Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet"

Transkript

1 Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING FORMÅL DEFINITIONER PROCESSER Overdragelse fra TDC til gensælger Annullering af bestilt overdragelse fra TDC til gensælger Overdragelse fra gensælger til gensælger Annullering af bestilt overdragelse fra gensælger til gensælger Ændring af produkter, tjenester på slutkunden i perioden fra overdragelse er bestilt til ordren er udført Oprettelse Flytning Ændring Ekstra Services Opsigelse Lukning/åbning Fejlbehandling Nummerportering option Nummerportering option

2 2. Indledning Dette dokument beskriver de Forretningsgange, der er implementeret ved gensalg af tjenester mv. på fastnetområdet. Der er udarbejdet Forretningsgange for følgende områder: Overdragelse fra TDC o Annullering af bestilt overdragelse fra TDC Overdragelse fra gensælger o Annullering af bestilt overdragelse fra gensælger Oprettelse Flytning Ændring Ekstra Services Opsigelse Lukning/åbning Fejlbehandling Nummerportering 3. Formål Forretningsgangene er udarbejdet med henblik på at understøtte den daglige interaktion mellem gensælger og Tele Danmark i forbindelse med gensalg af fastnetydelser. 4. Definitioner Ved Gensælger forstås den part der har indgået aftale med TDC Wholesale om videresalg af TDC s tjenester og tillægstjenester. Ved Slutkunde forstås en fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med en leverandør af offentlige teletjenester om køb af sådanne tjenester og tillægstjenester, uden at dette sker med henblik på gensalg af tjenesterne og tillægstjenesterne. Ved TDC forstås TDC A/S Ved Wholesale forstås TDC Wholesale Ved WSE forstås den Kundeservice afdeling, der servicerer Wholesales kunder Ved Installation forstås enhed hos TDC der er ansvarlig for udførelse af ordrer hvor tekniker er påkrævet. Ved forstås TDC s edb- der behandler og udfører administrative ordrer. Ved Columbine forstås ordresystemet for gensælgere op mod CU Ved forstås ordresystem for gensælgere op mod WSE Ved forstås kunde-/ordre-system for fastnet. Ved TOT forstås takserings-system for fastnet. Ved RAS forstås regnings-system for fastnet. Ved MSOS forstås tekniker-booking-system for fastnet. Ved FASIN forstås fejl-ordre-system for gensælgere af fastnet. Ved OI forstås elektronisk posthus for TDC s og udad til. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 2 af 27

3 5. Processer I de efterfølgende afsnit er processerne for de enkelte områder beskrevet samt illustreret i flowdiagrammer. For nærmere detaljer om afgivelse af ordre via de administrative ordre henvises til brugervejledningen for hhv. Columbine html og Overdragelse fra TDC til gensælger Gensælger Søgning Overdragelsesordre tastes i Columbine og der søges på følgende: Telefonnummer Kontonummer Visitering Ordredata bliver visiteret ved søgning i Columbine. fremkommer hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny søgning. Gensælger Overdragelsesordre fremsendes indeholdende: Kundeoplysninger Dato Valg af prisskema Afbestilling/ af FO Kontaktinfo af supplerende produkter Kvittering Udførsel Afskedsbrev Slutregning Kan ordredata godkendes indlæses ordren i. Kvittering fremkommer i Columbine Ordren udføres i og plus-fil (kundeprofil) opdateres. fremsender afskedsbrev til slutkunde på TDCs vegne. TOT, RAS udarbejder og fremsender slutregning til slutkunde. WSE Plus-fil Plus-fil fremsendes til gensælger. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 3 af 27

4 Slutkunde Gensælger WSE Ordren tastes i Columbine Columbine Søgning Ordredata OK Ordren overføres automatisk til Afskedsbrev via post fra TDC Ordre udføres Kundeprofil opdateres Plus-fil dannes Slutregning fra TDC TOT, RAS Slutregning udarbejdes Bekræftelse via plus-fil PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 4 af 27

5 Annullering af bestilt overdragelse fra TDC til gensælger Modtagende Annulleringsordre tastes i Columbine indeholdende: gensælger Telefonnummer Dato Bemærkninger WSE Visitering Ordredata bliver visiteret. Ordre om overdragelse kan annulleres frem til kl dagen før ordren om overdragelse udføres. fremsendes hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny ordre. Indtastning Bekræftelse Udførsel Bekræftelse Såfremt ordredato kan godkendes overføres annulleringen automatisk til. Bekræftelse fremsendes til modtagende gensælger via mail. Ordren udføres i og plus-fil (kundeprofil) opdateres. TDC får besked om annullering af overdragelse. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 5 af 27

6 Slutkunde TDC Modtagende gensælger WSE Annullering Ordren tastes i Columbine Ordredata OK Ordren overføres automatisk til Ordre udføres Bekræftelse af annullering via mail Information om annullering PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 6 af 27

7 5.2. Overdragelse fra gensælger til gensælger Modtagende gensælger Søgning Overdragelsesordre vælges og der søges på følgende: Telefonnummer Afgivende gensælger Modtagende gensælger Visitering kvittering Ordredata bliver visiteret ved søgning i Columbine fremkommer hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal lave ny søgning. Overdragelsesordre fremsendes indeholdende: Kundeoplysninger Dato Valg af prisskema /Afbestilling af FO Kontaktinfo af supplerende produkter Kan ordredata godkendes overdrages kundeforholdet i CU. Kvittering fremkommer i Columbine WSE Plus-fil Plus-fil fremsendes til modtagende gensælger Afgivende gensælger Minus-fil Slutregning Slutregning Minus-fil fremsendes til afgivende gensælger TOT, RAS udarbejder og fremsender slutregning til afgivende gensælger Kundeforholdet opdateres Slutregning fremsendes til slutkunde PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 7 af 27

8 Slutkunde Afgivende gensælger Modtagende gensælger WSE Søgning Columbine Søgnig Ordredata OK Ordre indlæses/ indtastes Minus-fil dannes Colulbus Odre udføres. Kundeprofil opdateres Plus-fil dannes Slutregning fra TDC TOT, RAS Slutregning udarbejdes Plus-fil via mail Bekræftelse via minus-fil Slutregning fra afgivende gensælger Opdatering af kundeforholdet PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 8 af 27

9 Annullering af bestilt overdragelse fra gensælger til gensælger Gensælger Annulleringsordre tastes i Columbine indeholdende: Telefonnummer Dato Bemærkninger WSE Visitering Ordredata bliver visiteret. Ordre om overdragelse kan annulleres frem til kl dagen før ordren om overdragelse udføres. fremsendes hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny ordre. Indtastning Bekræftelse Udførsel Såfremt ordredato kan godkendes overføres annulleringen automatisk til. Bekræftelse fremsendes til modtagende gensælger via mail. Ordren udføres i og plus-fil (kundeprofil) opdateres. Bekræftelse TDC får besked om annullering af overdragelse. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 9 af 27

10 PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 10 af 27

11 Ændring af produkter, tjenester på slutkunden i perioden fra overdragelse er bestilt til ordren er udført Afgivende Afgivende gensælger fremsender ordre ændring om gensælger produkt eller tjeneste via Ændringer udføres kun hvis ordren kan udføres inden ordren om overdragelse til modtagende gensælger er udført. WSE Visitering Ordredata bliver visiteret. fremsendes hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny ordre. Indtastning Bekræftelse Udførsel Bekræftelse Såfremt ordredato kan godkendes indtastes ordren i. 1. WSE annullere ordren i 2. WSE taster ordren på ændring 3. WSE taster overdragelse med oprindelig overdragelsesdato (se eventuelt flowdiagram for overdragelse) Bekræftelse fremsendes til afgivende gensælger via mail. Ordren udføres i og plus-fil (kundeprofil) opdateres (se eventuelt flow-diagram for overdragelse). Ved ordre, der kræver teknikerbesøg, bliver den pågældende ordre lagt ud til tekniker. Ordren udføres og klarmeldes i MSOS. Afgivende gensælger modtager ny minusfil med oprindelig overdragelsesdato, men med ny ordredato (se eventuelt flow-diagram for overdragelse). PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 11 af 27

12 Gensælger WSE Installation Ordre via mail Ordredata OK via mail Ordre indtastes i Tekniker påkrævet MSOS Ordre udføres Tekniker Ordre udføres og klarmeldes Ordre udføres og klarmeldes PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 12 af 27

13 5.3. Oprettelse Gensælger Oprettelsesordre fremsendes indeholdende: Kundeoplysninger Valg af prisskema Telefonbogs optagelse Dato Bemærkninger indeholdende hvad der skal oprettes Kontaktinfo WSE Visitering Ordredata bliver visiteret Kan ordredata godkendes tastes ordren i. Der fremsendes ordrebekræftelse via mail til gensælger med dato. Der fremsendes afvisning hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny ordre. Installation Ordreudførsel Ordren bliver lagt ud til tekniker. Ordren udføres og klarmeldes i MSOS. Databehandling Ordren klarmeldes i. Klarmelding fremgår af Columbine PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 13 af 27

14 Gensælger WSE Installation Ordre via mail Ordredata OK via mail Ordre indtastes i Tekniker påkrævet MSOS Ordre udføres Tekniker Ordre udføres og klarmeldes Ordre klarmeldes PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 14 af 27

15 5.4. Flytning Gensælger Flytteordre fremsendes indeholdende: Kundeoplysninger Ny Adresse Dato for åbning på ny adresse Dato for lukning på gl. adresse Bemærkninger. Kontaktinfo WSE Visitering Ordredata bliver visiteret Kan ordredata godkendes tastes ordren i. Der fremsendes ordrebekræftelse via mail til gensælger med dato. Der fremsendes afvisning via mail hvis ordredata ikke kan godkendes Gensælger skal fremsende ny ordre Installation Ordreudførsel Ordren bliver lagt ud til tekniker. Ordren udføres og klarmeldes i MSOS. Databehandling Ordren klarmeldes i. Klarmelding fremgår af Columbine PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 15 af 27

16 Gensælger WSE Installation Ordre via mail Ordredata OK via mail Ordre indtastes i Tekniker påkrævet MSOS Ordre udføres Tekniker Ordre udføres og klarmeldes Ordre klarmeldes PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 16 af 27

17 5.5. Ændring Anvendes ved følgende typer af ændringsordrer: Konvertering konvertering fra PSTN til ISDN eller omvendt. Annullering annullering af bestilt ordre Ombookning ændring til bestilt ordre f.eks. ændring af tidspunkt for udførelse. Nummerændring ændring af eksisterende telefonnummer til nyt. Nummerbestemt ringning oprettelse/nedtagning af ekstranummer Hemmeligt/Udeladt nummer ændring af H/U-status på telefonnummer. Nedtagning til senere flytning linien nedtages. Henvisning kan bestilles. Spærringer oprettelse/nedtagning af spærringer Installationsarbejde tekniker påkrævet f.eks. ved bestilling af ekstra stik. Telebro oprettelse/nedtagning af Telebro Diverse ændringer som ikke kan placeres under ovenstående. Gensælger sordre fremsendes indeholdende: stype Kundeoplysninger Dato Bemærkninger Kontaktinfo WSE Visitering Ordredata bliver visiteret Kan ordredata godkendes tastes ordren i. Der fremsendes ordrebekræftelse til gensælger med dato. Der fremsendes afvisning hvis ordredata ikke kan godkendes Gensælger skal fremsende ny ordre Installation Ordreudførsel Ved ordre, der kræver teknikerbesøg bliver den pågældende ordre lagt ud til tekniker. Ordren udføres og klarmeldes i MSOS. Databehandling Ordren klarmeldes i. Klarmelding fremgår af Columbine PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 17 af 27

18 Gensælger WSE Installation Ordre via mail Ordredata OK via mail Ordre indtastes i Tekniker påkrævet MSOS Ordre udføres Tekniker Ordre udføres og klarmeldes Ordre udføres PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 18 af 27

19 5.6. Ekstra Services Gensælger Søgning Ekstra Services vælges og der søges på følgende: Telefonnummer Visitering Ordredata bliver visiteret ved søgning i kosak fremkommer hvis søgekriterier ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny søgning. Gensælger Ekstra Services ordre fremsendes indeholdende. Kundeoplysninger Ordretype Dato Kontaktinfo Databehandling Kan ordredata godkendes udføres ordren i. vil blive præsenteret i Columbine Slutkunde Gensælger Søgning Columbine søgning Ordredata OK Ordre udføres PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 19 af 27

20 5.7. Opsigelse Gensælger Opsigelsesordre fremsendes indeholdende: Kundeoplysninger Dato Bemærkninger Kontaktinfo WSE Visitering Ordredata bliver visiteret Kan ordredata godkendes tastes ordren i. Der fremsendes ordrebekræftelse via mail til gensælger. Der fremsendes afvisning hvis ordredata ikke kan godkendes. Databehandling Gensælger skal fremsende ny ordre. Ordren udføres i Gensælger WSE Ordre via mail Ordredata OK via mail Ordre indtastes i Ordre udføres PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 20 af 27

21 5.8. Lukning/åbning Gensælger Søgning Lukning/åbning ordre vælges og der søges på følgende: Telefonnummer Visitering Ordredata bliver visiteret ved søgning i kosak fremkommer hvis søgekriterier ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny søgning. Gensælger Lukning/åbning ordre fremsendes indeholdende. Kundeoplysninger Ordretype Dato Data på gensælger Databehandling Kan ordredata godkendes udføres lukning/åbning i. vil blive præsenteret i columbine Slutkunde Gensælger Søgning Columbine søgning Ordredata OK Ordre udføres PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 21 af 27

22 5.9. Fejlbehandling Gensælger Visitering Gensælger visitere slutkunde, er fejlen ved TDC eller anden fejlkilde. Fejl v. TDC Fejlmelding fremsendes via indeholdende: Serviceform evt. book tid i bookingkalender Telefonnummer Linietype Data på slutkunde Oplysninger om fejlsymptomer Adgang til brugeradresse Data på gensælger TDC fejlservice Ordren bliver behandlet ifas Samt visitering af fejlmelding for kendt multifejl. Multifejl Fejlfinding Gensælger indformeres indenfor 1 time telefonisk (Oplyst kontaktnummer på fejlmeldingen). Fejlen bliver undersøgt og udbedret. Når ordren er udbedret bliver der lagt en klarmelding til gensælger på voic . PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 22 af 27

23 Gensælger TDC Fejlservice Gensælger visiterer slutkunde mht. fejl hos slutkunden Fejl hostdc Fejlmelding tastes i FASIN Gensælger finder anden fejlkilde Visitering af fejlen i FAS med bekræftelse af fejlmelding Visitering af fejlmelding incl. undersøgelse for kendt multifejl Gensælger informeres indenfor 1 time Kendt multifejl fejlordre lægges i aktuel postkasse Færdigmelding lagt på voic Fejlfinding og udbedring PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 23 af 27

24 5.10. Nummerportering option 1 Modtagende Fuldmagt Fuldmagt fra slutkunde fremsendes til gensælger. operatør Gensælger Ordre Fuldmagt registreres i kunde/ordre system. Modtagende operatør fremsendes til OCH. OCH fremsendes til Gensælger., kopi skopi fremsendes til OI. Gensælger Gensælger fremsender ordrebekræftelse til OCH. Gensælger fremsender afvisning til OCH såfremt portering ikke kan godkendes. OCH OCH videresender ordrebekræftelse til modtagende operatør., kopi, kopi OCH fremsender kopi af ordrebekræftelse til OI. OCH videresender afvisning til modtagende operatør. OCH videresender kopi af afvisning til OI. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 24 af 27

25 Modtagende operatør OCH Gensælger Fuldmagt sendes til gensælger Fuldmagt registres i kunde/ordre system Videresendelse af bestilling, kopi Videresendelse af Fuldmagt modtaget?, kopi Videresendelse af kopi PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 25 af 27

26 5.11. Nummerportering option 2 Modtagende Fuldmagt Fuldmagt fra slutkunde fremsendes til gensælger. operatør Gensælger Nummerporteringsordre fremsendes indeholdende: Data på slutkunde Data på telefonnummer Data på modtagende part Bemærkninger Data på gensælger WSE Ordredata bliver visiteret og der fremsendes afvisning via mail hvis ordredata ikke kan godkendes. Gensælger skal fremsende ny ordre. Modtagende operatør Fuldmagt Der fremsendes kontonummer til modtagende operatør. Fuldmagt registreres i. Der fremsendes bestilling på portering til OCH. OCH OCH videresender bestilling fra modtagende operatør til OI. OI Hvis modtaget fuldmagt fremsendes bekræftelse til OCH. Såfremt der er gået 10 dage efter bestilling fra OCH og der ikke er modtaget fuldmagt fremsendes afvisning til OCH. OCH Ved modtagelse af ordrebekræftelse fra OI videresendes denne til modtagende operatør. Ved modtagelse af afvisning fra OI videresendes denne til modtagende operatør. PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 26 af 27

27 Modtagende operatør OCH Gensælger WSE Fulfmagt Ordre via mail Ordredata OK Kontonummer Fuldmagt Ordre Ordre, kopi Videresendelse af afvisnig Ordredata OK Videresendelse af PT_Gensalg_fastnet_Bilag_8_Forretningsgange_v_std_ Side 27 af 27

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

1. Priser/Produktnummer Faktablad Produktbeskrivelse... 2

1. Priser/Produktnummer Faktablad Produktbeskrivelse... 2 Bilag 1h: Saldospær Dette bilag: Udgør bilag 1h til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 1h. Saldospær hørende til Standardaftalen for Gensalg

Læs mere

Bilag 1h. Saldospær. Gensalg fastnet bilag 1h Saldospaer v standard doc

Bilag 1h. Saldospær. Gensalg fastnet bilag 1h Saldospaer v standard doc Bilag 1h. Saldospær Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.2. Salgsargumenter... 4 3.2.1. EFU... 4 3.2.2. Målgruppe...

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Bilag 1i: Vækning *55

Bilag 1i: Vækning *55 Bilag 1i: Vækning *55 Dette bilag Udgør bilag 1i til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1i. Vækning hørende til Standardaftalen

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Side 1 Produktbeskrivelse Telebro Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Produktbeskrivelsen udgør bilag 1 til Tillægsaftale

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Bilag 1i. Vækning *55

Bilag 1i. Vækning *55 Bilag 1i. Vækning *55 Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. Kaldsscenarier... 4 3.1.1.1. Ved bestilling/ændring/kontrol/annullering...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S

Tillægsaftale. Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. V2tel A/S 25. august 2006 Tillægsaftale om Udvidet Nummervalidering for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og V2tel A/S 1.1 BILAGSLISTE...2 2 PRÆAMBEL... 3 3 PARTERNE... 3 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

RP-Retningslinier-for-håndtering-af-bredbåndskunder-ver-11. Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør

RP-Retningslinier-for-håndtering-af-bredbåndskunder-ver-11. Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør 1 af 16 13 July 2016 1. Indholdsfortegnelse: Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør... 1 1. Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester 1 Præambel I henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af

Læs mere

Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN

Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN Bilag 1a. Gensalg Basisprodukter, PSTN Standard PSTN abonnement... 2 Tillægstjenester omfattet af Standard PSTN abonnement... 3 Vis Nummer... 3 Skjul Nummer... 5 Viderestilling af alle opkald, fast nummer...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 1g. VoksenSpærring Udland

Bilag 1g. VoksenSpærring Udland Bilag 1g. VoksenSpærring Udland Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. Kaldsflow... 4 3.1.2. Samspil med andre

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Bilag 1g: VoksenSpærring, udland

Bilag 1g: VoksenSpærring, udland Bilag 1g: VoksenSpærring, udland Dette bilag: Udgør bilag 1g til det mellem parterne tiltrådte Produktttillæg for Gensalg fastnet rstatter følgende bilag: Bilag 1g. VoksenSpærring Udland hørende til Standardaftalen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Tune Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser.

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. OMFANG... 3 3. ANVENDTE FORKORTELSER OG DEFINITIONER... 3 4. PLUG & PLAY TEST... 3 5. INSTALLATIONSBESØG

Læs mere

Telia Fastnet Erhverv

Telia Fastnet Erhverv Telia Fastnet Prisliste Telia tilbyder erhvervskunder flere typer afregningsmetoder med Telia Fastnet. Vælg mellem Forbrugsafregnet, Flatrate DK eller Flatrate Indland. Forbrugsafregnet er den normale

Læs mere

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den 15-04-2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger)

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 Revideret august 2014 1 KPI for bestilling af bredbåndsprodukter (1) Markedsafgørelserne på marked 4 og

Læs mere

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20 Grundpriser Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 175,20 FlexISDN

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter. Til Erhvervsstyrelsen

KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter. Til Erhvervsstyrelsen KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter Til Erhvervsstyrelsen 1 KPI for bestilling af bredbåndsprodukter (1) Markedsafgørelserne på marked 4 og 5 forpligter TDC til at offentliggøre SLA og

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Høringsnotat om kortlægning af andre tjenester til brug for LRAICændringsprocessen

Høringsnotat om kortlægning af andre tjenester til brug for LRAICændringsprocessen Notat Høringsnotat om kortlægning af andre tjenester til brug for LRAICændringsprocessen udsendte d. 17. maj 2005 høringsnotat over de indkomne bemærkninger fra TDC og LRAIC arbejdsgruppen til brug for

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL Bilag 1B: Prduktspecifikatin fr IP VPN DSL Dette bilag beskriver de specifikke egenskaber i frhld til en IP VPN DSL løsning. Der henvises til Bilag 1A vedr. generel beskrivelse af IP VPN/MPLS, BGP g IP

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Høng Telefoni Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Høng Telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder du al nødvendig information

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift...

Læs mere

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S

Tillægsaftale om M-portal. til. Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet. mellem TDC A/S. Siminn Danmark A/S 25. januar 2008 Tillægsaftale om M-portal til Aftale om gensalg af tjenester m.v. på mobilområdet mellem TDC A/S og Siminn Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S

Tillægsaftale. vedrørende. levering af taksttelegrammer for. Gateway til PSTN. mellem. TDC Totalløsninger A/S. debitel Danmark A/S 21. september 2006 Tillægsaftale vedrørende levering af taksttelegrammer for Gateway til PSTN mellem TDC Totalløsninger A/S og debitel Danmark A/S 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE

Læs mere

TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste

TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste Telia Fastnet TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste Telia tilbyder erhvervskunder flere typer afregningsmetoder med Telia Fastnet. Vælg mellem Forbrugsafregnet, Flatrate DK eller Flatrate Indland. Forbrugsafregnet

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere