Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen 6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Jeppe Pedersen K94 (modtager genvalg) Tina Pedersen K21 (modtager genvalg) 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter På valg er: Steen Andersen K176 Jan Quistgaard K24 9. Valg af to revisorer På valg er: Paul Bahnsen K23 Michael Bjørneborg Å202 og to revisorsuppleanter På valg er: Claus Fiege K64 Flemming Blankholm K Eventuelt OBS! Materialet til generalforsamlingen bliver denne gang ekstraordinært delt ud til alle i kopi, da der er sket en masse i dette år, som vi håber alle har lyst til at læse. Materialet vil også være at finde på kirsebaervangen.dk. Med venlig hilsen Bestyrelsen

2 Bestyrelsens beretning 2012/13 Et tilbageblik på året 2012/13 fortæller, at det har været et år med nok at se til. Der er lavet flere forbedringer og det sociale liv har været sat mere på dagsordenen. Vi har kigget på belysning, asfalt, træer, legepladser og affaldsordning. Læs det hele her. Affald biosortering og fællesopsamling I har hørt det før og det skal også nævnes i beretningen, for affaldssortering og fællesopsamling i Grf Kirsebærvangen har fyldt rigtig meget i løbet af året og det kommer til at fylde meget i Det handler om, at Egedal kommune vil indføre biosortering i hele kommunen. Det skulle have været implementeret i efteråret 2012, men det skulle vise sig, at der var flere bump på vejen end kommunens affaldsgruppe havde forudset. Ikke nok med biosortering, vil Egedal kommune indføre fællesopsamling af affald, bl.a. hos os i Kirsebærvangen. I maj 2012 fik bestyrelsen brev fra kommunen, som bad os (bestyrelsen) tage stilling til, hvilken løsning vi ønskede. Det resulterede i, at I alle fik en seddel ind ad døren, hvor I kunne "stemme", da det ikke er en beslutning, som bestyrelsen er bemyndiget til at tage på egen hånd. Affaldsopsamling er et anliggende mellem kommunen og den enkelte borger, hvilket fremgår tydeligt af affaldsregulativet. Egedal kommune vil have, at vi selv skal betale og stå for etablering af affaldsanlæggene, herunder gravearbejde m.v. Kommunen leverer og betaler kun anlæggene. Det har vi stejlt sat os imod. Vi mener at kommunen både bør stå for etableringsarbejdet og betale for det. På sigt vil kommunen opnå en besparelse på afhentning af affaldet, som vil kunne dække den udgift, det er at etablere et nyt system. Så vi er absolut ikke enige med kommunen. Det er Grf Astershaven og Grf Boesagerparken heller ikke. Derfor har vi indgået et samarbejde med vores to naboforeninger, som bor i samme slags rækkehuse som os. Hver gang vi har sendt mails og holdt møder med kommunen, har vi talt med én tunge. Det får os til at stå stærkere og vi vil kæmpe til det sidste. Lige nu er etableringen sat i bero. Vi har, som I nok har opdaget, fået leveret anlæggene, som står og venter. Kommunen vil have, at vi nu godkender det tilbud, som de har fået en entreprenør til at udfærdige. Men da vi på ingen måde ønsker at stå som bygherre for projektet (med det ansvar, som dette indebærer), ligger sagen nu hos Egedal kommune. Indtil nu vil de heller ikke være bygherre, trods det, at de har lovet at stå for økonomien og alt det praktiske på et møde i juni måned Vi har i en mail forklaret kommunen, at hvis vi skal stå for et sådant projekt, skal det først godkendes af generalforsamlingen OG vi skal have mindst to tilbud at vælge imellem. Vi har som bestyrelse ikke hjemmel i vedtægterne til at varetage denne opgave. Brevet har ligget hos kommunen siden den 7. februar og vi afventer i skrivende stund stadig på svar. Fællesområdet de grønne arealer I år skulle vi have fornyet vores kontrakt på vores fællesarealer. Efter at have indhentet nogle tilbud, og efter lidt forhandling med vores nuværende gartner, hvor vi fik forhandlet prisen ned både på de grønne områder og snerydning, valgte vi at bibeholde denne, da han er godt kendt i området og vi har et fortræffeligt samarbejde med ham.

3 De sidste sveller nede ved søen er blevet fjernet og gartneren har plantet hæk. Desværre bliver der knækket en del planter ved, at folk går igennem hækken i stedet for udenom. Gartneren er blevet bedt om, at udskifte de ødelagte hækplanter. Men de penge kunne vi godt bruge til noget andet, så hvis der er nogle der har nogle idéer til, hvad der kan sættes i det hjørne for at beskytte græsset, må i meget gerne sende en mail til bestyrelsen på kirsebaervangen.dk. Vi er gået i gang med at tynde ud i de store træer i området, så grundejerne kan få lidt mere lys i haverne. Dette sker i samarbejde med vores gartner, så vores område stadig har en varieret og smuk beplantning. Vi skal huske at tænke på, at vores område er gammel mose og at der derfor er en del væde i jorden, som skal væk. Det betyder, at vi ikke kan skære alt ned til græshøjde, og der stadig vil være grundejere, som vil have træer udenfor deres haver. I den forbindelse vil vi gerne opfordre grundejerne til ikke selv at fælde/beskære træer og buske i vores fællesareal, men skrive en mail til bestyrelsen, hvis I mener, der er noget, der er til fare for at vælte eller på anden måde står uhensigtsmæssigt. Så vil vi hurtigst muligt kigge på det. Der er indkøbt fire bord/bænksæt i et yderst holdbart plastmateriale, som ligner træ. Det skulle være umuligt at save i og svært for graffiti at fæstne på. Bord/bænksættene er sat fast med wire og en hængelås, så de forhåbentlig ikke bliver smidt rundt med. Der har tidligere været en tendens til, at disse blev ødelagt. Vi håber at unge som gamle får glæde af, at kunne sidde og nyde vores smukke grønne områder. Legepladser Vores legepladser bliver løbende gennemgået af vores samarbejdspartner HENKA A/S med henblik på vedligehold. I foråret 2012 blev der konstateret en del mangler bl.a. manglende faldunderlag flere steder på legepladserne, hvilket udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko. Derudover var der en del mindre reparationer, som var påkrævede, og sidst men ikke mindst trængte alle legepladserne til træbeskyttelse. Vi fik HENKA til at udføre de af reparationerne som vi ikke selv var i stand til at udføre. De mindre reparationer og behandling med træbeskyttelse blev gjort på en særdeles velbesøgt og meget produktiv arbejdsdag den 19/ Det var dejligt at se så mange slutte op om arrangementet på vel nok sommerens varmeste dag, men med godt humør og rigeligt med forsyninger, fik vi nået alt hvad vi havde planlagt. Vi fik udover træbeskyttelse på samtlige legepladser også sat et nyt basketball- net op ved legepladsen Elefanten. Vi sluttede arrangementet med en hyggelig fællesspisning. Legepladserne fremstår således nu i betydelig bedre forfatning både med hensyn til sikkerhed såvel som i udseende i forhold til sidste år på samme tid. Der vil selvfølgelig løbende være behov for mindre reparationer. Inden foråret vil fodboldmålene ved søen i øvrigt få udskiftet deres slidte net. Hvis I har idéer eller forslag til forbedringer/tilføjelser af legepladserne, er I altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen. Så vil vi undersøge om forslaget er praktisk og økonomisk muligt. Vi regner med fremover altid at have to arbejdsdage om året i april/maj og august/september og håber til den tid på lige så flot tilslutning som sidste år. Fastelavn Igen i år blev der holdt fastelavn. Med ca. 100 tilmeldte var der god opbakning til arrangement. Det var en kold og klar dag, men kulden havde heldigvis ikke afskrækket de

4 tilmeldte fra at møde op. Der var mange flot udklædte børn blandt de fremmødte og vi fik kronet kattedronninger og - konger samt givet præmier til de bedst udklædte. Vi håber på lige så flot tilslutning igen næste år. Stier og p- pladser Bestyrelsen har gennemgået asfalten på vores stier og p- pladser. Generelt er vores p- pladser stadig i god stand, men der findes flere steder revner. Derfor tilkaldte bestyrelsen det firma der i sin tid lagde ny asfalt på pladserne for at få rådgivning. Anbefalingen er, at fylde revnerne nu, mens der endnu ikke er rigtige huller, da disse hurtigt kan opstå og udvikle sig. Desværre er revner ikke dækket af den gamle kontrakt, så det vil være grundejerforeningen, der selv skal betale. Arbejdet kan dog gøres inden for de penge, der er henlagt til asfalt og derfor har bestyrelsen besluttet at iværksætte dette. Hvornår arbejdet udføres vil afhænge af vejret. Anderledes står det til med vores stier. De er desværre ved at være slidte, og flere steder er der begyndt at komme huller. Da det er en omfattende og bekostelig affære at lægge ny asfalt på vores stier, har bestyrelsen valgt ikke at se på dette i år. I stedet har fokus været på småreparationer, som kan begrænse at skaderne udvikler sig. Forventningen er, at der heller ikke næste år vil komme forslag om et omfattende arbejde, men at det vil være nødvendigt indenfor en overskuelig årrække. En stor tak til Martin, som har hjulpet med at udbedre småskader flere steder. Bestyrelsen er rigtig glad for initiativet og vil gerne rose det flotte arbejde, der er udført. Belysning på stier og p- pladser På sidste års generalforsamling blev der udtrykt et ønske om at etablere mere lys på vores p- pladser. Efter en gennemgang af, hvor behovet var størst (dvs. hvilke p- pladser der var mørkest), vurderede vi hvilke typer af belysning, der var mulig og nødvendig at gennemføre på de trængende p- pladser. Det vi har lagt vægt på er, at der både bevares et pænt helhedsindtryk af vores område samt at det øgede lys ikke vil være generende for dem, der bor tættest på. De valgte lamper og master blev derfor af samme slags, som dem der allerede er på de andre p- pladser og på vores stier. I starten af 2013 blev der indhentet tilbud og bestyrelsen har udvalgt DONG som udbyder. På dette års generalforsamling præsenteres bestyrelsens forslag. Generelt omkring belysning på vores stier og p- pladser vil bestyrelsen gerne opfordre til, at I som medlemmer fejlmelder direkte til DONG, hvis I opdager, at der er en pære, der er gået. Dette gøres på Dongenergy.dk under selvbetjening. Overdækninger af gårdarealer Der har været en del opmærksomhed omkring overdækning af vores gårdarealer. Bestyrelsen har sidste år hjulpet en grundejer med at tage en klage videre til kommunen. Det skal siges, at det vil bestyrelsen ikke gøre igen. Det er op til den enkelte grundejer selv, at klage til kommunen over sådanne ting. Overdækning af gårdarealer sorterer under lokalplanen, som varetages af kommunen. Bestyrelsen varetager udelukkende vedtægterne og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingerne. Vi lærer alle sammen af vores fejltrin også bestyrelsen. Det skal også siges, at udfaldet af klagen ikke ville have været anderledes, hvis grundejeren selv havde indbragt den for kommunen, da det er generalforsamlingens beslutning fra 2011, som er bestyrelsen svar til kommunen ved en høring.

5 Juridisk bistand Bestyrelsen har i år været nødt til at trække på juridisk bistand ifm. nogle forespørgsler og mails af en sådan karakter, at vi ikke selv kunne besvare dem. Det har vi gjort med baggrund i vedtægternes 11. Nyhedsbrev Vi har delt nyhedsbrev ud to gange i år, som noget nyt. Særligt det første nyhedsbrev gav rigtig mange positive tilbagemeldinger, så det agter vi at fortsætte med. Der bliver ikke noget fast interval på brevene, de udkommer, når vi har noget at fortælle. Du kan altid læse nyheder og referater på hjemmesiden kirsebaervangen.dk. Nye tagmaterialer Vores beslutning om at godkende andre typer af tagbelægning i vores grundejerforening, er desværre ikke blevet godkendt som en generel dispensation i kommunen. Dog er det en stor fordel, at vi netop har taget beslutningen på generalforsamlingen, for når der næste gang er nogen, som skal lave nyt tag, er det muligt at søge hos Egedal kommune, med den trumf i hånden, at det på forhånd er godkendt af generalforsamlingen. Hjemmesiden Vi har fået ny hjemmeside med et lysere, mere grønt look, som afspejler vores område bedre. Den gamle hjemmeside var bygget lidt for kringlet op og lidt svær at vedligeholde, så da Claus Fiege tilbød at lave en ny side ganske gratis med et nyt design, skyndte vi os takke "ja". Claus har lavet et kæmpe stykke arbejde, som vi skylder ham stor tak for. Vi ved det har taget mange timer. Claus hjælper med at vedligeholde hjemmesiden ligesom bestyrelsen også har adgang til administrationen af siden. Loppemarked I sensommeren på en kølig dag havde vi loppemarked nede ved søen. Dette var kommet i stand ved initiativ af Lene og Karina, som i samarbejde arrangerede det hele. Det synes vi i bestyrelsen var et rigtig godt initiativ, som også får folk til at tale sammen. Tak for en hyggelig dag, som vi håber må gentage sig. Tilbage er der kun at sige tak for dette år! Med venlig hilsen Bestyrelsen

6 Forslag 1 Forslag fra bestyrelsen om belysning på vores p- pladser Se bilag Forslag 2 Forslag fra bestyrelsen om snerydning af alle stier Bestyrelsen foreslår at beboerstierne (stierne ud for vores egen bolig) bliver sneryddet/saltet sammen med resten af området. Motivation Når snerydningsmateriellet i forevejen er i gang, er merudgiften til også at feje/salte beboerstierne ikke særlig høj. Dette skyldes at det er nemmere for gartneren at fortsætte med sin snerydder af beboerstierne i stedet for, som han gør nu, gentagne gange at vende sit køretøj når han kommer fra de større stier. Da vi samtidig har opnået en besparelse i vores årlige gartnerudgift som følge at en ny forbedret kontrakt, vil merudgiften kunne dækkes af denne besparelse og ikke betyde nogen kontingentforhøjelse.

7 Forslag om etablering af lys på parkeringspladser Bestyrelsen i grundejerforeningen stiller som forslag at udvide den nuværende belysning på 4 af vores parkeringspladser (se billeder). Disse parkeringsplader er væsentlig mørkere end de andre i grundejerforeningen og det har gennem længere tid været et ønske fra medlemmer at få mere lys på disse p-pladser. Belysningen Bestyrelsen har valgt at indhente tilbud på en belysning, der ligner den eksisterende skotlamper på carporte og Icon master i kanten af pladserne (se billeder og skema). Dette er gjort dels, fordi belysningen ikke skal give gener og dels fordi vi derved får en ensartet løsning i hele området. Valg af udbyder Der er indhentet tilbud fra 3 uafhængige virksomheder (DONG, INSTA og JE-EL). Bestyrelsen har valgt DONG som udbyder, da tilbuddet havde en fornuftig økonomi og DONG efterfølgende skal overtage drift og vedligehold Kirsebærvangen 4 Åkandehaven Symboler for type af belysning Mast = Skotlamper = Uddybning af belysning P-plads nr. 1 K2A-K22 1 stk. Skotlampe 1 stk. Mast P-plads nr. 2 K47-K83 5 stk. Skotlamper P-plads nr. 3 K85-K153 1 stk. Mast P-plads nr. 4 Å180-Å242 9 stk. Skotlamper Betingelser for vedtagelse af forslaget Såfremt dette forslag bliver godkendt på generalforsamlingen, skal kommunen efterfølgende godkende den del af forslaget, der omhandler Icon masterne. Dette skyldes, at det er kommunen, der bagefter skal betale abonnementet for disse. Hvis kommunen giver afslag, gennemføres kun den del af forslaget, der omhandler skotlamperne. Økonomi Tilbuddet fra DONG for etablering på samtlige p-pladser lyder på kr. Dette er inklusiv moms, lamper og alle etableringsomkostninger (f.eks. gravearbejde). Efterfølgende kvartalsvise abonnementsbetaling (dvs. den årlige betaling for strøm og vedligehold): 128,60kr (eksl. moms) pr. skotlampe = årligt 9645kr (inkl. moms) ekstra for de 15 skotlamper Skal betales af grundejerforeningen 205,90kr (eksl. moms) pr. Icon mast = årligt 2059kr (inkl. moms) ekstra for de 2 Icon master Skal betales af Egedal kommune Der er henlagt kr til etablering af lys. Derfor betyder en godkendelse af dette forslag, at beløbet udover de henlagte midler skal hentes fra foreningens formue, i alt kr. BEMÆRK: DONGs tilbud for etablering er betinget af en svarfrist og da vi er afhængige af svar fra kommunen, kan det ikke garanteres, at svarfristen kan overholdes. DONGs tilbud på etablering kan derfor blive justeret i henhold til alm. prisudvikling. Også abonnementet vil løbende blive justeret i henhold til prisudviklingen. De præcise beløb for både etablering og abonnement kan derfor afvige fra de oplyste.

8 Resultat.opg. Grundejerforeningen "Kirsebærvangen" - Resultatopgørelse for regnskabsåret 2012 Indtægter Budget 2012 diff. Kontingent 215*800*4 = ,00 0 Gebyrer , Renter konti , ,00 0 Ekstraordinære indtægter , Indtægter ialt , Udgifter Budget 2012 Drift og anlæg Gartner , Snerydning , Fællesarealer , Fastelavn , Legepladser , Asfaltarbejde 0 0,00 0 Tidligere henlæggelser 0,00 subtotal , Administration Opkrævning , Møder , Godtgørelser , Renter, Anlægslån samt låneomkostninger ,33 Kontorhold , Advokat , Diverse , Regnskabshjælp , subtotal , Henlæggelser Henlæggelser til asfalt ,00 0 Henlæggelse til lys P ,00 0 subtotal ,00 0 Tab Tilgodehavende - Konting. - Gebyr - PBS - tab 0 0,00 0 subtotal 0 0,00 0 Udgifter ialt , Årets reslutat , , Likviditetoverskud 0 Afdrag Lån ,00 0 Renter Lån ,33 Året Likviditets overskud , , Jan Rytter Tina Pedersen Jeppe Pedersen Anni S Ørndrup Anja Ravn Michael Bjørneborg Poul Bahnsen Dato for revision: / regnskab.xls

9 Grundejerforeningen "Kirsebærvangen" - Balance for regnskabsåret 2012 Note Aktiver Kasse 689,50 Henlæggelses konto ,39 Check konto ,02 Tilgodehavende kontigent 6.460,00 Aktiver i alt ,91 Passiver Fri egenkapital primo ,62 Årets resultat ,24 Fri egenkapital ultimo ,38 Henlæggelser asfalt primo ,07 Henlæggelser asfalt i året ,00 Forbrug asfalt i året 0,00 Henlæggelser asfalt i alt ,07 Henlæggelser P-lys primo ,20 Etablering af lys på P-plads 0,00 Henlæggelser P-lys i året ,00 Henlæggelser P-lys i alt ,20 Henlæggelse gartner 0,00 Samlede henlæggelser ,27 1 Kortfristet gæld ,15 Anlægslån ,54 Anlægslån, renter ,33 Anlægslån, afdrag ,00 0, ,87 Passiver ultimo ,91 Difference 0,00 Jan Rytter Tina Pedersen Jeppe Pedersen Anni S Ørndrup Anja Ravn Dato for revision: / 2013 Michael Bjørneborg Poul Bahnsen Note 1 Gartner 1 mdr + saltning

10 Ark1 Indtægter Budget 2012 Budget 2013 Kontingent (215 x 800) Gebyr Renter konti Tilgodehavende kontingent betalt 0 Ekstraordinære indtægter Indtæger i alt Udgifter Drift og anlæg Gartner Snerydning Fællesarealer arbejdsdag Fastelavn Legepladser Suptotal Administration Opkrævning Møder Godtgørelser Afdrag på lån (inkl. Renter) Renter anlægslån Kontorhold Regnskabshjælp Diverse Kontingent betalt for meget modregnet Suptotal Henlæggelser Henlæggelser til asfalt og kloaker Henlæggelser til lys P-plads Suptotal Tab Tilgodehavende kontingent gebyr PBS Tab 0 0 Suptotal 0 0 Udgifter Total Resultat Renteudgifter på anlægslån kan den enkelte grundejer trække fra på sin selvangivelse 73488,33/215 = i alt fradrag pr. grundejer : 341,8 Side 1

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Asmild Eng Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Forslag a) Ændring af vedtægterne b) Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 27/2 2012 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2012, samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen i GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk august 2011. Dagsorden: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 2. Valg af dirigent. 3. Snerydning. Redegørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere