Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige"

Transkript

1 Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller ikke miljøkrav til leverandører Det koster, advarer CSR-professor > si 4 Ordrer går op i røg 18 pct af DI s medlemmer afviser i dag ordrer, fordi stadig mangler arbejdskraft > si 4 Nummer 33 6 oktober 2008 DI Business online: Opiniondidk DI Business DI 1787 København V Telefon , Fax , didk DI-beregninger viser, at r er 23 mia kr at hente årligt, hvis efterlønnen afskaffes helt De penge kan bruges i finansieringen af fremtins daginstitutioner, skoler og sygehuse 23 mia kr til fremtins velfærd En afskaffelse af efterlønnen ville sen over 20 mia kr lige i statskassen til medfinansiering af fremtins velfærd, viser ny DI beregning Martin Flink Den politiske lyst til at skaffe flere hænr til t trængte arbejdsmarked er næsten lige så stor, som lysten til at garantere mere og bedre velfærd i fremtin Men falr talen på at afskaffe efterlønnen for at fin pengene, daler lysten hurtigt En DI-beregning, som tager udgangspunkt i regnestykket fra Arbejdsmarkedskommissionen, viser ellers, at en afskaffelse af n attraktive efterlønsordning vil kunne bidrage med hele 23 mia kr om året til offentlige finanser Hvert år Det svarer rundt regnet til to tredjele af offentlige udgifter til folkeskolen eller ca 75 pct af samle offentlige investeringer Vi er ikke politisk naive eller tonedøve, men vi synes, t er interessant, at politikerne i en tid med stor fokus på finansieringen af fremtins daginstitutioner, skoler, sygehuse og ældrepleje ikke vil sige ja tak til 23 mia kr om året Især når alle 179 medlemmer af Folketinget ved, at r næste 10 år kommer flere og større udgifter, end r er folk til at betale for Alle kan se problemet, men på grund af partipolitisk taktik er r ingen, r tør gå forrest, siger erhvervsøkonomisk chef Kent Damsgaard, DI Effekten på 23 mia kr dækker ls over en effekt fra spare overførsler til efterlønnen samt øge skatteindtægter, "efterlønnerne" vil bidrage med fremover Ferie eller efterløn Regeringens Arbejdsmarkedskommission fremlag i sidste uge sine anbefalinger til, hvordan r kan skaffes ekstra arbejdskraft ved at reducere dagpengeperion, øge tilstrømning af unlandsk arbejdskraft og fremrykke regeringens efterlønsaftale til 2009 i stet for 2019 Samlet set vil t bidrage med 14 mia kr om året, hvoraf efterlønnen alene udgør seks mia kr Men un efterlønnen som et væsentligt element, vil t blive meget svært at nå målet om 14 mia kr, mener formann for Arbejdsmarkedskommissionen, Jørgen Sønrgaard: Han forstår godt politikernes bekymringer ved at åbne efterlønsforliget, men han mener, at frygten for vælgernes reaktion kan ly mere voldsom, end n behøver at være: Man kunne stille vælgerne over for valget mellem en uges ferie mindre om året eller at bevare efterlønnen Jeg har ikke set n slags spørgsmål, og rfor ved vi ikke, hvad vil vælge, siger Jørgen Sønrgaard Læs også "Sænk løngrænsen i jobkortordningen" si 3 Få alle forlene allere i år med Pension For Selvstændige Læs mere på wwwpfsdk eller tlf

2 DI Business 6 oktober Arbejdsgivere investerer i unge Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, PA, støtter Naturvinskabernes Hus Interessen for naturvinskab og teknik skal vækkes hos børn og unge gennem et større samarbej mellem danske virksomher og skoler og gymnasier Et projekt, som Naturvinskabernes Hus står for Til t projekt har PA valgt at bidrage med to millioner kroner hvert år næste to år Formand for PA's bestyrelse og viceformand i DI, Bo Stærmose, ser arbejt i Naturvinskabernes Hus som væren i fin forlængelse af PA's interesse i at sikre arbejdskraft med naturvinskabelige kompetencer i fremtin Brug strøm når vinn blæser Virksomherne skal lære at bruge strøm, når vinn blæser Det er målet med et projekt, r skal begrænse spilt af dansk vindmøllestrøm Danmark forærer nemlig store mængr elektricitet til udlant, fordi vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan bruge Region Midtjylland vil med et treårigt projekt have unrsøgt, hvordan store virksomher kan flytte en l af res energiforbrug til mere hensigtsmæssige perior på døgnet eller ugen Tanken er at tilpasse elforbruget så meget som muligt til n stadig stigen el-produktion fra vindmøller Svage ledige kommer i arbej De såkaldt svage ledige er tilsynelan begyndt at rykke ud på arbejdspladserne Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens nyeste opgørelse er antallet af personer på kanten af arbejdsmarket falt fra til Personer på kanten af arbejdsmarket har modtaget offentlig forsørgelse i 80 pct af tin sidste tre år eller mere Der ses også en effekt for folk på blandt ant kontant- og starthjælp, sygedagpenge og revaliring Ler DI hilser trepartsaftale om sygefravær velkommen, men unrstreger også, at aftalen ikke skal føre mere bureaukrati med sig og at mange virksomher allere gør meget for syge medarbejre DA og LO indgik i sidste uge en trepartsaftale med beskæftigelsesminister Claus Hjort Freriksen om at nedbringe sygefraværet To af målene i aftalen er at få ændret synet på sygefravær og få en bedre dialog mellem arbejdstager- og giver om n ansattes sygdomsforløb Hos LO hæfter man sig især ved målet om en bedre dialog mellem n syge, virksomhen og jobcentrene di Nej tak til panikhandlinger Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V T: F: didk DI Business Poul Scheuer, ansvarshaven Rolf Ejlertsen, redaktør I redaktionen: Finn Georg Bald Gordon Trier Holm Jonas Schmindt Hansen Lars Ole Løcke Martin Flink René Madsen Nick Nørbo Anrsen, layout 42 numre årligt, bestilles hos DI, Louise Olsen, T: Tine Roed Direktør Hvis r efter n finansielle uro er behov for et "serviceeftersyn" af erhvervslovgivningen, skal t foregå i ro og orn Den aktuelle finansielle krise er alvorlig, og n kan komme til at trække synlige spor i n globale økonomi Kunsten er at inddæmme n Derfor giver t god mening, når r i bå USA og europæiske lan, herunr Danmark, arbejs med finansielle redningspakker Hvad r rimod ikke giver megen mening, er hurtige politiske udmeldinger om ændring af alt fra direktørlønninger og aktieoptioner til snart sagt alle aspekter af n førte erhvervspolitik Det virker sværre som om, at r nu markedsføres ier til ny regulering af erhvervslivet, som ellers ikke tidligere har kunnet samle opbakning Fælles for mange af forslagene er, at hverken på kort eller længere sigt kan løse situationer som n nuværen Det er helt centralt, at n politiske bat og håndteringen af situationen sker på et gennemtænkt grundlag Vi har en erhvervslovgivning i Danmark, som generelt giver virksomherne hensigtsmæssige - og i international henseen ikke specielt lempelige - rammevilkår Inn for disse rammer har n enkelte virksomhed en række muligher for netop at tilpasse res virksomhed til n globale konkurrencesituation Det drejer sig bå om lelse og strukturering af virksomhen, konkurrencevilkår og muligherne for tiltrækning og fasthollse af medarbejre Hvis man begrænser virksomhernes muligher på disse områr, risikerer man at ska mere, end man håber på at gavne Hvis r efter n finansielle uro er behov for et "serviceeftersyn", skal t foregå i ro og orn En mulig konklusion vil også kunne være, at reglerne ikke fejler noget, men at r kan have været problemer med n praktiske forvaltning af gæln regler Eventuelle løsningsforslag må tage udgangspunkt i internationalt anerkendte og anvendte principper og ikke i nationale eller europæiske særregler, r på sigt vil ska globale rammevilkår, som er til stor gavn for væksten i danske virksomher Aftale om sygefravær bliver pænt modtaget Jeg er glad for, at t er lykkes os at blø op på urimelige sanktioner, syge i dag udsættes for Enlig er t et fremskridt, at mulighen for at give bedre revaliringstilbud er øget, siger næstformand Lizette Risgaard, LO Hos DI hilses aftalen også velkommen, og når n er enligt godkendt af alle parter, vil DI gå vire med at kigge på, hvordan godt medlemsvirksomher kan hjælpes med at implementere n lettest muligt Aftalen inholr go forslag, men vi skal også huske på, at rigtig mange af vores medlemmer allere gør meget for at hjælpe syge tilbage på job igen Derfor er t vigtigt for DI, at n enlige aftale ikke betyr flere administrative byrr for virksomherne, siger arbejdsmarkedspolitisk chef Mette Rose Skaksen, DI /maf DI-medlemmer gratis Andre 600 kr (ekskl moms) Redaktionen slut 3 oktober 2008 Eftertryk tilladt med kilangivelse Annoncer: DG Media A/S T: , Tryk: K Larsen & Søn A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 ! Alle DI's overenskomster giver mulighed for at lave resultatløn 6 oktober 2008 DI Business 3 Der er bonus i resultatløn Lønsystemer Virksomher, r aflønner med resultatløn, har markant højere produktivitet end virksomher, r ikke bruger resultatløn, viser ny unrsøgelse fra DI Finn Georg Bald stigning, r sker Men også medarbejrne efterlyser en mere retfærdig løn Der er jo ikke noget værre end at gøre en ekstra indsats og så opleve, at andre får n samme løn for en mere besken indsats, siger Steen Nielsen Han skønner, at man hos resteren 60 pct af medlemmerne kan realisere en gevinst, r svarer til ekstra hænr, hvis man gjor brug af resultatløn Men t er vigtigt med fuld opbakning fra bå lelse og medar- bejre, samt at man finerer klare resultatmål, fastslår Steen Nielsen Stor kommunikationsopgave Hos Nordisk Wavin A/S har man i lidt over et år haft et mere individuelt orienteret lønsystem Vi benytter os bla af bonusløn, hvor medarbejrne belønnes efter parametre såsom effektivitet og kvalitet Effektivitet måles op mod n standardtid, som r er til at lave ting, vi laver Og bruger man mere tid end t, r er sat af, så får man en- Resultatløn øger produktiviteten med gennemsnitlig 10 pct, svaren til kr om året per fuldtidsansat, viser ny DI-unrsøgelse 40 pct af DI's medlemmer har i dag resultatløn, som en l af lønpakken, og med nye tal i baghånn er chef for lønstatistik og lønsystemer Steen Nielsen, DI, rfor ekstra opsat på at få udbredt resultatlønnen Det er en efterspurgt vare hos virksomherne, fordi vil gerne have mere produktivitet for n lønten ingenting eller en stærkt reduceret l af bonuslønnen Og bruger man mindre tid, så kan man godt få mere end t, bonussen sigter efter, fortæller HR-direktør Jesper Clausen, r også kan konstatere, at virksomhen har gjort go fremskridt på produktiviteten Men medarbejrne skal være med på ien Tillidsrepræsentanterne i lønudvalget har hele tin kunnet se perspektiverne Men implementeringen af t nye lønsystem har da givet lidt støj blandt medarbejrne Der ligger en stor kommunikationsopgave i at fortælle medarbejrne, at lønnen er noget, har indflylse på gennem n indsats, gør, siger Jesper Clausen Alle DI's overenskomster giver mulighed for at lave resultatløn bå industriens overenskomst og på normallønsoverenskomsterne Produktiviteten stiger med resultatløn, viser ny DI-unrsøgelse, fortaget blandt fremstillingsvirksomher»» Bedre resultater gennem lønsystemet På DI's lønsystemkonference n 11 november i Onse kan medlemmerne hente inspiration til et effektivt lønsystem Man kan mø bå service- og fremstillingsvirksomher Se unr konferencer og mør på didk/butik Kommission: Sænk løngrænsen i jobkortordningen Arbejdskraft Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at jobkortordningens løngrænse skal sænkes fra kroner til DI er positiv over for forslaget, men grænsen skal længere ned René Madsen Det skal være lettere at få unlandsk arbejdskraft til Danmark Også n, som hentes un for EU s grænser Arbejdsmarkedskommissionen foreslår rfor, at løngrænsen skal sænkes fra! Peger kommissionen på noget, som vi kan gøre, er vi parat til at kigge på t Anrs Fogh Rasmussen kroner til kroner i n såkaldte jobkortordning Det vil give cirka 5000 ekstra medarbejre inn for fem til 10 år, vurrer kommissionen Vi kan se på tallene, at grænsen i dag giver udlændinge adgang til omkring 40 pct af t danske arbejdsmarked, men ved at sænke beløbet med t her beskedne beløb, kan vi åbne t for 70 pct af jobbene, siger Arbejdsmarkedskommissionens formand Jørgen Sønrgaard Grænsen betyr, at virksomher i dag kun kan hente medarbejre til job med en løn på kroner eller rover I DI glær arbejdsmarkedspolitisk chef Mette Rose Skaksen sig over forslaget Det vil helt sikkert gøre t lettere for mange virksomher at skaffe arbejdskraft Men vi ser gerne, at n blev sænket til kroner, fordi r stadig er mange job unr kroner, hvor r er mangel på arbejdskraft, siger hun Fogh: Praktisk talt åbent Onsdag præsentere Arbejdsmarkedskommissionen sit oplæg for regeringen Efter møt sag statsminister Anrs Fogh Rasmussen, at man er parat til at kigge på n unlandske arbejdskrafts muligher for at komme ind i Danmark Regeringen har allere gjort meget, så r er praktisk talt åbent for hente at unlandsk arbejdskraft til Danmark Men peger kommissionen på noget, som vi kan gøre, er vi parat til at kigge på t, siger Anrs Fogh Rasmussen Forslaget om at sænke grænsen på jobkortordningen er bare et af forsla- gene, som kommissionen fremlag i sidste uge Meningen er, at forslagene skal danne baggrund for trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkets parter om, hvordan Danmark kan skaffe mere arbejdskraft»» Arbejdsmarkedskommissionens forslag Kommissionen er kommet med 26 forslag til, hvordan Danmark kan skaffe mere arbejdskraft Blandt forslagene er en kortere dagpengeperio, at efterlønsalren hæves med et halvt år fra 2009 og 10 år frem og at alle ledige skal i aktivering efter senest seks måner ledighed Samlet vurrer kommissionen, at t kan give ekstra i beskæftigelse i løbet af fem til 10 år og en varig finanspolitisk effekt på 14 mia kroner

4 DI Business 6 oktober ! Unrleverandørkonference 28 oktober MMV'ere glemmer at stille miljøkrav til leverandører Miljøkrav Mens mange MMVvirksomher arbejr aktivt med miljøet, så glemmer 75 pct at stille krav til unrleverandører, viser DI-unrsøgelse Det kan ramme m, som en bommerang, advarer ekspert René Madsen sor ved Copenhagen Business School og ekspert i virksomhernes samfundsmæssige ansvar Peter Neergaard Når man kigger på t ud fra en CSR-synsvinkel, så er virksomhen ansvarlig for hele leverandør-kæn Og går t lige pludselig galt hos en af dine unrleverandører, hænger du på n, siger Peter Neergaard CSR (Corperate Social Responsibility) handler om virksomhernes arbej med sociale, etiske og miljømæssige forhold Men ifølge Peter Neergaard bliver t arbej sværere for MMV-virksomher, fordi ofte har sværere ved at stille krav til res unrleverandører end store virksomher De har ikke n samme forhandlingskraft Krav til hele leverandørkæn Det er sværere for mindre og mellemstore virksomher at stille krav Dels har ikke ekspertisen og resurserne til t Og ls handler med leverandører, som ofte er større end m selv, og så har n lille danske virksomhed ringe eller ingen muligher for at stille krav til m, siger Peter Neergaard DI s miljøchef er bekymret over, at 75 pct af virksomherne ikke stiller Når materialerne fra unrleverandørerne bliver læsset af, er t sjælnt, at r er stillet miljøkrav til unrleverandørerne Det kan være farligt, advarer ekspert Tre ud af fire MMV-virksomher stiller ingen miljøkrav til res unrleverandører Det viser en unrsøgelse blandt 212 MMV-virksomher Men t kan være risikabelt, advarer profesmiljøkrav til leverandørerne Han anerkenr, at t kan være svært som lille virksomhed at stille miljøkrav til store leverandører Alligevel opfordrer han virksomherne til at gøre t Tin, hvor miljø kun handle om n enkelte virksomhed, er fortid I dag stiller kunrne krav til hele res leverandørkæ og rmed også til leverandørens leverandører, siger Bjarne Palstrøm»» Få mere vin DI er på vej med en pjece om n miljøindsats, som mindre og mellemstore virksomher udfører, og som ligger ud over t, r er fastlagt via miljølovgivningen Pjecen præsenteres på DI s årlige Unrleverandørkonference 28 oktober 2008, Scandic Bygholm Park, i Horsens didk/butik/arrangementer Hver femte må afvise ordrer Arbejdskraft For vinstunge erhverv og i servicevirksomher er manglen på arbejdskraft n væsentligste vækstbarriere er udbredt i vinstunge virksomher inn for DI Energibranchen, DI ITEK, DI Vinrådgiverne og i DI Service Det er samtidig brancher, r oftest takker nej til ordrer Såles løser eksempelvis hele 38 pct af it- og televirksomherne i DI ITEK res mangel på arbejdskraft ved at afvise ordrer, mens t er tilfælt for hver»» Sådan løser virksomherne manglen på arbejdskraft tredje vinrådgiver og hver fjer virksomhed i energibranchen Det er brandærgeligt, men t svarer til n mistanke, vi har haft Og t er ikke bare et tab for virksomhen, men for hele samfundsøkonomien, siger branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK Generelt er t hver femte virksomhed, r mener, at manglen på arbejdskraft er n væsentligste barriere for virksomhens vækstmuligher i Danmark, men inn for energi, it og tele, vinrådgiverne og service mangler omkring hver tredje hænr Det bekræfter alt for godt, at manglen på arbejdskraft er vores hovedudfordring, og t er en problemstilling, r kommer til at fyl mere og mere også selv om konjunkturerne flar ud, siger branchedirektør i DI Vinrådgiverne, Bjarne Lundager Jensen Lars Ole Løcke På trods af n aktuelle afdæmpning i konjunkturerne, afviser 18 procent af DI s medlemmer ordrer, fordi mangler arbejdskraft, hvilket ikke bare dæmper virksomhernes egen vækst, men påvirker hele økonomien negativt Tallet fremgår af DI s survey blandt medlemsvirksomher, og n viser også, at manglen på arbejdskraft især DI Energibranchen DI ITEK DI Vinrådgiverne DI Service Hele DI Overarbej mod overarbejdsbetaling 78% 46% 34% 45% 54% Overarbej mod afspadsering 45% 46% 32% 39% 37% 'Overarbej' inkluret i løn 50% 54% 50% 35% 34% Virksomhen benytter vikarbureauer 48% 21% 22% 52% 40% 'Låneaftaler' med andre virksomher 8% 0% 10% 6% 7% Virksomhen har måtte overskri leveringsfristen 5% 13% 14% 13% 12% Virksomhen søger at outsource le af produktionen 48% 38% 22% 32% 29% Virksomhen afviser ordrer 25% 38% 32% 16% 18% Unlandske medarbejre 45% 42% 24% 55% 30% Anm Der har været mulighed for at angive flere svar Derfor summer kolonnerne til mere end 100 pct Kil DI spørgepanel Survey blandt 572 virksomher

5 6 oktober 2008 DI Business 5

6 DI Business 22 september F O S S Industrien Historien skal skrives om s diplomat H is to ri ke rn e ha r gi ve t Ø K s m æ gt ig e H N A nd er se n æ re n fo r tte H idtil ov erset br itisk ar kivmateri ale vi ser im id lert id kl ar t, at englænr ne ik ke ku nne døje H N A nrsen Foss, ri mod, lykked es t at få et til lidsfor hold til englænd er ne, siger Steen A nd ersen Alexanr Foss er i dag mest kendt som en af mæ nne bag vore dages store FLS-konc ern t tidlig ere FL Smidth Stor t set resten af hi storien om ham er gået i glemmebogen Lige ind til nu På on sdag udkommer bogen Foss, skrevet af professor Kur t Jacobsen og phd, ad junkt Steen And ersen, begge CBS, som efter en omfatte n research i arkiver i ind- og udland blandt ant kan afslø re, hvilken stor og afgøren betydnin g Alexanr Fo ss hav for opretholls e af n danske unrigshanl un r 1 vernskrig E f te r vo re s op d a ge ls e i k ke m inds t i br iti ske arkive r, sk al histor iebøgerne sk rives om, sige r Steen A nrsen Men s vore sk an di navi sk e na bo blev ra mt af er br it iske ha nd el sblo ka r mod al sa m ha nd el med Ty skla nd, sl ap D an m ark fr i Ta kk et væ re et st yk ke diplom at isk ar bejd e i sæ rkl as se, ud ført af A le xa nr Fo ss unr forhandl in ger i Berl in, Pa ris og ikke m indst Lond on, hvor t lykk es ha m at kom me på så god fod m ed br ite rne, at ha n ku nne over bevi se m om forlene ve Alexanr Foss i 1910 erne, mens d at la da nsk han var formand for Industrir unrigsha nl gå ud åt, r mange enom blok ar år senere blev til DI, og medlem af Rig ne sdagen //Foto fra bogen for partiet Højre FL Smidths hoved kontor i Vesterga 33, hvor r eft stadigt flere ingen erhånn som firm iører og teknikere //Foto fra boge aet vokse, ble n v beskæftiget Stod fadr til d en danske mod el Med Foss ka stes r for førs te gang lys over hvilken D et va r gennem stor betydning sit ba nebr yn Alexanr Foss har ha orga nisatorisk ft for en række e arbej i indu helt centrale forhold i sa st riens tjeneste i kølvan mfunt unr t på Hoved af industriens opkomst ta len fr a 1899, at A le i Danmark xa nr Foss bl Det er svært at ev en af ho ve dk ræfter ne ba pege på andre, g n da nske m r ha r ha ft så stor ol D I hv be tydn in g for ile r i da g på gr induundl aget af st rien he r i la nd or ga ni satio et, si ge r Kur t Ja ne r, som ek se m cobsen pe lv is Indu st ri rå t, som Fo ss va r I bogen fa st slår st æ rk t in vo lv eret i opbygn in forfat terne, at gen af A le xa nr Fo ss ko D et er he lt ty m ti l at spille lig t i pr ot en ho vedrol le for sk koller fr a n ga oab el se n af t ng, som vi ha r være vi i da g ka lr n da ns igen nem, at A le t ke mol xa nr Foss va D et da ns ke r m an n, r drev t frem sy st em, so m mod n da nfo ss se lv ka ld te ske mol på ar t Sy st emet, hv bejd sm arke or forho ld m el le m t H an øn sk ed e st abile a rb ej ds ta ge r forhold på ar be og a rbejd sg iver bl iv jd sm ar ket som gr un er or dn et ud e dlag for vækst på arbe jd sp la ds er ne K entegnen ud en po lit is k for ha m va r in dblandi ng at i indust ri kred t, se forsva re ha n tillid smænnes rolle

7 6 oktober 2008 DI Business 7! Ny bog om erhvervsmann Alexanr Foss Hele vern e arbejdsplads r ingeniørens Rotérovnen på Aa lborg Portland 191 0, Alexanr Foss fra Viborg var fø dt global, meget læng Og st ærk t gi k e før nogen tænk t, da ha n sa m m te på at n morne iv en med Poul La rs ærksætter i dag en og Frer ik sk al Læ være Born Globa ss øe Sm id th sk abet FL Sm l for at få succes idth i D et er ig en Helt ufat telig et ek se m pe l på t ek spanre, at A le xa nr Foss re s vi rk som hed på satte en bølge ba re et ha lv t år i ga ng som va r stør re at til væ re internat iona end ha m selv Fø l, fort æller Kur rst 50 år se ne re be gy Ja t co bs en ndte da nske in ge niøre r at rejs e ud Så le s ta for alvor, si ge ge r fa t på sk r St ee n ab el se n A nrsen af A alborg Port la nd-c ement-f abri k I bo ge n doku al le re i 18 89, som m ente re s t, kom til at da nn hv ilke n stor be tydn gr e un dl ag for ek spor ten in g t fik for af cementf aindust rien s succ es br ik ke r fr a F L fu l udvi kl in Sm idth ti l he le g i Danm ark, at r vo ve rn også i da ks er en he lt ny g ty pe ingeniører frem Po ul La rs en, m ed st Den ak am is if te r af vi rkke ingeniør, civi linge som hen, til la niøren g ifølge boge n A le Det va r en ny xa nd er Fo ss en form for entrep st or l af æ re re neur sh ip D et n for at fi rm ae t ud vi kl ed va r folk, r ik e si ne ak ti vi te ke bare vi lle gå ind i te r i ud la nt ik ke m el ler over ta ge ek indst i kr af t af si steren indu st ri ha ns sp ro gk undska be r vi rk som her i en ge lsk og De vi lle sk abe re s tysk, som blev eget, i re s eg suppleret med et temku rser po Fo ss va r i fr an sk og ru ssisk n st ør st e ek sp onent for t, siger K H el e ve rd en er in ur t Jacobsen ge ni ør en s arbejd splads, sa gd e A le xa nr Fo ss De tre kompagnoner ba g FL Smidth me Foss Yrst til hø d hustruer i 1893 jre, Frerik Læssø I døren er t Po e Smidth //Foto ul Larsen (tv) og fra bogen Alexanr som fik stor betyd ning for FL Smidt hs Visionen om M e succes //Foto fra bogen ster Blodløs I Foss unge år var industrien milst talt ikke noget m Ta le n sk ab te an regne med n ga ng st or Vor indu st ri t røre i la nd br ug sl an er lil le og ub et t D an m ark I ta ylig, sk re v ti le n fr em la g Foss si n ns fø re nd e na vi sion for frem ti on al økonom Will ia tins D an m ark med m Sc ha rl ing i m indu st rien som idten af erne bæ re nd e kr af t D en ga ng kæ tt er sk Når in du st ri en ta le s fo lk fo rs øg te føre sig frem, lø at H el le r ik ke d r kr iti k fr a i in du st ri en s la ndbr uget datin eg ne ræ kker va r s altdom ineren t al le r kl erhver v appe i hæ nd er ne V is ion st ød te på I ha r jo ik ke rå modst and fr a, stoff er ne D et r troe på en ha r vi vi ha r jo jo st abil sa m fu nd sorn, ba rn, sa g m seret på la ndbr an nga ng ifølge Kur ge ut, si ge r Kur t Jacobsen t Jacobs en Indu st rien som D et ny Fo ss op e A arhu nd re fa tt ed e ik ke rå s must of fe rn e se blev også ge som n st ør st nsta nd for Dan e ud ford ri ng m arks store eventy rd indust ri en sk ul le ko nk ig ters satir iske ur re re på kv al pen I vor store N te it og ny tænk ni ng, nøja ut id s Fa br ik er gt ig som t hu n fø dt, hv or D am kn ap 15 0 år pe n øv er si n K senere blev form ra ft, hvor Mes te r Bl uleret af Globa liser ings od lø s og ha ns råt Sv en sl i Dag og I da g ta ger vi in Nat, sk rev H du st rien s dom C A nrsen ineren rolle for givet Og såda n er t M en A le xa nd gå et fo r er Fo ss havd e fles te af fo rhold Fo ss so m n måske førs kæ m pe fo r te herhjem me O g t va r m en vi sion om indu st ri an ge hv ad ente n t va r en som n bæ n da nske m re n kr af t D et kom ol, ud en ri gs ha nd le n ti l udtr yk i ha og or ga ni se ns tale som form an ri ng af indu st ri d for Indu st ir åd en et 12 m ar ts om Jeg fatter ik ke Dan m ark som, hvorda n ha n in dust ri la nd ha r ku nn et ov er ko m m e al t t, si ge r Kur t Jacobsen»»Fakta om Foss Alexanr Foss Foss udkommer onsdag n 8 oktober på Børsens Forlag Forfattere: professor Kurt Jacobsen og phd, adjunkt Steen Anrsen, begge CBS Bogen er blevet til med støtte fra DI og Foss-familien Medlemmer af DI har mulighed for at købe bogen med 20 procent rabat Normalprisen er 399,95 kr Foss kan bestilles på eller på Ved bestilling skal angives at man er DI-medlem

8 DI Business 6 oktober ! Grænsen mellem korruption og logistikomkostninger er hårfin Dansk ærlighed varer længst Korruption Danmark er ifølge Transparency Internationel verns mindst korrupte land Og t er en stor forl, når unlandske virksomher skal vælge, hvor vil investere hvis man vil og er dygtig nok Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal ken nogen for at komme frem Så medarbejre vi har, egner sig godt til stillinger, besidr Og t giver os en afgøren konkurrenceforl, fortæller han Ifølge Transparency International har flere lan, r kæmper mod korruption, svært ved at komme ud af n dårlige spiral Korruptionen øger udgifterne og gør investeringer usikre, og bedste virksomher taber kontrakter, og t giver ulige konkurrenceforhold Da t ikke er m, r leverer bedste priser eller højeste kvalitet, som får ordrerne, bliver n samle effektivitet for et samfund ringere Det er en stor hindring for økonomisk og social udvikling Jonas Schmidt Hansen Et russisk ordsprog lyr: Hvordan skal en fisk kunne hol sig ren, når n svømmer i beskidte van? Men Danmark har flere år i træk haft t reneste vand og ligget i top på Transparancy Internationals liste, som et af mindst korrupte lan i vern Det giver ifølge professor, phd Gert Tinggaard Svendsen, Århus Universitet, flere unlandske virksomher lyst til at investere i Danmark Flere har lyst til at drive forretning her, når r er forudsigelighed Danskernes moral byr m ikke at tage imod bestikkelse Det gavner vores image Andre ster kan r være en hårfin grænse mellem korruption og andre "omkostninger"/nan og stabilitet, og r ikke er ekstraomkostninger til korruption Det er bedste virksomher, r får ordrer og tillalser og ikke m, r har bestukket embedsmænd Det fremmer n go konkurrence, oplyser han Det er i tråd med, hvad konsulent Peter Thagesen, DI, mener Jo mindre korruption et land har, jo mere effektivt kan en virksomhed drive forretning Korruption betyr, at beslutninger ikke tages ud fra rati- onelle overvejelser, men ud fra egen vinding, siger han Ond cirkel Lav korruption er ifølge Gert Tinggaard Svendsen ikke bare godt for erhvervsklimaet, men også for turismen, tillin mellem danskerne internt og tillin til Danmark set med unlandske øjne n ringe grad af korruption er også en forl for dansk effektivitet Vi har et meritbaseret system, hvor man kan klatre op ad stigen,»» Undgå korruption DI har udgivet bogen Undgå Korruption, r fungerer som gui til danske virksomher Den store udfordring for danske virksomher er, at handler mere og mere med nye vækstlan, hvor korruption er mere udbredt end traditionelle hanlspartnere Grænsen mellem logistikomkostninger og korruption er hårfin, og udgivelsen giver nogle retningslinjer for, hvad virksomher bør være opmærksomme på, når betrær n internationale scene Transparency Internationals korruptionsinks fins på transparencyorg Brug dit lønsystem optimalt! DI s lønsystemkonference 2008 Vi sætter spot på lønsystemer som et effektivt lelsesværktøj Kom og hør hvordan virksomher som Arriva Skandinavien, Danske Bank og Danfoss skaber succeser ved hjælp af lønsystemer og få inspiration til, hvordan du kan bruge din virksomheds lønsystem optimalt Hvad er på programmet? Højere produktivitet med resultatløn Adm direktør Hans Skov Christensen, DI Hvad har bonusløn og buschauffører med hinann at gøre? HR-direktør Jens Erik Christiansen, Arriva Skandinavien A/S ANDERS ANDERSEN BONUSALLÉ LØNBY Høj performance giver penge i banken Unrdirektør Niels Freriksen, Danske Bank A/S Fremtins medarbejre, hvad vil? Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Center for fremtidsforskning Kom vire med din virksomheds lønsystem Chef for Lønstatistik og lønsystemer Steen Nielsen, DI LØNSEDDEL Vælg dine workshops: Værdiløn; bonus for funktionærer Senior Director Peter Norman, Danfoss A/S Lønsystem med fokus på lønomkostning og effektivitet Produktionschef Henrik Clausen, Thule Trailers A/S CPR-NUMMER DAGES FRADRAG 2500,00 TRÆKPROCENT 42,00 FRIKORT - OPRINDELIGT BELØB 0,00 AFDELING 353 INITIALER AA Indsats og resultater skal belønnes HR Direktør Jesper Clausen, Nordisk Wavin A/S CVR-NUMMER FIRMANAVN DI ADRESSE HC ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V Lønpolitik en integreret l af personalepolitikken Direktør Lars Ellehave-Anrsen, PFA Pension Løntermometeret i mere brugervenlig udgave Konsulent Nils Kaasing, DI LØNPERIODE: ANTAL SATS BELØB BASISLØN 74,00 128, ,50 Fleksibel arbejdstid en forudsætning for vækst Chefkonsulent Jesper Madsen, DI FUNKTIONSLØN 74,00 12,90 954,60 KVALIFIKATIONSLØN 74,00 5,25 388,50 RESULTATLØN 74,00 14, ,12 BRUTTOLØN 11897,72 ATP-BIDRAG MEDARBEJDER -42,90 PENSION, MEDARBEJDER 3,70-494,98 AM-INDKOMST LØN 13139,84 RAG, LØN 13139,84 8, , ,84 588,65 47, ,00

9 ! CSR bliver ikke noget, man skal have råd til, men en l af forretningen 6 oktober 2008 DI Business 9 Virksomher bruger CSR i udviklingsplaner CSR Hver femte virksomhed tænker innovation sammen med social ansvarlighed Det er godt bå for samfunt og for virksomherne, lyr t fra ekspert Jonas Schmidt Hansen For nylig ltog 1581 mindre og mellemstore virksomher i en spørgeunrsøgelse foretaget af DI, og her svare 21 pct virksomherne, at vil få CSR aktiviteter i innovation Det er, ifølge konsulent Annemarie Meisling, DI, noget nyt, at t tænkes ind i proces og produktudvikling Flere virksomher tænker CSR ind i selve kerneforretningen, som at lastbiler bruger bestemte metor til at spare på brændstof//ole Konstantyner Det er en rigtig positiv tenns Det betyr, at virksomherne begynr at arbej med CSR i res kerneforretning Det kan for eksempel være, at virksomher begynr at lave mere miljørigtige produkter, at bruger genanvenlig emballa- ge, at vognmænd bruger metor til at køre mere energibesparen, eller at IT-virksomher begynr at bruge grøn IT, siger hun Ifølge professor, candmercint, phdmette Morsing, Copenhagen Business School, ligner DI s resultat en lignen unrsøgelse, som hun selv har været med til at lave Det, r tidligere har været oppe, er, at r kun er etik, når r er overskudsdage og råd til t Med n nye må at tænke social ansvarlighed ind i selve udviklingen af sin virksomhed, betyr tte, at CSR ikke er noget, man ønsker at skille sig af med igen CSR bliver ikke noget, man skal have råd til, men en l af forretningen, fortæller hun Oplyser ikke om CSR Ifølge unrsøgelsen kommunikerer 66 pct af virksomherne ikke vire ud, at har CSR aktiviteter Det er normalt noget, r kan tiltrække og hol på medarbejre Men mange virksomher er i dag bange for at virke pralen, selvom vil kunne hjælpe sig selv og andre ved at fortælle om res foretagenr i CSR Virksomherne har ikke været vant til at fortælle om t Men t er r en tenns til, at vil gøre fremover Den mol med at tænke social ansvarlighed ind i innovation er noget, r sandsynligvis kan inspirere resten af virksomherne, r ikke har tænkt social ansvarlighed ind i res produkt og procesudvikling Hvis n ellers bliver kommunikeret ud, oplyser Mette Morsing Hvem skal stå bag en gratis CO2-beregner til danske virksomher, hvis n skal være noget værd? Tjek Klimakompasset på didk 12727_DI_236x160_CO2indd 1 30/09/08 16:27:55

10 DI Business 6 oktober ! For medlemmer: Markedsbesøg, kurser, netværk, bøger og nyt om navne Noter Til t grønne bord i innovation I sidste uge var r eksamen for holt, r hav taget DI's Innovationsuddannelse De blev eksamineret i projekter om eksempelvis udviklingen af nye enzymer, hvortil n eksaminere skulle tage stilling til, hvorvidt r kunne laves en forretning ud af enzymet DI s Innovationsuddannelse giver ltagerne værktøjer til at gennemføre innovationsprojekter med forretningsmæssig succes Desun får ltageren sparring i et innovationsprojekt i virksomhen parallelt med uddannelsesforløbet W didk/di/diba Min Plan industri i lyd og biller Yngre medarbejre, r på film fortæller om res uddannelse og karriere inn for industrien Det er kernen i unrvisningsmaterialet Min Plan, som netop er blevet relanceret over for skolevernen Flere unge skal få øje på, at r i industrien fins uddannelser, som matcher res krav om god løn, personlig udvikling og kreativitet Målgruppen er ikke kun eleverne i ældste klasser i grundskolen, men også res forældre og andre, som påvirker n unges uddannelsesvalg > Se innfor i Karriere A/S på minplandk og mød 39 engagere medarbejre fra en række DI-virksomher > Min Plan-materialet er udviklet af Dansk Metal og DI i samarbej med Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond DI Bazar er åben Et nyt netværksforum for DI-medlemmer, DI Bazar, skaber nye forretningsmuligher på tværs af DI's branchefællesskaber DI Bazar er et fælles forum for virksomher, r udbyr eller har interesse i serviceylser Det foregår ved en række månedlige sammenkomster, hvor en rådgiver fortæller om et overordnet tema og leverandørerne om res serviceylser inn for temaet Resten af sammenkomsten er sat af til networking > Flere oplysninger om DI Bazar hos konsulent Babak Djarahi på tlf: eller send en mail til EM-guld til danske chaufførlærlinge Chaufførlærlingene Per Madsen fra Krangårn, Holstebro og Daniel Wallenius fra KV Markussen A/S, Midlfart, sørge sidst i september for EMguld til Danmark, mens landsholt i transport- og logistikplanlægning vandt bronze Det skete ved EuroSkills i Rotterdam, hvor ca 400 lærlinge og elever fra 30 forskellige lan konkurrere om at blive bedste inn for res fag Transporterhvervets Uddannelses- Råd (TUR) har været med til at tilrettelægge disciplinerne inn for chaufførog transport- & logistikplanlægning Bag TUR står bla 3F og DI AES-bidraget 2009 Arbejdsmarkets Erhvervssygdomssikring (AES) har beregnet foreløbige satser for 2009 Bidragssatserne stiger med 4,4 pct i gennemsnit Satserne pr helårsansat forventes bla at blive: > Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 344 kr > Industri 634 kr > Energi og vandforsyning 427 kr > Bygge og anlæg øvrige 684 kr > Bygge og anlæg VVS og elektrikere 310 kr > Hanl, hotel og restauration engros/tailhanl 194 kr > Hanl, hotel og restauration hoteller og restauranter 290 kr > Hanl, hotel og restauration øvrige (bla autohanl) 376 kr > Transport, post og tele jernbaner, skibsfart mv 336 kr > Transport, post og tele persontransport, post, tele mv 179 kr > Finansiering og forretningsservice 148 kr W didk/personale Medlemsmør om miljøskar Udgivet af Dansk Industri med bistand fra: Er virksomhen forberedt på at kunne styre risikoforhold og undgå store omkostninger ved miljøskar? Et nyt EU-direktiv om miljøansvar, som betyr, at virksomherne risikerer væsentligt større Tlf 3377 udgifter 3377 Fax i tilfæl wwwdidk af DANSK INDUSTRI HC Anrsens Boulevard København V miljøskar, tages unr behandling på en række medlemsmør bla 21 okt fra kl i Kolding og 22 okt fra kl i København Man bliver præsenteret for en praktisk vejledning, som kortlægger, om r er styr på mest alminlige risici > Flere oplysninger hos fagler Morten Ørnsholt, eller tlf: Vær opmærksom på afregning for AMU-kurser AMU-udbyre kan opkræve tillægsbetalinger fra virksomherne Der er også indført afmeldings- og ublivelsesgebyrer DI opfordrer rfor virksomherne til at være opmærksomme på afregningen med AMU-udbyrne AMU-systemet er blevet indrettet, så normprisen for et kursus udgør henholdsvis 110 kroner og 160 kroner per ltager per kursusdag Hertil kommer så, at r kan opkræves en tillægsbetaling, hvis kurset tilret- Lean i service & administration Tapping og Shuker telægges på særlige vilkår Denne tillægsbetaling udgør maksimalt 130 kroner per ltager per kursusdag Ved opkrævning af tillægsbetaling skal skolen specificere, hvad tillægsbetalingen dækker Tillægsbetalingen kan for eksempel være begrunt i gennemførelse af kurser i weekenr eller om aftenen Der er også åbnet for, at erhvervsskolen og en virksomhed kan indgå aftale om betaling for uopfyldte hold DI opfordrer virksomherne til at få taljere regørelser fra skolerne, når r indgås sådanne aftaler > Flere oplysninger hos Inge Steen Mikkelsen, eller tlf: Lean i service administration DREJEBOG MED 8 TRIN TIL KORTLÆGNING OG FORBEDRING AF VÆRDISTRØMME Central Post sortering Cyklustid = 16min Program 8:00, 12:00 & 3:00 3x daglig Bog: Lean i service og administration Bogen er målrettet serviceområt og administrative områr Anvenlsen af lean i service- og administrative enher er fortsat i sin vorn Enkelte virksomher er godt i gang, men hovedparten af virksomherne i Danmark benytter endnu ikke lean på disse områr Nye kan begyn her > Bogen koster 290 kr plus ekspeditionsbyr på 20 kr for medlemmer af DI Bestil bogen på didk/butik/publikationer Arbejdsskemaer, r kan anvens i forbinlse med bogen, kan downloas samme sted Få en PhD til din virksomhed Ordre pr post Et samarbej mellem en række uddannelsesinstitutioner og Forsknings- og Innovationsstyrelsen gør t endnu mere attraktivt at tilknytte en PhD-sturen til virksomhen Man kan tilknytte en PhD-sturen til sin virksomhed, hvorefter n sturen forler sin tid ligeligt mellem universitet og virksomhed Virksomhen får et løntilskud på kroner dækket af staten, hvilket svarer til kroner om månen i tre år, som aftalen løber De hols informationsarrangementer, som følger: Ordre prfax Clubs, Aces,, Apex Innlandsk distr Ordre behandlet inn 1 dag 3 x daglig 1 x daglig Kun Service Ler Don Tapping og Tom Shuker

11 6 oktober 2008 DI Business nov 2008, ASB, Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V 24 nov 2008, SDU, Campusvej 55, 5230 Onse M > Flere oplysninger hos chefkonsulent Frank Laybourn, eller tlf: til 2 cember 2008 Fremstøt omfatter ltagelse i en dansk fællesstand på Agrotech 2008 i Chandigarh - n føren messe på områt i Indien Derudover vil r blive arrangeret virksomhedsbesøg hos indiske føvareproducenter Vækstpotentialet i Indiens føvareindustri er enormt Det er estimeret, at r over næste tre år vil blive investeret 23 mia USD i n forarbejn l af føvareindustrien Fremstøt er arrangeret i samarbej med Danmarks Eksportråd i Indien for at assistere danske udstyrsproducenter i at udforske markedsmuligherne i regionen > Flere oplysninger hos konsulent Berit Ploug Freriksen, eller tlf: Navne Kalenr 7 oktober Inno va' for noget "Innovation, en nødvendig proces i hverdagen" er temaet for TekSams årsdag, r samler lere og medarbejre fra virksomhernes samarbejdsudvalg Sted: Onse Kontakt: Lars Poulsen, 8 oktober Lean rykker til service Leanservicekonference sætter fokus på effektivitet og flow i service- og administrative enher Eksempelvis stilles r skarpt på, hvordan man forbedrer samarbejt mellem aflingerne > Chefkonsulent Ole Christensen, eller tlf: Rusland rykker nærmere DI indbyr til konferencen Rusland rykker nærmere, som finr sted 30 oktober 2008 klokken 930 til 1600 i Industriens Hus, København Rusland er et nærmarked i stærk vækst Mange danske virksomher har godt fat i market, og flere er på vej Tidligere tirs tøven over for forretninger i Rusland er nu erstattet af ambitiøse satsninger på t lukrative marked På konferencen skal man diskutere, hvad r bør gøres for at forøge og lette forretningerne med Rusland Konferencen vil også udfordre virksomhernes syn på Rusland og give m vin og inspiration til at komme vire med forretningerne på market, eksempelvis gennem workshops med fokus på tre lområr; salg og forretningsudvikling på forbrugermarket, t professionelle marked samt transportsektoren > Flere oplysninger hos konsulent Peter Lykke Fick, eller tlf: Fremstød i indisk føvareindustri DI Føvarer inviterer til et fremstød for danske producenter af procesudstyr til føvareindustrien i Indien Fremstøt finr sted i dagene 27 november Kom med til Cuba DI arrangerer en fælles dansk stand på Fihav (Cubas største internationale messe) n 2 8 november 2008 i Havana Messen hav sidste år 1200 udstillere fra 52 forskellige lan Det cubanske marked åbner sig langsomt mod omvernen Derfor skal danske virksomher være med fra starten for at opnå bedste muligher Der bor i dag 11,3 millioner i Cuba Cuba besøges årligt af 2,2 mio turister Udover turisme, arbejr n cubanske regering bla med energieffektivisering, farmaceutisk industri, infrastruktur og på at udvælge udstyr til minedrift og olieudvinding Fællesstann på FIHAV vil give danske virksomher en platform, hvor kan vise res produkter og mø relevante cubanske aktører > Kontakt: Chefkonsulent Marit Ann Hvithamar, eller tlf: Fuell Cell seminar i Arizona Partnerskabet for Brint og Brændselsceller arrangerer sammen med DI en dansk fællesstand, konferenceltagelse og markedsbesøg i forbinlse med Fuel Cell Seminar and Exhibition i Phoenix, Arizona, i perion oktober 2008 Konferencen og udstillingen i Phoenix er n største i USA i brint og brændselsceller og tiltrækker specialister, indkøbere, teknologileverandører og andre interessenter fra hele vern DI fremmer ligestilling i udviklingslan DI-direktør Bolette Christensen(th) modtog i marts n første fakkel fra udviklingsminister Ulla Tørnæs og love at gøre DI's medlemmer opmærksomme på forlene ved at inddrage kvinr som lere, medarbejre og partnere i res arbej i udviklingslan DI's løfte skal ses i lyset af MDG3, som er et af FN's otte udviklingsmål fra 2000, og som skal være realiseret inn 2015 Målet lyr: "Fremme ligestilling og styrke kvinrs rettigher" DI ltager i kampagnen for at skabe økonomisk vækst i verns fattigste lan, hvor kvinr har vist sig at være go iværksættere Statsminister Anrs Fogh Rasmussen overrakte for nylig fakkel nr 100 til FN's generalsekretær Ban Ki-moon Jørgen Lingaard 60 år Koncernchef Jørgen Lingaard, ISS A/S, fylr 60 år i morgen 7 oktober 2008 Han har sidt i DI's hovedbestyrelse sin august 2007 og været medlem af DI's udvalg for Erhvervspolitik sin september 2006 Jørgen Lingaard har sun været ambassadør for Kvinr i Lelse sin juli 2007 Jørgen Lingaard har tidligere blandt ant været viceformand for Dansk Industri i perion Reception tirsdag n 7 oktober kl hos ISS, Bredga 30, Kbh K Sted: Horsens Kontakt: Christina Villefrance Møller, 9 oktober Design løfter konkurrenceevne Deltag i n årlige internationale virksomhedskonference om sign i København På konferencen kan man opleve spanske ROCA og franske Groupe SEB le ud af res erfaringer med at bruge sign i res forretningsudvikling Sted: Dansk Design Center Kontakt: Mette Fjord Sørensen, 9 oktober Dansk Fisk's Årsdag Dansk Fisk holr generalforsamling og årsdag Unr overskriften "Spørgsmål og svar om fremtins fisk i en bæredygtig økonomi" lægger r med op til diskussion, bla føvareminister Eva Kjer Hansen Sted: Aalborg Kontakt: Christian Eskelund- Hansen, 21 oktober Danske kompetencer til svensk infrastruktur DI IBN, DI Vinrådgiverne, DI Transport og DI Energibranchen holr seminar om, hvordan man bliver en l af godt 50 infrastruktur- og byggeprojekter, r forventes igangsat i Stockholm kommen år Sted: Industriens Hus Kontakt: Berit Ploug Freriksen,

12 DI 1787 København K didk ID nr Returneres ved varig adresseændring Ændring vedr abonnement Ring venligst Jeg fik bilen til service i dag Jeg fik forbunt 42 vindmøller med 48 km kabel Nå ja, alting bliver jo hverdag Hos ABB er vi normalt ikke m, r råber op om vores fortræffeligher Vi er måske svære at få øje på Men alligevel er vi ikke til at komme un om Vores produkter og systemer sidr in i vindmøller, færger, gabelysning og mange andre af hverdagens selvfølgeligher, hvor er med til at forbedre miljøet

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

fra 21 til 4 renseanlæg

fra 21 til 4 renseanlæg fra 21 til 4 renseanlæg Det handler om badevandskvalitet og godt vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet Denne spildevandsplan er den første spildevandsplan vedtaget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere