Brugervejledning SA VINDUER A/S TUBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning SA VINDUER A/S TUBORG"

Transkript

1 M Brugervejledning SA VINDUER A/S TUBORG Tillykke med dine nye dsrelvinduer fra SA-VINDUER A/S. Vi har mere end 40 Ars erfaring i fremstilling af elementer og har bestrabt os pi at fremstillet produkt der med den korrekte montering og regelmassig vedligeholdelse vil kunne holde og glrede dig i mange ir fremover. DVC GODKENDT SA VINDUER A/S er DVC godkendt (Dansk Vinduescertificering). DVC er et helt uafhangigt kontrolorgan, der er tilknyttet Teknologisk Institut hvilket betyder at der mindst 2 gange om Aret bliver gennemfarl en systematisk kontrol at virksomhedens produkter og kvalitetsstyring. Under DVC -ordningen stilles krav til producenterne om bl.a. ledelse og kvafitetsstyring, produ ktern es ko nstru ktio n, m ate rialekval itet og arbejdsu dfs re lse. SA VINDUER A/S har produktcertificat nr. 036-P. Jatoba mahoqni Vinduesrammerne og karmene udvendigt er fremstillet i Jatoba med en vegtfylde pa kg/m3. Fra fabrikken er de behandlet med en olieholdig impragneringsveske. Fremtidig efterbehandling skal foretages med linolie tilsat farvepigment. Med tiden vil jatobaen patinere og fremtone grilig. Hvis den gyldne farve snskes genskabt foretages oliering, dog bar oliering foretages mindst hvert 5. Ar eller nar traet virker tort og slidt. Specielt syd og vestvendte facader er udsatte. Fvrlra VNFeskarmene indvendig er fremstillet ifyrtra med en vagtfylde pa ca. 450 kg/m3 Fra fabrikken er de er impragnerede og overffadebehandlet med 1 x grunder og 1 x vandbaseret maling. Med javne mellemrumin. 1 gang om Aret bar de kontrollere, om overfladen fortsat er beskyttet, specielt syd og vestvendte facader er udsatte. Tra- er et levende materiale. Derfor ma det accepteres at der selv med den bedste overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen - isar omkring knaster. Hvis harpiksen tranger gennem malingen som sma draber kan den fjernes med sprit. Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme farvegennemslag fra knaster. Sprit fjerner ogsi gul misfarvning i et vist omfang. Terrnoruder garanti Der ydes garanti pir termoruderne iht. Glasindustriens Garantisikring. I en periode pa 5 ir, regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten (Scanglas), at termoruderne forbliver dugfri rudens indre. Garantien drekker levering af erstatningsrude, og udskiftningsudgifter iht. udskiftningstabel. lkke dekket af garantien: Ruder der pludselig revner. Skyldes ofte termiske sprangninger. Termiske sprangninger skyldes omrader pa glasset med store temperaturforskelle. F.eks. pga. slagskygger fra altaner, delvis nedrullede persienner eller andet som delvi skygger pi ruden. Typisk pa kolde dage hvor solen skinner. SA Vinduer A/S, Axel Gn:hns Vej 10, 8270 H1jbjerg. Telefon , Fax

2 Generelt om vedliqeholdelse.. Las altid brugsanvisningen pa produktemballagen grundigt inden der startes. o Alle overflader skal vare larre og frie for snavs og stu v inden arbejdet startes. o Tatningslister og bevagelige dele i hangsler og lukkebeslag ma ikke overmales.. Garantimarker ma ikke overstryges.. Oplukkelige rammer mi ikke lukkes fsr behandlingen er heltu r.. Justering af vindue og dare kraver h6ndvarksmassig indsigt og kunnen. Tetassedgr Terrassedorener med 3-punkterrassedorspaskvil, hvor hendtaget betjener de 3 fukkepunker. Ved en Abning pa 1-2 cm kan rammen med greb-betjening fastholdes ien \ :- ventilationsstilling. Hangsler, hendaget, stanglas og nitteforbindelse ide bevegelige led, smores mindste 6n gang eller efter behov med syrefri olie eller syrefri fedt pa spray. Heveskvde dsr Skinnen, som doren l<orer pd, skal friholdes for snavs, fnug mm., da hjulen eller samler dette op og derved bliver odelagt. De bevagelige dele skal smsres minimum 6n gang drligt eller efter behov med syrefri fedt pa spray. t _-/ SA VinduerA/S, Axel Gruhns Vej 10, 8270 Hgjbjerg. Telefon , Pax l - J

3 Sidestvret vindue ffi''svinges''ca.900sirudensudvendigesidekan pudses indefra Rammen lukkes og betjenes med et greb midt pdr siderammen. Veden Abning pa 1-2cmkan rammen med greb-betjening fastholdes i en ventilationsstilling. Ved andre Abningsvinkler SKAL rammen sikres mod vindbelastning med den udvendige stormkrog, selvom beslaget har en indbygget friktionsbremse. Beslaget ma ikke males handtaget, nitteforbindelser i bevagelige led ogevt. stanglas(paskvil) smsres mindst 1-2 gang om iret eller efter behov med ri olie eller ri fedt oi spra (*-- t,. SA Vinduer A/S, Axel Gruhns Vej 10, 8270 Hgjbjerg. Telefon , Fax

4 Bornesikring: Mange vinduesrammer er forsynet medbsrnesikring type lp A Se nedenstaende beti nrn vedl holdelsesveilednin r,''!1 HAIET * :ER rlh,lgfflr, Ef R,f,trr- Ef FAIE$ S,tlM t{lltl}juld Ei hlll. 'rre[t g' rtrebe )d nig STSRRE AEtrIr{G. uer.l SAlhtTttrt'B RE B SE Ff I gnttu NriET, B,+. EUHOKLf,DGEII x-ll h'lrl{e 5fit\l tt{,p. Tl frtlelli T*PPEI{ pa'r'lf,l BU+ RfiffhE ru rlr.tst ht*t'lrrprc narrurs, f;,t trf I.I TR UB FDR }I, EI{ET FA SlKRl FlL33fiRt'lEt{:'tlg g LUI' -H I f'.tg.fif llhtr{jet, tr5he Pil Htt'tl6Tt le![:[l I{ELE.F3IE l{f.frl Fl'i. t 'net Sfitlt HSlFf.!GE BRU'; Tft SltlEll. f'lgfe HTBUIR ht':!nterf$ $IHRIHGSIESI"SGET I UtrlBERLfr'9.?$t{Jt{t-lE tpa,.l,lr. glll$. OEtl l'lettftltt-lenfte sfililfimnruertl{*e$ t Ut-IFERR*lfilEll5 Nf,T [ru[r BET FRIE EIntt{E U N D ER tatfs HH t I E - hl'} ffist H, t-l fi, t L$IEG l.j, FC,R$LAG Tlt TRrtFRtiFlt I "TNBUET LUI{HE3 ';rt I Cl,l. TIL $lttrlt{{3ftlm'lehl EF l: lt'lf'r*ff & TI s. stxrtllts*rurru BArr,lFnE! FttEHr RETI4INB. $*mltrt& tdtu AT UNDUET ilrurg.,{. rflhguer LuHliES. r3# 5tF.Rt}.tG$Anrueru *An I FJnEREE,t{AsTE ft fihg lr:f,lsue t isi'jen $EH f,t{def'leefi SHRLIE {1 ledlltsehrf LOEL$El Btsr*frErrnA rx're rdrd.eg F U lilldtl'f, I'l EtFf F Rfi t'e,g Lt B LlE LtE H R Ul't EE$LA ET 'MSRES beb EEi. fretii]e BELE UNT'ER fr El 'lt.rt E 1.1.*KIItr'EFlll,.31.[D ht,lltxer Flti HERIF TER kttl.j, I G. t'tg SRltcr, $E I srr:rtft rqffrntr t-t, SA Vinduer A/S, Axel Gruhns Vej 10, 8270 H4jbjerg. Telefon , Fax

5 FIX Paskvller Konstnrktion.&.n A$SA.{BLOY Gtcrup Srrrrp*ry 4 Generelt om :paslcviler A 'Ll*qilu. rkki ur.$e,rsfl. a. L.lu$-rs u'tgg,{tr. s. lfuwrskfflg. o. l(u-',rgrflru+i.. S:n:x.5tU, ltr+e KiLE:,{aLVg. F. r'fir*clus, 1 Tp! r{r*g 'r'.rjl-'+i. 6. Er*lf:xcuc=. rffe ria?e!4rj'j./:. fl. Enr::r.r;ttrg. lyfi K,?, K?itj,/. r. E4EArsir;/grld3ifir!+! F:q iltf,c:tegl'srl:r'j!sg{irjs:, Vedliaeholdelse : Paskvikrn 6r Birlutt irrd ialie og dorrs funklbrr rc ligrtlflillle*,i,t urdrrt,t rrfl*r profuk1ixn6r. F'{r at bil$lt*lj* on g*rj {urtkltrrt 5gffil si'j{i rpashfitens lrruc'lirj g}:erl lirsfihus-it *;s o!'kti'ecf srn6ms fitod n'r$c rfribor r:ti$ rniruist 1-2.garrX'rj :pr. ltt. h'e'j rilnrr$.inckru'r::<xix*hcd':ltrlao b*rfialcorgaranti*r. ljrj atr bc td{ts ;rt t iug{ *p$l ia I lhx+alir: ti " ttgri tlg ;rf li*li u* crg kdror. Dat liurtna r#rr4 Ril ho'lisrls$ay sll$r lig rr.rdt uft,:*p raye :pir rru t t{rj,jt. FIX AIS Br'rnohajurj c. &tju0 Silkubors. Tlf. se 8161?I. Fax EE B j 002d SA Vinduer A/S, Axel Gruhns Vej 10, 8270 HOjbjerg. Telefon , Fax

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

KASTRUP producerer vinduer og døre, der holder form og funktion mange år frem måske resten af din levetid.

KASTRUP producerer vinduer og døre, der holder form og funktion mange år frem måske resten af din levetid. Kig ind til kastrup FORORD Danskerne skifter vinduer som aldrig før. Ikke bare for at kunne nyde udsigten, men fordi vinduer og døre er et centralt element i husets energiregnskab. En lav årlig kvadratmeterudgift

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima

Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima Giv boliger med fladt tag mere lys og et sundt indeklima VELUX ovenlyskuppel og lystunnel 2011 Bolig i balance www.velux.dk VELUX 1 Vedvarende energi Bolig i balance Energieffektivitet g Sundt indeklima

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

BP Gas Ukrudtsbrander

BP Gas Ukrudtsbrander BP Gas Ukrudtsbrander BP Gas For at De kan fa storst muligt udbytte af Deres nye ukrudtsbrander, bor De gennemlase denne betjeningsvejiedning, si De bliver fortrolig med apparatet. BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER Nyt tag vi gør det nemt for dig Det koster ikke noget at kontakte os, når du skal have nyt tag. Hver dag rykker vi ud overalt i landet med råd, vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere