Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv"

Transkript

1 Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37

2 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere din faste ejendom. Derfor får du Låntyper og forretningsbetingelser, der gælder for erhvervskunder, og som sammen med lånetilbuddet, pantebrevet og eventuelle supplerende aftaler, udgør vilkårene for dit lån. På de første sider kan du læse om de forskellige låntyper, vi tilbyder i Realkredit Danmark, og bagefter følger vores forretningsbetingelser. I forretningsbetingelserne finder du de grundlæggende regler og vilkår for optagelse, omlægning og indfrielse af lån i Realkredit Danmark. Få et hurtigt overblik Her har vi fremhævet nogle af de vigtigste punkter i Låntyper og forretningsbetingelser, så du kan få et overblik, men vi anbefaler naturligvis, at du læser det hele. Du kan blandt andet læse om hvilke låntyper vi tilbyder og deres egenskaber og forskelle hvilke ting du skal overveje, inden du vælger låntype vilkårene for et lånetilbud fx hvor lang tid det gælder hvornår og hvordan du får lånet udbetalt herunder hvilke betingelser der skal være opfyldt, før vi udbetaler lånet hvordan du skal forholde dig, hvis du skal overtage et eksisterende lån rentetilpasning af FlexLån refinansiering af FlexKort, RD Cibor6, RD Euribor3, RD Stibor3 og RD Nibor3 rentefastsættelse af FlexGaranti, FlexKort, RD Cibor6, RD Euribor3, RD Stibor3 og RD Nibor3 hvordan du opsiger og indfrier et lån hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at betale ydelserne på lånet hvornår vi har ret til at opsige dit lån. Kontakt os Som erhvervskunde betjenes du fra en af Danske Bank-koncernens enheder, hvor vi har samlet vores specialister. På findes adresser og telefonnumre. Vi anbefaler altid personlig rådgivning, før du vælger, hvordan ejendommen skal finansieres. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til Låntyper og forretningsbetingelser. Side 2 af 37

3 Indholdsfortegnelse A Låntyper Låntyper i Realkredit Danmark Fælles for alle låntyper Ydelse Kurstab De 9 låntyper Fastforrentede kontantlån Fastforrentede obligationslån FlexLån FlexGaranti RD Cibor RD Euribor RD Stibor RD Nibor FlexKort Afdragsfrihed FlexLån Fastforrentede obligationslån, FlexKort, FlexGaranti, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor Stående lån Lån i euro Fordele og risici ved lån i euro Valutasikringsaftale Fastsættelse af euro-kursen ved opkrævning af terminsydelse på dit lån i euro Opgørelse af skattemæssig kursgevinst eller tab i Danmark Overvejelser ved valg af låntype Risikomærkning Forskellene ved de forskellige låntyper Fastforrentede kontantlån og forsigtigheds-strategien Fastforrentede obligationslån og gældsplejestrategien FlexLån og rentetilpasningsstrategien FlexGaranti og rentetilpasningsstrategi med renteloft Kombinationsstrategien B Forretningsbetingelser Lånetilbud Så længe gælder lånetilbuddet Lånetilbuddet eller lånet kan bortfalde Ændring af lånetilbud Fastkursaftale Fastkursaftale på nye lån Fastkursaftale på eksisterende lån Hvis du vil opsige en fastkursaftale Ændring af fastkursaftale Misligholdelse af fastkursaftale Gennemsnitskurshandel Tinglysningsservice Tinglysningskonto Billigere at betale hver måned Hvis du vil ændre antal betalingsterminer Sådan udbetales lånet Side 3 af 37

4 15.1 Forudsætninger for udbetaling af lånet Udbetaling mod garanti Fastsættelse af kursen ved udbetaling Hvornår modtager du pengene? Lån i euro Hvis dit lån skal rentetilpasses/refinansieres, eller renten skal fastsættes på ny Rentetilpasning af FlexLån Ændring af profil på FlexLån Refinansiering af FlexKort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3, RD Nibor3 og FlexGaranti Rentefastsættelse på FlexKort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3, RD Nibor3 og FlexGaranti (uden samtidig refinansiering) Hvis du ønsker at ændre afdragsform FlexLån Fastforrentede obligationslån, FlexGaranti, FlexKort, RD Euribor3 og RD Cibor Hvis du skal overtage lån Sådan gør du De første betalinger Indberetning af renteudgifter til SKAT Hvis du ønsker at opsige lånet Sådan indfries lån Indfrielsestilbud Indfrielsesmåder Indfrielse af FlexGaranti og RenteDyk Indfrielse af FlexKort, RD Euribor3, RD Stibor3, RD Nibor3 og RD Cibor Indfrielse af FlexLån Indfrielse af lån i euro Sidste termin Betalingsbetingelser Sådan hæfter du for lånet Hvis du betaler for sent Morarenter Vores ret til at opsige lånet Betaling af ydelser på lån i anden valuta end danske kroner Hvis du har spørgsmål om lånet Fuldmagt Priser Hvis vi ændrer vores priser Ordreudførelsespolitik - sådan handler vi obligationer Sådan foregår en handel Sådan fastsættes kursen Fastkursaftale Gennemsnitskurshandel Ordinær rentetilpasning af FlexLån og rentetilpasningslån Ordinær refinansiering af FlexKort, RD Euribor3, RD Stibor3, RD Nibor3 og RD Cibor Børshandel Overvågning, evaluering og ændringer Kundekategori Interessekonflikter Elektronisk kommunikation Realkredit Danmarks behandling af kundeoplysninger Side 4 af 37

5 29. Realkredit Danmarks erstatningsansvar Miljø Sådan kan du klage Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bilag Bilag Side 5 af 37

6 A Låntyper 1. Låntyper i Realkredit Danmark Når du skal optage et lån i Realkredit Danmark, er der følgende låntyper at vælge imellem: Fastforrentede kontantlån. Fastforrentede obligationslån. FlexLån, hvor renten bliver tilpasset periodevis. FlexGaranti, hvor renten fastsættes halvårligt, og der er et loft over renten. RD Cibor6, hvor renten fastsættes på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente. RD Euribor3, hvor renten fastsættes på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente. RD Stibor3, hvor renten fastsættes på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente. RD Nibor3, hvor rente fastsættes på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente. FlexKort, hvor renten fastsættes halvårligt på baggrund af en pengemarkedsrente. Desuden refinansieres lånet periodevis. De fleste låntyper tilbydes i danske kroner og enkelte tilbydes også i euro. RD Euribor3 tilbydes dog kun i euro. RD Stibor3 tilbydes kun i svenske kroner og RD Nibor3 tilbydes kun i norske kroner. Vi tilbyder afdragsfrihed på fastforrentede obligationslån, FlexGaranti, FlexKort, FlexLån, RD Cibor6, RD Euribor3, RD Stibor3 og RD Nibor3 læs mere under afsnit 4. Afdragsfrihed. 2. Fælles for alle låntyper Som hovedregel er der 30 års løbetid på alle lån i Realkredit Danmark. Vi tager dog udgangspunkt i en konkret vurdering af ejendommen, når vi fastsætter lånets løbetid. 2.1 Ydelse En ydelse består af 3 dele: rente, afdrag og bidrag. Rente Rentebetalingen kan enten være bestemt af en fast eller variabel rente alt efter, hvilken låntype der er valgt. Hvor meget der skal betales i rente afhænger af rentesatsen og restgælden. Hvis rentesatsen og/eller restgælden ændrer sig, vil betalingen også ændre sig. Afdrag Størrelsen på afdraget afhænger af både afdragsform, størrelsen af rentesatsen og løbetiden på lånet. Afdraget kan dermed ændre sig i lånets løbetid. Bidrag Bidraget beregnes som en procentsats af restgælden. Bidragsbetalingen er dermed afhængig af ændringen i restgælden. I særlige tilfælde bliver bidragsbetalingen beregnet af hovedstolen. Det fremgår af lånetilbuddet. Bidragsbetalingen vil altid ændre sig i lånets løbetid, når restgælden på lånet ændrer sig. Dvs., hvis der afdrages på lånet, vil bidragsbetalingen gradvist blive mindre. Og dermed vil den samlede ydelse bestående af en rentebetaling, et afdrag på lånet og en bidragsbetaling også blive mindre - selv på fastforrentede lån. Derudover kan bidragssatsen ændre sig - fx ved ændring af antal betalingsterminer. Hvis Realkredit Danmark vælger at ændre bidragssatsen på et lån, vil det også ændre den samlede ydelsesbetaling. Afdragsfrihed og stående lån Er lånet afdragsfrit, betales der i den afdragsfrie periode kun renter og bidrag. Når den afdragsfrie periode ophører, stiger ydelsen. Det skyldes, at summen af de ikke betalte afdrag skal tilbagebetales fuldt ud over resten af lånets løbetid, så der ikke er restgæld, når lånet udløber. Det gælder dog ikke for FlexLån. Du kan læse mere under afsnit 4. Afdragsfrihed. For stående lån betales der også kun renter og bidrag. I lånets sidste termin betales imidlertid den ydelse, der er nødvendig for at afvikle lånet fuldt ud. Annuitet For lån, som afdrages efter annuitetsprincippet, er rente og afdrag tilsammen et fast beløb - på nær i starten og slutningen af løbetiden, hvor ydelsesperioden ikke er en hel terminsperiode. Dvs., at det beløb, der skal betales i rente, og det beløb der skal betales i afdrag, indbyrdes vil ændre sig, når der afdrages på lånet, men det samlede beløb, der betales i rente og afdrag, vil være ens. Hvis renten ændrer sig, vil det samlede beløb til betaling af rente og afdrag også ændre sig. Alle Realkredit Danmarks lån tilbagebetales som udgangspunkt efter annuitetsprincippet - medmindre lånet er afdragsfrit. Allerede udbetalte lån kan afvikles efter andre principper - fx serieprincippet. Side 6 af 37

7 Skatteforhold i Danmark I Danmark er rente og bidrag er fradragsberettigede og beregnes af pantebrevsrestgælden, mens den resterende del af ydelsen er afdraget. 2.2 Kurstab Når du skal have et realkreditlån, skaffer vi lånebeløbet ved at sælge obligationer, som er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S. Kursen på obligationerne afgør, hvor mange obligationer vi skal sælge, for at du kan få udbetalt et bestemt beløb. Skal der fx udbetales kr., og er kursen 97, skal vi sælge obligationer for kr. - det er altså det beløb, du rent faktisk låner. De kr. er det kurstab, du får på handlen. Ønsker du at indfri lånet helt eller delvist, er det altid lånets obligationsrestgæld, der skal indfries. Det gælder for alle låntyper. 3. De 9 låntyper Herunder kan du læse om de forskellige låntypers egenskaber. Vi tager udgangspunkt i lån i danske kroner. De fleste forhold er ens for lån i danske kroner og euro, og de væsentligste forskelle er beskrevet under afsnit 6. Lån i Euro. I afsnit 8.1, Risikomærkning, kan du læse nærmere om risikomærkning af Realkredit Danmarks lån. 3.1 Fastforrentede kontantlån Fastforrentede kontantlån har fast rente i hele lånets løbetid. Det beløb, du ønsker udbetalt, udgør lånets hovedstol, der er lig kursværdien på de solgte obligationer. Ønsker du fx at låne kr., er hovedstolen på pantebrevet være kr. (kontantlånshovedstol), der også er det beløb, du får udbetalt - uanset kursen på obligationerne. Kursen bestemmer derimod, hvor høj ydelsen bliver, da kursen afgør, hvor mange obligationer vi skal sælge, for at du kan få kr. udbetalt. Er obligationskursen 95, skal der sælges obligationer for kr. (obligationshovedstolen), hvilket er det beløb, du rent faktisk låner. I modsætning til obligationslån kender du ikke ydelsen på fastforrentede kontantlån, før lånet udbetales, da ydelsens størrelse afhænger af obligationskursen på udbetalingstidspunktet. Du kan dog låse ydelsen med en fastkursaftale. Kontantlån har normalt den laveste ydelse efter skat af de 2 typer fastforrentede lån. Det skyldes, at kurstabet ved låneoptagelsen omdannes til en fradragsberettiget rente. Du får altså den laveste ydelse efter skat, hvis du vælger et kontantlån med en lav rente og dermed også en lav kurs. Til gengæld får du en større obligationsrestgæld, end hvis du vælger en højere obligationsrente. Modsat obligationslån er det den mindre kontantlånshovedstol, der er angivet på kontantlånspantebrevet, og der beregnes tinglysningsafgift af. Skatteforhold i Danmark Fastforrentede kontantlån kan indfries efter samme principper som fastforrentede obligationslån, og det er lånets obligationsrestgæld, der skal indfries. Selskabsbeskattede har fradragsret for kurstab, mens kursgevinster beskattes. Personbeskattede kan ikke trække kurstab fra, og kursgevinster er normalt heller ikke skattepligtige. Indfries lånet før tid, er kursgevinster normalt skattepligtige dog ikke hvis indfrielsen sker på grund af ejerskifte, skilsmisse eller dødsfald. For personbeskattede kan fastforrentede kontantlån derfor normalt konverteres til en lavere obligationsrente uden skattemæssige konsekvenser, mens en konvertering til en højere obligationsrente som hovedregel vil betyde, at gevinsten beskattes. 3.2 Fastforrentede obligationslån Fastforrentede obligationslån har fast rente i hele lånets løbetid. Det tinglyste pantebrev lyder på hovedstolsbeløbet, der svarer til den mængde obligationer, vi skal sælge. Det betyder, at det udbetalte beløb afhænger af den kurs, obligationerne sælges til. Obligationskurserne kan ændre sig fra dag til dag, og derfor er det først på udbetalingstidspunktet - eller hvis du indgår en fastkursaftale - at du med sikkerhed ved, hvor stort et kontantbeløb der bliver udbetalt. Til gengæld kender du ydelsen på lånet allerede på tilbudstidspunktet, da lånebeløbet i obligationer ligger fast på dette tidspunkt. Som regel bør du vælge et obligationslån med den højst mulige obligationsrente og dermed en kurs så tæt på 100 som muligt. Det mindsker kurstabet og giver en lavere tinglysningsafgift, fordi afgiften beregnes af pantebrevets hovedstol. Fastforrentede obligationslån kan altid indfries kontant til pari (kurs 100), hvis du opsiger dem til en termin. Eller måske til en lavere kurs, hvis du køber de fornødne obligationer i markedet. Side 7 af 37

8 Skatteforhold For selskabsbeskattede er kursgevinster på fastforrentede obligationslån altid skattepligtige, mens kurstab som udgangspunkt er fradragsberettigede for lån optaget efter 1.juli For personbeskattede er der aldrig fradragsret for kurstab, og som hovedregel er kursgevinster ikke skattepligtige. Det gælder dog ikke ved udbetaling af et obligationslån til en kurs over 100, hvor du vil være skattepligtig af overkursen, medmindre lånet er tilbudt, da kursen var under 100, og udbetales inden for 6 måneder fra tilbudsdatoen. Hvis du indgår fastkursaftale beregnes kursgevinsten ud fra aftalekursen. 3.3 FlexLån FlexLån er et variabelt forrentet kontantlån, hvor renten tilpasses markedsrenten på bestemte tidspunkter - fx hvert år eller hvert 3. år. Som ved fastforrentede kontantlån omdannes kurstabet ved udbetalingen til en fradragsberettiget rente. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der typisk har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. Når obligationerne bag FlexLån løbende fornys, ændres lånets rente. Med FlexLån udnytter du derfor, at den effektive rente på obligationer med kort løbetid som regel er lavere end på obligationer med langløbetid. FlexLån kan kun indfries ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det gælder også, selvom kursen er over 100. På rentetilpasningstidspunktet har du dog altid mulighed for at indfri det beløb, der skal rentetilpasses, kontant til pari (kurs 100). Den lave rente på FlexLån betyder ofte, at lånet som annuitetslån afdrages hurtigere i begyndelsen af løbetiden end ved tilsvarende fastforrentede lån med samme løbetid. FlexLån er typisk et kursstabilt lån, og kursværdien af obligationsrestgælden svinger mindre end ved fastforrentede lån. Kontantrenten, ydelsen og obligationshovedstolen ændrer sig ved hver rentetilpasning. 2 forskellige typer FlexLån Du kan vælge FlexLån, hvor kun en del af restgælden rentetilpasses hvert år - fx 10, 20 eller helt op til 50 %. Denne type kaldes P for procentvis tilpasning. Du kan også vælge at tilpasse hele restgælden fx hvert 3. år eller helt og til hvert 10. år - denne type kaldes F for frekvensvis tilpasning. Du har desuden mulighed for at skifte mellem de forskellige typer på rentetilpasningstidspunktet. Det kaldes profilskifte, og det kan ske uden tinglysning af et nyt pantebrev. Ved typen P kan den valgte rentetilpasningsandel ændre sig afhængig af udbetalingstidspunktet i kalenderåret. Minimal rentetilpasning Ved FlexLån type F er der ofte en minimal rentetilpasning, hvis lånet er udbetalt eller rentetilpasset til over kurs 100 og er afdragsfrit. De minimale rentetilpasninger betyder, at renten på lånet kan ændre sig marginalt i de år, hvor lånet ellers ikke skal rentetilpasses. Den minimale rentetilpasning sker for at skabe balance mellem de indbetalinger, du foretager, og den (større) betaling, som ejeren af obligationen skal modtage. Forskellen finansieres ved at sælge ekstra obligationer. Efter en minimal rentetilpasning får du at vide, hvilke obligationer vi har solgt, og om der er ændringer i renten. FlexLån med fast løbetid (variant K) Vælger du FlexLån med fast løbetid, afhænger ydelsen på lånet dels af kursen på udbetalingstidspunktet, dels af markedsrentens udvikling. Hvis markedsrenten er steget, når lånet skal rentetilpasses, stiger ydelsen på lånet. Tilsvarende falder ydelsen, hvis markedsrenten falder. Den endelige løbetid på et nyt FlexLån afhænger af, hvornår lånet bliver udbetalt. Hvis et lån tilbydes med fx 20 års løbetid, og udbetales i september måned, så udløber lånet altid ultimo rentetilpasningsperioden i det år, der er 19 år efter udbetalingsdagen. Dermed er løbetiden på lånet 19 år og 6 måneder Det gælder dog ikke, hvis lånet udbetales mindre end en måned før rentetilpasningstidspunktet, da lånet så udløber efter lidt over 20 år. FlexLån med variabel løbetid (variant T) Du kan også vælge FlexLån, hvor den samlede betaling af rente og afdrag fastholdes (før skat), kaldt variant T. Her er det lånets løbetid, der tilpasses ved en rentetilpasning, og størrelsen af samlede betaling af rente og afdrag, der fastholdes. Falder renten, reduceres løbetiden på lånet, og omvendt forlænges løbetiden, hvis renten stiger. Hvis rentestigningen ikke kan rummes inden for den aftalte længste løbetid, er det nødvendigt at ændre på den Side 8 af 37

9 samlede betaling af rente og afdrag, også selvom det er en T-variant. Har du eksempelvis valgt en fast samlet betaling af rente og afdrag før skat, der med den nuværende rente resulterer i en løbetid på 20 år, kan lånets løbetid i forbindelse med en rentestigning forlænges op til den maksimale løbetid på 30 år, før den samlede betaling af rente og afdrag sættes op. Om det sker, afhænger af, hvor meget renten stiger ved rentetilpasningen. Da lånet er sammensat således, at den samlede betaling af renter og afdrag er fast, skal den ydelse, du vælger på tidspunktet hvor du indgår aftalen om FlexLån variant T, kunne rumme en rentestigning. Når aftalen først er indgået, reguleres lånet som oplyst i afsnittene herover. Du kan altid kontakte Realkredit Danmark og få oplyst det aktuelle krav til ønsket ydelse for at få FlexLån variant T. Skatteforhold i Danmark Skattemæssigt behandles FlexLån i danske kroner som fastforrentede kontantlån. Læs afsnit 3.1 Fastforrentede kontantlån - skatteforhold. Du kan læse mere om skatteforhold for FlexLån i euro under afsnit 6. Lån i euro. Skatteforhold i udlandet Realkredit Danmark henviser til at søge rådgivning hos egen revisor. 3.4 FlexGaranti FlexGaranti er et variabelt forrentet obligationslån med et loft over renten (garantirenten). Dvs., at den pålydende rente aldrig kan overstige garantirenten. Dermed kombinerer FlexGaranti lav ydelse med den sikkerhed, som kendetegner de fastforrentede lån. Renten på FlexGaranti fastsættes 2 gange om året, den 1. april og den 1. oktober på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (6 måneders CIBOR rentesatsen). Renten fastsættes som et gennemsnit af pengemarkedsrenten i en periode på 5 bankdage, der slutter den 4. sidste bankdag forud for rentefastsættelsen og derefter tillægges et rentetillæg/- fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. Hvis den anførte CIBOR-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som beskrevet i det ovenstående på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Automatisk rentefald For FlexGaranti gælder, at hvis pengemarkedsrenten (6 måneders CIBOR rentesatsen) plus tillæg ved rentefastsættelsen den 1. april eller den 1. oktober kommer op på eller over garantirenten, træder renteloftet i kraft. Så længe pengemarkedsrenten plus tillæg ligger på eller er over garantirenten, er den pålydende rente på lånet lig med garantirenten. Falder pengemarkedsrenten plus tillæg ved næste rentefastsættelse, så den igen kommer under garantirenten, følger lånets pålydende rente med ned igen. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. Der er ingen omkostninger eller kurstab forbundet med rentefastsættelsen. FlexGaranti kan i hele løbetiden indfries til markedskursen eller kurs 105. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen er 10 år. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret, når der udstedes nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på 10 år, en refinansiering skal ske på baggrund af. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt på auktionen sælger obligationer. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/-fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes en rente indtil den første rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Side 9 af 37

10 Skatteforhold Skattemæssigt behandles FlexGaranti som et fastforrentet obligationslån. Læs afsnit 3.2 Fastforrentede obligationslån - Skatteforhold. 3.5 RD Cibor6 RD Cibor6 er et obligationslån med variabel rente. Den pålydende rente på RD Cibor6 fastsættes 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli. Det sker på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (6 måneder CIBOR) 4 bankdage før rentefastsættelsen og tillægges et rentetillæg/-fradrag. For at beregne den pålydende rente på RD Cibor6 skal den halvårlige pengemarkedssats ganges med brøken 365/360 og derefter tillægges et rentetillæg/- fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. RD Cibor6 kan kun indfries ved at købe de fornødne obligationer til markedskurs. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Du kan desuden få RD Cibor6 som stående lån. Hvis den anførte CIBOR-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som beskrevet i det ovenstående på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen kan være kortere end løbetiden for lånet. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret, når der udstedes nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på op til 10 år, en refinansiering skal ske på baggrund af. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt på auktion sælger obligationer. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/-fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes en rente indtil den første rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Forud for auktionen beslutter Realkredit Danmark, hvorvidt renten eller rentetillægget/-fradraget opnået ved auktionen skal løbe kun frem til førstkommende rentetilpasning eller i hele obligationens løbetid. Refinansieringen sker altid med virkning fra refinansieringstidspunktet. Udbetales lånet efter udløbet af opsigelsesfristen forud for et refinansieringstidspunkt fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering - men der sker udelukkende en rentetilpasning, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som bliver fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Skatteforhold i Danmark Skattemæssigt behandles RD Cibor6 som et fastforrentet obligationslån. Læs afsnit 3.2 Fastforrentede obligationslån - Skatteforhold. Skatteforhold i udlandet Realkredit Danmark henviser til at søge rådgivning hos egen revisor. 3.6 RD Euribor3 RD Euribor3 er et obligationslån i euro med variabel rente. Den pålydende rente fastsættes 4 gange om året - den 1. januar, 1. april, 1. juli og den 1. oktober. Det sker på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente (3 måneders EURIBOR) den 4. sidste bankdag før rentefastsættelsen og tillægges et rentetillæg/-fradrag. For at beregne den pålydende rente på RD Euribor3 skal den kvartårlige pengemarkedsrente ganges med brøken 365/360 og derefter tillægges et rentetillæg/-fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt." RD Euribor3 kan kun indfries ved at købe de fornødne obligationer til markedskurs. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Hvis den anførte EURIBOR-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som beskrevet i det ovenstå- Side 10 af 37

11 ende på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen kan være kortere end løbetiden for lånet. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret, når der udstedes nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på op til 10 år, en refinansiering skal ske på baggrund af. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt på auktion sælger obligationer. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/-fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes en rente indtil den første rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Forud for auktionen beslutter Realkredit Danmark, hvorvidt renten eller rentetillægget/-fradraget opnået ved auktionen skal løbe kun frem til førstkommende rentetilpasning eller i hele obligationens løbetid. Refinansieringen sker altid med virkning fra refinansieringstidspunktet. Udbetales lånet efter udløbet af opsigelsesfristen forud for et refinansieringstidspunkt fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering - men der sker udelukkende en rentetilpasning, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som bliver fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Skatteforhold i Danmark Da lånet udstedes i euro, beskattes eventuelle kursgevinster, ligesom kurstab er fradragsberettigede i takt med lånets afvikling. Det gælder både for selskabsbeskattede som personbeskattede. Beskatningen omfatter kursgevinster og kurstab, der opstår på grund af ændringer i både obligationsog valutakurser. Læs mere om skatteforhold for lån i Euro under afsnit 6. Lån i euro. Skatteforhold i udlandet Realkredit Danmark henviser til at søge rådgivning hos egen revisor. 3.7 RD Stibor3 RD Stibor3 er et obligationslån i svenske kroner med variabel rente. Den pålydende rente fastsættes 4 gange om året - den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Det sker på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente (3 måneders STIBOR) den 4. sidste bankdag før rentefastsættelsen og tillægges et rentetillæg/-fradrag. For at beregne den pålydende rente på RD Stibor3 skal den kvartårlige pengemarkedsrente ganges med brøken 365/360 og derefter tillægges et rentetillæg/-fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. RD Stibor3 kan kun indfries ved at købe de fornødne obligationer til markedskurs. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Hvis den anførte STIBOR-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som beskrevet i det ovenstående på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen kan være kortere end løbetiden for lånet. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret, når der udstedes nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på op til 10 år, en refinansiering skal ske på baggrund af. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt på auktion sælger obligationer. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/-fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes en rente indtil den første rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet Side 11 af 37

12 eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Forud for auktionen beslutter Realkredit Danmark, hvorvidt renten eller rentetillægget/-fradraget opnået ved auktionen skal løbe kun frem til førstkommende rentetilpasning eller i hele obligationens løbetid. Refinansieringen sker altid med virkning fra refinansieringstidspunktet. Udbetales lånet efter udløbet af opsigelsesfristen forud for et refinansieringstidspunkt fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering - men der sker udelukkende en rentetilpasning, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som bliver fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Refinansiering i anden valuta Realkredit Danmark A/S kan med 3 måneders varsel inden næste ordinære refinansiering, informere dig om, at lånet bliver refinansieret i DKK eller EUR. Hvis du ikke ønsker, at lånet skal refinansieres i en anden valuta, er du berettiget til at opsige lånet til pari med to måneders varsel før refinansieringsdatoen og indfri lånet i sin helhed, senest dagen før den oprindeligt planlagte refinansieringsdato. Realkredit Danmark fastsætter auktionsdatoen for fastsættelse af vekselkursen op til 30 danske bankdage før refinansieringsdatoen. Ved refinansiering i en anden valuta er du forpligtet til at modtage og underskrive et tillæg til låneaftalen og en ny ansøgning til inskrivningsmyndigheden i Sverige og returnere disse dokumenter til Realkredit Danmark A/S. Realkredit Danmark A/S er berettiget til at opsige lånet til fuld indfrielse, hvis ikke dokumenterne er behørigt underskrevet og returneret senest 14 dage før opsigelsesfristen. Som debitor bærer du enhver risiko forbundet med valutakursudsving, herunder risikoen for, at kursen på tidspunktet for refinansiering og kursen på tidspunktet for registrering af pantebrev hos inskrivningsmyndigheden i Sverige er forskellige. I den forbindelse med refinansieringen skal du, som debitor, betale eventuelle omkostninger til udstedelse og registrering af nye pantebreve, herunder omkostninger til at forhøje pantebrevene som følge af valutakursudsving og eventuelle rente og finansieringsomkostninger. Skatteforhold i udlandet Realkredit Danmark henviser til at søge rådgivning hos egen revisor. 3.8 RD Nibor3 RD Nibor3 er et obligationslån i norske kroner med variabel rente. Den pålydende rente fastsættes 4 gange om året - den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Den pålydende rente beregnes på baggrund af den kvartårlige pengemarkedsrente (3 måneders NIBOR) den 4. sidste bankdag før rentefastsættelsen og tillægges et rentetillæg/-fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. Lånerenten på RD Nibor3 fastsættes på baggrund af den pålydende rente, som multipliceres med 365/360. Lånerenten afrundes til to decimaler. Lånerenten gælder for det kvartal, der begynder den førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober efter den første fastsættelse af renten. RD Nibor3 kan kun indfries ved at købe de fornødne obligationer til markedskurs. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Hvis den anførte NIBOR-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som beskrevet i det ovenstående på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen kan være kortere end løbetiden for lånet. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret, når der udstedes nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvilke obligationer med løbetider på op til 10 år, en refinansiering skal ske på baggrund af. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt på auktion sælger obligationer. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/-fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes en rente indtil den første Side 12 af 37

13 rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Forud for auktionen beslutter Realkredit Danmark, hvorvidt renten eller rentetillægget/-fradraget opnået ved auktionen skal løbe kun frem til førstkommende rentetilpasning eller i hele obligationens løbetid. Refinansieringen sker altid med virkning fra refinansieringstidspunktet. Udbetales lånet efter udløbet af opsigelsesfristen forud for et refinansieringstidspunkt fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering - men der sker udelukkende en rentetilpasning, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som bliver fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Refinansiering i anden valuta Realkredit Danmark A/S kan med 3 måneders varsel inden næste ordinære refinansiering, informere dig om, at lånet bliver refinansieret i DKK eller EUR. Hvis du ikke ønsker, at lånet skal refinansieres i en anden valuta, er du berettiget til at opsige lånet til pari med to måneders varsel før refinansieringsdatoen og indfri lånet i sin helhed, senest dagen før den oprindeligt planlagte refinansieringsdato. Realkredit Danmark fastsætter auktionsdatoen for fastsættelse af vekselkursen op til 30 danske bankdage før refinansieringsdatoen. Ved refinansiering i en anden valuta er du forpligtet til at modtage og underskrive et tillæg til låneaftalen og et pantedokument og returnere disse dokumenter til Realkredit Danmark A/S. Realkredit Danmark A/S er berettiget til at opsige lånet til fuld indfrielse, hvis ikke dokumenterne er behørigt underskrevet og returneret senest 14 dage før opsigelsesfristen. Som debitor bærer du enhver risiko forbundet med valutakursudsving, herunder risikoen for, at kursen på tidspunktet for refinansiering og kursen på tidspunktet for registrering af pantedokument hos Statens Kartverk i Norge er forskellige. I den forbindelse med refinansieringen skal du, som debitor, betale eventuelle omkostninger til udstedelse og registrering af nye pantebreve, herunder omkostninger til at forhøje pantebrevene som følge af valutakursudsving og eventuelle rente og finansieringsomkostninger. Skatteforhold i udlandet Realkredit Danmark henviser til at søge rådgivning hos egen revisor. 3.9 FlexKort FlexKort er et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten fastsættes 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, på baggrund af den halvårlige pengemarkedsrente (6 måneders CITA-rentesatsen). Renten fastsættes 4. sidste bankdag før rentefastsættelsen og tillægges et rentetillæg/-fradrag. For at beregne den pålydende rente på FlexKort skal den halvårlige pengemarkedssats ganges med brøken 365/360 og derefter tillægges et rentetillæg/- fradrag. Renten afrundes til to decimaler. Hvis den anførte CITA-rentesats ophører med at blive noteret og publiceret, vil Realkredit Danmark beregne renten som anført i det ovenstående på grundlag af en tilsvarende pengemarkedsrente. Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, der typisk har en kortere løbetid end selve lånets løbetid. Løbetiden på obligationerne bag FlexKort vil variere mellem 1 og 10 år. Vi gør opmærksom på, at hvis den samlede kuponrente (referencerente + tillæg/fradrag) bliver negativ ved en rentefastsættelse, vil Realkredit Danmark altid kunne vælge at sætte kuponrenten til nul frem til næste rentefastsættelsestidspunkt. FlexKort kan kun indfries ved at købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Det gælder også, selvom kursen er over 100. Lånet kan dog altid indfries kontant til pari (kurs 100) i forbindelse med refinansiering. Løbetid for obligationer og refinansiering Løbetiden på obligationen er mellem 1 og 10 år. Alle lån, der løber længere end obligationen, bliver refinansieret ved udstedelse af nye obligationer. Realkredit Danmark fastsætter, hvor lang løbetid der skal være på de nye obligationer umiddelbart før de udstedes. Refinansieringen sker ved, at vi forud for et refinansieringstidspunkt sælger obligationerne på auktionen. Auktionen afholdes op til 6 måneder inden et refinansieringstidspunkt. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som vi vurderer medfører den bedst opnåelige rente eller rentetillæg/- fradrag beregnet ud fra markedsforholdene og den mængde obligationer, som skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Side 13 af 37

14 Refinansieringen sker ved salg på en auktion af obligationer til en kurs lig med eller over kurs 100. Ved auktionen fastsættes den pålydende rente indtil den første rentefastsættelse efter refinansieringstidspunktet eller et rentetillæg/-fradrag gældende i hele obligationens løbetid. Forud for auktionen beslutter Realkredit Danmark, hvorvidt den pålydende rente eller rentetillægget/-fradraget, opnået ved auktionen, kun skal løbe frem til førstkommende rentefastsættelse eller i hele obligationens løbetid. Refinansiering sker altid med virkning fra refinansieringstidspunktet. Udbetales lånet efter udløb af opsigelsesfristen, forud for et refinansieringstidspunkt, fastsættes den pålydende rente indtil refinansieringstidspunktet af Realkredit Danmark ud fra den aktuelle markedsrente. Ved førstkommende refinansieringstidspunkt sker der ikke en refinansiering, men udelukkende en rentefastsættelse, så lånet får samme vilkår og rentesats inkl. rentetillæg/-fradrag, som fastsat ved refinansieringen. Hvis der sker rentefastsættelse på lånet inden første ydelse forfalder, vil det første kvartals ydelse blive baseret på et vægtet gennemsnit af den nuværende rente og den rente, der vil gælde efter den første rentefastsættelse. Skatteforhold Skattemæssigt behandles FlexKort som et fastforrentet obligationslån. Læs afsnit 3.2 Fastforrentede obligationslån - Skatteforhold. 4. Afdragsfrihed Det er muligt at få afdragsfrihed på FlexLån, fastforrentede obligationslån, RD Cibor6, RD Euribor3, RD Stibor3, RD Nibor3, FlexKort og FlexGaranti med en løbetid på mindst 15 år. Afdragsfrihed kræver accept af Realkredit Danmark og en særskilt aftale. 4.1 FlexLån På FlexLån med fast løbetid på mellem 15 og 30 år, tilbyder vi op til 10 års afdragsfrihed. De afdragsfrie perioder skal træde i kraft, når lånet udbetales. En afdragsfri periode kan kun ophøre, når lånet rentetilpasses eller indfries. Det kan betyde, at lånet ikke kan nå at få afdragsfrihed i helt op til 10 år. Ved FlexLån type P og variant T er det ikke muligt at få afdragsfrihed. Det er heller ikke muligt at få afdragsfrihed ved at ændre lånets rentetilpasningsprofil fra type P til type F. 4.2 Fastforrentede obligationslån, FlexKort, FlexGaranti, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor3 For fastforrentede obligationslån, FlexGaranti, FlexKort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor3 med en løbetid på mindst 15 år gælder, at en afdragsfri periode kan træde i kraft, når lånet udbetales. Den afdragsfrie periode kan kun ophøre i forbindelse med en ordinær obligationstermin, eller når lånet indfries eller udløber. På fastforrentede obligationslån, FlexGaranti, Flex- Kort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor3 må der ikke være restgæld, når lånet udløber. Hvis du har en afdragsfri periode på FlexGaranti eller et fastforrentet obligationslån, kræver det, at lånet bliver udbetalt i en særlig obligationsserie. Denne serie har som regel en lavere kurs end den tilsvarende obligationsserie uden mulighed for afdragsfrie perioder. 5. Stående lån Stående lån er lån, der ikke afdrages i løbetiden. Stående lån udløber normalt efter 10 år, og her skal hele lånet betales tilbage. Du kan få stående lån med fast eller variabel rente. 6. Lån i euro Lån i euro tilbydes som FlexLån og RD Euribor3. Du kan få lån i euro med afdragsfrihed, hvis lånet har fast løbetid. Desuden kan FlexLån i euro udbetales som stående lån. Når du optager lån i euro, gælder de samme regler som for lån i danske kroner med hensyn til løbetider, lånegrænser, afdragsprofiler mv. For personbeskattede afviger reglerne dog med hensyn til den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab. For lån i euro gælder nemlig, at kursgevinster beskattes, mens kurstab er fradragsberettigede, hvis årets samlede nettokursgevinst eller -tab overstiger en bagatelgrænse på kr. Ved opgørelsen af bagatelgrænsen medregnes kursgevinster og -tab på alle obligationer, gevinster og tab på lån i fremmed valuta samt avancer og tab på beviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger. Side 14 af 37

15 For personbeskattede er det derfor mere fordelagtigt at konvertere lån i euro til en lavere rente sammenlignet med lån i danske kroner. Det skyldes, at kurstab ved indfrielse af lån i euro - i modsætning til lån i danske kroner - er fradragsberettiget. Lån i euro er derimod ikke en fordel, hvis du konverterer til en højere rente, fordi kursgevinster tilsvarende er skattepligtige. 6.1 Fordele og risici ved lån i euro Den væsentligste fordel for personbeskattede ved at optage FlexLån i euro og RD Euribor3 er, at det giver mulighed for at udnytte renteforskellen mellem euro og kroner, da renten på euro som regel er lavere end renten på kroner. En anden fordel er, at lån i euro kan være med til at udligne betydningen af udsving i valutakursen, hvis du har indtægter i euro. Der er en generel valutakursrisiko ved lån i euro. Hvor meget valutakursen kan ændre sig, før det ikke kan betale sig at optage lån i euro, afhænger af renteforskellen mellem euro og kroner. Generelt gælder det, at jo større renteforskellen er, jo mere spares der. Ud- og indbetalinger på lån opgøres altid i euro. Realkredit Danmark kan hjælpe med at veksle, hvis du ønsker, at betalingerne sker i kroner. 6.2 Valutasikringsaftale Det er muligt at fastlåse valutakursen på udbetalingen af lån i euro. På den måde kan du sikre, at du får udbetalt det ønskede beløb, uden at skulle tænke på risikoen for udsving i valutakursen. Du kan indgå en valutasikringsaftale, hvis du også har indgået en fastkursaftale. Du betaler et gebyr for at oprette en valutasikringsaftale. Misligholdelse af valutasikringsaftale Hvis du ønsker at slette eller ændre aftalen, efter den er indgået - eller ikke opfylder betingelserne for udbetaling af lånet rettidigt, skal du betale de omkostninger, Realkredit Danmark får som en konsekvens af din misligholdelse. Derudover skal du betale et gebyr for misligholdelsen. 6.3 Fastsættelse af euro-kursen ved opkrævning af terminsydelse på dit lån i euro Alle betalinger på lånet, skal betales i euro. Du kan indgå en aftale med Realkredit Danmark om løbende veksling af dine terminsydelser på dit lån i euro. Valutakursen fastsættes med udgangspunkt i Danmarks Nationalbanks fastsatte euro-kurs. Da din terminsydelse opkræves via Betalingsservice fastsætter Realkredit Danmark euro-kursen den 8. sidste bankdag i måneden før, terminsydelsen på lånet skal betales. Betalingsservice skal have oplyst den fastsatte euro-kurs senest denne dag for at kunne anvende den på din månedlige betalingsoversigt. Euro-kursen beregnes som Nationalbankens fastsatte kurs med tillæg af en kursskæring. Hertil kommer et tillæg/fradrag til kursen, der udregnes på baggrund af renteforskellen mellem euro og danske kroner i perioden frem til terminsydelsens betalingsdag. 7. Opgørelse af skattemæssig kursgevinst eller tab i Danmark Kursgevinster og -tab beskattes normalt ved indfrielsen, herunder ved betaling af afdrag. Låneomkostninger indgår ved opgørelsen af en skattepligtig kursgevinst eller et fradragsberettiget kurstab. Du skal selv skrive skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab på selvangivelsen. 8. Overvejelser ved valg af låntype Hvilket lån du bør vælge, afhænger af flere ting. Blandt andet kan lånets størrelse have betydning for, hvilken låntype der er mest fordelagtig, ligesom løbetiden har betydning for ydelsens størrelse. Foretrækker du fx mindre ydelser over en længere periode, eller ønsker du at betale højere ydelser i en kortere periode? Du skal ligeledes overveje din økonomiske situation nu og fremover, da det har stor betydning for, om det fx er mest fordelagtigt at vælge FlexLån, fastforrentede lån eller måske stående lån. Du skal med andre ord overveje: lånets størrelse og løbetid din økonomi nu og fremover din risikovillighed ydelse kontra restgæld muligheden for loft over renten muligheden for afdragsfrihed muligheden for automatisk rentefald konsekvenserne ved ekstraordinær indfrielse. Hvilken låntype du bør vælge, afhænger i høj grad af din økonomiske situation, ønsker og forventninger, men naturligvis også af forskellene mellem låntyperne. Dem beskriver vi i næste kapitel, hvor vi også beskriver 6 forskellige lånestrategier, der kan inspirere dig i valget af låntype. Side 15 af 37

16 8.1 Risikomærkning Alle lån med pant i fast ejendom til forbrugere og andelsboligforeninger skal risikomærkes på produktniveau. Du kan læse nærmere om mærkningen af Realkredit Danmarks lån på 9. Forskellene ved de forskellige låntyper Der findes ikke en låntype, som i alle situationer vil være det bedste valg. Hver type lån har sine fordele og ulemper, og der er mulighed for tab eller gevinst ved dem alle. Her kan du læse en kort beskrivelse af forskellene på låntyperne. 9.1 Fastforrentede kontantlån og forsigtighedsstrategien Hvis du ønsker en fast rente i hele lånets løbetid, kan det være fordelagtigt at vælge et fastforrentet kontantlån og forsigtighedsstrategien. Lånets egenskaber er blandt andet: Ydelsen er kendt i hele løbetiden. Ydelsen er lavere efter skat end på et tilsvarende fastforrentet obligationslån dog ikke ved stående lån. Det kan konverteres til en lavere obligationsrente. Kursgevinster ved konvertering til en højere obligationsrente beskattes. Obligationsrestgælden kan indfries før tid kontant til pari (kurs 100). Obligationsrestgælden er ofte større end ved et fast forrentet obligationslån. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed. 9.2 Fastforrentede obligationslån og gældsplejestrategien Ønsker du løbende at udnytte ændringer i kurser og renter for at reducere restgælden på lånet, skal du vælge et fastforrentet obligationslån og gældsplejestrategien. Et obligationslån kan nemlig med fordel bruges af personbeskattede til aktiv gældspleje. Et fastforrentet obligationslåns egenskaber er blandt andet: Renten er fast. Lånet kan op- og nedkonverteres uden skattemæssige konsekvenser for personbeskattede. Obligationsrestgælden kan opsiges og indfries kontant til pari (kurs 100) eller derunder. Ydelsen efter skat er højere end ved kontantlån. Vær opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med aktiv gældspleje, og derfor kræver strategien lån af en vis størrelse og løbetid, før det kan betale sig. Den eventuelle gevinst afhænger desuden af den fremtidige renteudvikling. 9.3 FlexLån og rentetilpasningsstrategien Ønsker du en af de laveste renter, skal du vælge FlexLån og rentetilpasningsstrategien. FlexLån har blandet andet følgende egenskaber: Lånet udnytter, at den korte rente normalt er lavere end den lange rente. Renten tilpasses periodevis markedsrenten - helt automatisk. Ved rentetilpasningen kan du skifte mellem de forskellige typer FlexLån uden at skulle tinglyse et nyt pantebrev. Lånet kan udbetales i euro. Stiger renten, bliver ydelsen højere eller løbetiden længere. Der er kun mulighed for at opsige refinansieringsbeløbet til pari (kurs 100) i forbindelse med rentetilpasningen. Ved FlexLån er ydelsen i forhold til fastforrentede kontantlån eller obligationslån som udgangspunkt lavere, men ikke fast. Du bør kun vælge FlexLån, hvis du har luft i økonomien til, at renten og dermed også ydelsen på lånet kan stige i en kortere eller længere periode. 9.4 FlexGaranti og rentetilpasningsstrategi med renteloft FlexGaranti er et oplagt alternativ, hvis du ønsker en lav ydelse, men gerne vil have sikkerhed for, hvor meget du højst kan komme til at betale i rente. Med FlexGaranti får du nemlig i en og samme låntype lav, variabel rente og garanti for, at renten kun kan stige til et vist niveau. 9.5 Kombinationsstrategien Du kan også vælge at kombinere 2 eller flere låntyper. Fx kan halvdelen af lånet udbetales som Flex- Lån og resten som et fastforrentet obligationslån - eller som 2 forskellige typer FlexLån. Strategien kan med fordel vælges ved større beløb eller ved tillægslån som supplement til eksisterende lån. B Forretningsbetingelser 10. Lånetilbud Når vi i fællesskab har drøftet dine muligheder, og du har besluttet, hvilken låntype du ønsker, får du hurtigst muligt et lånetilbud. Er vores ekspeditions- Side 16 af 37

17 tid undtagelsesvis 14 dage eller mere, giver vi dig besked Så længe gælder lånetilbuddet Realkredit Danmarks lånetilbud gælder i 6 måneder, medmindre der står andet i tilbuddet. Det betyder, at du skal bede os om at udbetale lånet eller indgå en fastkursaftale, inden der er gået 6 måneder fra tilbudsdatoen. Ellers bortfalder tilbuddet uden varsel. Fristen kan eventuelt forlænges, hvis du søger om det, inden de 6 måneder er gået. Alle beregningerne i lånetilbuddet er foreløbige og baseret på den officielle Gns. kurs alle handler noteret på NASDAQ Copenhagen A/S dagen før, tilbuddet udstedes. Da markedskurserne ændrer sig løbende, fastlægges lånets endelige betingelser først, når lånet udbetales, eller du indgår en fastkursaftale. Læs mere under afsnit 11. Fastkursaftale Lånetilbuddet eller lånet kan bortfalde Hvis forudsætningerne for lånetilbuddet ikke er opfyldt, bortfalder det med det samme. Det kan fx være, hvis du har fortiet eller afgivet urigtige eller fejlbehæftede oplysninger, der har haft indflydelse på lånetilbuddet eller udbetalingen af lånet. Er lånet allerede blevet udbetalt, kan vi uden varsel kræve lånet indfriet helt eller delvist. Udbetaling forudsætter, at der ikke på udbetalingstidspunktet er sket væsentlig forringelse af din økonomi eller ejendommens driftsforhold i forhold til de oplysninger, som vi modtog som basis for lånetilbuddet. Såfremt sådanne væsentlige forringelser måtte være indtrådt, er du forpligtet til at underrette os inden udbetalingen Ændring af lånetilbud Ved kontantlån har vi ret til at regulere hovedstolen, hvis kursen på obligationerne er faldet 7 kurspoint eller mere, fra den dag du har fået lånetilbuddet, til den dag vi udbetaler lånet. Vi kan generelt udbetale lån i en anden ISIN-kode og serie end den, der fremgår af lånetilbuddet. Ved FlexLån gælder det for alle obligationerne, der skal finansiere lånet - ligesom vi kan ændre tidspunktet for rentetilpasningen og sammensætningen af obligationerne, hvis der indgår mere end en obligation i finansieringen. Sammensætningen af obligationerne afhænger blandt andet af udbetalingstidspunkt og kurser, og ændringer i forhold til lånetilbuddet kan betyde, at obligationsrestgælden, kontantlånsrenten og ydelserne forhøjes. Hvis tidspunktet for rentetilpasning skubbes, og der er aftalt afdragsfrihed, kan start og slut for den afdragsfrie periode også skubbes. De endelige oplysninger om fx ISIN-koder, serier og rentetilpasningstidspunkt vil fremgå af "Afregning af lån", som vi sender ved lånets udbetaling. 11. Fastkursaftale Med en fastkursaftale låser du kursen fast fra det øjeblik, du indgår aftalen. På den måde sikrer du kursen i den tid, der går, indtil tinglysningen af pantebrevet falder på plads. Du kan vælge at indgå en fastkursaftale på det lån, der skal udbetales, eller på det lån, der skal indfries. Du kan også indgå en fastkursaftale på både indfrielsen og udbetalingen. Det er som regel en fordel, men det afhænger af kursniveau, låntype og den valgte indfrielsesmetode. En fastkursaftale er som udgangspunkt en skriftlig aftale, men vi accepterer også en underskrevet fax. Aftalen kan også indgås over telefonen, hvis du har underskrevet en aftale om finansiering og tinglysning, eller hvis lånet er under 5 mio. kr. eller et tilsvarende beløb i euro. Er beløbet højere, kan aftalen indgås telefonisk af dit pengeinstitut, din ejendomsmægler eller advokat. Vi sender altid en skriftlig bekræftelse, umiddelbart efter aftalen er indgået. Du kan se priserne for en fastkursaftale i vores prisblad Fastkursaftale på nye lån Med en fastkursaftale på et nyt obligationslån sikres lånet mod kursfald, og du kender låneprovenuets størrelse, fra det øjeblik aftalen er indgået, da vi handler obligationerne med det samme. Ved udbetaling af fastforrentede kontantlån er det den samlede betaling af rente og afdrag, der sikres. En fastkursaftale sikrer også, at lånet bliver udbetalt med den tilbudte pålydende obligationsrente. Det gælder dog ikke for fastkursaftaler på udbetaling af FlexGaranti, FlexKort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor3. Her sikrer du kun kursen og dermed låneprovenuet, men ikke rentesatsen. Det skyldes, at den pålydende obligationsrente på FlexGaranti, FlexKort, RD Euribor3, RD Cibor6, RD Stibor3 og RD Nibor 3 kun er kendt frem til den næste rentefastsættelse. Side 17 af 37

18 Du kan læse mere om fastkursaftale for FlexLån under afsnit 16.1 Rentetilpasning af FlexLån og afsnit 26.3 Fastkursaftale. Ulempen ved fastkursaftaler er, at du er bundet af aftalen - også selvom kursen senere stiger Fastkursaftale på eksisterende lån Det er relevant at indgå en fastkursaftale på indfrielse af et fastforrentet lån, når kursen er under pari (kurs 100). Det er dog også relevant, når kursen er over 100, hvis du skal indfri FlexLån, FlexGaranti, FlexKort eller RenteDyk. Aftalen betyder, at du kender indfrielsesbeløbet og sikrer lånet mod kursstigninger, allerede når aftalen indgås. Falder kursen derimod yderligere, skal du dog fortsat indfri lånet til kursen ifølge fastkursaftalen. Du kan kun indfri et lån med fastkursaftale, hvis vi modtager indfrielsesbeløbet senest den aftalte indfrielsesdag Hvis du vil opsige en fastkursaftale Da vi handler obligationerne med det samme, kan en fastkursaftale som udgangspunkt kun opsiges, hvis du erstatter det eventuelle tab, vi har fået, i forbindelse med at aftalen opsiges. Har du indgået en fastkursaftale i forbindelse med omlægning af et realkreditlån fra et andet realkreditinstitut til et nyt lån hos Realkredit Danmark uden provenu, kan aftalen annulleres uden omkostninger, hvis vi har givet et betinget lånetilbud og kun ønsker at yde en mindre del af lånet helt afslår at yde lånet - fx på grund af at ejendommens værdi eller stand er for ringe Ændring af fastkursaftale Du har mulighed for at ændre beløb eller dato på fastkursaftalen. Når du ændrer på en indgået fastkursaftale, vil vi annullere den oprindelige aftale og indgå en ny. Vi beregner en ny terminskurs med udgangspunkt i den oprindelige aftale, og indregner tab eller gevinst på den gamle aftale i kursen på den nye aftale. Dækker den nye aftale et mindre beløb, kan kun en forholdsmæssig andel af en eventuel gevinst overføres, mens tab modregnes fuldt ud. For at få en fastkursaftale ændret skal du søge om det senest 4 bankdage før udbetalingsdatoen Misligholdelse af fastkursaftale Hvis fastkursaftalen misligholdes udarbejder Realkredit Danmark en opgørelse over tab eller gevinst som følge af misligholdelsen. Opgørelsen laves den dag, misligholdelsen bliver Realkredit Danmark bekendt, dog senest på afviklingsdagen. Er der et tab, skal du indbetale beløbet kontant til Realkredit Danmark senest 14 dage efter, at du har modtaget opgørelse af tabet. Hvis beløbet ikke er indbetalt inden udløbet af denne frist, løber der morarente på fra opgørelsesdagen med Realkredit Danmarks aktuelle morarentesats. Hvis lånet udbetales uden kurssikring på et senere tidspunkt, kan et eventuelt tab modregnes ved udbetalingen. En eventuel gevinst udbetales ikke. Gevinst eller tab kan indregnes i kursen, hvis du indgår en ny fastkursaftale. Misligholder du en fastkursaftale, der både omfatter udbetaling og indfrielse, modregnes en gevinst på den ene aftale i et tab på den anden aftale. 12. Gennemsnitskurshandel Hvis du ikke indgår en fastkursaftale, benytter vi i stedet gennemsnitskurshandel, når lånet skal udbetales. En gennemsnitskurshandel udjævner den risiko for kursudsving, der kan være i løbet af den bankdag, hvor kursen på obligationen fastsættes. Kursen bliver altså beregnet ud fra gennemsnittet af dagens kurser for den pågældende obligation, og afregningen af lånet afhænger derfor ikke af kursen på et konkret tidspunkt på dagen. Hvis du fx om fredagen meddeler, at du ønsker lånet udbetalt ved at sælge obligationer til en gennemsnitskurs, fastsættes udbetalingskursen ud fra den officielle Gns. kurs alle handler noteret på NASDAQ Copenhagen A/S om mandagen. Vi kan derfor først oplyse kursen tirsdag morgen. Læs mere under afsnit Gennemsnitskurshandel. 13. Tinglysningsservice Når du optager et nyt lån eller omlægger eksisterende lån i Realkredit Danmark, kan vi sørge for tinglysning, kurssikring og indfrielse af lån, hvis du ønsker det. Vi kan desuden hjælpe med at rykke lån, der skal respektere det nye realkreditlån. I Danmark skal det nye pantebrev tinglyses digitalt, hvorfor det er nødvendigt at signere pantebrevet digitalt. Realkredit Danmark kan efter fuldmagt fra dig signere på dine vegne, eller bede dig selv signe- Side 18 af 37

19 re pantebrevet digitalt. Alternativt kan du give fuldmagt til en anden, som signerer pantebrevet digitalt på dine vegne. Signerer Realkredit Danmark på dine vegne, modtager du et brev fra Tinglysningsretten, når pantebrevet er tinglyst Tinglysningskonto Hvis Realkredit Danmark skal ekspedere sagen for dig, opretter vi en tinglysningskonto i dit navn. Hvis I er flere debitorer på samme lån, opretter vi én tinglysningskonto i alle debitorernes navne. Når det nye lån udbetales, sætter vi det kontante provenu ind på tinglysningskontoen. Kontoen er midlertidig og afsluttes, når lånesagen er færdigbehandlet. Beløb på kontoen forrentes efter vilkårene i "Aftale om finansiering og tinglysning", og Realkredit Danmark indberetter oplysningerne for tinglysningskontoen til SKAT. Der er ikke tilknyttet nogen kredit til kontoen ud over den, der fremgår af "Aftale om finansiering og tinglysning". Tinglysningskontoen er dækket af Garantiformuen. Du kan læse nærmere om dækningen i bilag Billigere at betale hver måned Har du fastforrentet obligationslån, FlexLån, FlexGaranti, FlexKort, RD Cibor6, eller RD Euribor3, hvor du betaler ydelse på lånet hvert kvartal, har du mulighed for at indgå en aftale med Realkredit Danmark om at betale hver måned i stedet. Hvis du betaler hver måned, betaler du mindre i bidrag. Terminsbetalingerne skal ske via Betalingsservice Hvis du vil ændre antal betalingsterminer Medmindre at lånet er givet på betingelse af, at lånet skal være med månedlige betalinger, har du på de fleste lån mulighed for at ændre antallet af betalingsterminer. Hvis du ønsker at ændre antal af betalingsterminer, må du ikke være bagud med at betale terminerne. Desuden skal morarenter og forfaldne gebyrer være betalt, før ændringen kan gennemføres. Ændring af aftalen kræver, at du kontakter os, så vi kan registrere dit ønske. For at få virkning fra en kommende terminsperiode skal vi have bekræftet dit ønske, en måned før den ordinære terminsperiodes start, det vil sige inden den 1. marts, 1. juni, 1. september eller den 1. december. Hvis vi ikke har bekræftet aftalen inden de nævnte datoer, træder ændringen først i kraft fra næste ordinære terminsperiodes start - og du skal fortsætte med at betale terminer, som du altid har gjort. Hvis køber i forbindelse med ejerskifte overtager lånet, og ønsker at ændre aftalen om antal terminsydelser, skal det ske som beskrevet ovenfor. Køber kan først ændre lånet, når han har overtaget det endeligt. 15. Sådan udbetales lånet Når du ønsker at få udbetalt lånet, kan du bruge blanketten Udbetaling af lån. Den skal også benyttes, hvis der skal stilles garanti eller gives sikkerhed i et depot. Vi accepterer udbetalingsanmodning sendt på fax, hvis vi modtager originalen senest den efterfølgende dag. Hvis du har bedt om at få udbetalt et tilbudt lån hurtigst muligt, vil vi altid forsøge at gennemføre ekspeditionen så hurtig som muligt. Vi forbeholder os dog ret til en ekspeditionstid på op til 7 bankdage. Når vi udbetaler lånet, sender vi oplysninger om første og anden termin, de samlede ydelser år for år, kreditoplysninger i hovedtal og afregningskurserne for de obligationer, vi har solgt Forudsætninger for udbetaling af lånet Alle betingelser i lånetilbuddet, Aftale om pantsætning til Realkredit Danmark, pantebrevet samt Låntyper og forretningsbetingelser skal være opfyldt, inden vi kan udbetale lånet, dvs.: Har du indgået en fastkursaftale, skal samtlige betingelser for udbetaling være opfyldt senest 4 bankdage før afviklingsdatoen. Anmodningen om udbetaling skal sendes til den enhed i Realkredit Danmark eller Danske Bank, som står i lånetilbuddets følgebrev. Inden vi kan udbetale lånet, skal du oplyse adresse og CPR- eller CVR-nr. Hvidvasklovgivningen kræver desuden, at vi har set behørig legitimation og har fået oplyst formålet med lånet. Vi skal også have oplyst et kontonummer i et danske pengeinstitut, som pengene kan overføres til. Vi har ret til at bede om yderligere dokumenter - og giver dokumenterne ikke anledning til bemærkninger, kan vi udbetale lånet. Vi udbetaler først det nye lån, når alle forfaldne terminsydelser og gebyrer m.v. på dine eksisterende lån hos Realkredit Danmark er betalt. Det gælder også restancer på lån, Side 19 af 37

20 du har hos Realkredit Danmark med pant i andre ejendomme end den, der nu belånes. Vi kan eventuelt modregne restancer til os i det nye lån. Vi kan nægte at udbetale lånet, hvis du kommer under rekonstruktion, konkurs, eller hvis der gøres udlæg eller begæres tvangsauktion i din ejendom Udbetaling mod garanti Vi kan udbetale lånet, inden pantebrevet er tinglyst i ejendommen med den prioritetsstilling, vi har forudsat. Det kræver, at der stilles en bankgaranti for, at lånet indfries, hvis vi ikke modtager dokumentation for, at pantebrevet er endeligt tinglyst uden såkaldt præjudicerende retsanmærkninger og bemærkninger senest 6 måneder efter udbetalingen af lånet. Er der indgået en Aftale om finansiering og tinglysning, kan du også vælge at få stillet en garanti for tinglyst pantebrev. Den koster for tiden en garantiprovision på 2,0 % om året beregnet pr. påbegyndt måned. Provisionen beregnes af hovedstolen på de(t) nye lån. Du kan få oplyst den forventede garantiprovision hos os. Selv om du ikke har indgået en Aftale om finansiering og tinglysning med os, vil der i visse situationer alligevel blive stillet en garanti via Danske Bank A/S. Garantien stilles uden omkostning for dig, og stilles i de situationer, hvor pantebrevet er tinglyst med anmærkninger om lån optaget i Realkredit Danmark, hvor indfrielsen af dette/disse lån skal modregnes i provenuet fra det nye lån. Garantien stilles kun, hvis der ikke allerede foreligger en garanti for samme forhold stillet af et andet pengeinstitut. Optages lånet i forbindelse med køb af ejendommen, skal vi have en bankgaranti, der yderligere sikrer, at lånet indfries, hvis du ikke får tinglyst endeligt skøde (adkomst) - uden retsanmærkninger og bemærkninger - på ejendommen senest 6 måneder fra lånets udbetaling. Ved forhåndslån til byggeri eller moderniseringer, skal bankgarantien dække flere situationer ud over de to, der er nævnt ovenfor. Garantien skal f.eks. også sikre, at lånet indfries, hvis du ikke får den fornødne igangsætnings- eller byggetilladelse senest 6 måneder fra lånets udbetaling, eller hvis byggeriet ikke begynder senest 6 måneder fra lånets udbetaling afsluttes på lovlig vis inden 2 år fra lånets udbetaling opnår den værdi, vi forudsatte ved långivningen Fastsættelse af kursen ved udbetaling Hvis du ikke har indgået en fastkursaftale, får du lånet udbetalt på grundlag af den officielle gennemsnitskurs Gns. kurs alle handler, som beregnes af NASDAQ Copenhagen A/S, når handelsdagen slutter kl Realkredit Danmarks afregningskurs fastsættes som den officielle gennemsnitskurs reguleret med vores sædvanlige tillæg/fradrag. Afregningskursen tager udgangspunkt i gennemsnitskursen, der bliver fastsat første bankdag efter, at vi har gennemført ekspeditionen. Alle obligationshandler afregnes med 2 bankdages valør. Det vil sige, at vi først kan overføre pengene til din konto 2 bankdage efter, at afregningskursen er fastsat. Ved kontantlån fastsættes kontantrenteprocenten først endeligt, når vi udbetaler lånet Ved obligationslån fastsættes provenuet først endeligt, når vi udbetaler lånet. Vi anbefaler generelt, at du sikrer udbetalingen af lånet mod kursudsving. Det kan du gøre ved at indgå en fastkursaftale eller ved at få lånet udbetalt mod en garanti for tinglyst pantebrev uden anmærkninger. Du kan også vælge at få lånet udbetalt i obligationer, som vi overfører til et værdipapirdepot i Værdipapircentralen eller VP Lux S.á.R.L. I den situation kontakter vi dig før udbetalingsdagen og oplyser, hvor meget du skal indbetale for at dække renter, gebyrer og øvrige omkostninger forbundet med udbetalingen af lånet. Beløbet skal indbetales senest 2 bankdage før obligationerne overføres (lånet udbetales) - eller der skal stilles garanti fra en bank for at beløbet indbetales senest på det nye låns første rentedag Hvornår modtager du pengene? Når alle betingelser for udbetaling af lånet er opfyldt, går der typisk 7 bankdage, fra du har bedt os om at udbetale det, til pengene er til rådighed. Vær opmærksom på, at selvom du har meldt terminsbetalingerne til Betalingsservice, skal du bruge de indbetalingskort, vi sender, indtil opkrævningen står på betalingsoversigten. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Side 20 af 37

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 24. maj 2016 Side 1 af 34 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Inkonverterbare stående obligationer Obligationstype

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån

NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN. Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån NEGATIVE RENTER PÅ REALKREDITLÅN Arbejdsgruppen om negative renter på realkreditlån APRIL 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 2. Renteudviklingen... 4 2.1 Pengepolitiske renters gennemslag på realkreditrenter...

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere