NR 52 MAJ ÅRGANG ÅRSSKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT"

Transkript

1 1 NR 52 MAJ ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund

2 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund og udkommer 10 gange om året, heraf er de to temablade. Magasinet udsendes til menighedernes medlemmer. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Missionsforbundets teologiske grundlag. Glæde Abonnement Abonnement: Kr. 325, (Pensionister kr. 275, ) Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Bo Lundgaard Se oplysninger nedenfor Redaktionsgruppe Menighedsstof Søren Mortensen, Ultvedparken Tylstrup. Tlf Redaktionsgruppe Temastof Per Hansen, Enghavevej 3, 3200 Helsinge Tlf / magasinet.dk Jeanette Munksbøl Faste medarbejdere Peter Götz Gunni Bjørsted Ruben Andersen Hoel Tomas Rifbjerg Lindholm Annoncer Kr. 3,25 pr. sp/mm for digitalt materiale. +25% for opsætning. Støtteannoncer kr. 3, pr. sp/mm. Henvendelse til Missionsforbundets sekretariat (se nedenfor). Nyt om navne Deadline: den 1. 3 måneder før bladet udkommer. Henvendelse til Missionsforbundets sekretariat (se nedenfor). Ekspedition Birgitte Tinggaard Nielsen Folstedvej 35, 9700 Brønderslev Tlf Grafisk design Giraffe Oplag og Tryk hos HANDY PRINT, Skive ISSN Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C Tlf.: Fax: Nordea Reg 2374 konto / Missionsforbundet Missionsforstander: Peter Götz, Hyacintvej 6, 3060 Espergærde Tlf Formand Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted Tlf.: Af missionsforstander Peter Götz Da priste jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket end at spise og drikke og være glad. Prædikeren Det er en alvorlig sag, det med glæden. Uden den mangler vi et af de allervigtigste elementer i tilværelsen. Mangler vi A-vitamin er vores vækst i fare. Mangler vi C-vitamin svækkes vores immunforsvar. Uden D-vitamin bliver vores knogler skøre. - Men mangler vi glæde, går det endnu værre. For glæden er et af grundstofferne i vores mentale styrke. At værne om glæden og holde sig glad er lige så nødvendigt for vort sind, som det er for kroppen at holde sig varm. Du har godt af at glæde dig, og du har ret til det, uanset hvilken smerte du må føle og uanset hvilken lidelse, du skal dele med andre. Øjnene på det lille barn, som har mistet et ben ved en landmine, kan godt gnistre af glæde. Moren, der mister sin søn i trafikulykken, kan godt finde tilbage til det, der glæder hende. For glæden er ikke sorgens og savnets og smertens modsætning. Den er snarere det, der skal til, for at bære de tunge følelser. Den kloge opbygger af Jerusalem, Nehemias siger: Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke! Den gode kong Salomon siger det sådan her: Glad hjerte giver godt helbred, modløshed udtørrer knoglerne. Ordsp. 17,22 På hverdagsdansk lyder det sådan: Et glad hjerte giver en sund krop, nedtrykthed dræner ens livsmod. Glæden er altså vores styrke, energi og forudsætning for vores mentale overskud! Prædikeren har opdaget det samme og siger: Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør. (3,22). Hvis vi tager dette alvorligt og det skal man med glæden betyder det en række ting. Vi bør kende glædens kilder både den store guddommelige kilde og alle de andre kilder, der gør os glade, når vi drikker af dem. Vi bør værne om vores glæde og aktivt afvise alt det, der stjæler glæden fra os. Det er vidt forskelligt fra person til person, men alle ved vi, at der er noget bestemt eller nogen der på et splitsekund kan dræbe enhver glad følelse. Vi bør arbejde på at skabe glæde for hinanden. Hold dit hjem glad. Gør dine kolleger glade. Lad det være en glæde for dine naboer at hilse på dig. Lad din kirke være et glædens hjem og afvis det, der vil slukke glædens flamme. For glæden er vigtig din glæde såvel som de andres glæde. Til sommer skal mange af os mødes på konferencen under temaet glæde. Lad os gøre det til den sommerkonference, hvor vi giver hinanden så meget glæde og taknemmelighed, at den skriver sig ind i historien som noget helt særligt nå ja det var ikke bare sangens år men også glædens år. Årsskrift Denne udgave af Magasinet er DDM s årsskrift, der normalt kun udkommer i begrænset oplag. Igen i år har vi valgt at alle Magasinets læsere skal få et indblik i vores fælles arbejde.

3 3 ÅRSBERETNING FRA FORBUNDSRÅDET Nye spændende dynamikker Af Bo Lundgaard, formand På Repræsentantskabsmødet 2007 skete der store ændringer i Forbundsrådet, idet tre nye blev valgt ind i Forbundsrådet og et formandsskifte blev foretaget. Med så mange ændringer vil dynamikken i forbundsrådet ændre sig, og heldigvis har det vist sig at være i en positiv retning. De nyvalgte er gået rigtig godt ind i opgaven, og samtidig har vi gamle stået for kontinuiteten, så det er en rigtig god sammensætning. I Forbundsrådet har vi forsøgt at fokusere på nogle udviklingsområder, og selv om ændringer sjældent sker over natten, så mener jeg allerede nu at kunne se nogle store fremtidsperspektiver. Et af de spændende områder er, at repræsentantskabsmødet besluttede, at missionsforstanderstillingen fremover skal være på fuld tid. Peter Götz gør det allerede rigtig godt som Missionsforstander, men det er helt tydeligt, at han pt. ikke har nok timer til rådighed i sin DDM ansættelse. Fra sommeren 2008 kommer Götz på fuld tid, og det vil få en positiv betydning for både det lokale og det nationale arbejde. Samarbejde på tværs Gennem en længere periode har centrale ledere fra Baptistkirken, Metodistkirken og Missionsforbundet drøftet forskellige samarbejdsmuligheder. Foreløbigt har det resulteret i lederkonferencen Mission Possible, som igen i 2008 var en stor succes. Spændende program, spændende samtaler, dejligt sted og rigtig dejligt at lære hinanden bedre at kende, er blot nogle af de tilbagemeldinger, som vi får på denne fælles lederkonference. Ud over konferencen taler vi løbende om samarbejde både lokalt og nationalt. Det kunne være interessant at arbejde sammen og udnytte hinandens stærke sider, så kirkerne lokalt kommer til at fremstå som super-attraktive trosfællesskaber, der inspirerer ikke-kirkevante til at søge tættere på Gud. Vi håber også at lokalt samarbejde inddrager andre kirker, f.eks. fra FrikirkeNet. Meget, meget spændende perspektiver. SALT er et samarbejde om uddannelse af medarbejdere til kirkerne, men SALT er desværre i en økonomisk kritisk fase. Derfor afholdtes i efteråret 2007 en samling, hvor centrale frikirkeledere drøftede fremtidig uddannelse af medarbejdere til kirkerne, og et udvalg skal inden sommeren 2008 fremlægge bæredygtige modeller. Forbundsrådet har valgt at opsige samarbejdet med SALT på de nuværende økonomiske præmisser, men vi håber dog, at der findes en ny bæredygtig model, hvor også DDM er med. Samarbejde i DDM I november 2007 afholdte vi en spændende og anderledes lederdag i Grindsted. Der var inviteret bredere end tidligere, og om eftermiddagen havde vi spor-opdelt undervisning, hvilket betød, at der var langt flere deltagere end tidligere. Formiddagen bød på en vifte af vigtige emner, som blev drøftet kort i nogle grupper og derefter kunne tages med hjem til menighederne til videre drøftelse. Eftermiddagen sluttede med et yderst vigtigt indlæg om Efterskolen Øresund, hvor forstander Kim Nissen m.fl. fra skolen fortalte om tankerne med at have en efterskole og spurgte til menighedernes opbakning. Generelt var lederdagen en stor succes, og mange menigheder har givet til kende, at man ønsker at fortsætte med lederdagen. Magasinet har været vendt i Forbundsrådet, idet Tema-redaktionen har ønsket at udgive ét større årligt temanummer og ikke fire årlige temanumre. Dette har medført en drøftelse af Info delen i Magasinet, og i 2008 prøver vi med ét Tema-Magasin og syv Info-Magasiner. Det er stadig vigtigt at have et blad og herfra skal lyde en stor tak til de, som på forskellig måde bidrager til udgivelsen af Magasinet. Administrativt har Forbundsrådet valgt en ny arbejdsmodel, idet der er oprettet et forretningsudvalg som tager sig af mange af de tekniske/administrative områder, og dermed kan forbundsrådsmøderne være mere fremadrettet. Det har foreløbigt vist sig at være en rigtig god model, som tegner godt for fremtiden. DMK Tilværelsen er fuld af forandringer og næsten alt i vores dagligdag, vores familiemønstre, arbejdsliv og menighedsengagement kan næppe genkendes fra for 50 år siden. Disse store forandringer er bl.a. gået ud over den ellers livskraftige kvindebevægelse i Missionsforbundet. DMK (Dansk Missionsforbunds Kvinder) har måttet tage til efterretning, at tiden og udfordringerne i dag er så anderledes end tidligere, at visionen, som Maren Jensen fremlagde på konferencen i 1939, var god og rigtig men også havde sin tid. En række af de tiltag, som op igennem tiden blev knyttet til DMK, varetages nu på andre måder og konsekvensen er blevet en nedlæggelse af DMK pr. 31. december Vi skylder DMK og en række markante kvinder (Maren Jensen, Kristine Nørgaard, Anna Boelskifte, Rosa Olsen, Anna Lundtoft, Inger Rasmussen og Anine Højgaard alle tidligere formænd) stor tak for deres betydningsfulde arbejde.

4 4 ÅRSBERETNING FRA MISSIONSFORSTANDEREN Med ildhu Af missionsforstander Peter Götz Mærkeligt ord: Ildhu. Gammeldags og efterhånden sjældent brugt. Men vigtigt. For når vi gør noget med ildhu, er chancerne for at det lykkes langt større end ellers. Det er lige meget, om vi taler om sport eller arbejde. Det er det samme, om vi taler familieliv, forældreskab eller menighedsfællesskab. Dér, hvor ting gøres med ildhu, kommer der som regel noget godt ud af det. Dog ikke kun Det vil dog ikke være rigtigt at tro, at bare entusiasmen og begejstringen og overtalelsesevnen er god nok, så går det hele fint. I virkeligheden er uendelig megen energi løbet ud i sandet og blevet til ingenting, fordi ildhuens ildsjæle i deres iver mistede både fokus og retning. Derfor arbejder så mange menigheder landet over i disse år med at søge råd og finde retning for deres arbejde. Hvem er vi sat til at være kirke for? Hvilken virkelighed skal vores kirkelighed være i dialog med? Hvordan åbner vi menighedsfællesskabet, så det rummer både dem, der vil noget, og dem, der endnu ikke ved, hvad de vil? Rigdom og risiko Som kirkesamfund skal vi ikke være specielt kede af det. Det ser ud som om tiden arbejder for os med vores ikke-dogmatiske tilgang til troen og livet i verden. At være ét i Kristus og leve med ham som vejviser - er det vigtigste for så mange af os, at vi kun i meget lille omfang bruger energi på at diskutere sekundære spørgsmål. Det indebærer, at vi kan være sammen i gudstjenestefejrende fællesskaber trods stor forskel i baggrund og bagage. Det er en rigdom. En stor rigdom! Skal vi imidlertid bevare denne rigdom, stiller det store krav til lederne. Opgaven er nemlig i fællesskab med hinanden at sætte sig mål og derefter finde kursen, for det er slet ikke indlysende i dag hvordan man driver menighed. Vi vil gerne sige, at Bibelen er vores eneste rettesnor for liv og lære, men sætningen er trods alt bedst som et slogan. I virkelighedens verden er der så mange meninger om det ene og det andet, at mangfoldigheden meget nemt trækker os i alle mulige og umulige retninger. Det er risikoen. En stor risiko. Ildhu og omhu Hvis Det Danske Missionsforbunds m e n i g h e d e r skal vokse i både dybde og bredde, skal vi arbejde seriøst med disse to perspektiver: Ildhuen, branden i vores hjerte for at gøre Guds Rige kendt, nøden for den nødstedte, Helligåndens ild, passionen og villigheden til at søge Guds Rige først. Men dernæst også omhuen. Påpasseligheden med at sætte de rigtige mål for det, som den enkelte menighed kan gøre lige netop, hvor Gud har sat den. Opmærksomheden overfor de muligheder der findes og de døre der åbner sig. Omsorgen for den enkeltes begavelse. At være kirke i vores tid er en fantastisk gave - og opgave. Intet kan gøre vores liv rigere.

5 5 ÅRSBERETNING FRA MISSION I DANMARK Kirke i fremtiden Af Stine Larsen, formand for MID-udvalget Er glasset halvtomt eller halvfuldt? Hvad er din tænkning og din tro på Kirken i fremtiden. Er vi ved at lukke og slukke eller står vi overfor en ny reformation, en ny genopdagelse af Guds mission i verden? Der er ingen tvivl om at der arbejdes og tænkes meget rundt omkring i menighederne i disse år. Der er ting der må og skal ændres, hvis vi fortsat vil være relevante sunde og stærke menigheder i den tid der ligger foran. Ansvaret for at der fra national side tænkes i baner, der kan fremme de enkelte menigheders mission og udvikling ligger hos Mission i Danmark-udvalget, men det er i den lokale menighed, det skal udleves i praksis. Det er mennesker i den lokale menighed der skal bære missionen, ikke en bestemt metode. MID-udvalget har gennemgået en ændring i sammensætningen, således at medlemmer nu er Charly Steffensen, John Haugegaard og Stine Larsen. Derudover sidder Peter Götz også med. Den nye sammensætning har betydet, at vi har givet os god tid med at finde vores fokuspunkter og arbejdsområder fremover. Den lokale menighed agerer ud fra den kontekst de selv står i, selvfølgelig med inspiration og hjælp andre steder fra, men udvalget tror på at finde de ressourcer og det DNA der er i den lokale menighed og arbejde derudfra. Vi har besøgt forskellige menigheden og planlægger fleret besøg, for at være med i en samtale om den virkelighed den lokale menighed står i både indadtil i menigheden, men også udadtil i det lokale samfund. Dette er en del af det arbejde som Peter Götz med en fuldtidsansættelse til august gerne skulle videreudvikle. at være sparringspartner for en menighed i den tænkning og det arbejde der gøres for at være en sund menighed. at stille de spørgsmål og få øje på de muligheder, som man selv kan overse Samtalerne har bl.a. handlet om: Hvad vil det sige at tro i år 2009? Hvad er det vi forkynder, hvad er det vi skal forkynde? Hvordan oplever vi vores samværsformer? Hvordan fungerer vores gudstjenester? Er der overensstemmelse mellem det vi er, det vil og det vi gør? Hvad er jeres menigheds DNA, jeres særkende? Vi vil også gerne have fokus på gudstjenesten i menigheden. For mange er gudstjenesten en stor del af menighedens liv og ens egen spiritualitet. Vi vil gerne være med til at lægge nytænkning og forandringsvillighed ind som en grundlæggende kultur i menigheden. Dette anser vi som en forudsætning for at en lokal menighed kan blive en fornuftig medspiller i sit lokalsamfund og således udføre sin opgave - at give rum og ramme for Guds rige på det sted. Forbundsrådet har med MID-udvalget som koordinator og procesleder, også drøftet og arbejdet med at beskrive hvordan den fremtidige præsterolle eller menighedsansatte ser ud. Hvordan gør vi ansættelse i en menighed attraktivt, hvilke udfordringer står Kirken overfor i fremtiden på det her område? Har vi med mange nye gudstjenesteformer egentlig brug for en ansat præst? Hvordan sikrer vi et sundt teologisk grundlag for undervisning i menigheden? Det er et område som enkelte lokale menigheder har arbejdet med i forbindelse med nyansættelser og vi har derfor kunne trække på deres indhøstede erfaringer og materiale. Gud har kun en Kirke, og det er derfor med glæde at vi ser et større og større samarbejde mellem forskellige kirkesamfund i Danmark. Det betyder flere ressourcer og flere vinkler af Guds mission. MID-udvalget deltager i samtaler og møder for at udvide dette samarbejde fremover..

6 6 ÅRSBERETNING FRA det danske missionsforbunds kvinder Set i bakspejlet en sidste gang Af Anine Højgaard, formand for DMK 2007 blev et skelsættende år for Det Danske Missionsforbunds Kvinder. Efter endnu en aflyst Kvindekonference, hvor vi denne gang havde satset på mission som tema for vores samling, aflyste forårsstævner, nedlagte kredse, sammen med den kendsgerning, at det heller ikke var muligt at finde kvinder, der var villige til at tage en opgave i bestyrelsen, måtte vi se i øjnene, at der ikke mere var den nødvendige interesse for et fælles kvindearbejde i vort forbund. Den 3. november 2007 afholdt DMK så sit sidste årsmøde, hvor det blev besluttet at nedlukke DMK ved udgangen af Glæde gennem 70 år Årsmødet foretog en skriftlig afstemning om DMK s eventuelle opløsning, og denne afstemning viste meget klart, at der ikke mere var nogen vej frem for DMK. Vi måtte derfor afslutte et langt og rigt fællesskab, opstået i en hel anden tid end den vi lever i, og vi glæder os over at have været en del af dette arbejde i næsten 70 år, og har fået lov til at formidle støtte i mange situationer, både økonomisk og i forbøn. Set i bakspejlet har det nok også været med slet skjult bekymring og med optimismen som ønsketænkning, at vi har set fremad, når beretningen blev afleveret på Sommerstævnet de seneste år. Nye tiltag Vi glæder os over, at det ikke er fordi kvinder i dag ikke er involveret i missionsarbejde, næsten tværtimod, men de mange nye tiltag i menighederne har også været medvirkende til, at det har været svært at bevare interessen for de gamle tiltag, som DMK har stået for. Sammen med DMK lukkede også DUG- DRÅBEN, og vi retter en stor tak til alle, der har stået bag os i arbejdet med bladet. Fortsat støtte Vi - DMK - er så privilegerede, at vi stadig har midler, som vi kan støtte med, og på årsmødet var der enighed om at bruge disse midler til at følge op på de medarbejderbørn ved Fredens Stemme, som vi støtter nu, og evt. også andre projekter i Missionsforbundet. Hvor længe vi kan blive ved med af støtte, vil afhænge af, hvor længe der kommer indbetalinger. DMK s konto: , er stadig åben for indbetalinger, blandt andet fra møntindsamlingen, som vi glæder os over, at der stadig kommer penge ind til. Undertegnede (Anine Højgaard) har lovet at sørge for, at disse gaver bliver sendt videre, og vil orientere herom, evt. gennem Magasinet. Også projekt GoodLife fortsætter - få flere oplysninger hos Neel Gøtz og Lissen Duun Nielsen, Strandvejskirken i Humlebæk. Tak for støtte og opbakning til DMK gennem årene. DMK har i løbet af 2007 støttet med følgende beløb: Skolepenge til medarbejderbørn ved Fredens Stemme: ,00 * FHCM, Ghana ,00 * Ungdomsarbejdet i Grønland ,00 (* del af kollekt ved Kvindernes Internationale Bededag) Gave til Rumænien 2.000,00 Gave til Karen og Dave Eubank 2.000,00 Good Life Club 2.924,15 For fortsat støtte: DMKs konto I alt ,15

7 7 Velkommen Repræsentantskabsmøde for Det Danske Missionsforbunds 2008 Mandag den 28. juli kl på International Apostolsk Højskole, Lykkegaardsvej 100, 6000 Kolding. I forbindelse med den foreløbige dagsorden stillede vi to spørgsmål: Kunne konferencen 2008 blive skelsættende for DDM og for vores fællesskab af menigheder? Kan og vil vi tænke nye tanker og sætte nye skibe i søen? Flere menigheder har taget udfordringen op og sendt gode forslag, som vi skal drøfte og forhåbentligt godkende. Dagsordnen er nu lukket for flere forslag til drøftelse og afstemning, men der vil stadig være mulighed for at komme med gode ideer under dagsordnens sidste punkt. Derfor er du/din menighed stadig velkommen til at komme med spændende ideer. Hele formiddagen bruger vi på at tale om vores fælles mission, både nationalt og internationalt. Glæd dig til en formiddag med mange gode informationer og udfordringer, hvor vi kommer helt tæt på det, som vi nok ønsker allermest at bringe beskeden videre, at Guds rige er kommet nær. Formiddagen starter kl og slutter kl Alle er velkomne til at deltage. Eftermiddagen får lidt mere forhandlingspræg, idet vi på denne del af repræsentantskabsmødet skal igennem alle de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter. Vi har heldigvis gode og spændende punkter på dagsordnen, som kan få stor betydning for vores fællesskab fremover, så der er virkelig noget at glæde sig til. Vi skal optage en ny lokal menighed i vort fællesskab, vi skal tale om menighedernes liv og virke, vi skal høre mere om fremtidsplanerne for SALT, vi skal tale om samarbejde med andre kirker i Danmark, vi skal drøfte oprettelsen af en ressourcebank, vi skal drøfte oprettelsen fokusmenigheder, vi skal Der er lagt op til en eftermiddag rigtig mange gode og interessante emner. Eftermiddagen starter kl og slutter kl Alle er velkomne til at deltage, det er dog kun de udpegede repræsentanter som har stemmeret. Velkommen til et repræsentantskabsmøde 2008, som allerede nu ser ud til at få stor betydning for vores fremtidige fællesskab. Bo Lundgaard

8 8 Dagsorden Punkt 1 Informationer om national og international mission Vi starter kl i konferencehallen, og frem til kl vil vi blive præsenteret for en bred vifte af informationer og udfordringer om national og international mission. Punkt 2 Præsentation af de stemmeberettigede Dette punkt starter kl i konferencehallen, og her vil alle stemmeberettige repræsentanter fra menighederne blive præsenteret og få udleveret repræsentantskabsmøde materiale. Punkt 3 Præsentation af gæster Internationale gæster vil blive præsenteret. Punkt 4 Konstituering af repræsentantskabsmødet Der skal vælges to dirigenter, som umiddelbart efter valget overtager ledelsen af repræsentantskabsmødet. Forbundsrådet foreslår Stern Johansen, Grindsted og Gert Flensborg, Grindsted valgt til dirigenter. Dirigenterne sørger for, at der bliver valgt referent og tre stemmetællere. Punkt 5 Godkendelse af Forbundsrådets årsberetning Forbundsrådets beretning for 2007 skal godkendes, og den findes på side 3 i Årsskriftet. Forbundsrådets formand, Bo Lundgaard vil evt. komme med yderligere mundtlige kommentarer. Punkt 6 Godkendelse af regnskabet for 2007 Regnskabet for 2007 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil evt. kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 7 Optagelse af nye medlemmer Kristus Kirken, Rødding ønsker fuldt medlemskab i Det Danske Missionsforbund. Kristus Kirken orienterer om deres virke, hvorefter repræsentantskabsmødet skal stemme om optagelsen. Forbundsrådet anbefaler optagelsen. Punkt 8 Orientering fra forskellige arbejdsområder Punkt 8.1 Orientering fra Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) Orientering om hvad der sker i børne- og ungdomsarbejdet. Punkt 8.2 Orientering fra Det Danske Missionsforbunds Kvinder (DMK) Orientering om arbejdet i 2007 og nedlæggelsen af DMK. Punkt 9 Orientering om vores internationale arbejde Åse Roswall knytter nogle få kommentarer til formiddagens indblik Punkt 9.1 Grønland Punkt 9.2 Thailand Punkt 9.3 Ghana Punkt 9.4 Rumænien Punkt 10 Orientering om vores nationale arbejde Punkt 10.1 Orientering om menighedernes liv og virke set i et missionalt perspektiv Stine Larsen vil præsentere overvejelser om menighedens gudstjenester og orientere om forbundsrådets arbejde med rekrut- tering og uddannelsespolitik for kommende medarbejdere i de lokale menigheder. Punkt 10.2 Nye salmemedier De nye salmemedier er klar og søndag d. 27. juli afholdes et specielt arrangement, hvor udgivelsen fejres. Vi vil gerne sig tak til udvalget for det store arbejde og ønske hinanden tillykke med de nye salmemedier. Punkt 10.3 Orientering om fremtidsplaner for Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) Forbundsrådet har besluttet at melde Missionsforbundet ud af SALT samarbejdet pga. den økonomiske situation i SALT, som i den nuværende model vil kræve væsentligt øget bidrag fremover. Den 19. juni afholdes et udvidet repræsentantskabsmøde i SALT, hvor man forventer at beslutte fremtidsplaner for SALT. Bo Lundgaard, bestyrelsesmedlem i SALT, vil orientere om beslutningerne fra det udvidede repræsentantskabsmøde. Punkt 10.4 Orientering om samtalen og samarbejdet med andre kirker i Danmark Peter Gøtz vil give en aktuel status på samtalerne med andre kirker i Danmark. Punkt 11 Indkomne forslag Punkt 11.1 Oprettelse af en ressourcebank Frikirken i Aabenraa foreslår, at der laves en ressourcebank i menighederne, som lægges ind på nettet. Det ville være dejligt, hvis vi kunne hjælpe hinanden på tværs af menighederne. Eksempel: Har en menighed menighedslejr, vil det være godt hvis en anden menighed kunne tilbyde hjælp med et spændende børneprogram eller køkkenhjælp. Det vil betyde, at både B&U-ledere og andre i kirken kan være sammen i forskellige dialoger, som har betydning for kirkens fremtid. Beslutningsforslag: At oprette en ressourcebank og at arbejdet igangsættes når der er fundet en frivillig medarbejder til at stå for arbejdet. Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til ressourcebank koordinator sendes til Punkt 11.2 Nedsættelse af en redaktion til 125 års jubilæumsbog Vestermarkskirken, Grindsted foreslår at der i anledning af Missionsforbundets 125 års jubilæum i 2013, nedsættes en redaktion til udarbejdelsen af en jubilæumsbog. Den seneste historiebog blev udgivet i anledning af 100 års jubilæet i 1988, og der er skrevet megen historie i Det Danske Missionsforbund siden den gang. Det er vigtigt at vide, hvor man kommer fra for at kunne forholde sig til, hvor man er på vej hen. Som Søren Kierkegaard siger det: Livet forstås baglæns men må leves forlæns. Beslutningsforslag: Der nedsættes en redaktion, hvis opgave er at skrive en jubilæumsbog til udgivelse i anledning af Det Danske Missionsforbunds 125 års jubilæum i 2013.

9 9 Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til redaktionsgruppemedlemmer sendes til Punkt 11.3 Fokusmenigheder i Missionsforbundet Menighedsrådet i Betaniakirken i Ålborg foreslår, at vi i Missionsforbundet går sammen om over en 3-årig periode at støtte en menighed, som gerne vil udvikle sig og har brug for ressourcer fra landsarbejdet til det. Efter en 3 års periode bliver der så en ny fokusmenighed. Hvem kan være fokusmenighed Det kan være en mindre menighed, som har brug for at blive revitaliseret og gerne vil vokse i dybde, bredde og størrelse på alle områder Det kan være en større menighed, som har brug for ressourcer for at udvikle nogle bestemte områder i menigheden eller starte nye områder. F.eks. Gospelkor/kirke. Indvandrerarbejde. Børne-/ ungdomsarbejde (Hvis det ikke findes i menigheden) Menighederne kan ansøge om at blive fokus menighed, men det kan også vendte modsat at forbundsrådet udfordrer en kirke til at blive fokus menighed! Hvilke ressourcer kan DDM tilbyde: Fast vejledning i hele perioden af Missionsforstander eller anden konsulent Økonomi støtte i størrelsesorden kr. til ansættelse af præst, ungdomspræst, volontør, socialarbejder mv. Vi tror det ofte vil være godt med flere ansatte, så der kan være et team af forskellige tjenester! Tæt parløb med menigheder som er i samme region (distrikt) Mulighed for i praksis at trække på alle ressourcer som er i DDM: Præster, ansatte på landsplan, frivillige ledere fra andre DDMmenigheder. Det være sig børne-/ungdomsledere, forkyndere, musikalske kræfter mv. Hvem leder forløbet: Missionsforstander i samarbejde med projektgruppe af pionerer og iværksættere eller Mission i Danmark udvalget! Modellen er afprøvet i Norge i Missionsforbundet se: eny=hjemmemisjon Beslutningsforslag: Der nedsættes en projektgruppe til at arbejde videre med tankerne. Projektgruppens arbejde skal være afsluttet senest og gruppen skal være i gang senest Det er mere end ti år siden, den seneste brochure om DDM er udgivet. DDM s menigheder har i dag mere end nogen sinde ry for at være åbne og rummelige og i stand til at favne mennesker med forskellige kirkelige baggrunde. DDM har som kirkesamfund i en årrække haft en rolig og støt kurs, der kun kan afføde respekt og tillid Beslutningsforslag: Der nedsættes en projektgruppe til at arbejde med PR materiale om Det Danske Missionsforbund Forbundsrådet støtter forslaget Punkt 12 Valg Punkt 12.1 Valg til forbundsrådet Efter tur afgår Åse Roswall, Stine Larsen og John Haugegaard. Vestermarkskirken Grindsted, Strandvejskirken Humlebæk og Bethaniakirken Tylstrup foreslår genvalg af Åse Roswall, Stine Larsen og John Haugegaard. Punkt 12.2 Valg af to suppleanter til forbundsrådet Der er ingen forslag til suppleanter. Punkt 12.3 Valg af revisor JL Revision, Hjallesegade 54 B, 5260 Odense S forslås til revisor (Nuværende revisor) Punkt 13 Økonomi Dette punkt skal afspejle det, vi har vision for - og det, vi i løbet af repræsentantskabsmødet er blevet enige om at gøre sammen Punkt 13.1 Korrigeret budget 2008 Det korrigerede budget 2008 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 13.2 Budget 2009 Budget 2009 skal godkendes, og det findes på side i Årsskriftet. René Weidinger, som er økonomiansvarlig, vil kommentere og svare på spørgsmål. Punkt 14 Eventuelt Under dette punkt er mikrofonen åben til diverse refleksioner, uden at der dog kan træffes beslutninger om noget. Ideer, som ikke kom med som forslag til selve dagsordnen, er velkomne. Forbundsrådet støtter forslaget. Forslag til projektgruppemedlemmer sendes til Punkt 11.4 Nyt materiale om Det Danske Missionsforbund Strandvejskirken, Humlebæk foreslår, at der udarbejdes relevant materiale om Det Danske Missionsforbund. Vi mener, det for mange mennesker i Danmark vil være aktuelt at stifte bekendtskab med Det Danske Missionsforbund. Begrundelse for forslaget:

10 Det Danske Missionsforbund Regnskab 2007 og Budgetforslag 2008 og A B C D E Resultat Endeligt Foreløbigt Endeligt Foreløbigt 2007 Budget 07 Budget 08 budget 08 budget 09 LEDELSE 10 Løn mv. missionsforstander Rejseudgifter missionsforstander Honorarer missionsforstander Forbundsrådet: Møder, rejser, m.m Repræsentantskabsmøde Repræsentation Gaver Kontingenter div. kirkelige org Forsikringer, diverse LEDELSE I ALT Mission i Danmark 20 Løn mv. missionsforstander MID-udvalg Sommerstævne Lederuddannelse/Kursus/Seminar Information Magasinet Tilskud til ØRESUND Indvandrerarbejde inkl. Kurser/KIT Bibelskolen/SALT Bibelskolen/SALT/bestyrelsesarb Prædikantmøde Salmeudvalg Ydelse pensionister HJEMMEMISSION I ALT International Mission 40 Drift Fredens Stemme Tilskud til direktør Konsulent (Viggo Søgaard m.fl.) Burma Mission Bangkok Løn Ruth & Inchai Thailands-udvalg inkl. rejser Information Thailand i alt Driftstilskud Ilulissat Løn mv. (Volontører/grønl. medarb.) Løn mv. - klubleder Orlovsrejse/Besøgsrejse Grønlands-udvalg inkl. rejser Information Grønland i alt Ghana - driftstilskud Ghana-udvalg - rejser, møder, informa Ghana i alt Rumænien - Fam. Pascu

11 11 58 Rumænien - udvalg -rejser m.m Rumænien i alt International mission - udvikling INTERNATIONAL MISSION I ALT Administration 60 Løn mv. administration Revision Kontorhold, telefon, porto ADMINISTRATION I ALT UDGIFTER I ALT INDTÆGTER 70 Renter af arv Renter iøvrigt Fra menighederne Fra MBU (andel i YM) Fra genbrugsbutikker Gaver i øvrigt samt diverse Testamentariske gaver Tipsmidler og andet Anvendelse af hensatte midler Sommerkonference INDTÆGTER I ALT Overskud/underskud Hensættelser Hensættelse i alt TIL/FRA KAPITALKONTO Int. Missionsprojekter Ind Int. Missionsprojekter Ud Sådan bliver pengene anvendt: Balance pr. 31/ AKTIVER i tkr. Bankbeholdning Ikke afregnet fra menigheder Diverse tilgodehavender Værdipapirer Lån, Øresund Indskud Servicecenter Hoppeborg Ejendomme Ilulissat Mellemregninger Aktiver i alt Passiver Skyldig A-skat m.v Kreditorer

12 12 Noter/ kommentarer til regnskab Missionsforstanderen har været væsentligt mere på besøg i menighederne end budgetteret. 13 Der har været en lidt større rejseaktivitet end budgetteret. Dels i kraft af flere medlemmer af Forbundsrådet og dels indførelse af forretningsudvalg der holder separate møder. 19 Overskridelsen skyldes primært stigning i præmien for erhvervs- og arbejdsskades-forsikring 25 Sommerkonferencen gav et overskud på kr Disse er hensat til dækning af eventuelt underskud ved indeværende års konference eller til anskaffelser/aktiviteter på fremtidige konferencer. 36 Den store overskridelse af budgettet skyldes, at der er anvendt kr til betaling af rettigheder. Dette beløb er taget fra den hensættelse, der var bestemt hertil. 43 Overskridelsen på kr skyldes, at der er anvendt midler fra hensættelsen fra Danida-projektet til dækning af rejseomkostninger m.v. for besøg og møder ved Free Burma Rangers. Desuden er der afholdt udgifter i forbindelse med trykning og forsendelse af brochurer til En dag i bøn for Burma 59 Udgiften er betaling for sider i Magasinet med informationer om international mission Ad Anvendelse af hensættelser Lederkonferencen Udvikling af hjemmeside Danida-projekt Salmemedier Udvikling af International Mission Anvendelse af hensættelser i alt Noter/ kommentarer til korrigeret budget Missionsforstanderen bliver fuldtidsansat fra og med den 1. juli Missionsforstanderen bliver fuldtidsansat fra og med den 1. juli Ifm. genforhandlingen af ansættelsesaftalen bliver en manglende pensionsindbetaling igennem de sidste 2½ år på omkring kr nu medtaget. Samtidig er det aftalt, at der fremover skal ske en pensionsindbetaling på 17,25 % af årslønnen. 73 Beløbet svarer til 715 kr. pr. medlem. 78 Anvendelse af hensatte midler: For at imødegå en nedgang i DDM s aktiviteter omkring International Mission har FBR valgt at benytte kr af en arv modtaget i år 2007 (# 77 i regnskabet). Derudover anvendes kr fra International Mission. Noter/ kommentarer til foreløbigt budget Missionsforstanderen er ansat på fuld tid 20 Missionsforstanderen er ansat på fuld tid 26 Udvalget der står bag Mission Possible konferencen har besluttet, at der ikke skal være en konferencen i I håbet om at kunne sende folk til andre lignende arrangementer, bibeholdes beløbet i budgettet. 32 FBR har valgt ikke at genunderskrive partnerskabsaftalen med Bibelskolen/ SALT, hvorfor at der pt. er åbnet op for muligheden for, at DDM trækker sig ud af samarbejdet, alternativt vælger at bidrage med et mindre beløb end tidligere år. 53 Ifm. genforhandlingen af ansættelsesaftalen er det aftalt, at der fremover skal ske en pensionsindbetaling på 17,25% af årslønnen samt, at der betales for en hjemrejse hvert 2. år, første gang i år Beløbet svarer til kr. 790 pr. medlem. 78 Anvendelse af hensatte midler: Udvikling af International Mission kr. og fra arvemidler kr.

13 13 OVERSIGT OVER MENIGHEDERNES ÅRSREGNSKABER FOR 2007 Menighed Gaver & Anden Indtægter Ansatte Annoncer Til forb. Til andre Børne og Husleje/ Andre Udgifter kollekter Indtægt i alt udgifter & tryks. HM & IM missionsopg ungd.arb. ejd. drift Udgifter i alt Humlebæk Frederiksværk Kbh. Amager Kbh. Vanløse Næstved Osted Rønne Sorø Grindsted Haderslev Odense Aabenraa Århus Brovst Hjørring Løkken Kås Stenum Thyland Tylstrup Vadum Aalborg Totalt

14 14 DDM totalt Brovst Zionkirken Hjørring Rørlandskirken Kaas Kaas Frikirke Løkken Løkken Frikirke Stenum Vesterkirken Thisted og Thy Nazaret Tylstrup Bethaniakirken Vadum Vadum Kirkecenter Aalborg Bethaniakirken Nordre distrikt Grindsted Vestermarkskirken Haderslev Din Frikirke Odense Godthåbskirken Aabenraa Frikirken Århus Frikirken Søndre distrikt Humlebæk Strandvejskirken Frederiksværk Salem Kbh.Amager Bethel Kbh.Vanløse Betlehem Næstved Birkebjergkirken Osted Missionskirken Rønne Missionskirken Sorø Frikirken Østre distrikt Menighed Kirkenavn Indskr. medl Tilgang Afgang Indskr. medl Medl. børn u/18 år, ikke op Samlet antal pr Frie tilhængere Barnevelsignelser Overhøringer/konfirmatione Døbte Vielser Begravelser MEDLEMSSTATISTIK DET DANSKE MISSIONSFORBUND pr. 31. december 2007

15 15 ÅRSBERETNING FRA INTERNATIONAL MISSION Af Åse Roswall Årsrapport 2007 Thailand Fredens Stemme Hvor er det stort igen for 2007 at kunne fortælle, hvor rigt Gud velsigner Fredens Stemmes ar bej de. Hele tiden vokser initiativerne - og resultaterne! Både når det gælder de producerede ra dioog tv-udsendelsers antal og sendeflade og omfanget af fængselsarbejdet. Den personlige brev kontakt med lytterne betyder meget for personer, der ofte er alene om deres tro i familien eller området. Fængselsarbejdet betød igen i 2007 dåb i fængslet, denne gang blev 154 personer døbt, og mange flere fik udleveret et diplom for at have gennemført et bibelkursus. Somwang, den tidligere fange, der leder fængselsarbejdet, har også startet en kirke for tidligere fanger, så de kan fortsætte med at mødes og høre evangeliet. Ind i dette travle arbejde lykkedes det i løbet af 2007 at få revet de gamle lydstudier ned, fordi de var mugnet efter den store oversvømmelse i En ny og større bygning står nu på den gamles plads, og den særlige lydisolering er etableret. Ved indgangen til 2008 mangler der nu kun ud styr blev også året, hvor Viggo Søgaard trådte tilbage som formand for bestyrelsen. Nu er en tidligere ansat, Virat Koydul, der er kirkeleder, trådt ind i stillingen, men Viggo Søgaard er sta dig medlem af bestyrelsen og repræsenterer Missionsforbundet. Bangkok Der bor ca. 10 millioner mennesker i Bangkok. Midt i denne vrimmel arbejder Ruth & Inchai, Nitaya og Nouw og en stribe volontører blandt de fattige i Demonstration: Tænd et lys for Burma... nogle af de mange slumkvarterer. Det kan synes som en dråbe i havet, men når man nu ser frugten af de mange års arbejde i form af nye ledere, bliver man opmuntret og taknemmelig. Missionsforbundet lønner Ruth & Inchai og støtter derudover arbejdet økonomisk, og samtidig er der hvert år en række unge, der støttes i et uddannelsesforløb. Fx har Nouw fået sin teologiske uddannelse på den måde, og Nitaya afslutter (forhåbentlig) i løbet af 2008 en guideog managementuddannelse. Flere af volontørerne i arbejdet er også godt i gang med forskellige uddannelser - for en enkelts vedkommende afbrudt af 2 års obligatorisk militærtjeneste! Nitaya besøgte i 2007 Vestermarkskirken i Grindsted i forbindelse med 2 ugers Mission i fokus. Hun satte sit meget festlige præg på disse uger! Etniske grupper i Nordvestthailand Situationen i Burma blev tydelig for hele verden i sensommeren og efteråret 2007, hvor safran-revolutionen ledt af munkene i hovedstanden Rangoon tiltrak sig alles opmærksomhed. Det satte vores arbejde i perspektiv - det er netop i dette land og med flygtningene herfra, familien Eubank og deres medarbejdere utrætteligt arbejder. Desværre ændrede situationen i landet sig ikke på den radikale måde, vi havde håbet, så vi må fortsætte med at støtte. Vi får ikke længere midler fra Danida, så økonomisk har vores hjælp i 2007 været på et meget lavere blus end tidligere, men til gengæld prøver vi så meget desto mere at udbrede ideen om En dag i bøn for Burma i marts. I juni 2007 besøgte familien Eubank os og gav os et levende indtryk af de vanskelige vilkår. Der er ingenting som selv at have været der I 2007 kunne vi igen sende en gruppe af sted på besøg i Thailand - godt hjulpet af Torgunn Skov og Nitaya. Thailands-udvalget Ingolf Bjørsted, Kenneth Vittrup Pedersen, Sanna Bundgaard, Torgunn Skov og Åse Roswall Konsulent for udvalget: Viggo Søgaard

16 16 ÅRSBERETNING FRA GrønlandSUDVALGET Årsberetning GHANA 2007 Mission i Grønland - Fra Drøm til virkelighed! Sådan lyder overskriften for den indsamlingsfolder, som nu er på vej ud til menighederne. I 27 år har der nu været drevet mission i Ilulissat, og i dag er der en dejlig stor menighed. Gennem årene har der været mange inden om i både klub og menighed. Sådan har man også oplevet år Året har budt på både glæder og skuffelser. Nogle har forladt menigheden, og nye er kommet til. Ledere, som har været med i mange år, har brug for at holde en pause, og det tager tid at få etableret en ny stærk ledergruppe. Allan Hansen er ansat som klubleder, og med sin kone Margit og børnene er de engagerede i menighedens store arbejde. Tidligere har der været familier fra Danmark bosiddende i Ilulissat, som har deltaget aktivt i menighedens arbejde. Det er ikke er tilfældet for nærværende, og opleves som et stort savn for vort lederpar, at der ikke er teltmagere i byen. Som en stor opmuntring og hjælp var det, da Lis Askholm Nielsen fra Grønlandsudvalget, sammen med sin mand Kurt, gennem 2 perioder, har været bosiddende i Ilulissat. De var meget aktive i klubarbejdet samt hjalp med mange praktiske gøremål. Et eksempel på, at man kan tjene hele livet, og aldrig bliver for gammel til at være involveret i mission. I Grønland rejser man meget rundt, og der er kommet flere nye grønlændere til byen, som har engageret sig i menighedens arbejde. Bl.a. derfor kommer der mange til menighedens gudstjenester og bedemøder. Gud har lagt det Grønlandske folk på vore hjerter, og vi arbejder fra grønlandsudvalget side på at støtte op om arbejdet både i Ilulissat og Nordgrønland. Der er stort behov for at yde hjælp til de nye menigheder, som er opstået i mindre byer i Nordgrønland. Mange er blevet mødt med evangeliet gennem kontakt til menigheden i Ilulissat. Menigheden oplever derfor et ansvar for at støtte de nye menigheders udvikling. En af måderne vi kan støtte på, er at være med i indsamlingen til en større kirkebygning. Der er ikke plads til alle, når der er gudstjeneste, børnekirke, forbøn osv. Rammerne er sprængt og behov for større mødesal, klublokaler, opholdsrum samt nyt køkken. Sammen med grønlandsudvalget drømmer menigheden om at skabe mere tidssvarende rammer for menighedens og klubbens aktiviteter. Der er brug for: - at få mere plads til alt det, der foregår i huset - at huset må danne ramme om et socialt værested - at der bliver et uddannelsescenter for menighederne i Nordgrønland, som bl.a. indeholder undervisningsfaciliteter og værelser. Om sommeren kan det evt. udlejes til turister for på den måde at støtte driften af huset. Vær med til at gøre drømmen til virkelighed! Menigheden har gennem længere tid samlet ind til en byggekonto, men de har brug for vores hjælp. Derfor vil 2008/09 blive årene, hvor vi vil forsøge at samle 1,5 million kroner ind. Begynd allerede nu at overveje, hvordan du selv og din menighed kan støtte drømmene, så de må blive virkelighed. Vil du opleve en spændende menighed på tæt hold, så rejs til Ilulissat, og vær med i tjenesten - at vinde mennesker for Kristus. Der er meget der skal falde på plads i den kommende tid. Vær med i forbøn for menighedens fremtid, og for indsamlingen. Vi håber, at de penge der bliver givet, bringer velsignelser, både til jer der er givere, og til menigheden som får midler til fremtiden. Fathers Home Care Ministries i Takoradi by, hvor den første etape af børnehjemmet ligger, er blevet helt færdigt. Der er kommet en flot låge i muren, og der er lavet vandtank, så der er gode forhold for de 30 børn og de 7 medarbejdere. Der er naturligvis en vis nedslidning, når man er en familie med så mange børn og voksne, så året bød også på en del vedligeholdelse og nye møbler. På den store grund uden for byen, hvor en fremtidig børnehjemslandsby skal ligge, er der sat betonklodser op for at markere skellet. Chantal og Francis flyttede til Ghana Den helt store forandring i 2007 skete i oktober. Da flyttede Francis Jackson og hans kone Chantal definitivt fra Schweiz til Sekundi/Takoradi i Ghana. Slut med at rejse frem og tilbage og især for Chantal - goddag til et helt nyt liv i fuldtidstjeneste for hjemløse-, forældreløse- og slave-børn i Ghana. Francis Årsberetning FRA RUMÆNIENSUDVALGET Meget positivt at sige Med risiko for at lyde som en genudsendelse, så vil jeg gerne begynde denne lille årsberetning med atter en gang at takke for den meget store opbakning, som vores missionsarbejde i Rumænien er omsluttet af. Vi mærker dette den ene gang efter den anden. Der kommer uventede pengegaver ind på vores konto, der kommer uopfordrede ideer til projekter, der tegnes fadderskaber for rumænske skolebørn i et omfang, vi slet ikke havde turdet håbe på. Det er virkelig en stor glæde og fornøjelse at sidde i vores ende og blot kunne kanalisere gaver og velsignelser videre til Rumænien. Der skal også lyde en stor, stor tak for den opbakning udvalget, men ikke mind- Grønlands-udvalget Jette Christiansen, Bente Ågren, Lis Askholm Nielsen, Aase Jensen og Bent Fodgaard

17 17 og Chantal har det godt, de er faldet hurtigt til. Det betyder meget i børnehjemmets hverdag, at far Francis er der til en snak med det enkelte barn, til støtte for medarbejderne og til at møde myndighedspersoner og mange andre, der dagligt henvender sig for at få hjælp. Til partnerskabskonference Allerede i januar var vi en lille gruppe til partnerskabsmøde med FHCM i Takoradi: Åse Roswall, John Haugegaard, Rikke Obasi, Laila Lundtoft, Hanne Jensen og som ekstern konsulent: Uffe Torm fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Vi skulle tale om samarbejdet mellem Missionsforbundet og FHCM med henblik på bedst muligt at kunne samarbejde om de fremtidige udfordringer, hvor det er drømmen, at FHCM kan hjælpe endnu flere børn. Vi rejste glade hjem og var endnu engang opmuntret over at se, hvor stor en kvalitet og værdi netop dette arbejde har. Tempoet justeres Da vi i månederne efter rejsen skulle gøre en ny samarbejdsaftale færdig og samarbejde om at søge støtte til at sende en udviklingsmedarbejder til, viste det sig, at vi fra dansk side var indstillet på, at det skulle gå hurtigere, end de i Ghana var klar til. De slog bremserne i, uden at vi helt forstod hvorfor, og det blev til en kortere samarbejdsaftale, der skal fornyes i marts Planerne om at udsende en udviklingsmedarbejder fra Danmark er sat i bero, indtil FHCM fremsætter behovet. Vi har mange gange stillet os selv, hinanden og Francis spørgsmål om, hvordan vi kunne rende ind i den form for samarbejdsproblemer? Det er klart, at sprogbarrierer og kulturelle barrierer spiller ind. Jeg tænker, at årsagerne er så mange og komplekse, at det er mest frugtbart at se fremad mod nye samarbejdsmuligheder, nu hvor vi er denne dyrekøbte erfaring rigere. Hilsen fra Ghana Hilsenen fra FHCM til alle danske venner og menigheder er fortsat, at vores støtte gør en STOR forskel. Det er fantastisk som Ghana-udvalg at få lov at følge med i de mange menigheder, børnegrupper og enkeltpersoner, der engageret støtter FHCM på mange forskellige måder. Tak, at I også husker os i udvalget. Vi har også behov for jeres forbøn. Ghana-udvalget Jørgen Hansen, Trine Puggaard, Laila Lundtoft og Hanne Jensen Resursepersoner: Rasmus Elkjær Larsen, Rikke Obasi og John Haugegaard st vores missionærfamilie, Dorthe og Cornel Pascu, oplevede, da Missionsforbundets repræsentantskab enstemmigt bakkede op om yderligere to års udsendelse (1. april 2008 til 31. marts 2010). Denne massive opbakning er et fantastisk rygstød for arbejdet. Endelig, og dermed skal takkestrømme hører op med den vigtigste tak, nemlig til Dorthe og Cornel. Disse to mennesker brænder forsat og uformindsket for at bringe evangeliet ud blandt rumænerne. Det er en stor glæde at arbejde sammen med dem, og vi har det klare indtryk, at de fremdeles vokser og modnes i tjenesten. Året som gik I løbet af år 2007 kom Arne Hansen for alvor i gang i det nationale Rumæniensarbejde. Og med lanceringen af projekt skolebørn fik Arne straks skabt nye spændende muligheder for at lokale menigheder rundt i landet, men også privatpersoner, på en overskuelig facon kan være med til at skabe en nye og bedre fremtid for et barn, ja, for en hel familie. Arne har været meget glædeligt overrasket over opbakningen, men han har fortsat plads til endnu flere sponsorer. I skrivende stund er Arne sammen med sin hustru Britta på besøg i Rumænien for at besøge skolebørnene og følge med i deres udvikling. Et andet af de spændende projekter, som lykkedes i 2007, var etablering af musikundervisning for unge mennesker. Der er blevet indkøbt guitarer, og der er betalt for undervisning af de unge. Cornel fortæller, at det går rigtig godt! Naturligvis er hverdagen det som fylder mest. Og hverdagen fungerer for familien Pascu. Så selv om der naturligvis er udfordringer, der er syge børn, der er små og lidt større uheld, så er der fortsat ingen tvivl om, at hele familien trives. De udtrykker atter og atter over for os i Danmark, at de er der, hvor Gud har kaldet dem til at være. Og det er en god ting! Rumæniensudvalget vil i de kommende måneder arbejde med at forbedre relationerne til vores rumænske partnerkirke, og ikke mindst arbejde på at være visionære med hensyn til at udvikle Guds rige i Onesti og omegn. Og vi håber, at I fortsat vil støtte op om og være med til at udbrede evangeliet i Rumænien. Rumæniens-udvalget Finn Kier-Hansen, John Nielsen, Arne E. Hansen, Kirsten F. Eriksen

18 18 ÅRSBERETNING FRA MBU Årsberetning 2006 Kære venner. Det går godt! 2007 blev året hvor vi kan se, at de prioriteringer vi har foretaget de seneste år, har været nødvendige, relevante og fremsynede. MBU er ved at være oppe i gear igen, og flere og flere personer melder sig under MBU s faner til rådsarbejde og små og store projekter. Vi får fortsat gode historier fra lokalforeningerne om små og store succes-oplevelser i det lokale arbejde, og vi deler stadig penge ud til nye gode initiativer. OG! Der er i stadig grad børn og unge der lærer Jesus at kende, ledere der opbygges: Kort sagt! Mennesker der forvandles gennem MBU s arbejde, både lokalt og nationalt. Tak til medarbejderne Der skal lyde en stor tak til vore ansatte og mange frivillige medarbejdere. Jeg vil starte med at nævne Bodil, som vi tog afsked med på sidste årsmøde. Vi sætter stor pris på dit virke på kontoret, og ønsker dig alt det bedste fremover. Tak til vore konsulenter: Pia, Ruben og John Øyvind. I udfylder hver især en meget vigtig brik af vores samlede indsats. Tak til vores Generalsekretær Bo. Din analyse og fremsynethed har været vigtig for os. Tak til vores forretningsfører Palle. Du holder det hele sammen på kontoret, og vi er taknemmelige for dit daglige slid, og vi ved at din hjælpsomhed gør en stor forskel hos den der ønsker oplysninger eller råd hos dig. Tak til jer alle, fordi det mærkes at MBU for jer er mere end blot en arbejdsplads. I viser omsorg og velvilje og imødekommenhed i stor stil. TAK! Økonomien halter fortsat Økonomien synes at være en fortsat udfordring for MBU, og det forgangne år har ikke været nogen undtagelse. Vi måtte endnu engang sande, at der er flere medlemmer, end vi reelt set fik registreret, og vi måtte løbende justere vores budget, da det blev klart, at vi desuden fik et mærkbart mindre beløb fra DUF end forventet ( kr.). Vi står samtidig midt i overgangsfasen til det nye medlemsregistreringssystem, men har store forventninger til denne investering, når det bliver rettet helt til, så det i praksis fungerer som ønsket. Interaktiv hjemmeside Vi fik også lanceret vores nye flotte hjemmeside. Den er såkaldt interaktiv, så det ikke kun bliver et centralt projekt, men med tiden i høj grad et brugbart site for lokale ledere, rådsmedlemmer og andre at oploade og redigere informationer. Her kan man også tilmelde sig MBU-lejre, og tilmed betale online. Vi er naturligvis i fortsat dialog med de lokale brugere af både registreringsprogrammet og udformningen af hjemmesiden. Vi har i årets løb forsøgt os med såkaldte nyhedsmails. Det er blevet taget godt imod, dog uden ret mange tilbagemeldinger, og vi vil tilstræbe at få vores nyhedsmails sendt ud mere regelmæssigt fremover. Støtte til det lokale arbejde Vi har haft nogen debat om MBU s engagement i menighedernes volontørtjeneste. Efter vi nedlage den stilling som beskæftigede sig med de lokalt ansatte volontører, har vi tænkt og overvejet hvordan vi kan vedblive med at støtte det lokale børne- og ungdomsarbejde gennem volontøransættelser. Vi har ikke været vidende om nogen volontører i indeværende skoleår, så vi har været lidt afventende overfor at træffe en beslutning. Vi har dog arbejdet med en strategi på dette område, med nye idéer og tiltag, hvor vi mener at kunne gøre en forskel, som det lokale arbejde normalt ikke vil kunne løfte alene. Et nyt koncept Et andet sted vi har lagt en del energi, er udviklingen af sommerkonferencen. Vi har på opfordring af ungdomsrådets analyse i samarbejde med bla. teen- og ungdomsstævnemedarbejderne, valgt at fortsætte det meget vellykkede Børnestævne, men fundet det for vanskeligt at fortsætte med at tilbyde specifikke arrangementer for unge og teenagere. Vi har derfor valgt at tilrettelægge en ungdomslejr parallelt med stævneugen, måske for de ældste teenagere, og samtidig har vi udvidet børnestævnet for de yngste teenagere. På den måde tror vi at vi kan lave et godt stævne for stævnedeltagerne, samtidig med at vi har en virkelig god lejr for de der ikke ønsker at tage med DDM-familien på stævne. Mere om dette på årsmødet. At nå målet Jeg vil gerne slutte med at takke vores mange frivillige medarbejdere. For selvom vi har en meget engageret og kompetent lønnet stab, så bygger MBU s arbejde unægtelig på de mange frivillige kræfter og arbejdstimer der lægges lokalt. Det bliver denne gang med en ekstra personlig taknemmelighed jeg skriver årsberetningen, da jeg går af som formand til årsmødet, og overlader roret til en ny formand, med kendte og nye medarbejder for MBU s interesser Tak til dig, der uge efter uge giver af dig selv til børn og unge. Tak til dig som giver af din tid, og dermed også af din kærlighed til andre end dig selv. Tak til

19 19 dig som har tro på de børn og unge du møder gennem dit frivillige arbejde i en af lokalforeningerne, og tak til dig der håber og beder, for en god fremtid for verdens børn, at de også må kende sig som Guds børn. Vi står i dette arbejde sammen. Både BUS og Rådene, vore ansatte og enhver der støtter og arbejder for vores fælles mål. Og vi skal nå det mål sammen! Paulus siger det sådan her: Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! (1. Kor. 9:24) Et sandt paradoks! Normalt er der kun en vinder, men ikke i Guds rige. Og MBU handler ikke om enkeltmandspræstationer, men om sammenhold. Og vi vil stå sammen! Sammen med de der glædes over lokal fremgang, og sammen med de der kæmper sig igennem et tungt lokalarbejde. Så den enes styrker bliver den anden til gode. Og den enes byrde, bæres af de der kan. På den måde, og ved Guds velsignelse, kan vi alle komme i mål som vindere i det samme løb, og glæde os over alt det vi har været og er en del af. Og det fortsætter 2008 er allerede startet godt, hvor vi allerede er i gang med en ny sommer-ungdomslejr. Vi arbejder også ihærdigt med to årlige lederuddannelser i samarbejde med Øresund, og vi ser frem til nye kræfter i både BUS og RÅD. MBUs formand slutter Det blev så min sidste årsberetning. Jeg har som nævnt valgt ikke at genopstille, og ser med stor glæde nye ansigter træde til. Min tid som MBU s formand har været både spændende og udfordrende, og jeg fortryder ikke et sekund at jeg sagde ja til at engagere mig i dette vigtige arbejde. Jeg har meget stor tro på det MBU gør både nationalt og lokalt, og ser for mig en fremtid hvor MBU fortsat vil være med til at gøre en vigtig forskel. Rasmus Elkjær Larsen, formand for MBU (Læs hele beretningen på dk, hvor du også kan læse mere fra Børnerådet, Spejderrådet og Ungdområdet)

20 Afsender MAGASINETs ekspedition Birgitte Tinggaard Nielsen Folstedvej Brønderslev 20 BLAD NR Returneres ved varig adresseændring Bestyrelsens årsberetning for Efterskolen Øresund 2007 Redigeret uddrag Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort lad dem skue de blå horisonter, og himmelhvælvingens port. Ovenstående omkvæd bliver ofte brugt til dimissionsfester. Den rammer noget helt centralt som bestyrelsen ønsker. At de unge mennesker må få øjnene op for, at tilværelsen har meget mere at give dem, hvis de tør række ud efter det. Og den tid de har valgt at være elever på skolen, må få dem til at føle at livet er stort, og at skue endnu længere ud. Vi har et medarbejderteam og en forstander som videreformidler det i hverdagen, og det er vi utrolig taknemmelige for. Efter et turbulent år i 2006, var målet at få ro på driften i 2007, og styr på økonomien. Begge dele lykkedes. Vi skylder medarbejderstaben en stor tak for at de holdt ud, selv om økonomien ikke gav mulighed for de store udsving. Kim Nissen, som tiltrådte som forstander i november 2006, har i løbet af 2007, fået godt styr på driften. Så vi kan se tilbage på 2007 og glæde os over et godt år. Ved repræsentantskabsmødet i Kolding, trådte Roland Petersen ud af bestyrelsen. Ingen havde sagt ja, til at stille op som nyt bestyrelsesmedlem. Lilli Frandsen, som blev valgt ind som suppleant, måtte træde til. Bestyrelsen består for øjeblikket af følgende: Jens Falk, Osted Næstformand og ansvarlig for bygningerne Ulla Schødt, Frederiksværk Sekretær og medarbejderansvarlig Carsten Nielsen, Rønne Økonomiansvarlig Lille Frandsen, Rønne Inger Koefoed-Jespersen, Humlebæk Formand Vi håber menighederne, vil tage del i skolens liv og virke, ved at opstille kandidater. Der er brug for det. Vi ser frem til et nyt år hvor vi igen kan tænke fremtid for skolen, både bygningsmæssigt, og holdningsmæssigt. Vi glæder os over et stabilt medarbejderteam, som gør skolen til et godt sted at være. Samtidig et stort ønske fra bestyrelsen og forstanders side, at vi bliver mere synlig i Missionsforbundet, det vil vi gøre vort til. Vi ønsker at I som menigheder involverer Jer, og føler at Efterskolen Øresund også er jeres skole. Tak for de gaver modtaget i løbet af Af Kim Nissen året. De betyder meget for skolens økonomi, og kan slet ikke undværes. Tak til Jer der deltog i arbejdsugen i juli. Det en uvurderlig hjælp og opmuntrende at så mange bakkede op, for at hjælpe med at male, lægge terrasse, luge og meget andet. Sidst men ikke mindst tak for Jeres forbøn, det er den der gør at lærerne ikke giver op, når de står i en svær situation, det er Jeres bønner der gør at værket lykkes, og at de unge får lov til at lege i livstræets krone, og føle at livet er stort. FORSTANDERENS beretning FOR 2007 Redigeret uddrag Kol Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud Eleverne Når jeg ser tilbage på kalenderåret 2007, ser jeg tilbage på 2 forskellige elevhold. Vi afsluttede et hold herlige elever i juni, som har budt på mange oplevelser. Store udfordringer på adfærd og samarbejde, men samtidig en elevflok, som udviste sammenhold og som i fællesaktiviteter indgik i gode relationer. Med denne elevflok drog vi i foråret til Tjekkiet på skolerejse og rejsen var stærkt medvirkende til sammenhold og tolerance. Skoleåret til august begyndte med 89 elever. Og disse elever var/er helt anderledes. Det har været interessant at se denne forskel. Af dem der startede i august, var der 15 elever gengangere. Et udtryk for, at vi lykkedes i forrige skoleår. Desværre har vi måttet sige farvel til en række elever, som ikke overholdt skolens regelsæt. Det har betydning for ikke mindst skolens økonomi. Det er vilkårene og vi går ikke på kompromis med vore regler på skolen. Vi vil være en skole, hvor forældre trygt kan sende deres kæreste eje. Medarbejderne 2007 har også budt på nye medarbejdere. Nefer Winter af løste 1. maj Annette Tinning som ny sekretær på årets travleste tidspunkt. Men Nefer har gjort en stor indsats og det er vi taknemmelige for. I køkkenet er Lone Svendsen og Kirsten Hansen blevet erstattet af Heidi Moberg og Hanne Henriksen. På lærersiden gik Rikke Duve og Gitte Gløde på barsel. Som erstatning ansatte vi Jette Nielsen og Kim Bjørsted. Lonnie Bechmann kom tilbage fra barselsorlov. Daniel Nissen er volontør. Pia Rygaard er ansat som viceforstander i en kombinationsstilling, så den ledelsesmæssige struktur styrkes. Stor tak til medarbejderne for en dygtig og engageret indsats. Økonomi Skolens store udfordring for 2007 var at få genoprettet økonomien. Det har krævet energi og iderigdom blandt personalet, så forrige kalenderårs underskud er vendt til et overskud. TAK til støtterne Vi er inderligt taknemmelige for samarbejde, forbøn og støtte fra hele forbundet. I arbejdsugen oplevede vi en meget konkret indsats og hjælp, men jeg hører også ofte om foldede hænder og tanker til skolen. STORT TAK FOR DET for det er jo vores energikilde til arbejdet med at dele evangeliet blandt skolens unge. Stor tak for de mange økonomiske gaver som skolen er blevet velsignet med.

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954

/tema2. baptist.dk. MAGASINET/tema ISSN 1603 1954 1/tema ISSN 1603 1954 Abonnement Temabladet er en del af det gældende abonnement for hhv. baptist.dk for BaptistKirken og Magasinet for DDM. Særskilt abonnement koster kr. 125,- pr. år. Henvendelse til

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere