INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/ /2011

2 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/ Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske udvalg 5 Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 6 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 6 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 7 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 7 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Markedsføring 9 Forbrugerforhold 9 Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt pr. 1. februar Nye leverandørmedlemmer 11 Nye entreprenørmedlemmer 11 Udmeldte entreprenørmedlemmer 11 Gulvbranchens bestyrelse 12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Gulvbranchens udvalg 12 Gulvbranchens reklamationsnævn 12 Byggeriets Ankenævn 12 Tværfaglige udvalg 12 Klassifikationsudvalget 12 Markedsføringsudvalget 12 Miljøudvalget 13 Fagtekniske udvalg 13 Tekstile gulvbelægninger 13 Elastiske gulvbelægninger 13 Lime, spartelmasser og flydemørtel 13 Fugefrie gulve 13 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 13 Gulvbranchens Vådrumskontrol 13 Syns- og skønsmænd 14 Regnskab Gulvbranchen og GVK Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Simon Ladefoged, Anders Bach, Ulrik Samsøe Figen, Nicky Bonne, Thomas Lekdorf, Anders Bach Udgivelse: Marts Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon

3 Formandens beretning Bygge- og anlægsbranchen og herunder gulvbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned af bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil også byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Anlægsområdet og det almene byggeri vil trække aktiviteten i den rigtige retning og reparation og vedligehold vil stige en smule. Det er de store anlægsprojekter, som trækker den samlede aktivitet i branchen i en positiv retning. Også markedet for reparation og vedligeholdelse af de private boliger vil opleve en fremgang - især næste år. Til gengæld vil der være tilbagegang på de øvrige markeder inden for branchen i år. I 2012 er der endelig udsigt til fremgang. Men det bliver dog kun en svag stigning på arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom det vil gå lidt bedre, vil beskæftigelsen til næste år ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Ligesom alle andre dele af byggebranchen oplever gulvbranchen også et naturligt pres på priserne i takt med, at der konkurreres om færre og mindre ordrer. Det er imidlertid væsentligt, at alle medlemmer entreprenører såvel som leverandører er fokuseret på at holde en høj kvalitet og en god service. Ved at konkurrere på kvalitet og service fremfor pris kan vi fortsat bestå som branche og sikre det økonomiske Christian Strøm, formand for Gulvbranchen grundlag for, at vi kommer styrket igennem en hård tid og at vi fremover kan tiltrække ny arbejdskraft. Vi ønsker fortsat at gøre en forskel - bakket op af en stærk brancheforening med skarpe og kontante holdninger. Jeg vil også gerne nævne GVK, hvor det er vigtigt, at entreprenørerne støtter op omkring ordningen. Mange virksomheder har nu fået godkendt kvalitetssikringskonceptet, men der fortsat entreprenører, som ikke registrerer de vådrum, der udføres, på samleskemaet. Derfor kan jeg kun opfordre til, at det bliver gjort. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning 3

4 Gulv10 Med overskriften Fremtidens fundament afholdt Gulvbranchen i samarbejde med MesseCenter Herning deres 3-dages gulvmesse Gulv10 i Herning Kongrescenter i august. Gulv 10 blev et tilløbsstykke for branchen, der viste Gulvbranchens enestående sammenhold. I betragtning af, at messen er en lukket fagmesse for branchens professionelle aktører, var besøgstallet på 1088 tilfredsstillende. Til trods for en stor indsats for at tiltrække arkitekter og andre rådgivere til messen, må vi konstatere at denne målgruppe er svær at tiltrække, hvilket jo nok tillige skal ses i lyset af krisen og nedskæringer på tegnestuerne. Dog var der enighed blandt udstillerne om, at messen er en stærk platform og en kontaktmesse af usædvanlig høj faglig kvalitet og med gode muligheder for at skabe netværk. På GULV10 var der fokus på nye og innovative materialer og bæredygtighed. Bl.a. på standen for Udviklingscenter for Møbler og Træ vistes en række nye og banebrydende materialer til gulve: Selvrensende, selvlysende, lydløse og interaktive, fx med kulørte væsker, der skifter farve og bevæger sig ved berøring. Gulvskolerne i Herlev og Viborg var også på Gulv 10 og der var også udtagelseskonkurrencer til DM i håndværk i Odense i januar På messens 2. dag blev Gulvets Dag afholdt, og det var muligt for de besøgende at høre tre indlægsholdere fortælle om henholdsvis udviklingsmulighederne indenfor nye og innovative materialer, bæredygtighed i arkitekturen og indeklimamærkning af byggematerialer. Ingeniør Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut og Dansk Indeklima Mærkning redegjorde for, at svingende indeklima kan koste mange penge på sundhedskontoen. Det kan altså betale sig at bruge lidt tid på at sikre kvaliteten af klimaet inden døre. Her spiller gulvene ofte en betydelig rolle. Den rigtige løsning får man, hvis der tages hensyn til indeklimaet fra projektets tidlige begyndelse: Materialevalg, metoder, levetid og vedligeholdelse. Udviklingscenter for Møbler og Træ tegnede et billede af et gulv, der er interaktivt, som understøtter en bæredygtig udvikling, og som bidrager til en høj funktionalitet i bygningen. Udviklings-centret er et innovationsnetværk under Ministeriet for Videnskab og Forskning, som driver sin daglige virksomhed i et tæt samarbejde med en række danske virksomheder. I den dialog udvikles nye metode og nye produkter, og der stilles spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af gulvet. Syns- og skønsmænd Bestyrelsen har på opfordring af medlemmer samt fra de fagtekniske udvalg, gennemgået kriterierne for udvælgelse af syns- og skønsmænd, og har vedtaget følgende nye retningslinier: Ansat/ejer i en medlemsvirksomhed Kendskab til gulvbranchen Har relevant faglig uddannelse (gulvlægger, konduktør, konstruktør, arkitekt eller tilsvarende opnået erfaring) Dækning af tekniske fagområder Tilstræbt en geografisk spredning BR10 Den 30. december 2010 afløstes BR08 endegyldigt af det nye bygningsreglement BR10. Det indebærer skærpede krav til varmeisoleringen af klimaskærmen, og herunder gulvkonstruktionerne. I de syv af bygningsreglementets otte kapitler sker der kun ganske få ændringer, idet udstedelsen af BR10 primært omhandler skærpelser i kapitlet om energiforbruget i bygningerne. Dermed stilles der fremover skærpede krav til varmeisoleringen i såvel terrændæk som kældergulve og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum og både ved nybyggeri samt ved renovering af eksisterende bygninger. 2 4 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning

5 De fagtekniske udvalg På tværs af de fagtekniske udvalg På tværs af alle udvalgene er der blevet udarbejdet fælles retningslinjer og anbefalinger for visuel bedømmelse af alle typer gulve: Udfaldskrav til træ-, klinke- og flisegulve, gulve med elastiske belægninger, gulve med tekstile belægninger og fugefrie gulve, der skal bedømmes visuelt, betragtes stående i medlys og i en afstand af ca. 1,6 m over gulvet og i en vinkel på 45 grader. Desuden er der udarbejdet en fælles formulering af acceptabelt omfang af skrukhed på fuldlimede trægulve: Hvis det fuldlimede trægulv i øvrigt er funktionsdygtigt, må skrukhed i mindre omfang forventes og accepteres, såfremt skrukheden er jævnt fordelt over hele gulvarealet. Endelig har alle udvalgene påbegyndt udarbejdelse af retningslinjer for levetid på gulve. Dette efterspørges af bygherrer i forbindelse med kalkulation af byggeriets bæredygtighed. Den påtænkte revision af folderen om Affaldshåndtering er sat i bero, idet der foreligger tilstrækkelig information på kommunernes hjemmesider. Arbejdet med nye lydanvisninger i SBi-regi pågår stadig. Den første af de planlagte fem nye anvisninger er blevet forsinket. Oprindeligt var den forventet færdig i midten af 2010, men sidste høringsrunde blev først afsluttet ultimo 2010, og anvisningen "Lydisolering mellem boliger nybyggeri" forventes nu at udkomme i første halvår af Ligeledes udgives anvisningen "Lydisolering grundbegreber og målemetoder" i 1. halvår Derefter følger udarbejdelse af næste anvisning "Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri" med deadline i andet halvår Analyse af private husejers ønsker til gulve fra undersøgelse i IdéNyts forbrugerpanel blev læst med stor interesse i alle udvalg. Hæfterne TRÆ 41 og 47 om trægulvskonstruktioner fra Træinformation (tidligere TOP) samt lærebogen "Byggeriets Materialer" blev revideret i alle udvalg. TRÆ 63 og 64, som afløser 41 og 47, udkom i december 2010, og "Byggeriets Materialer" udkommer i ny udgave i Det er en fælles holdning i udvalgene, at der fremover bør fokuseres på bæredygtighed og findes en anbefaling i branchen for hvilke indeklimastandarder, man vil bruge i fremtiden. I det kommende år vil afsnittet om Rengøring samt Egenskabstabellen i Gulvfakta gennemgå en grundig revision. Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbe-lægninger Udvalget indgav i 2010 høringssvar til en ny anvisning "Råd og anvisninger nybygning og renovering af sygehuse" fra Statens Seruminstitut. I høringsudgaven blev vinylbelægning fremhævet som eneste type ønskede gulv. Udvalget argumenterede for en produktneutral egenskabsbeskrivelse af den ønskede gulvbelægning, idet flere typer belægninger kan tilfredsstille kravene til hygiejne og rengøringsvenlighed, hvilket seruminstituttet tog til efterretning. Udpegning, uddannelse og efteruddannelse af Gulv-branchens syns- og skønsmænd blev diskuteret. Efterfølgende har bestyrelsen formuleret en kort beskrivelse af disse forhold og revideret listen over syns- og skønsmænd. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 5

6 Høring af DSF/FprEN 548 om "Elastiske gulvbelægninger Specifikation for ensfarvet og mønstret linoleum" blev afsluttet i efteråret I forlængelse af SBi s udarbejdelse af lydanvisninger færdiggør udvalget i 2011 en kort vejledning om lyd, som primært bygger på oplysninger fra Gulvfakta samt beskrivelser af de skærpede krav i bygningsreglementet. Udvalget har fulgt arbejdet med at etablere den nye ordning i GVK Udarbejdelsen af materialelisten over godkendte vådrumsvinyler har været længe undervejs, men blev i november 2010 færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser arbejdes der videre på dette i Fremadrettet vil udvalget desuden arbejde med revision af Rengøringsafsnittet i Gulvfakta samt udarbejdelse af en GVKflyer. Bo Hartel Esmann fra Charles Gulve Engros as tiltrådte som nyt medlem i udvalget. Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Informationsfolder om Forventninger til trægulve er færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside som pdf-fil til download. Alle foldere, pjecer og blanketter kan findes under menupunktet "For medlemmer". Revision af Træinformations TRÆ 41 og TRÆ 47 om trægulve foregik i foråret 2010 og i december udkom de nye TRÆ 63 og 64 med enkelte justeringer og omformuleringer med hensyn til gulvvarme og lægningstolerancer. Fremadrettet vil udvalget udarbejde nyrevideret informationsfolder om "Afslibning og efterbehandling af trægulve", samt information om laktyper, styrker og definition af overfladeklasser. Bjarne Nielsen fra NCC trådte ud af udvalget og blev afløst af Jan Fomsgaard fra Fomsgaard Gulvservice. Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Udvalget har i 2010 færdiggjort sammenlignende undersøgelser af prøvningsmetoderne i Nordtest og de nyere fælleseuropæiske prøvningsstandarder EN 1372 og EN 1373 for gulvlime. Resultaterne danner grundlag for krav til styrkeværdier i Gulvfaktas tabel for gulvlime klassificeret i henhold til EN-standarderne. Styrkekrav i henhold til prøvningsmetoderne i Nordtest vil fortsat være tilgængelige i Gulvfakta. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for elastiske belægninger arbejdes der videre på dette i Informationsfolderen om selvkompakterende og selvudtørrende gulvbeton blev udgivet i efteråret En sag fra Arbejdstilsynet om slibning af undergulve med indhold af kvartssand i spartelmasser blev rejst og bragt til 6 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg

7 arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri. Slibemaskiner med afsugning uden recirkulation anbefales der er udviklet maskiner med forudskiller til afslibning af trægulve. I samarbejde med udvalget for tekstile belægninger har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne udlægges fx en slipprimer eller dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Fremadrettet vil udvalget især have fokus på bæredygtighed og indeklimastandarder. I januar 2011 skiftede udvalget sekretær, idet Kjeld Søgaard afløste Mikael Mortensen. Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Udvalget har ikke haft mødeaktivitet i perioden. Som udvalgssekretær tiltrådte Kjeld Søgaard i januar Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger Udvalget har udarbejdet en generel lægningsvejledning for tekstile gulvbelægninger, som blev færdig i efteråret Vejledningen kan findes under menu-punktet "For medlemmer" på Gulvbranchens hjemmeside. Udvalget skønner, at der ikke er behov for en lignende lægningsvejledning for tæppefliser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne fx udlægges en slipprimer eller en dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Revision af EN 994 "Tekstile belægninger bestemmelse af sidelængde, squareness og straightness af fliser" blev tilendebragt i januar Fremadrettet vil udvalget påbegynde udarbejdelsen af en ny informationsfolder, som har arbejdstitlen Forventninger til gulve med tekstile belægninger, hvor blandt andet forhold vedrørende farveforskelle og mønstre beskrives. Desuden vil udvalget gennemføre en grundig revision af klassificeringen af tekstile belægninger i Gulvfaktas tabel for Egenskaber. 2 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 7

8 8 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

9 Markedsføring Nyhedsbrevet gulv.info har fået nyt layout, som stemmer overens med hjemmesiden. Det nye layout binder hjemmeside og nyhedsbrevet sammen og underbygger det tætte samarbejde mellem Gulvbranchen, Gulvsektionen og GVK. Ved samme lejlighed er det bagvedliggende system ændret, således at sekretariatet selv kan publicere artikler m.m. Ud over at det sparer en del omkostninger, gør det også nyhedsbrevet mere fleksibelt at arbejde med. Det er tanken, at der i nyhedsbrevet skal skrives om de foldere og pjecer, som de tekniske udvalg udgiver. Fra nyhedsbrevet linkes til hjemmesiden og de konkrete foldere. Nyhedsbrevet forventes dermed at blive et væsentligt element i udvalgenes kommunikation med medlemmerne. Derudover vil nyhedsbrevet indeholde nyheder fra branchen generelt. 2 Forbrugerforhold Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn 2010 Byggeriets Ankenævn modtog i klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Af de 596 sager var der i 40 af sagerne klaget over gulvarbejde. Dette udgør 6,6 % af samtlige indkomne sager og er en lille nedgang fra Af de 40 sager var 9 af sagerne klager over virksomheder, der ikke var tilknyttet Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn har foretaget en administrativ ændring i behandling af klager over trægulve. Gulvankenævnsmøderne er nu forbeholdt linoleum, tæpper, vinyl og fugefri gulve, og sager vedrørende trægulve er i 2010 blevet behandlet på træankenævnsmøderne. Der blev behandlet og afsluttet i alt 45 sager over gulvarbejde i Resultatet var som det fremgår af tabellen. 2 Afgørelse Antal sager Klager medhold 14 Delvist medhold 4 Klager ikke medhold 7 Forlig 3 Henlagte sager 3 Afviste sager 14 i alt 45 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Markedsføring. Forbrugerforhold 9

10 10 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

11 Medlemsoversigt pr. 1. februar 2011 Gulvbranchen omfatter 30 leverandørmedlemmer og 179 entreprenørmedlemmer og der er 75 medlemmer af Gulvbranchens Vådrumskontrol. Nye leverandørmedlemmer Alfix Nye entreprenør medlemmer Siden 1. juli 2009 har entreprenørmedlemmer ikke kunne søge optagelse i Gulvbranchen alene. Entreprenørmedlemmerne skal også være medlem af Dansk Byggeri Gulvsektion. Der henvises derfor til Gulvsektionens oversigt over nye medlemmer. Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Christian Iversen, næstformand, Forbo A/S 2011 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads LIndegaard, ege contract A/S 2011 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2011 Bendix Jæger, Svendborg Gulvbelægning 2012 Suppleanter Henning Rasmussen, Jul Nielsen A/S Kenn Nielsen, Tarkett A/S Udmeldte entreprenørmedlemmer Sydjydsk Gulvbelægning ApS IN-Floor TræGulvService Værløse ApS Guldtømreren Holm Nielsen A/S Gulv Gruppen ApS DR Gulve ApS Garant Ålholm Tæpper A/S Lesoni Gulve Rosenvold Tæpper A/S Lyngby Tømrer & Snedker ApS Spjaldbo A/S, Box 21 Vitting Gulv Entreprise ApS C-Gulve ApS Deres Gulvmand Jensens Gulvbelægning ApS Lambæk Gulve A/S Dani Rivero alt i gulvbelægning Ystrøm Gulvbelægning Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S 2011 Statsautoriseret revisor Grant Thornton 2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Medlemsoversigt pr. 1. februar

12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Klassifikationsudvalget Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2011 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2011 Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2011 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2011 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner a-s Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Gitte Felvang Nielsen, Tarkett A/S Ann Charlotte Lade, Interface Danmark A/S Jette Baade Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Jette Baade, Gulvbranchen (sekretær) 12 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold

13 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Benno Rasmussen, BB Gulve ApS. Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Kurt Hjørnet (formand), Casco Byglim A/S Karsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Michael Larsen, Charles Christensen A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Fugefrie gulve Bjarne Hegnsvad (formand), Dansk Belægningsentreprise A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Andersen, Vesla A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Ove Hoe, BASF Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner a-s Jørgen Baden, Tarkett A/S Bjarne Pedersen, Timberman A/S Steen Jeppesen (tilforordnet), CG Jensen A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Jan Fomsgaard, Fomsgaard Gulvservice Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Jette Baade, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold 13

14 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm, netto Kurser, netto Øvrige indtægter 0 0 Salgs- & markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Momsafregning Diverse tilgodehavender Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning i alt Egenkapitalt i alt Gæld Mellemregning Dansk Byggeri Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Gæld i alt Momsafregning Moms og afgifter i alt PASSIVER I ALT Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab Gulvbranchen

15 Regnskab GVK Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Værdipapirer Obligationer, nominel værdi Kursregulering Værdipapirer i alt Tilgodehavender Momsafregning Diverse tilgodehavender Løbende anke Tilgodehavender i alt Likvider Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapitalt i alt Andre kreditorer Mellemregning Dansk Byggeri Skyldige omkostninger Andre kreditorer i alt Fremmedkapital i alt Passiver i alt Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab GVK 15

16

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe 22 / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere