Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008"

Transkript

1 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008

2 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt år i Fuglsang Kunstmuseums historie: det år, hvor nybyggeriet på Fuglsang stod færdigt, og museet flyttede ind i sine nye, større og langt smukkere rammer. Denne lykkelige begivenhed for museet havde imidlertid aldrig set dagens lys uden generøs støtte fra: Realdania Storstrøms Amt Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Det Classenske Fideicommis DEN EUROPÆISKE UNION Europæiske Fond for Regionaludvikling En særlig tak til museets engelske arkitekt Tony Fretton og hans medarbejdere for den smukke arkitektur, der fra 2008 danner rammen om museet og dets aktiviteter. I forlængelse heraf skal Bygningsfondens bestyrelse takkes for det store arbejde med færdiggørelsen af byggeriet og indvielsen heraf samt det store arbejde med løbende administration af byggesagen. Fysiske rammer alene skaber imidlertid ikke museumsliv, der skal også nyerhvervelser, udstillinger, publikationer og alskens formidlingstilbud til, og nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private A.P. Mortensen og hustrus Legat Augustinus Fonden Beckett-Fonden Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustrus, Maleren Gerda Eickhoffs Fond FELIX-fonden Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Gavefonden for Sparekassen Lolland Højesteretssagfører Davids Legat for slægt og venner Knud Højgaards Fond Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck s Fond Lillian og Dan Finks Fond Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond Ny Carlsbergfondet Nordea Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Toyota Fonden - 2 -

3 Staten Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Kunstrådet Regioner Region Sjælland Kommuner Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunst-museums Venner, der engageret, aktivt og praktisk i stort omfang har bakket op om museet i Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har bakket op om det nye museum og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: Virksomhedssponsorater Henrik Drachmann Revisionsfirma Troels Jørgensen Entreprise A/S Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsselskab Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Nykredit Privat, Lolland-Falster Revision Syd Vine ad Libitum Materialesponsorater Art & Design Studio Bang & Olufsen, Nykøbing F. Bera Stillads- og liftudlejning A/S Blomstercentret, Nyk. F. Erik Buxbom Frugtplantage Fona, Nykøbing F. Grafikom A/S Hotel Maribo Søpark Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Knuthenborg Park & Safari Lindpro A/S Lolland-Falsters Folketidende A/S Nakskov Mill Foods A/S Pro3 ApS Sony Music Entertainment A/S Vine ad Libitum - 3 -

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum. 1.2 Museets adresse, telefon- og faxnummer, og hjemmeside Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Fax: Internetadresse: 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, der fremover er rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring

5 Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Museet er endvidere andelshaver i den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem i Organisationen Danske Museer. Anne Højer Petersen har i 2008 fortsat det rådgivende arbejde for Kulturaftale Storstrøm ( ) i Fagrådet herfor som repræsentant for kulturarvsområdet samt deltaget i museumsledernetværket SAML, der dækker samme geografi. Anne Højer Petersen har ligeledes været ODM s repræsentant i Kunsthal Charlottenborgs bestyrelse samt været ODM s repræsentant i Det rådgivende udvalg for Formidlingspuljen under Kulturarvsstyrelsen. Anne Højer Petersen har også i 2008 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS. Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd (næstformand) under Kulturarvsstyrelsen, og Gertrud Oelsner blev 22. maj herfra udpeget til Hermod Lannungs Museumsfond. Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Sekretær og bogholder Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk og museumsforvalter Jesper Smith forvalternetværket, begge under ODM. Pr- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket. 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i Kulturaftale Storstrøms geografi. 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen

6 Arkitekt Tony Fretton fortæller ved det internationale pressemøde, forår SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret hos vores faste eksterne transportører. Forvaltermedhjælper Axel Møller-Jensen har i beretningsåret etableret en elektronisk placeringsregistrant over maleri- og skulptursamlingen. 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt

7 Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867). Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster

8 Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. Gipsafstøbning. Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning. Udlån af værker til særudstillinger Royal Academy of Arts, London The Poetry of Silence. 28. juni september Vilhelm Hammershøi, British Museum. Faaborg Museum og Sophienholm Maleren Karl Schou den stille maler med det støvede lys. 30. august 19. oktober Karl Schou, Vej mod Bormes. Karl Schou, Glasskål med Frugter. Ribe Kunstmuseum "Glem dog ej din vugge...mor og barn i dansk kunst gennem 250 år". 11. april august Paul Høm, Moder. Henry Heerup, Ægy. Erling Frederiksen, Mor og søn II. Heerup Museum Pilen peger på Heerup et univers af symboler. 14. marts 10. august Henry Heerup, Hunde i aftensol. Henry Heerup, Dansende valmue. Nivaagaards Malerisamling I virkeligheden. Niels Strøbek. Nye og ældre værker 6. september 30. november 2008 Niels Strøbek, Amager Fælled Randers Kunstmuseum Lysets paletter. Claude Monet og den danske impressionisme 20. september 7. december 2008 Anna Ancher, I høstens tid Ribe Kunstmuseum, Vestsjællands Kunstmuseum samt Skovgaard Museet Lorentz Frølich Myte og Landskab. 26. september august Lorentz Frølich, Høder hos valkyrierne. Lorentz Frølich, Pan blandt Olympens guder

9 Lorentz Frølich, Gefion pløjer Sjælland ud af Sveriges jord. Lorentz Frølich, Guds øje. Lorentz Frølich, Herakles fører satyren op for at dømmes på Olympen. Lorentz Frølich, Odin hos Mimer. Lorentz Frølich, Visen om Dronning Dagmars ankomst til Danmark. Kunsthallen Brænderigården, Viborg Home & Tomorrowland. 15. november januar Søren Lose, Bøllesmindevej Edition nr. 5/5. Søren Lose, Monument Edition nr. 1/5. Søren Lose, Uden Titel Edition nr. 1/5. Søren Lose, Grøn Lade, Torslundevej/mandsportræt Edition nr. 1/5. Søren Lose, Orange Gardin Edition nr. 1/5. Kø af forventningsfulde gæster på åbningsdagen, 26. januar 2.4 Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden fast indkøb af årets udgave af Kunst under hammeren samt årbogen Dansk Kunst. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omgang. Bibliotekets monografier samt småtryk og tidsskrifter er i beretningsåret blevet placeret fysisk søgbart, hvorimod den øvrige del (opslagsværker, periodebøger, kunstmuseale publikationer o.a.) ikke er ordnet. Museet har i beretningsåret modtaget en del kunstbøger som gave til biblioteket. Dubletter er løbende blevet fremlyst i Danske Museer og videregivet vederlagsfrit til andre interesserede kunstmuseer

10 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Inv. 2008/1 Preben Hornung: Komposition. Ca Købt med tilskud 2007 fra BG Fonden som indflytningsgave til det nye museum. Inv. 2008/2 Axel Plantener: Selvportræt. U.å. Gave fra privat. Inv. 2008/3 Robert Jacobsen: Jernskulptur Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Inv. 2008/4 P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, Ny Carlsbergfondet samt Augustinus Fonden. Kulturminister Brian Mikkelsen og museumsdirektør Anne Højer Petersen ved åbning af særudstillingen Livslyst, 11. april 3.2 Forskning og projekter Museumsinspektør Gertrud Oelsner har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum 12. april 24. august 2008 og efterfølgende vist hos samarbejdspartneren Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer 12. september januar I tilknytning til udstillingen er udkommet en stor antologi om vitalis

11 men; Gertrud Oelsner har endvidere koordineret det indledende arbejde med en engelsk parallel oversættelse af publikationen. Desuden har Gertrud Oelsner lavet indledende forberedelser til udstillingsprojektet KURS Træet (2009) samt P.C. Skovgaard. Retrospektiv (2010). Akademisk medarbejder Tine Nielsen Fabienke har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum 13. september januar 2009, og skal efterfølgende vises hos samarbejdspartnerne Faaborg Museum og Holstebro Kunstmuseum (2009). Endvidere har Tine Nielsen Fabienke påbegyndt arbejdet som udstillingskoordinator for det kommende forskningsprojekt om maler og keramiker Jais Nielsen ( ) i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder ( ). Tine Nielsen Fabienke har også fortsat registreringen af museets samlinger ved at tilknytte ca. 800 illustrationer (fotografisk optaget i 2007) til værkposter i databasen Regin Kunst. Illustrationerne kan ses af offentligheden i den landsdækkende database over kunst på danske museer, Kunst Indeks Danmark (www.kid.dk). Museumsdirektør Anne Højer Petersen har været foreløbig tovholder på udstillingsprojekterne INTERVALLER: Lyskunst af Thorbjørn Lausten om Thorbjørn Lausten (vinter 2009), Træet (efterår 2009), Jais Nielsen (forår 2010). AHP sidder i styregruppen for samarbejdsplatformen KURS, Kunstmuseerne i Region Sjælland. Endvidere sparringpartner for LandArt Lolland-Falster, hvis ene lokalitet i 2008 var landskabet på og omkring Fuglsang. Kunsthistoriker, cand.mag. Jan Ulrik Chrintz Juhl (Skoletjenesten) har i oktober overtaget kurateringen af INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten og forestået fundraising, publikationer, udstillingsopsætning mv. hertil. Kunsthistoriker, mag.art. Lotte Nishanthi Winther (projektansat) har påbegyndt forskning, fundraising og udstillingsresearch til særudstillingen Det gyldne blik dansk guldalderportræt i nyt lys (sommer 2009) fra december Fuglsang Kunstmuseum Den megen offentlige omtale af museet i forbindelse med åbningen af det nye kunstmuseum og den store opmærksomhed, som især Livslyst-udstillingen blev til del, har medført en lang række forespørgsler om museets samling og værker, som museets faglige medarbejdere har varetaget ad hoc. Møblering I forbindelse med indflytningen i de nye større rammer, har arkitekt Tony Fretton i samarbejde med Anne Højer Petersen varetaget indkøb af møbler til publikumsområderne. Design og nyproduktion af sokler til museet er varetaget af museumsforvalter Jesper Smith og Anne Højer Petersen i samarbejde med lokal producent. Nyt design Nyt skiltedesign til in- og eksteriør er blevet til i et samarbejde mellem Design Factory og museet v. Anne Højer Petersen (p-plads og facade, piktogrammer, værkskiltning og informationstavler til udstillingssalene). Desuden er udarbejdet en løbende opdateret

12 folder om særudstillingernes og samlingernes præsentation til uddeling til publikum i samarbejde med Pleks Design. 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2008 udgjort 3 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør. Pga. den store konserveringsopgave forud for åbningen, har kun få af museets værker efterfølgende kunnet konserveres inden for kvoten. De nødvendige ind- og udchekningsopgaver i forbindelse med særudstillingerne er hovedsagligt dækket af udstillingsøkonomierne. Konserverede værker 2008 Ernst Zeuten: Eftermiddagssol over havet. Sven Dalsgaard: Jorden III. C.F. Sørensen: Marine. Paul Høm: Mor og barn. Restaurering og konservering af alle udstillede gipsafstøbninger (ca. 15) færdiggjort i januar Fælleskonserveringens skulpturkonservator arbejder med færdigrestaureringen og opsætning af Den lille hornblæser forud for udstillingsåbningen, januar

13 5.0 FORMIDLING 5.1 Udstillinger (egen samling) Panorama 200 års dansk kunst, 26. januar 12. april ff. Åbningsophængning af hele udstillingsarealet med highlights fra egen samling. Delvis nyophængning af udstillingen i Sal 2 (efterår 2008). 5.2 Særudstillinger LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst april 24. august. Den hidtil største særudstilling med 151 udstillede værker indlånt fra private og offentlige ejere. Tilrettelagt af Gertrud Oelsner. I forbindelse med udstillingen blev der desuden samarbejdet med J.F. Willumsens Museum, Tegners Museum og Statuepark, Faaborg Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseum, der alle viste selvstændige udstillinger om egne vitale kunstnere og samlinger samt med Guldborgsund Museum, som satte fokus på det lokale sportsliv. STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 13. september januar Første separatudstilling med kunstneren indeholdende ca. 30 skulpturer og 50 tegninger indlånt fra private og offentlige ejere. Tilrettelagt af Tine Nielsen Fabienke. 5.3 Anden formidling Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. I tilknytning til LIVSLYST : I forbindelse med særudstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst april 24. september 2008 blev der, takket være substantiel ekstern medfinansiering, afholdt en omfattende række formidlingsarrangementer. 22., 27., 28., 29. og 30. maj samt 2., 3., 4., 9. og 10. juni: Danse-workshop, i samarbejde med Åben Dans. Der deltog 14 klasser og i alt 467 elever. 29. april, 15. maj, 11. juni og 21. august: Levende lege, i samarbejde med Gerlev Idrætshistoriske Værksted: Der deltog 8 grupper og i alt 205 børn. 25. maj Mini-OL, i samarbejde med Museet Falsters Minder. Ca. 25 deltagere. 23. april kl : Foredrag og introduktion til udstillingen Livslyst ved projektansvarlig museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner. 7. maj: Vitalismen i ord, musik og billeder. Foredrag og musik ved Bente Scavenius, Joen Bille og Storstrøms Kammerensemble. 21. maj kl : At danse selve livet dans set i vitalismens spejl. Foredrag ved kunsthistoriker, cand.mag. Ole Nørlyng. 4. juni: Hellas under nordlig himmel. Billedkunst og arkitektur som en levende antik. Foredrag v. lektor, ph.d. Anders V. Munch og museumsinspektør, cand.mag., Gertrud Hvidberg-Hansen. 22. juni: Historisk gymnastikopvisning, i samarbejde med Toreby Sogns Gymnastikopvisning

14 13. august: Vitalismens tabte uskyld. Foredrag ved professor Hans Bonde. 20. august: Mikkel Hindhede, mad og sundhed i Danmark Foredrag ved ph.d. Svend Skafte Overgaard. 21. august: Filmforevisning. Lyset og mørket af Karl Aage Rasmussen. 22. august: Filmforevisning: Erik Clausens Min fynske barndom, i samarbejde med Scala Bio. Filmen blev vist her. 23. august: Filmforevisning. Olympia af Leni Riefenstahl. 23. august: Til bords med vitalisterne, i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble. 150 deltagere. Undervejs forskellige indslag. I forbindelse med særudstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst etablerede Fuglsang Kunstmuseum i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer en hjemmeside om vitalismen På livet løs hvortil en række lokale samarbejdspartnere bidrog: Guldborgsund Museum, Storstrøms Kammerensemble og Hovedbiblioteket i Guldborgsund. Dertil kom en række andre samarbejdspartnere. Desuden udkom en folder om På livet løs i eksemplarer, der blev omdelt til museer, biblioteker, turistbureauer mm. Børnene folder sig ud i en danseworkshop i forbindelse med Livslyst, forår 2008 Herudover er der afholdt en række offentlige søndagsomvisninger og Fortælletæppe for børn i tilknytning til museets samlinger og de igangværende særudstillinger hen over året. Der har desuden været afholdt 81 bestilte private omvisninger (voksengrupper), heraf flere med op til tre simultane omvisninger. Udstillingen LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst blev alt i alt set af besøgende. Museet har løbende opdateret hjemmeside med arrangementer, men også med udstillingsbeskrivelser, kommende forskningsprojekter mv. En række af museets faste oplysningssider er endvidere blevet nyskrevet. Museet har i beretningsåret etableret et månedligt elektronisk nyhedsbrev, som ved udgangen af 2008 tæller ca. 330 abonnenter. Se endvidere pkt for pr-virksomhed

15 I tilknytning til STILLE STORM : I forbindelse med særudstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ) 13. september januar 2009 blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: Fordelt over udstillingsperioden var der 4 planlagte offentlige søndagsomvisninger. Fredag den 12. september: Åbning af STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 1. oktober 2009: Foredrag hvor kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen Fabienke fortæller om udstillingsaktuelle billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ). 10. oktober: Kulturnat under temaet Dameland med særomvisninger i udstillingen ved kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen Fabienke. Efterfølgende særlig Damelandsmenu i caféen. 18. oktober: Fortælletæppe for børn. 29. oktober: Aftenforedrag v/kunsthistoriker Sanne Kofod Olsen, rektor for Det fynske Kunstakademi, der fortalte om kvinder i dansk kunst. 19. november: Aftenforedrag v/professor Henning Jørgensen, Aalborg, som fortalte om Erik Thommesen, Ejler Bille, Gertrud Vasegaard, Agnete Madsen og de andre medlemmer af den eksklusive kunstnersammenslutning Martsudstillingen. 3. december: Aftenforedrag v/bronzestøber Peter Jensen, der fortalte om det berømte støberi Leif Jensen og om værkstedets fascinerende håndværk. 7. december: Fortælletæppe for børn i alderen 5 10 år. Fra særudstillingen Stille Storm, der vistes i efteråret Jul på Fuglsang: I samarbejde med Storstrøms Kammerensemble og Det Classenske Fideicommis afholdtes et stort julemarked d. 14. december med mange både musiske og kunstneriske aktiviteter, boder, hestevognskørsel, Luciaoptog mv. Ikke mindst de mange medhjælpere fra museets venneforening sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt fremmødte gæster. Alt i alt blev besøgstallet ca. 350 personer

16 Den populære hestevogn sørgede for gæsternes transport mellem Fuglsangs hovedbygning og museet under Jul på Fuglsang i december 5.4 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsangs Kunstmuseums eksistens og virksomhed uden for museet ved en lang række lejligheder rundt om i Danmark. 5.5 Undervisning Museet har i åbningsperioden 26. januar 31. december været besøgt af 68 folkeskole-, gymnasie- og VUC-klasser og 31 andre institutioner. Heraf har de 72 fået omvisninger primært af museets eksterne omvisere. 28 klasser har deltaget i workshops tilbudt af den tværfaglige skoletjeneste og 12 har deltaget i Levende lege i forbindelse med Vitalismeudstillingen i foråret. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere. Afholdte lærerkurser på museet: Nyt museum 26. februar Vitalisme 15. april Agnete Madsen 16. september Samlet deltagelse 121 lærere. Til udstillingen LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst udkom et aldersdifferentieret, skriftligt undervisningsmateriale. Materialet kunne også downloades fra museets hjemmeside. Til udstillingen STILLE STORM blev der også lavet undervisningsmateriale til download fra museets hjemmeside

17 Interaktiv hjemmeside til formidlingsbrug (privat/undervisning), kaldet MyPlace til brug for KURS-udstillingerne (efterår 2009) er under udarbejdelse (Vestsjællands Kunstmuseum er tovholder for formidlingsprojektet). 5.6 Den tværfaglige skoletjeneste 2008 Skoletjenesten Fuglsang er en i 2007 etableret tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb mellem musik og billedkunst i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland. Den 26. januar 2008 åbnede det nye kunstmuseum og den nye skoletjeneste på Fuglsang Gods. Det første år har etablering af skoletjenesten, udvikling af undervisningstilbud samt markedsføring og formidling af de nye undervisningsmuligheder på Fuglsang Gods været i fokus. Workshops Skoletjenesten Fuglsang åbnede med to nyetablerede workshoptilbud, der begge indbefatter møde med musikere fra kammerensemblet, omvisning på kunstmuseum og elevernes egenproduktioner. Begge workshops kan tilpasses museets skiftende udstillinger og kammerensemblets aktuelle repertoire. Såvel museets faste samling som museets store særudstilling LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst er begge blevet inddraget i workshops og brugt som materiale til album-covers og lydbilleder. De musikalske udgangspunkter har været værker af Olivier Messian, Darius Milhaud og Niels Viggo Bentzon, der samtidig er blevet opført af Storstrøms Kammerensemble ved koncerter i løbet af foråret. Med digital fotografering, billedredigering og lydoptagelser som arbejdsredskaber i Skoletjenesten Fuglsangs workshops er der blevet investeret i 5 mobile computerstationer og digitalkameraer samt lydoptager og afspiller alt sammen fleksibelt udstyr, som vil kunne anvendes i nye tværfaglige workshopaktiviteter de kommende år. Skoletjenesteansvarlige Jan Ulrik Chrintz Juhl med en skoleklasse i aktion, forår

18 Undervisningsmateriale fra Skoletjenesten Museets første særudstilling i den nye museumsbygning var samtidig det største forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt på museet. Skoletjenesten Fuglsang inddrog udstillingen og bidrog med et omfattende tværfagligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale, der foruden billedkunsten bl.a. inddrog Carl Nielsens vitalistiske 4. symfoni. I slutningen af udstillingsperioden har materialet således også kunne anvendes i forbindelse Storstrøms Kammerensembles musikfestival med netop Nielsens musik som årets tema. Udviklingen af et trykt undervisningsmateriale til skoletjenestens faste aktiviteter blev påbegyndt i efteråret Undervisningsmaterialet er målrettet skoletjenestens kernemålgruppe: mellemtrinet 4-6 klasse. Med hjælp fra virksomhedspraktikant og tidligere skolelærer Maria Kull har form og indhold efterhånden taget form, og undervisningsmaterialet forventes færdigtrykt i maj Andre aktiviteter Som led i markedsføringen har Skoletjenesten Fuglsang afholdt tre lærerkurser med i alt 110 deltagere, foruden en række pædagogiske dage for lærere, faglige konsulenter i praktisk musiske fag samt skolebibliotekarer. Skoletjenesten har overtaget kunstmuseets nyhedsbrev til lærere og undervisere, som nu udkommer som et fælles nyhedsbrev for skoletjenestens tværfaglige aktiviteter samt museets og kammerensemblet enkeltfaglige børne- og ungerelaterede tilbud. En fælles folder med præsentation af skoletjeneste, museum og ensemble er produceret og distribueret til skoler på Falster, Lolland og Sydsjælland. Besøgstal Sammenlignet med besøgstallet på det tidligere Storstrøms Kunstmuseum havde Skoletjenesten Fuglsang og Fuglsang Kunstmuseum i den første etableringsperiode foråret 2008 betydelig fremgang i besøgstal og afviklede undervisningsforløb. I foråret blev således gennemført 17 workshops for 29 klasser. 482 elever og lærere deltog således i Skoletjenesten Fuglsangs workshops. Efteråret 2008 oplevede museet en tilbagegang i Skoletjenestebesøg, hvor 124 elever og lærer fra 6 klasser deltog i workshops. Udviklingen fik understreget behovet for fortsat markedsføring gennem foldere, nyhedsbreve og undervisningsmateriale. Samtidig med den besøgsmæssige tilbagegang forsøgte Skoletjenesten at forberede sig på endnu en travl periode ved at undersøge mulighederne for ansættelse af en freelance underviser til aflastning af skoletjenestens faste medarbejder. 5.7 Publikationer Den i 2007 forberedte publikation om museets historie, arkitektur og samlinger (dansk, engelsk og tysk) Vores bedste stykker blev præsenteret ved åbningen af museet i januar I forbindelse med udstillingen LIVSLYST Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt en omfattende forskningsbaseret antologi på 460 sider med bidrag af Gertrud Oelsner, Gertrud Hvidberg-Hansen,

19 Sven Halse, Hans Bonde, Anders V. Munch, Louise Gomard, Henrik Wivel, Lise Præstgaard Andersen, Lill-Ann Körber, Susanne Thestrup Truelsen, Anne Gregersen, Ole Nørlyng, Anders Ehlers Dam og Teresa Nielsen. I forbindelse med udstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen ( ) blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt et selvstændigt bogværk, den første om kunstneren, på 124 sider med bidrag af Tine Nielsen Fabienke, Eske K. Mathiesen og Sanne Kofod Olsen. 5.8 PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om åbning og efterfølgende aktiviteter, og hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret. Gennem Infomedia presseklipservice er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og på baggrund heraf har museet sendt pressemapper til alle involverede/interesserede parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet i alt 3 pressemapper i 2008; om åbningen og de to særudstillingerne. Kunstmuseet har nydt meget stor omtale af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2008 såvel nationalt som internationalt. Gennem hver måned i 2008 er der blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside. Museets brochurer, plakater, foldere og lign udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder og kulturinstanser. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade og turistkataloger. Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til erhvervslivet med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. 5.9 Kioskvirksomhed I museumsbutikken, der ligger i foyeren på Fuglsang Kunstmuseum, er det muligt at købe kataloger, plakater og postkort, som museet selv udgiver eller er medudgiver af. Desuden er der et stort udvalg af designartikler, børnelegetøj og gaveartikler. Butikken bestræber sig på at finde helt specielle varer, der ikke forhandles så mange steder. En del af sortimentet er sæsonbetonede varer og varer, der relaterer sig til tematikken i de igangværende særudstillinger. I løbet af 2008 blev sortimentet udvidet og mere foyerplads inddraget, og museet har henover året oplevet, at der kommer besøgende til museet alene for museumsbutikkens skyld. En del af sortimentet kan findes og bestilles i museets webshop via hjemmesiden Cafévirksomhed Som del af det nye museum blev der i beretningsåret indrettet café i foyerområdets vestlige del med plads til ca. 40 gæster indendørs og ca. 20 udendørs. Caféen har i

20 2008 været overordentligt godt besøg, og museets landlige placering som udflugtsmål er medvirkende hertil. Desuden er caféens eksistens afgørende for de betydelige mængder af gruppebesøg, som ofte kombinerer et museumsbesøg med muligheden for kaffe eller spisning. Caféen, hvis menukort har skiftet hen over året, serverer frokostretter, supper og kaffe og kager. Ved større spisende arrangementer inddrages også atelier og foredragssal til ekstra siddepladser, og der entreres da med leverandører udefra. En del større arrangementer i café og museum etableres desuden i et godt samarbejde med Fuglsang Herregaard og Det Classenske Fideicommis. Gæstebesøg i museumscafeen, sommer 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen Med en del bygningsmæssige forsinkelser især omkring gulvlægningen blev indflytningen i stueetagen meget forsinket, og i januar måtte museets praktiske medarbejdere deles om pladsen med de tilbageværende håndværkere, hvilket komplicerede museets planlagte samlingsindflytning og derudover forsinkede den planlagte åbningsophængning, men alt i publikumsarealerne var klart ved museets indvielse. Desuden måtte planerne for indflytning i museets kunstmagasiner ændres løbende pga. forsinkede leverancer, og en del er først blevet færdiggjorte hen over beretningsåret. En del bygningsændringer er endvidere blevet foretaget i administrationsområdet, der er kommet til at huse flere medarbejdere, end de oprindelige tegninger havde forberedt for, ligesom en løbende større del af foyerens østlige del er blevet inddraget til museumsbutikken. Depotplads til café og butik er desuden blevet indrettet ad hoc, hvor det har været muligt

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Vision: "Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst". Udtrykket "bevæge" dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji.

Vision: Fuglsang Kunstmuseum vil bevæge mennesker gennem kunst. Udtrykket bevæge dækker såvel den følelsesmæssige dimension som den. nmlkji. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117206 Formularens ID: 494 Sendt til: ahp@fuglsangkunstmuseum.dk Sendt: 16-12-2010 15:18 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 10. maj 2015 kl. 14:00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere