Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1]"

Transkript

1 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1] 3 Toke de Koning Svendsen, Neurologisk Afd, Neurologisk afd David Gaist Overlæge, forskningslektor, Neurologisk, Relationen mellem behandling med statiner og polyneuropati 7 Malene Roland Vils Pedersen cand.scie nt.san, Radiologisk Afdeling, Vejle Sygehus Radiologisk Afdeling, Vejle Sygehus Søren Rafael Rafaelsen Overlæge, Testicular Microlithiasis - forstadie til cancer? radiologisk afdelinge, Vejle Sygehus. Forskningslektor, Institut for regional sundhedstjenest e forskning 11 Mette Moustgaar d Mathiesen - Ouh, Gynækologisk stud.med Obstetrisk Afdeling. Forskningee nheden ved Gynækologi sk Obstetrisk Afdeling, Ole Mogensen dr.med, Gynækologisk Afdeling, Kontrol af endometriecancerpatienter: En vigtig medicinsk intervention eller en undværlig rutine? 12 Gitte Nyvang Hartmeyer, Mikrobiologisk Afdeling Mikrobiologi sk Afdeling, Michael Kemp dr.med., Mikrobiologisk Afdeling, Forekomst af kliniske vigtige parasitinfektioner i Danmark bedømt med molekylærbiologisk diagnostik. 15 Monica Marie Blomstroe m, Institut for Molekylær Medicin, Afdeling for Genetik, Jan Mollenhauer Institut for Molekylær Medicin, Analysis of breast cancer metastasis candidate genes from next generation-sequencing via systematic functional genomics

2 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 2] 17 Dragana Rujic Svendborg, Medicinsk forskningsafdeling - Svendb org Sygehu s 19 NN +O UH+SD U 20 Brian - Østergaard hæmatologisk +V ejle Hæmatologi sk Kenneth Egstrup Birgit Juul- Kristensen Niels Abildgaard Inhibition of aldosterone in preventing reccurent Medicinsk episodes of atrial fibrillation forskningsenhed, Svendborg Sygehus Lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Hæmatologisk Non-operative treatment of patients with symptomatic glenohumeral instability FULIMA - Functional imaging in Multiple Myeloma 21 Ulrik Frydkjær- Olsen Øjen Øjen Jakob Grauslund Lektor, dr.med, Øjen Sammenhængen mellem neurogene og vaskulære forandringer ved diabetisk retinopati. 24 Henrik Christian Due Svendborg Sygehus, Kirurgisk +S LB+SV S Gynækologi sk Vibeke Rasch Gynækoligisk Obstetrisk Perineale fødselslæsion, infektion og langtidsmorbiditet. 25 Alice Ørts Hansen Ergotera peut Scient San, Rehabiliterings Rehabiliterin Hans gs og Bønnelykke Ortopædkiru Tromborg rgisk Overlæge, Identificering af "oplevelser af sammenhæng" og Lektor, klientcentrering som indikatorer for effekt af en Ortopædkirurgisk aktivitetsbaseret ergoterapeutisk genoptræning til patienter med håndrelaterede skader 27 Kristian winther, afd, Endokrinolo gisk afd Steen Bonnema Overlæge, klinisk lektor, Betydningen af selenstatus og -indtag for thyroideafunktion 30 Per Hviid Gundtoft, Ortopædkirurgisk +S LB Ortopædkiru rgisk Søren Overgaard Incidens og prognose for revision af total Ortopædkirurgisk hoftealloplastik på grund af dyb infektion

3 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 3] 32 Athamaica Ruiz Oropeza, Hudafdeling og allergicentret Hudafdeling Charlotte og Gotthard allergicentret Mørtz Overlæge, klinisk lektor, ph.d., Hudafdeling og Allergicenter, Prævalensen af anafylaksi i Odense. Udløsende faktorer hos børn og voksne. 35 Anne Robdrup Tinning scient 37 Carina Ørts Christense n 38 Kim Gordon Ingwersen 41 Anne Sidenius 42 Mads Byskov Grønhøj Cand scient san fysiotera peut Scient, institut for molekylær medicin, onkologisk +S DU+, terapiafsnittet +O UH+SD U, Helbred, Menneske, samfund, Neurologisk +R oskilde +O UH Onkologisk,Urologisk +institut for molekylær medicin Onkologisk Otopædkirur giske almen medicin og Idræt og Biomekanik Gynækologs k/obstetrisk Neurologisk Forskning,, flere Boye L- jensen Marianne Ewerts Birgit Juul- Kristensen, lektor Helle Ploug Hansen institut for molekylær medicin, Karakterisering af Vascular Endothelial Growth factors blodtryksregulerende og angiogene effekter i nyemarven Behandling af Cancer mammae og risko for specialeansvarlig osteoporose onkologisk Lekor, Inst. For Idræt og Biomekanik Helbred Menneske Samfund, Bente Finsen Neurologisk Forskning, Inst. For Molekylær Medicin, Non-operative rehabilitation of subacromial Impingement Syndrome (SIS) - a randomised controlled trial with 3 months follow-up. Livmoderkræft og accelerede patinetforløb: Patientpersoektiver og nye udfordringer for omsorg og rehabilitering. Betydning af interleukin-6systemet ved stroke undersøgt ved studier af patient- og autopsimateriale og en murin model for stroke 47 Rune Micha Pedersen, Infektionsmedicinsk Mikrobiologi sk Hans Jørn Kolmos Mikrobiologisk Shigatoxin-producerende E. Coli: bakteriel adhæsion, cellulær destruktion og komplementaktivering

4 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 4] 52 Minna Riishede Svendborg Sygehus, FAM Svendb org Kirurgisk Gunnar Baastrup, Kirurgisk fad, -Svendborg Sygehus Ultralydsscanning af hypotensive patienter i akutmodtagelsen 58 Line Aas Mortensen, Nefrologisk +S LB Nefrologisk Helle +Medicin Charlotte sk Thiesson Overlæge, ph.d., Nefrologisk afd, SPIREN- Effekten af spironolakton på calcineurinhæmmerinduceret nefrotoxitet 59 Nina Højer Hansen, Organ kirurgisk Krurgisk og andre. Niels Qvist Professeor, kirurgisk afd Morbus Hirschsprung: Funktionalt resultat efter operation bedømt ved spørgeskemaundersøgelse, colon motililtetsundersøgelse og endoskopi med undersøgelse proteom profilen af colon. 60 Judit Vibe Madsen 61 Lene Hüche Nielsen Sci ent. San, Rehabilitetsafd, Hjertemedicinsk Rehabilitets afd og Onkologisk Hjertemdicin sk Charlotte Yterberg Bjarne Linde Nørgaard Post.doc, Karolinska Rehabilitering blandt brystkræftpatienter med lymfødem: et cross sectionelt studie. Overlæge Coronary CT Angiography in patients Suspectet of lektor, Sdu Århus coronary Artery Disease. Prognosis og Costs Univeristetshospi tal 5 Bo cand.scie, Radiologisk Mussmann nt.san Afdeling Radiologisk- Poul Erik og Andersen Ortopædkiru rgisk Afdeling Radiologisk Afdeling, Dual Energy CT-scanning af cementeret versus ucementeret kop ved total hoftealloplastik. Et ex vivo studie med fokus på måling af knogledensitet, billedkvalitet og stråledosis. 1 Pernille Just Vinholt, Afdeling for Biokemi og Farmakologi, Afdeling for Biokemi og Farmakologi, Mads Nybo Overlæge, klinisk lektor, ph.d., afdeling for Biokemi og Farmakologi Trombocytter og betydning for blødningsrisiko

5 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 5] 2 NN Forskningse nheden for for Epidemiologi Bente Nørgård Overlæge, afdelingsleder, forskningsleder Center for Epidemiologi Biologisk behandlingsterapi til gravide med kronisk inflammatorisk tarmsygdom - klinisk epidemiologiske aspekter med fokus på anvendelse, behandlingsregimer, sygdomsaktivitet og sikkerhed under graviditet 4 Hussam Sheta Svendborg, Medicinsk forskningsenhed, Svendborg Svendb org Kardiologisk afdeling Kenneth Egstrup Medicinsk forskningsenhed, Svendborg Sygehus Characteristics of culprit lesion and changes in plaque composition during follow up in NSTEMI. A dual energy cardiac CT study. 6 Max Rohde, Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling F, Øre- Næse- Christian Halskirurgisk Godballe afdeling F og Nuklearmedi cinsk afdeling Specialeansvarlig Værdien af tidlig 18F-FDG-PET/CT skanning af lektor, patienter med mistanke om hoved-halskræft Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling F, 8 Louise Weile cand.scie nt.san, Gynækologisk og Obstetrisk Afd. D, Gynækologi Dorte Møller sk og Jensen Obstetrisk Afd. D, Overlæge, Afdeling M, e og økonomiske konsekvenser af nye internationale kriterier for gestationel diabetes mellitus (GDM) 10 Sidsel Arnspang, Dermatologisk reservel afdeling, æge, introdukti onsudda nnelse Neurologisk, David Gaist farmakologis k, Dermologisk og Patologisk afdeling Forskningslektor, Ph.d., Neurologisk afdeling, Statins and risk of skincancer

6 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 6] 14 Henrik Frederikse n Højgaard 18 Barbara Voltelen 22 Sine Roelsgaar d Obling Sygp. Scient San, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, University College Lillebælt Gastroenterologisk Gynækologi sk Obstetrisk Afdeling og radiologisk afdeling, Coronar Birte Østergaard Gastroenter ologisk Pernille Ravn Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Jens Kjeldsen Lektor, Enhed for Sygeplejeforskni ngs, Gastroenterologi sk Betydningen af myomektomi og embolisering (UAE) for endometriet Livet med hjertesvigt: Deltagernes oplevelser og erfaringer med Familie Fokuseret Sygepleje Intravenøs Ernæring som led i palliativ behandling af kræftpatienter med uhelbredlig Sygdom. 23 NN Jan Mollenhauer Institut for Molekylær Medicin, Systematic Scan for Genes defining PARP inhibitor sensitivity 26 Sandra Elnegaard, Forskningsenheden for almen praksis, Forskningse nhedn for almen praksis 28 NN, Onkologisk Afd. Dorte Jarbøl, Lektor.praktisere Symptomoplevelser i den almene befolkning - nde læge, Determinanter for lægebesøg Forskningsenhed en for almen praksis Jan Mollenhauer Institut for Molekylær Medicin, Chip-based Breast cancer stem Cell detection 31 Mikkel Malham 33 Marlene Louise Scient Christense n, H.C. Andersen Børnehospital, Laboratorium for Molekylær og Cellulær Kardiologi H.C. Andersen Børnehospit al, Laboratoriu m for Molekylær og Cellulær Kardiologi Steffen Husby Søren P. Sheikh H.C. Andersen Børnehospital klinisk biokemi og Farmakologi. PET/CTs rolle i diagnostik og behandling af børn med inflammatorisk tarmsygdom intervention af erektil dysfunktion hos rotter med fedtderiverende stamceller og ekstrakorporal shokbølge terapi.

7 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 7] 34 Louise Fleng sandal scient, Inst. Idræt og Biomekanik +S DU+ Ortopædkiru gisk afd,. Almen medicin og Idræt og Biomekanik Ewa Roos Exploiting components of the placebo effects to Forskningsenhed enhance the effect of exerecise as a treatment for n for knee pain Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, 36 Margrethe Pianist, Langer Bro adjunkt 43 Leen Baudewijn 45 Lars Bruun Larsen 48 Tine Jensen Phillipsen Cand scient SVS og Syddansk SVS+O Musikkonservatoriu UH m,, Immnunologisk, Almen Forskningsenheden praksis for almen praksis SHS, Kardiologiskmedicinsk SHS+O UH Hæmatologi sk Jeppe Gram Torben Immunologis Barington k Alle almen Janus Laust praksis i syd Thomsen Forskningslektor, SVS Overlæge, Hjertemedici Axel Brandes lektor og nsk Klinik + overlæge Hjertemedici nsk Musicare - live musik for cancer patients. Epigenetisk reprogrammering og neoplastisk transformation af CD4 cytotoksiske lymfocytter i Cøliaki Lektor, Systematisk registrering af livstilsfaktorer i Almen Forskningsenhed Praksis - en spørgeskema. Og registerbaseret en Almen analyse af non-respons Praksis, Detektion af subklinisk atrieflimmer hos højrisikopatienter(>65 år, hypertension, diabetes mellitus ved hjælp af implanterbar loop recorder 49 Jon Gitz Holler, akutmedicinsk forskningsenhed Autmedicins Annmarie k Lassen forskningsen hed FAM, Hypertension og Shock i skadestuen - et 17 årigt populationsbaseret follow up studie. 50 Benedicte Lind Barfoed, Forskningsenheden for almen praksis Forskningse nheden for almen praksis Jesper Bo Nielsen Analyser af sammenhænge mellem risikoopfattelse Forskningsenhed på henholdsvis læge- og patientniveau og en for almen compliance - et nationalt observations- og praksis, registerbaseret studie 63 Astrid Giséle Veloso Scient,. San.publ, Forskningsenheden for almen praksis Forkningsen heden for Almen Praksis Dorte Gilså Hansen centerleder, Udvikling og validering af et webbaseret Forskningsenhed patientspørgeskema til behovsvurdering blandt en for almen kræftpatienter i almen praksis Praksis

8 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 8] 64 Carl K. Brandt, +O Forskningsenheden UH for almen praksis Forskningse Jens nheden for Søndergaard almen praksis+end okrinologisk afd, 56 NN Afd. klinisk patologi Bjarne Winther +Onkologisk Kristensen 65 Frederik Thyge Borup, Ortopædkirurgisk +O UH Ortopædkiru rgisk + ulykke analysegrup pe. Jens Lauritsen,. Forskningsenhed en Almen praksis, Forskningslektor Afd. patologi Langtidseffekter af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen Praksis (LIVA) - Et randomiseret kontrolleret studie. Personalized treatment and chemoresistance in glioblasttoma Overlæge, ph.d, Svært tilskadekomne patienter - klassifikation af Ulykkes alvorlighed og patient rapporteret outcome analysegruppen, Ortopædkirurgisk afd, 9 Stephanie Bjerrum 13 Mette Enok Munk Lauridsen, nfektionsmedicinsk afdeling Q SVS, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling SVS+O UH Infektionsme dicinsk Afdeling Q Medicinsk Gastroenter ologisk Afdeling, SVS+ Åse Bengård Andersen The HIV-associated tuberculosis epidemic in specialeansvarlig Ghana: Potential for improved tuberculosis case detection among people lilving with HIV Infektionsmedicin sk afdeling Q, Ove Schaffalitzky Medicinsk de Muckadell Gastroenterologi sk Afdeling, Diagnostik af Minimal Hepatisk Encephalopati - et deskriptivt og eksperimentelt human pato-ætiologisk studie med fokus på anvendelse af kontinuerte reaktionstidsmålinger Ikke støttegnet. Der er allerede opnået støtte fra sygehusets forskningsfond. Der kan ikke opnås støtte fra både sygehuset og Region Syddanmarks ph.d. pulje. 29 Jette Ernst Negot 44 Monika Pankiewicz Dulacz, Campus Vejle FAM Sune Vork Steffensen SHS, Psykiatrisk SHS Psykiatrisk og Mikrobiologi sk Elsebeth Stenager Lektor, leder, Inst. For sprog og kommunikation, Overlæge, forskningslektor, Psykiatrisk afdeling. Cultural dynamics and quality of treatment and care at FAM Prævalens af infektioner hos patienter med skizofreni Ikke støtteegnet.ansøgningen opfylder ikke studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. Ikke Støtteegnet. Projektet har opnået støtte fra Psykiatrien Forskningsfond. Der kan ikke opnås støtte samtidig fra Region Syddanmarks ph.d. pulje

9 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 9] 46 Jacob Stampe Frølich, og Endokrinolo René K. Psykiatri gisk og støving, en Center for Spiseforstyrr elser Lektor afdeling, Knogletab ved spiseforstyrrelser Ikke støtteegnet. Projektet har opnået støtte fra Psykiatrien Forskningsfond. Der kan ikke opnås støtte samtidig fra Region Syddanmarks ph.d. pulje 55 Lene Hymøller Mundbjerg SVS, SVS Bariatrisk Center Claus Juhl Overlæge, klinisk lektor, SVS Bariatrisk kirurgi og fysisk træning - effekt på vægttab og kardiaovaskulære risikofaktorer Ikke støtteegnet. Der er allerede opnået støtte fra sygehusets forskningsfond. Der kan ikke opnås støtte fra både sygehuset og Region Syddanmarks ph.d. pulje. 16 Erik Frostberg, Organ- og Plastikkirurgisk Afdelingen, Vejle Organ- og Plastikkirurgi sk Afdelingen, Vejle Hans B. Rahr Dr. Med., ledende overlægeorganki rurgisk afdeling, Kolorektal cancer hos unge. e, patologiske og molekylærgenetiske aspekter af kolorektalcancer hos yngre mennesker i Danmark. En national populationsbaseret undersøgelse. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. 39 Nicolai Nybye Cand mag., sprog og Kommunikation Osteoporose klinikken og Patienthotell et Flemming Lektor, Smedegaard, studieleder, nst. For sprog og kommunikation Brugerinddragelse i sundhedssektoren - Forsøg med brugerpanel - Forsøg med brugerpaneler på. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. 51 Marthe Haahr, Urologisk afd Urologisk 53 NN Forskningse nhedne for Human Genetik, Genetisk Lars Lund Torben A. Kruse Urologisk Kan fedtderiverende stamceller (SVF) og ekstrakorporal shockbølge terapi (ESWT) bruges i behandling af erktiv dysfunktion (ED) hos prostatectomeret mænd. Kortlægning af gener involveret i Forskningsenhed metastaseprocessen i brystkræft. en for Human Genetik, Ikke Støtteegnet. Ansøgningen opfylder ikke studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet.

10 Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 10] 54 Ramus Lohman- Jensen forventes Scient Ortopædkiru rgisk Søren Overgaard, ortopædkirurgisk The significance of Toumiquet use in patients operated with total knee Arthroplasty on pain and early mobilization studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet i ansøgers navn. 40 Elisabeth Christians en, Hudafdelingen og Allergicentret Hudafdeling Sussane en og Halken Allergicentre t Overlæge, dr med, H.C Andersen Børnehospitalet, ouh. Prævalensen af allergiske lidelser og sensibilisering hos børn op til 14 års alderen. formalia. Der er ikke vedlagt fuldt tilsagn om ph.d. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. 57 Iben Fasterhold t oecon, Afd. Kvalitet og Forskning/MTV Kvalitet og Forskning+ Endokrinolo gisk Kjeld Møller Pedersen Center for Sundhedsækono misk Forskning, A novel model for early forecastning of expected return of innovative medical technologies in Danish Hospitals formalia. Der er ikke vedlagt fuldt tilsagn om ph.d. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. 62 Anne Haahr Mellergaar d Eriksen, onkologisk Onkologisk Anders Jakobsen professor onkologisk afd, Den kliniske betydning af mirna formalia. Der er ikke vedlagt fuldt tilsagn om ph.d. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet. 66 Grzegorz Fojecki SHS, Urologisk SHS Urologisk Palle Osther Urologisk Behandling af rejsningsbesvær med lavenergi lineær cholckbølge terapi. formalia. Der er ikke vedlagt fuldt tilsagn om ph.d. studieplads eller indskrivningsbrev fra, sundhedsvidenskabeligt fakultet.

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia

28. - 30. januar 2015 i København. Hotel Radisson Blu Scandinavia Dansk Radiologisk Selskabs 10. årsmøde Radiograf Rådets Landskursus Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs årsmøde 28. - 30. januar

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskning

Sundhedsvidenskabelig Forskning Sundhedsvidenskabelig Forskning Ved Aarhus universitet Og Århus universitetshospital 2009 Redaktionsgruppe: Mogens Kilian Ebba Nexø Michael Rehling Raben Rosenberg Sekretariat: Ulla Schmidt Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Akut patient Side 1 af 168 Censorer ved Akut patient Køge Sygehus, Kirurgisk Afdeling Sven Adamsen Lobovej 4, 3450 Allerød

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

Se!program!og!meget!mere!inde!i!bladet!

Se!program!og!meget!mere!inde!i!bladet! DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2014 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Legater 12 Årsmøde program 4 Kurser 12 Generalforsamling 8 FYR 13 Med på sidelinjen 10

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) Institut for Idræt

Læs mere

Rehabilitering når livet skal leves hele livet?

Rehabilitering når livet skal leves hele livet? Rehabilitering når livet skal leves hele livet? NATIONAL GERONTOLOGISK KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND DEN. 2. OG 3. OKTOBER 2014 I MIDDELFART ARRANGØR: DANSK GERONTOLOGISK SELSKAB (DGS) Konferencen sætter

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Side 1 af 143 Censorer ved Professor, overlæge, dr.med. Karsten Buschard Kollegievej 5, 2920 Charlottenlund 2722 6007

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2012 Indberettende virksomhed Overskrift på donation eller tilskud Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) Hvad donation eller tilskud ydes

Læs mere

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november

DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november DASAIMs Årsmøde 2014 13.-15. november Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S 1 Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København,

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til. epidemiologisk database.

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til. epidemiologisk database. Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler Indberettende virksomhed Overskrift donation eller tilskud Navn(e) hospital og/eller (er) Hvad donation eller tilskud ydes til Formål Tidshorisont

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi

februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi februar 2015 opfølgningsprogram for Akut leukæmi Opfølgningsprogram for akut leukæmi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere