Referat af bestyrelsesmøde søndag den kl hos Peter Vange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde søndag den kl hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. Dagsorden: 1. Økonomi v/peter Det af Peter fremsendte regnskabsmateriale blev gennemgået. Kassekreditten viser i dag et overskud på kr. Torben tager bilagsmappen med til revisor og giver revisor besked på, at de ikke fremover behøver at udarbejde budget, idet bestyrelsen er fuldt ud tilfreds med det budget, som Peter opstiller. Torben forhører sig hos Bornholms Revision, om de på denne baggrund vil sætte deres honorar ned. Peter pristalsregulerer ejerforeningskontingentet med virkning fra opkrævningen i april med 0,533%. 2. Siden sidst a) Kontoordninger, v/jens Jens er tovholder, men har måttet melde afbud til bestyrelsesmødet pga influenza. Jens har imidlertid inden mødet sendt en opdatering på de projekter, som han står for. Umiddelbart vil Jens, i samarbejde med René (vores nye vicevært), anbefale, at vi får oprettet konto hos XL-Byg Nexø og EL-Fix i Rønne, dog først efter generalforsamlingen 2015, hvor vi kan fremvise et positivt regnskab. Lars har lovet at udarbejde en liste over leverandører til mødet med Torben, Jens og René lørdag den 7.2. René skal orientere bestyrelsen før hvert indkøb. Jens og René skal sørge for, at alle fakturaer fremover stiles direkte til Peter for betaling. b) Depoter og oprydning Lars har fjernet alle sine private ting fra Ferieparken. I påsken vil bestyrelsen gennemgå resterende depoter og sørge for oprydning af disse. c) Saunaprojekt, v/morten Morten og Peer er tovholdere på dette projekt. Ejvind Nielsens tilbud er accepteret, men deres påbegyndelse af arbejdet afventer Renés opstart 1.3. d) Status internet v/morten og Nanna Morten og Nanna har haft møde med Service Center Bornholm i Ferieparken og har efterfølgende modtaget et tilbud på etablering af WiFi (trådløs) internet-dækning. Den tilbudte pris er kr. incl. moms, men denne pris er excl. gravearbejde og nedlægning af kabel samt evt. fejlretning/konfiguration af eksisterende IT udstyr og etablering af 230 v 1

2 installation (f.eks. ekstra stikkontakter), evt. udvendige/indvendige skabe, hvis der skulle være behov for dette, skjulte fejl og mangler, herunder leverandør signal-fejl eller svigt fra leverandør med IT-forbindelse. Bestyrelsen finder løsningen for dyr, og Nanna takker nej til Service Center Bornholms tilbud. Der kan stadig opnås WiFi forbindelse ved pool-området, i kondirummet og i forrummet foran viceværtens kontor. Selv i skoven ved lejl kan der opnås fin internet-forbindelse med f.eks. Oisters mobile bredbånd. e) Udskiftning/reparation af belysning i skov, v/jens Jens er tovholder og har inden mødet bedt om at få præciseret omfanget af projektet, da han ikke kender til det i detaljer. Det er aftalt, at det gennemgås på mødet lørdag den 7.2. mellem Torben, Jens, René og Lars. Bestyrelsen vedtog, at der samtidig med gravning til belysning i skoven lægges et ekstra trækrør til brug for evt. senere kabelføring. f) Serviceeftersyn teknikrum, v/torben Når René er kommet i gang, skal SJ Montage kontaktes for en gennemgang af hele anlægget, så René kan blive oplyst om, hvad han især skal være opmærksom på. Torben er tovholder. g) Forsikring, v/torben Der er indgået en ny 3-årig aftale med Gjensidige. Faktura-forfald vil fremover følge kalenderåret. h) Grundejerforening/vejlaug, v/torben Grundejerforeningens formand har meddelt Torben, at de i bestyrelsen kun mødes til påske, men han har mundtligt meddelt, at de ser positivt på vores henvendelse om fjernelse af kvas og levering plus lægning af skærver på lige fod med øvrige grundejerforeningsmedlemmer. i) Tilbud fra Malerfirma Brian Kofoed, v/jens Jens har aftalt med Malerfirma Brian Kofoed, at de kommer forbi i Ferieparken i uge 8, hvor Jens vil mødes med dem med henblik på at få et tilbud på vedligeholdelse (slibning/maling) af terrasser. Når tilbuddet er modtaget, lægger Nanna det på hjemmesiden under Ejerinformation. j) Opfølgning på referat af sidste bestyrelsesmøde - René gøres specifikt opmærksom på følgende punkter fra sidste bestyrelsesmødereferat: Kommunikation med ejere/gæster Viceværten må ikke udtale sig om byggeprojekter, men skal henvise til bestyrelsen. Viceværten skal fakturere bureauerne, når han hjælper lejere via udlejningsbureau, jf. de bestemmelser der fremgår af foreningens hjemmeside. Timeregnskab Der skal udarbejdes timeregnskab i hovedtræk pr. dag. 2

3 - Skilte vedr. vask, vicevært, trådløst internet m.m. fjernes eller tilrettes. - Torben arrangerer en gennemgang af vores energiforbrug/varmeanlæg i forbindelse med svømmehallen. - Den på sidste bestyrelsesmøde planlagte arbejds-/hyggedag i forbindelse med påsken droppes i år. Bestyrelsen vil afvente, at René kommer ind i jobbet, og så evt. tage emnet op til fornyet overvejelse næste år, f.eks. med topskæring af træer m.m. på programmet. 3. Vicevært 2015 a) Kontrakt Kontrakt med René er underskrevet af begge parter. b) Arbejdsplan Den af Torben udarbejdede og på forhånd tilsendte arbejdsplan for vicevært i 2015 blev gennemgået og tilrettet. 4. Vedligeholdelsesplan a) Køb af plænetraktor, værktøj m.v., v/jens Jens havde inden mødet fremsendt sin anbefaling vedr. dette punkt, og bestyrelsen besluttede at følge Jens anbefaling. Det blev besluttet at afsætte kr. i budgettet til køb af plænetraktor og div. værktøj. b) Udskiftning træbeklædning, jf. tilbud fra Ejvind Nielsen Det blev besluttet at afvente situationen til efteråret. Måske kan René udføre arbejdet. Hans Erik Nørgaard tilbød at hjælpe i efteråret. c) Øvrige tilretninger? Det blev besluttet at afsætte kr. i budgettet for 2015 til udvendig vedligeholdelse af træværk. 5. Diverse drøftelser a) Udskiftning af oliefyr Vi afventer en gennemgang med en energikonsulent fra Østkraft, før vi træffer yderligere beslutning i denne sag. b) Prisaftale olie På grund af det lave forbrug af olie skønner bestyrelsen ikke, at der er behov for en prisaftale. Det blev besluttet, at vi bestiller opfyldning hos Statoil af olietanken nu, mens prisen er lav. (Torben). 3

4 c) Nøgler til foreningens centerbygning, v/torben Ingen andre end bestyrelsen og vicevært skal have nøgler til foreningens centerbygning. Torben beder Anne Nordlund og Helge Jørgensen om at aflevere deres nøgler. d) Vand på P-plads v/lejl hvad gør vi? I første omgang afventer vi forholdene til foråret. Vi har set problemet før, men det er forsvundet i løbet af foråret. Det blev dog besluttet at bede Jens Kofoed om at indhente et tilbud på etablering af en pumpebrønd ved lejlighed 5 samt opgravning til brug for afledning til bækken mod vest i givet fald med forhåndsgodkendelse fra Regionskommunen. 6. Generalforsamling Skærtorsdag, den a) Starttidspunkt Lokale i Folkets Hus, Snogebæk, er booket fra kl. 10 til 16. Der indkaldes til generalforsamling kl. 11, og samtidig sendes invitation til efterfølgende fællesspisning til en pris af 100 kr. pr. person. b) Traktement Bestyrelsen sørger for øl og vand til selve generalforsamlingen. Til fællesspisning bestiller vi 3 stk. smørrebrød + en ostemad pr. person hos Delikatessen i Nexø. Alle bedes medbringe egne drikkevarer. c) Forslag til dirigent og referent Bestyrelsen undersøger inden indkaldelsen, hvem der vil være villige til at påtage sig disse poster. d) Forelæggelse af regnskab 2014 Peter Vange forelægger regnskabet. e) Bestyrelsens beretning: Emner til indhold Torben sender forslag ud til den øvrige bestyrelse i god tid inden generalforsamlingen. f) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Nanna og Morten Nanna genopstiller. Morten genopstiller ikke, men stiller gerne op til en post som suppleant, og hjælper fortsat gerne med diverse opgaver i Ferieparken, f.eks. står han fortsat gerne som kontaktperson vedr. TV-anlæg, og han fortsætter også som tovholder på sauna-projektet. Bestyrelsen afklarer med Peer og Hans Erik, om en af dem er villig til at stille op til den ledige bestyrelsespost. 4

5 g) Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen På sidste års generalforsamling varslede bestyrelsen, at det indenfor en overskuelig årrække vil være påkrævet at renovere tagene på lejl og 28-45, og at bestyrelsen derfor til generalforsamlingen i år ville fremkomme med et forslag om en opsparing jf. vedtægternes 18.2 og 21.2., således at de enkelte ejere ikke pludselig skal præsenteres for en ekstraudgift på flere tusinde kroner til tagrenovering, men i stedet foretage en opsparing over flere år. Nanna udarbejder forslaget til bestyrelsens godkendelse, inden det fremsendes til ejerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 7. Eventuelt a) Ejerinformation på hjemmesiden Blev gennemgået og tilrettet. Nanna opdaterer, når tilbud fra Malerfirma Brian Kofoed foreligger. b) Tilbud fra Modstrøm Bestyrelsen takker nej til deres tilbud, da besparelsen er minimal (kun 3 øre pr. kwh), og der hersker usikkerhed om Modstrøms abonnementsbetingelser. c) Div. dræn, kabler m.m. Det blev aftalt, at Torben ved mødet med Jens, René og Lars lørdag den 7. februar får markeret på et kort med forskelligt farvede tusser, hvor diverse dræn, el- og tv-kabler og kloakker befinder sig på grunden. 8. Næste møde Næste møde blev fastsat til torsdag den 2.4. kl i Folkets Hus umiddelbart før generalforsamlingen. Referent: Nanna Brandt 5

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere