Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning"

Transkript

1 Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning

2 Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Udgives af: Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune

3 Forord Velkommen til privat børnepasning Privat børnepasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at købe pasning i en eksisterende storordning, benytte en privat børnepasser eller selv ansætte en børnepasser og få et tilskud til hjælp til betalingen for pasningen. Fælles for de private pasningsordninger: Dit barn bevarer sin placering på ventelisten, mens du benytter privat børnepasning Københavns Kommune yder et økonomisk tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af barnets alder og antal timers pasning om ugen Københavns Kommune fører pædagogisk tilsyn og kan arrangere legestuer Du skal selv finde en børnepasser eller en pasningsordning. Københavns Kommune fører ikke ventelister til børnepassere eller storordninger I denne vejledning kan du læse mere om procedure, regler og tilskudssatser i privat børnepasning. For yderligere information om ansættelse af en privat børnepasser kan INFO-team kontaktes. Du kan benytte privat børnepasning fra dit barn er 24 uger og indtil det skal starte i 0. klasse (pr. 31. juli det år barnet starter i skole). Privat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud - men en privat pasningsordning, hvor kommunen dækker op til 75 % af dine dokumenterede udgifter.

4 Almene regler om privat børnepasning...5 Tre forskellige former for privat børnepasning...5 Arbejdsgangen - kort fortalt... 6 Find en børnepasser...6 Find en legekammerat...6 Kontraktforhold... 6 Dokumentation... 6 Benyt en privat børnepasser...7 Aftal pris, tid og sted...7 Tilsynsførende pædagog...7 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet...8 Hvem kan blive børnepasser?... 8 Hvem kan ikke blive børnepasser?...8 Legestue...8 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde?...8 Vikarordning...9 Hvis børnepasser bliver syg/ barn syg...9 Sygeforsikring...9 A-kasse... 9 Gode råd...9 Køb plads i en storordning...10 Tilskud...11 Tilskudssatser tabel Eksempel på pris...11 Øvrige udgifter...11 Udmeldelse...12 Hvornår stopper tilskuddet?...12 Søskendetilskud tabel Ingen fripladstilskud...12 Kontrakt...13 Generelt...15 Klagemulighed Tilbagebetaling af tilskud...15 Skemaer og blanketter...15 Nyttige adresser...16

5 Almene regler om privat børnepasning Der er tre forskellige former for privat børnepasning: 1. Du kan benytte en privat børnepasser. Der kan passes op til fire børn i dit hjem, det andet barns hjem eller i børnepassers hjem. Ved 3. og 4. barn foretages der en udvidet vurdering af godkendelsen. 2. Du kan købe plads i en storordning. Storordningerne har deres egne interne ventelister. 3. Du kan ansætte en børnepasser. Kontakt INFO-team for yderligere information. Pasningen skal foregå i Københavns Kommune eller i en kommune, der grænser op til København. Hvis pasningen foregår i eksterne lokaler, kræves der en ibrugtagningstilladelse - kontakt Center for Byggeri på tlf Du kan benytte privat børnepasning efter dit eget behov for pasning. Det kan give fordele som: fleksible pasningstider et trygt pasningsmiljø mindre smitterisici mindre stress i en travl hverdag stor indflydelse på barnets dagligdag Du skal regne med tre ugers sagsbehandlingstid fra Privat Børnepasning modtager din kontrakt til ordningen er godkendt. 5

6 Arbejdsgangen - kort fortalt Find en børnepasser Først handler det om at finde en privat børnepasser. Børnepasseren kan eksempelvis være en bedsteforælder eller en god ven. Det kan også være en børnepasser, som du finder via kommunens elektroniske opslagstavle på Her kan du finde opslag og kontaktoplysninger på såvel storordninger som børnepassere. Du kan også selv sætte et opslag på opslagstavlen, hvor du søger efter en børnepasser. Find en legekammerat Du har også mulighed for at gå sammen med en anden familie om at finde en fælles børnepasser. De fleste børnepassere passer to børn, der kan have stor glæde af hinandens selskab. Børnepasseren får betaling pr. barn. Kontraktforhold I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Får du tilbudt en vuggestueplads eller plads i dagpleje med kortere varsel end 14 dage, får du tilskud i 14 dage fra den dag, du takker ja til tilbuddet. Dog højst 5 dage fra tilbudsdatoen. Børnepasseren skal have betaling i opsigelsesperioden og du skal samtidig betale for pladsen i vuggestuen/dagplejen i den periode, hvor de to forhold overlapper hinanden. er længere end 14 dage. Vær opmærksom på at Københavns Kommune kun yder tilskud til en 14 dages opsigelsperiode, hvilket kan komme til at betyde, at du i en periode har udgifter til både børnepasser og et dagtilbud. Læs tillægskontrakten grundigt igennem inden underskrift. Privat børnepasning er et privat anliggende mellem forældre og den private børnepasser. Københavns Kommune fastsætter ikke prisen for pasning, men yder økonomisk tilskud og fører pædagogisk tilsyn. Du skal have fælles bopæl med barnet for at kunne modtage tilskud til privat børnepasning. Dokumentation Hvis du benytter privat børnepasning, skal du og din børnepasser udfylde en kvitteringsblanket hver måned, som I begge skal underskrive. Kvitteringsblanketten skal sendes til Privat Børnepasning hver måned. Vær opmærksom på, at du først får tilskuddet udbetalt på din NemKonto, når vi har modtaget kvitteringen. Du skal i minimum 5 år gemme kopi af kontrakt og kvitteringerne for den månedlige betaling til børnepasseren. Privat Børnepasning skal indberette børnepasserens indtægt til SKAT hver måned. Derfor er det vigtigt, at du opsiger kontrakten med den private børnepasningsordning STRAKS efter du har modtaget et dagtilbud, som du ønsker at takke ja til. Du er forpligtet til løbende at orientere din børnepasser om udsigterne til at jeres barn får plads i et dagtilbud. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet 6

7 Benyt en privat børnepasser Aftal pris, tid og sted Når du har fundet en privat børnepasser, skal I sammen aftale arbejdsforhold og vilkår; såsom den månedlige betaling, betaling under sygdom, ferie, samt pasningstider og pasningssted. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Pasningen kan foregå hos dig, i et andet barns hjem eller hos børnepasser maksimalt 48 timer om ugen. Det er også muligt at veksle mellem pasningsstederne, så længe boligerne er godkendte af en tilsynsførende pædagog. Hvis børnepasseren passer i eget hjem, har børnepasseren et standardfradrag på 50 %, der skal dække udokumenterede udgifter til børnenes kost og slitage på børnepasserens hjem. Derudover har børnepasseren sit eget personfradrag. Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en kontrakt, der skal underskrives af jer begge. HUSK at tage en kopi af kontrakten inden I sender den afsted. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Tilsynsførende pædagog Når Privat Børnepasning har modtaget din kontrakt, vil en tilsynsførende pædagog kontakte dig for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet. Mødet varer ca. to timer og du og børnepasser skal deltage. På mødet fokuserer pædagogen på det pædagogiske indhold i pasningen og på det sikkerhedsmæssige. Pædagogik: Formålet er, at vurdere børnepassers modenhed og ressourcer i forhold til det ansvar, det er at passe børn og på de krav der stilles til børnepasseren. På mødet drøftes barnets trivsel, rytmer, sove- og spisevaner og pædagogen vil gennemgå forskellige praktiske ting - herunder legestuemuligheder. Pædagogen udleverer en pjece med pædagogiske emner som inspiration til tilsynsbesøgene. Emnerne kan løbende diskuteres med pædagogen, og børnepasseren kan også selv bringe emner og dilemmaer fra hverdagen op. Pædagogen kan altid kontaktes for råd og vejledning. Sikkerhed: Inden mødet afsluttes, vil pædagogen gennemgå pasningsstedet med henblik på barnets sikkerhed. Krav til sikkerheden skal følges, før ordningen kan godkendes. Pædagogen gennemgår blandt andet: - Vinduer og døre - Køkken - herunder komfur, børnesikring af skabe og skuffer, knive og skarpe genstande, - Gitter - saksegitter godkendes ikke - Opbevaring af rengøringsmidler, vaskepulver, plastposer og medicin - Skridsikre tæpper - Løse ledninger, defekte kontakter og lovpligtigt - HFPI relæ - Tremmeafstand i seng - max. 6. cm. - Puslefaciliteter - Udendørsarealer Derudover gennemgåes retningslinier for pasningen, der skal underskrives af børnepasser og forældre. Pædagogen skriver en rapport over besøget, og Privat Børnepasning indhenter straffe- og børneattest på din børnepasser og ordningen er ikke godkendt før det pædagogiske tilsyn har modtaget straffe- og børneattest. Godkendelse Det pædagogiske tilsyn godkender ordningen ud fra en samlet vurdering af de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og strafferetslige kriterier. Efter godkendelse af din pasningsordning, beregner Privat Børnepasning dit tilskud. Tilskuddet udbetales bagud og kun ved forudgående dokumentation. Du modtager en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen og skal selv sørge for at børnepasseren får en kopi. Det første tilsynsbesøg finder sted inden for den første måned. Hvis pædagogen undrer sig eller er bekymret for noget i pasningsordningens indhold, vil forældrene naturligvis blive kontaktet. 7

8 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet Hvis der anskaffes husdyr på pasningsstedet efter godkendelse af den private pasningsordning, skal der sendes en ansøgning til: Ulla Thuesen Hansen, Dagplejekontoret Nørre Voldgade 15, 2.tv 1358 København K Privat Børnepasning indhenter børneattest på personer over 15 år. skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information. Ansøgningen skal indeholde flg. oplysninger: 1. Barnets/børnepassers cpr.nr. eller navn på storordning 2. Hos hvem og hvor foregår pasningen 3. Hvilket/hvilke dyr drejer det sig om Hvem kan blive børnepasser? Følgende krav skal din børnepasser opfylde: skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel skal have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis. Børnepasser skal skrive under på en rekvisitionsblanket om, at Privat Børnepasning må indhente dansk straffeattest samt børneattest. Hvis børnepasser passer i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år, skal de selv indhente straffeattest på den lokale politistation og indsende den til Privat børnepasning. 8 Er børnepasser ikke oprindeligt fra Danmark, og har han/hun været i landet mindre end ti år, skal børnepasser selv levere en original straffeattest fra sit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark. Hvem kan ikke blive børnepasser? En forælder kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn under privat børnepasning. Der er ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au-pair m/k som privat børnepasser. En au-pair har ikke arbejdstilladelse, da opholdet primært har et uddannelsesmæssigt formål. Legestue og andre arrangementer Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning kan tilrettelægge lege- og gymnastiklegestuer. Her har børnene mulighed for at være sammen med en større gruppe børn, som er med til at styrke og udvikle deres sociale og motoriske kompetencer. Samtidig kan din børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger. Alle legestuerne lukker om sommeren. Alle arrangementer som f.eks. temaaftener kan findes på den elektroniske opslagstavle Storordningerne under privat børnepasning benytter sig ikke af privat børnepasnings legestuer. Disse ordninger er selvforsynende med leg, rytmik og udflugter.

9 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde? Pasningsordningen kan påbegyndes hvilken som helst dag i måneden. Vi anbefaler, at børnepasser og pasningssted bliver godkendt inden opstart, da tilskud først udbetales, når ordningen er godkendt. Vikarordning Har du en godkendt privat børnepasningsordning kan du få tilskud til dækning af 75 % af dine udgifter i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom. Pasningen skal foregå i hjemmet, der er godkendt til pasningen. Pædagogisk Vikarbureau er godkendt af Privat Børnepasning og den udsendte vikar er uddannet pædagog. Sådan gør du, hvis din børnepasser bliver syg: Kontakt Pædagogisk Vikarbureau på tlf , eller Kontakter du Pædagogisk Vikarbureau uden for kontorets åbningstid, lægger du en besked på telefonsvaren. Du vil blive ringet op umiddelbart efter. Pædagogisk Vikarbureau sender en vikar, som passer dit barn/jeres børn. Efterfølgende sender Pædagogisk Vikarbureau en regning på det fulde beløb for pasningen. En kopi af regningen sendes til Privat Børnepasning, der indsætter 75 % af udgifterne i forbindelse med vikardækningen på din/ jeres nem-konto. Du kan se priserne for benyttelse af Pædagogisk Vikarbureau på Hvis din børnepasser har barn syg: Hvis din børnepasser melder barn syg og ikke kan passe dit barn, skal du som hovedregel ikke betale for pasningen. Få har tillægskontrakter på dette område og du bør derfor selv være opmærksom på, hvilke aftaler du indgår. Børnepasser kan tegne en forsikring Børnepasser kan tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom. Der kan sikres sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Derudover kan der tegnes 9 forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats. Læs mere om regler og priser på forsikring og søg sygedagpengeforsikring eller send en mail til A-kasse Hvis børnepasser er medlem af en A-kasse, skal der gøres opmærksom på, at der er 3 ugers karantæne i tilfælde af, at børnepasser står uden job og skal modtage dagpenge - uanset om forældrene har opsagt børnepasser eller om børnepasser selv opsiger kontrakten. Gode råd Du bør lave skriftelige aftaler med din børnepasser om praktiske forhold i hverdagen: Brug af hjemmet; f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad, besøg Ture; f.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre børnepassere, strand Ferie/sygdom; f.eks. aftale varsling ved ferie og sygdom og raskmelding, arbejdstider, afspadsering Information om barn og pasning; f.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner I kan udfylde kontrakten elektronisk hvis du og børnepasser har NemID. Eller den kan den sendes med posten til Privat Børnepasning Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Når kontrakten er godkendt modtager du en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen.

10 Køb plads i en storordning Underskriv kontrakten Når du har besøgt storordningen og de har tilbudt dig en plads, skal du udfylde kontrakten. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Du skal underskrive kontrakten og storordningen skal sættes deres stempel og underskrift. Hvis storordningen har en tillægskontrakt skal du være opmærksom på hvilke aftaler, som du indgår. 10

11 Tilskud Tilskudssatser Der er et loft for, hvor højt tilskuddet kan være afhængig af barnets alder og antallet af pasningstimer. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Prisen for pasning er til forhandling mellem dig og børnepasser. I tabel 1 kan du se tilskudssatserne pr. måned, som gælder i Du kan også se, hvad din egenbetaling mindst skal være for, at du kan være berettiget til det maksimale tilskud fra kommunen. Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag hvor Privat børnepasning modtager kontrakten og såfremt pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Tilskuddet udbetales dog først, når pasningsordningen er godkendt og der er modtaget dokumentation for betaling. Vær opmærksom på du selv hæfter for hele det beløb, der fremgår af kontrakten, hvis dit barn er blevet passet, og ordningen efterfølgende ikke bliver godkendt. Dit tilskud indsættes på din NemKonto, når vi har modtaget dokumentation for betaling til din børnepasser. Tilskuddet er bagudbetalt, så du kan tidligst modtage det d. 30/ 31 - ved månedens udgang. Forældrene skal ikke betale skat af tilskuddet. Den månedlige betaling er en b-skattepligtig indkomst for børnepasseren, det vil sige din børnepasser selv er forpligtet til at opgive sin indkomst til SKAT. Både du og din børnepasser har pligt til skriftligt at informere Privat Børnepasning, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Tabel 1 Maksimalt tilskud pr. barn i 2015 Pasning minimum 30 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning under 20 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt * Tilskuddet reguleres fra den 1. i den måned, barnet fylder tre år. Der skal indsendes en ny kontrakt til Privat Børnepasning ellers stopper tilskuddet automatisk. ** Senest den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i 0. klasse. Eksempler: Prisen tager udgangspunkt i at forældrene ca. betaler vuggestuetakst kr. pr. md. for pasning: Eksempel A Eksempel B Børnepassers skattepligtige indtægt...kr kr Øvrige udgifter*...kr. 0 kr. 500 Forældres samlede udgifter (Kommunalt tilskud + forældres egenbetaling)...kr kr * Op til 500 kr. af tilskuddet kan bruges til at dække øvrige udgifter i forbindelse med pasningen, som f.eks. udflugter, høje stole og leje af barnevogn. 11

12 Udmeldelse Hvis du ønsker at stoppe din pasningsordning skal du udfylde en ophørsskema. Opsigelsesvarslet er 14 dage uanset årsag. Du vil modtage tilskud i opsigelsesperioden. Hvornår stopper udbetalingen af tilskud? Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud eller i 0. klasse (hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen). Når du eller din børnepasser opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet. Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Tal med Privat Børnepasning, hvis denne situation opstår. Hvis privat børnepasning har mistanke om, at aftalen er proforma. Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis du flytter fra Københavns Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen. Ingen fripladstilskud Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud og dermed nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning. Søskendetilskud I Københavns Kommune er det muligt at få søskendetilskud i en privat børnepasningsordning. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Det vil ofte være til et barn i børnehave eller til den ene af to tvillinger, som begge passes i Privat Børnepasning. Gives tilskuddet til et barn i børnehave, reguleres prisen på dette barn automatisk til det halve via Forældrebetalingen. Gives tilskuddet til et barn i privat børnepasning, udbetales søskendetilskuddet sammen med det øvrige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du skulle have betalt, hvis dit barn gik i et aldersvarende dagtilbud (søskendetilskuddet udgør dog maksimum 50 % af egenbetalingen til den private børnepasser). I tabel 2 kan du se søskendetilskuddet for Tabel 2 Søskendetilskud Pasning min. 30 timer pr. uge Alder Takst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år Pasning timer pr. uge Alder Deltidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år Pasning under 20 timer pr. uge Alder Halvtidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år

13 Kontrakten skal udfyldes af barnets forælder og sendes til: Privat børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K. Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Kommunen anbefaler, at denne kontrakt benyttes ved brug af en privat børnepasser. Der skal udfyldes én kontrakt pr. barn. Denne kontrakt specificerer parternes forpligtelser. Hvis der er ændringer til aftalen, skal der indgås en ny aftale med godkendelse fra Privat børnepasning. Vær opmærksom på, at tilskuddet først udbetales, når ordningen er godkendt. Der udbetales ikke tilskud udover en opsigelsesperiode på 14 dage. Barn 1. Barnets navn: Cpr. nr. : Forældre 2. Forælders navn: Vej & etage: Postnr. & by: Børnepasser 3. Børnepassers navn: Vej & etage: Postnr. & by: Cpr. nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Cpr. nr.: Opstartsdato 4. Pasningsordningen starter fra d. til d. Ugentlig arbejdstid for børnepasser 5. Antal timers pasning om ugen: timer Mandag kl. - Tirsdag kl. - Onsdag kl. - Torsdag kl. - Fredag kl. - Skiftende arbejdstider. Sæt kryds: Pasningssted sæt kryds 6. Barnets eget hjem Børnepassers hjem Det andet barns hjem (skriv navn og adresse) Navn: Vejnavn og nr.: Postnummer og by: Telefonnummer 13 1/2

14 Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Udgifter 7. Børnepassers månedlige skattepligtige indtægt Kr. 8. Øvrige udgifter udgør (maks. 500 kr.) Kr. 9. Forældrenes samlede udgifter (Københavns Kommunes tilskud + forældres egenbetaling) Kr. Betaling under børnepassers sygdom? 10. Får børnepasser betaling under børnepassers egen sygdom? Ja Nej Betaling under Ferie 11. A. Får børnepasser betaling under sin ferie Ja Nej 11. B. Får børnepasser betaling under forældrenes ferie Ja Nej Øvrigt 12. Opsigelsesvarsel for begge parter er 14 dage 13. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Forælder og børnepasser underskrifter 14. Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, og erklærer at have gennemlæst Københavns Kommunes vejledning om Privat børnepasning. Dato: Forælders underskrift: Dato: Børnepassers underskrift: Beregning af tilskuddets størrelse Udfyldes af Privat Børnepasning Forældres bruttoudgift Max. tilskud pr. måned Forældreandel min. 25% Kommunalt tilskud max 75% Start på tilskudsperiode Dato: Stempel og underskrift: Evt. bemærkninger: Opsigelse : Kontrakten er tidsmæssigt begrænset til det tidspunkt, hvor barnet starter i vuggestue/dagpleje/børnehave. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Der er et 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel. Derudover kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis børnepasser er langtidssygemeldt i 1 måned eller mere eller hvis det kan dokumenteres, at kontrakten er groft misligeholdt. Persondatalov De oplysninger, du som forælder har oplyst i dette skema, vil blive registreret i Københavns Kommunes insitutionssystem, som Københavns Kommune er ansvarlig for. Oplysningerne registreres for at administrere udbetaling af tilskud til og pædagogisk tilsyn med den privat børnepasningsordning. Som registreret i dette register har du ifølge persondataloven (lov nr. 24, 2000) ret til at: - bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen - gøre indsigelse imod at oplysningerne behandles - kræve berigtigelse/sletning/blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. 14 2/2

15 Generelt Klage Hvis du vil klage over en afgørelse eller beregningen af tilskuddets størrelse, kan du klage til Privat Børnepasning inden for fire uger. Hvis kontoret fastholder sin afgørelse, sender de klagen videre til Ankestyrelsen. Tilbagebetaling af tilskud Hvis Privat Børnepasning ikke modtager løndokumentation, kan kontoret træffe afgørelse om tilbagebetaling af hele det tilskud, du har modtaget, jf. Dagtilbudsloven, 93. Skemaer og blanketter Alle skemaer og blanketter kan hentes og printes fra hjemmesiden under benyt privat børnepasning og når du køber/når du ansætter. 15

16 Nyttige adresser Find en børnepasser INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Åbningstid Man - ons og fre torsdag Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Fax.: Åbningstid Man - ons og fre torsdag Pædagogisk Vikarbureau Tlf eller Nærmeste skattecenter i København Skattecenter København Sluseholmen København V Tlf Udlændingestyrelsen Tlf Hjemmeside: Erhvervskontoret i Udlændingestyrelsen Tlf Telefontid: Dagligt kl Ydelsesservice (barselsteamet) Tlf KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder.

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder. Hvis I ønsker at starte en ordning og ansætte en børnepasser Skal I sende en ansøgning til Dagplejen i Fredensborg Kommune, Boserupvej 101B, 3050 Humlebæk. Att.: Suzanne Hey eller på mail shey@fredensborg.dk

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere