Budget Boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Sagsnr /0803 Budgetdokument nr Budget Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/ Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: 19/ Afdeling: Integrationsafdelingen Vedtaget i Byrådet: 2/

2 Indholdsfortegnelse 1. Status Målsætninger og konkrete initiativer for Budget BILAG 1. Detaljeret budget BILAG 2. Nøgletal

3 1. Status 2003 Udgiftsniveauet på boligstøtteområdet er nu stabilt. Som følge af boligstøttereformen 2000 med overgangsregler til 2004 vil der ske en vis reduktion af boligstøtteudgifterne. Konsekvenserne af boligstøttereformen vil omfatte alle dvs. både pensionister og ikke pensionister. Hovedtendenserne i den nye beregningsmodel er, at de højeste indkomster (over kr.) vil mærke de største nedgange, at boligstøtten i fremtiden vil blive koncentreret om husstande med lavere indkomster, og at store formuer (over kr.) vil indgå i beregningen. Den nye førtidspensionsreform kan få indvirkning på boligstøtteområdet, men konsekvenserne kendes ikke på nuværende tidspunkt. 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Da det er et lovbestemt område, og kommunen ikke har nogen direkte indflydelse på området, er der ikke nogle målsætninger eller konkrete initiativer for Der findes to typer boligstøtte Boligydelse for hustande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, der er tilkendt inden den 1/ Boligsikring for øvrige husstande, herunder personer der får tilkendt førtidspension efter den 1/ Boligstøtte udbetales som udgangspunkt til lejeboliger, og boligstøttens størrelse er afhængig af boligens størrelse, huslejens størrelse, husstandens størrelse og husstandens indkomst og formue. Boligstøtten til lejere udbetales som tilskud. Ved beregningen af boligstøtten gælder der særlige regler for stærkt bevægelseshæmmede, for modtagere af døgnhjælp efter servicelovens 77, beboere i bofællesskaber og pensionister, der får anvist en almen bolig af kommunen. Til pensionister, der bor i andelsboliger, kan der udbetales boligstøtte dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligstøtte som lån. 129

4 3. Budget Nettodrift incl. refusion og finansforskydninger R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO Boligsikring Boligydelse til pensionister Udlån til beboerindskud Anden gæld Hovedtotal Budgettet dækker: Boligsikring, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 Boligydelse, jfr. bemærkningerne under Bilag 1 130

5 Bilag 1. Detaljeret budget Boligsikring Drift R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007 Boligsikring til byfornyelse Reguleringer vedr. tidl.år Almindelig boligsikring Total Statsrefusion Berigtigelser Total Hovedtotal Boligsikring kan ydes til lejere i udlejningsejendomme. Der er 50% statsrefusion på udgifterne Boligydelse til pensionister Drift R 2002 B 2003 B 2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007 Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofam.huse Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældrebol Afregning med andre off.myndigh. Total Statsrefusion Berigtigelser Afregning med andre off.myndigh. Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Total Hovedtotal Boligydelse ydes som tilskud til pensionister, som bor i leje- eller andelsbolig, og er på 75% statsrefusion af udgiften. Boligydelse til ejere gives kun som lån. Boligydelse til andelsboliger ydes med 40% som tilskud og 60% som lån, og der er 75% statsrefusion af udgiften. 131

6 Bilag 2. Nøgletal Udgifter til boligsikring Budget 2003 HTK KBHVNS AMT HELE LANDET Boligsikring kr årige Kilde: ECO-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget 2003, tabel 850. Af tabellen fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer med 384 kr. pr årige til boligsikring, hvilket er noget højere end amtsgennemsnittet på 293 kr. og landsgennemsnittet på 291 kr. Som nedenstående figur også viser, har udgiftsforskellen været tilstede i perioden Udviklingen i udgifterne til boligsikring, kr. pr årige: HTK Kbh.'s Amt DK Kilde: Eco-nøgletal, Øvrige sociale forhold, Boligsikring budget , tabel 850. Der kan tænkes flere forklaringer på udgiftsforskellen. Udgiften til boligsikring vil som det første afspejle boligbestandens sammensætning med hensyn til ejerboliger, privat eller almennyttigt lejeboliger og andelsboliger. For udlejningsboligerne vil boligens alder og dermed huslejeniveau også spille en væsentlig rolle. Som det andet afspejler boligsikringen også indkomst- og forsørgerforholdene hos modtagerne, idet husstandsindkomsten i forhold til beboere i lejemålet har betydning. Ejerforhold 2003: HTK AMT Hele landet Private ejer- og andelsboliger 64,5 59,4 71,8 Almennyttige boliger 29,6 33,2 19,7 Aktieselskaber 2,0 2,8 4,2 Offentlige boliger 0,5 1,4 1,7 Andet eller uoplyst 3,4 3,2 2,6 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: ECO-tal, Sociale forhold, Boligforhold 2003, Boligernes fordeling på ejerforhold, tabel 240. Det fremgår af fordelingen mellem ejer-, andelsboliger og almennyttige boliger, at Høje-Taastrup Kommune generelt ligger tættere på amtsgennemsnittet end hele landet. Mange nyere almennyttige boligafdelinger er belastet med høje udgifter til afdrag på lån og dermed høje huslejeudgifter. Overvægten af nyere boliger kan derfor være en af årsagerne til den højere boligsikringsudgift pr årige, især i forhold til landsgennemsnittet. 132

7 Boligydelse til pensionister December 2002 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal årige): Alm. lejligheder 39,4 39,8 34,7 Ældreboliger 11,1 5,2 5,8 Ejere (inkl. lån) 0,9 0,5 0,4 Andelshavere (inkl. Lån) 2,7 2,3 3,0 Samtlige modtagende husstande ,8 44,1 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder Ældreboliger Lejere i alt Samtlige modtagende husstande Kilde: ECO-tal, Ældre, Boligydelse til pensionister 2002, tabel 719. I tabellen ses, at den andel, der modtager boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er klart større end den tilsvarende andel i amtet og på landsplan. Dette gælder, uanset om der kun ses på boligydelse til lejeboliger eller den samlede udbetaling af boligydelse. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune også større end både amts- og landsgennemsnittet. 133

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv.

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Til samtlige (amts)kommuner 30. juli 2003 Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Departementet

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Bilag 2 Nøgletalsanalyse vedr. fordele og ulemper ved kommunesammenlægning Indholdsfortegnelse 1. Indledning og datagrundlag... 3 Datagrundlag... 3 Hvad man kan bruge og ikke bruge nøgletal

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere