INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/ /2011

2 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/ Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske udvalg 5 Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 6 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 6 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser 7 Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger 7 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 9 Markedsføring 9 Forbrugerforhold 9 Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn Medlemsoversigt pr. 1. februar Nye leverandørmedlemmer 11 Nye entreprenørmedlemmer 11 Udmeldte entreprenørmedlemmer 11 Gulvbranchens bestyrelse 12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 12 Gulvbranchens udvalg 12 Gulvbranchens reklamationsnævn 12 Byggeriets Ankenævn 12 Tværfaglige udvalg 12 Klassifikationsudvalget 12 Markedsføringsudvalget 12 Miljøudvalget 13 Fagtekniske udvalg 13 Tekstile gulvbelægninger 13 Elastiske gulvbelægninger 13 Lime, spartelmasser og flydemørtel 13 Fugefrie gulve 13 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 13 Gulvbranchens Vådrumskontrol 13 Syns- og skønsmænd 14 Regnskab Gulvbranchen og GVK Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy, Simon Ladefoged, Anders Bach, Ulrik Samsøe Figen, Nicky Bonne, Thomas Lekdorf, Anders Bach Udgivelse: Marts Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon

3 Formandens beretning Bygge- og anlægsbranchen og herunder gulvbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned af bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil også byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Anlægsområdet og det almene byggeri vil trække aktiviteten i den rigtige retning og reparation og vedligehold vil stige en smule. Det er de store anlægsprojekter, som trækker den samlede aktivitet i branchen i en positiv retning. Også markedet for reparation og vedligeholdelse af de private boliger vil opleve en fremgang - især næste år. Til gengæld vil der være tilbagegang på de øvrige markeder inden for branchen i år. I 2012 er der endelig udsigt til fremgang. Men det bliver dog kun en svag stigning på arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom det vil gå lidt bedre, vil beskæftigelsen til næste år ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Ligesom alle andre dele af byggebranchen oplever gulvbranchen også et naturligt pres på priserne i takt med, at der konkurreres om færre og mindre ordrer. Det er imidlertid væsentligt, at alle medlemmer entreprenører såvel som leverandører er fokuseret på at holde en høj kvalitet og en god service. Ved at konkurrere på kvalitet og service fremfor pris kan vi fortsat bestå som branche og sikre det økonomiske Christian Strøm, formand for Gulvbranchen grundlag for, at vi kommer styrket igennem en hård tid og at vi fremover kan tiltrække ny arbejdskraft. Vi ønsker fortsat at gøre en forskel - bakket op af en stærk brancheforening med skarpe og kontante holdninger. Jeg vil også gerne nævne GVK, hvor det er vigtigt, at entreprenørerne støtter op omkring ordningen. Mange virksomheder har nu fået godkendt kvalitetssikringskonceptet, men der fortsat entreprenører, som ikke registrerer de vådrum, der udføres, på samleskemaet. Derfor kan jeg kun opfordre til, at det bliver gjort. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning 3

4 Gulv10 Med overskriften Fremtidens fundament afholdt Gulvbranchen i samarbejde med MesseCenter Herning deres 3-dages gulvmesse Gulv10 i Herning Kongrescenter i august. Gulv 10 blev et tilløbsstykke for branchen, der viste Gulvbranchens enestående sammenhold. I betragtning af, at messen er en lukket fagmesse for branchens professionelle aktører, var besøgstallet på 1088 tilfredsstillende. Til trods for en stor indsats for at tiltrække arkitekter og andre rådgivere til messen, må vi konstatere at denne målgruppe er svær at tiltrække, hvilket jo nok tillige skal ses i lyset af krisen og nedskæringer på tegnestuerne. Dog var der enighed blandt udstillerne om, at messen er en stærk platform og en kontaktmesse af usædvanlig høj faglig kvalitet og med gode muligheder for at skabe netværk. På GULV10 var der fokus på nye og innovative materialer og bæredygtighed. Bl.a. på standen for Udviklingscenter for Møbler og Træ vistes en række nye og banebrydende materialer til gulve: Selvrensende, selvlysende, lydløse og interaktive, fx med kulørte væsker, der skifter farve og bevæger sig ved berøring. Gulvskolerne i Herlev og Viborg var også på Gulv 10 og der var også udtagelseskonkurrencer til DM i håndværk i Odense i januar På messens 2. dag blev Gulvets Dag afholdt, og det var muligt for de besøgende at høre tre indlægsholdere fortælle om henholdsvis udviklingsmulighederne indenfor nye og innovative materialer, bæredygtighed i arkitekturen og indeklimamærkning af byggematerialer. Ingeniør Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut og Dansk Indeklima Mærkning redegjorde for, at svingende indeklima kan koste mange penge på sundhedskontoen. Det kan altså betale sig at bruge lidt tid på at sikre kvaliteten af klimaet inden døre. Her spiller gulvene ofte en betydelig rolle. Den rigtige løsning får man, hvis der tages hensyn til indeklimaet fra projektets tidlige begyndelse: Materialevalg, metoder, levetid og vedligeholdelse. Udviklingscenter for Møbler og Træ tegnede et billede af et gulv, der er interaktivt, som understøtter en bæredygtig udvikling, og som bidrager til en høj funktionalitet i bygningen. Udviklings-centret er et innovationsnetværk under Ministeriet for Videnskab og Forskning, som driver sin daglige virksomhed i et tæt samarbejde med en række danske virksomheder. I den dialog udvikles nye metode og nye produkter, og der stilles spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af gulvet. Syns- og skønsmænd Bestyrelsen har på opfordring af medlemmer samt fra de fagtekniske udvalg, gennemgået kriterierne for udvælgelse af syns- og skønsmænd, og har vedtaget følgende nye retningslinier: Ansat/ejer i en medlemsvirksomhed Kendskab til gulvbranchen Har relevant faglig uddannelse (gulvlægger, konduktør, konstruktør, arkitekt eller tilsvarende opnået erfaring) Dækning af tekniske fagområder Tilstræbt en geografisk spredning BR10 Den 30. december 2010 afløstes BR08 endegyldigt af det nye bygningsreglement BR10. Det indebærer skærpede krav til varmeisoleringen af klimaskærmen, og herunder gulvkonstruktionerne. I de syv af bygningsreglementets otte kapitler sker der kun ganske få ændringer, idet udstedelsen af BR10 primært omhandler skærpelser i kapitlet om energiforbruget i bygningerne. Dermed stilles der fremover skærpede krav til varmeisoleringen i såvel terrændæk som kældergulve og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum og både ved nybyggeri samt ved renovering af eksisterende bygninger. 2 4 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Formandens beretning

5 De fagtekniske udvalg På tværs af de fagtekniske udvalg På tværs af alle udvalgene er der blevet udarbejdet fælles retningslinjer og anbefalinger for visuel bedømmelse af alle typer gulve: Udfaldskrav til træ-, klinke- og flisegulve, gulve med elastiske belægninger, gulve med tekstile belægninger og fugefrie gulve, der skal bedømmes visuelt, betragtes stående i medlys og i en afstand af ca. 1,6 m over gulvet og i en vinkel på 45 grader. Desuden er der udarbejdet en fælles formulering af acceptabelt omfang af skrukhed på fuldlimede trægulve: Hvis det fuldlimede trægulv i øvrigt er funktionsdygtigt, må skrukhed i mindre omfang forventes og accepteres, såfremt skrukheden er jævnt fordelt over hele gulvarealet. Endelig har alle udvalgene påbegyndt udarbejdelse af retningslinjer for levetid på gulve. Dette efterspørges af bygherrer i forbindelse med kalkulation af byggeriets bæredygtighed. Den påtænkte revision af folderen om Affaldshåndtering er sat i bero, idet der foreligger tilstrækkelig information på kommunernes hjemmesider. Arbejdet med nye lydanvisninger i SBi-regi pågår stadig. Den første af de planlagte fem nye anvisninger er blevet forsinket. Oprindeligt var den forventet færdig i midten af 2010, men sidste høringsrunde blev først afsluttet ultimo 2010, og anvisningen "Lydisolering mellem boliger nybyggeri" forventes nu at udkomme i første halvår af Ligeledes udgives anvisningen "Lydisolering grundbegreber og målemetoder" i 1. halvår Derefter følger udarbejdelse af næste anvisning "Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri" med deadline i andet halvår Analyse af private husejers ønsker til gulve fra undersøgelse i IdéNyts forbrugerpanel blev læst med stor interesse i alle udvalg. Hæfterne TRÆ 41 og 47 om trægulvskonstruktioner fra Træinformation (tidligere TOP) samt lærebogen "Byggeriets Materialer" blev revideret i alle udvalg. TRÆ 63 og 64, som afløser 41 og 47, udkom i december 2010, og "Byggeriets Materialer" udkommer i ny udgave i Det er en fælles holdning i udvalgene, at der fremover bør fokuseres på bæredygtighed og findes en anbefaling i branchen for hvilke indeklimastandarder, man vil bruge i fremtiden. I det kommende år vil afsnittet om Rengøring samt Egenskabstabellen i Gulvfakta gennemgå en grundig revision. Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbe-lægninger Udvalget indgav i 2010 høringssvar til en ny anvisning "Råd og anvisninger nybygning og renovering af sygehuse" fra Statens Seruminstitut. I høringsudgaven blev vinylbelægning fremhævet som eneste type ønskede gulv. Udvalget argumenterede for en produktneutral egenskabsbeskrivelse af den ønskede gulvbelægning, idet flere typer belægninger kan tilfredsstille kravene til hygiejne og rengøringsvenlighed, hvilket seruminstituttet tog til efterretning. Udpegning, uddannelse og efteruddannelse af Gulv-branchens syns- og skønsmænd blev diskuteret. Efterfølgende har bestyrelsen formuleret en kort beskrivelse af disse forhold og revideret listen over syns- og skønsmænd. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 5

6 Høring af DSF/FprEN 548 om "Elastiske gulvbelægninger Specifikation for ensfarvet og mønstret linoleum" blev afsluttet i efteråret I forlængelse af SBi s udarbejdelse af lydanvisninger færdiggør udvalget i 2011 en kort vejledning om lyd, som primært bygger på oplysninger fra Gulvfakta samt beskrivelser af de skærpede krav i bygningsreglementet. Udvalget har fulgt arbejdet med at etablere den nye ordning i GVK Udarbejdelsen af materialelisten over godkendte vådrumsvinyler har været længe undervejs, men blev i november 2010 færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser arbejdes der videre på dette i Fremadrettet vil udvalget desuden arbejde med revision af Rengøringsafsnittet i Gulvfakta samt udarbejdelse af en GVKflyer. Bo Hartel Esmann fra Charles Gulve Engros as tiltrådte som nyt medlem i udvalget. Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Informationsfolder om Forventninger til trægulve er færdig og lagt på Gulvbranchens hjemmeside som pdf-fil til download. Alle foldere, pjecer og blanketter kan findes under menupunktet "For medlemmer". Revision af Træinformations TRÆ 41 og TRÆ 47 om trægulve foregik i foråret 2010 og i december udkom de nye TRÆ 63 og 64 med enkelte justeringer og omformuleringer med hensyn til gulvvarme og lægningstolerancer. Fremadrettet vil udvalget udarbejde nyrevideret informationsfolder om "Afslibning og efterbehandling af trægulve", samt information om laktyper, styrker og definition af overfladeklasser. Bjarne Nielsen fra NCC trådte ud af udvalget og blev afløst af Jan Fomsgaard fra Fomsgaard Gulvservice. Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser Udvalget har i 2010 færdiggjort sammenlignende undersøgelser af prøvningsmetoderne i Nordtest og de nyere fælleseuropæiske prøvningsstandarder EN 1372 og EN 1373 for gulvlime. Resultaterne danner grundlag for krav til styrkeværdier i Gulvfaktas tabel for gulvlime klassificeret i henhold til EN-standarderne. Styrkekrav i henhold til prøvningsmetoderne i Nordtest vil fortsat være tilgængelige i Gulvfakta. En forespørgsel fra GVK om aftræksstyrker for vægspartelmasser blev diskuteret, idet der er behov for anbefalinger og definition af styrkeklasser. I samarbejde med udvalget for elastiske belægninger arbejdes der videre på dette i Informationsfolderen om selvkompakterende og selvudtørrende gulvbeton blev udgivet i efteråret En sag fra Arbejdstilsynet om slibning af undergulve med indhold af kvartssand i spartelmasser blev rejst og bragt til 6 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg

7 arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri. Slibemaskiner med afsugning uden recirkulation anbefales der er udviklet maskiner med forudskiller til afslibning af trægulve. I samarbejde med udvalget for tekstile belægninger har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne udlægges fx en slipprimer eller dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Fremadrettet vil udvalget især have fokus på bæredygtighed og indeklimastandarder. I januar 2011 skiftede udvalget sekretær, idet Kjeld Søgaard afløste Mikael Mortensen. Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger Udvalget har ikke haft mødeaktivitet i perioden. Som udvalgssekretær tiltrådte Kjeld Søgaard i januar Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger Udvalget har udarbejdet en generel lægningsvejledning for tekstile gulvbelægninger, som blev færdig i efteråret Vejledningen kan findes under menu-punktet "For medlemmer" på Gulvbranchens hjemmeside. Udvalget skønner, at der ikke er behov for en lignende lægningsvejledning for tæppefliser. I samarbejde med udvalget for lime og spartelmasser har udvalget formuleret brancheråd for aftagning af tæpper med tekstile bagsider. Det anbefales, at der før limning af tæpperne fx udlægges en slipprimer eller en dobbeltklæbende folie, idet en genopretning af undergulvet, når tæpperne udskiftes, ofte er forbundet med store udgifter. Revision af EN 994 "Tekstile belægninger bestemmelse af sidelængde, squareness og straightness af fliser" blev tilendebragt i januar Fremadrettet vil udvalget påbegynde udarbejdelsen af en ny informationsfolder, som har arbejdstitlen Forventninger til gulve med tekstile belægninger, hvor blandt andet forhold vedrørende farveforskelle og mønstre beskrives. Desuden vil udvalget gennemføre en grundig revision af klassificeringen af tekstile belægninger i Gulvfaktas tabel for Egenskaber. 2 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. De fagtekniske udvalg 7

8 8 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

9 Markedsføring Nyhedsbrevet gulv.info har fået nyt layout, som stemmer overens med hjemmesiden. Det nye layout binder hjemmeside og nyhedsbrevet sammen og underbygger det tætte samarbejde mellem Gulvbranchen, Gulvsektionen og GVK. Ved samme lejlighed er det bagvedliggende system ændret, således at sekretariatet selv kan publicere artikler m.m. Ud over at det sparer en del omkostninger, gør det også nyhedsbrevet mere fleksibelt at arbejde med. Det er tanken, at der i nyhedsbrevet skal skrives om de foldere og pjecer, som de tekniske udvalg udgiver. Fra nyhedsbrevet linkes til hjemmesiden og de konkrete foldere. Nyhedsbrevet forventes dermed at blive et væsentligt element i udvalgenes kommunikation med medlemmerne. Derudover vil nyhedsbrevet indeholde nyheder fra branchen generelt. 2 Forbrugerforhold Gulvstatistik i Byggeriets Ankenævn 2010 Byggeriets Ankenævn modtog i klager fra forbrugere, der enten var utilfredse med kvaliteten eller med prisen på et håndværksarbejde, de havde fået udført. Af de 596 sager var der i 40 af sagerne klaget over gulvarbejde. Dette udgør 6,6 % af samtlige indkomne sager og er en lille nedgang fra Af de 40 sager var 9 af sagerne klager over virksomheder, der ikke var tilknyttet Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn har foretaget en administrativ ændring i behandling af klager over trægulve. Gulvankenævnsmøderne er nu forbeholdt linoleum, tæpper, vinyl og fugefri gulve, og sager vedrørende trægulve er i 2010 blevet behandlet på træankenævnsmøderne. Der blev behandlet og afsluttet i alt 45 sager over gulvarbejde i Resultatet var som det fremgår af tabellen. 2 Afgørelse Antal sager Klager medhold 14 Delvist medhold 4 Klager ikke medhold 7 Forlig 3 Henlagte sager 3 Afviste sager 14 i alt 45 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Markedsføring. Forbrugerforhold 9

10 10 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011

11 Medlemsoversigt pr. 1. februar 2011 Gulvbranchen omfatter 30 leverandørmedlemmer og 179 entreprenørmedlemmer og der er 75 medlemmer af Gulvbranchens Vådrumskontrol. Nye leverandørmedlemmer Alfix Nye entreprenør medlemmer Siden 1. juli 2009 har entreprenørmedlemmer ikke kunne søge optagelse i Gulvbranchen alene. Entreprenørmedlemmerne skal også være medlem af Dansk Byggeri Gulvsektion. Der henvises derfor til Gulvsektionens oversigt over nye medlemmer. Gulvbranchens bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Christian Iversen, næstformand, Forbo A/S 2011 Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S 2012 Mads LIndegaard, ege contract A/S 2011 Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2011 Bendix Jæger, Svendborg Gulvbelægning 2012 Suppleanter Henning Rasmussen, Jul Nielsen A/S Kenn Nielsen, Tarkett A/S Udmeldte entreprenørmedlemmer Sydjydsk Gulvbelægning ApS IN-Floor TræGulvService Værløse ApS Guldtømreren Holm Nielsen A/S Gulv Gruppen ApS DR Gulve ApS Garant Ålholm Tæpper A/S Lesoni Gulve Rosenvold Tæpper A/S Lyngby Tømrer & Snedker ApS Spjaldbo A/S, Box 21 Vitting Gulv Entreprise ApS C-Gulve ApS Deres Gulvmand Jensens Gulvbelægning ApS Lambæk Gulve A/S Dani Rivero alt i gulvbelægning Ystrøm Gulvbelægning Kritisk revisor Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner A/S 2011 Statsautoriseret revisor Grant Thornton 2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Medlemsoversigt pr. 1. februar

12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Klassifikationsudvalget Belægningsleverandører Mads Lindegaard, ege contract a/s, 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S, 2011 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S, 2011 Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S, 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S, 2011 Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S, 2011 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S, 2012 Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen, P. Rasmussen og sønner a-s Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Markedsføringsudvalg Pia Secher (formand), Charles Christensen A/S Gitte Felvang Nielsen, Tarkett A/S Ann Charlotte Lade, Interface Danmark A/S Jette Baade Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Jette Baade, Gulvbranchen (sekretær) 12 Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold

13 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s Per Thomsen, Interfaceflor Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Søren Thomsen, (formand), Armstrong Danmark A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Steen Jørgensen, Altro Danmark Benno Rasmussen, BB Gulve ApS. Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Kurt Hjørnet (formand), Casco Byglim A/S Karsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK Michael Larsen, Charles Christensen A/S Jan Georgsen, Dana Lim A/S Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Fugefrie gulve Bjarne Hegnsvad (formand), Dansk Belægningsentreprise A/S Søren Jæger, Sika Danmark A/S Benny Andersen, Vesla A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Ove Hoe, BASF Kjeld Søgaard, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Torben Hessing-Olsen (formand), P. Rasmussen og sønner a-s Jørgen Baden, Tarkett A/S Bjarne Pedersen, Timberman A/S Steen Jeppesen (tilforordnet), CG Jensen A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Jan Fomsgaard, Fomsgaard Gulvservice Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Jette Baade, Gulvbranchen Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Christensen, A.I Gulve A/S Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Allan Petersen, Andex Scandinavia A/S Michael Larsen, Charles Christensen Preben Laugesen, Vesla A/S Bo Hansen, Vesla A/S Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise Dan Johansen, LH-Gulve Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Foreningsforhold 13

14 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm, netto Kurser, netto Øvrige indtægter 0 0 Salgs- & markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Kursregulering - Obligationer Obligationer i alt Aktier Kursregulering - Aktier Aktier i alt Momsafregning Diverse tilgodehavender Tilgodehavender i alt Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning i alt Egenkapitalt i alt Gæld Mellemregning Dansk Byggeri Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Gæld i alt Momsafregning Moms og afgifter i alt PASSIVER I ALT Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab Gulvbranchen

15 Regnskab GVK Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser netto Indtægter i alt Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Værdipapirer Obligationer, nominel værdi Kursregulering Værdipapirer i alt Tilgodehavender Momsafregning Diverse tilgodehavender Løbende anke Tilgodehavender i alt Likvider Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Garantiordning kapital Indbetalinger Garantiordning kapital i alt Egenkapitalt i alt Andre kreditorer Mellemregning Dansk Byggeri Skyldige omkostninger Andre kreditorer i alt Fremmedkapital i alt Passiver i alt Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Regnskab GVK 15

16

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010 Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2013 Støtteforeningen for Tisvilde Bio Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2013 Den 31. maj 2014, dirigent Dennis Duelund Støtteforeningen for Tisvilde Bio INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter.

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter. ÅRSREGNSKAB 2010 Side 1 Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter kt. Indtægter fra husejerne kr. kr. kr. 1010 Fællesbidrag

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere