OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1"

Transkript

1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1

2 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få nogle resultater med hjem, der kan mærkes i dagligdagen. Det har vi blandt andet nået ved at: Du får dobbelt så meget sat ind på din fritvalgs lønkonto. Pengene kan du bruge til pension, seniorordning, penge i hånden eller i forbindelse med ferie. Lærlingelønnen stiger med 1,9 procent om året i de næste 3 år. Men vi har også fået andre resultater hjem, du kan få brug for: Hvis du bliver fyret, kan du få fri med løn til to timers rådgivning om job og uddannelse i din fagforening eller a-kasse. Det giver dig et forspring til at komme videre til det næste job. Hvis du skal have barn, er der en uges ekstra forældreorlov med løn til hver af forældrene. Dermed er der sammenlagt 13 ugers forældreorlov med betaling. Du kan læse mere om disse og flere andre forbedringer i pjecen her. Jeg synes, det er gode resultater, vi har forhandlet hjem med forbedringer i hverdagen, og samtidig sikrer de muligheden for at skabe flere industrijob i Danmark. Begge dele er vigtige for mig. Nu skal du stemme om den nye aftale. Jeg håber, at du vil bruge den mulighed. Stærke overenskomster kræver nemlig stærk opbakning. Og jeg vil anbefale dig at stemme JA. Claus Jensen Formand for CO-industri 2

3 Industriens overenskomster Industriens nye overenskomster er forhandlet af kartellet CO-industri, der er en sammenslutning af otte fagforbund for godt timelønnede samt administrative og tekniske funktionærer i danske industrivirksomheder. CO-industri er stiftet for at varetage fælles interesser, og formålet er at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Derfor er kartellets hovedopgaver blandt andet at forhandle overenskomster med arbejdsgiverne i DI, samt at yde faglig og juridisk rådgivning ved uoverensstemmelser om overenskomsterne i overenskomstperioden. I spidsen for forhandlingerne står CO-industris formand, forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen, og CO-industris næstformand Mads Andersen, der samtidig er gruppeformand i 3F-Industri. Desuden er hvert af de otte medlemsforbund repræsenteret i CO-industris forhandlingsudvalg, der løbende har deltaget i forhandlingerne og godkendt industriens nye overenskomster. Forliget er ligeledes godkendt af CO-industris Centralledelse, hvis medlemmer er udpeget af CO-industris forbund. De otte medlemsforbund er Dansk Metal, 3F-Industri, HK Privat, Teknisk Landsforbund, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark og Serviceforbundet. Du kan læse mere om CO-industri og se de nye overenskomster på hjemmesiden 3

4 Uddannelse Det uddannelsespolitiske arbejde styrkes ved, at betalingen til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond stiger med 5 øre hvert af de tre overenskomstår til en samlet indbetaling på 50 øre per time i På industriens område bliver der bedre muligheder for at uddanne sig, fordi ancienniteten for brug af IKUF nedsættes fra ni til seks måneder. Du får fremover mulighed for at få et afklaringsforløb eller en screening - betalt af IKUF, så du kan få den rette undervisning enten via FVU eller ordblindeundervisning. Voksne udlændinge får som noget nyt mulighed for at tage danskkurser via IKUF. Samtidig får skifteholdsarbejdere på aften/nathold opfyldt et længe næret ønske om at få beregnet støtten fra IKUF inklusiv skifteholdstillæg. Det bliver lettere at finde de uddannelser, som støttes af IKUF det sker ved at hjemmesiden udbygges. 4

5 Industriens overenskomster 2014 Uddannelse og frihed i forbindelse med afskedigelse En opsagt kollega får ret til to timers vejledning i fagforeningen eller a-kassen med fuld løn for at blive hjulpet bedst muligt videre med uddannelse i forhold til at få et nyt job. Det bliver muligt at uddanne sig en uge i opsigelsesperioden med støtte fra IKUF, hvis du har mindst seks måneders anciennitet. Sammen med dine øvrige overenskomstsikrede rettigheder, kan du få op til fem ugers uddannelse i perioden. For hvis du ikke har brugt din ret til to ugers selvvalgt uddannelse, kan disse uger lægges til, så du har tre ugers uddannelse i opsigelsesperioden. Hvis du samtidig ikke har brugt din ret til yderligere to ugers kursus betalt af virksomheden- efter tre års anciennitet, kan disse to uger lægges til de tre uger. Så tilsammen er der mulighed for op mod fem ugers uddannelse i opsigelsesperioden. 1 uge: Ved afskedigelse + 2 uger: Selvvalgt uddannelse Selvvalgt uddannelse + 2 uger: Efter 3 års ansættelse Efter 3 års ansættelse 5

6 6

7 Industriens overenskomster 2014 Vikarer Tillidsrepræsentanten får ret til at få information om, hvad arbejdsgiveren oplyser til et vikarbureau om, hvilke lokalaftaler og kutymer, der skal overholdes i forbindelse med de vikaransattes arbejdsfunktioner på virksomheden. Dette styrker tillidsrepræsentantens muligheder for at sikre, at vikarerne ikke misbruges. På funktionærområdet er det organisationerne, der har denne ret. Konsulentbistand Er der lokal enighed, kan organisationerne bistå ved lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder anvendelsen af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler mv. Lærlinge og elever Lærlinge og elever får fremover ret til at søge støtte fra IKUF til uddannelse i fritiden. Som noget nyt skal arbejdsgiveren betale udgifterne til skolehjem for lærlinge og elever, når det er nødvendigt for, at du som lærling eller elev kan gennemføre uddannelsen. Elev-, lærlinge- og praktikantsatser* Samtlige betalingssatser forhøjes med i gennemsnit 1,9 procent pr. 1. marts 2014, pr. 1. marts 2015 og pr. 1. marts *Se beregningerne for satsstigningerne under Satser på de bagerste sider i pjecen. Udenlandsk arbejdskraft Reglerne for brug af udenlandsk arbejdskraft er præciseret i forhold til løn, pension, ferie- og fridage m.m. Værktøjet gør det nemmere at afdække social dumping og kontrollere udviklingen. 7

8 8

9 Industriens overenskomster 2014 Særligt for funktionærer Funktionæroverenskomstens områdedækning udvides med nye grupper tekniske funktionærer. Det betyder, at en række teknikeruddannelser som designteknolog, VVS-installatør og it-teknolog (retning elektronik) er tilføjet områdedækningen. Udvidelsen betyder også, at medlemmer med diplom- og professionsbacheloruddannelser fremover dækkes af overenskomsten. Samtidig sikres det, at elektrikere, der arbejder som funktionærer, nu også er dækket af overenskomsten. industris medlemsforbund kan bede om at få et møde i virksomheden med deltagelse af organisationerne, hvis medarbej dere fejlagtigt eller uretmæssigt holdes ude af overenskomsten. Der indføres mulighed for funktionsløn for alle teknikere, så muligheden fremover dækker hele funktionærområdet dog ikke elever under 25 år. HK s ret til opsøgende arbejde gøres permanent, så fagforeningen også fremover har ret til at holde møder med virksomheder, hvor overenskomsten ikke er sat i kraft på grund af 50-procentreglen. For hele funktionærområdet gælder der fremover en regel, som betyder, at CO- 9

10 10

11 Industriens overenskomster 2014 Forældreorlov og barsel Forældreorloven udvides med to uger, fordelt med en uge til hver forælder. Det betyder, at antallet af forældreorlovsuger stiger fra 11 til 13 fordelt med fem uger til hver forælder og tre uger til deling. Desuden gælder forældreorloven fremover for forældre af samme køn. Den maksimale betaling for forældreorlov forhøjes med fem kroner til 145 kroner pr. time/23.248,- pr. måned. Det er samtidig aftalt, at det forhøjede pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov stiger med 1,50 kr. pr. time fra den 1. juli Så det samlede bidrag inklusiv eget bidrag bliver 12,75 kr. pr. time/2.040,00 pr. måned. 11

12 Lønforhold og betalingssatser Mindstebetaling pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Mindstebetaling udgør for voksne arbejdere 110,20 kr. 111,85 kr. 113,65 kr. for arbejdere under 18 år 63,45 kr. 64,40 kr. 65,45 kr. Forskudt tid, skiftehold og overarbejde Samtlige tillæg forhøjes med 1,5 procent pr. 1. marts 2014, med 1,6 procent pr. 1. marts 2015 og med 1,7 procent pr. 1. marts Betalingssatser i speciel del Pr. 1. marts 2014 forhøjes samtlige betalingssatser i Speciel del med 1,5 procent, pr. 1. marts 2015 forhøjes de med 1,6 procent, og pr. 1. marts 2016 forhøjes de med 1,7 procent. Fritvalgsbidrag Fritvalgs lønkontoen forhøjes med sammenlagt 1 procent fordelt med 0,3 procentpoint pr. 1. marts ,4 procentpoint pr. 1. marts ,3 procentpoint pr. 1. marts 2016 så man i 2016 når en samlet indbetaling på 2 procent. Her er en oversigt over udvalgte satsstigninger i kroner og øre: Industriens Overenskomst 13 Overarbejde pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Overarbejde på hverdage Første og anden klokketime efter normal arbejdstid 37,40 kr. 38,00 kr. 38,65 kr. Tredie og fjerde klokketime efter normal arbejdstid 59,80 kr. 60,75 kr. 61,75 kr. Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse 111,80 kr. 113,60 kr. 115,50 kr. Satsforhøjelser For alle satsændringer gælder, at de har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår. 12

13 Industriens overenskomster Forskudt arbejdstid pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Fra klokken 18 til 22 24,75 kr. 25,15 kr. 25,60 kr. Fra klokken 22 til 06 40,35 kr. 41,00 kr. 41,70 kr. 15 Skifteholdsarbejde pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Stk. 8 Tillæg for skifteholdsarbejde Hverdage med undtagelse af lørdage Fra klokken 18 til 06 38,25 kr. 38,90 kr. 39,55 kr. Fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage: 81,95 kr. 83,25 kr. 84,70 kr. Industriens Overenskomst Lærlingebestemmelser 8 Mindstebetaling pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Stk. 1 Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør: 0-1 år 64,20 kr. 65,45 kr. 66,65 kr. 1-2 år 72,80 kr. 74,20 kr. 75,60 kr. 2-3 år 78,20 kr. 79,70 kr. 81,20 kr. 3-4 år 90,50 kr. 92,20 kr. 94,00 kr. over 4 år 110,20 kr. 111,85 kr. 113,65 kr. 13

14 Industriens Funktionæroverenskomst 3 Lønbestemmelse pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts Stk. 7 A. Elever under erhvervsuddannelse Til elever under erhvervsuddannelsesloven udgør minimallønnen: 1. år - pr. måned kr kr kr. 2. år - pr. måned kr kr kr. 3. år - pr. måned kr kr kr. 4. år - pr. måned kr kr kr. Der ydes tillæg pr. måned til ovennævnte satser til elever på følgende uddannelser: Handels- og kontoruddannelserne med forudgående hhx-eksamen pr. måned 940 kr. 940 kr. 940 kr. Teknisk designeruddannelsen kr. pr. måned kr kr kr. pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts For elever på teknisk designeruddannelsen, som har indgået uddannelsesaftale før 1. marts 2014, udgør minimallønnen gennem hele uddannelsesperioden kr. pr. måned kr kr kr. Stk. 7 B. Korte videregående uddannelser Det tekniske område kr. pr. måned kr kr kr. Det merkantile område kr. pr. måned kr kr kr. Stk. 7 C. Erhvervsgrunduddannelse Elever ansat efter lov om erhvervsgrunduddannelse (EGU) aflønnes med kr. pr. måned kr kr kr. 14

15 Industriens overenskomster 2014 Urafstemning Information om aftalen: Urafstemning OK2014 er udgivet af Centralorganisationen af industriansatte i Danmark Vester Søgade 12, København V Tlf.: Ansvarshavende: Linda Hansen (DJ) Februar 2014 Oplag: Layout og tryk: Kailow Graphic Foto: Arkiv CO-Meddelelsesnr.: 2014/018 ISBN Urafstemning OK2014 er blevet til på baggrund af de aftaler, som CO-industri og DI indgik 9. februar CO-industri skal gøre opmærksom på, at det er de underskrevne protokollater, der er juridisk bindende. 15

16 Hovedpunkterne i OK-aftalen 2014 Indbetalingen til fritvalgs lønkontoen fordobles fra en til to procent i perioden frem til og med Som opsagt får du ret til to timers vejledning i fagforeningen/a-kassen med fuld løn. Er der lokal enighed, kan organisationerne bistå ved lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder anvendelsen af vikarer mv. Regler for udenlandsk arbejdskraft, som gør det lettere at afdække social dumping. Betalingen til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond øges med 5 øre hvert af de tre overenskomstår. Fremover får du en uges uddannelse i opsigelsesperioden med støtte fra IKUF. Arbejder du på aften/nat skiftehold stiger støtten fra IKUF. Tillidsrepræsentanter får ret til at få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, der skal overholdes i forbindelse med de vikaransattes arbejdsfunktioner på virksomheden. Funktionæroverenskomstens dækningsområde udvides med nye grupper af tekniske funktionærer og elektrikere. Hele funktionærområdet får en regel, som betyder, at CO-industris medlemsforbund kan bede om et møde i virksomheden med deltagelse af organisationerne, hvis du eller dine kolleger fejlagtigt eller uretmæssigt holdes ude af overenskomsten. Ændrede regler for vejpenge ved udearbejde. Forældreorloven gælder fremover også for forældre af samme køn. Pensionsbidraget under de 14 ugers barselsorlov forhøjes med 1,50 kr. pr. time pr. 1. juli Mindstebetalingen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr. til 110,20 kr., forhøjes pr. 1. marts 2015 med 1,65 kr. til 111,85 kr., og forhøjes med 1,80 kr. pr. 1. marts 2016 til 113,65 kr. Genetillæg forhøjes med 1,5 procent pr. 1. marts 2014, 1,6 procent pr. 1. marts 2015, og 1,7 procent pr. 1. marts Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitligt 1,9 procent pr. 1. marts både i 2014, 2015 og Er du lærling eller elev, får du mulighed for fritidsundervisning via IKUF. Som nybagt forælder udvides forældreorloven med to uger fordelt på en uge til hver af forældrene, og satsen sættes op fra 140 kroner til 145 kroner. Industriens protokollater kan enten bestilles i forbundene eller ses på CO-industris hjemmeside

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere