Når du er blevet ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er blevet ledig"

Transkript

1 Når du er blevet ledig A-kassen

2 2

3 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli

4 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet... 9 Rådighedskravet... 9 Du er blevet ledig hvad nu? Dit CV skal på 11 CV et kvalitetssikres Tjek dine jobforslag på jobnet Hvor finder du ledige job Samtaler i a-kassen CV-samtalen Rådighedssamtalen Min plan Krav til jobsøgning Mine aftaler Book en samtale Udeblivelse fra en samtale i a-kassen Booker du ikke en samtale Min jobsøgning Uddannelsesmuligheder ugers jobrettet uddannelse Regional uddannelsespulje

5 Uddannelsesløft - fra ufaglært til faglært Voksenlærling Kurser, uddannelse under 20 timer, aftenskole mm Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 22 Kursusportalen Samtale hos Jobcentret Jobsamtaler Fællessamtaler med jobcentret, a-kassen og dig Indkaldt via min side Indkaldt via brev Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Aktiveringstilbud Hvad betyder aktivering? Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Vejledning og opkvalificering Læse-, skrive- og regnekurser Befordringsgodtgørelse Får du et job mens du er i tilbud Rådighed under aktivering Unge under 25 år uddannelsespålæg Satser unge under 25 år

6 Særlig indsats efter 1½ års ledighed Mindre intensiv indsats Bliver du syg Dagpenge under sygdom fra a-kassen -hvis du er helt ledig.. 31 Sygedagpenge fra kommunen- hvis du er delvist ledig A-kassen giver din kommune besked Når du bliver rask Ferie Hvad vil det sige at stå til rådighed Afslag og ophør Bliver du opsagt eller afskediget Manglende rådighed eller 2 karantæner Navne- og adresseændring Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Søg arbejde i et andet EØS land Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Borgerligt ombud m.v Supplerende dagpenge Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Deltidsforsikret G-dag Vikar som løst ansat eller tilkaldevikar Turnus eller fast nedsat tid

7 Dagpengeperiode Ret til ny dagpengeperiode Seniorjob Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Kontakt a-kassen

8 For at få dagpenge er der en række krav, som du skal opfylde. Medlemskravet Beskæftigelseskravet Ledighedskravet Rådighedskravet Medlemskravet Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med. Undtagelse: Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan opnå ret til dagpenge som dimittend en måned efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskravet Du kan få dagpenge, når du har haft arbejde svarende til et års arbejde. Du skal have haft mindst løntimer som fuldtidsforsikret, eller løntimer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Arbejdstimer tæller kun med, hvor du har været medlem af en a-kasse. 8

9 Ledighedskravet Som udgangspunkt skal du være helt uden arbejde for at kunne få dagpenge. Har du eller får du arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan læse om betingelserne herfor i afsnittet "Supplerende dagpenge". Rådighedskravet Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Oprette et CV på senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på mindst hver 7. dag. Kunne overtage arbejde med dags varsel. Have bopæl og opholde dig i Danmark. Søge de job, som Jobcentret eller a-kassen pålægger dig. Til samtale i a-kassen senest hver gang, du har været ledig i sammenlagt tre måneder 9

10 Du er blevet ledig hvad nu? Du skal nu i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke nogle opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret. Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til 4 timer. Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus. Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende i hele den periode, hvor du er ledig. På under menupunkt Min jobsøgning finder du en joblog, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Læs mere om det i afsnittet Min jobsøgning. Det er vigtigt, at du løbende opdaterer din joblog med hvilke jobs du har søgt og i jobloggen vedhæfter eksempler på dine joban- 10

11 søgninger. Vi gennemgår din joblog for at se, om du aktivt søger job og hvor du søger job. Dit CV skal på Du skal så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter, at du har meldt dig ledig færdiggøre dit CV på Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddannelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og øvrige forhold, der har betydning for, at du kan få arbejde. CV et skal sikre, at du retter din jobsøgning mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og at dine jobønsker er realistiske og så vidt muligt hænger tæt sammen dine erfaringer og uddannelsesbaggrund. Det er vigtigt, at du beskriver din joberfaring og dine kompetencer så fyldestgørende som muligt, og at du løbende opdaterer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de bedste muligheder for at komme hurtigt i job. Når dit CV ligger på jobnet.dk matches dine ønsker og kvalifikationer med de ledige stillinger, og arbejdsgivere får mulighed for at kontakte dig, hvis du har de kvalifikationer, som de søger. 11

12 CV et kvalitetssikres Når du har oprettet dit CV på vil a-kassen kvalitetssikre dit CV og derefter godkende det. For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV være godkendt og tilgængeligt på jobnet.dk senest 2 uger efter, at du har meldt dig ledig. Du kan altid få hjælp og vejledning til at udarbejde dit CV i din afdeling. Tjek dine jobforslag på jobnet For at få dagpenge skal du senest hver 7. dag bekræfte du er aktivt jobsøgende på ved at tjekke de jobforslag, der matcher dit CV og som kan være relevante at søge. Når du trykker på knappen tjek dine jobforslag registreres det, og en liste med relevante jobannoncer vises. Dem bør du læse og eventuelt søge. Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du få en skriftlig påmindelse fra Jobcentret om, at du skal tjekke dine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage. Tjekker du ikke jobforslagene på Jobnet inden for den nye frist, vil du blive afmeldt som ledig umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt som ledig uden påmindelse og frist. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du bliver afmeldt. 12

13 Hvor finder du ledige job NNF job på kan være vejen til dit nye job. NNF job er en af Danmarks største jobsøgningsmaskiner og har jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. På NNF job har du mulighed for at lave en fritekstsøgning eller oprette en jobagent og tilknytte et CV - for eksempel dit CV fra jobnet.dk. Så får du en , når der kommer nye jobopslag, der matcher dine søgekrav eller dit CV. Du kan afgrænse det geografiske område, du vil søge job indenfor ved at markere området på et kort. Du kan også kontakte din afdeling, som har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. De kan eventuelt hjælpe dig med at finde arbejdspladser, hvor du kan søge ledige job. 13

14 Samtaler i a-kassen CV-samtalen Din første samtale i a-kassen er en cv-samtale, som skal holdes inden du har været ledig i 2 uger. Vi indkalder dig til denne samtale. Til cv-samtalen bliver Min plan påbegyndt. Min Plan er en plan, du laver sammen med os og jobcentret. Den beskriver bl.a., hvordan din mulighed for at få varigt job kan forbedres. CV-samtalen skal munde ud i, at vi i fællesskab aftaler Krav til jobsøgning som blandt andet indeholder hvilke fagområder du primært skal søge job, hvor du vil søge rent geografisk, og hvor du kan finde de job, som skal søges. Du finder Krav til jobsøgning i tast selv a-kassen på Din jobsøgning skal løbende evalueres ved samtaler i a-kassen og i forbindelse med efterfølgende rådighedsvurderinger. Det er vigtigt, at den aftalte Krav til jobsøgning bliver overholdt, da den vil indgå i rådighedsvurderingen. Rådighedssamtalen Hos os kan du vælge mellem flere typer af samtaler alt efter dine ønsker og behov. Du bestemmer selv samtaletype og hvor ofte du ønsker at komme til samtale i a-kassen. Du skal dog som minimum komme til to rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, hvis du ikke allerede er kommet i arbejde. Efter seks måneders ledighed holdes rådighedssamtalerne i a-kassen efter behov. På dette tidspunkt er du selv med til at bestemme hvor 14

15 ofte du vil til samtale, men vi vil dog invitere dig til en samtale hver 3. måned. Er du på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du dog fortsat til rådighedssamtale fast hver tredje måned. Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en eller flere samtaler. Får du ikke booket en samtale vil du få reminder pr. e- mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale. Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner: Uddannelsesmuligheder Hjælp til din Jobsøgning Dig og virksomhederne Arbejdet som ledig Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. I folderen Samtaler i a-kassen kan du læse mere om de forskellige typer af samtaler vi tilbyder. Min plan Min Plan indeholder blandt andet alle fremadrettede aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter og den følger dig både i jobcentret og a-kassen i hele dit ledighedsforløb, så den danner et fælles udgangspunkt. Ved din 1. samtale i jobcentret efter CV-samtalen tager jobcentret stilling til din plan med udgangspunkt i det udkast, vi har la- 15

16 vet. Når de har fastlagt den endelige plan, får du den digitalt på Min Side på Krav til jobsøgning I Krav til jobsøgning vil der blandt andet stå, inden for hvilke fagområder du primært skal søge job, hvor du vil søge rent geografisk, og hvor du kan finde de job, som skal søges. Du finder Krav til jobsøgning i tast selv a-kassen på Din jobsøgning skal løbende evalueres ved samtaler i a-kassen. Det er vigtigt, at den aftalte Krav til jobsøgning bliver overholdt, da den vil indgå i rådighedsvurderingen. Mine aftaler Som afslutning på cv- og rådighedssamtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale. Efter samtalen kan du se aftalen på på Min plan. Book en samtale Når du skal booke en samtale, skal du gå ind på og klikke på tast selv a-kassen. 16

17 Du kan benytte NemID til at logge ind. Klik på AK-booking Når du booker en tid til en samtale, kan du selv vælge: Emnet for samtalen Hvem du vil tale med Tidspunktet for samtalen Udeblivelse fra en samtale i a-kassen Hvis du udebliver fra en samtale i a-kassen du er indkaldt til eller selv har booket, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til a-kassen. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen. Booker du ikke en samtale Hvis du ikke booker en samtale inden sidste frist for 3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode. 17

18 Min jobsøgning På under menupunkt Min jobsøgning finder du en joblog, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Det betyder, at du mindst én gang om ugen skal registrere alle de jobs du søger i jobloggen, og mindst én gang om måneden skal du uploade 2 jobansøgninger i jobloggen. For at du kan modtage dagpenge, er det et krav, at du overholder alle aftaler om jobsøgning. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, har vi mulighed for at indkalde dig til et ekstra rådighedsmøde, hvor du får en frist til at dokumentere din jobsøgning og efterfølgende en fornyet rådighedsvurdering. Der er fortsat ikke et krav om, at du skal søge et fast antal stillinger om ugen. Kravet er, at du søger job hver uge, at du søger et tilstrækkeligt antal job, og at du i øvrigt overholder de aftaler vi har nedfældet i Krav til jobsøgning. 18

19 Uddannelsesmuligheder 6 ugers jobrettet uddannelse Når du er ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse helt gratis. Vi udbetaler dagpenge til dig mens du deltager i uddannelsen. Uddannelsen skal være afsluttet, inden du har været ledig i 9 måneder, dog indenfor 6 måneders ledighed hvis du er under 25 år. Du vælger selv hvilken uddannelse du vil deltage i ud fra en landsdækkende positivliste. Uddannelsen kan være enten ét jobrettet kursus eller et jobrettet kursusforløb som består af flere dele. Du kan deltage hvis du enten er ufaglært, er faglært, eller har en kort videregående uddannelse (KVU) med en erhvervsfaglig baggrund. Hvis du har en mellemlang og lang videregående uddannelse, kan du ikke deltage i jobrettet uddannelse. Inden du starter uddannelsen skal du til have været til en samtale på jobcentret. Du skal være fuld ledig for at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Det vil sige, at hvis du arbejder på deltid eller har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du ikke få ret til jobrettet uddannelse. Du behøver ikke selv at søge arbejde eller deltage i møde hos Jobcentret eller i a-kassen under uddannelsen. Hvis du får tilbudt et arbejde fra Jobcentret eller a-kassen, må du aldrig afvise det, heller ikke mens du deltager i uddannelsen. Du skal fortsat gå på jobnet.dk mindst hver 7. dag, for at tjekke dine jobforslag og dit CV på jobnet.dk være aktivt. 19

20 Positivlisten med uddannelser du kan deltage i og selve ansøgningsblanketten finder du på under A-kassen og Uddannelser som ledig. Regional uddannelsespulje Som ledig har du ret til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Det er dit Jobcenter der skal godkende uddannelsen. Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Positivlisterne findes på om De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Uddannelsesløft - fra ufaglært til faglært Er du over 30 år og ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (ikke har brugt i de sidste 5 år), har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse i løbet af din dagpengeperiode, mens du modtager højst 80 % af den maksimale dagpengesats. For at en uddannelse kan gennemføres som et uddannelsesløft, skal den være en erhvervsuddannelse. Den vælges ud fra dine ønsker og forudsætninger. Uddannelsen skal dog også så vidt muligt være inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. Det er et krav, at hele uddannelsen kan blive gjort færdig inden for din dagpengeperiode. 20

21 Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft, så er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Du modtager 80 % af højeste dagpengesats, dog højst et beløb svarende til din hidtidige dagpengesats. Du har mulighed for at låne det evt. resterende beløb op til din hidtidige dagpengesats. Voksenlærling Er du over 25 år og ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (ikke har brugt i de sidste 5 år), kan du tage en voksenlærlingeuddannelse og styrke dine muligheder for at komme i job. Det betyder, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du har undervisning på en erhvervsskole. Virksomheden får tilskud til din løn - du vil få mindstelønnen for ikke-faglærte. Du kan søge voksenlærlingeplads i både private og offentlige virksomheder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed og indgå aftale om at blive voksenlærling. Jobcentret skal først inddrages, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Er du ufaglært eller har en forældet uddannelse (ej brugt i 5 år) kan du benytte dig af voksenlærlingeordningen efter 2 måneders ledighed. Har du en faglært uddannelse kan du først benytte dig af ordningen efter 12 måneders ledighed. 21

22 Kurser, uddannelse under 20 timer, aftenskole mm Mens du er ledig og får udbetalt dagpenge, kan du deltage i uddannelser og kurser. Du kan f.eks. deltage i: Uddannelse under 20 timer om ugen (udbydes uddannelsen som heltidsuddannelse, må den ikke være SUberettiget). Enkeltfag på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen f.eks. HF. Undervisning svarende til folkeskolens klassetrin. Aftenskoleundervisning i et folkeoplysningsforbund. Sprogundervisning eller læse-/staveundervisning Kurser i op til 2 uger, der udbydes af Fødevareforbundet NNF, Jobcentret eller anden aktør med det formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Hvis du har grundskole som højeste uddannelse har du fra 1. ledighedsdag ret til læse-, skrive- og regnekurser. Du skal først testet for, om en læse-, skrive- og regnetest viser behov herfor. Det er dit Jobcenter der skal godkende uddannelsen. Kursusportalen Når du skal finde en uddannelse, kan du benytte kursusportalen, som du finder på under A-kassen. Kursusportalen gør det muligt at finde rundt i det store udbud af både offentlige og private kurser og uddannelser på tværs af alle hjemmesider og udbydere. 22

23 I kursusportalen kan du lave en fritekstsøgning og få en oversigt over alle de kurser og uddannelser, der bliver udbudt. Derefter kan du afgrænse din søgning i forhold til sted, kursustype og udbyder. Samtale hos Jobcentret Jobsamtaler Jobcenteret indkalder dig til en jobsamtale hver måned i de første 6 måneders ledighed. Hvis du er ledig i sammenlagt mere end 6 måneder, skal du som udgangspunkt til jobsamtale i jobcentret hver gang, du har været ledig i sammenlagt 3 måneder. Til jobsamtalen bliver der fulgt op på din jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Det kan være aktivering i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et uddannelsesforløb. Fællessamtaler med jobcentret, a-kassen og dig Omkring 5. eller 6. ledighedsmåned holdes jobsamtalen som en fællessamtale i Jobcentret hvor vi også deltager. Den næste fællessamtale er ved 16 måneders ledighed. Det er frivilligt for dig, om a-kassen skal deltage. 23

24 Indkaldt via min side Bliver du indkaldt til et møde via min side på jobnet.dk skal du bekræfte, at du har set mødeindkaldelsen, inden du tjekker dine jobforslag, som du skal senest hver 7. dag. Indkaldt via brev Du kan også blive indkaldt til et møde via brev. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din post hver dag og sikrer dig, at Jobcentret og anden aktør har din korrekte adresse, så du kan få besked, om de møder du skal deltage i. Kommer du ikke til et møde på grund af manglende adresseændring, eller fordi posten ikke har haft mulighed for at aflevere brevet, er du ikke til rådighed og kan ikke få dagpenge. Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, som Jobcentret eller anden aktør har indkaldt dig til, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til jobcentret. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen eller aktiviteten. Aktiveringstilbud Hvad betyder aktivering? Er du mellem 30 og 50 år, skal du have et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed. Er du under 30 år eller over 50 år skal du have et tilbud om aktivering senest, når du har haft 3 måneders ledighed. I dialog med dig vurderer jobcentret, hvilket indhold der er relevant i forhold til ret og pligt tilbuddet, der skal have en varighed af minimum to uger. 24

25 Når Jobcentret skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret kan give dig flere tilbud, hvis jobcentret vurderer, at det vil øge dine muligheder for at komme i job. Jobcentret har mulighed for at give dig et tilbud som fx: Virksomhedspraktik i typisk 4 uger. Løntilskud i en privat virksomhed i op til 6 måneder eller et offentligt løntilskudsjob i op til 4 måneder. Vejledning og opkvalificering i form af kortere erhvervsrettet uddannelsesforløb Virksomhedspraktik Du kan komme i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed i op til 4 uger. Det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer på et nyt fagområde, og for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktikken aftales mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcentret og vil stå i din jobplan. Når du er i virksomhedspraktik vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud om virksomhedspraktik eller ophører i en virksomhedspraktik uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. 25

26 Ansættelse med løntilskud Du kan få et job med løntilskud hos en privat virksomhed i op til 6 måneder og hos en offentlig arbejdsgiver i op til 4 måneder, hvor du kan styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller tilegne dig nye. Det kan være vejen til en fastansættelse. En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren, og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du skal have været ledig i 6 måneder før du har ret til løntilskud. Hvis du afslår et tilbud job med løntilskud eller ophører i et job med løntilskud uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Jobrotation Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation efter, at du har været ledig i sammenlagt 6 måneder. Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 6 måneder. 26

27 En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Men forbruger af referenceperioden. Vejledning og opkvalificering Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb der kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af: Vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Danskundervisning Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Læse-, skrive- og regnekurser Er du under 25 år uden en ungdomsuddannelse, skal du igennem en test, som kan vise, om du har svært ved at læse, skrive eller regne. Har du vanskeligheder, skal du deltage i relevant undervisning, som jobcentret tilbyder. Befordringsgodtgørelse Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskudsjob eller når du deltager i en jobrettet uddannelse. 27

28 Din daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, skal være mere end 24 km retur. Der kan kun udbetales befordring for de km, der ligger ud over de første 24 km. Får du et job mens du er i tilbud Finder du selv et job, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan, skal du være opmærksom på, at du først kan stoppe i tilbuddet dagen før din ansættelse begynder, ellers risikerer du at få 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Er ansættelsen på kortere tid end 5 uger, skal arbejdet være på minimum 4 timer om dagen. Er ansættelsen på mere end 5 uger, er der intet krav til timetallet. Husk, at du skal orientere Jobcentret og a-kassen om, at du er ophørt i et tilbud eller en aktivitet efter jobplanen. 28

29 Rådighed under aktivering Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter Min plan, har du fortsat pligt til at søge job og tage imod arbejde, som du blive henvist til, medmindre at Jobcentret skriftligt har givet dig besked om, at du ikke skal stå til rådighed. Unge under 25 år uddannelsespålæg Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, kan Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Den del af uddannelse som ligger inden for de første 26 uger af din ledighed gives som et tilbud, hvor der kan udbetales dagpenge fra a-kassen. Satser unge under 25 år Når du er under 25 år vil du få udbetalt dagpenge med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud. Satser uden uddannelse: Første 26 uger: Individuel sats uger: Uden arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats. Arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats under del- 29

30 tagelse i tilbud ellers individuel sats. Efter 104 uger: Satser med uddannelse: Første 26 uger: Efter 26 uger: 50 % sats under deltagelse i tilbud ellers individuel sats. Individuel sats. 82 % sats under deltagelse i tilbud ellers individuel sats. Særlig indsats efter 1½ års ledighed Når du har været ledig i 16 måneder, vil du blive tilbudt en særlig aktiv indsats. Dette kan bestå i tildeling af en personlig jobformidler, eller en kombination af hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud. Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevant virksomheder med henblik på at finde et konkret job. Mindre intensiv indsats Kontakt Jobcentret, hvis du inden for de næste 6 uger skal begynde på et ordinært job på fuld tid, på barsel, på efterløn, på fleksydelse, på folkepension eller du er omfattet af en arbejdsfordeling eller du kan dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Så kan du blive omfattet af den mindre intensive indsats, og derved undgå at skulle møde personligt til samtaler hos Jobcentret og anden aktør, eller deltage i tilbud. 30

31 Bliver du syg På første sygedag skal du straks give besked til Jobcentret, ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge eller dagpenge under sygdom. Du kan sygemelde dig på Min side på Når du har meldt dig syg, får a-kassen automatisk besked. Du kan også kontakte Jobcentret eller a-kassen telefonisk. Bemærk, ved sygemelding afmeldes du automatisk som arbejdssøgende i jobcenteret. Er du ansat i et løntilskudsjob eller jobrotation skal du undtagelsesvist kun melde dig syg til arbejdsgiveren. Når du er syg, skal du enten have dagpenge under sygdom fra a- kassen eller sygedagpenge fra din kommune alt efter, om du er helt ledig eller du er i et beskæftigelsesforhold som delvist ledig. Dagpenge under sygdom fra a-kassen -hvis du er helt ledig A-kassen udbetaler dagpenge under sygdom i de første 14 dage, hvis du er helt ledig. Er du syg i en længere periode, skal du efter de første 14 dage overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Sygedagpenge fra kommunen- hvis du er delvist ledig Hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din 1. sygedag. A-kassen giver din kommune besked Når det er din kommune, som skal udbetale sygedagpenge til dig, giver a-kassen automatisk din kommune besked om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Derefter vil din kommune sende 31

32 dig et brev, som du skal underskrive og returnere til kommunen inden for 8 dage. Hvis du ved en fejl ikke får et brev fra din kommune, skal du kontakte kommunen inden for 3 uger fra første sygedag. Overholder du ikke fristen på 8 dage eller 3 uger, kan det få betydning for din ret til dagpenge under sygdom eller sygedagpenge. Når du bliver rask Du melder dig rask på Min side på A-kassen får automatisk besked om, at du igen er tilmeldt som ledig, og skal have udbetalt dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få dagpenge, efter du er meldt rask, skal du sørge for at afmelde dig som ledig på Ferie Når du ønsker at holde ferie, skal du give Jobcentret besked på Min side på under status og tast selv. Når du har gjort det, får a-kassen besked om ferien. Du skal altid give besked om din ferie mindst 14 dage før første feriedag. 32

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere