Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget."

Transkript

1 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober oktober 2006 lovede daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen at afskaffe alle unødvendige regler på beskæftigelsesområdet. Siden da har socialrådgiverne fået lettet reglerne for unge kontanthjælpsmodtagere og sanktioner. I samme periode har de imidlertid skullet indarbejde 142 nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. I sin åbningstale til Folketinget vil statsminister Lars Løkke Rasmussen love afbureaukratisering inden for en række forskellige områder. Da han tiltrådte som formand for Venstre, sagde statsministeren: Lad os tage et opgør med fejlfindingskulturen. Lad os i stedet slippe friheden løs i den offentlige sektor. Ikke ansvarsfriheden. Men frihed under ansvar. 1

2 Dokumentation: Optællingen er sket på den 5. oktober For at tælle love mv. på Beskæftigelsesområdet er valgt 1) Ministerieindgang og 2) Beskæftigelsesministeriet. Herefter er gennemgået hhv. - Love/Lovbekendtgørelser - Bekendtgørelser mv. - Cirkulærer, vejledninger mv. Der er sat et kryds i yderste højre kolonne med en vurdering af om den pågældende lov mv. er relevant for medarbejdere på jobcentre. Feltet er således tomt, hvis reglen ikke er relevant for medarbejdere på jobcentre. Love/lovbekendtgørelser (antal:12): 938 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven 81 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 975 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende 459 tjenester i jernbanesektoren Lov om Ligebehandlingsnævnet Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 871 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse Lov om Forebyggelsesfonden Lov om seniorjob

3 Bekendtgørelser (antal: 70): 911 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om 890 ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om fleksjob Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers 801 administration Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 757 Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved til- og afmelding som 760 arbejdssøgende og ved det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag i forbindelse med den 746 virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på 744 beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra 737 den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Bekendtgørelse om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til 736 kommunerne til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv 730 m.v Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 735 beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og 728 styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge 721 Bekendtgørelse om andre aktører m.fl Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens 714 Beskæftigelsesudvalg Bekendtgørelse om uddannelsesydelse Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 674 (G-dage) Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

4 Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af 618 ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge af 450 timers reglen Bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår 576 uddannelsesaftale med voksne Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for 449 ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra juli 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere Bekendtgørelse om særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt 367 gengivet underskrift Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets 320 Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge mv Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 3 med lægebehandling i 2009, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1357 Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af 1195 kontanthjælp og andre ydelser Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i 1191 forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1165 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1164 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2009 af bidrag til 1163 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

5 Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets 1104 Tillægspension Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om 1090 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag (Bekendtgørelser mv. fortsat): Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2009 efter lov om 1050 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø Bekendtgørelse om indretning af elevatorer Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 647 erhvervet i udlandet Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om supplerende dagpenge Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af Feriekonto Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets 142 Tillægspension Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i 141 Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- 113 kasse Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 17 med lægebehandling i 2008, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2008 af bidrag til 1502 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a kasser m.fl Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af 1461 dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1459 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1415 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge 5

6 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1414 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav 1341 efter lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om ydelser under aktivering Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets 1290 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om kommunernes ret til at få refusion af udgifterne til 1281 kontant- og starthjælp m.v. til personer, der deltager i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets 1271 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets 1270 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 efter lov om 1241 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1164 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være 603 erhvervsbetingede Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før januar Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen under 412 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden 410 Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v Bekendtgørelse om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg under 322 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af 260 statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere 259 (Rådgivningspåbud) Bekendtgørelse om autorisation af arbejdsmiljørådgivere

7 Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø 255 m.v (Smiley-ordning) 254 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets organisatoriske struktur Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om rådighed Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed (Bekendtgørelser mv. fortsat): 177 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 62 Bekendtgørelse om branchearbejdsmiljørådenes regnskaber mv Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne 1714 om de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for 1684 modtagere af fleksydelse Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om udbetaling af en skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft 1619 forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 1618 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgangsydelse Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne 1404 om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed 1402 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om delegation af statens beskæftigelsesindsats til visse 1400 kommuner Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for 1399 EØS og i det øvrige udland Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1247 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1246 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge 7

8 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2007 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af 969 antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 8

9 Cirkulærer, vejledninger mv. (antal: 60): 76 Vejledning om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Vejledning om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration Cirkulæreskrivelse om satser til unge under 25 år - dokumentation for 9687 beskæftigelse i 2 år inden for 3 år Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Orientering om ændringer og præciseringer i barselreglerne Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 9459 forsikrede ledige Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse 9327 med lønmodtagerens sygdom Vejledning om 450 timers reglen for ægtepar der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9634 om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barseldagpenge Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før januar 2005 Cirkulæreskrivelse om foreløbig udbetaling fra a-kasserne 9633 Til samtlige a-kasser Cirkulæreskrivelse om ændring af sanktionsreglerne for kontanthjælps-, 9684 starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere i lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9632 om kapitalpensioner m.v Cirkulæreskrivelse om afvikling af bidragsfri perioder i 9631 fortrydelsesordningen Cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrist Cirkulæreskrivelse om Beskæftigelsesministeriets kompetence i sager 9629 om a-kassernes ret til refusion i forbindelse med realudligning Vejledning om erhvervssygdomme 9167 anmeldt fra 1. januar Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge mv Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (Vejledning om krav til lediges jobsøgning) Vejledning om rådighed (Krav til lediges jobsøgning) Vejledning om kommunernes opgørelse af driftsudgifter ved aktivering

10 af kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for 9020 skader sket i (Teknisk vejledning) 76 Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning om satser mv. i 2009 Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov Vejledning om kommunernes indberetning af oplysninger om 66 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2009 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 71 lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Teknisk vejledning) Vejledning om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om orlov til børnepasning Vejledning om sygedagpenge Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge Vejledning om ændring af vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører m.fl Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp Vejledning til lov om seniorjob Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Cirkulære om ophævelse af vejledning om inkassoproceduren vedrørende forsikringsordningen for private arbejdsgivere efter dagpengelovens 27 Vejledning om satser mv. i Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde 10

11 10286 Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om ændring af vejledning om rådighed Vejledning om de regionale beskæftigelsesråds besvarelser af høringer fra Udlændingeservice 9758 (Om arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, for arbejdstagere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn) 44 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 9734 Information om barsel og ferie (Cirkulærer, vejledninger mv. fortsat): 43 Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ændring af vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om ændring af vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb Vejledning om erhvervssygdomme 9375 anmeldt fra 1. januar Øjenværn Værnefodtøj Fyldestationer til fyldning af flasker Pasning af dampkedler Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 9315 Ophævelse af vejledning nr af 10/02/ Beskyttelseshjelme Vejledning om rådighed Vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring Tømning af containere gasset med metylbromid Arbejde med flyveaske Vejledning til kommuner og regioner vedrørende bekendtgørelse om 9279 udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere Vejledning om anerkendelse af ulykker - skader sket 1. januar eller senere Vejledning til bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som

12 kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 125 Vejledning til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om 118 rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed Vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Vejledning om ændring af vejledning om udbetaling af efterløn eller 127 overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz 91 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 89 Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne 64 Vejledning om ændring af vejledning om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Cirkulære Gældende Cirk af om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v.

Cirkulære Gældende Cirk af om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v. Nyhedsliste for Social i perioden 29.11.2016 11.01.2017 Vejledning Gældende 20-12-2016 Vejl. 10325 af 20-12-2016 om satser m.v. 2017 Cirkulære Gældende 21-12-2016 Cirk. 10374 af 21-12-2016 om statsligt,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

UDKAST 30/8-13. Forslag til

UDKAST 30/8-13. Forslag til UDKAST 30/8-13 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere