BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4"

Transkript

1 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes Læs artiklen på side 2

2 jobrotation Gode erfaringer med jobrotation for teknisk service Jakob Mors Kristensen, teknisk servicemedarbejder på Sølystskolen og deltager i jobrotationsprojekt De første 15 har fået svendebrev nu gentager Børn og Unge jobrotationsprojekt for skolernes teknisk service-medarbejdere. De får uddannelse - arbejdsløse får arbejde. Tirsdag den 7. maj vendte teknisk service-medarbejder Jakob Mors Kristensen tilbage til sit arbejde. 14 måneder tidligere tog han på efteruddannelse som ejendomsservicetekniker. I hans fravær har skolen haft en vikar. Jeg har været rigtig glad for det, fortæller Jakob Mors Kristensen fra sit kontor på Sølystskolen i Egå. Særligt i de boglige fag har der været gang i den, med super-gode lærere. Han er en af de yngste på et hold med 15 teknisk service-medarbejdere fra skoler i Aarhus, der som led i Børn og Unges jobrotationsprojekt har efteruddannet sig til ejendomsserviceteknikere på Aarhus Tech. Jakob Mors Kristensen er tidligere uddannet struktør og byggetekniker. Med sin efteruddannelse ønsker han at sikre sin fremtid i service-faget, som han er meget glad for: Min særlige interesse er energi-optimering - viden om, hvordan vi sparer på vand, varme og el så dér har jeg virkelig været der for at lære noget, siger han. For ham har den største gave i forløbet dog været det faglige netværk med kollegerne fra holdet: Det kan jeg på sigt få meget ud af. Som teknisk service-medarbejder går man meget alene. Nu kender jeg nogen, som jeg kan ringe til og spørge. Fortsættes Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 30. maj 2013 Forsiden: Jakob Mors Kristensen, teknisk servicemedarbejder på Sølystskolen og deltager i jobrotationsprojekt 2 BU Nyt Maj 2013

3 jobrotation Det stiller krav På Sølystskolen har der været stor opbakning til Jakobs deltagelse i jobrotationsprojektet: Da vi fandt ud af, at vi fik en anden medarbejder ind som erstatning for Jakob, oplevede både jeg og vores teknisk service-leder det som en win-win-situation. Også selvom det ville kræve ekstra arbejde af os, fortæller administrativ leder på Sølystskolen, Gitte Hauge. Hun understreger, at en skole som Sølystskolen, der har en svømmehal, kræver mange forskellige kompetencer af teknisk service-medarbejderne: Man skal have hænderne skruet godt på, være fleksibel, kunne arbejde alene og på skæve tidspunkter. Man skal tage det med godt humør for 20. gang at reparere samme vandhane og kunne tage vandprøver. Man skal samarbejde med leverandører. Og ikke mindst skal man være et roligt gemyt, der er glad for børn, siger Gitte Hauge. Derfor stiller et jobrotationsforløb også krav til den person, som skal vikariere. Det første hold med 15 serviceteknikere bestod forløbet på Aarhus Tech med glans. De fik to gange sølv, en bronze og flere bestået med ros med sig hjem. Jakob Mors Kristensen står forrest til højre. BAGGRUND Ideen til jobrotationsprojektet er opstået hos forhenværende tillidsmand for teknisk service-personalet, Ove Mikkelsen fra FOA, og tidligere bygningschef i Børn og Unge, kontorchef Finn Nathan. Som medlemmer af Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice har de oplevet boligforeninger efteruddanne deres ejendomsservice personale og ved nyansættelser fortrinsvis søge faglært personale. Derfor har de to set værdien af at efteruddanne skolernes teknisk service personale. Større krav til medarbejderne Vi har altid haft en god kommunikation om faglige ting med vores teknisk service-ledere og da FOA indbød os til en brainstorm om jobrotation og kompetenceudvikling, slog vi til, forklarer kontorchef Finn Nathan. I 2011 indbød han interesserede til et orienteringsmøde på Center-10. Her blev rammer og indhold for projektet og uddannelsen gennemgået og drøftet. Det medførte at projektet kunne skydes i gang med individuelle uddannelsesaftaler for 15 deltagere og rekruttering af vikarer. I 2012 startede det første hold af kursister på Aarhus Tech. Et uddannelsesforløb giver medarbejderne en mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt, siger Ove Mikkelsen. Teknisk service er jo som udgangspunkt et ufaglært område, men i dag stilles der stadig stigende krav til teknisk servicemedarbejdere på skolerne, bl.a. fordi de økonomiske rammer er snævre og det forventes at medarbejderne er i stand til at klare stadig flere arbejdsopgaver. Samtidig er de tider forbi da man kunne betragte en ansættelse i det offentlige som en livstidsstilling. Så en god faglig baggrund og et svendebrev gør også medarbejderne bedre rustet til eventuelt at søge nye udfordringer. Fakta om det kommende Rotationsprojekt for ejendomsserviceteknikere Den 4. november 2013 starter et nyt hold af teknisk service-medarbejdere og vikarer i et nyt jobrotationsforløb. For projektet står Børn og Unge Personale & Udvikling. Jobcenter Aarhus samarbejder i forhold til rekruttering af vikarer. Kursisterne vil blandt andet få bevis på deres kompetencer i træ- og murerarbejde og arbejde med vand, grønne områder, miljø, arbejdsmiljø samt førstehjælp, engelsk og matematik. læs mere Fakta Hold dig orienteret: I Ugepakken, der udsendes til alle ledere hver tirsdag På BU Portalen under Ansættelser og Afsked. Her oprettes en side med nyt om jobrotation I det seneste år har Børn og Unge også tilbudt pædagoger og lærere efteruddannelse som led i jobrotation. Her har emnerne været henholdsvis praktikvejlederuddannelse, Fællesskaber for Alle og tysk linjefag. Kontakt: Anders Probst-Jensen, Personale & Udvikling. Mail: BU Nyt Maj

4 arbejdsmiljø ssp Arbejdsmiljø på tværs af kommunen Arbejdsmiljøgrupper fra hele Aarhus Kommune samledes den 8. maj til kommunens første fælles konference om arbejdsmiljø. Ud af 1300 deltagere kom de 700 fra Børn og Unge. Kommunens første fælles arbejdsmiljøkonference satte med emnet Innovation og Trivsel - indsatser, der virker fokus på, hvordan vi mødes på tværs og sammen sætter fokus på, hvordan vi kan skabe en bedre arbejdsplads. Samle på tværs En af pointerne ved dagen var muligheden for at samle kommunens medarbejdere på tværs af magistratsafdelinger og den mulighed blev omsat til fysiske møder og nye idéer ved dagens mange Inspirationsbasar, Udviklingsworkshop og På eventyr. Sidstnævnte bød bl.a. på gående refleksion over dagens tema gennem den forårsklædte skov omkring NRGI Arena, hvor konferencen blev holdt. Inspirationsbasar: Idéer til deling Ved inspirationsbasaren kunne deltagerne vælge imellem 37 arbejdsmiljøshops. Her kunne de lade sig inspirere af kollegers oplæg om arbejdsmiljøindsatser, der har virket på egne arbejdspladser rundt omkring i kommunen. Oplæggene var tematiseret i forhold Fortsættes 4 BU Nyt Maj 2013

5 arbejdsmiljø ssp til arbejdet med social kapital, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, reduktion af arbejdsskader samt integrering af arbejdsmiljø. Interesse for selvhjulpenhed Blandt oplægsholderne var Annika Rossen, pædagog i DII Myretuen i Bispehaven. Hun og hendes kollega Jette Markussen fortalte om institutionens opgør med gamle rutiner og fokus på selvhjulpenhed blandt børn, samt gode arbejdsstillinger for voksne. I dag er bleskift på samlebånd erstattet af hyggelige stunder på gulvet. Kun to-tre børn kommer ud i garderoben ad gangen. Og børnene leger tøjet på. Resultatet er mere ro, mindre stress, færre afbrydelser og færre løft. Oplægget gav god respons hos dagens deltagere: Vores tilhørere sagde, at det er sejt og godt gået af os. At det er en stor udfordring at tage et opgør med rutinerne på grund af tidspresset, men at det er en måde at tænke ud af boksen på, fortæller Annika Rossen. Mange fællestræk Marianne Pind, teamleder i Område Syd, Sundhed og Omsorg, var begejstret over, at konferencen samlede arbejdsmiljøgrupperne: Ved at blive blandet på kryds og tværs kan vi hente inspiration i og trække på andres erfaringer. Jeg arbejdede i inspirationsbasaren sammen med nogle fra Børn og Unge, og det var sjovt at opleve, at selv om vi har vidt forskellige arbejdsområder, er der alligevel mange fællestræk - og noget af det, de fortalte, kan jeg bruge i mit arbejde også, fortalte Marianne Pind, for hvem konferencen på mere end én måde var en øjenåbner. Tænk, at vi er så mange i kommunen, der arbejder med arbejdsmiljø- og går op i det! sagde hun med henvisning til, at arbejdsmiljøkonferencer plejer at holdes særskilt i de enkelte magistratsafdelinger. Læs mere: Download den gratis Trivsel2013-app i Play Store og App Store - søg på trivsel2013 Kontakt: Merete Thomassen, Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: Deltagere om dagen: Jeg har mest besøgt workshops fra Børn og Unge. Det var godt at gå rundt og finde idéer til ting, som vi kan arbejde videre med på vores egen arbejdsplads. Det er et arrangement, som sagtens kan gentages. Birgitte Bodholt, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Vuggestuen Læssøesgade Fakta Børn og Unges arbejdspladser på Inspirationsbasaren: Frisættende Ledelse - Langagerskolen Selvhjulpenhed - Vuggestuen Myretuen Pædagogisk Lean - Dagtilbuddet Langenæsstien Jeg fik en øget bevidsthed om behovet for nærvær på arbejdet og i arbejdsmiljøindsatsen. Hos os fylder arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø nok mest og jeg fik inspiration til at arbejde med den sociale kapital, med troværdighed, nærvær og seriøsitet i arbejdsmiljøindsatsen. Chris MacDonalds oplæg satte mest i gang hos mig. Henrik Traberg, sekretariatschef og arbejdsmiljøleder Borgerservice og Biblioteker Psykologisk ilt FU Grenåvej Vest Hvordan inddrager vi alle medarbejdere i arbejdsmiljøarbejdet Læssøesgade Skole Fra skrot til slot SFO Sødalskolen Low arousal Langagerskolen Om de eksterne oplæg: Erhvervspsykolog, forfatter og foredragsholder Helen Eriksen samt livsstilscoach Chris MacDonald holdt oplæg: Helen Eriksen om Giv mens du vokser fra travlhed til trivsel og Chris MacDonald om Livskvalitet, arbejdsglæde og trivsel i hverdagen. BU Nyt Maj

6 ung indkøb i Aarhus Anne Kirstine Aslak Yde og Jakob Bruun Andersen, Ung i Aarhus Silkeborgvej Ung i Aarhus sætter pædagogiske værktøjer i system Ældre pædagogisk viden og metoder skal ikke begraves, når der kommer nyt til. Tvært imod skal det nye opfattes som et supplement. Det mener to pædagoger fra Ung i Aarhus Silkeborgvej. Nu samler de Den fælles pædagogiske værktøjskasse for hele området. Hellere pædagog end brandmand Pyh, nu igen! var en af de kommentarer vi ofte hørte på kurser, fortæller de to kolleger, Anne Kristine Aslak Yde (Stine) og Jakob Bruun Andersen fra Ung i Aarhus Silkeborgvej. De er ansat henholdsvis i Klub 3 og i Fritidsklubben Brabrand, og de har sammen været på en række obligatoriske pædagogiske kurser. Senest er de blevet uddannet som inklusionsvejledere og har besøgt områdets klubber: Fortsættes 6 BU Nyt Maj 2013

7 ung i 95% Aarhus Mange steder blev der taget godt imod os, men vi følte os nødsaget til at standse op, da vi gentagne gange blev mødt med frustration og skepsis og sætninger som: Hvad havde man nu fundet på af nyt? Vi har så megen viden og der bliver hele tiden lagt nyt på. Der er for mange fødsler og for få begravelser. Fra Pyh til Yes!! I december 2012 blev ideen født: Hvordan kan vi samle og systematisere al den viden, pædagogiske teorier og værktøjer, som vi i forvejen har? spurgte de to kolleger sig selv og fik via FU-leder Jette Dahl timer til at udvikle Den pædagogiske Værktøjskasse, der skal synliggøre fælles redskaber og kompetencer i området. På et medarbejderdøgn for Ung I Aarhus Silkeborgvej havde Jakob og Stine designet en workshop med udgangspunkt i den daglige praksis. Det var her hensigten, at alle Ung I Arhus Silkeborgvejs medarbejdere skulle hjælpe de to kolleger med at idegenere ifht. udviklingen af den pædagogiske værktøjskasse. Workshoppen blev godt modtaget: De var meget positive og engagerede fortæller Jakob Bruun Andersen. Den pædagogiske værktøjskasse vil rumme: Pædagogiske værktøjer i form af teorier og viden, kompetencer og erfaring hos medarbejdere i området. Konkrete ting og spil som styrkekort eller sløjfemodellen En liste over udstyr som dykker- og sejlerudstyr eller træningsfaciliteter Jakob og Stine er nu ved at udvikle den konkrete udformning af områdets værktøjskasse og indtænke eksempelvist bookning af udstyr og oversigt med billeder af samtlige medarbejdere og deres særkompetencer. på lang sigt er det deres ønske, at der kommer til at findes en Værktøjskasse, der er for hele UngIAarhus-området. Den røde tråd i kassen vil være dannelsestænkningen bag sløjfemodellen, der bygger på begrebet kvalificeret selvbestemmelse. Én af vores fornemste opgaver er at være med til at gøre barnet/den unge livsduelig samt sørge for, at alle børn og unge er inkluderede i stærke fællesskaber, slutter de to kolleger. Fakta kontakt Som opfølgning på Fællesskaber for ALLE har det været muligt at søge midler til den pædagogiske værktøjskasse/metodeafprøvning på skoleområdet. Den pulje er der ikke for dagtilbud og FUområdet. UngiAarhus, Silkeborgvej har valgt at udvikle en Pædagogisk Værktøjskasse for egne midler. FU-leder Jette Dahl, UngiAarhus Silkeborgvej. Mail: Jakob Bruun Andersen. Mail: Anne Kirstine Aslak Yde. Mail: BU Nyt Maj

8 mobilitet indkøb Mobilitetsdage gav mod på mere Maj måneds mobilitetsdage for lærere og børnehaveklasseledere i Aarhus Kommune skabte 30 nye jobmatch. 25 lærere og fem børnehaveklasseledere fra skolerne i Aarhus Kommune valgte at finde nyt job, da Børn og Unge i maj afholdt årets fem Mobilitetsdage. Mobilitetsdagene består af fem dage, hvor alle fastansatte lærere og børnehaveklasseledere kan få en liste over ledige faste stillinger på kommunens skoler - og derefter kan søge og aftale et jobskifte uden opslag og ansøgninger. Der har været masser af bevægelse. Når én finder et nyt job, bliver der jo en ny stilling ledig. Så vi har løbende opdateret listen over stillinger, fortæller personalekonsulent Lene Wenshøj Horsager fra Personale & Udvikling, der har administreret mobilitetsdagene. Ansøgerne til stillingerne har været ligeligt fordelt mellem de skoler, som efter sommer står foran at skulle udpege personale til omplacering, og fusionsskoler samt andre skoler. Mange har brugt mobilitetsdagene som en mulighed for at skifte spor. Samtidig har flere skoleledere aktivt samarbejdet for at skabe nye rammer for den enkelte medarbejder. Så personalepolitisk har vi fået skabt et stort vindue til mobilitet og en erfaring, som vi fremover gerne vil være endnu bedre til at håndtere, siger Aarhus Kommunes projektchef for skolereform og arbejdstid, Rasmus Rugaard. Case: Anne Grethe Så havde jeg et nyt job Anne Grethe Munk er lærer med musik og fransk som linjefag. Allerede før mobilitetsdagene i 2012 var hun klar til et jobskifte: Jeg var flyttet til den nordlige ende af kommunen og havde haft nogle år med orlov og vikariater på en anden skole. Mobilitetsdagene var derfor en god mulighed for, at jeg kunne få arbejdssted tættere på min bopæl. Jeg hørte om dem fra min leder og Aarhus Lærerforening, skrev en mail til en række skoler og kom straks til samtale her på Skæring Skole. Jeg vidste ikke meget om skolen, men blev tændt, da jeg mødtes med skolelederen, så området og hørte om de projekter, som skolen havde gang i. Vi talte om fagkombination og lavede en aftale. Så havde jeg et nyt job, fortæller Anne Grethe Munk. BU nyt Center-10: information skal foregå digitalt side 2 9 BU nyt maj 2013 dagtilbud: Børn Udforsker nærmiljø side 4 skoler: tilbage til det gode samarbejde side 9 ung i aarhus: samlet om ideer til 2017 side 10 nr. 9 maj 2013 Om mobilitetsdagene Idéen om mobilitetsdagene er fostret i samarbejde mellem Børn og Unges HR, Kommunikation & Trivsel og Århus Lærerforening, fordi skolerne hvert år har stor personaleudskiftning blandt lærere og børnehaveklasseledere ved skoleårets start blandt andet på grund af ændringer af elevtal. Dermed vil mange stillinger blive vakante eller overtallige på samme tid. Mobilite Åben dør t Kontakt: Rasmus Rugaard, projektchef, skolereform og arbejdstid. Mail: Læs mere I Børn og Unge Nyt nr. 9 på aarhus.dk/bunyt 8 BU Nyt Maj 2013

9 kursus 95% Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner MSB Forelæsning med Dion Sommer Forelæsning med Dion Sommer: Resiliens/risiko- og beskyttelsesfaktorer. Familier, Børn og Unge (FBU) tilbyder 20 pladser, der er målrettet ansatte i Sundhedsplejen, PPR samt pædagoger, der arbejder med sårbare børn og unge. Via forelæsning og dialog får deltagerne en grundlæggende viden om: Risiko- og beskyttelsesfaktorer, der kan have indflydelse på børnenes og de unges opvækstvilkår. Sårbarhed og modstandskraft. Coping og mestringsstrategier. Det er målet at deltagerne: Erhverver en fælles tilgang og viden om risiko og beskyttelsesfaktorer. Får et grundlag for omsætning og implementering af den teoretiske viden i egen praksis. Dato og tidspunkt: Torsdag den 19. september, kl Tilmelding via Børn Unges Kursusbase Find forelæsningen under MSB. Ledelsesinspirationscafe Kontrol er godt, men tillid er billigere Social kapital i teori og praksis Som inspiration til det fortsatte arbejde med Social Kapital i Børn og Unge vil professor Gert Tinggaard Svendsen og tidligere direktør Hans Erik Brønserud fortælle, hvorfor og hvordan tillid betaler sig. Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. juni, kl. 14:30-16:30. Formålet med cafémøderne er at inspirere til ledelse som fag. Caféerne er målrettet ledere i Børn og Unge. Tilmelding i Kursusbasen - Find arrangementet under Ledelse. Fri for mobberi REMINDER DER ER FORTSAT LEDIGE PLADSER! Instruktørkursus for børnehave og skole/sfo Forskning og de positive tilbagemeldinger taler deres tydelige sprog: Mange oplever mere omsorgsfulde børn som resultat af at have fokus på, hvordan vi værner om de gode børnefællesskaber, der er så vigtige. Heldagskursus onsdag den 29. maj for ansatte i børnehaver, skoler og SFO. Tilmelding i kursusbasen - Find kurset under kategorien, Mobning. tsdage il nyt job Læs artiklen på side 6 Det nye sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen Kursusforløb for børnehaveklasseledere, læsevejledere og støttecenterlærere. Kursusforløbet er tilrettelagt som tre kursusdage og mellemliggende praksisperioder. Formålet med kurserne er at kursisterne opnår konkret kendskab til sprogvurderingsmaterialet (herunder it-systemet, der understøtter materialet) samt metoder til den fremadrettede pædagogiske praksis. Kursusdatoer: 1. kursusdag: fredag d. 9. august kl kursusdag: torsdag d. 24. oktober kl kursusdag: fredag d. 22. november kl Tilmelding i Børn Unges Kursusbase Find kursusforløbet under Det nye sprogvurderingsmateriale. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Maj

10 kort nyt Børnekulissens program for juni Her finder du Børnekulissen i juni USA Festival i børnehøjde Tirsdag 4. juni kl & 15-19, foran Musikhuset Aarhus: I forbindelse med Verdensbilleder inviterer Børnekulissen og en række samarbejdspartnere til arrangement foran Musikhuset Aarhus. Kom og vær med 1 time eller 3. Gratis adgang - ingen tilmelding. Info på Temadag: Ud på gulvet Torsdag 13. juni kl i Globus1, Gudrunsvej 3 A, Brabrand For dig, der vil udvide din palet af aktiviteter og lege, som kan bruges til at styrke børns sprog, samarbejdsevner og empatiske sans. Dagen tager udgangspunkt i erfaringer fra gruppeforløb for 4-6 årige børn, afholdt gennem Projekt Skoleparathed (et to-årigt projekt igangsat af Integrationsnet - en del af Dansk Flygtningehjælp). Der vil være oplæg og workshops med Mathias Granum, projektleder og musikterapeut, samt Mariane Siem, projektkonsulent og skuespiller hos Børnekulissen. Rekordmange meldt til DHL-stafet 2013 Aldrig har der været så hårdt brug for løbetrøjer i Børn og Unge. Vi har 3202 gode stafetnyheder - og enkelt dårlig: 3200 ansatte i Børn og Unge er meldt til DHL-stafetten. Det er ny rekord. I 2010 startede vi ud med 1500 deltagere fra Børn og Unge. Desværre betyder det, at man ikke længere kan tilmelde sig i Børn og Unge-regi......men man kan stadig tilmelde sig som hold direkte ved Aarhus Motion. Blot medfølger der ikke løbetrøje, mad og teltplads, når man tilmelder sig ad den vej. Den 9. april var der 1000 tilmeldinger til årets løb og så gik det i rekordtempo op til tilmeldingsfristen 1. maj. OM DHL-STAFETTEN: Løbet afholdes i Mindeparken Man kan vælge imellem stafetløb 5x5 km stafetløb eller gåtur på 5 km. Samlet deltagerantal forventes at være Aftenen sluttes af med festfyrværkeri kl. 22:00 Alle hold kan hente en medkurv med enten vin, stor fadøl eller sodavand efter eget valg. Dette hentes i DHLs bod Alle deltagere får individuelle tider og hvert hold får en samlet tid. Alle tider bliver registreret med chip og kan efter løbet ses på aarhusmotion.dk Vi har 5 store telte til rådighed. De er forbeholdt de deltagere, der er tilmeldt via Børn og Unges rabatkode (3000 pladser) Vi byder på vores egen komponerede DHL-pølse/brød til hver deltager Gratis adgang. Info: pdf/ udpaagulvet.pdf Børnekulissens Hatteteater Mød os på: Rosenholm Festivalen, lørdag 1. juni kl. 15, og hos Aarhus Motion ved Musikhuset, søndag 9. juni kl & 11.30, Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til: Aarhus Motion tlf: BU Nyt Maj 2013

11 kort nyt Fri for Mobberi Børnestafetten 2013 løb med mod mobning Igen i år arrangerer Mary Fonden og Red Barnet deres store børnestafetløb i Aarhus for at markere kampen mod mobning. I Aarhus lyder startskuddet lørdag d. 8. juni kl. 14 ved Musikhuset. Ruten er en kilometer og de små må gerne løbe med mor og far eller tage turen i barnevogn. Ved målstregen får alle medaljer af Mikkel og Sofie, tidl. værtspar på DR Ramasjang, og før og efter løbet summer pladsen af aktiviteter og liv og bl.a. underholder Muddi med sit glade børneshow. Alle små løbere får løbe T-shirt, drikkedunk, medalje og Anders And-blad. Billetter koster 120 kr. Børnene løber i hold á fire børn og hver løber en runde med bamsestafetten. Man deltager nemt med fx et eller to børn, da man så blot giver stafetten videre til en tilfældig anden, der heller ikke tilmeldt holdvis. Temaaften om bæredygtighed i Skansens Hus & Have Skansen - En grøn oase i hjertet af Aarhus. Et samlingspunkt hvor opvoksende generationer kan være medskabere i udviklingen af et bæredygtigt miljø og lokalområde. På en temaaften d. 6 maj, samledes Skansens unge, beboerne i lokalområdet og et panel om visionerne for bæredygtighed og de små ting i hverdagen, der gør en stor forskel i vores samspil med hinanden. Som optakt til arrangementet har de unge udarbejdet en Zine,- et minimagasin omkring bæredygtighed, der blev udgivet på aftenen til inspiration for alle. Der var lagt op til en aftenen med fokus på dialog og nye visioner. De medrivende oplæg af aftenens panel, Professor Steen Hildebrandt, arkitekt Peter Skjalm, kunstner Thomas Kruse og Michael Larsen fra Samsø Energiakademi, gav rum til en dynamisk debat og en mangfoldighed af spørgsmål om både lokale og globale forhold, på tværs af generationer. En af Hildebrandts pointer er, at børn sætter fremtidens økologiske aftryk. Netop derfor er et hus som Skansen et vigtigt bidrag til udviklingen af en bæredygtig livsstil. Temaaftenen på Skansen slog en vigtig streg under betydningen af partnerskaber i lokalområdet til gavn for en fortsat udvikling af et bæredygtigt nærmiljø. Læs mere: skansenshusoghave.dk og fritidscenterhorsensvej.dk Fakta: Skansen Hus & Have er et åbent ungemiljø ved Skanseparken centralt i Aarhus midtby. Skansen er en del af Ung i Aarhus, fritids- og ungdomsskoletilbud for børn fra 5. klasse til de fylder 18 år. Temaaftenen var arrangeret af Skansens brugerråd. Kontakt: Pernille S. Iversen, kommunikationsmedarbejder, Skansen. Mail: Se mere på Fri for Mobberi Børnestafetten er affødt af Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og markerer kampen mod mobning. Fri for Mobberi bruges i dag i mere end børnehaver og 550 skoler/ SFO er i Danmark. Aftenens panel. Fra venstre: Steen Hildebrandt, Thomas Kruse, Peter Skjalm og Michael Larsen. Velkomst på legepladsen med sang og musik af Simon Gjermadsen BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune BU Nyt Maj

12 kort nyt Sculpture by the Sea: Mange tilbud til børn I forbindelse med udstillingen laver Børnekulturhuset en masse forskellige undervisningsog aktivitetstilbud til skoleklasser, SFO er, klubber, institutioner og familier. Nedtællingen til Gelleraps er i gang Det bliver hurtigt 25. maj, hvor årets Gelleraps løber af stablen for femte gang. I år er det med musik af Young, Kaliber og Barbara Moleko og igen i år er det Jøden, der er vært for Danmarks største rap- og streetfestival. Det er også her man kan spotte de nye raptalenter fra ungdomsskolernes raphold. Fra klokken 14 og til 20 har alle unge i Aarhus mulighed for at komme og deltage i den gratis begivenhed i og omkring Globus1 i Brabrand. Udover musikken vil der også foregå en masse forskellige aktiviteter som parkour, grafittimaling, dans, blodspil og skate. Hele Ungdomsskolen i Aarhus har op til Gelleraps haft gang i mange hold, hvor det er de unge, der har været med til at præge Gelleraps på alt fra musik til udsmykning. I alt har knap 80 unge deltaget, og der forventes ca publikummer på dagen. Det er femte gang, at Gelleraps løber af stabelen. Den arrangeres af Ung i Aarhus. Læs mere: På gelleraps.dk Kontakt: Vice Fritids- og ungdomsskoleleder Pernille Refstrup. Telefon: Foto: Marc Mosers Sea Pink fotograferet af Anders Hede. I forbindelse med udstillingen laver Børnekulturhuset en masse forskellige undervisnings- og aktivitetstilbud til skoleklasser, SFO er, klubber, institutioner og familier. Der er blandt andet guidede ture, Wworkshops, inspirationsmateriale og tursejladser. Det er gratis at deltage i alle Børnekulturhusets aktiviteter for børn og unge i Aarhus Kommune. Tilmelding til Børnekulturhusets aktiviteter sker på tlf (alle hverdage kl ). I modtager en bekræftelse og mere info efter tilmeldingen Smugkig for lærere og pædagoger: Få et smugkig på kunst og kunstnere torsdag d. 6. juni kl Gratis. Tilmelding til eller på tlf ring og hør nærmere. Læs mere: På Børnekulturhusets hjemmeside De unge er selv med til at arrangere begivenheden. Her er en flok unge i gang med at bygge en kakaobar, skraldespande og dekorere skilte. 12 BU Nyt Maj 2013

13 nyt om navne profil Tillykke med 25 års jubilæet Pædagog Jette Jensen, Vuggestuen Sneglehuset i Egå, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 3. juni. Fra Albanien til arbejdsmiljøudvalget Tillykke med 40 års jubilæet Pædagogisk leder Bodil Bomholt, Børnehaven Skræppen ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 3. juli. Hun har siden 1973 været ansat i Børnehaven Skræppen, de sidste 19 år som leder. Bodil har altid arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer for de børn og familier, der har haft deres gang i institutionen. Hun brænder for arbejdet med udsatte børn, og har gennem sit store engagement skabt gode rammer for børn, forældre og personale i børnehaven. Dagen fejres med en reception i Skræppen d. 31. maj kl Ledelse og personale ønsker Bodil et stort tillykke med dagen. Ny skoleleder Lars Kjems er ansat som skoleleder på Skjoldhøjskolen. Han er 54 år og har været skolechef i Favrskov i syv år. Forinden var han skoleleder på Rosenvangskolen i 10 år. Lars Kjems er gift med Hanne Kjems, som er dagtilbudleder i Harlev. Han tiltræder den 1. august. Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail: Pranvera Kragebæk har i de sidste seks år arbejdet som pædagog i Børnehuset Tusindben. Onsdag den 8. maj blev hun valgt til arbejdsmiljøudvalget i Børn og Unge. Hej Pranvera. Hvorfor valgte du at stille op til arbejdsmiljøudvalget? Det er her, jeg sammen med skoler og klubber kan udveksle erfaringer og ideer samt udvikle samarbejdet med mine kolleger. Jeg sidder i Område-MED for anden gang og er netop blevet genvalgt som miljørepræsentant. Jeg synes, det er spændende at kunne være med til at gøre en forskel. Med valget til arbejdsmiljøudvalget kommer jeg et skridt højere op i organisationen og får større mulighed for at præge udviklingen og øve indflydelse på de ting, jeg brænder for. Hvad vil du have særligt fokus på i arbejdsmiljøudvalget? Jeg ser meget frem til at arbejde med 0-18 års perspektivet sammen med de andre grupper. Bakke op om den rigtige faglighed og støtte børnene til bedre overgange. Derudover vil jeg fokusere meget på mine kollegers arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel og udvikling. Lige nu er jeg meget optaget af inklusionsprojektet Fællesskaber For Alle. Om hvordan inklusion og trivsel hænger uløseligt sammen og skaber mere trivsel i hverdagen. Det er nogle værdier, jeg lader mig inspirere af, og som jeg vil bruge i mit arbejde i arbejdsmiljøudvalget. Kan du nævne en ting, du har været stolt af i dit hidtidige arbejde i MED-udvalget og som miljørepræsentant? Ved sidste APV var der lidt for meget fokus på det negative i MED-udvalget. Så jeg foreslog, at vi i stedet rettede opmærksomheden mod de positive linjer og undersøgte, hvordan vi i fællesskab kunne gøre mere af det, der virker. Det lykkedes mig herigennem at være med til at løfte stemningen og arbejdet i en mere positiv og konstruktiv retning. Du har et navn, der klinger udenlandsk. Hvad er din baggrund? Jeg er født og vokset op i Albanien, hvor jeg arbejdede som journalist. Igennem jobbet mødte jeg min nuværende mand og besluttede at følge med ham til Danmark. Planen var egentlig at arbejde videre som journalist, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Jeg valgte i stedet at blive pædagog, hvilket jeg har været meget glad for. BU Nyt Maj

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning,

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Forandringer er kommet for at blive

Forandringer er kommet for at blive Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Møde: Arbejdsmiljø og forandringer Husk at booke trivselsambassadører U21 EM Kursus i Kunst og matematik for lærere Forandringer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8

BU nyt. Kopra: Skræddersyede kompetencer til skolereformen. maj 2014. Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 nr. 10 maj 2014 BU nyt Forældresamarbejde: Digitalt Komme-Gå i skyen side 2 Gelleraps: aktiviteter, kunst og fed musik side 8 Uddannelse: Aarhus fortsætter positiv kurs side 9 Bagsiden: Unge bag udsmykning

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

DHL Stafetten 2007. Løb & WaLK Mindeparken i ÅRHUS. Tirsdag d. 14. august & onsdag d. 15. august

DHL Stafetten 2007. Løb & WaLK Mindeparken i ÅRHUS. Tirsdag d. 14. august & onsdag d. 15. august DHL Stafetten 2007 Løb & WaLK Mindeparken i ÅRHUS Tirsdag d. 14. august & onsdag d. 15. august DHL Stafetten En storslået folkefest i Mindeparken for venner, kolleger og familie Kom og vær med til denne

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+ Tredje anbefaling Gå foran som leder 18 Psykisk APV+ Det er afgørende for en effektfuld APV-indsats, at ledelsen tydeligt engagerer sig i opgaven. Lederen skal sørge for en god ramme om arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Dagplejens mål for 2015

Dagplejens mål for 2015 Dagplejens mål for 2015 Science: (Ansvarlig: Heidi) Dagplejerne arrangerer fælles science i uge 39. Dagplejerne arrangerer naturuge i uge 25. Science arbejdes der med hver dag året rundt. I science ugen

Læs mere

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG Efter en periode med fuld fart på er det tid til at gøre status, inden sommeren (forhåbentlig) melder sig. I dagtilbuddet har første del af 2015

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere