NR 52 MAJ ÅRGANG ÅRSSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT"

Transkript

1 1 NR 52 MAJ ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund

2 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund og udkommer 10 gange om året, heraf er de to temablade. Magasinet udsendes til menighedernes medlemmer. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Missionsforbundets teologiske grundlag. Glæde Abonnement Abonnement: Kr. 325, (Pensionister kr. 275, ) Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Bo Lundgaard Se oplysninger nedenfor Redaktionsgruppe Menighedsstof Søren Mortensen, Ultvedparken Tylstrup. Tlf Redaktionsgruppe Temastof Per Hansen, Enghavevej 3, 3200 Helsinge Tlf / magasinet.dk Jeanette Munksbøl Faste medarbejdere Peter Götz Gunni Bjørsted Ruben Andersen Hoel Tomas Rifbjerg Lindholm Annoncer Kr. 3,25 pr. sp/mm for digitalt materiale. +25% for opsætning. Støtteannoncer kr. 3, pr. sp/mm. Henvendelse til Missionsforbundets sekretariat (se nedenfor). Nyt om navne Deadline: den 1. 3 måneder før bladet udkommer. Henvendelse til Missionsforbundets sekretariat (se nedenfor). Ekspedition Birgitte Tinggaard Nielsen Folstedvej 35, 9700 Brønderslev Tlf Grafisk design Giraffe Oplag og Tryk hos HANDY PRINT, Skive ISSN Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C Tlf.: Fax: Nordea Reg 2374 konto / Missionsforbundet Missionsforstander: Peter Götz, Hyacintvej 6, 3060 Espergærde Tlf Formand Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted Tlf.: Af missionsforstander Peter Götz Da priste jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket end at spise og drikke og være glad. Prædikeren Det er en alvorlig sag, det med glæden. Uden den mangler vi et af de allervigtigste elementer i tilværelsen. Mangler vi A-vitamin er vores vækst i fare. Mangler vi C-vitamin svækkes vores immunforsvar. Uden D-vitamin bliver vores knogler skøre. - Men mangler vi glæde, går det endnu værre. For glæden er et af grundstofferne i vores mentale styrke. At værne om glæden og holde sig glad er lige så nødvendigt for vort sind, som det er for kroppen at holde sig varm. Du har godt af at glæde dig, og du har ret til det, uanset hvilken smerte du må føle og uanset hvilken lidelse, du skal dele med andre. Øjnene på det lille barn, som har mistet et ben ved en landmine, kan godt gnistre af glæde. Moren, der mister sin søn i trafikulykken, kan godt finde tilbage til det, der glæder hende. For glæden er ikke sorgens og savnets og smertens modsætning. Den er snarere det, der skal til, for at bære de tunge følelser. Den kloge opbygger af Jerusalem, Nehemias siger: Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke! Den gode kong Salomon siger det sådan her: Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne. Ordsp. 17,22 På hverdagsdansk lyder det sådan: Et glad hjerte giver en sund krop, nedtrykthed dræner ens livsmod. Glæden er altså vores styrke, energi og forudsætning for vores mentale overskud! Prædikeren har opdaget det samme og siger: Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør. (3,22). Hvis vi tager dette alvorligt og det skal man med glæden betyder det en række ting. Vi bør kende glædens kilder både den store guddommelige kilde og alle de andre kilder, der gør os glade, når vi drikker af dem. Vi bør værne om vores glæde og aktivt afvise alt det, der stjæler glæden fra os. Det er vidt forskelligt fra person til person, men alle ved vi, at der er noget bestemt eller nogen der på et splitsekund kan dræbe enhver glad følelse. Vi bør arbejde på at skabe glæde for hinanden. Hold dit hjem glad. Gør dine kolleger glade. Lad det være en glæde for dine naboer at hilse på dig. Lad din kirke være et glædens hjem og afvis det, der vil slukke glædens flamme. For glæden er vigtig din glæde såvel som de andres glæde. Til sommer skal mange af os mødes på konferencen under temaet glæde. Lad os gøre det til den sommerkonference, hvor vi giver hinanden så meget glæde og taknemmelighed, at den skriver sig ind i historien som noget helt særligt nå ja det var ikke bare sangens år men også glædens år. Årsskrift Denne udgave af Magasinet er DDM s årsskrift, der normalt kun udkommer i begrænset oplag. Igen i år har vi valgt at alle Magasinets læsere skal få et indblik i vores fælles arbejde.

3 3 ÅRSBERETNING FRA FORBUNDSRÅDET Nye spændende dynamikker Af Bo Lundgaard, formand På Repræsentantskabsmødet 2007 skete der store ændringer i Forbundsrådet, idet tre nye blev valgt ind i Forbundsrådet og et formandsskifte blev foretaget. Med så mange ændringer vil dynamikken i forbundsrådet ændre sig, og heldigvis har det vist sig at være i en positiv retning. De nyvalgte er gået rigtig godt ind i opgaven, og samtidig har vi gamle stået for kontinuiteten, så det er en rigtig god sammensætning. I Forbundsrådet har vi forsøgt at fokusere på nogle udviklingsområder, og selv om ændringer sjældent sker over natten, så mener jeg allerede nu at kunne se nogle store fremtidsperspektiver. Et af de spændende områder er, at repræsentantskabsmødet besluttede, at missionsforstanderstillingen fremover skal være på fuld tid. Peter Götz gør det allerede rigtig godt som Missionsforstander, men det er helt tydeligt, at han pt. ikke har nok timer til rådighed i sin DDM ansættelse. Fra sommeren 2008 kommer Götz på fuld tid, og det vil få en positiv betydning for både det lokale og det nationale arbejde. Samarbejde på tværs Gennem en længere periode har centrale ledere fra Baptistkirken, Metodistkirken og Missionsforbundet drøftet forskellige samarbejdsmuligheder. Foreløbigt har det resulteret i lederkonferencen Mission Possible, som igen i 2008 var en stor succes. Spændende program, spændende samtaler, dejligt sted og rigtig dejligt at lære hinanden bedre at kende, er blot nogle af de tilbagemeldinger, som vi får på denne fælles lederkonference. Ud over konferencen taler vi løbende om samarbejde både lokalt og nationalt. Det kunne være interessant at arbejde sammen og udnytte hinandens stærke sider, så kirkerne lokalt kommer til at fremstå som super-attraktive trosfællesskaber, der inspirerer ikke-kirkevante til at søge tættere på Gud. Vi håber også at lokalt samarbejde inddrager andre kirker, f.eks. fra FrikirkeNet. Meget, meget spændende perspektiver. SALT er et samarbejde om uddannelse af medarbejdere til kirkerne, men SALT er desværre i en økonomisk kritisk fase. Derfor afholdtes i efteråret 2007 en samling, hvor centrale frikirkeledere drøftede fremtidig uddannelse af medarbejdere til kirkerne, og et udvalg skal inden sommeren 2008 fremlægge bæredygtige modeller. Forbundsrådet har valgt at opsige samarbejdet med SALT på de nuværende økonomiske præmisser, men vi håber dog, at der findes en ny bæredygtig model, hvor også DDM er med. Samarbejde i DDM I november 2007 afholdte vi en spændende og anderledes lederdag i Grindsted. Der var inviteret bredere end tidligere, og om eftermiddagen havde vi spor-opdelt undervisning, hvilket betød, at der var langt flere deltagere end tidligere. Formiddagen bød på en vifte af vigtige emner, som blev drøftet kort i nogle grupper og derefter kunne tages med hjem til menighederne til videre drøftelse. Eftermiddagen sluttede med et yderst vigtigt indlæg om Efterskolen Øresund, hvor forstander Kim Nissen m.fl. fra skolen fortalte om tankerne med at have en efterskole og spurgte til menighedernes opbakning. Generelt var lederdagen en stor succes, og mange menigheder har givet til kende, at man ønsker at fortsætte med lederdagen. Magasinet har været vendt i Forbundsrådet, idet Tema-redaktionen har ønsket at udgive ét større årligt temanummer og ikke fire årlige temanumre. Dette har medført en drøftelse af Info delen i Magasinet, og i 2008 prøver vi med ét Tema-Magasin og syv Info-Magasiner. Det er stadig vigtigt at have et blad og herfra skal lyde en stor tak til de, som på forskellig måde bidrager til udgivelsen af Magasinet. Administrativt har Forbundsrådet valgt en ny arbejdsmodel, idet der er oprettet et forretningsudvalg som tager sig af mange af de tekniske/administrative områder, og dermed kan forbundsrådsmøderne være mere fremadrettet. Det har foreløbigt vist sig at være en rigtig god model, som tegner godt for fremtiden. DMK Tilværelsen er fuld af forandringer og næsten alt i vores dagligdag, vores familiemønstre, arbejdsliv og menighedsengagement kan næppe genkendes fra for 50 år siden. Disse store forandringer er bl.a. gået ud over den ellers livskraftige kvindebevægelse i Missionsforbundet. DMK (Dansk Missionsforbunds Kvinder) har måttet tage til efterretning, at tiden og udfordringerne i dag er så anderledes end tidligere, at visionen, som Maren Jensen fremlagde på konferencen i 1939, var god og rigtig men også havde sin tid. En række af de tiltag, som op igennem tiden blev knyttet til DMK, varetages nu på andre måder og konsekvensen er blevet en nedlæggelse af DMK pr. 31. december Vi skylder DMK og en række markante kvinder (Maren Jensen, Kristine Nørgaard, Anna Boelskifte, Rosa Olsen, Anna Lundtoft, Inger Rasmussen og Anine Højgaard alle tidligere formænd) stor tak for deres betydningsfulde arbejde.

4 4 ÅRSBERETNING FRA MISSIONSFORSTANDEREN Med ildhu Af missionsforstander Peter Götz Mærkeligt ord: Ildhu. Gammeldags og efterhånden sjældent brugt. Men vigtigt. For når vi gør noget med ildhu, er chancerne for at det lykkes langt større end ellers. Det er lige meget, om vi taler om sport eller arbejde. Det er det samme, om vi taler familieliv, forældreskab eller menighedsfællesskab. Dér, hvor ting gøres med ildhu, kommer der som regel noget godt ud af det. Dog ikke kun Det vil dog ikke være rigtigt at tro, at bare entusiasmen og begejstringen og overtalelsesevnen er god nok, så går det hele fint. I virkeligheden er uendelig megen energi løbet ud i sandet og blevet til ingenting, fordi ildhuens ildsjæle i deres iver mistede både fokus og retning. Derfor arbejder så mange menigheder landet over i disse år med at søge råd og finde retning for deres arbejde. Hvem er vi sat til at være kirke for? Hvilken virkelighed skal vores kirkelighed være i dialog med? Hvordan åbner vi menighedsfællesskabet, så det rummer både dem, der vil noget, og dem, der endnu ikke ved, hvad de vil? Rigdom og risiko Som kirkesamfund skal vi ikke være specielt kede af det. Det ser ud som om tiden arbejder for os med vores ikke-dogmatiske tilgang til troen og livet i verden. At være ét i Kristus og leve med ham som vejviser - er det vigtigste for så mange af os, at vi kun i meget lille omfang bruger energi på at diskutere sekundære spørgsmål. Det indebærer, at vi kan være sammen i gudstjenestefejrende fællesskaber trods stor forskel i baggrund og bagage. Det er en rigdom. En stor rigdom! Skal vi imidlertid bevare denne rigdom, stiller det store krav til lederne. Opgaven er nemlig i fællesskab med hinanden at sætte sig mål og derefter finde kursen, for det er slet ikke indlysende i dag hvordan man driver menighed. Vi vil gerne sige, at Bibelen er vores eneste rettesnor for liv og lære, men sætningen er trods alt bedst som et slogan. I virkelighedens verden er der så mange meninger om det ene og det andet, at mangfoldigheden meget nemt trækker os i alle mulige og umulige retninger. Det er risikoen. En stor risiko. Ildhu og omhu Hvis Det Danske Missionsforbunds m e n i g h e d e r skal vokse i både dybde og bredde, skal vi arbejde seriøst med disse to perspektiver: Ildhuen, branden i vores hjerte for at gøre Guds Rige kendt, nøden for den nødstedte, Helligåndens ild, passionen og villigheden til at søge Guds Rige først. Men dernæst også omhuen. Påpasseligheden med at sætte de rigtige mål for det, som den enkelte menighed kan gøre lige netop, hvor Gud har sat den. Opmærksomheden overfor de muligheder der findes og de døre der åbner sig. Omsorgen for den enkeltes begavelse. At være kirke i vores tid er en fantastisk gave - og opgave. Intet kan gøre vores liv rigere.

5 5 ÅRSBERETNING FRA MISSION I DANMARK Kirke i fremtiden Af Stine Larsen, formand for MID-udvalget Er glasset halvtomt eller halvfuldt? Hvad er din tænkning og din tro på Kirken i fremtiden. Er vi ved at lukke og slukke eller står vi overfor en ny reformation, en ny genopdagelse af Guds mission i verden? Der er ingen tvivl om at der arbejdes og tænkes meget rundt omkring i menighederne i disse år. Der er ting der må og skal ændres, hvis vi fortsat vil være relevante sunde og stærke menigheder i den tid der ligger foran. Ansvaret for at der fra national side tænkes i baner, der kan fremme de enkelte menigheders mission og udvikling ligger hos Mission i Danmark-udvalget, men det er i den lokale menighed, det skal udleves i praksis. Det er mennesker i den lokale menighed der skal bære missionen, ikke en bestemt metode. MID-udvalget har gennemgået en ændring i sammensætningen, således at medlemmer nu er Charly Steffensen, John Haugegaard og Stine Larsen. Derudover sidder Peter Götz også med. Den nye sammensætning har betydet, at vi har givet os god tid med at finde vores fokuspunkter og arbejdsområder fremover. Den lokale menighed agerer ud fra den kontekst de selv står i, selvfølgelig med inspiration og hjælp andre steder fra, men udvalget tror på at finde de ressourcer og det DNA der er i den lokale menighed og arbejde derudfra. Vi har besøgt forskellige menigheden og planlægger fleret besøg, for at være med i en samtale om den virkelighed den lokale menighed står i både indadtil i menigheden, men også udadtil i det lokale samfund. Dette er en del af det arbejde som Peter Götz med en fuldtidsansættelse til august gerne skulle videreudvikle. at være sparringspartner for en menighed i den tænkning og det arbejde der gøres for at være en sund menighed. at stille de spørgsmål og få øje på de muligheder, som man selv kan overse Samtalerne har bl.a. handlet om: Hvad vil det sige at tro i år 2009? Hvad er det vi forkynder, hvad er det vi skal forkynde? Hvordan oplever vi vores samværsformer? Hvordan fungerer vores gudstjenester? Er der overensstemmelse mellem det vi er, det vil og det vi gør? Hvad er jeres menigheds DNA, jeres særkende? Vi vil også gerne have fokus på gudstjenesten i menigheden. For mange er gudstjenesten en stor del af menighedens liv og ens egen spiritualitet. Vi vil gerne være med til at lægge nytænkning og forandringsvillighed ind som en grundlæggende kultur i menigheden. Dette anser vi som en forudsætning for at en lokal menighed kan blive en fornuftig medspiller i sit lokalsamfund og således udføre sin opgave - at give rum og ramme for Guds rige på det sted. Forbundsrådet har med MID-udvalget som koordinator og procesleder, også drøftet og arbejdet med at beskrive hvordan den fremtidige præsterolle eller menighedsansatte ser ud. Hvordan gør vi ansættelse i en menighed attraktivt, hvilke udfordringer står Kirken overfor i fremtiden på det her område? Har vi med mange nye gudstjenesteformer egentlig brug for en ansat præst? Hvordan sikrer vi et sundt teologisk grundlag for undervisning i menigheden? Det er et område som enkelte lokale menigheder har arbejdet med i forbindelse med nyansættelser og vi har derfor kunne trække på deres indhøstede erfaringer og materiale. Gud har kun en Kirke, og det er derfor med glæde at vi ser et større og større samarbejde mellem forskellige kirkesamfund i Danmark. Det betyder flere ressourcer og flere vinkler af Guds mission. MID-udvalget deltager i samtaler og møder for at udvide dette samarbejde fremover..

6 6 ÅRSBERETNING FRA det danske missionsforbunds kvinder Set i bakspejlet en sidste gang Af Anine Højgaard, formand for DMK 2007 blev et skelsættende år for Det Danske Missionsforbunds Kvinder. Efter endnu en aflyst Kvindekonference, hvor vi denne gang havde satset på mission som tema for vores samling, aflyste forårsstævner, nedlagte kredse, sammen med den kendsgerning, at det heller ikke var muligt at finde kvinder, der var villige til at tage en opgave i bestyrelsen, måtte vi se i øjnene, at der ikke mere var den nødvendige interesse for et fælles kvindearbejde i vort forbund. Den 3. november 2007 afholdt DMK så sit sidste årsmøde, hvor det blev besluttet at nedlukke DMK ved udgangen af Glæde gennem 70 år Årsmødet foretog en skriftlig afstemning om DMK s eventuelle opløsning, og denne afstemning viste meget klart, at der ikke mere var nogen vej frem for DMK. Vi måtte derfor afslutte et langt og rigt fællesskab, opstået i en hel anden tid end den vi lever i, og vi glæder os over at have været en del af dette arbejde i næsten 70 år, og har fået lov til at formidle støtte i mange situationer, både økonomisk og i forbøn. Set i bakspejlet har det nok også været med slet skjult bekymring og med optimismen som ønsketænkning, at vi har set fremad, når beretningen blev afleveret på Sommerstævnet de seneste år. Nye tiltag Vi glæder os over, at det ikke er fordi kvinder i dag ikke er involveret i missionsarbejde, næsten tværtimod, men de mange nye tiltag i menighederne har også været medvirkende til, at det har været svært at bevare interessen for de gamle tiltag, som DMK har stået for. Sammen med DMK lukkede også DUG- DRÅBEN, og vi retter en stor tak til alle, der har stået bag os i arbejdet med bladet. Fortsat støtte Vi - DMK - er så privilegerede, at vi stadig har midler, som vi kan støtte med, og på årsmødet var der enighed om at bruge disse midler til at følge op på de medarbejderbørn ved Fredens Stemme, som vi støtter nu, og evt. også andre projekter i Missionsforbundet. Hvor længe vi kan blive ved med af støtte, vil afhænge af, hvor længe der kommer indbetalinger. DMK s konto: , er stadig åben for indbetalinger, blandt andet fra møntindsamlingen, som vi glæder os over, at der stadig kommer penge ind til. Undertegnede (Anine Højgaard) har lovet at sørge for, at disse gaver bliver sendt videre, og vil orientere herom, evt. gennem Magasinet. Også projekt GoodLife fortsætter - få flere oplysninger hos Neel Gøtz og Lissen Duun Nielsen, Strandvejskirken i Humlebæk. Tak for støtte og opbakning til DMK gennem årene. DMK har i løbet af 2007 støttet med følgende beløb: Skolepenge til medarbejderbørn ved Fredens Stemme: ,00 * FHCM, Ghana ,00 * Ungdomsarbejdet i Grønland ,00 (* del af kollekt ved Kvindernes Internationale Bededag) Gave til Rumænien 2.000,00 Gave til Karen og Dave Eubank 2.000,00 Good Life Club 2.924,15 For fortsat støtte: DMKs konto I alt ,15

7 7 Velkommen Repræsentantskabsmøde for Det Danske Missionsforbunds 2008 Mandag den 28. juli kl på International Apostolsk Højskole, Lykkegaardsvej 100, 6000 Kolding. I forbindelse med den foreløbige dagsorden stillede vi to spørgsmål: Kunne konferencen 2008 blive skelsættende for DDM og for vores fællesskab af menigheder? Kan og vil vi tænke nye tanker og sætte nye skibe i søen? Flere menigheder har taget udfordringen op og sendt gode forslag, som vi skal drøfte og forhåbentligt godkende. Dagsordnen er nu lukket for flere forslag til drøftelse og afstemning, men der vil stadig være mulighed for at komme med gode ideer under dagsordnens sidste punkt. Derfor er du/din menighed stadig velkommen til at komme med spændende ideer. Hele formiddagen bruger vi på at tale om vores fælles mission, både nationalt og internationalt. Glæd dig til en formiddag med mange gode informationer og udfordringer, hvor vi kommer helt tæt på det, som vi nok ønsker allermest at bringe beskeden videre, at Guds rige er kommet nær. Formiddagen starter kl og slutter kl Alle er velkomne til at deltage. Eftermiddagen får lidt mere forhandlingspræg, idet vi på denne del af repræsentantskabsmødet skal igennem alle de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter. Vi har heldigvis gode og spændende punkter på dagsordnen, som kan få stor betydning for vores fællesskab fremover, så der er virkelig noget at glæde sig til. Vi skal optage en ny lokal menighed i vort fællesskab, vi skal tale om menighedernes liv og virke, vi skal høre mere om fremtidsplanerne for SALT, vi skal tale om samarbejde med andre kirker i Danmark, vi skal drøfte oprettelsen af en ressourcebank, vi skal drøfte oprettelsen fokusmenigheder, vi skal Der er lagt op til en eftermiddag rigtig mange gode og interessante emner. Eftermiddagen starter kl og slutter kl Alle er velkomne til at deltage, det er dog kun de udpegede repræsentanter som har stemmeret. Velkommen til et repræsentantskabsmøde 2008, som allerede nu ser ud til at få stor betydning for vores fremtidige fællesskab. Bo Lundgaard

8 8 Dagsorden Punkt 1 Informationer om national og international mission Vi starter kl i konferencehallen, og frem til kl vil vi blive præsenteret for en bred vifte af informationer og udfordringer om national og international mission. Punkt 2 Præsentation af de stemmeberettigede Dette punkt starter kl i konferencehallen, og her vil alle stemmeberettige repræsentanter fra menighederne blive præsenteret og få udleveret repræsentantskabsmøde materiale. Punkt 3 Præsentation af gæster Internationale gæster vil blive præsenteret. Punkt 4 Konstituering af repræsentantskabsmødet Der skal vælges to dirigenter, som umiddelbart efter valget overtager ledelsen af repræsentantskabsmødet. Forbundsrådet foreslår Stern Johansen, Grindsted og Gert Flensborg, Grindsted valgt til dirigenter. Dirigenterne sørger for, at der bliver valgt referent og tre stemmetællere. Punkt 5 Godkendelse af Forbundsrådets årsberetning Forbundsrådets beretning for 2007 skal godkendes, og den findes på side 3 i Årsskriftet. Forbundsrådets formand, Bo Lundgaard vil evt. komme med yderligere mundtlige kommentarer. Punkt 6 Godkendelse af regnskabet for 2007 Regnskabet for 2007 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil evt. kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 7 Optagelse af nye medlemmer Kristus Kirken, Rødding ønsker fuldt medlemskab i Det Danske Missionsforbund. Kristus Kirken orienterer om deres virke, hvorefter repræsentantskabsmødet skal stemme om optagelsen. Forbundsrådet anbefaler optagelsen. Punkt 8 Orientering fra forskellige arbejdsområder Punkt 8.1 Orientering fra Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) Orientering om hvad der sker i børne- og ungdomsarbejdet. Punkt 8.2 Orientering fra Det Danske Missionsforbunds Kvinder (DMK) Orientering om arbejdet i 2007 og nedlæggelsen af DMK. Punkt 9 Orientering om vores internationale arbejde Åse Roswall knytter nogle få kommentarer til formiddagens indblik Punkt 9.1 Grønland Punkt 9.2 Thailand Punkt 9.3 Ghana Punkt 9.4 Rumænien Punkt 10 Orientering om vores nationale arbejde Punkt 10.1 Orientering om menighedernes liv og virke set i et missionalt perspektiv Stine Larsen vil præsentere overvejelser om menighedens gudstjenester og orientere om forbundsrådets arbejde med rekrut- tering og uddannelsespolitik for kommende medarbejdere i de lokale menigheder. Punkt 10.2 Nye salmemedier De nye salmemedier er klar og søndag d. 27. juli afholdes et specielt arrangement, hvor udgivelsen fejres. Vi vil gerne sig tak til udvalget for det store arbejde og ønske hinanden tillykke med de nye salmemedier. Punkt 10.3 Orientering om fremtidsplaner for Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) Forbundsrådet har besluttet at melde Missionsforbundet ud af SALT samarbejdet pga. den økonomiske situation i SALT, som i den nuværende model vil kræve væsentligt øget bidrag fremover. Den 19. juni afholdes et udvidet repræsentantskabsmøde i SALT, hvor man forventer at beslutte fremtidsplaner for SALT. Bo Lundgaard, bestyrelsesmedlem i SALT, vil orientere om beslutningerne fra det udvidede repræsentantskabsmøde. Punkt 10.4 Orientering om samtalen og samarbejdet med andre kirker i Danmark Peter Gøtz vil give en aktuel status på samtalerne med andre kirker i Danmark. Punkt 11 Indkomne forslag Punkt 11.1 Oprettelse af en ressourcebank Frikirken i Aabenraa foreslår, at der laves en ressourcebank i menighederne, som lægges ind på nettet. Det ville være dejligt, hvis vi kunne hjælpe hinanden på tværs af menighederne. Eksempel: Har en menighed menighedslejr, vil det være godt hvis en anden menighed kunne tilbyde hjælp med et spændende børneprogram eller køkkenhjælp. Det vil betyde, at både B&U-ledere og andre i kirken kan være sammen i forskellige dialoger, som har betydning for kirkens fremtid. Beslutningsforslag: At oprette en ressourcebank og at arbejdet igangsættes når der er fundet en frivillig medarbejder til at stå for arbejdet. Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til ressourcebank koordinator sendes til Punkt 11.2 Nedsættelse af en redaktion til 125 års jubilæumsbog Vestermarkskirken, Grindsted foreslår at der i anledning af Missionsforbundets 125 års jubilæum i 2013, nedsættes en redaktion til udarbejdelsen af en jubilæumsbog. Den seneste historiebog blev udgivet i anledning af 100 års jubilæet i 1988, og der er skrevet megen historie i Det Danske Missionsforbund siden den gang. Det er vigtigt at vide, hvor man kommer fra for at kunne forholde sig til, hvor man er på vej hen. Som Søren Kierkegaard siger det: Livet forstås baglæns men må leves forlæns. Beslutningsforslag: Der nedsættes en redaktion, hvis opgave er at skrive en jubilæumsbog til udgivelse i anledning af Det Danske Missionsforbunds 125 års jubilæum i 2013.

9 9 Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til redaktionsgruppemedlemmer sendes til Punkt 11.3 Fokusmenigheder i Missionsforbundet Menighedsrådet i Betaniakirken i Ålborg foreslår, at vi i Missionsforbundet går sammen om over en 3-årig periode at støtte en menighed, som gerne vil udvikle sig og har brug for ressourcer fra landsarbejdet til det. Efter en 3 års periode bliver der så en ny fokusmenighed. Hvem kan være fokusmenighed Det kan være en mindre menighed, som har brug for at blive revitaliseret og gerne vil vokse i dybde, bredde og størrelse på alle områder Det kan være en større menighed, som har brug for ressourcer for at udvikle nogle bestemte områder i menigheden eller starte nye områder. F.eks. Gospelkor/kirke. Indvandrerarbejde. Børne-/ ungdomsarbejde (Hvis det ikke findes i menigheden) Menighederne kan ansøge om at blive fokus menighed, men det kan også vendte modsat at forbundsrådet udfordrer en kirke til at blive fokus menighed! Hvilke ressourcer kan DDM tilbyde: Fast vejledning i hele perioden af Missionsforstander eller anden konsulent Økonomi støtte i størrelsesorden kr. til ansættelse af præst, ungdomspræst, volontør, socialarbejder mv. Vi tror det ofte vil være godt med flere ansatte, så der kan være et team af forskellige tjenester! Tæt parløb med menigheder som er i samme region (distrikt) Mulighed for i praksis at trække på alle ressourcer som er i DDM: Præster, ansatte på landsplan, frivillige ledere fra andre DDMmenigheder. Det være sig børne-/ungdomsledere, forkyndere, musikalske kræfter mv. Hvem leder forløbet: Missionsforstander i samarbejde med projektgruppe af pionerer og iværksættere eller Mission i Danmark udvalget! Modellen er afprøvet i Norge i Missionsforbundet se: eny=hjemmemisjon Beslutningsforslag: Der nedsættes en projektgruppe til at arbejde videre med tankerne. Projektgruppens arbejde skal være afsluttet senest og gruppen skal være i gang senest Det er mere end ti år siden, den seneste brochure om DDM er udgivet. DDM s menigheder har i dag mere end nogen sinde ry for at være åbne og rummelige og i stand til at favne mennesker med forskellige kirkelige baggrunde. DDM har som kirkesamfund i en årrække haft en rolig og støt kurs, der kun kan afføde respekt og tillid Beslutningsforslag: Der nedsættes en projektgruppe til at arbejde med PR materiale om Det Danske Missionsforbund Forbundsrådet støtter forslaget Punkt 12 Valg Punkt 12.1 Valg til forbundsrådet Efter tur afgår Åse Roswall, Stine Larsen og John Haugegaard. Vestermarkskirken Grindsted, Strandvejskirken Humlebæk og Bethaniakirken Tylstrup foreslår genvalg af Åse Roswall, Stine Larsen og John Haugegaard. Punkt 12.2 Valg af to suppleanter til forbundsrådet Der er ingen forslag til suppleanter. Punkt 12.3 Valg af revisor JL Revision, Hjallesegade 54 B, 5260 Odense S forslås til revisor (Nuværende revisor) Punkt 13 Økonomi Dette punkt skal afspejle det, vi har vision for - og det, vi i løbet af repræsentantskabsmødet er blevet enige om at gøre sammen Punkt 13.1 Korrigeret budget 2008 Det korrigerede budget 2008 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 13.2 Budget 2009 Budget 2009 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 14 Eventuelt Under dette punkt er mikrofonen åben til diverse refleksioner, uden at der dog kan træffes beslutninger om noget. Ideer, som ikke kom med som forslag til selve dagsordnen, er velkomne. Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til projektgruppemedlemmer sendes til Punkt 11.4 Nyt materiale om Det Danske Missionsforbund Strandvejskirken, Humlebæk foreslår, at der udarbejdes relevant materiale om Det Danske Missionsforbund. Vi mener, det for mange mennesker i Danmark vil være aktuelt at stifte bekendtskab med Det Danske Missionsforbund. Begrundelse for forslaget:

10 Det Danske Missionsforbund Regnskab 2007 og Budgetforslag 2008 og A B C D E Resultat Endeligt Foreløbigt Endeligt Foreløbigt 2007 Budget 07 Budget 08 budget 08 budget 09 LEDELSE 10 Løn mv. missionsforstander Rejseudgifter missionsforstander Honorarer missionsforstander Forbundsrådet: Møder, rejser, m.m Repræsentantskabsmøde Repræsentation Gaver Kontingenter div. kirkelige org Forsikringer, diverse LEDELSE I ALT Mission i Danmark 20 Løn mv. missionsforstander MID-udvalg Sommerstævne Lederuddannelse/Kursus/Seminar Information Magasinet Tilskud til ØRESUND Indvandrerarbejde inkl. Kurser/KIT Bibelskolen/SALT Bibelskolen/SALT/bestyrelsesarb Prædikantmøde Salmeudvalg Ydelse pensionister HJEMMEMISSION I ALT International Mission 40 Drift Fredens Stemme Tilskud til direktør Konsulent (Viggo Søgaard m.fl.) Burma Mission Bangkok Løn Ruth & Inchai Thailands-udvalg inkl. rejser Information Thailand i alt Driftstilskud Ilulissat Løn mv. (Volontører/grønl. medarb.) Løn mv. - klubleder Orlovsrejse/Besøgsrejse Grønlands-udvalg inkl. rejser Information Grønland i alt Ghana - driftstilskud Ghana-udvalg - rejser, møder, informa Ghana i alt Rumænien - Fam. Pascu

11 11 58 Rumænien - udvalg -rejser m.m Rumænien i alt International mission - udvikling INTERNATIONAL MISSION I ALT Administration 60 Løn mv. administration Revision Kontorhold, telefon, porto ADMINISTRATION I ALT UDGIFTER I ALT INDTÆGTER 70 Renter af arv Renter iøvrigt Fra menighederne Fra MBU (andel i YM) Fra genbrugsbutikker Gaver i øvrigt samt diverse Testamentariske gaver Tipsmidler og andet Anvendelse af hensatte midler Sommerkonference INDTÆGTER I ALT Overskud/underskud Hensættelser Hensættelse i alt TIL/FRA KAPITALKONTO Int. Missionsprojekter Ind Int. Missionsprojekter Ud Sådan bliver pengene anvendt: Balance pr. 31/ AKTIVER i tkr. Bankbeholdning Ikke afregnet fra menigheder Diverse tilgodehavender Værdipapirer Lån, Øresund Indskud Servicecenter Hoppeborg Ejendomme Ilulissat Mellemregninger Aktiver i alt Passiver Skyldig A-skat m.v Kreditorer

12 12 Noter/ kommentarer til regnskab Missionsforstanderen har været væsentligt mere på besøg i menighederne end budgetteret. 13 Der har været en lidt større rejseaktivitet end budgetteret. Dels i kraft af flere medlemmer af Forbundsrådet og dels indførelse af forretningsudvalg der holder separate møder. 19 Overskridelsen skyldes primært stigning i præmien for erhvervs- og arbejdsskades-forsikring 25 Sommerkonferencen gav et overskud på kr Disse er hensat til dækning af eventuelt underskud ved indeværende års konference eller til anskaffelser/aktiviteter på fremtidige konferencer. 36 Den store overskridelse af budgettet skyldes, at der er anvendt kr til betaling af rettigheder. Dette beløb er taget fra den hensættelse, der var bestemt hertil. 43 Overskridelsen på kr skyldes, at der er anvendt midler fra hensættelsen fra Danida-projektet til dækning af rejseomkostninger m.v. for besøg og møder ved Free Burma Rangers. Desuden er der afholdt udgifter i forbindelse med trykning og forsendelse af brochurer til En dag i bøn for Burma 59 Udgiften er betaling for sider i Magasinet med informationer om international mission Ad Anvendelse af hensættelser Lederkonferencen Udvikling af hjemmeside Danida-projekt Salmemedier Udvikling af International Mission Anvendelse af hensættelser i alt Noter/ kommentarer til korrigeret budget Missionsforstanderen bliver fuldtidsansat fra og med den 1. juli Missionsforstanderen bliver fuldtidsansat fra og med den 1. juli Ifm. genforhandlingen af ansættelsesaftalen bliver en manglende pensionsindbetaling igennem de sidste 2½ år på omkring kr nu medtaget. Samtidig er det aftalt, at der fremover skal ske en pensionsindbetaling på 17,25 % af årslønnen. 73 Beløbet svarer til 715 kr. pr. medlem. 78 Anvendelse af hensatte midler: For at imødegå en nedgang i DDM s aktiviteter omkring International Mission har FBR valgt at benytte kr af en arv modtaget i år 2007 (# 77 i regnskabet). Derudover anvendes kr fra International Mission. Noter/ kommentarer til foreløbigt budget Missionsforstanderen er ansat på fuld tid 20 Missionsforstanderen er ansat på fuld tid 26 Udvalget der står bag Mission Possible konferencen har besluttet, at der ikke skal være en konferencen i I håbet om at kunne sende folk til andre lignende arrangementer, bibeholdes beløbet i budgettet. 32 FBR har valgt ikke at genunderskrive partnerskabsaftalen med Bibelskolen/ SALT, hvorfor at der pt. er åbnet op for muligheden for, at DDM trækker sig ud af samarbejdet, alternativt vælger at bidrage med et mindre beløb end tidligere år. 53 Ifm. genforhandlingen af ansættelsesaftalen er det aftalt, at der fremover skal ske en pensionsindbetaling på 17,25% af årslønnen samt, at der betales for en hjemrejse hvert 2. år, første gang i år Beløbet svarer til kr. 790 pr. medlem. 78 Anvendelse af hensatte midler: Udvikling af International Mission kr. og fra arvemidler kr.

13 13 OVERSIGT OVER MENIGHEDERNES ÅRSREGNSKABER FOR 2007 Menighed Gaver & Anden Indtægter Ansatte Annoncer Til forb. Til andre Børne og Husleje/ Andre Udgifter kollekter Indtægt i alt udgifter & tryks. HM & IM missionsopg ungd.arb. ejd. drift Udgifter i alt Humlebæk Frederiksværk Kbh. Amager Kbh. Vanløse Næstved Osted Rønne Sorø Grindsted Haderslev Odense Aabenraa Århus Brovst Hjørring Løkken Kås Stenum Thyland Tylstrup Vadum Aalborg Totalt

14 14 DDM totalt Brovst Zionkirken Hjørring Rørlandskirken Kaas Kaas Frikirke Løkken Løkken Frikirke Stenum Vesterkirken Thisted og Thy Nazaret Tylstrup Bethaniakirken Vadum Vadum Kirkecenter Aalborg Bethaniakirken Nordre distrikt Grindsted Vestermarkskirken Haderslev Din Frikirke Odense Godthåbskirken Aabenraa Frikirken Århus Frikirken Søndre distrikt Humlebæk Strandvejskirken Frederiksværk Salem Kbh.Amager Bethel Kbh.Vanløse Betlehem Næstved Birkebjergkirken Osted Missionskirken Rønne Missionskirken Sorø Frikirken Østre distrikt Menighed Kirkenavn Indskr. medl Tilgang Afgang Indskr. medl Medl. børn u/18 år, ikke op Samlet antal pr Frie tilhængere Barnevelsignelser Overhøringer/konfirmatione Døbte Vielser Begravelser MEDLEMSSTATISTIK DET DANSKE MISSIONSFORBUND pr. 31. december 2007

15 15 ÅRSBERETNING FRA INTERNATIONAL MISSION Af Åse Roswall Årsrapport 2007 Thailand Fredens Stemme Hvor er det stort igen for 2007 at kunne fortælle, hvor rigt Gud velsigner Fredens Stemmes ar bej de. Hele tiden vokser initiativerne - og resultaterne! Både når det gælder de producerede ra dioog tv-udsendelsers antal og sendeflade og omfanget af fængselsarbejdet. Den personlige brev kontakt med lytterne betyder meget for personer, der ofte er alene om deres tro i familien eller området. Fængselsarbejdet betød igen i 2007 dåb i fængslet, denne gang blev 154 personer døbt, og mange flere fik udleveret et diplom for at have gennemført et bibelkursus. Somwang, den tidligere fange, der leder fængselsarbejdet, har også startet en kirke for tidligere fanger, så de kan fortsætte med at mødes og høre evangeliet. Ind i dette travle arbejde lykkedes det i løbet af 2007 at få revet de gamle lydstudier ned, fordi de var mugnet efter den store oversvømmelse i En ny og større bygning står nu på den gamles plads, og den særlige lydisolering er etableret. Ved indgangen til 2008 mangler der nu kun ud styr blev også året, hvor Viggo Søgaard trådte tilbage som formand for bestyrelsen. Nu er en tidligere ansat, Virat Koydul, der er kirkeleder, trådt ind i stillingen, men Viggo Søgaard er sta dig medlem af bestyrelsen og repræsenterer Missionsforbundet. Bangkok Der bor ca. 10 millioner mennesker i Bangkok. Midt i denne vrimmel arbejder Ruth & Inchai, Nitaya og Nouw og en stribe volontører blandt de fattige i Demonstration: Tænd et lys for Burma... nogle af de mange slumkvarterer. Det kan synes som en dråbe i havet, men når man nu ser frugten af de mange års arbejde i form af nye ledere, bliver man opmuntret og taknemmelig. Missionsforbundet lønner Ruth & Inchai og støtter derudover arbejdet økonomisk, og samtidig er der hvert år en række unge, der støttes i et uddannelsesforløb. Fx har Nouw fået sin teologiske uddannelse på den måde, og Nitaya afslutter (forhåbentlig) i løbet af 2008 en guideog managementuddannelse. Flere af volontørerne i arbejdet er også godt i gang med forskellige uddannelser - for en enkelts vedkommende afbrudt af 2 års obligatorisk militærtjeneste! Nitaya besøgte i 2007 Vestermarkskirken i Grindsted i forbindelse med 2 ugers Mission i fokus. Hun satte sit meget festlige præg på disse uger! Etniske grupper i Nordvestthailand Situationen i Burma blev tydelig for hele verden i sensommeren og efteråret 2007, hvor safran-revolutionen ledt af munkene i hovedstanden Rangoon tiltrak sig alles opmærksomhed. Det satte vores arbejde i perspektiv - det er netop i dette land og med flygtningene herfra, familien Eubank og deres medarbejdere utrætteligt arbejder. Desværre ændrede situationen i landet sig ikke på den radikale måde, vi havde håbet, så vi må fortsætte med at støtte. Vi får ikke længere midler fra Danida, så økonomisk har vores hjælp i 2007 været på et meget lavere blus end tidligere, men til gengæld prøver vi så meget desto mere at udbrede ideen om En dag i bøn for Burma i marts. I juni 2007 besøgte familien Eubank os og gav os et levende indtryk af de vanskelige vilkår. Der er ingenting som selv at have været der I 2007 kunne vi igen sende en gruppe af sted på besøg i Thailand - godt hjulpet af Torgunn Skov og Nitaya. Thailands-udvalget Ingolf Bjørsted, Kenneth Vittrup Pedersen, Sanna Bundgaard, Torgunn Skov og Åse Roswall Konsulent for udvalget: Viggo Søgaard

16 16 ÅRSBERETNING FRA GrønlandSUDVALGET Årsberetning GHANA 2007 Mission i Grønland - Fra Drøm til virkelighed! Sådan lyder overskriften for den indsamlingsfolder, som nu er på vej ud til menighederne. I 27 år har der nu været drevet mission i Ilulissat, og i dag er der en dejlig stor menighed. Gennem årene har der været mange inden om i både klub og menighed. Sådan har man også oplevet år Året har budt på både glæder og skuffelser. Nogle har forladt menigheden, og nye er kommet til. Ledere, som har været med i mange år, har brug for at holde en pause, og det tager tid at få etableret en ny stærk ledergruppe. Allan Hansen er ansat som klubleder, og med sin kone Margit og børnene er de engagerede i menighedens store arbejde. Tidligere har der været familier fra Danmark bosiddende i Ilulissat, som har deltaget aktivt i menighedens arbejde. Det er ikke er tilfældet for nærværende, og opleves som et stort savn for vort lederpar, at der ikke er teltmagere i byen. Som en stor opmuntring og hjælp var det, da Lis Askholm Nielsen fra Grønlandsudvalget, sammen med sin mand Kurt, gennem 2 perioder, har været bosiddende i Ilulissat. De var meget aktive i klubarbejdet samt hjalp med mange praktiske gøremål. Et eksempel på, at man kan tjene hele livet, og aldrig bliver for gammel til at være involveret i mission. I Grønland rejser man meget rundt, og der er kommet flere nye grønlændere til byen, som har engageret sig i menighedens arbejde. Bl.a. derfor kommer der mange til menighedens gudstjenester og bedemøder. Gud har lagt det Grønlandske folk på vore hjerter, og vi arbejder fra grønlandsudvalget side på at støtte op om arbejdet både i Ilulissat og Nordgrønland. Der er stort behov for at yde hjælp til de nye menigheder, som er opstået i mindre byer i Nordgrønland. Mange er blevet mødt med evangeliet gennem kontakt til menigheden i Ilulissat. Menigheden oplever derfor et ansvar for at støtte de nye menigheders udvikling. En af måderne vi kan støtte på, er at være med i indsamlingen til en større kirkebygning. Der er ikke plads til alle, når der er gudstjeneste, børnekirke, forbøn osv. Rammerne er sprængt og behov for større mødesal, klublokaler, opholdsrum samt nyt køkken. Sammen med grønlandsudvalget drømmer menigheden om at skabe mere tidssvarende rammer for menighedens og klubbens aktiviteter. Der er brug for: - at få mere plads til alt det, der foregår i huset - at huset må danne ramme om et socialt værested - at der bliver et uddannelsescenter for menighederne i Nordgrønland, som bl.a. indeholder undervisningsfaciliteter og værelser. Om sommeren kan det evt. udlejes til turister for på den måde at støtte driften af huset. Vær med til at gøre drømmen til virkelighed! Menigheden har gennem længere tid samlet ind til en byggekonto, men de har brug for vores hjælp. Derfor vil 2008/09 blive årene, hvor vi vil forsøge at samle 1,5 million kroner ind. Begynd allerede nu at overveje, hvordan du selv og din menighed kan støtte drømmene, så de må blive virkelighed. Vil du opleve en spændende menighed på tæt hold, så rejs til Ilulissat, og vær med i tjenesten - at vinde mennesker for Kristus. Der er meget der skal falde på plads i den kommende tid. Vær med i forbøn for menighedens fremtid, og for indsamlingen. Vi håber, at de penge der bliver givet, bringer velsignelser, både til jer der er givere, og til menigheden som får midler til fremtiden. Fathers Home Care Ministries i Takoradi by, hvor den første etape af børnehjemmet ligger, er blevet helt færdigt. Der er kommet en flot låge i muren, og der er lavet vandtank, så der er gode forhold for de 30 børn og de 7 medarbejdere. Der er naturligvis en vis nedslidning, når man er en familie med så mange børn og voksne, så året bød også på en del vedligeholdelse og nye møbler. På den store grund uden for byen, hvor en fremtidig børnehjemslandsby skal ligge, er der sat betonklodser op for at markere skellet. Chantal og Francis flyttede til Ghana Den helt store forandring i 2007 skete i oktober. Da flyttede Francis Jackson og hans kone Chantal definitivt fra Schweiz til Sekundi/Takoradi i Ghana. Slut med at rejse frem og tilbage og især for Chantal - goddag til et helt nyt liv i fuldtidstjeneste for hjemløse-, forældreløse- og slave-børn i Ghana. Francis Årsberetning FRA RUMÆNIENSUDVALGET Meget positivt at sige Med risiko for at lyde som en genudsendelse, så vil jeg gerne begynde denne lille årsberetning med atter en gang at takke for den meget store opbakning, som vores missionsarbejde i Rumænien er omsluttet af. Vi mærker dette den ene gang efter den anden. Der kommer uventede pengegaver ind på vores konto, der kommer uopfordrede ideer til projekter, der tegnes fadderskaber for rumænske skolebørn i et omfang, vi slet ikke havde turdet håbe på. Det er virkelig en stor glæde og fornøjelse at sidde i vores ende og blot kunne kanalisere gaver og velsignelser videre til Rumænien. Der skal også lyde en stor, stor tak for den opbakning udvalget, men ikke mind- Grønlands-udvalget Jette Christiansen, Bente Ågren, Lis Askholm Nielsen, Aase Jensen og Bent Fodgaard

17 17 og Chantal har det godt, de er faldet hurtigt til. Det betyder meget i børnehjemmets hverdag, at far Francis er der til en snak med det enkelte barn, til støtte for medarbejderne og til at møde myndighedspersoner og mange andre, der dagligt henvender sig for at få hjælp. Til partnerskabskonference Allerede i januar var vi en lille gruppe til partnerskabsmøde med FHCM i Takoradi: Åse Roswall, John Haugegaard, Rikke Obasi, Laila Lundtoft, Hanne Jensen og som ekstern konsulent: Uffe Torm fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Vi skulle tale om samarbejdet mellem Missionsforbundet og FHCM med henblik på bedst muligt at kunne samarbejde om de fremtidige udfordringer, hvor det er drømmen, at FHCM kan hjælpe endnu flere børn. Vi rejste glade hjem og var endnu engang opmuntret over at se, hvor stor en kvalitet og værdi netop dette arbejde har. Tempoet justeres Da vi i månederne efter rejsen skulle gøre en ny samarbejdsaftale færdig og samarbejde om at søge støtte til at sende en udviklingsmedarbejder til, viste det sig, at vi fra dansk side var indstillet på, at det skulle gå hurtigere, end de i Ghana var klar til. De slog bremserne i, uden at vi helt forstod hvorfor, og det blev til en kortere samarbejdsaftale, der skal fornyes i marts Planerne om at udsende en udviklingsmedarbejder fra Danmark er sat i bero, indtil FHCM fremsætter behovet. Vi har mange gange stillet os selv, hinanden og Francis spørgsmål om, hvordan vi kunne rende ind i den form for samarbejdsproblemer? Det er klart, at sprogbarrierer og kulturelle barrierer spiller ind. Jeg tænker, at årsagerne er så mange og komplekse, at det er mest frugtbart at se fremad mod nye samarbejdsmuligheder, nu hvor vi er denne dyrekøbte erfaring rigere. Hilsen fra Ghana Hilsenen fra FHCM til alle danske venner og menigheder er fortsat, at vores støtte gør en STOR forskel. Det er fantastisk som Ghana-udvalg at få lov at følge med i de mange menigheder, børnegrupper og enkeltpersoner, der engageret støtter FHCM på mange forskellige måder. Tak, at I også husker os i udvalget. Vi har også behov for jeres forbøn. Ghana-udvalget Jørgen Hansen, Trine Puggaard, Laila Lundtoft og Hanne Jensen Resursepersoner: Rasmus Elkjær Larsen, Rikke Obasi og John Haugegaard st vores missionærfamilie, Dorthe og Cornel Pascu, oplevede, da Missionsforbundets repræsentantskab enstemmigt bakkede op om yderligere to års udsendelse (1. april 2008 til 31. marts 2010). Denne massive opbakning er et fantastisk rygstød for arbejdet. Endelig, og dermed skal takkestrømme hører op med den vigtigste tak, nemlig til Dorthe og Cornel. Disse to mennesker brænder forsat og uformindsket for at bringe evangeliet ud blandt rumænerne. Det er en stor glæde at arbejde sammen med dem, og vi har det klare indtryk, at de fremdeles vokser og modnes i tjenesten. Året som gik I løbet af år 2007 kom Arne Hansen for alvor i gang i det nationale Rumæniensarbejde. Og med lanceringen af projekt skolebørn fik Arne straks skabt nye spændende muligheder for at lokale menigheder rundt i landet, men også privatpersoner, på en overskuelig facon kan være med til at skabe en nye og bedre fremtid for et barn, ja, for en hel familie. Arne har været meget glædeligt overrasket over opbakningen, men han har fortsat plads til endnu flere sponsorer. I skrivende stund er Arne sammen med sin hustru Britta på besøg i Rumænien for at besøge skolebørnene og følge med i deres udvikling. Et andet af de spændende projekter, som lykkedes i 2007, var etablering af musikundervisning for unge mennesker. Der er blevet indkøbt guitarer, og der er betalt for undervisning af de unge. Cornel fortæller, at det går rigtig godt! Naturligvis er hverdagen det som fylder mest. Og hverdagen fungerer for familien Pascu. Så selv om der naturligvis er udfordringer, der er syge børn, der er små og lidt større uheld, så er der fortsat ingen tvivl om, at hele familien trives. De udtrykker atter og atter over for os i Danmark, at de er der, hvor Gud har kaldet dem til at være. Og det er en god ting! Rumæniensudvalget vil i de kommende måneder arbejde med at forbedre relationerne til vores rumænske partnerkirke, og ikke mindst arbejde på at være visionære med hensyn til at udvikle Guds rige i Onesti og omegn. Og vi håber, at I fortsat vil støtte op om og være med til at udbrede evangeliet i Rumænien. Rumæniens-udvalget Finn Kier-Hansen, John Nielsen, Arne E. Hansen, Kirsten F. Eriksen

18 18 ÅRSBERETNING FRA MBU Årsberetning 2006 Kære venner. Det går godt! 2007 blev året hvor vi kan se, at de prioriteringer vi har foretaget de seneste år, har været nødvendige, relevante og fremsynede. MBU er ved at være oppe i gear igen, og flere og flere personer melder sig under MBU s faner til rådsarbejde og små og store projekter. Vi får fortsat gode historier fra lokalforeningerne om små og store succes-oplevelser i det lokale arbejde, og vi deler stadig penge ud til nye gode initiativer. OG! Der er i stadig grad børn og unge der lærer Jesus at kende, ledere der opbygges: Kort sagt! Mennesker der forvandles gennem MBU s arbejde, både lokalt og nationalt. Tak til medarbejderne Der skal lyde en stor tak til vore ansatte og mange frivillige medarbejdere. Jeg vil starte med at nævne Bodil, som vi tog afsked med på sidste årsmøde. Vi sætter stor pris på dit virke på kontoret, og ønsker dig alt det bedste fremover. Tak til vore konsulenter: Pia, Ruben og John Øyvind. I udfylder hver især en meget vigtig brik af vores samlede indsats. Tak til vores Generalsekretær Bo. Din analyse og fremsynethed har været vigtig for os. Tak til vores forretningsfører Palle. Du holder det hele sammen på kontoret, og vi er taknemmelige for dit daglige slid, og vi ved at din hjælpsomhed gør en stor forskel hos den der ønsker oplysninger eller råd hos dig. Tak til jer alle, fordi det mærkes at MBU for jer er mere end blot en arbejdsplads. I viser omsorg og velvilje og imødekommenhed i stor stil. TAK! Økonomien halter fortsat Økonomien synes at være en fortsat udfordring for MBU, og det forgangne år har ikke været nogen undtagelse. Vi måtte endnu engang sande, at der er flere medlemmer, end vi reelt set fik registreret, og vi måtte løbende justere vores budget, da det blev klart, at vi desuden fik et mærkbart mindre beløb fra DUF end forventet ( kr.). Vi står samtidig midt i overgangsfasen til det nye medlemsregistreringssystem, men har store forventninger til denne investering, når det bliver rettet helt til, så det i praksis fungerer som ønsket. Interaktiv hjemmeside Vi fik også lanceret vores nye flotte hjemmeside. Den er såkaldt interaktiv, så det ikke kun bliver et centralt projekt, men med tiden i høj grad et brugbart site for lokale ledere, rådsmedlemmer og andre at oploade og redigere informationer. Her kan man også tilmelde sig MBU-lejre, og tilmed betale online. Vi er naturligvis i fortsat dialog med de lokale brugere af både registreringsprogrammet og udformningen af hjemmesiden. Vi har i årets løb forsøgt os med såkaldte nyhedsmails. Det er blevet taget godt imod, dog uden ret mange tilbagemeldinger, og vi vil tilstræbe at få vores nyhedsmails sendt ud mere regelmæssigt fremover. Støtte til det lokale arbejde Vi har haft nogen debat om MBU s engagement i menighedernes volontørtjeneste. Efter vi nedlage den stilling som beskæftigede sig med de lokalt ansatte volontører, har vi tænkt og overvejet hvordan vi kan vedblive med at støtte det lokale børne- og ungdomsarbejde gennem volontøransættelser. Vi har ikke været vidende om nogen volontører i indeværende skoleår, så vi har været lidt afventende overfor at træffe en beslutning. Vi har dog arbejdet med en strategi på dette område, med nye idéer og tiltag, hvor vi mener at kunne gøre en forskel, som det lokale arbejde normalt ikke vil kunne løfte alene. Et nyt koncept Et andet sted vi har lagt en del energi, er udviklingen af sommerkonferencen. Vi har på opfordring af ungdomsrådets analyse i samarbejde med bla. teen- og ungdomsstævnemedarbejderne, valgt at fortsætte det meget vellykkede Børnestævne, men fundet det for vanskeligt at fortsætte med at tilbyde specifikke arrangementer for unge og teenagere. Vi har derfor valgt at tilrettelægge en ungdomslejr parallelt med stævneugen, måske for de ældste teenagere, og samtidig har vi udvidet børnestævnet for de yngste teenagere. På den måde tror vi at vi kan lave et godt stævne for stævnedeltagerne, samtidig med at vi har en virkelig god lejr for de der ikke ønsker at tage med DDM-familien på stævne. Mere om dette på årsmødet. At nå målet Jeg vil gerne slutte med at takke vores mange frivillige medarbejdere. For selvom vi har en meget engageret og kompetent lønnet stab, så bygger MBU s arbejde unægtelig på de mange frivillige kræfter og arbejdstimer der lægges lokalt. Det bliver denne gang med en ekstra personlig taknemmelighed jeg skriver årsberetningen, da jeg går af som formand til årsmødet, og overlader roret til en ny formand, med kendte og nye medarbejder for MBU s interesser Tak til dig, der uge efter uge giver af dig selv til børn og unge. Tak til dig som giver af din tid, og dermed også af din kærlighed til andre end dig selv. Tak til

19 19 dig som har tro på de børn og unge du møder gennem dit frivillige arbejde i en af lokalforeningerne, og tak til dig der håber og beder, for en god fremtid for verdens børn, at de også må kende sig som Guds børn. Vi står i dette arbejde sammen. Både BUS og Rådene, vore ansatte og enhver der støtter og arbejder for vores fælles mål. Og vi skal nå det mål sammen! Paulus siger det sådan her: Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! (1. Kor. 9:24) Et sandt paradoks! Normalt er der kun en vinder, men ikke i Guds rige. Og MBU handler ikke om enkeltmandspræstationer, men om sammenhold. Og vi vil stå sammen! Sammen med de der glædes over lokal fremgang, og sammen med de der kæmper sig igennem et tungt lokalarbejde. Så den enes styrker bliver den anden til gode. Og den enes byrde, bæres af de der kan. På den måde, og ved Guds velsignelse, kan vi alle komme i mål som vindere i det samme løb, og glæde os over alt det vi har været og er en del af. Og det fortsætter 2008 er allerede startet godt, hvor vi allerede er i gang med en ny sommer-ungdomslejr. Vi arbejder også ihærdigt med to årlige lederuddannelser i samarbejde med Øresund, og vi ser frem til nye kræfter i både BUS og RÅD. MBUs formand slutter Det blev så min sidste årsberetning. Jeg har som nævnt valgt ikke at genopstille, og ser med stor glæde nye ansigter træde til. Min tid som MBU s formand har været både spændende og udfordrende, og jeg fortryder ikke et sekund at jeg sagde ja til at engagere mig i dette vigtige arbejde. Jeg har meget stor tro på det MBU gør både nationalt og lokalt, og ser for mig en fremtid hvor MBU fortsat vil være med til at gøre en vigtig forskel. Rasmus Elkjær Larsen, formand for MBU (Læs hele beretningen på dk, hvor du også kan læse mere fra Børnerådet, Spejderrådet og Ungdområdet)

20 Afsender MAGASINETs ekspedition Birgitte Tinggaard Nielsen Folstedvej Brønderslev 20 BLAD NR Returneres ved varig adresseændring Bestyrelsens årsberetning for Efterskolen Øresund 2007 Redigeret uddrag Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter, og himmelhvælvingens port. Ovenstående omkvæd bliver ofte brugt til dimissionsfester. Den rammer noget helt centralt som bestyrelsen ønsker. At de unge mennesker må få øjnene op for, at tilværelsen har meget mere at give dem, hvis de tør række ud efter det. Og den tid de har valgt at være elever på skolen, må få dem til at føle at livet er stort, og at skue endnu længere ud. Vi har et medarbejderteam og en forstander som videreformidler det i hverdagen, og det er vi utrolig taknemmelige for. Efter et turbulent år i 2006, var målet at få ro på driften i 2007, og styr på økonomien. Begge dele lykkedes. Vi skylder medarbejderstaben en stor tak for at de holdt ud, selv om økonomien ikke gav mulighed for de store udsving. Kim Nissen, som tiltrådte som forstander i november 2006, har i løbet af 2007, fået godt styr på driften. Så vi kan se tilbage på 2007 og glæde os over et godt år. Ved repræsentantskabsmødet i Kolding, trådte Roland Petersen ud af bestyrelsen. Ingen havde sagt ja, til at stille op som nyt bestyrelsesmedlem. Lilli Frandsen, som blev valgt ind som suppleant, måtte træde til. Bestyrelsen består for øjeblikket af følgende: Jens Falk, Osted Næstformand og ansvarlig for bygningerne Ulla Schødt, Frederiksværk Sekretær og medarbejderansvarlig Carsten Nielsen, Rønne Økonomiansvarlig Lille Frandsen, Rønne Inger Koefoed-Jespersen, Humlebæk Formand Vi håber menighederne, vil tage del i skolens liv og virke, ved at opstille kandidater. Der er brug for det. Vi ser frem til et nyt år hvor vi igen kan tænke fremtid for skolen, både bygningsmæssigt, og holdningsmæssigt. Vi glæder os over et stabilt medarbejderteam, som gør skolen til et godt sted at være. Samtidig et stort ønske fra bestyrelsen og forstanders side, at vi bliver mere synlig i Missionsforbundet, det vil vi gøre vort til. Vi ønsker at I som menigheder involverer Jer, og føler at Efterskolen Øresund også er jeres skole. Tak for de gaver modtaget i løbet af Af Kim Nissen året. De betyder meget for skolens økonomi, og kan slet ikke undværes. Tak til Jer der deltog i arbejdsugen i juli. Det en uvurderlig hjælp og opmuntrende at så mange bakkede op, for at hjælpe med at male, lægge terrasse, luge og meget andet. Sidst men ikke mindst tak for Jeres forbøn, det er den der gør at lærerne ikke giver op, når de står i en svær situation, det er Jeres bønner der gør at værket lykkes, og at de unge får lov til at lege i livstræets krone, og føle at livet er stort. FORSTANDERENS beretning FOR 2007 Redigeret uddrag Kol Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud Eleverne Når jeg ser tilbage på kalenderåret 2007, ser jeg tilbage på 2 forskellige elevhold. Vi afsluttede et hold herlige elever i juni, som har budt på mange oplevelser. Store udfordringer på adfærd og samarbejde, men samtidig en elevflok, som udviste sammenhold og som i fællesaktiviteter indgik i gode relationer. Med denne elevflok drog vi i foråret til Tjekkiet på skolerejse og rejsen var stærkt medvirkende til sammenhold og tolerance. Skoleåret til august begyndte med 89 elever. Og disse elever var/er helt anderledes. Det har været interessant at se denne forskel. Af dem der startede i august, var der 15 elever gengangere. Et udtryk for, at vi lykkedes i forrige skoleår. Desværre har vi måttet sige farvel til en række elever, som ikke overholdt skolens regelsæt. Det har betydning for ikke mindst skolens økonomi. Det er vilkårene og vi går ikke på kompromis med vore regler på skolen. Vi vil være en skole, hvor forældre trygt kan sende deres kæreste eje. Medarbejderne 2007 har også budt på nye medarbejdere. Nefer Winter af løste 1. maj Annette Tinning som ny sekretær på årets travleste tidspunkt. Men Nefer har gjort en stor indsats og det er vi taknemmelige for. I køkkenet er Lone Svendsen og Kirsten Hansen blevet erstattet af Heidi Moberg og Hanne Henriksen. På lærersiden gik Rikke Duve og Gitte Gløde på barsel. Som erstatning ansatte vi Jette Nielsen og Kim Bjørsted. Lonnie Bechmann kom tilbage fra barselsorlov. Daniel Nissen er volontør. Pia Rygaard er ansat som viceforstander i en kombinationsstilling, så den ledelsesmæssige struktur styrkes. Stor tak til medarbejderne for en dygtig og engageret indsats. Økonomi Skolens store udfordring for 2007 var at få genoprettet økonomien. Det har krævet energi og iderigdom blandt personalet, så forrige kalenderårs underskud er vendt til et overskud. TAK til støtterne Vi er inderligt taknemmelige for samarbejde, forbøn og støtte fra hele forbundet. I arbejdsugen oplevede vi en meget konkret indsats og hjælp, men jeg hører også ofte om foldede hænder og tanker til skolen. STORT TAK FOR DET for det er jo vores energikilde til arbejdet med at dele evangeliet blandt skolens unge. Stor tak for de mange økonomiske gaver som skolen er blevet velsignet med.

NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 68 MAJ 2010 122. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2009 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2010 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Referat. Bilag 8.2 - Referat repræsentantskabsmøde 2007 Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde, mandag d. 23.

Referat. Bilag 8.2 - Referat repræsentantskabsmøde 2007 Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde, mandag d. 23. Referat Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde 2007, Mandag den 23. juli, 2006, 10.00 12.30 & 13.30-17.30 på International Apostolsk Højskole, Lykkegaardsvej 100, 6000 Kolding Vi begyndte

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

NR 61 MAJ 2009 121. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 61 MAJ 2009 121. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 61 MAJ 2009 121. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2008 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2009 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde, torsdag d. 21. juli 2005

Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde, torsdag d. 21. juli 2005 Referat Det Danske Missionsforbunds ordinære repræsentantskabsmøde 2005, torsdag den 21. juli kl. 09.00-17.00 på International Apostolsk Højskole, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding Peter Götz bød forsamlingen

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund SOMMER- STÆVNE ÅRSSKRIFT Årsrapporter fra DDM s fælles nationale og internationale arbejde 2012 Dagsorden til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende Jeg har nu været på min første nationalrådssamling. Jeg oplevede det meget inspirerende. Det er godt at være en del af et netværk hvor det kan opleves at alle får lov til at udvikle sig og hvor menighederne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte.

Referat. Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 21. juli 2015 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund - Landsmøde Side 1 af 5 Referat Janus Maigaard bød velkommen til mødet. Det er dejligt med så mange fremmødte. 1 a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014

Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014 Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014 INDHOLD: Noter m.m. 2 Dagsorden...3 Årsberetninger.4-7 Regnskab...8-12 Noter m.m. Velkommen til gudstjeneste og menighedens årsmøde i Tylstrup Frikirke søndag d. 08. marts.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet.

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Men hvordan er vi konkret kirke under disse frie forhold? Det vil vi tale om mandag den 4. november kl. 17.30, hvor vi samles

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Roskilde har fået to nye søer. Lynghøjsøerne, beliggende i den tidligere grusgrav overfor Svogerslev. Om sommeren vil man kunne bade i søen - men

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Godt Nyt Juni 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt Juni 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Spændende besøg Søndag den 26. juni får vi besøg af»vores«missionærer, Alice og Iver Larsen der igennem mere end 25

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten.

Iver Larsen der i øvrigt taler ved formiddagsgudstjenesten. søndag den 13. september, umiddelbart efter gudstjenesten Søndag den 13. september har vi menighedsmøde. Alle med tilknytning til menigheden opfordres til at komme og deltage i dette møde. Menighedens

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere