Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøkonferencen 2012"

Transkript

1 Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Viden, inspiration og netværk AM:2012 er en faglig konference, hvor deltagerne får nye perspektiver og værktøjer med hjem. AM:2012 er Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg

2 Nyt på årets konference Følg et spor! På årets konference kan deltagerne vælge at følge et spor gennem hele eller dele af konferencen. Et spor består af en sammenhængende række af plenumforedrag og workshops inden for samme emnekreds. Flere workshops I år har vi udvidet antallet at sessioner med workshops, så det nu er muligt at deltage i 5 forskellige workshops. Ændringer i tidsrammen Et plenumforedrag får nu en tidsramme på 45 min., og workshops får en tidsramme på 75 min. for at imødekomme ønsket om mulighed for flere oplæg. Netværkscafé Som et nyt tilbud bliver det muligt at deltage i en netværkscafe, hvor man både kan etablere netværk og lære, hvordan netværk skabes. Netværkscafeen er et særligt tilbud til førstegangsdeltagere og øvrige, som har lyst til at etablere nye netværk. Festaftenen Musikunderholdningen efter festmiddagen udvides, så der bliver flere tilbud at vælge imellem. Gå i dybden - følg et spor! Har du lyst til at fordybe dig i ét emne på konferencen, så kan du vælge at følge et spor, dvs. høre plenumforedrag og deltage i workshops inden for samme emne. De 4 spor på årets konference er: Ledelse og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv 2020-planen Innovationer i arbejdsmiljøet Sporene er et tilbud. I spor 1, 2 og 3 behøver man ikke at følge alle plenumforedrag og workshops, og det er stadig muligt at vælge plenumforedrag og workshops på tværs af sporene eller uden for sporene. Vælger man spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet, forpligter man sig til at deltage i hele sporets program på konferencens første dag. Det er dog muligt for alle konferencedeltagere at deltage i de workshops, der er knyttet til innovationsporet på konferencens anden dag. 2

3 1 Spor 1: Ledelse og arbejdsmiljø 2 Dette spor vil forsøge at stille skarpt på to centrale problemstillinger inden for ledelse og arbejdsmiljø. Den 'klassiske': hvilken betydning ledelse har for arbejdsmiljøet, og hvordan man kan integrere arbejds miljøarbejdet i ledelsen. Den 'moderne': hvordan kan arbejdsmiljøet bidrage til bundlinjen på et strategisk niveau og i den daglige drift. En 'klassisk' problemstilling er fx, hvad det betyder for trivslen, når man indfører selvledelse eller LEAN? En 'moderne' problemstilling er eksempelvis, hvordan man i højere grad kan gøre arbejdsmiljø til et 'strategisk element', som AMO-reformen åbnede op for. Sporet vil komme rundt om ledelse og arbejdsmiljø både i teori og i praksis: Hvilke dilemmaer og indbyggede modsætningsforhold ser forskerne inden for de to problemstillinger, og hvilke praktiske problemer møder arbejdspladserne, når de flotte hensigter skal realiseres. Plenum til dette spor: Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet Workshops til dette spor vil komme omkring følgende emner: Mindfullness i et kritisk perspektiv Ledelse af det grænseløse arbejde Tillid og kontrol, social kapital i et kritisk perspektiv Arbejdslivet og skyggesider Ledelse af selvledelse Om at bruge tillid som katalysator for det gode arbejdsmiljø og det produktive arbejde Arbejdsmiljø som strategisk element Arbejdsgiveren/lederens rolle, når medarbejdere sygemeldes (rundbord, mulighedserklæring, m.m.) Spor 2: Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv Arbejdsmiljøudviklingen går hurtigt, og det gør den især i en række andre europæiske lande. EU er meget opmærksom på arbejdsmiljøets betydning for beskæftigelse, folkesundhed og erhvervslivets konkurrenceevne. EU arbejder derfor på at skabe ensartethed i arbejdsmiljøreguleringen i EU-landene og undgå, at de nationale regler om arbejdsmiljø begrænser det fælles EU-marked. Alligevel er interessen for arbejdsmiljøindsatsen uden for Danmarks grænser ikke særlig stor, men det er heller ikke særlig let at skaffe informationer om, hvad der sker i udlandet. Sporet vil kaste lys over tre problemstillinger, som er vigtige at se i et europæisk perspektiv: Den rolle, arbejdsmiljøfaglig viden har som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen De arbejdsmiljøprofessionelles kompetence og certificering af arbejdsmiljøprofessionelle Regulering og håndhævelse af de fælles arbejdsmiljøregler. Plenum til dette spor: Dr. Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbaoagenturet) Dr. Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Workshops til dette spor: Med udgangspunkt i overskriften Arbejdsmiljøsamarbejde på tværs af de euro pæiske grænser vil følgende emner blive belyst i flere forskellige workshops: Hvilke netværker, organisationer og institutioner findes, og hvordan indgår Danmark i deres aktiviteter: IEA, ICOH, ISSA, ENSHPO, WHO/ILO, Enetosh, NIVA, EU-agenturets Focalpoint, nordisk arbejdslivsforskning mv. De aktuelle tendenser og planer i EU s arbejdsmiljøindsats Den danske indsats for at påvirke EUindsatsen Uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle i EU-landene EUSAFE-projektets foreløbige resultater ENSHPO s certificeringsordning en status SAM/BAMR s undersøgelse af arbejds miljøprofessionelle i Danmark Revision af kravene til autoriserede rådgivere i Danmark 3

4 3 Spor 3: 2020-planen 4 Sporet vil beskæftige sig med hovedområderne i 2020-planen: Forebyggelse af smerter i muskler og led og dets konsekvenser Ny viden viser, at den ergonomiske og biomekaniske viden ikke længere kan stå alene. Den nye viden udfordrer også opdelingen mellem det fysisk/ ergonomiske arbejdsmiljø og det psykosociale arbejdsmiljø. Endelig må vi arbejdsmiljøprofessionelle lære, hvordan man både kan og skal arbejde med forebyggelse i tre led. I plenumoplægget præsenterer førende danske forskere den nye viden, herunder den biopsykosociale referenceramme og dens betydning for forskningen og for forebyggelse i praksis. Det psykosociale arbejdsmiljø i forskningen og i praksis - Ny viden, udfordringer og udviklingstendenser. Det psykosociale arbejdsmiljø kommer mere og mere i fokus i samfundet og i arbejdsmiljøindsatsen. Centrale temaer for det psykosociale arbejdsmiljø er: Forandringer og ledelse Sociale relationer og ressourcer Det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for sundhed og sygdom. Hvad virker i ulykkesforebyggelsen En ny international gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om intervention i arbejdsulykker planlægges afsluttet i sommeren Vi vil formidle resultaterne herfra og sætte fokus på betydningen heraf for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Plenum til dette spor: Psykisk arbejdsmiljø: Karina M. Nielsen og Peter Hasle, professorer ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Muskel-skelet-besvær: Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ulykker: Johnny Dyreborg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshops til dette spor: Oplægsholderne fra plenum vil følge op med workshops efter oplægget. Derudover kommer der workshops om bl.a. forebyggelse i bygge- og anlægsbranchen og positive faktorer i arbejdsmiljøet. Spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet Innovation er udnævnt som nøgle til at sikre fremtidens velfærd og produktivitet i Danmark. Så hvordan kan vi skabe innovationer, der giver et bedre arbejdsmiljø? Og hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen bidrage til de nødvendige innovationer af produktionen og arbejdets organisering? Som en nyhed på Arbejdsmiljøkonferencen får du mulighed for at arbejde aktivt med innovationer i arbejdsmiljøet, mens du skaber en rød tråd gennem de to konferencedage. Følger du innovationssporet, kommer du rundt om: Forskeres og konsulenters bud på, hvad innovation kan i forhold til arbejdsmiljøet Arbejdsplads-eksempler på innovationer i arbejdsmiljøet i praksis En 5-timers workshop med samskabelse og innovative metoder 5 vinkler, du kan forfølge i sporet Nye perspektiver på innovationer i arbejdsmiljøet Plenum og workshops er integreret og tidsrammen adskiller sig fra konferencens øvrige program på førstedagen. Der er en begrænsning på deltagerantallet på sporet på førstedagen. Læs evt. mere på 5 vinkler i sporet Opstarten kan bruges som afsæt for at undersøge innovationstemaet nærmere. Under fem forskellige vinkler kan du forfølge din interesse for: Innovative arbejdsmiljøløsninger: Hvordan bliver de til, og hvordan implementeres de? Innovative metoder: Hvordan kan du fremme innovation i praksis? Brugerdreven innovation & innovative kulturer: Hvordan udvikler man en innovativ praksis? Læringsdrevne konferencer: Hvordan skaber du udvikling og bevægelse via konferenceformen? Rundt om innovation: Hvad er det, og hvorfor er der brug for det? Facilitatorer og oplægsholdere: Steen Elsborg, direktør for Læringsdrevet Innovation Helge Hviid, forsker i arbejdsliv- og miljø, RUC m.fl. 4

5 Program Mandag 19. november 2012 kl. 08:00 kl. 09:00 kl. 09:15 kl. 09:30 kl. 09:45 kl. 10:00 kl. 10:45 kl. 11:15 kl. 12:30 kl. 14:00 kl. 15:15 kl. 16:15 Kl kl. 18:30 Ankomst og registrering Konferenceåbning og velkomst Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø Nødvendigheden af samarbejde for at nå 2020-målene Lisbeth Lollike, formand, Arbejdsmiljørådet The Health and Safety status in the EU and the challenge of the future Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet). NB. Oplægget holdes på engelsk. Pause Udstillinger Parallelle plenumoplæg Bæredygtig vækst kræver lederskab Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Visions of OSHA s role in working environment in the EU Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet) m.fl. NB. Oplægget holdes på engelsk. Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Karina M. Nielsen, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Peter Hasle, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hvordan kan arbejdsmiljø kommunikeres? Jens Christiansen, direktør, Advice A/S og Hannah M. Weil, chef, Videncenter for Arbejdsmiljø Kan smerter i muskler og led forebygges, og hvordan kan sygefraværet reduceres? Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Pause, kaffe/te, udstillinger Valgfrie workshops - 1. afdeling Frokost Udstillinger Valgfrie workshops - 2. afdeling Markedspladsen: udstillinger, postersession og Netværkscafé Valgfrie workshops - 3. afdeling Pause Festmiddag Innovationsporet har sit eget sammenhængende program. Læs mere på 5

6 Program Tirsdag 20. november 2012: kl. 09:00 kl. 10:15 kl. 11:00 Valgfrie workshops - 4. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger, check ud Parallelle plenumoplæg Bagsiden af nutidens store sundhedsfokus på danske arbejdspladser Nanna Mik-Meyer, lektor, Ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School Sådan virker arbejdsmiljøstrategien i praksis Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet og Kim Bo Christensen, oversygeplejerske, HOC, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Arbejdsbetinget allergi og eksem - risikofaktorer og forebyggelse Jeanne Duus, professor og centerleder, Videncenter for Allergi Arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Nugde & adfærdsarkitektur på arbejdspladsen Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., Post.doc, centerleder, Syddansk Universitet og formand for det danske Nudge Netværk Hvad virker i ulykkesforebyggelsen? Johnny Dyrborg, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kl. 11:45 kl. 12:45 kl. 14:00 kl. 14:30 kl. 15:30 kl. 16:00 Frokost Valgfrie workshops - 5. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger Afsluttende oplæg Konferenceafslutning Hjemrejse 6

7 Workshops Oversigten er inddelt i tre overordnede kategorier. På kan du læse mere om workshops i spor. Workshops om psykisk arbejdsmiljø Stresshåndtering og mindfulness Lone Beier Lauridsen, organisationskonsulent, Frederikssund Kommune Trivselskompasset - et struktureret dialogværktøj Stine Moesmand, chefkonsulent/psykolog, ALECTIA Henning Laursen, Health & Safety Manager, DHL Aviation Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats Julie Wedell-Wedellsborg, afdelingsleder/ chefkonsulent, ALECTIA Keld Thornæs, HR chef, Lån & Spar Arbejdsglæde og musik Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD Fortællinger og arbejdsmiljø Rikke Rosendahl, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD ISRZ Interaktiv Stress Reduktions Zone Christina Hersom, psykologisk konsulent, BST NORD Lad værktøjet SnapLog komme til orde i organisationsforandringer Anne Lehnschau, psykolog, BST NORD Mere nærvær og hva så? Mette Elise Larsen, chefkonsulent, Alectia A/S Annette Balling, arbejdsmiljøleder, Faxe Kommune Fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Malene Salskov Amby, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Pernille Steen Pedersen, stud.ph.d. (cand.scient. pol), PPClinic Skab engagement og trivsel med positiv psykologi Trine Dilèng, ledelsesrådgiver, Lederne Rikke Andreasen, ledelsesrådgiver, Lederne Find balancen mellem empati og handlekraft Lasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent, Arbejdsmiljø København Bedre håndtering af mobning Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Meningsfuldhed i arbejdet et ansvar eller en anerkendelse? Trine Lindemark, psykolog, Attwork Lene Friebel, psykolog, Bomi hjerneskadecenter Nogle medarbejdere er mere syge end andre hvordan gør vi noget målrettet for dem? Camilla Høholt Smith, seniorkonsulent, CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Tine Hald, HR Konsulent, Region Syddanmark Radikal innovation og samskabelse af det psykiske arbejds- og afsoningsmiljø i fængsler Peter Dexters, projektleder, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jusititsministeriet 7

8 Hvordan forholder vi os til psykologiske belastningsreaktioner Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR-Bistand Ole Bloch Knudsen, cand.psych. aut., Regionshospitalet Herning Mindfulness- og acceptbaseret ledelse Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR- Bistand Organisationsfortællinger som redskab i psykisk arbejdsmiljø Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Lone Løvbo, central sikkerhedsleder, Faaborg- Midtfyn Kommune Kollegial supervision på et narrativt grundlag Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Social kapital i vækst et anker i forandringstider Katrine Bastian Meiner, psykolog, SundTrivsel A/S Søren Wrang, Operation Director, Sauer-Danfoss APS Forbedringer af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdets kerne Gunilla Martins, projektleder og HR/ Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Ole Henning Sørensen, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Leg og energi Jan Kragsig, indehaver, FunFirst Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder, Aalborg sygehus Maren Moltsen, psykolog, Aalborg sygehus Pernilla Aadal Lund, psykolog, Aalborg sygehus Psykisk arbejdsmiljø i praktik - Kolleganetværk Kim Bilsgaard, arbejdsmiljøkonsulent, DSB S-tog a/s Heidi Solvei Lauritzen, koordinator Kolleganetværk, DSB S-tog a/s Job og Krop-kampagnen arbejdsmiljøkommunikation der rykker? Rikki Hørsted, teamleder for kampagner, god praksis og rejsehold, Videncenter for Arbejdsmiljø Niels Geisle, faglig projektleder for Job og Kropkampagnen, Videncenter for Arbejdsmiljø Vold og trusler - forebyggelse og håndtering Stig Ingemann Sørensen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for arbejdsmiljø Inge Larsen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for Arbejdsmiljø Sej kontakt en vej til færre konflikter med borgerne Ida Bering, organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København Poul Winterberg Henriksen, fysioterapeut, Arbejdsmiljø København Kompetenceudvikling og trivsel på folkeskoler Rikke Hosbond Trillingsgaard, chefkonsulent, Organisationspsykolog, ALECTIA A/S Aase Grønhøj, Sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkonsulent, Rebild Kommune Positive faktorer i arbejdsmiljøet Thomas Clausen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Krista Ebsen Blaabjerg, organisationskonsulent, PreviaSundhed Fravær og fastholdelse hvordan udvikles et godt psykosocialt arbejdsmiljø? Lotte Bjerre Larsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri Kerneopgaven, trivsel og sygefravær Ole Henning Sørensen, seniorforsker, NFA Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Gunilla Martins, HR/Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Målrettet indsats mod sygefravær Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt 8

9 Fysisk og psykisk konflikthåndtering Rikke Hedels, ergonomisk konsulent, TrivErgo Mette Bentzen, erhvervspsykolog, MB Udvikling Kollegial sparring Charlotte Dalsgaard, direktør, Harbohus Den innovative konsulent er det dig? Nana Emilie Scheibel, associeret partner, cand. mag, Resonans Psykisk arbejdsmiljø i en krisetid Lars Granhøj, konsulent, FTF Signe Kofoed, konsulent, FTF Tryghed forebygger vold og trusler Sara Lundhus, organisationspsykolog, ALECTIA Hans Jørgen Moltsen, chefkonsulent, ALECTIA Sexet eller psykisk arbejdsmiljø hvordan formidler man arbejdsmiljøforskning til de unge? Gritt Bennedsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag., Arbejdsmedicinsk Klinik Merete Labriola, seniorforsker, Arbejdsmedicinsk Klinik Claus D. Hansen, adjunkt.ph.d, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Storytelling og Social Kapital Lena Bjørn, skuespiller/ konsulent, Story Works Skal følelser italesættes på arbejdspladsen og i så fald hvordan? Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Social Kapital på Bornholms Hospital Gitte Goldschmidt, chefkonsulent, Goldschmidt Rise and Shine I/S Arbejdspladsens sociale kapital hvor står vi nu? Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Trivselsundersøgelser en oversigt over kvaliteten af de mest almindelige koncepter Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Arbejdsmiljø og ledelse hvor skal vi hen? Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent, Lederne Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne Ledelse, arbejdsmiljø og skyggesider Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, lektor, Ph.d., Institut for uddannelse og pædagogik Ledelse under omstruktureringer og nedskæringer - fokus på arbejdsmiljøet Charlotte Brauer, HR konsulent, Aut. cand.psyk. Spec.org.psyk, PostNord AB Samtidigt fokus på kerneydelsen og arbejdsmiljøet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Forstå og forebyg mobning organisatorisk Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Dårlige relationer på arbejdspladsen om hvordan man kommer igennem dem med livet i behold og en hel del klogere. Mette Fogh, mentor, underviser og supervisor, MovingMind Sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Niels Møller, lektor, DTU Procesværktøjer Veje at gå, når der er støj i relationerne Camilla Raymond, cand.psych.aut og organisationskonsulent, Organisation ApS Den gode sygesamtale praktiske erfaringer Maja Frahm Oue, socialrådgiver, CRECEA A/S Søren Pedersen, kaptajn, Fighter Wing Skrydstrup Social kapital på arbejdspladsen Vilhelm Borg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet Birte Roest, projektleder, Væksthus Nordjylland Trivsel og forandring forskning og interaktive metoder Lone Thellesen, direktør, Dacapo 9

10 Workshops om fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet ved håndtering af overvægtige patienter Ann Mathilde Furrer, projektleder, Sygehus Lillebælt Sundhedsfremme i APV Tine Kjeldsen, sundhedskonsulent, På vegne af Sund By Netværket Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, På vegne af SBN Børn på egne ben - ergonomi i børnehøjde Lisbeth Torp Ernst, ergoterapeut /arbejdsmiljørådgiver, COWI Kirsten Hviid, daglig leder, Svendborg Kommune Kompetente Forflytninger - Bedre arbejdsmiljø? Vibeke Andersen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Sundhedstjek, dilemmaer og etiske overvejelser Tine Thorsboe, sundhedskoordinator, Sund By Netværket og Næstved Kommune Hanne Kirstein, trivselskonsulent, Sund By Netværket og Vejle Kommune Lisa Brandt, virksomhedsrådgiver, Sund By Netværket og Faaborg-Midtfyn Kommune Hvor lidt kan vi nøjes med - pladskrav på badeværelser Ulla Madsen, fysioterapeut / ergonomisk konsulent, Region Midtjylland Mikael Østergaard Larsen, ergoterapeut, Bano Danmark A/S Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere Marchen Vinding Petersen, arbejdsmiljøkonsulent/cand. Techn. Soc., COWI A/S Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen Anne Blædel, sundhedskonsulent, projektleder, Folkesundhed København Camilla Hjørnholm Olsen, projektmedarbejder, Folkesundhed København Gode arbejdsstillinger- en mental overvindelse! Christina Hersom, erhvervspsykologisk konsulent, BST NORD Sundhedsfremme for mænd på byggepladser Liselotte Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, Teknologisk institut Den lette arbejdsdag - sosu er yder hjælp til selvhjælp Jane Klemmentsen, distriktschef, Esbjerg Kommune Helle Nørregård Potter, sektionsleder, COWI Hvordan forebygger vi ulykker i bygge- og anlægsbranchen Kent Jacob Nielsen, souschef, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Regine Grytnes, antropolog, ph.d.-studerende, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Pete Kines, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø God ergonomi i Dagplejens legestuegrupper Lilly Skov, leder, Skanderborg kommune Annie Buus-Jensen, konsulent, Alectia Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Bende Næsted, salgsdirektør, SundTrivsel A/S Allergifremkaldende kemikalier i arbejdsmiljøet - kortlægning af hudeksponeringer Jeanne Duus Johansen, professor, Videncenter for Allergi Ulrik Fischer Friis, ph.d.-studerende, cand. polyt., Videncenter for Allergi Michael Dyrgaard Lundov, seniorforsker, cand. scient., Videncenter for Allergi 10

11 Ergonomi på nye flasker Tine Gram, kvalitetkoordinator, Glostrup Hospital Kirsten Rasmussen, fysioterapeut, Glostrup hospital Sommer, Sparreribs og Arbejdsmiljø Palle Banke, seniorkonsulent, Teknologisk Institut Liselotte Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Susanne Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Sikkerhed - nu med ledelse Henrik Juul Elberg, kvalitetschef, WorkLife A/S Sundhedsfremme som forandringsprojekt Just Bendix Justesen, udviklingsdirektør, PreviaSundhed Mads Andreasen, afdelingschef, PreviaSundhed Bedre Ergonomi = Bedre Helbred Anne Sofia Lønvig, arbejdsmiljørådgiver, ALECTIA A/S Pia Enemærke Becher, arbejdsmiljø- og kvalitetschef, HHM A/S Knæk ulykkeskurven i det offentlige - det KAN lade sig gøre Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Nye tilgange til en effektiv sundhedsfremmeindsats Mads Andreasen, Cand. Scient/ Afdelingschef, PreviaSundhed A/S Martin Spang Olsen, bevægelsesekspert, MSO Production Etik - Sundhedsfremme på arbejdspladsen Kurt Æbelø, formand for temagruppe, Sund By Netværket Anne Blædel, sundhedskonsulent/projektleder, Sund By Netværket Sundheds Nudge - et modelprojekt for praktisk sundhedsledelse Anne Torp, konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Vibeke Bendix Didriksen, konsulent, Provokator Mettelene Jellinggaard, konsulent, Provokator Arbejdsmiljø og læringsstile - læring med stil Karina Lykke Karlsson, arbejdsmiljøkonsulent, Center for arbejdsliv og læring Tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv ApS New Office concept in real life Helle Torsbjerg Niewald, Health & Wellbeing Project manager, Siemens A/S Deltagererfaringer med forebyggelse af arbejdsulykker. Hvad fungerer i praksis? Johnny Dyreborg, seniorforsker, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Sundhed og natarbejde Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S Eksemepidemi i indeklimaet - umuligt, det tror jeg ikke på! Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S 11

12 Workshops om organisering og politik Arbejdstilsynets første erfaringer med de tilsynsrettede initiativer i 2020-strategien Sara Kabel, fuldmægtig, Arbejdstilsynet Trine Fonnesbæk, specialkonsulent, Arbejdstilsynet Innovation og arbejdsmiljøledelse Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Nanna Eriksen, projektleder, Aarhus Kommune Jan Rosenmeier, direktør, Rosenmeiers Konsulenthus Anerkendende APV - så enkelt kan det gøres! Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Anders Toft, marketingschef, Alfix A/S Pust støvet af arbejdsmiljøorganisationen! Christina Hersom, erhverspsykologisk konsulent, BST NORD Ændring af AMO og sammenlægning med SU Ilse Just, afdelingsleder, ALECTIA A/S Lone Kastholm, HR udviklingskonsulent, ATP Strategisk indretning - 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys Katrine von Schimmelmann, arbejdsmiljø og sikkerhedsleder, Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus Anders Haugaard, arbejdsmiljørådgiver, Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen for anlægsprojekter Kristine Klint, arbejdsmiljørådgiver, COWI a/s Ester Jensen, arbejdsmilørådgiver, COWI a/s Allan Rahn Svendsen, AMK-ansvarlig i projekteringen, Vejdirektoratet Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Jasper Fournaise Eriksen, chefkonsulent, Alectia A/S FOOT - når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie Henrik Gundorph, HR Direktør, Alm. Brand Gitte Krusholm Nielsen, markedschef, ALECTIA A/S Arbejdsmiljøøkonomi i praksis Morten Breitenstein Kristensen, fuldmægtig, Region Midt Innovation i arbejdsmiljøet - erfaringer fra innovationstræf Tue Lindstrøm, arbejdsmiljøkonsulent, Cand. scient. Idræt, Region Midt Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Ulla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Arbejdsmiljø og unges valg (og fravalg) af uddannelse og erhverv Thomas Lund, seniorforsker, Regionshospitalet Herning Trine N. Winding, Ph.D stipendiat, Regionshospitalet Herning Claus D. Hansen, adjunkt, Ph.D, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Evaluering af Arbejdsmiljøforskningsfonden Per Malmros, chefkonsulent/formand for AMFF, Arbejdstilsynet Brugere på Banen i Byggeri Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Karen Munk, seniorkonsulent, Grontmij KaDu Conny Dorthea Heden Berggreen, partner og seniorrådgiver, ARBEJDSMILJØEksperten Elektroniske værktøjer til risikovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold Lars Tornvig, afdelingsleder, Alectia A/S Jan Glenvig, seniorkonsulent, Alectia A/S Ruth Nielsen, cand. scient., Ph.D., Herlev Hospital Annette Thorvaldsen, sikkerhedsleder, Sygehus Syd 12

13 Konferencer, seminarer, møder og netværk der sætter fokus på innovation og læring i arbejdsmiljøarbejdet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Strategisk arbejdsmiljøarbejde hele vejen ned i organisationen Jeanet Juul Mortensen, QEHS chef, Arla Foods Ejvind Skødt, mejerichef, Arla Foods Svensk og finsk forskning om arbejdsmiljø og innovation Helge Hvid, forsker, RUC Det innovative hospital Laila Mortensen, arbejdsmiljøkonsulent, Bornholm Hospital Innovative netværksløsninger i mejeribranchen Hanne Lybech Jensen, markedschef, Alectia Anni Buus-Jensen, konsulent, Alectia Facilitering af det gode arbejds- og læringsmiljø Bent Gringer, chefkonsulent, Statens Center for Kompetenceudvikling Ph.d.workshops En række Ph.d.forskere vil medvirke med workshops, hvor den nyeste forskning bliver præsenteret. Læs mere på Get-together arrangement: Søndag 18. november 2012 Ønsker man at ankomme aftenen før, er det muligt at tilmelde sig get-together arrangementet og en ekstra overnatning. kl. 19:00 kl. 20:00 kl. 21:00 Registrering og indkvartering Get-together arrangement: Et bedre arbejdsliv for fuld musik Ved Benjamin Koppel og Casper Rongsted Networking, ost og pølsebord 13

14 Tilmelding til AM:2012 Igen i år har der været meget stor interesse for at deltage i konferencen, men der er fortsat ledige pladser, og det er stadig muligt at tilmelde sig til konferencen. Tilmelding på: AM:2012 er den samlende konference for alle, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i Danmark: Arbejdsmedicinske klinikker Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet og andre myndigheder Arbejdsmiljøundervisere Branchearbejdsmiljørådene Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer Faglige organisationer Forsknings- og formidlingsinstitutioner Personale- og HR-ansvarlige Sikkerhedsledere Uddannelsesinstitutioner Deltagerpriser For medlemmer af Arbejdsmiljøråd giverne eller Selskab for Arbejdsmiljø: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 For ikke medlemmer: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 Pris for deltagelse i get-together arrangementet Inkluderer en ekstra overnatning for en merpris på kr. 960,00 Alle priser er excl. moms og omfatter deltagermaterialer, ophold og fortæring. AM:2012 Styregruppe: Sekretariatschef Charlotte Albæk, Arbejdsmiljøsekretariatet Specialkonsulent Mette Cordes, Arbejdstilsynet Direktør Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne Formand Hans Jørgen Limborg, Center for Studier i Arbejdsliv Projektkoordinationschef Poul-Anker Lund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Afdelingslæge Ole Lyngenbo, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Fagleder Anders Just Pedersen, DI Arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal, FOA Konsulent Mogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen, Lederne Formand Mette Elise Larsen, Selskab for Arbejdsmiljø AM:2012 Programudvalg: Konsulent Lise Bache, Arbejdsmiljø København Arbejdsmiljøkonsulent Troels Godt Mathiesen, BUPL og Center for Studier i Arbejdsliv Konsulent Merete Hansen, BAR Handel Udviklingskonsulent Mads Kristoffer Lund, 3BAR Markedschef Hanne Lybech Jensen, Alectia A/S Konsulent Ulla Brund Jensen, BAR Bygge og anlæg Projektleder Anders Kabel, Selskab for Arbejdsmiljø Chefkonsulent Brian Knudsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Seniorkonsulent Ebbe Madsen, Odense Universitetshospital Arbejdsmiljøkonsulent Tilde Rye Andersen, Region Hovedstadens Psykiatri Sekretær Annemette Sønderby, Arbejdsmiljørådgiverne Administrator Ole J. Teller, Danish Conference Bureau Arrangørerne tager forbehold for ændringer i programmet. 14

15 AM:2012 er arrangeret af: Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø I samarbejde med: Arbejdsmiljøundervisere Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådene Center for Studier i Arbejdsliv Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lederne Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg AM:2012 sekretariat: Arbejdsmiljørådgiverne Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Tlf: Grafisk design: PUNKT og PRIKKE a:s,

FOOT når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie. Henrik Gundorph, Alm. Brand Gitte K. Nielsen, ALECTIA

FOOT når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie. Henrik Gundorph, Alm. Brand Gitte K. Nielsen, ALECTIA FOOT når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie Henrik Gundorph, Alm. Brand Gitte K. Nielsen, ALECTIA Henrik Gundorph HR Direktør Gitte K. Nielsen, Markedschef Mød også ALECTIA på: P 11 : Bæredygtig vækst

Læs mere

Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013

Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013 Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013 Viden, inspiration og netværk Arbejdsmiljøkonferencen 11. 12. november 2013 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Velkommen til det foreløbige program for arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Trivselskompasset et struktureret dialogværktøj AM 2012 Chefkonsulent Stine Moesmand, Alectia og Nicolai Thim, DHL Tlf.: 26 80 78 88 Mail: sm@alectia.com Udfordringer vi ofte oplever Det er svært at få

Læs mere

Tryghed forebygger vold og trusler

Tryghed forebygger vold og trusler AM 2012 Tryghed forebygger vold og trusler Seniorkonsulent Hans Jørgen Moltsen Tlf.: 40 72 33 45 Mail: hjmo@alectia.com Seniorkonsulent Sara Lundhus Tlf.: 30 10 96 23 Mail: salu@alectia.com Hvad er tryghed?

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Anerkende APV så enkelt kan det gøres AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Agenda Velkomst Teoretisk baggrund v/ Nis Kjær Erfaringer hos Alfix v/ Anders Toft Spørgsmål og

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS Sygefraværsopgaven er en kompleks størrelse og kan kun løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at vi opsamler og udveksler erfaringer om at håndtere og forebygge sygefravær på tværs af organisationer

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015. Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015. 16.-17. marts 2015, Bella Sky Comwell

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015. Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015. 16.-17. marts 2015, Bella Sky Comwell AEU 2015 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015 Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15

Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15 Workshopbeskrivelser Formiddag kl. 11.00-12.15 A A1 Højt at flyve dybt at falde. Hurra, vi er (næsten) landet Afdelingssygeplejerske Camilla Lund Hansen, N2 Odense Universitets Hospital, og HR konsulent

Læs mere

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2017 Velkomst v/ formand for MIA Forhandlingssekretær Lars Mark Jensen, 3F Et godt arbejdsmiljø en god bundlinje Vi sætter i dag bl.a. fokus på: Hvad

Læs mere

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkommen til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2015 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Velkomst v/ formand for MIA Peter K. Holm, 3F Mening i forandringer MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen!

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! Stress, ledelse og roller Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! 1 Hvem er Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration? 2 Hvordan arbejder vi? Partsamarbejde mellem arbejdsgivere

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL KONFERENCE FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER KOM MED TIL SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 2017: SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL 22. MAJ 2017, CBS, KØBENHAVN Tilmeld dig og få forskeres og praktikeres bud på bl.a.: Årsager

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. FMOL netværksevent 2015 FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm Sygehusapoteker Odense Universitetshospital,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-5. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE 7.-9. MAJ 2017 HOTEL OPUS I HORSENS VELKOMMEN TIL MUK 2017 PLENUM OPLÆGSHOLDERE FORELØBIGT PROGRAM FØLG MED I VORES KONFERENCE APP TILMELDING FORELØBIGT PROGRAM

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

Social kapital kortlægnings- og procesværktøj

Social kapital kortlægnings- og procesværktøj Social kapital kortlægnings- og procesværktøj Socialrådgiver og AM-rep. Dina Voldby Svendsen Odense Kommune Børn- og Ungesocialforvaltning AM 2011 Seniorkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

tænketank Arbejdspladsen som sundhedsarena mere lighed i sundhed

tænketank Arbejdspladsen som sundhedsarena mere lighed i sundhed tænketank Arbejdspladsen som sundhedsarena mere lighed i sundhed Tekst og billeder Freelancejournalist Rikke Gundersen Layout Morten Haake 5 UDFORDRINGER OG LØSNINGER 13. november 2013 var 34 kommunale

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TEMA. ERGONOMI Tekst indsættes. Invitation til. Fagligt træf 2011. Nyborg Strand d. 5. og 6. september

TEMA. ERGONOMI Tekst indsættes. Invitation til. Fagligt træf 2011. Nyborg Strand d. 5. og 6. september TEMA ERGONOMI Tekst indsættes Invitation til Fagligt træf 2011 Nyborg Strand d. 5. og 6. september Om årets træf Arbejder du med personer, der har brug for din hjælp til at klare de praktiske aktiviteter

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudvikling

Arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudvikling Arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudvikling AM 2011 Rikke Seim, adjunkt, ph.d. Afdelingsleder Lars Tornvig Tlf.: 23 28 28 65 Tlf.: 27618828 Mail: seim@man.dtu.dk Mail: lt@alectia.com Velkomst og program

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013 Munkebjerg Hotel, Vejle Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede

Læs mere

Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI

Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI 2011-2016 AMFF s Årskonference 2017 11. januar 2017 Hans Jørgen Limborg Forskningsleder Teamarbejdsliv Adjungeret professor RUC Bestyrelsesmedlem i CAVI CAVI -

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

De nye arbejdsmiljøregler - Et ledelsesværktøj?

De nye arbejdsmiljøregler - Et ledelsesværktøj? De nye arbejdsmiljøregler - Et ledelsesværktøj? AM 2010 Seniorkonsulent Rikke Hosbond Trillingsgaard Seniorkonsulent Nis Kjær Direktør Kenneth Ajslev Oplægsholder: Seniorkonsulent Nis Kjær Tlf. : 30 10

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN

TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN TORSDAG D. 16. JUNI I SAMSKABELSESARENAEN 1) Kl. 15-15.30: Viden og indsigt om integration fra flygtninges perspektiv Frivillige fra Dansk Flygtningehjælps Ungdom Danmark Facilitator Professor Jacob Torfing,

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 29.02.2016 kl. 16.00 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Lukket 10 Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune 1 Tid Mandag 29.

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

EN FAGLIG UDFORDRING!

EN FAGLIG UDFORDRING! VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere