Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøkonferencen 2012"

Transkript

1 Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Viden, inspiration og netværk AM:2012 er en faglig konference, hvor deltagerne får nye perspektiver og værktøjer med hjem. AM:2012 er Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg

2 Nyt på årets konference Følg et spor! På årets konference kan deltagerne vælge at følge et spor gennem hele eller dele af konferencen. Et spor består af en sammenhængende række af plenumforedrag og workshops inden for samme emnekreds. Flere workshops I år har vi udvidet antallet at sessioner med workshops, så det nu er muligt at deltage i 5 forskellige workshops. Ændringer i tidsrammen Et plenumforedrag får nu en tidsramme på 45 min., og workshops får en tidsramme på 75 min. for at imødekomme ønsket om mulighed for flere oplæg. Netværkscafé Som et nyt tilbud bliver det muligt at deltage i en netværkscafe, hvor man både kan etablere netværk og lære, hvordan netværk skabes. Netværkscafeen er et særligt tilbud til førstegangsdeltagere og øvrige, som har lyst til at etablere nye netværk. Festaftenen Musikunderholdningen efter festmiddagen udvides, så der bliver flere tilbud at vælge imellem. Gå i dybden - følg et spor! Har du lyst til at fordybe dig i ét emne på konferencen, så kan du vælge at følge et spor, dvs. høre plenumforedrag og deltage i workshops inden for samme emne. De 4 spor på årets konference er: Ledelse og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv 2020-planen Innovationer i arbejdsmiljøet Sporene er et tilbud. I spor 1, 2 og 3 behøver man ikke at følge alle plenumforedrag og workshops, og det er stadig muligt at vælge plenumforedrag og workshops på tværs af sporene eller uden for sporene. Vælger man spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet, forpligter man sig til at deltage i hele sporets program på konferencens første dag. Det er dog muligt for alle konferencedeltagere at deltage i de workshops, der er knyttet til innovationsporet på konferencens anden dag. 2

3 1 Spor 1: Ledelse og arbejdsmiljø 2 Dette spor vil forsøge at stille skarpt på to centrale problemstillinger inden for ledelse og arbejdsmiljø. Den 'klassiske': hvilken betydning ledelse har for arbejdsmiljøet, og hvordan man kan integrere arbejds miljøarbejdet i ledelsen. Den 'moderne': hvordan kan arbejdsmiljøet bidrage til bundlinjen på et strategisk niveau og i den daglige drift. En 'klassisk' problemstilling er fx, hvad det betyder for trivslen, når man indfører selvledelse eller LEAN? En 'moderne' problemstilling er eksempelvis, hvordan man i højere grad kan gøre arbejdsmiljø til et 'strategisk element', som AMO-reformen åbnede op for. Sporet vil komme rundt om ledelse og arbejdsmiljø både i teori og i praksis: Hvilke dilemmaer og indbyggede modsætningsforhold ser forskerne inden for de to problemstillinger, og hvilke praktiske problemer møder arbejdspladserne, når de flotte hensigter skal realiseres. Plenum til dette spor: Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet Workshops til dette spor vil komme omkring følgende emner: Mindfullness i et kritisk perspektiv Ledelse af det grænseløse arbejde Tillid og kontrol, social kapital i et kritisk perspektiv Arbejdslivet og skyggesider Ledelse af selvledelse Om at bruge tillid som katalysator for det gode arbejdsmiljø og det produktive arbejde Arbejdsmiljø som strategisk element Arbejdsgiveren/lederens rolle, når medarbejdere sygemeldes (rundbord, mulighedserklæring, m.m.) Spor 2: Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv Arbejdsmiljøudviklingen går hurtigt, og det gør den især i en række andre europæiske lande. EU er meget opmærksom på arbejdsmiljøets betydning for beskæftigelse, folkesundhed og erhvervslivets konkurrenceevne. EU arbejder derfor på at skabe ensartethed i arbejdsmiljøreguleringen i EU-landene og undgå, at de nationale regler om arbejdsmiljø begrænser det fælles EU-marked. Alligevel er interessen for arbejdsmiljøindsatsen uden for Danmarks grænser ikke særlig stor, men det er heller ikke særlig let at skaffe informationer om, hvad der sker i udlandet. Sporet vil kaste lys over tre problemstillinger, som er vigtige at se i et europæisk perspektiv: Den rolle, arbejdsmiljøfaglig viden har som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen De arbejdsmiljøprofessionelles kompetence og certificering af arbejdsmiljøprofessionelle Regulering og håndhævelse af de fælles arbejdsmiljøregler. Plenum til dette spor: Dr. Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbaoagenturet) Dr. Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Workshops til dette spor: Med udgangspunkt i overskriften Arbejdsmiljøsamarbejde på tværs af de euro pæiske grænser vil følgende emner blive belyst i flere forskellige workshops: Hvilke netværker, organisationer og institutioner findes, og hvordan indgår Danmark i deres aktiviteter: IEA, ICOH, ISSA, ENSHPO, WHO/ILO, Enetosh, NIVA, EU-agenturets Focalpoint, nordisk arbejdslivsforskning mv. De aktuelle tendenser og planer i EU s arbejdsmiljøindsats Den danske indsats for at påvirke EUindsatsen Uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle i EU-landene EUSAFE-projektets foreløbige resultater ENSHPO s certificeringsordning en status SAM/BAMR s undersøgelse af arbejds miljøprofessionelle i Danmark Revision af kravene til autoriserede rådgivere i Danmark 3

4 3 Spor 3: 2020-planen 4 Sporet vil beskæftige sig med hovedområderne i 2020-planen: Forebyggelse af smerter i muskler og led og dets konsekvenser Ny viden viser, at den ergonomiske og biomekaniske viden ikke længere kan stå alene. Den nye viden udfordrer også opdelingen mellem det fysisk/ ergonomiske arbejdsmiljø og det psykosociale arbejdsmiljø. Endelig må vi arbejdsmiljøprofessionelle lære, hvordan man både kan og skal arbejde med forebyggelse i tre led. I plenumoplægget præsenterer førende danske forskere den nye viden, herunder den biopsykosociale referenceramme og dens betydning for forskningen og for forebyggelse i praksis. Det psykosociale arbejdsmiljø i forskningen og i praksis - Ny viden, udfordringer og udviklingstendenser. Det psykosociale arbejdsmiljø kommer mere og mere i fokus i samfundet og i arbejdsmiljøindsatsen. Centrale temaer for det psykosociale arbejdsmiljø er: Forandringer og ledelse Sociale relationer og ressourcer Det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for sundhed og sygdom. Hvad virker i ulykkesforebyggelsen En ny international gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om intervention i arbejdsulykker planlægges afsluttet i sommeren Vi vil formidle resultaterne herfra og sætte fokus på betydningen heraf for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Plenum til dette spor: Psykisk arbejdsmiljø: Karina M. Nielsen og Peter Hasle, professorer ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Muskel-skelet-besvær: Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ulykker: Johnny Dyreborg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshops til dette spor: Oplægsholderne fra plenum vil følge op med workshops efter oplægget. Derudover kommer der workshops om bl.a. forebyggelse i bygge- og anlægsbranchen og positive faktorer i arbejdsmiljøet. Spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet Innovation er udnævnt som nøgle til at sikre fremtidens velfærd og produktivitet i Danmark. Så hvordan kan vi skabe innovationer, der giver et bedre arbejdsmiljø? Og hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen bidrage til de nødvendige innovationer af produktionen og arbejdets organisering? Som en nyhed på Arbejdsmiljøkonferencen får du mulighed for at arbejde aktivt med innovationer i arbejdsmiljøet, mens du skaber en rød tråd gennem de to konferencedage. Følger du innovationssporet, kommer du rundt om: Forskeres og konsulenters bud på, hvad innovation kan i forhold til arbejdsmiljøet Arbejdsplads-eksempler på innovationer i arbejdsmiljøet i praksis En 5-timers workshop med samskabelse og innovative metoder 5 vinkler, du kan forfølge i sporet Nye perspektiver på innovationer i arbejdsmiljøet Plenum og workshops er integreret og tidsrammen adskiller sig fra konferencens øvrige program på førstedagen. Der er en begrænsning på deltagerantallet på sporet på førstedagen. Læs evt. mere på 5 vinkler i sporet Opstarten kan bruges som afsæt for at undersøge innovationstemaet nærmere. Under fem forskellige vinkler kan du forfølge din interesse for: Innovative arbejdsmiljøløsninger: Hvordan bliver de til, og hvordan implementeres de? Innovative metoder: Hvordan kan du fremme innovation i praksis? Brugerdreven innovation & innovative kulturer: Hvordan udvikler man en innovativ praksis? Læringsdrevne konferencer: Hvordan skaber du udvikling og bevægelse via konferenceformen? Rundt om innovation: Hvad er det, og hvorfor er der brug for det? Facilitatorer og oplægsholdere: Steen Elsborg, direktør for Læringsdrevet Innovation Helge Hviid, forsker i arbejdsliv- og miljø, RUC m.fl. 4

5 Program Mandag 19. november 2012 kl. 08:00 kl. 09:00 kl. 09:15 kl. 09:30 kl. 09:45 kl. 10:00 kl. 10:45 kl. 11:15 kl. 12:30 kl. 14:00 kl. 15:15 kl. 16:15 Kl kl. 18:30 Ankomst og registrering Konferenceåbning og velkomst Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø Nødvendigheden af samarbejde for at nå 2020-målene Lisbeth Lollike, formand, Arbejdsmiljørådet The Health and Safety status in the EU and the challenge of the future Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet). NB. Oplægget holdes på engelsk. Pause Udstillinger Parallelle plenumoplæg Bæredygtig vækst kræver lederskab Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Visions of OSHA s role in working environment in the EU Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet) m.fl. NB. Oplægget holdes på engelsk. Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Karina M. Nielsen, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Peter Hasle, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hvordan kan arbejdsmiljø kommunikeres? Jens Christiansen, direktør, Advice A/S og Hannah M. Weil, chef, Videncenter for Arbejdsmiljø Kan smerter i muskler og led forebygges, og hvordan kan sygefraværet reduceres? Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Pause, kaffe/te, udstillinger Valgfrie workshops - 1. afdeling Frokost Udstillinger Valgfrie workshops - 2. afdeling Markedspladsen: udstillinger, postersession og Netværkscafé Valgfrie workshops - 3. afdeling Pause Festmiddag Innovationsporet har sit eget sammenhængende program. Læs mere på 5

6 Program Tirsdag 20. november 2012: kl. 09:00 kl. 10:15 kl. 11:00 Valgfrie workshops - 4. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger, check ud Parallelle plenumoplæg Bagsiden af nutidens store sundhedsfokus på danske arbejdspladser Nanna Mik-Meyer, lektor, Ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School Sådan virker arbejdsmiljøstrategien i praksis Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet og Kim Bo Christensen, oversygeplejerske, HOC, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Arbejdsbetinget allergi og eksem - risikofaktorer og forebyggelse Jeanne Duus, professor og centerleder, Videncenter for Allergi Arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Nugde & adfærdsarkitektur på arbejdspladsen Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., Post.doc, centerleder, Syddansk Universitet og formand for det danske Nudge Netværk Hvad virker i ulykkesforebyggelsen? Johnny Dyrborg, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kl. 11:45 kl. 12:45 kl. 14:00 kl. 14:30 kl. 15:30 kl. 16:00 Frokost Valgfrie workshops - 5. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger Afsluttende oplæg Konferenceafslutning Hjemrejse 6

7 Workshops Oversigten er inddelt i tre overordnede kategorier. På kan du læse mere om workshops i spor. Workshops om psykisk arbejdsmiljø Stresshåndtering og mindfulness Lone Beier Lauridsen, organisationskonsulent, Frederikssund Kommune Trivselskompasset - et struktureret dialogværktøj Stine Moesmand, chefkonsulent/psykolog, ALECTIA Henning Laursen, Health & Safety Manager, DHL Aviation Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats Julie Wedell-Wedellsborg, afdelingsleder/ chefkonsulent, ALECTIA Keld Thornæs, HR chef, Lån & Spar Arbejdsglæde og musik Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD Fortællinger og arbejdsmiljø Rikke Rosendahl, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD ISRZ Interaktiv Stress Reduktions Zone Christina Hersom, psykologisk konsulent, BST NORD Lad værktøjet SnapLog komme til orde i organisationsforandringer Anne Lehnschau, psykolog, BST NORD Mere nærvær og hva så? Mette Elise Larsen, chefkonsulent, Alectia A/S Annette Balling, arbejdsmiljøleder, Faxe Kommune Fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Malene Salskov Amby, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Pernille Steen Pedersen, stud.ph.d. (cand.scient. pol), PPClinic Skab engagement og trivsel med positiv psykologi Trine Dilèng, ledelsesrådgiver, Lederne Rikke Andreasen, ledelsesrådgiver, Lederne Find balancen mellem empati og handlekraft Lasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent, Arbejdsmiljø København Bedre håndtering af mobning Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Meningsfuldhed i arbejdet et ansvar eller en anerkendelse? Trine Lindemark, psykolog, Attwork Lene Friebel, psykolog, Bomi hjerneskadecenter Nogle medarbejdere er mere syge end andre hvordan gør vi noget målrettet for dem? Camilla Høholt Smith, seniorkonsulent, CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Tine Hald, HR Konsulent, Region Syddanmark Radikal innovation og samskabelse af det psykiske arbejds- og afsoningsmiljø i fængsler Peter Dexters, projektleder, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jusititsministeriet 7

8 Hvordan forholder vi os til psykologiske belastningsreaktioner Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR-Bistand Ole Bloch Knudsen, cand.psych. aut., Regionshospitalet Herning Mindfulness- og acceptbaseret ledelse Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR- Bistand Organisationsfortællinger som redskab i psykisk arbejdsmiljø Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Lone Løvbo, central sikkerhedsleder, Faaborg- Midtfyn Kommune Kollegial supervision på et narrativt grundlag Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Social kapital i vækst et anker i forandringstider Katrine Bastian Meiner, psykolog, SundTrivsel A/S Søren Wrang, Operation Director, Sauer-Danfoss APS Forbedringer af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdets kerne Gunilla Martins, projektleder og HR/ Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Ole Henning Sørensen, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Leg og energi Jan Kragsig, indehaver, FunFirst Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder, Aalborg sygehus Maren Moltsen, psykolog, Aalborg sygehus Pernilla Aadal Lund, psykolog, Aalborg sygehus Psykisk arbejdsmiljø i praktik - Kolleganetværk Kim Bilsgaard, arbejdsmiljøkonsulent, DSB S-tog a/s Heidi Solvei Lauritzen, koordinator Kolleganetværk, DSB S-tog a/s Job og Krop-kampagnen arbejdsmiljøkommunikation der rykker? Rikki Hørsted, teamleder for kampagner, god praksis og rejsehold, Videncenter for Arbejdsmiljø Niels Geisle, faglig projektleder for Job og Kropkampagnen, Videncenter for Arbejdsmiljø Vold og trusler - forebyggelse og håndtering Stig Ingemann Sørensen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for arbejdsmiljø Inge Larsen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for Arbejdsmiljø Sej kontakt en vej til færre konflikter med borgerne Ida Bering, organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København Poul Winterberg Henriksen, fysioterapeut, Arbejdsmiljø København Kompetenceudvikling og trivsel på folkeskoler Rikke Hosbond Trillingsgaard, chefkonsulent, Organisationspsykolog, ALECTIA A/S Aase Grønhøj, Sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkonsulent, Rebild Kommune Positive faktorer i arbejdsmiljøet Thomas Clausen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Krista Ebsen Blaabjerg, organisationskonsulent, PreviaSundhed Fravær og fastholdelse hvordan udvikles et godt psykosocialt arbejdsmiljø? Lotte Bjerre Larsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri Kerneopgaven, trivsel og sygefravær Ole Henning Sørensen, seniorforsker, NFA Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Gunilla Martins, HR/Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Målrettet indsats mod sygefravær Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt 8

9 Fysisk og psykisk konflikthåndtering Rikke Hedels, ergonomisk konsulent, TrivErgo Mette Bentzen, erhvervspsykolog, MB Udvikling Kollegial sparring Charlotte Dalsgaard, direktør, Harbohus Den innovative konsulent er det dig? Nana Emilie Scheibel, associeret partner, cand. mag, Resonans Psykisk arbejdsmiljø i en krisetid Lars Granhøj, konsulent, FTF Signe Kofoed, konsulent, FTF Tryghed forebygger vold og trusler Sara Lundhus, organisationspsykolog, ALECTIA Hans Jørgen Moltsen, chefkonsulent, ALECTIA Sexet eller psykisk arbejdsmiljø hvordan formidler man arbejdsmiljøforskning til de unge? Gritt Bennedsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag., Arbejdsmedicinsk Klinik Merete Labriola, seniorforsker, Arbejdsmedicinsk Klinik Claus D. Hansen, adjunkt.ph.d, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Storytelling og Social Kapital Lena Bjørn, skuespiller/ konsulent, Story Works Skal følelser italesættes på arbejdspladsen og i så fald hvordan? Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Social Kapital på Bornholms Hospital Gitte Goldschmidt, chefkonsulent, Goldschmidt Rise and Shine I/S Arbejdspladsens sociale kapital hvor står vi nu? Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Trivselsundersøgelser en oversigt over kvaliteten af de mest almindelige koncepter Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Arbejdsmiljø og ledelse hvor skal vi hen? Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent, Lederne Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne Ledelse, arbejdsmiljø og skyggesider Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, lektor, Ph.d., Institut for uddannelse og pædagogik Ledelse under omstruktureringer og nedskæringer - fokus på arbejdsmiljøet Charlotte Brauer, HR konsulent, Aut. cand.psyk. Spec.org.psyk, PostNord AB Samtidigt fokus på kerneydelsen og arbejdsmiljøet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Forstå og forebyg mobning organisatorisk Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Dårlige relationer på arbejdspladsen om hvordan man kommer igennem dem med livet i behold og en hel del klogere. Mette Fogh, mentor, underviser og supervisor, MovingMind Sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Niels Møller, lektor, DTU Procesværktøjer Veje at gå, når der er støj i relationerne Camilla Raymond, cand.psych.aut og organisationskonsulent, Organisation ApS Den gode sygesamtale praktiske erfaringer Maja Frahm Oue, socialrådgiver, CRECEA A/S Søren Pedersen, kaptajn, Fighter Wing Skrydstrup Social kapital på arbejdspladsen Vilhelm Borg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet Birte Roest, projektleder, Væksthus Nordjylland Trivsel og forandring forskning og interaktive metoder Lone Thellesen, direktør, Dacapo 9

10 Workshops om fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet ved håndtering af overvægtige patienter Ann Mathilde Furrer, projektleder, Sygehus Lillebælt Sundhedsfremme i APV Tine Kjeldsen, sundhedskonsulent, På vegne af Sund By Netværket Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, På vegne af SBN Børn på egne ben - ergonomi i børnehøjde Lisbeth Torp Ernst, ergoterapeut /arbejdsmiljørådgiver, COWI Kirsten Hviid, daglig leder, Svendborg Kommune Kompetente Forflytninger - Bedre arbejdsmiljø? Vibeke Andersen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Sundhedstjek, dilemmaer og etiske overvejelser Tine Thorsboe, sundhedskoordinator, Sund By Netværket og Næstved Kommune Hanne Kirstein, trivselskonsulent, Sund By Netværket og Vejle Kommune Lisa Brandt, virksomhedsrådgiver, Sund By Netværket og Faaborg-Midtfyn Kommune Hvor lidt kan vi nøjes med - pladskrav på badeværelser Ulla Madsen, fysioterapeut / ergonomisk konsulent, Region Midtjylland Mikael Østergaard Larsen, ergoterapeut, Bano Danmark A/S Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere Marchen Vinding Petersen, arbejdsmiljøkonsulent/cand. Techn. Soc., COWI A/S Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen Anne Blædel, sundhedskonsulent, projektleder, Folkesundhed København Camilla Hjørnholm Olsen, projektmedarbejder, Folkesundhed København Gode arbejdsstillinger- en mental overvindelse! Christina Hersom, erhvervspsykologisk konsulent, BST NORD Sundhedsfremme for mænd på byggepladser Liselotte Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, Teknologisk institut Den lette arbejdsdag - sosu er yder hjælp til selvhjælp Jane Klemmentsen, distriktschef, Esbjerg Kommune Helle Nørregård Potter, sektionsleder, COWI Hvordan forebygger vi ulykker i bygge- og anlægsbranchen Kent Jacob Nielsen, souschef, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Regine Grytnes, antropolog, ph.d.-studerende, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Pete Kines, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø God ergonomi i Dagplejens legestuegrupper Lilly Skov, leder, Skanderborg kommune Annie Buus-Jensen, konsulent, Alectia Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Bende Næsted, salgsdirektør, SundTrivsel A/S Allergifremkaldende kemikalier i arbejdsmiljøet - kortlægning af hudeksponeringer Jeanne Duus Johansen, professor, Videncenter for Allergi Ulrik Fischer Friis, ph.d.-studerende, cand. polyt., Videncenter for Allergi Michael Dyrgaard Lundov, seniorforsker, cand. scient., Videncenter for Allergi 10

11 Ergonomi på nye flasker Tine Gram, kvalitetkoordinator, Glostrup Hospital Kirsten Rasmussen, fysioterapeut, Glostrup hospital Sommer, Sparreribs og Arbejdsmiljø Palle Banke, seniorkonsulent, Teknologisk Institut Liselotte Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Susanne Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Sikkerhed - nu med ledelse Henrik Juul Elberg, kvalitetschef, WorkLife A/S Sundhedsfremme som forandringsprojekt Just Bendix Justesen, udviklingsdirektør, PreviaSundhed Mads Andreasen, afdelingschef, PreviaSundhed Bedre Ergonomi = Bedre Helbred Anne Sofia Lønvig, arbejdsmiljørådgiver, ALECTIA A/S Pia Enemærke Becher, arbejdsmiljø- og kvalitetschef, HHM A/S Knæk ulykkeskurven i det offentlige - det KAN lade sig gøre Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Nye tilgange til en effektiv sundhedsfremmeindsats Mads Andreasen, Cand. Scient/ Afdelingschef, PreviaSundhed A/S Martin Spang Olsen, bevægelsesekspert, MSO Production Etik - Sundhedsfremme på arbejdspladsen Kurt Æbelø, formand for temagruppe, Sund By Netværket Anne Blædel, sundhedskonsulent/projektleder, Sund By Netværket Sundheds Nudge - et modelprojekt for praktisk sundhedsledelse Anne Torp, konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Vibeke Bendix Didriksen, konsulent, Provokator Mettelene Jellinggaard, konsulent, Provokator Arbejdsmiljø og læringsstile - læring med stil Karina Lykke Karlsson, arbejdsmiljøkonsulent, Center for arbejdsliv og læring Tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv ApS New Office concept in real life Helle Torsbjerg Niewald, Health & Wellbeing Project manager, Siemens A/S Deltagererfaringer med forebyggelse af arbejdsulykker. Hvad fungerer i praksis? Johnny Dyreborg, seniorforsker, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Sundhed og natarbejde Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S Eksemepidemi i indeklimaet - umuligt, det tror jeg ikke på! Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S 11

12 Workshops om organisering og politik Arbejdstilsynets første erfaringer med de tilsynsrettede initiativer i 2020-strategien Sara Kabel, fuldmægtig, Arbejdstilsynet Trine Fonnesbæk, specialkonsulent, Arbejdstilsynet Innovation og arbejdsmiljøledelse Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Nanna Eriksen, projektleder, Aarhus Kommune Jan Rosenmeier, direktør, Rosenmeiers Konsulenthus Anerkendende APV - så enkelt kan det gøres! Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Anders Toft, marketingschef, Alfix A/S Pust støvet af arbejdsmiljøorganisationen! Christina Hersom, erhverspsykologisk konsulent, BST NORD Ændring af AMO og sammenlægning med SU Ilse Just, afdelingsleder, ALECTIA A/S Lone Kastholm, HR udviklingskonsulent, ATP Strategisk indretning - 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys Katrine von Schimmelmann, arbejdsmiljø og sikkerhedsleder, Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus Anders Haugaard, arbejdsmiljørådgiver, Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen for anlægsprojekter Kristine Klint, arbejdsmiljørådgiver, COWI a/s Ester Jensen, arbejdsmilørådgiver, COWI a/s Allan Rahn Svendsen, AMK-ansvarlig i projekteringen, Vejdirektoratet Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Jasper Fournaise Eriksen, chefkonsulent, Alectia A/S FOOT - når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie Henrik Gundorph, HR Direktør, Alm. Brand Gitte Krusholm Nielsen, markedschef, ALECTIA A/S Arbejdsmiljøøkonomi i praksis Morten Breitenstein Kristensen, fuldmægtig, Region Midt Innovation i arbejdsmiljøet - erfaringer fra innovationstræf Tue Lindstrøm, arbejdsmiljøkonsulent, Cand. scient. Idræt, Region Midt Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Ulla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Arbejdsmiljø og unges valg (og fravalg) af uddannelse og erhverv Thomas Lund, seniorforsker, Regionshospitalet Herning Trine N. Winding, Ph.D stipendiat, Regionshospitalet Herning Claus D. Hansen, adjunkt, Ph.D, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Evaluering af Arbejdsmiljøforskningsfonden Per Malmros, chefkonsulent/formand for AMFF, Arbejdstilsynet Brugere på Banen i Byggeri Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Karen Munk, seniorkonsulent, Grontmij KaDu Conny Dorthea Heden Berggreen, partner og seniorrådgiver, ARBEJDSMILJØEksperten Elektroniske værktøjer til risikovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold Lars Tornvig, afdelingsleder, Alectia A/S Jan Glenvig, seniorkonsulent, Alectia A/S Ruth Nielsen, cand. scient., Ph.D., Herlev Hospital Annette Thorvaldsen, sikkerhedsleder, Sygehus Syd 12

13 Konferencer, seminarer, møder og netværk der sætter fokus på innovation og læring i arbejdsmiljøarbejdet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Strategisk arbejdsmiljøarbejde hele vejen ned i organisationen Jeanet Juul Mortensen, QEHS chef, Arla Foods Ejvind Skødt, mejerichef, Arla Foods Svensk og finsk forskning om arbejdsmiljø og innovation Helge Hvid, forsker, RUC Det innovative hospital Laila Mortensen, arbejdsmiljøkonsulent, Bornholm Hospital Innovative netværksløsninger i mejeribranchen Hanne Lybech Jensen, markedschef, Alectia Anni Buus-Jensen, konsulent, Alectia Facilitering af det gode arbejds- og læringsmiljø Bent Gringer, chefkonsulent, Statens Center for Kompetenceudvikling Ph.d.workshops En række Ph.d.forskere vil medvirke med workshops, hvor den nyeste forskning bliver præsenteret. Læs mere på Get-together arrangement: Søndag 18. november 2012 Ønsker man at ankomme aftenen før, er det muligt at tilmelde sig get-together arrangementet og en ekstra overnatning. kl. 19:00 kl. 20:00 kl. 21:00 Registrering og indkvartering Get-together arrangement: Et bedre arbejdsliv for fuld musik Ved Benjamin Koppel og Casper Rongsted Networking, ost og pølsebord 13

14 Tilmelding til AM:2012 Igen i år har der været meget stor interesse for at deltage i konferencen, men der er fortsat ledige pladser, og det er stadig muligt at tilmelde sig til konferencen. Tilmelding på: AM:2012 er den samlende konference for alle, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i Danmark: Arbejdsmedicinske klinikker Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet og andre myndigheder Arbejdsmiljøundervisere Branchearbejdsmiljørådene Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer Faglige organisationer Forsknings- og formidlingsinstitutioner Personale- og HR-ansvarlige Sikkerhedsledere Uddannelsesinstitutioner Deltagerpriser For medlemmer af Arbejdsmiljøråd giverne eller Selskab for Arbejdsmiljø: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 For ikke medlemmer: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 Pris for deltagelse i get-together arrangementet Inkluderer en ekstra overnatning for en merpris på kr. 960,00 Alle priser er excl. moms og omfatter deltagermaterialer, ophold og fortæring. AM:2012 Styregruppe: Sekretariatschef Charlotte Albæk, Arbejdsmiljøsekretariatet Specialkonsulent Mette Cordes, Arbejdstilsynet Direktør Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne Formand Hans Jørgen Limborg, Center for Studier i Arbejdsliv Projektkoordinationschef Poul-Anker Lund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Afdelingslæge Ole Lyngenbo, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Fagleder Anders Just Pedersen, DI Arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal, FOA Konsulent Mogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen, Lederne Formand Mette Elise Larsen, Selskab for Arbejdsmiljø AM:2012 Programudvalg: Konsulent Lise Bache, Arbejdsmiljø København Arbejdsmiljøkonsulent Troels Godt Mathiesen, BUPL og Center for Studier i Arbejdsliv Konsulent Merete Hansen, BAR Handel Udviklingskonsulent Mads Kristoffer Lund, 3BAR Markedschef Hanne Lybech Jensen, Alectia A/S Konsulent Ulla Brund Jensen, BAR Bygge og anlæg Projektleder Anders Kabel, Selskab for Arbejdsmiljø Chefkonsulent Brian Knudsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Seniorkonsulent Ebbe Madsen, Odense Universitetshospital Arbejdsmiljøkonsulent Tilde Rye Andersen, Region Hovedstadens Psykiatri Sekretær Annemette Sønderby, Arbejdsmiljørådgiverne Administrator Ole J. Teller, Danish Conference Bureau Arrangørerne tager forbehold for ændringer i programmet. 14

15 AM:2012 er arrangeret af: Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø I samarbejde med: Arbejdsmiljøundervisere Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådene Center for Studier i Arbejdsliv Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lederne Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg AM:2012 sekretariat: Arbejdsmiljørådgiverne Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Tlf: Grafisk design: PUNKT og PRIKKE a:s,

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler

Dating 20. november 2006 på AMI. - profiler Dating 20. november 2006 på AMI - profiler Kære deltager Velkommen til dating på AMI! Vi sender dette hæfte til dig nu, for at du allerede inden datingen kan læse de profiler, du kan møde, og gøre dig

Læs mere

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris et leo ipsum, vitae facilisis sapien. Cras feugiat condimentum nisi, eget pretium justo

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris et leo ipsum, vitae facilisis sapien. Cras feugiat condimentum nisi, eget pretium justo PROGRAMLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris et leo ipsum, vitae facilisis sapien. Cras feugiat condimentum nisi, eget pretium justo congue sit amet. Vivamus viverra purus pulvinar

Læs mere

Deltagerliste. 10. 11. november 2014 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Den danske konference for arbejdsmiljøprofessionelle

Deltagerliste. 10. 11. november 2014 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Den danske konference for arbejdsmiljøprofessionelle 10. 11. november 2014 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Den danske konference for arbejdsmiljøprofessionelle Deltagerliste Johan Simonsen Abildgaard Cand.psych. Mail: jss@arbejdsmiljoforskning.dk Ulla Adolf

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 DOCKEN GRUPPERUM 1 INDGANG REGISTRERING GARDEROBE GRUPPERUM 2 (1.SAL) PLENUM UDSTILLINGSOMRÅDE GRUPPERUM 3 FORPLEJNING INDHOLD Oversigtskort over Docken

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Worklife - balance for vækst National uge

Worklife - balance for vækst National uge Tema fra den 30. Oktober til den 3. November 2006 Center for balance mellem arbejdsliv & familieliv Virtuel Worklife - balance for vækst National uge Effektivitet, arbejdsglæde og livsglæde Lær at skabe

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdsmiljø

Efteruddannelse i arbejdsmiljø KONFERENCE Konference om arbejdsmiljø den 29. og 30. oktober 2013 2013 Efteruddannelse i arbejdsmiljø Suppler din arbejdsmiljøuddannelse Vælg mellem 16 workshops Deltag i 4 plenumoplæg Vælg mellem 4 aktiviteter

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads

invitation Den Personalepolitiske messe Viden Visioner Værktøjer den 2. juni 2004 bella center, københavn En god og attraktiv arbejdsplads invitation den 2. juni 2004 bella center, københavn Den Personalepolitiske 2004 messe En god og attraktiv arbejdsplads Viden Visioner Værktøjer Arrangør: DET PERSONALEPOLITISKE FORUM Program: Kl. 9.00

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner 2 Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner Væksthus for Ledelse Juni 2008 Projektgruppe og redaktion: Steen Rank Petersen, Danske Regioner Lise Balslev, KL Hanne Borchersen,

Læs mere