Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009"

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti 3 medlemmer F Socialistisk folkeparti 1 medlem ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F

2 Resultat Budget Hovedoversigt Indtægter i HOV II Ændringer i indtægter Indtægter Driftsudgifter i HOV II Ændringer i udgifter Plus P/L fremskrivning af ændringer Driftsudgifter Restudfordring fra effektiviseringsprocessen NY Udmøntning af effektiviseringsforslag fra B2009 jf. planen alle årene - til fordeling mellem udvalg RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT Investeringsoversigt i HOV II Jordforsyning i HOV II Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg Ændringer til Jordforsyning Anlægudgifter SKATTEFINANSIERT OMRÅDE I ALT Brugerfinansieret område i HOV II Ændringer til brugerfinansieret område Plus P/L fremskrivning af ændringer Brugerfinansieret område RESULTAT Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i HOV II Ændringer til finansiering Finansiering ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG A, B, C OG F Side

3 Prioriteringskatalog - minusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - drift Revisionskonto Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år på Rådhuset Reduktion af omkostninger til GIS udvikling (Geografisk Informations Systemer) Opsigelse af KMD Tandpleje Opsigelse af Single Sign-On Omorganisering Ansættelse af 2 medarbejdere til nedbringelse af sygedagpengeudgifterne (hænger sammen med minusforslag under EBU) 1.01 Ansættelse af 1 medarbejder i 3 år til nedbringelse af kommunale tilgodehavender (Hænger sammen med forslag på 9.02 under ØPU) 1.01 Forventede effektiviseringer som følge af økonomiaftale om statens regelforenkling Fjernelse af teknisk rettelse Administrationsbidrag Fjernelse af valgbudget for Økonomi- og Planudvalget - finansiering Øget opfølgning på kommunale tilgodehavender (hænger sammen med udgift på ØPU) Teknik- og Miljøudvalget Fjernelse af afledt drift: Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej Fjernelse af afledt drift: Gang- og stibro over motorvejen Børne- og Ungeudvalget Indkøbsaftaler Børne- og Ungeudvalget Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år Fælles ledelse/nedlæggelse af Hundigeskolen Flere mindre serviceforringelser af børnetandplejen Afsluttende besøg fra sundhedstjenesten bortfalder som fast besøg Øget antal elever på Kirkemosegård - normering følger antal tilmeldte elever ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

4 Prioriteringskatalog - minusmål Budget Kultur- og Fritidsudvalget Bortfald af Start- og Udviklingspuljen Social- og Sundhedsudvalget Bifrost, salg af pladser i aktivitets- og samværstilbud til nabokommuner Fjernelse af teknisk rettelse Abonnement til CSU - annullering af tidl Besparelse 5.03 Besparelse på vikarkontoen (Hjemmeplejen) Besparelse på aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Færre forsikrede ledige i løntilskud (jobtræning) Reduktion af skøn til kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge - forventet besparelse ved ansættelse af 2 medarbejdere (Hænger sammen med udgift på ØPU) 6.01 Hjemtagelse af aktivering og øget aktivering Reduktion af tilskud til Udviklingspark Øresund Beredskabet Reduktion af beredskabskontrakter med Falck ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

5 Prioriteringskatalog - plusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget It-teknisk tilkaldevagt Øge antallet af kontorelever Ejendomscentrets budgetramme Olsbækken stole mm Teknik- og Miljøudvalget Renhold af veje drift Børne- og Ungeudvalget Betaling for undervisning på andre kommuners skoler Tilskud til Hulemosegård - vedligeholdelse Særlige dag- og klubtilbud Fastfrysning af forældrebetaling i vuggestuer på 25 % Kultur- og Fritidsudvalget Ph.d. ansættelse på Greve Museum Bestyrelse museum medarbejdere til Iglo hal til sikring af drift, idræt og opsyn Tune hal Iglo hal Pulje til fastholdelse af udsatte børn og unge i idræts- og spejderforeninger mv Social- og Sundhedsudvalget Særlige botilbud til voksne ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

6 Investeringsoversigt Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU IT-investeringer (fra drift til anlæg - adm) IT-investeringer (fra drift til anlæg - skoler) Pulje til risikostyring Fyrtårnsprojekter Risikostyring: Beskæring af beplantning Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til finansiering Tidligere budgetterede lån Grundkapitalindskud plejecenter Byggekredit, plejecenter Optagne lån, Esco/EPC-projekt Afdrag på eksisterende lån ESCO - låneoptagelse - øget til 16 mio. i HNG - returneret indskud Øget låneoptagelse, jf. lånedispensation Udskydelse afdrag Tune NØ Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU Strandrensning Støjdæmpende asfalt Oprensning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune Vej,,landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg Etablering af ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale ejendomme, skoler og daginstitutioner 2.01 ESCO/EPC-projekt Vej,,landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg Hundige Havn Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

7 Investeringsoversigt Budget Gang- og stibro over motervej Tune skov Naturpulje - administreres af TMU Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering af toiletter i kommunale institutioner Ombygning af Gersagerskolen - overførsel fra 2008, ombygning af administration 3.01 Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter Renovering af bygninger og vedligehold af udearealer og legepladser på skoler Smart boards Flytning af kompetencecenter og renovering af faglokaler på Gersagerskolen -700 Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU Spejderhytten ved Vårgyvelvej - genplacering inkl. nye fliser Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner Mosede Fort (fra bruttokatalog) Portalen (fra bruttokatalog) Greve svømmehal Greve svømmehal - overførsel til Let hal i Hundige Let hal i Hundige - tilskud Dræning af boldbaner og boldfælled ved Karlslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg op til naboer på Sønderholmsvej 4.02 GIC-mellembygning Tunehal P-plads GIC GIC - Reparation af tag i tennishal Færdiggørelse af 2. sal multihal Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra Nyt plejecenter ved Karlslunde station ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

8 Investeringsoversigt Budget Køb af grund Tilskud Nyt plejecenter ved Karlslunde station - boligdel Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning Hjørnegrunden Salg af grund - plejecenter Salg af grund - plejecenter Salgsindtægter - Tune NØ - udskydes et år Tab grundet ændrede momsregler - udskydes 1 år Byggemodningsudgifter - Tune NØ - udskydes et år ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

9 Budget Budgetbemærkninger: Nr. Udvalg Budgetområde Tekst 1. ØPU 1.01/9.02 Direktionen anmodes om halvårligt at følge op på, hvorvidt den forretningsmæssige investering vedr. inddrivelse af kommunale tilgodehavender (forslag ) udvikler sig som forudsat i forslaget, dvs. hvorvidt investeringen med opnormering med én medarbejder i Servicecentret giver det forventede afkast i form af inddrivelse af flere kommunale tilgodehavender. 2. ØPU 1.01/6.01 Direktionen anmodes om halvårligt at følge op på, hvorvidt den forretningsmæssige investering vedr. nedbringelse af sygedagpengeudgifter udvikler sig som forudsat i forslaget, dvs. hvorvidt investeringen med opnormering med to medarbejdere i Jobcentret giver det forventede afkast i form af faldende sygedagpengeudgifter. 3. SSU 5.02 Byrådet ønsker, at Direktionen igangsætter initiativer til ændring af den nuværende finansieringsmodel for CSU (Center for Specialundervisning), så betaling i fremtiden sker efter faktisk forbrug frem for et fast abonnement. Finansieringsmodellen er en del af rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Regionen. 4. SSU 5.03 Direktionen anmodes om inden udgangen af januar 2010 at fremlægge forslag, der kan sikre kapaciteten på plejeboligområdet og medvirke til at opfylde plejeboliggarantien på ældreområdet i Greve Kommune. Direktionen medes medtænke tilbud i kommunen, som kan forebygge indlæggelser og reducere den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser, som forudsat i forslag ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F side

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere