Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008"

Transkript

1 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008

2 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt år i Fuglsang Kunstmuseums historie: det år, hvor nybyggeriet på Fuglsang stod færdigt, og museet flyttede ind i sine nye, større og langt smukkere rammer. Denne lykkelige begivenhed for museet havde imidlertid aldrig set dagens lys uden generøs støtte fra: Realdania Storstrøms Amt Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Det Classenske Fideicommis DEN EUROPÆISKE UNION Europæiske Fond for Regionaludvikling En særlig tak til museets engelske arkitekt Tony Fretton og hans medarbejdere for den smukke arkitektur, der fra 2008 danner rammen om museet og dets aktiviteter. I forlængelse heraf skal Bygningsfondens bestyrelse takkes for det store arbejde med færdiggørelsen af byggeriet og indvielsen heraf samt det store arbejde med løbende administration af byggesagen. Fysiske rammer alene skaber imidlertid ikke museumsliv, der skal også nyerhvervelser, udstillinger, publikationer og alskens formidlingstilbud til, og nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private A.P. Mortensen og hustrus Legat Augustinus Fonden Beckett-Fonden Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustrus, Maleren Gerda Eickhoffs Fond FELIX-fonden Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Gavefonden for Sparekassen Lolland Højesteretssagfører Davids Legat for slægt og venner Knud Højgaards Fond Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck s Fond Lillian og Dan Finks Fond Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond Ny Carlsbergfondet Nordea Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Toyota Fonden - 2 -

3 Staten Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Kunstrådet Regioner Region Sjælland Kommuner Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunst-museums Venner, der engageret, aktivt og praktisk i stort omfang har bakket op om museet i Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har bakket op om det nye museum og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: Virksomhedssponsorater Henrik Drachmann Revisionsfirma Troels Jørgensen Entreprise A/S Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsselskab Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Nykredit Privat, Lolland-Falster Revision Syd Vine ad Libitum Materialesponsorater Art & Design Studio Bang & Olufsen, Nykøbing F. Bera Stillads- og liftudlejning A/S Blomstercentret, Nyk. F. Erik Buxbom Frugtplantage Fona, Nykøbing F. Grafikom A/S Hotel Maribo Søpark Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Knuthenborg Park & Safari Lindpro A/S Lolland-Falsters Folketidende A/S Nakskov Mill Foods A/S Pro3 ApS Sony Music Entertainment A/S Vine ad Libitum - 3 -

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum. 1.2 Museets adresse, telefon- og faxnummer, og hjemmeside Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, der fremover er rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring

5 Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museet er endvidere andelshaver i den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Museer. Anne Højer Petersen har i 2008 fortsat det rådgivende arbejde for Kulturaftale Storstrøm ( ) i Fagrådet herfor som repræsentant for kulturarvsområdet samt deltaget i museumsledernetværket SAML, der dækker samme geografi. Anne Højer Petersen har ligeledes været ODM s repræsentant i Kunsthal Charlottenborgs bestyrelse samt været ODM s repræsentant i Det rådgivende udvalg for Formidlingspuljen under Kulturarvsstyrelsen. Anne Højer Petersen har også i 2008 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS. Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd (næstformand) under Kulturarvsstyrelsen, og Gertrud Oelsner blev 22. maj herfra udpeget til Hermod Lannungs Museumsfond. Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Sekretær og bogholder Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk og museumsforvalter Jesper Smith forvalternetværket, begge under ODM. Pr- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket. 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i Kulturaftale Storstrøms geografi. 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen

6 Arkitekt Tony Fretton fortæller ved det internationale pressemøde, forår SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret hos vores faste eksterne transportører. Forvaltermedhjælper Axel Møller-Jensen har i beretningsåret etableret en elektronisk placeringsregistrant over maleri- og skulptursamlingen. 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt

7 Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster

8 Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. Gipsafstøbning. Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning. Udlån af værker til særudstillinger Royal Academy of Arts, London The Poetry of Silence. 28. juni september Vilhelm Hammershøi, British Museum. Faaborg Museum og Sophienholm Maleren Karl Schou den stille maler med det støvede lys. 30. august 19. oktober Karl Schou, Vej mod Bormes. Karl Schou, Glasskål med Frugter. Ribe Kunstmuseum "Glem dog ej din vugge...mor og barn i dansk kunst gennem 250 år". 11. april august Paul Høm, Moder. Henry Heerup, Ægy. Erling Frederiksen, Mor og søn II. Heerup Museum Pilen peger på Heerup et univers af symboler. 14. marts 10. august Henry Heerup, Hunde i aftensol. Henry Heerup, Dansende valmue. Nivaagaards Malerisamling I virkeligheden. Niels Strøbek. Nye og ældre værker 6. september 30. november 2008 Niels Strøbek, Amager Fælled Randers Kunstmuseum Lysets paletter. Claude Monet og den danske impressionisme 20. september 7. december 2008 Anna Ancher, I høstens tid Ribe Kunstmuseum, Vestsjællands Kunstmuseum samt Skovgaard Museet Lorentz Frølich Myte og Landskab. 26. september august Lorentz Frølich, Høder hos valkyrierne. Lorentz Frølich, Pan blandt Olympens guder

9 Lorentz Frølich, Gefion pløjer Sjælland ud af Sveriges jord. Lorentz Frølich, Guds øje. Lorentz Frølich, Herakles fører satyren op for at dømmes på Olympen. Lorentz Frølich, Odin hos Mimer. Lorentz Frølich, Visen om Dronning Dagmars ankomst til Danmark. Kunsthallen Brænderigården, Viborg Home & Tomorrowland. 15. november januar Søren Lose, Bøllesmindevej Edition nr. 5/5. Søren Lose, Monument Edition nr. 1/5. Søren Lose, Uden Titel Edition nr. 1/5. Søren Lose, Grøn Lade, Torslundevej/mandsportræt Edition nr. 1/5. Søren Lose, Orange Gardin Edition nr. 1/5. Kø af forventningsfulde gæster på åbningsdagen, 26. januar 2.4 Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden fast indkøb af årets udgave af Kunst under hammeren samt årbogen Dansk Kunst. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omgang. Bibliotekets monografier samt småtryk og tidsskrifter er i beretningsåret blevet placeret fysisk søgbart, hvorimod den øvrige del (opslagsværker, periodebøger, kunstmuseale publikationer o.a.) ikke er ordnet. Museet har i beretningsåret modtaget en del kunstbøger som gave til biblioteket. Dubletter er løbende blevet fremlyst i Danske Museer og videregivet vederlagsfrit til andre interesserede kunstmuseer

10 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Inv. 2008/1 Preben Hornung: Komposition. Ca Købt med tilskud 2007 fra BG Fonden som indflytningsgave til det nye museum. Inv. 2008/2 Axel Plantener: Selvportræt. U.å. Gave fra privat. Inv. 2008/3 Robert Jacobsen: Jernskulptur Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Inv. 2008/4 P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, Ny Carlsbergfondet samt Augustinus Fonden. Kulturminister Brian Mikkelsen og museumsdirektør Anne Højer Petersen ved åbning af særudstillingen Livslyst, 11. april 3.2 Forskning og projekter Museumsinspektør Gertrud Oelsner har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum 12. april 24. august 2008 og efterfølgende vist hos samarbejdspartneren Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer 12. september januar I tilknytning til udstillingen er udkommet en stor antologi om vitalis

11 men; Gertrud Oelsner har endvidere koordineret det indledende arbejde med en engelsk parallel oversættelse af publikationen. Desuden har Gertrud Oelsner lavet indledende forberedelser til udstillingsprojektet KURS Træet (2009) samt P.C. Skovgaard. Retrospektiv (2010). Akademisk medarbejder Tine Nielsen Fabienke har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum 13. september januar 2009, og skal efterfølgende vises hos samarbejdspartnerne Faaborg Museum og Holstebro Kunstmuseum (2009). Endvidere har Tine Nielsen Fabienke påbegyndt arbejdet som udstillingskoordinator for det kommende forskningsprojekt om maler og keramiker Jais Nielsen ( ) i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder ( ). Tine Nielsen Fabienke har også fortsat registreringen af museets samlinger ved at tilknytte ca. 800 illustrationer (fotografisk optaget i 2007) til værkposter i databasen Regin Kunst. Illustrationerne kan ses af offentligheden i den landsdækkende database over kunst på danske museer, Kunst Indeks Danmark (www.kid.dk). Museumsdirektør Anne Højer Petersen har været foreløbig tovholder på udstillingsprojekterne INTERVALLER: Lyskunst af Thorbjørn Lausten om Thorbjørn Lausten (vinter 2009), Træet (efterår 2009), Jais Nielsen (forår 2010). AHP sidder i styregruppen for samarbejdsplatformen KURS, Kunstmuseerne i Region Sjælland. Endvidere sparringpartner for LandArt Lolland-Falster, hvis ene lokalitet i 2008 var landskabet på og omkring Fuglsang. Kunsthistoriker, cand.mag. Jan Ulrik Chrintz Juhl (Skoletjenesten) har i oktober overtaget kurateringen af INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten og forestået fundraising, publikationer, udstillingsopsætning mv. hertil. Kunsthistoriker, mag.art. Lotte Nishanthi Winther (projektansat) har påbegyndt forskning, fundraising og udstillingsresearch til særudstillingen Det gyldne blik dansk guldalderportræt i nyt lys (sommer 2009) fra december Fuglsang Kunstmuseum Den megen offentlige omtale af museet i forbindelse med åbningen af det nye kunstmuseum og den store opmærksomhed, som især Livslyst-udstillingen blev til del, har medført en lang række forespørgsler om museets samling og værker, som museets faglige medarbejdere har varetaget ad hoc. Møblering I forbindelse med indflytningen i de nye større rammer, har arkitekt Tony Fretton i samarbejde med Anne Højer Petersen varetaget indkøb af møbler til publikumsområderne. Design og nyproduktion af sokler til museet er varetaget af museumsforvalter Jesper Smith og Anne Højer Petersen i samarbejde med lokal producent. Nyt design Nyt skiltedesign til in- og eksteriør er blevet til i et samarbejde mellem Design Factory og museet v. Anne Højer Petersen (p-plads og facade, piktogrammer, værkskiltning og informationstavler til udstillingssalene). Desuden er udarbejdet en løbende opdateret

12 folder om særudstillingernes og samlingernes præsentation til uddeling til publikum i samarbejde med Pleks Design. 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2008 udgjort 3 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør. Pga. den store konserveringsopgave forud for åbningen, har kun få af museets værker efterfølgende kunnet konserveres inden for kvoten. De nødvendige ind- og udchekningsopgaver i forbindelse med særudstillingerne er hovedsagligt dækket af udstillingsøkonomierne. Konserverede værker 2008 Ernst Zeuten: Eftermiddagssol over havet. Sven Dalsgaard: Jorden III. C.F. Sørensen: Marine. Paul Høm: Mor og barn. Restaurering og konservering af alle udstillede gipsafstøbninger (ca. 15) færdiggjort i januar Fælleskonserveringens skulpturkonservator arbejder med færdigrestaureringen og opsætning af Den lille hornblæser forud for udstillingsåbningen, januar

13 5.0 FORMIDLING 5.1 Udstillinger (egen samling) Panorama 200 års dansk kunst, 26. januar 12. april ff. Åbningsophængning af hele udstillingsarealet med highlights fra egen samling. Delvis nyophængning af udstillingen i Sal 2 (efterår 2008). 5.2 Særudstillinger LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst april 24. august. Den hidtil største særudstilling med 151 udstillede værker indlånt fra private og offentlige ejere. Tilrettelagt af Gertrud Oelsner. I forbindelse med udstillingen blev der desuden samarbejdet med J.F. Willumsens Museum, Tegners Museum og Statuepark, Faaborg Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseum, der alle viste selvstændige udstillinger om egne vitale kunstnere og samlinger samt med Guldborgsund Museum, som satte fokus på det lokale sportsliv. STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 13. september januar Første separatudstilling med kunstneren indeholdende ca. 30 skulpturer og 50 tegninger indlånt fra private og offentlige ejere. Tilrettelagt af Tine Nielsen Fabienke. 5.3 Anden formidling Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. I tilknytning til LIVSLYST : I forbindelse med særudstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst april 24. september 2008 blev der, takket være substantiel ekstern medfinansiering, afholdt en omfattende række formidlingsarrangementer. 22., 27., 28., 29. og 30. maj samt 2., 3., 4., 9. og 10. juni: Danse-workshop, i samarbejde med Åben Dans. Der deltog 14 klasser og i alt 467 elever. 29. april, 15. maj, 11. juni og 21. august: Levende lege, i samarbejde med Gerlev Idrætshistoriske Værksted: Der deltog 8 grupper og i alt 205 børn. 25. maj Mini-OL, i samarbejde med Museet Falsters Minder. Ca. 25 deltagere. 23. april kl : Foredrag og introduktion til udstillingen Livslyst ved projektansvarlig museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 7. maj: Vitalismen i ord, musik og billeder. Foredrag og musik ved Bente Scavenius, Joen Bille og Storstrøms Kammerensemble. 21. maj kl : At danse selve livet dans set i vitalismens spejl. Foredrag ved kunsthistoriker, cand.mag. Ole Nørlyng. 4. juni: Hellas under nordlig himmel. Billedkunst og arkitektur som en levende antik. Foredrag v. lektor, ph.d. Anders V. Munch og museumsinspektør, cand.mag., Gertrud Hvidberg-Hansen. 22. juni: Historisk gymnastikopvisning, i samarbejde med Toreby Sogns Gymnastikopvisning

14 13. august: Vitalismens tabte uskyld. Foredrag ved professor Hans Bonde. 20. august: Mikkel Hindhede, mad og sundhed i Danmark Foredrag ved ph.d. Svend Skafte Overgaard. 21. august: Filmforevisning. Lyset og mørket af Karl Aage Rasmussen. 22. august: Filmforevisning: Erik Clausens Min fynske barndom, i samarbejde med Scala Bio. Filmen blev vist her. 23. august: Filmforevisning. Olympia af Leni Riefenstahl. 23. august: Til bords med vitalisterne, i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble. 150 deltagere. Undervejs forskellige indslag. I forbindelse med særudstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst etablerede Fuglsang Kunstmuseum i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer en hjemmeside om vitalismen På livet løs hvortil en række lokale samarbejdspartnere bidrog: Guldborgsund Museum, Storstrøms Kammerensemble og Hovedbiblioteket i Guldborgsund. Dertil kom en række andre samarbejdspartnere. Desuden udkom en folder om På livet løs i eksemplarer, der blev omdelt til museer, biblioteker, turistbureauer mm. Børnene folder sig ud i en danseworkshop i forbindelse med Livslyst, forår 2008 Herudover er der afholdt en række offentlige søndagsomvisninger og Fortælletæppe for børn i tilknytning til museets samlinger og de igangværende særudstillinger hen over året. Der har desuden været afholdt 81 bestilte private omvisninger (voksengrupper), heraf flere med op til tre simultane omvisninger. Udstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst blev alt i alt set af besøgende. Museet har løbende opdateret hjemmeside med arrangementer, men også med udstillingsbeskrivelser, kommende forskningsprojekter mv. En række af museets faste oplysningssider er endvidere blevet nyskrevet. Museet har i beretningsåret etableret et månedligt elektronisk nyhedsbrev, som ved udgangen af 2008 tæller ca. 330 abonnenter. Se endvidere pkt for pr-virksomhed

15 I tilknytning til STILLE STORM : I forbindelse med særudstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ) 13. september januar 2009 blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: Fordelt over udstillingsperioden var der 4 planlagte offentlige søndagsomvisninger. Fredag den 12. september: Åbning af STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 1. oktober 2009: Foredrag hvor kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen Fabienke fortæller om udstillingsaktuelle billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 10. oktober: Kulturnat under temaet Dameland med særomvisninger i udstillingen ved kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen Fabienke. Efterfølgende særlig Damelandsmenu i caféen. 18. oktober: Fortælletæppe for børn. 29. oktober: Aftenforedrag v/kunsthistoriker Sanne Kofod Olsen, rektor for Det fynske Kunstakademi, der fortalte om kvinder i dansk kunst. 19. november: Aftenforedrag v/professor Henning Jørgensen, Aalborg, som fortalte om Erik Thommesen, Ejler Bille, Gertrud Vasegaard, Agnete Madsen og de andre medlemmer af den eksklusive kunstnersammenslutning Martsudstillingen. 3. december: Aftenforedrag v/bronzestøber Peter Jensen, der fortalte om det berømte støberi Leif Jensen og om værkstedets fascinerende håndværk. 7. december: Fortælletæppe for børn i alderen 5 10 år. Fra særudstillingen Stille Storm, der vistes i efteråret Jul på Fuglsang: I samarbejde med Storstrøms Kammerensemble og Det Classenske Fideicommis afholdtes et stort julemarked d. 14. december med mange både musiske og kunstneriske aktiviteter, boder, hestevognskørsel, Luciaoptog mv. Ikke mindst de mange medhjælpere fra museets venneforening sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt fremmødte gæster. Alt i alt blev besøgstallet ca. 350 personer

16 Den populære hestevogn sørgede for gæsternes transport mellem Fuglsangs hovedbygning og museet under Jul på Fuglsang i december 5.4 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsangs Kunstmuseums eksistens og virksomhed uden for museet ved en lang række lejligheder rundt om i Danmark. 5.5 Undervisning Museet har i åbningsperioden 26. januar 31. december været besøgt af 68 folkeskole-, gymnasie- og VUC-klasser og 31 andre institutioner. Heraf har de 72 fået omvisninger primært af museets eksterne omvisere. 28 klasser har deltaget i workshops tilbudt af den tværfaglige skoletjeneste og 12 har deltaget i Levende lege i forbindelse med Vitalismeudstillingen i foråret. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. Afholdte lærerkurser på museet: Nyt museum 26. februar Vitalisme 15. april Agnete Madsen 16. september Samlet deltagelse 121 lærere. Til udstillingen LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst udkom et aldersdifferentieret, skriftligt undervisningsmateriale. Materialet kunne også downloades fra museets hjemmeside. Til udstillingen STILLE STORM blev der også lavet undervisningsmateriale til download fra museets hjemmeside

17 Interaktiv hjemmeside til formidlingsbrug (privat/undervisning), kaldet MyPlace til brug for KURS-udstillingerne (efterår 2009) er under udarbejdelse (Vestsjællands Kunstmuseum er tovholder for formidlingsprojektet). 5.6 Den tværfaglige skoletjeneste 2008 Skoletjenesten Fuglsang er en i 2007 etableret tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb mellem musik og billedkunst i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland. Den 26. januar 2008 åbnede det nye kunstmuseum og den nye skoletjeneste på Fuglsang Gods. Det første år har etablering af skoletjenesten, udvikling af undervisningstilbud samt markedsføring og formidling af de nye undervisningsmuligheder på Fuglsang Gods været i fokus. Workshops Skoletjenesten Fuglsang åbnede med to nyetablerede workshoptilbud, der begge indbefatter møde med musikere fra kammerensemblet, omvisning på kunstmuseum og elevernes egenproduktioner. Begge workshops kan tilpasses museets skiftende udstillinger og kammerensemblets aktuelle repertoire. Såvel museets faste samling som museets store særudstilling LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst er begge blevet inddraget i workshops og brugt som materiale til album-covers og lydbilleder. De musikalske udgangspunkter har været værker af Olivier Messian, Darius Milhaud og Niels Viggo Bentzon, der samtidig er blevet opført af Storstrøms Kammerensemble ved koncerter i løbet af foråret. Med digital fotografering, billedredigering og lydoptagelser som arbejdsredskaber i Skoletjenesten Fuglsangs workshops er der blevet investeret i 5 mobile computerstationer og digitalkameraer samt lydoptager og afspiller alt sammen fleksibelt udstyr, som vil kunne anvendes i nye tværfaglige workshopaktiviteter de kommende år. Skoletjenesteansvarlige Jan Ulrik Chrintz Juhl med en skoleklasse i aktion, forår

18 Undervisningsmateriale fra Skoletjenesten Museets første særudstilling i den nye museumsbygning var samtidig det største forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt på museet. Skoletjenesten Fuglsang inddrog udstillingen og bidrog med et omfattende tværfagligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale, der foruden billedkunsten bl.a. inddrog Carl Nielsens vitalistiske 4. symfoni. I slutningen af udstillingsperioden har materialet således også kunne anvendes i forbindelse Storstrøms Kammerensembles musikfestival med netop Nielsens musik som årets tema. Udviklingen af et trykt undervisningsmateriale til skoletjenestens faste aktiviteter blev påbegyndt i efteråret Undervisningsmaterialet er målrettet skoletjenestens kernemålgruppe: mellemtrinet 4-6 klasse. Med hjælp fra virksomhedspraktikant og tidligere skolelærer Maria Kull har form og indhold efterhånden taget form, og undervisningsmaterialet forventes færdigtrykt i maj Andre aktiviteter Som led i markedsføringen har Skoletjenesten Fuglsang afholdt tre lærerkurser med i alt 110 deltagere, foruden en række pædagogiske dage for lærere, faglige konsulenter i praktisk musiske fag samt skolebibliotekarer. Skoletjenesten har overtaget kunstmuseets nyhedsbrev til lærere og undervisere, som nu udkommer som et fælles nyhedsbrev for skoletjenestens tværfaglige aktiviteter samt museets og kammerensemblet enkeltfaglige børne- og ungerelaterede tilbud. En fælles folder med præsentation af skoletjeneste, museum og ensemble er produceret og distribueret til skoler på Falster, Lolland og Sydsjælland. Besøgstal Sammenlignet med besøgstallet på det tidligere Storstrøms Kunstmuseum havde Skoletjenesten Fuglsang og Fuglsang Kunstmuseum i den første etableringsperiode foråret 2008 betydelig fremgang i besøgstal og afviklede undervisningsforløb. I foråret blev således gennemført 17 workshops for 29 klasser. 482 elever og lærere deltog således i Skoletjenesten Fuglsangs workshops. Efteråret 2008 oplevede museet en tilbagegang i Skoletjenestebesøg, hvor 124 elever og lærer fra 6 klasser deltog i workshops. Udviklingen fik understreget behovet for fortsat markedsføring gennem foldere, nyhedsbreve og undervisningsmateriale. Samtidig med den besøgsmæssige tilbagegang forsøgte Skoletjenesten at forberede sig på endnu en travl periode ved at undersøge mulighederne for ansættelse af en freelance underviser til aflastning af skoletjenestens faste medarbejder. 5.7 Publikationer Den i 2007 forberedte publikation om museets historie, arkitektur og samlinger (dansk, engelsk og tysk) Vores bedste stykker blev præsenteret ved åbningen af museet i januar I forbindelse med udstillingen LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt en omfattende forskningsbaseret antologi på 460 sider med bidrag af Gertrud Oelsner, Gertrud Hvidberg-Hansen,

19 Sven Halse, Hans Bonde, Anders V. Munch, Louise Gomard, Henrik Wivel, Lise Præstgaard Andersen, Lill-Ann Körber, Susanne Thestrup Truelsen, Anne Gregersen, Ole Nørlyng, Anders Ehlers Dam og Teresa Nielsen. I forbindelse med udstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ) blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt et selvstændigt bogværk, den første om kunstneren, på 124 sider med bidrag af Tine Nielsen Fabienke, Eske K. Mathiesen og Sanne Kofod Olsen. 5.8 PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om åbning og efterfølgende aktiviteter, og hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret. Gennem Infomedia presseklipservice er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og på baggrund heraf har museet sendt pressemapper til alle involverede/interesserede parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet i alt 3 pressemapper i 2008; om åbningen og de to særudstillingerne. Kunstmuseet har nydt meget stor omtale af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2008 såvel nationalt som internationalt. Gennem hver måned i 2008 er der blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside. Museets brochurer, plakater, foldere og lign udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder og kulturinstanser. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade og turistkataloger. Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til erhvervslivet med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. 5.9 Kioskvirksomhed I museumsbutikken, der ligger i foyeren på Fuglsang Kunstmuseum, er det muligt at købe kataloger, plakater og postkort, som museet selv udgiver eller er medudgiver af. Desuden er der et stort udvalg af designartikler, børnelegetøj og gaveartikler. Butikken bestræber sig på at finde helt specielle varer, der ikke forhandles så mange steder. En del af sortimentet er sæsonbetonede varer og varer, der relaterer sig til tematikken i de igangværende særudstillinger. I løbet af 2008 blev sortimentet udvidet og mere foyerplads inddraget, og museet har henover året oplevet, at der kommer besøgende til museet alene for museumsbutikkens skyld. En del af sortimentet kan findes og bestilles i museets webshop via hjemmesiden Cafévirksomhed Som del af det nye museum blev der i beretningsåret indrettet café i foyerområdets vestlige del med plads til ca. 40 gæster indendørs og ca. 20 udendørs. Caféen har i

20 2008 været overordentligt godt besøg, og museets landlige placering som udflugtsmål er medvirkende hertil. Desuden er caféens eksistens afgørende for de betydelige mængder af gruppebesøg, som ofte kombinerer et museumsbesøg med muligheden for kaffe eller spisning. Caféen, hvis menukort har skiftet hen over året, serverer frokostretter, supper og kaffe og kager. Ved større spisende arrangementer inddrages også atelier og foredragssal til ekstra siddepladser, og der entreres da med leverandører udefra. En del større arrangementer i café og museum etableres desuden i et godt samarbejde med Fuglsang Herregaard og Det Classenske Fideicommis. Gæstebesøg i museumscafeen, sommer 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen Med en del bygningsmæssige forsinkelser især omkring gulvlægningen blev indflytningen i stueetagen meget forsinket, og i januar måtte museets praktiske medarbejdere deles om pladsen med de tilbageværende håndværkere, hvilket komplicerede museets planlagte samlingsindflytning og derudover forsinkede den planlagte åbningsophængning, men alt i publikumsarealerne var klart ved museets indvielse. Desuden måtte planerne for indflytning i museets kunstmagasiner ændres løbende pga. forsinkede leverancer, og en del er først blevet færdiggjorte hen over beretningsåret. En del bygningsændringer er endvidere blevet foretaget i administrationsområdet, der er kommet til at huse flere medarbejdere, end de oprindelige tegninger havde forberedt for, ligesom en løbende større del af foyerens østlige del er blevet inddraget til museumsbutikken. Depotplads til café og butik er desuden blevet indrettet ad hoc, hvor det har været muligt

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2009 Indhold Forord Rosenborg Amalienborg Bevaring Besøgstal og omvisninger Museumsbutikkerne Økonomi og arbejdsplaner Gaver

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere kalender nr. 1 februar 2013 MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere AKTIVITETER Vinterferieværksted Omvisninger Børnenes kulturdag Kunst jeg tænder på UDSTILLINGER

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 8 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 12 Museumsbutikkerne 14 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

2 1 ÅRSBERETNING 2012

2 1 ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012 1 2 ÅRSBERETNING 2012 1 INDHOLD 2 1 SIDE 4-9 Forord & Beretning 2 SIDE 10-25 Udstillinger, bibliotek & samlinger 3 SIDE 28-35 Forskning 4 SIDE 38-53 Kommunikation, formidling & undervisning

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014. Vi vil i den anledning gerne takke alle de,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere