Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)"

Transkript

1 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR Heraf Serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse NY Overbudgettering hidtil Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 16 - Børn med særlige behov NY Opholdssteder og døgninstitutioner Reduceret budget idet forbruget er mindsket NY Styrket indsats (Sagsbehandlere/socialrådigvere) uddannelse af plejefamilier Kultur- og Erhvervsudvalget Politikområde 06 - Erhverv og Turisme NY En indgang for erhvervslivet Politikområde 10 - Kultur, idræt, netværk, landdistrikter KE8 Lokaletilskud til selvejende haller KE9 Køb af flere haltimer NY Driftsstøtte Kunsthallen, harmonisering ift anlæg NY Kultur Nordals KE20 Selvbetjente biblioteker NY Landdistriktsudvalget Fuldtidskoordinator Side 1/6

2 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Socialudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte SO1 Oprettelse af kollegie-botilbud (STU elever bor i kommunen) - nettovirkning SO2 Styrket sagsbehandling, handicap og socialpsykiatri - nettovirkning NY Ekstra midler til frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) NY Snoozelhus Politikområde 18 NY REVA (omorganiseres) NY Misbrug over substitutionsbehandling 375 NY TUBA og øget tilskud Sundhedsudvalget Politikområde 13 - Sundhed og forebyggelse NY Området vedrørende tandpleje SU9 Sundhedsordningen for ansatte Politikområde 19 - Medfinansiering af sundhedsvæsenet NY Medfinansiering - konstateret mindreforbrug Borger- og Demokratiudvalg Politikområde 01 - Demokrati NY Journalistisk ugebrev Teknik og Miljøudvalget Politikområde 8 - Veje og trafik TM8 Vejafvandingsbidrag TM24 Beredskabet NY Badebroer i kommunal regi -400 Side 2/6

3 NY DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Vedligehold grønne områder - uddannelse JF. NEDENFOR vinterhjemsendte Politikområde 20 - Kommunale bygninger NY Pulje til udbedring af vore bygninger og anlæg Med henblik på de lokaler hvor der er sundhedsmæssige eller arbejdsmiljømæssige problemer Økonomiudvalget Politikområde NY Reduceret fremskrivning på arter Politikområde 5 - Bosætning og byggeri TM2 Byggesagsgebyr Politikområde 07 - Natur og miljø TM3 Personalereduktion miljø NY Grønne ideer til grønne hænder TM4 Konsulentarbejde reduceres Politikområde 24 - Ledelse, IT, Kommunikation og Administration FS1 Arbejdsskadeforsikring NY Digitalisering skal give rationale NY Direktionspulje reduceres Politikområde - Alle NY Stillingsreduktioner på lederniveau 2 samt de tilknyttede konsulenter og rådg. SKATTEFINANSIERET ANLÆG Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 14 - Dagtilbud til børn og unge *NY Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 *NY Politikområde 15 - Undervisning Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 Side 3/6

4 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Teknik og Miljøudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 5 - Bosætning og byggeri NY Salg af byggegrunde reguleres tilbage NY Renovering af bymidten udskydes -5. NY Bosætningsstrategi NY Nedrivningspulje NY Pulje til byernes handelsgader Handelsstanden og andre interessenter kan søge tilskud fra puljen NY Politikområde 6 - Erhverv og Turisme Nyt tilskud til ZERO. Under forudsætninge af tilsvarrene indskud fra øvrige parter Politikområde 8 - Veje og trafik NY Midler til vejbelægninger øges NY Badebroer, borde, bænke m.m. renoveres 600 NY Brandstation i Gråsten NY Anlæg i regi af havneselskab NY Pulje til undersøgelse vedr. Als-Fyn Økonomiudvalget Politikområde 03 - Økonomi NY Landsbyggefonden reduceres Renoveringer fremfor nybyggerier RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING I ALT, jf. nedenfor RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING FS2 Renter Dækningsafgiften af forretningsejendomme Side 4/6

5 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Grundskyldspromillen - Stigning JF. 5,5 NEDENFOR prom Skatteprocenten - stigning 0,5% Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/ forbrug (-) Side 5/6

6 Balance nr. 4 - Forligsparterne Budget for Sønderborg Kommune: Økonomisk spillerum (beløb i hele kr. - netto) 2013-prisn. Årets prisniveau INDTÆGTER I ALT - Statsgarantien Meddelte tillægsbevillinger - lønreg. samt ejendomsskatter Reguleringer i forhold til statsgarantien for Midtvejreg m.m. - især beskæftigelsestilsk Budgetændringer (minus = merindtægt) DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede): Driftsvirksomhed, excl. forsyning (konto 01) Serviceudgifter/adm. budgetoplæg Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) DUT m.m SKAL ønsker Serviceudgifter i alt - Nyt sigtepkt. I mio. kr. - Vejledende ramme i 2014 (2.989 mio.kr.) Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m./adm. budgetoplæg Meddelte tillægsbevillinger/adm. budgetændringer Budgetændringer (minus = budgetreduktion) DUT m.m SKAL ønsker Overførselsudgifter i alt DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede) I ALT RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN Renter inkl. indtægter (netto) Afdrag på lån Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN I ALT Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT SKATTEFINANSIERET ANLÆG (inkl. Jordforsyning) Kvalitetsfondsområdet Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) SKAL ønsker Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder: Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) SKAL ønsker Øvrige områder i alt SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT (inkl. Jordforsyning) INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: Driftsvirksomhed (inkl gr ) Meddelte tillægsbevillinger Pris- og lønregulering af driftsudgifterne, jf. KL Anlægsvirksomhed FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT FINANSIERING: Øvrige finansforskydninger Meddelte tillægsbevillinger Optagelse af lån Meddelte tillægsbevillinger Kassebeholdning, forøgelse (+) / forbrug (-) FINANSIERING I ALT BALANCE (+-) Kassebeholdningen ex. forsyning Ultimo 12: Ultimo 2013: Ultimo 2014: Ultimo 2015: Ultimo 2016: Ultimo : Ordinær driftresultat Økonomiske pejlemærker Skattefinansieret resultat Kassebeholdningen Skattefinansieret gæld Over -130 mio. Under 10 mio. 76 til mio. Faldende - til -129 mio. 11 til 20 mio. 51 til 75 mio. Status quo Under - mio. Over 21 mio. Under 50 mio Stigende Side 6/6

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere