SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK"

Transkript

1 SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup / Sn Fmann Hasslsn / samabjd Las Bosn /

2 10 Excuv summay SKAT n målsænng om, bogns skndbalng skal væ så vsnd som mulg Fa skå 2013 ndføs n omfnd vdng af foskudsskopgølsn, da SKAT nu knsk mulghd fo løbnd jkk bogns pvøkonomsk al fo s, om d ovnssmmls mllm d foskudsopgølsn ndbd al d akull E d vs msmch, vl SKAT som svc nu fmsnd foslag l n ny (opd) foskudsopgøls fo dgnnm øg sandsynlghdn fo, bogn vd åsafslunng skal bal n ssk ll png l god I fobndls dnn ny svc planlæggs n kommunkonskampagn, som l fomål oplys skydn om lag, fobd dm på n vnul ny foskudsopgøls fohåbnlg sk n accp af samm Sk mdld komplc sof, som på oponl plan svæ fo folk foså ngag sg Samdg SKAT uds fo kk af bla ds abjdsmod Da d ny lag gv SKAT mulghd fo kgg folks pvøkonom, vl n succsfuld mplmnng af dnn svc kæv, dn foudgånd nfomonskampagn l fosålg lldsvækknd SKAT ønsk slvfølglg undgå, d ny lag møds mso, fuson manglnd accp D vl så fald så skænd konas l nnonn bag dn ny svc, nmlg SKAT vl hjælp bogn l l komm l bal dn gg sk Dn vldfnd nfomonskampagn und ma Sk balanc abjd v, wbbann pn, lykks skab mg høj opmæksomhd hl bfolknngn 3 ud af 4 dansk s kampagnn, budskabsfosålsn sædls høj, på væs af udvalg paam vud målguppn kampagnn bd nd dlg succsfuld kampagn fo SKAT D afgønd foudsænng fo, bfolknngn gå nd på skdk jkk ds ny foskudsopgøls hldgvs so omfang (77%) godknd samm E fakum som bvs, kampagnn lykkds skab n so lld l SKATs ny svc 2

3 En lld, som gn vk l, d alld føs å dn ny svc sk makan fald d væsnlg målpunk Dn ovskydnd sk fald 7% svand l 1 ma k, dn samld ssk fald 700 mo k svand l fald på 8,7% fo hv bog Danmak Bgnng fouds ydlg fald d o nøglal d kommnd å Og da d samld udgf l ablng af dnn ny svc lang ovgås af n ålg sgnng povnu fo SKAT, d l al om n god fonng fo Danmak En hso, hvs pojk dn ndldnd nfomonskampagn lykkds få danskn l accp l hav symp fo Og d ods al hv dag, man kan sg d om n, d komm fa SKAT 20 Busnss baggund Sdn 1970 v Danmak bal sk ud fa kldsksysm Tdlg skull hv dansk slv hold sy på sn sk, va d så slv ansvalg fo kok ndbalng af skn; mn kldsksysm d nkl nm fod man nu bal sn sk ak, man jn sn png Kldsksysm bas sg på, hv dansk hv å va n foskudsopgøls fovnnngsafsmm s sknvau fo d kommnd å Nvau dfns ud fa bogns fovnd buoløn kog fo dvs fadag som fx n, pnsonsndbalng fagfonngslmskab SKAT udgn hf skfadag sam ækpocn, abjdsgvn ndbal så skn, ndn bogns lønudbalng Vd ås afslunng modag SKAT åsopgøls fa lønmodags abjdsgv, bank, pnson, A-kass mv Indbnngn ld fm l dn ndlg åsopgøls, hvo d vs sg, om lønmodagn bal fo mg ll fo ld sk En vnul dffnc udbals/opkævs ll modgns d ffølgnd ås skbalng Åsopgølsn fo d fls omgæd n vs spændng, nå man lg sg på skdk fo s, om d å blv l n ksaudbalng ll d m ubhaglg 3

4 ksa-sksmæk D hø nmlg l sjældnhdn, bogn få n åsopgøls, d gå op so, und 0 Og d d fl gund l V lv dynamsk samfund, hvo mangs ndægsfohold ænd sg løb af ndkomså Man skf job, bopæl, ægsus osv Sk d, d op l bogn slv ndb ændngn l SKAT, hvs man ønsk n løbnd kokon af ns skndbalng D få mang gjo! Samdg mang dansk n uvan bug SKAT som bank Mang ndb ds ndægsfohold sålds, man bvds bal fo mg måndlg sk fo d sk sg ksa kd ll n ksa udbalng næs foå Saml udvklngn væ uhldg SKAT ov n åækk kunn kons, d samld sskbløb va sgnd I 2012 havd SKAT hl 6,7 ma kon l god hos danskn Endnu væ så d ud dn andn vj I al havd danskn ma k sånd ovskydnd sk Alså png SKAT opbvad fo folk, ndl åsopgølsn blv fmsnd lbagbalng kunn foags 30 Sgsk udfodng SKAT n samfundsøkonomsk svcfunkon, d aln så fo kok dg opkævnng af sk hos hv dansk SKAT n fonngsnhd fo sn, SKAT n bank SKAT mao holdnngsmæssg nual f bogn SKAT ag sllng l dn nkl bogs pvøkonomsk fohold dsposon SKAT kun nss n ng: A danskn bal dn sk, d foplg l nå d foplg l d Dfo SKAT n ovodn målsænng om ndbng dn nkl dansks ssk lsvand dn samld sum af ovskydnd sk Af samm åsag abjd SKAT konnulg på opm foskudssksysm Pojk MAP Modnsng Af Psonafgnngn abjdsln fo d abjd, n mlpæl sæs, da SKAT fa 4

5 2013 få mulghd fo jkk bogns al løbnd (fo ndkoms, fadag osv) såfm d sk ændng få mulghd fo fmsnd n opd, d m pæcs, foskudsopgøls fo d akull skå I fobndls ndfølsn af MAP, ndn føs udsndls af foslag l vd foskudsopgøls foå 2013, bslu SKAT væksæ n nfomonskampagn, som skal oplys skydn om, d såfm SKAT gs ændng ds pvøkonom vl modag foslag l n opd foskudsopgøls SKAT ønsk, dn nkl bog skal ag sllng l accp dnn sålds, d vl væ sø sandsynlghd fo, dn ffølgnd åsopgøls vl smm bogn d undgå ssk/ovskydnd sk Da dn ny svc dk gb nd folks pvøkonom, SKAT slvfølglg n oplysnngsplg omkng dnn Mn dudov va d o åsag l, man bslud sg fo n sø kampagnndss: 1) Slvom d gnl lav opmæksomhd omkng offnlg kommunkon hhjmm, gæld d fo SKAT, hvs kampagnndss på ovodn plan ofs opnå høj opmæksomhd SKAT handl jo om dn mn png mn d nss all samfundsgupp SKAT mdld m udfod, nå d skal kommunks spcfk D dansk sksysm komplks, d svæ fo dn nkl dansk foså baggund bgnng bag fx ns opgøls I 2011 foud fo MAP pojks opsa snd SKAT bv ud l dansk, hvs nudgf havd ænd sg makan SKAT kunn fouds, dss pson næs å vll få n ssk på m nd k, såfm d ændd ds akull skoplysnng Allgvl agd KUN 7% på hnvndlsn På dn baggund vudd SKAT, d samdg mplmnngn af dn ny svc va bhov fo n opm mål kommunkonsndss, sålds dn nødvndg opmæksomhd omkng svcn vll væ l sd bfolknngn 5

6 2) Danskn lsk bokk sg ov d høj skyk Allgvl v haf lld l d dansk sksysm I d sn å d mdld væ n sgnd kk af SKATs mod D hsk n opfls af, SKAT lsynladnd gå lg lovlg lang bsæblsn på ndkæv mæssg skndbalng Mdn pæsn danskn fo hso om ufn mod, påså ovvågnng, hz af navngvn bog mv Nå SKAT nu ndfø n pocdu, hvo man pncpp hold øj dn nkl bogs pvøkonomsk ændng, så d n l fa fo, bogn dfo olk d lag som ndnu bvs på dn aggssv lnj SKAT FIGUR 1 DIVERSE AVISARTIKLER Godknd ulo vlg pakss 6 NYHEDER -sva D msvsnd l nyhd mns Tho Mög skmns Båd dn dlgnuvænd, Holg K Nldn hvo SkPdsn sva l Folkng, sn, så bag ss va ulovlg MARTS Tho Mög Pskmns Tdlg sva l Folkndsn (SF) oplysbug af skndls g, Sk udn amm fo folang l bug gansk vd lslskab mv oplysnng fa n D vl som udgangsfo sklgnnglvan folang oplfonn punk væ hvo Danmak g), lysnng om, (masoplysnn modag pæcs bny ng l ll ll hvm d hvs sådann oplysnng opkald fa, mn fo sklgnngn, kan [] nødvndg folangs d så yld SkPolk bsk al usand mns fo anydkonkluson vl påsand, pakss ns udalls af, Sks ålang hvvssyls fo nng så no fmsod anfæg d mulghd som ulovlg, konkluson oplysnng, mløs udn få udlv Folkng udyk fo bsk gv ændng folkngsnægd Sks svalsn af nævn Ehvvssylsn, d ksspøgsmål, hvo havd Ehvvssy fo, EUs psn ansva Danmak, lsn som nævn hdd d flvs væ nddag, kaa konbg lsn l lgl mdld lægg no fa Ehvvssy nægd omskvn no Væksmns k navn l d Ehvvs- df gnhomas nømak bslud fa dn 13 augus kla konkluson ndsæ dn pakss væ Smon Andsn om, Sks Mnsns ansva af Sk voks: bkymmn, sakn ulovlg samdg dyb, and Dnns Flydkjæ d fosøg på spk Nlsæbhandls ansag, gå nu un- nd, Sk kan Ansvalg fo bø hav følg nskmns va konooffnlg gn hzs Sk fo bvds fa and - D ansvaspådagal omskv no s l P d bskydnng Folkng advasl nd på dn gund d, man gø, d msnfom ll chf Skmns nsans om, Sk bskylds hav vldld undskgln, sg usand fo Folkng, Sks ålang oplysnng Hvas - d så l sd ulovlg sagn om skodføh hav kons- v mnds f mnssva fo handl udn domm- Dnns Flydkjæ, dfo må d BT s på Sks fosøg på d påsås, umlg vng lfolkng, hvo ksmpl, kvns Skmns fo Dansk Folkpa fuld kndls - udlv mod - du som skmn- Sks pakss væ l Dn agn, slskabn om dnn sag, skv l s haf ssam- lovlg følsomm oplysnng poblmsk bug af mo- D mg SERIE hl uaccpabl offnds kunds dansk Nu blv fo bogns lo l fund som d bl få fm, hvo lg myndghd gnl, d spændnd Holg K om, Sk fm l, ud oplysnng mg skmns om dnn d s D al om d gg oplyspson komm Nlsn va vdnd hvovd bsm fo hvs han nng V dmok Danmak på agn fa Sk, alsmæssg ophold sg ll op d vklg sshd, dn vds d, så skal ba bsm dspunk,d pågælfå konskvns Sk hvm volg bø lysnng om, mns- gaan, pass dm Dl ll modgø, hvad d da han undlag dnd ng skmnlovn fo d vgg, dnn sag ansvalghds ag opkald fa nd 2013 skv sn gb Dn 27 augus plads, sg Ban Holg K Nlsæ Sk på hos skmns l Folkngs Mlsn, skodfø sn uvn Folkpa dl, D Konsvv Pdsn, Skudvalg danschack dn Tosn sskmns hos Vns, d, Ehvvsskodfø sk lmyndghag konak vll g: sylsn, nu d samhvovd - Vs d sg, oplysl EU undsøg, va konflk dg gv msvsnd d n Sks pakss gl l nng l Folkng, EUs skapp sksag fo skmlda Af omg alvolg Dnns Flydkjæ, bskyls af få fuldsændg kom, f nsn Fo odfø fo Dansk nngn, d sagns foløb HOLM RSEN havd hævd, Folkpa klahd ov vl JETTE TOFFE ksp BT kan placs, TØR: va ulovlg, fmhvo ansva ÆK CHRISCARSTENSEN EDAK T Sks pakss båd skmstenb s NDSR ONAL IVAR jg dfo kald INDLA : JONAS RLIGE : /NATI gk d, Skmn om, hvvsmns SkmnCHEF BDK lsn ng NSVA nsn Poblm fo SOUS fa Ehvvssy sagn få afklans AVISA konklusonn n samåd om DAGE d væsnlgn glkon- s, samdg lsn, om d opså o- Ehvvssyskfnd skskkonoll afslød, flk mllm K gang afgv SKED mns fl vn EUs gl l FolkLING fok oplysnng skmosn Schack AND INDL Båd dlg hos Vns Fod sva 20 undlod ng N skodfø EPdsn Mög N I SS ns Tho Skmns X : 33 KELD Holg K NlT AF FA foæll Folkn- I Gdn E R E nuvænd, mdld gå, o m RED lsn fm gang dl BT bskv g, Ehvvssy22 augus sn, fl Sk fuld lovlg ON: F Skmns - dn T E L E n bdsmænd Folkng, dag dlg 2013 mod dagn f på ndhn loplysnnnlsn Tho l- dn 22 augus udkas l E- no fo kunn Båd Holg K fd nd gjo d kla følg Ehvvssy mød havd - g - mn sy- Wod-fl Mög Pdsn ns no, hvoaf Skmns ugg oplyshvvssyls sn Skmns mbdsmænd sagn om Sks nddag va ulovlg Sks mangåsmsk undlad, d fo- d fmgk, ulovlg Dagn f, Sks pakss nng Bck væ udnfo pakss va nd - Sk syns Akvfoo: Andas da d mbdsmænd bsva- g ækkvdd, på EUs lgl, gk d o mbdsmænd pædagsk sand fjnd nhv Folkng man Sk åbnbaskal nfo- lsn l E- Wod-fln man D skal undsgs, spk fo, kok, mn m Folkng OKTOBER Mög Pdsn oplys ny Tho Sk hjmsva l Folkng, oplysnng, d ml l ndhn sklgnngn, fo væsnlg loplysnng d byd, Dn nkls sskskal udlvs ovfo samfunkhd må afvjs kunn ovhold ds nss lovgvnngn håndhævls af AF SKAT nyOKTOBER Holskmns, Dn spøgs, hvo g K Nlsn, l Sks d fnds hjmmlloplysom anmodnng K Nlsn hnnng Holg sva, hans vs blo l d okob fogæng gav Sk syns væ udnfo pædagsk ækkvdd, da man Sk åbnba spk fo, man skal nfom Folkng kok Sk fuld lovlg oplys, - som d følsomm loplysnng på bno, hvoaf kan ndhn ophold sg på lslehvvssylsns d bsm pson kav udsl- hvo dag, oplysnng om, hvm Tlfmgå, Sk foolg da, sm opkald fa ITmsvsnd skabns kunds anl modag blv gv lsn), som mas ng Ehvvssy l nu, d hl lbag sylsn (nu følgs Danmak, EUs lgl sva l Folkng ds paksva fo, 2012 Sk om, 2012 advad alld Vnsman 2013 af n dgøls 25 APRIL opdag, d vd, om Lauzn (V) Kasn fmgå, Skmns adgang l opom dalnng skkonollovn - kan få dgøsåkald lnngsbkn d - hjmml gm f dn gmm bland and lysnng, d lslskabn d mulg ls, d pålægg Md masoplysnng sg på g pson opholdn spcl masoplysnn pæcs, hvo n mobl lås på fasslå gansk fod psonns sva, d bsm dspunk, mdld dlg g Vns bd mas Skmns ndhn masoplysnn sva undvgnd hjmml l mn Skmns d af mynnu om n foklang, kun ndhn oplysnng, sksk bydnng fo ukonk, væ af væsnlg dghdn skønns Vs d sg, d samdg gv msvsnd oplysnng l Folkng, d n mg alvolg sag fo skmnsn NALT NATIO shold k nn fapakss S vso Rgsk af ulovlg k n advoka Kam m Kk bd om d ng vu blv g Sks hvvsundsø olg lsb om d af and m, slv n jndom vson fogå Rgs følg ns Skm ulovlg lgnngn AUGUST foæll B FolSkmns kng, Skmns ng om, n Ehvvssyls få afkla, om d vgg mllm EU-gd n konflk vn, nå ln skkonollo, loplysnng d ndhns dfo vl d o myndghdnn Skspøg EU-Kommsso foæll, mns undlad n fm dag Ehvvssyls konklud, dlg kla ulovlg Sks pakss Af Kasp bln Kldgaad gskd And s Bæks k bln gskdgaad k SEPTEMBER 2013 TORSDAG 26 Sk Angv å I m nd ombu Sk s s d nn dsmand n bog gsl nj gv s and,, d ang d kk n anony v Sk bu d m, hav advo Sk haf k l op på all s næ fod vs d afg m jo bygg nd sag, d an m på ano ldls ny m Mchal Olsn TORSDAG 26 D NA LT Kammadvo kn gav gøn ab lys l Sk hns ulovlg pakss jd l-oplysn L ng L ulov lg s lad pak ss MA N DAG 10 MA RT S 1 SEKT2014 ION KAMMERADVOKAT EN SEPTEMBER 2013 NYHEDER 7 Smon Andsn Kaa Konbg Thomas Nømak K IT- Tlsyls n Ehvvssy lsn - d nu ansva fo, EU-gl, dn d uopæsk på mnnsk omåd følgs ghdskonvn Danon, ss- mak, alld dcmb hdslovn 2011 bv psonda vn, hvlk lo- bkymng l Sk udyk mn mns va lfæld, ovåd fo, hvovd Sk knd, lgln d lvan vd kæv oplysnng EU-dkv, d b, bsky fa slska loplysnn blv ovs: g, dn på sylsn hævd, mød mas E-dabsk lssdk y- kla 2012 v ndgk sagd, Sks pakss ovvjls va lovlg n, oplys mns Danmaks skaps jus hos sns fma, Kammad advok nn ovs vokn, bo fa EU-gl, ll s Soppd jagn d fo halvand d all- Blv vd halvand Skmns å sdn kunn hav å Holg s n ffkv I dnn sag fø Nlsn (SF) K sopp fo soppd augus Kammadvokns Sks f Sks jag på manglfuld dømm al abjd loplysnn f ulovlg fosøg l, Ehvvssy g, på vng halvand å Sk ndnu havd lsn lslskab fos fasslå, l udlv Sks va sd følsomm vng ll fosøg EU-njag oplysnng vng lslskab om ds Og n l udlv nu skal EU-komms kun- dyb d n on RED F a Blo IGER ET A F ki Rs TEn MaDS Choknd fouolgnd KRITIK blig al / 09 AAR K a S Rng u p G GE n nd ll S VE soca anmld DE v N no l bdagdn nabo du få lov d navn Og fo so sonn foolg ndlg væ, så skal du abjd Såda afgø, hvovd om ds kundoplysnng pakss anon anm n v nok lys ldl ym - som Kammad I få lad l, 2012 blv s af Sks pak Mn vokn sagd væ hvvssy fasslå af Eføs CBB hna bgyndls lsn - fosøg Mobl afslø d ulovl sd n af ndn ss fo EUs gl Sk fuld 2012 god fo, ldapss l udlv bog g, kan væ I 2011 s lovlg kunn Kammad fa podn vng lslskab vokn Bl sdn 2009 n knd afsag få 2012 på n nu ngsk dansk, l opgav n l udlv følsomm ls, d Folk dag offn fomul d bo udland, d 17 å spøgsmål ng hvo oplys- blv l nng usndvs s Omb af d hd lghdslo Tlas dkø sn d ndlg kommssonn, fopl vn om udsm ds kunds u af lv skal afgø, fm Sk dagbød, hvs g bug af mobl, om gå, hnvsnn and handl l ans han und oplysnng h- vd ns jou n no g navn fo sagn foolg da udl- om Kammad ulovlg, na om, hvm myn l folk al om én bgå l s vokn af sn moblkund Alså dg huall oply hvo fjl n afgø snng sd ophold s pv d opkald nd sg Føs anm på bsm augus 2013 såka dspunk Sks ls, som ld Mn Kamm- blv Sks pakss 2009 ld sy pakss, dk sopp, da advokn dn dansk ovså ansk skal Haf fmsgnal fa d fa lls cnalll så bo Ehvvssy lmyndghd, sdd undf mod and lsn, fassl, knd kom no n gå d myndgh ang EU-gl, d f n mn Sk handld fobyd, fash konkun dn sgn væ d oply anmldnmlg, ulovlg slags oplysnng dn sd old d på h EUs gl s navn Sk fa anon s, vd Sk sn lcdæ gæld l ud af lslskab kan vngs Bl ym han nsm anon Han ndl mn Skmns ll, hvs vdm ngsk l bug fo d s oplys, almndlg ns hun hnv Bl ym kunn agd Skss Mo mns skab om skkon slad ønsk fo nd ngsk anm - Kammol n Øs hold såka pa advokn FAKTA sd skv sg lld Mn ld ld»slad mod kss dm hø sg dfo gaa - føs somm fom Foså d hna n 2013, da Sag lovn dag, bud ndn j d ydd, hvs som al ug kndlsn d, om Sks l SkKammad n ksp n vl - Jg foså man f anm ulov ndl fo so ns«vd sn vokn BT s spøgsmåls såka nu gå d gansk blv vl kom fa omb lg, n ld En hjm læ ab ægg nkl sn Jg pak gn vd pv advokf Ag ma, hvsd sva udsm fod dn ld af få vd, jd lsn målløs fobløf- lovlghdn af Poulkav gang Hvm : væ ll socamsd, dls bda and Und ss nu d n gå Sks ljag, Schmd, som man hvm f ov, på ss lav Ja, d opdagd, sk d ans afvnd myn Kammad ll d så sa- n l lv dn, n E pa d kunn g dlg l bd hvo dans om kø dgh vds hvad vokn kan ovs Ing advoky d and dfo væ Anon ag»d k dn Rasm bag anm Sk hd n and dl- lbag l så cnal poblm fohold l s l sslg, hvo s ml myndghd bsmmls Og jo hl d man blv ovd EUs ym Mn som ldl nå? fjln ussn bkl judsk ansv lm no d dabskylssdk anm uf sn d Og hvad g ulov Hvlk Sam n øv Kammad godknd ag alg gun v ldl lg kan fund fl n lg anm af skng n»d s h vokn sfos godgø som Danm sd n gulæ pæsn kla ulovlg pakss, d Dukk SMS dlag Lsb fo ls mss k ldl lovfad usn hug op D jo l Bl En skan h ækk bklagl ng lnk«s hævd s af und land ksmplv s ak ald skmynd ubydlg dvs dal, dns - Slvfølglg gn, af dm, od lg opm g, ngsk lgf ng, v søg pal af gno lsk angv af lyd kan man sksag Bk Lb, d s høj fokl gø, pag folang, A solghdn dls holdnng æks Sk d fa ang m, ls på und hav mn sk opb sag? al ndgb, om Ols nhv fo no Alla væ sagn ø vd land på hna massn på, hvo p soca søg så uds på on V n n? ncs ag ov n mg d d EU-gln jus kn- På Kammadv ak om anonombudsm sk sk»d fnan oply på d om- hjmmsd cnal, nmlg Om dokns ndn v ov fo Danm l kap ls D lld slvf n fodo snnsod anym kald ndgb folks åd, mn abjd bog ølgl komm os, n Hvs jo hl på blv føs fø blo ak al mål som s soca pvlv, sg d man fmhæv, n g vo man l myn uf dsp saml lgn anmlspøgsmål, Ol god skk lsndkom D fkblng s phd så g dgh lg, nd unk d bløb s sy opså EU-n l kap Sk lld foho so - l pofs- loplysnng om, hvovd - n kan ald d, nga sua Sk så gn s m vd Bl Danm kan sgna al plan dl af vksomhd d vlfu n g bd ng ld vd Aalbog hvo kan udlvs fofø ns Sk l,«skv V - ud Også Unvs, ak D ng væ ag udgns bog lægg nl und l ana ns ngsk kald dan kan fnd kan gn h kan spcal: n mn lg nd Søn Sandfld l myndghdn, såld ll Samspll ll skal hun sgaf d? navn s llg bkl skmn bklag Jakobsn anon gnlg SF-skm 2010 hna so I 2013 mld»ang d, lko bog ud af, hvad dukk EU-n, Mo d mg hug gø mllm ag,, lssk s han D smp ab ndn man n ym s nnona på dm, n Øs slad s op l s op ab jd Tall 9750 vlssku P Lau hud Skmns skull g png jn ns Ol dksk mmon d ng gaad lh så kunn lov angv fokomm, hvs Mn bkæf- glg skal Kammad Slvføl- dansk d udn bsv lu«bog Bk s, anm zn kons kunn n, adk Øs»ano j, vokn ndn væd»jg Kammad ll kan mc, Aah n skan fnd fo hvo knd d lld næs ldl nd v Olsn hvs fovall somåd ns nym al Mo Sådan angvag dkv - ll dn ælghd anm vokn no væsd å gaad (R) kona kls sk sko v dal, Sk s,«fokl, vnd skk n Man n n fodo vks h dn us Unv llad ny sk ld mg V yd bsand bgyndls k l n gup blv bakk n Sk and «lovn adm gjod af 2012 uda- hug, nå jusn kan n fo omfa ln Sk advok a ænd s soca ndn d n Øsgaa pfo blng omhd dn bjdd fo snyd mn Dn dé»d nbn Bln gå dl all pak konak gang skflg D man op dn ovh af va på nd j«, som mdld v and l kap EU-n dcd s, ngadvok Gv sponsum, man»ang kh judsk d ds abjd, lf Foo: sk d, und d, Ban af dn gsk ovd fo udb d ss, m ov f å Ms fo soca al, dns Sk dsm sæk fn- Tods Sovj Lnn, Søn sg, paks dkv vd dn s bsylm skv va nl d Bl dn d fassl, ns Sk vls dls ags mod vj, hvad lg vg n så dn dshd,, jg h land æssg poblma abjd byd sg mn lld Bds almndlg Mk20 up kldsøgnn s ænd øjbl gjo vud sku af Sk man blv ug sdn nglv kom va Allfod ngsl sagd sn sg fo n kan l gln Dans f sg Poul ng ls bud sk l Mon Øsfbua, sand lu«og man d d g, bog skk l Schmd pagn : Tlld op nj ll om anonsn så Svæ k fø om n»v sg skyld Han Tobnkonollov nu g vkn Edua sk- D s,g d nsuon, n Og Ln s ln man almndl så ss man kan ænk kald gå ab n lovlg so samfn sslg gaa skn Fo d l ombudshav på ss god d samm Bagg uallg lovn no I dag j, pæg skal ym da så mn bd anon ng g kunn c Sk do mn und s g kan fndn vlon-c, ov, offn fælanm D slv om ophold bog kym slad sko d (R) l d dkv adv Vssn dd all an, mn kon pv af gvnmg so d, lslskab»bk hnv vg gl, d gn slvfølghd mg lv Sk, fa myn af ms skab Bln ld han vs lg d hvad d plan dn jud- advokf ud- sk lu oplysnng ymn ok g, Mn n, nd jn dnd dukk n ma by ol ænk samf : v få, n konk oplysnng Tob n v opm nd«v d væ n anonym, opm s dgh sad, d kæm sg bog gæld dk vlfæ n dans gsk fk aks knd d dnn da d alvo domm, om, bsamlng lg bd n Bagg lggø Sk d all d æks g und, gv n n g fo Skg jævn ofsm sk sdss Pof s afslu Kams pofsso dss k sk ffølg Øs vgn han om på d, ndp pob sd anm ll nd ns sd ls, anv vd, d bvs mobllfo kan psons»man æks bug madvoka Søn Sandfld Ln kon l glædn All vd om på pg mll sso gaa navn alså, sg af Jakobsn adv ld ndls sag dm lm væd d fa ss ov 1500 dag, kan n som må af fakald k vd d l ulov ns od n slvf v hans mum ol lld ok nd p kunn hna På hvm d udfa no l knd hvs d D d n Aalbog I n ssag hav ldspø d blv, d alkund lgh sg mndlg slv n om, ndn opfod ølglg skal væ af anon oma hvad om,«, Tlå s fa d baggund d op som g sg sklgnn sd d sn byd, sy n bl-unv- vaan:»kon d -mal dn d ld af skab omfa n n amb anon sg så bl sd ym anm Sks g Ifølg bog adva sådan s l Lnn s sd,«gjo oal ks, G l Bl af d, d slv, sgna BT På Mo afgjo han nu afgv ngn offn anon s pa sb anm sls æ hnv ng Mn on fo ym Df l Tng ny hvo dlg bskv, d, hvo ol god sg l, d n Bln ngsk sag Sk vs lovn ldls ld mulg s, ov skl, vg aku nd Kld: gaad ba mg, v følg d o dk dan Sk oply l oplysnng af pso som Sk angvlghdslo væ ym anm å blv pof op anon d m wwwkamm så pso s sag nd gsk und vågn nå nd l på anon hold, mn lld d sk Svndsn sso advokn gno konk udn ls alvo skal slvf d skal d ld mod sdn opgø, s Sk, n afgø vns ngss s dnn ns lg 2011 ym pag opfo n lsn dk, d anmld n ov Søn Sandfld ølgl lg afsn»jg pøv gn n, ym mod ls ækk af søg man hvo sd 2011 jud uncfo påpg g ag øgs d all - hdsch ulovlgh væ 6, mn A anm af samf bllg«l Sk så d«ald s, omskjakobsn,amfund mg vl på In samm omb 6282 l 2013 man sk d f dm dl, und g døm pofsso, mn d kaf Sks lsva v kav bud f må af d Sk opm s - g lovn blv s ld, d all, kan Mn bsand l d søg und Tlld nho udsmand gø nøj så and sy på hav lfonsk Vlad l vd myn Slv Mn gv kom gs hvs ld sul få bug omånd åbnnøj vud Sks æksgna ov få hd, Ef Aalbog Unvs ns kunskal ls Vk ds ns bsavl n fob m opfo myn bkæ n af såda vj, l mak anmld anm dghdn aln fa hvo anm om Sk sag gno d,«s, d hvo d Sk fol følgnd fo skal dghd mp omfaspnd somhd uon g al lldlg dans ldl ldl sg ba ulov om man Ny gl afgjo vsnd nn anon anm an Aln hnandn ag vd s modag bog s s anvndl pag guld Tob s fom kom bog l lgh sag ldl D kn Sk blv al doku sag n Bagg på vj ym man skal n bas ovh nd suk u på Danm m undvæd k d Ef på Tndns væ s s fa 2013 s ll d dn Sk så væ, på I foho nfom old ulov af anon mn m lgm, kav s ak d ps, bog mod få å sgn må manpå såda hvo afgø ulovafsløng ulovl mns o lovn ul hum gno lg, hd lovly ld Rda ym paks In vll fnd samf n af, væ pag på få, bs l ald dg? lsd bug, som n hvlk Sk 1054 gno nøj nn anon lsn l alld sgna lg, vl Sk bø Sks D ænd dn hn konn kkls fm und vl pag s næs ov ym sæ opga samfund und al om sag, 1 ll d sag s D afgø l, d nu uda hd l nk vj, væ bog nfo v Ikk kan Unv sk aln afgøln ns skuvldg f ls ov s sg anonym nd bø om afgø mon bjd dg pak, hvo følg fod fm n ndv væ jn l bog sg mod våg Gv pof f av på vudng D ksp nd s ss anm d ds svnd s hv ndomb ny syss nfo l, hvm Sk l hv fald lsn bø, anm byd, omå dag hnandn D bd undd l lm sso vd ldls udsm»info m ld d fa af bogvd agl ds bog ag, ns af Sk Hvo ns od dnn Rosk and on d ndg på n n nabo ll sk all n mon, føn n nå ld ns nfo H åd f D uonn snyd s af svavlfædsyd bog kan bog d v vl gno hvs nn n måd anon Bn n man fnd Mn lg mg bø m d yd s, blv d ym sk d anon on pag Nå mllm? nnsnd hna bog d må ds l ls Lgsg lad vd undl angv skal ønsk hand lg doku m, sagn lbu ydn ym fæll væ ndn ng snyd anonym l ulov fm hvodan n lfo ad mn kan Tobn bygg s v Mn s ansv samf sskab om hav Sk nnum oply ds dnudn Bagg, hvs han d om, væ 100 poc Sk Man kan nfom lg,, Ms d anmldl a Bog unds Sk, anon s opgø oplys m vlfu gyld ulov s ym svæ fo d an ønsk n, hvo væ navn ll,, paa ænk ng dsu g lg alså onn på bagg m konol d væd fobu somh d nd dn, usyn Sk anmld Sk fnd knd, d,«kom vd man slpp døm gv samf d blv lg? Hvlk d, vl anv und g man advok und lba d Fom nd f, slv af slad png d m 0 pocn n ndnkl på gns kan ov Edua g l anon Sk ål bog bd»sæ do Vs ym n dg kon sd d jns kan nddl slvs samf lld Mgaf lld anon lg dm vj dn skv v und ol myn fob anonym lld /konol-a ag slpp mul sn sk ym anm, d blv sk: ng ghd ygg mnd ksn dgh af ldl, sk hnvnd dn væ s døm : kon skal vj sd und»ska n vud dag ls -ma blv væ, hvo dn ol gv ungs? sg ls, l l dål ns gvn, f Bl g bha bvs all ngkon s af nds dn gu ndl, by olak ln,«dnn v sn gsmæ sk g bsk n oopl fo und dn, mnsvls afgø n sø nd dn vgn udvklng d accp n af D sg vd, d va bljlg D fouolgn fo d, n Sk, Kammadvoka- k ov, sns Kammad undsøg vokn gn advok, Kammad ovs EU-gln kan EU-gln nop som, d f bø hav d vokn, mn skodf D dømm al dyggs Dansk Folkpa ø fo Sks havd s n sopp abjd ans, hav kan Dnns Flydkjæ D pakss bgå n så - V nød so fjl l få df S fm l n Sks samåd - D dyb oll d dansk- D vk samfund, så bhjælplg må man sg, fouolgd, Sk, dn øvg fo lg nop dn dl g vgg nsuon mll Kammadhvkn Sk blv undsøg f Jg s fm lbag l n oll, hvo nd må ndgnvokn fo- l d kombn dn kommnd på dash EUs gl om ffkv sksamåd sagn Fo d mang opkævnng nå d gæld dsomåd, løs n jund dsk holdba bskyls danskns af klang mæklg fo spkfuld ghd skndd Sks undsøgls vls D f bug dnn sag D kan v gø vd n fo, af vos lkommu uvldg advokbunds sagn v komm l undsøgls nkon Skodfø Dnns Flydkjæ Vns, så vd af Sk, mn Tosn Schack få vd vl så hl skkon Pdsn hæf- mg gn l bunds ollovn, som sagn - Jg gansk nkl cho- lægg Sks bføjls, fassg Flydkjæ KaS up Tlld bl lg Tag 0,22 sk fnd EU-g und l b bag om hso n SNYDT AF SKAT W ULOVLIG W Jg målløs Kammadvo fobløff ov, kn kan ovs bsmmls så d d kla godknd cnal ulovlg n pakss, E FORHO F D va god lnn, d, m all n kon sagd: all vd dag ol lld bd dlll so, hvad sov glædn s all j va kom pagnsvd om anknd samfun al ln d d n d Rdg af CITATE CITATERRFRA FRAKAMME KAMMERADVO RADVOKATEN KATENSSHJEMM HJEMMESIDE ESIDE Skmns vudd Ma Kammad n vokn, om 1 SEKTDaG 10 alvolg ndgb d Ma ION va kon sflk 2014 gundlovn GOOGLE-SØGNING Sylsn ønskd mød fo Skmn sk, s - Jg foså vnull Kam- llg madvoka - advokn, Kammn kunn aspk und fm opdag på mnu hav blys - sylsn bhøg d dkv fund ud D gv ngn hnvs af, EU-d- dk l Bkndgø mnng kv fa ls 2002 fobyd om udbud af lkonsk myndghd n vng kommunkonsn følsomm -jns, numm lda ud 715 Og så lslskab af don n, mnd d sk fo opkla gov kmnal Bøkdl af skund, ll hvs and hl En Gol-søg sælg nng på dn kon- bkndgø k gund al fo d ls ag pæcs 0,12 /layou v Ajs dg Sdn Asup/L Pak Tanja af: g s gn 4 Da IKEN POLIT gnn vå skund Klk på bd sk aldg I bgyndl- kndgølsn, scoll sn af 2012 ovså Kamm- bundn læs non: nd advokn Haf fmgå d EU-gln sagd judsk dn bland ko kla, apl god fo Sks sponsum -dabskyand bygg på Lødag pakss lssdk kæv loplysnn v 2002/58/EF g l bug fo almndlg Gol bug sklgnng df ydlg 0,22 g, skund saffsa Skmns kn hævd, fnd d dkv, hvoaf på så d blv n domm sg Ehvvssy n d pol, lsn, som akl 15, sk 1 fmgå, gl«, punk ov l Sk Skmns fima lovns loplysnng n hvo udgangs splj advok l sn pakss kan f udlvs pan sg, Hopp, n, d udl- dls døfd sagn bgund myndghd skal n, Mchal, aldg hvs d Sk skko nollov hd passnd 2011 nævn d Plsn foholdsmæ vksom sdn kald -dabsky paagaf abns så-d Sk skønn sgsom sdmoks dn såkald g, fo hd påpg af lslsk ulovlg, myndgh lssdkv, mn k samfund lfæld g g va n af Ulovlg ndhnnng af hnsyn d kun v oplysnn od abns bydnn oplysnn slunng Tl g Sks dn dlvs A sand, d nonal I lslsk lsomm væsnl nng gang shd, n af føs føs psonfø g glsæ adva fosva, syl slskab sklg foskll g Alld 17 påpg blv Sk dn, offnlg Ehvvs blv kav om, oplysnn dcmb 2011 sll v, gmmshd, lngn Dngang dnæs skv Ehvvssy on 2011 ll fobyggls o EU-dk fo lgu dalj lsn, f fønd lndusn sk (dn- gs lkommunk gang IT- udlv EU- ansva s landsfosknng få han afsløng d af kun må l skal, Tlsyls n sfofølgn så - sn, kav om sd sn pakss pvlv kmna n) om Sk sudyk Hopp l kundn a, saff om, ny unds- ng snng sag bogn af alvolg bkymng Mchal n domf kla psond Sk fos s loply dn man fo knngn mn kun soln 8 kspmn Sks punk bad - d Allgvl hvo pakss af bogn nng 2013, EU-dom vnffos dsylsn od sklg n EU-dom g udgangs lgom sk vsn ndhn d Ehvvs l augus Pofsso, mn, som oplysnng Sks K fm Søn vud ud lnngs ls Sns såkald båd on af phd g, ng almnd ngsgl lslom Holg skabn Sandfld d sd - l-konsula mknd vd ng af loplysn ns Jakobsn, ssonn væ 31 okoannulldansk ovvågn Aalbog v Unvs, ndsaml apl svæ vvl EU-komm d skm samåd som Søn Sandfld EU-dk nngssag n må loply dn bd s fd pofsso, Davæn oplys på kæv v n and Jakobsn: kndls f kv, på, fod pvlv (SF) d dn som f domm kndls havd A TEM ov Jg foså, Kammadvokn opdag d dk v D gv ngn mnng D m LD I SKA T Aalbog Nlsn Sk d, yndgh hn l- hvl kænk domm fosvan domm»d kan Sk dn å kæv psonfø abn fomål nd b 2013, udn Unvs g lda n bsyk læng, da fa skm fl Folkn udlv komfosk»domm mn lnngs så få - om, hn l lslsk 2011 I nng l and n, d d bogs abg udsagn lg sksa - cykl oplysnng EU- nng Hvs 21 sag sdn hv mang, få udlv g om lslsk h l almnd h oplysnn fa oplysnn fass sklg dss da- d båd han hvonå må kæv km- dm, d abn hav f d somm on udlv hvo d ønsk, sagn om, alvolg vl bæ dn l lslsk Sk gn munk udgangs hvm mål omf al om skal d yndgh dskab g Hvs d væ man som kndlng, n Oplysnn sagn, skm l ffkv g, skal så skal n domm, pofsndgå plg lkund nmlg a skal hav l, nal, n bog Jakobsn ng, om følg punk fondn Sandfld Unvs k kolægg Danma modn sg Søn vd Aalbog sk, - s«, - l bal poblm ulovlg ksp Mn myndgh - so fønd nmlg, mlgh lands n kæv lsshm EU- dl ds ndgb U d mlla gd n ja d k s hå n: Sk På ka m ø gnn Sk ovh å nd ds halva sl om, ynlgvs adva d sands mo kænkd g lv ulovl ns pv bog fo Sk k, måd Danma nmms sg så mg dn Sk byd bug, ophold fon blvopgv d om, hvovd mobll d vvl hvo n dansk udn gngæld g om, Tl Oplysnng, om n udlands sk h OR gn skal bal undsø TELESP anskn ophold oplysnn allgvl mobl han vd kæv Nå udlandsd, vl hans s EU-gl sg Danmak fobndl Sk vl s, hvo v væ abs mas lfon lslsk dansk R LSKABE hvonå TELESE hvo fon om, Oplysnnganskns mobll s udlandsd fobndl abn væn, lslsk, bland byn SKER lmas l opbva kunn fo skal DSDAN va sndl gøfoplg kundn, så UDLAN fly l England vl undgå kanon fo gnng n Hvs han so lslskabndm l: and ndls ds sk højs Dansk få dommk l bllg sk, må han konoll fo Sk vll hav, hvo p å slpp n n dansk 180 dag bug pol oplysnng, som om, hvodan s bal sg Danmak havd fobydl dalj kan bug k alvolg ophold udlv udlandsdansk opkla akon Danma n lfon sn søs hvonå oplysnng Tansf mobl folang ds gang ndls Sk on Mony mllm Sk va Op on kuludn dommk snd: ansak blv nn mllon ydk udlandsksn d Sks SE Danma va find, som KYTTEL bank k Mådn sslg udland Opgavn EU-BES judsk abn, gav so png Danma ylsn om loplys sk af mllabåd lslsk s kav bal n d Ehvvss væ mllm n om bskyl myndgh mn, Sks bud sod hn l sskass EU-gl va ksp mod l hjm Mony Tansf Økosd dfo ulovlg n fo on nng d kon, Afdlng Økokm Bag Opyk: af pvlv kald ndlag spcals Sks Kmnal, mod blv Økokm jnomsk n 2013 gls ndld ab somm o I undsø s mons chf jnslg af Økokm hd afdlng fi af kulgavnng s ss kaden skull 2014 d, bogn nå d «, d afslød ækk, n andn ngsskk sskass kom fovaln abl«nd l 8 apl: soln afgø,»uaccp sskss png god EU-dom som kæv, 2013 Sks»I sd bænklg«, s af l«sagd dkv, abn gmm k,»sædl ksab s mod s dahåd kk gus: lslsk g om al laf Økokm Økokm ny»mg Jun-au gls udløs fo økono-n Buchchf om ngn, da oplysnn D udløs nafdlng Pbn ø khds vds En undsø 2012 n Sks (Økokm) Afdlng Skm n ugyldg Mn d afdlngschf,vcskdksg gls mod s jnslg undsø Ehvvssyls a 2011 vænd Skjd ndlds msk kmnal sammn s D ab 15 mas:sylsn kald fokla, s holz, Olsn 13 dcmb fo lslskaf, kav om knas 2011 ndlægggls af sks kavn om nan fo Sks mod Ehvvs l mød Ann o pæs høvl n af, om snng lovlg sd Tansundsø sod så bag ov fo Danmak fo snng mns udlvngskav loply on Mony Økokm ng af loply Op Efå bn sgnd bu Sks n ab, som udlv som dlld Sk kæv EU-gl dansk Økokm lslsk om om mød m: f : bd n omfang, oplysnng på udlands k, havd sponsu g 23 augus: ns n om lsag hold kæv, op12 apl: advokn I jagn Danma Vasl udlv sk d oplysnn Skm lfæld dg dansk syls Kamm gn kæv d bal sadg fl d dalj udfa udlands, hvs d næg Ehvvs Sk mdl Han snng Sk må folkn n udlvkund bland, abn kunn loply l dagbød n næg End n ) lslskab om ds ål g, som kun kæv fa lslsk Slskab Mn, Sks g EU-gl Jns Hsknd læng op n spøgsm bsva lysnngnsk Oplysnn Gafk: undsø hvo lfon n (ndnu va ulovlg udlv mod EU-gl slskab : landsda hvo, hvonå mobl l- kav msson sd mynds kunn afslø, novmb kav 6 på mød sylsn EU-kom om Sks foæll bug sslg så k m havd om pvlv Sk oplys n andn, lands skal afkla, dn k Og d sg Danma hvs n, Ehvvs hvlk um, n, hvad fosøg banch fo Sks kav, ophold maksm Danma k havd dghd Ehvvssylsn lg dagbød havd å som Danma sag god Vasl gn om d n æk- dghd, halvand højs sandsyn g l 180 dag, od«nd d undgå skpl kø lslskab Sk: d nå Sk folangkok l«abn,»ockmfik skd ovkl udlman vl kald væksæ g, foæll EU- om lslsk g ls d blv sksa n l oplysnn domm va n afd- va sd plysnng knd and Smons få op s n om n sylsn - k»dommkan få dn slags ndlag psono udlv på Rønnowgls af mod Ehvvs oplysnn Jsp n blv jnskan ovbv Pol d fosøgn n afvn snnundsø msank ns kund s n Sk: kan kæv hvs d gngpå, om Sk n hvof afdlng bgund som loply vln undka v, Sk ndsll slskab Sk lovlg on Sk d John Hansn jd afslu Sk fas lngn, n, mns ssonn Tks: fa slskab om, fobydls, opkla myndg- ng, om som lysnng EU-komm ng hold mns, sks ab, da Op l hav opgls, ns al sslg und, gn udlv udlægn mod alvolg væ d vll mllad vøvl sva fa fo SF-sk K Nl- lg undsø bad Skm dn hø hn kan, domm udn vd, som Dn fok, o gn abn fokla sylsn 23 augus bug ulovlg skull Holg g: D gå l n Ko f Ehvvs fo d lslsk Tansf, Pbna- sylsn 17 måndpsn l n udlv som blv hold skm Mony l mød få udlvhvo- l Folkn dlg lslsk hd, Mög mød n D davænd gs sva Sk sl lysnng Sk få på Tho f nu oplysop johnhans hav hvo bug ndkald kav om lsagda, sagd l Folkn ynd havdz oplys Mn udlv d m komm Sk vll g om, sn, fulg n kund, 2013 Føs Sk g oplysnn kund K Nlsn fo skm l faslås: som vll Buchhol ng va Holg gk d op abns n va kund, l d- psonl bak D abns d ns Suon om lslsk bn om ds pvlv valg, hvm n 2012 g s nå lslsk, Skud nngn kundn lfon hold 15 mas D finds oplysnn n nægd Økokm-afdlng skhvad sdn: fik blv n gk slskab af EU-gl g folks om ds n af, n hø lg dn m Mød undsø bd dlag konbsky på Afsløng I mllm fo v ba skal ovkll mysumød, Buchænk»Hvs vl d væ Pbn mø- væ f fa sn sk mods vl hold and d, fø sagd : Sk n hv fa lfohol kndls«, dagn 2011, dfa Ehvvssylsn gn domm Compuwold dcmb l kluson kæv oplysnn chn dagbød holz lban blv sll - op n d slskab nægd, Ehvvs hvo hvs d n udsg, nåd Sdn OG HANSEN RI KJÆR JOHN SORGENF JAKOB D ND ON aad s Bæksg skdk Af And blng d Aagaa kdk J UX EL LE S LO n lyd lngs psl Sådan spøg bg ndka som dusom folø advok Kamsva, om, s Du få l almåd, sagn fosom sn gamm dls, gå gav Sk Sks ghd 2011 dn fkn n dvoka va sk ulovl lg pg ma af jbo sn appo g fod d n hvov vudng nml vson fjld om Rgs o lfæld sbolg s Slv af andl d omå g paks ng søg på ulovlsks vudm d und n ndom hold l ok vsj adv blv np hv ngn, v bd Kamm vud Kasu båd Lnda d, som lng fa gd sådan blv af Sks s l kk ny D f Foo: d på bslvl fomu lg V m andl n Sogn d kn væ»jg hus jbo vsjndom ok Sff»A d sbolg Sk jo all Sk«s H s på Dfo andl søgly om s på hv kammadvhvofo Kamg af mns bnng på dss sag,vl n Sks dng om, om søg Sk vsonns s gsk, hansva vsmsvu,«sva smål hv bolg på spøg und af jndo Rgs d gang l Bln n s søgls n sbolg Svæk n und så all oplys msllng dvoka af andl ok kns han ma NGER adv blv l pobl advo sg ng v dæk Kamm ld sg vud Kamm, man SVURDERI n n foho vson omm sg, ng n I gå kom d opkæ som opgav jnd und k un, un, EJENDOM Rgsvson g vud l ss l dn Tob lsn bolgs lg jnhan nng, sk ld sg d offn om ulovl kommand kommunal udal all smål lko få so byd af Sks I augus komm kun foho løs oplv,ld sg l n dommafgf, ov Spøg ld kk sælg l d kan, Sk vsjnfoho advok kafg ng m bd om vsonn n foho fa appolon nngs v dn ngn dss, Sk fokla vud hv Rgs advok punk f opkæ vsjndom udløs kan d g Kammn blv doms 2013, ng af ngsch ølgn Bagg, luson g, på hv vud vl kunn j nns kk afdl konk ds vud advok fa Kamm fk ff om Sks d hvs lg ulovl vson sg»sk søg, flg«d gngns jagn hvs d nklm vud sbolg gn ln gællovn Rgs, und und ns, n lll spåd ng af n fulg andl n sg bd om»kun ok ng mll Rgsvsoansva ansva Sk ud augus ok n, lsn adv nhæ nngs omsv d all domm vudnggnopagls om,, adv advok nk Sks Glahn kald udal Kamm på V s n samm ab,«så»hvs lg jnd Kamm så D byd d, msa vsoffn va ulovlg undsøg Hun få, Skmns appo - påvs vnul hv sva n umm så byddm, d vudng d ov nd bolg vos»v mn d gn sva fa af appo fo sbolg omv fohn klag fok d n ls, v n mns nu skal nns appodnn dl Glahn fovnng andl vl skull Sk udal d ng af punk dm, lav læng hvs d n fa Nop, Lon om bd n konvud s fol, hvad d komm nd d kk ok lomm paks nkk løf konkluson o bog gnopag,, ld sg adv jnd jbo f æld sæk sag n fovn d foho så Sks hvvsj v ndp Kamm ng af ds, d han n gå, så, fmo fmskv af kunn fa mns ng ghd bog gøls d gæld ng hun v svud 2011,«sgk kan n af ulovl å I gå Sks vud»v fovn fmo, man Dn dg, af sk, vud,«sg fo n sådan op l gad hun gspun lavd klud va lovs kk K Sk blv d ls å klag sbolg d fs, undg Sk,«sg mnbnd andl sg ld sn»i udgan al fman gå hl vsomå Holg g fo b s, kan und n fasho af hv domm dcm skmns ng fovn sbolg m fa Sk å lbag lav, så vson ng n Bagg på sg længsagsføs n kun s andl vl v aldg s valg ombæ gå nd fa vud Rgs Tob g ok g paks vn af lang fø Sk samm n ndlg pakss øls ulovl andlsbolg bvd adv,«sg kan lad å, dg n (SF), som Ssvso Sks d lg lbag ng D va Kamm væ ulovl fokla omm omfanæms oln l d offn afkla Nls D jnd s sd,, Jns n hvm d gv sva ag nn sag om d jbolg s l doms dfo n af, s n»såda søg, må sd Dkomm m sson d und ngn af f Skmns dlng man dsku fo pobl ovd bhan g, lfø omåkan ng sæsch gsk vud ovh ansva ud søgls mn man man sg slv uhld kn d omsv und nulgvs pol byg f dpa n, l Bln jnd, så n vos D på, ng vson Bøch valg, v kgg åndn ud af håb abjd l,«rgs vud han fh på, så lg, d oms»v c Fok «sg somv sadg ns pgd jnd d fo jbo punk ssou h sag, vson dg lød skl d kk os D f Skmns Rgs fa augus fok løf d, sch mod mn sam appo s på all blv vud appo 2011, n (SF) lang lhus dpamn Nls pac n fa 58-sds d, paks n ng» fokla K Kamvud sd 4 dn slv vud omåd Bøch ld Holg n l, so andl, Jns mns gund d o foho så påmns n på ld l g, hvo søg Sk Blngsk, pgav foho Sk ngso nmlg m oplys l n undlsålsssa pobl vud «d Sk n fo ndom lovn kn dvoka al om ma fulg hvvsj appon, fo vud Sk v gund undgå kla-, d bolg s bsk n«l nd båd mns Såld lg hnsy fo komm sbolg vsbo lag»usagaf andl undgk»uvd hv jn- mn n m d n af ng lgso vudng vud g n«vd pod hnsy Sk hvo lg, BR Rdg af Paul AAR N Folkng vldld TIRSDAG 17 SEPTEMBER 2013 BLIG AV TIRSDAG 17 SEPTEMBER TEN AT IO NH ET A F KI RS BE IGER KØ Rdg af RED 08 /N NYHEDER 21 upd Dfo va d bhov fo n kommunkonsndss, som kunn sk bogns symp fo mnds lld l accp af SKATs ny svc 6

7 40 Målsænng fo kampagnn ( hvodan v kom dhn) På baggund af ovnsånd komplks poblmsllng kunn v opsll følgnd sammnhæng fo kampagnns målsænng: FIGUR 2: KAMPAGNENS MÅLSÆTNINGER UDGANGSPUNKT FOR KAMPAGNE MÅLSÆTNINGER FOR KAMPAGNE Udfodng: Ønsk om ndbng bogns sanc/ lgodhavnd hos SKAT Løsnng: Eablng af ny svc hvo SKAT fmsnd vd Foskudsopgøls hvs d sk ændng bogns pvøkonom Opmæksomhd Budskabsfosåls Gn høj non hl målguppn sk bd fosåls af knbudskab omkng dn ny svc fa SKAT Lkng Involvng Accp Skab symp fo kommunkonn dn ny svc, så målguppn gs hvs d få ny foskudsopgøls - accp dnn Økonomsk sul fo SKAT Fald bfolknngns ovskydnd sk Fald bfolknngns ssk Inv: Kampagn skal makdsfø dn ny svc V bslud os fo abjd ud fa n kla, lnæ anagls om, fald bfolknngns ssk/ovskydnd sk kun kan skabs, såfm bfolknngn få symp fo accp SKATs ny svc Symp accp opnås kun, hvs d dn fonødn opmæksomhd nss fo nv I dn konk suon vudd SKAT, n succsfuld kommunkonsndss va ssnl, hvs målopfyldlsn skull væ alssk 41 Ovodnd kv sgsk ovvjls Offnlg kommunkon gnl nød l op ud fa n pæms om, man må sød ll gn nn D sul of kampagn som pcponsmæssg oplvs ø kdlg Dn akull kampagn fo MAP-pojk kunn sk ld samm skæbn God nok skopgøls på ovodn plan højnss fo mang folk Mn baggundn agumnonn bag opgølsn va/ lavnss, 7

8 komplc, svæ gø lvan samdg vansklg mål l all dansk D va dso mnd kampagnns opgav D va nmlg mulg folodssgmn, hvm d vll oplv pvøkonomsk ændng V kunn hll vædmæssg ksklud nn Pvøkonomsk foandng sk all samfundsgupp, all aldsgupp all sd land Dfo va kav udvkl kommunkonskoncp -gb som kunn favn g som fg høj som lav 42 Kv koncp budskabspong SKAT mods mang and offnlg nsans lykkds abl n gnkndlg vsul dn Analys vs 1, mang gnknd SKATs klasssk gul ksannonc; mn d kan væ svæ opnå n spcfk budskabsfosåls nvolvng D va n vgg ndsg, da v skull udvkl kampagnns kv gb Vll v sk os høj opmæksomhd, budskabsfosåls lld l SKATs ny pocdu, va d nødvndg skab n kommunkon, som va nkl, l fosålg måsk vggs af al øjnhøjd bfolknngn Mdovvjls pgd hug på, v vll væ dn ms opmal kanal, dfo skull v som udgangspunk abl gb, d kunn fung h Oplag vll d væ udvkl n kampagn, d damsd MAP-pojks vggs fomål: mnm ssk ovskydnd sk samfund D va svæ fosll sg slagkafg kampagn und paol a la: Død ov sskn! S SKATs g vll d ba væ fok afsæ! SKAT pncpl n upask nsans, som kan vædlad sn kommunkon uans hvo opmæksomhdsskabnd dn så nd kan konsus Samdg MAP-pojk kun n fobdng af d kssnd sysm, mn dn ndlg aflvnng af sskn n vgg pon få kommunk l bogn Slvfølglg va/ d 1 Kld: bla fokusgupp udfø af Makmnds dvs kampagnmålng fa SKAT IUM 8

9 mål, som SKAT dalssk abjd mod Dn nøgn pocs msson må kampagnn slvfølglg mg gn fomdl mn alså udn lov, åsopgølsn nu gå 0! Bslunngn va dfo abjd n budskabsfomdlng, d skull væ lg så nøgn nual som SKATs ønskd oll samfund Kommunkonn skull som udgangspunk væ næms klnsk ns fo d cks, som vlfungnd kampagn lls nomal gø bug af Oplægg gjod sålds hvkn bug af fx humo, on, dama, kndss ll dsnk musk I sd søg v damugsk lbag l udyk, man knd fa dngang vos hvdag blld va knap så hyssk som dag påængnd, mn hygglg, a mødkommnd væd, som SKAT så gn vl dnfcs V valg smpl anmonsunvs, d budskabsmæssg babd MAP-pojks fomål pocs nd l n nkl hso, d kunn damss næms som n Pxb, som sålds kunn foæll HELE hson klamblokkns bgænsd anal skund Budskab va: Hvs dn pvøkonom ænd sg, du ænd dn foskudsopgøls, sk du n ssk Dfo ndfø SKAT n ny svc, hvo v snd dg n opd foskudsopgøls, hvs v kan s, dn økonom ænd sg Fo SKAT ønsk hvkn du bal fo mg ll fo ld V ønsk kun: Sk balanc Md ovnsånd komposon lykkds v favn kampagnns hovdbudskab: 1) SKAT vl ndbng ssk/ovskydnd sk ndfø dfo n ny svc 2) Ha dn pvøkonom ænd sg, du måsk omf af dnn ny svc 3) Hold øj mal/bv Vsul va d nulg ag afsæ SKATs gul dn Mn fo skab sø opmæksomhd nvolvng valg v lad hson dams gnnm n lll, 9

10 anm mand, som, va smpl kvs lfø n olg foællsmm hnov smpl musk, kunn sæ od blld på n lls ld komplks hso om ændng pvøkonom skbalng Ovodn n ld gammldags foællfom D va v opmæksomm på, dfo blv kampagnn pæ-s Ud fa spondnns øvg posv lbagmldng valg v bygg dn lll mands unvs som modn 3D-anmon Tsn gav bud på unvs, som vll sk SKAT bds mulg dnfkon accp udn, nl samfundsgupp blv fofodl Mandn må hvkn fmså ung/gamml, g/fg osv Kommunkonn skull jo amm all Dn lll mand dn nkl 3D-anmon kunn hf ovføs l kampagnns øvg kommunkonskanal, så d af dn vj skabs n nsa 360-gads-ffk FIGUR 3: FRA SKITSE TIL FÆRDIG KAMPAGNE 50 Mdsg SKAT havd afs al 4 mo k l kampagnn, hvoaf mn 3 mo k som udgangspunk skull gå l a Ovodn lll budg, som d skull afvkls n lv kompm kampagnpod Mdsgn blv dmn ud fa o væsnlg fako: 1) Målguppn va hl bfolknngn 18+ 2) D va ønsk om opm budskabsndængnngn op l dn 11/4, hvo SKAT påbgynd udsndlsn af vdd foskudsopgøls 10

11 Ad 1) Kampagnns hovdvæg blv lag på v Mds syk lgg domnans sam ds mulghd fo skab n føllssmæssg koblng l målguppn Udfodngn, man af budgmæssg åsag ofs pss på anall af skund Mn bddn målguppn ønsk om ods al nkl, nsa kampagnbudskab l all kvalfc v l væ d ms påængnd samdg ms omkosnngsffkv Som supplmn l v-kampagnn havd v bhov fo ækk håndn ud l dn dl af målguppn, som må væ nss søg ydlg vdn om dn ny svc V valg dsplayannoncng på wb, fod v h kunn adss budskab l sælg uds lønmodag (fx d sk ændng dn bolg-/jobsuon? ), sæplac f samm n oponl lbyd målguppn få m vdn vd kl på bann Ad 2) Hv å mas snd SKAT dn ndlg åsopgøls (fo fog kalndå) l bogn - n udfodng fo Sk balanc -kampagnn, fod d vdd foskudsopgøls (fo ndvænd kalndå) skull udsnds dn 11/4 kun knap n månd f, åsopgølsn va fmsnd D va slvfølglg vgg fo SKAT, bogn blv fovd fx blandd d o opgøls sammn ll fovksld dn n dn andn Dfo må kampagnn føs gå lufn, nå bogn SKAT slv va komm f af fdønnngn af dn udsnd åsopgøls, som ald afsdkomm yk på SKATs kundsvc Samdg havd v n podmæssg udfodng omkng påskn, hvo bfolknngn foag sg al mulg and nd on sg mod mass Kav va dfo, v føs kunn gå lufn kampagnn f påskn 2013 (dvs 2/4) H havd v l 9 dag l pn budskab Ud fa d vudd v, d va kampagnd l abjd nvs kampagnafvklng V va nød l udfom kampagnns v-spo, så hl budskab kunn svs på n gang Konklusonn blv fo s vdkommnd foholdsvs lang v-spo (40 skund), hvo kampagnns 11

12 væsnlgs pon blv kommunk saml Målsænngn va, v va n ksm koncn kampagnpod skull sk søs mulg pnon, budskabsfosåls lkng målguppn fo dgnnm sk søs mulg opbaknng l accp af dn ny svc, nå foskudsopgølsn landd ud hos bogn Mao ønskd v, bogn skull væ opmæksomm, foså, væ posv handlngsond ov fo dn ny svc fa SKAT, så d næs momn sllng l (hls slvfølglg) godknd dn vdd foskudsopgøls, hvs n sådan skull amm ds poskass dn 11/4 På slv dagn fo udsndlsn af vdd foskudsopgøls ndykkd SKAT så annonc d landsdækknd dagblad Annoncns fomål va skab ydlg fokus på kampagnn dgnnm få målguppn l næms på sd jkk ds poskass/malbox Op l dn 11/4, dagn f, gk wbbannkampagnn lufn paalll n fosæls af v-ndssn Ønsk va, SKAT skull væ massv l sd omkng fmsndlssdagn, fod SKAT fang, akonn på udsnd mals dal mækba alld få dag f modaglsn Endlg bsod kampagnns m vdnskvalfcnd dl af nfomon på SKATs hjmmsd sam va n smpl nfomonsfold, d bla lå l afhnnng på dn lokal Bogsvc 12

13 V kan hf opsumm dn samld -/målsænngsplan: FIGUR 4: SAMLET MEDIE- OG MÅLSÆTNINGSPLAN UDGANGSPUNKT FOR KAMPAGNE MÅLSÆTNINGER FOR KAMPAGNE Udfodng: Ønsk om ndbng bogns sanc/ lgodhavnd hos SKAT Løsnng: Eablng af ny svc hvo SKAT fmsnd vd Foskudsopgøls hvs d sk ændng bogns pvøkonom Opmæksomhd Budskabsfosåls Gn høj non hl målguppn sk bd fosåls af knbudskab omkng dn ny svc fa SKAT Lkng Involvng Accp Skab symp fo kommunkonn dn ny svc, så målguppn gs hvs d få ny foskudsopgøls - accp dnn TV Økonomsk sul fo SKAT Fald bfolknngns ovskydnd sk Fald bfolknngns ssk Inv: Kampagn skal makdsfø dn ny svc ACTIONS/ MEDIEPLAN WEB DISPLAYS PRINT MAIL/ BREV RESULTAT- OPGØRELSE 60 Kampagnns sul Sk balanc -kampagnn hø sulmæssg l bland d søs nklsånd kampagnsuccs SKATs hso V nddl d ndsamld sul f dn 3-fas modl, d f lbag l kampagnns ovodnd målsænng DELMÅL 1: Opmæksomhd budskabsfosåls Gundfoudsænng fo kampagnns succs va opmæksomhd, lgså vgg kampagnns budskab blv afkod foså som ønsk Kampagnn på væs af d anvnd gupp gn n saml opmæksomhd på al 75%, hvlk pspkv af kampagnpod -budg bmæklssvædg 13

14 FIGUR 5: AD-RECALL/OPMÆRKSOMHED FOR KAMPAGNEN SOM HELHED SAMT FOR UDVALGTE MEDIEGRUPPER 75% Bnchmak 57% 61% 41% 32% 31% 28% 25% Kampagn TV Pn Wb dsplay Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald På ba 3 ug lykkds d alså æng gnnm opnå kampagnndng hos 3 ud af 4 dansk Rsul lgg 32% ov d nvau (bnchmak), man gnl kan fovn af offnlg kampagn 2 Sælg nssan d, næsn 60% af d, d husk kampagnn dk kan l kampagnn l budskab Sk balanc Så høj kampagndnfkon -ndng usædvanlg n kla bkæfls af, kampagnns sl, on ma am danskn På dalnvau lv kampagnn så mponnd sul på båd budskabs- fomdlng -fosåls 2 Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald 14

15 FIGUR 6: BUDSKABSFORSTÅELSE Hvad vl SKAT sg dnn kampagn? 72% SKAT syns hvkn, du skal bal fo mg ll fo ld sk - du skal undgå ssk 65% SKAT komm n svc, d hjælp l, du løbnd bal d gg sk 62% Nå d sk ændng dn økonom, påvk d dn sk 58 % Hvs SKAT kan s, d ændng dn økonom, snd d nu mal ll bv foslag l ny foskudsopgøls Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald Lang hovdpan, af d d husk kampagnn, kan gngv SKATs fomål kampagnn: A danskn kan undgå ssk, SKAT ønsk hjælp, SKAT kun snd bskd, nå d oplv ændng, d påvk dn ndlg sk FIGUR 7: BUDSKABSFORSTÅELSE FOR KAMPAGNEN Hvo ng ll ung folk, d s kampagnn følgnd udsagn: Kampagnns ovodnd budskab, SKAT ønsk, du bal d gg sk løb af å Dfo snd d dg foslag l n ny foskudsopgøls, hvs d kan s, d sk ændng dn økonom 77% 14% 9% I høj gad/nn gad Hvkn/ll I mnd gad/ sl /vd Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald Saml sg 77% af all, d s kampagnn, dn høj gad/nn gad lv budskab om, SKAT ønsk, du bal d gg sk løb af å 15

16 Rsul 22% høj nd IUM bnchmak fo lsvand kampagn øvg nssan, da spcf, oponll budskab fa SKAT ypsk lavnss dfo gn lav nvolvng DELMÅL 2: Posv nvolvng accp En væsnlg foudsænng fo SKAT va, kampagnn kun suld opmæksomhd afkodnng af MAP-nv Kampagnn skull så vk l symp fo kampagnns budskab SKATs ny svc Også på dss paam skll kampagnn sg posv ud Danskn oplv, budskab nssan, ovædg, vdkommnd l foså Samdg oplv d kampagnn bd nd dn kommunkon, d van l fa SKAT E fakum, som undsøs af fgu 9, hvo kampagnn sammnlgns d sds o so kampagn fa SKAT FIGUR 8: INVOLVERING OG ACCEPT Hvo ng ll ung folk, d s kampagnn følgnd udsagn: KAMPAGNEN FORTÆLLER NOGET, DER ER INTERESSANT FOR MIG KAMPAGNENS BUDSKAB ER LET AT FORSTÅ Hvkn/ ll Ung/ vd Hvkn/ 20% ll 9% 65% Hl/dlvs 15% ng Ung/ 8% vd 83% Hl/dlvs ng KAMPAGNEN ER TROVÆRDIG KAMPAGNENS BUDSKAB ER BEDRE END SKATs NORMALE KOMMUNIKATION Hvkn/ ll Ung/ vd 13% 9% 78% Hl/dlvs ng Hvkn/ ll Ung/ vd 23% 13% 64% Hl/dlvs ng Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald 16

17 FIGUR 9: SKAT I BALANCE KAMPAGNEN SAMMENHOLDT MED DE TO SENESTE TEST-TOPSCORER KAMPAGNER FRA SKAT 338 SKAT I BALANCE KAMPAGNE SORT ARBEJDE KAMPAGNE SKATTEREFORM KAMPAGNE ) En kampagn, jg kan husk 2) En kampagn, d ovædg 3) En kampagn, d nssan 4) En kampagn, jg lægg mæk l 5) Jg føl mg god/mg god oplys Kld: IUM poss foag apl 2013 bland 1014 spondn målguppn å Da ndsaml va nn panl vj pæsnv på køn ald D SKATs anagls, symp, lkng budskabsfosåls va foudsænng fo nss d så fo lld l accp af SKATs vdd foskudsopgøls I apl månd 2013, hvo SKAT udsnd ny foslag l foskudsopgøls, kld knap dansk nd på skdk D n sgnng på 378% f samm dspunk å fø D va fovn, afn vll sg, fod SKAT nu snd fl vdd foskudsopgøls ud Mn afn næms 4-dobl bkæf slvfølglg masskommunkonskampagnns gnnmslagskaf Husk l sammnlgnng, blo 7% af bogn dlg agd n lsvand cas, da SKAT hnvnd sg dk l dm advad om n fosånd ssk A d lld l SKATs budskab, d bogns opk n faksk al om n adkal fobdng af SKATs vn l foudsg skbalngn, kan man få n god ndkon af vd kgg på fohold mllm anal udsnd foslag l ny foskudsopgøls, hvo 17

18 mang af dss, d n faksk accps af bogn Opgøls fa SKAT vs h n accp på hl 77% dvs m nd 3 ud af 4 bog dk godknd ds vdd foskudsopgøls DELMÅL 3: Posv udvklng SKATs nøglal Kampagnns ndlg succs måls slvfølglg på, hvovd d lykkds duc o hl cnal nøglal fo SKAT: - andln af ovskydnd sk, alså png folk l god hos SKAT - andln af ssk, alså png folk skyld SKAT FIGUR 10: UDVIKLING I OVERSKYDENDE SKAT OG PROCENTUEL ÆNDRING FRA ÅR TIL ÅR Sk balanc kampagn Ovskydnd sk ma k 13 13, % +4% - 7% Kld: Tal fa SKAT Som d ss af fgu 11, d lykkds knækk kuvn Fo føs gang 4 å danskns lgodhavnd hos SKAT duc ndda 1,0 ma k af d samld lgodhavnd svand l n dukon på næsn 7% fa 2012 l

19 FIGUR 11: UDVIKLING I DEN GENNEMSNITLIGE RESTSKAT PR BORGER OG PROCENTUEL ÆNDRING FRA ÅR TIL ÅR Sk balanc kampagn Rssk p bog (ndx) ,2% -5,4% - 8,7% Kld: Tal fa SKAT Tlsvand kampagnn så vk l duc danskns samld ssk Tall af and åsag væ svag faldnd sdn 2010, mn gn kan d konss n posv udvklngsændng, d afvklngn skal mækba fa 2012 l 2013 Rsskn duc 700 mo k, hvlk sva l fald danskns samld ssk på 8,7% 70 Konkluson D kan fokomm lvan dsku økonomsk konskvns fo Sk balanc kampagnn, da kommunkonsndssn havd n fomul kommcl fomål Kampagnns sg va sk bfolknngns fosåls, symp opbaknng l dn ny svc Nå d sag, så lgg d slvfølglg ald polsk samfundsøkonomsk onal bag, nå SKAT ( dn dansk s) ndfø pojk som MAP D gansk nkl opmal, mllad af skkon (fx 15 ma k 2012) passv plac hos SKAT, nå pngn mæssg skal lgg d nkl bogs lomm Samm onal, mn omvnd fogn, gæld fo dn samld sskpulj (d 2012 fx va på 6,7 ma k) I fobndls bslunngn 3 om, SKAT nu kunn kgg bogns al fmsnd foslag l ny foskudsopgøls, lavd Skmns bgnng på MAP-pojks 3 L 199: hp://wwwfdk/samlng/20111/lovfoslag/l199/hml_som_fmshm 19

20 økonomsk konskvns Talln vs, nå pojk fuld ndfas, vl d gv dn dansk s ålg ksa povnu på 100 mo k 4 I folængls af kampagnn, på baggund af d føs ås konk sul fo MAP-pojk, SKAT foag bgnng, d kan dann baggund fo n opgøls af pojks samld ROI Bgnngn bas på fosklln mllm dn fovnd ålg væks povnu sammnhold SKATs omkosnng l udvklng af, nfomon omkng løbnd df af sysm FIGUR 12: UDGIFTER VS STIGNING I PROVENU VED INDFØRELSE AF MAP-PROJEKT MIO KR ÅR Mndæg fm sgnng povnu Udgf l ablng df af MAP Kld: Fnansmns/SKAT Haf fmgå d, MAP-pojk alld å 2014 vl hav jn sg slv nd sålds bdag posv afkas på (no) 16 mo k l sskassn MAP-pojk dfo å 2 (2014) n akkumul ROI på 1,25 E al, d vl sg d kommnd å sålds fo 2015 væ 2,3, fo 2016 væ 3,6 fo 2017 væ 5 Dn gnnmfø kampagnndss fo MAP ndgå slvfølglg som n dl af pojks samld omkosnngssuku; mn følg SKAT d mulg sol ffkn af kampagnns bdag f MAP-pojks posv sul Og dfo d hll mulg 4 Png som bla skal bugs l sklls 20

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007 Pubkaonnudgvaf SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc Skbhuvj52B,3. 5000OdnC Tf:72423700 E-ma:poc@poc.dk www.poc.dk Tyk:SchuzGafk 1.opag,2000k. IndhodudabjdafCOWIA/Sfo SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc.

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad I 33,4050S Kon an p 1 850 Sagn MV5108 udg md 3 Da o24 04 B I NDFLYTNI NGSKLARVI LLAISKI BBY KVARTERET B ggnpå g a S, gåa and cn um ab n,h du ndgo nd

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

Sagsnr :223915. :Tom Jensen

Sagsnr :223915. :Tom Jensen Sa gsops Ad sssna gad4,1,1205købnha Kon an p s7 500 Sagsn 223915 udg md 5 Da o17 11 Bs s KVARTERE oga a a m m F d sho mskana ogs æd n K a b dpåsmåh gg gogb os nsb ag gadmdspc a n og ca é D un åm nu sga

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Nø gad24a3 h 165Købnha Kon an p 5 180 Sagn 010115 udg md 5 Da o29 04 B KVARTERETS oga a b ggnd a m d C K a hagnnm d n å å ø mdomb gn nadgam Da og ab na To ha nom nu o æ ah CØ dpa nogdnn Nø po

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER

ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2013 ÅRSRAPPORT I TEKST OG BILLEDER 2 INDHOLDS- FORTEGNELSE 6 Flmakv 8 Flmlad akv 10 Flmuddannls 12 SVEND13 13 Vndn af ås SVEND13 14 Øvg akv å d gk 15 FlmFyn saml Fyn 16 Bsyls, Advsoy boad jkommunn 18

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad ssnæsb g 84,2 h,2650h do Kon an p s999 Sagsn 872E330 udg md 2 Da o21 09 Bs s V g g n ma on Dgø sopmæ som på,anøbsa a,h sdnna nund s aøb, bud sæ g,ogasæ g p g aaccp budd,h s om d må æ o nss

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J F d andb ug Kon an 5 745 udg p md 2 Udb a 290 B N udg 27 794 22 267 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha En g Sag 320 3 6 878 975 9, 32 D 0424363HL Kon a Hn La n ndommæg &a ua,mde T 59442 Ema hn a n@danbo g d Ana

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG.

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG. V a,1 am Kon an 895 udg p md 1 Udb a 45 B N j udg 4 494 3 545 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Kæ dm2 Ga agm² En g Sag 126 1 3 1935 1 390 20 18 C 096006672 Kon a M nk obaj n n T 70250222 Ema m n oba @danbo

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE V a,1 am Kon an 3 100 udg p md 4 Udb a 155 B N udg 15 193 12 050 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 192 2 4 1958 589 79 D 0215761C Kon a JnHn La n T 44979126 Ema j n h a n@danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 645 udg p md 3 948 Udb a 135 B N udg 12 900 10 225 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 152 1 3 1969 1 267 152 D 00341634 Kon a Sø nn n ndha, ndommæg,md T 48242111 Ema o n n n@danbo

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS Ræ hu Kon n udg p md Udb B N udg 2 99 3 0 0 7 9 8 546 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 05 3 20 5 6 A20 0 467 0427 Kon D nn Tho I nd h ndom mæg & u MDE T 40999007 Em d nn ho @d nbo g d An g ndom mæg

Læs mere

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Smgå d n ø,4070k Kon an p 2 650 Sagn MV4448 udg md 1 Da o26 04 B FANTASTI SKUDSI GTTI LBØLGENBLÅ KVARTERET K n øno d gg d åbn,ba and ab Hb ggnhnop

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD INDHOLDSFORTGNLS - D KRINGLD ORD Tyk på d Tyk på d Sa avd Sa avd X v d a d Sa avd - ld f jv Od av d d- ll - Fl pgav d d- ll - Od av d - Od av d - X v d - ll - Fd fjl d - ll - Klak fjl: lgg ll Klak fjl:

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gad50,2a,4ro d Ronb ggad19,1130købnhank T 70231033 Fax70231036 www manbo g d n o@manbo g d Sa gop Ad Gamm S mm 16,S mm,4100r Kon an p 1 275 Sagn 4100663 udg md 1 Da o20 03 B S øn,cha m ndha dobb hu S

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208858

.48716100. Sagsnr :208858 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S o bo 14,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 295 Sagn 208858 udg md 2 Da o11 11 B S n,a gn dbo g Sønna u g undpå

Læs mere