LEKTIONER og ARTIKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 D ALFABETISK ORDLISTE enne ordliste har særlig fokus på termer som er specifikke for det verdensbillede som jeg præsenterer i mine Lektioner og bogen Menneskehedens Udviklingscyklus. Anti-kompensations metode. En metode til at blive smertefri som du bruger i Ego-spiral tilstanden Ikke væren. Aktuelle energier, de 4. De 4 energier som er den kombination af energier der er dominerende på det sted hvor du er i din udvikling. Bevidste energier. De energier som er en den af den Bevidste evolution. Bevidst evolution. En af de 2 evolutioner. Den består af 7 udviklingsperioder som har at gøre med vores bevidste interaktion med livet lige fra den primitive sansning af behag/ubehag til højere bevidsthedsformer. Den Bevidste evolution er altid en halv udviklingsperiode bagefter den Overbevidste Evolution. Bevidsthed. Bevidsthed er en Livskraft der går igen i alle udviklingsperioderne. I Rod og Pre-Ego perioderne er der fokus på en fysisk bevidsthed. Dernæst er der Ego bevidstheden, som er evnen til at skelne mellem dig selv og verden, evnen til at blive bevidst om dine strukturer i Underbevidstheden, og en evne til at objektivisere forhold i livet og dig selv på grund af en erkendelse af hvem du selv er og at du er et unikt væsen. Den næste Bevidsthed re Hjerte bevidstheden (den permanente). Denne forudsætter en høj Ego (selv)bevidsthed, og er bevidstheden om din forbindelse med Menneskeheden, om at du ikke dybest set er alene eller ensom i verden, men tværtimod det modsatte. Sådan forsætter det gennem alle udviklingsperioderne. Generelt kunne man sige at Bevidsthed er når du skelner dig selv fra det Livsfelt som er knyttet til den Livsperiode som du befinder dig i. Bevidstheds-lyn. En resonansaktivering af en energi som er indeholdt i din aktuelle bevidsthed. Aktiveringen forårsages af energier fra Den Overbevidste evolution og vil forårsage en midlertidig forøgelse af dit bevidsthedsniveau, hvilket kan manifestere sig i en Ny-bevidsthed (forklaret i ordlisten). Bevidstheds-rummet. Det rum der udgør den øvre og nedre grænse for din aktuelle bevidsthed. Den aktuelle bevidsthed kan bevæge sig op og ned, mens Bevidsthedsrummet kun kan bevæge sig op.

3 Bevidstheds-forandring. Forandringen af bevidstheden er en proces der forløber igennem flere faser. Først er der Ny-bevidstheden, dernæst forankrings fasen, og derpå den permanente forandring af din bevidsthed. Bevidstheds-forankring. En af faserne i processen der leder til bevidsthedsforandring kaldes Forankrings fasen. Efter Ny-bevidstheds fasen følger denne Forankrings fase hvor livet sender os opgaver ( forankrings opgaver ) for at forankre en Ny-bevidsthed i os. Denne Forankrings fase ligger altså før selve forandringen af vores bevidsthed. Bevidsthed, fraspaltet. Når vi forbryder os mod Livstema lovene da fraspaltes bevidstheden om dette og fortrænges. Denne kan da komme til at udgøre kernen i et kompleks. Grund energier, de 6. Enhver af de store udviklingsperioder har i alt 6 grundlæggende energier at gøre godt med. Af disse 6 energier er man ikke påvirket af alle sammen på en gang, ide det skifter hen igennem udviklingsperioden. Til enhver tid er man dog altid under indflydelse af 4 aktuelle energier på samme tid, en aftagende og en tiltagende bevidst energi, samt en aftagende og en tiltagende Overbevidst energi. Den Mørke spiral. Ego periodens personlige udviklingsspiral der har fokus på udviklingen af Ego bevidstheden. Ego-energi. Den energi der er knyttet til Egoets. Det er så at sige Egoets sprog. I mine figurer vises Ego-energien med farven gul. Ego-mening med livet. Egoet har sin egen mening med livet hvilket er at opnå bekræftelse, og at tro på at det er i live, og at have tillid til at det kan opretholde sig selv. Hjertet har en anden mening med livet, og højere bevidstheds tilstande har igen en anden mening med livet. Eksistentiel ensomhedsfølelse (EE). Den inderste følelse af ensomhed i underbevidstheden. EE er reaktionen på manglen af Hjertets Livsoplevelse og har lagt grunden for udviklingen af Egoet og udgør tillige energikilden bag denne udvikling. Eksistentiel meningsløshed. Den totale mangel på mening med livet, som man møder når man kommer i kontakt med EE. Energi signatur. Et menneskes energi signatur fortæller om den type energier som man er i stand til at modtage på en bevidst eller Overbevidst måde. I den Mørke 3

4 spiral bestemmes denne energi signatur af den spiral tilstand som du befinder sig i. Hver af spiral tilstandene er nemlig knyttet til et helt specifikt sæt af bevidste og overbevidste energier. Energi tema. For Menneskeheden udgør det aktuelle tema den energi sammensætning som dækker det meste af Menneskeheden dvs du og andre mennesker på kloden er nået til et sted i den personlige udvikling der dækkes af Menneskehedens aktuelle energi tema. Alle mennesker har derfor som udgangspunkt den samme energimæssige baggrund, selvom altså det enkelte menneskes udviklingsspiral bestemmer hvilke energier fra Menneskehedens aktuelle energi tema vi for lov til at opleve. Enhedsloven. Enhedsloven er Hjertets lov, en lov som er aktuel for Hjertets Livsoplevelse. Set ud fra denne lov er EE (det modsatte af enhed) det ultimative brud med loven, en lov der blev manifesteret og aktiveret af ubevidste Hjerte energier som sagt en lov om enhed med Menneskeheden, Enhedsloven. Denne overordnede lov førte også til adskillige under-love hvis formål det er at hjælpe til et stadie hvor vi lever i balance med Enheds-loven. Et eksempel på en sådan lov er faktisk Egoet selv og et andet eksempel er persona loven, der jo er så tæt knyttet til vores selvværd. Det er på grund af denne lov at et lavt selvværd altid inducerer en følelse af ubehag og smerte og ikke glæde og lykke. Ligeledes er det grundet af disse love at et stærkt og bekræftet Ego altid indgyder tilfredshed og lykke (i den Ego dominerede bevidsthed) i stedet for smerte. Du tager måske dette for en selvfølge men det er fordi loven er så integreret i dig. Enheds-bindinger. Netværksbindinger mellem mennesker indenfor samme Hjerte udviklingsspiral. Disse bindinger er udsprunget af en Hjerte bevidsthed. Evolution. Evolution, som jeg bruger det, indikerer udvikling og at vi bevæger os fra et sted til et andet, og at der er en mening med at vi gør dette (og at meningen er at vi udvikler os). Ordet evolution indikerer også at vores udvikling foregår efter nogle love (fysiske love, psykiske love, osv) snarere end at være baseret på kaos og tilfældigheder. Evolutionscyklus. Den cyklus vi er i nu består af en Bevidst og en Overbevidst evolution der hver består af 7 store udviklingsperioder. EvolutionsFelt. Den samlede struktur bestående af de 2 Evolutions processer, den Bevidste og Overbevidste Evolution, samt Livsfelterne. Følelser. Egoets livsoplevelse manifesterer sig som det vi kalder følelser. Følelser er det sprog som Egoet taler og forstår.

5 Fysisk felt. Den dimension af livet som har med det fysiske, med materien, at gøre. Det er den dimension som vores fysiske krop har kontakt med. Guddommelig energi. Den energi der er knyttet til de Guddommelige udviklingsperioder. Individualitets-bindinger. Bindinger mellem mennesker der er nået til Ego perioden. Disse bindinger udgår fra Ego bevidstheden. Individualitets-loven. Den lov og det Livstema som motiverer dig til at blive en individualiseret selvbevidst væsen i harmoni med dit Ego. Pre-Ego energi. Den energi der er forbundet med Pre-Ego udviklingsperioden. Pre-Ego-kar strukturen. Den psykiske struktur som er klar til at lægge grunden for udviklingen af bevidstheden og Underbevidstheden. Denne Kar-struktur skabes i Pre-Ego udviklingsperioden og lægger grunden for Ego perioden. Hjerte energi. Den energi som karakteriserer Hjertet og dets Livsoplevelse. Hjertets mening med livet. Hjertets mening at være bevidst om sig selv og verden, og at være et med verden. Det er at opleve den enhed med Menneskeheden som oplever når man opnår en direkte kontakt med den Personlige Overbevidsthed. Hjertesorg. I starten af enhver af Udviklingsperioderne vil du udsættes for en ny Overbevidst energi der igangsætter en reaktion som vil være en dyb motiverende kraft bag din efterfølgende bevidsthedsudvikling. I starten af Hjerte perioden udsættes du for GD-1 energien i overbevidst form. Din reaktion på dette vil skabe det jeg kalder en Hjertesorg. Denne beskrives bedst ved at være en slags sorg over ikke at bidrage helt optimalt til fællesskabet, og over ikke at opleve den bevidsthedsmæssige enhed med fællesskabet som du ved at du evner i en del af dig (nemlig din Overbevidsthed). Hjertesorgs bindinger. Bindinger mellem mennesker der befinder sig i Hjerte spiralen og som derfor evner Hjertets Livsoplevelse. Disse bindinger udspringer af at individet ikke formår at leve i overensstemmelse med Livslovene, defineret af Overbevidstheden og Livstemaerne. De svarer til Kompleks-bindingerne i Ego perioden. Hoved energi. Den energi som er karakteristisk for en Udviklingsperiode. 5

6 Hovedperiode, de 3. Mennesket påvirkes til enhver tid af 3 hovedperioder på samme tid samt 4 underenergier. Hovedperioderne udgøres af den periode som er den dominerende periode i vores aktuelle bevidstheds-udvikling ( den centrale periode ), den periode som vi er ved at forlade ( den lavere periode ), og den periode som vi bevæger os imod ( den højere periode ). Ikke-væren tilstanden. En af spiraltilstandene i den Mørke spiral. Indvielse. En indvielse er en helt speciel hændelse i vores udvikling, et slags udviklingsmæssigt kvantespring hvorved en ny bevidsthed bliver en permanent ny del af dit væsen. Det er en helt særlig hændelse at opleve en sådan irreversibel ændring af bevidstheden. Det sker kun hver halve udviklingsperiode. Når det sker har det en gennemgribende effekt som en decideret ændring af hvem vi er og hvordan vi oplever verden. Det er som om vi fra et øjeblik til det næste lærer at opleve verden på en ganske ny måde og opnår en helt ny indsigt i livet! Ligesom Bevidstheden kan Overbevidstheden gå igennem en indvielse. Der eksisterer ialt 9 Bevidste og 9 Overbevidste indvielser i den Udviklingscyklus som vi er en del af. Instinkt. I Rod og Pre-Ego perioden er vores livsvilje bundet op til Instinkterne. Disse er medfødte egenskaber/tilskyndelser der har med det mest basale i livet at gøre, med det som er grundliggende nødvendigt for at opretholde livet i blandt andet den fysiske dimension på et tidspunkt hvor bevidstheden endnu er på et meget lavt niveau. Instinkterne belives af de underlæggende Livstema energier. I Ego perioden tager Underbevidsthedens strukturer over som den mest mærkbare livsvilje, selvom Instinkterne dog stadig spiller en rolle i denne periode. Katalysator energi. En energi der optræder i starten af en ny udviklingsperiode, og som initierer en Indvielse og starten på den nye udviklingsperiode. I starten af Ego perioden udgør de 2 Katalysator energier, de bevidste Ego energier og de Overbevidste Hjerte energier. Kerne komplekset. Det kompleks som har givet anledning til en Kompleks-Ø. Hvis det forløses, så forløses hele Ø en. Kilden. Ophavet til Livet, dit liv og vores alles liv. Kilden er ophavet til vores udviklingscyklus, og alle udviklingsperioderne er dybest set forskellige udtryksformer for Kilden og Kildens vilje. Ligeså er de forskellige Livsoplevelser dybest set at betragte som forskellige sanseorganer til at sanse Kilden. Kompensations metoden. Den metode som vi bruger til at blive smertefri i tilstanden som kaldes Negativ viljes dominans tilstanden.

7 Kompleks. Der findes 3 type komplekser. Pre-komplekser skabes i Pre-Ego perioden og er forstadier til Ego-komplekserne. Så er der Moder-komplekset som udgøres af den Eksistentielle Ensomhed. Kompleks forbindelser. Forbindelser mellem Komplekser i et menneske eller mellem forskellige mennesker. Kompleks Ø. En samling af Komplekser der er forbundet i en større struktur bundet sammen af samme følelsestone. Kosmisk felt. Den dimension af livet som det kollektive Overbevidste har direkte adgang til og virker i. Kosmisk gnist. Kilden selv er tilstede i vores væsen i form af den Kosmiske gnist i den kollektive Overbevidsthed. Kvantesprings-princippet. Kvantesprings-princippet handler om at vi overgangen fra en periode til en anden oplever et bevidsthedsmæssigt kvantespring som har en konsekvens som er umulig at forestille sig. Hvor Ubevidstheds/bevidstheds princippet handler om at udvikle den Livsoplevelse som er knyttet til den udviklingsperiode som man befinder sig i, da handler Kvantespringsprincippet om at blive bevidst om selve den bevidsthed inden i dig som er centrum for denne livsoplevelse. Kvantespringet fører altså til en ny bevidsthed og til at man med denne nye bevidsthed formår at erkende sin tidligere bevidsthed for første gang - og nu endegyldigt udvider sit livssyn ud over ens tidligere livssyn. Kun på grund af kvantespringet er du i stand til at opnå denne nye bevidsthed der altså kommer med en ny erkendelsesevne. Livsbehag. I alle udviklingsperioderne handler det dybest set om at bruge det tilknyttede Livsfelt til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag. Livsbehaget er specifikt for alle perioderne, men er altså et princip som går igen i alle perioderne. I Rod perioden kan det have med kroppens varme og med næring at gøre. I Ego perioden dækker det f.eks over det at blive bekræftet, mens det i Hjerte perioden kan dække over glæden over at være en del af, og bidrage til, fællesskabet. Livs-Kar. Livsfelter, vores Livscyklus (med dets 2 evolutions cykler), Livstemaerne, og de personlige udviklingsspiraler er alle Livs kar, det vil sige Livslove med det formål at strukturere og organisere Livsenergi. 7

8 Livslov. Livstemaerne udgør Livslove som fungerer som en slags vejledninger der er nødvendige for os i løbet af vores udvikling. Forskellige Livslove er aktive i de forskellige udviklingsperioder. I Ego perioden er der således visse love, og i Hjerte perioden er der andre love som er aktuelle/aktive. At bryde disse love har som oftest smertefulde konsekvenser med mindre du formår at hæve dig op over loven. Livsoplevelse. Vores måde at opleve livet på. Der er 7 forskellige Livsoplevelser som består af 3-7 lag. Dybest set er de alle Kildens manifestation i et sprog der passer til vores udviklings niveau. Livstema. Vores udvikling til og med Hjertets udvikling er bestemt af de store Livstemaer. Livstemaerne selv er skabt af vores Overbevidsthed og befinder sig i den Kollektive Underbevidsthed. Deres funktion er at strukturere de Overbevidste energier ind i store Livstemaer der fungerer som de love vi alle skal forsøge at leve livet i overensstemmelse med. Livstema energi. Når en Overbevidst energi er kanaliseret gennem et Livstema da kaldes energien for en Livstema energi. Denne energi vil da skulle igennem den personlige Underbevidsthed før den når din bevidsthed. Manifestation. Tilkendegivelse, åbenbaring, at komme til udtryk. Et af grundelementerne ved al udvikling er vores evne til at manifestere os i de forskellige Livs dimensioner. Moder komplekset. Den eksistentielle ensomhedsfølelse (og meningsløshed) kaldes også det store Moder kompleks ud at hvilket alle andre komplekser er affødte. Multi-Ø. Forskellige Kompleks Ø er kan også være forbundet en større struktur gennem deres lignende følelsestoner. Negativ viljes dominans. Den øverste spiraltilstand i Den Mørke Spiral. Overbevidste, Kollektive. Den Kollektive del af Overbevidstheden som er den samme i alle Mennesker og som huser den kosmiske gnist. Overbevidste, Personlige. Den personlige del af det Overbevidste, der ligesom din bevidsthed og underbevidsthed er i konstant udvikling. Overbevidste energier. Energier eller livsimpulser som kommer fra din Overbevidsthed og som per definition er for høje til at de permanent kan blive en del af din bevidsthed. Derimod styrer de retningen for din udvikling.

9 Overbevidsthedslyn. En resonansaktivering af energier i det Overbevidste af endnu højere energier (af samme type). Overbevidstfelt. Den dimension af Livet hvor Overbevidstheden har sit virke og f.eks interagerer med andre Overbevidstheder. Overbevidst Evolution. Den Overbevidste evolution er en f de 2 evolutioner. Den består af 7 udviklingsperioder og med dens Overbevidste energier interagerer den direkte med Menneskehedens Overbevidste og påvirker Menneskehedens dybeste livsmotivation, den dybeste higen i livet, og vil altid sætte retningen for Menneskehedens udvikling. Pre-kompleks. Forstadier til de komplekser som skabes i Ego perioden. Prekomplekserne skabes i Pre-Ego perioden. Primært og sekundært kompleks. EE kaldes også det primære kompleks, som giver anledning til alle andre (sekundære) komplekser. Psykisk felt. Den dimension af livet som Egoet har kontakt til og hvor vi finder følelser og tanker. Resonansaktivering. Aktiveringen en f.eks en energi i din bevidsthed af en højere energi af samme type fra din Overbevidsthed. Resonans aktivering kan lede en midlertidig højnelse af din bevidsthed og til det jeg kalder Ny-bevidsthed. Rod energi. Den energi som repræsenterer Rod udviklingsperioden. Sanseorgan. En evne til at sanse en energi. I det Overbevidste har du flere sanseorganer til at optage energi fra det kollektive Overbevidste. Sanseevnen. Din evne til at sanse via Sanseorganer. Skabe. Give liv eller eksistens, forårsage at noget opstår; frembringe noget nyt, tilvejebringe eller etablere noget som i øjeblikket mangler eller ikke er til. Skaberevnen. Din evne til at skabe i en livsdimension, et Livsfelt. Skaberevnen er en af grundelementerne ved al udvikling. Spiral energi. Uanset hvor du befinder dig i en Personlig Udviklingsspiral påvirkes du af en specifik kombination af energier kaldet Spiral energierne. 9

10 Spiral terapi. Dette er en terapi som er defineret af den energi, der er knyttet til den Spiral-tilstand du befinder dig i. Spiral tilstand. En af de tilstande som er knyttet til den Udviklingsspiral du befinder dig i. I Egoets spiral er der tale om Sindstilstande. Ubevidstheds/Bevidstheds princippet. Dette dækker over en proces hvor du lærer at skelne dig selv fra et Livsfelt og hvor du lærer at bruge feltet til at udleve din Livsvilje til at opnå større Livsbehag. Dette princip gælder for alle perioderne. Ubevidstheds/bevidstheds princippet handler om at udvikle den Livsoplevelse som er knyttet til den udviklingsperiode som man befinder sig i. I modsætning hertil handler Kvantespringsprincippet om at blive bevidst om selve den bevidsthed inden i dig som formår at indeholde denne livsoplevelse. Ubevidstheds/bevidstheds handler således f.eks lige nu om at udvikle Ego-bevidstheden, mens Kvantespringsprincippet handler om at erkende Ego bevidstheden som en erkendende enhed inden i dig. Udviklingsperioder. Vores evolutions cyklus er opdelt i 7 store udviklingsperioder. Lige nu er Ego-perioden den dominerende. Udviklingsspiral. Du er altid en del af 2 udviklingsspiraler, en aftagende og en tiltagende svarende til de udviklingsperioder du befinder dig i. Under-energi. Menneskehedens udvikling er en rejse gennem de store udviklingsperioder som alle er opgjort af 6 under energier, hvoraf 3 er overbevidste og 3 er bevidste Universelle Livstemaer. Efter den store transformation af dit væsen i slutningen af Hjerteperioden vil din udvikling forsætter i andre dimensioner styret af andre Livslove. Disse Livslove håndhæves af det jeg kalder de Universelle temaer, som er Livslove med det formål at føre dig til enhed med Kilden en enhed der sluttelig vil føre til en kontakt til dit Overbevidste som kendetegnes ved at den ikke længere formidles og oversættes af noget. Vakuum tilstanden. I Den Mørke spiral er dette den laveste tilstand du kan være i. Vilje. Vilje er et vidt begreb, men også noget som er helt grundlæggende i vores udvikling i alle faser af den. Der er Egoets vilje til udvikling som er knyttet til bekræftelse og troen på at være i live og på at der er en mening. Der er Hjertets livsvilje som handler om viljen til at udleve den oplevelse af kontakt med helheden som er blevet tilgængelig grundet kontakten til Overbevidstheden. Alle disse viljer stammer dybest fra en og samme vilje, en slags Ur-vilje som udspringer fra Kilden selv, og som manifesterer sig på forskellige måder i løbet af vores udvikling. Ved at

11 udleve viljen sker der altid det samme; vi bliver mere bevidst om Kilden selv eller sagt på en anden måde, vi bliver i stand til at kunne indeholde et renere udtryk for Kilden i vores bevidsthed - og som vi har set det - at blive bevidst om noget er at ændre det. Således handler Kildens Ur-vilje om et ønske til at ændre Kilden selv og vi er et middel dertil. Ur-vilje. Den vilje der udgår fra Kilden selv og som har givet anledning til vores alles eksistens og til kraften og viljen bag vores egen udvikling. 11

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder.

Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. Energierne bag Menneskehedens Udviklingsperioder. 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Energierne bag udviklingsperioderne. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011

Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 Den negative spiral og dens tilstande. Af Jes Dietrich, 2011 1 Om dette kapitel. Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om at arbejde med Solar Plexus nærmere betegnet med det jeg kalder Den

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012

Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 Spiral tilstandenes energier. Jes Dietrich, 2012 1 Dette er et foreløbigt udkast til et nyt kapitel om Spiral tilstandenes energier. Kapitlet vil blive en del af min nye bog som vil være en efterfølger

Læs mere

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden.

Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Solar plexus s adskillelse til den indre og ydre verden. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Når egoet bliver usynligt.

Når egoet bliver usynligt. Når egoet bliver usynligt. Jes Dietrich Dette er et nyt kapitel i min bog Hjertet og Solar Plexus. Det vil være at finde i den nye udgave af bogen. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich

Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Hjerte og Solar plexus chakraet Af Jes Dietrich Af Jes Dietrich Indhold 1. Solar plexus og hjertet. 3 Indledning. 3 Introducerende bemærkninger 3 En indre ensomhedsfølelse i solar plexus forflytter identitetsfølelsen

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske GITTE MELDGAARD, JANUAR 2013 Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske Da jeg skrev teksterne til "En guide til den nye tid" på min hjemmeside, fandt jeg frem til betegnelsen et frit menneske, som

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej NY ARTIKELSERIE Liv & Sjæl bringer her den anden af fire artikler i artikelserien DEN PSYKO- SPIRITUELLE VÆRKTØJSKASSE. Hver artikel rummer en spændende indføring i et emne samt helt konkrete værktøjer

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter

Stigmatisering. v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter Stigmatisering v. Helle Kjær Cand.psych./Centerleder Blå Kors Behandlingscenter 1 En hurtig flyvetur henover begrebet stigmatisering - Definition af Stigmatisering - Konsekvenser på individniveau og samfundsniveau

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side

Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Opstegne Mester Kuthumi Mørkets Lyse Side Kanaliseret af Michelle Manders Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh Kjær Hansen Alle rettigheder forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

De 6 forskellige beslutningsmetoder Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen.

De 6 forskellige beslutningsmetoder Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen. De 6 forskellige beslutningsmetoder Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen. Beslutningsprocessen Der er 4 forskellige trin, når det kommer til beslutningstagning.

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

KAPITEL 1: SPORT OG FØLELSER

KAPITEL 1: SPORT OG FØLELSER KAPITEL 1: Sportens verden er i høj grad bygget op omkring følelser men hvad er det for følelser? Forstår vi rent faktisk, hvad følelserne forsøger at henlede vores opmærksomhed på? Og når vi først forstår

Læs mere

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt? 3. Hvornår

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen 08-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen Det er Plejaderne, som først træder ind i feltet og får ordet: Vi er repræsentanter

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Redegørelse for Philosophiske Smuler

Redegørelse for Philosophiske Smuler Redegørelse for Philosophiske Smuler Philosophiske Smuler er et systematisk gennemgået hypotetisk projekt udgivet af Søren Kierkegaard i 1844 under pseudonymet Johannes Climacus. Det undersøges, om der

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse Samtale med ældre i sorg Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse SORGENS VILKÅR OG INDHOLD Sorg Sorg er en sund reaktion på et tab Sorg heles ved at deles Sorg Sorg er en tilpasningsproces til en tilværelse,

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering

Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Kuthumi Kosmisk DNA 1 & 2 Aktivering Alle Rettigheder Forbeholdt & Copyright Michelle Manders Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 4. Oktober 2006 Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen. Redigeret af Helleh

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere