INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/ /2011

2 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/ Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske udvalg 5 Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 6 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 6 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 7 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 7 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Markedsføring 9 Forbrugerforhold 9 Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt pr. 1. februar Nye leverandørmedlemmer 11 Nye entreprenørmedlemmer 11 Udmeldte entreprenørmedlemmer 11 Gulvbranchens bestyrelse 12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Gulvbranchens udvalg 12 Gulvbranchens reklamationsnævn 12 Byggeriets Ankenævn 12 Tværfaglige udvalg 12 Klassifikationsudvalget 12 Markedsføringsudvalget 12 Miljøudvalget 13 Fagtekniske udvalg 13 Tekstile gulvbelægninger 13 Elastiske gulvbelægninger 13 Lime, spartelmasser og flydemørtel 13 Fugefrie gulve 13 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 13 Gulvbranchens Vådrumskontrol 13 Syns- og skønsmænd 14 Regnskab Gulvbranchen og GVK Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Simon Ladefoged, Anders Bach, Ulrik Samsøe Figen, Nicky Bonne, Thomas Lekdorf, Anders Bach Udgivelse: Marts Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon

3 Formandens beretning Bygge- og anlægsbranchen og herunder gulvbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned af bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil også byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Anlægsområdet og det almene byggeri vil trække aktiviteten i den rigtige retning og reparation og vedligehold vil stige en smule. Det er de store anlægsprojekter, som trækker den samlede aktivitet i branchen i en positiv retning. Også markedet for reparation og vedligeholdelse af de private boliger vil opleve en fremgang - især næste år. Til gengæld vil der være tilbagegang på de øvrige markeder inden for branchen i år. I 2012 er der endelig udsigt til fremgang. Men det bliver dog kun en svag stigning på arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom det vil gå lidt bedre, vil beskæftigelsen til næste år ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Ligesom alle andre dele af byggebranchen oplever gulvbranchen også et naturligt pres på priserne i takt med, at der konkurreres om færre og mindre ordrer. Det er imidlertid væsentligt, at alle medlemmer entreprenører såvel som leverandører er fokuseret på at holde en høj kvalitet og en god service. Ved at konkurrere på kvalitet og service fremfor pris kan vi fortsat bestå som branche og sikre det økonomiske Christian Strøm, formand for Gulvbranchen grundlag for, at vi kommer styrket igennem en hård tid og at vi fremover kan tiltrække ny arbejdskraft. Vi ønsker fortsat at gøre en forskel - bakket op af en stærk brancheforening med skarpe og kontante holdninger. Jeg vil også gerne nævne GVK, hvor det er vigtigt, at entreprenørerne støtter op omkring ordningen. Mange virksomheder har nu fået godkendt kvalitetssikringskonceptet, men der fortsat entreprenører, som ikke registrerer de vådrum, der udføres, på samleskemaet. Derfor kan jeg kun opfordre til, at det bliver gjort. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning 3

4 Gulv10 Med overskriften Fremtidens fundament afholdt Gulvbranchen i samarbejde med MesseCenter Herning deres 3-dages gulvmesse Gulv10 i Herning Kongrescenter i august. Gulv 10 blev et tilløbsstykke for branchen, der viste Gulvbranchens enestående sammenhold. I betragtning af, at messen er en lukket fagmesse for branchens professionelle aktører, var besøgstallet på 1088 tilfredsstillende. Til trods for en stor indsats for at tiltrække arkitekter og andre rådgivere til messen, må vi konstatere at denne målgruppe er svær at tiltrække, hvilket jo nok tillige skal ses i lyset af krisen og nedskæringer på tegnestuerne. Dog var der enighed blandt udstillerne om, at messen er en stærk platform og en kontaktmesse af usædvanlig høj faglig kvalitet og med gode muligheder for at skabe netværk. På GULV10 var der fokus på nye og innovative materialer og bæredygtighed. Bl.a. på standen for Udviklingscenter for Møbler og Træ vistes en række nye og banebrydende materialer til gulve: Selvrensende, selvlysende, lydløse og interaktive, fx med kulørte væsker, der skifter farve og bevæger sig ved berøring. Gulvskolerne i Herlev og Viborg var også på Gulv 10 og der var også udtagelseskonkurrencer til DM i håndværk i Odense i januar På messens 2. dag blev Gulvets Dag afholdt, og det var muligt for de besøgende at høre tre indlægsholdere fortælle om henholdsvis udviklingsmulighederne indenfor nye og innovative materialer, bæredygtighed i arkitekturen og indeklimamærkning af byggematerialer. Ingeniør Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut og Dansk Indeklima Mærkning redegjorde for, at svingende indeklima kan koste mange penge på sundhedskontoen. Det kan altså betale sig at bruge lidt tid på at sikre kvaliteten af klimaet inden døre. Her spiller gulvene ofte en betydelig rolle. Den rigtige løsning får man, hvis der tages hensyn til indeklimaet fra projektets tidlige begyndelse: Materialevalg, metoder, levetid og vedligeholdelse. Udviklingscenter for Møbler og Træ tegnede et billede af et gulv, der er interaktivt, som understøtter en bæredygtig udvikling, og som bidrager til en høj funktionalitet i bygningen. Udviklings-centret er et innovationsnetværk under Ministeriet for Videnskab og Forskning, som driver sin daglige virksomhed i et tæt samarbejde med en række danske virksomheder. I den dialog udvikles nye metode og nye produkter, og der stilles spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af gulvet. Syns- og skønsmænd Bestyrelsen har på opfordring af medlemmer samt fra de fagtekniske udvalg, gennemgået kriterierne for udvælgelse af syns- og skønsmænd, og har vedtaget følgende nye retningslinier: Ansat/ejer i en medlemsvirksomhed Kendskab til gulvbranchen Har relevant faglig uddannelse (gulvlægger, konduktør, konstruktør, arkitekt eller tilsvarende opnået erfaring) Dækning af tekniske fagområder Tilstræbt en geografisk spredning BR10 Den 30. december 2010 afløstes BR08 endegyldigt af det nye bygningsreglement BR10. Det indebærer skærpede krav til varmeisoleringen af klimaskærmen, og herunder gulvkonstruktionerne. I de syv af bygningsreglementets otte kapitler sker der kun ganske få ændringer, idet udstedelsen af BR10 primært omhandler skærpelser i kapitlet om energiforbruget i bygningerne. Dermed stilles der fremover skærpede krav til varmeisoleringen i såvel terrændæk som kældergulve og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum og både ved nybyggeri samt ved renovering af eksisterende bygninger. 2 4 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning

5 De fagtekniske udvalg På tværs af de fagtekniske udvalg På tværs af alle udvalgene er der blevet udarbejdet fælles retningslinjer og anbefalinger for visuel bedømmelse af alle typer gulve: Udfaldskrav til træ-, klinke- og flisegulve, gulve med elastiske belægninger, gulve med tekstile belægninger og fugefrie gulve, der skal bedømmes visuelt, betragtes stående i medlys og i en afstand af ca. 1,6 m over gulvet og i en vinkel på 45 grader. Desuden er der udarbejdet en fælles formulering af acceptabelt omfang af skrukhed på fuldlimede trægulve: Hvis det fuldlimede trægulv i øvrigt er funktionsdygtigt, må skrukhed i mindre omfang forventes og accepteres, såfremt skrukheden er jævnt fordelt over hele gulvarealet. Endelig har alle udvalgene påbegyndt udarbejdelse af retningslinjer for levetid på gulve. Dette efterspørges af bygherrer i forbindelse med kalkulation af byggeriets bæredygtighed. Den påtænkte revision af folderen om Affaldshåndtering er sat i bero, idet der foreligger tilstrækkelig information på kommunernes hjemmesider. Arbejdet med nye lydanvisninger i SBi-regi pågår stadig. Den første af de planlagte fem nye anvisninger er blevet forsinket. Oprindeligt var den forventet færdig i midten af 2010, men sidste høringsrunde blev først afsluttet ultimo 2010, og anvisningen "Lydisolering mellem boliger nybyggeri" forventes nu at udkomme i første halvår af Ligeledes udgives anvisningen "Lydisolering grundbegreber og målemetoder" i 1. halvår Derefter følger udarbejdelse af næste anvisning "Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri" med deadline i andet halvår Analyse af private husejers ønsker til gulve fra undersøgelse i IdéNyts forbrugerpanel blev læst med stor interesse i alle udvalg. Hæfterne TRÆ 41 og 47 om trægulvskonstruktioner fra Træinformation (tidligere TOP) samt lærebogen "Byggeriets Materialer" blev revideret i alle udvalg. TRÆ 63 og 64, som afløser 41 og 47, udkom i december 2010, og "Byggeriets Materialer" udkommer i ny udgave i Det er en fælles holdning i udvalgene, at der fremover bør fokuseres på bæredygtighed og findes en anbefaling i branchen for hvilke indeklimastandarder, man vil bruge i fremtiden. I det kommende år vil afsnittet om Rengøring samt Egenskabstabellen i Gulvfakta gennemgå en grundig revision. Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbe-lægninger Udvalget indgav i 2010 høringssvar til en ny anvisning "Råd og anvisninger nybygning og renovering af sygehuse" fra Statens Seruminstitut. I høringsudgaven blev vinylbelægning fremhævet som eneste type ønskede gulv. Udvalget argumenterede for en produktneutral egenskabsbeskrivelse af den ønskede gulvbelægning, idet flere typer belægninger kan tilfredsstille kravene til hygiejne og rengøringsvenlighed, hvilket seruminstituttet tog til efterretning. Udpegning, uddannelse og efteruddannelse af Gulv-branchens syns- og skønsmænd blev diskuteret. Efterfølgende har bestyrelsen formuleret en kort beskrivelse af disse forhold og revideret listen over syns- og skønsmænd. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 5

6 Høring af DSF/FprEN 548 om "Elastiske gulvbelægninger Specifikation for ensfarvet og mønstret linoleum" blev afsluttet i efteråret I forlængelse af SBi s udarbejdelse af lydanvisninger færdiggør udvalget i 2011 en kort vejledning om lyd, som primært bygger på oplysninger fra Gulvfakta samt beskrivelser af de skærpede krav i bygningsreglementet. Udvalget har fulgt arbejdet med at etablere den nye ordning i GVK Udarbejdelsen af materialelisten over godkendte vådrumsvinyler har været længe undervejs, men blev i november 2010 færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser arbejdes der videre på dette i Fremadrettet vil udvalget desuden arbejde med revision af Rengøringsafsnittet i Gulvfakta samt udarbejdelse af en GVKflyer. Bo Hartel Esmann fra Charles Gulve Engros as tiltrådte som nyt medlem i udvalget. Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Informationsfolder om Forventninger til trægulve er færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside som pdf-fil til download. Alle foldere, pjecer og blanketter kan findes under menupunktet "For medlemmer". Revision af Træinformations TRÆ 41 og TRÆ 47 om trægulve foregik i foråret 2010 og i december udkom de nye TRÆ 63 og 64 med enkelte justeringer og omformuleringer med hensyn til gulvvarme og lægningstolerancer. Fremadrettet vil udvalget udarbejde nyrevideret informationsfolder om "Afslibning og efterbehandling af trægulve", samt information om laktyper, styrker og definition af overfladeklasser. Bjarne Nielsen fra NCC trådte ud af udvalget og blev afløst af Jan Fomsgaard fra Fomsgaard Gulvservice. Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Udvalget har i 2010 færdiggjort sammenlignende undersøgelser af prøvningsmetoderne i Nordtest og de nyere fælleseuropæiske prøvningsstandarder EN 1372 og EN 1373 for gulvlime. Resultaterne danner grundlag for krav til styrkeværdier i Gulvfaktas tabel for gulvlime klassificeret i henhold til EN-standarderne. Styrkekrav i henhold til prøvningsmetoderne i Nordtest vil fortsat være tilgængelige i Gulvfakta. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for elastiske belægninger arbejdes der videre på dette i Informationsfolderen om selvkompakterende og selvudtørrende gulvbeton blev udgivet i efteråret En sag fra Arbejdstilsynet om slibning af undergulve med indhold af kvartssand i spartelmasser blev rejst og bragt til 6 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg

7 arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri. Slibemaskiner med afsugning uden recirkulation anbefales der er udviklet maskiner med forudskiller til afslibning af trægulve. I samarbejde med udvalget for tekstile belægninger har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne udlægges fx en slipprimer eller dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Fremadrettet vil udvalget især have fokus på bæredygtighed og indeklimastandarder. I januar 2011 skiftede udvalget sekretær, idet Kjeld Søgaard afløste Mikael Mortensen. Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Udvalget har ikke haft mødeaktivitet i perioden. Som udvalgssekretær tiltrådte Kjeld Søgaard i januar Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger Udvalget har udarbejdet en generel lægningsvejledning for tekstile gulvbelægninger, som blev færdig i efteråret Vejledningen kan findes under menu-punktet "For medlemmer" på Gulvbranchens hjemmeside. Udvalget skønner, at der ikke er behov for en lignende lægningsvejledning for tæppefliser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne fx udlægges en slipprimer eller en dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Revision af EN 994 "Tekstile belægninger bestemmelse af sidelængde, squareness og straightness af fliser" blev tilendebragt i januar Fremadrettet vil udvalget påbegynde udarbejdelsen af en ny informationsfolder, som har arbejdstitlen Forventninger til gulve med tekstile belægninger, hvor blandt andet forhold vedrørende farveforskelle og mønstre beskrives. Desuden vil udvalget gennemføre en grundig revision af klassificeringen af tekstile belægninger i Gulvfaktas tabel for Egenskaber. 2 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 7

8 8 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

9 Markedsføring Nyhedsbrevet gulv.info har fået nyt layout, som stemmer overens med hjemmesiden. Det nye layout binder hjemmeside og nyhedsbrevet sammen og underbygger det tætte samarbejde mellem Gulvbranchen, Gulvsektionen og GVK. Ved samme lejlighed er det bagvedliggende system ændret, således at sekretariatet selv kan publicere artikler m.m. Ud over at det sparer en del omkostninger, gør det også nyhedsbrevet mere fleksibelt at arbejde med. Det er tanken, at der i nyhedsbrevet skal skrives om de foldere og pjecer, som de tekniske udvalg udgiver. Fra nyhedsbrevet linkes til hjemmesiden og de konkrete foldere. Nyhedsbrevet forventes dermed at blive et væsentligt element i udvalgenes kommunikation med medlemmerne. Derudover vil nyhedsbrevet indeholde nyheder fra branchen generelt. 2 Forbrugerforhold Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn 2010 Byggeriets Ankenævn modtog i klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Af de 596 sager var der i 40 af sagerne klaget over gulvarbejde. Dette udgør 6,6 % af samtlige indkomne sager og er en lille nedgang fra Af de 40 sager var 9 af sagerne klager over virksomheder, der ikke var tilknyttet Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn har foretaget en administrativ ændring i behandling af klager over trægulve. Gulvankenævnsmøderne er nu forbeholdt linoleum, tæpper, vinyl og fugefri gulve, og sager vedrørende trægulve er i 2010 blevet behandlet på træankenævnsmøderne. Der blev behandlet og afsluttet i alt 45 sager over gulvarbejde i Resultatet var som det fremgår af tabellen. 2 Afgørelse Antal sager Klager medhold 14 Delvist medhold 4 Klager ikke medhold 7 Forlig 3 Henlagte sager 3 Afviste sager 14 i alt 45 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Markedsføring. Forbrugerforhold 9

10 10 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

11 Medlemsoversigt pr. 1. februar 2011 Gulvbranchen omfatter 30 leverandørmedlemmer og 179 entreprenørmedlemmer og der er 75 medlemmer af Gulvbranchens Vådrumskontrol. Nye leverandørmedlemmer Alfix Nye entreprenør medlemmer Siden 1. juli 2009 har entreprenørmedlemmer ikke kunne søge optagelse i Gulvbranchen alene. Entreprenørmedlemmerne skal også være medlem af Dansk Byggeri Gulvsektion. Der henvises derfor til Gulvsektionens oversigt over nye medlemmer. Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Christian Iversen, næstformand, Forbo A/S 2011 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads LIndegaard, ege contract A/S 2011 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2011 Bendix Jæger, Svendborg Gulvbelægning 2012 Suppleanter Henning Rasmussen, Jul Nielsen A/S Kenn Nielsen, Tarkett A/S Udmeldte entreprenørmedlemmer Sydjydsk Gulvbelægning ApS IN-Floor TræGulvService Værløse ApS Guldtømreren Holm Nielsen A/S Gulv Gruppen ApS DR Gulve ApS Garant Ålholm Tæpper A/S Lesoni Gulve Rosenvold Tæpper A/S Lyngby Tømrer & Snedker ApS Spjaldbo A/S, Box 21 Vitting Gulv Entreprise ApS C-Gulve ApS Deres Gulvmand Jensens Gulvbelægning ApS Lambæk Gulve A/S Dani Rivero alt i gulvbelægning Ystrøm Gulvbelægning Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S 2011 Statsautoriseret revisor Grant Thornton 2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Medlemsoversigt pr. 1. februar

12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Klassifikationsudvalget Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2011 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2011 Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2011 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2011 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner a-s Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Gitte Felvang Nielsen, Tarkett A/S Ann Charlotte Lade, Interface Danmark A/S Jette Baade Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Jette Baade, Gulvbranchen (sekretær) 12 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold

13 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Benno Rasmussen, BB Gulve ApS. Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Kurt Hjørnet (formand), Casco Byglim A/S Karsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Michael Larsen, Charles Christensen A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Fugefrie gulve Bjarne Hegnsvad (formand), Dansk Belægningsentreprise A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Andersen, Vesla A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Ove Hoe, BASF Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner a-s Jørgen Baden, Tarkett A/S Bjarne Pedersen, Timberman A/S Steen Jeppesen (tilforordnet), CG Jensen A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Jan Fomsgaard, Fomsgaard Gulvservice Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Jette Baade, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold 13

14 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm, netto Kurser, netto Øvrige indtægter 0 0 Salgs- & markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Momsafregning Diverse tilgodehavender Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning i alt Egenkapitalt i alt Gæld Mellemregning Dansk Byggeri Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Gæld i alt Momsafregning Moms og afgifter i alt PASSIVER I ALT Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab Gulvbranchen

15 Regnskab GVK Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Værdipapirer Obligationer, nominel værdi Kursregulering Værdipapirer i alt Tilgodehavender Momsafregning Diverse tilgodehavender Løbende anke Tilgodehavender i alt Likvider Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapitalt i alt Andre kreditorer Mellemregning Dansk Byggeri Skyldige omkostninger Andre kreditorer i alt Fremmedkapital i alt Passiver i alt Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab GVK 15

16

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax: 38 34 28 25 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 Gulvbranchens årsberetning 2012/2013 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Fax:

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2014/2015 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2015/2016 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2009/2010 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 eka@danskbyggeri.dk

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 gca@danskbyggeri.dk

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2013/2014 3 Formandens beretning 5 Uddannelse 6 Praktikpladssituationen 7 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014

Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 29.04.2014 / 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15 FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2013 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere