DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015"

Transkript

1 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB gennemgik dagsorden og bød de mange nye basisklubber velkommen. 3. Valg af mødeleder Alan Lange (AL) blev valgt og fortog navneopråb af de deltagere, der ikke allerede havde skrevet sig ind. 4. Ny struktur v/søren Knudsen (SK) SK gennemgik de to distriktsbestyrelsers oplæg til en ny struktur. Den går ud på, at distrikterne opretter to udvalg: Et konkurrenceudvalg og et breddeudvalg, der skal varetage henholdsvis konkurrenceklubbernes interesser og breddeklubbernes interesser. Udvalgene skal bestå af en formand plus 3-4 medlemmer. Samtidig ændres distriktsbestyrelsen sammensætning til Formand, Næstformand og Kasserer, samt de to formænd for konkurrence- og breddeudvalgene. Ændringerne kræver ændringer i distrikternes standardvedtægter og kan derfor først behandles på næste kongres. Bestyrelsen modtager meget gerne input fra klubberne i denne sammenhæng. Diagram over den foreslåede nye distriktsstruktur: 5. Fremtidigt strukturarbejde ved Tom Eklund (TE) TE Gennemgik kort strukturarbejdets historisk og nævnte, at en del af processen er, at DCU Motion nedlægger sig selv. Den nuværende klubstruktur med Basis, Sport og Elite klubber blev vedtaget på Side 1

2 DCU s kongres i januar. De mange nye medlemmer har gjort det nødvendigt med en ny medlemsstruktur. Det eksisterende strukturudvalg arbejder videre med den nye medlemsstruktur, der skal implementeres i Den oprindelige plan for den nye struktur er blevet forlænget på opfordring fra klubberne på de foregående formands- og årsmøder. Det er vigtig for os at kunne inkludere alle interessegrupper og TE opfordrede derfor klubberne til at komme med input til strukturgruppen. Fremtidens cykleløb er et vigtigt område for os med stor fokus på sikkerheden. Der skal tages hensyn til både ryttere, arrangører, tilskuere, m.m. TE opfordrede igen til input fra klubberne. KB informerede om, at Henrik Jappe er trådt ud af bestyrelsen og af strukturgruppen. I strukturgruppen er han blevet erstattet af Anders Rørbæk. Spg. fra Lyngby CC: Hvad diskuteres mht. til medlemsstruktur? Svar fra TE: Det handler om at skabe tilbud til medlemsklubber, f.eks. udstyr, rabatter eller uddannelse. Per Bøchman: Jeg håber, at I inddrager politiet meget tidligt i arbejdet omkring sikkerhed, så der ikke udtænkes løsninger, som ikke kan gennemføres i praksis. Svar fra TE: Sikkerheden står øverst på dagsordenen. Der skal vi være helt i top. Vi arbejder bl.a. med at få fremstillet standardiserede skilte, der skal være med til at højne sikkerheden. KB: Der arbejdes på 3. revision af en sikkerhedsmanual og Niels Sørensen har holdt mange møder med forskellige interessenter om emnet. 6. Motionsrace set up v/søren Knudsen (SK). SK gennemgik ideen bag motionsrace, der går ud på, at give motionister en mulighed for at køre cykleløb på samme betingelser som licensrytterne. Dvs. kontrollerede ruter og tidtagning. Det er frivilligt, om arrangøren vil medtage klassen i løbet og DCU stiller tidtagningschips til rådighed. Der er ingen krav om præmier. I praksis vil der blive opstillet en indskrivningscomputer til at varetage opgaven med at skrive motionsrytterne ind. Arrangørklubben skal afsætte en person til denne opgave. - Distance imellem 50-80km - Startpenge fastsættes af distrikterne individuelt. Det anbefales at startgebyret sættes til kroner. - Oprettes som andre klasser i propositionerne. - Arrangørklubben forestår opgaven omkring registrering af rytterne på startliste og håndtering af rygnumre og chips på udleveret PC. - Ryttere der ønsker at deltage, skal have DCU motionslicens. - Ryttere deltager på samme vilkår omkring regler og evt. straf, som ryttere med elitelicens, det vil sige at DCU s sportslige regler er gældende. - Motionsryttere er ligeledes underlagt antidoping bestemmelserne. Side 2

3 - Ryttere kan tilmelde sig via DCU-tilmelding som rytter uden licens. Tilmelding på dagen (eftertilmelding) bestemmes af arrangøren. - Distriktets resultatformidlingsteam udarbejder resultat, som for øvrige klasser. Der gives ikke point i motionsklassen og der udarbejdes ikke statistik for motionsklasse. Spg. fra Johannes Riskær: Hvad med para klassen? Skal de også være med i år? Svar fra Henrik W.: I år skal de selv kontakte arrangørklubberne, der så afgør, om de vil åbne løbet for klassen. Spg. fra HC Lykkegaard (kommissærudvalget): Kan vi håndtere advarsler og karentæner? Svar fra KB: Det kan vi godt. Spg. fra Chr. Brandt: Er der chips og rygnumre nok? Svar fra SK: Der vil være lånechips og lånenumre til alle motionsdeltagere. Christian Brandt: Så hvis der kommer 200 motionsryttere, så er der chips og rygnumre til alle? SK: Som udgangspunkt ja. Det er distriktets opgave at sørge for, at alle kan køre cykleløb på lige vilkår. TE opfordrede til at medtage motionsklassen som et alternativ til traditionelle motionsløb, så supermotionisterne kan køre stærkt under sikre forhold som et alternativ til at køre stærkt under sikre forhold som et alternativ til at køre stærkt i almindelige motionsløb. Spg. fra Chr. Brandt, FBL: Er det korrekt forstået, at man låner en chip i dommervognen og skal man have motionslicensen? Svar fra KB: Ja, det skal man og man kommer til at lægge et depositum for chip en, så vi sikre, at den bliver afleveret igen. Spg. fra Chr. Brandt, FBL: Hvordan får man motionslicensen? Svar fra KB: Den tegner man på hjemmesiden eller på dagen. Holbæk Cykelsport: Vil motionsklassen stadig skulle køre til sidst i programmet? SK: Det er op til arrangøren. Erik Steen: Hvordan skal rytterne kunne kende forskel på et motionsløb og et motionsrace? Er det korrekt opfattet at et motionsløb køres der på cykelstien, mens et motionsræs køres på licensbetingelser, dvs. på vejen? KB: Det er korrekt opfattet. 7. Løbsøkonomi v/jørgen Hansen (JH). Kassereren gennemgik de nye startgebyrer, samt afgifter til distriktet, kommissærer, m.m. Det står klubberne frit for at sænke startgebyret, men afgifter til distriktet er de samme. De nye takster er som følger: Side 3

4 8. Indskrivning/dommervogn v/carsten Hansen (CH) CH præsenterede det nye elektroniske indskrivningssystem og viste en demovideo, der beskriver, hvordan systemet virker. Der arbejdes på endnu en video, der viser, hvordan man genaktivere sin chip. 9. Kort nyt fra Terminsansvarlig Henrik W. Jensen (HWJ) HWJ demonstrerede den nye terminskalenderen. Der er desværre ingen løb den første weekend i april, fordi den var afsat til indledningsløb. Roskilde CR har imidlertid placeret deres indledningsløb Side 4

5 torsdag d. 2. april og ABC afholder ikke fælles indledningsløb i år. Det har ikke været muligt at planlægge løb med så kort varsel. HWJ gennemgik terminen. DCR Ballerup har fået afslag på deres politiansøgning som følge af naboklager i 2014, da de afholdt løb i samme område. TCA Christiania har budt ind på 4. oktober. Løbet er dog ikke komme på terminen endnu. Mia, ABC: Det er problematisk, at propositionerne kommer på så sent. HWJ opfordrede klubberne til at lægge propositioner på hurtigst muligt. Mia bad også om bedre information om evt. aflysninger. 10. Regelændringer vedr. U19 klassen v/klaus Bach (KB) Juniorteams - En juniorrytter må alene køre på et team, som er hjemmehørende i eget Distrikt. - Reglen gælder for de ryttere der er 1. års U19 i Det er gavnligt for talentudviklingen, når rytterne, så vidt det er muligt, kan træne med deres holdkammerater i nærområdet. - Juniorholdene skal udarbejde en aftale / kontrakt. Eftersom U19 rytterne er under 18 år, kan de ikke underskrive en kontrakt. Kontrakten er derfor først gældende, når en af rytternes forældre har underskrevet aftalen/kontrakten. - DCU henstiller til, at der ikke tales med rytterne om aftaler for den kommende sæson før DM ugen. Der skal ikke kunne indgås bindene aftale (forældre underskrift) med en rytter før den 1/9 11. DCU Frivillighedsstrategi v/klaus Bach (KB). KB gennemgik den nye frivilligstrategi. Strategien vil blive meldt ud henad vejen via hjemmesiden. Jørgen Guldborg, politiet: Vi vil gerne have mere fokus på uddannelse af Trafik Officials. Det er positivt, at der nu er planlagt nye kurser, men vi mener stadig ikke, at uddannelsen får opmærksomhed nok. 12. Nyt fra DCU v/niels Sørensen (NS). NS gennemgik bestyrelsens strategiske indsatsområder: Fair Cykling Udarbejdelse og implementering af antidopingpolitik DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt Implementering af kommunikationsstrategi I den kommende tid vil fokus være på udarbejdelse af en strategi til brug af sociale medier, etablering af frivilligt skribent-net, blog, samt hjemmeside Side 5

6 justeringer. Fremtidens organisering af cykleløb Strukturgruppen udarbejder forslag Rekruttering af nye medlemmer Der arbejdes med rekruttering af nye medlemmer i breddeprojektet, der ledes af Brian Samuelsson i samarbejde med DIF og DGI. Det skal være sjovt og nemmere at være cykleleder Udarbejdelse og implementering af frivillighedsstrategi Danmarks Cykle Union øger værdien til gavn for alle At fortælle og synliggør, hvilken værdi medlemskab af DCU giver At skabe mere værdi til gavn for medlemmer (nye eksempler er Koda og Røde Kors samaritter). Organisationsstruktur Sammenlægning af DCU Motion med distrikterne Tættere samarbejde med udvalgene 13. ATK træning v/jannek Tezlaf (JT) JT gennemgik grundlaget og grundtankerne i ATK, som såvel DIF som Team Danmark støtter op om i forhold til at alle forbund. Indlægget var forholdsvis detaljeret, men indeholdt følgende hovedpunkter: - ATK = AldersRelateret Træningskoncept har fokus på, hvordan man træner med fokus på sen specialisering fremfor tidlig specialisering, da det medfører at børn og unge bliver længere i sporten. - ATK processen har derfor fokus på at udvikle træningsmiljøerne og trænerne i klubberne. - ATK processen har yderligere fokus på, at alle klubber, hvor der er børn og unge rytter skal kunne besøge en ambassadørklub og få hjælp og vejleding til, hvordan de kan arbejde med ATK hjemme i egen klub. - ATK ambassadørklubberne bliver klædt på af DCU til at fungere som ambassadørklub. - DCU udbyder en ny ATK Børn og Ungdomstræner uddannelse. Er du yderligere interesseret, må du gerne kontakte DCU's ATK ansvarlige Jannek Tetzlaf på eller på mail 14. Eventuelt Jørgen Guldborg annoncerede Danish Police Tour, der er et cykleløb, der kører over 5 etaper igennem alle politikredse, undtaget Bornholm, i uge 27. Side 6

7 HC: Kommissærerne opfordre, at man tage fat i chefkommissærer til løbet, hvis der er nogle spørgsmål. Mange ryttere møder op til løb med forklaring om, at de har fået dispensation til at køre i specielt tøj Ny regel om enkeltstartstyr for ryttere over 190 cm er ved at lave en liste over ryttere, der er højere end 190 cm Er ved at revidere grundlaget for advarsler, f.eks. et klip-system ligesom for kørekort Der er stadig udfordringer mellem distriktets udvalg og DCU s udvalg der arbejdes på at løse problemerne og vi er stadig på banen, som aftalt Haslev Cykel Motion: Vil gerne have noget mere indhold på mødet for Basisklubberne føler ikke, at de har fået noget med hjem blev bakket op af en anden basisklub føler sig overset på mødet - KB: Vi har forsøgt at tænke Basis ind i mødet - Mikkel Kalundborg: Har man gjort sig tanker om, hvordan man får MTB ind under distrikterne? KB: Fra 2016 er MTB fuldt integreret - Referant Henrik Kartin Side 7

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere