Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen 6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Jeppe Pedersen K94 (modtager genvalg) Tina Pedersen K21 (modtager genvalg) 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter På valg er: Steen Andersen K176 Jan Quistgaard K24 9. Valg af to revisorer På valg er: Paul Bahnsen K23 Michael Bjørneborg Å202 og to revisorsuppleanter På valg er: Claus Fiege K64 Flemming Blankholm K Eventuelt OBS! Materialet til generalforsamlingen bliver denne gang ekstraordinært delt ud til alle i kopi, da der er sket en masse i dette år, som vi håber alle har lyst til at læse. Materialet vil også være at finde på kirsebaervangen.dk. Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Bestyrelsens beretning 2012/13 Et tilbageblik på året 2012/13 fortæller, at det har været et år med nok at se til. Der er lavet flere forbedringer og det sociale liv har været sat mere på dagsordenen. Vi har kigget på belysning, asfalt, træer, legepladser og affaldsordning. Læs det hele her. Affald biosortering og fællesopsamling I har hørt det før og det skal også nævnes i beretningen, for affaldssortering og fællesopsamling i Grf Kirsebærvangen har fyldt rigtig meget i løbet af året og det kommer til at fylde meget i Det handler om, at Egedal kommune vil indføre biosortering i hele kommunen. Det skulle have været implementeret i efteråret 2012, men det skulle vise sig, at der var flere bump på vejen end kommunens affaldsgruppe havde forudset. Ikke nok med biosortering, vil Egedal kommune indføre fællesopsamling af affald, bl.a. hos os i Kirsebærvangen. I maj 2012 fik bestyrelsen brev fra kommunen, som bad os (bestyrelsen) tage stilling til, hvilken løsning vi ønskede. Det resulterede i, at I alle fik en seddel ind ad døren, hvor I kunne "stemme", da det ikke er en beslutning, som bestyrelsen er bemyndiget til at tage på egen hånd. Affaldsopsamling er et anliggende mellem kommunen og den enkelte borger, hvilket fremgår tydeligt af affaldsregulativet. Egedal kommune vil have, at vi selv skal betale og stå for etablering af affaldsanlæggene, herunder gravearbejde m.v. Kommunen leverer og betaler kun anlæggene. Det har vi stejlt sat os imod. Vi mener at kommunen både bør stå for etableringsarbejdet og betale for det. På sigt vil kommunen opnå en besparelse på afhentning af affaldet, som vil kunne dække den udgift, det er at etablere et nyt system. Så vi er absolut ikke enige med kommunen. Det er Grf Astershaven og Grf Boesagerparken heller ikke. Derfor har vi indgået et samarbejde med vores to naboforeninger, som bor i samme slags rækkehuse som os. Hver gang vi har sendt mails og holdt møder med kommunen, har vi talt med én tunge. Det får os til at stå stærkere og vi vil kæmpe til det sidste. Lige nu er etableringen sat i bero. Vi har, som I nok har opdaget, fået leveret anlæggene, som står og venter. Kommunen vil have, at vi nu godkender det tilbud, som de har fået en entreprenør til at udfærdige. Men da vi på ingen måde ønsker at stå som bygherre for projektet (med det ansvar, som dette indebærer), ligger sagen nu hos Egedal kommune. Indtil nu vil de heller ikke være bygherre, trods det, at de har lovet at stå for økonomien og alt det praktiske på et møde i juni måned Vi har i en mail forklaret kommunen, at hvis vi skal stå for et sådant projekt, skal det først godkendes af generalforsamlingen OG vi skal have mindst to tilbud at vælge imellem. Vi har som bestyrelse ikke hjemmel i vedtægterne til at varetage denne opgave. Brevet har ligget hos kommunen siden den 7. februar og vi afventer i skrivende stund stadig på svar. Fællesområdet de grønne arealer I år skulle vi have fornyet vores kontrakt på vores fællesarealer. Efter at have indhentet nogle tilbud, og efter lidt forhandling med vores nuværende gartner, hvor vi fik forhandlet prisen ned både på de grønne områder og snerydning, valgte vi at bibeholde denne, da han er godt kendt i området og vi har et fortræffeligt samarbejde med ham.

3 De sidste sveller nede ved søen er blevet fjernet og gartneren har plantet hæk. Desværre bliver der knækket en del planter ved, at folk går igennem hækken i stedet for udenom. Gartneren er blevet bedt om, at udskifte de ødelagte hækplanter. Men de penge kunne vi godt bruge til noget andet, så hvis der er nogle der har nogle idéer til, hvad der kan sættes i det hjørne for at beskytte græsset, må i meget gerne sende en mail til bestyrelsen på kirsebaervangen.dk. Vi er gået i gang med at tynde ud i de store træer i området, så grundejerne kan få lidt mere lys i haverne. Dette sker i samarbejde med vores gartner, så vores område stadig har en varieret og smuk beplantning. Vi skal huske at tænke på, at vores område er gammel mose og at der derfor er en del væde i jorden, som skal væk. Det betyder, at vi ikke kan skære alt ned til græshøjde, og der stadig vil være grundejere, som vil have træer udenfor deres haver. I den forbindelse vil vi gerne opfordre grundejerne til ikke selv at fælde/beskære træer og buske i vores fællesareal, men skrive en mail til bestyrelsen, hvis I mener, der er noget, der er til fare for at vælte eller på anden måde står uhensigtsmæssigt. Så vil vi hurtigst muligt kigge på det. Der er indkøbt fire bord/bænksæt i et yderst holdbart plastmateriale, som ligner træ. Det skulle være umuligt at save i og svært for graffiti at fæstne på. Bord/bænksættene er sat fast med wire og en hængelås, så de forhåbentlig ikke bliver smidt rundt med. Der har tidligere været en tendens til, at disse blev ødelagt. Vi håber at unge som gamle får glæde af, at kunne sidde og nyde vores smukke grønne områder. Legepladser Vores legepladser bliver løbende gennemgået af vores samarbejdspartner HENKA A/S med henblik på vedligehold. I foråret 2012 blev der konstateret en del mangler bl.a. manglende faldunderlag flere steder på legepladserne, hvilket udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko. Derudover var der en del mindre reparationer, som var påkrævede, og sidst men ikke mindst trængte alle legepladserne til træbeskyttelse. Vi fik HENKA til at udføre de af reparationerne som vi ikke selv var i stand til at udføre. De mindre reparationer og behandling med træbeskyttelse blev gjort på en særdeles velbesøgt og meget produktiv arbejdsdag den 19/ Det var dejligt at se så mange slutte op om arrangementet på vel nok sommerens varmeste dag, men med godt humør og rigeligt med forsyninger, fik vi nået alt hvad vi havde planlagt. Vi fik udover træbeskyttelse på samtlige legepladser også sat et nyt basketball- net op ved legepladsen Elefanten. Vi sluttede arrangementet med en hyggelig fællesspisning. Legepladserne fremstår således nu i betydelig bedre forfatning både med hensyn til sikkerhed såvel som i udseende i forhold til sidste år på samme tid. Der vil selvfølgelig løbende være behov for mindre reparationer. Inden foråret vil fodboldmålene ved søen i øvrigt få udskiftet deres slidte net. Hvis I har idéer eller forslag til forbedringer/tilføjelser af legepladserne, er I altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen. Så vil vi undersøge om forslaget er praktisk og økonomisk muligt. Vi regner med fremover altid at have to arbejdsdage om året i april/maj og august/september og håber til den tid på lige så flot tilslutning som sidste år. Fastelavn Igen i år blev der holdt fastelavn. Med ca. 100 tilmeldte var der god opbakning til arrangement. Det var en kold og klar dag, men kulden havde heldigvis ikke afskrækket de

4 tilmeldte fra at møde op. Der var mange flot udklædte børn blandt de fremmødte og vi fik kronet kattedronninger og - konger samt givet præmier til de bedst udklædte. Vi håber på lige så flot tilslutning igen næste år. Stier og p- pladser Bestyrelsen har gennemgået asfalten på vores stier og p- pladser. Generelt er vores p- pladser stadig i god stand, men der findes flere steder revner. Derfor tilkaldte bestyrelsen det firma der i sin tid lagde ny asfalt på pladserne for at få rådgivning. Anbefalingen er, at fylde revnerne nu, mens der endnu ikke er rigtige huller, da disse hurtigt kan opstå og udvikle sig. Desværre er revner ikke dækket af den gamle kontrakt, så det vil være grundejerforeningen, der selv skal betale. Arbejdet kan dog gøres inden for de penge, der er henlagt til asfalt og derfor har bestyrelsen besluttet at iværksætte dette. Hvornår arbejdet udføres vil afhænge af vejret. Anderledes står det til med vores stier. De er desværre ved at være slidte, og flere steder er der begyndt at komme huller. Da det er en omfattende og bekostelig affære at lægge ny asfalt på vores stier, har bestyrelsen valgt ikke at se på dette i år. I stedet har fokus været på småreparationer, som kan begrænse at skaderne udvikler sig. Forventningen er, at der heller ikke næste år vil komme forslag om et omfattende arbejde, men at det vil være nødvendigt indenfor en overskuelig årrække. En stor tak til Martin, som har hjulpet med at udbedre småskader flere steder. Bestyrelsen er rigtig glad for initiativet og vil gerne rose det flotte arbejde, der er udført. Belysning på stier og p- pladser På sidste års generalforsamling blev der udtrykt et ønske om at etablere mere lys på vores p- pladser. Efter en gennemgang af, hvor behovet var størst (dvs. hvilke p- pladser der var mørkest), vurderede vi hvilke typer af belysning, der var mulig og nødvendig at gennemføre på de trængende p- pladser. Det vi har lagt vægt på er, at der både bevares et pænt helhedsindtryk af vores område samt at det øgede lys ikke vil være generende for dem, der bor tættest på. De valgte lamper og master blev derfor af samme slags, som dem der allerede er på de andre p- pladser og på vores stier. I starten af 2013 blev der indhentet tilbud og bestyrelsen har udvalgt DONG som udbyder. På dette års generalforsamling præsenteres bestyrelsens forslag. Generelt omkring belysning på vores stier og p- pladser vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I som medlemmer fejlmelder direkte til DONG, hvis I opdager, at der er en pære, der er gået. Dette gøres på Dongenergy.dk under selvbetjening. Overdækninger af gårdarealer Der har været en del opmærksomhed omkring overdækning af vores gårdarealer. Bestyrelsen har sidste år hjulpet en grundejer med at tage en klage videre til kommunen. Det skal siges, at det vil bestyrelsen ikke gøre igen. Det er op til den enkelte grundejer selv, at klage til kommunen over sådanne ting. Overdækning af gårdarealer sorterer under lokalplanen, som varetages af kommunen. Bestyrelsen varetager udelukkende vedtægterne og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingerne. Vi lærer alle sammen af vores fejltrin også bestyrelsen. Det skal også siges, at udfaldet af klagen ikke ville have været anderledes, hvis grundejeren selv havde indbragt den for kommunen, da det er generalforsamlingens beslutning fra 2011, som er bestyrelsen svar til kommunen ved en høring.

5 Juridisk bistand Bestyrelsen har i år været nødt til at trække på juridisk bistand ifm. nogle forespørgsler og mails af en sådan karakter, at vi ikke selv kunne besvare dem. Det har vi gjort med baggrund i vedtægternes 11. Nyhedsbrev Vi har delt nyhedsbrev ud to gange i år, som noget nyt. Særligt det første nyhedsbrev gav rigtig mange positive tilbagemeldinger, så det agter vi at fortsætte med. Der bliver ikke noget fast interval på brevene, de udkommer, når vi har noget at fortælle. Du kan altid læse nyheder og referater på hjemmesiden kirsebaervangen.dk. Nye tagmaterialer Vores beslutning om at godkende andre typer af tagbelægning i vores grundejerforening, er desværre ikke blevet godkendt som en generel dispensation i kommunen. Dog er det en stor fordel, at vi netop har taget beslutningen på generalforsamlingen, for når der næste gang er nogen, som skal lave nyt tag, er det muligt at søge hos Egedal kommune, med den trumf i hånden, at det på forhånd er godkendt af generalforsamlingen. Hjemmesiden Vi har fået ny hjemmeside med et lysere, mere grønt look, som afspejler vores område bedre. Den gamle hjemmeside var bygget lidt for kringlet op og lidt svær at vedligeholde, så da Claus Fiege tilbød at lave en ny side ganske gratis med et nyt design, skyndte vi os takke "ja". Claus har lavet et kæmpe stykke arbejde, som vi skylder ham stor tak for. Vi ved det har taget mange timer. Claus hjælper med at vedligeholde hjemmesiden ligesom bestyrelsen også har adgang til administrationen af siden. Loppemarked I sensommeren på en kølig dag havde vi loppemarked nede ved søen. Dette var kommet i stand ved initiativ af Lene og Karina, som i samarbejde arrangerede det hele. Det synes vi i bestyrelsen var et rigtig godt initiativ, som også får folk til at tale sammen. Tak for en hyggelig dag, som vi håber må gentage sig. Tilbage er der kun at sige tak for dette år! Med venlig hilsen Bestyrelsen

6 Forslag 1 Forslag fra bestyrelsen om belysning på vores p- pladser Se bilag Forslag 2 Forslag fra bestyrelsen om snerydning af alle stier Bestyrelsen foreslår at beboerstierne (stierne ud for vores egen bolig) bliver sneryddet/saltet sammen med resten af området. Motivation Når snerydningsmateriellet i forevejen er i gang, er merudgiften til også at feje/salte beboerstierne ikke særlig høj. Dette skyldes at det er nemmere for gartneren at fortsætte med sin snerydder af beboerstierne i stedet for, som han gør nu, gentagne gange at vende sit køretøj når han kommer fra de større stier. Da vi samtidig har opnået en besparelse i vores årlige gartnerudgift som følge at en ny forbedret kontrakt, vil merudgiften kunne dækkes af denne besparelse og ikke betyde nogen kontingentforhøjelse.

7 Forslag om etablering af lys på parkeringspladser Bestyrelsen i grundejerforeningen stiller som forslag at udvide den nuværende belysning på 4 af vores parkeringspladser (se billeder). Disse parkeringsplader er væsentlig mørkere end de andre i grundejerforeningen og det har gennem længere tid været et ønske fra medlemmer at få mere lys på disse p-pladser. Belysningen Bestyrelsen har valgt at indhente tilbud på en belysning, der ligner den eksisterende skotlamper på carporte og Icon master i kanten af pladserne (se billeder og skema). Dette er gjort dels, fordi belysningen ikke skal give gener og dels fordi vi derved får en ensartet løsning i hele området. Valg af udbyder Der er indhentet tilbud fra 3 uafhængige virksomheder (DONG, INSTA og JE-EL). Bestyrelsen har valgt DONG som udbyder, da tilbuddet havde en fornuftig økonomi og DONG efterfølgende skal overtage drift og vedligehold Kirsebærvangen 4 Åkandehaven Symboler for type af belysning Mast = Skotlamper = Uddybning af belysning P-plads nr. 1 K2A-K22 1 stk. Skotlampe 1 stk. Mast P-plads nr. 2 K47-K83 5 stk. Skotlamper P-plads nr. 3 K85-K153 1 stk. Mast P-plads nr. 4 Å180-Å242 9 stk. Skotlamper Betingelser for vedtagelse af forslaget Såfremt dette forslag bliver godkendt på generalforsamlingen, skal kommunen efterfølgende godkende den del af forslaget, der omhandler Icon masterne. Dette skyldes, at det er kommunen, der bagefter skal betale abonnementet for disse. Hvis kommunen giver afslag, gennemføres kun den del af forslaget, der omhandler skotlamperne. Økonomi Tilbuddet fra DONG for etablering på samtlige p-pladser lyder på kr. Dette er inklusiv moms, lamper og alle etableringsomkostninger (f.eks. gravearbejde). Efterfølgende kvartalsvise abonnementsbetaling (dvs. den årlige betaling for strøm og vedligehold): 128,60kr (eksl. moms) pr. skotlampe = årligt 9645kr (inkl. moms) ekstra for de 15 skotlamper Skal betales af grundejerforeningen 205,90kr (eksl. moms) pr. Icon mast = årligt 2059kr (inkl. moms) ekstra for de 2 Icon master Skal betales af Egedal kommune Der er henlagt kr til etablering af lys. Derfor betyder en godkendelse af dette forslag, at beløbet udover de henlagte midler skal hentes fra foreningens formue, i alt kr. BEMÆRK: DONGs tilbud for etablering er betinget af en svarfrist og da vi er afhængige af svar fra kommunen, kan det ikke garanteres, at svarfristen kan overholdes. DONGs tilbud på etablering kan derfor blive justeret i henhold til alm. prisudvikling. Også abonnementet vil løbende blive justeret i henhold til prisudviklingen. De præcise beløb for både etablering og abonnement kan derfor afvige fra de oplyste.

8 Resultat.opg. Grundejerforeningen "Kirsebærvangen" - Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012 Indtægter Budget 2012 diff. Kontingent 215*800*4 = ,00 0 Gebyrer , Renter konti , ,00 0 Ekstraordinære indtægter , Indtægter ialt , Udgifter Budget 2012 Drift og anlæg Gartner , Snerydning , Fællesarealer , Fastelavn , Legepladser , Asfaltarbejde 0 0,00 0 Tidligere henlæggelser 0,00 subtotal , Administration Opkrævning , Møder , Godtgørelser , Renter, Anlægslån samt låneomkostninger ,33 Kontorhold , Advokat , Diverse , Regnskabshjælp , subtotal , Henlæggelser Henlæggelser til asfalt ,00 0 Henlæggelse til lys P ,00 0 subtotal ,00 0 Tab Tilgodehavende - Konting. - Gebyr - PBS - tab 0 0,00 0 subtotal 0 0,00 0 Udgifter ialt , Årets reslutat , , Likviditetoverskud 0 Afdrag Lån ,00 0 Renter Lån ,33 Året Likviditets overskud , , Jan Rytter Tina Pedersen Jeppe Pedersen Anni S Ørndrup Anja Ravn Michael Bjørneborg Poul Bahnsen Dato for revision: / regnskab.xls

9 Grundejerforeningen "Kirsebærvangen" - Balance for regnskabsåret 2012 Note Aktiver Kasse 689,50 Henlæggelses konto ,39 Check konto ,02 Tilgodehavende kontigent 6.460,00 Aktiver i alt ,91 Passiver Fri egenkapital primo ,62 Årets resultat ,24 Fri egenkapital ultimo ,38 Henlæggelser asfalt primo ,07 Henlæggelser asfalt i året ,00 Forbrug asfalt i året 0,00 Henlæggelser asfalt i alt ,07 Henlæggelser P-lys primo ,20 Etablering af lys på P-plads 0,00 Henlæggelser P-lys i året ,00 Henlæggelser P-lys i alt ,20 Henlæggelse gartner 0,00 Samlede henlæggelser ,27 1 Kortfristet gæld ,15 Anlægslån ,54 Anlægslån, renter ,33 Anlægslån, afdrag ,00 0, ,87 Passiver ultimo ,91 Difference 0,00 Jan Rytter Tina Pedersen Jeppe Pedersen Anni S Ørndrup Anja Ravn Dato for revision: / 2013 Michael Bjørneborg Poul Bahnsen Note 1 Gartner 1 mdr + saltning

10 Ark1 Indtægter Budget 2012 Budget 2013 Kontingent (215 x 800) Gebyr Renter konti Tilgodehavende kontingent betalt 0 Ekstraordinære indtægter Indtæger i alt Udgifter Drift og anlæg Gartner Snerydning Fællesarealer arbejdsdag Fastelavn Legepladser Suptotal Administration Opkrævning Møder Godtgørelser Afdrag på lån (inkl. Renter) Renter anlægslån Kontorhold Regnskabshjælp Diverse Kontingent betalt for meget modregnet Suptotal Henlæggelser Henlæggelser til asfalt og kloaker Henlæggelser til lys P-plads Suptotal Tab Tilgodehavende kontingent gebyr PBS Tab 0 0 Suptotal 0 0 Udgifter Total Resultat Renteudgifter på anlægslån kan den enkelte grundejer trække fra på sin selvangivelse 73488,33/215 = i alt fradrag pr. grundejer : 341,8 Side 1

Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på "Torvet" i Balsmoseskolen

Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på Torvet i Balsmoseskolen Ordinær generalforsamling For Grundejerforeningen Kirsebærvangen, Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00-22.30 på "Torvet" i Balsmoseskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Et tilbageblik på året har vist, at der har været nok at se til. Vi startede året med en lille udskiftning i bestyrelsen. Vi sagde farvel til Troels og Jan. Tusind tak for et

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter WWW.KLOSTERMARKENRIBE.DK Bestyrelsen opfordre: Bestyrelsen opfordre medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2010 B. Budget 2011 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 003-12 25. september 2012 Dato:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Regnskab: Regnskabet er tilbage fra 2012-2013 da Kærlodden og fællesgrundejerforeningen har forskellige regnskabsår.

Regnskab: Regnskabet er tilbage fra 2012-2013 da Kærlodden og fællesgrundejerforeningen har forskellige regnskabsår. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 29.4.2014 Deltagere: 23 fremmødte, ingen ved fuldmagt. Punkt 1 Valg af dirigent: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 den 24. april 2014 Pkt. 1 valg af dirigent mv.: Casper Larsen blev valgt som dirigent og Kurt Rasmussen som referent. Der var 19

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND

GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND GENERALFORSAMLING I GF GIMLE & INFORMATIONSMØDE OM AFLEDNING AF VAND Tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej INFORMATIONSMØDE OM VANDAFLEDNING (kl. 19.00-19.30)

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere