Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøkonferencen 2012"

Transkript

1 Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Viden, inspiration og netværk AM:2012 er en faglig konference, hvor deltagerne får nye perspektiver og værktøjer med hjem. AM:2012 er Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg

2 Nyt på årets konference Følg et spor! På årets konference kan deltagerne vælge at følge et spor gennem hele eller dele af konferencen. Et spor består af en sammenhængende række af plenumforedrag og workshops inden for samme emnekreds. Flere workshops I år har vi udvidet antallet at sessioner med workshops, så det nu er muligt at deltage i 5 forskellige workshops. Ændringer i tidsrammen Et plenumforedrag får nu en tidsramme på 45 min., og workshops får en tidsramme på 75 min. for at imødekomme ønsket om mulighed for flere oplæg. Netværkscafé Som et nyt tilbud bliver det muligt at deltage i en netværkscafe, hvor man både kan etablere netværk og lære, hvordan netværk skabes. Netværkscafeen er et særligt tilbud til førstegangsdeltagere og øvrige, som har lyst til at etablere nye netværk. Festaftenen Musikunderholdningen efter festmiddagen udvides, så der bliver flere tilbud at vælge imellem. Gå i dybden - følg et spor! Har du lyst til at fordybe dig i ét emne på konferencen, så kan du vælge at følge et spor, dvs. høre plenumforedrag og deltage i workshops inden for samme emne. De 4 spor på årets konference er: Ledelse og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv 2020-planen Innovationer i arbejdsmiljøet Sporene er et tilbud. I spor 1, 2 og 3 behøver man ikke at følge alle plenumforedrag og workshops, og det er stadig muligt at vælge plenumforedrag og workshops på tværs af sporene eller uden for sporene. Vælger man spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet, forpligter man sig til at deltage i hele sporets program på konferencens første dag. Det er dog muligt for alle konferencedeltagere at deltage i de workshops, der er knyttet til innovationsporet på konferencens anden dag. 2

3 1 Spor 1: Ledelse og arbejdsmiljø 2 Dette spor vil forsøge at stille skarpt på to centrale problemstillinger inden for ledelse og arbejdsmiljø. Den 'klassiske': hvilken betydning ledelse har for arbejdsmiljøet, og hvordan man kan integrere arbejds miljøarbejdet i ledelsen. Den 'moderne': hvordan kan arbejdsmiljøet bidrage til bundlinjen på et strategisk niveau og i den daglige drift. En 'klassisk' problemstilling er fx, hvad det betyder for trivslen, når man indfører selvledelse eller LEAN? En 'moderne' problemstilling er eksempelvis, hvordan man i højere grad kan gøre arbejdsmiljø til et 'strategisk element', som AMO-reformen åbnede op for. Sporet vil komme rundt om ledelse og arbejdsmiljø både i teori og i praksis: Hvilke dilemmaer og indbyggede modsætningsforhold ser forskerne inden for de to problemstillinger, og hvilke praktiske problemer møder arbejdspladserne, når de flotte hensigter skal realiseres. Plenum til dette spor: Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet Workshops til dette spor vil komme omkring følgende emner: Mindfullness i et kritisk perspektiv Ledelse af det grænseløse arbejde Tillid og kontrol, social kapital i et kritisk perspektiv Arbejdslivet og skyggesider Ledelse af selvledelse Om at bruge tillid som katalysator for det gode arbejdsmiljø og det produktive arbejde Arbejdsmiljø som strategisk element Arbejdsgiveren/lederens rolle, når medarbejdere sygemeldes (rundbord, mulighedserklæring, m.m.) Spor 2: Arbejdsmiljø i europæisk perspektiv Arbejdsmiljøudviklingen går hurtigt, og det gør den især i en række andre europæiske lande. EU er meget opmærksom på arbejdsmiljøets betydning for beskæftigelse, folkesundhed og erhvervslivets konkurrenceevne. EU arbejder derfor på at skabe ensartethed i arbejdsmiljøreguleringen i EU-landene og undgå, at de nationale regler om arbejdsmiljø begrænser det fælles EU-marked. Alligevel er interessen for arbejdsmiljøindsatsen uden for Danmarks grænser ikke særlig stor, men det er heller ikke særlig let at skaffe informationer om, hvad der sker i udlandet. Sporet vil kaste lys over tre problemstillinger, som er vigtige at se i et europæisk perspektiv: Den rolle, arbejdsmiljøfaglig viden har som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen De arbejdsmiljøprofessionelles kompetence og certificering af arbejdsmiljøprofessionelle Regulering og håndhævelse af de fælles arbejdsmiljøregler. Plenum til dette spor: Dr. Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbaoagenturet) Dr. Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Workshops til dette spor: Med udgangspunkt i overskriften Arbejdsmiljøsamarbejde på tværs af de euro pæiske grænser vil følgende emner blive belyst i flere forskellige workshops: Hvilke netværker, organisationer og institutioner findes, og hvordan indgår Danmark i deres aktiviteter: IEA, ICOH, ISSA, ENSHPO, WHO/ILO, Enetosh, NIVA, EU-agenturets Focalpoint, nordisk arbejdslivsforskning mv. De aktuelle tendenser og planer i EU s arbejdsmiljøindsats Den danske indsats for at påvirke EUindsatsen Uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle i EU-landene EUSAFE-projektets foreløbige resultater ENSHPO s certificeringsordning en status SAM/BAMR s undersøgelse af arbejds miljøprofessionelle i Danmark Revision af kravene til autoriserede rådgivere i Danmark 3

4 3 Spor 3: 2020-planen 4 Sporet vil beskæftige sig med hovedområderne i 2020-planen: Forebyggelse af smerter i muskler og led og dets konsekvenser Ny viden viser, at den ergonomiske og biomekaniske viden ikke længere kan stå alene. Den nye viden udfordrer også opdelingen mellem det fysisk/ ergonomiske arbejdsmiljø og det psykosociale arbejdsmiljø. Endelig må vi arbejdsmiljøprofessionelle lære, hvordan man både kan og skal arbejde med forebyggelse i tre led. I plenumoplægget præsenterer førende danske forskere den nye viden, herunder den biopsykosociale referenceramme og dens betydning for forskningen og for forebyggelse i praksis. Det psykosociale arbejdsmiljø i forskningen og i praksis - Ny viden, udfordringer og udviklingstendenser. Det psykosociale arbejdsmiljø kommer mere og mere i fokus i samfundet og i arbejdsmiljøindsatsen. Centrale temaer for det psykosociale arbejdsmiljø er: Forandringer og ledelse Sociale relationer og ressourcer Det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for sundhed og sygdom. Hvad virker i ulykkesforebyggelsen En ny international gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om intervention i arbejdsulykker planlægges afsluttet i sommeren Vi vil formidle resultaterne herfra og sætte fokus på betydningen heraf for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark. Plenum til dette spor: Psykisk arbejdsmiljø: Karina M. Nielsen og Peter Hasle, professorer ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Muskel-skelet-besvær: Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ulykker: Johnny Dyreborg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Workshops til dette spor: Oplægsholderne fra plenum vil følge op med workshops efter oplægget. Derudover kommer der workshops om bl.a. forebyggelse i bygge- og anlægsbranchen og positive faktorer i arbejdsmiljøet. Spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet Innovation er udnævnt som nøgle til at sikre fremtidens velfærd og produktivitet i Danmark. Så hvordan kan vi skabe innovationer, der giver et bedre arbejdsmiljø? Og hvordan kan arbejdsmiljøindsatsen bidrage til de nødvendige innovationer af produktionen og arbejdets organisering? Som en nyhed på Arbejdsmiljøkonferencen får du mulighed for at arbejde aktivt med innovationer i arbejdsmiljøet, mens du skaber en rød tråd gennem de to konferencedage. Følger du innovationssporet, kommer du rundt om: Forskeres og konsulenters bud på, hvad innovation kan i forhold til arbejdsmiljøet Arbejdsplads-eksempler på innovationer i arbejdsmiljøet i praksis En 5-timers workshop med samskabelse og innovative metoder 5 vinkler, du kan forfølge i sporet Nye perspektiver på innovationer i arbejdsmiljøet Plenum og workshops er integreret og tidsrammen adskiller sig fra konferencens øvrige program på førstedagen. Der er en begrænsning på deltagerantallet på sporet på førstedagen. Læs evt. mere på 5 vinkler i sporet Opstarten kan bruges som afsæt for at undersøge innovationstemaet nærmere. Under fem forskellige vinkler kan du forfølge din interesse for: Innovative arbejdsmiljøløsninger: Hvordan bliver de til, og hvordan implementeres de? Innovative metoder: Hvordan kan du fremme innovation i praksis? Brugerdreven innovation & innovative kulturer: Hvordan udvikler man en innovativ praksis? Læringsdrevne konferencer: Hvordan skaber du udvikling og bevægelse via konferenceformen? Rundt om innovation: Hvad er det, og hvorfor er der brug for det? Facilitatorer og oplægsholdere: Steen Elsborg, direktør for Læringsdrevet Innovation Helge Hviid, forsker i arbejdsliv- og miljø, RUC m.fl. 4

5 Program Mandag 19. november 2012 kl. 08:00 kl. 09:00 kl. 09:15 kl. 09:30 kl. 09:45 kl. 10:00 kl. 10:45 kl. 11:15 kl. 12:30 kl. 14:00 kl. 15:15 kl. 16:15 Kl kl. 18:30 Ankomst og registrering Konferenceåbning og velkomst Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø Nødvendigheden af samarbejde for at nå 2020-målene Lisbeth Lollike, formand, Arbejdsmiljørådet The Health and Safety status in the EU and the challenge of the future Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet). NB. Oplægget holdes på engelsk. Pause Udstillinger Parallelle plenumoplæg Bæredygtig vækst kræver lederskab Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/S Visions of OSHA s role in working environment in the EU Christa Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work (Bilbao-agenturet) m.fl. NB. Oplægget holdes på engelsk. Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Karina M. Nielsen, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Peter Hasle, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Hvordan kan arbejdsmiljø kommunikeres? Jens Christiansen, direktør, Advice A/S og Hannah M. Weil, chef, Videncenter for Arbejdsmiljø Kan smerter i muskler og led forebygges, og hvordan kan sygefraværet reduceres? Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Pause, kaffe/te, udstillinger Valgfrie workshops - 1. afdeling Frokost Udstillinger Valgfrie workshops - 2. afdeling Markedspladsen: udstillinger, postersession og Netværkscafé Valgfrie workshops - 3. afdeling Pause Festmiddag Innovationsporet har sit eget sammenhængende program. Læs mere på 5

6 Program Tirsdag 20. november 2012: kl. 09:00 kl. 10:15 kl. 11:00 Valgfrie workshops - 4. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger, check ud Parallelle plenumoplæg Bagsiden af nutidens store sundhedsfokus på danske arbejdspladser Nanna Mik-Meyer, lektor, Ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen Business School Sådan virker arbejdsmiljøstrategien i praksis Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet og Kim Bo Christensen, oversygeplejerske, HOC, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Arbejdsbetinget allergi og eksem - risikofaktorer og forebyggelse Jeanne Duus, professor og centerleder, Videncenter for Allergi Arbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsen Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI) Nugde & adfærdsarkitektur på arbejdspladsen Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., Post.doc, centerleder, Syddansk Universitet og formand for det danske Nudge Netværk Hvad virker i ulykkesforebyggelsen? Johnny Dyrborg, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kl. 11:45 kl. 12:45 kl. 14:00 kl. 14:30 kl. 15:30 kl. 16:00 Frokost Valgfrie workshops - 5. afdeling Pause, kaffe/te, udstillinger Afsluttende oplæg Konferenceafslutning Hjemrejse 6

7 Workshops Oversigten er inddelt i tre overordnede kategorier. På kan du læse mere om workshops i spor. Workshops om psykisk arbejdsmiljø Stresshåndtering og mindfulness Lone Beier Lauridsen, organisationskonsulent, Frederikssund Kommune Trivselskompasset - et struktureret dialogværktøj Stine Moesmand, chefkonsulent/psykolog, ALECTIA Henning Laursen, Health & Safety Manager, DHL Aviation Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats Julie Wedell-Wedellsborg, afdelingsleder/ chefkonsulent, ALECTIA Keld Thornæs, HR chef, Lån & Spar Arbejdsglæde og musik Miriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD Fortællinger og arbejdsmiljø Rikke Rosendahl, arbejdsmiljøkonsulent, BST NORD ISRZ Interaktiv Stress Reduktions Zone Christina Hersom, psykologisk konsulent, BST NORD Lad værktøjet SnapLog komme til orde i organisationsforandringer Anne Lehnschau, psykolog, BST NORD Mere nærvær og hva så? Mette Elise Larsen, chefkonsulent, Alectia A/S Annette Balling, arbejdsmiljøleder, Faxe Kommune Fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Malene Salskov Amby, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Pernille Steen Pedersen, stud.ph.d. (cand.scient. pol), PPClinic Skab engagement og trivsel med positiv psykologi Trine Dilèng, ledelsesrådgiver, Lederne Rikke Andreasen, ledelsesrådgiver, Lederne Find balancen mellem empati og handlekraft Lasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent, Arbejdsmiljø København Bedre håndtering af mobning Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Meningsfuldhed i arbejdet et ansvar eller en anerkendelse? Trine Lindemark, psykolog, Attwork Lene Friebel, psykolog, Bomi hjerneskadecenter Nogle medarbejdere er mere syge end andre hvordan gør vi noget målrettet for dem? Camilla Høholt Smith, seniorkonsulent, CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Tine Hald, HR Konsulent, Region Syddanmark Radikal innovation og samskabelse af det psykiske arbejds- og afsoningsmiljø i fængsler Peter Dexters, projektleder, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jusititsministeriet 7

8 Hvordan forholder vi os til psykologiske belastningsreaktioner Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR-Bistand Ole Bloch Knudsen, cand.psych. aut., Regionshospitalet Herning Mindfulness- og acceptbaseret ledelse Max Bøhling, Ph.D, chefpsykolog, inopus og SR- Bistand Organisationsfortællinger som redskab i psykisk arbejdsmiljø Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Lone Løvbo, central sikkerhedsleder, Faaborg- Midtfyn Kommune Kollegial supervision på et narrativt grundlag Susie Anette Kjær, arbejds- og organisationspsykolog, COWI Social kapital i vækst et anker i forandringstider Katrine Bastian Meiner, psykolog, SundTrivsel A/S Søren Wrang, Operation Director, Sauer-Danfoss APS Forbedringer af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdets kerne Gunilla Martins, projektleder og HR/ Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Ole Henning Sørensen, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Leg og energi Jan Kragsig, indehaver, FunFirst Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen, socialrådgiver/projektleder, Aalborg sygehus Maren Moltsen, psykolog, Aalborg sygehus Pernilla Aadal Lund, psykolog, Aalborg sygehus Psykisk arbejdsmiljø i praktik - Kolleganetværk Kim Bilsgaard, arbejdsmiljøkonsulent, DSB S-tog a/s Heidi Solvei Lauritzen, koordinator Kolleganetværk, DSB S-tog a/s Job og Krop-kampagnen arbejdsmiljøkommunikation der rykker? Rikki Hørsted, teamleder for kampagner, god praksis og rejsehold, Videncenter for Arbejdsmiljø Niels Geisle, faglig projektleder for Job og Kropkampagnen, Videncenter for Arbejdsmiljø Vold og trusler - forebyggelse og håndtering Stig Ingemann Sørensen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for arbejdsmiljø Inge Larsen, Rejseholdskonsulent, Videncenter for Arbejdsmiljø Sej kontakt en vej til færre konflikter med borgerne Ida Bering, organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København Poul Winterberg Henriksen, fysioterapeut, Arbejdsmiljø København Kompetenceudvikling og trivsel på folkeskoler Rikke Hosbond Trillingsgaard, chefkonsulent, Organisationspsykolog, ALECTIA A/S Aase Grønhøj, Sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkonsulent, Rebild Kommune Positive faktorer i arbejdsmiljøet Thomas Clausen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Krista Ebsen Blaabjerg, organisationskonsulent, PreviaSundhed Fravær og fastholdelse hvordan udvikles et godt psykosocialt arbejdsmiljø? Lotte Bjerre Larsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri Kerneopgaven, trivsel og sygefravær Ole Henning Sørensen, seniorforsker, NFA Hanne Christensen, seniorkonsulent, Grontmij Gunilla Martins, HR/Arbejdsmiljøkonsulent, Københavns Kommune Målrettet indsats mod sygefravær Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt 8

9 Fysisk og psykisk konflikthåndtering Rikke Hedels, ergonomisk konsulent, TrivErgo Mette Bentzen, erhvervspsykolog, MB Udvikling Kollegial sparring Charlotte Dalsgaard, direktør, Harbohus Den innovative konsulent er det dig? Nana Emilie Scheibel, associeret partner, cand. mag, Resonans Psykisk arbejdsmiljø i en krisetid Lars Granhøj, konsulent, FTF Signe Kofoed, konsulent, FTF Tryghed forebygger vold og trusler Sara Lundhus, organisationspsykolog, ALECTIA Hans Jørgen Moltsen, chefkonsulent, ALECTIA Sexet eller psykisk arbejdsmiljø hvordan formidler man arbejdsmiljøforskning til de unge? Gritt Bennedsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag., Arbejdsmedicinsk Klinik Merete Labriola, seniorforsker, Arbejdsmedicinsk Klinik Claus D. Hansen, adjunkt.ph.d, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Storytelling og Social Kapital Lena Bjørn, skuespiller/ konsulent, Story Works Skal følelser italesættes på arbejdspladsen og i så fald hvordan? Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, Selvstændig Social Kapital på Bornholms Hospital Gitte Goldschmidt, chefkonsulent, Goldschmidt Rise and Shine I/S Arbejdspladsens sociale kapital hvor står vi nu? Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Trivselsundersøgelser en oversigt over kvaliteten af de mest almindelige koncepter Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task- Consult Arbejdsmiljø og ledelse hvor skal vi hen? Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent, Lederne Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne Ledelse, arbejdsmiljø og skyggesider Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, lektor, Ph.d., Institut for uddannelse og pædagogik Ledelse under omstruktureringer og nedskæringer - fokus på arbejdsmiljøet Charlotte Brauer, HR konsulent, Aut. cand.psyk. Spec.org.psyk, PostNord AB Samtidigt fokus på kerneydelsen og arbejdsmiljøet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Forstå og forebyg mobning organisatorisk Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Dårlige relationer på arbejdspladsen om hvordan man kommer igennem dem med livet i behold og en hel del klogere. Mette Fogh, mentor, underviser og supervisor, MovingMind Sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Niels Møller, lektor, DTU Procesværktøjer Veje at gå, når der er støj i relationerne Camilla Raymond, cand.psych.aut og organisationskonsulent, Organisation ApS Den gode sygesamtale praktiske erfaringer Maja Frahm Oue, socialrådgiver, CRECEA A/S Søren Pedersen, kaptajn, Fighter Wing Skrydstrup Social kapital på arbejdspladsen Vilhelm Borg, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet Birte Roest, projektleder, Væksthus Nordjylland Trivsel og forandring forskning og interaktive metoder Lone Thellesen, direktør, Dacapo 9

10 Workshops om fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet ved håndtering af overvægtige patienter Ann Mathilde Furrer, projektleder, Sygehus Lillebælt Sundhedsfremme i APV Tine Kjeldsen, sundhedskonsulent, På vegne af Sund By Netværket Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, På vegne af SBN Børn på egne ben - ergonomi i børnehøjde Lisbeth Torp Ernst, ergoterapeut /arbejdsmiljørådgiver, COWI Kirsten Hviid, daglig leder, Svendborg Kommune Kompetente Forflytninger - Bedre arbejdsmiljø? Vibeke Andersen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Anni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Slagelse Kommune Sundhedstjek, dilemmaer og etiske overvejelser Tine Thorsboe, sundhedskoordinator, Sund By Netværket og Næstved Kommune Hanne Kirstein, trivselskonsulent, Sund By Netværket og Vejle Kommune Lisa Brandt, virksomhedsrådgiver, Sund By Netværket og Faaborg-Midtfyn Kommune Hvor lidt kan vi nøjes med - pladskrav på badeværelser Ulla Madsen, fysioterapeut / ergonomisk konsulent, Region Midtjylland Mikael Østergaard Larsen, ergoterapeut, Bano Danmark A/S Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere Marchen Vinding Petersen, arbejdsmiljøkonsulent/cand. Techn. Soc., COWI A/S Sundhedsledelse og strategisk sundhedsfremme på arbejdspladsen Anne Blædel, sundhedskonsulent, projektleder, Folkesundhed København Camilla Hjørnholm Olsen, projektmedarbejder, Folkesundhed København Gode arbejdsstillinger- en mental overvindelse! Christina Hersom, erhvervspsykologisk konsulent, BST NORD Sundhedsfremme for mænd på byggepladser Liselotte Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent, Teknologisk institut Den lette arbejdsdag - sosu er yder hjælp til selvhjælp Jane Klemmentsen, distriktschef, Esbjerg Kommune Helle Nørregård Potter, sektionsleder, COWI Hvordan forebygger vi ulykker i bygge- og anlægsbranchen Kent Jacob Nielsen, souschef, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Regine Grytnes, antropolog, ph.d.-studerende, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning Pete Kines, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø God ergonomi i Dagplejens legestuegrupper Lilly Skov, leder, Skanderborg kommune Annie Buus-Jensen, konsulent, Alectia Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Bende Næsted, salgsdirektør, SundTrivsel A/S Allergifremkaldende kemikalier i arbejdsmiljøet - kortlægning af hudeksponeringer Jeanne Duus Johansen, professor, Videncenter for Allergi Ulrik Fischer Friis, ph.d.-studerende, cand. polyt., Videncenter for Allergi Michael Dyrgaard Lundov, seniorforsker, cand. scient., Videncenter for Allergi 10

11 Ergonomi på nye flasker Tine Gram, kvalitetkoordinator, Glostrup Hospital Kirsten Rasmussen, fysioterapeut, Glostrup hospital Sommer, Sparreribs og Arbejdsmiljø Palle Banke, seniorkonsulent, Teknologisk Institut Liselotte Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Susanne Rasmussen, konsulent, Teknologisk Institut Sikkerhed - nu med ledelse Henrik Juul Elberg, kvalitetschef, WorkLife A/S Sundhedsfremme som forandringsprojekt Just Bendix Justesen, udviklingsdirektør, PreviaSundhed Mads Andreasen, afdelingschef, PreviaSundhed Bedre Ergonomi = Bedre Helbred Anne Sofia Lønvig, arbejdsmiljørådgiver, ALECTIA A/S Pia Enemærke Becher, arbejdsmiljø- og kvalitetschef, HHM A/S Knæk ulykkeskurven i det offentlige - det KAN lade sig gøre Lisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Nye tilgange til en effektiv sundhedsfremmeindsats Mads Andreasen, Cand. Scient/ Afdelingschef, PreviaSundhed A/S Martin Spang Olsen, bevægelsesekspert, MSO Production Etik - Sundhedsfremme på arbejdspladsen Kurt Æbelø, formand for temagruppe, Sund By Netværket Anne Blædel, sundhedskonsulent/projektleder, Sund By Netværket Sundheds Nudge - et modelprojekt for praktisk sundhedsledelse Anne Torp, konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Vibeke Bendix Didriksen, konsulent, Provokator Mettelene Jellinggaard, konsulent, Provokator Arbejdsmiljø og læringsstile - læring med stil Karina Lykke Karlsson, arbejdsmiljøkonsulent, Center for arbejdsliv og læring Tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv ApS New Office concept in real life Helle Torsbjerg Niewald, Health & Wellbeing Project manager, Siemens A/S Deltagererfaringer med forebyggelse af arbejdsulykker. Hvad fungerer i praksis? Johnny Dyreborg, seniorforsker, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Sundhed og natarbejde Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S Eksemepidemi i indeklimaet - umuligt, det tror jeg ikke på! Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin, CRECEA A/S 11

12 Workshops om organisering og politik Arbejdstilsynets første erfaringer med de tilsynsrettede initiativer i 2020-strategien Sara Kabel, fuldmægtig, Arbejdstilsynet Trine Fonnesbæk, specialkonsulent, Arbejdstilsynet Innovation og arbejdsmiljøledelse Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Nanna Eriksen, projektleder, Aarhus Kommune Jan Rosenmeier, direktør, Rosenmeiers Konsulenthus Anerkendende APV - så enkelt kan det gøres! Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/S Anders Toft, marketingschef, Alfix A/S Pust støvet af arbejdsmiljøorganisationen! Christina Hersom, erhverspsykologisk konsulent, BST NORD Ændring af AMO og sammenlægning med SU Ilse Just, afdelingsleder, ALECTIA A/S Lone Kastholm, HR udviklingskonsulent, ATP Strategisk indretning - 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys Katrine von Schimmelmann, arbejdsmiljø og sikkerhedsleder, Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus Anders Haugaard, arbejdsmiljørådgiver, Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen for anlægsprojekter Kristine Klint, arbejdsmiljørådgiver, COWI a/s Ester Jensen, arbejdsmilørådgiver, COWI a/s Allan Rahn Svendsen, AMK-ansvarlig i projekteringen, Vejdirektoratet Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Jasper Fournaise Eriksen, chefkonsulent, Alectia A/S FOOT - når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinie Henrik Gundorph, HR Direktør, Alm. Brand Gitte Krusholm Nielsen, markedschef, ALECTIA A/S Arbejdsmiljøøkonomi i praksis Morten Breitenstein Kristensen, fuldmægtig, Region Midt Innovation i arbejdsmiljøet - erfaringer fra innovationstræf Tue Lindstrøm, arbejdsmiljøkonsulent, Cand. scient. Idræt, Region Midt Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Ulla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region Midt Arbejdsmiljø og unges valg (og fravalg) af uddannelse og erhverv Thomas Lund, seniorforsker, Regionshospitalet Herning Trine N. Winding, Ph.D stipendiat, Regionshospitalet Herning Claus D. Hansen, adjunkt, Ph.D, Aalborg Universitet Johan Hviid Andersen, professor, Regionshospitalet Herning Evaluering af Arbejdsmiljøforskningsfonden Per Malmros, chefkonsulent/formand for AMFF, Arbejdstilsynet Brugere på Banen i Byggeri Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Karen Munk, seniorkonsulent, Grontmij KaDu Conny Dorthea Heden Berggreen, partner og seniorrådgiver, ARBEJDSMILJØEksperten Elektroniske værktøjer til risikovurdering af væsentlige arbejdsmiljøforhold Lars Tornvig, afdelingsleder, Alectia A/S Jan Glenvig, seniorkonsulent, Alectia A/S Ruth Nielsen, cand. scient., Ph.D., Herlev Hospital Annette Thorvaldsen, sikkerhedsleder, Sygehus Syd 12

13 Konferencer, seminarer, møder og netværk der sætter fokus på innovation og læring i arbejdsmiljøarbejdet Steen Elsborg, direktør, LDI - Læringsdrevet Innovation Strategisk arbejdsmiljøarbejde hele vejen ned i organisationen Jeanet Juul Mortensen, QEHS chef, Arla Foods Ejvind Skødt, mejerichef, Arla Foods Svensk og finsk forskning om arbejdsmiljø og innovation Helge Hvid, forsker, RUC Det innovative hospital Laila Mortensen, arbejdsmiljøkonsulent, Bornholm Hospital Innovative netværksløsninger i mejeribranchen Hanne Lybech Jensen, markedschef, Alectia Anni Buus-Jensen, konsulent, Alectia Facilitering af det gode arbejds- og læringsmiljø Bent Gringer, chefkonsulent, Statens Center for Kompetenceudvikling Ph.d.workshops En række Ph.d.forskere vil medvirke med workshops, hvor den nyeste forskning bliver præsenteret. Læs mere på Get-together arrangement: Søndag 18. november 2012 Ønsker man at ankomme aftenen før, er det muligt at tilmelde sig get-together arrangementet og en ekstra overnatning. kl. 19:00 kl. 20:00 kl. 21:00 Registrering og indkvartering Get-together arrangement: Et bedre arbejdsliv for fuld musik Ved Benjamin Koppel og Casper Rongsted Networking, ost og pølsebord 13

14 Tilmelding til AM:2012 Igen i år har der været meget stor interesse for at deltage i konferencen, men der er fortsat ledige pladser, og det er stadig muligt at tilmelde sig til konferencen. Tilmelding på: AM:2012 er den samlende konference for alle, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i Danmark: Arbejdsmedicinske klinikker Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet og andre myndigheder Arbejdsmiljøundervisere Branchearbejdsmiljørådene Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer Faglige organisationer Forsknings- og formidlingsinstitutioner Personale- og HR-ansvarlige Sikkerhedsledere Uddannelsesinstitutioner Deltagerpriser For medlemmer af Arbejdsmiljøråd giverne eller Selskab for Arbejdsmiljø: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 For ikke medlemmer: Enkeltværelse: kr ,00 Dobbeltværelse: kr ,00 Uden værelse: kr ,00 Første eller anden dag (uden vær.): kr ,00 Pris for deltagelse i get-together arrangementet Inkluderer en ekstra overnatning for en merpris på kr. 960,00 Alle priser er excl. moms og omfatter deltagermaterialer, ophold og fortæring. AM:2012 Styregruppe: Sekretariatschef Charlotte Albæk, Arbejdsmiljøsekretariatet Specialkonsulent Mette Cordes, Arbejdstilsynet Direktør Arne Helgesen, Arbejdsmiljørådgiverne Formand Hans Jørgen Limborg, Center for Studier i Arbejdsliv Projektkoordinationschef Poul-Anker Lund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Afdelingslæge Ole Lyngenbo, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Fagleder Anders Just Pedersen, DI Arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal, FOA Konsulent Mogens Tolstrup, Tolstrup Uddannelse og Udvikling Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen, Lederne Formand Mette Elise Larsen, Selskab for Arbejdsmiljø AM:2012 Programudvalg: Konsulent Lise Bache, Arbejdsmiljø København Arbejdsmiljøkonsulent Troels Godt Mathiesen, BUPL og Center for Studier i Arbejdsliv Konsulent Merete Hansen, BAR Handel Udviklingskonsulent Mads Kristoffer Lund, 3BAR Markedschef Hanne Lybech Jensen, Alectia A/S Konsulent Ulla Brund Jensen, BAR Bygge og anlæg Projektleder Anders Kabel, Selskab for Arbejdsmiljø Chefkonsulent Brian Knudsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Seniorkonsulent Ebbe Madsen, Odense Universitetshospital Arbejdsmiljøkonsulent Tilde Rye Andersen, Region Hovedstadens Psykiatri Sekretær Annemette Sønderby, Arbejdsmiljørådgiverne Administrator Ole J. Teller, Danish Conference Bureau Arrangørerne tager forbehold for ændringer i programmet. 14

15 AM:2012 er arrangeret af: Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø I samarbejde med: Arbejdsmiljøundervisere Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådene Center for Studier i Arbejdsliv Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lederne Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen november 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg AM:2012 sekretariat: Arbejdsmiljørådgiverne Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Tlf: Grafisk design: PUNKT og PRIKKE a:s,

Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013

Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013 Arbejdsmiljøfaglighed anno 2013 Viden, inspiration og netværk Arbejdsmiljøkonferencen 11. 12. november 2013 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Velkommen til det foreløbige program for arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Anerkende APV så enkelt kan det gøres AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Agenda Velkomst Teoretisk baggrund v/ Nis Kjær Erfaringer hos Alfix v/ Anders Toft Spørgsmål og

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015. Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015. 16.-17. marts 2015, Bella Sky Comwell

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015. Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015. 16.-17. marts 2015, Bella Sky Comwell AEU 2015 Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2015 Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

EN FAGLIG UDFORDRING!

EN FAGLIG UDFORDRING! VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København.

Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København. Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Referat fra temagruppemøde den 30.1.13, kl. 10-16 Folkesundhed København. Deltagere: Anne Blædel, Folkesundhed København, Kbhs Kommune, FP93@suf.kk.dk Charlotte Isager,

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Falck Healthcares. sundhedskonference. Medarbejdersundhed i Skandinavien erfaringer og synergier. Juni 2015. Torsdag

Falck Healthcares. sundhedskonference. Medarbejdersundhed i Skandinavien erfaringer og synergier. Juni 2015. Torsdag Falck Healthcares sundhedskonference 2015 Medarbejdersundhed i Skandinavien erfaringer og synergier Juni 2015 18 Torsdag sundhed på tværs af Skandinavien Velkommen til årets sundhedskonference, hvor vi

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø

# 23 nyhedsbrev november 2013. arbejdsmiljø # 23 nyhedsbrev november 2013 INDHOLD Nyt værktøj sætter pris på et 1 DLG forstærker fokus på psykisk 2 Spil sætter fokus på stress og trivsel 4 Spar 50 % på rådgivning 5 Grib chancen for efteruddannelse

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Arbejdsmiljøkonferencen 2009 Arbejdsmiljøkonferencen 2009 10. 11. november 2009 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle www.am2009.dk 3 Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen Vælg mellem 11 involverende spor Fokus på din læring og dit udbytte Mød Stine Bosse,

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle 8 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle Bliv opdateret på den nyeste viden Følg nye tendenser i udviklingen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Ergonomisk empowerment

Ergonomisk empowerment Ergonomisk empowerment Som ringe i vandet Eller Hvordan skabe ergonomisk fokus Hvordan gøre ergonomiske forbedringer til den selvfølgelige og nødvendige handling Dias 1 Hvordan skabe grobund for handling,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere