligt vil er der som vil blive kraftigere. At rystelserne omkring banelegmet vil stige er uundgåeligt. På grund af en stigning af disse rystelser, forventes det fra vores side, at disse påvirkninger undersøges grundigt. I vintermånederne mærker vi i højere grad til disse. det er vores bekymring at der kan fremkomme skader på bygninger.

12 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 2 of Med venlig hilsen Ebbe Tetsche-Rasmussen Sorøvej Ringsted

13 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Rune Jon Jensen Sendt: 12. august :52 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: DSBPOST [DSB] Emne: Idefasehøring Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Hej Mads DSB er enig i at projektet bør gennemføres for at sikre den nødvendige fremtidige kapacitet og en forbedret hastighedsprofil. DSB bemærker i øvrigt at: - Projektet koordineres med øvrige store anlægsprojekter og eventuelle større sporfornyelser, så generne for kunderne under anlægsperioden samlet set bliver så små som muligt. - Eventuelle aflastningsforanstaltninger afklares og finansieres som en del af projektet. - DSB har anlagt en passagertunnel som muligvis berøres af de ny spor. Der skal træffes nærmere aftaler herom. - VVM undersøgelsen bør belyse støjniveau på perron når tog passerer den ny jernbanebro og perronerne. - DSB forventer at projektet ud over ny perron for spor 4 og 5 også at de øvrige perroner må opgraders i henhold til TSI PRM, herunder en samlet NOBO certificering af Blok perroner. Såfremt DSB skal deltage økonomisk heri skal det ske efter særlig aftale. Med venlig hilsen Rune Jon Jensen Direktionsassistent Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: DSBPOST [DSB]; FP - DSBFirst - DSBFirst info [DSBFirst]; Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater

14 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 2 of som den bygger på: Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

15 file://g:\35 Projektprogram\Ringsted_Odense hastighedsopgradering\351 Korreponda... Page 1 of Fra: Thomas Rask Eriksen Sendt: 13. august :59 Til: hastighedsopgraderingringsted Cc: Marian Petrea Kaagh; Niels Chr. Brix; Jørn Hougaard Sørensen; Gert Elze; Birte Mikaelsen Emne: Svar på idefasehøring Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Vedhæftede filer: Idefasehøring.pdf Til rette vedkommende ved Banedanmark Idet vi takker for nedenstående henvendelse om idéfasehøring vedr. jeres projekt ved Ringsted, kan det oplyses, at vi ingen el-anlæg har i området og ej heller har planer om samme. Vores nærmeste el-anlæg ses på nedenstående kort. Anlægget er vist som en sort linje vest for Langemosevej vest for Ringsted, hvor vi har vores transformerstation og vores 132 kv luftledning. Ud fra jeres vedhæftede debatoplæg ses det ikke, at projektet vedrører vores station med teksten RIN_132 vist på nedenstående kort. Kontakt os gerne ved spørgsmål. Med venlig hilsen Thomas Rask Eriksen Landinspektør VE, Plan og Miljø Mobil Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Fra: Mads Syberg (MSYB) Sendt: 9. juli :28 Til: Energinet.dk; Havarikommissionen; Cc: Lars Deigaard (LDE); Mads Syberg (MSYB) Emne: Idefasehøring "Hastighedsopgradering gennem Ringsted". Der skal bygges en jernbanekrydsning ude af niveau ved Ringsted. Løsningen bliver udformet som en jernbanebro. I den forbindelse har Banedanmark udarbejdet et Idefasehøringsmateriale, som er vedhæftet i denne mail. Banedanmark sender nu projektet i første offentlige høring og modtager gerne høringssvar fra interesserede borgere og organisationer. Høringssvar bedes sendt til Banedanmark senest søndag d. 11. august 2013 på mail til På Banedanmarks hjemmeside kan miljøredegørelsen læses i sin helhed samt de fagnotater som den bygger på: Med Venlig hilsen Mads Syberg Formidler Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø M:

16

17 Mads Syberg (MSYB) Sendt: 17. august :05 Til: hastighedsopgraderingringsted Emne: Høringsforslag til hastighedsopgradering ringsted. Har man overvejet at kombinere den vestlige flyover med en østlig, der hvor Køge banen møder Roskilde banen(ved Fjellebro). For hvis man også bygger en østlig flyover, er man fri for at modkørende toge skal krydse hinanden. Det ville jo være dumt at f.eks et godstog mod Fehmarn(fra Køge), skal krydse et passagertog mod Roskilde i niveau. M.V.H Thomas Ø. Larsen 1

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC hilser velkomment, at der med det foreliggende lovforslag lægges op til en målretning af fonden, som blandt andet bidrager

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere