REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper Marcussen, Mette Meyer, Jesper Janholm, Kirsten Larsen, Christina Refshauge Foged, Benthe Petersen og Søren Brandt. Afbud: Mark Langhave Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Nyt fra kredsene 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen 5. Fordeling af Info-hvervemidler 6. Nyt fra kassereren 7. Nyt fra infoassistenten 8. Status på lederuddannelser 9. Københavns Brandvæsen, hvordan forløber det videre arbejde 10. Informationsdag i Region Hovedstaden, hovedbrud 11. Flagkorps 12. Afholdelse af møder i regionen vedrørende den internationale personelpulje 13. Møde med de københavnske kredse 14. Skal regionen gå ind og tegne et forslag til hvordan de Københavnske kredse kan komme til at se ud, som så fremlægges for kredsene ved de næste møde 15. Kulturnat i København. Evaluering 16. Forslag om ledersamtaler før genudpegning 17. Hvordan sikrer vi at alle medlemmer i kredsene får de ting vi sender ud og kan vi få kredslederne mere aktive i den sag 18. Skal vi lave et arrangement for Beredskabscheferne og dermed gøre de frivillige mere synlige 19. Bruger vi vores informationspenge rigtigt og får vi yngre frivillige 20. Kan vi måske lave et ledelsesmøde mindre om året. Jeg syntes mødet har været lidt tyndt lige efter vores weekend og lige før vi skal have årsmøder. Pengene og tiden kan måske bruges bedre? 21. Er det ønskeligt med et samarbejde med naboen Region Sjælland 22. Regionens årsmøde fredag den 23. marts i kreds Vestegnen. Praktiske ting og hvem ønsker at fortsætte i regionsledelsen. Har vi emner til nye medlemmer 23. Årshjul og derefter ansøgning om midler til det 24. Årsmøderne i kredsene og ved vi hvornår? 25. BF stævne Indhold til kuffert for katastrofekoordinator 27. Forebyggelsesuddannelsen 28. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 21. august 2011 blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Godkendelse af dagsorden BF stævne blev tilføjet som punkt 25, indhold til katastrofekoordinator blev tilføjet som punkt 26, Forebyggelsesuddannelsen som punkt 27. Eventuelt blev herefter punkt 28.

2 Herefter blev dagsorden godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad. 3. Nyt fra kredsene Hedehusene: Fremover vil Roskildefestivalen ikke være en opgave for DFI. København Syd: Der er lavet en aftale om samarittervagten ved Lions Kræmmermarked. Tovholder på opgaven er Jesper Janholm. Frederiksberg: Der har været afholdt et hvervearrangement i kredsen. Der kom 26 til et informationsmøde. 20 meldte sig ind i Beredskabsforbundet. 31 har skrevet kontrakt med kommunen. De fleste henvendelser er kommet gennem artikler i lokalaviserne. Bornholm: Har lige afholdt julemesse, som har givet 9 henvendelser om at være frivillig. Rudersdal Hørsholm: Har brugt mange timer på VM i Landevejscykling. Har haft en del sociale arrangementer. Ad. 4. Nyt fra Landskontoret og Landsledelsen Benthe Petersen bruger en del tid pt. på at lave konkurrencebestemmelserne til BF stævne og uddannelseshåndbogen færdig. Der er indgået beredskabsforlig som betyder en teknisk forlængelse af det gamle forlig for en et årig periode. Det betyder, at Beredskabsforbundet har den samme økonomi i 2012 som i Der var lagt op til store besparelser, men efter et godt fodarbejde blandt andet af vores præsident, slipper vi med mindre besparelser. Der arbejdes på højtryk med at få lavet samarbejdsaftaler. De Frivilliges Sønderjyskes Brandværn har en meget dårlig økonomi. Derfor har Landsledelsen besluttet at bevilge kr. i Pengene tages fra aktivitetsbudgetterne for kredse og regioner. Strategiplanen for 2012 er blevet godkendt. I vores region har vi EU specialudvalget, Story telling og Informationsassistenter i regioner og kredse samt vedligehold af frivilligkoordinator. Hvert år råder Landsforbundet over tre dage, som Beredskabsforbundets Tambourkorps kan benyttes vederlagsfrit. Region Hovedstaden har fået tildelt Musikkorpset til kulturnatten Organisationshåndbogen er under revision. Der er ved at blive lavet et nyt medlemskartotek. Kartoteket skal blandt andet indeholde informationer om uddannelser, m.v. For nemmere og hurtigere at synliggøre kredsenes arbejde er der udarbejdet en applikation til smartphone. Der er udpeget nogle projektbyer. I vores region er der udpeget tre kredse: Nordsjælland, Rudersdal Hørsholm samt Frederikssund. Else Højsager er konstitueret som vicelandschef da Hanne Buchholdt har søgt om orlov indtil videre. Ad. 5. Fordeling af Info- hvervemidler Vi har kr. til fordeling i Regionsledelsen har bevilget følgende beløb for 2011: Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 2

3 Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Nordsjælland ,00 kr ,00 kr. Annoncering Februar ,04 kr. Bornholm 2.200,00 kr ,00 kr. Julemesse Afholdt 2.200,00 kr. Bornholm 1.659,50 kr ,50 kr. Beredskabetsdag Afholdt 1.659,50 kr. Rudersdal Hørsholm 5.400,00 kr ,00 kr. Annoncering Afholdt 5.400,00 kr. Rudersdal Hørsholm ,00 kr ,00 kr. Info-hvervning September kampagne Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Reparation og April 1.250,00 kr. indkøb Region Hovedstaden ,00 kr ,00 kr. Kulturnat Oktober ,75 kr. København ,00 kr ,00 kr. Hvervning til Oktober ,50 kr. Øst/Amager Københavns Brandvæsen Furesø 1.000,00 kr ,00 kr. Hjemmeside Juni Hedehusene 1.000,00 kr ,00 kr. Hvervearrangement 253,50 kr. for nye frivillige København Nord 1.000,00 kr ,00 kr. Magnetskilte Juni Bornholm 9.000,00 kr ,00 kr. Beredskabetsdag August 4.656,00 kr. Bornholm 5.500,00 kr ,00 kr. Julemesse November Bornholm 3.500,00 kr ,00 kr. Store Legedag August 2.898,00 kr. Region Hovedstaden 2.330,00 kr ,00 kr. Hjertemærker April 2.330,00 kr. Frederiksberg ,00 kr ,00 kr. Hvervning til November 7.500,00 kr. Frederiksberg Kommune Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Fremstilling agf December udstillingsmateri el til stævnet 2012 Frederikssund ,00 kr ,00 kr. Europafestival December 2012/BF stævne 2012 TOTAL ,50 kr ,50 kr ,29 kr. REST ,50 kr ,50 kr ,71 kr. Der var indkommet to ansøgninger om til arrangementer i Vi kender ikke vores bevilling for 2012, men regionsledelsen besluttede at imødekomme ansøgningerne. Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 3

4 Kreds Ansøgt beløb Bevilget beløb Aktivitet Tidspunkt Forbrugt Allerød 8.000,00 kr ,00 kr. Åbent hus, Januar annoncering m.v. 2012!!! Bornholm 5.000,00 kr ,00 kr. Beredskabetsdag August 2012!!! TOTAL ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. Ad. 6. Nyt fra kassereren Forud for weekends møde står der ,46 kr. Heraf er de ,71 kr. info-hvervemidler. Nedenfor er der en oversigt over de aktivitetsbaserede tilskuds regnskab. Aktivitet: Anvendt: Bevilget: Rest: Organisation/Møder ,09 kr ,00 kr ,91 kr. Befordring ,20 kr ,00 kr ,80 kr. Nytårsgudstjeneste ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Regionsårsmøde ,17 kr ,00 kr ,17 kr. Regionsledelsesseminar 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Foredrag om Piratjagt 3.900,00 kr ,00 kr. -900,00 kr. hovedbrud 5.032,69 kr ,00 kr. -32,69 kr. Kulturnat ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Fanevagt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Analyse ,00 kr ,00 kr. 900,00 kr. I ALT ,15 kr ,00 kr ,85 kr. Ad. 7. Nyt fra infoassistenten Jesper Marcussen arbejder på at få fingrene i de 5 film, der er lavet i forbindelse med Hedehusenes hvervning. Der mangler at blive lavet en inventarliste. Bornholm får den ene af trailerne og Rudersdal Hørsholm får den anden trailer. A3 printeren er kassereret. Der indkøbes et eller to mindre telte og noget lys, kabeltromler m.v. samt transportkasser til lys. Jesper Marcussen overtager vedligeholdelsen af hjemmesiden i samarbejde med Søren Brandt. Ad. 8. Status på lederuddannelserne Vi har haft fem ledere på Fagligt Lederkursus. Kursusbeviserne udleveres på kredsenes årsmøde. De fem er John Kristensen, København Vestegnen, Susanne Seloy, København Vestegnen, Jack Iltorp, København Nord, Kjeld Juhl, Egedal samt Jannik Godtfred Hansen, Frederikssund. Vi har to som mangler uddannelsen, men på grund af en fodfejl fra viceregionsleder Søren Brandt er det ikke lykkedes at få dem igennem i år. De skal på kurserne i 2012, og blot tilmeldingen er på plads ved kredsårsmødet er det OK. Derudover har vi en enkelt som blot skal igennem inden Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 4

5 Ad. 9. Københavns Brandvæsen hvordan forløber det videre arbejde Der har været afholdt informationsmøde den 14. november med 21 deltagere. Allerede nu er der fire som har givet udtryk for, at de vil være frivillige til København. Det er desværre stadig lidt usikkert hvad de frivillige skal bruges til, hvilket har gjort opgaven noget vanskelig. Vi har ca. 75 personer, som har henvendt sig for at være deltidsansat brandmand. Da København ikke bruger deltidsansatte er der et muligt potentiale for at hverve flere frivillige. Der følges op for at sikre, at få afklaret hvilke opgaver de frivillige skal bruges til. Ad. 10. Informationsdag i Region Hovedstaden. Hovedbrud Dagen blev afviklet som en uddannelsesdag med forskelligt indhold den 5. november Der deltog i alt 23 med forskellige oplægsholdere. Der blev oprindeligt tilbudt 12 moduler, hvoraf følgende blev gennemført: Økonomi og revision Risikobaseret dimensionering Håndtering af tilskadekommen, praktisk del Vedligeholdelseskursus i førstehjælp Forebyggelsesuddannelsen Psykisk Førstehjælp Dagen endte med et panel, hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til Landschefen og Regionslederen. Det var en rigtig god dag, hvor deltagerne havde en rigtig god oplevelse. Stor ros til de kredse, som bakkede op om arrangementet. Det er bare drønærgerligt at der kun er repræsentanter fra syv kredse. Det er et problem at vores invitationer tilsyneladende ikke kommer længere end til vores kreds og vicekredsleder. Ad. 11. Flagkorps Der afholdes et møde for interesserede i december måned. Kirsten Nielsen har udarbejdet et udkast til, hvordan det kan struktureres. Det foreslås at der laves et sæt vedtægter. Økonomisk er der lagt op til, at økonomien skal lægges i region Hovedstaden, som et aktivitetsbaseret tilskud. Landsforbundet har ansøgt og fået bevilget to faner. Det er regionens holdning, at hvis det skal organiseres med selvstændige vedtægter, skal det køres som en selvstændig forening på samme måde som musikkorpset eller andre foreninger. Det kan eventuelt organiseres under Landsforbundet, men skal ikke organiseres under en region. Hvis det skal lægges under regionen skal det køres som en selvstændig aktivitet, uden om de aktivitetsbaserede tilskud. Det må ikke gå ud over regionens øvrige aktiviteter. Vælger man denne løsning vil det kræve, at der ikke laves selvstændige vedtægter. Vi afventer nu Landsledelsens behandling. Ad. 12. Afholdelse af møder i regionen vedrørende den internationale personelpulje Mødet har været afholdt med 8 deltagere. Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 5

6 Ad. 13. Møde med de københavnske kredse Der er afholdt møde med de københavnske kredse den 15. september på Frederiksberg. Der var et pænt fremmøde og en rigtig god debat. Det er meget positivt at hører om de mange aktiviteter, som foregår i København. Næste møde er aftalt til april måned. Næste møde skal der diskuteres strukturen i København. Møderne i København er meget givtige. Det overvejes at lave tilsvarende møder for de nordsjællandske kredse. Ad. 14. Skal regionen gå ind og tegne et forslag til hvordan de københavnske kredse kan komme til at se ud, som så fremlægges for kredsene ved det næste møde Umiddelbart vil vi ikke røre ved kredsenes geografiske afgrænsninger. Dog vil vi foreslå, at de kredse, som får en aftale med en kommunal myndighed kan udskilles som en selvstændig kreds, hvis praktiske forhold eller andet gør det nødvendigt. Endvidere vil vi arbejde på en mere tidssvarende navngivning af de enkelte kredse i København. Konkret vil vi forsøge at få Albertslund som selvstændig kreds snarest. Det forudsætter, der bliver afholdt et møde med kreds Vestegnen. Vi opfordrer de enkelte kredse i København til at komme med forslag til navne til mødet i april måned. Ad. 15. Kulturnat 2011 Det var et flot arrangement, hvor der kom ca mennesker forbi. Der var kø ved sminkebordet, og der var generel stor tilfredshed med arrangementet. Der bør være mere styring på, hvor folk skal være hvornår. Der skal lægges pauser ind til alle. Alt i alt havde det været et flot arrangement. Der er enighed om, at vi også er med i 2012 under forudsætning af, at de øvrige aktører vil være med. Ad. 16. Forslag om ledersamtaler før genudpegning Landsledelsen overvejer i øjeblikket, om der skal indføres Lederudviklings samtaler for lederne i Beredskabsforbundet. Der sidder et udvalg med Carsten Lind Olsen og Lene Schade fra Nordjylland. Ledelsessamtalerne skal foregå på alle niveauer. Der var bred enighed om, at det var en god idé. Ad. 17. Hvordan sikrer vi at alle medlemmer i kredsene får de ting vi sender ud og kan vi få kredslederne mere aktive i den sag Emnet gav anledning til en stor og spændende diskussion. Debatten mundede ud i et forslag om at lave en tilmelding til et nyhedsbrev via hjemmesiden. På sigt kunne man måske lave en form for arrangement kalender, hvor alle kredse kan lægge arrangementer ind, som den enkelte kan melde sig til. Muligheden for udsendelse af mail til alle blev drøftet, men der ligger en del problemer i det. Ad. 18. Skal vi lave et arrangement for Beredskabscheferne og dermed gøre de frivillige mere synlige? Forslag til at afholde en temadag med og for beredskabscheferne med fokus på risikobaseret dimensionering og frivillige. Dagen bør afholdes på en hverdag, så flest mulige af beredskabscheferne deltager. Jesper Marcussen arbejder videre med idéen. Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 6

7 Ad. 19. Bruger vi vores informationspenge rigtigt og får vi yngre frivillige? Mange arrangementer går igen hvert år, men det er også arrangementer, som henvender sig til et bredt publikum. Kreativiteten er stor i de forskellige kredse, og der er altid plads til nye tanker og idéer. Det er vores opfattelse, at der kommer yngre frivillige ind, men målgruppen afhænger også af opgavens karakter. Ad. 20. Kan vi måske lave et ledelsesmøde mindre om året? Mødet i januar virker som et tyndt møde, så det kan undværes. Ad. 21. Er det ønskeligt med et samarbejde med naboen Region Sjælland Der var enighed om at samarbejde med Region Sjælland kan være en rigtig god ting. Blandt andet vil hovedbrud være velegnet til et sådant samarbejde. Også andre ting kunne det være fornuftigt at samarbejde om. Carsten Lind Olsen snakker sammen med Region Sjælland. Ad. 22. Regionens årsmøde fredag den 23. marts i kreds Vestegnen. Praktiske ting og hvem ønsker at fortsætte i regionsledelsen. Har vi emner til nye medlemmer Kreds København Vestegnen har sagt ja til at arrangerer regionens årsmøde. Stedet er ikke fundet endnu, men der arbejdes med at finde et sted. Mødet starter kl Mark Langhave har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som viceregionsleder. De øvrige tre vicekredsledere er alle villige til at tage en periode mere. Af de valgte er Brian Tiedts plads ledig. Herudover er Kirsten Larsen, Bornholm på valg. Af revisorerne er Hanne Buchholdt på valg. Af revisorsuppleanterne er det Ib Otte der er på valg. Kassereren tager kontakt til revisor og revisorsuppleant for at høre, om de genopstiller. Ad. 23. Årshjul og derefter ansøgning om midler til det Der er aftalt følgende møder for regionsledelsen i 2012: Økonomimøde den 24. marts 2012 kl på Frederiksberg. Regionsledelsesmøde den 24. marts 2012 kl på Frederiksberg. Regionsledelsesmøde den 13. maj 2012 kl på Bornholm. Regionsledelsesmøde den 2. september 2012 kl på Frederiksberg. Regionsledelsesseminar den november 2012 på Bornholm. Derudover er der aftalt følgende møde og aktiviteter for kreds og vicekredsledere samt medlemmer af Beredskabsforbundet: Regionsmøde forud for Landsledelsesmøde den 31. maj Muligvis i Hørsholm. 17. november 2012: Hovedbrud. 25. august 2012: Udflugt til enten DMI eller Esbønderup (Jesper Janholm undersøger nærmere) Det betyder, der skal ansøges om følgende midler til aktivitetsbaseret tilskud for 2012: Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 7

8 Aktivitet Beløb Beskrivelse Organisation/møder ,00 Befordring ,00 Aktivitet 1 Nytårsgudstjeneste 2013 Aktivitet 2 Regionsårsmøde Aktivitet 3 Regionsledelsesseminar Aktivitet 4 Udflugt til DMI Aktivitet 5 hovedbrud Aktivitet 7 Kulturnat Aktivitet 8 BF stævne 2012 Samlet beløb , ,00 Det er en mangeårig tradition som er medbragt fra den gamle region Storkøbenhavn. Målet er et aftenen bliver beredskabsforbundets samlede nytårsparole ,00 Regionsårsmødet er dels det årlige årsmøde og dels et socialt arrangement, hvor kredsene får mulighed for erfaringsudveksling under hyggelige former. I år skal mødet afholdes på Vestegnen. Udover erfaringsudveksling er årsmødet med til at skabe gode sociale kontakter på tværs af kredsene ,00 Det har vist sig af stor vigtighed for arbejdet i regionsledelsen, at vi på et årligt møde har mulighed for at bruge den ekstra tid på at få gennemdrøftet vores arbejdsopgaver. De øvrige møder afhænger af færgetider. Derfor et møde årligt med overnatning på Bornholm eller på Sjælland ,00 Vi vil gerne en gang om året gennemfører et arrangement for alle medlemmer af Beredskabsforbundet. I år har vi valgt at aflægge DMI et besøg, hvor vi udover at få en spændende rundvisning vil sætte fokus på klimaændringerne og deres betydning for vores samfund. Arrangementet er med til at markedsfører Beredskabsforbundet overfor medlemmerne. Endvidere er den slags arrangementer med til at styrke de sociale relationer på tværs af kredsene ,00 Efter at have prøvet det i 2011 har vi fået blod på tanden. Vi vil i 2012 forsøge at lave en fælles uddannelsesdag for alle medlemmer af Beredskabsforbundet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. På uddannelsesdagen vil vi afholde mange forskellige kurser. Det kunne f.eks. være fanebærerkursus, regnskabskursus, Info/PR/hvervning, ERFA workshop for førstehjælpsinstruktører, ER- FA workshop for kredsledere (risikobaseret dimensionering, enhedstimebetaling), workshop for kommissionsmedlemmer, Intro POBROK, hvordan kan kredsene tjene penge m.m. Dette er kun eksempler. Kort sagt en dag hvor der kan ske en masse spændende aktiviteter og hvor der er plads til alle medlemmer af Beredskabsforbundet, og ikke kun kredsledere ,00 To år i træk har vi været med til et par fremragende kulturnætter, hvor det samlede 112 beredskab har vist deres kunnen. I 2010 blev det afholdt på Polititorvet og i 2011 blev det afholdt foran Hovedbrandstationen i København. Begge gange har der været omkring mennesker forbi. Det er forventningen at arrangementet skal gennemføres igen i 2012 i en eller anden form. De 2.000,00 kr. skal dække udgifterne i forbindelse med forplejning m.v. til de frivilliges deltagelse ,00 Der har været tradition for, at arrangerende region yder et økonomisk tilskud til stævnebyen. Region Hovedstaden har ikke mulighed for at yde dette tilskud, så derfor søger vi ad denne vej. Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 8

9 Ad. 24. Årsmøderne i kredsene og ved vi hvornår? Vi har datoer fra følgende kredse: København Syd afholder årsmøde den 31. januar 2012 [Kirsten Nielsen] Bornholm afholder årsmøde den 1. februar 2012 [Carsten Lind Olsen] Rudersdal Hørsholm afholder årsmøde den 3. februar 2012 [Carsten Lind Olsen og Søren Brandt] Egedal afholder årsmøde den 7. februar 2012 [Carsten Lind Olsen] Nordsjælland afholder årsmøde den 7. februar 2012 [Kirsten Nielsen] Frederiksberg afholder årsmøde den 9. februar 2012 [Kirsten Nielsen] København Nordvest afholder årsmøde den 10. februar 2012 [Kirsten Nielsen] København Øst/Amager afholder årsmøde den 14. februar 2012 [Kirsten Nielsen] Furesø afholder årsmøde den 14. februar 2012 [Carsten Lind Olsen og Søren Brandt] København Vestegnen afholder årsmøde den 16. februar 2012 [Carsten Lind Olsen] Beredskabsstyrelsen Hedehusene afholder årsmøde den 21. februar 2012 [Kirsten Nielsen] København Nord afholder årsmøde den 23. februar 2012 [Kirsten Nielsen] Vi mangler datoer fra Frederikssund, Halsnæs, Allerød og Hillerød. Disse fire kredse bedes hurtigst muligt melde datoerne til Søren Brandt. Ad. 25. BF-stævne 2012 Stævnet afholdes september 2012 i Frederikssund. Konkurrencebestemmelserne er efterhånden ved at være på plads og vil snarest blive lagt på stævnets hjemmeside. Det overordnede tema vil blive Vi hjælper beredskabet og Danmark i ekstreme situationer. Ad. 26. Indhold til kuffert for katastrofekoordinator Der er indkøbt en kuffert til formålet, som placeres på landskontoret. Ad. 27. Forebyggelsesuddannelsen Der er afsat 1 millioner kr. til projektet for Projektet bliver implementeret på landsplan. Hvis der skal annonceres i forbindelse med afholdelse af kurserne kan det ansøges om penge via info hvervemidlerne. Ad. 28. Eventuelt Intet. Mødet hævet kl , søndag den 20. november Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 19. november 2011 Side 9

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere