Tønder Kommune. Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstedeværende: Alfred Holm-Petersen og Finn Stevnhoved, Grundejerforeningen Kromose Nord Ellen Trip, Grund- og Sommerhusejerforeningen Lakolk Bent Erik Brandt, Vestergaarde Grundejerforening Anders Korsgaard Jessen og Paul Sønnichsen, Grundejer- og Vejforeningen Lyngvejen Hans Wobeser og Finn Hansen, Grundejerforeningen Langdalen Jørgen Gram Hansen og Horst Dehnbostel, Bodilmark Grundejerforening Ute Schadegg, Rudi K. Schadegg og Monica Larsen, Ø-foreningen (Mølby / Vråby / Sønderby) Jørgen Jeppesen Andersen, Stagebjergvej Jørgen Schmidt og Erik Blak-Nielsen, Sønderstrand Grundejerforening Malene Von Qualen og Merethe Juul Thysen, Vodder Sogns Lokalråd Jan Gravesen, Kim Wittrup og Viola Gundesen, Rømøforeningen Dieter Johannsen, Grundejerforeningen Småfolksvej Orla Findahl og Johannes Thyge Bentzen, Skærbæk Erhverv / Skærbæk Borgerråd Helmuth Nielsen, Monika Larsen og Christel Nielsen, Beboere Mølby / Vråby / Sønderby Eigil Michelsen, Grundejerforeningen Landsende Bo Jesen, Svend F. Sørensen, Frede Jensen, Henrik J. Møller, Marit N. Jessen Rüdiger, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 11

2 Thomas Lund Sørensen, Tønder Brandvæsen Kia Fog Kristensen, Børn & Skole / Kultur & Fritid, Tønder Kommune, og Keld I Hansen,, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig Velkomst Bo Jessen bød velkommen. Bo Jessen Formålet med mødet Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet, landdistriktsområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle anlægsprojekter i Kommunen Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Teknik og Miljø har gang i mange anlægsprojekter i Kommunalbestyrelsen har bevilliget 91. mio. kr. for Derudover har vi igangværende projekter fra budget Cykelstier: Vi har anlagt og er i gang med at anlægge nye cykelstier med midler fra cykelstipuljen på strækningerne: Sønderstrandvej (er færdig) Skærbæk til Mjolden Langs A11 syd for Skærbæk Langs Sønderlandevej i Tønder (er færdig) Cykelsti på Ved Dammen i Løgumkloster er blevet forlænget Bredebro har selv søgt midler til cykelsti på strækningen fra den nordlige rundkørsel og Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 11

3 ind mod byen. Projektet bliver udført sammen med Teknik og Miljøs projekt omkring renovering af den gamle bro. Tønder Kommune har søgt midler til tre nye cykelstiprojekter på strækningerne: Tønder Højer (dele af strækningen) Bredebro Løgumkloster Gesingvej i Skærbæk Vi har desværre kun fået midler til Gesingvej. Forslag til nye cykelstier, der før er indsendt, er stadig i spil, og vil blive prioriteret, hvis der kommer midler igen. Nye forslag til cykelstier er velkomne. Udgifter til projekter der finansieres via cykelstipuljen fordeles med 40% fra staten og 60% fra kommunen. Pt. har staten ikke afsat midler til cykelstier i Vejprojekter: Strucksalle i Tønder med fortov og cykelsti. Kongevej i Tønder med fortov, cykelsti og lyskryds. Den gamle bro i Bredebro. Parkeringspladsen ved Bredebro Hallen. Krydset Vestergade/Ribevej i Toftlund. Den endelige løsning foreligger pt. ikke. Der er kommet lokale input til projektet, som vil blive taget med i betragtning. Øvrige projekter: Generelt er der projekter i gang på hele skoleområdet i kommunen. Der er bevilliget 9 mio. kr. om året i seks år til nybyggeri og bygningsvedligeholdelse. Indvending og udvendig renovering af Tønderhallerne og opførelse af Tønderhal 4 Friluftsbadet i Toftlund Der skal til efteråret tages beslutning/prioritering om kommende projekter. Alle projekter, der er meldt ind, vil komme med, når der sker prioritering. I Skærbæk er projektet på den gamle tømmerhandelgrund på hjørnet af Ribevej og Jernbanegade i fuld gang. Rema 1000 starter her en forretning. I Tønder er der ved at blive udarbejdet et skitseprojekt for strækningen fra krydset Bar- SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 11

4 Energiprojekter Kommuneplanstrategi gumsvej/plantagevej til den nye vej til Campusområdet. Der var ros til projektet på Småfolksvej, og der var ønske om, at handicaprådet inddrages i projektet. Et af de helt store projekter er udvidelsen af Tønder Rådhus, så der kan ske en samling af administrationen i Tønder. Der er i kommunen større energiprojekter undervejs indenfor kollektiv varmeplanlægning. Toftlund Fjernvarme er ved at anlægge et stort solfangeanlæg nord for Toftlund. Løgumkloster Fjernvarme er ved at anlægge et meget stort solfangeanlæg syd for Løgumkloster. Tønder Fjernvarme er i gang med projekteringen af et geotermiprojekt i Industri Syd. En stor solcellepark i Stenderup har i sommer været i høring. Den fysiske planlægning er i gang og skal politisk vedtages inden årsskiftet. Dog har ny lovgivning inden sommerferien gjort det vanskeligere at opføre solcelleparker bl.a. er økonomien blev forringet med den nye lovændring. Der bliver pt. godkendt mange husstandssolceller. Der er også flere biogasanlæg under vej, herunder det store anlæg Biogas Tønder. Skærbæk Erhverv har søgt om en solcellepark på Rømø i stedet for solceller på bygningerne. Regeringen er ikke positiv. Man forsøgte igen, men også denne gang med negativ resultat. Projektet er ikke opgivet. Alle aftaler om jord og finansiering er klar. Forslag til Tønder Kommunes Kommuneplanstrategi er nu udarbejdet og skal politisk behandles i august. Der er følgende fokusområder: Forord Den dansk tyske forbindelse (bosætning, pendling m.m.) Borgere, byer og boliger herunder handelslivet i Tønder og centerbyerne. Det åbne landskabs oplevelser Nationalpark Vadehavet SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 11

5 Lokalplanrevisioner Tønderoplevelser holder Tøndervirksomhederne Klima, energi og Agenda 21 Dokumentation og inspiration Der er fokus på Den dansk tyske forbindelse. En undersøgelse viser, at borgere fra Tyskland er mere villig til at flytte til Tønder Kommune end vores landsmænd udenfor kommunen. Vi skal også være gode til at samarbejde omkring erhverv, turisme og natur. Kommuneplanstrategien kommer i høring først i september, og vi håber på input fra virksomhederne og borgerne. Vi vil gøre brug af sociale medier i forbindelse med høringen. Der kommer bl.a. et virtuelt borgermøde fra Byrådssalen i Tønder, hvor alle kan logge sig på. Har borgerne ideer til måder at holde virtuelle møder på f.eks. i forsamlingshuse, vil vi gerne høre om det. Tønder Kommune håber, mange vil tage del i processen. En del lokalplaner kan godt trænge til en revision, så de tilpasses til nutidige krav, nye materialer m.m. Vi vil gerne i dialog med grundejerforeningerne omkring revision af lokalplanerne. Bolilmark har fået lov. I en ny lokalplan kan der indskrives, at man skal være med i en grundejerforening. I eksisterende lokalplaner kan man kun forlange medlemskab ved nye sommerhuse i området. Eksisterende sommerhuse er frivillige. Ved revision af lokalplaner vil der med fordel kunne indføres krav om medlem af grundejerforening, krav om udvendig vandhane med slange, krav om branddaskere og forbud mod grendiger. Den hurtigste måde er, at man selv finansierer en ny lokalplan i samarbejde med Tønder Kommune. Pt. kræver Tønder Brandvæsen ikke branddaskere, men opfordrer til, at man anskaffer dem. I sommer har der været to tilfælde på Rømø, hvor udendørs vandhane med slange forhindrede en brand. Ved grendiger skal Tønder Brandvæsen vurdere i hvert enkelt tilfælde, om der er fare, og det er der ikke ressourcer til. Tønder Brandvæsen vil gerne deltage i generalforsamlinger i grundejerforeningerne. og Thomas Lund Sørensen SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 11

6 Trafiksikkerhedsplan/trafikplaner Der blev refereret til en dispensation, som både havde været i høring i grundeejerforeningen og i nabohørig. Nabohøringer kan give problemer i forhold til godt naboskab. Tønder Kommune er dog forpligtiget til at lave nabo/partshøring, hvorimod høring af grundejerforeninger ikke er lovpligtig. Grundejerforeningerne har et ønske om, at retningslinjer i lokalplaner m.m. overholdes, men indtrykket er, at politikerne giver dispensation. Tønder Kommune har fået midler til en ny trafiksikkerhedsplan. Der vil også blive lavet en hastighedsplan i det åbne land. Lokalt vil man blive involveret i udpegning af strækninger. Der findes en hastighedsplan for de større byer. Tønder Kommune har også fået midler til en trafikplan for Skærbæk by. I de kommende år vil der blive lavet trafikplaner for de øvrige centerbyer. Der er lavet en trafikplan for Tønder by. Alle skoler skal i det indeværende år udarbejde en trafiksikkerhedsplan. Tønder Kommune opfordres til at tage problematikken med store landbrugsmaskiner i landdistrikterne med i planen. Vejene i landdistrikterne er smalle og er ikke gearet til store landbrugsmaskiner. Rømø indgår også i en ny trafiksikkerhedsplan. Der skal ses på hele stisystemet på Rømø, ligesom der skal ses på hastigheder på øen. Nye stiforløb på Rømø vil ske i samarbejde med Nationalpark Vadehav. Der er søgt om midler til dette. Tønder Kommune vil gerne i dialog med grundejerforeningerne i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Krav til opsætning af skilte Er det en færdselstavle, skal den følge gængse regler. Hastighedsskilte må kun sættes op i samarbejde med politiet og kommunen, og politiet forlanger, at det kan håndhæves. I Bolilmark er der en del blinde veje, som ikke er skiltet. Sidste grundejer bliver vendeplads. Der må gerne opsættes skilte. Er det private fællesveje ligger udgifterne til skilte og opsætning i den enkelte grundejerforening. SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 11

7 Byfornyelsesprojekter Pulje til Landsbyfornyelse I Langdalen er der hastighedsskilte på 50 km. Der er et ønske om hastighed på grusveje på 30 km. Forslag: der kan evt. opsættes et skilt ved dæmningen med oplysning om 30 km på grusveje. Tønder Kommune har afsluttet et byfornyelsesprojekt i Højer og startet et nyt op i Bredebro. Byfornyelsesprojekter får et statslig tilskud, og Tønder Kommune skal egenfinansiere med mellem 40 og 60 %. Projekterne kræver borgerinddragelse. Der er søgt midler til byfornyelse i Skærbæk til næste år. Herefter skal der søges til Løgumkloster. Pt. har vi i samarbejde med regionen gang i et projekt i Toftlund omkring, hvad der er af muligheder for udvikling i Toftlund og derigennem løfte Toftlund by. Overordnet formål er at udarbejde en bosætningsstrategi for byen med udgangspunkt i byens øvrige styrker. Midtbyplan for Tønder by blev vedtaget i foråret og skal fremover bruges som en rød tråd for planlægningen i Tønder by. Indsatspuljen er afskaffet. I stedet er kommet en ny Pulje til Landsbyfornyelse med i alt 11 mio. kr. (6,6 mio. kr. fra staten og Tønder Kommune skal finansiere 4,4 mio. kr.). Ordningen gælder for byer op til 3000 indbyggere. Tønder Kommune har fået det samme beløb i 2014 og Fra Bygningsforbedringspuljen har Tønder Kommune fået 7 mio. kr. til bygningsforbedring og nedrivning og har fået det samme beløb i 2014 og Teknik og Miljø arbejder pt. på en strategi på området, og den skal politisk behandles i efteråret. Har en borger fået nedrivningspenge, skal huset enten renoveres eller rives ned. Kommunen kan ikke stille krav omkring misligholdelse af private boliger kun hvis de er sundhedsfarlige at bo i for børn, eller hvis de er til fare for omgivelserne (nedstyrtningsfare m.m.) Teknik og Miljø er meget interesseret i at komme i dialog lokalt omkring faldefærdige SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 11

8 Byggegrunde Strandene huse. Her har vi brug for det lokale kendskab. Vi vil invitere de lokale borgerforeninger. Der er i alt afsat 22 mio. kr. til området i Beløbene fordeler sig på: Bygningsforbedringspuljen - staten med 3.5 mio. og Tønder Kommune med 3.5 mio. Landsbyfornyelsespuljen staten med 6,6 mio. og Tønder Kommune med 4,4 mio. Områdefornyelse med 3 4 mio. Puljen kan også bruges på Rømø. Det er dog et krav, at bygningerne er opført før Tønder Kommune opfordres til at bruge pengene primært i landsbyerne. Tønder Kommune sælger pt. ikke så mange byggegrunde i år. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor vi var rigtig godt med. Vi har byggegrunde til salg på Rømø, i Vodder og i Skærbæk. Der kigges pt. også på nye områder i Toftlund og Agerskov og Rosinfelt (etape 2) i Tønder. Regler for evt. nedsættelse af grundpris: Når Tønder Kommune skal byggemodne et nyt område, bliver det beregnet, hvad udgifterne vil være til følgende: Jordkøb Lokalplanlægning Alle udgifter til byggemodning: udstykning, jordbundsundersøgelser, evt. udgravning af fortidsminder, udgifter til vej, stier, belysning, kloakering m.m. Udgifter ved salg. Antal m² bliver divideret op i alle disse beregnede udgifter. Den udregnede pris bliver den nye mindstepris medmindre markedsprisen er højere. Hvis markedsprisen er højere, skal grundene sælges til denne pris. Hvis grundene ikke er solgt ca. 3-4 år efter byggemodningen, kan det alt efter udviklingen i området ske en ny vurdering af markedsprisen. Hvis den er under den beregnede mindstepris, kan grundprisen sænkes. Strandene på Rømø forvaltes af Naturstyrelsen i samarbejde med Tønder Kommune. Der bliver i foråret 2014 bygget nye toiletter på Lakolk Strand, og der er etableret klo- SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 11

9 akledning til området. Drift og renhold af nedkørslen til Lakolk Strand varetages af Naturstyrelsen og Tønder Kommune i fællesskab. Naturstyrelsen bestiller opgaven, da de er til stede i området hele året. Tønder Kommune har fjernet skraldespandene på stranden. Der er sat en container op i stedet for. Containeren skal males og gøres mere præsentabel. De kan ikke afskærmes, da de så vil fyge til. Tønder Kommune har et godt samarbejde omkring livredere med Tryg Danmark. Det er også positivt at stranden har en øget anvendelse, f.eks. til musik. Der står en affaldscontainer på Sønderstrand, og der er her et ønske om toiletter. Der ønskes skraldespande ved nedkørslen til Sønderstrand, da det flyder med hundeposer. Der hænger også fyldte hundeposer overalt i hundeskoven. Det er et problem, at borgerne ikke tager dem med hjem. Der er ønske om et affaldsstativ. Det er et problem med heste i strandkanten. Det er ulækkert og til fare for legende børn. I andre kommuner er der opsat tidsbegrænsning for ridning. Tønder Kommune diskuterer problemet med Naturstyrelsen. Autocamperpladser Rømø: Vejadgang, områdedefinering og andre relevante oplysninger vil fremgå af lokalplanen. Tønder Kommune vil vurdere den kommende trafik på Rømersvej. Vejen er offentlig, og der vil ikke ske begrænsning af vejretten. Lokalplanen er undervejs, og Tønder Kommune er i dialog med ejeren og dem, der udarbejder lokalplanen. Lokalplanen sendes nok i høring inden jul. Lokalt mener man, at behovet er meget lille. Der er lavet en brochure af Turistforeningen, hvor autocamperpladsen er vist, inden den er lavet. Tønder Kommune anser brochuren som en del af en visionsplan. Bo Jessen pointerede, at det er det frie marked, og alle borgere kan få udarbejdet en lokalplan af en rådgiver. Planen kvalitetssikres af Teknik og Miljø og godkendes politisk, hvorefter den sendes i høring, og her er der er mulighed for indsigelser. Mange autocampere er strandsejlere og der er fra Rømø Havn ønske om en autocam- SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 11

10 perplads. Skærbæk: Der er ønske om at oprette en autocamperplads ved fritidscentret. Autocampere vil helst så tæt på centrum som muligt, hvilket også vil være en fordel for handelslivet. Der kommer en ansøgning. Tønder Kommune opfordres til at tage en dialog med interesseorganisationen, for at få synliggjort deres kriterier og ønsker til området. Campingpladsernes åbningstider begrænser autocamperes brug af dem. Der er afsat penge i budget til autocamperpladser, så Tønder Kommune opfordrer til at søge til projekter. Rensning af vandløb Kommunale grøfter driftes og renses af Tønder Kommune. Private vandløb skal renses af bredejerne. Grødeklip skal fjernes, inden der opstår brandfare. Der var frustration over, at begrænsninger i naturen får Rømø til at gro til i forhold til Sild. Mange grøfter vokser til. Der var problemer med høj vandstand, hvor Dyssebjergvej munder ud i Langdalsvej. Man havde været i kontakt med Teknik og Miljø, men fik oplysning om, at der ikke var penge til at løse problemet. Grøfterne blev dog renset, hvorefter problemet forsvandt. Spildevand, vandforsyning og affald På den nordlige del af Rømø er Tønder Forsyning A/S i gang med et kloakeringsprojekt. Der er pt. ingen planer om kloakering af Langdalen og på Sønderstrand. Tønder Kommune har myndighedsopgaven for spildevand, drikkevand og affald og beslutter, hvor der skal igangsættes nye projekter. Tønder Forsyning er entreprenør for Tønder Kommune og udfører kun rekvireret arbejde for Tønder Kommune. Tønder Forsyning har dog daglig vedligeholdelse og drift af kloak- og drikkevandsledninger. Der bliver sat nye vandmålere op på Rømø. Tønder Forsyning er langt med udskiftningen, og der bliver sendt en SMS, og der bliver annonceret inden der skiftes målere. Problemer med støv fra biler og heste. En sommer som i år giver støvproblemer fra biler og heste. Tønder Kommune støvbinder kun på veje med fastboende. Ridning foregår året rundt og ødelægger vej og grøftekanter. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 11

11 På Stagebjerg er der ønske om en ridesti på den ene side af vejen. Tønder Kommune vil kigge overordnet på ridestier på Rømø. Erfaringen viser, at er ridestier synlige og tilgængelige, så bruges de også. Grenpladser og miljøstationer Skinnevejen Mobildækning Digelaget Der blev fra grundejerforeningerne udtrykt glæde over grenpladsens åbningstider og håber, at de bibeholdes. Det er et problem, at fem liters øltanke ikke kan komme i miljøstationerne. Der er et stort ønske at få åbnet Skinnevejen. Tønder Kommune vurderer dog, det nok ikke er muligt, da området er habitats område. Der er kritik af mobil- og internetdækning på Rømø. Tønder Kommune opfordres til at få forbedret dækningen. SydEnergi har fibernet på hele øen. Tønder Kommune er i dialog med teleselskaberne. På den nordlige del af øen opsættes der en ny mast. Diget ved Sønderstrand bliver ikke slået. I vedtægterne står der, at de skal afgræsses eller slås. Tønder Kommunes repræsentant i det aktuelle digelag videregiver kritikken. Den enkelte grundejerforening kan deltage i digelagenes årlige generalforsamling. Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 11

Tønder Kommune. Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 13.08.2013 Tønder Rådhus Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstedeværende:

Læs mere

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede:

Læs mere

Tønder Kommune. Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 27.10.2014 Øster Højst Kro Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede:

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg

Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Direkte tlf.: 88 43 75 11 Mail: bor@tonfor.dk Sags id: 14-1253 Dok. nr.: 000106278 Dato: 12-11-2014 R E F E R A T Emne: Infomøde 12. nov. 2014 - udvidelse af Løgumkloster renseanlæg Afholdt dato: 12. november

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra møde den 7/ i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov

Referat fra møde den 7/ i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov Skov- og Naturstyrelsen Københavns Statsskovdistrikt SNS-202-00012 Referat fra møde den 7/11 2007 i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov Mødedeltagere: BG KA KR KR PMJ SLN OS TG TC KS JPB Birthe Gottlieb,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Referat Halvårsmøde med lokalrådsrepræsentanter, Tønder Kommune Dato og tid 3. oktober 2007, 19.00-22.00 Sted Deltagere: Tønder Kommunes Landdistriktsråds bestyrelse Tønder Kommune Brøns-Rejsby Friskole

Læs mere

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014

Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Borgermøde i Salten Borgerhus 25. september 2014 Oplæg fra Silkeborg Kommune Byansvarlig Mette Geertsen Hvem er jeres byansvarlig og hvad går hun og laver? Hvad vil det sige at Them, Salten og Knudlund

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Referat af årsforsamling den 20. marts 2013

Referat af årsforsamling den 20. marts 2013 Referat af årsforsamling den 20. marts 2013 0. Velkomst v/erling Formanden for lokalrådet Erling Poulsen bød velkommen. Forsamlingen talte cirka 25 personer, hvilket han udtrykte glæde over. 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S.

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. etableret 1971 Referat fra foreningens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 25. januar 2011 i Dalumhallens klublokale. I henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP Natur- & Miljørådet Greve Kommune Den 1. juni 2012/ARP Referat af møde 21. maj 2012 Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18 Deltagere: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde

GF Indkilden. Referat fra 15. Bestyrelsesmøde GF Indkilden Emne: Referat fra 15. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 16. Maj 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Jess Eriksen, Louise Holm, Arne Jensen,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt: 0. Meddelelser. Ingen. 1.

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde, egon.gaarde@gmail.com Hans Bertelsen,

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere