Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet"

Transkript

1 Referat Velkomst v/ formand Peter Terman Petersen, Cowi Generalforsamling i Ringsted Erhvervsforum Onsdag den 29. marts 2012 kl Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted Formanden bød velkommen og oplyste, at dette er den 7. generalforsamling i foreningens liv. Herudover gav han en kort beskrivelse af foreningen, som er en privat forening uden medarbejdere, hvis formål er at opsamle og udvikle ideer og tilsikre en åben dialog mellem Ringsted kommunes kommunalbestyrelse og erhvervslivet i Ringsted. Kommunen fungerer som sekretariat for Erhvervsforum og medvirker til at ideerne realiseres. Erhvervsforum arbejder med projekter, der kan styrke Ringsted som helhed og selvfølgeligt erhvervslivet i Ringsted Generalforsamling 1. Valg af dirigent Vagn Sanggaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne regnskabsår Formanden orienterede om Bestyrelsens sammensætning: Peter Terman Petersen, Kim Elfving, Christian Pedersen, Henrik Fuchs (fraværende), Jeanette Amdal og suppleant: Niels Elmhoff. Udgangspunktet for årets arbejde har været den nye erhvervspolitik, fokusering af panelarbejdet, erhvervssamarbejdet med Køge og den ny erhvervsservice fra rådhuset. De 4 paneler er skåret ned til 3, så man kan koncentrere sig om de væsentlige områder: nemlig erhverv og uddannelse, handel, kultur og oplevelser samt vækst og iværksætteri, Der er formuleret en ny mission, som kan læses på hjemmesiden. Der er fokus på åben kommunikation mellem medlemmerne, udviklings- og netværksaktiviteter og vækst. Referater ligger således på hjemmesiden, og der udsendes månedlige nyhedsbreve til medlemmerne. Ringsted Erhvervsforum har leveret input til kommunens nye erhvervsside, som er blevet rigtig god. Erhvervssamarbejdet med Køge er en beslutning, som kommunen har taget, og som Erhvervsforum bakker op om. Der kommer et fælles arrangement i august måned for begge kommuners medlemmer. Møder med økonomiudvalget. Erhvervsforum blev spurgt i forbindelse med evt. lukning af turistfunktionen. Erhvervsforums svar var, at vi ikke ønskede en nedskæring af turistbudgettet, snarere tværtimod. Turistfunktionen blev ikke lukket. Til det næste møde med økonomiudvalget møder Erhvervsforum med 2 ønsker: Plan for nedsættelse af dækningsafgiften og at der skal prioriteres midler til en bymidteplan, så der kan komme liv i byen til gavn for butikkerne, borgerne og turisterne Hovedudgiften i 2011/2012 har været udviklingsstøtte til byportalen ringstednu.dk på kr Der er derudover brugt penge på medlemsarrangementer, på Jul i Ringsted og Sommer i Ringsted. Listen over arrangementer i er på ca. 30. Arrangementer afholdt siden sidste generalforsamling er: Arbejdsmiljøkonference i samarbejde med VINSA Medarrangører af GRØN TEKNOLOGI TOUR - netværk for medlemmerne Fredagsbarer her i den Kreative Matrikel Sådan får du en bestyrelse i samarbejde med CONNECT DENMARK Torsdagsbrunch

2 Velkomstarrangement for nye virksomheder Dialogmøde om Ringsteds erhvervsudvikling Generalforsamling oplæg Niels Lunde Kommende arrangementer er: 13. april åbner Ringsted Udviklingsakademi med et seminar om CSR 26. april torsdagsbrunch om klar til nye udfordringer sådan bliver I klar til Femern Bælt projekter på Sjælland for 140 mia. kr. 7. juni: Torsdagsbrunch med virksomhedsbesøg hos Bevola Slutningen af august: Fællesarrangement med virksomheder i Køge Under beretningen: afrapportering fra panelerne a. Panel 1 Uddannelse og Erhverv v/ Glenny Hansen, VUC Vestsjælland Panel for Erhvervs- og uddannelsessamarbejde Anne Knudsen Dorthe Balthazar Christian Pedersen Glenny Hansen Jørgen Kay Kim Elfving Kjeld Lehnshøj Kaare Nielsen Peter Rasmussen Poul Erik Bjørn Nielsen Søren Faebo Thorbjørn Thorbjørnsen Troels Brandt Ulrich Bruus Madsen LO Midtsjælland Lær Dansk Ringsted Added Value Communication ZBC VUC Vestsjælland Midtsjællands Byggeservice KL Teknik Sydbank CL VVS Ringsted Gymnasium Enemærke og Petersen SOSU Sjælland Ringsted Produktionsskole Humleore skovdistrikt Der er størst efteruddannelsesbehov indenfor ledelse/hr/personlig uddannelser samt tekniske uddannelser. De primære barrierer er, at det er svært at undvære medarbejdere, og det er samtidig omkostningstungt. Kendskabet til de lokale efter- og videreuddannelsesmuligheder er ikke stort. Det samme gælder kendskabet udenfor Ringsted Der er interesse for at modtage information om tilbud via mail og fremsendelse af kursusmateriale. Der bliver i højere grad anvendt private konsulenter end offentlige udbydere som leverandører Panelet har gennem året arbejdet med temaer, hvor der er fællesnævnere mellem lokale uddannelseskompetencer og behov hos lokale virksomheder.

3 Et af indsatsområderne har været et samarbejde med Premier Outlets og Handelsstandsforeningen om gåhjemmøder og uddannelsesforløb indenfor salg og service til ansatte i detailhandelen. Det har været ud fra visionen om, at det kunne være spændende, hvis Ringsted blev brandet som en by, hvor man fik en ekstra god service, når man handlede. Panelet arbejder på et lignende forløb indenfor håndværksvirksomheder, hvor omsætningen måske kan øges, hvis der bliver spurgt ind til kundens behov, når håndværkeren er ude hos kunden. Panelet er i gang med at arrangere et informationsmøde om denne indsats. Tidligere på året var Ringsted Gymnasium, ZBC og skoler inddraget i Grøn Teknologitur, hvor der blev holdt et oplæg på Ringsted Gymnasium om fremtidens energiformer i både, biler og i huse. Eleverne deltog samtidig i en konkurrence på selve dagen den 13. maj og en klasse løb med førstepræmien, som var en biograftur for hele klassen sponseret af lokale virksomheder. I året der er gået, har panelet også arbejdet med at skabe et overblik over kompetencer på uddannelsesinstitutioner i Ringsted. Det er der kommet følgende kompetencekatalog ud af, som vi nu vil forankre på RingstedNu.dk og på Ringsted kommunes hjemmeside. Alt i alt er der kommet godt gang i samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Der er et spirende samarbejde omkring innovation, hvor vi er påbegyndt udvekslingsbesøg mellem ZBC og Den kreative matrikel Panelet har udarbejdet en oversigt over uddannelsesmulighederne i Ringsted, som ses her nedenfor. b. Panel 2 Handel, Kultur- og Oplevelser v/ Jan List, Bureau List Panel for Handel, Kultur og Oplevelser Jeanette Amdal Jan List Anders Sørensen Claus Jeppesen Jette Malchow Johnny Kristiansen Premier Outlets Center (Bestyrelsesmedlem) Bureau List Koncertkompagniet Midtsjællands Markiser Ringsted Turistforening B&O

4 Mikkel Eskildsen Tulle Olsen Jens Peter Jensen Marius Byriel Nykredit Ringsted Handelsstandsforening Danske Bank Ringsted Kongrescenter Panelet har i årets løb arbejdet med følgende: RingstedNU.dk Siden blev åbnet 15. november og der arbejdes på at videreudvikle siden, så den bliver endnu mere synlig. Autocamperplads Der er indgået en aftale med Skovly Camping, som gerne vil lave en speciel afdeling for autocampere Sommer og Jul i Ringsted Der arbejdes videre med at videreudvikle konceptet Børneteaterfestival En stor begivenhed kommer til Ringsted for 3. gang, og vi håber det vil tiltrække rigtig mange til vores by til gavn for alle. Markedsføring af Ringsted Med City branding er vi kommet langt. Formålet er at løfte Ringsted op i spotlightet. Service i detailhandlen Servicen skal højnes i alle led. Det er det folk efterspørger. Velkomstpakke til tilflyttere Panelet har arbejdet med at udvikle en ny velkomstpakke til nye borgere. Panel 3 Byudvikling v/ Advokat Steffen Nielsen, Ret & Råd Ringsted Panel for Vækst og Iværksætteri Anders Porting Arno Werner Benny Rosenqvist Ejvind N. Jensen Henrik Fuchs Kjeld Lehnshøj Peter Terman Petersen Steffen Nielsen Tanja Dinsen Tom Sønderup Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen Werner ApS Brain4Hire Nordea Concare IT KL Teknik COWI Partneradvokater AddRelation Sønderup Revisorer Projekter: Ny hjemmeside med velkomstinformation til nye virksomheder Fælles CSR (Corporate Social Responsibility) satsning i Ringsted i Ringsted Udviklingsakademi den 13. april Torsdagsbrunch (hos Bevola i juni)

5 Vækstfabrik i Ringsted VidenMetro (ansættelse af akademisk medarbejder med løntilskud) Panelet har blandt andet arbejdet på ny hjemmeside for erhverv på Ringsted kommunes hjemmeside. Det skulle nu være mere simpelt at finde den rette kontaktperson, og hjemmesiden er blevet suppleret med beskrivelser af de tilbud, som Ringsted kommune har på erhvervsområdet. Et spændende tiltag, panelet har fået konkretiseret i årets løb, er en fælles CSR satsning for Ringsted virksomheder. Der er mellem lokale virksomheder blevet arbejdet med at udvikle et værktøj til, at virksomhederne kan arbejde med CSR. CSR som står for Social og Miljømæssig Ansvarlighed vil fremover blive en forudsætning for at kunne få markedsandele og kunder. Der er derfor et kick-off seminar den 13. april, hvor alle Ringstedvirksomheder er blevet inviteret med til at deltage. Seminaret vil sætte fokus på vigtigheden af CSR, og der vil efterfølgende blive dannet en række arbejdsgrupper, hvor virksomheder kan få støtte og sparring til at arbejde med CSR i praksis. Erhvervsforum har i årets løb forsøgt os med torsdagsbrunch af faglig karakter. Erhvervsforum fortsætter med at have torsdagsbrunch, men vil også fremover fokusere på, at lokale virksomheder kan præsentere sig selv og være vært ved brunchen. I støbeskeen har Erhvervsforum derfor en torsdagsbrunch vedr. Femern Bælt den 26. april samt en lokal virksomhed Bevola, som vil være vært ved den første brunch med en lokal virksomhed. Der er også kommet en Vækstfabrik i Ringsted. Den har til huse i Den Kreative Matrikel og er endnu et tilbud til iværksættere. Her kan man få en rimelig husleje samt adgang til vækstforløb med sparring, uddannelse og netværk. Endnu et initiativ er VidenMetro, der handler om, at mindre virksomheder kan få hjælp til at løse nogle af deres udfordringer. I projektet er der både hjælp til at få kortlagt udfordringer for virksomheden, at blive klar til ansættelse af en videnmedarbejder og endelig ansætte en videnmedarbejder i 6 eller 12 måneder med støtte på kr. per måned. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse (Regnskab årsrapport og specifikationer kan rekvireres hos Erhvervs- & Kommunikationssekretariatet, Ringsted Kommune) Mads Stougård fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. Regnskab 2011 Indtægter Kontingenter Renteindtægter 1032 Overført fra tidligere år Overført fra selskabskapital Indtægter i alt Udgifter Ringsted.dk Panel, mentormøder, GF, VM og andre aktivitetsudgifter ,36 - Reklame SIR/JIR Administration og revision Kontingent Zealand Business Connection Grøn Teknologi Tour -1581,64 Udgifter i alt

6 4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til godkendelse af budget 2012 Mads Stougård fremlagde budget 2012, som blev godkendt. Budget 2012 Indtægter Kontingent Renteindtægter Overført fra tidligere år Overført fra selskabskapital 0 Indtægter i alt Udgifter Salg & Service detailhandel Salg & Service - håndværksvirksomheder Ringsted Udviklingsakademi Panelprojekter Panel og mentormøder Generalforsamling og velkomstmøde Iværksætteruge Øvrige aktivitetsudgifter Kommunikation og markedsføring Administration og revision Udgifter i alt Balance Indkomne forslag fra medlemmerne Ingen forslag 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen Ingen forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg var: Peter Terman Petersen Kim Elfving Henrik Fuchs Alle modtog genvalg og blev genvalgt. Suppleanter: Niels Elmhoff og Carsten Kronborg blev valgt.

7 8. Valg af revisor Revisor Kurt Bülow, Ecovis Bülow Revision, blev genvalgt. 9. Eventuelt Lars Tegl Rasmussen opfordrede bestyrelsen til at søge størst mulig indflydelse på relevante kommunale politikker fx kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Lars Tegl Rasmussen foreslog også, at Erhvervsforum havde flere møder med økonomiudvalget end de to årlige. Formand Peter Terman Petersen lovede at tage initiativ til et efterfølgende møde, hvor emnet kunne drøftes, da tiden på generalforsamlingen ikke tillod en længere debat om emnet. Lars Tegl Rasmussen gav også udtryk for, at oversigten over uddannelsesmulighederne i Ringsted (panel 3) var for snæver, da den kun medtager offentlige uddannelser med eksamen. Der findes også andre former for uddannelse udbudt privat i Ringsted. Formanden opfordrede til, at emnet blev taget op i panelet. Herefter afsluttedes den formelle generalforsamling med formandens tak til dirigenten og forsamlingen. Efter pause med sandwich var der flg. indlæg: Toplederens 10 vigtigste værktøjer ved Niels Lunde, forfatter og chefredaktør på Dagbladet Børsen. Referent: Susanne Reiff Petersen

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere