24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238"

Transkript

1 24. maj ABT-PROJEKT 238 1

2 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [ ]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE GRUPPE BILAG 3.B. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR KONTROL GRUPPE BILAG 4.A. RESULTATER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER OG FOKUSGRUPPEINTERVIEWS MED BORGERE SOM HAR DELTAGET I TELEMEDICINSKE FORLØB BILAG 4. B. RESULTATER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER OG FOKUSGRUPPEINTERVIEWS MED SÅRSYGEPLEJERSKER I AARHUS KOMMUNE OG SÅRSYGEPLEJERSKER /LÆGE FRA SÅRCENTERET BILAG 5 NØGLETAL - TELEMEDICIN GRUPPEN KONTROLGRUPPEN BILAG 6.A. DERMATOLOGI LIVSKVALITETSINDEKS* BILAG 7. B. DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX BILAG 8 KVANTITATIVE RESULTATER BILAG 9 FORLØBSDIAGRAMMER... 67!" #$" %&$ ' ( #$" #$ &$" % ( &&$" %$"" 2

3 24. maj ABT-PROJEKT 238 $" ) "* BILAG 10 FORLØBSDIAGRAMMER #&,- '.% ( #/&,(.% ( #&,- '.0/ #&,(.0 # % ( # 0 #"&,0 BILAG 11. OPGAVEFORDELING MELLEM PRIMÆR OG SEKUNDÆR SEKTOR VED TELEMEDICINSK SÅRBEHANDLING (* #$(* % ( &$* % ( &$- ' * % ( * 1 * - ' * 234&4* QUICK GUIDE OPGAVEFORDELING BILAG 12. BILLEDE VEJLEDNING TIL PDA OG MOBILTELEFON )56 &* #* #* -)56 & * ) * * -)58** 0 3 3

4 24. maj ABT-PROJEKT 238 & 6 / 2' -)58 9 &" : * ; 6 ' % 6/ < 3 2$3' -)$3' =" :3/ =/ =9// =9/ :' / = &/ / 7 $3 93 /"! :3 = =9/ =9 = 4

5 24. maj ABT-PROJEKT 238 :' = & " " :3 :' =9/ & # $ :3" :' =9* & BILAG 18: FOLDER TELEMEDICIN BILAG 19: FOLDER KONTROL BILAG 20: FOLDER PRAKSIS BILAG 21: DEN GODE TELESÅR-KONSULTATION TELEMEDICINSK KOMMUNIKATION I SÅRBEHANDLINGEN - MEDCOM ANBEFALING INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND BILLEDFORSENDELSE # # TELESÅRFORLØBET KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF SEKTORER < " 5

6 24. maj ABT-PROJEKT 238 0(" > 6

7 24. maj ABT-PROJEKT 238!" # "$ % &'(((( &"'(()( * *$"," *-./&"$ -%$"/(($"0 &1!$), (2$ 03-44( 1567 &"$!$, 168$ 9&"$/ &"$9/$"," &&" 6:$" ;);<;( 44=<< 1. Formål Beskriv kort formålet med projektet og hvordan projektet opfylder tildelingskriterierne. Telemedicinske besøg med brug af den internetbaserede sårjournal giver sundhedsteamet mulighed for et effektivt samarbejde og en løbende dialog mellem speciallæge og sårsygeplejeske i Kommunen, mens patienten fortsat er i hjemmet. Det sparer både tid og giver en mere effektiv behandling af såret, da der straks kan sættes ind med ændret behandling, hvilke kan medføre hurtigere heling, færre indlæggelser, færre amputationer, og derved mindre personaleforbrug på skiftning af sår, registrering og dokumentation, samt mindre transport for borgeren altså bedre og mere effektiv behandling og arbejdsgang. 2. Projektidé Beskriv visionen giv et sælgende resumé af projektet. Det er nødvendigt at finde nye arbejdsgange og løsninger for at undgå en eksplosiv udvikling i ressourceforbrug (personaletid, forbindinger o.a.) i takt med, at flere er udsatte for at få sår. Alene i Århus Kommune er ca. 1/3 af alle sygeplejeydelser sårpleje, hvilket svarer til flere tusinde sårbehandlinger i borgers hjem og i sundhedsklinikkerne ved Lokalcentrene. Ny forskning viser, at det nu er muligt at nedbringe helingstiden på sår til 97 % på 4 uger ved en intensivering af samarbejdet mellem primær og sekundær sektor, hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til den nuværende helingstid på 43% på 12 uger. Den lange helingsproces medvirker til, at også antallet af amputationer forårsaget af sukkersyge og arteriosclerose er stigende. Gennem de sidste år, er antallet af amputationer steget med 200 pr. år. (En stor amputation koster samfundet ca kr.) I Århus Kommune er der et stort ønske om at indarbejde disse forskningsresultater i hjemmesygeplejerskernes arbejde, så borgerne hurtigt kan nyde godt af disse nye behandlingsmetoder. Århus Kommune vil konkret øget samarbejde med Sårcentret, Universitetshospitalet, Århus Sygehus ved at afprøve Telemedicin som arbejdsmetode og afprøve brug af fælles internetbaseret sårjournal via fælles billede- og datadokumentation. Sårbehandling omfatter ca. 33% af sygeplejens ydelser i Århus Kommune, og en kortere helingsperiode, vil således frigøre ressourcer til at kunne løfte sygeplejens samlede indsats for kommunens borgere, hvilket i høj grad efterspørges. Hvis bare resultaterne giver 50% af den forventede effekt, vil det betyde væsentligt større livskvalitet for borgerne, og en meget betydelig ressourcereduktion i de samlede offentlige udgifter til sårpleje og amputationer. Århus Kommune vil gerne forpligte sig på, at udbrede de forventede positive resultater til andre kommuner. 3. Fagområde Angiv et fagområde du mener, projektet falder ind under. Sårsygepleje Hjemmesygepleje 4. Den nuværende situation Beskriv den nuværende situation ("i dag") og tilhørende arbejdsprocesser så konkret som muligt. Når borgeren får et venøstsår eller et blandingssår bliver de tilset af speciallæge/overlæge i ambulatoriet på sårcenteret. Lægen ordinere sårbehandling ved hjemmesygeplejerske og ny ambulant kontrol ca 1 gang om mdr. I mellemperioden skiftes borgerens sår af hjemmesygeplejerske i gennemsnit ca. 3 gange ugentligt. En typisk sårskift tager 20 min. derudover 10 min køretid og 10 min dokumentationstid i alt 40 min. Har hjemmesygeplejersken brug for eksperbistand, kan hun kontakte sårcenteret i deres telefontid eller egen læge. Dette er ofte en tidsrøvende opgave. Det kan være svært at få telefonisk kontakt til en person der kender borgeren og som 7

8 24. maj ABT-PROJEKT 238 kan give et kvalificeret råd. Dokumentationen i kommunen foretages af hjemmesygeplejersken i kommunens Vitaejournal, som sygehuset ikke har adgang til. Sårcenteret på sygehuset dokumenterer behandlingen i egen journal, som hjemmesygeplejerskerne ikke har adgang til. Pg.a at der ikke er fælles adgang til dokumentationen går meget information til spilde. Der er dog en fælles Sårrapport med tværfagligt journalnotat fra Sårcenteret og behandlingsprincipper, der følger patienten/borgeren Når borgeren skal til kontrol på sygehuset kan hjemmesygeplejersken give borgeren information med som sygehuset skal reagere på. Dette er en tidskrævende arbejdsopgave som kunne undgås ved fælles dokumentation. Samtidig giver manglende adgang til ekspertbistand længere helingsgrad af sårene og derved et større ressourceforbrug. Hjemmesygeplejersker I Århus kommune oplever, at for ca. 10 % af borgerne, skiftes det samme år ud og år ind, uden at der egentlig sker nogen ændring i sårhelingen. 5. Løsningsbeskrivelse Beskriv konkret den nye teknologi/arbejdsmetode/løsning ("idé"), der skal afprøves i projektet. Den internetbaserede sårjournal giver Sundhedspersonalet mulighed for et effektivt samarbejde og en løbende dialog mellem speciallæge og sårsygeplejerske, menspatienten fortsat er i hjemmet. Det sparer både tid for personalet og giver en mere effektiv behandling af såret, da der straks kan sættes ind med ændret behandling. Kvaliteten øges derved ved sårbehandlingen og helingstiden nedsættes. Dialogen foregår via Internettet, fælles journal og en PDA mobiltelefon, hvor Hjemmesygeplejerske optager billeder af såret ved hvert besøg hos borgeren og sender til Dansk Telemedicin internetbaseret sårjournal. Her registreres ligeledes data i den fælles journal. Journalen anvendes til løbende vurdering af såret, der kan foretages af læge eller sygeplejerske på baggrund af sårets udvikling og ikke kun et øjebliksbillede, hvilket giver et optimal beslutningsgrundlag for den videre behandling. 6. Situationen efter indførelse af løsningen Beskriv den nye situation ("i morgen") og de ændrede arbejdsprocesser, når løsningen er implementeret. Projektet forventes at føre til øget effektivitet og kvalitet af sårbehandlingen i eget hjem. Herunder forventes en væsentlig besparelse i mængden af ressourcer i form af mindre tidsforbrug hos hjemmesygeplejersker og sårsygeplejersker i både primær og sekundær sektor over tid bla. Ved at: sårene forventes at går fra en helingstid på ca 12 uger for borgere med venøse og blandingssår til 8 uger i gennemsnit. Tidsforbruget ved kommunikation mellem sårsygeplejersken og sårcenteret bliver mere effektiv, struktureret og målrettet og derved mindre tidskrævende. Fælles dokumentation giver mere klare kommandoveje og kan læses uafhængig af hvor man er, ved blot at benytte password. Nemmere adgang til specialister for hjemmesygeplejerskerne =6 Beskriv erfaringer fra lignende projekter fra ind- og/eller udland. På området for borgere med diabetiske fodsår har Hjemmesygeplejerskerne i Århus Kommune arbejdet med Telemedicinske Video konsultationer i samarbejde med Århus Sygehus. Erfaringer fra dette innovationsprojekt kan bruges ved implementeringen af dette projekt. Der var indimellem store problemer med teknikken ved Videokonsultationerne og de tog en del tid udover de normale besøg med sårbehandling. Af samme grund skal der i dette projekt derfor ikke bruges Videokonsultationer med udelukkende fælles sårjournal med billede og datadokumentation samt mulighed for at stille spørgsmål og kontakte speciallægen, som vil kunne give kvalificeret vejledning ud fra den fælles journal med billeder og data. Derudover har der i Sønderjylland været kørt et projekt hvor 24 sønderjyske sygeplejersker, der undersøger og behandler sårpatienter i hjemmet, gennem to år haft digitalkameraer og internetopkobling eller mobiltelefoner med kamera, der kan sende fotos til lægen på sygehuset, som faste arbejdsredskaber. Og via kommunikationen mellem sygeplejerske og læge er det lykkedes at forbedre sårbehandlingen og bringe antallet af amputationer i Sygehus Sønderjylland ned fra 52 årligt til 37. Et fald der svarer til omkring 29 pct. %">? %" %">? %"* %%"*"%%!4 %%! " &%! ## "% %% %$"$%$ %%!=A)=("" %0<(B%% %!<< %=A)"% % "$%*%% "!"*# "/* #" "!# " 8

9 24. maj ABT-PROJEKT 238 5% %$"%$ %"# /$"% " %!"" %&%! *!!""% 5" *%$"!# "!" $# *$% "# "%$ $ $#' &"% &"!% &"#% )&#41$5% *$%"$ %"&%%%!$""$ %%"&%%$ $"$/%"%"" #!# &%"%!"&%! %"$"$"$ "%!=46!"! 4( "$!" &%! 5% %!""% &%! 5" 1"%&" #"$ 7& "%# 2"" 5% "" #%!/$"C$ %%"&! #&%!#!" %"%&"%"$ "#",%$" &! #"#%!"%% %!/"#$% %! C!"! # "#!$ 5% %!""% &%! 5" 1"%&" #"$ 7& "%# 9

10 24. maj ABT-PROJEKT 238 5% " D%">? D%"2%% %%" 2%$"!!$$"%$ >2%$E? 2>%? "$ $% 2>%?$$$ 1#F"$F$" E 1 6 %" D. $%! -"!"%" 6 %6 %"$%!$ 6"G%"# "& 10

11 24. maj ABT-PROJEKT

12 24. maj ABT-PROJEKT

13 24. maj ABT-PROJEKT 238 -% 13

14 24. maj ABT-PROJEKT 238 -% D! 9 9 &%!/$""$/$"&$" - &%!"#%! %$$%$$ " 9 & - & %%!%">=H."!%"H/$$"," >$#?# /$"" "$% $' I1# /$""" IC$ IC# " I6" I6 % I"># /$/#$ "/# I6">!//? I1# ""! 14

15 24. maj ABT-PROJEKT 238 &# 5"! - %""# "," %& & # "%#&%!/$"C$$" "$"," ""! /"&"%" 50 "# "$"$# %"509 1$# *$ 2 E. $ " /$ *$ ## >/ "/?E. 15

16 24. maj ABT-PROJEKT

17 24. maj ABT-PROJEKT

18 24. maj ABT-PROJEKT 238 Samlet budget ved projektstart Total Direkte udgifter Løn til eget personale Teknologi Andre varer og materialer Tjenesteydelser (fx konsulenter) Kursusaktiviteter Rejser, befordring og kørsel Revision Andet Direkte udgifter i alt Indirekte udgifter Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter) 0 Udgifter i alt Indtægter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 Evt. indtægter i projektet 0 Egenfinansiering, direkte tilskud Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter) 0 Indtægter i alt Udgifter - indtægter (= ansøgt tilskud fra ABTfonden)

19 24. maj ABT-PROJEKT 238! "!"#$% "& '#()" *$)&,(#!"""-.%%$ $"(,.", &$.%%$(/%. C C K76. 3&,8&6 5*9 &.16, *6-&0 *C- 73C L6.,.3K-619-*DG971&-6 8 &,..6 &-& D--68&6.D76 /56..C 7-.C8 9.&-C 3,8.76. &6& M ,C &-6-,,68 &, / &953-,687*6 6. &3K &6-6-& ,, F 6 6- &3K &3K- 9586&-6 N.6 6 N ,-K36-.C&.6 6 &, D-6&36 & G C&, C / *39-* ,9., 6& *G6556&M7686G6-&,6./& & M2 ) #0$"- /'#)("#.% C *-3,C..6,955C., *G&85* 19

20 24. maj ABT-PROJEKT 238 (",.(.", GC& 6-6-&-26* *-*1 79,9., 97,955C., &601,,95-6&&9.&26* & & ,C..626&D71 *G6556&M7686G6-&, &8C& & G86..7O C. 6-3& *36& < C76-/56.C &,M &656. 8K7768&6 &M76*C&2 65C97&K-1 P/&,&3-2676G& ,C..6& ,C ,-.7&-6 M 6876,&65C F 26&,6 8& K * ,.G >*G6556?&89519-& 2-C71,95-6&&9.>&-6 6-9*686?&5 &, &.6,95-6&&9.&& -D56-8 3C- 6-.7*6-6.,68,955C., 9.&5 86 1D87656 *3 6-&,6-20

21 24. maj ABT-PROJEKT D *36&79 6,955C., 9.&5C87* K-&6, 9-&5 5C87*6 19- *C ,C56. 9./& , &,9586,& 6.&-& C 9. C 1-&-3C *G8 &9598M& & 6 & &26* C97&K-. C-876&56-6- *6.3&6& 8K M,& &,.9 8*G&8>D76,38 6 F*C *. 8.7?.M&-3C- 6-.7O &,,6-*6 &9,8 1-*G& 56 1D-6-*C- 7* * , 9.& &-6 3*-3**G&8Q& C- 6-.7,C..6 & *9319-.,8 6 8, *K * >0C56?&-6 & ,C &-C 3,8.76./ *38,6 &6&36 & &*G&8*-,, & C 6.268K N.9-58 N19-8D2,,6 *3656 1D & && D-& *36&6 8, *6886-,,656 &,,6-*6 *3656 1D *. 8.7/ 3,C.C D-& 626&D7 21

22 24. maj ABT-PROJEKT 238 & ,C..6& &-* K * , -9.&,6&-G9C-.8 *6-56 1D & D2 3886* <C76-/56.C &,M *-3K-6 79,C..6 1D D G6, 6 *-3K-6 6-*- 3K-6 26*9319- &6 *6- & "#-,.)#.,- #))"#1!"##- 36 1&8C G6, & 6. 91D876. 6, &,-6 6-,,6&, &-6 &95.K& 6.6-*686.C97&*686- *3& & 38863,, M D-& C. 68& * <C76-,$#/.),.,- 22

23 24. maj ABT-PROJEKT 238 $"(,.","- )2#0"#,%, 9,,8.&,6 686, -9.&, G9C-.89,2886 6,38 6 / D2 *3&5C&6.,, ,,. 6 3K-6&3K- 586&-, &66.&-3C- 6-.7/ 6.C &-6 3*-C &D7 3,.1D D2 &,,66. 9,C , *C 6-5&&6,-6-6 "#-#, *3&,, &,C886 *363K-6 & C76-59 &K & , C6.& C 6-*6681,9556. &M76*C& G6. 8M&6 RC76. 87/ *.,.C. 7, &D7>C.D 76?/ & K 1 -.& / S -6 C- -.& , & &-6 *- 87 >61 6-) 76?,C..619-&8K * * ,38 6 T& D ,19-8D26 &-6 26&D7& <C D-& 626&D &56 19-,8-.7.-*.36 G67*-*1-6, 6,9., 56 & &,,D-6& 98&2-C &3K,, K 61 6-,9.&C8 9.&,C886 *C.,,6686, -9.&, 23

24 24. maj ABT-PROJEKT 238 &-G9C-.8*3 6*C.3K-6 &6 8, <C M *C.,.26*. 86&676 *G &M.6& &9556 9*68.73& F , K 797&,19-* &19-& 2-C76,95-6&& & M , C-G67&6-6 & ,.C. 7C.D , &D7& ,C..67D C &9-36,,6 &,C886&6&& <C76-/&95*.&,C886*36 3K-6 *3&*.,,6*3 6*1 686, -9.&,&-G9C-.8 *-,C..6 C. 7M , &D7&0 3*-,C..6 1D8766.K ,$# (",## C 6.6.,68 *6-& C D26 7*K

25 24. maj ABT-PROJEKT 238!"#$% "& '#()" *$)&,(# ) #0$"- /'#)("#.% (",.(.", 6,C..63K-6 6G87,C..6,955C., *G&M , -9.&,&-G9C-.8/ ,955C., &1 &56-626*. 8.7,C &,63K-6,9286 /& ,C..6*366. K 6-6,955C., 9.97&C 6.1G *D.&5&19-& 68&6-1. &6 /,C..6&6 89,826 * ,, , 2& /18M &6,-6 9.,C..697&3K-6,955C., *G6556&M7686G6-&, &,8.C9&D76*G& &,19-, * ,C..6*363K-6 6.& *36* * K 6-6,955C., 9. 6-*-3K-6 26* &D7 & *9-6.&..71&-6 &5 19-3K-.71 8& ,C..63*36 1C K &5-56 *G6556&M *363K *-3K & K-,& * &..71&-6.6/&5 8K &,26* ,,61C87 56 &-6 3K&6. 87 M26-6& & 81,9., 8& &

26 24. maj ABT-PROJEKT 238 9*68.71-, $"(,.", 6-*-,,63K-6 1K886&G9C-.8 3& *-3K-6, C6./ 6 38,C..6& ,C56. 9.& *3& 6-3-1K886&G9C ,C..6&--6&52C8. 6, *3&1K886&G9C K886&3C- 6-.7C /& K & &1K886&&-G9C K-6 6G87 *3&G67,C D-6 1-&-G9C ,C ,-&61-5*!"""-.%%$(/% & ,C..63&6C 3,8.7 &-6 9& &,-368&6-1& &-6 6 &556.*K & 6 6-K.&,C &- "#-,.)#.,- *1 &3K- 36 1,9., 8*G&8 *G& M& D-& 7*-1C. 6 C G6, *. 3-, C -6 6&.C 97*G& & -67& ,955C., ,.3K-6&3K- 1,9., #))"#1!"##- 5D 6-1D-1 8 7&56-6- &-6.6&9597& & D--6/ 97,,6.16, &*M76-6 &, ,C..663 *36 3K D *91D87..7 GC& * &-97*C,C..6*363K-6, &, 26

27 24. maj ABT-PROJEKT M,,6& 719-3C ,C..6*363& ,&65 95,-.7&-6.6 "#-#, &5-26G K886&-26G &-3& &5-26G 656 5* K *.,C..6C. 7,9556& & 91 6/56.,C..6.DG6&56, &&,1 / 6--26G & M7 7 97* ,&95*6 5.,C..6* ,8-692& , , -9.&,&-G9C-.8 & *3 6*1 686, -9.&, &-G9C-.8/,C..6*.*36C. 76 &,C886 8&6&& ,C *36.DG6&56 1D-& 626&D7& /*3&*C. *3 6*1 1K886&686, -9.&, &-G9C.-8/ 6 6 C ,C..6*363K-6.9,56, &6. *G6556&M7686G6-&,6& 3C- 6-.7&,C..6*36C & & 6, & &6&& )C76-1 &85*, * & 6116, <C76-18K , ,C..6C. 7&3686, -9.&, &-G9C-.8/* ,95C C &-3*G&8 2C- 63K-6.9, 26&D76,C..6*363K-6 C G67C ,C >& ?,C..6*36 GC& * ,&651*C ,C56. 9.,C..626&D76 *363K-6,955C., K * *6-&

28 24. maj ABT-PROJEKT 238 1C8 & K. 7C, &-/&95 &7 6.&, &C 6. &6& & K-61. *3&3 2-6,C..61D , -9.&,&-G9C-.8971&8C & 9* , ((/3886,C..63K-6 1&8C 6 &0C 6.26&D7*3&*C.*3 6 3K ,$# (",## & M&6-D 6&-2C. 6.6G& 3K&,6. 6PC068*K K776& 6 M PC K776&&-6 19-&D &C PC068 7/ 6-,, &36-6 6D76 6 &56-6.& C. 7.M-61 & *6-C &,9., 5*36 -&6.6,9., 3&,8 19- &K 6&95.C63 K. -6&5 26* ,95-6&&9.,,65C87.7 *-&5.76&5K- 6- *C.7-K & D& =C D * K88.7/,.,,6&6 1--5K-& &3C. 6 U &. &M.873&*3.6 5*/& *G9C-.8 28

29 24. maj ABT-PROJEKT 238 #$ % &! " & 3 1! $ $%! - 22$$% %$ *"$ %% $%/!% " 2 22$" " " %" "/ $" %/$ ""% 1C ) 9! 4 2! %" 5" %%"/% $ #,"! 2 " %"" %*% % 2"# $"V "% ","*" $" 3 %% ""$ 29

30 24. maj ABT-PROJEKT 238 < 2 $ "$" V # = 3 6%$$" $%%%5 ""$#"$" - 5 %"# - 2 $"% % "$"% $ 3#! & 2! " 3% " 3!"#$ %% 3 30

31 #$ % '() & '(* '"! " '()&, " '-.& ' / ) 0"? / < # :(& 9A0B 1! "2'- ) 0"? # :(& 9A0B, 03)-.& ' 4/ ) 0"? / Aarhus kommune 153

32 < # :(& 9A0B #1 03)! " - ) 0"? # :(& 9A0B 4, &&! "'-. / @ # :(& 9A0B 5, &' ".& 6' /- ) 0" @ Aarhus kommune 153

33 @ 1& # :(& 9A0B 7, " &&- ) / < # :(&, & "'- ) 0" : ' # :(& 9A0B 8, & '' "'- ) Aarhus kommune 153

34 ' ' 2 6< # :(& 9A0B 6, & & 03)- ) 0" : 27 6< 1& # :(& 9A0B, 03)- ) @ 27 6< 1& # :(& 9A0B, & 03) '- ) 0" Aarhus kommune 153

35 27 6< & 1& # :(& 9A0B 9 : & & & & - ) 0"? * # :(& 9A0B #9 : & & & & 03)- ) 0"? # :(& 9A0B 4; :& "-.3 ' & (/ ) 0" Aarhus kommune 153

36 # :(& 9A0B 5; :& "& &- ) 0" % ( % % # :(& 9A0B 7, 2'" "- ) @ 1& # :(& 9A0B Aarhus kommune 153

37 , '" "- ) @ 1& # :(& 9A0B 8,! " '( -.& <<< <'&/ ) 3 2 # :(& 9A0B 6, - ) @ 1& # :(& 9A0B Aarhus kommune 153

38 = "& "-., <<'&:' / ) # :(& 9A0B 0'& ' " -> ) 0" 93 ) && E & ( ) ' 5. & 1& # :(& 9AE, " - ) @ 1& # Aarhus kommune 153

39 :(& 9A0B #?& & ' "- ) 0" & # :(& 9A0B! " '( 2'":)&2(&, " '- ) < # / :(& 9A0B 1! "2'- Aarhus kommune 153

40 # :(& 9A0B, 03)* - ) < # :(& 9A0B #1 *03)! "- @ # :(& 9A0B 5, &&! "'-. / @ Aarhus kommune 153

41 @ # :(& 9A0B 7, &' ".& 6' /- # :(& 9A0B, " &&- @ < # :(& 9A0B 8, & "'- ) Aarhus kommune 153

42 # :(& 9A0B 6, & (! "'- ) # :(& 9A0B, & '' "' # :(& 9A0B, & & 03)* - ) Aarhus kommune 153

43 27 6< # :(& 9A0B, *03)- ) @ 27 6< # :(& 9A0B #, & 03)* '- ) < # :(& 9A0B Aarhus kommune 153

44 49 : & & & & - ) # :(& 9A0B 59 : & & & & *03)- ) # :(& 9A0B 7; :& "-.3 ' & (/ # :(& 9A0B Aarhus kommune 153

45 ; :& "& &- ) 0" % % % # :(& 9A0B 8, '() & " - ) @ # :(& 9A0B 6, '() & " - ) @ Aarhus kommune 153

46 # :(& 9A0B,! " ''"-.& <<< <'&/ ) # :(& 9A0B, - ) @ # :(& 9A0B,! " '( -.& <<< <'&4/ ) # Aarhus kommune 153

47 :(& 9A0B #, - ) @ # :(& 9A0B 4= "& "-., <<'&5:' 7/ ) 0" # :(& 9A0B 50'& ' " -> ) 0" 93 :' ) ) E & ( ) ' 5. & Aarhus kommune 153

48 # :(& 9AE 7, " - ) @ # :(& 9A0B?& & ' "- ) 0" 7 # :(& 9A0B! 1 ; & Aarhus kommune 153

49 ! "# "# $ % & ' $ ( & ') ' ) ' *'* ' Aarhus kommune 153

50 ' '' ', ' ' % -. '( / #. 0 1 ( % 2 '( ) ' *'* ' Aarhus kommune 153

51 ' '' '3 ' ) 4 5 ' " ' )1 ' ' %( Aarhus kommune 153

52 " ' ' 7 / $ 8 ' " ' " - 7 ' ' ' ) ' $ % '' Aarhus kommune 153

53 (",% )2#)4-&%0#)(# ) )2#1,#3)4-*)! &$! %$" $/ #$"5 V/ *" % $"$ 7"$ " %& $% /V # $ %! " 7 &" #! 6$ " 7#! " "A "" *"$ &"" %""" 7 $ $" -#,! $" 1% 5% $ $! %" $" $ " "/ "/ &"W" "' * %$$ 5 " %% $ %% "$# %/ $ "" Aarhus kommune 153

54 1"% $" # $$ "$ ""! $# 9%" %# 9%#% "% %# &%% W "$$ % 6 $" /%!,# " $% " %"/ 2 # - " - > /%? "$# 9%$ $ # $" - 2 $ $# 9 " % $" "%$ $ Aarhus kommune 153

55 @ //$ $ "$% $" $$ $$ - %$" $ * %" $/ #&%$" %% $"/"%% V" #/ # "$# "! "!%% / %% "%$" """ $$% 7 >"?! $/V $ Aarhus kommune 153

56 % D" $%$#$ * " " &%! " % 3#HH% -"!" 6$" / $ % " "" " 5 " # 6-7 $ 6 "! %" " "!" #%!" " 7 & "% %$% " $ $ " $ 2 $ "%$ % # $# -7 "% %$ "" %! $"/ "% "% Aarhus kommune 153

57 # % $"/ $! %! % $"/ % Aarhus kommune 153

58 " & : ; < = 5> (,,,,,, 5 $ ( ( < )) ( ;( =4 ;4 ; <)( ;;( (( 4( )4 =4 4 4 ( =4 4 ( ( ( )( 4 ( =4 <( ( ( ( )( 4 )( ( =( ( ( 4 ( ;( =4 =( (4 <)( )4 4 ( ( 4( ( 4 4 ; =4 4( < ; ) (( ;( = ( =( ) ; 4 44 ;( (4 )( ( 4 4( (4 )=; )4 ))= )( 4=( ( )= )< 4 <( <4 )4 4 4 =4 )A ;=/= <( <</<= ;/=4 =/ ;)/=) =/< <=/)4 4/= ;;/( ) =/4) )/ 4/(= =/)< =/< =/ (/= )/)= </(< =/ " Aarhus kommune 153

59 0 / " * ) & * /" / " &'" C C C C C C C C!&. / // * " / /!& '". / / * * / / " '". / / 0. / / / / 3. / " 3 '". / / * " * * " * "!0. / * / * /!'". / " / / / /* /. 2'&B C C /C" C* *C "/C *. *C *"C" 2'&.C.*"C*" *C.C."C C*.C C."C"."C! / / Aarhus kommune 153

60 53 $= )!; C; >?C?D2D) C?!!2?A 3 2E! B 3.,$,!"# $,).$) -C C "'XYYYXXYYYYXXYYYX "/$$$ E $ "/$$$ "# %" $ "/$$$ E $ ) "/$$$ E $ 4 "/$$$ E - 5 Aarhus kommune 168

61 8 9$ < "/$$$ E $ = "/$$" $ E G. *Z.N'"/$ % E 5 8 9$ "/$$$ / E $ ; "/$$$ E $ ( "/$$$ /$ E $ ( D*/#,(%CC Aarhus kommune 168

62 [M1/7,,$/;;9%%" \1M/,$7, 8P"V> 8P?!!" "!!"0!6V ;;)];'(< Aarhus kommune 168

63 73 (CF (?G. E 0!"$ 8P $ 8P""!!"!!$!!!"/"!!!! $!! $$!$$"$ 8P$!V*J ^"$!$ 8P/J$"/$"J$ $ 8P/$J!$ [M1/7,,$;;JJJ" $!$^" J$$ 8P"!$" 0$ $ 8P!$JJ!J$$"$ )% 1 #."' RC<()(<- '<!;; M1 7,,$ [ 8P"VM1/7,,$/ ;;JJJ" $"!J$"$$"$ $!$"J$!$ ^"J$" $$ "$ 8P!! M1!$J1""!!' 1^"' 6'^:!!" 9$!!' 5$,2'25,:!!">!$!!"? 5G*>!!?'*G:!!" JM1'1M:!!" ' 0C&!$5!*$/001))R. C, 'O))>(?;(=))=1V'O))>(?;(=)) $4(("!!$"$ 8PJJ" $ 8P"$! 8P"$! ^""$$V$" $"$"$^"J $"6$$" $J$!"$$ "$$"$! $"6$$$! J$!$$.J! $!"$!$$" Aarhus kommune 168

64 $$"$!!! $!!$J $$!$$!$$ $J$!$$$"$$ $$ 8$ 0 0$ $!$$"$ 8P>6V!J$$ 8P""!!"? $!$"$"J$$V "$^"!J$J$!$$^"!$" $!$JJ$!$$"W!!W" $$!"!!"$V$ $"!!$"$!!$ $!$ J' C,'F9C>>C&J'G=C9>$""!! $0C>$!J$$6"C/ 3? "!" $ $ 8P"V^" ""/$<V! $$J$J$"$V ""!J" ) $!!$^"J' 3"!$!!!.!(.!( P""J!( P"='! HJ "H $ 8P!!""$!!$^""V"( "( $$$$!/$^" $ 8P! V!$V"!( JJ&, K $$!!J$$J$" $ 8P/$$!"JJ $%H.) ( A! W 4A!W <(A!W (A!W (AV!W $ $%H. $%H.I L' & P" &!V" < Aarhus kommune 168

65 ! P" ) 8" P"4 < _&!$ P"= &!V" < &!V" < &!V" &!V" < P" $ ; P"( &!V" $!!$$!!V!$<. M $$$"!!!!"!$ 8P*J/"! ^""J$!($!" V"""V"(J^""J $^"!^"=JWW$!^"= JWWWW"$$WWWW!$$! )J!/$J$$$$! $"!4$JJ!V/$J$J!$"!< $ 8P!!!"$!!$V"!>?_$""!/$J^" "!/$"!$"! (#1M/,$7, 8P"V> 8P?'!!""!!"0!6V ;;)];' (< 8J38/1M V!$ 8P"V> 8P?G &!(()];>?'<;( *M/ $08/*5/&5&/1M $&!!P" 8!!'_$ 8P"V&!5EG / ((4/4'<4;<<) 25,/1!$-/7-5/&5&/1M $ 8P"V;;) ((='!$J!!"2G ((] 4;';;=(4 M10"$-" 2G ((4]4'<<= Aarhus kommune 168

66 1%"% " $ %%!# "%" ""$$%!# ""%!""%" $!"!" )&& 3 $) $3 93 &) & $93 && Aarhus kommune 168

67 61 ## >& &9>F(! 7' $' C ## %&'()*%'% "/ $""/2 "/$"$! ""/"" Aarhus kommune 67

68 9 C" / C" C /C" "C C " C" &! " C C C /C C C C C /C C C * C C" E C* 9 /C / C C C C C " C & C C C /C C C C C /C C C * /C C E /C* '),-.()*'/ 0 ()12%3% > ' ' &$& &&$$ ' ()&3 & 0 &! " = 2'" 3!! " = *9 *0 C C /C/ C "*C = *0 "C" C /C C// *"C 0 & = 2'" 3! = *9 *0 C C" C C" = *0 "*C/ C/ C" *C/ Aarhus kommune 68

69 %&' & &9 & ' & &$ = *9 /C / /C* C *C C* C* " C!! 0! " / / / * C *C E "*C = *9 C" / *C "C" C* C " C * //C C/ E!! 0 / / / C" 7"$#" #6% /##" % />#A(/4=? ) ( 2'" &! " = 3!!! " 0 = *9 *0 C" C C* C C/ C = *0 /C C* //C C/ *C C* 2'" & = 3!! 0 = *9 *0 /C C" C/ C C Aarhus kommune 69

70 = *0 C* C /C" /C C &%"/#%"/ &%!")/"%!" $=/B >#A(/)? &%" = *9!! 2'"! " "C* / C* C C"/ C* /C " C/" / / "C * /C /C/ E C = *9 C* / /C" C /C /C C* " C!! 2'" / / /C * /C/ C* E C Aarhus kommune 70

71 %&'()&3& 5&$$ ' $3$ C && 0! " && 0 ) / ) / / / / / / * /" " / " / * * " E //C E /C *%$$"/!" #%&% /4$!")/$ "/$%=/;B ' &&$C $ ' G-.' HC"*I 7& &&$( &$$(' &$$( Aarhus kommune 71

72 ) && 2'"! " / / / / / " " / / * / E /C" 2"$"&%)/=4B %$ >#A(/? > & & &' ' ($&&< & (&$C&) ' ) / " && 2'" / / * E C Aarhus kommune 72

73 ) && 2'"! " 9 / / / / / " / * / E C* ) / / / / " / && 2'" 9 / / * / / E C *"/;!"/ "$4/<B$" &%! $ %$ >#A(/4?" Aarhus kommune 73

74 %&'(3''/'.33%*-%&'(**&3'%3 %%/%'2' = *&*0 C C/ "C"" /C"/ "C* 3 = *&*0 /*C" C* *C =&&$&$$ $3$ ( = *& & &&0! " / C " " / "C /C* /*C "C" * C E C = *& & &&0 C/ / /C/ C *C* /C " C/ * " / /C / E /*C" > 9 G-.' HCI) /(C C$ ' 3 $ Aarhus kommune 74

75 = *0 & && 2'"! " / "/C *C" /C "C " C * " / *C" * * E "C"" = *0 *C / "C/ C" C C " & && 2'" * " / "C * C * E C* #$&$$(C$ &9 $& &$C &$ ' & ' )&9 ( ( ( ) &&&$%' && ($ ' () G-.' H CI Aarhus kommune 75

76 %%/%'2')43'),-.(*-%&'( $ ( &$' $ & = *&! " &&0! " / / C " / / C *C* * *C E C/ = *0! " && 2'"! " " / /C " / C //C " /C / * C E /C"/ &$ ( &'./ &$ )$3C $ & ' 9 &$ Aarhus kommune 76

77 3&1%'( & & $!2'&! "!2'& ", " " /..., " /..... *"C".C / C /.*"C*" C" *C *C" C*."C *C *C"."/C " "C " *."C/. * C" * *C **C/ E C *"C" E C &%$%"/! $%((B "% %<=B/%">#A (/))?/5%$!!" " Aarhus kommune 77

78 1%'()&3% > ' ' $ C C &$ )&9&$$/ C $$, "."C /.C/.C"."C //C."C/ ".C"" / /..../ C" *.C."C E 2'&! ".C, " 2'& / /..../ C" / "C.C"/.C."C C* ".C C *."C"."C E./C -"$%)/4B %$!"/# "% #>#(/==? Aarhus kommune 78

79 $#"%"" $ %$%" C$!" $%#"#!" %&%!/# $%" #/ ""/"%" "$$$#/ %!"! &/$ #%%/%"/%&%! %%/$"" "#"$% Aarhus kommune 79

80 61!" # $% & A H "H = ' 5-.(&,3'/%*&3'% ' ( J! 7 %&A #$A 7 %&A %./.!0/.,/./.!0/.!/ #$ ) ' & (GCI Aarhus kommune 80

81 '!&$% & A H "H = ' 12%3% "#$ % 67&!$67 678' () * %%/ )12%3%(*'/ 0 )%43 & & ' ( 3.!0/%.!/! 7A.C/.2/ %&A./.3/.!0/ 7A %&A.!0/.!/ %.2/. & & :.!/ / #$ ) ' & (GCI Aarhus kommune 81

82 (!" # $) A H "H = ' 5-.(&,3'/%*&3'%3, 67' () / ' (! 7 %&A #$A 7 %&A %./.,/././ #$ Aarhus kommune 82

83 *!&$) A H "H = ' 12%3% "#$ 67 -!$678 ' () * %%/ )12%3%(*'/ 0 )%43 &)* & 0./ ' ( & & :! 7A.C/.2/ %&A./.3/ 7A %&A./ %.2/.C/. #$ ) ' & (GCI Aarhus kommune 83

84 % & Aarhus kommune 84

85 , ) Aarhus kommune 85

86 -!) A (A &3 '3'&% //%3&%/,%%(.%/*%:%,%4)'%%4./%3&3'8:&(3' -.(%) 0 (%:',%%%%,0 %-%);(')12%3%',3')'44%%<&3'%33',%)%< %33''(%',3'')&3):%.%)'(3)/ 0))'(%3')3&%< %4:&'3&3':%&3&< Aarhus kommune 86

87 ;! "'& ; I I3 3 1/:2'"' 3 ) ) &9,.3)/ '( Aarhus kommune 87

88 " 01 1>0 1?/&%!% $"C *>?%# "! $%6 $NNN2F! %$N/"0 1 &%!/! $ 1%#&%! %"$!$ %%!$ &%!!$&%!%$ %%! %!&%!1 %&%!.%% %"&%!/! "1" &%' N.8!N *#"!1"%!$%$!%#%$ %%$$! %"" %! 2"!$&%!!$$# N3F*#%N N3F*#&%!N N3F*#N ) N3F*##N 4 N3 F*#%N < N2F!%$N 3"5!$3#8$6 "/%%" 8$/&"" &"$3#/$"," &1!$3<5/($ ';)(<;( 544=<<5':$" Aarhus kommune 88

89 &!%$%01 1>0 1?&%!% $"C *>? 9!%" $%#&%! "/#%// $ %&%!"!$ %",% %8 %$"%" &%&%!%#!$%% $ %!/! "," %!#"%(.& 2%$/"!&N3F*#&%!N( % &. &%!#% &%&%!$%$ () %"&%$ #"!">(?# $#&%! % &." # 2%$&%!/ "!( Aarhus kommune 89

90 % & $$&%!#"%"! 6% %%#&%! "$" 1%"&%!/$"$# # "V##"$) *%"$%%0 1 $ %# $ /"`?%%%$%V*5A* 538A *% 3% %" %" &%%"$ %" 3#"#N!N&%!/> //# $?/%" #" &%! %" 6 %%%&%! K!% &%!/ %$% %""""C%" / F*#N" NNN3F*#&%!N&%!" "# Aarhus kommune 90

91 "%"/N3 F*##N N2F!%$N Aarhus kommune 91

92 F " ; 2'"'3 ).3)/*I.I3 3 1/(.%%$&%!% #1"#"N9 %! #N 1 %JJJ 1/$"$# # "V##"$ ) *%"$%%"% # /"`?%%%$%V*5A *538A *% 3% %" %" &%%"$ %" 1/> //# $?/ 1%" 6 1 1/ %$% K%V% 1/ %""""C%" Aarhus kommune 92

93 03) = ) " 3 4 ) &6-)5& 0 $/ FC$ $)C )&C&$ 9G & ' &' IC&& ) $& &6 C & &3- &6 $ &C ' ' &9C&C ) $G/(.I & () C$$ ' & C ' AC9( ) & &&$( (H=3 ' 9 < $&KC&&9< 9 C 3 # ' 9& H#&C&' 9C3< C&9( F&C)$' &' 9 G&I & = H< G CI/.( C $' < F$' ' C& 9 6$&5 ' & 7' C $ & $& C $( GI Aarhus kommune 93

94 # ' & C$ & $C F$' ' < & C &C&C ' C 1H)$ $ $ )8 8 )8 8 C $ 7 & &C $& $& -)56 &3 & C$&3C& $$ & Aarhus kommune 94

95 " 34 $&C &6-)5C CF ) &&CF 2$$ & 3< 9( ) J-!. & $&C ( $ & &( C&3& 9 Aarhus kommune 95

96 '&(%=%'(3' %=%'(3'.< 3' 93 $2' C5$0 ($2' Aarhus kommune 96

97 ),3%(%)% 1 INTRODUKTION START PDA EN KAMERAFUNKTION SÅRJOURNALEN & / 6 / 2' 5 FUNKTIONER PÅ PDA EN / &" : * ; 6 % / )&9 " ' % 6/ * < 3 * & */ 2$3 6 VIDEO HJÆLP PDF HJÆLP ORDLISTE Aarhus kommune 97

98 5 -)58G-)5I 3 C &3$ & & -)58 & 3 -)5C 3 -)5 &A Aarhus kommune 98

99 " 36 :&)4&=%( 54&'( &)3 3&3%>% &-)58 ' C' < 2 70?A %9 Aarhus kommune 99

100 ) :&)4&=%( 54&'( &)3 &(%%3-'%%/% >% -)58 $.%4:&'3%3%&, -'%%3 %9 & %31'(-'%%/% 1'(4:&'3%3 %9 & Aarhus kommune 100

101 1 :&)4&=%( 54&'( &)3 (*1)1=.&% 0 (*&3'%3()1 0 (-'%% %-'%% %/&& Aarhus kommune 101

102 %?)4':3&3 :&)4&=%( 54&'( &)3 (*1)1=.&% 0 (*&3'%3()1 4':3&3 5( C$ %3&3 Aarhus kommune 102

103 0(/3&(% :&)4&=%( 54&'( &)3 0 (%/ 3&(% Aarhus kommune 103

104 %3&3 :&)4&=%( 54&'( &)3 (*1)1=.&% %3&3 Aarhus kommune 104

105 " 36 :&)4&=%( 54&'( &)3 %9 1J(( Aarhus kommune 105

106 4',3)3;%)% :&)4&=%( 54&'( &)3 %)4',3)3;%)% Aarhus kommune 106

107 &:(':-'%% :&)4&=%( 54&'( &)3 -&-.//%3 &:(':-'%%3 %9 %9 A & Aarhus kommune 107

108 1) :&)4&=%( 54&'( &)3 1)>%* %9 C'& 2' Aarhus kommune 108

109 5.43')4&**% < -)58 A 103) -&A 2 *2 ) & 2*, )& $ C$ ' 2 ) 9 2 -J> -)58 & &! & & ) *! *2 )& C' -)58 Aarhus kommune 109

110 A/?5)3;%)% ) $K C A 1K K - $ ( $ C ' C ' ) $K &9 ' 1 K K )&&9 K $$ Aarhus kommune 110

111 40/:')'( < &9 ' &C ' $ 1#! Aarhus kommune 111

112 &)3&3.3'9%%%)%?3% &A 14! 29 && < & 3 ) ' 66C-)58 9 &9 C $ $ #9 $ ;.L!8/C 9 & % 9 Aarhus kommune 112

113 =%//%)'% < 3 -)5 -JC ' :&)4&=%( 54&'( &)3 &%/%%/ =%//%)'% ) && &) ' 2' $3 Aarhus kommune 113

114 :&)4&=%( 54&'( &)3 %/=%//%)'%-':% %3%3 -)58 $ ) $ 0" > C$3 Aarhus kommune 114

115 0.1# :&)4&=%( 54&'( 3&3%=0 *%:'% %=)40 /% 4',3:'% Aarhus kommune 115

116 ".1# :&)4&=%( 54&'( &)3 -=0 *%B5>% 9&.%%'5>% K 5 = 3C& -)8 Aarhus kommune 116

117 7 -)5 -)5 : -7 ) & ) -7-7( & -)5.< 3-3 -)58) & &C$ : ) 3$3 $ Aarhus kommune 117

118 (-.* / %=%'(3'%=%%3 - < 3' 93 Sundhed og Velfærd, Aarhus Kommune Michael Væggemose Aarhus kommune 118

119 ),3%(%)% LOGGE PÅ PLEJE.NET OPRET PERSONLIG PROFIL OPRET NYT NOTAT OPRET NY VURDERING LÆS NOTATER OPMÅLING PÅ BILLEDER SE SÅRUDVIKLING INFORMATION TIL HJEMMESYGEPLEJERSKEN Aarhus kommune 119

120 81 :&)4&=%( 54&'( 0 ( ((%*1%=%%3 E 3 Aarhus kommune 120

121 7 :&)4&=%( 54&'( 0 ( %9 $3$ & 2 Aarhus kommune 121

122 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 4':%33&3 %9 9$&3' %% 2' $ $>)7 %%9?9&' &! C$ ' Aarhus kommune 122

123 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 4':%:.%'( %9 9$ &3' 5 C,,$ 1 9 Aarhus kommune 123

124 8# :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 Aarhus kommune 124

125 7 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 %/*/1'(% %9 & %9 ( < ( %9 $ 5 )& 2' < 9 3**%%,%=*/ 1'( >3 C & C 7L $ Aarhus kommune 125

126 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 Aarhus kommune 126

127 )$$3 93 &-)583) C ' 9 C&3& $3' ( ' :&)4&=%( 54&'( 0 ( C%:%&(&()4% : ($ &C $3 93 & 3 & ) $3 93 ((%*1%=%%3 E 3 Aarhus kommune 127

128 (0.* / * - / Sundhed og Velfærd, Aarhus Kommune Michael Væggemose Aarhus kommune 128

129 ),3%(%)% LOGGE PÅ PLEJE.NET OPRET PERSONLIG PROFIL OPRET NYT NOTAT OPRET NY VURDERING OPRET PATIENT KODE LÆS NOTATER OPMÅLING PÅ BILLEDER SE SÅRUDVIKLING Aarhus kommune 129

130 81 :&)4&=%( 54&'( 0 ( ((%*1%=%%3 E 3 Aarhus kommune 130

131 7 :&)4&=%( 54&'( 0 ( %9 $3$ & 2 Aarhus kommune 131

132 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 4':%33&3 %9 9$&3' %% 2' $ $>)7 %%9?9&' &! C$ ' Aarhus kommune 132

133 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 4':%:.%'( %9 9$ &3' 5 C,,$ 1 9 Aarhus kommune 133

134 7 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 51*&3'%34% %9 % ' #J-! 51*&3'%34%3' *&4)')0(% %9 ' % ' #J-! 50 (*&3'%34%).;-)&3 %9 M1 &4' 9 & Aarhus kommune 134

135 8# :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 Aarhus kommune 135

136 7 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 %/*/1'(% %9 & %9 ( < ( %9 $ 5 )& 2' < 9 3**%%,%=*/ 1'( >3 C & C 7L $ Aarhus kommune 136

137 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 Aarhus kommune 137

138 (1.* / * - / Sundhed og Velfærd, Aarhus Kommune Michael Væggemose Aarhus kommune 138

139 ),3%(%)% LOGGE PÅ PLEJE.NET LÆS NOTATER OPRET NYT NOTAT SE BILLEDER AF SÅR SE SÅRUDVIKLING Aarhus kommune 139

140 81 :&)4&=%( 54&'( 0 ( ((%*1%=%%3 E 3 #&J-!. 0( ) C ' ( Aarhus kommune 140

141 8# :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0(*&3'%3 0 (%3)1 Aarhus kommune 141

142 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 4':%33&3 %9 9$&3' %%9?9&' &! C$ ' Aarhus kommune 142

143 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 ' Aarhus kommune 143

144 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 Aarhus kommune 144

145 '&(#%=%'(3'%=%%3=0 *3'-(%% * - / # Sundhed og Velfærd, Aarhus Kommune Michael Væggemose Aarhus kommune 145

146 ),3%(%)% LOGGE PÅ PLEJE.NET LÆS NOTATER OPRET NYT NOTAT SE BILLEDER AF SÅR SE SÅRUDVIKLING Aarhus kommune 146

147 81 :&)4&=%( 54&'( 0 ( ((%*1%=%%3 E 3 #J-!. 0( ) C ' ( ' & Aarhus kommune 147

148 8# :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 Aarhus kommune 148

149 7 9 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 4':%33&3 %9 9$&3' Aarhus kommune 149

150 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 ' Aarhus kommune 150

151 :&)4&=%( 54&'( 0 ( 0 (%3)1 Aarhus kommune 151

152 H1 " Aarhus kommune 152

153 Aarhus kommune 153

154 8H1 Aarhus kommune 154

155 Aarhus kommune 155

156 6H10 Aarhus kommune 156

157 Aarhus kommune 157

158 H3!'! " '&= I Aarhus kommune 158

159 = I24 9 H= I : 6!(H; ; :; ; H66?2A H Aarhus kommune 159

160 3 '! " '& 2& = :6 Aarhus kommune 160

161 ?& BAGGRUND BILLEDFORSENDELSE # # TELESÅRFORLØBET KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF SEKTORER <" 0(" > Aarhus kommune 161

162 ) & $ & C ' ( &$C 3 & $ ) 3 &C 5#%.C J 3 /, / 7! 3' ' 9$ E&C 0&C ' 7! 9 = 1 $ $ &9$C &. 9C9C=& 3 $ & C $& ( &$ 5& $ ' ' C ($3 ' 3 < ( $' 5& A # 0 ' 5& $ J < C 0( > ) J $3 G ( I88 8) 8$' $$A > N < &C) &$ ('?< C&9$ 93?#' C5$9$ 93 < :C!$ & 93! &C!3' 93 5 N C< 0 93 >' < CE &0 0%3E?C!9 7%.3 :&$?C=1 $ 0%#F=C!3' 93 7:9$C5$0 &3 J A ($:< &' 0:< & 0 ($) 05 ) Aarhus kommune 162

163 ) ) & & 0 $/ FC$ $)C ) &$ 9G& ' &' IC&& ) $& &6 C& & 3- &6 $ &C ' ' &9C&C # ' &C 4&4 ) ' & () 3 $ = ( C $' 3 3$C & ' 3 ' ( 3 C $ C$ ( /( ( )&' 3C (C $ ' & ' & C ' AC9(G$3I ) & & C$( ) 3 ' 9 < $&KC&&9# ' 9 &C&K&9< 9 C 3 #&&' 9C & ' 9 &< C&9( F &C 0 $ $G CI /.( C$' < & C$ ' & $C Aarhus kommune 163

164 F& $ ( < & C < F$' ' C& 9 $& (&C& &KC ' $ $ $ ) 8 8 9)8 8 C $ &6 $ $ C & C =.9 7 & &C $& $& &3 & C $ & 3C & $$ & &6. & ) & & &&C & $&C &C CF ) &&CF 2$ $ & 3 < 9( ) J-!. & &C ( $ && ( C&3& 9 Aarhus kommune 164

165 !' #$ $ ' 9$- $ & &C $ ' &$) ' (C. ' & < 3 3 &$ 93 $3 C $ 93 & &$ C & )' G9$ I&& &$# ' C&9$ 9 C & & ) &C ( &C 93 $3 3$&$ ) 3C &3 ' C J & & = & & $ $' &3C ' C & &3' (25. ' C$9 J Aarhus kommune 165

166 ' 3 &.& 9 $C ' 0 J. ( >( " O : 25. J.C 3C ' C 9$ & &$ 2 H '& " >( >(()7($5 CJ (% O :G>F& :I & &' Aarhus kommune 166

167 : >$ ' 9$ 4 >)!>4< $9A! " # $% & ' ( ) *, -. ' / - 0 )& $ 9$ 4 >))74 0( &4 4C $A 1! 1 # & 234 ( 5, > 8&8%>:>P!8 ( ) & 39 & ) &C * ( 9$ $ G 7 7A 0 ) : >$3' ( 0& 9 1 -( 59& &$9$ 0& &$ #$ =&$ Aarhus kommune 167

168 - =9 ' & G> & &$I # 3 < 93 & 3C & ( 3C 7 9$ (3&$A 1! 1 4 # $ 8 ///////4 9: & ( 1 0( 3& 3C 9$7 C&C 3)9 && )&C ' &$' ' ; > &$& 9$ ' 3 93 (6 ) &. $A 1! 1 # & - % (, **. $ * / 1 0 1$-$; < 5! 5 Aarhus kommune 168

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Evalueringsrapport Rapporten er udarbejdet af: Sundhed og Velfærd,

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen NETVÆRK Tillid Kort kommandovej Tilfredshed Kontinuitet Kvalitet Samarbejde Overblik Randers klyngen 1 Samarbejdet i Randers klyngen Erfa møde 2 gange årligt med sårsygeplejersker / sårnøglepersoner Nyt

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Økonomi Økonomi - MTV spørgsmål Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved diagnostik og behandling af diabetiske fodsår? Hvilke forhold vil være

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012

01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012 Telemedicinsk konsultation - sårbehandlingsforløb Udarbejdet af: Sårsygeplejerske Wilja Yvonne Dam Eskildsen, Sårsygeplejerske Camilla Pia Bak Nielsen, Overlæge Karsten Fogh, Sårcenteret på Dermatologisk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Når det virker, virker det fantastisk

Når det virker, virker det fantastisk Når det virker, virker det fantastisk Evaluering af ABT-projekt 87: Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder

Læs mere

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Start PDA en... 4 3 Kamerafunktion... 5 4 Sårjournalen... 6 4.1 Send billede...

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os.

En cocktail af følgende gør at sårbeh fungerer rigtig godt hos os. Aabenraa Kommune Birgit Møller, hjemmesygepl. og sårsygepl Aabenraa Kommune. Sår-efterudd år 2000 og løbende årlige kurser. Har 12 timer pr. uge til sårspecialet (geografisk stort landområde med to sygeplejegrupper

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring

Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Kompetenceudvikling understøttet af e-læring Præsentation KvaliCare i drift i 11 kommuner E læring om: Sår forebyggelse og bh behandling SPL SSA Sår forebyggelse SSH Medicinhåndtering SPL SSA Medicinadministration

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilaget indeholder eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som er inddraget i kvalitetsprojektet og/eller task-forcens arbejde. Indhold Længst

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Resultatskabende kompetenceudvikling

Resultatskabende kompetenceudvikling Resultatskabende kompetenceudvikling KvaliCare sikrer kliniske og økonomiske resultater for danske kommuner.gennem kompetenceudvikling af sundhedsmedarbejdere.understøttet af løbende effektmålinger og

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet ved hjemmeplejen Valby/Vesterbro og Nørrebro

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering

Telemedicinsk sårvurdering Brugerevaluering af telemedicinsk sårvurdering i Region H Februar 2013 Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Telemedicinsk sårvurdering En kvalitativ brugerevaluering blandt patienter og sundhedsfagligt

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Hvorfor valgte jeg telemedicin? Stockholm den 1. april 2011 Rolf Jelnes, overlæge Sårfunktionen, Sygehus Sønderjylland

Hvorfor valgte jeg telemedicin? Stockholm den 1. april 2011 Rolf Jelnes, overlæge Sårfunktionen, Sygehus Sønderjylland Hvorfor valgte jeg telemedicin? Stockholm den 1. april 2011 Rolf Jelnes, overlæge Sårfunktionen, Sygehus Sønderjylland Sygehuset Morgenstemning Telemedicin definition: Levering af sundhedsfaglige ydelser

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare Støtte fra Det Strategiske Forskningsråd Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Hvem er vi Sundhedsprofessionelle 2 kardiologer,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med sår i Københavns Kommune 2014

Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med sår i Københavns Kommune 2014 Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med sår i Københavns Kommune 2014 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden Marts 2015 Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med

Læs mere

TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

TELEMEDICINSK SÅRVURDERING TELEMEDICINSK SÅRVURDERING / MEDCOM TELEMEDICINSK SÅRVURDERING RESULTATER, GEVINSTER OG ANBEFALINGER Bemærk - foreløbig version INDHOLD INDLEDNING... 3 SAMME BEHANDLING PÅ NYE MÅDER... 4 BEGREBER, BEHANDLERROLLER

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2011; 11(2) Når sygehus

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Regional implementering af Telemedicin

Regional implementering af Telemedicin Regional implementering af Telemedicin Tillægsprotokol vedr. økonomi, organisation og patientperspektiv til Konsekvens analyse ved indførelse af telemedicinske konsultationer ved behandlingen af diabetespatienter

Læs mere