statsautoriserede revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriserede revisorer 4-2010"

Transkript

1 statsautoriserede revisorer Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse af regulering af reguleringspristallet 5 Dækningsafgift husk det inden nytår! 6 Husk restskatten for Nye faktureringsregler 7 Vi noterer at... 8 Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne Tlf Fax

2 2 Nye indberetninger for personalegoder Af Jesper Klysner, Skatterådgiver Med virkning fra 1. januar 2010 er reglerne for arbejdsgivers indberetning af personalegoder blevet strammet op. Fremover er arbejdsgiver forpligtiget til, at indberette alle skattepligtige personalegoder ydet til medarbejdere. Hvis ikke arbejdsgiver opfylder sine indberetningsforpligtigelser efter skattekontrolloven, kan han idømmes en bøde, hvis forsømmelsen er forsætlig eller grov uagtsomhed. Beskatningen Udvidelsen af indberetningspligten ændrer ikke på beskatningsreglerne. Disse er uændrede. Det er alene omfanget af de goder, som arbejdsgiver nu har en forpligtigelse til at indberette til SKAT, der er ændret ved bekendtgørelse nr af 9. december 2009 til Skattekontrolloven. Medarbejder har altid været skattepligtig af de 3 flasker vin i sommergave fra arbejdsgiver, og en rejse med et ikke uvæsentligt turistmæssigt islæt. Arbejdsgivers indberetningspligt Nu skal arbejdsgiver indberette alle skattepligtige personalegoder, der ikke er omfattet af bagatelgrænsen, jf. nedenfor. Personalegoder der ikke er omfattet af bagatelgrænsen er enten A-indkomst eller B-indkomst, se nedenstående skema. Forskellen på disse er, at personalegoder der beskattes som A-indkomst er indberetnings- og indeholdelsespligtige. Dvs. at arbejdsgiver skal indeholde AM-bidrag og A-skat løbende. Er der derimod tale om personalegoder, der anses for B-indkomst, er der alene indberetningspligt for disse. Derfor bør medarbejderen informeres løbende om, hvilke goder der bliver indberettet til SKAT som B-indkomst, så medarbejderen har mulighed for, at tilrette forskudsregistreringen og dermed imødegå en restskat. Alle øvrige goder, der ydes af den pågældende arbejdsgiver omfatter bl.a.: Madordninger, hvor arbejdstager ikke betaler. Sundhedsordninger, der ikke er skattefrie Fri motorcykel Jagt og jagtbytte Personalelån og personalerabatter, hvor der opnås en fordel. Med flere Bagatelgrænse goder Der var i de første udmeldinger omkring den udvidede indberetningspligt for arbejdsgiver lagt op til, at det ligeledes var arbejdsgiver, der skulle holde styr på indberetning af personalegoder omfattet af bagatelgrænse, jf. nedenfor. Medarbejderen skal derfor fortsat selv styre hvornår grænsen på kr (2010-niveau) brydes og alle goderne omfattet af bagatelgrænsen dermed bliver skattepligtige. Goder omfattet af bagatelgrænsen er goder, der er stillet til rådighed i overvejende grad af hensyn til udførelse af arbejdet. Se skema. Skattefrie goder Der findes dog også goder, der er skattefrie. Se skema. Hvad bliver ramt? Som allerede oplyst, så er der ikke ændret på hjemlen til beskatning, men alene arbejdsgivers indberetningspligt. Ændring af indberetningspligten kommer særligt til at ramme goder i form af aktiviteter udenfor virksomheden. Dvs. billetter til sport og kulturelle arrangementer, personaleforeningsaktiviteter udenfor arbejdspladsen samt kunstforeninger hvor der sker udlodning af kunstværker til medarbejderne. Hvis arbejdsgiver eller en personaleforening, der modtager tilskud, afholder arrangementer udenfor virksomheden eller giver sports-/ kulturbilletter til medarbejderne, skal der ske indberetning til SKAT af disse goder. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om julefrokost eller eksempelvis sommerfest. Tilskud til en kunstforening medfører ikke beskatning af medarbejderne, hvis den alene er på arbejdspladsen. Hvis medarbejderne derimod kan vinde kunstværker ved eksempelvis lodtrækning til privat eje, bliver kunsten omfattet af indberetningspligten. De løsninger der ofte overvejes på ovenstående udfordringer er, at man etablerer en personaleforening, der alene er medarbejderfinansieret (kontingent og deltagerbetaling). Denne personaleforening afholder alle arrangementer udenfor virksomheden (skatte- og indberetningsfrie). Aktiviteter der foregår i virksomheden (herunder julefrokost og sommerfest udenfor virksomheden) afholdes af arbejdsgiver (skatte- og indberetningsfrie). Dermed skulle man have imødegået udfordringen omkring beskatning og dermed ligeledes indberetningspligten. Afslutning Udvidelse af indberetningspligten for arbejdsgiver vil helt sikkert medføre et større administrativt arbejde for arbejdsgiver. Samtidig bør virksomhederne foretage en vurdering af alle personalegoder i virksomheden og vurdere om arbejdsgiver har indberetningspligt, eller det er medarbejderen der selv har selvangivelsespligten. Som en god information til medarbejderen bør virksomheden ligeledes løbende informere medarbejderen om hvilke personalegoder der vil blive indberettet som B-indkomst, således at medarbejderen har mulighed for at tilrette forskudsregistreringen.

3 Endeligt kan det komme på tale, at der skal ske opdeling/oprettelse af nye personale- og kunstforeninger. Se i øvrigt på De anførte rubrik nr., er de nr. der anvendes ved indberetning til E-indkomst jf. blanket på 3 A-indkomst B-indkomst Bagatelgrænsen Skattefrie Tilskud/gavekort og refusion af private udgifter rubrik 13 Fri helårsbolig rubrik 50 Tidsskrifter, aviser og blade Sundhedsordninger omfattende alle medarbejdere Fri bil rubrik 19 Fri sommerbolig rubrik 51 Arbejdstøj med logo- eller firmanavn Uniform Multimediebeskatning rubrik 20 Fri båd rubrik 52 Mad og drikke ved overarbejde Parkeringsplads ved arbejdspladsen Fri kost og logi rubrik 21 Fri TV- og radiolicens rubrik 53 Vaccination af medarbejdere Lejlighedsgaver til jul og nytår på indtil kr. 700 Øvrige goder rubrik 55 Ferier i forlængelse af forretningsrejser Uddannelse Firmafester og andre firmaarrangementer Kaffe-, the-, frugtordninger m.v. på arbejdspladsen ÅRETS JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Af Dorte Borup Madsen, Cand.jur. Revitax Hvad skal årets julegave være til medarbejderne? Julegaven skal vel helst være skattefri. Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, hvis gavens værdi ikke overstiger 700 kr. Vælger arbejdsgiveren, at årets julegave skal bestå af 3 flasker vin og en æske chokolade, giver denne gave til medarbejderen og ønsker glædelig jul, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 700 kr. Er det overhovedet ikke muligt at give medarbejderen en skattefri julegave efter eget valg? Består julegaven af et gavekort, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af gavekortets værdi, også selv om værdien maksimalt udgør 700 kr. Vælger arbejdsgiveren at indkøbe Byens gavekort, hvor kortet kan bruges i mange af byens butikker, er praksis klar medarbejderen er altid skattepligtig af gavekortets pålydende. Fra praksis kan også nævnes et svar fra Skatterådet. Der var tale om en julegave til medarbejderne i form af et elektronisk betalingskort. Arbejdsgiveren ønskede at udstede et elektronisk betalingskort på 500 kr. til samtlige medarbejdere. Betalingskortet kunne udelukkende anvendes i arbejdsgiverens egne butikker og restauranter. Det ville ikke være muligt at få betalingskortet konverteret til kontanter. Skatterådet svarede, at selv om det elektroniske betalingskort kun gav mulighed for køb hos arbejdsgiveren, havde kortet en så bred anvendelsesmulighed, at dette måtte sidestilles med et almindeligt gavekort. Årets julegave ville dermed være skattepligtig for medarbejderne. Har gavekortet derimod et begrænset anvendelsesområde, er medarbejderen skattefri, når værdien er maksimalt 700 kr. Fra praksis kan nævnes to afgørelser. I den ene afgørelse var der tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren udvalgte 25 forskellige gaver og betalte gaverne på forhånd. Den enkelte medarbejder kunne herefter via internettet vælge, hvilken gave der skulle være årets julegave. Gaven kunne ikke ombyttes til kontanter. Årets gave var skattefri, da konceptet måtte sidestilles med en naturaliegave, og værdien maksimalt udgjorde 700 kr. I den anden afgørelse påtænkte arbejdsgiveren, at årets julegave til medarbejderen skulle være et gavekort til en bestemt restaurant, og værdien af gavekortet ville maksimalt være 700 kr. Gavekortet gav ret til at vælge mellem 3 forskellige menuer (sammensat af arbejdsgiveren på forhånd) på restauranten. Gavekortet skulle udstedes til den enkelte medarbejder, og kunne ikke ombyttes til kontanter. Skatterådets svar var, at der var skattefrihed for årets julegave. I begge de nævnte afgørelser, hvor skattefrihed for et gavekort blev accepteret, kunne medarbejderen vælge mellem gaver, som på forhånd var udpeget af arbejdsgiveren, og gaven kunne ikke ombyttes til kontanter. Er julegaven ikke skattefri for medarbejderen, skal arbejdsgiveren foretage indberetning til SKAT. Gaver i form af kontanter beskattes altid uanset beløbets størrelse, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat.

4 4 pension: Hold øje med KroNerSgræNSeN! Af lars ellehave-andersen, Koncerndirektør, pfa pension 2010 nærmer sig sin afslutning, men inden julehyggen lægger sig over landet som en dyne af nyfalden sne, så er det relevant at kaste et blik på pensionsopsparingen. Både for at se om du støder på det nye kronersloft, men i lige så høj grad for at se, om der skal indbetales ekstra ind på pensionsopsparingen i år. På den måde kan du i god tid optimere fordelingen mellem lønudbetalingerne og pensionsindbetalinger resten af året, så du udnytter dit skattefradrag optimalt er år ét efter skattereformen trådte i kraft, og derfor er der nye regler for dig, der indbetaler mere end kr. ind til ratepension eller ophørende livrente eller er selvstændig. Der tales her om det såkaldte indbetalingsloft. Cirka danskere vurderes at ramme dette loft i En tommelfingerregel er, at det er særligt danskere med en indtægt på over kr., som skal være opmærksomme på loftet, fordi mange som udgangspunkt indbetaler 15 % af lønnen til pension. Flere opsparinger kræver ekstra opmærksomhed Indbetaler du til en eller flere ratepensioner eller ophørende livrenter, skal du være opmærksom på, at der er tale om en global grænse. Dvs. du samlet set må indbetale kr., uanset hvor mange ratepensioner/ophørende livrenter du har i forskellige pensionsselskaber og banker. De enkelte pensionsselskaber ved ikke, hvad du som pensionskunde indbetaler i andre selskaber eller banker, medmindre du har gjort opmærksom på det, hvilket kun de færreste gør. Det er altså oftest dit eget ansvar at holde styr på, om du holder dig under kronersgrænsen, hvis du indbetaler til ratepensioner/ophørende livrenter i flere selskaber eller banker. Vær særlig opmærksom hvis du skifter job og fortsætter indbetalingerne til ratepension i et andet pensionsselskab. Her er det vigtigt, at det nye selskab kender beløbet for, hvad du i samme skatteår har indbetalt til ratepension. Som ved kapitalpension har indbetalinger til arbejdsgiverordninger fortrinsret frem for private indbetalinger. Dvs. at overskrides kronersloftet, så gælder skattefradraget først ved indbetalinger til arbejdsgiverordninger. Hvis du har indskudt et større beløb på en privat ratepension indenfor de sidste 10 år og har fradrag til gode, indgår dette beløb i kronersgrænsen. Flere muligheder hvis du indbetaler over kr. Overskrides kronersloftet har du følgende muligheder: 1. Overfør til en livsvarig livrente Indbetalinger til pensioner med løbende udbetalinger er ikke omfattet af kronersgrænsen, hvilket eksempelvis gælder en livsvarig livrente. Vær her opmærksom på, at bankerne ikke kan tilbyde denne løsning, da de ikke må udbyde livsvarige livrenter. Mange pensionskunder har valgt, at indbetalinger automatisk knækker over i en livsvarig livrente, når loftet nås, så der fortsat er fuld fradrag i topskatten. Samtidigt er den livsvarige livrente en god opsparing at have, da den sikrer pensionsudbetalinger gennem hele pensionstilværelsen. 2. Fortsætte på en kapitalpension, hvor man kan indbetale op til kr. Dog uden skattemæssig fradrag i topskatten. 3. Tilbagebetaling uden særlig beskatning. Dvs. hvis man har indbetalt eksempelvis kr. i 2010 på ratepensionen, så giver SKAT mulighed for at tilbageføre kr., som så vil blive opgivet som ekstra indtægt i 2010, hvilket vil indgå i den alm. personbeskatning i Hvis indbetalingen er sket gennem en arbejdsgiver, vil tilbagebetalingen også ske via denne. 4. Forblive på policen som skattefri udbetaling. Dvs. man ikke får fradrag for indbetalinger over kr. men til gengæld kommer beløbet skattefrit ud ved pensioneringen (denne mulighed tilbydes ikke i alle pensionsselskaber) Særlige regler for selvstændige For selvstændigt erhvervsdrivende gælder loftet først fra og med Dvs. at selvstændigt erhvervsdrivende frem til og med 2014 med fradragsret kan indskyde et beløb svarende til op til 30 % af overskuddet fra selvstændig virksomhed før renter, også på en ratepension eller en ophørende livrente, selvom beløbet overstiger kr. Ligeledes opretholdes de gunstige regler om ophørspension, hvilket giver selvstændigt erhvervsdrivende ved ophør af virksomhed mulighed for med fuld fradragsret i indbetalingsåret at anbringe op til kr. på en pensionsordning, uanset om denne omfatter livsvarige livrente, ophørende livrente eller ratepension. Hvis der indbetales til ratepension, kan denne dog først komme til udbetaling fem år efter indbetalingen.

5 fælden 5 i gaveafgift og bundfradrag Af Steen mørup, Seniorskattekonsulent Ægtefæller kan ikke udnytte hinandens bundfradrag, når de giver gaver til børnene. Når forældre giver gaver til deres børn og/ eller deres svigerbørn, skal der som udgangspunkt betales gaveafgift med 15 % af gavens værdi. Der findes dog en afgiftsfri bundgrænse. Den er i 2010 på kr. ved gaver til børn og på kr. ved gaver til svigerbørn. Først når gaven kommer over disse grænsebeløb, skal der betales gaveafgift. Forældre har hvert sit bundfradrag. Et forældrepar kan derfor i 2010 samlet give gaver til deres datter og svigersøn henholdsvis søn og svigerdatter på kr., uden at der skal betales afgift. Ægtefæller anses i denne forbindelse for at være to selvstændige gavegivere, og reglerne giver ikke mulighed for, at de kan udnytte hinandens bundfradrag. Hvis der er tale om pengegaver, skal forældrene derfor for at kunne udnytte de to bundfradrag huske at hæve pengene fra hver deres konto eller fra en fælleskonto. Pengene må ikke kun hæves på den ene ægtefælles konto, da det så anses for kun at være en gave fra den ene forældre og dermed gives der kun ét bundfradrag. I nogle tilfælde ydes gaven i forbindelse med overdragelse af for eksempel en ejendom eller en post aktier. I sådanne tilfælde kan man også kun udnytte begge bundfradrag, hvis begge forældre har været ejer af det aktiv, som overdrages. Er det ikke tilfældet, er det optimalt at lade den ene ægtefælle starte med at give barnet en kontant pengegave, men således at barnet anvender pengene som delvis betaling af købesummen for huset eller aktierne. Tilsvarende gælder, hvis barnet har lånt penge af kun den ene af forældrene, og gælden ønskes eftergivet som en gave. Dette kan som udgangspunkt kun ske inden for rammerne af den ene forælders bundfradrag, men også her kan problemet løses ved at lade den anden ægtefælle give barnet en pengegave, som efterfølgende anvendes til afdrag på gælden. ophævelse Af regulering Af reguleringspristallet Af mikael risager, Skattekonsulent/tax partner Personskattelovens 20 har siden 1987 sikret at en række satser og beløbsgrænser i skattelovgivningen fulgte med den almindelige prisudvikling. Denne regel sikrede, at der ikke skete en udhuling af skatteværdierne. Reguleringen blev fastsat ud fra den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent. I 2009 udgjorde prisindekset 182,7 dvs. en samlet stigning fra 1987 på 82,7 %. Som led i den samlede finansiering af skattenedsættelserne (mellemskat og bundskat) i sidste års "Forårspakke 2.0" blev personskattelovens bestemmelse om regulering af satser og bundgrænser sat ud af kraft i første omgang for Reguleringen af pristallet har betydning for en lang række satser og bundgrænser i en lang række skatte- og afgiftsregler. Bl.a. så forskellige forhold som beløbsgrænsen for fradrag for småaktiver, den afgiftsfrie beløbsgrænse for gaver, de skattefrie satser for rejse- og logigodtgørelser samt indekstallet for regulering af anskaffelsessummer for land- og skovbrugsejendomme. Samtidigt med at reguleringen ophæves for 2010 nulstilles prisindekset. År 2009 bliver fremover det nye basisindeks, dvs. indeks 100. At reguleringen er sat ud af kraft medfører, at også i 2010 er indekset 100. Nulstillingen af indekset giver særlige udfordringer i de tilfælde, hvor beregning af en skattemæssig effekt er afhængig af både gammel og ny pristalsregulering. Eksempelvis indeksering af anskaffelsessum efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Dette skal man så være opmærksom på. Udvidet ophævelse af regulering af reguleringspristallet Det er nu som led i genopretningspakken (regeringens pakke til genopretning af økonomien i Danmark) fra juni 2010 besluttet at udvide perioden med ophævelse af regulering af pristallet til også at gælde Der vil således ikke i hele perioden ske nogen regulering. Først fra 2014 vil der blive foretaget en regulering af pristallet igen. Indekset vil derfor være 100 i perioden Provenuet fra ophævelsen af reguleringen af pristallet udgør iht. genopretningspakken 2,1 mia kr. i 2011, 4,2 mia kr. i 2012 og 6,6 mia. kr. i Ophævelsen har således en betydelig skattemæssig effekt, der ikke lige er til at overse. Afsluttende bemærkninger Ophævelsen af regulering af pristallet har den fordel, at de mange publikationer der indeholder satser og beløbsgrænser nu ikke behøver at blive opdateret før 2014 igen!

6 6 dækningsafgift HuSK det inden Nytår! Af lars Aamann, advokat, ll.m., cand.merc.aud., Aamann lawfirm Blandt mange skatter og afgifter er den blandt erhvervslivet nok mest forhadte dækningsafgiften. Dækningsafgift er en kommunal afgift på visse typer af forretningsejendomme og er ikke omfattet af skattestoppet. Efter loven er satsen op til 10 promille af en ejendoms forskelsværdi (ejendomsværdi minus grundværdi). Det er relevant for både lejere og ejere af ejendomme at sætte sig ind i reglerne for dækningsafgift. Det er almindeligvis lejerne, der over huslejen afholder skatter og afgifter i normale erhvervslejeforhold. I sådanne tilfælde er lejer berettiget til en eventuel tilbagebetaling af for meget betalt dækningsafgift. Som udgangspunkt er de fleste erhvervsejendomme omfattet jf. de af loven omfattede anvendelser: "kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed". Især sidstnævnte lignende øjemed har i praksis givet anledning til stor fortolkningstvivl. Lovbestemmelsen, der i al væsentlighed står uændret siden indførelsen i 1961, åbner dog op for en fortolkning af, hvilke typer af ejendomme, der er fritaget afgiftspligt. Ikke alle typer af ejendomme kan således puttes ind under de 5 først opregnede kategorier. Da det er kommunerne, der er opkrævningsmyndighed, kan der være stor forskel på, hvilke kommuner, der opkræver dækningsafgift, med hvilken sats de opkræver den og ofte også, hvilken administrativ praksis der følges. Generelt må man sige, at visse kommuner med tiden har udviklet en praksis, der nok pålægger flere ejendomme dækningsafgift, end hvad der er ret til ifølge loven. Dette behøver dog heller ikke altid at skyldes ond vilje fra myndighedernes side, da afgiftspligt og -fritagelse primært afhænger af den konkrete anvendelse af ejendommen. Dette kan man ikke læse ud af BBR-registret eller andre offentlige registreringer. Eksempel 1: Et hotel driver i forbindelse med hoteldriften tillige kursus- og konferencevirksomhed, hvilket foregår i fysisk, faktisk adskilte lokaler. Disse lokaler anvendes udelukkende til kursus- og konferenceformål og altså ikke for eksempelvis 50/50 til sølvbryllupper og lignende. I dette tilfælde vil der være tale om delvis dækningsafgiftspligt. Eksempel 2: En grossistvirksomhed udlejer hvert vinterhalvår to store haller til en tennisklub til indendørs træning. Hallerne har hidtil stået tomme og afgiftspligtige, men ved indrettelse af hallerne til tennisklub (opsætning af net, markering af baner etc.) ændres lagerhallernes status fra afgiftspligtige til afgiftsfrie. De særegne undtagelser gør sig gældende ved for eksempel coaching-virksomhed, idrætsfaciliteter i bred forstand, herunder gokartbaner, bowlinghaller, rideklubber, skakklubber m.fl. Der findes i det store hele et hav af særlige undtagelser, som det kræver specialviden at indkredse. Og man kan ikke altid ved brug af logik udregne, hvad der måtte være eller ikke være afgiftspligtigt. At konstatere, at man har et fritaget areal eller bygning er ej heller tilstrækkeligt. Der skal hertil foretages vægtning af arealerne efter en af SKAT fastsat praksis (og her kan man ikke anvende reglerne om lejeværdi), og der skal laves juridisk vurdering af de enkelte arealer (afgiftspligtige/ikke-afgiftspligtige). Men ofte kan der være tale om endog ret store beløb, der kan kræves tilbagebetalt, så det er som regel umagen værd at undersøge forholdene nærmere. Det er særligt væsentligt at være opmærksom på, at forældelsesloven er blevet ændret. Dette har den konsekvens, at man efter de nugældende regler kan søge tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet dækningsafgift 5 år tilbage. Men efter 1. januar 2011 kan man kun gå 3 år tilbage. Ethvert berettiget tilbagesøgningskrav kan tillægges rente med 1% pr. påbegyndt måned. Det kan således have stor økonomisk betydning, at man får afklaret sin eventuelle mulighed for hel eller delvis fritagelse, samt opgjort og anlagt/anmeldt en administrativ klagesag herom inden udløbet af 2010.

7 7 HuSK restskatten for 2010 Af torben madsen, Statsautoriseret revisor Foråret 2010 var første gang med de nye regler om indbetaling af restskat. Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 blev der således indført nye regler for indbetaling af restskat og nye regler for beregning af renten. De hidtidige regler med indbetaling senest 31. december, 15. marts og 1. juli er erstattet af de nye regler for indbetaling samt beregning af renter og procenttillæg for restskat. Reglerne som gælder for restskat fra og med indkomståret 2009 er følgende: Hvis restskatten for 2010 betales inden årsskiftet 2010/2011, skal der ikke betales renter eller procenttillæg. Hvis restskatten betales i perioden 1. januar til 1. juli 2011, skal der betales en dag-tildag rente. Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2011, skal der betales et procenttillæg. Betales restskatten inden årsskiftet 2010/2011 skal der således hverken betales rente (dag-tildag rente) eller procenttillæg. Betales restskatten derimod i perioden fra 1. januar til 1. juli 2011 skal der betales en dag-til-dag rente. Der kan således frit indbetales i perioden 1. januar til 30. juni, men jo længere man venter, desto højere vil renten blive. Dag-til-dag renten er en markedsrente tillagt 2 %-point. For 2009 blev dag-til-dag renten fastsat til 4,6 %. For 2010 fastsættes dag-til-dag renten først endeligt i december Dag-til-dag renten kan ikke fratrækkes skattemæssigt. Såfremt restskatten for 2010 ikke er indbetalt inden 1. juli 2011 skal der ikke betales en dag-dag-rente, men derimod et procenttillæg. Procenttillægget udgør føromtalte markedsrente tillagt 4 %-point. Procenttillægget er heller ikke skattemæssigt fradragsberettiget. Restskat på kr (2009-sats) indregnes i forskudsskatten for 2012 (tillagt procenttillæg), mens et eventuelt overskydende beløb opkræves i 3 rater til betaling i september, oktober og november. AM-bidraget indgår ikke i beregningen af restskatten for indkomståret I det omfang man er selvstændig erhvervsdrivende og samtidig anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med betaling af restskatten indtil 2011 (for eksempel primo januar), da man på denne måde undgår at skattebetalingen indgår som en hævning i virksomhedsskatteordningen i Det anbefales at der søges individuel rådgivning og beregninger for konsekvenserne ved virksomhedsordningen Nye faktureringsregler Af torben madsen, Statsautoriseret revisor I juni måned 2010 vedtog Folketinget ændringer til markedsføringsloven. Ændringerne medfører en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for tjenesteydelser udført efter regning. Reglerne trådte i kraft fra 1. juli Med de nye regler er en række faktureringsbekendtgørelser samtidig ophævet. For at leve op til loven, skal fakturaen indeholde oplysninger om timepris, time for brug og materialeforbrug. Reglerne gælder alene ved salg til forbrugere. De nye regler i markedsføringsloven gælder således ikke ved salg til erhvervsdrivende. De nye regler er relevante for mange virksomheder, ikke mindst håndværkere mv. Som nævnt gælder de nye regler for tjenesteydelser til forbrugere efter regning. Tilbudsarbejde er således ikke omfattet af de nye faktureringsregler, og forbrugere har ikke krav på at få enkeltpriser i et tilbud at vide. De nye regler medfører også, at forbruge- ren i særlige tilfælde i op til 30 dage efter købet kan kræve flere oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen. Særlige tilfælde foreligger for eksempel hvis forbrugeren synes regningen er højere, end man med rimelighed kan forvente. Forbrugeren kan i disse særlige tilfælde kræve oplysninger om for eksempel dato for arbejdets udførelse, kørsel, eksternt arbejde, ekstra betaling for arbejde og/eller kørsel uden for normal arbejdstid mv.

8 8 Vi Noterer At... Af erik Høegh, tax partner Konsekvenser ved bortfald af mindsterenten Folketinget har den 27. januar 2010 vedtaget et forslag om, at personers gevinster på danske obligationer undergives fuld beskatning. Personer var efter de tidligere regler ikke skattepligtige af gevinster på fordringer i danske kr. (obligationer m.m.), hvis fordringens pålydende rente var lig med eller oversteg mindsterenten (blåstemplede fordringer). På den anden side havde personer efter de tidligere regler heller ikke fradragsret for tab på disse fordringer. Der indføres nu skattepligt på disse fordringer, sådan at personer bliver generelt skattepligtige af gevinst og tab på obligationer. Det gælder for obligationer, der erhverves 27. januar 2010 eller senere. Den gældende bagatelgrænse for beskatning af udenlandske obligationer udvides til også at omfatte fordringer i danske kr. og forhøjes til 2000 kr. årligt. Den skattepligtige indkomst opgøres efter realisationsprincippet og FIFO princippet. Desuden skal gennemsnitsmetoden anvendes ved opgørelse af anskaffelsessummen på ens fordringer, eksempelvis obligationer med samme fondskode, som er anskaffet i flere omgange. Fradragsretten for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen. Dette vil normalt ske som følge af de oplysningsforpligtelser, der er pålagt pengeinstitutter og værdipapircentralen. Beskatningen af personers gevinst og tab på gæld berøres ikke af de nye bestemmelser. Da mindsterenten ophæves skal låneforhold, hvor renten reguleres i forhold til mindsterenten dog tages op til ændring, således at der fastsættes en alternativ rente. Kapitalafkastsatsen Kapitalafkastsatsen for indkomståret 2010 er fastsat til 4 % Mindsterenten Mindsterenten er ophævet grundet de nye regler for beskatning af obligationer m.m. Genopretningspakken Folketinget har vedtaget den såkaldte genopretningspakke for dansk økonomi. Pakken indebærer følgende på skatteområdet: den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter m.m. suspenderes i Det omfatter blandt andet personfradraget og indkomstgrænsen for topskat samt en række andre grænser m.v. i skattesystemet. den aftalte forhøjelse af topskattegrundlaget i 2011 udskydes i tre år til der indføres loft for fradrag for faglige kontingenter på 3000 kr. årligt. Kontingenter til A-kasse er fortsat fuldt fradragsberettiget. Beskatning af fri avis Hvis arbejdsgiveren betaler for lønmodtagerens avisabonnement, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt personalegode. Beskatningen sker som B-indkomst, og arbejdsgiveren har indberetningspligt. Leveres avisen på arbejdspladsen og til anvendelse på arbejdspladsen, er avisen skattefri for medarbejderen. Aviser leveret i hjemmet, der i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet, kan medregnes ved opgørelsen af værdi af personalegoder omfattet af bagatelgrænsen (2010 kr ). Dette vil normalt være tilfældet, hvis medarbejderen af egen lomme også afholder udgiften til en anden avis. Mindsterenten 1/1 30/ ,00 % Nedsættelse af kapitalindkomst For at kompensere de personer, der i dag betaler topskat af deres kapitalindkomst, for den yderligere beskatning af kursgevinster der nu indføres, nedsættes maksimumsatsen på kapitalindkomst til 42 % over 5 år. Satsen for indkomståret 2010 vil herefter udgøre 49,5 %. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 16. januar ,75 % 3,00 % Fra 6. marts ,00 % 2,25 % Fra 3. april ,75 % 2,00 % Fra 11. maj ,40 % 1,65 % Fra 8. juni ,20 % 1,55 % Fra 14. august ,10 % 1,45 % Fra 28. august ,00 % 1,35 % Fra 25. september ,00 % 1,25 % Fra 8. januar ,00 % 1,15 % Fra 15. januar ,75 % 1,05 % Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Thomson Reuters Professional A/S Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Thomson Reuters Professional A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 25. oktober 2010

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere