Studentertale Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden."

Transkript

1 Studentertale Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer som alle sandheder i øvrigt men citatet siger en del om det danske samfund. For det første at vi danskere er glade for at spise og være sammen om mad. Men nok så vigtigt at vi har et samfund der er præget af dialog, konfliktløsning og først og fremmest tillid. Der er ikke brug for så mange knive hverken i bogstavelig eller overført betydning. Og min tale til jer her på den absolut sidste skoledag for jer på Odder Gymnasium skal netop handle om tillid. Der findes en grundlæggende tillid til hinanden indenfor små grupper, som man kender godt. Det er først og fremmest familien og vennerne. Her er vi overbevist om at vi vil hinanden det godt, at vi har fælles interesser og at vi vil få hjælp hvis vi kommer i problemer af den ene eller anden art. Det er nok noget alment menneskeligt noget der måske stammer fra vores oprindelse eller biologi. Det var simpelthen nødvendigt at holde sammen og have tillid til hinanden i den gruppe man befandt sig i. Et spørgsmål om overlevelse. Den form for tillid findes i alle kulturer i forskellige varianter men det er grundlæggende tale om det samme fænomen. Man passer på dem, man er tæt på og bliver passet på af dem. Det er der ikke noget særligt dansk i. 1

2 Den tillid, som jeg vil fortælle jer om, er mere noget vi kan kalde en social tillid. Tillid til mennesker som man ikke kender. Tillid til at aftalte normer respekteres og grundlæggende tillid til at man kan regne med fælles institutioner og systemer. Man har lavet internationale undersøgelse om tillid naturligvis der findes jo undersøgelse af alt. Og her scorer de skandinaviske lande generelt og Danmark i særdeleshed meget højt. Man har simpelthen stillet et meget stort antal mennesker det simple spørgsmål: Kan man stole på de fleste mennesker? I Danmark svarer mere end tre ud af fire nærmere bestemt 78% - at det kan man godt. Dermed placerer danskerne sig som verdens mest tillidsfulde folk. Det lavest rangerende land i undersøgelserne er i øvrigt Brasilien - som os, der er interesseret i fodbold, holder skarpt øje med i disse dage. Her er der kun én ud af 20, der mener at man kan stole på de fleste mennesker. Og sådan en forskel i tillid afspejler naturligvis også nogle kæmpe forskelle i levevilkårene i de forskellige lande. Men lad os se lidt på hvad det betyder for livet i Danmark at vi lever i verdens mest tillidsfulde land. De fleste af jer har indenfor de sidste tre år - forhåbentlig - stiftet bekendtskab med den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup og hans nok mest kendte værk Den etiske fordring fra Jeg citerer ham ofte i mine taler, fordi hans livssyn har været en inspiration til det, vi står for, på Odder Gymnasium. I Den etiske fordring siger han om tillid. Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig og ikke mindst er jeg med til at gøre den truen- 2

3 de eller tryg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en uudtalt, så at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd. Tillid handler altså om at tage vare på hinanden. Og det er jo faktisk det, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Via skattesystemet og den offentlige sektor sørger vi for fælles ydelser, som vi alle kan trække på efter behov. Selvom man ikke hører det så meget mere er det jo en form for programerklæring for velfærdssamfundet at man skal yde efter evne og nyde efter behov. Men det forudsætter jo tillid. Tillid til at systemet eller samfundet vil træde til hvis man har brug for det, men også tillid til at man ikke misbruger de muligheder, der er. Man vil kun betale sin skat med glæde hvis man for det første ved at naboen også betaler skat og for det andet har tillid til at pengene bruges fornuftigt til det fælles bedste. En helt frisk undersøgelse fra Gallup viser at 88% af danskerne gerne betaler skat. Det er da et imponerende tal. Nu skal man jo også passe på at det ikke kommer til at lyde mere rosenrødt og ideelt end det er. Vi har i samfundet masser af diskussioner om skat og om offentlige ydelser og om reformer af det ene og det andet. Men det er krusninger på overfladen og diskussioner om balancer. Det grundlæggende forhold at vi skal have et samfund hvor der foregår en vis omfordelingen og hvor der er udspændt et sikkerhedsnet det er vi ikke uenige om hvad enten man har den ene eller den anden politiske holdning. Man kan sige at vi er enige om at der skal være en social kontrakt. Og baggrunden for at det kan lade sig gøre er en grundlæggende tillid. Vi tror grundlæggende på autoriteter. Der er sikkert ingen af jer her i salen, der har prøvet at bestikke en politibetjent for nylig. Vi véd at embedsmænd og magthavere ikke er kor- 3

4 rupte. Vi har tillid til at dem, der er ansat til at hjælpe os hvad enten det er i sygehusvæsenet eller i undervisningssektoren gør deres bedste for os og ikke for egen vindings skyld. Vi er overbeviste om at de offentlige udgifter bruges til det, de er beregnet til. Vi kan naturligvis diskutere størrelsen af udgifterne og fordelingen af dem, men det vil være en helt absurd tanke at pengene ender i de ansattes lommer, som det desværre sker i nogle dele af verdenen. Der er naturligvis også historier om dette i Danmark som det engang imellem fremgår af pressen, men det bliver jo netop store historier og skandaler fordi det er undtagelser. Danskerne som verdens mest tillidsfulde folk har en lang historie. Der er et sagn om en konge Frode Fredegod, som ville prøve sit folks ærlighed ved at lægge en guldring midt på vejen og så se, hvad der skete. Og da han vendte tilbage længe efter lå ringen der endnu. Det er blevet brugt som billede på hvor godt og trygt et kongeringe han havde skabt. Og mange år senere red en dansk konge en tur rundt i København sammen med den russiske zar. Zaren spurgte forundret, hvor de soldater var, som skulle passe på kongen, men kongen svarede blot: "Folket passer på mig!" Det kan naturligvis være de rene røverhistorier, men de siger jo noget om vores selvopfattelse. Og i lidt nyere tid er det et faktum at vi i løbet af 1930 erne og i årene frem har opbygget et unikt velfærdssamfund baseret på tryghed og tillid. Der er endda dem, der hævder at en meget væsentlig grund til vores velstand og gode økonomi i perioden og nu tænker jeg ikke på de sidste 6 år med finanskrise men en lidt længere periode med vækst netop er tilliden. Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Aarhus Universitet taler endda om at tillid er Danmarks usynlige 4

5 brændstof, der giver ekstra opdrift til økonomien. Lenin skulle i forbindelse med Den russiske Revolution have sagt at tillid er godt men kontrol er bedre. Det omformulerer professoren fra Aarhus til at kontrol er godt med tillid er billigere Det skal forstås både bogstaveligt og lidt mere indirekte. Bogstaveligt fordi vi sparer en masse penge på kontrolfunktioner og bureaukrati eller jeg skulle måske sige at vi plejer at spare en masse på dette. I de senere år er der desværre en tendens til større kontrol og bureaukratisering, som tager ressourcer fra primærydelsen. Det vender jeg lige tilbage til senere. Indirekte fordi vi med tilliden til hinanden har en større tilskyndelse til at samarbejde og indgå i selvstyrende grupper. Vi behøver ikke at få at vide, hvad vi skal gøre i detaljer på vores arbejde for der er tillid til at vi selv kan finde ud af det og dermed får en del overladt til os selv. Vi er i mange arbejdsfunktioner mere eller mindre selvstyrende og det er super effektivt og dermed super billigt. Vi bliver også mere innovative. Når der er tillid, er vi ikke så bange for at begå fejl og dermed tager vi nogle chancer med nye og ukendte løsninger og produkter, som ofte viser sig at være begyndelsen til særdeles gode indtjeningsmuligheder. Så ifølge Gert Tinggaard Svendsen er vores særdeles høje sociale tillid en direkte forklaring på at et lille, råstoffattigt land har klaret sig så godt rent økonomisk. Vi har med andre ord masser af social kapital. Hvor har vi så fået det fra? Ja, her spiller skolen og uddannelsessystemet en væsentlig måske afgørende rolle. Vores uddannelsessyn bygger stadig i høj grad på Grundtvigs tanker om ønsket om en oplyst, dygtig og selvbevidst befolkning som er i stand til at indgå i beslutninger og handlinger i et demokratisk samfund på et velkvalificeret grundlag. Der- 5

6 for er der i det danske uddannelsessystem også en lang tradition for dialog, medbestemmelse, kritisk stillingtagen, gensidig respekt, evne til at lytte og evne til at tale. Alt sammen ting, der er medvirkende til at opbygge tillid. Man kunne endda gå så vidt som til at sige at det er en væsentlig del af skolens formål ved siden af al den faglige læring. Og det er jo lige præcis det, I har været udsat for i de sidste tre år. I har erhvervet jer en masse viden i de enkelte fag, som I kan bruge i jeres videre uddannelse. I har også fået en masse kompetencer vedr. samarbejde, studievaner, præsentation og formidling, som kan bruges i jeres arbejdsliv og så har I ikke mindst fået et solidt grundlag til at gå videre i livet med dannelse og tillid i baggagen. Og med jeres baggrund på Odder Gymnasium og folkeskole og efterskole før det, er jeg sikker på at hvis I får spørgsmålet Kan man stole på de fleste mennesker vil I svare ja i mere end de 78% af tilfældene, som var gennemsnittet for danskerne. Og så har jeg slet ikke talt om selvtillid, som måske er en forudsætning for tillid til andre mennesker. Det har også været en del af skolens mål at indgyde jer en tro på jer selv; en tro på at I kan løse selv svære opgaver og forstå og navigere i komplekse sammenhænge. Når B.S. Christiansen rejser verden rundt med Bubber og andre er det jo for at vise at man kan overskride sine egne grænser og derved få selvtillid og tro på at tingene kan lykkes Vores lærere er faktisk sådan en slags B.S. Christiansen. De har bragt jer ud på steder hvor I ikke kunne bunde rent fagligt og vist jer at det kan lade sig gøre alligevel at finde fodfæste. Samtidig med at de holder et redningsnet under jer, så I ikke drukner. Det giver selvtillid og lærer jer værdien af tillid. 6

7 Så hold nu fast i det også når I kommer ud i virkeligheden. Som jeg sagde før er der desværre en tendens til mere kontrol og mere bureaukrati og dermed signaleres der også en højere grad af mistillid. Det er der mange forklaringer på. Politikerne er meget optaget af at få noget for pengene som betales til én af verdens største offentlige sektorer. Medierne er meget optaget af at finde mangler og fejl, som kan sættes på forsiden. Og i det hele taget er der i begrebet New Public Management en underliggende tone af systematiseringer, ensartethed og kontrol. Der er måske svage tendenser til igen at gå en anden vej med fokus på initiativ, innovation og tillid. Det er i hvert tilfælde sådan nogle ord, der bruges i den offentlige debat lige nu, så vi kan også håbe på at det bliver til handling indenfor et kort periode. Og der har I et ansvar. Hold fast i jeres tillid til andre mennesker og ikke mindst jeres tillid til jer selv. Husk Løgstrups ord om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd. Og så det helt enkle budskab at kontrol er godt med tillid er billigere Og med de ord dimitterer jeg jer som studenter fra Odder Gymnasium 2014 Tillykke med eksamen 27.juni 2014 Lars Bluhme Rektor 7

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere