Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold"

Transkript

1 Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke, personlige udtryk og kreative talent kan anvende metoder, redskaber og udtryksformer der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet har grundlæggende viden, historisk bevidsthed og stilistisk kendskab kan formidle sit kunstneriske udtryk til alle niveauer Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes personlige musikalske udtryk. Der lægges vægt på, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder inden for et alsidigt rytmisk repertoire Undervisningen relaterer til: Instrumental /vokalteknik Frasering Improvisation Intonationsfærdigheder Interpretation Stilkendskab Soloundervisning semester 1. år: 26 timer, 2. år: 26 timer, 3. år: 26 timer ECTS: 42 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

2 Eksamen efter 2. semester Denne prøve er en prohibitiv stopprøve, som er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen ( 13, stk.1). Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået senest ved udgangen af 4. semester for at studiet kan fortsættes. Prøven har til formål at danne grundlag for en vurdering af, om den studerende efter yderligere 2 års studier kan honorere kravene ved bacheloreksamen. Repertoire: Til prøven spilles 2 selvvalgte numre med selvvalgt gruppe. Samlet varighed 10 minutter. Tempomæssigt skal de to numre være forskellige og improvisation skal indgå i mindst et af numrene. Imitation/gehør: Imitation/gehør af relevante eksempler forespillet på klaver eller lilletromme. Improvisation: Efter becifring med tilstillet akkompagnement. (Ikke for studerende med hovedfag trommer) Nodelæsning: Instrumentalist: Fuldt udskrevet nodestemme. Sang: Fuldt udskrevet melodi (evt. med tekst) med tilstillet klaverakkompagnement Trommer/percussion: Fuldt udskrevet nodestemme, 2 forskellige type eksempler. Etude: Et kort gennemarbejdet musikstykke fremføres uakkompagneret. Varighed mindst 1 minut. Eksamensvarighed i alt 45 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

3 Eksamen efter 6. semester Koncert: Den studerende fremfører ved en koncert i alt 40 minutters selvvalgt musik. Koncerten skal indeholde tema og improvisation og for akkordinstrumenter/bas/ tuba også akkompagnement. 14 dage før koncerten afleveres en beskrivelse af koncerten (medvirkende/ indhold). Beskrivelsen skal være udformet, så den umiddelbart kan bruges som pressemeddelelse. Ved bedømmelsen lægges der vægt på såvel det musikalske udtryk som det tekniske niveau. Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Eksamen efter 6. semester Praktisk prøve: Trommer a) Stilkendskab og improvisation indenfor mindst 3 forskellige rytmiske stilområder. Den studerende indgår i en tilstillet gruppe af musikere og akkompagnerer og improviserer efter et nedskrevet akkompagnement. Trommeslagere spiller en selvvalgt grundfigur og spiller med på noterede breaks og markeringer. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på den studerendes evne til at leve sig ind i genren. Genreeksempler kan være jazz, pop/rock, latin, fusion, funk og r & b. b) Rytmisk imitation c) Prima vista for lilletromme og for trommesæt d) Etude Den studerende fremfører en uakkompagneret etude. Mindst 2 minutters varighed. Etuden er kendetegnet ved en høj detaljeringsgrad i indstudering og udførelse. Der tages i bedømmelsen både hensyn til den tekniske sværhedsgrad og det musikalske udtryk. Andre instrumenter a) Stilkendskab og improvisation indenfor mindst 3 forskellige rytmiske genrer. Den studerende indgår i en tilstillet gruppe af musikere og akkompagnerer og improviserer efter en nedskrevet akkordprogression. Blæsere laver flydestemmer ( guidelines ) som akkompagnement. Tubaister spiller baslinie som akkompagnement. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på den studerendes evne til at leve sig ind i genren. Genreeksempler kan være jazz, pop/rock, latin, fusion, funk og r & b. b) Gehørsindstudering Et for det pågældende instrument relevant musikalsk forløb indstuderes på øret og spilles med tilstillede musiker(e). Der kan evt. gehørsimproviseres over udvalgte dele af nummeret. c) Prima vista En for det pågældende instrument relevant noteret stemme spilles prima vista. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

4 d) Transposition Klaver/guitar/bas/tuba: Prima vista transposition becifring. Blæsere: Prima vista transposition af C stemme eller baslinie efter becifring. Tuba får opgave enten som klaver/guitar/bas eller som blæsere. e) Etude Den studerende fremfører en uakkompagneret etude, mindst 2 minutters varighed. Etuden er kendetegnet ved en høj detaljeringsgrad i indstudering og udførelse. Der tages i bedømmelsen både hensyn til den tekniske sværhedsgrad og det musikalske udtryk. Den praktiske prøve fremgår som en slags åben prøve i øvelokalet. Der lægges vægt på eksaminandens musikalitet og stilfornemmelse. Sang a) Secunda vista Den studerende får en sang noteret på melodi, tekst og becifringer med til forberedelse. Den studerende har 15 min. med tilstillet rytmegruppe til selv at arbejde med sangen, hvorefter den fremføres med tilstillet akkompagnement. Fremførelsen må gerne give plads til egen fortolkning, sangen behøver altså ikke afsynges noderet, dog med både hensyntagen til forlægget og til den studerendes egen musikalitet. b) Prima vista En for det pågældende instrument relevant noteret stemme spilles med en eller flere tilstillede musikere. (F.eks.: Der udformes en opgave bestående af flere, men sammenhængende stykker, af forskellig karakter og med forskellig og gradvist stigende kompleksitetsgrad. Til hver stykke komponeres en melodi som bruges til prima vista. Når et passende niveau er fundet kan stykket bruges til at improvisere over. Der kan evt. udleveres en tekst.) c) Gehørsindstudering Sangere får udleveret en tekst og akkompagneres af de tilstillede musikere. d) Etude Den studerende fremfører en uakkompagneret etude. Mindste 2 minutters varighed.etuden er kendetegnet ved en høj detaljeringsgrad i indstudering og udførelse. Der tages i bedømmelsen både hensyn til den tekniske sværhedsgrad og det musikalske udtryk. Der er stilmæssig frihed opgaven er ikke bunden indenfor én bestemt genre. Der er mulighed for at specialisere sig indenfor et felt f.eks. indiske sylables, sigøjnersang, jazzsoloer og melismesang m.m. Opgaven udføres a capella. Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

5 Bachelorprojekt kan selvstændigt formulere og at udarbejde et sammenhængende projekt kan gennemføre projektet i alle faser fra idé til virkeliggørelse kan reflektere over praksis og metodevalg kan reflektere over egen læring er bevidst om fremtidigt karriereudvikling Bachelorprojektets giver den studerende lejlighed til selvstændigt at formulerer og at udarbejde et sammenhængende projekt og at gennemføre projektet i alle faser fra idé til virkeliggørelse. Bachelorprojektet tager udgangspunkt i et hovedfagsområde, men kan inddrage tværfaglige vinkler. Projektet vælges og udarbejdes selvstændigt af den studerende. Soloundervisning 6. semester 3. år: 2 timer ECTS: 12 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

6 Eksamen efter 6. semester Projektet skal rumme: En formidlingsdimension (f.eks. en indspilning (CD/DVD), nodehefte, website, udvidet PR materiale mv.) og en skriftlig refleksion (f.eks. en logbog over indspilningen, planlægningen af koncerten, livet som musiker, musikalsk baggrund/opdragelse ) ALT skriftligt materiale skal afleveres i 3 eksemplarer senest 2 uger før koncerten og samtidig fremsendes elektronisk til arkivering! Senest 1. oktober på 3. år afleveres en beskrivelse af det påtænkte bachelor projekt omhandlende projektets titel, arbejdsform og fremlæggelsesform til godkendelse hos koordinator samt til orientering hos den studerendes vejleder. Koordinator indkalder den studerende til samtale om projektet umiddelbart efter afleveringen og godkender efter eventuelle rettelser. Projektet bedømmes i forbindelse med koncertprøven der gives en karakter for koncertprøven og en karakter for projektet. Eksamen efter 6. semester Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Ekstern censur, bestående af en eksamensleder, en ekstern fagcensor og den studerendes underviser. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

7 Sammenspil har bred stilistisk erfaring og bevidsthed om sin placering i et ensemble har forståelse for de enkelte instrumenters rolle i et ensemble kan kommunikere via eget og andres spil i en musikalsk helhed har via stilistisk bredde og scenisk performance stor indsigt i formidling af fagområdet har via kreativitet selvstændigt ansvar for faglig og tværfagligt samarbejde, f.eks. cross over Undervisningen er tilrettelagt i forløb på et års varighed, der afsluttes med koncert og evt. en indspilning. Der arbejdes direkte sammen med faget improvisation. Udvikling af færdigheder i og forståelse af, hvordan det enkelte instrument indgår i sammenspillet i forskellige stilarter og grooves. Holdundervisning semester 1. år: 8,6 timer, 2. år: 8,6 timer, 3. år: 8,6 timer ECTS: 22 Eksamen efter 6. semester: Indgår som del af koncert efter 6. semester (se eksamensbestemmelser under beskrivelse af Instrumentalt/vokalt hovedfag ovenfor. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

8 Projektuge har tilegnet sig viden inden for nye fagområder og emner kan fungere i et kort forløb med få, intensive prøver og efterfølgende koncert/indspilning har kendskab til forskellige undervisningsformer og tilgange til det musikalske arbejde kan begå sig i et nationalt og internationalt miljø kan indgå i samarbejder på tværs af div. fagområder Projektugen afholdes på Engelsholm højskole i uge 1 hvert år. Emner for projektugen er sammenspil, kompositionsworkshop, fokus på bestemte besætninger, formidlings og pædagogisk relaterede emner, sammenspil på tværs af årgange/studieretninger, egne projekter mv Internat semester 1. år: 3,2 timer, 2. år: 3,2 timer, 3. år: 3,2 timer ECTS: 5 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

9 Ensemblespil BigBand (BB), Little BigBand (LBB), VeryBigBand (VBB) har opøvet evnen til at indgå i en større orkestersammenhæng har udviklet evner til at spille i et stort ensemble og have masser af plads til solo og improvisation Har bred stilistisk erfaring og bevidsthed om sin placering i et større ensemble Har forståelse for de enkelte instrumenters rolle i et større ensemble Kan kommunikere via eget og andres spil i en musikalsk helhed Har via stilistisk bredde og scenisk performance stor indsigt i formidling af fagområdet Har via kreativitet ansvar for faglig og tværfaglig samarbejde, f.eks. cross over BB: Den studerende indgår i konservatoriets Big Band, hvor en blanding af det traditionelle og nye repertoire indstuderes og spilles. LBB/Repertoire: Expressive Blues Experiments and Funky/Soul Jazz to Modern and Free Improvised Jazz and World Music. VBB: de studerendes egne kompositioner deltagelse af studerende fra konservatoriets forskellige uddannelseslinjer Holdundervisning semester 1. år: 3,4 timer, 2. år: 3,4 timer, 3. år: 3,4 timer ECTS: 8 Eksamen efter 6. semester: Indgår som del af koncert efter 6. semester (se eksamensbestemmelser under beskrivelse af Instrumentalt/vokalt hovedfag ovenfor. Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

10 Pædagogiske fag Sammenspilsledelse/intern praktik kan tilrettelægge sammenspilsundervisning på begynder og mellemniveau inden for et rytmisk repertoire. kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til egen pædagogisk praksis kan identificere egne læringsbehov kan formidle musikalske og kunstneriske udtryk på en relevant måde til både fagfæller og ikkespecialister Undervisningen på 2. årgang: Relevante indstuderingsteknikker gennemgås og afprøves. Gennemgang af forskellige typer pædagogiske arrangementer og arrangements teknikker. Diskussion af pædagogiske spørgsmål (materialevalg, progression og indstuderingsform). Praktikophold på musikskole. Undervisningen på 3. årgang: Afprøvning af forskellige indstuderingsteknikker på et praktikhold bestående af 5 8 kaniner, som tilsammen udgør en typisk sammenspilsgruppe. Undervisningen foregår på konservatoriet og vejledningen varetages af stedets underviser i sammenspilsledelse. Holdundervisning semester 2. år: 4 timer, 3. år: 4 timer ECTS: 12 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

11 Rotation/biinstrumenter Har opnået færdigheder i rytmegruppeinstrumenterne percussion, trommesæt, bas, guitar, keyboards og mikrofonsang Kan demonstrere og formidle musikalske ideer ved hjælp af disse instrumenter/sang Kan udarbejde arrangement for og instruere på rytmegruppens instrumentarium. Der arbejdes med generel indføring i brugen af instrumentariet med hovedvægten lagt på det sammenspils relevante (instrumenternes roller i forskellige stilarter, herunder relevant spilleteknik og notation). Desuden arbejdes med formidling og tilpasning af instrumentale opgaver mod en undervisningssituation. Faget arbejder tæt sammen med sammenspilsledelse. Holdundervisning semester 2. år: 4 timer ECTS: 2 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

12 Eksamen efter 4. semester Den studerende går til eksamen med sit hold. 14 dage inden eksamen indleverer holdet og underviseren en i fællesskab udarbejdet repertoireliste indeholdende 5 numre, hvor der er taget højde for en stilistisk og genremæssig bredde. Følgende instrumenter skal være repræsenteret i alle 5 numre; guitar bas trommer Ved eksamen bestemmer censor sammensætningen af instrumenter/studerende i de anførte numre. Eksaminations varighed: 15 min. pr. studerende. Censur og bedømmelse: Bestået/ikke bestået fulgt af skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

13 Pædagogisk arrangement har erhvervet grundlæggende erfaringer i arrangementsteknikker til brug for sammenspilshold i musik og ungdomsskole har opbygget et repertoire af arrangementer Har kendskab til musikinstrumenter og deres muligheder i forbindelse med arrangements virksomhed Kan arrangere for forskellige besætninger Den studerende udarbejder hvert år et arrangement af et relevant nummer til brug inden for sammenspilsledelse og praktik. Der afsættes hvert år en skemafri uge, til brug for indspilning af arrangementerne i konservatoriets studie. Alle arrangementerne vil derefter blive rettet og arkiveret på biblioteket for bl.a. at stå til rådighed for de studerende i forbindelse med diverse praktikforløb. Holdundervisning og 5. semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer, 3. år: 2 timer ECTS: 6 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

14 Æsteticum Kan fastholde og udvikle skabende refleksioner med udgangspunkt i en praktisk kunstnerisk uddannelse overfor en videnskabeligt akademisk refleksion. Kan forstå og reflektere over det musikfagliges område viden og sætte dette i relation til resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt. Uddannelsen tilstræber at etablere et debatforum via diskussioner af områder, hvor musikken støder sammen med resten af samfundet politisk, kulturelt, filosofisk og dannelsesmæssigt Forløbet har følgende forelæsninger: musik og sprog: hvordan producerer en musiker betydning? musik og billede 1: fra programmusik til Disney musik og billede 2: visualisering af musik, Marcussen og MIDI Fractal Image Converter musik og DNA: fra circadisk rytmik til bioinformatik musik og sandhed: hvordan siger en musiker sandheden? musik og tid: relativitetsteoriens tidsmodeller indenfor musik musik og psyke: kunstnerens psykologi og pædagogik musikfilosofi: tekster af Adorno og andre Holdundervisning semester 1. år: 2 timer ECTS: 2 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

15 Didaktik, psykologi, teoretisk pædagogik Besidder viden om og indsigt i psykologiske og pædagogiske processer i forbindelse med udvikling og læring set i forhold til den praktiske undervisningssituation Kan reflektere over og analysere pædagogiske situationer Har opnået indsigt i musikpædagogisk didaktik og centrale teorier inden for musikpædagogikken og musikpsykologien i en historisk kontekst Kan analysere musikpædagogiske aktiviteter og teorier ud fra flere teoretiske optikker. Skal kunne anvende musikpædagogiske og musikpsykologiske metoder i forhold til analyse, planlægning og vurdering af konkrete pædagogiske projekter Læringsteorier Pædagogiske teorier Udviklingspsykologi Almen musikdidaktik Holdundervisning semester 1. år: 2 timer, 2. år: 2 timer ECTS: 12 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

16 Ekstern praktik/erhvervspraktik besidder grundlæggende viden om relevante pædagogiske teorier har opnået kendskab til at instruere og lede en sammenspilsgruppe har opnået kendskab til musikskolearbejde har redskaber til at forstå forholdene mellem musik og kulturindustrien og musik og kulturlivet. Afprøvning af forskellige indstuderingsteknikker på et praktikhold bestående af 5 8 kaniner, som tilsammen udgør en typisk sammenspilsgruppe. Praktikopholdet foregår på lokale og regionale musikskoler forløbet afsluttes med en koncert med holdet. Varighed: 2 x 1 uge. Forløbet forberedes og evalueres af praktikkoordinatoren. Holdundervisning 4. og 6. semester 2. år: 2 timer, 3. år: 4 timer ECTS: 4 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

17 Almene fag Improvisationsteknikker Har udviklet sine evner til at improvisere Har opnået kendskab til improvisatoriske teknikker Har afsøgt forholdet mellem improvisation og melodisk, harmonisk og rytmisk indhold Kan analysere den samtidige musik og dens implikationer anvendt på improvisation som håndværk Undervisningen indeholder analyse af: soloer af anerkendte mestre indenfor den rytmiske musik samt de anvendte teknikker melodisk, rytmisk og harmonisk teknikker indenfor rytmisk improvisation universalt musikalske koncepter som kommunikation, superimposition og forward motion Praktisk brug af de ovennævnte koncepter i form af isolerede øvelser indenfor de enkelte teknikker/ koncepter. Holdundervisning semester 1. år: 4 timer ECTS: 2 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

18 Klaver Har udviklet musikalske og tekniske færdigheder inden for et stilistisk og genremæssigt bredt område Kan anvende klaveret som hjælpemiddel i den personlige musikermæssige udvikling Kan anvende klaveret i musikundervisnings og formidlingsvirksomhed Kan udarbejde mindre klaverarrangementer Undervisningen inddrager disciplinerne akkompagnement, becifringsspil, harmonisering, transponering, partiturspil samt lettere klaversatser. Desuden arbejdes der med kadencespil, aktivskalakendskab, klaverstrums, samt udarbejdelse og indstudering af klaverarrangementer semester: klaverlaboratorium semester: soloundervisning semester 1. år: 4 timer, 2. år: 13 timer ECTS: 7 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

19 Eksamen efter 4. semester Den studerende indleverer 15. maj, dog senest 14 dage før eksamen, en af underviseren godkendt repertoireliste indeholdende 7 numre indenfor melodispil og 7 numre indenfor akkompagnement. Ved eksamen vælger censor 3 stykker på stedet. Melodispil: Der opgives et nummer indenfor hvert af de følgende områder: Reduceret partitur i afro/latin stil. Reduceret partitur i rock/soul stil. Reduceret partitur i jazzstil. Arpeggio ( f.eks. brudte akkorder i venstre hånd, melodi i højre). Bas + efterslag (bas + efterslag i venstre hånd, melodi + evt. akkordtoner i højre). Ostinat (ostinat i venstre hånd, melodi i højre, f.eks. Boogie Woogie). Udeladt basfunktion (akkorder uden basfunktion i venstre hånd, melodi + evt. akkordtone i højre). Bemærk; ved reduceret partitur forstås basfunktion i venstre hånd, som en bas ville spille, og med melodi + rytmiserede akkorder i højre. Akkompagnement: De 7 numre skal repræsentere et stilistisk bredt område og kan evt. udføres som akkompagnement til egen sang eller andres sang/melodispil. 3 af numrene skal transponeres: En lille eller stor sekund op, en lille eller stor sekund ned, en ren kvart op eller ned. Numrene må kun være noteret i én toneart. Hovedtoneart samt de 3 transponerede tonearter opgives på repertoirelisten. Eksamen består af 4 områder: Selvvalgt opgave Repertoire Prima vista Secunda vista Alle dele af eksamen fremføres uakkompagneret. Dog kan numrene indenfor akkompagnement udføres som ledsagelse til instrumental/vokal solist, ligesom et eventuelt selvvalgt nummer under melodispil kan fremføres med akkompagnement. Den studerende organiserer i givet fald selv den øvrige medvirken. Forberedelsestid: 30 minutter; varighed: 30 minutter inklusiv votering Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

20 Hørelære Har opnået viden om musikteoretiske begreber og terminologi, som er relevante i forhold til hørelærefaget har udviklet gehør, læsefærdighed og teoretiske forståelse med henblik på et fremtidigt virke som musiker og underviser Den studerende trænes i opbygning af færdigheder i overblik, realisering og notation af et nodebillede, udvikling af gehør rytmisk, melodisk og harmonisk, styrkelse af evnen til at opfatte musikalske sammenhænge og opøvning af musikalsk hukommelse Holdundervisning semester 1. år: 4 timer, 2. år: 4 timer ECTS: 5 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

21 Eksamen efter 4. semester 1. Den studerende indleverer 15. maj, dog senest 14 dage før eksamen fem af underviseren godkendte transskriptioner udarbejdet i hørelæreforløbet på 2. år. 2. Mundtlig eksamen: Bladsangsopgave med og uden akkompagnement. Til denne opgave gives 30 minutters forberedelsestid Akkord og progressionshøring Diktat, rytmisk, melodisk Korrektion, rytmisk, melodisk og harmonisk Varighed: 30 minutter inkl. votering og 30 minutters forberedelsestid Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

22 Teori/arrangement Har opnået musikalsk og kunstnerisk indsigt gennem studiet af musikkens materiale og form Har opnået musikalsk og kunstnerisk indsigt gennem praktisk tilegnelse af den musikalske analyses begreber og metoder Kan udarbejde skriftlige satsøvelser i forskellige stilarter. Kan anvende relevante teoretiske metoder i improvisation, komposition/arrangement og pædagogiske sammenhænge Undervisningen omhandler opbygning af færdigheder i notation, analyse, komposition og arrangement. Holdundervisning semester 1. år: 7,4 timer, 2. år: 7,4 timer ECTS: 10 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

23 Eksamen efter 2. semester Skriftlig prøve med klaver til rådighed indeholdende: Notation, herunder bl.a. partituropsætning og instrumenters notation. Harmonisk og melodisk analyse. Akkordlægning og stemmeføring Varighed: 3 timer Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Eksamen efter 4. semester 1. Hjemmeopgave/1 uge: Arrangement for 2 5 stemmer og rytmegruppe af opgivet melodi. 2. Skriftlig prøve med klaver til rådighed/5 timer Harmonisering af melodi Arrangement, koralstil Blokharmonisering Komposition af melodi over opgivet akkordskema Motivisk udvikling Kontrapunkt Censur og bedømmelse: Hjemmeopgave: 7 trins skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Skriftlig opgave: 7 trins skalaen Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

24 Arrangement/komposition Almene fag har opnået viden om det praktiske arbejde som professionel musiker inden for området komposition og arrangement kan arrangere for rytmegruppe og mindre ensembler med forskellige instrumentale og vokale kombinationer har udviklet en individuel kompositions kreativitet gennem udforskningen af standard melodiske, harmoniske og rytmiske principper samt song forms er blevet introduceret for modale akkordprogressioner og stemmeføring samt brug af traditionelle, syntetiske og eksotiske modi Arrangement for rytme, blæser, stryger og vokalgrupper og kombinationer af disse. I løbet af året skal de studerende skrive 12 arrangementer/kompositioner. Mindre ugentlige opgaver udgør også en del af undervisningen. Disse opgaver har til formål at støtte en generel udvikling samt forståelse for at arrangere og komponere gennem såvel individuelle projekter som holdundervisning Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 3. år: 8 timer pr. studerende ECTS: 5 Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

25 Eksamen efter 6. semester Den studerende afleverer 12 arrangementer udarbejdet for hhv. rytme, blæser, stryger og vokalgrupper og kombinationer af disse senest 15. maj. Censur og bedømmelse: 7 trins skalaen suppleret med skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

26 Sang Har opnået indsigt i såvel egne som instrumentets generelle muligheder Har opnået forståelse for stemmens hensigtsmæssige brug i både sang og tale har prøvet sine færdigheder i et stilistisk varieret repertoire Har lært at bære og præsentere en melodi/et tema Der er tale om grundlæggende stemmetræning. Med hensyntagen til den enkelte studerendes udgangspunkt/evner arbejdes der med fortolkningsmuligheder og virkemidler. Undervisningen omhandler emner som frasering/pausering, dynamik, diktion, klangnuancering, intonation, vibrato m.m. Der arbejdes med 2 eller flerstemmig sang og der indstuderes stilistisk bredt repertoire både på dansk og engelsk. Der skal både indgå stillede opgaver og selvvalgte værker, evt. med genrespecifikation. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 1. år: 4 timer ECTS: 2 Eksamen efter 2. semester Der synges to sange efter eget valg. Den studerende organiserer selv klaver eller guitar akkompagnement. Censur og bedømmelse: Bedømmelse: Bestået/ikke bestået fulgt af skriftlig udtalelse Intern censur, bestående af den studerendes underviser og en fagcensor Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

27 Musikhistorie Kan relatere musikhistorisk viden til sin egen kunstneriske udvikling Besidder grundlæggende viden om væsentlige stilarter i den rytmiske musiks historie. Kan identificere egne læringsbehov inden for musikhistorie. Har udviklet evner til selvstændig iagttagelse og formulering Kan opsøge og indsamle relevante informationer og teorier Kan formidle musikhistorisk viden skriftligt og mundtligt. Har viden om almene musikhistoriske termer og begreber Har forståelse for og viden om forskellige historiske forudsætninger for nutidig rytmisk musik og musikudøvelse Gennem kildemateriale i auditiv og nedskrevet form indkredses stiltendenser inden for såvel klassisk europæisk musik, jazz/blues/rock/pop og beslægtede stilarter samt verdensmusik og sættes i relief til den politiske, økonomiske og sociale udviklingshistorie En dybdegående analyse af de største og mest indflydelsesrige solister, grupper og komponister indenfor den rytmiske musik og hvordan ovennævnte kunstnere har påvirket de efterfølgende generationer helt frem til de studerende selv. Holdundervisning semester 1. år: 3,5 timer, 2. år: 3,5 timer ECTS: 4 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

28 SSB Har en veludviklet forståelse for puls og polyrytmik Har elementære færdigheder på et udvalg af percussioninstrumenter Kan identificere egne læringsbehov Kan via stilistisk rytmetræning overføre kendskabet til hovedfaget til brug i pædagogiske sammenhænge Kan give instruktion på percussioninstrumenter på elementært niveau i sammenspilsundervisning Har grundlæggende viden om den rytmiske musiks baggrund Kan udarbejde progressive, pædagogisk forløb Der arbejdes med diverse elementer fra forskellige musikkulturer; Cuba, Afrika m.m., disse vælges ud fra de studerendes forudsætninger således, at man udvikler den enkeltes rytmisk motoriske koordinationsevne og kropsbevidsthed, samt rytmeforståelse. Der arbejdes med: Percussion (rytmisk forståelse, periode fornemmelse, puls og polyrytmik). Sang (sange og vokal bearbejdning af diverse rytmer koordineret med bevægelse). Bevægelse (koordination mellem hænder/ fødder). Holdundervisning semester 1. år: 4 timer ECTS: 2 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

29 IT/Computerlab Har opnået elementære færdigheder i brugen af nodeskrivningsprogrammer Kan arbejde selvstændigt med computerbaseret notation Kan bruge musikprogrammer i en pædagogisk formidling på et elementært niveau Der undervises i indskrivning af relevante nodeopgaver, herunder forskellige type arrangementer og pædagogisk materiale. Afslutningsvis udfærdiges en konkret nodeopgave, som er relevant for den enkelte studerende, og som indeholder nogle af de ting, der er arbejdet med i løbet af året. Holdundervisning semester 1. år: 2 timer ECTS: 2 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

30 Valgfag har erhvervet færdigheder som støtter den studerendes kunstneriske og musikalske virksomhed Der udbydes en lang række valgfag indenfor bl.a. auditiontræning, anvendt stemmeteori, Det indre og ydre øre, videregående hørelære, instrumentreparation, kropsbevidsthed, lydhistorie, lydoptagelser, musikformidling i sundhedsvæsenet, scenisk performance, rytmegruppekendskab, rytmisk sang/instrumental pædagogik, soloundervisning i hhv. klassiske eller rytmiske instrumenter, teatermusik for pianister mv. Valgfagstimerne må ikke bruges til yderligere hovedfagsundervisning. Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning semester 3. år: 13 timer ECTS: 5 Dokumenteret deltagelse (min. 80 % aktiv deltagelse i undervisningen) Godkendt i studienævnet d /Skolerådet

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Bacheloruddannelsen i TONESPACE (BMus)

Bacheloruddannelsen i TONESPACE (BMus) Bacheloruddannelsen i (BMus) 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS normering 3. Adgangskrav og optagelsesprocedure 3.1 Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015

Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015 1 Optagelseskrav for Det Jyske Musikkonservatorium til kandidatuddannelser 2015 2 Velkommen til Det Jyske Musikkonservatorium På Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) sætter vi den enkelte musiker og udviklingen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bilag 40 musik A. Stx, juni Musik A. 1. Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 40 musik A. Stx, juni Musik A. 1. Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 40 musik A Stx, juni 2007 Musik A 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig

Læs mere

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS)

Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) STUDIEPLAN Masteruddannelsen i rytmisk korledelse (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: BROBYGGER - musikpædagog og musiker VERSION 4.1 031215 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) STUDIEPLAN Diplomuddannelsen i ledelse af vokalmusik (60 ECTS) Gældende fra 2016 Revideret af Jim Daus Hjernøe og godkendt af studienævnet 27.05.16. 1 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte fag

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar Studieordning for Bacheloruddannelsen i Musik (BMus) Uddannelsesretning: Klassisk guitar 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG

STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG STUDIEORDNING FOR DE KLASSISKE UDDANNELSER MED HOVEDFAGET KLASSISK SANG NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af studieordning for de klassiske uddannelser...3

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere