BBN takkede AP for forslaget om, at tillidsreformen er emne for HSU s temamøde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBN takkede AP for forslaget om, at tillidsreformen er emne for HSU s temamøde."

Transkript

1 Møde den: 20. januar 2015 kl Frandsensalen HSU-møde, 1. møde 2015 Referat Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Jane Kraglund (JAK), Niels Chr. Nielsen (NCN), Johnny Laursen (JL), Per Dahl (PD), Aase Pedersen (AP), John Kapstadt (JK), Helle Colding Seiersen (HCS), Anne Marie Bundsgaard (AMB), Bertha B. Mortensen (BBM), Søren Harbo Jensen (SHJ) som suppleant for Peter Kithler, Olav W. Bertelsen (OWB), Peter Holm-Nielsen (PHN), Claus Palle CP), Niels Relsted (NR), Steen Henrik Møller (SHM), Bibiana Paluszewska (BP) samt Louise Gade (LG) Fraværende: Heidbra Jonsdottir og Peter Kithler Referent: Dorrit Wedendahl Gæster: Gert Tinggaard Svendsen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Flemming Vinther, formand for Offentlige Ansattes Organisation det statslige område og formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg Dato: 20. februar 2015 Side 1/10 Velkomst og rammesætning BBN bød velkommen til temamødet og til oplægsholderne professor Gert Tinggaard Svendsen og formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg Flemming Vinther. BBN takkede AP for forslaget om, at tillidsreformen er emne for HSU s temamøde. BBN forventede en god og åben drøftelse om tillidsreformen og fremhævede, at der ikke på forhånd var forventning om, at debatten skulle ende et bestemt sted eller munde ud i konkrete aftaler. BBN begrundede, hvorfor tillid og tillidsreformen drøftes i HSU: regeringen, de faglige organisationer, regioner og kommuner har sat tillid på dagsordenen med aftalen om de syv principper som grundlag for fornyelse og modernisering i den offentlige sektor tillid og ansvar er omdrejningspunkt for mange af AU s tiltag og beslutninger på baggrund af problemanalysen. Det gælder f.eks. beslutningen om øget delegering til institutledere i forhold til økonomi og ansættelser tillid er afgørende, når vi på AU taler om gensidig respekt og anerkendelse mellem de faglige miljøer og administrationen; mellem VIP og TAP handleplanen for den psykiske APV indeholder en række tiltag om dialog f.eks. om trivsel, kompetenceudvikling, opgaveprioritering og ledelsesind- HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

2 sats. God dialog er baseret på tillid Side 2/10 AU s ti normer for det daglige arbejde fra personalepolitikken forudsætter alle tillid som præmis, for at vi trives og præsterer Et eksempel er normen om, at vi alle skal bidrage til et sammenhængende og samarbejdende universitet Et andet eksempel på normerne er, at vi accepterer, at der kan begås fejl, erkender fejl og bruger fejl i et lærings- og udviklingsperspektiv. Vi er nødt til at tage chancer og dermed øges risikoen for fejl. At tage chancer og fejle og erkende fejl kræver, at vi viser hinanden tillid Mads Øvlisen tidligere direktør i Novo Nordisk har i et interview i Jyllandsposten for nylig sagt Tillid er altafgørende for at gøre det godt på sit job Tillid er kittet i en hver organisation og en forudsætning for, at vi alle kan arbejde professionelt Tillid giver også bedre beslutninger og mindre behov for regler Så der er mange grunde til at sætte tillid på dagsordenen BBN introducerede Gert Tinggaards indlæg om tillid i et økonomisk og velfærdsmæssigt perspektiv og Flemming Vinthers indlæg, som zoomer ind på tillidsreformen og på, hvordan man kan arbejde med tillid på en arbejdsplads. 1. Tillid. Tillid er det danske guld Indlæg af Gert Tinggaard Svendsen (kort resumé af nogle af hovedpointerne) Danskerne har guldmedalje for verdensmesterskabet i tillid. I intet andet land er den generelle tillid til andre så høj som i Danmark Tillid er tæt forbundet med lykke og trivsel - danskerne er også verdens lykkeligste folk Tillid er også forbundet med risiko ved at vise tillid løber man en risiko Social kapital/social tillid vi forventer, at normer respekteres, vi har tillid til, at vores formelle institutioner fungerer Social tillid er fundamentet for evnen til at samarbejde

3 Sociale sanktioner ris, ros, omdømme/belønning er med til at forme tilliden Side 3/10 Den danske tillids rod findes i mødestedet, hvor mennesker mødes ansigt til ansigt Tilliden har også rod i den gamle handelstradition, hvor alt foregår mundtligt, og et ord er et ord. Et ord er et ord gennemsyrer den danske tilgang Små grupper befordrer, at tillid udvikles Tilliden udvikles, når der er fælles mål Tillid overflødiggør papir/kontrakter og advokater - det giver højere produktivitet De uskrevne spilleregler for tillid overføres mellem generationerne Tryk på tillidsknappen hos medarbejderne i stedet for kontrolknappen, det giver bedre trivsel og samarbejdet forbedres Tillid er billigere kontrol koster kassen Tillidsstigen : Hvor stor en procentdel af befolkningen, der svarer ja, når de bliver spurgt, om de mener, man kan stole på de fleste andre mennesker. - Danmark: 78 % - Norge og Sverige: 65 % - Finland: 60 % - Holland, lidt under 60 % - Tyskland: 36% - USA: 35 % - Frankrig: 22 % - Tyrkiet: 10 % - Sydafrika: under 10 % - Brasilien: 3 % Høj social tillid er fundamentet for velfærd, ressourceeffektivitet, samarbejde og trivsel. 2. Tillidsreformen Indlæg af Flemming Vinther (kort resumé af nogle af hovedpointerne)

4 Hvis tilliden er så høj i Danmark, kan man spørge om, hvorfor tilliden er så svær at forvalte på arbejdspladserne? Side 4/10 Baggrunden for tillidsreformen er pres på ressourcerne: Krav om effektivisering og omstruktureringer hører ikke op, men vi skal/kan ikke løbe hurtigere i det offentlige, vi skal løbe smartere Det er muligt at benytte/få hjælp fra Center for Offentlig Innovation, som er etableret med det formål at have fokus på, hvad tillid er i praksis, og hvordan man kan arbejde med tillid Aftalen om de syv principper em_parter_p det_offentlige_arbejdsmarked_om_modernisering.pdf Alle er positive ingen går ind for mistillid Regeringen, regioner og kommuner er vigtige parter i aftalen om de syv principper, fordi de sætter rammerne for det arbejde, som udføres på de offentlige arbejdspladser, og der er behov for, også at se på regler Vær opmærksom på de regler som arbejdspladsen selv sætter. Nogle arbejdspladser har rigtig mange egne regler De syv principper er et opgør med de mindre goder sider af new public management, men der skal stadig måles på, hvad pengene bliver brugt til. Vi skal blot måle på det rigtige. Vi skal måle på det, der understøtter kerneopgaven, ligesom den styring, der er, skal give mening og understøtte kerneopgaven Fordele/gevinster Tillid styrker samarbejdet om kerneopgaven og mål Tillid giver mindre kontrol Tillid giver færre procesregler og giver mere plads til faglighed og innovation Tillid giver hurtigere beslutninger Tillid styrker motivation, skaber trivsel og nedbringer sygefravær

5 At vise tillid er at løbe en kalkuleret risiko. Tillid skabes mellem personer - i ansigt til ansigt relationen Side 5/10 Udfordringer Arbejde med tillid på en arbejdsplads drives af personer, der vil og tør det Tillid skal bygges på tværs af fagområder, samarbejdsparter, ledelses- og styringsniveauer, på tværs i organisationen Opbygning af tillid vil møde modstand der er altid risiko for dårlig ledelse, nedskæringer og fyringer, dårlige opgaver Gode råd til arbejdet med opbygning af tillid Opbyg tillid med afsæt i kerneopgaven, det lokale og de lokale udfordringer Brug anledninger der er til at skabe tillidsbaseret styring Analyser udfordringer i forhold til styring, tillid, samarbejde og dialog Afstem forventninger vi forstår tingene meget forskelligt det kan også gælde kerneopgaven eller formulerede mål Opbygning af tillid tager tid Hav beredskab for tillidsbrud Find inspiration hos andre Indsats skal tage udgangspunkt i kerneopgaven 3. Spørgsmål og debat OWB havde noteret sig, at tillidsprincipperne har omdrejningspunkt om mål, resultater og værdier. OWB fandt det tankevækkende, at AU, som hæger så meget om kvalitet i forskningen, primært er styret af procedurer, når det gælder vurdering af publikationer. Værdier, mål og resultater er fraværende. Flemming Vinther foreslog, at procedurerne skulle snakkes igennem, og at værdier kunne tilkobles, hvis der blev fundet behov for det. Svarene skulle sikkert findes lokalt. SH bemærkede, at det ofte er vanskeligt at måle. Ofte måles der på noget andet end det egentlige. Men det kan være nødvendigt, fordi det ikke er muligt at måle på det egentlige.

6 HCS stillede spørgsmål ved, om alle medarbejdere kan se den samme kerneopgave og fandt det vigtigt, at der er delmål, som den enkelte medarbejder kan relatere sig til. Side 6/10 Flemming Vinther bemærkede hertil, at det er vigtigt med god dialog om målene og enighed om, hvad der måles på. ALF bemærkede, at de beslutninger, der er truffet på AU om inddragelse og delegering efter problemanalysen, er helt nødvendige i opbygningen af tillid. Tillid er fundamentet og spot on. JAK bemærkede, at hun savnede ordet retfærdighed i tilknytning til arbejdet med tillid og social kapital. Det er nødvendigt at give retfærdighed opmærksomhed, når der skal arbejdes med tillid. Nogle af de ting, der kan arbejdes med i opbygning af tillid, er transparens og dialog. JAK gjorde også opmærksom på, at tillid er noget man arbejder sig til, og at den først opleves, når den er der. BBN bemærkede, at det er vigtigt, at diskussionen om at definere kerneopgaven sker lokalt og pointerede, at overlappende ledelsesteams er vigtige i forhold til at opnå sammenhæng og transparens. Flemming Vinther var enig i, at retfærdighed er vigtig, men at retfærdighed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Det kunne være en hjælp at skelne mellem individuel retfærdighed og aftalt (kollektiv) retfærdighed. SH bemærkede, at hvis arbejde med tillid skal have effekt, skal vi gøre noget, som vi ikke plejer, hvor der bliver vist tillid. Det kunne f.eks. være at opgive de nuværende regler i forbindelse med køb af tjenesterejser og erstatte dem af en aftale om, at man skulle vælge rejse, som man selv ville have gjort, hvis man selv skulle rejse og betale. Dette i tillid til at medarbejderne ville have den nødvendige økonomiske ansvarlighed. Flemming Vinther syntes, at rejseeksemplet var et godt eksempel på noget, der er konkret. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i noget helt konkret og definere, hvad tillid betyder lige præcis i forhold til det. Gert Tinggaard gjorde opmærksom på, at der altid er risiko for at enkelte vil snyde (svigte tilliden), men at det er vigtigt, at enkeltsager ikke bliver styrende for alle resten. Det kan blive meget dyrt. Kontrol koster. BBM sagde, at tillidsreformen er en rigtig god påmindelse om, at tillid er fundamentet, og bare det at tale om tillid, er et stort skridt.

7 SHM spurgte om, hvor stor risikoen for at falde ned af tillidsstigen er. Side 7/10 Gert Tinggaard svarede, at den sociale tillid ikke bare lige forsvinder. Vi er vant til den og bærer den i os. PD syntes, at det var vanskeligt at relatere tillidsreformen til AU s verden. PD hæftede sig ved, at tillid forudsætter mødesteder, og at vi på AU har fravalgt et intranet som et muligt mødested. PD hæftede sig også ved, at små grupper er med til at udvikle tillid, og at AU har meget store institutter, hvor det er nødvendigt med fjerde og femte ledelsesniveau for at få små grupper, der fungerer. JL oplyste, at det på ARTS ville blive en stor udfordring at gennemføre den forandring og omdisponering af ressourcer, som er nødvendig, og at retfærdighedsopfattelsen helt sikkert ville blive sat på prøve. Men fastholdelse af transparens i processerne med delegering og decentralisering af beslutninger er vejen frem. AMB foreslog, at man på AU kunne starte med at vise tillid til, at medarbejderne ville holde deres ferie, i stedet for at al ferie forhåndsregistreres, fordi der ikke stoles på, at ferien holdes. AMB anførte, at de efterfølgende ændringer af den forhåndsregistrerede ferie belaster de administrative ressourcer. I stedet for kunne aftales, at ferie holdes, og at der ikke udbetales penge, og så levede medarbejderne op til tilliden og holdt ferie. Flemming Vinther bemærkede, at historien om ferieafholdelse var et godt eksempel på en konkret ide, og at der aldrig må være en Kasper-ide-knuser i lokalet, når nye ideer skal frem og drøftes. ALF fremførte, at det er meget vigtigt, at der vises ledelsesmæssigt mod og risikovillighed. Når der er risikovillighed, er der mulighed for, at gevinsten bliver større. AP udtrykte glæde over, at HSU kunne drøfte tillidsreformen og tilsluttede sig, at retfærdighed er en vigtig grundsten. AP så gerne, at der kunne arbejdes videre med tillid og nævnte, at der måske kunne spares penge, og AP understregede, at de fleste medarbejdere ønsker at levere godt og professionelt arbejde. 4. Opsamling på temadrøftelsen om tillidsreformen BBN opsummerede fra debatten. Det er væsentligt at give den enkelte frihed til at handle, og det er væsentligt, at ansvar bliver delegeret i videst muligt omfang. Retfærdighed skal være i fokus. Aftalt retfærdighed kan være en hjælp.

8 AU skal se på procedurer. Måske har vi selvopfundne plager, som er med til at begrænse. (Forslaget om ændrede procedurer for ferieregistrering parkeres). Side 8/10 De mindre grupper er vigtige, og her har AU s beslutning om overlab mellem ledelsesgrupperne på de forskellige niveauer også betydning. Mødesteder er vigtige. Vi kan tage en diskussion, om etablering af et intranet skal være en del af AU s mødesteder. Et videre arbejde med tillid må ske lokalt, men det er nødvendigt med et oplæg, som skal gennemtænkes. Hvis ting ikke kan forklares, giver det mistillid. BBN afsluttede temamødet med at takke Gert Tinggaard og Flemming Vinther for inspirerende indlæg og HSU for en god debat. Almindeligt HSU-møde 5. HSU s evaluering af SU-strukturen BBN indledte med at byde velkommen til universitetsdirektør Jane Kraglund. BBN takkede forberedelsesgruppens medlemmer Steen Henrik Møller, Anders K. Moestrup, Helle Colding, John Kapstadt, Allan Flyvbjerg, Johnny Laursen og fra HAMU Hans-Peter Degn, Ole Rahn og Niels Christian Nielsen - for det udarbejdede udkast til HSU s besvarelse af spørgsmålene vedrørende evaluering af SU-strukturen. BBN nævnte, at rammerne for forberedelsesgruppens arbejde ikke havde været de bedste. Dels nåede HSU på decembermødet 2014 ikke at give input til gruppen, dels havde tiden været presset. BBN foreslog, at udkastet til besvarelse blev gennemgået punkt for punkt, og der var tilslutning hertil. Det blev desuden aftalt, at der udarbejdes et revideret udkast til besvarelse, som udgør referatet af gennemgangen af de enkelte spørgsmål, og at det reviderede udkast sendes elektronisk til HSU-medlemmerne med mulighed for at kommentere det inden afleveringsfristen 27. februar HSU s endelige besvarelse af spørgsmålene vedlægges mødereferatet på hjemmesiden, når besvarelsen er færdig udarbejdet. HCS anførte forud for gennemgangen af besvarelsesudkastet, at svaret på spørgsmål 2 i tema 1 ikke afspejlede diskussionen på forberedelsesgruppens møde den 12. januar Betragtningerne om emner til fælles drøftelse mellem HSU og HAMU var kommet til efter mødet og var alene udtryk for et synspunkt fra HAMU. HCS fandt, at udkastet til svar tog hul på en diskussion om, hvorvidt HSU og HAMU skulle sammenlægges, og hun fandt ikke, at den diskussion skul-

9 le ske nu. BBN bad om, at HSC synspunkter indgik i gennemgangen af udkastet til svar. Side 9/10 Nedenfor refereres supplerende kommentarer til besvarelsen af de enkelte spørgsmål. Tema 1 spørgsmål 1: Har I kommentarer til opgavefordelingen mellem de tre niveauer i SU-strukturen? Hvad ville efter jeres opfattelse være en bedre opgavefordeling? PD fandt det rigtigt at pege på problematikken vedr. top-down og bottom-up processer. Sammen med input fra de øvrige samarbejdsudvalg og fokusgruppeinterviewene ville det danne grundlag for adhoc-gruppens indstilling til HSU. ALF fandt, at det, som det er nu, er vanskeligt at få en rigtig mødekadence de tre SU-niveauer imellem, og han var enig med PD. Tema 1 spørgsmål 2: Hvordan hænger opgaverne på jeres niveau i SUstrukturen sammen med opgaver i øvrige indflydelsesfora på samme niveau? Hvad ville efter jeres opfattelse være den mest optimale arbejdsfordeling mellem de forskellige indflydelsesfora på jeres niveau? Vedrørende en eventuel sammenlægning af HSU og HAMU fandt AP, at det er en dårlig løsning. AP begrundede det med de forskellige regler, der gælder for henholdsvis arbejdet i samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen. AP fandt, at de to områder hver især ikke ville få tilstrækkeligt ud af en sammenlægning, og AP fandt, at det ville blive arbejdsmiljøarbejdet, som ville miste mest. Særligt på HE og ST med de våde områder var en sammenlægning ikke ønskelig. JAK bemærkede, at hendes erfaring fra sygehusverdenen med både våde og tørre områder var, at det sagtens kan lade sig gøre at samle samarbejdsopgaverne og arbejdsmiljøopgaverne i én struktur, og at arbejdsmiljøarbejdet trivedes fint i MED-strukturen. JAK pointerede, at hun ikke med dette udsagn tog stilling til strukturen på AU. ALF gjorde opmærksom på, at der på HE var forskellig opfattelse. Nogle institutter ønskede en sammenlægning, mens andre ønskede udvalgene adskilt. ALF foreslog valgfrihed, hvis det er muligt. OWB spurgte, om AU har overvejet niveauet for et arbejdsmiljøudvalg, således at der f.eks. alene er et arbejdsmiljøudvalg på fakultetsniveau. LG oplyste, at også arbejdsmiljøorganiseringen skulle evalueres, men at tidspunktet herfor endnu ikke er fastlagt.

10 AMB bemærkede, at når institutlederne er ansvarlige for arbejdsmiljøet, måtte der nødvendigvis også være et arbejdsmiljøudvalg på institutniveau. AMB påpegede desuden, at der er krav om, at der er studenterrepræsentanter i arbejdsmiljøudvalget, men at det ikke er tilfældet i samarbejdsudvalget. Side 10/10 PD påpegede behovet for synkrone valgperioder i samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorganisationen. NR gjorde opmærksom på muligheden for ligesom BSS at lave arbejdsmiljøgrupper på hver lokalitet og ét samlet fakultetsarbejdsmiljøudvalg. BBN bemærkede med udgangspunkt i sin egenskab som formand for både HSU og HAMU, at de to udvalg har rigtig mange fælles emner. AP gav udtryk for, at f.eks. sygefravær er et emne, der er fælles for både HSU og HAMU. Tema 2 spørgsmål 3: Hvordan oplever I placeringen af jeres SU-møder? a) i forhold samarbejdsudvalgsmøder på andre niveauer i SU-strukturen b) i forhold til andre indflydelsesfora. SH bemærkede, at AU har for meget top-down i samarbejdsudvalgsarbejdet, og at hvis vi ønsker mere bottom-up, er det nødvendigt at respektere, at det tager tid, og at der skal laves en struktur, der understøtter bottom-up. Vi skal også fastholde, at det ikke altid behøver at gå så hurtigt. HCS gjorde opmærksom på, at AU de seneste år har været præget af store ændringer, så mulighederne for planlægning har ikke været så gode. Bottom-up er heller ikke altid en mulighed. AP bemærkede at ting ikke bare kommer af sig selv og stillede spørgsmålstegn ved om bottom-up ville give tilstrækkelige diskussioner. SH og JL bemærkede, at det er vigtigt at lytte og vise mod og tillid til, at der kommer input fra de lokale niveauer.

Fraværende: Allan Flyvbjerg; Svend Hylleberg; Helle Colding Seiersen; Steen Henrik Møller; Eva Lysdahl

Fraværende: Allan Flyvbjerg; Svend Hylleberg; Helle Colding Seiersen; Steen Henrik Møller; Eva Lysdahl HSU og HAMU fællesmøde om APV d. 6. november 2014 kl. 13-15 Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C Referat Til stede: Brian Bech Nielsen; Johnny Laursen; Berit Eika; Per Dahl; John Kapstadt;

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Brian Bech Nielsen (BBN) bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden Brian Bech Nielsen (BBN) bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. HSU og HAMU fællesmøde om psykisk APV d. 6. marts 2014 kl. 10-12.30 Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C REFERAT Til stede: Brian Bech Nielsen, Jørgen Jørgensen, Mette Thunø, Marianne

Læs mere

HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C

HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl. 14-16 Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C Deltagere; Brian Bech Nielsen; Jane Kraglund; Johnny Laursen; Berit Eika; Per Dahl; Anne Marie Bundsgaard;

Læs mere

Rektor var forhindret at deltage i mødets begyndelse og slutning, og mødeledelsen blev derfor forestået af Thomas Pallesen og Arnold Boon.

Rektor var forhindret at deltage i mødets begyndelse og slutning, og mødeledelsen blev derfor forestået af Thomas Pallesen og Arnold Boon. Møde den 9. november 2017 Preben Hornungstuen Fællesmøde hovedarbejdsmiljøudvalg og hovedsamarbejdsudvalg Møde nr. 2, 2017 Referat Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (ABOON), Thomas Pallesen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde d. 18. marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts AARHUS UNIVERSITET Møde d 18 marts 2015 Lokale 413, bygning 1443 LAMU, Administrationscenter Arts Dagsorden Deltagere: Lars Friis (LF), Berit Granum (BG), Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), Birgitte Adams

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Referat. Møde den 3. november 2016 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalget

Referat. Møde den 3. november 2016 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalget Møde den 3. november 2016 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalget Referat Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Johnny Laursen (JL), Ole Steen Nielsen (OSN), Thomas Pallesen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: , kl Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen)

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: , kl Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen) Møde den: 07 09 2016, kl. 09.00-11.00 Sted: Bygning 1241, lokale 231 (Havestuen i Bartholin Bygningen) Referat Deltagere: Marianne Hokland (MH), David Christian Evar Kraft (DCEF), Lene Grønkjær (LG), Peder

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler.

b. Sygefravær og muligheder ved hjernerystelse AB informerede om notatet. Det ligger lokalt at rekvirere nødvendige hjælpemidler. Møde den: 22. november 2016, kl. 10-12 Nordre Ringgade 1, bygning 1431-015 Referat HAMU møde Deltagere: Brian Bech Nielsen, Arnold Boon, Marianne Hokland (HE), Jørgen B. Jespersen (ST), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Dagsorden til møde i HSU torsdag den 19. september 2013

Dagsorden til møde i HSU torsdag den 19. september 2013 Møde den: 19. september 2013, kl. 10.00-13.00 Fransensalen, Nordre Ringgade 1, 8000 C HSU-møde REFERAT Til stede: Brian Bech Nielsen, Jørgen Jørgensen, Mette Thunø, Svend Hylleberg, Søren E. Frandsen,

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft & Peter Hasle Arbejdsmiljørådet 17. September 2008 Udgangspunkt i social kapital Putnam, 1995: Egenskaber ved en social organisation som

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. HSU-temamøde om kompetenceudvikling d. 2. maj 2014 kl Frandsensalen

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. HSU-temamøde om kompetenceudvikling d. 2. maj 2014 kl Frandsensalen HSU-temamøde om kompetenceudvikling d. 2. maj 2014 kl. 12.30-15.30 Frandsensalen REFERAT Til stede: Brian Bech Nielsen, Jørgen Jørgensen, Mette Thunø, Niels Jørgen Relsted, Svend Hylleberg, Niels Chr.

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital FTF arbejdsseminar d. 16.09.08 Hotel Frederik d. II, Slagelse Danmark kan noget særligt med mennesker Der er høj social kapital Tillid i hvor høj grad stoler folk på hinanden?

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Personalechefkonferencen, 4. november 2008 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Dagens oplæg bygger på resultater fra VIPS Virksomhedernes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Ekstraordinært møde den 28. november 2013 Administrationens samarbejdsudvalg HR-huset, Jens Baggesensvej, Aarhus Videolink til Emdrup REFERAT Til stede: Jørgen Jørgensen, Søren Trangbæk, Louise Gade, Maria

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Fremtidig organisering af HR

Fremtidig organisering af HR 19. NOVEMBER 2010 Fremtidig organisering af HR PRINCIPPER, SCENARIER SAMT FORDELE OG ULEMPER præsen TATION 1 PRINCIPPER FOR HR ARBEJDSUDVALGET HR skal arbejde på forretningens præmisser og ikke omvendt

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. To punkter ønskes taget op under evt.: Status HR løn Personaleomsætning på AU HR, HE

Dagsorden: Referat: 1. To punkter ønskes taget op under evt.: Status HR løn Personaleomsætning på AU HR, HE Møde den: 22. august 2013 kl. 13.00 15.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: A-siden: Louise Gade (LG), Birgit Roesen (BIR), Birgitte Langsted (BL) B-siden: Anders Kragh Moestrup (AKM), Alev Gencay (AGA), Jane

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2016) Udkast til referat I mødet deltog: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer

REFERAT. Møde den 26. juni 2015 kl Aarhus , Emdrup A112. LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Møde den 26. juni 2015 kl. 10.30-11.30 Aarhus 5361-212, Emdrup A112 REFERAT LAMU-møde nr. 1 i AU Forskning og Eksterne Relationer Til stede: John Westensee (fmd.), Jeppe Dørup Olesen, Anders Frølund, Anne-Marie

Læs mere

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR

Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 REFERAT LSU HR Til stede: Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina Wilkens Nissen Referent:

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Møde den 30. juni 2016 Navitas, mødelokale , Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C Hovedsamarbejdsudvalget

Møde den 30. juni 2016 Navitas, mødelokale , Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C Hovedsamarbejdsudvalget Møde den 30. juni 2016 Navitas, mødelokale 3210-03.070, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C Hovedsamarbejdsudvalget Referat Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Johnny

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 24. september 2014 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalgsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 24. september 2014 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalgsmøde Møde den: 24. september 2014 Frandsensalen Hovedsamarbejdsudvalgsmøde REFERAT Til stede: Rektor Brian Bech Nielsen (BBN), prorektor Berit Eika (BE), Allan Flyvbjerg (ALF), Svend Hylleberg (SH), Niels Chr.

Læs mere

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Gå-hjemmøde: Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 29. Marts 2016 Program Tre oplæg om psykisk arbejdsmiljø, social kapital

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere