Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning"

Transkript

1 Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning

2 Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Udgives af: Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune

3 Forord Velkommen til privat børnepasning Privat børnepasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at købe pasning i en eksisterende storordning, benytte en privat børnepasser eller selv ansætte en børnepasser og få et tilskud til hjælp til betalingen for pasningen. Fælles for de private pasningsordninger: Dit barn bevarer sin placering på ventelisten, mens du benytter privat børnepasning Københavns Kommune yder et økonomisk tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af barnets alder og antal timers pasning om ugen Københavns Kommune fører pædagogisk tilsyn og kan arrangere legestuer Du skal selv finde en børnepasser eller en pasningsordning. Københavns Kommune fører ikke ventelister til børnepassere eller storordninger I denne vejledning kan du læse mere om procedure, regler og tilskudssatser i privat børnepasning. For yderligere information om ansættelse af en privat børnepasser kan INFO-team kontaktes. Du kan benytte privat børnepasning fra dit barn er 24 uger og indtil det skal starte i 0. klasse (pr. 31. juli det år barnet starter i skole). Privat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud - men en privat pasningsordning, hvor kommunen dækker op til 75 % af dine dokumenterede udgifter.

4 Almene regler om privat børnepasning...5 Tre forskellige former for privat børnepasning...5 Arbejdsgangen - kort fortalt... 6 Find en børnepasser...6 Find en legekammerat...6 Kontraktforhold... 6 Dokumentation... 6 Benyt en privat børnepasser...7 Aftal pris, tid og sted...7 Tilsynsførende pædagog...7 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet...8 Hvem kan blive børnepasser?... 8 Hvem kan ikke blive børnepasser?...8 Legestue...8 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde?...8 Vikarordning...9 Hvis børnepasser bliver syg/ barn syg...9 Sygeforsikring...9 A-kasse... 9 Gode råd...9 Køb plads i en storordning...10 Tilskud...11 Tilskudssatser tabel Eksempel på pris...11 Øvrige udgifter...11 Udmeldelse...12 Hvornår stopper tilskuddet?...12 Søskendetilskud tabel Ingen fripladstilskud...12 Kontrakt...13 Generelt...15 Klagemulighed Tilbagebetaling af tilskud...15 Skemaer og blanketter...15 Nyttige adresser...16

5 Almene regler om privat børnepasning Der er tre forskellige former for privat børnepasning: 1. Du kan benytte en privat børnepasser. Der kan passes op til fire børn i dit hjem, det andet barns hjem eller i børnepassers hjem. Ved 3. og 4. barn foretages der en udvidet vurdering af godkendelsen. 2. Du kan købe plads i en storordning. Storordningerne har deres egne interne ventelister. 3. Du kan ansætte en børnepasser. Kontakt INFO-team for yderligere information. Pasningen skal foregå i Københavns Kommune eller i en kommune, der grænser op til København. Hvis pasningen foregår i eksterne lokaler, kræves der en ibrugtagningstilladelse - kontakt Center for Byggeri på tlf Du kan benytte privat børnepasning efter dit eget behov for pasning. Det kan give fordele som: fleksible pasningstider et trygt pasningsmiljø mindre smitterisici mindre stress i en travl hverdag stor indflydelse på barnets dagligdag Du skal regne med tre ugers sagsbehandlingstid fra Privat Børnepasning modtager din kontrakt til ordningen er godkendt. 5

6 Arbejdsgangen - kort fortalt Find en børnepasser Først handler det om at finde en privat børnepasser. Børnepasseren kan eksempelvis være en bedsteforælder eller en god ven. Det kan også være en børnepasser, som du finder via kommunens elektroniske opslagstavle på Her kan du finde opslag og kontaktoplysninger på såvel storordninger som børnepassere. Du kan også selv sætte et opslag på opslagstavlen, hvor du søger efter en børnepasser. Find en legekammerat Du har også mulighed for at gå sammen med en anden familie om at finde en fælles børnepasser. De fleste børnepassere passer to børn, der kan have stor glæde af hinandens selskab. Børnepasseren får betaling pr. barn. Kontraktforhold I privat børnepasning er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Får du tilbudt en vuggestueplads eller plads i dagpleje med kortere varsel end 14 dage, får du tilskud i 14 dage fra den dag, du takker ja til tilbuddet. Dog højst 5 dage fra tilbudsdatoen. Børnepasseren skal have betaling i opsigelsesperioden og du skal samtidig betale for pladsen i vuggestuen/dagplejen i den periode, hvor de to forhold overlapper hinanden. er længere end 14 dage. Vær opmærksom på at Københavns Kommune kun yder tilskud til en 14 dages opsigelsperiode, hvilket kan komme til at betyde, at du i en periode har udgifter til både børnepasser og et dagtilbud. Læs tillægskontrakten grundigt igennem inden underskrift. Privat børnepasning er et privat anliggende mellem forældre og den private børnepasser. Københavns Kommune fastsætter ikke prisen for pasning, men yder økonomisk tilskud og fører pædagogisk tilsyn. Du skal have fælles bopæl med barnet for at kunne modtage tilskud til privat børnepasning. Dokumentation Hvis du benytter privat børnepasning, skal du og din børnepasser udfylde en kvitteringsblanket hver måned, som I begge skal underskrive. Kvitteringsblanketten skal sendes til Privat Børnepasning hver måned. Vær opmærksom på, at du først får tilskuddet udbetalt på din NemKonto, når vi har modtaget kvitteringen. Du skal i minimum 5 år gemme kopi af kontrakt og kvitteringerne for den månedlige betaling til børnepasseren. Privat Børnepasning skal indberette børnepasserens indtægt til SKAT hver måned. Derfor er det vigtigt, at du opsiger kontrakten med den private børnepasningsordning STRAKS efter du har modtaget et dagtilbud, som du ønsker at takke ja til. Du er forpligtet til løbende at orientere din børnepasser om udsigterne til at jeres barn får plads i et dagtilbud. Nogle storordninger og børnepassere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet 6

7 Benyt en privat børnepasser Aftal pris, tid og sted Når du har fundet en privat børnepasser, skal I sammen aftale arbejdsforhold og vilkår; såsom den månedlige betaling, betaling under sygdom, ferie, samt pasningstider og pasningssted. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Pasningen kan foregå hos dig, i et andet barns hjem eller hos børnepasser maksimalt 48 timer om ugen. Det er også muligt at veksle mellem pasningsstederne, så længe boligerne er godkendte af en tilsynsførende pædagog. Hvis børnepasseren passer i eget hjem, har børnepasseren et standardfradrag på 50 %, der skal dække udokumenterede udgifter til børnenes kost og slitage på børnepasserens hjem. Derudover har børnepasseren sit eget personfradrag. Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en kontrakt, der skal underskrives af jer begge. HUSK at tage en kopi af kontrakten inden I sender den afsted. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Tilsynsførende pædagog Når Privat Børnepasning har modtaget din kontrakt, vil en tilsynsførende pædagog kontakte dig for at aftale et opstartsmøde på pasningsstedet. Mødet varer ca. to timer og du og børnepasser skal deltage. På mødet fokuserer pædagogen på det pædagogiske indhold i pasningen og på det sikkerhedsmæssige. Pædagogik: Formålet er, at vurdere børnepassers modenhed og ressourcer i forhold til det ansvar, det er at passe børn og på de krav der stilles til børnepasseren. På mødet drøftes barnets trivsel, rytmer, sove- og spisevaner og pædagogen vil gennemgå forskellige praktiske ting - herunder legestuemuligheder. Pædagogen udleverer en pjece med pædagogiske emner som inspiration til tilsynsbesøgene. Emnerne kan løbende diskuteres med pædagogen, og børnepasseren kan også selv bringe emner og dilemmaer fra hverdagen op. Pædagogen kan altid kontaktes for råd og vejledning. Sikkerhed: Inden mødet afsluttes, vil pædagogen gennemgå pasningsstedet med henblik på barnets sikkerhed. Krav til sikkerheden skal følges, før ordningen kan godkendes. Pædagogen gennemgår blandt andet: - Vinduer og døre - Køkken - herunder komfur, børnesikring af skabe og skuffer, knive og skarpe genstande, - Gitter - saksegitter godkendes ikke - Opbevaring af rengøringsmidler, vaskepulver, plastposer og medicin - Skridsikre tæpper - Løse ledninger, defekte kontakter og lovpligtigt - HFPI relæ - Tremmeafstand i seng - max. 6. cm. - Puslefaciliteter - Udendørsarealer Derudover gennemgåes retningslinier for pasningen, der skal underskrives af børnepasser og forældre. Pædagogen skriver en rapport over besøget, og Privat Børnepasning indhenter straffe- og børneattest på din børnepasser og ordningen er ikke godkendt før det pædagogiske tilsyn har modtaget straffe- og børneattest. Godkendelse Det pædagogiske tilsyn godkender ordningen ud fra en samlet vurdering af de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og strafferetslige kriterier. Efter godkendelse af din pasningsordning, beregner Privat Børnepasning dit tilskud. Tilskuddet udbetales bagud og kun ved forudgående dokumentation. Du modtager en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen og skal selv sørge for at børnepasseren får en kopi. Det første tilsynsbesøg finder sted inden for den første måned. Hvis pædagogen undrer sig eller er bekymret for noget i pasningsordningens indhold, vil forældrene naturligvis blive kontaktet. 7

8 Anskaffelse af husdyr under pasningsforløbet Hvis der anskaffes husdyr på pasningsstedet efter godkendelse af den private pasningsordning, skal der sendes en ansøgning til: Ulla Thuesen Hansen, Dagplejekontoret Nørre Voldgade 15, 2.tv 1358 København K Privat Børnepasning indhenter børneattest på personer over 15 år. skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information. Ansøgningen skal indeholde flg. oplysninger: 1. Barnets/børnepassers cpr.nr. eller navn på storordning 2. Hos hvem og hvor foregår pasningen 3. Hvilket/hvilke dyr drejer det sig om Hvem kan blive børnepasser? Følgende krav skal din børnepasser opfylde: skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel skal have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis. Børnepasser skal skrive under på en rekvisitionsblanket om, at Privat Børnepasning må indhente dansk straffeattest samt børneattest. Hvis børnepasser passer i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år, skal de selv indhente straffeattest på den lokale politistation og indsende den til Privat børnepasning. 8 Er børnepasser ikke oprindeligt fra Danmark, og har han/hun været i landet mindre end ti år, skal børnepasser selv levere en original straffeattest fra sit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark. Hvem kan ikke blive børnepasser? En forælder kan ikke få tilskud til at passe sit eget barn under privat børnepasning. Der er ikke lovmæssig hjemmel til at godkende en au-pair m/k som privat børnepasser. En au-pair har ikke arbejdstilladelse, da opholdet primært har et uddannelsesmæssigt formål. Legestue og andre arrangementer Det pædagogiske tilsyn i privat børnepasning kan tilrettelægge lege- og gymnastiklegestuer. Her har børnene mulighed for at være sammen med en større gruppe børn, som er med til at styrke og udvikle deres sociale og motoriske kompetencer. Samtidig kan din børnepasser udveksle erfaringer med andre børnepassere og pædagoger. Alle legestuerne lukker om sommeren. Alle arrangementer som f.eks. temaaftener kan findes på den elektroniske opslagstavle Storordningerne under privat børnepasning benytter sig ikke af privat børnepasnings legestuer. Disse ordninger er selvforsynende med leg, rytmik og udflugter.

9 Hvornår kan en privat børnepasningsordning begynde? Pasningsordningen kan påbegyndes hvilken som helst dag i måneden. Vi anbefaler, at børnepasser og pasningssted bliver godkendt inden opstart, da tilskud først udbetales, når ordningen er godkendt. Vikarordning Har du en godkendt privat børnepasningsordning kan du få tilskud til dækning af 75 % af dine udgifter i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom. Pasningen skal foregå i hjemmet, der er godkendt til pasningen. Pædagogisk Vikarbureau er godkendt af Privat Børnepasning og den udsendte vikar er uddannet pædagog. Sådan gør du, hvis din børnepasser bliver syg: Kontakt Pædagogisk Vikarbureau på tlf , eller Kontakter du Pædagogisk Vikarbureau uden for kontorets åbningstid, lægger du en besked på telefonsvaren. Du vil blive ringet op umiddelbart efter. Pædagogisk Vikarbureau sender en vikar, som passer dit barn/jeres børn. Efterfølgende sender Pædagogisk Vikarbureau en regning på det fulde beløb for pasningen. En kopi af regningen sendes til Privat Børnepasning, der indsætter 75 % af udgifterne i forbindelse med vikardækningen på din/ jeres nem-konto. Du kan se priserne for benyttelse af Pædagogisk Vikarbureau på Hvis din børnepasser har barn syg: Hvis din børnepasser melder barn syg og ikke kan passe dit barn, skal du som hovedregel ikke betale for pasningen. Få har tillægskontrakter på dette område og du bør derfor selv være opmærksom på, hvilke aftaler du indgår. Børnepasser kan tegne en forsikring Børnepasser kan tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom. Der kan sikres sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag. Derudover kan der tegnes 9 forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats. Læs mere om regler og priser på forsikring og søg sygedagpengeforsikring eller send en mail til A-kasse Hvis børnepasser er medlem af en A-kasse, skal der gøres opmærksom på, at der er 3 ugers karantæne i tilfælde af, at børnepasser står uden job og skal modtage dagpenge - uanset om forældrene har opsagt børnepasser eller om børnepasser selv opsiger kontrakten. Gode råd Du bør lave skriftelige aftaler med din børnepasser om praktiske forhold i hverdagen: Brug af hjemmet; f.eks. telefon, computer, TV, radio, mad, besøg Ture; f.eks. krav til transport, afstande, udflugtsmål, ture med andre børnepassere, strand Ferie/sygdom; f.eks. aftale varsling ved ferie og sygdom og raskmelding, arbejdstider, afspadsering Information om barn og pasning; f.eks. en dagbog med oplysninger om telefonnumre, allergi, ulykkesplan, spise- og sovevaner I kan udfylde kontrakten elektronisk hvis du og børnepasser har NemID. Eller den kan den sendes med posten til Privat Børnepasning Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal 1018 København K Når kontrakten er godkendt modtager du en stemplet kopi af jeres kontrakt som dokumentation for godkendelsen.

10 Køb plads i en storordning Underskriv kontrakten Når du har besøgt storordningen og de har tilbudt dig en plads, skal du udfylde kontrakten. Du kan finde kontrakten på side 13 og 14. Københavns Kommunes tilskud afhænger af barnets alder og antallet af pasningstimer om ugen. Du kan se tilskudssatserne på side 11. Du skal underskrive kontrakten og storordningen skal sættes deres stempel og underskrift. Hvis storordningen har en tillægskontrakt skal du være opmærksom på hvilke aftaler, som du indgår. 10

11 Tilskud Tilskudssatser Der er et loft for, hvor højt tilskuddet kan være afhængig af barnets alder og antallet af pasningstimer. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Prisen for pasning er til forhandling mellem dig og børnepasser. I tabel 1 kan du se tilskudssatserne pr. måned, som gælder i Du kan også se, hvad din egenbetaling mindst skal være for, at du kan være berettiget til det maksimale tilskud fra kommunen. Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i kontrakten - dog tidligst fra den dag hvor Privat børnepasning modtager kontrakten og såfremt pasningsordningen efterfølgende bliver godkendt. Tilskuddet udbetales dog først, når pasningsordningen er godkendt og der er modtaget dokumentation for betaling. Vær opmærksom på du selv hæfter for hele det beløb, der fremgår af kontrakten, hvis dit barn er blevet passet, og ordningen efterfølgende ikke bliver godkendt. Dit tilskud indsættes på din NemKonto, når vi har modtaget dokumentation for betaling til din børnepasser. Tilskuddet er bagudbetalt, så du kan tidligst modtage det d. 30/ 31 - ved månedens udgang. Forældrene skal ikke betale skat af tilskuddet. Den månedlige betaling er en b-skattepligtig indkomst for børnepasseren, det vil sige din børnepasser selv er forpligtet til at opgive sin indkomst til SKAT. Både du og din børnepasser har pligt til skriftligt at informere Privat Børnepasning, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Tabel 1 Maksimalt tilskud pr. barn i 2015 Pasning minimum 30 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt Pasning under 20 timer pr. uge. Alder 24 uger - indtil 3 år * 3 år - indtil 6 år** Maksimalt tilskud Forælders egenbetaling Børnepassers indtægt * Tilskuddet reguleres fra den 1. i den måned, barnet fylder tre år. Der skal indsendes en ny kontrakt til Privat Børnepasning ellers stopper tilskuddet automatisk. ** Senest den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i 0. klasse. Eksempler: Prisen tager udgangspunkt i at forældrene ca. betaler vuggestuetakst kr. pr. md. for pasning: Eksempel A Eksempel B Børnepassers skattepligtige indtægt...kr kr Øvrige udgifter*...kr. 0 kr. 500 Forældres samlede udgifter (Kommunalt tilskud + forældres egenbetaling)...kr kr * Op til 500 kr. af tilskuddet kan bruges til at dække øvrige udgifter i forbindelse med pasningen, som f.eks. udflugter, høje stole og leje af barnevogn. 11

12 Udmeldelse Hvis du ønsker at stoppe din pasningsordning skal du udfylde en ophørsskema. Opsigelsesvarslet er 14 dage uanset årsag. Du vil modtage tilskud i opsigelsesperioden. Hvornår stopper udbetalingen af tilskud? Fra den dag dit barn er indmeldt i et andet dagtilbud eller i 0. klasse (hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen). Når du eller din børnepasser opsiger ordningen (med 14 dages varsel). Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet. Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt. Tal med Privat Børnepasning, hvis denne situation opstår. Hvis privat børnepasning har mistanke om, at aftalen er proforma. Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at din pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis du flytter fra Københavns Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen. Ingen fripladstilskud Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud og dermed nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning. Søskendetilskud I Københavns Kommune er det muligt at få søskendetilskud i en privat børnepasningsordning. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads. Det vil ofte være til et barn i børnehave eller til den ene af to tvillinger, som begge passes i Privat Børnepasning. Gives tilskuddet til et barn i børnehave, reguleres prisen på dette barn automatisk til det halve via Forældrebetalingen. Gives tilskuddet til et barn i privat børnepasning, udbetales søskendetilskuddet sammen med det øvrige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du skulle have betalt, hvis dit barn gik i et aldersvarende dagtilbud (søskendetilskuddet udgør dog maksimum 50 % af egenbetalingen til den private børnepasser). I tabel 2 kan du se søskendetilskuddet for Tabel 2 Søskendetilskud Pasning min. 30 timer pr. uge Alder Takst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år Pasning timer pr. uge Alder Deltidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år Pasning under 20 timer pr. uge Alder Halvtidstakst Søskendetilskud, maks. Under 3 år Over 3 år

13 Kontrakten skal udfyldes af barnets forælder og sendes til: Privat børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K. Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Kommunen anbefaler, at denne kontrakt benyttes ved brug af en privat børnepasser. Der skal udfyldes én kontrakt pr. barn. Denne kontrakt specificerer parternes forpligtelser. Hvis der er ændringer til aftalen, skal der indgås en ny aftale med godkendelse fra Privat børnepasning. Vær opmærksom på, at tilskuddet først udbetales, når ordningen er godkendt. Der udbetales ikke tilskud udover en opsigelsesperiode på 14 dage. Barn 1. Barnets navn: Cpr. nr. : Forældre 2. Forælders navn: Vej & etage: Postnr. & by: Børnepasser 3. Børnepassers navn: Vej & etage: Postnr. & by: Cpr. nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Tlf. privat: Mobil nr.: Cpr. nr.: Opstartsdato 4. Pasningsordningen starter fra d. til d. Ugentlig arbejdstid for børnepasser 5. Antal timers pasning om ugen: timer Mandag kl. - Tirsdag kl. - Onsdag kl. - Torsdag kl. - Fredag kl. - Skiftende arbejdstider. Sæt kryds: Pasningssted sæt kryds 6. Barnets eget hjem Børnepassers hjem Det andet barns hjem (skriv navn og adresse) Navn: Vejnavn og nr.: Postnummer og by: Telefonnummer 13 1/2

14 Kontrakt Privat børnepasning (Dagtilbudsloven 80) Udgifter 7. Børnepassers månedlige skattepligtige indtægt Kr. 8. Øvrige udgifter udgør (maks. 500 kr.) Kr. 9. Forældrenes samlede udgifter (Københavns Kommunes tilskud + forældres egenbetaling) Kr. Betaling under børnepassers sygdom? 10. Får børnepasser betaling under børnepassers egen sygdom? Ja Nej Betaling under Ferie 11. A. Får børnepasser betaling under sin ferie Ja Nej 11. B. Får børnepasser betaling under forældrenes ferie Ja Nej Øvrigt 12. Opsigelsesvarsel for begge parter er 14 dage 13. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Forælder og børnepasser underskrifter 14. Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, og erklærer at have gennemlæst Københavns Kommunes vejledning om Privat børnepasning. Dato: Forælders underskrift: Dato: Børnepassers underskrift: Beregning af tilskuddets størrelse Udfyldes af Privat Børnepasning Forældres bruttoudgift Max. tilskud pr. måned Forældreandel min. 25% Kommunalt tilskud max 75% Start på tilskudsperiode Dato: Stempel og underskrift: Evt. bemærkninger: Opsigelse : Kontrakten er tidsmæssigt begrænset til det tidspunkt, hvor barnet starter i vuggestue/dagpleje/børnehave. Forældrene forpligter sig til at orientere børnepasser, så snart de har modtaget tilbud om plads til barnet. Der er et 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel. Derudover kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis børnepasser er langtidssygemeldt i 1 måned eller mere eller hvis det kan dokumenteres, at kontrakten er groft misligeholdt. Persondatalov De oplysninger, du som forælder har oplyst i dette skema, vil blive registreret i Københavns Kommunes insitutionssystem, som Københavns Kommune er ansvarlig for. Oplysningerne registreres for at administrere udbetaling af tilskud til og pædagogisk tilsyn med den privat børnepasningsordning. Som registreret i dette register har du ifølge persondataloven (lov nr. 24, 2000) ret til at: - bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen - gøre indsigelse imod at oplysningerne behandles - kræve berigtigelse/sletning/blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. 14 2/2

15 Generelt Klage Hvis du vil klage over en afgørelse eller beregningen af tilskuddets størrelse, kan du klage til Privat Børnepasning inden for fire uger. Hvis kontoret fastholder sin afgørelse, sender de klagen videre til Ankestyrelsen. Tilbagebetaling af tilskud Hvis Privat Børnepasning ikke modtager løndokumentation, kan kontoret træffe afgørelse om tilbagebetaling af hele det tilskud, du har modtaget, jf. Dagtilbudsloven, 93. Skemaer og blanketter Alle skemaer og blanketter kan hentes og printes fra hjemmesiden under benyt privat børnepasning og når du køber/når du ansætter. 15

16 Nyttige adresser Find en børnepasser INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Åbningstid Man - ons og fre torsdag Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Tast 4 Fax.: Åbningstid Man - ons og fre torsdag Pædagogisk Vikarbureau Tlf eller Nærmeste skattecenter i København Skattecenter København Sluseholmen København V Tlf Udlændingestyrelsen Tlf Hjemmeside: Erhvervskontoret i Udlændingestyrelsen Tlf Telefontid: Dagligt kl Ydelsesservice (barselsteamet) Tlf KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Frederiksborggade 15, 3. sal 1360 København

Læs mere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere

Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Procedure for godkendelse af og tilsyn med selvstændige børnepassere Godkendelseskriterier for og tilsyn med selvstændige børnepassere Dagplejelignende pasningsordninger for 3 eller flere børn. Denne form

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune.

Vejledning om etablering af privat pasningsordning. Vejledning om etablering af privat pasningsordning i Halsnæs Kommune. Notat Sagsnr.: 2014/0008276 Dato: 28. august 2014 Titel: Vejledning om etablering af privat pasningsordning Sagsbehandler: Torben Pries Administrativ konsulent Vejledning om etablering af privat pasningsordning

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2. februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret februar 2016. Godkendt i Børneog skole udvalget den 2 februar 2016. Hvad er privat børnepasning? Private

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje - en bedre løsning Shireen har valgt at blive privat dagplejer for sit eget barn og et barn til. Det gør hendes families hverdag

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune

RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune RETNINGSLINJER for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune den 2. december 2013 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje

Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år. Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje 6 mdr. - 3 år Jeg vil i privat dagpleje Privat dagpleje I privat dagpleje finder du sammen med en anden familie i en fælles pasningsordning. I kan enten vælge en løsning, hvor du passer

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

1. INDLEDNING 2. GODKENDELSESPROCEDURE FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER PROCEDURE OG KRITERIER VED GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER/PRIVATE SELVSTÆNDIGE BØRNEPASSERE I REBILD KOMMUNE 1. INDLEDNING I Rebild Kommune findes der ikke privat dagpleje, som har indgået aftale/kontrakt

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger.

Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. Denne tryksag er en vejledning samt orientering om gældende retningslinier og lovbestemmelser på området for godkendt privat pasningsordninger. I følge lov om Dagtilbudslovens 78 skal kommunerne ansøges

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse:

Pasningsaftale. Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13. Pasningsaftale for. cpr.nr. Barnets navn: Adresse: Mors navn: Adresse: Pasningsaftale Pernille Kjær Conradsen Grønnevej 10 6980 Tim Tlf. 21 38 09 13 Barnets navn: Cpr.nr.: Mors navn: Adresse: Fars navn: Adresse: Fastnet tlf.: E-mail: Mor s mobil: Mor s arbejdsnr.: Far s mobil:

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer for godkendelse af. Private Børnepassere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer for godkendelse af Private Børnepassere Forvaltningen Børn og Uddannelse Vejledning samt orientering om gældende retningslinjer og lovbestemmelser på området for godkendelse af private børnepassere.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009

Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved. Privat børnepasning. i Odense Kommune 2009 Vejledende information til arbejdsgivere om tilskudsregler ved Privat børnepasning i Odense Kommune 2009 Forord Denne pjece er en informationsguide til forældre i Odense Kommune, som ønsker at benytte

Læs mere

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse

Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse Assens Kommunes retningslinjer for privat børnepasning Indholdsfortegnelse 1. Børnepasningen må ikke overlades til en ikke godkendt person... 2 2. Kontrakt mellem børnepasser og forældre... 2 2.1. Udbetaling

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Privat pasningsordning

Privat pasningsordning Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset 1 Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Vejledning om private pasningsordninger i Haderslev Kommune Haderslev Kommunale dagpleje Gåskærgade 26-28, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 53 60 Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf. 74 34 11 47 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune

Godkendelse af og tilsyn med. Frit valg-ordningens. selvstændige børnepassere. i Aarhus Kommune Godkendelse af og tilsyn med Frit valg-ordningens selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune Juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Godkendelse af selvstændig børnepasser... 3 1.1 De fysiske

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere