6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller" name="description"> 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller">

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige"

Transkript

1 Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller ikke miljøkrav til leverandører Det koster, advarer CSR-professor > si 4 Ordrer går op i røg 18 pct af DI s medlemmer afviser i dag ordrer, fordi stadig mangler arbejdskraft > si 4 Nummer 33 6 oktober 2008 DI Business online: Opiniondidk DI Business DI 1787 København V Telefon , Fax , didk DI-beregninger viser, at r er 23 mia kr at hente årligt, hvis efterlønnen afskaffes helt De penge kan bruges i finansieringen af fremtins daginstitutioner, skoler og sygehuse 23 mia kr til fremtins velfærd En afskaffelse af efterlønnen ville sen over 20 mia kr lige i statskassen til medfinansiering af fremtins velfærd, viser ny DI beregning Martin Flink Den politiske lyst til at skaffe flere hænr til t trængte arbejdsmarked er næsten lige så stor, som lysten til at garantere mere og bedre velfærd i fremtin Men falr talen på at afskaffe efterlønnen for at fin pengene, daler lysten hurtigt En DI-beregning, som tager udgangspunkt i regnestykket fra Arbejdsmarkedskommissionen, viser ellers, at en afskaffelse af n attraktive efterlønsordning vil kunne bidrage med hele 23 mia kr om året til offentlige finanser Hvert år Det svarer rundt regnet til to tredjele af offentlige udgifter til folkeskolen eller ca 75 pct af samle offentlige investeringer Vi er ikke politisk naive eller tonedøve, men vi synes, t er interessant, at politikerne i en tid med stor fokus på finansieringen af fremtins daginstitutioner, skoler, sygehuse og ældrepleje ikke vil sige ja tak til 23 mia kr om året Især når alle 179 medlemmer af Folketinget ved, at r næste 10 år kommer flere og større udgifter, end r er folk til at betale for Alle kan se problemet, men på grund af partipolitisk taktik er r ingen, r tør gå forrest, siger erhvervsøkonomisk chef Kent Damsgaard, DI Effekten på 23 mia kr dækker ls over en effekt fra spare overførsler til efterlønnen samt øge skatteindtægter, "efterlønnerne" vil bidrage med fremover Ferie eller efterløn Regeringens Arbejdsmarkedskommission fremlag i sidste uge sine anbefalinger til, hvordan r kan skaffes ekstra arbejdskraft ved at reducere dagpengeperion, øge tilstrømning af unlandsk arbejdskraft og fremrykke regeringens efterlønsaftale til 2009 i stet for 2019 Samlet set vil t bidrage med 14 mia kr om året, hvoraf efterlønnen alene udgør seks mia kr Men un efterlønnen som et væsentligt element, vil t blive meget svært at nå målet om 14 mia kr, mener formann for Arbejdsmarkedskommissionen, Jørgen Sønrgaard: Han forstår godt politikernes bekymringer ved at åbne efterlønsforliget, men han mener, at frygten for vælgernes reaktion kan ly mere voldsom, end n behøver at være: Man kunne stille vælgerne over for valget mellem en uges ferie mindre om året eller at bevare efterlønnen Jeg har ikke set n slags spørgsmål, og rfor ved vi ikke, hvad vil vælge, siger Jørgen Sønrgaard Læs også "Sænk løngrænsen i jobkortordningen" si 3 Få alle forlene allere i år med Pension For Selvstændige Læs mere på wwwpfsdk eller tlf

2 DI Business 6 oktober Arbejdsgivere investerer i unge Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, PA, støtter Naturvinskabernes Hus Interessen for naturvinskab og teknik skal vækkes hos børn og unge gennem et større samarbej mellem danske virksomher og skoler og gymnasier Et projekt, som Naturvinskabernes Hus står for Til t projekt har PA valgt at bidrage med to millioner kroner hvert år næste to år Formand for PA's bestyrelse og viceformand i DI, Bo Stærmose, ser arbejt i Naturvinskabernes Hus som væren i fin forlængelse af PA's interesse i at sikre arbejdskraft med naturvinskabelige kompetencer i fremtin Brug strøm når vinn blæser Virksomherne skal lære at bruge strøm, når vinn blæser Det er målet med et projekt, r skal begrænse spilt af dansk vindmøllestrøm Danmark forærer nemlig store mængr elektricitet til udlant, fordi vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan bruge Region Midtjylland vil med et treårigt projekt have unrsøgt, hvordan store virksomher kan flytte en l af res energiforbrug til mere hensigtsmæssige perior på døgnet eller ugen Tanken er at tilpasse elforbruget så meget som muligt til n stadig stigen el-produktion fra vindmøller Svage ledige kommer i arbej De såkaldt svage ledige er tilsynelan begyndt at rykke ud på arbejdspladserne Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens nyeste opgørelse er antallet af personer på kanten af arbejdsmarket falt fra til Personer på kanten af arbejdsmarket har modtaget offentlig forsørgelse i 80 pct af tin sidste tre år eller mere Der ses også en effekt for folk på blandt ant kontant- og starthjælp, sygedagpenge og revaliring Ler DI hilser trepartsaftale om sygefravær velkommen, men unrstreger også, at aftalen ikke skal føre mere bureaukrati med sig og at mange virksomher allere gør meget for syge medarbejre DA og LO indgik i sidste uge en trepartsaftale med beskæftigelsesminister Claus Hjort Freriksen om at nedbringe sygefraværet To af målene i aftalen er at få ændret synet på sygefravær og få en bedre dialog mellem arbejdstager- og giver om n ansattes sygdomsforløb Hos LO hæfter man sig især ved målet om en bedre dialog mellem n syge, virksomhen og jobcentrene di Nej tak til panikhandlinger Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V T: F: didk DI Business Poul Scheuer, ansvarshaven Rolf Ejlertsen, redaktør I redaktionen: Finn Georg Bald Gordon Trier Holm Jonas Schmindt Hansen Lars Ole Løcke Martin Flink René Madsen Nick Nørbo Anrsen, layout 42 numre årligt, bestilles hos DI, Louise Olsen, T: Tine Roed Direktør Hvis r efter n finansielle uro er behov for et "serviceeftersyn" af erhvervslovgivningen, skal t foregå i ro og orn Den aktuelle finansielle krise er alvorlig, og n kan komme til at trække synlige spor i n globale økonomi Kunsten er at inddæmme n Derfor giver t god mening, når r i bå USA og europæiske lan, herunr Danmark, arbejs med finansielle redningspakker Hvad r rimod ikke giver megen mening, er hurtige politiske udmeldinger om ændring af alt fra direktørlønninger og aktieoptioner til snart sagt alle aspekter af n førte erhvervspolitik Det virker sværre som om, at r nu markedsføres ier til ny regulering af erhvervslivet, som ellers ikke tidligere har kunnet samle opbakning Fælles for mange af forslagene er, at hverken på kort eller længere sigt kan løse situationer som n nuværen Det er helt centralt, at n politiske bat og håndteringen af situationen sker på et gennemtænkt grundlag Vi har en erhvervslovgivning i Danmark, som generelt giver virksomherne hensigtsmæssige - og i international henseen ikke specielt lempelige - rammevilkår Inn for disse rammer har n enkelte virksomhed en række muligher for netop at tilpasse res virksomhed til n globale konkurrencesituation Det drejer sig bå om lelse og strukturering af virksomhen, konkurrencevilkår og muligherne for tiltrækning og fasthollse af medarbejre Hvis man begrænser virksomhernes muligher på disse områr, risikerer man at ska mere, end man håber på at gavne Hvis r efter n finansielle uro er behov for et "serviceeftersyn", skal t foregå i ro og orn En mulig konklusion vil også kunne være, at reglerne ikke fejler noget, men at r kan have været problemer med n praktiske forvaltning af gæln regler Eventuelle løsningsforslag må tage udgangspunkt i internationalt anerkendte og anvendte principper og ikke i nationale eller europæiske særregler, r på sigt vil ska globale rammevilkår, som er til stor gavn for væksten i danske virksomher Aftale om sygefravær bliver pænt modtaget Jeg er glad for, at t er lykkes os at blø op på urimelige sanktioner, syge i dag udsættes for Enlig er t et fremskridt, at mulighen for at give bedre revaliringstilbud er øget, siger næstformand Lizette Risgaard, LO Hos DI hilses aftalen også velkommen, og når n er enligt godkendt af alle parter, vil DI gå vire med at kigge på, hvordan godt medlemsvirksomher kan hjælpes med at implementere n lettest muligt Aftalen inholr go forslag, men vi skal også huske på, at rigtig mange af vores medlemmer allere gør meget for at hjælpe syge tilbage på job igen Derfor er t vigtigt for DI, at n enlige aftale ikke betyr flere administrative byrr for virksomherne, siger arbejdsmarkedspolitisk chef Mette Rose Skaksen, DI /maf DI-medlemmer gratis Andre 600 kr (ekskl moms) Redaktionen slut 3 oktober 2008 Eftertryk tilladt med kilangivelse Annoncer: DG Media A/S T: , Tryk: K Larsen & Søn A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 ! Alle DI's overenskomster giver mulighed for at lave resultatløn 6 oktober 2008 DI Business 3 Der er bonus i resultatløn Lønsystemer Virksomher, r aflønner med resultatløn, har markant højere produktivitet end virksomher, r ikke bruger resultatløn, viser ny unrsøgelse fra DI Finn Georg Bald stigning, r sker Men også medarbejrne efterlyser en mere retfærdig løn Der er jo ikke noget værre end at gøre en ekstra indsats og så opleve, at andre får n samme løn for en mere besken indsats, siger Steen Nielsen Han skønner, at man hos resteren 60 pct af medlemmerne kan realisere en gevinst, r svarer til ekstra hænr, hvis man gjor brug af resultatløn Men t er vigtigt med fuld opbakning fra bå lelse og medar- bejre, samt at man finerer klare resultatmål, fastslår Steen Nielsen Stor kommunikationsopgave Hos Nordisk Wavin A/S har man i lidt over et år haft et mere individuelt orienteret lønsystem Vi benytter os bla af bonusløn, hvor medarbejrne belønnes efter parametre såsom effektivitet og kvalitet Effektivitet måles op mod n standardtid, som r er til at lave ting, vi laver Og bruger man mere tid end t, r er sat af, så får man en- Resultatløn øger produktiviteten med gennemsnitlig 10 pct, svaren til kr om året per fuldtidsansat, viser ny DI-unrsøgelse 40 pct af DI's medlemmer har i dag resultatløn, som en l af lønpakken, og med nye tal i baghånn er chef for lønstatistik og lønsystemer Steen Nielsen, DI, rfor ekstra opsat på at få udbredt resultatlønnen Det er en efterspurgt vare hos virksomherne, fordi vil gerne have mere produktivitet for n lønten ingenting eller en stærkt reduceret l af bonuslønnen Og bruger man mindre tid, så kan man godt få mere end t, bonussen sigter efter, fortæller HR-direktør Jesper Clausen, r også kan konstatere, at virksomhen har gjort go fremskridt på produktiviteten Men medarbejrne skal være med på ien Tillidsrepræsentanterne i lønudvalget har hele tin kunnet se perspektiverne Men implementeringen af t nye lønsystem har da givet lidt støj blandt medarbejrne Der ligger en stor kommunikationsopgave i at fortælle medarbejrne, at lønnen er noget, har indflylse på gennem n indsats, gør, siger Jesper Clausen Alle DI's overenskomster giver mulighed for at lave resultatløn bå industriens overenskomst og på normallønsoverenskomsterne Produktiviteten stiger med resultatløn, viser ny DI-unrsøgelse, fortaget blandt fremstillingsvirksomher»» Bedre resultater gennem lønsystemet På DI's lønsystemkonference n 11 november i Onse kan medlemmerne hente inspiration til et effektivt lønsystem Man kan mø bå service- og fremstillingsvirksomher Se unr konferencer og mør på didk/butik Kommission: Sænk løngrænsen i jobkortordningen Arbejdskraft Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at jobkortordningens løngrænse skal sænkes fra kroner til DI er positiv over for forslaget, men grænsen skal længere ned René Madsen Det skal være lettere at få unlandsk arbejdskraft til Danmark Også n, som hentes un for EU s grænser Arbejdsmarkedskommissionen foreslår rfor, at løngrænsen skal sænkes fra! Peger kommissionen på noget, som vi kan gøre, er vi parat til at kigge på t Anrs Fogh Rasmussen kroner til kroner i n såkaldte jobkortordning Det vil give cirka 5000 ekstra medarbejre inn for fem til 10 år, vurrer kommissionen Vi kan se på tallene, at grænsen i dag giver udlændinge adgang til omkring 40 pct af t danske arbejdsmarked, men ved at sænke beløbet med t her beskedne beløb, kan vi åbne t for 70 pct af jobbene, siger Arbejdsmarkedskommissionens formand Jørgen Sønrgaard Grænsen betyr, at virksomher i dag kun kan hente medarbejre til job med en løn på kroner eller rover I DI glær arbejdsmarkedspolitisk chef Mette Rose Skaksen sig over forslaget Det vil helt sikkert gøre t lettere for mange virksomher at skaffe arbejdskraft Men vi ser gerne, at n blev sænket til kroner, fordi r stadig er mange job unr kroner, hvor r er mangel på arbejdskraft, siger hun Fogh: Praktisk talt åbent Onsdag præsentere Arbejdsmarkedskommissionen sit oplæg for regeringen Efter møt sag statsminister Anrs Fogh Rasmussen, at man er parat til at kigge på n unlandske arbejdskrafts muligher for at komme ind i Danmark Regeringen har allere gjort meget, så r er praktisk talt åbent for hente at unlandsk arbejdskraft til Danmark Men peger kommissionen på noget, som vi kan gøre, er vi parat til at kigge på t, siger Anrs Fogh Rasmussen Forslaget om at sænke grænsen på jobkortordningen er bare et af forsla- gene, som kommissionen fremlag i sidste uge Meningen er, at forslagene skal danne baggrund for trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkets parter om, hvordan Danmark kan skaffe mere arbejdskraft»» Arbejdsmarkedskommissionens forslag Kommissionen er kommet med 26 forslag til, hvordan Danmark kan skaffe mere arbejdskraft Blandt forslagene er en kortere dagpengeperio, at efterlønsalren hæves med et halvt år fra 2009 og 10 år frem og at alle ledige skal i aktivering efter senest seks måner ledighed Samlet vurrer kommissionen, at t kan give ekstra i beskæftigelse i løbet af fem til 10 år og en varig finanspolitisk effekt på 14 mia kroner

4 DI Business 6 oktober ! Unrleverandørkonference 28 oktober MMV'ere glemmer at stille miljøkrav til leverandører Miljøkrav Mens mange MMVvirksomher arbejr aktivt med miljøet, så glemmer 75 pct at stille krav til unrleverandører, viser DI-unrsøgelse Det kan ramme m, som en bommerang, advarer ekspert René Madsen sor ved Copenhagen Business School og ekspert i virksomhernes samfundsmæssige ansvar Peter Neergaard Når man kigger på t ud fra en CSR-synsvinkel, så er virksomhen ansvarlig for hele leverandør-kæn Og går t lige pludselig galt hos en af dine unrleverandører, hænger du på n, siger Peter Neergaard CSR (Corperate Social Responsibility) handler om virksomhernes arbej med sociale, etiske og miljømæssige forhold Men ifølge Peter Neergaard bliver t arbej sværere for MMV-virksomher, fordi ofte har sværere ved at stille krav til res unrleverandører end store virksomher De har ikke n samme forhandlingskraft Krav til hele leverandørkæn Det er sværere for mindre og mellemstore virksomher at stille krav Dels har ikke ekspertisen og resurserne til t Og ls handler med leverandører, som ofte er større end m selv, og så har n lille danske virksomhed ringe eller ingen muligher for at stille krav til m, siger Peter Neergaard DI s miljøchef er bekymret over, at 75 pct af virksomherne ikke stiller Når materialerne fra unrleverandørerne bliver læsset af, er t sjælnt, at r er stillet miljøkrav til unrleverandørerne Det kan være farligt, advarer ekspert Tre ud af fire MMV-virksomher stiller ingen miljøkrav til res unrleverandører Det viser en unrsøgelse blandt 212 MMV-virksomher Men t kan være risikabelt, advarer profesmiljøkrav til leverandørerne Han anerkenr, at t kan være svært som lille virksomhed at stille miljøkrav til store leverandører Alligevel opfordrer han virksomherne til at gøre t Tin, hvor miljø kun handle om n enkelte virksomhed, er fortid I dag stiller kunrne krav til hele res leverandørkæ og rmed også til leverandørens leverandører, siger Bjarne Palstrøm»» Få mere vin DI er på vej med en pjece om n miljøindsats, som mindre og mellemstore virksomher udfører, og som ligger ud over t, r er fastlagt via miljølovgivningen Pjecen præsenteres på DI s årlige Unrleverandørkonference 28 oktober 2008, Scandic Bygholm Park, i Horsens didk/butik/arrangementer Hver femte må afvise ordrer Arbejdskraft For vinstunge erhverv og i servicevirksomher er manglen på arbejdskraft n væsentligste vækstbarriere er udbredt i vinstunge virksomher inn for DI Energibranchen, DI ITEK, DI Vinrådgiverne og i DI Service Det er samtidig brancher, r oftest takker nej til ordrer Såles løser eksempelvis hele 38 pct af it- og televirksomherne i DI ITEK res mangel på arbejdskraft ved at afvise ordrer, mens t er tilfælt for hver»» Sådan løser virksomherne manglen på arbejdskraft tredje vinrådgiver og hver fjer virksomhed i energibranchen Det er brandærgeligt, men t svarer til n mistanke, vi har haft Og t er ikke bare et tab for virksomhen, men for hele samfundsøkonomien, siger branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK Generelt er t hver femte virksomhed, r mener, at manglen på arbejdskraft er n væsentligste barriere for virksomhens vækstmuligher i Danmark, men inn for energi, it og tele, vinrådgiverne og service mangler omkring hver tredje hænr Det bekræfter alt for godt, at manglen på arbejdskraft er vores hovedudfordring, og t er en problemstilling, r kommer til at fyl mere og mere også selv om konjunkturerne flar ud, siger branchedirektør i DI Vinrådgiverne, Bjarne Lundager Jensen Lars Ole Løcke På trods af n aktuelle afdæmpning i konjunkturerne, afviser 18 procent af DI s medlemmer ordrer, fordi mangler arbejdskraft, hvilket ikke bare dæmper virksomhernes egen vækst, men påvirker hele økonomien negativt Tallet fremgår af DI s survey blandt medlemsvirksomher, og n viser også, at manglen på arbejdskraft især DI Energibranchen DI ITEK DI Vinrådgiverne DI Service Hele DI Overarbej mod overarbejdsbetaling 78% 46% 34% 45% 54% Overarbej mod afspadsering 45% 46% 32% 39% 37% 'Overarbej' inkluret i løn 50% 54% 50% 35% 34% Virksomhen benytter vikarbureauer 48% 21% 22% 52% 40% 'Låneaftaler' med andre virksomher 8% 0% 10% 6% 7% Virksomhen har måtte overskri leveringsfristen 5% 13% 14% 13% 12% Virksomhen søger at outsource le af produktionen 48% 38% 22% 32% 29% Virksomhen afviser ordrer 25% 38% 32% 16% 18% Unlandske medarbejre 45% 42% 24% 55% 30% Anm Der har været mulighed for at angive flere svar Derfor summer kolonnerne til mere end 100 pct Kil DI spørgepanel Survey blandt 572 virksomher

5 6 oktober 2008 DI Business 5

6 DI Business 22 september F O S S Industrien Historien skal skrives om s diplomat H is to ri ke rn e ha r gi ve t Ø K s m æ gt ig e H N A nd er se n æ re n fo r tte H idtil ov erset br itisk ar kivmateri ale vi ser im id lert id kl ar t, at englænr ne ik ke ku nne døje H N A nrsen Foss, ri mod, lykked es t at få et til lidsfor hold til englænd er ne, siger Steen A nd ersen Alexanr Foss er i dag mest kendt som en af mæ nne bag vore dages store FLS-konc ern t tidlig ere FL Smidth Stor t set resten af hi storien om ham er gået i glemmebogen Lige ind til nu På on sdag udkommer bogen Foss, skrevet af professor Kur t Jacobsen og phd, ad junkt Steen And ersen, begge CBS, som efter en omfatte n research i arkiver i ind- og udland blandt ant kan afslø re, hvilken stor og afgøren betydnin g Alexanr Fo ss hav for opretholls e af n danske unrigshanl un r 1 vernskrig E f te r vo re s op d a ge ls e i k ke m inds t i br iti ske arkive r, sk al histor iebøgerne sk rives om, sige r Steen A nrsen Men s vore sk an di navi sk e na bo blev ra mt af er br it iske ha nd el sblo ka r mod al sa m ha nd el med Ty skla nd, sl ap D an m ark fr i Ta kk et væ re et st yk ke diplom at isk ar bejd e i sæ rkl as se, ud ført af A le xa nr Fo ss unr forhandl in ger i Berl in, Pa ris og ikke m indst Lond on, hvor t lykk es ha m at kom me på så god fod m ed br ite rne, at ha n ku nne over bevi se m om forlene ve Alexanr Foss i 1910 erne, mens d at la da nsk han var formand for Industrir unrigsha nl gå ud åt, r mange enom blok ar år senere blev til DI, og medlem af Rig ne sdagen //Foto fra bogen for partiet Højre FL Smidths hoved kontor i Vesterga 33, hvor r eft stadigt flere ingen erhånn som firm iører og teknikere //Foto fra boge aet vokse, ble n v beskæftiget Stod fadr til d en danske mod el Med Foss ka stes r for førs te gang lys over hvilken D et va r gennem stor betydning sit ba nebr yn Alexanr Foss har ha orga nisatorisk ft for en række e arbej i indu helt centrale forhold i sa st riens tjeneste i kølvan mfunt unr t på Hoved af industriens opkomst ta len fr a 1899, at A le i Danmark xa nr Foss bl Det er svært at ev en af ho ve dk ræfter ne ba pege på andre, g n da nske m r ha r ha ft så stor ol D I hv be tydn in g for ile r i da g på gr induundl aget af st rien he r i la nd or ga ni satio et, si ge r Kur t Ja ne r, som ek se m cobsen pe lv is Indu st ri rå t, som Fo ss va r I bogen fa st slår st æ rk t in vo lv eret i opbygn in forfat terne, at gen af A le xa nr Fo ss ko D et er he lt ty m ti l at spille lig t i pr ot en ho vedrol le for sk koller fr a n ga oab el se n af t ng, som vi ha r være vi i da g ka lr n da ns igen nem, at A le t ke mol xa nr Foss va D et da ns ke r m an n, r drev t frem sy st em, so m mod n da nfo ss se lv ka ld te ske mol på ar t Sy st emet, hv bejd sm arke or forho ld m el le m t H an øn sk ed e st abile a rb ej ds ta ge r forhold på ar be og a rbejd sg iver bl iv jd sm ar ket som gr un er or dn et ud e dlag for vækst på arbe jd sp la ds er ne K entegnen ud en po lit is k for ha m va r in dblandi ng at i indust ri kred t, se forsva re ha n tillid smænnes rolle

7 6 oktober 2008 DI Business 7! Ny bog om erhvervsmann Alexanr Foss Hele vern e arbejdsplads r ingeniørens Rotérovnen på Aa lborg Portland 191 0, Alexanr Foss fra Viborg var fø dt global, meget læng Og st ærk t gi k e før nogen tænk t, da ha n sa m m te på at n morne iv en med Poul La rs ærksætter i dag en og Frer ik sk al Læ være Born Globa ss øe Sm id th sk abet FL Sm l for at få succes idth i D et er ig en Helt ufat telig et ek se m pe l på t ek spanre, at A le xa nr Foss re s vi rk som hed på satte en bølge ba re et ha lv t år i ga ng som va r stør re at til væ re internat iona end ha m selv Fø l, fort æller Kur rst 50 år se ne re be gy Ja t co bs en ndte da nske in ge niøre r at rejs e ud Så le s ta for alvor, si ge ge r fa t på sk r St ee n ab el se n A nrsen af A alborg Port la nd-c ement-f abri k I bo ge n doku al le re i 18 89, som m ente re s t, kom til at da nn hv ilke n stor be tydn gr e un dl ag for ek spor ten in g t fik for af cementf aindust rien s succ es br ik ke r fr a F L fu l udvi kl in Sm idth ti l he le g i Danm ark, at r vo ve rn også i da ks er en he lt ny g ty pe ingeniører frem Po ul La rs en, m ed st Den ak am is if te r af vi rkke ingeniør, civi linge som hen, til la niøren g ifølge boge n A le Det va r en ny xa nd er Fo ss en form for entrep st or l af æ re re neur sh ip D et n for at fi rm ae t ud vi kl ed va r folk, r ik e si ne ak ti vi te ke bare vi lle gå ind i te r i ud la nt ik ke m el ler over ta ge ek indst i kr af t af si steren indu st ri ha ns sp ro gk undska be r vi rk som her i en ge lsk og De vi lle sk abe re s tysk, som blev eget, i re s eg suppleret med et temku rser po Fo ss va r i fr an sk og ru ssisk n st ør st e ek sp onent for t, siger K H el e ve rd en er in ur t Jacobsen ge ni ør en s arbejd splads, sa gd e A le xa nr Fo ss De tre kompagnoner ba g FL Smidth me Foss Yrst til hø d hustruer i 1893 jre, Frerik Læssø I døren er t Po e Smidth //Foto ul Larsen (tv) og fra bogen Alexanr som fik stor betyd ning for FL Smidt hs Visionen om M e succes //Foto fra bogen ster Blodløs I Foss unge år var industrien milst talt ikke noget m Ta le n sk ab te an regne med n ga ng st or Vor indu st ri t røre i la nd br ug sl an er lil le og ub et t D an m ark I ta ylig, sk re v ti le n fr em la g Foss si n ns fø re nd e na vi sion for frem ti on al økonom Will ia tins D an m ark med m Sc ha rl ing i m indu st rien som idten af erne bæ re nd e kr af t D en ga ng kæ tt er sk Når in du st ri en ta le s fo lk fo rs øg te føre sig frem, lø at H el le r ik ke d r kr iti k fr a i in du st ri en s la ndbr uget datin eg ne ræ kker va r s altdom ineren t al le r kl erhver v appe i hæ nd er ne V is ion st ød te på I ha r jo ik ke rå modst and fr a, stoff er ne D et r troe på en ha r vi vi ha r jo jo st abil sa m fu nd sorn, ba rn, sa g m seret på la ndbr an nga ng ifølge Kur ge ut, si ge r Kur t Jacobsen t Jacobs en Indu st rien som D et ny Fo ss op e A arhu nd re fa tt ed e ik ke rå s must of fe rn e se blev også ge som n st ør st nsta nd for Dan e ud ford ri ng m arks store eventy rd indust ri en sk ul le ko nk ig ters satir iske ur re re på kv al pen I vor store N te it og ny tænk ni ng, nøja ut id s Fa br ik er gt ig som t hu n fø dt, hv or D am kn ap 15 0 år pe n øv er si n K senere blev form ra ft, hvor Mes te r Bl uleret af Globa liser ings od lø s og ha ns råt Sv en sl i Dag og I da g ta ger vi in Nat, sk rev H du st rien s dom C A nrsen ineren rolle for givet Og såda n er t M en A le xa nd gå et fo r er Fo ss havd e fles te af fo rhold Fo ss so m n måske førs kæ m pe fo r te herhjem me O g t va r m en vi sion om indu st ri an ge hv ad ente n t va r en som n bæ n da nske m re n kr af t D et kom ol, ud en ri gs ha nd le n ti l udtr yk i ha og or ga ni se ns tale som form an ri ng af indu st ri d for Indu st ir åd en et 12 m ar ts om Jeg fatter ik ke Dan m ark som, hvorda n ha n in dust ri la nd ha r ku nn et ov er ko m m e al t t, si ge r Kur t Jacobsen»»Fakta om Foss Alexanr Foss Foss udkommer onsdag n 8 oktober på Børsens Forlag Forfattere: professor Kurt Jacobsen og phd, adjunkt Steen Anrsen, begge CBS Bogen er blevet til med støtte fra DI og Foss-familien Medlemmer af DI har mulighed for at købe bogen med 20 procent rabat Normalprisen er 399,95 kr Foss kan bestilles på eller på Ved bestilling skal angives at man er DI-medlem

8 DI Business 6 oktober ! Grænsen mellem korruption og logistikomkostninger er hårfin Dansk ærlighed varer længst Korruption Danmark er ifølge Transparency Internationel verns mindst korrupte land Og t er en stor forl, når unlandske virksomher skal vælge, hvor vil investere hvis man vil og er dygtig nok Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal ken nogen for at komme frem Så medarbejre vi har, egner sig godt til stillinger, besidr Og t giver os en afgøren konkurrenceforl, fortæller han Ifølge Transparency International har flere lan, r kæmper mod korruption, svært ved at komme ud af n dårlige spiral Korruptionen øger udgifterne og gør investeringer usikre, og bedste virksomher taber kontrakter, og t giver ulige konkurrenceforhold Da t ikke er m, r leverer bedste priser eller højeste kvalitet, som får ordrerne, bliver n samle effektivitet for et samfund ringere Det er en stor hindring for økonomisk og social udvikling Jonas Schmidt Hansen Et russisk ordsprog lyr: Hvordan skal en fisk kunne hol sig ren, når n svømmer i beskidte van? Men Danmark har flere år i træk haft t reneste vand og ligget i top på Transparancy Internationals liste, som et af mindst korrupte lan i vern Det giver ifølge professor, phd Gert Tinggaard Svendsen, Århus Universitet, flere unlandske virksomher lyst til at investere i Danmark Flere har lyst til at drive forretning her, når r er forudsigelighed Danskernes moral byr m ikke at tage imod bestikkelse Det gavner vores image Andre ster kan r være en hårfin grænse mellem korruption og andre "omkostninger"/nan og stabilitet, og r ikke er ekstraomkostninger til korruption Det er bedste virksomher, r får ordrer og tillalser og ikke m, r har bestukket embedsmænd Det fremmer n go konkurrence, oplyser han Det er i tråd med, hvad konsulent Peter Thagesen, DI, mener Jo mindre korruption et land har, jo mere effektivt kan en virksomhed drive forretning Korruption betyr, at beslutninger ikke tages ud fra rati- onelle overvejelser, men ud fra egen vinding, siger han Ond cirkel Lav korruption er ifølge Gert Tinggaard Svendsen ikke bare godt for erhvervsklimaet, men også for turismen, tillin mellem danskerne internt og tillin til Danmark set med unlandske øjne n ringe grad af korruption er også en forl for dansk effektivitet Vi har et meritbaseret system, hvor man kan klatre op ad stigen,»» Undgå korruption DI har udgivet bogen Undgå Korruption, r fungerer som gui til danske virksomher Den store udfordring for danske virksomher er, at handler mere og mere med nye vækstlan, hvor korruption er mere udbredt end traditionelle hanlspartnere Grænsen mellem logistikomkostninger og korruption er hårfin, og udgivelsen giver nogle retningslinjer for, hvad virksomher bør være opmærksomme på, når betrær n internationale scene Transparency Internationals korruptionsinks fins på transparencyorg Brug dit lønsystem optimalt! DI s lønsystemkonference 2008 Vi sætter spot på lønsystemer som et effektivt lelsesværktøj Kom og hør hvordan virksomher som Arriva Skandinavien, Danske Bank og Danfoss skaber succeser ved hjælp af lønsystemer og få inspiration til, hvordan du kan bruge din virksomheds lønsystem optimalt Hvad er på programmet? Højere produktivitet med resultatløn Adm direktør Hans Skov Christensen, DI Hvad har bonusløn og buschauffører med hinann at gøre? HR-direktør Jens Erik Christiansen, Arriva Skandinavien A/S ANDERS ANDERSEN BONUSALLÉ LØNBY Høj performance giver penge i banken Unrdirektør Niels Freriksen, Danske Bank A/S Fremtins medarbejre, hvad vil? Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Center for fremtidsforskning Kom vire med din virksomheds lønsystem Chef for Lønstatistik og lønsystemer Steen Nielsen, DI LØNSEDDEL Vælg dine workshops: Værdiløn; bonus for funktionærer Senior Director Peter Norman, Danfoss A/S Lønsystem med fokus på lønomkostning og effektivitet Produktionschef Henrik Clausen, Thule Trailers A/S CPR-NUMMER DAGES FRADRAG 2500,00 TRÆKPROCENT 42,00 FRIKORT - OPRINDELIGT BELØB 0,00 AFDELING 353 INITIALER AA Indsats og resultater skal belønnes HR Direktør Jesper Clausen, Nordisk Wavin A/S CVR-NUMMER FIRMANAVN DI ADRESSE HC ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V Lønpolitik en integreret l af personalepolitikken Direktør Lars Ellehave-Anrsen, PFA Pension Løntermometeret i mere brugervenlig udgave Konsulent Nils Kaasing, DI LØNPERIODE: ANTAL SATS BELØB BASISLØN 74,00 128, ,50 Fleksibel arbejdstid en forudsætning for vækst Chefkonsulent Jesper Madsen, DI FUNKTIONSLØN 74,00 12,90 954,60 KVALIFIKATIONSLØN 74,00 5,25 388,50 RESULTATLØN 74,00 14, ,12 BRUTTOLØN 11897,72 ATP-BIDRAG MEDARBEJDER -42,90 PENSION, MEDARBEJDER 3,70-494,98 AM-INDKOMST LØN 13139,84 RAG, LØN 13139,84 8, , ,84 588,65 47, ,00

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

Danmark rasler ned af velstandslisten

Danmark rasler ned af velstandslisten Medlemstilbud: Uddannelser, eksportpjece, seminarer, fremstød m.m. > side 10 11 Borgerne glade for udbud Borgerne er mere positive overfor private virksomheder end deres borgmestre. > side 3 Planlæg ejerskiftet

Læs mere

Slut med uklare miljøregninger

Slut med uklare miljøregninger Tema: Potentialet i OPS er i milliardklassen > side 6 7 For lidt forskning EU investerer i velfærdsteknologi. Danske virksomheder er ikke med på vognen. > side 3 Lighed forsvinder Lighedsprincippet skal

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere