Når du er blevet ledig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er blevet ledig"

Transkript

1 Når du er blevet ledig A-kassen

2 2

3 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli

4 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet... 9 Rådighedskravet... 9 Du er blevet ledig hvad nu? Dit CV skal på 11 CV et kvalitetssikres Tjek dine jobforslag på jobnet Hvor finder du ledige job Samtaler i a-kassen CV-samtalen Rådighedssamtalen Min plan Krav til jobsøgning Mine aftaler Book en samtale Udeblivelse fra en samtale i a-kassen Booker du ikke en samtale Min jobsøgning Uddannelsesmuligheder ugers jobrettet uddannelse Regional uddannelsespulje

5 Uddannelsesløft - fra ufaglært til faglært Voksenlærling Kurser, uddannelse under 20 timer, aftenskole mm Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 22 Kursusportalen Samtale hos Jobcentret Jobsamtaler Fællessamtaler med jobcentret, a-kassen og dig Indkaldt via min side Indkaldt via brev Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Aktiveringstilbud Hvad betyder aktivering? Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Vejledning og opkvalificering Læse-, skrive- og regnekurser Befordringsgodtgørelse Får du et job mens du er i tilbud Rådighed under aktivering Unge under 25 år uddannelsespålæg Satser unge under 25 år

6 Særlig indsats efter 1½ års ledighed Mindre intensiv indsats Bliver du syg Dagpenge under sygdom fra a-kassen -hvis du er helt ledig.. 31 Sygedagpenge fra kommunen- hvis du er delvist ledig A-kassen giver din kommune besked Når du bliver rask Ferie Hvad vil det sige at stå til rådighed Afslag og ophør Bliver du opsagt eller afskediget Manglende rådighed eller 2 karantæner Navne- og adresseændring Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Søg arbejde i et andet EØS land Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Borgerligt ombud m.v Supplerende dagpenge Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Deltidsforsikret G-dag Vikar som løst ansat eller tilkaldevikar Turnus eller fast nedsat tid

7 Dagpengeperiode Ret til ny dagpengeperiode Seniorjob Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Kontakt a-kassen

8 For at få dagpenge er der en række krav, som du skal opfylde. Medlemskravet Beskæftigelseskravet Ledighedskravet Rådighedskravet Medlemskravet Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med. Undtagelse: Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan opnå ret til dagpenge som dimittend en måned efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskravet Du kan få dagpenge, når du har haft arbejde svarende til et års arbejde. Du skal have haft mindst løntimer som fuldtidsforsikret, eller løntimer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Arbejdstimer tæller kun med, hvor du har været medlem af en a-kasse. 8

9 Ledighedskravet Som udgangspunkt skal du være helt uden arbejde for at kunne få dagpenge. Har du eller får du arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan læse om betingelserne herfor i afsnittet "Supplerende dagpenge". Rådighedskravet Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Oprette et CV på senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på mindst hver 7. dag. Kunne overtage arbejde med dags varsel. Have bopæl og opholde dig i Danmark. Søge de job, som Jobcentret eller a-kassen pålægger dig. Til samtale i a-kassen senest hver gang, du har været ledig i sammenlagt tre måneder 9

10 Du er blevet ledig hvad nu? Du skal nu i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke nogle opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret. Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til 4 timer. Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus. Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende i hele den periode, hvor du er ledig. På under menupunkt Min jobsøgning finder du en joblog, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Læs mere om det i afsnittet Min jobsøgning. Det er vigtigt, at du løbende opdaterer din joblog med hvilke jobs du har søgt og i jobloggen vedhæfter eksempler på dine joban- 10

11 søgninger. Vi gennemgår din joblog for at se, om du aktivt søger job og hvor du søger job. Dit CV skal på Du skal så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter, at du har meldt dig ledig færdiggøre dit CV på Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddannelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og øvrige forhold, der har betydning for, at du kan få arbejde. CV et skal sikre, at du retter din jobsøgning mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og at dine jobønsker er realistiske og så vidt muligt hænger tæt sammen dine erfaringer og uddannelsesbaggrund. Det er vigtigt, at du beskriver din joberfaring og dine kompetencer så fyldestgørende som muligt, og at du løbende opdaterer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de bedste muligheder for at komme hurtigt i job. Når dit CV ligger på jobnet.dk matches dine ønsker og kvalifikationer med de ledige stillinger, og arbejdsgivere får mulighed for at kontakte dig, hvis du har de kvalifikationer, som de søger. 11

12 CV et kvalitetssikres Når du har oprettet dit CV på vil a-kassen kvalitetssikre dit CV og derefter godkende det. For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV være godkendt og tilgængeligt på jobnet.dk senest 2 uger efter, at du har meldt dig ledig. Du kan altid få hjælp og vejledning til at udarbejde dit CV i din afdeling. Tjek dine jobforslag på jobnet For at få dagpenge skal du senest hver 7. dag bekræfte du er aktivt jobsøgende på ved at tjekke de jobforslag, der matcher dit CV og som kan være relevante at søge. Når du trykker på knappen tjek dine jobforslag registreres det, og en liste med relevante jobannoncer vises. Dem bør du læse og eventuelt søge. Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du få en skriftlig påmindelse fra Jobcentret om, at du skal tjekke dine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage. Tjekker du ikke jobforslagene på Jobnet inden for den nye frist, vil du blive afmeldt som ledig umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt som ledig uden påmindelse og frist. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du bliver afmeldt. 12

13 Hvor finder du ledige job NNF job på kan være vejen til dit nye job. NNF job er en af Danmarks største jobsøgningsmaskiner og har jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. På NNF job har du mulighed for at lave en fritekstsøgning eller oprette en jobagent og tilknytte et CV - for eksempel dit CV fra jobnet.dk. Så får du en , når der kommer nye jobopslag, der matcher dine søgekrav eller dit CV. Du kan afgrænse det geografiske område, du vil søge job indenfor ved at markere området på et kort. Du kan også kontakte din afdeling, som har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. De kan eventuelt hjælpe dig med at finde arbejdspladser, hvor du kan søge ledige job. 13

14 Samtaler i a-kassen CV-samtalen Din første samtale i a-kassen er en cv-samtale, som skal holdes inden du har været ledig i 2 uger. Vi indkalder dig til denne samtale. Til cv-samtalen bliver Min plan påbegyndt. Min Plan er en plan, du laver sammen med os og jobcentret. Den beskriver bl.a., hvordan din mulighed for at få varigt job kan forbedres. CV-samtalen skal munde ud i, at vi i fællesskab aftaler Krav til jobsøgning som blandt andet indeholder hvilke fagområder du primært skal søge job, hvor du vil søge rent geografisk, og hvor du kan finde de job, som skal søges. Du finder Krav til jobsøgning i tast selv a-kassen på Din jobsøgning skal løbende evalueres ved samtaler i a-kassen og i forbindelse med efterfølgende rådighedsvurderinger. Det er vigtigt, at den aftalte Krav til jobsøgning bliver overholdt, da den vil indgå i rådighedsvurderingen. Rådighedssamtalen Hos os kan du vælge mellem flere typer af samtaler alt efter dine ønsker og behov. Du bestemmer selv samtaletype og hvor ofte du ønsker at komme til samtale i a-kassen. Du skal dog som minimum komme til to rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, hvis du ikke allerede er kommet i arbejde. Efter seks måneders ledighed holdes rådighedssamtalerne i a-kassen efter behov. På dette tidspunkt er du selv med til at bestemme hvor 14

15 ofte du vil til samtale, men vi vil dog invitere dig til en samtale hver 3. måned. Er du på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du dog fortsat til rådighedssamtale fast hver tredje måned. Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en eller flere samtaler. Får du ikke booket en samtale vil du få reminder pr. e- mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale. Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner: Uddannelsesmuligheder Hjælp til din Jobsøgning Dig og virksomhederne Arbejdet som ledig Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. I folderen Samtaler i a-kassen kan du læse mere om de forskellige typer af samtaler vi tilbyder. Min plan Min Plan indeholder blandt andet alle fremadrettede aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter og den følger dig både i jobcentret og a-kassen i hele dit ledighedsforløb, så den danner et fælles udgangspunkt. Ved din 1. samtale i jobcentret efter CV-samtalen tager jobcentret stilling til din plan med udgangspunkt i det udkast, vi har la- 15

16 vet. Når de har fastlagt den endelige plan, får du den digitalt på Min Side på Krav til jobsøgning I Krav til jobsøgning vil der blandt andet stå, inden for hvilke fagområder du primært skal søge job, hvor du vil søge rent geografisk, og hvor du kan finde de job, som skal søges. Du finder Krav til jobsøgning i tast selv a-kassen på Din jobsøgning skal løbende evalueres ved samtaler i a-kassen. Det er vigtigt, at den aftalte Krav til jobsøgning bliver overholdt, da den vil indgå i rådighedsvurderingen. Mine aftaler Som afslutning på cv- og rådighedssamtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale. Efter samtalen kan du se aftalen på på Min plan. Book en samtale Når du skal booke en samtale, skal du gå ind på og klikke på tast selv a-kassen. 16

17 Du kan benytte NemID til at logge ind. Klik på AK-booking Når du booker en tid til en samtale, kan du selv vælge: Emnet for samtalen Hvem du vil tale med Tidspunktet for samtalen Udeblivelse fra en samtale i a-kassen Hvis du udebliver fra en samtale i a-kassen du er indkaldt til eller selv har booket, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til a-kassen. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen. Booker du ikke en samtale Hvis du ikke booker en samtale inden sidste frist for 3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode. 17

18 Min jobsøgning På under menupunkt Min jobsøgning finder du en joblog, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Det betyder, at du mindst én gang om ugen skal registrere alle de jobs du søger i jobloggen, og mindst én gang om måneden skal du uploade 2 jobansøgninger i jobloggen. For at du kan modtage dagpenge, er det et krav, at du overholder alle aftaler om jobsøgning. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, har vi mulighed for at indkalde dig til et ekstra rådighedsmøde, hvor du får en frist til at dokumentere din jobsøgning og efterfølgende en fornyet rådighedsvurdering. Der er fortsat ikke et krav om, at du skal søge et fast antal stillinger om ugen. Kravet er, at du søger job hver uge, at du søger et tilstrækkeligt antal job, og at du i øvrigt overholder de aftaler vi har nedfældet i Krav til jobsøgning. 18

19 Uddannelsesmuligheder 6 ugers jobrettet uddannelse Når du er ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse helt gratis. Vi udbetaler dagpenge til dig mens du deltager i uddannelsen. Uddannelsen skal være afsluttet, inden du har været ledig i 9 måneder, dog indenfor 6 måneders ledighed hvis du er under 25 år. Du vælger selv hvilken uddannelse du vil deltage i ud fra en landsdækkende positivliste. Uddannelsen kan være enten ét jobrettet kursus eller et jobrettet kursusforløb som består af flere dele. Du kan deltage hvis du enten er ufaglært, er faglært, eller har en kort videregående uddannelse (KVU) med en erhvervsfaglig baggrund. Hvis du har en mellemlang og lang videregående uddannelse, kan du ikke deltage i jobrettet uddannelse. Inden du starter uddannelsen skal du til have været til en samtale på jobcentret. Du skal være fuld ledig for at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Det vil sige, at hvis du arbejder på deltid eller har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du ikke få ret til jobrettet uddannelse. Du behøver ikke selv at søge arbejde eller deltage i møde hos Jobcentret eller i a-kassen under uddannelsen. Hvis du får tilbudt et arbejde fra Jobcentret eller a-kassen, må du aldrig afvise det, heller ikke mens du deltager i uddannelsen. Du skal fortsat gå på jobnet.dk mindst hver 7. dag, for at tjekke dine jobforslag og dit CV på jobnet.dk være aktivt. 19

20 Positivlisten med uddannelser du kan deltage i og selve ansøgningsblanketten finder du på under A-kassen og Uddannelser som ledig. Regional uddannelsespulje Som ledig har du ret til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Det er dit Jobcenter der skal godkende uddannelsen. Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Positivlisterne findes på om De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Uddannelsesløft - fra ufaglært til faglært Er du over 30 år og ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (ikke har brugt i de sidste 5 år), har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse i løbet af din dagpengeperiode, mens du modtager højst 80 % af den maksimale dagpengesats. For at en uddannelse kan gennemføres som et uddannelsesløft, skal den være en erhvervsuddannelse. Den vælges ud fra dine ønsker og forudsætninger. Uddannelsen skal dog også så vidt muligt være inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. Det er et krav, at hele uddannelsen kan blive gjort færdig inden for din dagpengeperiode. 20

21 Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft, så er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Du modtager 80 % af højeste dagpengesats, dog højst et beløb svarende til din hidtidige dagpengesats. Du har mulighed for at låne det evt. resterende beløb op til din hidtidige dagpengesats. Voksenlærling Er du over 25 år og ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (ikke har brugt i de sidste 5 år), kan du tage en voksenlærlingeuddannelse og styrke dine muligheder for at komme i job. Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. Virksomheden får tilskud til din løn - du vil få mindstelønnen for ikke-faglærte. Du kan søge voksenlærlingeplads i både private og offentlige virksomheder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed og indgå aftale om at blive voksenlærling. Jobcentret skal først inddrages, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Er du ufaglært eller har en forældet uddannelse (ej brugt i 5 år) kan du benytte dig af voksenlærlingeordningen efter 2 måneders ledighed. Har du en faglært uddannelse kan du først benytte dig af ordningen efter 12 måneders ledighed. 21

22 Kurser, uddannelse under 20 timer, aftenskole mm Mens du er ledig og får udbetalt dagpenge, kan du deltage i uddannelser og kurser. Du kan f.eks. deltage i: Uddannelse under 20 timer om ugen (udbydes uddannelsen som heltidsuddannelse, må den ikke være SUberettiget). Enkeltfag på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen f.eks. HF. Undervisning svarende til folkeskolens klassetrin. Aftenskoleundervisning i et folkeoplysningsforbund. Sprogundervisning eller læse-/staveundervisning Kurser i op til 2 uger, der udbydes af Fødevareforbundet NNF, Jobcentret eller anden aktør med det formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Hvis du har grundskole som højeste uddannelse har du fra 1. ledighedsdag ret til læse-, skrive- og regnekurser. Du skal først testet for, om en læse-, skrive- og regnetest viser behov herfor. Det er dit Jobcenter der skal godkende uddannelsen. Kursusportalen Når du skal finde en uddannelse, kan du benytte kursusportalen, som du finder på under A-kassen. Kursusportalen gør det muligt at finde rundt i det store udbud af både offentlige og private kurser og uddannelser på tværs af alle hjemmesider og udbydere. 22

23 I kursusportalen kan du lave en fritekstsøgning og få en oversigt over alle de kurser og uddannelser, der bliver udbudt. Derefter kan du afgrænse din søgning i forhold til sted, kursustype og udbyder. Samtale hos Jobcentret Jobsamtaler Jobcenteret indkalder dig til en jobsamtale hver måned i de første 6 måneders ledighed. Hvis du er ledig i sammenlagt mere end 6 måneder, skal du som udgangspunkt til jobsamtale i jobcentret hver gang, du har været ledig i sammenlagt 3 måneder. Til jobsamtalen bliver der fulgt op på din jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Det kan være aktivering i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et uddannelsesforløb. Fællessamtaler med jobcentret, a-kassen og dig Omkring 5. eller 6. ledighedsmåned holdes jobsamtalen som en fællessamtale i Jobcentret hvor vi også deltager. Den næste fællessamtale er ved 16 måneders ledighed. Det er frivilligt for dig, om a-kassen skal deltage. 23

24 Indkaldt via min side Bliver du indkaldt til et møde via min side på jobnet.dk skal du bekræfte, at du har set mødeindkaldelsen, inden du tjekker dine jobforslag, som du skal senest hver 7. dag. Indkaldt via brev Du kan også blive indkaldt til et møde via brev. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din post hver dag og sikrer dig, at Jobcentret og anden aktør har din korrekte adresse, så du kan få besked, om de møder du skal deltage i. Kommer du ikke til et møde på grund af manglende adresseændring, eller fordi posten ikke har haft mulighed for at aflevere brevet, er du ikke til rådighed og kan ikke få dagpenge. Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, som Jobcentret eller anden aktør har indkaldt dig til, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til jobcentret. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen eller aktiviteten. Aktiveringstilbud Hvad betyder aktivering? Er du mellem 30 og 50 år, skal du have et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed. Er du under 30 år eller over 50 år skal du have et tilbud om aktivering senest, når du har haft 3 måneders ledighed. I dialog med dig vurderer jobcentret, hvilket indhold der er relevant i forhold til ret og pligt tilbuddet, der skal have en varighed af minimum to uger. 24

25 Når Jobcentret skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret kan give dig flere tilbud, hvis jobcentret vurderer, at det vil øge dine muligheder for at komme i job. Jobcentret har mulighed for at give dig et tilbud som fx: Virksomhedspraktik i typisk 4 uger. Løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder eller et offentligt løntilskudsjob i op til 4 måneder. Vejledning og opkvalificering i form af kortere erhvervsrettet uddannelsesforløb Virksomhedspraktik Du kan komme i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed i op til 4 uger. Det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer på et nyt fagområde, og for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktikken aftales mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcentret og vil stå i din jobplan. Når du er i virksomhedspraktik vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud om virksomhedspraktik eller ophører i en virksomhedspraktik uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. 25

26 Ansættelse med løntilskud Du kan få et job med løntilskud hos en privat virksomhed i op til 6 måneder og hos en offentlig arbejdsgiver i op til 4 måneder, hvor du kan styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller tilegne dig nye. Det kan være vejen til en fastansættelse. En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren, og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du skal have været ledig i 6 måneder før du har ret til løntilskud. Hvis du afslår et tilbud job med løntilskud eller ophører i et job med løntilskud uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Jobrotation Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation efter, at du har været ledig i sammenlagt 6 måneder. Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 6 måneder. 26

27 En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Men forbruger af referenceperioden. Vejledning og opkvalificering Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb der kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af: Vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Danskundervisning Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Læse-, skrive- og regnekurser Er du under 25 år uden en ungdomsuddannelse, skal du igennem en test, som kan vise, om du har svært ved at læse, skrive eller regne. Har du vanskeligheder, skal du deltage i relevant undervisning, som jobcentret tilbyder. Befordringsgodtgørelse Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskudsjob eller når du deltager i en jobrettet uddannelse. 27

28 Din daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, skal være mere end 24 km retur. Der kan kun udbetales befordring for de km, der ligger ud over de første 24 km. Får du et job mens du er i tilbud Finder du selv et job, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan, skal du være opmærksom på, at du først kan stoppe i tilbuddet dagen før din ansættelse begynder, ellers risikerer du at få 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Er ansættelsen på kortere tid end 5 uger, skal arbejdet være på minimum 4 timer om dagen. Er ansættelsen på mere end 5 uger, er der intet krav til timetallet. Husk, at du skal orientere Jobcentret og a-kassen om, at du er ophørt i et tilbud eller en aktivitet efter jobplanen. 28

29 Rådighed under aktivering Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter Min plan, har du fortsat pligt til at søge job og tage imod arbejde, som du blive henvist til, medmindre at Jobcentret skriftligt har givet dig besked om, at du ikke skal stå til rådighed. Unge under 25 år uddannelsespålæg Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, kan Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Den del af uddannelse som ligger inden for de første 26 uger af din ledighed gives som et tilbud, hvor der kan udbetales dagpenge fra a-kassen. Satser unge under 25 år Når du er under 25 år vil du få udbetalt dagpenge med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud. Satser uden uddannelse: Første 26 uger: Individuel sats uger: Uden arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats. Arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats under del- 29

30 tagelse i tilbud ellers individuel sats. Efter 104 uger: Satser med uddannelse: Første 26 uger: Efter 26 uger: 50 % sats under deltagelse i tilbud ellers individuel sats. Individuel sats. 82 % sats under deltagelse i tilbud ellers individuel sats. Særlig indsats efter 1½ års ledighed Når du har været ledig i 16 måneder, vil du blive tilbudt en særlig aktiv indsats. Dette kan bestå i tildeling af en personlig jobformidler, eller en kombination af hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud. Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevant virksomheder med henblik på at finde et konkret job. Mindre intensiv indsats Kontakt Jobcentret, hvis du inden for de næste 6 uger skal begynde på et ordinært job på fuld tid, på barsel, på efterløn, på fleksydelse, på folkepension eller du er omfattet af en arbejdsfordeling eller du kan dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Så kan du blive omfattet af den mindre intensive indsats, og derved undgå at skulle møde personligt til samtaler hos Jobcentret og anden aktør, eller deltage i tilbud. 30

31 Bliver du syg På første sygedag skal du straks give besked til Jobcentret, ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge eller dagpenge under sygdom. Du kan sygemelde dig på Min side på Når du har meldt dig syg, får a-kassen automatisk besked. Du kan også kontakte Jobcentret eller a-kassen telefonisk. Bemærk, ved sygemelding afmeldes du automatisk som arbejdssøgende i jobcenteret. Er du ansat i et løntilskudsjob eller jobrotation skal du undtagelsesvist kun melde dig syg til arbejdsgiveren. Når du er syg, skal du enten have dagpenge under sygdom fra a- kassen eller sygedagpenge fra din kommune alt efter, om du er helt ledig eller du er i et beskæftigelsesforhold som delvist ledig. Dagpenge under sygdom fra a-kassen -hvis du er helt ledig A-kassen udbetaler dagpenge under sygdom i de første 14 dage, hvis du er helt ledig. Er du syg i en længere periode, skal du efter de første 14 dage overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Sygedagpenge fra kommunen- hvis du er delvist ledig Hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din 1. sygedag. A-kassen giver din kommune besked Når det er din kommune, som skal udbetale sygedagpenge til dig, giver a-kassen automatisk din kommune besked om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Derefter vil din kommune sende 31

32 dig et brev, som du skal underskrive og returnere til kommunen inden for 8 dage. Hvis du ved en fejl ikke får et brev fra din kommune, skal du kontakte kommunen inden for 3 uger fra første sygedag. Overholder du ikke fristen på 8 dage eller 3 uger, kan det få betydning for din ret til dagpenge under sygdom eller sygedagpenge. Når du bliver rask Du melder dig rask på Min side på A-kassen får automatisk besked om, at du igen er tilmeldt som ledig, og skal have udbetalt dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få dagpenge, efter du er meldt rask, skal du sørge for at afmelde dig som ledig på Ferie Når du ønsker at holde ferie, skal du give Jobcentret besked på Min side på under status og tast selv. Når du har gjort det, får a-kassen besked om ferien. Du skal altid give besked om din ferie mindst 14 dage før første feriedag. 32

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Maj 2016 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNF s a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2017 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Rådighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 6 Indkomst- eller beskæftigelseskravet... 6

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpenge pr. måned 90 % af din indtjening dog max 18.403 pr. måned (timesats

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige Jeg er nyledig Vejledning til dagpengesystemet side 1 - Vejledning for nyledige Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge 6 Få overblik over dine arbejdstimer og dagpenge 13 Aktivering?

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere