Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats..."

Transkript

1 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side Den kommunale indsats... side Lediges rådighed... side Indvandrere på kontanthjælp... side Efter kontanthjælp... side Kan det betale sig at arbejde... side 16 Appendiks: 5.1 Kommuner med samme rammevilkår... side 164

2

3 5.1 Indledning og sammenfatning Ca personer på kontanthjælp de sidste 1 år Ledige på kontanthjælp længere i offentlig forsørgelse Kontanthjælp udbetales både som forsørgelse til ledige, der ikke er forsikret i en a-kasse, og som forsørgelse til personer med problemer ud over ledighed. Der er over 125. kontanthjælpsmodtagere i Danmark, hvor en ud af tre får kontanthjælp som følge af ledighed. Andelen af ledige kontanthjælpsmodtagere, der hænger fast i langvarig offentlig forsørgelse, er markant større end blandt dagpengemodtagere. Det skyldes bl.a., at mange ledige kontanthjælpsmodtagere stadig ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom rådighedsreglerne nu stort set er de samme for de to grupper. Fejl i kommuners visitation Korrekt visitation giver 28. flere i arbejdsstyrken Mange svage kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde Kommunerne skal inddele kontanthjælpsmodtagerne i fem grupper efter kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 er arbejdsmarkedsparate og skal som udgangspunkt tilmeldes AF som ledige. Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 klassificeres som øvrige kontanthjælpsmodtagere. Kun 42 pct. af de fuldt ud arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 er imidlertid tilmeldt AF. Og samtidig er ni pct. af kontanthjælpsmodtagere helt uden aktuel arbejdsevne i matchgruppe 5 alligevel tilmeldt AF. En korrekt visitation skønnes at kunne føre til en stigning i arbejdsstyrken på op til 28. personer på landsplan. Selvom mange har modtaget kontanthjælp i lang tid, lykkes det alligevel for flere at komme i arbejde igen. Hver tredje, der stopper på kontanthjælp, er selvforsørget året efter. Andelen er den samme for ledige kontanthjælpsmodtagere og for kontanthjælpsmodtagere, kommunerne vurderer ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 127

4 Når mange såkaldt svage kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, tyder det på, at kommunerne har visiteret dem forkert fra start, og at mange af disse personer faktisk kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hver tredje kontanthjælpsmodtager er indvandrer Knap hver tredje kontanthjælpsmodtager er ikke-vestlig indvandrer, på trods af at ikke-vestlige indvandrere kun udgør fem pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Kommunerne har i mindre grad fokus på beskæftigelse overfor denne gruppe. Kun i fem pct. af kontaktforløbssamtalerne bliver indvandrere på kontanthjælp præsenteret for konkrete job. I samtaler med kontanthjælpsmodtagere fra den øvrige befolkning gælder det i pct. af samtalerne. 128

5 5.2 Kontanthjælp hvem og hvor lang tid Fald i gruppen, som er til rådighed for arbejdsmarkedet Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været konstant de sidste 1 år og udgjorde 126. personer i 4. Sammensætningen i gruppen har dog ændret sig i dag er hver fjerde på kontanthjælp som følge af ledighed, mens det var hver tredje i 1995, jf. figur 5.1. Figur 5.1 Konstant antal kontanthjælpsmodtagere 1. helårspersoner Øvrige kontanthjælpsmodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere ANM.: I begge grupper indgår aktiverede kontanthjælpsmodtagere. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere udvikler sig med konjunkturerne, og ledige kontanthjælpsmodtageres andel af den samlede ledighed udgør i hele perioden omkring 15 pct., jf. nedenfor. Derimod er der ingen sammenhæng mellem beskæftigelsesmulighederne og udviklingen i antallet af øvrige kontanthjælpsmodtagere. Væksten i denne gruppe er drevet af et stigende antal ikke-vestlige indvandrere, jf. afsnit

6 Boks 5.1 Kommunernes indsats på kontanthjælpsområdet Kommunerne har ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til alle kontanthjælpsmodtagere. Med henblik på at målrette indsatsen foretager kommunerne en overordnet visitation af kontanthjælpsmodtagere til to hovedgrupper: Kontanthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem (ledige kontanthjælpsmodtagere). Denne gruppe tilmeldes AF og er omfattet af et mere udbygget sæt af rådighedsregler, som afspejler, at personer i gruppen skal kunne overtage arbejde med dags varsel. Kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed (øvrige kontanthjælpsmodtagere). I analyserne i dette kapitel opdeles kontanthjælpsmodtagere (inkl. personer på starthjælp) gennemgående i disse to grupper. Hvis ikke andet er nævnt, indgår både passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere i begge grupper. Kontanthjælpsmodtagere er relativt unge Kontanthjælpsmodtagere er relativt unge. 42 pct. af ledige kontanthjælpsmodtagere er under 3 år, mens det gælder 35 pct. af øvrige kontanthjælpsmodtagere., jf. figur

7 Figur 5.2 Kontanthjælpsmodtagere er relativt unge 5 1. helårspersoner, Øvrige kontanthjælpsmodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere Alder 1 KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egene beregninger. Kontanthjælp er således for mange den første offentlige ydelse. Det er derfor afgørende, at kontanthjælp er en kortvarig ydelse og ikke bliver indgangen til langvarig offentlig forsørgelse. To ud tre kontanthjælpsmodtagere har kun grundskole Kontanthjælpsmodtagere har en svag uddannelsesbaggrund. Omkring to ud af tre kontanthjælpsmodtagere har grundskole som den højeste fuldførte uddannelse. Det gælder både for ledige kontanthjælpsmodtagere og øvrige kontanthjælpsmodtagere. I arbejdsstyrken som helhed er det en ud af fire, som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, jf. figur

8 Figur 5.3 Kontanthjælpsmodtagere er dårligt uddannede Pct., 4 Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. Videregående udd Ledige kontanthjælpsmodt. Øvrige kontanthjælpsmodt. Arbejdsstyrken KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Kontanthjælpsmodtagernes uddannelsesbaggrund skal ses i lyset af aldersfordelingen i gruppen med mange unge, som endnu ikke har fået en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere hænger fast i forsørgelse Mange på kontanthjælp er langvarigt offentligt forsørgede En stor andel kontanthjælpsmodtagere hænger fast i langvarig offentlig forsørgelse. Halvdelen af ledige kontanthjælpsmodtagere og mere end seks ud af ti øvrige kontanthjælpsmodtagere har således modtaget offentlig forsørgelse i mindst 9 pct. af tiden i de forløbne tre år, jf. figur

9 Figur 5.4 Kontanthjælpsmodtagere hænger fast Andel af bestanden, pct., 5 Ledige kontanthjælpsmodt. Øvrige kontanthjælpsmodt. Dagpengemodt ,-,1,1-,2,2-,3,3-,4,4-,5,5-,6,6-,7,7-,8,8-,9,9-1, Offentlig indkomstoverførselsgrad i tre forudgående år ANM.: Dagpengemodtagere er inkl. forsikrede ledige i AF-aktivering. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Længere end for dagpengemodtagerne Blandt dagpengemodtagerne er det knap hver fjerde, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 9 pct. af tiden i de forudgående 3 år. Selvom ledige kontanthjælpsmodtagere kun adskiller sig fra dagpengemodtagere ved at have en anden forsikringsstatus, er andelen, der modtager langvarig offentlig forsørgelse, alligevel markant større blandt ledige kontanthjælpsmodtagere. 133

10 5.3 Den kommunale indsats Kommunerne har ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere, jf. boks 5.1. Korrekt visitation er afgørende for en effektiv indsats Visitationsindsats svinger i kommuner Den kommunale visitation bestemmer, hvor stor en del af kontanthjælpsmodtagerne der registres som ledige og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. En korrekt visitation er afgørende for en effektiv beskæftigelsesindsats, og for at arbejdsudbuddet synliggøres. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der visiteres som ledige, svinger markant mellem kommuner. Den udgør i gennemsnit 24 pct., men svinger fra et niveau på under 1 pct. til en andel på over 6 pct., jf. figur 5.5. Figur 5.5 Svingende visitation i kommunerne Andel af kontanthjælpsmodtagere, der visiteres som ledige, pct., 5 7 Åbenrå Haderslev Kolding Men en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små, relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Grupperne omfatter kommuner med ens baggrundsvilkår, som beskrevet i appendiks 5.1 Landsgennemsnittet for andelen, som visiteres som ledige, er 24 pct. Standardafvigelsen, som er et statistisk mål for spredningens omfang, er 13,6. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Spredningen i visitationen er steget fra til 5. Flere i arbejde har således ikke ført til en mere ensartet visitation. 134

11 Også stor forskel blandt kommuner med samme vilkår Variationen er ligeledes omfattende blandt kommuner med samme baggrundsvilkår. I Kolding er syv pct. af alle kontanthjælpsmodtagere visiteret som ledige. I de to nabokommuner Haderslev og Åbenrå er andelen derimod på henholdsvis 54 og 55 pct., selvom disse kommuner umiddelbart har samme rammevilkår som Kolding. I Kolding udgør ledige kontanthjælpsmodtagere således kun,4 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder, mens andelen i Haderslev er 1,8 pct. Modsat udgør øvrige kontanthjælpsmodtagere 4,3 pct. i Kolding mod ca. 1,7 pct. i Haderslev, jf. figur 5.6. Figur 5.6 Få til rådighed for arbejdsmarkedet i Kolding Andel kontanthjælpsmodtagere i befolkningen (18-64 år), pct., 4 Ledige Øvrige Aabenraa Kolding Haderslev KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Hvis Kolding havde samme andel ledige kontanthjælpsmodtagere som Haderslev, ville arbejdsstyrken kunne øges med ca. 8 helårspersoner alene i Kolding. 15 pct. af alle ledige er kontanthjælpsmodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere udgør samlet set en relativt konstant andel af den samlede ledighed. I de enkelte kommuner svinger denne andel imidlertid markant i forhold til landsgennemsnittet på 15 pct. 135

12 . men store udsving over tid i kommunerne F.eks. svinger andelen af ledige kontanthjælpsmodtagere i Odense mellem 1 pct. og 32 pct. i perioden 1996 til 5, jf. figur 5.7. Figur 5.7 Kontanthjælpsledigheden svinger Andel ledige kontanthjælpsmodtagere af alle ledige, pct Odense Hele landet ANM.: Gennemsnit af de seneste tre måneders ledighed. KILDE: Danmarks Statistik og egne beregninger. De store udsving i andelen af ledige kontanthjælpsmodtagere mellem kommuner og over tid bekræfter billedet af en svingende visitation og inkonsistent administration af reglerne om AF-tilmelding af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagere inddeles nu i fem grupper Siden 1. december 4 har kommunerne som en del af det individuelle kontaktforløb inddelt kontanthjælpsmodtagere i fem såkaldte matchgrupper alt efter kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet, jf. boks

13 Boks 5.2 Kontanthjælpsmodtagere i matchgrupper 1. Umiddelbar match: Den ledige har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. Den lediges kompetencer og ressourcer er forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked. Den ledige har eventuelt kvalifikationer og kompetencer inden for flaskehalsområder på arbejdsmarkedet. (ledige kontanthjælpsmodtagere). 2. Høj grad af match: Den ledige har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Den lediges kompetencer og ressourcer er i høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre grad være et manglende match, eksempelvis mht. specifikke kvalifikationer eller lignende. (ledige kontanthjælpsmodtagere). 3. Delvis match: Den ledige har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Den ledige vil imidlertid være i stand til at varetage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked. (ledige kontanthjælpsmodtagere). 4. Lav grad af match: Den ledige har så væsentlige begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at den ledige ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Den lediges arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med den lediges kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked. (øvrige kontanthjælpsmodtagere). 5. Ingen match: Den ledige har så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at den ledige aktuelt ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. (øvrige kontanthjælpsmodtagere). Kilde: Beskæftigelsesministeriet (4a). 137

14 Arbejdsmarkedsparate tilmeldes ikke AF, som de bør Personer i matchkategori 1-3 er arbejdsmarkedsparate og skal som udgangspunkt tilmeldes AF som ledige, mens matchgruppe 4-5 klassificeres som øvrige kontanthjælpsmodtagere, jf. Beskæftigelsesministeriet (4b). Alligevel er det på nuværende tidspunkt under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 1-3, som er tilmeldt AF, jf. tabel 5.1. Tabel 5.1 Fejl i visitation mindsker arbejdsstyrken Kontanthjælpsmodtagere i Ledige Øvrige uge 24, 5 Matchkategori Andel tilmeldt AF, pct ANM.: 34 pct. af alle kontanthjælpsmodtagere havde i uge 24 5 en matchgruppemarkering. Ovenstående fordeling omfatter derfor kun denne andel af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 15 pct. af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og ni pct. af personerne i matchgruppe 5, som ikke aktuelt har nogen arbejdsevne i behold, bliver alligevel tilmeldt AF. Det kan bl.a. forklare, hvorfor en stor del af ledige kontanthjælpsmodtagere ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. afsnit flere til arbejdsstyrken fra matchgruppe 1-3 mens 1. færre fra matchgruppe 4-5 En korrekt visitation har stor betydning for arbejdsudbudets størrelse. Hvis alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-3 blev tilmeldt AF, vil arbejdsstyrken kunne øges med 38. personer, hvis den nuværende praksis for inddeling i matchgrupper fortsætter. I modsat retning trækker, at det vil reducere arbejdsstyrken med knap 1. personer, hvis AF-tilmeldte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 blev afmeldt AF. Alt i alt vil en korrekt visitationspraksis altså kunne føre til en stigning i arbejdsstyrken på op til 28. personer. 138

15 Kommuner har ansvar for beskæftigelsesindsats Mange på kontanthjælp er passive Hensigten med den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne er, at den enkelte kontanthjælpsmodtager kommer hurtigst muligt i job. Det gælder både ledige kontanthjælpsmodtagere og øvrige kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsniveauet i kommunerne og succesen med at få kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse eller uddannelse er imidlertid stærkt varierende på tværs af kommunerne. Hver femte ledig kommer ikke ud af passiv forsørgelse Knap hver femte ledige kontanthjælpsmodtager i 3 var ikke kommet i beskæftigelse, uddannelse, aktivering eller revalidering året efter. Det kaldes også passivandelen, jf. boks 5.3. Boks 5.3 Beregning af passivandele Passivandelen udtrykker, hvor stor en andel af dagpengeeller kontanthjælpsmodtagere som i en given periode hverken kommer i beskæftigelse, uddannelse, aktivering eller revalidering. En høj passivandel er således udtryk for en lav grad af succes i beskæftigelsesindsatsen og et lavt aktivitetsniveau fra kommunen/af s side. Samtlige berørte i 3 følges i de efterfølgende 52 uger. Den andel af de berørte i kommunen, som enten kommer i beskæftigelse, uddannelse, aktivering eller revalidering i fire uger eller længere, defineres som aktive. Den resterende andel udgør dermed passivandelen. Personer, som overgår til barsel eller folkepension i løbet af de 52 uger, er udeladt. Passivandelen svinger fra til 6 pct. mellem kommuner Passivandelen blandt ledige kontanthjælpsmodtagere svinger fra pct. i nogle kommuner til over 6 pct. i andre kommuner, jf. figur

16 Figur Stor variation i passivandel blandt ledige Passivandel blandt ledige kontanthjælpsmodtagere, pct., Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt Øvrige relativt gunstige vilkår gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Landsgennemsnittet for passivandelen udgør 17 pct. Standardafvigelsen, som er et statistisk mål for spredningens omfang, er 1,9. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 3 pct. af øvrige kontanthjælpsmodtagere helt passive For øvrige kontanthjælpsmodtagere er passivandelen i gennemsnit 3 pct. og dermed højere end for ledige kontanthjælpsmodtagere. Spredningen i passivandelen er også her betydelig og svinger mellem seks pct. i de mest aktive kommuner og knap 5 pct. i kommunerne med den højeste passivandel. Spredningen er dog mindre end for ledige kontanthjælpsmodtagere, jf. figur

17 Figur Mange passive øvrige kontanthjælpsmodtagere Passivandel blandt øvrige kontanthjælpsmodtagere, pct., Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt Øvrige relativt gunstige vilkår gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Landsgennemsnittet for passivandelen udgør 3 pct. Standardafvigelsen, som er et statistisk mål for spredningens omfang, er 8,4. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Der er stort set ingen sammenhæng mellem passivandelen for henholdsvis ledige kontanthjælpsmodtagere og øvrige kontanthjælpsmodtagere i den enkelte kommune. Billedet er mere stabilt for dagpengemodtagere Passivandelen den samme Der tegner sig således et billede af en meget uensartet aktiv indsats og succes med beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne i forhold til kontanthjælpsmodtagere. En spredning som ikke genfindes i dagpengesystemet. Passivandelen blandt dagpengemodtagere er i gennemsnit 18 pct. Det svarer til niveauet for ledige kontanthjælpsmodtagere, jf. figur

18 Figur Ensartet passivandel for dagpengemodtagere Passivandel blandt dagpengemodtagere, pct., Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Landsgennemsnittet for passivandelen udgør 18 pct. Standardafvigelsen er 3,6. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Det stemmer overens med, at dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere som udgangspunkt kun har forskellig forsikringsstatus, men er omfattet af ensartede regler og krav i lovgivningen om rådighed og gentagne aktiveringstilbud. men spredningen er betydeligt mindre Spredningen i passivandelen er dog langt mindre for dagpengemodtagere end ledige kontanthjælpsmodtagere. Ældre på dagpenge er længe om at finde job Nyledige har en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet end ledige, der har modtaget kontanthjælp eller dagpenge i længere tid. Nyledige på kontanthjælp i job efter 24 uger Nyledige kontanthjælpsmodtagere finder i gennemsnit et job eller kommer i uddannelse efter 24 ugers søgeperiode. Blandt nyledige dagpengemodtagere er søgeperioden i gennemsnit 29 uger, jf. figur

19 Figur 5.11 Unge kommer hurtigere tilbage i job Gennemsnitlig søgeperiode, uger, 3 Nyledige kontanthjælpsmodtagere Nyledige dagpengemodtagere Under 25 år år år år Over 54 år I alt Alder ANM.: For nyledige kontanthjælpsmodtagere mangler der data for 34 mindre kommuner. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Den længere søgeperiode i dagpengesystemet skyldes i høj grad en anden aldersfordeling end i kontanthjælpssystemet, med flere ældre og færre yngre. Ældre på dagpenge er længst om at finde job Nyledige dagpengemodtagere over 5 år har således en markant længere søgeperiode på lige under 5 uger i gennemsnit end ledige kontanthjælpsmodtagere i samme aldersgruppe. 143

20 Boks 5.4 Søgeperiode for nyledige Nyledige er i afsnittet defineret som berørte dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i løbet af 3, som i 52 uger forud for modtagelsen af dagpenge eller kontanthjælp var selvforsørgende eller under uddannelse. Herefter måles søgeperioden, det vil sige hvor mange uger det i gennemsnit tager for nyledige, før de igen er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. I 3 var syv pct. af 73. ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere og ni pct. af 383. ledighedsberørte dagpengemodtagere nyledige efter denne definition. Efterløn og særregler om aktivering af ældre har betydning Muligheden for at gå på efterløn, når man fylder 6 år, kan påvirke både ældre dagpengemodtageres motivation til at søge job og virksomhedernes motivation til at ansætte ledige dagpengemodtagere i denne aldersgruppe. Analyser peger således på, at ledigheden stiger markant umiddelbart før det typiske tilbagetrækningstidspunkt, jf. Velfærdskommissionen (5). Desuden kan reglen om, at AF kan undlade at aktivere dagpengemodtagere på 58 og 59 år, medvirke til at forlænge søgeperioden for ældre dagpengemodtagere. Unge på kontanthjælp finder hurtigst job Ungeindsats, lave ydelser og straksaktivering virker Ungeindsats får kontanthjælpsmodtagere i job Søgeperioden for nyledige kontanthjælpsmodtagere under 25 år er med 21 uger væsentligt lavere end for øvrige aldersgrupper, jf. figur 5.11 ovenfor. Den kortere søgeperiode for unge ledige kontanthjælpsmodtagere skyldes formentlig de lavere kontanthjælpsydelser for personer under 25 år og ungeindsatsen med krav om hurtige aktiveringstilbud til unge, jf. boks 5.5. Desuden kan brugen af straksaktivering have betydning. 144

21 Boks 5.5 Ungeindsatsen Ungeindsatsen betyder, at ret og pligt til aktivering sætter tidligere ind for personer på kontanthjælp og dagpenge under 3 år end for ældre grupper. Personer på kontanthjælp under 3 år har ret og pligt til første aktiveringstilbud senest efter 13 uger. Dagpengemodtagere under 3 år har ret og pligt til første tilbud senest efter seks måneder. For ældre kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er der først ret og pligt til et aktiveringstilbud efter senest 12 måneder. Efter vedtagelsen af Flere i arbejde er kontanthjælpssatsen for unge under 25 år desuden blevet sænket til SU-niveau efter ni måneder på kontanthjælp. Mange i job eller uddannelse lige inden uge 13 Der er således en kraftig afgang fra kontanthjælp til SU eller selvforsørgelse lige inden uge 13, som er det tidspunkt, hvor kontanthjælpsmodtagere under 3 år senest har ret og pligt til et aktivt tilbud fra kommunen, jf. figur Figur 5.12 Ungeindsats virker i kontanthjælpssystemet Andel nyledige, som ikke er kommet i beskæftigelse eller uddannelse, pct., 3 Ledige kontanthjælpsmodtagere Ledige dagpengemodtagere Uger KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 145

22 Unge på dagpenge også hurtigere i job end ældre Blandt dagpengemodtagere er søgeperioden også kortest for personer under 25 år med 23 uger i gennemsnit. Det skyldes bl.a. de lavere dagpengesatser for unge under 25 år og den særlige ungeindsats. Der er en svag tendens til, at den gennemsnitlige søgeperiode er lidt kortere blandt kontanthjælpsmodtagere i kommuner med gunstige vilkår samt i kommuner i Københavnsområdet med mange indvandrere. Søgeperioden for nyledige dagpengemodtagere afhænger derimod ikke af de kommunale baggrundsvilkår, jf. figur Figur 5.13 Søgeperiode for nye ydelsesmodtagere Gennemsnitlig søgeperiode, uger, 3 Ledige kontanthjælpsmodt. Dagpengemodt Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Øvrige relativt gunstige vilkår Små relativt gunstige vilkår Med en større by Største efter Kbh. Mindre gunstige vilkår Kbh.området Kommuner gns. vilkår ANM.: Se figur KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 146

23 5.4 Lediges rådighed Rådighed blandt dagpengemodtagere er størst Selvom rådighedskravene i store træk er ens for alle ledige, er der stor forskel på den reelle rådighed blandt ledige kontanthjælpsmodtagere i forhold til dagpengemodtagere. Knap hver anden ledig kontanthjælpsmodtagere står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det tilsvarende tal for dagpengemodtagere er 8 pct., jf. figur Figur 5.14 Rådighed større blandt forsikrede ledige 1 Andel, der står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet (rullende år), pct Dagpengemodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Opstramning af rådighedsregler har ikke haft effekt I løbet af de sidste fem år er der sket en række stramninger af rådighedsreglerne for ledige kontanthjælpsmodtagere, jf. boks 5.6. Disse stramninger har ikke øget den reelle rådighed blandt ledige kontanthjælpsmodtagere nævneværdigt. Forskellen mellem dagpengemodtageres og ledige kontanthjælpsmodtageres reelle rådighed er således næsten uændret i 4 sammenlignet med

24 Boks 5.6 Regler om rådighed Fra 1. september 3 blev rådighedsreglerne for ledige kontanthjælpsmodtagere ændret, så de stort set kom til at svare til reglerne for forsikrede ledige. Således skal ledige kontanthjælpsmodtagere også være tilmeldt AF, aktivt søge arbejde, kunne overtage arbejde med dags varsel, kunne overtage alt arbejde, som den pågældende skønnes at kunne klare, samt acceptere en daglig transporttid på op til tre timer om dagen for en række grupper længere transporttid. Administrativ praksis nøglen til større rådighed Da disse regelændringer ikke har haft den store effekt på den reelle rådighed blandt ledige kontanthjælpsmodtagere, tilbagestår den administrative praksis som den væsentligste nøgle til at opnå større rådighed for arbejdsmarkedet for denne gruppe. Forskellen på rådighed blandt dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skyldes primært, at langt flere ledige kontanthjælpsmodtagere siger, at de ikke ønsker arbejde. Det gælder hver tredje kontanthjælpsmodtager mod kun hver tiende dagpengemodtager, jf. figur Figur 5.15 Få kontanthjælpsmodtagere til rådighed Pct., 4 1 Dagpenge 1 Kontanthjælp 1 Vil have arbejde? Ja 91 Nej 9 Ja 7 Nej 3 Har inden for de sidste 4 uger søgt aktivt? Ja 82 Nej 9 Ja 51 Nej 19 Kan begynde på et nyt arbejde inden for 2 uger? Ja 8 Nej 2 Ja 48 Nej 3 I alt ledige, der reelt står til rådighed 77 KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 148

25 Sygdom og handicap væsentlig årsag til lav rådighed For ledige kontanthjælpsmodtagere er sygdom eller handicap den væsentligste årsag til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er derimod den årsag, der er mindst hyppig blandt dagpengemodtagere, jf. figur Figur 5.16 Stor forskel på årsager til manglende rådighed Andel af ledige, som ikke står til rådighed, pct., 4 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygdom, handicap Familiemæssige Søger, skal forpligtelser starte eller under udd. Søgt pension Opgivet at Andre årsager finde arbejde KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Andre hyppige årsager for ledige kontanthjælpsmodtagere til ikke at stå til rådighed er familiemæssige forpligtelser og søger, skal starte eller er under uddannelse. Mangelfulde kommunale rådighedsafgørelser Der føres nu tilsyn med administration af rådighedsregler Arbejdsdirektoratet er fra 4 begyndt at føre tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed. Arbejdsdirektoratet har undersøgt 389 sager om ledige kontanthjælpsmodtageres rådighed, jf. Arbejdsdirektoratet (5a). Konklusionen på direktoratets tilsyn med kommunernes rådighedsadministration er, at man reelt ikke kan sige noget om kvaliteten, fordi sagsbehandlingen i kommunerne er så mangelfuld, at det ikke er muligt at afgøre. 149

26 Den Sociale Ankestyrelse har tidligere lavet en tilsvarende undersøgelse og kom til samme konklusion. Dog påpegede Ankestyrelsen, at kommunernes afgørelser i en række tilfælde også er direkte i strid med lovgivningen, jf. Ankestyrelsen (4). Økonomiske sanktioner sjældne i kommuner Ingen lovhjemmel til at udelade sanktioner Mange kontanthjælpsmodtagere får ikke en økonomisk sanktion, selvom de ikke lever op til rådighedsforpligtelsen ved eksempelvis uden gyldig grund at udeblive fra en samtale eller lignende. Der er ikke i lovgivningen hjemmel til at undlade at give en økonomisk sanktion i tilfælde, hvor kommunen har vurderet, at en kontanthjælpsmodtager skulle stå til rådighed, men ikke har gjort det, jf. boks 5.7. Alligevel er det blot i et ud af otte tilfælde, at kommunen faktisk har givet økonomisk sanktion til ledige kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke har levet op til rådighedsforpligtelsen. For dagpengemodtagere gives der derimod langt oftere økonomiske sanktioner, jf. figur Figur 5.17 Få kontanthjælpsmodtagere får sanktion 6 Andel af rådighedsrelevante sager, pct., Ledige kontanthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere KILDE: Arbejdsdirektoratet (4b), Arbejdsdirektoratet (5b), Arbejdsdirektoratet (5c) og egne beregninger. 15

27 Boks 5.7 Regler om sanktioner Hvis en ledig kontanthjælpsmodtager uden gyldig grund f.eks. ophører med sit arbejde, afviser et tilbud om arbejde eller undlader at meddele AF, kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom, skal hjælpen nedsættes med 1/3 i tre uger. Hvis det sker flere gange inden for 12 måneder, skal hjælpen nedsættes med 1/3 i uger. Hvis en person uden gyldig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal kommunen nedsætte hjælpen forholdsmæssigt svarende til det antal timer, vedkommende er udeblevet. Hjælpen ophører, hvis en person uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde, aktivering e.l., så længe muligheden for at benytte tilbuddet består. 151

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere