135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5"

Transkript

1 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns Skatter -.11, , , ,4 Ændringer skat 6,5 1,8 21,9 21,9 Tilskud og udligning -1.18,5-1.54, , ,0 Drift 4.56, 4.695, , ,7 Ændringer drift besparelser -45,0-68, -76,9-79,9 Ændringer drift ønsker 29,4 42,6 4,7 45, Renter 4,7 42,7 47,8 52,5 Resultat af ordinær drift -41,2-7,5-111,6-75,9-75,6 Anlæg 166,7 172,1 12,4 11,9 150,8 Ændringer anlæg 9,7 19,8 6,5 19, Resultat af ordinær drift og anlæg 15,2 118,4 84, 75, 10, Jordforsyning (lån, køb, byggemodning og salg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger (lån og anlæg),1 0,0 0,0 0,0 0,8 Ændringer ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 4, 44,8 24,0 15, 29,6 Ændringer brugerfinansieret Årets resultat -24,8 147,8-25,6 17,6-26,6 81,7-27,7 62,9 107,5 Finansopgørelse Optagne lån -49,4-48,5-28,1-19,5-6,4 Afdrag på lån 47,4 48,5 50,9 52,1 49,7 Finansforskydninger 7,5 7,5 7,6 7,8 7,6 Ændringer finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansposter i alt 5,5 7,5 0,4 40,4 21,0 Finansieringsresultat 15, 145,1 112,1 10, 128,4 Gennemsnitlig kassebeholdning 448,4 299,1 170,5 62,8 Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig disponibel kassebeholdning ekskl. Forsyning 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 1

2 Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Redningsberedskab Byggesagsgebyrer nedsættes Børn og Skole udvalget 1 Integrationsindsats øges Kørsel kultur Harmonisering dagtilbud Se katalog 4 Kvalitetsløft dagtilbud Indskoling/undervisningstimer/lærerefteruddannel se Arbejdsmarkedudvalget 1 Socialudvalget 1 Odinsskolen IKT skole Lucernevejens børnehave åbningstid Aflastning Lucernevejens børnehave Misbrug Vision Miljø og teknikudvalget 1 Vedligeholdelse af broer Opgradering af p automater Registrering grønne områder

3 Ændringsforslag, ønsker, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Ungbostøtten Ungegruppen Drift 10 skæve boliger Forebyggelse og sundhedsfremme hospicepladser ADL træning Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Langå kulturhus Eliteidrætskoordinator Idrætsskoler Tilskud til foreninger private lejemål Randers Kammerorkester Bibliotek storcentret Afledt drift af anlæg Drift i alt

4 Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Økonomiudvalget 1 Spareforslag på Økonomiudvalgets område Produktivitetsgevinst i administrationen Børn og skole 1 Modersmålsundervisning Fritidshjem normeringsændring Gælder ikke Glentevej Skolestrukturændring Hadsundvej og Nyvang 4 Undervisningsprocent hæves fra Anbringelser og forebyggelse Anvendelse af egne institutioner og visitation 6 7 Arbejdsmarkedudvalget 1 Sparekatalog Socialudvalget 1 UU Odinsskolen Alkohol og stofmisbrug Budgetpulje Miljø og teknikudvalget 1 Spareforslag katalog Besparelser udbud grønne områder

5 Ændringsforslag, besparelser, drift (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger Sundhed og Ældreudvalget 1 Besparelser tandplejen Ingen udvidelser hjælpemidler Besparelser sundhed Besparelser ved nye hospicepladser -.750, , , ,0 Kultur og Borgerserviceudvalget 1 Folkeoplysning voksenundervisning Biblioteksnedlukning Dronningborg, vorup og kristrup Drift i alt (-) angiver mindreudgift/merindtægt

6 Anlægsbudget for Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti Tekst Sum Red/Udg Ny MTU Beløb i kr P/L niveau Infrastrukturplan Beløb øges hvis lånemulighed Lufthavn opgradering 0 Overslag udgør 11, mio. kr. + afledt drift Grundkapitalindskud - almene boliger 0 Der er 4 mio. kr./år i basisbudgettet Bygningsvedlighold Pulje til energibesparende foranst Områdefornyelse Østervold Netto midtbyudvikling udvikling Østervold, yderligere tiltag Branddammen i Vestrup Private veje istandsættelse Sikre skoleveje Anlæg af cykelstier Diverse vejprojekter Gadelyssanering Lysreg. Udbyhøjvej Mariagervej-Vestervold, trafik bydele uden støjgener Renovering af bro over Kåtbækken Udvidelse af Nordskellet Igangværende projekt Signalreg. Clausholmvej/Paderup Igangværende projekt Trafiksanering, Ahornvej Bevilling givet i 2007 Trafiksanering, Karetmagervej/Gørtlervej Bevilling givet i 2007 Signalreg. Paderup B/Merkurvej Bevilling givet i 2007 Signalreg. Frederiksdalvej/Hammelvej Beløb forhøjet Århusvej/Paderup - udv. af kryds Thors Bakke: Overgang Østervold Bevilling givet i 2007 Herunder signalkryds Centerring Nord Thorsgade/Markedsgade Lysregulering i Øster Tørslev Omfartsveje F.eks. Langå/Havndal/Asferg Renovering af færgen Ragna/mole Bevilling givet i 2008 Vorup enge Naturforvaltningsprojekter Bypark Tronholmen Rådighedsbeløb i 2008 på 1 mio. kr. Kirkegården, krematorieovn Ny naturskole Ombygning af Museumspladsen JPH - undersøger om 15 mill er nok MTU i alt

7 Tekst Sum BSU Ny skole i Romalt Overslag 200 mio. kr. Udbygning dagtilbud 0-6 årige Udbygning af folkeskoler Udbyg/renov. 4 midtby skoler Østerv/Nørrev/Vesterv/Hobrov. Specialsk/V. Bakkesk./Firkløver Ombyg af nuv. Nyvangsskole Blicherskolen, ren. af tag Fårup skole, renovering Bevilling givet i 2006 Gjerlev-Enslev skole Nørrevangskolen ren. af ovenlys Skole-IT Børnehuset, Jennumparken, tilbygning Udeliv BSU i alt SÆU Plejeboliggaranti Kollektivhusets plejeafdeling SÆU i alt SU Flytning af Hjørnestenen til Tronholmen - køb af bygning Ny Højhuset/Flyvervej -boliger - netto % grundkapitalindskud - i alt 6,6 mio. kr., som finansieres af budget under MTU 500 til almene boliger Ny Tronholmen - boliger - netto 0 0 Netto. Salg af bygning finansierer 0 grundkap.indskud Erstattes eventuelet af nyt forslag om at købe Tronholmen - se forslag i notat i Udgår Genopretning af Hjørnestenen ringbind under faneblad 9 Afvikling af Flyvervej Afvikling af eksisterede lån SU i alt KFU Stadion, nordtribune Projektering Parker og legepladser Idrætsanlæg rammebeløb Motorbane for RC biler

8 Ænd Idrætsinvesteringer Kulturhus Langå Kulturhusets indeklima Bibliotek i Storcenter KFU i alt

9 ØKU Stadion, salg af byggeretter kr./m2 byggeret Thors bakke - parkering Thors Bakke- ældreboliger (netto) % kom. grundkap.indskud Thors Bakke - servicearealer Thors Bakke - kom. sundhedscenter Forudsat ekstern finansiering Pulje Randers Idrætspark Etab. af brandhaner ØKU i alt Disponerede udgifter i alt Netto Anlægsramme Anlæg 1. behandling Ny udisponeret Investeringspulje indtægter Musik/kult.s sk. På Hadsundv. Sk. 0 Flintebjerg Center sælges biblioteker sælges I alt Jordforsyning Køb af jord 41,0 58,8 59,5 60, Byggemodning 79,4 91,7 80, 6,6 Netto 120,4 150,5 19,8 96, Skattefinansieret anlæg inkl. Jord Indmeldt til KL Indmeldt til KL

10 Ændringsforslag, Brugerfinansierede områder (VKO) Nr. Overskrift Bemærkninger 1 Vandafledningsafgift 5,50 kr./m Vandafledningsafgiften forhøjes med 5,50 kr. pr. m til 27 kr. pr. m Brugerfinansierede ændringer

11 Ændringsforslag, finansiering (VKO) Nr. Overskrift Afstemning nr. Ændringsforslag skat og tilskud 1 Dækningsafgift nedtrappes Bemærkninger SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Afstemning nr Bemærkninger FINANSIERING I ALT

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere